Top Banner
klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA WRZESIEŃ 1. TYDZIEŃ NAUKI – NASZ PLAN NA TRZECIĄ KLASĘ Temat: Pierwszego września Edukacja polonist yczna Edukacja społeczn a Edukacja przyrodn icza Powitanie – wykonanie plakatu „Krąg przyjaznych dłoni” 1.3.c 5.1; 5.4; 5.6 Kolejność liter w alfabecie - przypomnienie 1.1.b; 1.3.e Nasze wizytówki - wykonanie wizytówek. 1.3.a; 1.3.f Nasze podręczniki - omówienie tematyki zawartej w książkach. 1.1.a; 1.1.c Jestem w trzeciej klasie - Moje ćwiczenia, cz. A, str.2). 1.3.f Kodeks klasowy – praca plastyczna. 1.3.c 5.1; 5.4; 5.6 Temat: Pod starym dębem Edukacja polonist yczna Edukacja społeczn a Edukacja przyrodn icza Czym jest wojna? – mapa myśli 1.1.a; 1.3.a; 5.2; 5.5; Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 1
247

WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

Mar 01, 2019

Download

Documents

lytu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

WRZESIEŃ 1. TYDZIEŃ NAUKI – NASZ PLAN NA TRZECIĄ KLASĘTemat: Pierwszego września Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPowitanie – wykonanie plakatu „Krąg przyjaznych dłoni” 1.3.c 5.1; 5.4; 5.6Kolejność liter w alfabecie - przypomnienie 1.1.b; 1.3.eNasze wizytówki - wykonanie wizytówek. 1.3.a; 1.3.fNasze podręczniki - omówienie tematyki zawartej w książkach. 1.1.a; 1.1.cJestem w trzeciej klasie - Moje ćwiczenia, cz. A, str.2). 1.3.fKodeks klasowy – praca plastyczna. 1.3.c 5.1; 5.4; 5.6Temat: Pod starym dębem Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzym jest wojna? – mapa myśli 1.1.a; 1.3.a;

1.3.c5.2; 5.5; 5.7; 5.8

Wycieczka do miejsca związanego z działaniami wojennymi. 1.1.a; 1.1.b 5.2; 5.5; 5.7; 5.8

Tragedie wojenne - swobodne wypowiedzi na podstawie filmów, zdjęć, czytanych książek

1.1.a; 1.2.a; 1.2.b; 1.2.d; 1.3.a; 1.3.c

5.2; 5.5; 5.7; 5.8

Czym jest pokój – mapa myśli 1.1.a; 1.3.a; 1.3.c

5.2; 5.5; 5.7; 5.8

Plakat o tematyce pokojowej – praca w grupach 1.1.a; 1.3.a; 1.3.c; 1.3.f

5.2; 5.5; 5.7; 5.8

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 1

Page 2: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

List do dorosłych z prośbą o pokój na całym świecie – praca wspólna.

1.1.a; 1.3.a; 1.3.c; 1.3.f

5.2; 5.5; 5.7; 5.8

Temat: Opowiadamy o wakacjach Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZabawy integracyjne 5.4Wspominamy wakacje– swobodne wypowiedzi. 1.1.a; 1.3.a;

1.3.c6.3; 6.4

Palcem po mapie 1.1.a; 1.1.b; 6.3; 6.4Zgaduj zgadula – zabawy z mapą fizyczną Polski 1.1.a; 1.1.b 6.3; 6.4Nasz przewodnik – najpiękniejsze miejsca 1.3.a; 1.3.b;

1.3.f6.3; 6.4

Jak przekazujemy sobie informacje? – różne sposoby komunikowania się

1.1.a; 1.1.d; 1.2.a; 1.2.b; 1.2.d; 1.3.a; 1.3.c

Ludzie listy piszą – budowa listu, adresowanie kopert 1.1.a; 1.1.d; 1.2.a; 1.2.b; 1.2.d; 1.3.a; 1.3.c

Dziennik z podróży – czytanie tekstu, cechy charakterystyczne dziennika, praca z tekstem

1.1.a; 1.1.d; 1.2.a; 1.2.b; 1.2.d; 1.3.a; 1.3.c

6.3; 6.4

Wystawa wakacyjnych skarbówTemat: Zaułek słówek – wyrazy z ó Edukacja

polonistyczEdukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 2

Page 3: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

na zaCo w ortografii piszczy? Przypomnienie reguł pisowni wyrazów z „ó” („Idę do czwartej klasy” str. 4 oraz ćw. 1 str. 8)

1.1.b; 1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

Jaka to reguła? Zabawa dydaktyczna 1.1.b; 1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

Rozwiązywanie ćwiczeń („Idę do czwartej klasy” ćw. 2 i 3 str. 9) 1.1.b; 1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

Rozwiązywanie ćwiczeń z „ó” – Karta pracy (IX_wyrazy z ó.pdf). 1.1.b; 1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 3

Page 4: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

2. TYDZIEŃ NAUKI – NASZ PLAN NA TRZECIĄ KLASĘTemat: To jest moja szkoła Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZabawy integracyjne 1.1.a; 1.3.a;

1.3.d5.1; 5.3; 5.4

Szkoła – burza mózgów 1.1.a; 1.1.b; 1.3.a; 1.3.c

Wywiad – układanie pytań 1.1.a; 1.1.b; 1.3.a; 1.3.c; 1.3.d

5.6

Szkoła moich marzeń – praca plastycznaTemat: Władze Rzeczypospolitej Polskiej Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„A jak ciebie kto zapyta” – czytanie i omówienie wiersza M. Konopnickiej oraz W. Bełzy „Polska”.

1.2; 1.3.c 5.8

Symbole narodowe. Prezentacja filmu 1.2.a 5.8Polska w Europie. Praca z mapą europy 1.1.a 5.8Polska mapa administracyjna 1.1.a 5.8Moja miejscowość na mapie 1.1.a 5.8Historia Mazurka Dąbrowskiego 1.2; 1.3.a 5.8Kiedy rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego? 1.3.a; 1.3.c 5.8Szacunek dla hymnu. 1.3.a; 1.3.c;

1.3.f5.8

2. TYDZIEŃ NAUKI – UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 4

Page 5: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Temat: „Gazeta Przyjazna” – Czy każdy… Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„Burza mózgów” – szukanie odpowiedzi na pytanie - dlaczego trzeba się uczyć?

1.1.a; 1.1.b; 1.3.a; 1.3.c

5.6

Nauka może być przyjemnością – spisanie pomysłów dzieci 1.1.a; 1.1.b; 1.3.a; 1.3.c

5.6

Kwadratowy globus – czytanie artykułów z gazetki szkolnej 1.1.a; 1.1.b; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

5.6 6.8

Sposoby na skuteczne uczenie się. 1.3.a; 1.3.f 5.6Zabawa „Zagubiony na pustyni” 1.1.b; 1.1.c;Redagowanie klasowej gazetki. Praca w grupach 1.1.a; 1.1.b;

1.1.c; 1.3.a; 1.3.c; 1.3.f

5.4

Temat: Maciuś filozof Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCo to znaczy mieć prawa i obowiązki – rozmowa z dziećmi 1.3.a; 1.3.c; 5.6Kim był Janusz Korczak ?– czytanie tekstu przez nauczyciela 1.1.a; 1.1.c;

1.3.a; 1.3.c;5.6

„Oprawach dziecka” Czytanie i omówienia wiersza, uzupełnienie ćwiczeń. Moje prawa i obowiązki – samodzielna wypowiedź (Karta pracy)

1.2.a; b; c; d; 1.3.a; 1.3.c;

5.6

Dla kogo Order Uśmiechu? 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c;

5.6

Klasowe ordery uśmiechu – praca plastyczna 5.6

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 5

Page 6: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Kim będę za 20 lat – ankieta personalna (Moje ćwiczenia, cz. A str. 18)

1.3.c; 1.3.f 5.6

Temat: Ja Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZabawa integracyjna 1.4.a 5.4Co to są wady, a co to są zalety – wyjaśnienie pojęć 1.3.a; 1.3.c;

1.3.d5.1; 5.2; 5.3

Cechy charakteru. Praca w grupach 1.1.a; 1.1.c; 1.3.c

5.1; 5.2; 5.3; 5.4

Zabawa: „jaki jestem”. 1.3.c 5.1; 5.2; 5.3„Moje pasje” – praca plastycznaPostanowienia na nowy rok szkolny – Karta pracy (IX_prawa i obowiązki.pdf)

1.3.a; 1.3.e; 1.3.f

3. TYDZIEŃ NAUKI – UCZYMY SIĘ UCZYĆTemat: Dlaczego mózg jest ważny? Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrezentacja filmu „Było sobie życie – mózg” 1.1.a; 1.2.dDo czego potrzebny jest mózg? – praca w grupach 1.1.a; 1.1.b;

1.3.a; 1.3.c5.4 6.8

Zabawy rozwijające twórcze myślenie 1.1.a; 1.1.b; 1.3.a; 1.3.b; 1.3.c; 1.3.e; 1.3.f

5.4 Zabawa ”Co to jest”? Kreatywne rysowanie List do przyjaciela – praca w grupach Zabawa „Co by było gdyby?”

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 6

Page 7: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Układamy nowe wyrazy Jestem artystą malarzem W pracowni wynalazcyTemat: Zaułek słówek – rodzaje zdań Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRodzaje zdań - objaśnienia 1.3.c; 1.3.d;

1.3.e; 1.3.fRodzaje zdań – ćwiczenia. Karta pracy (IX_zdania.pdf) 1.3.c; 1.3.d;

1.3.e; 1.3.f

3. TYDZIEŃ NAUKI – O CHLEBIETemat: Legenda o chlebie Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzysłowia i powiedzenia związane z chlebem 1.2.a; 1.2.d;

1.3.a; 1.3.c5.1; 5.2; 5.9 6.2; 6.9

Znaczenie powiedzeń i przysłów związanych z chlebem – samodzielna praca Karta pracy (IX_chleb.pdf) – str. 1

1.2.a; 1.2.d; 1.3.a; 1.3.c; 1.3.f

6.2; 6.9

Niezwykła historia – opowiadanie twórcze Karta pracy (IX_chleb.pdf) – str. 2

1.3.a; 1.3.f 6.2; 6.9

Temat: Jakie rośliny uprawia się na polu? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRośliny zbożowe – praca z tekstem (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 20).

1.1.a; 1.1.b; 1.1.c; 1.3.c

6.4; 6.7; 6.9 6.2; 6.4; 6.9

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 7

Page 8: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Wystawa produktów zbożowych 1.1.a; 1.1.b; 1.1.c; 1.3.c; 1.3.d

6.4; 6.7; 6.9 6.2; 6.4; 6.9

Nazwy zbóż i produkty jakie z nich otrzymujemy – ( Moje ćwiczenia cz. A, ćw. 1 i 2 str. 22)

1.1.a; 1.1.b; 1.1.c; 1.3.c; 1.3.f

6.4; 6.7; 6.9 6.2; 6.4; 6.9

Znam rośliny zbożowe – ćwiczenia. Karta pracy (IX_zboża.pdf) 1.1.a; 1.1.b; 1.1.c; 1.3.c; 1.3.f

6.4; 6.7; 6.9 6.2; 6.4; 6.9

Temat: Jak powstaje chleb? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaJak dziś wypieka się chleb - wycieczka do piekarni lub obejrzenie filmu.

1.1.a; 1.1.b; 1.3.c

5.9

Przygotowanie degustacji pieczywa. Rozmowa z dziećmi o doznaniach smakowych, które pieczywo smakowało i dlaczego.

1.3.c; 1.3.d 5.4 6.9

Wypiek chleba. Czytanie i praca z tekstem (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 21)

1.2.a; 1.2.b; 1.3.a; 1.3.c

6.9

Zdrowy chleb (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 23). Przygotowanie plakatów w grupach.

1.3.a; 1.3.e; 1.3.f

6.9

Przepis na chleb (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 24). Rozmowa na temat sposobu zapisu przepisów kulinarnych.

1.3.a; 1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

6.9

Zapisywanie przepisów z rozsypanki wyrazowej (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 25, zad. 6) oraz samodzielne wyszukanie i zapisanie przepisu (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 24, zad. 5)

1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

Projekt „Jestem piekarzem” (Moje ćwiczenia, cz. A, str. 26 - 27). 1.3.a; 1.3.e; 1.3.f; 1.3.g

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 8

Page 9: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Temat: Zaułek słówek - rzeczownik Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzypomnienie wiadomości o rzeczowniku – wykonanie w grupach tablicy informacyjnej na temat rzeczownika z podaniem przykładów

1.1.a; 1.1.b; 1.3.c; 1.3.f

5.4

Znam rzeczowniki - ćwiczenia Karta pracy (IX_rzeczowniki.pdf) 1.1.a; 1.1.b; 1.3.c; 1.3.f

Zabawa dydaktyczna „Start – stop” – praca w grupach 1.3.f 5.4

4. TYDZIEŃ NAUKI – LAS W KOLORACH ZIELENITemat: Leśna galeria Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Wycieczka do lasu – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

1.1.a 5.4 6.1; 6.2; 6.4; 6.5

Las blisko nas 6.2; 6.4; 6.5Jesień wierszem malowana - piktogramy 1.1.b; 1.2.a;

1.2.c; 1.4.b6.2; 6.4; 6.5

Muzyczne inspiracje – praca plastyczna 6.2; 6.4; 6.5Temat: Nasze drzewo Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Park czy las? – rozmowa z dziećmi na temat różnic między parkiem a lasem.

1.1.a; 1.3.a; 1.3.c

6.2; 6.4; 6.5

Projekcja filmu „Wędrówki Skrzata Borówki” – Las mieszany. 6.2; 6.4; 6.5Warstwy lasu – podział roślinności w lesie 6.2; 6.4; 6.5

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 9

Page 10: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Rozpoznajemy drzewa - zabawa dydaktyczna 6.2; 6.4; 6.5Zapamiętujemy, bo rysujemy – praca plastyczna 6.2; 6.4; 6.5Magiczne drzewo – opowiadanie twórcze 1.3.a; 1.3.fTemat: Co wiemy o drzewach i krzewach Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Czym różnią się drzewa od krzewów? – obserwacja na podstawie ilustracji 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

6.2; 6.3

Budowa drzewa – karta pracy 1 1.3.a; 1.3.f 6.2; 6.3Poznaj krzewy leśne - rozsypanka sylabowa 1.3.f; 1.3.a 6.2; 6.3Rodzaje lasów w Polsce 1.1.a; 1.1.c;

1.3.a; 1.3.c6.2; 6.3

Znaczenie lasu dla człowieka – burza mózgów 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

6.2; 6.3; 6.6

Regulamin zachowania się w lesie – praca w grupach 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

6.2; 6.3; 6.6

Chrońmy lasy – wykonanie plakatów 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

6.2; 6.3; 6.6

Temat: Martwe żywe drzewa Edukacjapolonistyczn

a

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Praca leśnika – projekcja filmu „Po co leśnik w lesie?” 1.1.a; 1.3.a; 1.3.c

5.9 6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Zalesienie w Polsce – praca z mapą 1.1.a; 1.3.c 6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Zbroja drzewa- odcisk kory 1.3.a 6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Zwierzęta leśne – wykreślanka - Karta pracy (IX_zwierzęta leśne.pdf) 1.1.a; 1.3.e; 1.3.f

6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Zabawa dydaktyczna „Poznaj mnie po odgłosie” 5.4 6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 10

Page 11: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Zwierzęta leśne – podział ze względu na sposób odżywiania 1.1.a; 1.1.c 6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Porównania – Karta pracy (IX_zwierzęta leśne.pdf) 1.3.a; 1.3.c; 1.3.f

6.2; 6.3; 6.5; 6.6

Temat: Akademia dociekliwych. Grzyby Edukacjapolonistyczn

a

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Czy grzyby to rośliny? - pogadanka 1.1.a; 1.1.c; 1.3.c

6.2; 6.4

Budowa grzyba. To warto wiedzieć! 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

6.4

Grzyby, dar lasu. 1.1.a; 1.1.c; 1.3.c

6.2; 6.4

Gra w „Grzybobranie” 5.4Grzyby w kuchni – przepisy kulinarne 1.1.a; 1.1.c;

1.3.a; 1.3.cGrzyby w poezji – J. Brzechwa 1.2.a; 1.2.b;

1.2.cInscenizacja wiersza J. Brzechwy „Grzyby” 1.4.a; 1.4.b

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 11

Page 12: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

PAŹDZIERNIK

5. TYDZIEŃ NAUKI – RAZEM Z INNYMITemat: Dziewczynka w złotych kolczykach Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZabawy integracyjne. 1.1a; 1.3b 5.4Różni, ale tacy sami – analiza wiersza, wypowiedzi o przyjaźni (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 32).

