Top Banner

Click here to load reader

Antony Miall, David Milsted - Ghidul xenofobului. Englezii

Jun 10, 2015

ReportDownload

Documents

Ghidul xenofobului este un ghid turistic care analizeaza englezii, punand accent pe ironie . O carte exemplara de turism umoristic.

bonton

colec]ie coordonat\ de Dana Moroiu

ANTONY MIALL s-a n\scut n Districtul Lacurilor, dar a migrat spre sud la vrsta de nou\ luni [i [i-a petrecut copil\ria la Royal Tunbridge Wells, n Kent, unde a avut nenum\rate ocazii de a-i studia pe englezi n toate tainele lor. A tr\it n sud, nu departe de Fran]a, lucru care i convenea de minune, fiindc\ niciodat\ nu s-a sim]it un adev\rat englez: nu se poate obi[nui cu disconfortul [i modera]ia emblematice pentru insulari. Prins ns\ n mrejele celor dou\ pisici ale sale, s-a abandonat tradi]iei pur engleze de venerare a animalelor de cas\, amintindu-[i cu drag de perioada n care promova saltele cu ap\ pentru c\]eii sensibili. DAVID MILSTED, un metis englez tipic (pe sfert sco]ian [i cu urme de snge viking), s-a n\scut n sud [i apoi s-a mutat n nord, petrecnd cincisprezece ani pe diverse insule sco]iene nainte de a se stabili, mai mult sau mai pu]in accidental, n Dorset, unde, mpreun\ cu partenera de via]\ [i cei [ase b\ie]i aduna]i din dou\ c\snicii alc\tuiesc o familie englezeasc\ tradi]ional\ n propor]ie de 0,75%. Fost profesor, pompier [i po[ta[, lucreaz\ ast\zi ca scriitor, documentarist [i redactor, cu ocazionale incursiuni n domeniul radiodifuziunii, al teatrului [i al interesantei lumi a degust\rii whisky-ului din mal]. A publicat patru romane [i o serie de studii de referin]\, precum Brewers Anthology of England and the English [i The Cassell Dictionary of Regrettable Quotations.

Traducere din limba englez\ ADRIANA B|DESCU

NEMIRA

Coperta colec]iei: Dana MOROIU, Corneliu ALEXANDRESCU Ilustra]ia copertei: Irina DOBRESCU

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei MIALL, ANTONY Ghidul xenofobului - Englezii / Antony Miall, David Milsted ; trad.: Adriana B\descu. - Bucure[ti : Nemira Publishing House, 2009 ISBN 978-606-92087-1-7 I. Milsted, David II. B\descu, Adriana (trad.) 821.111-4=135.1

Antony Miall, David Milsted THE XENOPHOBES GUIDE TO THE ENGLISH Copyright Oval Projects, 1993, 1999, 2008 Nemira Publishing House, 2009 Redactor: Ana ANTONESCU Tehnoredactor: Alexandru CSUKOR Tiparul executat de Graficprint IndustriesGhidul Xenofobului este o marc\ `nregistrat\. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, total\ sau par]ial\, a acestei lucr\ri, f\r\ acordul scris al editorului, este strict interzis\ [i se pedepse[te conform Legii dreptului de autor.

ISBN 978-606-92087-1-7

Englezii manifest\ o nencredere instinctiv\ fa]\ de tot ce nu le este familiar [i nic\ieri nu se vede mai bine acest lucru dect n atitudinea pe care o au fa]\ de geografia propriei lor ]\ri. Popula]ia Angliei este de 62 de milioane de locuitori, comparativ cu 3 milioane galezi, 5,5 milioane irlandezi (nordul [i sudul combinate), 4 milioane neozeelandezi, 5 milioane sco]ieni, 20 de milioane australieni, 64 de milioane francezi, 82 de milioane germani, 149 de milioane ru[i [i 306 milioane americani. Anglia este de cinci ori mai mare dect Sicilia, dar ar putea nc\pea n Fran]a de cinci ori.

