Top Banner
1 Twents Carmel College doorontwikkeling IPB Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009
24

Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

Jan 31, 2016

Download

Documents

gates

Twents Carmel College doorontwikkeling IPB. Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009. Twents Carmel College. Een van de 12 Carmelinstellingen Bestuursstructuur: RvT-CvB-EVS - schoolleiderstatuut/managementcontract - bureau te Hengelo (fin-pers.adm-advies) Brede SG: Pro-VMBO-HAVO-VWO - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

1

Twents Carmel College

doorontwikkeling IPB

Harry ClaessenRector TCC

5 november 2009

Page 2: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

2

Twents Carmel College

• Een van de 12 Carmelinstellingen

• Bestuursstructuur: RvT-CvB-EVS- schoolleiderstatuut/managementcontract- bureau te Hengelo (fin-pers.adm-advies)

• Brede SG: Pro-VMBO-HAVO-VWO

• Noordoost Twente (monopolist)

Page 3: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

3

Twents Carmel College

Twents Carmel College:

Een instelling met vijf locaties: eenheid en verscheidenheid

Denekamp leerj. 1 en 2: brede instroom(335)

Losser leerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw VMBO-TGL

(508)

Lyceumstraat leerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw HAVO-VWO

(1413)

De Thij leerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw HAVO-VWO

(1310)

Potskampstr. leerj. 1 en 2 LWOO, bovenbouw VMBO (BBL-KBL-TGL)

(1412) Afdeling Praktijkonderwijs

Totaal 4978 leerlingen

Page 4: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

4

Structuur TCC

= Directieraad

• Projectstructuur als aanjager voor beleidsontwikkeling• Teamvorming: circa 300 leerlingen en 20

personeelsleden

Loc dir Loc dir Loc dir Loc dir Loc dirAdjunct Adjunct Adjunct Adjunct Adjunct

Adjunct Adjunct Adjunct Adjunct

Adjunct Adjunct Adjunct

Adjunct Adjunct Adjunct

Adjunct Adjunct

Adjunct

Beleidsmedewerker SKZ (1,0 fte)

Financieel Adviseur (0,35 fte)

Directiesecretaresse (0,9 fte)

ICT-coör / Applicatiebeheer (1,3)

Rector

Page 5: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

5

Resultaat Verantwoordelijk ManagementEnkele karakteristieke kenmerken: • Decentraal tenzij….

– Budget voor 98% doorgebudgetteerd

• Wel het “wat” maar niet het “hoe”– Directieraad Locaties– Locatiedirecteur Adjunct directeur – Adjunct directeur Docenten(team)

• Integrale (beleids-)verantwoordelijkheid– Doorbreken portefeuillestructuur– Op alle lagen van het management

• Integraal Personeelsbeleid– Gericht op competentie-ontwikkeling (onderwijskundig leiderschap)

• Systeem van Kwaliteitszorg– Rollen leerlingen/ouders/personeel, toeleverend/afnemend

onderwijs– Horizontale/verticale verantwoording

Page 6: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

6

Bestaand Integraal Personeelsbeleid (1)

Ontwikkeling 2002-2004:• Competentieprofielen voor alle

medewerkers (op, oop, leidinggevenden)

• Gesprekkencyclus (functioneringsgesprekken op basis van 360°, voortgangsgesprekken)

• Scholing leidinggevenden (gefaseerd)

Page 7: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

7

Bestaand Integraal Personeelsbeleid (2)

Verantwoord gedifferentieerd belonen (2004)

Een bijdrage leveren aan:• Realisatie van onderwijskundige doelen• Vergroten van de aantrekkelijkheid van het

beroep• Professionalisering van het beroep van leraar• Loopbaanbeleid voor docenten

Page 8: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

8

Bestaand Integraal Personeelsbeleid (3)

Verschillende docentfuncties:• Docent LB• Docent LC-breed (onderwijsontwikkelaar)• Docent LC-specialist

- coördinatie docentbegeleiding (interne opleider)

- coördinatie leerlingbegeleiding (zorgcoördinator)

• Docent LD-specialist- organisatorisch coördinerend docent

- onderwijskundig coördinerend docent

Page 9: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

9

Bestaand Integraal Personeelsbeleid (4)