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3f

Przysłowia o przyjaźni i przyjaciołach – wspólne opracowanie listy przysłów.

1.3.a; 1.3.c 5.1; 5.2; 5.5

Inny nie znaczy gorszy (karta pracy X_Ankieta.pdf). 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4; 5.5;

Dobre słowo. 1.1a; 1.3b; 1.3f

Co to znaczy być niepełnosprawnym – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3c; 1.3d

5.4

Sprawdź, czy potrafisz – praca plastyczna. 1.1a; 1.2d; 1.3a; 1.3b

AMUN – co to znaczy? 1.1a; 1.2d; 1.3c

5.2

Temat: Paweł i Gaweł Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 12

Page 13: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Projekcja filmu pt. „Sąsiedzi”, odc. 1, Obiad. 1.1a; 1.2d; 1.3c

5.4

Miłe słowa znakomicie ułatwiają wszystkim życie – pisanie zdań z użyciem zwrotów grzecznościowych.

1.1a; 1.3d; 1.3f; 1.3g

Miłe słowa – zabawy dramowe. 1.1a; 1.1b; 1.4a

5.1; 5.4

Poradnik dobrego sąsiada – praca w grupach. 1.1a; 1.3a; 1.3b;, 1.3f

5.4

Serce dla każdego – praca plastyczna. 1.1a; 1.1b 5.1; 5.4Temat: Bo to było tak… Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzytanie wybranego tekstu z książki ks. J. Twardowskiego „Serce za serce, czyli co to znaczy kochać?”.

1.2a; 1.2b;1.3a; 1.3c

Kochać, to znaczy… 1.3a; 1.3f; 1.3g

Rozwiązywanie ćwiczeń związanych z tematem (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 33).

1.3a; 1.3f; 1.3g

Wolontariusz – kto to taki? 1.1a; 1.1c; 1.3c

5.4; 5.9

Pomagaj innym – praca plastyczna (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 35). 1.1a; 1.1b; 1.3b

Zabawa „Życzliwy nieznajomy”. 1.1a; 1.3b 5.2; 5.4

6. TYDZIEŃ NAUKI –CZTERY ŻYWIOŁY – ZIEMIATemat: Cztery żywioły Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 13

Page 14: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Oglądanie filmu popularnonaukowego o żywiołach. 1.1a; 1.2d 6.1; 6.7; 6.10

Woda, powietrze, ogień, ziemia. Swobodne wypowiedzi. 1.1a; 1.1c; 1.3a;1.3c;

6.1; 6.7; 6.10

„Żywioły” – czytanie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 38-41). 1.1a; 1.1b; 1.1c;

6.1; 6.7; 6.10

Dobro i zło – zapisanie w zeszytach notek informacyjnych. 1.1a; 1.3a; 1.3e; 1.3f

6.1; 6.7; 6.10

Kodeks postępowania w sytuacjach zagrożenia – lista zasad. 1.1a; 1.3a; 1.3c; 1.3f;

5.10; 5.11 6.1; 6.7; 6.10

Obrazy wiatrem malowane – praca plastyczna. 1.3a; 1.3fTemat: Zaułek słówek - czasownik Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzypomnienie definicji czasownika. 1.1a; 1.1b;

1.3e; 1.3f; 1.3g

Wyróżnianie czasowników, określanie czasu czasowników (Karta pracy X_Czasownik.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

To warto wiedzieć – utrwalanie zasad pisowni czasowników z zastosowaniem różnych czasów (Idę do czwartej klasy, s. 52-53).

1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Wyścigi – zabawa z gramatyką w tle. 1.1a; 1.3f; 5.4Odmiana czasownika przez liczby i osoby – samodzielna praca 1.1a; 1.1b;

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 14

Page 15: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

(Karta pracy X_Czasownik.pdf). 1.3e; 1.3f; 1.3g

Temat: Ziemia Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPlanety w Układzie Słonecznym – aktualności naukowe, pokaz zdjęć.

1.1a;1.3a; 1.3c; 1.3d;

Klasowy Układ Słoneczny – praca plastyczna demonstrująca Układ Słoneczny.

1.1a; 1.1b 5.4

Wizytówki planet – notki z opisami danych planet. 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

Planeta Ziemia – praca z tekstem (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 36-37).

1.1a; 1.1b; 1.1c;

6.7

Dzień i noc – pokaz zjawiska i jego wytłumaczenie. 1.1a; 1.3a; 1.3c

6.1; 6.7

Mikołaj Kopernik, polski astronom – informacje i notka biograficzna.

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3f; 1.3g

7. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – EUROPATemat: Kontynenty Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaJak powstały kontynenty? – film animowany 1.1a; 1.1b;

1.3cOdkrywamy kontynenty – praca z globusem. 1.1a; 1.1b;

1.1c

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 15

Page 16: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Ciekawostki na temat kontynentów – konkurs „Dookoła świata” (karta pracy X_Kontynenty.pdf)

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3c; 1.3f

Nieznane kontynenty – praca plastyczna.Opis nieznanego kontynentu - swobodne teksty - (Karta pracy X_Kontynenty.pdf) – str. 2

1.1a; 1.1b; 1.3b

Wielki podróżnik – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4 6.4; 6.5; 6.7; 6.10

Temat: Podróże z Obieżyświatem – Europa Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaJesteśmy mieszkańcami Europy – praca z mapą Europy. 1.1a; 1.1b;

1.3b; 1.3c;5.8

Położenie Polski w Europie 1.1a; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.8

Flaga – symbol narodowy 1.1a; 1.1b; 1.3b; 1.3c;

5.8

Co kraj, to obyczaj – quiz. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f; 1.3g

5.4; 5.5

Dla każdego coś dobrego – czyli, co lubią sąsiedzi. Poznawanie europejskich potraw.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3c; 1.3f; 1.3g

5.5

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 16

Page 17: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Moda na co dzień i od święta – pokaz mody 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.4b

5.4; 5.5

Temat: Zaułek słówek – wielka litera Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzypomnienie zasad pisowni wyrazów wielką literą – Karty pracy.

1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f

Klasowy pomocnik z ortografii – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f

5.4

Ortograficzne zagadki i łamigłówki – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f

Ortograficzna składanka – konkurs w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f

Temat: Nasza strona www Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKomputer – burza mózgów. Mapa myśli. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Rozprawa sądowa – oskarżony: Internet 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.4a

5.4

Nick – czyje to imię? 1.1a; 1.1b; 1.3a

5.1; 5.11

Bądź bezpieczny w sieci. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b;

5.1; 5.11

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 17

Page 18: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3cMoja strona www – praca plastyczna. 1.1a; 1.1b;

1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 18

Page 19: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

LISTOPAD

10. TYDZIEŃ NAUKI – DAWNO TEMU…

Temat: „Gazeta Przyjazna” – Listopadowe święta Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych w Polsce i na świecie. 1.1.a; 1.1.c;

1.3.a; 1.3.c5.3; 5.5

2 listopada – Zaduszki. Wypowiedzi dzieci o przemijaniu. 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

5.3; 5.5

Zaduszkowe wianki i ozdoby – praca w parach.Odwiedzenie cmentarza.11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. 1.1.a; 1.1.c;

1.2.a; 1.2.b; 1.3.a; 1.3.c

5.8

Przyszedł listopad – zmiany w przyrodzie. Ilustrowanie przysłów. 1.1.a; 1.1.c; 1.3.a; 1.3.c

6.5

Temat: O rycerzu, który się nie spieszył Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaJak można było zostać rycerzem? Czytanie i omawianie tekstu. Opisywanie cech rycerza (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 56-57).

1.2.a; 1.2.b; 1.2.c; 1.3.a; 1.3.c

5.1; 5.2; 5.4

Jesteśmy rycerzami – zabawy dramowe z rekwizytami. 1.4.a; 1.4.b 5.1; 5.2; 5.4Herby i ich znaczenie – projektowanie herbów. 1.1.a; 1.1.b;

1.3.a; 1.3.b5.1; 5.2; 5.4

Zawisza Czarny – przybliżenie postaci polskiego rycerza Zawiszy Czarnego. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1.a; 1.3.a; 1.3.c; 1.3.d

5.1; 5.2; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 19

Page 20: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Rycerz XXI wieku – praca w grupach. Przygotowanie kodeksów rycerskich. 1.3.a; 1.3.f 5.1; 5.2; 5.4Czy jestem rycerzem XXI wieku – test (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 58-59). 1.3.a; 1.3.b 5.1; 5.2; 5.4Jesteśmy rycerzami – plakaty, praca w grupach. 1.3.a; 1.3.b 5.1; 5.2; 5.4Temat: Zaułek słówek – wyrazy z rz Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz. Zapisywanie przykładów. Karta pracy (XI_Wyrazy z rz.pdf, s. 1).

1.3.e; 1.3.f

Różnorodne ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z rz. Karta pracy (XI_Wyrazy z rz.pdf, s. 2-4).

1.3.e; 1.3.f

Zgaduj – zgadula ortograficzna z rz. Samodzielna praca (Idę do czwartej klasy, s. 32-33). 1.3.e; 1.3.fSprawdzamy siebie – praca w parach. Układanie zagadek wg ustalonej zasady pisowni. Zapisywanie odgadniętych wyrazów na wspólnej planszy.

1.3.e; 1.3.f

Temat: Wczoraj, dziś, jutro Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZdania i czasy – przypomnienie wiadomości o czasach. Zabawa zespołowa. 1.3.f 5.4Polskie miasta dawniej i dziś. Rozmowy na podstawie albumów, zdjęć. 1.1.a; 1.1.c’

1.3.a; 1.3.c5.7; 5.8

Miasto przyszłości – praca plastyczna dowolną techniką. Przestrzenne projektowanie. 1.3.c 5.7Ginące zawody – rozmowy o zawodach rodziców. Poznanie rzadkich, wyspecjalizowanych zawodów i omówienie ich roli.

1.1.a; 1.1.c’ 1.3.a; 1.3.c

5.9

Czy zawsze będzie potrzebny? – burza mózgów. Zawody przyszłości – argumentowanie. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1.a; 1.1.c’ 1.3.a; 1.3.c; 1.3.d

5.4; 5.9

Temat: Drzewo genealogiczne Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRodzina – burza mózgów. Mapa myśli. 1.3.a; 1.3.c 5.3Moja rodzina – drzewa genealogiczne rodzin dzieci. Swobodne wypowiedzi dzieci. 1.3.a; 1.3.c; 5.3

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 20

Page 21: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Stopnie pokrewieństwa – utrwalenie nazw osób spokrewnionych. Karta pracy (XI_Drzewo genealogiczne.pdf, s. 1-2).

1.1b; 1.3.f 5.3

Ja i moja rodzina – scenki dramowe. Zabawa w parach. 1.4.a; 1.4.b 5.3; 5.4Poznajmy ich bliżej – opis wybranego członka rodziny według ustalonego schematu. 1.3.a;1 3.d 5.3Przygoda rodziny – komiks. 1.3.a; 1.3.b;

1.3.c5.3

Temat: Strofy o Ojczyźnie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„Polska” – czytanie i omawianie utworu. Praca w grupach – wybieranie z utworu fragmentów opisujących nasz kraj.

1.2.a; 1.2.b;1.2.c; 1.3.a; 1.3.c

5.8

„Polska” – wyszukanie rymów w zwrotkach i refrenie utworu (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 60). 1.2.c; 1.3.e 5.8Logo Polski – praca plastyczna w parach dowolną techniką. 5.8Polska w poezji – praca w grupach. Układanie z fragmentów wierszy całego utworu. Omawianie prac i porównywanie z oryginałem.

1.2. 5.8

Piszemy rymowanki o Polsce – praca w grupach. 1.2; 1.3.a; 1.3.b 5.8Polska w Europie – położenie i państwa z nią sąsiadujące, utrwalanie pisowni wielką literą (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 61).

1..3.f; 1.3.g 5.8

11. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – AZJATemat: Podróż do Wietnamu Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPoznajemy Wietnam – podróże palcem po mapie. 1.1a; 1.1b;

3.a; 3c;5.4

Wietnam w pigułce – prezentacja. 1.1a, 1.3cJak wygląda tradycyjna wietnamska rodzina? Wysłuchanie informacji. Swobodne wypowiedzi dzieci. Komiks – praca w

1.1a, 1.3c, 1.3d

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 21

Page 22: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

grupach.Jak uczą się dzieci w Wietnamie? Prezentacja. List – Nasz przyjaciel – praca w parach.

1.1a,1.3a; 1.3b; 1.3c

Alfabet wietnamski – litery, dwuznaki i trójznak. 1.1a;1.1b;1.3a; 1.3e, 1.3f

Uczymy się mówić po wietnamsku – zapamiętywanie prostych wyrażeń.

1.1a; 1.1.3;, 1.3b;

5.5

Kuchnie świata – pyszności kuchni wietnamskiej. Karta pracy. Swobodne wypowiedzi dzieci

1.1a;1.1b;1.1c; 1.3a;1.3f

5.5; 5.4

Wietnam – praca plastyczna dowolną techniką. 1.1aTemat: Podróże z obieżyświatem – Azja Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaAzja – największy kontynent świata. 1,1a;1.1b;1

.1c;1.3cAzja, ciekawostki. Samodzielna praca z mapą. 1,1a;1.1b;1

.1c;1.3cChiny – kraj wielkich wynalazków. Prezentacja. 1,1a;1.1b;1

.1c;1.3c; 1.3f

Tangram – chińska łamigłówka. Praca samodzielna. 1.1a; 1.1b; 1.3b;1.3c;

5.4

Origami – sztuka składania papieru. Pokaz. Praca w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3b;1.3c;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 22

Page 23: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Zapachy Azji – plansza demonstracyjna. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3b;1.3c;

5.4

Temat: Nad nami tylko niebo Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaHimalaje – siedziba śniegu, najwyższy łańcuch górski na Ziemi. Praca z mapą.

1,1a;1.1b;1.1c;1.3c

5.4 6.2;

Himalaista – kto to taki? Praca w grupach. Omawianie cech charakteru himalaisty.

1,1a;1.1b;1.1c;1.3a; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.1; 6.2

Polscy himalaiści. Prezentacja. Oglądanie fotografii, czytanie biograficznych notek.

1,1a;1.1b;1.1c;1.3c

6.2; 6.7

Piętra roślinności w Himalajach. Porównywanie stref roślinności Himalajów i Tatr. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1,1a;1.1b;1.1c;1.3c

6.2; 6.4

Fauna Himalajów. Prezentacja. 1,1a;1.1b;1.1c;1.3a; 1.3c; 1.3d;

6.2; 6.4

Kocham Himalaje – samodzielna praca pisemna dzieci. 1.3a, 1.3d, 1.3e, 1.3f

Temat: Zaułek słówek – stopniowanie przymiotników Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWyróżnianie stopni przymiotników. Zapoznanie się z przykładami.

