Top Banner
TWELLO DOOPBOEK 1658 - 1751 TROUWBOEK 1658 1751 J. HATTINK 1980 Publicatie 3 ------------------------------------------------ Vereniging Veluwse Geslachten -------------------------------------------------
85

TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

Dec 28, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

TWELLO

DOOPBOEK 1658 - 1751 TROUWBOEK 1658 – 1751

J. HATTINK

1980

Publicatie 3 ------------------------------------------------ Vereniging Veluwse Geslachten

-------------------------------------------------

Page 2: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

2 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten is niet verantwoordelijk voor de inhoud en of de volledigheid van deze publicatie. Copyright 1980 - 2016 Vereniging Veluwse Geslachten Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, daarbij inbegrepen de automatische informatiesystemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Gebruik van losse gegevens ten behoeve van opname in genealogische publicaties is toegestaan, mits met vermelding van deze bron. Vereniging Veluwse Geslachten www.veluwsegeslachten.nl

Page 3: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

3 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Korte geschiedenis van Twello (Bronstijd tot Schoutambt) Door diverse opgravingen in Twello van bewerkt vuursteen en de ontdekking van een urnenveld met kringgreppelgraven kunnen wij aannemen, dat er al een permanente bewoning in Twello was van ong. 1000 - 500 v. Chr. (einde Bronstijd, begin IJzertijd) Tot en met 400 v. Chr. Verbleven in de Lage Landen voornamelijk Nomaden. Ca. 100 v. Chr. Vestigden zich Germaanse stammen in ons land. • Kananefaten langs de kust • Tubanten in het Oosten • Bataven in het Westen en het Noorden Rond het begin van onze jaartelling veroverden de Romeinen steeds meer gebieden van de Germanen die weinig of geen tegenstand boden. Een grote Bataafse opstand tegen de Romeinen rond die tijd kan later gezien worden als een van de grondslagen van de Republiek der Nederlanden. Zo’n 400 na Chr. was de Grote Volksverhuizing. Door grote overstromingen trokken de Volksstammen naar hoger gelegen gebieden. De kleinere stammen gingen op in de grotere: • Friezen in het Noorden en Westen • Saksen in het Oosten • Franken in het Zuiden Zo ontstond ook de Romaans-Germaans taalgrens. Er volgden enkele chaotische eeuwen, met veel oorlogen. Na 843 na Chr. volgt het verdrag van Verdun, waardoor het Karolingische Rijk (Rijk van de Franken) wordt verdeelt en het huidige Nederland valt grotendeels toe aan het middenrijk Lotharius. Door verzwakking van het centraal gezag en de invallen van de Noormannen ontstaan half-onafhankelijke vorstendommetjes met enkele ministaatjes zoals: • Holland • Brabant • Gelre • Bisdom Utrecht Hier begint het ontstaan van Twello. Twello gehoorde aan het Graafschap Hameland. Het is niet duidelijk of dit Graafschap onderdeel was van Gelre. Omstreeks 1300 werden in deze streek veel kerken gebouwd, gebouwd door mensen die in de directe omgeving gingen wonen. Deze mensen vormden zo een Kerspel (een buurtschap). De naam Twello komt het eerst voor in een rekening van de Utrechtse St. Pietersproosdij in 1298. De eerste bewoners waren boeren die land kochten van de Graaf van Gelre. Het waren kleine akkerbouw- en veeteeltboerderijtjes. Toen men de afwatering en de waterstand van de IJsselvallei beter onder controle had werden de boerenbedrijven steeds groter. In 1600 is het kwartier “de Graafschap Hameland” waar Twello onder viel onderverdeelt in:

Page 4: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

4 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

• Schoutambten, bestuurd door een Schout en zijn Onderschouten • Richterambten • Vrije heerlijkheden De Ambtsjonkers (Schout en Onderschouten) vergaderden altijd in de Gietelse Brouwerij. Maar steeds meer mensen trokken naar Twello. Zo ook de secretaris van de Schoutambt Voorst. Hij bewoonde Huize Kruisvoorde, waar later ook de vergaderingen werden gehouden.

Page 5: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

5 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopboek Twello 1658 – 1751 RBS 1573

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

1658

04-07-1658 z.v. Wijsshe Henrick Bosloeers 04-07-1658 d.v. Maria Warner Defuks 10-07-1658 z.v. Henrick Aelbert Warmeloos 08-08-1658 z.v. Egbert Egbert Wolters vader gestorven 08-08-1658 z.v. Peter Jan opt Wesevelts 05-09-1658 d.v. Gerritjen Tonis Willems 28-11-1658 d.v. Catalina W. Nagge, pastor 28-11-1658 k.v. Rijckelt

1659

29-01-1659 d.v. Hendrickjen Gerrit de Cupers 26-06-1659 d.v. Trijntjen Jan Jacobs 03-07-1659 z.v. Derck Jan Gijesberts 02-10-1659 d.v. Nella IJrsman die sich noemde

Andreuw Cummin van Limrich

16-10-1659 d.v. Mechtelt Aleida Derck van Mehns 23-10-1659 z.v. Arent Warner Dercks

1660

01-01-1660 d.v. Anneken Garrit Ramakers 01-01-1660 d.v. Willemken Egbert op den Schockenkamps 01-01-1660 d.v. Anneken Rolef Reintjes 01-01-1660 z.v. Geurt Aert ant Velts 25-02-1660 z.v. Harmen Rutger Harmens 18-03-1660 k.v. Lambert(je) Tonis Gerrits op Vrouw Gessernsgoes 25-03-1660 d.v. Henrica Nicolaes Edlijns 29-04-1660 d.v. Jenneken Willem op Derck Backers erve 06-05-1660 z.v. Jan Gerrit de Cupers 06-05-1660 d.v. Anneken Engelens 12-08-1660 d.v. Catarina Elizabeth Wilhelm Nagge pastor

Page 6: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

6 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

22-10-1660 d.v. Maeij Derck Berents 04-11-1660 d.v. Geertriij Jan Harmes [tr. 22-01-1686 Jan Gerrits

Zijl] 09-12-1660 z.v. Derck Warners Warner an den Dijcks 09-12-1660 k.v. Lammt Harmens aent Wile... 2 kinderen 15-12-1660 k.v. Rijckelt 23-12-1660 z.v. Arent Henrick Boshweers

1661

10-02-1661 z.v. Henrick Gerrit Timmermans op den Toge 10-02-1661 d.v. Derckjen Jacob Harmens 12-05-1661 z.v. Jan uit Wilpe 12-05-1661 z.v. Berent Reinier op den Blaesbalgs 12-05-1661 k.v. Cornelis in de Vlesses 08-06-1661 z.v. Egbert Rutger Harmens 29-09-1661 z.v. Jan Jan Ramakers 06-10-1661 z.v. Stephanus [W. Nagge] geb. tussen 04 en 05-10-

1661 's nachts 06-10-1661 z.v. Jan Jan Maahsens 06-10-1661 k.v. Claes Edlijns 22-12-1661 Gerrit Resen won. op de Komaze, nu in

Wilpe

1662

00-01-1662 k.v. Derck te Hunders 00-01-1662 k.v. Jan Jacobs [Leentje? Tr. 12-09-1691

Egbert Meijlink] 08-06-1662 d.v. Geertruit Derck Snijders 08-06-1662 z.v. Henrick Gerrit de Timmerman op den Togge 15-06-1662 k.v. Gerrit in den Noordijck uit Wilpe 15-06-1662 k.v. uit Wilpe

1663

24-05-1663 z.v. Jan Warner Dercks

Page 7: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

7 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

19-07-1663 z.v. Jacob Jan Jacobs 26-07-1663 z.v. Harmen Gerrit Harmens 26-07-1663 z.v. Arent Rutger Harmens 13-09-1663 z.v. Stephanus W. Nagge pastor 20-09-1663 d.v. Geesken Harmen op den Kleinen Hams

