Top Banner
Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN ZAPRASZAM NA KOLEJN ZAPRASZAM NA KOLEJN ZAPRASZAM NA KOLEJNĄ LEKCJ LEKCJ LEKCJ LEKCJĘ HISTORII HISTORII HISTORII HISTORII ! 1. Temat lekcji: Epoka rycerzy 2. Zakres treści: ideał rycerza i jego obowiązki od pazia do rycerza życie codzienne rycerzy elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza kultura rycerska pojęcia: rycerz, kodeks honorowy, paź, giermek, pasowanie, herb, kopia, ostrogi 3. NaCoBezu – Na co będziesz zwracał szczególną uwagę Jakie były obowiązki średniowiecznych rycerzy Jaką drogę musiał przejść chłopiec, aby stać się rycerzem Co składało się na wyposażenie średniowiecznego wojownika 4. Materiały dla ucznia: Podręcznik, strony 136- 139 Podręcznik ( wersja czytana) : https://www.youtube.com/watch?v=kC_-NUEI2Ew Materiały na platformie edukacyjnej: Bardzo ciekawy materiał. Polecam ! https://epodreczniki.pl/a/ludzie-miecza---rycerze/DYf5hc4Ye Załączone materiały zawierające wiadomości do tematu 5. Przebieg lekcji : Zapisanie tematu lekcji Przeczytanie tematu lekcji z podręcznika lub wysłuchanie Zapoznanie się z materiałem na platformie edukacyjnej i wykonanie ćwiczeń Uzupełnienie karty pracy Wysłanie karty pracy ( najlepiej na MS Teams) 6. Pamiętaj, że masz nie tylko uzupełnić kartę pracy, ale także zapamiętać najważniejsze wiadomości , te które zostały wymienione w NaCoBezu.
6

ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

Oct 09, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

Lekcja historii 13.05.2020 r.

ZAPRASZAM NA KOLEJNZAPRASZAM NA KOLEJNZAPRASZAM NA KOLEJNZAPRASZAM NA KOLEJNĄ LEKCJLEKCJLEKCJLEKCJĘ HISTORII HISTORII HISTORII HISTORII !!!!

1. Temat lekcji: Epoka rycerzy

2. Zakres treści:

ideał rycerza i jego obowiązki

od pazia do rycerza

życie codzienne rycerzy

elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza

kultura rycerska

pojęcia: rycerz, kodeks honorowy, paź, giermek, pasowanie, herb, kopia, ostrogi

3. NaCoBezu – Na co będziesz zwracał szczególną uwagę

Jakie były obowiązki średniowiecznych rycerzy

Jaką drogę musiał przejść chłopiec, aby stać się rycerzem

Co składało się na wyposażenie średniowiecznego wojownika

4. Materiały dla ucznia:

Podręcznik, strony 136- 139

Podręcznik ( wersja czytana) : https://www.youtube.com/watch?v=kC_-NUEI2Ew

Materiały na platformie edukacyjnej: Bardzo ciekawy materiał. Polecam !

https://epodreczniki.pl/a/ludzie-miecza---rycerze/DYf5hc4Ye

Załączone materiały zawierające wiadomości do tematu

5. Przebieg lekcji :

Zapisanie tematu lekcji

Przeczytanie tematu lekcji z podręcznika lub wysłuchanie

Zapoznanie się z materiałem na platformie edukacyjnej i wykonanie ćwiczeń

Uzupełnienie karty pracy

Wysłanie karty pracy ( najlepiej na MS Teams)

6. Pamiętaj, że masz nie tylko uzupełnić kartę pracy, ale także zapamiętać najważniejsze

wiadomości , te które zostały wymienione w NaCoBezu.

Page 2: ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

Temat: Epoka rycerzy.

Rycerze obrońcy wiary i bezbronnych.

1. Ideały i metody wychowania rycerskiego wywodzą się z trzech źródeł: z

potrzeb wojennych, wymagań życia dworskiego i z tradycji religijnych;

życie rycerza– wymagało męstwa, odwagi, wytrwałości i zręczności w

walce na koniu;

życie dworzanina – wymagało uprzejmości, dbałości o kulturę

osobistą (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz udziału w wytwornych

ceremoniach;

życie religijne – pielęgnowania cnoty litości i szlachetności wobec

poddanych.

RYCERZ: TO CZŁOWIEK CZYNU, ŻOŁNIERZ I DWORZANIN, LOJALNY WOBEC

ZWIERZCHNIKÓW, ŁASKAWY DLA SWYCH PODDANYCH I SŁUGA KOŚCIOŁA.

Idealny rycerz w Średniowieczu musiał spełniać mnóstwo warunków. Najważniejszym z nich

była miłość do Boga i swojego władcy. W przypadku Rolanda tym panem był Karol Wielki,

któremu był całkowicie oddany.

Karol Wielki Roland Zawisza Czarny z Garbowa

RYCERSKA MAKSYMA:

Bogu – duszę,

życie – królowi,

serce – damom,

sławę dla siebie.