1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Sposoby stopniowania przymiotników. Uzupełnianie tabeli – 1.1a; 1.1b;

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 23

Page 24: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Karta pracy (XI_Stopniowanie przymiotników.pdf, ćw. 1). 1.3e; 1.3f; 1.3g

Utrwalanie sposobów stopniowania przymiotników (Idę do czwartej klasy, s. 68-69).

1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Stopniowanie przymiotników – samodzielna praca. Karta pracy (XI_Stopniowanie przymiotników.pdf, ćw. 2-3).

1.1a; 1.1b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

12. TYDZIEŃ NAUKI – SKARBY UKRYTE W ZIEMITemat: Poszukiwacze skarbów Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCo ukrywa Ziemia? – burza mózgów. Tworzenie planszy pt. Skarby Ziemi.

1.1a;1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.7c

Jak powstaje węgiel? – prezentacja animacji pt. Powstanie węgla kamiennego. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a;1.3a; 1.3c; 1.3d;

6.7c

Surowce naturalne w Polsce – praca z mapą (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 64).

1.1a;1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

6.7c

„Kopalnia soli w Wieliczce”. Prezentacja. 1.1a;1.3a; 1.3c; 1.3d;

5.9

Wiano św. Kingi – legenda. Praca w grupach. Omawianie chronologii wydarzeń.

1.1a;1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 24

Page 25: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Zakładamy hodowlę kryształków soli – doświadczenie. Praca w parach.

1.1a;1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4 6.1

Temat: Tajemnice wnętrza Ziemi Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZiemia – burza mózgów. Czym jest Ziemia dla każdego człowieka? Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c;1.3d

5.4

Kształt i kolory naszej planety. Dawne wyobrażenia o kształcie Ziemi. Najnowsze odkrycia astronomiczne.

.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c;1.3d

5.4

Model Ziemi – samodzielna praca plastyczna. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c;1.3d

5.4

Czym zajmuje się paleontolog i archeolog? Praca ze słownikami. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a;1.1b;1.1c; 1.3a;1.3f

5.9

Temat: Akademia Dociekliwych – Skały Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPoszukiwacze skarbów – wycieczka. Zbieranie kamyków. 1.1a;1.1.3b

;1.3c5.4; 5.10 6.1; 6.7c

Nasze skarby – wnikliwa obserwacja przyniesionych kamyków. Określanie wielkości, kształtu, koloru.

1.1a;1.1b; 1.3a;1.3b;1.3c;1.3f

5.4 6.1; 6.7c

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 25

Page 26: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Poznajemy skały. Prezentacja zgromadzonych eksponatów, praca z albumami, zdjęciami, przewodnikami. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.3a;1.3b;1 .3c;

5.4 6.1; 6.7c

Jak ludzie wykorzystują skały? Prezentacja na podstawie książek, filmów, zdjęć i wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

6.7c

Powiedzenia i przysłowia. Praca w parach – przygotowanie i przedstawienie wyjaśnień podanych powiedzeń.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.4a;1.4b

Kamień, nożyce, papier – zabawa w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3c; 1.4a; 1.4b

5.4

Kamienny krajobraz – praca plastyczna. Ekspozycja w klasie. 1.1a; 1.1b; 5.4Temat: Na górniczym Śląsku Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPoznajemy Śląsk – praca z mapą. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3f

5.4 6.3; 6.7c

Stroje regionalne – opisy, zdjęcia, ciekawostki. Omówienie stroju regionalnego Śląska.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f

5.5

Kuchnia śląska – praca zespołowa. Dzieci tworzą klasową książkę kucharską dań śląskich.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f

5.5

Tańce i piosenki śląskie – prezentacja. Nauka zwrotki piosenki 1.1a;1.2a; 5.4; 5.5

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 26

Page 27: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

„Poszła Karolinka do Gogolina”. 1.3a; 1.3b; 1.4a

Gwara śląska – prezentacja kilku wyrazów i zwrotów. Wyjaśnienie ich znaczenia.

1.1a;1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.5

Co warto zobaczyć… – przewodnik po Śląsku. Praca w grupach. Wykorzystanie różnorodnych materiałów.

1.1a;1.1b; 1.1c;1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f; 1.1g

5.4

Temat: W pracowni garncarskiej Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaSkąd się bierze glina i do czego służy? Prezentacja różnorodnych przedmiotów artystycznych i użytkowych.

1.1a; 1.3a; 1.3b

6.7c

Ginące zawody – garncarstwo. Prezentacja na podstawie książek, przewodników, filmów.

1.1a; 1.1b; 1.3b

5.4; 5.9

Etapy wytwarzania naczyń glinianych. Samodzielna praca – rozsypanka wyrazowa.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e

5.4

Kolorowe doniczki – praca plastyczna, samodzielne malowanie doniczek z gliny farbami.

1.1a 5.4

13. TYDZIEŃ NAUKI – NASZE LEKTURYTemat: Zaułek słówek – wyrazy z ą, ę Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 27

Page 28: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z ą, ę. Tworzenie rodziny wyrazów, wyróżnianie liter ą i ę. Karta pracy (XI_Wyrazy z ą i ę.pdf, ćw. ).1

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Układanie zdań. Według podanego wzoru. Wyrazy z ą i ę. Karta pracy (XI_Wyrazy z ą i ę.pdf, ćw. 2).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Wyszukiwanie w tabeli wyrazów z ą i ę. Układanie wyrazów z tymi wyrazami. Karta pracy (XI_Wyrazy z ą i ę. pdf, ćw. 3).)

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami z ą i ę. Karta pracy (XI_Wyrazy z ą i ę.pdf, ćw. 4).)

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Utrwalanie zasad pisowni wyrazów z ą i ę. Samodzielna praca (Idę do czwartej klasy, s. 20-21).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Temat: Złote rybki Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaSłuchanie baśni braci Grimm pt. O rybaku i złotej rybce. 1.1a; 1.2a;

1.2c; 1.2d5.4

Omawianie baśni i opisywanie postaci baśni. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3f

Układamy baśń – praca w grupach. Układanie chronologii 1.1a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 28

Page 29: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

wydarzeń i ich ilustrowanie. Ekspozycja pracy w klasie. 1.1.1c; 1.2bList do złotej rybki. Samodzielna praca dzieci. Omówienie wszystkich prac.

1.1a; 1.3b; 1.3f, 1.3g

Temat: Nasza strona WWW Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaTo warto przeczytać. Samodzielne dziecięce prezentacje przeczytanych książek. Wspólne o nich rozmowy.

1.1a; 1.1d; 1.2a; 1.2c; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Reklama książek – praca plastyczna dowolną techniką. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.4a

5.4

Klasowa biblioteka – ekspozycja przniesionych książek. Praca zespołowa. Organizacja klasowej biblioteki.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.1d; 1.2b1.2d; 1.3a; 1.3f

5.4

Zgaduj –zgadula. Praca zespołowa. Wymyślanie i zapisywanie zagadek, quizów i rebusów na temat przeczytanych lektur

1.1b; 1.1a; 1.2b; 1.3f

5.4

Temat: Słowniczek Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaBez alfabetu ani rusz. Powtórzenie i utrwalenie kolejności liter w alfabecie.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3e

5.4

Rodzaje słowników. Prezentacja. Praca w grupach ze słownikami. Omówienie pracy wszystkich grup.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 29

Page 30: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Jak korzystać ze słowników? Omówienie zasad, praktyczne wskazówki.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

Kto pierwszy, ten mistrz – zabawa. Zdobywca tytułu Mistrza. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e

5.4

Karta pracy 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Zakładamy swój słowniczek – wyrazy z ó niewymiennym 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 30

Page 31: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

GRUDZIEŃ

14. TYDZIEŃ NAUKI – NASZE CODZIENNE SPRAWY

Temat: Awantura Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCo to jest konflikt? Burza mózgów – definiowanie, zapisywanie wyrazów bliskoznacznych. Praca ze słownikiem.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.1; 5.4

Co utrudnia, a co ułatwia rozwiązywanie konfliktów? Samodzielna praca polonistyczno-plastyczna.

1.1a; 1.1c;1.3a; 1.3b; 1.3c,

5.1;5.4

Konflikty się zdarzają – scenki dramowe. Praca w grupach. Omawianie inscenizacji, propozycje rozwiązania przedstawionych sytuacji.

1.1a, 1.3a; 1.4a; 1.4b

5.1; 5.4

Kraina Dobrej Myśli – czytanie i omówienie baśni (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 66-69).

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3f

5.1; 5.4

Samodzielna praca na podstawie baśni Kraina Dobrej Myśli (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 70-71).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f

5.4

Temat: Dobra koleżanka, dobry kolega Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWitamy się bez słów – zabawa zespołowa. Przykłady powitań w różnych kulturach

1.1a; 1.4a 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 31

Page 32: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

na świecie.Dobry kolega – Krzyżówka, list do koleżanki/kolegi (Karta pracy XII_Hasło dnia.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3f

5.4

Jestem dobrym kolegą, dobrą koleżanką – praca w grupach. Wspólne omówienie wyniku prac.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3c; 1.3f

5.4

Chcę zapomnieć o tym, że… – wypowiedzi dzieci. Burza mózgów – dyskusja o konfliktowej sytuacji i próba jej rozwiązania.

1.1a; 1.3a; 1.3f

5.1; 5.4

Koleżeństwo a przyjaźń – wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.3a; 1.3c; 1.3d

5.4

Szukam przyjaciela – piszemy ogłoszenia. Samodzielne prace dzieci.

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3f

Zaufaj mi – zabawa ruchowa w parach. Omówienie emocji towarzyszących zabawie.

1.1a; 1.3b; 1.4a

5.4

Temat: Zaułek słówek – przysłówek Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaDefinicja przysłówka – kącik przypomnień (Idę do czwartej klasy, s. 60). Przykłady.

1.1a; 1.3b

Kącik przypomnień – samodzielne ćwiczenia gramatyczne (Idę do czwartej klasy, s. 60, 61).

1.1a; 1.1c;1.3a; 1.3f, 1.3g

Zabawa z przysłówkami – praca w grupach ze słownikiem. Przysłówki bliskoznaczne.

1.1a; 1.1c;1.3a; 1.3f, 1.3g

5.4

Jak? Gdzie? Kiedy? Utrwalanie wiadomości o przysłówku 1.1a; 1.3b

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 32

Page 33: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

(Karta pracy XII_Przysłówek.pdf).Temat: Sami robimy zabawki Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzygotowujemy kiermasz świąteczny. Burza mózgów – propozycje, plan działań.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.3; 5.4

Nasz warsztat pracy – praca w grupach, planowanie. 1.1a; 1.3a; 1.3c;

5.4

Bombki cekinowe – wykonanie bombek z przygotowanych materiałów.

1.1a; 1.3a; 1.3c;

5.4

Wizytówki na stół bożonarodzeniowy – samodzielna praca. 1.1a; 1.3a; 1.3c;

Torebki na prezenty – samodzielne ozdabianie torebek. 1.1a; 1.3a; 1.3c;

Świąteczna herbata – praca w parach. 1.1a; 1.3a; 1.3c;

5.4

Bałwanki na choinkę – samodzielna praca. 1.1a; 1.3a; 1.3c;

Temat: Lew i zwierzęta Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaNasze ulubione bajki i baśnie – prezentacja. Praca w grupach – projektowanie, przygotowanie zakładek do książek.

1.1a; 1.1c; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Dlaczego lubimy bajki i baśnie? – burza mózgów. Zapisanie notki w zeszytach.

1.1a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Bajka a baśń – podobieństwa i różnice. Swobodne wypowiedzi 1.1a; 1.1c; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 33

Page 34: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

dzieci na podstawie tekstu „Baśnie, bajki, bajeczki”(Moje ćwiczenia, cz. A, s. 74-75).

1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

Cechy bajki – zapisanie samodzielnej wypowiedzi o cechach bajki(Moje ćwiczenia, cz. A, 76).

1.1a; 1.1c; 1.2a; 1.2b; 1.2c; 1.2d

Rymy i morały w bajkach. Praca zespołowa. Czytanie i omówienie bajek I. Krasickiego (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 78-79).

1.1a; 1.3a; 1.3e; 1.3f;

5.4

Czytam uważnie – samodzielna praca dzieci, nadawanie tytułów bajkom, zapisanie morałów wynikających z każdej bajki (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 78-79).

1.1a; 1.1c; 5.4

Piszemy bajkę – dokończenie tekstu lub ułożenie i zapisanie własnej bajki (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 77).

1.1a; 1.1c;

Jestem ilustratorem – praca plastyczna w parach. Ekspozycja prac.

1.1d, 1.2a 5.4

Temat: Jak się bawią zwierzęta? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaNasze zwierzaki – prezentacja zdjęć, swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Jakie zabawy lubi nasz pupil? Opowiadania dzieci. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Zabawa zwierząt – prezentacja rozmaitych materiałów. 1.1a; 1.1b; 1.3b

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 34

Page 35: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Zwierzęta, które leczą. Omawianie zagadnień związanych z zooterapią.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4 6.2

Jak tu nie kochać… – rysowanie komiksów, których bohaterami są zwierzęta.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

Zwierzęta w zoo – praca w grupach, dyskusja o liście życzeń przygotowanej przez dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.2

15. TYDZIEŃ NAUKI – KROK PO KROKU IDĄ ŚWIĘTA

Temat: Dziewczynka z zapałkami Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzy w XXI wieku możemy spotkać „dziewczynkę z zapałkami”? Swobodne wypowiedzi dzieci o sposobach wspierania i niesienia innym pomocy.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.2; 5.4

Wiemy jak pomagać… Prezentacja i rozmowy z dziećmi. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.2; 5.4; 5.11

Samotność – choroba XXI wieku. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f; 1.3g

5.2; 5.4

Nasza fundacja. Praca zespołowa – zakładamy klasową fundację. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.2; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 35

Page 36: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3f; 1.3gCo to znaczy pięknie żyć? – praca samodzielna. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f; 1.3g

5.2; 5.4

Z głębi serca – praca plastyczna w formie plakatów. Ekspozycja prac.

1.1a; 1.1b; 1.3b; 1.3c

5.2; 5.4

Temat: List do Andersena Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaBajkopisarz H.Ch. Andersen – życie i twórczość (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 86).

1.1a; 1.1c; 1.2a; 1.2b; 1.2c; 1.3a; 1.3f

5.4

O czym marzysz? – samodzielna praca pisemna (Ćwiczenia, cz. A, s. 87).

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

Redagujemy notatkę o bajkopisarzu – zapisanie kilku zdań na podstawie tekstu „Hans Christian Andersen” (Ćwiczenia, cz. A, s. 87).

1.1a; 1.1.1c; 1.3a; 1.3e; 1.3f

5.4

Baśnie znane czy nieznane? Praca w parach. Układanie tytułów baśni.

1.1a; 1.1b; 1.2b; 1.3b; 1.3c

5.4

Moje ulubione baśnie H. CH. Andersena – zapisanie tytułów (Ćwiczenia, cz. A, s. 87).

1.1a; 1.1b; 1.3b; 1.4a

5.4

Ilustrujemy baśnie Andersena – praca plastyczna w grupach. 1.1a; 1.2b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 36

Page 37: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.2d; 1.3aZabawy dramowe – prezentacja danej postaci z baśni. 1.1a; 1.3b; 5.4„Zgadnij, jaka to baśń” – zapisywanie właściwych tytułów do podanych tekstów (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 89).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Bohaterowie baśni H.Ch. Andersena – praca plastyczna w grupach.

