Top Banner
Vážení rodiče, milí žáci! Dovolte nám oznámit Vám, že dne 15. 11. 2011 jsme se rozhodli podpořit ve studiu desetiletého chlapce z chudé rodiny S‘Daniela z INDIE. Jeho adopce na dálku naší školou může proběhnout v případě, když do konce roku 2011 sesbíráme částku 4.900Kč. Proto jsme spojili síly a na celé škole vyrábíme výrobky na vánoční
29

Vážení rodiče, milí žáci!

Dec 30, 2015

Download

Documents

basil-brennan

Vážení rodiče, milí žáci!. Dovolte nám oznámit Vám, že dne 15. 11. 2011 jsme se rozhodli podpořit ve studiu desetiletého chlapce z chudé rodiny S‘Daniela z INDIE . - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vážení rodiče, milí žáci!

Vážení rodiče, milí žáci! Dovolte nám oznámit Vám, že dne

15. 11. 2011 jsme se rozhodli podpořit ve studiu desetiletého chlapce z chudé rodiny S‘Daniela z INDIE.

Jeho adopce na dálku naší školou může proběhnout v případě, když do konce roku 2011 sesbíráme částku 4.900Kč.

Proto jsme spojili síly a na celé škole vyrábíme výrobky na vánoční jarmark, sbíráme pomerančovou kůru, plastová víčka a malujeme obrázky o Indii.

Page 2: Vážení rodiče, milí žáci!

Vážení rodiče, milí žáci! Dovolte nám proto POZVAT VÁS

na

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ našich žáků zaměřenou na ADOPCI NA DÁLKU V INDII !!!

Uskuteční se v rámci vánočního jarmarku

14. 12. 2011 od 15.00 – 19.00 hod.

v prosklených prostorách hlavního vchodu.

Page 3: Vážení rodiče, milí žáci!

Vážení rodiče, milí žáci! Z našich aktivit získáme finance na

uskutečnění adopce.

Jestli nás chcete podpořit v našich snahách, můžete tak učinit následovně:

1. zakoupením vánočních ozdob na vánočním jarmarku ve stánku ADOPCE NA DÁLKU nebo

2. přispěním finanční částky do kasičky našim žákům v době VÝSTAVY.

Page 4: Vážení rodiče, milí žáci!

Vážení rodiče, milí žáci!

Předem Vám za Vaši podporu

DĚKUJEME!!!

Page 5: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ

Page 6: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ - POLOHA

Page 7: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ - GEOGRAFIE

Page 8: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ - POLOHA Indická republika leží v jižní Asii, rozlohou je 7. největší zemí

světa,má MILIARDU obyvatel – - je 2. nejlidnatější zemí světa,sousedé: východ - Bangladéš,

Barma, sever - Čína, Bhútán,

Nepál severozápad - Pákistán.

Page 9: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ

Page 10: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ - HISTORIE

Page 11: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE - HISTORIE

Nejstarší známky lidské kultury v Indii sahají do 3. tisíciletí před n. letopočtem,

od 5. století před n.l. se v zemi šířil BUDHISMUS a HINDUISMUS,

od 16. století se prosazoval ISLÁM, v 19. století se stala Indie součástí

BRITSKÉHO IMPÉRIA, ve 20.stol. se zvedla vlna lidového

odporu pod vedením vůdce GHÁNDÍHO.

Page 12: Vážení rodiče, milí žáci!

INDIE – HISTORIE – CHRÁM TAJ MAHÁL

Page 13: Vážení rodiče, milí žáci!

OBYVATELÉ INDIE Miliarda lidí Indie mluví tisíci

jazyky. Podle náboženské tradice se

Indové dělí do 4 KAST: 1. DUCHOVNÍ žijící v ášrámech, 2. bohatí OBCHODNÍCI, 3. chudší ŘEMESLNÍCI, 4. nemajetní bez domova, žijící

přímo na ulicích.

Page 14: Vážení rodiče, milí žáci!

OBYVATELÉ INDIE

1. DUCHOVNÍ v klášterech - - ašrámech

2. Bohatí OBCHODNÍCI žijící v přepychu po vzoru západních zemí

Page 15: Vážení rodiče, milí žáci!