Źródło: https://www.google.com/search?biw=1315&bih=591&tbm=isch&sa=1&ei=jl4wXsiyCav4qwHHzK4I&q=rycerze+w+kulturze+i+literaturze+&

Page 3: ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

3.Rycerz w ciągu życia doskonalił: jazdę konną, pływanie, strzelanie z łuku,

szermierkę, łowy (polowanie), grę w szachy i poezję.

PAŹ – chłopiec od 7 do 14 roku życia, pod okiem osobnego mistrza wprawiał się w jazdę konną,

strzelanie z łuku, władanie tarczą, mieczem i włócznią (kopią), a prócz tego służył panu i pani,

zaś pod okiem kapelana uczył się obyczajności i bogobojności (religii).

Giermek od ok. 15 do 21 roku życia był pod opieką pana dworu lub dzielnego rycerza, który

dalej uczył go trudnych ćwiczeń wojskowych i umiejętności godnego udziału w turniejach

rycerskich u boku swego pana, brał również z nim udział w podróżach i wyprawach wojennych.

Około 21 roku życia, jako dojrzały fizycznie

i duchowo mężczyzna, był pasowany na

rycerza. Ceremonia trwała zwykle kilka dni.

Połączona była z popisami w turniejach.

Składał wówczas przysięgę, że będzie bronił

słabych i bezbronnych, szanował religię,

ochraniał kobiety i biednych oraz walczył

w obronie ojczyzny. Zwykle pan, przy tej okazji,

obdarowywał go majątkiem.

Źródło: https://www. fit.pl/akademia/wychowanie-

rycerskie/6517/

Źródło: https://www.google.com/search?biw=1315&bih=591&tbm=isch&sa=1&ei=sl4wXoPLGdLJrgT226rwBw&q=droga+pazia+do+rycerstwa&

Page 4: ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

„ZNANI I PODZIWIANI”

Page 5: ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

Karta pracy do tematu „Epoka rycerzy” – podręcznik s.136 – 139.

Rozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

1. Podstawowa broń rycerza.

2. Siedziba rycerza i jego rodziny.

3. Wysoka zamkowa budowla, która umożliwiała obserwację okolicy.

4. Zbrojne starcie wrogich wojsk.

5. Uroczystość nadania tytułu rycerskiego.

6. Plac znajdujący się wewnątrz zamku.

7. Chłopiec oddany na wychowanie do zamku.

8. Materiał, który często wykorzystywano do budowy zamków.

9. Miejsce przebywania osób odbywających karę.

10. Rów wokół zamku wypełniony wodą.

11. Kandydat na rycerza.

12. Zawody rycerskie.

13. Stawał się nim giermek po ceremonii pasowania.

Hasło: …………………………. …………………….……… – ……………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

1

Page 6: ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII ... · Lekcja historii 13.05.2020 r. ZAPRASZAM NA KOLEJN Ą LEKCJLEKCJ Ę HISTORII HISTORII HISTORII !!!! 1. Temat lekcji: Epoka

Młody rycerz musiał przechodzić stopnie: pazia [i] giermka […] oraz powinien był odznaczyć się

walecznością, zanim przez ceremonię pasowania otrzymał godność rycerza. Do obrzędu tego

przygotowywał się przez oczyszczenie moralne (spowiedź) i fizyczne (kąpiel), występował w białej

szacie niewinności, a po pasowaniu damy wkładały na niego zbroję. Ceremonia ta, aczkolwiek

u różnych narodów mogła mieć pewne różnice, głównie polegała jednak wszędzie na opasaniu

pasem rycerskim (od czego wzięła nazwę), na trzykrotnym uderzeniu młodego rycerza po barkach

płazem miecza i oddaniu potem tego miecza rycerzowi.

Źródło: Z. Gloger, „Encyklopedia staropolska”, t. 3, s. 323–324.

Przeczytaj tekst źródłowy. Następnie wykonaj polecenia.

a) Wyjaśnij, jakie warunki należało spełnić, aby zostać pasowanym na rycerza. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

b) Napisz, w jaki sposób kandydat na rycerza przygotowywał się do uroczystości pasowania. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

c) Wymień we właściwej kolejności czynności, które wykonywano w trakcie opisanej ceremonii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

d) Wyjaśnij, od czego pochodzi nazwa pasowanie. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Wstaw literę „P” w kratki przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok zdań fałszywych.

W średniowieczu rycerzem mógł zostać wyłącznie chłopiec, którego przodkowie należeli do

stanu rycerskiego. Podczas uroczystości pasowania rycerz otrzymywał pas bez miecza. W epoce średniowiecza tarcza pełniła tylko funkcję reprezentacyjną. Dzięki zwycięstwom w turniejach rycerskich wojownik zdobywał sławę i bogactwo. Zamek zabezpieczały przed nieprzyjacielem masywne mury obronne i wieże, a także fosa

oraz most zwodzony. Zawisza Czarny zginął w bitwie pod Grunwaldem.

2

3