1.1a; 1.2b; 1.2d; 1.3a

5.4

Temat: Zaułek słówek – wyrazy o podobnym znaczeniu Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaSynonimy, antonimy, homonimy – przypomnienie wiadomości. Praca w grupach ze słownikami.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3e;

5.4

Zabawy słowami – samodzielna praca (Karta pracy XII_Zabawy słowami.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Ortograficzne łamańce głowy – samodzielna praca (Idę do czwartej klasy, s. 74-75).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Temat: Wigilia… Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„Przygotowania do wieczerzy” – przeczytanie opowiadania (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 92-95).

1.1a; 1.1c; 1.2b;

5.4; 5.7

Dawne zwyczaje wigilijne – zakreślenie w opowiadaniu 1.1a; 1.1c; 5.4; 5.7

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 37

Page 38: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

odpowiednich na ten temat fragmentów. Przepisanie ich do zeszytów.

1.2b; 1.3a; 1.3e; 1.3f

Wigilijny przewodnik – klasowa książeczka o dawnych wierzeniach, ozdobach i potrawach. Praca dowolną techniką.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;1.3b; 1.3c; 1.3f

5.7

Czytaj uważnie! – quiz, praca samodzielna (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 96-97).

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3f

5.7

Przysmaki wigilijne – praca z książką (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 98).

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3f

Potrawy wigilijne – propozycja potraw wigilijnych (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 99).

1.1a; 1.3a;1.3c; 1.3f

5.4

Wigilijny stół – zespołowa praca plastyczna. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Temat: Malujemy na szkle Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzym jest malarstwo na szkle? Prezentacja. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Techniki malowania na szkle. Prezentacja. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Malowanie piaskiem na szkle – praca plastyczna. 1.1a; 1.3b; 1.3c

5.4

Świąteczne wazony – malowanie farbami plakatowymi. 1.1a; 1.3b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 38

Page 39: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3cGdzie możemy zobaczyć obrazy na szkle? – praca z mapą Polski. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Temat: Boże Narodzenie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWażne daty w grudniu – praca z kalendarzem. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”. Czytanie i omówienie wiersza. Ułożenie pisemnej wypowiedzi (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 90).

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3c; 1.3f

5.4

Rozszyfrowane życzenia – rozwiązanie szyfru, zapisanie życzeń (Idę do czwartej klasy, s. 84).

1.1a; 1.1b; 1.1c;1.3a; 1.3b; 1.3e. 1.3f

Redagujemy życzenia – praca samodzielna, redagowanie i zapisywanie życzeń (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 91; Idę do czwartej klasy, s. 85).

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

Nasza szopka – rozmowa z dziećmi. Poznajemy jasełki – prezentacja.

1.1a; 1.2b; 1.2c; 1.2d

5.4

Bawimy się w teatr – praca zespołowa. Przygotowanie przedstawienia.

1.1a; 1.1c; 1.2c; 1.2d; 1.3d, 1.4a; 1.4b

5.4

Zapraszamy na jasełka – praca w grupach. Pisanie i ilustrowanie 1.1a; 1.1d; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 39

Page 40: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

zaproszeń. 1.3a; 1.3fTemat: O kolędzie „Cicha noc” Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKolęda „Cicha noc” – porównanie muzycznych i tekstowych interpretacji.

1.1a; 1.1c; 1.2a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Analiza tekstu kolędy „Cicha noc” – omówienie i analiza tekstu. 1.1a; 1.1b; 1.1c;1.3a; 1.3c; 1.3e

5.4

Ilustrujemy kolędę – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b;

5.4

Układamy akompaniament – praca zespołowa. 1.1a; 1.3b; 1.3c

5.4

Zaśpiewajmy i zagrajmy – śpiewanie kolędy z akompaniamentem.

1.1a; 1.2c; 1.3d

5.4

Temat: Kolędy Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci (Karta pracy XII_Hej kolęda, kolęda…).

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Poznajemy najstarsze polskie kolędy – słuchanie i omawianie kolęd.

1.1a; 1.1c; 1.3b; 1.3c

5.4

Kiedy śpiewamy kolędy? – praca z kalendarzem. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 40

Page 41: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3c; 1.3f

Kolędowanie, kolędnicy – praca ze słownikami. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3c; 1.3f; 1.3g

5.4

Hej kolęda, kolęda! – wspólne śpiewanie kolęd. 1.1a; 1.2c; 1.3d

5.4

16. TYDZIEŃ NAUKI – NOWY ROKTemat: Dzień Prawdy Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaDlaczego witamy Nowy Rok? – burza mózgów. Układanie i zapisywanie zdań z podanymi hasłami.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Kiedy i jak witają Nowy Rok na świecie? – praca w grupach. Czytanie ze zrozumieniem, prezentacja poznanych obyczajów.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4; 5.5

Gdy Nowy Rok w progi… – samodzielna praca (Karta pracy XII_ Nowy Rok w przysłowiach.pdf, Idę do czwartej klasy, s. 93).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b;

Stary żegnamy, nowy witamy – samodzielna praca plastyczno-literacka.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Czas płynie, biegnie, ucieka… Czytanie i omówienie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 100).

1.1a; 1.1c; 1.2a; 1.3b;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 41

Page 42: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3c; 1.3dKalendarzowe kartki – swobodne wypowiedzi dzieci o kalendarzu na podstawie tekstu „Kalendarz” (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 101).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Kalendarz, zegar i przysłowia – samodzielna praca (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 102-103).

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

Co kryją w sobie miesiące… – słowne łamigłówki. Odkrywanie wyrazów.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Czary-mary, czyli co każdy miesiąc dać może… – pisemne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

Temat: Akademia Dociekliwych – Księżyc Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKsiężyc – zabawa zespołowa w skojarzenia. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c5.4

Lądowanie na Księżycu – prezentacja różnych materiałów. 1.1a; 1.1.b; 1.3b;

5.4

Neil Armstrong – pierwszy człowiek na Księżycu. Praca z encyklopedią.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3c

Przeprowadzamy wywiad – praca w grupach. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 42

Page 43: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Wyprawa na Księżyc – samodzielna praca. Pisanie opowiadania. Czytanie prac.

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3d; 1.3e; 1.3f

Księżycowy krajobraz – praca plastyczna dowolną techniką. 1.1a; 1.1b; 1.3b; 1.c

5.4

Temat: Jak Ziemia krąży wokół Słońca Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZiemia w przestrzeni kosmicznej – prezentacja. 1.1a; 1.3b;

1.3c; 1.3d5.4 6.7a

Ruch obiegowy Ziemi, a pory roku – rozmowy na podstawie tekstów: „Kosmos”, „Ruch Ziemi”, wiersza „Planety” (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 104-105, 109).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.7a

Cztery pory roku – kalendarz klasowy. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.7a

Przyroda w różnych porach roku – praca w grupach (Karta pracy XII_ Z notesu badacza.pdf).

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Rymowanki na każdą porę roku – praca w parach. Zapisanie rymowanek na planszy.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Co by było, gdyby nie było pór roku? – burza mózgów. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Pory roku – praca plastyczna. Praca w grupach, kolaż. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3f

5.4

Astronomiczne pytania – samodzielna praca (Moje ćwiczenia, cz. 1.1a; 1.1b;

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 43

Page 44: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

A, s. 106-107). 1.3a; 1.3fTemat: Zapusty Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZapusty – co to znaczy? – praca ze słownikami. Zapisywanie wyrazów bliskoznacznych.

1.1a; 1.1b; 1.1c;1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Bale w karnawale dawniej i dziś – swobodne wypowiedzi dzieci, praca z książkami, zdjęciami. Porównywanie dawnych obyczajów do współczesnych.

1.1a;1.1c; 1.3b

5.4

„Gość w dom, Bóg w dom” – wyjaśnienie staropolskiego przysłowia.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Bawimy się w projektantów – samodzielna praca pisemna, rysowanie stroju (Moje ćwiczenia cz. A, s. 110, ćw. 2, s. 111).

1.1a; 1.3b;

Urządzamy bal – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3b;1.3d; 1.3f

5.4; 5.7

Lista gości – zapisanie listy w kolejności alfabetycznej (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 110, ćw. 1).

1.1a;1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c, 1.3f

5.4

Piszemy zaproszenia na bal – samodzielna praca (Idę do czwartej klasy, s. 86).

1.1a;1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c, 1.3f

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 44

Page 45: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Menu na bal – przygotowanie klasowego menu, praca z książkami kucharskimi (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 113, Idę do czwartej klasy, s. 87).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Dekorujemy salę – praca samodzielna. Wypisanie rzeczy potrzebnych do dekoracji sali (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 112, ćw. 4).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Atrakcje na balu – praca samodzielna. Wymyślanie różnych atrakcji, konkursów, zabaw na bal. Zapisanie pomysłów (Moje ćwiczenia cz. A, s. 112, ćw. 5).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Nakrywamy do stołu – praca w grupach. 1.1a; 1.3b; 1.4b

5.4; 5.10

Temat: Zaułek słówek – spółgłoski miękkie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKącik przypomnień – spółgłoski miękkie, przypomnienie zasad pisowni (Idę do czwartej klasy, s. 24-25).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4

Jakie to wyrazy? Praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 24-25).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Spółgłoski miękkie – praca samodzielna (Karta pracy XII_Spółgłoski miękkie.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Zgadywanki – zabawa. Układanie wyrazów do podanych sylab. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 45

Page 46: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Odgadywanie wyrazów prezentowanych za pomocą ruchu. 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 46

Page 47: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

STYCZEŃ

17. TYDZIEŃ NAUKI – NOWY ROKTemat: Dzień Prawdy Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaDlaczego witamy Nowy Rok? – burza mózgów. Układanie i zapisywanie zdań z podanymi hasłami.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Kiedy i jak witają Nowy Rok na świecie? – praca w grupach. Czytanie ze zrozumieniem, prezentacja poznanych obyczajów.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4; 5.5

Gdy Nowy Rok w progi… – samodzielna praca (Karta pracy XII_ Nowy Rok w przysłowiach.pdf, Idę do czwartej klasy, s. 93).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b;

Stary żegnamy, nowy witamy – samodzielna praca plastyczno-literacka.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Czas płynie, biegnie, ucieka… Czytanie i omówienie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 100).

1.1a; 1.1c; 1.2a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Kalendarzowe kartki – swobodne wypowiedzi dzieci o kalendarzu na podstawie tekstu „Kalendarz” (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 101).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Kalendarz, zegar i przysłowia – samodzielna praca (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 102-103).

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b;

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 47

Page 48: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3fCo kryją w sobie miesiące… – słowne łamigłówki. Odkrywanie wyrazów.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Czary-mary, czyli co każdy miesiąc dać może… – pisemne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

Temat: Akademia Dociekliwych – Księżyc Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKsiężyc – zabawa zespołowa w skojarzenia. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c5.4

Lądowanie na Księżycu – prezentacja różnych materiałów. 1.1a; 1.1.b; 1.3b;

5.4

Neil Armstrong – pierwszy człowiek na Księżycu. Praca z encyklopedią.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3c

Przeprowadzamy wywiad – praca w grupach. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Wyprawa na Księżyc – samodzielna praca. Pisanie opowiadania. Czytanie prac.

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3d; 1.3e; 1.3f

Księżycowy krajobraz – praca plastyczna dowolną techniką. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 48

Page 49: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.cTemat: Jak Ziemia krąży wokół Słońca Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZiemia w przestrzeni kosmicznej – prezentacja. 1.1a; 1.3b;

1.3c; 1.3d5.4 6.7a

Ruch obiegowy Ziemi, a pory roku – rozmowy na podstawie tekstów: „Kosmos”, „Ruch Ziemi”, wiersza „Planety” (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 104-105, 109).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.7a

Cztery pory roku – kalendarz klasowy. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.7a

Przyroda w różnych porach roku – praca w grupach (Karta pracy XII_ Z notesu badacza.pdf).

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Rymowanki na każdą porę roku – praca w parach. Zapisanie rymowanek na planszy.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Co by było, gdyby nie było pór roku? – burza mózgów. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Pory roku – praca plastyczna. Praca w grupach, kolaż. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3f

5.4

Astronomiczne pytania – samodzielna praca (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 106-107).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3f

Temat: Zapusty Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 49

Page 50: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Zapusty – co to znaczy? – praca ze słownikami. Zapisywanie wyrazów bliskoznacznych.

1.1a; 1.1b; 1.1c;1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Bale w karnawale dawniej i dziś – swobodne wypowiedzi dzieci, praca z książkami, zdjęciami. Porównywanie dawnych obyczajów do współczesnych.

1.1a;1.1c; 1.3b

5.4

„Gość w dom, Bóg w dom” – wyjaśnienie staropolskiego przysłowia.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Bawimy się w projektantów – samodzielna praca pisemna, rysowanie stroju (Moje ćwiczenia cz. A, s. 110, ćw. 2, s. 111).

1.1a; 1.3b;

Urządzamy bal – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3b;1.3d; 1.3f

5.4; 5.7

Lista gości – zapisanie listy w kolejności alfabetycznej (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 110, ćw. 1).

1.1a;1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c, 1.3f

5.4

Piszemy zaproszenia na bal – samodzielna praca (Idę do czwartej klasy, s. 86).

1.1a;1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c, 1.3f

Menu na bal – przygotowanie klasowego menu, praca z książkami kucharskimi (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 113, Idę do czwartej klasy, s. 87).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 50

Page 51: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Dekorujemy salę – praca samodzielna. Wypisanie rzeczy potrzebnych do dekoracji sali (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 112, ćw. 4).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Atrakcje na balu – praca samodzielna. Wymyślanie różnych atrakcji, konkursów, zabaw na bal. Zapisanie pomysłów (Moje ćwiczenia cz. A, s. 112, ćw. 5).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Nakrywamy do stołu – praca w grupach. 1.1a; 1.3b; 1.4b

5.4; 5.10

Temat: Zaułek słówek – spółgłoski miękkie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKącik przypomnień – spółgłoski miękkie, przypomnienie zasad pisowni (Idę do czwartej klasy, s. 24-25).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4

Jakie to wyrazy? Praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 24-25).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Spółgłoski miękkie – praca samodzielna (Karta pracy XII_Spółgłoski miękkie.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

Zgadywanki – zabawa. Układanie wyrazów do podanych sylab. Odgadywanie wyrazów prezentowanych za pomocą ruchu.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4

18. TYDZIEŃ NAUKI – CZTERY ŻYWIOŁY – OGIEŃ

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 51

Page 52: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Temat: : Ogień Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaJak powstał ogień… Prezentacja i omówienie materiałów. 1.1a; 1.2d;

1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Sposoby wzniecania ognia. Prezentacja i swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4; 5.11 6.1; 6.7c; 6.10

Ogień w życiu człowieka. Praca w grupach. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

Gra w dwa ognie – zabawa ruchowa. 1.1a; 1.1b 5.4Rydwany ognia – praca plastyczna. 1.1a; 1.1b;

1.2d5.4

Temat: Miś Ratownik Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCztery żywioły – ogień – zagrożenia. Praca zespołowa. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a;1.3a; 1.3b;

5.4; 5.10; 5.11

6.6; 6.10

Stop pożarom! – praca plastyczna dowolną techniką. Omówienie i ekspozycja prac.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Numery alarmowe – przypomnienie i utrwalenie. Zapisanie na planszy i ekspozycja w klasie.

1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4; 5.11 6.10

Zasady ewakuacji w sytuacji zagrożenia – prezentacja i ćwiczenie zasad ewakuacji w szkole.

1.1a; 1.1b; 1.3b

5.4; 5.11 6.10

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 52

Page 53: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Co bym zrobił, gdyby… – samodzielne pisemne wypowiedzi dzieci. Głośne czytanie i omawianie prac.