Um orEnglezii au un sim] al umorului unic n lume. Po]i auzi adesea de la ei, rostit\ cu cea mai serioas\ min\, o remarc\ suculent\, de un sarcasm f\r\ pereche. Umorul lor nu este doar de larg\ deschidere; are o complexitate, o inventivitate suprarealist\ [i o sofisticare nemaintlnit\ la niciuna dintre culturile de limb\ englez\. Umorul englezesc poate fi inteligent [i ironic, ca n filmul Patru nun]i [i o nmormntare. Poate fi vulgar, n tradi]ia lui Benny Hill sau a filmelor din seria Carry on. Poate fi satiric, precum Spitting Image, suprarealist ca Monty Python sau patetic ca Mr. Bean. {i nimeni nu se pricepe mai bine la umorul scabros, cu efecte devastatoare, ca n The Office sau Little Britain.Ghidul xenofobu

lui. Englezii

77

Pentru englezi, orice p\cate de ordin social pot fi iertate dac\ acela care le comite e capabil s\ rd\ de ele. De fapt, cea mai mare parte a suspiciunilor pe care englezii le au fa]\ de str\ini sunt determinate de incapacitatea de a le n]elege tipul de umor, a[a c\ presupun c\ nici nu au a[a ceva. Un factor comun este reprezentat de abilitatea [i disponibilitatea de a dezumfla balonul ngmf\rii [i al snobismului la propria persoan\ n primul rnd. Nimic nu a consolidat mai mult popularitatea regretatei prin]ese Diana dect remarca ei autoironic\, anume c\ a fost toant\ n [coal\. Faptul c\ a fost dispus\ s\ afirme a[a ceva [i apoi s\ rd\ de spusele ei i-a contrabalansat cu vrf [i ndesat orice posibil\ ton]ie. n Anglia, creierul este un accesoriu op]ional, dar sim]ul umorului e obligatoriu. n via]a de zi cu zi, n special la locul de munc\, umorul este balsamul care face ca via]a s\ fie suportabil\. Orict de r\suflate, de grosolane sau de slabe ar fi glumele, orict de obositoare sau de provocatoare ar fi farsele, este recomandabil s\ rzi la ele n gura mare, altfel vei fi considerat prea serios sau mult mai r\u c\ te iei singur n serios.78ANTONY MIALLMILSTED , DAVID

Cum englezii rareori spun ceea ce gndesc cu adev\rat [i nclin\ spre reticen]\, umorul lor este n parte bazat pe exagerarea acestei fa]ete a caracterului lor. A[a se face c\, n vreme ce n conversa]ie evit\ adev\rul care ar putea duce la confrunt\ri, cnd vine vorba de umor, iau n rs aceast\ evitare. Spre exemplu:La o cin\ ntr-un conac de ]ar\, unul dintre oaspe]i bea cam mult vin [i, pe nea[teptate, se pr\bu[e[te pe mas\. Gazda sun\ dup\ majordom, iar cnd acesta vine, i spune: Smithers, te rog s\ preg\te[ti o camer\. Acest domn a acceptat cu amabilitate s\ r\mn\ aici peste noapte.

Umorul englezesc trateaz\ de asemenea cu autoironie sl\biciunile [i vulnerabilit\]ile, ca o modalitate de afirmare a superiorit\]ii. Multe dintre serialele comice de la televiziune au ca subiect persoane care, n ochii societ\]ii, sunt ni[te rata]i. n sitcomul Dads Army, de pild\, a c\rui ac]iune se petrece n al Doilea R\zboi Mondial, amatorismul confuz al unui grup de b\trnei [i al unui tn\r prostovan care fac parte din GardaGhidul xenofobu

lui. Englezii

79

Na]ional\ [i au misiunea de a p\zi col]i[orul lor de ]ar\ este distractiv nu numai fiindc\ respectivii sunt convin[i de invincibilitatea lor (fiind deci o partid\ excelent\ pentru profesionalismul riguros al germanilor), ci [i pentru c\ ei izbutesc ntr-un fel sau altul s\ conving\ publicul c\, n eventualitatea unei invazii, chiar se vor dovedi invincibili. Englezii sunt att de siguri de ei n[i[i, nct se pot lua n rs f\r\ probleme. Dac\ te plngi cumva de vreun aspect al vie]ii lor care este cu adev\rat execrabil, vor ad\uga [i ei pove[ti despre trenurile care nu vin niciodat\ la vreme, despre complica]ii birocratice care i-au mpins pe cet\]enii one[ti la sinucidere sau despre mnc\ruri att de dezgust\toare, nct nici cinii nu s-ar uita la ele (m\ rog, nu cinii englezi). Umorul englezesc se bazeaz\ la fel de mult pe recunoa[tere, ct pe capacitatea englezilor de a rde de ei n[i[i de pild\: Credeam c\ mama g\te[te oribil, dar cel pu]in sosurile ei mai mi[cau ni]el. Zmbetul sec strnit de aceast\ afirma]ie eliptic\ este o expresie caracteristic\ a englezilor.80ANTONY MIALLMILSTED , DAVID

