Top Banner

Click here to load reader

13 Odbijanje (Refleksija) i Lom (Refrakcija) Valova 2

Jul 31, 2015

ReportDownload

Documents

tea311

Odbijanje (refleksija) valaOdbijanje vala na uvrenom krajuF Promjena faze za t Produljenje puta vala za 2Odbijanje vala na slobodnom krajuNema promjene faze Djelomino odbijanje vala i prijelaz iz sredstva u sredstvo12izvor vala 1 > 2 v1 > v2 f1 = f2 12o | o | B C A D |CB|= v1t ABCB= o sinABAD= | sint vt vADCB21sinsin= =|o21sinsinvv=|oLom (refrakcija) vala , |AD|= v2tZadatak: Zvuk valne duljine 77 cm prelazi iz zraka u vodu.Kolika je valna duljina zvuka u vodi? Ako val upada na povrinu vode pod kutom 10o,koliki je kut loma? Za brzinu zvuka uzraku uzmite 340 m s-1, a u vodi 1500 m s-1.Rjeenje: z = 77 cm o = 10o

vz = 340 m s-1

vv = 1500 m s-1 fz = fv

vvzzv v =zvz vvv =v = 3,4 m1 --1s m 340s m 1500m 77 , 0 =vzvv=|osinsino | sin sinzvvv= o10 sins m 340s m 15001 --1 =| = 50o

= 0,77 m