1.1a; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4; 5.11

Temat: Straż pożarna Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaHistoria straży pożarnej. Prezentacja. 1.1a;1.1c;

1.3a; 1.3d5.4

Do czego potrzebna jest straż pożarna – burza mózgów. Klęski żywiołowe i służby ratownicze.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.4

Kto może zostać strażakiem? Praca w grupach. Prezentacja opracowanej charakterystyki.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4; 5.9

Legenda o św. Florianie. Prezentacja i praca z mapą. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.4

Muzeum pożarnictwa w Alwerni. Prezentacja z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

1.1a; 1.3a; 1.3c

5.4; 5.9

Spotkanie ze strażakiem. Prezentacja i rozmowa z dziećmi. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.1; 5.2; 5.9; 5.10; 5.11

Temat: Czym gasi się ogień? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPaliwo dla ognia – eksperyment. Obserwacja, wypowiedzi dzieci, wyciągnięcie wniosków.

1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4 6.1; 6.7b

Przy ognisku, przy ognisku… Swobodne wypowiedzi dzieci o biwakowaniu, rozpalaniu ognisk i ich zabezpieczaniu.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Woda – najlepszy środek gaśniczy. Rozmowy o właściwościach wody i jej reakcjach z palącymi się materiałami.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.7b

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 53

Page 54: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Gaśnice – budowa i zastosowanie. Prezentacja. Poznanie miejsc w szkole, w których umieszczone są gaśnice. Omówienie oznaczeń na gaśnicach.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.1;

Poznajemy znaki ochrony przeciwpożarowej. Prezentacja. Samodzielna praca (Karta pracy I_ Znaki ochrony przeciwpożarowej.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4; 5.11

Temat: Wpadł jak po ogień Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaŚwięto Ogniowe w Żorach. Krótki zarys historyczny. Obecne obchody.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Muzeum Ognia w Żorach – prezentacja. Żorek – praca plastyczna. Omówienie maskotki – Żorka, symbolu miasta Żory.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Ogień w przysłowiach – samodzielna praca (Karta pracy I_ Ogień w przysłowiach.pdf). 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e

5.4

Tworzymy rodzinę wyrazu ogień – praca w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f

5.4

Nie igraj z ogniem – opowiadanie twórcze. Omówienie prac (Karta pracy I_ Ogień w przysłowiach.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c, 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Zaułek słówek – zdania pojedyncze i złożone Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 54

Page 55: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Przypomnienie wiadomości o zdaniach pojedynczych i złożonych.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e

5.4

Zabawa „Dwa w jednym” – gramatyczna zabawa zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3e

5.4

Przekształcamy zdania – samodzielna praca (Karta pracy I_ Buduję zdania.pdf).

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

19. TYDZIEŃ NAUKI – ZIMATemat: Trzeci wiek Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaMoi dziadkowie – prezentacja i wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.3; 5.4

Za co kocham moich dziadków? Pisemne wypowiedzi dzieci. Czytanie i omawianie prac.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.3; 5.4

Ja też będę babcią/dziadkiem. Samodzielna praca plastyczna – obrazkowa oś czasu.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e; 1.3f;

5.3; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 55

Page 56: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3gEmerytura i co dalej… – praca ze słownikiem. Swobodne wypowiedzi dzieci o swoich dziadkach.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.3; 5.4

Babcia i dziadek w poezji – praca zespołowa. Czytanie i nauka wierszy na pamięć.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2a; 1.2c; 1.2d; 1.3a; 1.3c; 1.3d; 1.3c

5.4

Moi dziadkowie – historia niezwykła – komiks. Samodzielna praca plastyczna.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Jak zwierzęta spędzają zimę? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzyroda zimą – czytanie i omówienie tekstu. Samodzielna pisemna wypowiedź (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 114-115, 117).

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3c; 1.3d

5.4 6.2; 6.4; 6.5; 6.6

Dlaczego powinniśmy pomagać zwierzętom zimą? – burza mózgów. Stworzenie klasowego plakatu.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4 6.2; 6.4; 6.5; 6.6

Klasowy kącik przyrodniczy. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f; 1.3g

5.4 6.2; 6.4; 6.5; 6.6

Zwierzaki listy piszą – napisanie listu w imieniu zwierząt (Moje ćwiczenia, cz. A, s. 116).

1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b;

5.4 6.2; 6.4; 6.5; 6.6

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 56

Page 57: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Klasowy klub „Pomocna dłoń dla tych, którzy chodzą, skaczą i fruwają”.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4 6.2; 6.4; 6.5

Temat: Plany i ferie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaNasze plany na ferie zimowe – swobodne wypowiedzi dzieci. Praca z mapą.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.4;

Zabawy zimowe – praca w parach. Omówienie wszystkich propozycji pod względem ich pomysłowości i bezpieczeństwa.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f; 1.3g

5.4; 5.10;

Zagrożenia podczas zabaw zimowych – praca z książką „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren.

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.2d; 1.3a; 1.3c; 1.3f

5.4; 5.10

Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych – pisemna praca w grupach. Kodeksy.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4; 5.10

Zabawy słowem – zimowe rymowanki. Praca w parach. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Pamiętniki z ferii zimowych – omówienie zasad pisania. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 57

Page 58: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

Temat: Szkielet człowieka Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaByło sobie życie – szkielet – prezentacja z wykorzystaniem filmu, książek, zdjęć.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4 6.8

Szkielet zbroją dla naszego organizmu – samodzielna praca plastyczna.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.8

Skąd się biorą wady postawy – burza mózgów. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.8; 6.10

Jadłospis na mocne kości – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.8; 6.9; 6.10

Każdy ci to powie – ruch to samo zdrowie. Zabawy ruchowe. 1.1a; 1.3b 5.4 6.8; 6.10Temat: Opowieść zimowa Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZima – mapa mentalna. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 58

Page 59: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3f; 1.3gZima w muzyce. Wysłuchanie i omówienie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku – zima”. Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.

1.1a; 1.2a; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Zima w poezji – czytanie i omówienie wiersza Czesława Janczarskiego „Jedzie zima”. Praca plastyczna w grupach.

1.1a; 1.2b; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Zima w literaturze dziecięcej – czytanie i omawianie fragmentów książek o tematyce zimowej.

1.1a; 1.2b; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Zima w malarstwie – oglądanie i omawianie reprodukcji obrazów o tematyce zimowej.

1.1a; 1.2a; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

W zimowej krainie – samodzielne praca pisemna. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Beskidy Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPiętra roślinności – praca plastyczna w grupach. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.3; 6.4

Zwierzęta w Beskidach – samodzielna praca z wykorzystaniem 1.1a; 1.1b; 5.4 6.3; 6.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 59

Page 60: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

książek. 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

Parki narodowe – praca z mapą. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4 6.3; 6.4

Regulamin parków narodowych – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.3; 6.4; 6.10

Szlaki turystyczne – prezentacja oznakowań szlaków turystycznych w górach.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.3; 6.4; 6.10

Przewodnik po Beskidach – praca w grupach z wykorzystaniem planów parków narodowych.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.3; 6.4; 6.10

Legenda o Wiśle – czytanie i omówienie legendy. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Ilustrowanie legendy – praca plastyczna w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Zaułek słówek – wyrazy z „ch” Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaUtrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ch” – samodzielna praca 1.1a; 1.1c; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 60

Page 61: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

(Karta pracy I_ Wyrazy z ch.pdf). 1.3b; 1.3e; 1.3g

Opowiadanie ortograficzne – praca samodzielna. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Układamy krzyżówkę – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Chudy Michał i zakochana mucha – czytanie wiersza, podkreślanie wyrazów z „ch”. Zilustrowanie wiersza w postaci komiksu (Idę do czwartej klasy, s. 10-11).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Rodzina wyrazu 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Gdzie się ukryło ch? Samodzielna praca (Karta pracy I_ Wyrazy z ch. pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3g

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 61

Page 62: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

LUTY

20. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – AFRYKATemat: Pod baobabem Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaBaobaby – niezwykłe drzewa. Prezentacja. Praca z mapą. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3c; 1.3d

5.4 6.2; 6.7a; 6.7b

Baobaby – nieoceniony skarb. Prezentacja. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c 1.3a; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.2; 6.7a; 6.7b

Jak nazywają się owoce baobabu? Rozwiązywanie krzyżówki (Karta pracy II_ Jak nazywają się owoce baobabu? pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c 1.3a; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4; 5.5

Senegal – kraj z baobabem w godle. Praca zespołowa z mapą. Notatki w zeszytach.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Rajd Paryż – Dakar. Swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie zdjęć, książek, filmów.

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Baobab w literaturze. Czytanie fragmentu książki Antoine de Saint-Exupéry „Mały książę” i omówienie jego treści.

1.2a; 1.2b; 1.2c; 1.2d; 1.3c; 1.3d

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 62

Page 63: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Order Baobabu. Informacje i ciekawostki. Zapisanie skojarzeń. 1.1a; 1.3a; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Baobab opowiada – pisanie i ilustrowanie opowiadania twórczego. Czytanie i omawianie prac.

1.1a; 1.3a; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Podróże z Obieżyświatem – Afryka Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzygotowania do podróży. Swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4 6.5

„Afryka dzika” – piosenka, słuchanie i śpiewanie. 1.1a; 1.1b; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.4a

5.4

Wyruszamy w podróż – praca z mapą w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4; 5.5;

Informator turystyczny – praca w grupach, wykonanie przewodników.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d, 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Kuchnie świata – Afryka. Praca zespołowa – przygotowanie sałatki.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 63

Page 64: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Afryka Kazika, czyli skarby z podróży – czytanie i omawianie fragmentów książki Ł. Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”.

1.1a; 1.1b; 1.2b; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Kto może zostać podróżnikiem? Praca zespołowa. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Jakie zwierzęta żyją w Afryce? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaStrefy roślinności, a występowanie zwierząt w Afryce. Rozmowy i praca w grupach.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;, 1.3b; 1.3c

5.4 6.7a; 6.7b

Co, gdzie i dlaczego? Prezentacja – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;, 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Zgadnij, kim jestem… – quiz. Praca w parach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Czy zwierzętom grozi wyginięcie? – burza mózgów. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Parki narodowe, rezerwaty przyrody w Afryce. Swobodne 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 64

Page 65: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

wypowiedzi dzieci. 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d

Afryka w pigułce – zoo. Swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Afryka dzika. Samodzielne prace plastyczne. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Temat: Zaułek słówek – wyrazy z h Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaUtrwalenie zasad pisowni wyrazów z „h”(Karta pracy_Wyrazy z h.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Ale heca! Czytanie wiersza Wandy Chotomskiej. Praca w parach. Pisanie w zeszytach.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Zabawa w szyfry – samodzielna praca (Karta pracy_Wyrazy z h.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Zgadywanki – samodzielna praca (Karta pracy_Wyrazy z h.pdf). 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 65

Page 66: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3fList z historią – samodzielna praca (Karta pracy_Wyrazy z h.pdf). 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Dziennik z Madagaskaru Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaMadagaskar – wyspa na Oceanie Indyjskim. Prezentacja, praca z mapą.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Uczymy się malgaskiego – prezentacja i utrwalanie kilku słów. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4; 5.5

Lemury – symbol Madagaskaru. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Wanilia – skarb Madagaskaru. Prezentacja i swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Czary mary, czyli co powstanie z wyrazu „Madagaskar”. Praca zespołowa.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 66

Page 67: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Przygoda na Madagaskarze – rysowanie komiksu. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

21. TYDZIEŃ NAUKI – DOROŚLI DZIECIOMTemat: Order Uśmiechu Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKiedy się uśmiechamy? Swobodne wypowiedzi dzieci. Zapisywanie haseł.

1.1a; 1.3a; 1.3b, 1.3c

5.4

Czym jest uśmiech? Definiowanie i swobodne rozmowy. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Uśmiech w powiedzeniach – samodzielna interpretacja tekstów. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Uśmiechnij się – dowcipy. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;

5.4

Piosenka na dobry humor – wysłuchanie i omówienie utworu. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;; 1.3C

5.4

Uśmiechnięte buźki – praca plastyczna. 1.1a; 1.1b; 1.3c

5.4

Temat: Gazeta Przyjazna – Order Uśmiechu Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 67

Page 68: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Dorośli – dzieciom… Prezentacja nt. sposobów niesienia pomocy potrzebujący.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Mój kandydat do Orderu Uśmiechu. Propozycja danej kandydatury i jej uzasadnienie.

1.1a; 1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f; 1.3g

5.4

Jakub Błaszczykowski – piłkarz i przyjaciel dzieci. Prezentacja zgromadzonych osiągnięć sportowych i ich omówienie.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Nawet kwaśna cytryna uśmiechu nie powstrzyma – rytuał picia soku z cytryny podczas ceremonii wręczania Orderu Uśmiechu.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

Lista życzeń – pisemne lub zilustrowane dziecięce marzenia. Ekspozycja prac w klasie.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Uśmiech może zmienić świat Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaGelotologia – prezentacja terapii śmiechem. Swobodne 1.1a; 1.3a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 68

Page 69: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

wypowiedzi dzieci. 1.3b; 1.3dHumor w literaturze i filmie – prezentacja ulubionych książek oraz filmów komediowych dla dzieci.

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.2d; 1.3a; 1.3c; 1.3d

5.4

Aria ze śmiechem – prezentacja śmiechu artystycznego wokalistek. Inscenizacje.

1.1a;1.3a; 1.3b; 1.4a

5.4

Światowy Dzień Uśmiechu – krótki rys historyczny. Plan obchodów, pomysły.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Emotikony – terminologia, rysowanie. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Śmiej się z siebie – karykatura, samodzielna praca plastyczna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Temat: Kosmiczna przyjaźń Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaSówka Kamila – czytanie i omawianie bajki. 1.1a; 1.12a;

1.2c; 1.3a5.2; 5.4; 5.5

Jaka jest sowa? – ilustrowanie sowy i opisywanie jej zachowania.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.2; 5.4; 5.5

Niepełnosprawność – mapa mentalna. Burza mózgów, 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 69

Page 70: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

zapisywanie skojarzeń. 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

Autyzm wprowadza zmysły w błąd” – film, książki, spotkanie z psychologiem szkolnym. Rozmowy.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Zgadnij, co to – rozpoznajemy przedmioty – zabawa. Postrzeganie świata.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

21. TYDZIEŃ NAUKI – DZIŚ SĄ MOJE URODZINYTemat: Urodziny Karola Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKlasowy kalendarz urodzin – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Urodziny klasy – praca w grupach. Przygotowanie klasowego przyjęcia.

1;1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1f; 1.3g

5.4

Piszemy zaproszenia – przypomnienie stałych elementów. Praca zespołowa.

1.1a; 1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Savoir-vivre nakrywania do stołu – prezentacja. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Składamy życzenia – samodzielna praca. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 70

Page 71: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d, 1.3f; 1.3g

Zróbmy sobie prezent – swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Temat: Co nadaje smak potrawom? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPoznajemy świat przez zmysły – prezentacja. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.8

Dobry kucharz – smaczna kuchnia. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Test „kubków smakowych” – zabawa. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.1; 5.4 6.1

Przyprawy w kuchni – prezentacja. Rozpoznawanie przypraw. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Co, do czego… praca z książkami kucharskimi. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 71

Page 72: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3fZakładamy zielnik – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.2

Smacznie, zdrowo, kolorowo – praca zespołowa. Zaparzenie herbaty i jej degustacja.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Temat: Zaułek słówek – zabawy ortograficzne Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaOrtograficzne łamanie głowy – praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 28-29).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4

Zabawne historie z „h” – praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 12-13).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f; 1.3g

5.4

Róż jest modny – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Układamy zagadki – praca w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Lizaki ortograficzne – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e;

5.4

Temat: Nasza strona WWW Edukacjapolonistycz

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 72

Page 73: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

na zaKlasowa pracownia eksperymentów – praca w grupach. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.1

Kolorowe kwiaty – eksperyment. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Czarodziejski atrament – eksperyment. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Kolorowy zawrót głowy – eksperyment. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Pompowanie bez pompki – eksperyment. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Wędrująca woda – eksperyment. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Redagujemy klasowy biuletyn eksperymentatora – praca w grupach.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4 6.1

Temat: Słowniczek Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKto zna więcej – zabawa. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 73

Page 74: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Dziwne opowiadanie – praca samodzielna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Ciągi wyrazowe – praca w grupach. .1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Jedna litera – jedno zdanie – praca samodzielna. .1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Kalambury – zabawa. .1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.4a

5.4

Jedno słowo – wiele znaczeń – praca w grupach. .1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 74

Page 75: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

MARZEC

22. TYDZIEŃ NAUKI – CZTERY ŻYWIOŁY – POWIETRZETemat: Powietrze Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaJak powstaje wiatr? Praca w grupach, wykorzystanie książek, czasopism popularnonaukowych, filmów. Prezentacje.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.1

Rodzaje wiatru. Prezentacja. Sporządzenie notatki – praca w zeszycie.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f

5.4 6.7b

„Dwa wiatry”, „Piotruś i powietrze” – czytanie i omówienie wierszy (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 3-5).