1664

00-03-1664 k.v. Gerrit de Cuipers 00-03-1664 k.v. Harmen in de Voortstege

[Voordersteeg] 21-03-1664 k.v. Egbert op ten Schockenkamp 28-03-1664 k.v. Peter de Ruters 00-06-1664 d.v. Catalina Gerrit Gerritsens 10-07-1664 z.v. Harmen Henrick.. won. (bij) heers.. het

Hogevonder 17-07-1664 d.v. Trijntjen Jan Jansen Ramakers 07-08-1664 d.v. Aeltjen Willem op Jr. Wijnbergens gut

1665

18-02-1665 d.v. Swaentjen Jan op het Holthuys 25-02-1665 z.v. Cornelis Henrick Anckersmidts uit Wilpe (krank sijnde) 05-03-1665 z.v. Adriaen Claes Edlijns 08-03-1665 d.v. Merritjen Rijck Gerrits op Grotenhuis Holthoeve in

Wilpe (krank sijnde) 00-10-1665 z.v. Arent Steven Arents 03-12-1665 k.v. Jan Brincks

1666

00-01-1666 d.v. Goossen Gerrit Wansinckskindt van Nede, wiens moeder hier gevlucht was om den overvall der Munstersen

18-02-1666 z.v. Reinier Jan Jansens 25-02-1666 Lutgert 10-03-1666 z.v. Henrick Henrick

Page 8: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

8 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

11-03-1666 d.v. Palmina Derck Palms 11-03-1666 z.v. Aert nog in Wilpe 12-04-1666 d.v. Trijntjen Jan Melincks 12-04-1666 z.v. Harmen Aert Harms 12-04-1666 d.v. Mechtelt Willem op ten Basselt 21-04-1666 k.v. Henrick in den Prattenbergs 06-05-1666 z.v. Gerrit Gerrit de Kupers

1667

Ontbreekt

1668

Ontbreekt

1669

00-00-1669 k.v. Gerrit Huiskamp 00-00-1669 d.v. de Mayer twee kinderen; op de

Hombrake 00-00-1669 k.v. Aert Harms op Oervoorde 00-00-1669 z.v. Jan Willem Jan Willems op ten Hagen 19-12-1669 d.v. Berta Antony Daendels 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen Jan int Hundersche Ermenhuis

1670

09-01-1670 k.v. Jan int Ermenhuis te Hunders (zie doop 27-12-1669)

1671 19-01-1671 d.v. Jantjen van den Blaesbalg 22-01-1671 d.v. Sibilla Claes Edlijns 22-01-1671 z.v. Gerrit Arent Janssens uit Wilpe Het doopboek van Twello eindigt hier plotseling op blz. 13. Eerst op blz. 21 wordt het doopboek voortgezet in

het jaar 1685 (door Lubbertus Elberti, op 11-10-1685 in den predikdienst tot Twello bevestigt)

1685

Page 9: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

9 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

25-10-1685 z.v. Elbert Willem Henricus Elberti Christine Nagge 06-12-1685 d.v. Henrica Elbertina Lubbertus Elberti Hilligonda Nagge 13-12-1685 z.v. Gerrit Joost Gerrit Kuijper tot Wilp (in absentie van den

predicant aldaar) 13-12-1685 d.v. Catharina Engelbert Brascamp Grietje Goosens custos tot Twel

1686

31-01-1686 z.v. Jan Eijlard Jansz 31-01-1686 z.v. Bessel Fijtje Bessels int Wolthuis, die in de

kraam overlijden is, het kind om 't vertrek van ds. Ribbius van mij gedoopt

07-02-1686 z.v. Willem Jan Willems opt kleijne Wesevelt 07-02-1686 d.v. Anna Jan Jansz Keuijer 19-03-1686 d.v. Geertje Albert Bloemink 19-03-1686 d.v. Jacobje Jochem Jacobs 19-03-1686 k.v. Jurriën Jansz won. in de

Sonnenbargsstraat (d.i. Wilp)

19-03-1686 Jan int Swaantje op den Teuge 18-04-1686 d.v. Cornelisken Hendrik Hendriks int Wolthuis; ter oorsaak dat

tot Apeldoorn opponent predikte

28-04-1686 d.v. Joanna Henrica H. Derk Kipperman Peterske Margarita van Mehen

08-08-1686 d.v. Steventje Jacob Bomer kerkmeester 17-09-1686 d.v. Hermken Gerrit Wolters op Pothoven 19-09-1686 k.v. Court J.... int Sant 31-10-1686 z.v. Egbert Berent Lubbers of Berent op den Hoek (d.i.

Wilp) 19-11-1686 d.v. Stijntjen Jan Lamberts op de Bukkelaar 28-11-1686 z.v. Henrik Hendrik Stevens

Page 10: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

10 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

24-12-1686 z.v. Gerrit Jan Gerrits int Aschvat 24-12-1686 z.v. Evert Willem Jansz op den Hagen

1687

16-01-1687 d.v. Neeltjen Jan Hendriks Coeckoek 23-01-1687 d.v. Aertjen Bessel Tonis 23-01-1687 d.v. Aeltjen van Wilpe, ten doop

gehouden van Essele Rijkelts.

20-02-1687 d.v. Janna Jan Jansz op de Basselt 27-02-1687 z.v. Johan Adriaan de heer Jacob Hendrik

Monnick

27-02-1687 z.v. Derk Jan int Swaantje 27-02-1687 z.v. Jurriën Gerrit van Batmen op de Teuge 03-07-1687 d.v. Gerritje Hendrik Henderske Gerrits de cuipers schoonsoon 10-07-1687 z.v. Hendrik Engelbert Braskamp, custos 10-07-1687 k.v. Rutger Hermens op Schelenhof 17-07-1687 d.v. Aeltjen Arend Gerrits, onderscholt 14-08-1687 d.v. Fenneken Jan Derks, smit 21-08-1687 d.v. Geesken Hermen Rutgers Mechtelt Bosch 09-09-1687 d.v. Marijtje Jan Jansz, timmerman 09-09-1687 d.v. Henderske Tonis op Bemmels Weselveldt 18-09-1687 d.v. Janna Jan Lamberts opten Bredelaer (d.i. Wilp)

op Diestengoed 25-09-1687 z.v. Peter Derk Jansz onsen nabuir 25-09-1687 d.v. Gerritjen Rijk op den Teuge 08-10-1687 k.v. Eijlard Janszen 11-12-1687 d.v. Anneken Peter soldaat in .da. 11-12-1687 k.v. Hendrik Gerrits opt Holthuijs 18-12-1687 z.v. Derk Jan Willemsz opt Weseveldt 18-12-1687 d.v. Margarieta Andries van Mehen onecht kind 23-12-1687 z.v. Gerrit Kersten

Page 11: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

11 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

1688

01-01-1688 z.v. Elbert Wilhelm Lubbertus Elberti, pastor in Twel 01-01-1688 k.v. Hermen Gerrits 08-01-1688 d.v. Janna Hermen Janszen opt Hartler 15-01-1688 k.v. Aert Hermens op den Hof-Enk 22-01-1688 k.v. Jan Hendriks op den Zijl 29-02-1688 d.v. Derkjen Dobbe ..berts 00-00-1688 d.v. Willemina Jan Meijlink, smit 00-00-1688 k.v. de man aent Hoge Vonder 00-00-1688 k.v. Jan int Zwaan 00-00-1688 k.v. Jan Janssen op de Basselt 00-00-1688 k.v. Peter den soldaat 23-12-1688 d.v. Mechteld Arent Gerrits, onderschout

1689

06-01-1689 d.v. Johanna Engelbart Brascamp 03-03-1689 d.v. Henrik(en) Henr. soldaat 10-03-1689 z.v. Joan Berent Lubberts op den Hoek 10-03-1689 d.v. Hermina Joachim Jacobs aent Velt 10-03-1689 z.v. Henrik Bos Herman Rutgers 17-03-1689 d.v. Gerritje Egbe(rt) Janss. van Pothoven 17-03-1689 k.v. inwoner op Pothoven 17-03-1689 d.v. Adriane Jan Derksen, smit 17-03-1689 d.v. Grietje Hendrik Duisken 17-03-1689 k.v. Cornelis opt Slijkhuis 17-08-1689 d.v. Mechtelt Bessel Tonissen 17-08-1689 z.v. Gerrit Bouman [of bouman] op de Zijl

