Top Banner
Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu Předseda Svazu měst a obcí České republiky Zasedací sál Městského úřadu Trutnov Úterý 24. května 2011
7

Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Feb 24, 2016

Download

Documents

Chet

Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy . Oldřich Vlasák Poslanec Evropského parlamentu Předseda Svazu měst a obcí České republiky Z asedací sál Městského úřadu Trutnov Ú terý 24. května 2011 . Zdraví jako předpoklad a základ strategie konkurenceschopnosti . - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Oldřich VlasákPoslanec Evropského parlamentu

Předseda Svazu měst a obcí České republiky

Zasedací sál Městského úřadu TrutnovÚterý 24. května 2011

Page 2: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Zdraví jako předpoklad a základ strategie konkurenceschopnosti

Zdroj: NERV, 2011

Page 3: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Zdraví jako výdajová priorita

V porovnání s ostatními státy OECD nízké běžné výdaje na zdravotnictví, ale vysoké výdaje na ekonomickou správu a obecné veřejné služby (tj. úřady)

Zdroj: NERV, 2011

Page 4: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Možnosti podpory zdravotnictví z evropských fondů

• Politika soudržnosti si klade za cíl snížit rozdíly v rozvinutosti evropských regionů a posílit tak hospodářskou a sociální soudržnost v celé EU. V tomto kontextu se otázky zdraví stávají prioritou. Hlavními nástroji k dosažení takového soudržnosti i v oblasti zdraví jsou Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF).

• V období 2007–2013 činí plánované výdaje na zdravotní infrastrukturu přes 5 miliard eur, což představuje 1,5 % veškerých přidělených prostředků, přičemž významná část se jich uvolní především do některých konvergenčních regionů. Na podporu opatření souvisejících s otázkami zdraví se věnují další prostředky z jiných částí rozpočtu, jako je výzkum, vývoj a inovace, podpora malých a středních podniků, informační společnost (tj. elektronické poradenství týkající se zdraví) a lidský kapitál (tj. aktivní stáří a prodlužování produktivního věku).

Page 5: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Skutečné investice do zdravotnictví z evropských fondů

Zdroj: EK, 2010

Page 6: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Situace v našem kraji

V posledních pěti letech šlo z evropských fondů do zdravotnictví v Královéhradeckém kraji přes 100 milionů korun. Existuje webový portál jehož cílem je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků do zdravotnických zařízení. Více informací na http://zdravotnictvi.kr-kralovehradecky.cz/

Page 7: Zdravotnictví po „velkém třesku“ Zdraví, zdravotnictví a evropské fondy

Závěr

Eurokancelář• Vančurovo náměstí 663

Hradec Králové500 02

• Tel.: +420 496 220 305 • E-mail: oldrich.vlasak@

europarl.europa.eu• http://www.vlasak.eu

Děkuji Vám za pozornost a těším se na diskusi!