1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Interpretacje, inscenizacje – praca w grupach. 1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.4a; 1.4b

5.4

Utrwalamy, pamiętamy – praca zespołowa i praca samodzielna (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 6).Kolorowe wiatraczki – samodzielna praca plastyczna. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 75

Page 76: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Temat: Klub Pytalskich – doświadczenia z powietrzem Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzy istnieje powietrze? Zabawa-eksperyment. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c5.4 6.1

Czym jest powietrze? – praca samodzielna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Czy powietrze jest ludziom potrzebne? Zabawa. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Czy powietrze można zobaczyć? Eksperyment i wnioski. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Czy powietrze można złapać? Eksperyment i wnioski. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Gdzie wykorzystujemy powietrze? Praca w grupach. Omówienie prac. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Temat: Jak oddychamy? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWdech i wydech, czyli kiedy i jak oddychamy. Eksperymenty i wnioski.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.1

Jak oddycha człowiek? – praca samodzielna 1.1a; 1.1b;

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 76

Page 77: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

(Karta pracy III_ Jak oddycha człowiek? Pdf.). 1.3c; 1.3f

Co zawiera wydychane powietrze? Eksperymenty i wnioski. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4 6.1

Jak oddychają zwierzęta? Prezentacja, wykorzystanie albumów, zdjęć, filmu.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Dbajmy o swoje zdrowie! 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Temat: Jak dbać o powietrze? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPrzyczyny zanieczyszczenia powietrza. Swobodne wypowiedzi, samodzielna praca (Karta pracy III_Powietrze.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c;1.3a;1.3b;1.3e; 1.3f

5.4 6.6; 6.7b

Skutki zanieczyszczenia powietrza – praca w grupach. 1.1a;1.1b;1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.6; 6.7b

Jak my możemy dbać o czystość powietrza? Praca w grupach. 1.1a;1.1b;1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4 6.6; 6.7b

Antysmogowe ABC. Swobodne wypowiedzi dzieci, praca ze słownikiem, Internet.

1.1a;1.1b; 1.1c;1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4 6.10

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 77

Page 78: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Chrońmy powietrze! – samodzielna praca plastyczna. 1.1a;1.1b; 1.1c;1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Temat: Statki powietrzne Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRodzaje statków powietrznych – swobodne wypowiedzi. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3d5.4

Zastosowanie statków powietrznych – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3f

5.4

Porty lotnicze w Polsce – rozmowy, praca z mapą. 1.1a;1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4;5.7

Największe statki pasażerskie na świecie – prezentacja, albumy, zdjęcia, filmy.

1.1a;1.1c;1.3a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

W samolocie – komiks. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Samoloty z papieru – samodzielna praca plastyczna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Temat: Dedal i Ikar Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaByli sobie wynalazcy – lotnictwo. Prezentacja – albumy, zdjęcia, film. Swobodne wypowiedzi.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 78

Page 79: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3bLatanie – burza mózgów. Zabawa w skojarzenia. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Szalona piosenka o lataniu – wysłuchanie nagrania utworu muzycznego.

1.1a; 1.3a; 1.3b1.3d

5.4

Dedal i Ikar dzisiaj – praca samodzielna i zespołowa. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Świat widziany z góry – prezentacja zdjęć, planów. Samodzielna praca plastyczna.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Gdybym potrafił latać – samodzielna praca. Pisanie i ilustrowanie opowiadania twórczego.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Zaułek słówek – znaki interpunkcyjne Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„Znaki przestankowe” – wiersz J. Brzechwy. Czytanie i omawianie. Praca zespołowa i praca w parach.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2c; 1.3a; 1.3c

5.4

Jaki to znak interpunkcyjny? Praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 48).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Zabawa w korektora. Praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 49, ćw. 2).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 79

Page 80: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3d; 1.3f

Układamy zdania. Praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 49, ćw. 3).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Prawie wszystko o przecinku. Praca zespołowa i samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 46-47).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 80

Page 81: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

23. TYDZIEŃ NAUKI – WYNALAZKI ZMIENIAJĄ ŚWIAT

Temat: Mania i skarby szklanej gabloty Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPortret Marii Skłodowskiej-Curie – praca zespołowa. 1.1a;1.3a;1.

3b5.4

Kto to jest naukowiec? – burza mózgów, praca ze słownikiem. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4 6.8

Nagroda Nobla – prezentacja. Swobodne wypowiedzi. 1.1a;1.1b; 1.3a;1.3b;

5.4

Maria Skłodowska-Curie z bliska – prezentacja. 1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4 6.8

Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie – praca w grupach. Omówienie prac.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: Kto to wymyślił? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWynalazek – praca zespołowa ze słownikami. Definiowanie. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Potrzeba matką wynalazków – swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Historia niektórych wynalazków – prezentacja. 1.1a; 1.3a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 81

Page 82: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b;Bez tego ani rusz… – samodzielna praca. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Kto to wymyślił? – praca zespołowa, praca z książkami, Internetem.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Do czego potrzebna jest instrukcja obsługi (Moje ćwiczenia cz. B, s. 17-19).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Zgaduj-zgadula – rozwiązywanie zagadek (Moje ćwiczenia cz. B, s. 20, 21).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: Polscy odkrywcy i wynalazcy Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzym różni się odkrywca od wynalazcy – swobodne wypowiedzi dzieci. Definiowanie.

1.1a;1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Mikołaj Rej – ojciec literatury polskiej – prezentacja. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4 6.8

Sławni Polacy – praca w grupach, prezentacje. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f; 1.3e

5.4 6.8

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 82

Page 83: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Sławni Polacy – quiz. Praca zespołowa. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Polscy nobliści – prezentacja, książki, zdjęcia, filmy, Internet. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.8

Temat: Jak powstają wynalazki Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWynalazki – czytanie i omówienie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 8-9).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Cechy wynalazcy – burza mózgów. 1.1a; 1.3a;1.3b

5.4

W pracowni szalonego wynalazcy – praca samodzielna (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 10-11).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Telewizor – czytanie o omówienie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 12-13).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

„Wynalazek” – czytanie i omówienie wiersza J. Papuzińskiej. 1.1a; 1.1c, 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Mam pomysł – samodzielna praca plastyczno-poetycka. 1.1a; 1.1b; 1.2a; 1.2d; 1.3a;

5.2; 5.4; 5.9

Temat: Chłopiec, który się zgubił Edukacjapolonistycz

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 83

Page 84: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

na zaDo czego służy komputer? Swobodne wypowiedzi. 1.1a;

1.1b;1.3a; 1.3b;1.3f

5.4

Bitwa na argumenty, czyli dobre i złe strony używania komputera – praca w grupach.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

„Owce w sieci” – odcinek pt. „Zamęt w głowie” – projekcja filmu, dyskusja.

1.1a; 1.1c; 1.3a;1.3b; 1.3c

5.4

Sprawdzone, polecamy…– swobodne wypowiedzi. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Kodeks korzystania z komputera – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Jeśli nie komputer, to co? – praca samodzielna. 1.1a; 1.3a;1.3b; 1.3c; 1.3f; 1.3e

5.4

24. TYDZIEŃ NAUKI – KOSMOSTemat: Loty kosmiczne Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKosmos – praca zespołowa. Czytanie i omawianie tekstu, swobodne wypowiedzi (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 28-29).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b1.3c

5.4

Historia lotów w kosmos – prezentacja, książki, zdjęcia, filmy. 1.1a; 1.3a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 84

Page 85: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b;„Lot w kosmos” – praca zespołowa. Czytanie i omówienie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 22, 25).

1.1a;1.1c; 1.3a;1.3b;1.3c;1.3f; 1.3e

5.4

Przeprowadzam wywiad – samodzielna praca (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 26).

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f;1.3g

5.4

Poznajmy się – samodzielna praca, pisanie listu (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 27).

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f;1.3g

5.4

Konstruujemy pojazd kosmiczny – praca zespołowa. 1.1a;1.3a;1.3b;1.3d

5.4

Temat: Satelity Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaSatelity naturalne i sztuczne – swobodne wypowiedzi. 1.1a;1.3a;

1.3b5.4

Zastosowanie satelitów – prezentacja. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4

Jak posprzątać kosmiczne śmieci – swobodne wypowiedzi. Praca w grupach.

1.1a;1.3a;1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4 6.6

Obserwacje nieba – prezentacja. 1.1a;1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 85

Page 86: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b

Temat: Zaułek słówek – mowa a pismo Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaInaczej mówisz – inaczej piszesz. Prezentacja, samodzielna praca.

1.1a; 1.3a;1.3b; 1.3e; 1.3f;

5.4

Liczby na ratunek – samodzielna praca. Wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.3a;1.3b; 1.3f;

5.4

Rozwiązujemy zagadki – samodzielna praca. 1.1a; 1.1c; 1.3a;1.3b; 1.3f;

5.4

Układamy zdania – samodzielna praca. Omówienie prac. 1.1a; 1.3a;1.3b; 1.3f;

5.4

Temat: Przygoda na satelicie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaLecimy na stację kosmiczną – zabawa teatralna, planowanie, odgrywanie scenek.

1.1a;1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.4a; 1.4b

5.4

Niezbędnik podróżnika – praca w grupach, dyskusja. 1.1a;1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 86

Page 87: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Czego chcemy się dowiedzieć o kosmosie? – praca w grupach. 1.1a;1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Jak żyje się w stanie nieważkości… – prezentacja. Wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Niezwykła przygoda – samodzielna praca, opowiadanie twórcze. 1.1a;1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f;1.3e

5.4

Ilustrujemy nasze opowiadania – samodzielna praca plastyczna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

24. TYDZIEŃ NAUKI – BAWIMY SIĘ W FILMOWCÓW I RADIOWCÓW

Temat: Na planie filmowym Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaMoje ulubione filmy – swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.2d;

1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Historia kina – prezentacja, książki, zdjęcia, filmy. 1.1a; 1.3a;1.3b

5.4

Kto pracuje przy produkcji filmu? – praca samodzielna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Scenariusz naszego filmu – praca zespołowa. 1.1a;1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.4a

5.4

Projektujemy kostiumy – samodzielna praca. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 87

Page 88: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3c

Tworzymy scenografię – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.4b

5.4

Bawimy się w charakteryzatorów – praca w parach. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Na planie filmowym – praca zespołowa. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.4a; 1.4b

5.4

Kiedy pierwszy klaps ? – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;1.3f

5.4

Temat: Projekt „Ptasie radio” Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRadio czy telewizja – za i przeciw. Praca w grupach, prezentacje. 1.1a;

1.3a;1.3b; 1.3d

5.4

Czego słuchasz w radiu – wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.3a;1.3b; 1.3d

5.4

Audycje radiowe – prezentacja. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a;1.3b

5.4

Cechy profesjonalnego radiowca – praca zespołowa, dyskusja. 1.1a; 1.3a;1.3b;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 88

Page 89: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3dĆwiczenia dykcyjne – zabawa teatralna, czytanie. 1.1a;

1.3a;1.3b;1.3c;1.3d; 1.3e

5.4

Zakładamy własne radio – praca zespołowa. 1.1a;1.2a;1.3b; 1.3f

5.4

Reklama w radiu – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Zaułek słówek – pisownia „nie” z czasownikami Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKącik przypomnień – powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni „nie” z czasownikami (zasada, Idę do czwartej klasy, s. 65).

1.1a;1.3a;1.3b

Polowanie na czasowniki – praca w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Utrwalamy pisownię czasowników z przeczeniem „nie” – samodzielna praca.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

„Wyjątkowe” zdania – samodzielna praca. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 89

Page 90: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

24. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – AMERYKA PÓŁNOCNA

Temat: Wyprawa do Ameryki Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaLecimy do Stanów Zjednoczonych Ameryki – prezentacja. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b5.4

Poznajemy Stany Zjednoczone Ameryki – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Zwiedzamy największe miasta USA – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.1c;1.3a; 1.3b

5.4

Amerykańskie przysmaki – dyskusja, profilaktyka zdrowotna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4 6.9

Zasady zdrowego żywienia – prezentacja. 1.1a; 1.3a; 1.3c; 1.3d;

5.4 6.9

Polonia w Stanach Zjednoczonych – dyskusja, praca z mapą USA. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b;

5.4; 5.8

25. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – AMERYKA PÓŁNOCNA

Temat: Podróże w Obieżyświatem – Ameryka Północna Edukacjapolonistycz

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 90

Page 91: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

na zaOdkrycie Ameryki przez K. Kolumba – prezentacja. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c5.4

Parę słów o Ameryce Północnej – praca zespołowa z pomocami dydaktycznymi.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Naj… Ameryki Północnej – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f; 1.3g

5.4

Strefy klimatyczne w Ameryce Północnej – prezentacja. Wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Parki narodowe Ameryki Północnej –prezentacja, dyskusja, praca plastyczna zespołowa.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Legenda indiańska Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaSkąd się wzięli Indianie? – prezentacja, dyskusja. 1.1a;

1.3a;1.3b; 1.3d

5.4; 5.5

Tipi – miejsce gdzie się żyje… – prezentacja, praca zespołowa – zabawa w konstruktorów tipi.

1,1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Nasze klasowe plemię indiańskie –praca zespołowa. 1,1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 91

Page 92: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Totem – nasze godło – praca zespołowa. 1.1a; 1.4a; 1.4b

5.4

Stroje indiańskie – samodzielna praca plastyczno-techniczna. 1,1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Muzyka indiańska – praca zespołowa, komponowanie klasowej muzyki plemiennej.

1,1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Indiańskie zabawy – zespołowe twórcze zabawy. 1,1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Indiańskie opowieści – opowiadanie twórcze, samodzielna praca polonistyczno-plastyczna.