1690

09-03-1690 z.v. Jan Xevo Heer Jacob Monnink 16-03-1690 z.v. Willem Albert in de Voorsteeg (d.i. Wilp) 20-03-1690 d.v. Gerritje Jacob Bomer 30-03-1690 z.v. Hermen Derk Janssen opt Holthuis

Page 12: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

12 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

21-04-1690 d.v. Geertjen Rijk op den Teuge 04-05-1690 z.v. Willem Harmen Henricus Elberti 18-04-1690 d.v. Steventje Henrdrik Stevens 17-08-1690 z.v. Arent Arent Gerridts opt Zant 24-08-1690 d.v. Zwaantjen Herman Janss opt Harteler 14-09-1690 d.v. Elisabet Gerrits Zijl 20-09-1690 z.v. Evert Jan Wilms opt Wesevelt 09-11-1690 d.v. Mechtelt Mehen 09-11-1690 z.v. Reijnd Jacob Reijnds 16-11-1690 z.v. Evert Roelof op de Zijl

1691

18-01-1691 d.v. Aeltien Berent Lubberts 18-01-1691 d.v. Joana Jan Henrix, timmerman 18-01-1691 d.v. Willemine Willem Slij(k)huis int Zwaentien; geb. na

vaders dood 25-01-1691 z.v. Derk Ellard Janss 18-02-1691 z.v. Jan Henrik wagmeester onder overste

Ittersum 28-02-1691 z.v. Willem Hendrik Engelbert Brascamp, custos 24-05-1691 d.v. Johanna Dobbe Lubberts 24-05-1691 d.v. Jenneken Bessel Tonissen 07-06-1691 k.v. Jan Janss, kistenmaker 27-09-1691 d.v. Elisabeth Jan Derksz, smit 27-09-1691 d.v. Gerritjen Hendrik Gerrits Zijl op de Teuge 00-11-1691 z.v. Lucas Jan Lucas Aertje Noijen

1692

10-01-1692 d.v. Aeltje Willem op de Stouwgrave onder Wilp

10-01-1692 z.v. Frederik ......, toegenaamt de hoenderkramer

10-01-1692 d.v. Lubbeken Berendt opt Wesevelt

Page 13: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

13 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

17-02-1692 z.v. Paul Gerh. Kock Anna Mehen 21-02-1692 z.v. Egbert Goossen Egberts van de Schockenkamp 28-02-1692 d.v. Teunesken Hermen Jansz Vaalholt 05-03-1692 z.v. Jan Tonis in de Voorsteeg 12-03-1692 z.v. Tonis Willem Peters opt Slijkhuis 20-03-1692 k.v. Arent Gerrits opt Zandt 13-11-1692 d.v. Christina Gerrit de Hovenier won. op den Blaasbalg 04-12-1692 d.v. Elisabeth Engelbert Braskamp, custos 23-12-1692 d.v. Juliana Jacoba de heer J. Monnink 26-12-1692 z.v. Marten Hermen Gerrits inde Swane 26-12-1692 z.v. Gerrit Roelof op Neulooh Zijl

1693

08-01-1693 z.v. Tonis Bessel Tonis 15-01-1693 z.v. Egbert Berent op Bemmels Weseveld 15-01-1693 z.v. Sander N. Rademaker, ruijter Sofia van Stonen aan de Mullershuis

gelogeert en aldaar in de kraam gecomen

05-02-1693 z.v. Arend Hermen Rutgers in de Swaan 05-02-1693 d.v. Gerritjen Teunis Cornelisz Slijkhuis 19-02-1693 z.v. Henrik Jan Kersten 02-03-1693 k.v. Hugo Gelen hetwelck om sijn swakheijds

wil enz. 19-03-1693 z.v. Wolter Maurits de heer Rhede op den Perkeler 19-03-1693 d.v. Geesken Geurt Rutgers 07-05-1693 d.v. Jacomina Jan Willems opt Wesevelt 07-05-1693 z.v. Jan Marten Janss 14-05-1693 d.v. Jenneken Gerrit Janss opt Holthuis 25-06-1693 k.v. Hermen Jans opt Hartler 20-08-1693 z.v. Henrik Jan Jansz Knippenberg,

kistenmaker

20-08-1693 d.v. Janna Tinis in de Voorsteeg

Page 14: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

14 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

27-08-1693 z.v. Henrik Jan Henricks Koeckoek 10-09-1693 z.v. Egbert Marten Hofman, ruiter 11-09-1693 z.v. Gerrid Eijlard Jansz 00-10-1693 z.v. Albert Berent Lubberts 00-10-1693 k.v. Jan Lamberts op den Bukkeler 05-11-1693 d.v. Trijntje Egbert Egberts, timmerman 17-12-1693 z.v. Henrik Jan Derks, smit

1694

00-01-1694 d.v. Mechtelt Henders, onse oude meijt onecht kind 21-01-1694 z.v. Jan Mr. Albert, kleermaker 21-01-1694 z.v. Lambert Hendrik Jansz Neeltje in de Swaan 04-02-1693 z.v. Hendrik Arent Gerrits opt Sand 04-02-1694 k.v. Derk Kipperman 04-02-1694 z.v. Wolter Engelbert Braskamp, custos tot Twel 13-12-1694 d.v. Gerritjen Henrik Wolberg 13-12-1694 z.v. Gijsbert Berent op Bemmels Wesevelt

1695

06-01-1695 d.v. Maria Jan Hendriks, diaken 06-01-1695 z.v. Jan Roelof opt Zijl 06-01-1695 d.v. Christina Marten Janssen op den Hagen; petersse:

Cataleijna Elberti 06-01-1695 d.v. Gerritjen Marten Janssen op den Hagen 20-01-1695 d.v. Trijntje Willem Peters opt Slijkhuis 27-01-1695 d.v. Gerritjen Jan Gerrits int Aschvat 29-02-1695 z.v. Reijner Rijk Gerrits op den Teuge 13-03-1695 z.v. Jacob Bomer Berent Hend(riks) ten

Weechel

07-04-1695 z.v. Goossen Jan Lucass 07-04-1695 z.v. Cornelis Claas opt Hemelrijk 00-00-1695 k.v. Gerrit Courts Anna won. op Gessekerplaats

aan de Dijk

Page 15: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

15 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

00-00-1695 d.v. Berentjen Dobbe Lubberts 01-11-1695 d.v. Johanna Geurt Rutgers 20-11-1695 d.v. Mechteld Bessel Tonis 00-11-1695 z.v. Engelbert Aelbert Engelberts 01-12-1695 d.v. Margrieta Teunis Frerix 27-12-1695 z.v. Steven Lambert Derks onecht kind 27-12-1695 d.v. Jenneken Tonis in de Voorsteeg

1696

21-01-1696 d.v. Anneken Jan Meijlink Gerritjen Jans, d.v. Jan Lamberts

onecht kind

02-02-1696 z.v. Egbert Egbert Meijlink, timmerman Leentje Jans 00-03-1696 d.v. Hendrina Jan Derks, smit 00-03-1696 d.v. Berentjen Dobbe Lubberts 26-07-1696 z.v. Derk Jan Lamberts op de Bukkeler 19-07-1696 z.v. Andreas de heer Gerhard Dandels,

scholtis tot Voorst

26-07-1696 z.v. Roelof Willems Roelof Willems dochter tweeling; van Wilp 26-07-1696 k.v. Roelof Willems dochter tweeling; van Wilp 26-07-1696 d.v. Bernardina den timmerman van Voorst 27-09-1696 k.v. Goossens Egberts Dorothea Alberts 18-10-1696 d.v. Lutgert Jan Lamberts op den Bredelaar onder

Wilp 23-11-1696 d.v. Janna Geurt Rutgers 13-12-1696 z.v. Willem Henrik Welberg Engeltje 20-12-1696 k.v. Jan Gerrits int Aschvat 27-12-1696 z.v. Henderske Jan Hendrix Koukkouk Jantje

