Top Banner
POMYSŁÓW ZAPROJEKTUJ WŁOCŁAWKĘ STWÓRZ MIEJSCE DOBRYCH SPOTKAŃ Włocławki to designerskie ławki z wbudowanymi grillami. Włocławki to także miejsce spotkań włocławian i miesz- kańców Kujaw, którzy od początku lata mogą bawić się i grillować z pięknym widokiem na Wisłę. Włocławki Pomysłów to kontynuacja i interpretacja tej idei. Naszym celem jest zmienianie przestrzeni miejskich, dzięki tworzeniu oryginalnych miejsc spotkań. CZEGO OCZEKUJEMY? Twoim zadaniem jest stworzenie projektu mebla, który trafi w potrzeby mieszkańców polskich miast i pozytywnie wpłynie na jakość ich życia. Poszukujemy projektów, które będą kompilacją ergonomii użytkowania z nowoczesną estetyką oraz wrażliwością społeczną. Każda przestrzeń wpływa na sposób i jakość spędzania czasu wolnego - chcemy, aby Polacy mieli jak najwięcej ogólnodostępnych mebli sprzyjających swobodnemu wypoczynkowi i zabawie. CO POWINNO CECHOWAĆ PROJEKT? uniwersalna forma - tak aby mebel mógł stanąć w dowolnym miejscu w mieście, przeznaczenie: miejsce spotkań (min. 4 osoby), funkcjonalność związana z jedzeniem - to prosta okazja do spotkania, dodatkowe wyzwanie: inne funkcjonalności służące mieszkańcom miast, np. wi-fi lub oświetlenie. Włocławki Pomysłów. Stwórz miejsce dobrych spotkań ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA PROJEKT MEBLA MIEJSKIEGO, KTÓREGO TEMAT BRZMI: FUNDATOR NAGRÓD I MECENAS KONKURSU: WŁOCŁAWEK KETCHUP PATRON: PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
2

ZAPROJEKTUJ WŁOCŁAWKĘ - wloclawki.pl · umieszczenie logo Włocławek. NAGRODY Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w 2019 r. Autor(ka) otrzyma nagrodę wynoszącą 15 000

Feb 27, 2019

Download

Documents

vuongkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ZAPROJEKTUJ WŁOCŁAWKĘ - wloclawki.pl · umieszczenie logo Włocławek. NAGRODY Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w 2019 r. Autor(ka) otrzyma nagrodę wynoszącą 15 000

POMYSŁÓW

Z APROJEKT UJW ŁOCŁAWK Ę

S T W Ó R Z M I E J S C E D O B R Y C H S P O T K A Ń

Włocławki to designerskie ławki z wbudowanymi grillami. Włocławki to także miejsce spotkań włocławian i miesz-kańców Kujaw, którzy od początku lata mogą bawić się i grillować z pięknym widokiem na Wisłę.

Włocławki Pomysłów to kontynuacja i interpretacja tej idei. Naszym celem jest zmienianie przestrzeni miejskich, dzięki tworzeniu oryginalnych miejsc spotkań.

C ZE GO OCZ EKUJEMY?

Twoim zadaniem jest stworzenie projektu mebla, który trafi w potrzeby mieszkańców polskich miast i pozytywnie wpłynie na jakość ich życia.

Poszukujemy projektów, które będą kompilacją ergonomii użytkowania z nowoczesną estetyką oraz wrażliwością społeczną. Każda przestrzeń wpływa na sposób i jakość spędzania czasu wolnego - chcemy, aby Polacy mieli jak najwięcej ogólnodostępnych mebli sprzyjających swobodnemu wypoczynkowi i zabawie.

C O POW INNO CECHOWAĆ PROJEKT?

uniwersalna forma - tak aby mebel mógł stanąć w dowolnym miejscu w mieście,przeznaczenie: miejsce spotkań (min. 4 osoby),funkcjonalność związana z jedzeniem - to prosta okazja do spotkania,dodatkowe wyzwanie: inne funkcjonalności służące mieszkańcom miast, np. wi-fi lub oświetlenie.

Włoc ł awki Po mysłó w.Stwór z mi e jsce do brych spotkań

ZAPRA S Z A MY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIEN A PROJEKT MEBLA MIEJSKIEGO, KTÓREGO TEMAT BRZMI :

F UN DA TOR N A GRÓD I MECENAS KONKURSU:WŁO CŁA WE K K E TCHUP

P ATR ON:PREZYDENT MIASTA WŁOCŁA W E K

Page 2: ZAPROJEKTUJ WŁOCŁAWKĘ - wloclawki.pl · umieszczenie logo Włocławek. NAGRODY Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w 2019 r. Autor(ka) otrzyma nagrodę wynoszącą 15 000

W YM A GA NIA FORMALNE

dobór materiałów odpornych na zmiany temperatury oraz opady atmosferyczne,umieszczenie logo Włocławek.

NAGRODY

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w 2019 r. Autor(ka) otrzyma nagrodę wynoszącą 15 000 zł.Za drugie i trzecie miejsce przewidujemy nagrody w wysokości kolejno 8000 oraz 4000 zł.

ZAS A DY W SKRÓCIE

ZAPROJEKTUJ Stwórz projekt, który odpowie na potrzeby mieszkańców polskich miast. Zaprojektuj funkcjonalny mebel dający pretekst do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, a także do celebrowania wspólnych posiłków na świeżym powietrzu.

WYŚLIJ PROJEKTWypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu www.wloclawki.pl/konkurs. Dołącz wszystkie wymagane pliki. Zaakceptuj regulamin i warunki udziału.

GŁOSUJJury wybiera trzy prace finałowe. Następnie Internauci zagłosują na zwycięski projekt. Wyniki ogłosimy 20 lutego 2019 r.

D O KIE DY ?

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 października do 31 grudnia 2018 r. wyłącznie przez formularz na stronie internetowej konkursu.

KR Y T E RIA OCENY

zgodność z tematem konkursu i zadaniem,kreatywność i funkcjonalność projektu,pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,wrażliwość i wartość estetyczna pomysłu,możliwość realizacji projektu.

F UN DA TOR N A GRÓD I MECENAS KONKURSU:WŁO CŁA WE K K E TCHUP

P ATR ON:PREZYDENT MIASTA WŁOCŁA W E K

O JA KI PRZ EKAZ CHCEMY ZADBAĆ?

niesiemy przekaz o wartościach marki Włocławek Ketchup: autentyczności, lokalności, tradycji, zaufaniu i oryginal-ności.zależy nam na środowisku - projektuj odpowiedzialnie, ekologicznie, pamiętaj o otoczeniu naturalnym.