1,1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

25. TYDZIEŃ NAUKI – NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI

Temat: Gazeta przyjazna – wyobraźnia Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRozwiązywanie krzyżówki – samodzielna praca (Karta pracy_III, Tajemniczy świat.pdf). Omówienie hasła krzyżówki.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Czym jest wyobraźnia? – burza mózgów, praca ze słownikami. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Co by było, gdyby ludzie nie mieli wyobraźni? – dyskusja. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 92

Page 93: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Ćwiczymy wyobraźnię – scenki dramowe. Praca w grupach. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.4a

5.4

Piszemy opowiadania fantasy – samodzielna praca polonistyczno-plastyczna.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Co widzisz? – zabawa zespołowa. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.4

Wyobraźnia w cytatach – praca w grupach. Omówienie cytatów. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Temat: Lekcja u Maruszy Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„Powrót do dzieciństwa” – czytanie i omówienie opowiadania (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 38-43).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Układamy plan wydarzeń – praca zespołowa. Zapisanie planu w zeszytach.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f

5.4

Czytamy z podziałem na role – praca zespołowa. 1.1a; 1.2c; 1.3b

5.4

Nasze sny – swobodne wypowiedzi dzieci. Rysunki snów. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 93

Page 94: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3dGdzie ukrył się sen? – praca zespołowa. Zapisanie wyrazów i zdań w zeszytach.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: Zaułek słówek – jak powstają nowe wyrazy? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaDzieci mówią własnym językiem – swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b5.4

Tworzymy nowe wyrazy – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Neologizmy i archaizmy – prezentacja, wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Zgadnij, co tu jest napisane… samodzielna praca (Karta pracy_III, Słowne łamigłówki.pdf).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3e; 1.3f

5.4

„Słowocowe hybrydy” J. Tuwima – czytanie, omawianie i zilustrowanie wiersza.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2a; 1.2b; 1.2d; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Temat: Nasza strona WWW Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKalendarz na kwiecień – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 94

Page 95: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.1c; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f;

Układamy rymowanki – praca w parach. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Kwietniowe przysłowia – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Zmiany w przyrodzie w kwietniu – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f;

5.4 6.5

Wiosenne obrazy – kolaż. Samodzielna praca plastyczna. Ekspozycja prac w klasie.

1.1a; 1.1b; 1.3b

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 95

Page 96: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

KWIECIEŃ

26. TYDZIEŃ NAUKI – KIEDY DOROSNĘ…

Temat: Rozmowa Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKalambury – konkurs w grupach. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.4a

5.4

„A jak będę dorosła” – wiersz D. Wawiłow – praca z tekstem. 1.1a; 1.2c; 1.2d; 1.3a; 1.3c

5.4

Układamy pytania do wywiadu 1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Kto, co robi… – karta pracy (IV_Kiedy dorosnę.pdf) 1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Czy każdy zawód jest potrzebny? – burza mózgów 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4; 5.9

Temat: W starej aptece Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCo kupimy w aptece? - rozmowa 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4;

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 96

Page 97: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Kto pracuje w aptece? - zabawa 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e

5.4; 5.9

Sporządzamy domowe lecznicze mikstury – doświadczenie. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.1

Reklamujemy zdrowy tryb życia – praca plastyczna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.9

Apteczka klasowa – dyskusja 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.10

Wyrzucać, czy nie? - rozmowa 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Temat: Kim będę? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaDo czego potrzebna jest szkoła? – burza mózgów. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Kim chciałbym zostać w przyszłości… – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Marzenia mogą się spełnić… 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 97

Page 98: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3fDrzwi do kariery – zabawa muzyczno-ruchowa 1.1a; 1.1b;

1.2c; 1.3a; 1.3c; 1.4a

5.4

Ja też mogę zmienić świat – opowiadanie twórcze 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: W pracowni krawieckiej Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZ wizytą w pasmanterii 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3d5.4

Rodzaje tkanin – określanie cech charakterystycznych materiałów. Praca w grupach.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Urządzamy pracownię krawiecką – rozmowa z dziećmi na temat zawodu krawca.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4; 5.9

Etapy pracy krawca – burza mózgów. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4; 5.9

Projektujemy stroje – projekt plastyczny w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Zaułek słówek - liczebnik Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 98

Page 99: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Liczebniki – utrwalenie wiadomości 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f

5.4

Rozróżniamy liczebniki (Idę do czwartej klasy s. 58) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3f

5.4

Uzupełniamy zdania (Idę do czwartej klasy s. 59) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3e; 1.3f

5.4

Trudny rachunek – praca z wierszem 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3e; 1.3f

5.4

Uczymy się pisać liczebniki – karta pracy (IV_Liczebnik.pdf) – zad. 1

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3e; 1.3f

5.4

Wyrażenia zawierające liczebniki – wyjaśnianie znaczeń (IV_Liczebnik.pdf) – zad. 2

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3e; 1.3f

5.4

26 TYDZIEŃ NAUKI – SSAKI

Temat: Koty, kotki, kocięta Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKocie wiersze – prezentacja wierszy o kotach. 1.1a; 1.2a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 99

Page 100: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.2c; 1.2d; 1.3d

„Niesforny kotek” – czytanie wiersza K. Nowickiej. Praca z tekstem.

1.1a; 1.1c; 1.2a; 1.2b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Poznajemy dzikie koty – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Koty domowe – swobodne wypowiedzi. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Ciekawostki o kotach – projekcja filmu przyrodniczego. Prezentacja.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Koty w powiedzeniach – samodzielne wykonanie ćwiczeń. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Filmy i książki dla dzieci o kotach – stworzenie listy. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Kocie historie – samodzielny komiks 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Ssaki Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRozróżniamy ssaki 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 5.4 6.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 100

Page 101: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3cCechy charakterystyczne ssaków 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.4; 6.8

Środowiska życia ssaków 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4 6.2; 6.4

Odżywianie ssaków 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Ssaki udomowione (Moje ćwiczenia cz. B, s. 44 – 47, 49) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Człowiek - najbardziej rozwinięty przedstawiciel gatunku – burza mózgów

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4;

Temat: Jak ssaki opiekują się swoimi dziećmi? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaMamy i ich dzieci… 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b;5.4

Maluchy potrzebują opieki – rozmowa z dziećmi na temat opieki nad niemowlętami.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Małe zwierzaki w naszym domu – dyskusja 1.1a; 1.3a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 101

Page 102: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

Pomagamy maluchom ze schroniska 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Małe jest piękne – projekcja dowolnego filmu o młodych zwierzętach

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: Jak pracuje układ krążenia? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaProjekcja filmu „Serce”, 7 odcinka z serii „Było sobie życie” . Rozmowa.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4 6.8

Układ krwionośny – projekt plastyczny w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4 6.8

Dbajmy o nasze serce – praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.8; 6.10

Kontrolujemy ciśnienie tętnicze krwi 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Planujemy dobry dzień 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 102

Page 103: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3fJedno serce – wiele znaczeń. Znaczenie powiedzeń 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Dlaczego serduszko… - dyskusja 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

27. TYDZIEŃ NAUKI – WIELKANOCNE ZWYCZAJE

Temat: Blog Ali Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWielkanoc - gramy w skojarzenia 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Kiedy obchodzimy święta wielkanocne? 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

Przygotowania do świąt wielkanocnych - Wielki Tydzień 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Wielkanoc w Bullerbyn 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b;

5.4; 5.5

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 103

Page 104: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

Kartki świąteczne – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Życzenia świąteczne 1.1a; 1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Temat: Wielkanocny stół Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWielkanoc – czytanie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. B s. 56. ) 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Nakrywamy do stołu 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Wielkanocne menu (Moje ćwiczenia, cz. B s. 57) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Savoir-vivre przy stole 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Ozdoby na wielkanocny stół – prace plastyczne 1.1a; 1.3a; 1.3b;

5.4

Temat: Zaułek słówek - fraszki Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 104

Page 105: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Fraszki, nie fraszki – słowne igraszki 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3a

5.4

Szukamy rymów i rytmu – praca z tekstem 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Polowanie na części mowy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Piktogramy, piktogramy i wierszyki pamiętamy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

27. TYDZIEŃ NAUKI – NA MAZOWSZU

Temat: Mazowsze Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaMazowsze na mapie – praca z mapą 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b5.4 6.3

Jak dawniej mówiono na Mazowszu – rozmowa na temat gwary 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Kuchnia Mazowsza – tworzenie menu na bazie potraw 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 105

Page 106: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

regionalnych 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

Stroje ludowe – rozróżnianie strojów ludowych po opisie (Moje ćwiczenia cz. B s. 62, 63)

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e; 1.3f

5.4

Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” – rozmowa na temat zespołów ludowych

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Wirtualna wycieczka po Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Temat: Warszawa Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWysłuchanie wybranej piosenki o Warszawie 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Warszawa w legendzie – (Moje ćwiczenia cz. B s. 58-61) 1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Co, gdzie, jak …– praca z planem Warszawy. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Warszawa okiem kamery – projekcja wybranego filmu o 1.1a; 1.3a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 106

Page 107: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Warszawie. 1.3b; 1.3cNaj …w Warszawie – odszukiwanie miejsc na mapie Warszawy . 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Środki transportu w Warszawie…. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Mój własny przewodnik po Warszawie – praca samodzielna 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 107

Page 108: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

28. TYDZIEŃ NAUKI – CHRONIMY PRZYRODĘ

Temat: Parki narodowe w Polsce Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaParki narodowe w Polsce (Moje ćwiczenia cz. B s. 64) 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.6

Tworzymy mapę parków narodowych. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Każdy park ma swój znak – tworzenie „Albumu Parków Narodowych”

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Regulamin parków narodowych (Moje ćwiczenia cz. B s. 65) 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4 6.6

Parki narodowe w mojej okolicy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: Dlaczego rośliny i zwierzęta trzeba chronić? Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za„Wycieczkowo” – czytanie wiersza L.J. Kerna. Praca z tekstem. 1.1a; 1.1c;

1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 108

Page 109: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Szanujmy przyrodę – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3e; 1.3f

5.4 6.6

Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „rz” 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3e

5.4

Układamy zdania 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3e

5.4

Temat: Strofy o wiośnie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaWiosna – mapa mentalna 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3e5.4

Wiosenne wiersze. Praca z wybranym wierszem o tematyce wiosennej np. „ Gramy w zielone” W. Broniewskiego.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2a; 1.2b; 1.2c;; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Obrazy muzyką malowane – malowanie wiosennych pejzaży inspirowane muzyką .

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

Gra w zielone 1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4

Zielono w powiedzeniach – karta pracy (IV_Zielono mi.pdf) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 109

Page 110: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Samodzielna wypowiedź na postawie wybranego wyrażenia – karta pracy (IV_Zielono mi.pdf)

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Wiosenne piosenki – zabawa muzyczna 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Temat: Zaułek słówek – notatka kronikarska Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZakładamy kronikę klasową 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Inicjał – różne znaczenia 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e

5.4

28. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – AMERYKA POŁUDNIOWA

Temat: Marzenie Juana Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPeru – położenie geograficzne. Praca z mapą. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Dzieci w Peru – projekcja wybranego filmu 1.1a; 1.1c; 1.3; 1.3b;

5.4; 5.5

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 110

Page 111: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3cAdopcja Serca –  dyskusja na temat możliwości pomocy dzieciom 1.1a; 1.3;

1.3b; 1.3c5.4; 5.5

Peruwiańskie zabawy 1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4; 5.5

Hiszpański w pigułce 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.4a

5.4

Temat: Podróże z Obieżyświatem – Ameryka Południowa Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaPoznajemy Amerykę Południową. Odszukiwanie informacji i rozwiązywanie testu. Karta pracy (IV_Ameryka Południowa.pdf) – zad. 1

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Państwa w Ameryce Południowej – praca z mapą w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Rekordy Ameryki Południowej 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Desery rodem z Ameryki Południowej 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Tańce i muzyka z Ameryki Południowej – zabawy muzyczno-taneczne.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.4a

5.4

Temat: Odkrywcy Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 111

Page 112: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

Co odkrywamy? - burza mózgów 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Odkrywamy karty – gra dydaktyczna. Wykonanie prezentacji 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Odkrywamy ślady Polaków w Ameryce Południowej 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Odkrywamy etniczne wzory – wykonanie prac plastycznych inspirowanych strojami Inków

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Ja odkrywca – samodzielna swobodna wypowiedź 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Zaułek słówek – zabawy słowami Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za Anagramy 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Literowe zgadywanki 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Wyraz, zdanie i mamy opowiadanie… 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Układamy rymy 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 112

Page 113: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

Gimnastyka języka 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

29. TYDZIEŃ NAUKI – PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS

Temat: Gazeta Przyjazna - architektura Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za Co architekt umieć musi… – burza mózgów 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3f5.4; 5.9

Projektujemy osiedle mieszkaniowe 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Cuda architektury – najciekawsze budynki świata 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Dom moich marzeń 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Z czego to jest zrobione - zabawa 1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4

Temat: Akademia Dociekliwych. Mosty Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za Rodzaje mostów 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3f5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 113

Page 114: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Jaworowi ludzie - zabawa 1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4

Rzymskie akwedukty – projekcja filmu (You Tube). 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Mosty, mostki, mosteczki … 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4; 5.7

Mosty w polskich miastach – praca z planem miasta 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: WZL Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaGdzie mieszkam… 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3f;

5.4

Zgadnij, jak mieszkam…. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f;

5.4

Z kim mieszkam… 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f;

5.4

Projektuję swój pokój – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Ciepło w moim domu 1.1a; 1.3a; 1.3b;

5.4 6.6

Temat: Zakładamy ogródek Edukacja Edukacja Edukacja

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 114

Page 115: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

polonistyczna

społeczna przyrodnicza

W ogrodzie – czytanie tekstu (Moje ćwiczenia cz. B s. 68) 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.2

W sklepie ogrodniczym - wycieczka 1.1a; 1.3a; 1.3b;

5.4 6.2

Projektujemy swój ogród - (Moje ćwiczenia cz. B s. 69) 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Nieproszeni goście w ogrodzie ((Moje ćwiczenia cz. B s. 70, 71) 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Zdrowie na parapecie … 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.9

Temat: Nasza strona WWW Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za Co to jest botanika? 1.1a; 1.1c;

1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Ogrody botaniczne 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.2

Ogrody botaniczne w moim województwie. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 115

Page 116: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Wirtualna wycieczka do ogrodu botanicznego 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

W reklamie siła! 1.1a; 1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Nasza encyklopedia roślin 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4 6.4

Temat: Słowniczek Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

za Wyjątkowe wyjątki 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b;1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Wyjątkowe rysunki 1.1a; 1.3a; 1.3b;

5.4

Wyjątkowe rodziny 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b;1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Wyjątkowe zdania 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 116

Page 117: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

MAJ

30. tydzień nauki – MAJOWE ŚWIĘTA

Temat: Strofy o maju Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

W maju jak w gaju – o przysłowiach słów kilka. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.1; 6.5

Majowo – wiosenne nowinki 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3c

5.4 6.1; 6.5

Maj w kalendarzu – karta pracy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

15 maja - Dzień Niezapominajki. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

„ Moja niezapominajka” – samodzielna pisemna wypowiedź – karta pracy 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

„ Nasza niezapominajka” - praca plastyczna. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 5.4;Temat: Dopóki żyjemy Edukacja

polonistycznaEdukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Symbole narodowe 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4; 5.8

Konstytucja – najważniejszy dokument w państwie. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b;

5.4

Konstytucja 3 Maja w obrazie J. Matejki 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

J. Matejko – życie i twórczość 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Kotyliony – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 117

Page 118: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

30. tydzień nauki – KOLOROWY MAJ

Temat: Gazeta Przyjazna - malowanie Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Malować – co i czym? Czyli o malowaniu słów kilka… Mapa myśli. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Rodzina wyrazu - tworzenie w zeszytach rodziny wyrazu „malować”. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Malarstwo – praca z tekstem (Moje ćwiczenia cz. B, s.76) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Galeria sztuki klasy III – projekt plastyczny. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Akademia dociekliwych. Kolory Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Co wiemy o kolorach? 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.4Znane kolory – nowe nazwy 1.1a; 1.1b; 1.3a;

1.3b; 1.3f5.4

Gra w kolory – zabawa dydaktyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Czy wszyscy ludzie widzą tak samo… 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.4

Czarno biały świat czyli, czy potrzebne są kolory – burza mózgów 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Ja w kolorach – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Temat: Wśród obrazów Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Gdzie możemy oglądać obrazy? 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Co przedstawiają obrazy? 1.1a; 1.1b; 1.3a; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 118

Page 119: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3b; 1.3c; 1.3dZnaczenie barw w obrazach 1.1a; 1.1b; 1.3a;