1697

03-01-1697 z.v. Derk Derk Derks Aeltjen tegenwoordig won. in het huis van de vrou van Hunderen in de Heijdens Weij

Page 16: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

16 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

00-00-1697 k.v. Wolter de Hoendercremer onder Ter Wolde won. 07-02-1697 z.v. Hendrik Jacob Lamberts 17-02-1697 z.v. Derk Derk Derks op den Belt onder Wilp

gehorende 05-03-1697 d.v. Jenneken Willem Peters opt Slijkhuis 07-03-1697 z.v. Hendrik Frederik Jan Peters, holthuijs meijer petersse: juffr. van Holthuis 09-03-1697 d.v. Teunisken Derk Janssen Krosman won. onder Wilp int

Aerderbroek 24-03-1697 z.v. Teunis Jan Knippenberg, kistenmaker 28-03-1697 z.v. Jan Melchior 04-04-1697 z.v. Lambert Marten Janssen op den Hagen 09-05-1697 d.v. Willemina Hermen Aertsen Swaantje Dries bij 't Hogevonder 13-06-1697 z.v. Jan Teunis Slijkhuis 27-06-1697 z.v. Henrik Berend Ten Weechel, kerkmeester 27-06-1697 z.v. Hermen Tonis Hendrix de Man Hermken Tonis 05-09-1697 d.v. Maria Jan Lucas Aertje Noijen 05-09-1697 z.v. Jan Jan inwoner bij Gerrit den

Hovenier 26-09-1697 z.v. Jan Bessel Tonis 10-10-1697 z.v. Wijer Hermen Rutgers 27-10-1697 d.v. Anneken Egbert Meijlink 31-10-1697 z.v. Gijsbert Jan Gerrit van Eerdbeek, de

lapper in Hunderens armenhuis

21-11-1697 Rijk op den Teuge 05-12-1697 z.v. Gerrit Jan Cornelis Aets op den Blaasbalg

1698

23-01-1698 z.v. Wilhelm Albert Engberts Geertruijd Noijen 30-01-1698 d.v. Joanna Gerrit Gerrits in de Voorsteeg 06-02-1698 z.v. Albert Claas opt Hemelrijk 06-02-1698 d.v. Megtelt Ankersmit op den Derenhorst 05-06-1698 k.v. Henrik Duis won. aen 't Voet

Page 17: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

17 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

19-06-1698 z.v. Elbert Berend Elberts 01-07-1698 z.v. Teunis Jan Lamberts op de Bukkelaar 14-08-1698 z.v. Alexander Gijsbert de heer Jacob Monnik petersse is geweest Henrica

van Heerd, mevrouw van de heer ritmeester Adriaan Schimmelpennink

11-09-1698 z.v. Gerrit Jacob Gerrits Welberg 25-11-1698 d.v. Derksken Hermen Derks, kamenier 25-11-1698 d.v. Trijntje Geurt Rutgers op de Heurne

1699

01-01-1699 z.v. Hendrik Peter Hummen 08-01-1699 d.v. Geertruijd Jan Hendrik Koeckoek 15-01-1699 d.v. Cat.Sarina Elisebet Jonker Wolfs Meijer petersse: juffer Wolfs 22-01-1699 d.v. Janna Jan Knippenberg, kistenmaker 29-02-1699 z.v. Hendrik Dobbe Lubberts op den Basselt 12-02-1699 z.v. Jacob Hendrik den soldaat,

gebijnaamt Sousen Hendrik

26-02-1699 d.v. Jantjen Jacob Lamberts 06-08-1699 z.v. Gijsbert N. Brink in de Volle Sand 13-08-1699 d.v. Aeltjen Tonis Hendrix de Man 30-08-1699 d.v. Maria Jan Derksen, smit 30-08-1699 z.v. Frederik Tonis op Swolksplaatse 20-09-1699 d.v. Aeltie Henrik Janssen Duijs 22-09-1699 d.v. Maria Geertruida Dandels, scholtis op vrijdag 22-12-1699 z.v. Albertus Arend Hermens op Wilp 31-12-1699 d.v. Trijntjen Marten Janssen op den Hagen 31-12-1699 z.v. Teunis Egbert Meijlink

1700

21-01-1700 d.v. Sara M. van Niel Geertje Gerrits Welberg in onecht 28-01-1700 d.v. Geertruijd Jan Lamberts op den Bredelaer

Page 18: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

18 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

00-02-1700 k.v. de heer Jacob Monnik gehevent en ten doop gehouden door de vrouw van Holthuisen

29-03-1700 z.v. Tonis Jan Meelink, smit op 't Hemelrijk 01-04-1700 d.v. Lubbeken Eijlard Janssen 28-04-1700 z.v. Wessel Janssen uit de Noorddijk onder Wilp 05-05-1700 d.v. Janna Henrik Janss op de Fokkerijs 09-05-1700 z.v. Willem Jan Gerrits tweeling; int Aschvat 09-05-1700 z.v. Tonis Jan Gerrits tweeling; int Aschvat 08-09-1700 z.v. Aelbert Wilm Aelbers tweeling 08-09-1700 z.v. Aerrent Wilm Aelbers tweeling 12-09-1700 z.v. Wilm Roelof Wilms 15-09-1700 k.v. Hermen Rutgers 23-09-1700 k.v. Jan Kersen 31-10-1700 d.v. Jenneken Hermen Dercks in de buurschap Hunderen 06-11-1700 z.v. Gijsbert Jan Lambers op den Bukkeler 06-11-1700 z.v. Jan Gerrits van Wilp 21-11-1700 d.v. Mechtelt Hermen Aerts 06-12-1700 d.v. Judit Aelbert Goossens op den Hoek 06-12-1700 z.v. Jan Hendericks van Wilp 25-12-1700 z.v. Aeltjen Aelbert Engelberts

1701

09-01-1701 d.v. Janna Jan Peters 16-01-1701 z.v. Jan Jacob Welberg 06-02-1701 z.v. Henrijcus Jan Lucas 25-02-1701 d.v. Teuntje Cornelis Ankersmit 27-02-1701 z.v. Gerrid Geurt Rutgers 06-03-1701 z.v. Henricus Roelof op de Ziel 28-03-1701 Berent Elberts 03-04-1701 z.v. Joan Aert Harms 01-05-1701 z.v. Gerrit Marten Jansen op den Hagen

Page 19: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

19 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

01-05-1701 d.v. Lubbeken Claes op het Hemelrijk 05-05-1701 z.v. Henderick Eilard Jansen 16-05-1701 d.v. Willemijna Teunis Cornelis 16-06-1701 z.v. Lambert Aelberts Jan Jansen 25-06-1701 z.v. Jan Jan Melink Smit 17-07-1701 z.v. Cornelis Derck Cornelis 17-07-1701 d.v. Mechtelt Jacob Jansen 05-08-1701 d.v. Henderina Teunis Henderijcks de Man 11-09-1701 z.v. Reinier Jan Tijmannus van Merle Catheleina Henrica

Elbertij

11-09-1701 d.v. Jenneken Wilm Jansen aen't Wolse Veltjen 00-10-1701 d.v. Gerritjen Jacob Lamberts 00-11-1701 z.v. Aelbert Wilm Aelberts

1702

08-01-1702 d.v. Maria Marten Jansen 15-01-1702 z.v. Jacob Henderick Hermen Dercks tweeling; geheven van haer

Wel. geboren Henrica van Heert, mevrou van Hunderen

15-01-1702 z.v. Derck Hermen Dercks tweeling 15-01-1702 d.v. Hendrikjen Hermen Rutgers 22-01-1702 z.v. Jooggum Jurrijen de heer Jacob Henrick

Monnink

22-01-1702 d.v. Eva Egbert Jansen van Wilp 29-01-1702 d.v. Teodora Gerhardes Kock van Wilp 29-01-1702 d.v. Gerritjen Jan Rijckels in de Noordijk 19-02-1702 z.v. Hendrik Jenneken Herms, d.v.