OBYVATELÉ - CHUDŠÍ VRSTVY

Page 16: Vážení rodiče, milí žáci!

ŽIVOTY NEJCHUDŠÍCH VE SLUMECH

Stále více přibývá chudých lidí, kteří mají minimálně tři děti, jsou bez majetku a častokrát jsou i nemocní.

Ve velkoměstech si staví své domy z materiálů, které najdou z odpadků na ulici nebo na skládce.

Bohužel tyto domy jsou velice nebezpečné a nehygienické.

Lidé jsou pak nakaženy různými nemocemi.

Page 17: Vážení rodiče, milí žáci!
Page 18: Vážení rodiče, milí žáci!
Page 19: Vážení rodiče, milí žáci!

POTRAVA LIDÍ VE SLUMECH Potrava těchto lidí je velice

skromná, s nízkým obsahem bílkovin. Je to často pouze rýže, brambory, obilniny.

Častokrát se stává, že chudí lidé jsou nuceni žebrat a dokonce okrádat druhé, protože sami nic nemají.

Page 20: Vážení rodiče, milí žáci!

POTRAVA LIDÍ ŽIJÍCÍCH VE SLUMECH

Page 21: Vážení rodiče, milí žáci!

PODMÍNKY CHUDÝCH LIDÍ Lidé nemají čistou vodu. Voda v řekách je velice znečištěna,

lidé do ní vypouštějí různé odpadní látky a výkaly.

Tuto vodu pak pijí, myjí se v ní, myjí v ní nádobí a perou prádlo.

Mnozí obyvatelé mají pouze suché záchody.

Děti si hrají na obrovských hromadách odpadků.

Page 22: Vážení rodiče, milí žáci!

PODMÍNKY CHUDÝCH DĚTÍ VE SLUMECH

Page 23: Vážení rodiče, milí žáci!

PODMÍNKY CHUDÝCH DĚTÍ VE SLUMECH

Page 24: Vážení rodiče, milí žáci!

JAK MŮŽETE POMOCT? Najít způsob pomoci těmto lidem je

nelehké.

Charita Praha je organizace, která pomoc chudým od r. 1995 ve světě uskutečňuje různými projekty.

My jsme se rozhodli pro pomoc projektem Adopce na dálku.

Můžete i Vy tím podpořit adoptované dítě indické, nebo si vybrat z chudých dětí v Africe, Bělorusku.

Page 25: Vážení rodiče, milí žáci!

Adresa Charity v Praze je:

www.charita-adopce.cz

Page 26: Vážení rodiče, milí žáci!

JAK MŮŽETE POMOCT VY? My jsme se rozhodli, že pomůžeme

chudému dítěti v Indii jeho adopcí na dálku

Dne 15.11. 2011. jsme si vybrali pro naši školu na stránkách Charity Praha desetiletého Inda, který se jmenuje

S. Daniel. Ročně chceme zaplatit za

adoptované dítě 4900 Kč. Tím mu umožníme studovat a žít

lepší život.

Page 27: Vážení rodiče, milí žáci!

Jak můžete pomoct i vy?

S. Danielovi je 10 let, má oba rodiče, dva sourozence.

Studuje v 5. ročníku na indické škole Infant Jesus school.

Jeho snem je stát se policistou. Daniel je pilný a aktivní. Rád se

učí. Rád by studoval i nadále, ale finanční situace rodiny není příznivá.

Proto mu chceme pomoct. Připojíte se k nám?

Page 28: Vážení rodiče, milí žáci!

JAK MŮŽETE POMOCT I VY? 1. VÝROBOU VÁNOČNÍCH OZDOB

NA VÁNOČNÍ JARMARK 14. 12. 2011,

2. NAMALOVÁNÍM OBRÁZKU Z INDIE NA VÝSTAVU PRACÍ O INDII,

3. ZHOTOVENÍM PREZENTACE O INDII,

4. SBĚREM PLASTOVÝCH VÍČEK,

5. SBĚREM VYSUŠENÝCH POMERANČOVÝCH SLUPEK.

Page 29: Vážení rodiče, milí žáci!

DĚKUJEME ZA POZORNOST! ŽÁCI 7. A, B