1.3b; 1.3d5.4

Nadajemy tytuły obrazom 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Historia z obrazem w tle – opowiadania twórcze. Praca w grupach. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f; 1.3g

5.4

Temat: Polskie malarki i polscy malarze Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

O zdolnych Polkach i Polakach słów kilka… Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Obrazy pod lupą… 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Układamy pytania do obrazu – (Moje ćwiczenia cz.B, s. 87) 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Zabawa w kopistów – praca plastyczna 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.4Temat: O obrazach Edukacja

polonistycznaEdukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Wizyta w muzeum – czytanie tekstu (Moje ćwiczenia cz.B, s. 78 - 85) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Historia malarstwa w pigułce 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Jestem znawcą sztuki (Moje ćwiczenia cz. B, s. 86, 88, 89) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Obrazy w moim domu. Swobodne wypowiedzi dzieci. Samodzielne zapisanie wypowiedzi w zeszycie.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d;

5.4

Temat: Glisando Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Abstrakcja – obrazy emocjami malowane. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

Malarstwo abstrakcyjne. Definicja. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 119

Page 120: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3fWassily Kandinsky – przedstawiciel abstrakcjonizmu 1.1a; 1.3a; 1.3b;

1.3d5.4

Ja abstrakcjonista…. – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

31. tydzień nauki – KOLOROWY MAJ

Temat: Zaułek słówek – nie z przymiotnikami i przysłówkami Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Przymiotniki i przysłówki – przypomnienie wiadomości. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Stopniowanie przymiotników i przysłówków. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Nietrudne – przekonaj się sam. Zasady pisowni nie z przymiotnikami i przysłówkami 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Stopniowanie przymiotników i przysłówków zawierających cząstkę ‘nie’ 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Samodzielne przekształcanie zdań 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

Po kolei… - zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Wyróżnianie przymiotników i przysłówków.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

Samodzielna pisemna wypowiedź 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

Temat: Kolory i wzory w świecie zwierząt Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Każde zwierzę kolor ma… 1.1a; 1.3a; 1.3b; 5.4 6.1

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 120

Page 121: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3c; 1.3d;Funkcja ochronna koloru ciała zwierząt 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b; 1.3c;5.4

Funkcja godowa koloru ciała zwierząt 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Barwy ostrzegawcze i odstraszające zwierząt 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Moda inspirowana wzorami i kolorami ciała zwierząt 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Projektujemy okładkę do albumu o zwierzętach 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Nasz album o zwierzętach 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Zależności pokarmowe Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Czym odżywiają się rośliny i zwierzęta, czyli o organizmach samożywnych i cudzożywnych 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3f

5.4

Łańcuch pokarmowy – praca w grupach 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Łańcuch pokarmowy – wprowadzenie i omówienie hasła 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Tworzymy łańcuchy pokarmowe –prace plastyczne 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Płazy Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Płazy wyjście na ląd – projekcja filmu 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1,3c

5.4

To warto wiedzieć… (Moje ćwiczenia cz B, s. 92, 93) 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Klasowa gazetka 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 121

Page 122: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3fWymyślamy zagadki o płazach 1.1a; 1.1b; 1.3a;

1.3b; 1.3f5.4

Utrwalamy zasady pisowni wyrazów – karta pracy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f;

5.4

Temat: Gady Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Gady w Polsce - podstawowe informacje 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4 6.4

To warto wiedzieć…(Moje ćwiczenia cz B, s. 94, 95) 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Klasowa gazetka 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Zgadnij, kim jestem – zabawa dydaktyczna 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Porównujemy gady i płazy - karta pracy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 122

Page 123: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

32. tydzień nauki – NASZE MIEJSCOWOŚCI, ICH LEGENDY I HERBY

Temat: Legenda o poznańskich koziołkach

Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Legenda o założeniu Poznania 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Kolejność wydarzeń w legendzie o założeniu Poznania 1.1a; 1.1b; 1.2b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Ilustrujemy legendę 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Poznań na mapie Polski 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Co warto zobaczyć w Poznaniu… - przewodnik po Poznaniu. Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3d; 1.3f

5.4

Temat: Herby polskich miejscowości Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Skąd się wzięły herby? 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Herby polskich miejscowości 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Herb mojej miejscowości 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4; 5.7

Zapraszamy do nas – układanie haseł reklamujących miejscowość 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4; 5.7

Legenda o mojej miejscowości 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Temat: Wielkopolska Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Wielkopolska na mapie 1.1a; 1.1b; 1.1c; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 123

Page 124: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

Ciekawostki rodem z Wielkopolski 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b;.3e; 1.3f

5.4

Gwara Wielkopolski 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.4; 5.5Strój regionalny, szamotulski 1.1a; 1.1b; 1.1c;

1.3a; 1.3b; 1.3f;5.4

Kuchnia regionalna 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Temat: Zaułek słówek – wyrazy nad, pod, obok Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Opisujemy naszą salę lekcyjną 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Przyimki – samodzielne wykonywanie ćwiczeń. Karta pracy 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

32. tydzień nauki – MY I DOROŚLI

Temat: Mamy jak z obrazka Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Mama – burza mózgów 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b;

5.4

Mama w poezji i piosence 1.1a; 1.3a; 1.3b; 5.4Za co kochamy mamy? 1.1a; 1.1b; 1.3a;

1.3b; 1.3e; 1.3f5.3; 5.4

Portret mamy 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

Tworzymy rodzinę wyrazu 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 124

Page 125: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Czy znam swoją mamę? - QUIZ 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3e; 1.3f

5.4

32. tydzień nauki – MY I DOROŚLI

Temat: Prezenty dla mamy Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Piszemy życzenia 1.1a; 1.1b; 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Prezenty dla mamy 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4

Temat: Wspomnienie Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Wspomnienia z mojego dzieciństwa 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Dzieciństwo moich rodziców 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3d

5.4

Zapisane w pamięci 1.1a; 1.1b; 3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Na kartach mojej historii… 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat O Rupakach Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

O Danucie Wawiłow… 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Sztuka interpretacji 1.1a; 1.2a; 1.2c;1.2d; 1.3a; 1.3b

5.4

Wiersze obrazem zapisane 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 125

Page 126: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3fStwory - słowotwory 1.1a; 1.1b; 1.3a;

1.3b; 1.3e; 1.3f5.4

Układamy rymowanki 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: Razem Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Razem z moją rodziną… – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.3; 5.4Mój wymarzony rodzinny dzień 1.1a; 1.3a; 1.3b;

1.3f5.4

Piknik rodzinny 1.1a; 1.1d; 1.3a; 1.3f

5.4

Planujemy atrakcje 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Program pikniku rodzinnego 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f;

5.4

Temat: Zaułek słówek – skróty i skrótowce Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Na skróty… - powtórzenie wiadomości na temat pisowni skrótów. 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.4Karta pracy 1.1a; 1.3a; 1.3b;

1.3e; 1.3f5.4

33. tydzień nauki – MY I DOROŚLITemat: Drzewo pokoju Edukacja

polonistycznaEdukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Wojna i pokój … 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Prośba o pokój 1.1d; 1.3a; 1.3b; 1.3f; 1.3g

5.4

Bez pokoju, nie ma spokoju – praca plastyczna 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Międzynarodowy Dzień Pokoju 1.1a; 1.3a; 1.3b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 126

Page 127: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3c; 1.3dPokój, peace, mir… 1.1a; 1.1c; 1.3a;

1.3b; 1.3c; 1.3f5.4

Temat: Co to jest UNICEF? Edukacjapolonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

O dzieciach…. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Dzieci z różnych stron świata 1.1a; 1.3a; 1.3c; 5.4; 5.5UNICEF - – 70 lat pomocy dzieciom – projekcja filmu (You Tube) 1.1a; 1.1c; 1.3a;

1.3c5.4

Mam prawo do… - wiersz Jarosława Poloczka 1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3b; 1.3c

5.4

Kupuj z głową 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.4Temat: Trójbój rodzinny Edukacja

polonistycznaEdukacja społeczna

Edukacja przyrodnicza

Gry planszowe naszych rodziców 1.1a; 1.3a; 1.3b 5.4Graj i wygrywaj 1.1a; 1.1b; 1.3b 5.4Konstruujemy gry planszowe 1.1a; 1.1b; 1.3a;

1.3b; 1.3f5.4

Testujemy gry 1.1a; 1.1b; 1.3b; 1.3f

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 127

Page 128: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

CZERWIEC

34. TYDZIEŃ NAUKI – WODATemat: Woda Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaBadanie właściwości wody – doświadczenia, praca w parach. 1.1a; 1.1b;

1.3a; 1.3b5.4 6.1

Stany skupienia wody – doświadczenie. Omówienie i zapisanie wniosków.

1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.1

Komu potrzebna jest woda? – burza mózgów. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4 6.7b

Co by było gdyby… – opowiadanie twórcze, praca samodzielna. Prezentacja prac.

1.1a; 1..3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Oszczędzaj wodę! – praca w grupach. Ekspozycja prac. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Temat: Letnia ulewa Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaRodzaje opadów wiosenno-letnich – praca w grupach, praca ze słownikiem.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Konkurs prognoz pogody – praca w parach. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Kapuśniaczek i ulewa w poezji J. Tuwima i A. Asnyka 1.1a; 1.1c; 1.2b; 1.2c; 1.3c

5.4

Analiza wierszy J. Tuwima i A. Asnyka – praca zespołowa. 1.1a; 1.1c; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 128

Page 129: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3c

Wiersze w obrazach – praca plastyczna dowolną techniką. 1.1a; 1.1b; 1.3b

5.4

Układamy rymowanki – praca samodzielna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Temat: O dziewczynie i latarni morskiej w Rozewiu Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaKrajobraz nadmorski – prezentacja, mapa, plansze, zdjęcia, swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4 6.3

Morze – praca w grupach, wykonanie mapy skojarzeń. 1.1a; 1.3a; 1.3b

5.4 6.3

Latarnie morskie i ich znaczenie – praca zespołowa, praca z mapą.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Praca latarnika – prezentacja. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4; 5.9

Przygoda latarnika – komiks. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Temat: Statki Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaŻegluga śródlądowa i morska – swobodne wypowiedzi dzieci. 1.1a; 1.3a;

1.3b;5.4

Środki transportu wodnego – samodzielna praca. 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 129

Page 130: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

Sport i rekreacja na wodzie – burza mózgów, praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Sposoby porozumiewania się na wodzie – prezentacja. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e

5.4

Szanty – żeglarskie pieśni. Wysłuchanie szant, praca ze słownikami, swobodne wypowiedzi dzieci. Nauka wybranego utworu.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Temat: Zaułek słówek – powtórzenie Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaZasady pisowni w pigułce – powtórzenie poznanych zasad pisowni (Idę do czwartej klasy, s. 4-7), praca w grupach.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4

Utrwalamy i sprawdzamy – praca samodzielna (Idę do czwartej klasy, s. 94-101).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3e

5.4

Temat: Morska kłótnia Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCo to jest morze? – burza mózgów, praca ze słownikiem. 1.1a; 1.1b;

1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4

Morza świata – praca w grupach, praca z mapami, globusem. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 130

Page 131: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Zatoki i cieśniny – burza mózgów, praca ze słownikiem. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b

5.4

Skąd się biorą fale? Dyskusja i doświadczenia. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4 6.1

Legenda o królu Neptunie – czytanie i omówienie legendy. Prezentacja pomnika Neptuna. Opis.

1.1a; 1.1c; 1.2c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

A może królowa władała morzem… – samodzielna praca plastyczna.

1.1a; 1.1b; 1.3b

5.4

36. TYDZIEŃ NAUKI – POZNAJEMY KONTYNENTY – AUSTRALIATemat: Wyprawa do Australii Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaAustralia – państwo i kontynent w jednym – prezentacja, praca z mapą lub z globusem.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Największe miasta w Australii – praca zbiorowa. Wykorzystanie albumów, map, Internetu.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Aborygeni – rdzenni mieszkańcy Australii. Prezentacja – książki, filmy, Internet. Praca zespołowa, przygotowanie małej ekspozycji – zdjęcia i informacje na klasowej gazetce ściennej.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Bumerang – kij, który wraca. Prezentacja. 1.1a; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Poznajemy Australię – praca samodzielna, karta pracy 1.1a; 1.1b; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 131

Page 132: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

(VI_Australia.pdf, s. 1). 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

Temat: Podróże z Obieżyświatem – Australia Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaGdyby nie James Cook … – praca zespołowa. 1.1a; 1.1c;

1.1d; 1.3a; 1.3c

5.4

Fauna i flora Australii – praca w grupach, przygotowanie gazetki klasowej.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Australijskie przysmaki – prezentacja, wykorzystanie książek, zdjęć, Internetu.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b

5.4

Muzyka Aborygenów – prezentacja. 1.1a; 1.3a; 1.3b;

5.4

Ważne znaki drogowe – prezentacja australijskich znaków drogowych, samodzielne projektowanie znaków wg własnego pomysłu.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Temat: Wielka Rafa Koralowa Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaGdzie jest Wielka Rafa Koralowa? Prezentacja. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

Koralowce – rośliny czy zwierzęta? Praca w grupach. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 132

Page 133: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

Co spotkamy w Wielkiej Rafie Koralowej? Prezentacja. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4 6.4

Podwodny świat – zespołowa praca plastyczna. 1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b; 1.3c

5.4

„Szafy z koralowej rafy” – wysłuchanie piosenki, przygotowanie do utworu choreografii.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.4a

5.4

Temat: Gra z Obieżyświatem Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCo już wiemy o Australii … – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c;

5.4

Tworzymy grę planszową – praca w grupach. 1.1a; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3f

5.4

Quiz o Australii – samodzielna praca. Karta pracy (VI_Australia.pdf, s. 2).

1.1a; 1.1b; 1.3a; 1.3b;

5.4

36. TYDZIEŃ NAUKI – SPOTKANIA Z POEZJĄTemat: Zaułek słówek – zabawy słowami Edukacja

polonistyczna

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaDadaizm? Wyjaśnienie pojęcia, praca ze słownikiem. 1.1a; 1.1c; 5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 133

Page 134: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3a; 1.3b; 1.3c

Wiersze z gazety – instrukcja pisania wiersza dadaistycznego. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3e

5.4

Kaligramy – wiemy znamy. Prezentacja. Swobodne wypowiedzi dzieci.

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d;

5.4

Tworzymy kaligramy – samodzielna praca. Ekspozycja prac. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3c; 1.3d; 1.3e

5.4

Temat: Jan Brzechwa dla dzieci Edukacjapolonistycz

na

Edukacja społeczna

Edukacja przyrodnic

zaCzarowanie słowem – swobodne wypowiedzi dzieci na temat znanych i ulubionych wierszy, czytanie tekstu (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 110). Samodzielna praca (Moje ćwiczenia, cz. B, s. 111).

1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Jan Brzechwa – nazwisko czy pseudonim? Prezentacja. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.3a; 1.3b; 1.3f

5.4

Kto mieszka na Bergamutach… – praca zespołowa. 1.1a; 1.1b; 1.1c; 1.2b; 1.3a; 1.3b;

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 134

Page 135: WRZESIEŃ – klasa 2 – edukacja zintegrowana · Web viewZaczarowany świat kolęd… informacje o historii kolęd i tradycji kolędowania. Czytanie tekstu i samodzielna praca dzieci

klasa III – EDUKACJA ZINTEGROWANA

1.3c; 1.3eCzy znam wiersze J. Brzechwy? – praca w grupach. 1.1a; 1.3a;

1.3b; 1.3c; 1.3d

5.4

Czytamy im ilustrujemy wiersze Brzechwy – praca zespołowa i praca w grupach.

1.1a; 1.2a; 1.2c; 1.2d; 1.3d

5.4

Propozycje tematów szczegółowych do ćwiczeń Didasko dla klasy III (ćwiczenie do podręcznika MEN) Strona 135