Hermen Bloemink onecht kind

26-02-1702 d.v. Gerritjen Berent de Ruseler 05-03-1702 z.v. Jan Egbert Meilink 08-03-1702 z.v. Antoni Gerrit Gerhart Dandels Aleida Nijlants

Page 20: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

20 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

25-05-1702 z.v. Hermen Eilard Jansen 20-08-1702 d.v. Catharijna

Henderjette Jan Melink Smit is geheven van juffer

Gijsberta Wendelijna Schimmelpennink

24-09-1702 d.v. Cristina Jan Lamberts op den Beukelaer 01-10-1702 d.v. Henrica Jan Noijen 12-11-1702 d.v. Eliesabet Teunis Cornelis, gebijnaemt

de tamboer

10-12-1702 d.v. Truitjen Jan Aerts 21-12-1702 z.v. Wilm Gerrid Cornelissen op de Roomate 24-12-1702 z.v. Gerrid Hummen Peter Hummen

1703

21-01-1703 d.v. Janna Jacob Warners 21-01-1703 d.v. Maria Geurt Rutgers 11-02-1703 z.v. Henderick Jacob Welberg 11-02-1703 d.v. Geesken Gerrid Gerrids in de Voorsteeg 18-02-1703 d.v. Lambertjen Marten Jansen 04-03-1703 z.v. Lambert Jan Hendriks Koekkoeck 11-03-1703 d.v. Mechtelt Jochem Berts 28-03-1703 z.v. Berend Lubbert Berents 29-04-1703 k.v. Claes 13-05-1703 d.v. Jenneken Wilm Aelberts 17-05-1703 k.v. Roelof op de Zijl 29-06-1703 d.v. Johanna Geertruid de heer Jacob Henrijck

Monnink

12-08-1703 z.v. Rutger Cornelis Ankersmit 00-08-1703 d.v. Megtelt Berend Elberts 16-08-1703 z.v. Henrik Berend Polman 16-08-1703 z.v. Wolter Henrijk aan het Veld 30-09-1703 d.v. Cristina Jan Noojen 14-10-1703 d.v. Hendriena Derk Cornelis

Page 21: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

21 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

28-10-1703 d.v. Cornelia Wilm is geheven van juffer Caterina van Rennes

16-11-1703 d.v. Anna Aleijda Gerhard Dandels, schout des ampts Voorst

02-12-1703 z.v. Wolter Hermen Derks, gebijnaemt de caemenier

1704

06-01-1704 d.v. Fenneke Daniel de Wever 13-01-1704 z.v. Angenis Tomas van Gelder 20-01-1704 z.v. Gerrid Egbert Meielink 10-02-1704 z.v. Henderijk Wilm Tijmannes van Merle 24-02-1704 d.v. Berentjen Jan Gerrids 24-02-1704 d.v. Marie Cornelis Aelts 21-03-1704 d.v. Swaentjen Jan Meelink Smit 30-03-1704 d.v. Janna Eilert Jansen 06-04-1704 z.v. Hendrijk Carel de Hoogwelgeb. heer Hendrijk

van Ruwenoort is ten doop gehouden van

mevrou van den Uilenpas, desselfs grootmoeder

12-05-1704 d.v. Catharijna Gerrid Cornelis 08-07-1704 d.v. Maria Marten Jansen 08-07-1704 d.v. Janna Marten Jansen 20-07-1704 z.v. Wilm Teunis Cornelis 01-08-1704 d.v. Geerttruid Jacob Lamberts 05-10-1704 z.v. Berend Lubbert Berents 05-10-1704 k.v. Hermen Rutgers 26-10-1704 z.v. Jan Jan Gerrids 26-10-1704 z.v. Maxmijljaen

Wijnand Henderijk Schoonhoven ten doop gehouden van

juffer Catharina van Renesse

00-11-1704 d.v. Willemina Egberts Rutgers

1705

Page 22: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

22 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

26-01-1705 z.v. Hermen Jan Hendrijks 08-01-1705 d.v. Maria Jan Peters 08-01-1705 z.v. Lambert Jacob Lamberts 04-03-1705 z.v. Wijer Joochim Aerds 08-03-1705 z.v. Jan Goossen op den Schokkenkamp 15-03-1705 d.v. Megteld Geerling Janssen Geertruid Humen 15-03-1705 z.v. Peter Gerrid Kleinman 22-03-1705 d.v. Trijntjen Jacob Welberg Gerritje Meilinks 26-04-1705 d.v. Hendrijkje Cornelis Ankersmit 26-04-1705 z.v. Lulof Warner Wilm 26-04-1705 z.v. Wilm Jan Gerrids Zijl 03-05-1705 z.v. Aelbert Wilm Aelberts 03-05-1705 z.v. Hermen Hermen geb. na sijn vaders doot 10-05-1705 k.v. Tomas van Gelder 17-05-1705 z.v. Laurens Borghard Janssen Elsken 28-06-1705 d.v. Geertruid Marten Janssen op den Hagen 28-06-1705 d.v. Albertjen Gerrid Egberts 28-06-1705 d.v. Trijnjen Gerrid Cornelis 02-08-1705 d.v. Egberta Jacoba de heer Gerhard Dandels,

schout des ampts Voorst

02-08-1705 d.v. Wilmken Jan Noijen 02-08-1705 z.v. Joannes Claes in de Vellers 10-08-1705 d.v. Aektjen Hendrijk Hendrijks op Bruggenbos 13-09-1705 z.v. Hermannes

Cornelis Derck Cornelis

13-09-1705 d.v. Janna Jan Gerrits op de Grote Weteringe onder Wilp

13-09-1705 z.v. Wilm Rutger Hanssen Anneken Aalberts aent Wolsse veltjen 20-09-1705 z.v. Hendrick Hermen Dercks 20-09-1705 z.v. Hert Gerrit Wilm Peters Reintje Toonis

Page 23: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

23 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

08-11-1705 z.v. Wilhelm Hendrik den Hoogwelgeb. heer Hendrik van Rouwenoort

Gijsberta Wendelijna Schimmelpenninck

de heer en vrou van Hunderen als peters gestaan

15-11-1705 z.v. Reinier Jan de heer Tijmannes van Merle tweeling 15-11-1705 d.v. Cristina Hillegonda de heer Tijmannes van Merle tweeling 29-11-1705 z.v. Wilm Berend Elberts 20-12-1705 z.v. Jan Gerrid Jacob Janssen

1706

10-01-1706 d.v. Janna Eilard Janssen 17-01-1706 z.v. Egbert Rutger Egbert Rutgers geb. na zijn vaders dood 31-01-1706 d.v. Jenneken Hermen Rutgers 31-01-1706 d.v. Janna Lubbert Berents 21-02-1706 z.v. Everd Jan Melink Smit Elsken Henderijks 21-02-1706 z.v. Reinder Teunis de Man 28-02-1706 d.v. Trijntjen Lubbert Janssen 03-03-1706 z.v. Jan Roelof Meilink Megtelt Crol 14-03-1706 d.v. Geridjen Tonis Janssen op den Ruiterhof 17-03-1706 z.v. Derk Jan Jan Dercksen Maria Gerrids 21-03-1706 z.v. Gerrid Jan Wilms 21-03-1706 z.v. Derck Teunis Dobbe de Wilde 03-04-1706 z.v. Gerrid Hendrijk Gerrids 18-04-1706 z.v. Theodorus Daniel de Wever 25-04-1706 z.v. Wilhem Henderijk Hendrijk van Schoonhouwen Trijntje Welberg ten doop gehouden van

juffr. Cathaleina Henrica Elbertij

25-04-1706 z.v. Jan de bouman op Bruggenbos 09-05-1706 z.v. Hendrijk Jan Hendrijks 28-06-1706 z.v. Wilhem een vrou woonachtig in Den Haag, in

de kraam gekomen aan Gerrid Heimerighs huis en aldaar gedoopt

Page 24: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

24 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

02-07-1706 d.v. Aeltjen Derck Derks in de Heidensweij 11-07-1706 z.v. Hermen Jochem Aards 11-07-1706 z.v. Arend van Wilp 15-08-1706 d.v. Geertruid Hendrik Ter Hege Lambertje Gerrits 12-09-1706 z.v. Arend Willem Aelberts 00-11-1706 d.v. Grietje Herman van Zaesveld, ruiter 25-12-1706 z.v. Andreas Gerhard Dandels, scholtis 26-12-1706 d.v. Joanna Peter Hummen

