Top Banner
Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu Taťjana Horká – soukromá psychiatrička a psychoterapeutka pro děti, dorost a dospělé. Pracoviště – ambulance Mrkosova 35, Brno, tel.548 211 364, 775 643 603 www. psychoprofi . cz
18

„ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Jan 02, 2016

Download

Documents

dorian-bird

„ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu. Taťjana Horká – soukromá psychiatrička a psychoterapeutka pro děti, dorost a dospělé. Pracoviště – ambulance Mrkosova 35, Brno, tel.548 211 364, 775 643 603 www.psychoprofi.cz. Rodina – dítě – dar – naděje budoucnosti. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

„Rodina na prahu 21.století“Rodina na cestě změn a růstu

Taťjana Horká – soukromá psychiatrička a psychoterapeutka pro děti, dorost a dospělé.

Pracoviště – ambulance Mrkosova 35, Brno, tel.548 211 364, 775 643 603

www.psychoprofi.cz

Page 2: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodina – dítě – dar – naděje budoucnosti

Podívejme se do historie – „na skok“

Matka Matka Otec Otec

DítěDítě

Page 3: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodina na cestě změn a růstu

…dítě je „výtvorem“ 5 lidí Pár – žena + muž, co „žádá“ dítě Dárce spermie Dárce vajíčka Náhradní matka

otec matkadárce dárkyně

náhradnímatka

Page 4: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Otázka izolace dítěte na neonatologickém oddělení x matka na odd.šestinedělekOtázka izolace dítěte na neonatologickém oddělení x matka na odd.šestinedělek

Rodina na cestě změn a růstu……to je úspěšná reprodukční medicína a doba inkubátorů…to je úspěšná reprodukční medicína a doba inkubátorů…

-doba selekcí – chceme dokonalé a zdravé -doba selekcí – chceme dokonalé a zdravé děti – prenatální diagnostika – PGDděti – prenatální diagnostika – PGD

-slabí nemají šanci x zachraňujeme děti -slabí nemají šanci x zachraňujeme děti předčasně narozené s velmi nízkou předčasně narozené s velmi nízkou porodní vahou….porodní vahou….

Page 5: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodina na cestě změn a růstu

….umělé oplodnění přináší do hnízda někdy víc než čekáme…selektování, redukování, ICSI obchází přirozený výběr….

Paradox života x Paradox života x smrtismrti

Ty ne!

Page 7: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodina na cestě změn a růstu

muž muž muž ženaženažena

Linie prarodičů

Linie rodičů

Linie dětí

muž žena

Page 8: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodina na cestě změn a růstu …to je návrat k nošení dětí v šátku a

opouštění kočárků…

Tělesný kontakt je pro nejmenší děti životně důležitý

Page 9: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodičovství v dnešní době…to jsou matky a jejich děti…

Mámo, kde je Táta?

matka?

Page 10: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodičovství v dnešní době…to jsou otcové a jejich děti…

Táto, kde je Máma?

otec ?

Page 11: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Rodina na cestě změn a růstu …adopce dětí, náhradní rodinná péče,

… registrované partnerství a otázky „rodičovství“ u homosexuálních párů…

pěstounská péče, adopce na dálku…

Page 12: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

OBNOVY LÁSKY V RODINĚ – „výchova láskou“

(Koncept dle Dr.phil. Jiřiny Prekopové)

Základní teze 1. „Nejpodstatnější usměrňující silou v životním stylu rodiny je bezvýhradná láska mezi otcem a matkou a mezi rodiči a

dětmi.Jen tato láska otevírá brány pro osobní svobodu“

Jiřina PrekopováJiřina Prekopová

Page 13: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Pro dítě je důležitá bezpodmínečná láska rodiče,vychovatele, pěstouna…a to umíme. Dokážeme milovat dítě naše, dítě v adopci i

vyměněné a to je velká šance pro všechny budoucí RODIČE…

2. Konflikty se řeší zásadně empatii – při emoční konfrontaci. Každý z těchto dvou lidí vyjádří v 1. osobě tváří v tvář svoji emoci, takže ten druhý se může do něho vcítit.

Děje se proměna zlosti a smutku do radosti a bezvýhradné lásky.

Z tohoto pohledu se jeví nepřístojné všechny fyzické tresty a tresty odnětí lásky…

Page 14: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

3. Životní styl určují rodiče v jednotném spojeníukazují cestu, dávají dětem vzor…

Své vlastní konflikty, pokud jsou dětem přístupné, v jejich blízkosti konfrontují a smíří se spolu.

Page 15: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

4. Předpokladem pro pěstování této životní formy je řád v systému rodiny

Rodiče dávají bezvýhradnou lásku, bezpečí, péči, orientaci v hodnotách, vzor, možnost k osamostatnění a dítě tyto dary přebírá.

Rodiče mají první místo

Otec matka

Děti mají druhé místo

2 31

Page 16: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

5. Prevenci zbytečných konfliktů zajišťuje důsledná výchova

Rodiče dodržují tatáž pravidla, která zavedli pro děti. Ve výchově dětí by se mělo dbát na to, že vyslovené „ano“ je „ano“ a vyslovené „ne“ je „ne“

Page 17: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Takovéto působení v rodinách, založené na empatii, může v budoucnosti zcela jistě ovlivnit chování celé společnosti a daleko více se bude dařit mimo jiné i solidaritě s lidmi nemocnými,

starými a obecně neschopnými se o sebe postarat..

Výše uvedený životní styl slouží ve své podstatě jako prevence rozvratu rodin, vztahů a

poruch vývoje osobností

Je to dar budoucím matkám a otcům…

Page 18: „ Rodina na prahu 21.století“ Rodina na cestě změn a růstu

Děkuji za laskavou pozornost

A srdečný pozdrav od doktorky Jiřiny Prekopové