• Portfoliotraject* (TSE) drempelloos naar LC-

breed voor LB-docenten met goede competentiebeoordeling

- theoretische scholing

- (actie)onderzoek 500 klokuren

- externe stage

• Bekwaamheidsdossier voor LC-specialisten

• Volumebeleid voor LC- en LD-specialistische

functies

* huidig traject voor 6 Carmelscholen bij Twente School of

Education;

Page 10: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

10

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (1)

• Rapport Leerkracht (Rinnooy Kan)- betere beloning- sterker beroep- professionele school

• Actieplan Leerkracht van Nederland (Plasterk)- neemt aanbevelingen Rinnooy Kan over- scholing geeft geen recht, maar wel uitzicht op - garantie: functiemix

• Twents Carmel College - bevestiging van ingezet IPB- erkenning van verschillen tussen leraren- gedeeltelijke herbezinning op functieprofielen LC en LD- startbekwaamheid eisen concretiseren (positie 1ste grader)

Page 11: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

11

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (2)

• Startfuncties:- 2de graads bevoegd: LB als startfunctie- 1ste graads bevoegd: LC als startfunctie (examenvakken H/V)- geen onderscheid in soort 1ste graads opleiding

• Functieprofielen zijn uitgangspunt, ook in gesprekkencyclus- periodieken worden vanaf 2014 toegekend op basis van afspraken gerelateerd aan het profiel (inspanningsverplichting)- uiterste consequentie: “bevriezing” op LB-max

• Bevordering naar een hogere functieschaal- aanvullende hoogwaardige scholing- onderzoeks- en werkervaring (soms detachering)- portfolio drempelloos (LC-breed en LC-lesstofspecialist) - volumebeleid (LC/LD-specialisten)

Page 12: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

12

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (3)

2de graads bevoegde docent

LD-functie

* benoemingsprocedure * bekwaamheidsdossier: onderwijskundige HBO/WO-

master   (master Leren&Innoveren)LC-functie

* benoeming na succesvol portfoliotraject (drempelloos)

* LB-LC portfoliotraject met 500 slu bij TSE LB-functie  

 HBO-opleiding met 2de graads bevoegdheid

(rechtstreeks van LB naar LD: master en relevante werkervaring)

Page 13: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

13

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (4)

1ste graads bevoegde docent

LD-functie

* benoemingsprocedure * portfoliotraject na ontwikkelassessment bij TSE

op basis van competentieprofiel of onderwijskundige master (NiME)

LC-functie

   HBO-master met 1ste graads bevoegdheid WO-master met 1ste graads bevoegdheid

Page 14: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

14

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (5)

Verschillende docentfuncties:• Docent LB• Docent LC-breed (onderwijsontwikkelaar)• Docent LC-specialist

- coördinatie docentbegeleiding (interne opleider)

- coördinatie leerlingbegeleiding (zorgcoördinator)- organisatorisch coördinerend docent (was LD) lesstof-

• Docent LD-specialist specialist

- onderwijskundig coördinerend docent* Teacher Leader (verbreding – functioneel leider)* Vakinhoudelijk specialist (state-of-the-art/onderzoek)

Page 15: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

15

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (6)

Portfoliotraject lesstofspecialist:

- Traject toegankelijk voor goede LB-docenten- Inhoud traject: scholing ontwikkeling lesstof en

vakdidactiek en onderzoek naar effecten van ontwikkelde lesstof met externe gerichtheid (double-loop).

- Programma in overleg met SLO en TSE- Nominale studielast 500 klokuren- Benoeming in LC-functie lesstofspecialist

drempelloos na succesvol gevolgd portfoliotraject

Page 16: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

16

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (7)

Erkenning positie meervoudig 2de graads bevoegde docent:

- Meervoudige bevoegdheid heeft meerwaarde bij groot aantal onderwijsontwikkelingen (samenhang/samenwerking/integratie vakken)

- Inhoud traject: scholing ontwikkeling lesstof en vakdidactiek en onderzoek naar effecten van ontwikkelde lesstof met externe gerichtheid (single-loop)

- Programma in overleg met SLO en TSE- Nominale studielast 250 klokuren (i.p.v. 500)

Page 17: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

17

Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (8)