1707

16-01-1707 d.v. Jenneken Jan Janssen op de Vellenerhofste in Wilp 13-02-1707 z.v. Daniel Teunis Cornelis ten doop gehouden van

juffr. Dorothea Elberti 20-03-1707 z.v. Derk Jacob Welberg Gerritje Meilinks 23-03-1707 z.v. Wolter Jan Moijen Gerritje Wouters 30-03-1707 z.v. Jan Roelof Meilink Megtelt Crol 30-03-1707 d.v. Cristina Eilard Janssen 06-04-1707 z.v. Alerd Jan Roelof Wilms 30-04-1707 d.v. Anna Egbert Meilink 08-05-1707 z.v. Roelof Jan Peters 08-05-1707 d.v. Cornelia Gerrid Cornelis 24-07-1707 k.v. Arend Cornelis Aeltjen Eilerds 00-08-1707 k.v. Everd Peters 07-08-1707 k.v. Jacob Janssen 21-08-1707 d.v. Henrica Lambert Wilmoet Swaentjen Hendrijks 02-10-1707 d.v. Engeltjen Hermen Derks 06-11-1707 d.v. Eliesabet Jan Gerrids op de Grote Weteringe

onder Wilp 13-11-1707 d.v. Ida Lucresia de Hoogwelgeb. heer Jan

Wilhem van Merwede Geertruid Anna van Rhede

ten doop gehouden van juffr. Geertruid Blankvoord

25-12-1707 z.v. Hendrijk Berend Teunis Dobben

1708

Page 25: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

25 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

22-01-1708 z.v. Derck Lambert Derks 29-01-1708 z.v. Reinier Jan de heer Tijmannes van Merle pete geweest nigt Geertruid

van Merle en van moeder in haer plaets ten doop gehouden

07-02-1708 d.v. Aeltjen Geerling Janssen Geertruid Hummen 07-02-1708 d.v. Aeltjen Claes van de Kleine Vondelink 19-02-1708 z.v. Andreas Henderijk van Schoonhouwen Trijntjen van Welbergen 07-03-1708 d.v. Margareta Jan Melink Smit 14-03-1708 d.v. Elsabe Jacob Welberg Gerritjen Meilinks 14-03-1708 z.v. Jan Jan Gerrids op het Holtschoten 09-04-1708 z.v. Roelof Lubbert Berents 06-05-1708 d.v. Aleida Martinus Beugholt 00-06-1708 d.v. Gerritjen Jochim Aerds 00-06-1708 k.v. Klaes in de Rellers 15-07-1708 z.v. Luger Egbert de heer Gerhard Dandels,

scholtis des ampts Voorst Aleida Nijlants

15-07-1708 d.v. Hendriena Derk Kipperman 29-09-1708 z.v. Gerrid Jan Roelof Meilink Megtelt Crol tweeling 29-09-1708 z.v. Antonij Roelof Meilink Megtelt Crol tweeling 22-10-1708 d.v. Maritie de bouman op Breggenbos 02-12-1708 d.v. Driesken Jan Derksen 09-12-1708 d.v. Dorothe Goossen op den Schokkencamp

1709

00-01-1709 d.v. Johanna Harmen van Zaesvelt 00-01-1709 z.v. Wolter Jan Noijen 00-01-1709 d.v. Trijntje Jan Aerds 17-03-1709 z.v. Claes Gerrid Cornelissen 07-04-1709 z.v. Gerrid Aelbert Engelberts 22-09-1709 k.v. Tonis Dobben 22-09-1709 d.v. Delia een man van Wilp

Page 26: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

26 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

06-10-1709 d.v. Helena Elsabe Hermen Derks Teuntje Hendrijks 17-10-1709 z.v. Cornelis Jan Hendrijk Gerrids Maria Cornelis tweeling 17-10-1709 d.v. Geertruid Hendrijk Gerrids Maria Cornelis tweeling 17-10-1709 d.v. Maria Jan Gerrits 10-11-1709 z.v. Jacob Gerrit Gerhard Dandels, scholtis Aleida Nijlants 01-12-1709 d.v. Aeltjen Egbert Meilink, kistenmaker 08-12-1709 z.v. Harmannus Lambert Wilmoet Swaentjen Henderijks 08-12-1709 d.v. Maria Elisabeth Jan Janssen Lutgert 15-12-1709 d.v. Hendersken Teunis Cornelissen, tamboer 29-12-1709 z.v. Engbert Jan Henr. Geesken

1710

01-01-1710 d.v. Catharina Hendrijk van Schoonhoven Trijntjen van Welbergen 01-01-1710 z.v. Derk Jan 05-01-1710 d.v. Henrica Martinus Beugholt 05-01-1710 d.v. Henrica Arend Berends opt Lollebroeck, geheven

van juffr. Cathaleina Henrica Elberti

16-02-1710 d.v. Antonia Roelof Meilink Megtelt Crol 08-03-1710 d.v. Susanne Eliesabet Jacob Welberg Gerritje Meilinks 12-03-1710 z.v. Arend Jan Jan Peters 13-04-1710 z.v. Wijnold Wilm Aelberts 04-05-1710 d.v. Willemina Eijlard Janssen 18-05-1710 d.v. Cristina Henderijk Wolters 26-07-1710 d.v. Bernardina Jan Gerrits 10-09-1710 z.v. Jacob Gerrid Cornelissen Regina 12-10-1710 k.v. Roelof Lijsten 12-10-1710 z.v. Jan Wessel Jansen 23-11-1710 d.v. Aeltje Hermen Trijntje 07-12-1710 z.v. Gerrid Jan Derks in de Schaek 07-12-1710 d.v. Derkjen Jan Derks Hermina Joachims 21-12-1710 z.v. Jan Teunis Dobben

Page 27: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

27 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

1711

15-02-1711 z.v. Jan Jan in de Roskam 22-02-1711 z.v. Derk Jan Jacob Welberg 22-02-1711 d.v. Susanne Elisabeth Jacob Welberg 22-02-1711 k.v. Gerrid Egberts Wilmken 22-02-1711 z.v. Jan Jan Everts 00-03-1711 k.v. Hermen Derks 21-06-1711 d.v. Gerritje een man van Wilp 28-06-1711 z.v. Bernardus Jacobus Hacken 03-07-1711 z.v. Derk Wilm Peters 05-07-1711 z.v. Egidius de Heer Gerh. Dandels,

scholtis Aleida Nijlants

05-07-1711 z.v. Henrik Henr. Wolters 09-08-1711 z.v. Arent Jan Arents in Wilp 16-08-1711 d.v. Henrica Henr. Meinsener 30-08-1711 d.v. Henrica Lubbert Janssen 13-09-1711 d.v. Janna de man op de gemene Pael in Wilp 01-11-1711 z.v. Rutger Harms Evert Muller Wilmken Rutgers in Wilp 01-11-1711 d.v. Catharina Giele Hendrikx in Wilp 18-11-1711 d.v. Cristina Eijlard Janssen 26-11-1711 z.v. Derk Aelbert Janssens

1712

01-01-1712 d.v. Janna Henrik Gerrits 01-01-1712 z.v. Arend Gerrit Cornelissen 03-01-1712 z.v. Teunis Arend Berents opt Lollebroek 02-02-1712 z.v. Gerrid Geerling Janssen Geertruid Hummen 21-02-1712 z.v. Jan Jan Knippenberg Hilleke Koelman 13-03-1712 z.v. Henrik Lubb. Berents, onderscholt 28-03-1712 k.v. Aelbert Engelberts 10-04-1712 d.v. Louwijsa

Geertruida Egbert Meijlink peterse geweest juffr.

