Top Banner
Постембрионално развиће По завршетку е. развоја младунци се рађају или излегу Младунци личе или не личе на родитеље Развој се никада не зауставља
4

5. PER, regeneracija, starenje, smrt

Jun 16, 2015

Download

Education

ltixomir
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 5. PER, regeneracija, starenje, smrt

Постембрионално развиће

По завршетку е. развоја младунци се рађају или излегу

Младунци личе или не личе на родитеље

Развој се никада не зауставља

Page 2: 5. PER, regeneracija, starenje, smrt

Метаморфоза

Раст и ремоделирање

Непотпуни преображај

Потпуни преображај

Page 3: 5. PER, regeneracija, starenje, smrt

Регенерација

Непотпуна регенерација

Потпуна регенерација

Page 4: 5. PER, regeneracija, starenje, smrt

Старење

Теорија нагомилавања мутација

Теорија скраћивања крајева хромозома

Теорија слободних радикала

Теорија генског сата