• Inzet ontwikkelassessment

- vaststellen of relevant HBO-plus opleiding vervangend is voor

portfoliotraject LB-LC (EVC)

- vaststellen ontwikkelpunten t.b.v. startbekwaamheid voor LD-functie voor 1ste graders (master)

- ontwikkelrichting bepalen algemeen voor docenten en ondersteuners

• Opzetten van regionaal centrum met onderwijsketen

Page 18: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

18

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (1)

Portfoliotraject LB-LC*- positieve beoordeling LB-competenties vereist- deelname aan de scholings- en onderzoekstraject met externe gerichtheid/stage (studielast 500) - besluitvorming in locatiedirectie op advies van de direct-leidinggevende- eerste jaar tijdelijke benoeming in LC met fuge

en beoordelingstraject- LC-docent: overwegend lesgevende taak (min.

60%) en een ontwikkel-/onderzoekstaak passend bij de team- en/of schoolontwikkeling.

* LC-breed of LC-lesstofspecialist

Page 19: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

19

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (2)

• Overgang LB-LC voor zittende 1ste graders:- gesprek met elke docent: keuze van een functieprofiel (moet wel beschikbaar zijn)- keuze voor LC betekent een keuze voor profiel- docent beslist over mogelijke overgang naar LC, het is geen bevordering (periodiek) - mogelijke scholingsafspraken- eerste jaar tijdelijke benoeming (nieuwe functie)- beoordeling overgang tijdelijk-vast gericht op

startbekwaamheid in het functieprofiel.

• Gelijkwaardigheid in handelen van essentieel belang

Page 20: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

20

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (3)

• Functieprofielen LC:- LC-breed (onderwijsvernieuwing, leerplan-

ontwikkeling, onderhouden externe contacten)- LC-lesstofspecialist- coördinerend docent leerlingbegeleiding- coördinerend docent docentbegeleiding- organisatorisch coördinerend docent

• Functieprofielen LD:- onderwijskundig coördinerend docent (Teacher

Leader)- vakinhoudelijk specialist met state-of-the-art

vakkennis en vakdidactiek• Ander profiel: voorleggen aan SCC fuwa-deskundige

Page 21: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

21

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (4)

• Hogere functie:- impliceert andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;- vertaalt zich in een aantal andere werkzaamheden binnen de docentfunctie.

• Toekenning periodiek afhankelijk van voldoen aan inspanningsverplichting:- volgen scholing en/of verrichten onderzoek

rondom onderwijsvernieuwing;- laten zien van persoonlijke groei passend bij

functie- en competentieprofiel.

Page 22: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

22

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (5)

• Budgettering:- 98% gaat naar de locaties, incl. Convenantsgelden;- uitgangspunt: niet-gefuseerde situatie met verdeling van het resterende saldo.

• Realiseren van de functiemix gezamenlijke taak:- drie locaties (Denekamp, Losser, Potskampstraat)

werken met VMBO-functiemix: LB-64%, LC-24% en LD-13%

- twee locaties (De Thij en Lyceumstraat) werken met HAVO/VWO-functiemix:

LB-24%, LC-27% en LD-49%.

Page 23: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

23

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (5)

• Inkorten carrièrelijnen leerkrachten en S11 oop:- van 18 (2008) via 15 naar 12 treden (2014); - vanaf 2014 toekenning periodiek op basis van beoordeling (scholing directie) .

• Versneld doorlopen carrièrelijnen oop en directie:- inkorting salarisschalen is (nog) niet toegestaan;- per 1 januari toekenning extra periodiek om effectief inperking van het aantal treden te realiseren (evenwichtig verdeeld over de schaal).

Page 24: Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

24

Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (6)

• Scholing leidinggevenden:- functioneringsgesprekken; - beoordelingsgesprekken t.b.v. portfoliotrajecten;- voeren van professionele dialoog (Dolf v/d Berg); - nu: “beoordelen als kwaliteitsimpuls”.

• “Beoordelen als kwaliteitsimpuls” (DvK):- verhelderen van onderwijskundige doelstelling;- gesprekken gaan over bijdrage aan die doelstelling,

het waarmaken van het functieprofiel en de behaalde resultaten en oordelen leerlingen/ouders- cyclus: startgesprek – voortgangsgesprek(ken) -

beoordelingsgesprek.