Bauschenet

Page 28: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

28 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

22-04-1712 z.v. Henrik Jan Henrix, timmerman 01-05-1712 d.v. Henrica Harmen in het Velthoentje 08-05-1712 z.v. Jan Gerrid Janssen op de Peperkoeke 00-08-1712 d.v. Hermina Jan Derks int Broekland 25-09-1712 z.v. Jan Jan Derks in de Schaek 25-09-1712 d.v. Cristina Gerh. Dandels, scholtis Aleida Nijlants 01-10-1712 z.v. Jan Lambert Derks 07-10-1712 z.v. Marten Jochim Aerts 30-10-1712 d.v. Geertruid Jacobus Hakker 30-11-1712 k.v. Cornelis Derks 30-11-1712 d.v. Jacomina Bartelt Gerrits Krijt vant Grote Vondelaer 18-12-1712 z.v. Arnold Jan Janssen

1713

08-01-1713 d.v. Elisabet Hermen Derks 12-01-1713 d.v. Antonia Martinus Beugholt 12-01-1713 z.v. Egberts Gerrid Egberts 12-01-1713 d.v. Weime Gerrid Egberts 12-02-1713 d.v. Rebecka Jan Melink Smit Clara 12-03-1713 d.v. Hendrina Frerik Lucas 26-03-1713 z.v. Elbert Wilm Gerrit Cornelis Regina ten doop gepresenteert van

mej. Henrica Elbertina Elberti en gen. na mijn zal. broertje

26-03-1713 d.v. Antonij Wilm Pannekoek 26-03-1713 d.v. Geertruid Derk Derks in de Heidensweij 04-06-1713 z.v. Jan Gerrit Gerrit Anneken op de Basselt, pete geweest

heer capitein Merwede 25-06-1713 z.v. Derk Jan Roscam 02-07-1713 d.v. Susanna Jacob Welberg Gerritje Meilinks ten doop gepr. van juffr.

Douzaer 00-08-1713 d.v. Margareta Aelbert Jansen Engeltje

Page 29: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

29 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

17-09-1713 d.v. Hilleken Wilm Derks Geesken 29-09-1713 d.v. Adriana Jan Knippenberg Hilleken 29-09-1713 d.v. Jacomina Jacob Janssen 30-10-1713 d.v. Janna Roelof Lijster 05-11-1713 d.v. Johanna Lubbert Janssen 00-11-1713 k.v. Lambert op den Bredeler 26-11-1713 z.v. Gerrit Wolter Gerrits 03-12-1713 z.v. Jan Wilm Jacobus Hakker ten doop gepr. van Megtelt

Crol 03-12-1713 d.v. Hilleken Lambert Kraen 24-12-1713 d.v. Derkje Jan Eilaerds

1714

00-01-1714 k.v. Derk Teunis Dous 00-01-1714 k.v. Hendrik Wolters 04-02-1714 z.v. Gerrid Evert Jan Everts op den Hagen 04-02-1714 d.v. Lubbeken Jan Wilms op Overvoorde 07-03-1714 z.v. Lutgert Jan Janssen in de Doornweert 07-03-1714 d.v. Janna Jan Janssen in de Doornweert 29-04-1714 d.v. Megteld Cornelis Derx 29-04-1714 d.v. Henrica Wessel Henrix 06-05-1714 z.v. Gerrit Harmen Noijen 05-08-1714 d.v. Christina

Hillegonda de heer Tim. van Marle ten doop geh. van juffr.

Cathaleina Elberti 12-08-1714 z.v. Jan Harmen Janssen 04-11-1714 d.v. Willemina Harmen Derks 04-11-1714 d.v. Willemken Gerrid Egberts 11-11-1714 d.v. Geertruid Willem in den Berg 25-11-1714 d.v. Janna Lambert Janssen 16-12-1714 z.v. Winand Henrik Gerrids

1715

13-01-1715 d.v. Geertruid Jan Gerrids in den Bos

Page 30: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

30 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

20-01-1715 z.v. Jacob Wilhem Jacobs op Wellinkhof 27-01-1715 z.v. Bartholt Jochim Aerts 27-01-1715 k.v. Jacobus Hakken 03-02-1715 d.v. Aeltien Tonis Dobben 17-02-1715 z.v. Tonis Henrik Tonis 14-04-1715 z.v. Wolter Jan Gerrit Cornelis Regina pete geweest Jonker Wolter

Maurits van Rhede 15-06-1715 d.v. Ida Jan Peters 08-07-1715 d.v. Eva Maria Jan Frederik Scholt, ruiter 11-08-1715 d.v. Joanna Jacob Welberg 00-10-1715 z.v. Henrik Jan Knippenberg 00-10-1715 k.v. Derk Derks 00-10-1715 z.v. Gerrid Jan Derks, ruiter 22-11-1715 z.v. Wilhem Jan Eilards 22-11-1715 z.v. Wilhem de man Eliesabet op den Teuge 01-12-1715 d.v. Berentien Jan Roskam 15-12-1715 z.v. Gerhardus Derk Tonis van Ter Wolde 22-12-1715 z.v. Berend Jan Harmen Janssen int Velthoen

1716

10-01-1716 z.v. Jan Wilhem Geerlig Janssen 19-01-1716 d.v. Geertruid Lambert Schoemaker won. in de Schaek 19-01-1716 z.v. Gerrid Wilhem in de Berg 24-05-1716 z.v. Engelbert Antoni Roelofs Janna Brascamp 31-05-1716 d.v. Henrikie Jan Henriks 00-00-1716 k.v. Hermen Derks, kamenier 00-00-1716 d.v. Susanna Sara Roelof Lijster peterse juffr. Cara van

Renesse 00-00-1716 z.v. Jannes Henrik Janssen Knippenberg,

kistenmaker

00-00-1716 k.v. Lubb. Aerts uit Terwolde 00-00-1716 z.v. Wolter Jan Jan Melink Smit

Page 31: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

31 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

00-00-1716 d.v. Heiltien Dries Driessen Evertje Janssen 27-12-1716 d.v. Jenneken Wilhem in den Berg

1717

01-01-1717 d.v. Maria Gerrit Janssen 03-01-1717 k.v. Jan Schoepenszeel 28-02-1717 k.v. Jan Arents Hummen in Terwolde 14-03-1717 z.v. Wilhem Henrik Gerrits 26-03-1717 d.v. Bernerdina Harmen Janssen 18-04-1717 d.v. Margareta Jan Knippenberg Hilleke Koelmans 18-04-1717 z.v. Lubbertus Jan Janssen Anneken Arends in den Doorneweert 29-04-1717 d.v. Ernestina Lucretia de heer Joan Frederik van

Rhede tot de Perkelaer juffr. Joanna Adriana van Renesse

ten doop geh. van juff. van Reinen

12-06-1717 k.v. Frerik Noordijk 15-11-1717 z.v. Derk Jochem Aerts Jacomine Jochemse Op 24-04-1774 verzoekt

Derk Jochems redres in doopboek daar op 15-11-1717 zijn moeder was: Jacomine Jochemse hetgeen niet was vermeld.

1718

01-01-1718 d.v. Geertjen Antoni van Enter Janna Braskamp 03-01-1718 z.v. Hermen Lambert Janssen op het Harteler 03-01-1718 k.v. Martinus Beughold 08-04-1718 z.v. Wolter Alerds? Marten Harms in de Swans 02-05-1718 z.v. Hermannus Gerrit Henrix

Page 32: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

32 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

27-07-1718 d.v. Janna Jan Knippenberg Op 13-07-1774 verzoekt Berend Kerkmeyer, man van Janna Knippenberg aanvulling doopboek op 27-07-1718, alwaar het kind van Jan Knippenberg werd gedoopt: Janna hetgeen niet was vermeld. Getuigen op 13-07-1774 Lummeken Claessen en Aeltien Jurriens.

