Top Banner
Bauwerksanierung Směrnice pro zpracování
32

VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Dec 04, 2014

Download

Technology

Vovesny Martin

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Směrnice pro zpracování

Page 2: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Obsah

1. Příprava podkladu

Utěsnění a sanace betonu - Verarbeitungsrichtlinien

Page 3: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Obsah

1. Příprava podkladu2. Mísení

Utěsnění a sanace betonu - Verarbeitungsrichtlinien

Page 4: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Obsah

1. Příprava podkladu2. Mísení3. Zpracování

Utěsnění a sanace betonu - Verarbeitungsrichtlinien

Page 5: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

1. Příprava podkladu2. Mísení3. Zpracování4. Vyzrání sytému

Obsah

Utěsnění a sanace betonu - Verarbeitungsrichtlinien

Page 6: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

1. Příprava podkladu

1. Příprava podkladu

Odstranit znečištění, cementové mléko a také vyplavené částice

Otevřít kapilární systém betonu Zajisti dobré podmínky pro přídržnost k podkladu

Cíl

Tryskání vodním paprskem (> 150 barů) Vysokotlaké otryskání vodním paprskem s

pískem (> 500 barů) Vysokotlaké otryskání vodním paprskem (>

2000 barů)

Prostředek

Page 7: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Neošetřené betonové

povrchy: Cementové mléko Znečištění (nečistota,

olej ze šalování...)

1. Příprava podkladu

Page 8: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Vysokotlaké otryskání vodním paprskem

Vysokotlaké otryskání vodním paprskem s

pískem

1. Příprava podkladu

Page 9: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Vysekání trhlin (> 0.3 mm) Antikorozní ochrana výztuže Místní reprofilizace,

vystěrkování Rovný, pevný podklad pro

následující vrstvy

1. Příprava podkladu – Praskliny, Trhliny, Defekty

Page 10: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Předběžně navlhčení

Betonové plochy by měly být vlhké, nikoli mokré, matné, nikoli lesklé

Snadné přezkoušení pomocí položení rukou

1. Příprava podkladu – předběžně navlhčení

Page 11: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

2. Mísení

2. Mísení

Dodržte dobu mísení, minimálně 3 minuty (musejí být aktivována aditiva /přísady/)

Page 12: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Dodržte dobu mísení, minimálně 3 minuty (musejí být aktivována aditiva /přísady/)

Spotřeba vody může kolísat uvnitř udaných tolerancí v závislosti na teplotě a formě zpracování

2. Mísení

2. Mísení

Page 13: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Dodržte dobu mísení, minimálně 3 minuty (musejí být aktivována aditiva /přísady/)

Spotřeba vody může kolísat uvnitř udaných tolerancí v závislosti na teplotě a formě zpracování

Tuhnoucí materiál znova mísit, nepřidávat vodu

2. Mísení

2. Mísení

Page 14: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Mechanická míchačka Větší množství materiálu se mísí v míchačce s nuceným pohybem

2. Mísení

Page 15: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Dodržet doporučenou teplotu zpracování, neaplikovat na zmrzlý podklad

Zásady

3. Zpracování

3. Zpracování - zásady

Page 16: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Dodržet doporučenou teplotu zpracování, neaplikovat na zmrzlý podklad

Dodržet min./ max. tloušťku vrstvy

Zásady

3. Zpracování

3. Zpracování - zásady

Page 17: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Dodržet doporučenou teplotu zpracování, neaplikovat na zmrzlý podklad

Dodržet min./ max. tloušťku vrstvy Pozorovat spotřebu materiálu v poměru k ploše

Zásady

3. Zpracování

3. Zpracování - zásady

Page 18: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Dodržet doporučenou teplotu zpracování, neaplikovat na zmrzlý podklad

Dodržet min./ max. tloušťku vrstvy Pozorovat spotřebu materiálu v poměru k ploše Přerušit aplikaci, pokud se vyskytnou problémy Poznamenejte si číslo šarže použitého materiálu

Zásady

3. Zpracování

3. Zpracování - zásady

Page 19: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Nanášení kartáčem

Formy zpracování

3. Formy zpracování

Page 20: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Nanášení zednickou lžící/ hladítkem

Formy zpracování

3. Formy zpracování

Page 21: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Roznášení secím strojem

Zapracování rotační hladičkou

Formy zpracování

3. Formy zpracování

Page 22: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Aplikace stříkáním

Stříkací pistole

Formy zpracování

3. Formy zpracování

Page 23: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Stříkací stroje

Putzmeister Sprayboy

Putzmeister S5

3. Formy zpracování

Page 24: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Příslušenství

Regulátor tlaku Šnek a mantel

3. Formy zpracování -Zubehör

Page 25: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Struktura nástřiku: „pomerančová kůra“

Nesprávná aplikace Správný nástřik

3. Formy zpracování -Struktury

Page 26: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Přístroje

Trychtýřová pistole

3. Formy zpracování -Přístŕoje

Page 27: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

4. Vyzrání systému

4. Následné zpracování

Page 28: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Zabránění odprýskávání Vyhnutí se trhlinám Zajištění vodotěsnosti a funkčnosti Trvanlivost

Cíl

4. Vyzrání systému

4. Následné zpracování

Page 29: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Nedostatečná příprava podkladu Nepřiměřené navlhčení (příliš mnoho nebo příliš

málo) Nízká zpracovatelská teplota Nedostatečné nebo nevhodné zajištění vyzrání

systému /následné zpracování

Příčiny odprýskávání

4. Následné zpracování

Page 30: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Zabránění odprýskávání

Pečlivá příprava podkladu Strukturování předcházející

vrstvy Pečlivá aplikace Vyzrání systému/ následné

zpracování

4. Následné zpracování

Page 31: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Vyzrání systému/následné zpracování

Nanesené vrstvy VANDEX musejí být udržovány po dobu 5 dní vlhké.

Ochrana před slunečním zářením deštěm větrempomocí zakrytí fólií

4. Následné zpracování

Page 32: VANDEX Směrnice pro zpracování produktů

Bauwerksanierung

Mnohokrát děkujeme za Vaši pozornost