Ei iubesc ironia [i se a[teapt\ ca [i ceilal]i s-o aprecieze. Spre exemplu:Primul drume]: Pe hart\ sunt numai zece kilometri, dar cu sim]ul t\u de orientare, noi am f\cut cincisprezece. Al doilea drume]: Da, dar un drum de cincisprezece kilometri ]i confer\ un sentiment al reu[itei mai profund!

Englezilor le plac jocurile de cuvinte savuroase mai cu seam\ cnd sunt copil\re[ti [i-i ndr\gesc pe actorii comici care debiteaz\ glume de acest tip cu o expresie de cea mai mare seriozitate. De exemplu:Un b\rbat a chemat me[terul s\-i repare masa din buc\t\rie, care se cam [ubrezise. Cnd omul termin\ lucrul, b\rbatul [i mai aduce aminte de ceva [i-i spune: {tii, am ceva probleme [i cu scaunul. Iar me[terul r\spunde: Pentru asta, nu cu mine trebuie s\ vorbe[ti, ci cu un proctolog.

Ghidul xenofobu

lui. Englezii

81

Doi canibali m\nnc\ un clovn. Unul l ntreab\ pe cel\lalt: Nu ]i se pare c\ are un gust caraghios? Un b\rbat intr\ n cabinetul medicului. Acesta i spune: Nu v-am mai v\zut de mult\ vreme. La care omul replic\: Da, am fost bolnav.

S\n\t a t e [ i i g i en\Serviciul Na]ional de S\n\tate, gra]ie c\ruia spitaliz\rile [i ngrijirile medicale sunt gratuite, contrazice reticen]a englezilor de a solicita aten]ie. Att de eficient este acest sistem, nct speran]a de via]\ a crescut extraordinar. B\rba]ii sunt a[tepta]i s\ tr\iasc\ pn\ la vrsta de [aptezeci [i [apte de ani, iar femeile, pn\ la optzeci [i unu. Exist\ ns\ o idee fix\ na]ional\ ce nu d\ semne c\ ar p\li. Francezii sunt fascina]i de ficatul lor, nem]ii de sistemul digestiv, iar spaniolii de sngele propriu, dar pentru englezi nimic nu pare a fi mai interesant dect intestinele. Ziua care nu ncepe cu o rodnic\ vizit\ la closet nu se anun]\ deloc bun\. n vreme ce vecinii lor de pe continent iau un mic dejunGhidul xenofobu

lui. Englezii

83

compus din aluaturi [i gem, englezii nfulec\ boluri de cereale bogate n fibre, ale c\ror calit\]i sunt ilustrate de nume precum For]a sau T\r]e integrale. Medicamentele pentru tulbur\rile intestinale domin\ dul\pioarele din baie [i, al\turi de tabletele bogate n cru[in, vechile remedii nu sunt niciodat\ ignorate. Pilulele Carters Little Liver f\g\duiesc s\ dea gata acea senza]ie nepl\cut\ provocat\ de constipa]ie. Siropul de smochine este considerat un laxativ eficient pentru ntreaga familie. Dar pentru adev\ratul tradi]ionalist, nimic nu ntrece gustul hidos [i violen]a intestinal\ a apreciatului lor predecesor, uleiul de ricin. Excesul de zel n corectarea efectelor provocate de nepl\cerea de a fi dopat poate duce la pntec\raie problem\ pentru care exist\ o alt\ variat\ gam\ de remedii menite s\ readuc\ situa]ia la cuvenita stare de soliditate. Men]inute ntr-o stare de rezonabil\ stabilitate acas\, intestinele en

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.