09-09-1718 z.v. Maximiliaen Jacob de heer van de Perkelaer 16-09-1718 d.v. Jenneken Lambert Derks 18-09-1718 d.v. Bernerdina Hermen Janssen in het Veldhoen 25-09-1718 z.v. Jan Henrik Janssen Kars

1719

08-01-1719 d.v. Maria Jan Goossens van Wilp 08-01-1719 d.v. Henrika Bessel Wilms van Terwolde 15-01-1719 d.v. Janna Lubbert Jans 22-01-1719 d.v. Trijntje Derk Dous 29-01-1719 z.v. Hermannus Aelbert Jans in de Spaarpot 26-02-1719 k.v. Wilm Roelofs Lijster 31-03-1719 d.v. Henrika Henrik Roelofs in Terwolde 23-04-1719 d.v. Henrika Jan Wilms op het Zand 07-05-1719 d.v. Maria Jan Henrix op de Reuvekam[p 11-06-1719 k.v. Wolter Gerrits Neeltjen Cornelis 18-06-1719 d.v. Maria Wilm Jans aant Twentse velt 12-07-1719 z.v. Harmen Jans Lambert Jans opt Herteler 24-12-1719 k.v. Gerrit opt Slijk 28-12-1719 k.v. Jan Teuniss Tamboer 31-12-1719 k.v. Jan Does op de Basselt

Page 33: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

33 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

1720

21-03-1720 z.v. Gerrit Gerrit Cornelis Regina Claes 24-03-1720 z.v. Evert Jan Eilards op de Hinde 28-03-1720 d.v. Jacobje Frederik Tiel 01-04-1720 d.v. Aeltjen Gerrit Henrix Slagter 26-05-1720 d.v. Margareta Antonij van Enteren Janna Braskamp 02-06-1720 z.v. Arent Harmen Derks op Klein Hunderen 16-06-1720 d.v. Willemijna Jan Wilms Berentje Gerrits 16-08-1720 z.v. Frederik Godert de heer Jan Fred. van Reede vrouwe Johanna Adriana

van Renesse heer en vrouw tot den Perkelaer

29-09-1720 z.v. Tonis Freriks Wilm Gerrits op den Haverkamp 11-10-1720 z.v. Engelbert Wolter Braskamp, kustos Maria van Beek 27-10-1720 z.v. Henrikus Lambert Derks 03-11-1720 z.v. Gerrit Jan Derks in vrou Hakforts bouhuis 01-12-1720 k.v. Aelbert Jans in de Spaerpot 08-12-1720 z.v. Henrikus Henrik Roelofs Derkje Dobben in Terwolde 22-12-1720 z.v. Henrikus Jan Henrix Reuvenkamp Geesken

1721

05-01-1721 d.v. Teuntjen Frerik Norrdijck 28-01-1721 d.v. Jacoba Everdina Hermen van Daetseler Gerritje Bomers 16-02-1721 d.v. Neeltjen Gerrit opt Slijkhuis 01-06-1721 z.v. Joan Pieter

Nicolaus de heer Joan Fred. van Reede vrouw Johanna Adriana

van Renesse tot den Perkelaer

05-06-1721 z.v. Jan Jan Nijman Janna Jansen Op 12-05-1775 verzoekt Jan Nijman aanvulling doopboek op 08-06-1721 toen werd gedoopt: Jan, zoon van Jan Nijman en Janna Jansen. Getuige: Anneke Meylinks

20-06-1721 d.v. Eliesabet Antoni van Enteren Johanna Braskamp

Page 34: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

34 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

13-07-1721 z.v. Claes Frederik in den Berg Geertje Jans 13-07-1721 k.v. Jan Wolters in de scholtinnen bouhuis 03-08-1721 d.v. Charlotte Susanna Cornelis van Haestenberg,

scholtis juffr. Agate de Ridder

03-08-1721 d.v. Johanna Lambert Braenhorst Susanna Adams 17-08-1721 z.v. Arend Willem Ninaber 26-10-1721 z.v. Jan Jochem Aerts, kerkmeester Jacomina Jakobs 26-10-1721 d.v. Elsken Jochem Aerts, kerkmeester Jacomina Jakobs 07-12-1721 z.v. Henrik Jan Knippenberg, diaken Hilleke Coelmans 14-12-1721 z.v. Augustua Jacob de heer Augustus Brand vrou Clasina Seppa tot

het Holthuis

14-12-1721 k.v. Frerik Noordijk Jenneken Tonis

1722

01-01-1722 d.v. Cristina Lambert Janssen opt Harteler 25-01-1722 d.v. Christina Frerik Tiel Jenneke Jans 09-02-1722 d.v. Janna vrouwspersoon die op de

Basselt was onecht kind

15-02-1722 k.v. Jan Tonis Does Geertruid Tonis 22-02-1722 d.v. Reinder Janssen Koekkoek Swaentje van Enter 22-02-1722 z.v. Derk Kornelis Derks tweeling; opt Slijkhuis 22-02-1722 d.v. Anna Kornelis Derks tweeling; opt Slijkhuis 15-03-1722 d.v. Antonia Harmen Berents op den Polvertoorn 25-07-1722 d.v. Jan Wolter Braskamp Maria van Beek tot Wilp gedoopt dog op sijn

versoek hier geschreven 25-07-1722 z.v. Karel Kalterman Kornelis van Haestenburg,

scholtis Agatha Ridder

22-11-1722 k.v. Gerrit Eliesabet Wilm opt Slijkhuis 13-12-1722 d.v. Agneta Cristina de heer Augustus Brand tot het Holthuis

1723

Page 35: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

35 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

15-06-1723 d.v. Aleida Antoni van Enter Janna Brascamp Op 28-07-1774 verzoekt Roelof van Enter inschrijving op 15-06-1723 van zijn zuster Aleida van Enter

23-07-1723 d.v. Kornelia Evert Petersen Jenneken Hendriks 01-11-1723 d.v. Aeltje Egbert Berends Kunneke Herms

1724

08-10-1724 d.v. Fenneken Tonis Berents aen de Hembrugge 15-10-1724 d.v. Gerritje Sweer Berents 29-10-1724 d.v. Aeltjen Derk Janssen 12-11-1724 d.v. Janna Gerrit Janssen 03-12-1724 k.v. Gerrit Elisabeth Wilms opt Slijkhuis 10-12-1724 d.v. Janna Willem Eilerds aen de Fliertebrugge 17-12-1724 z.v. Hermen Marten Hermsen tweeling; in de Swaen 17-12-1724 d.v. Maria Marten Hermsen tweeling; in de Swaen 26-12-1724 d.v. Janna Steffen Berends

1725

14-01-1725 d.v. Gesina Antony van Enteren 04-02-1725 d.v. Margareta Wolter Brascamp, custos

alhier

04-02-1725 d.v. Aeltje Jan Meiling 11-02-1725 d.v. Bernardina Aelbert Berends Hoekman Sophia Kellers 18-02-1725 d.v. Wilhelmina Egbert Berends Kunneke Harmse 09-03-1725 z.v. Gerit Elbert Berends Janna Janssen 25-03-1725 d.v. Antony Henrick Knippenberg Jenneke Claessen 02-04-1725 d.v. Albertina Jan Noyen Gerritje Wouters van

Dousburg

22-04-1725 d.v. Christijntje Lambert Janss, bouman Gerritjen Herms op den Haverkamp 10-06-1725 z.v. Johannes Jan Rijntjes Johanna Valce

Page 36: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

36 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

01-07-1725 d.v. Lamberta Cornelius Haestenbourg, scholtus alhier

Agatha Corn. Ridder

05-08-1725 z.v. Diderick Jacob heer baron Joan Frederick van Rhede

mevr. Joanna Adriana van Renesse

van Parkelaer

04-11-1725 d.v. Aeltje Jan Dercks Lummeken Lubberts 18-11-1725 z.v. Jan Jan Gerrits Jantje Wilms 25-11-1725 d.v. Anna Henrick van Welbergen Beatrix van Meurs

1726

25-01-1726 d.v. Gerritje Swyr Berends Mechteltje Werners 17-02-1726 z.v. Wilm Jan Antony van Enteren Janna Brascamp 03-03-1726 d.v. Geertje Frederic Tiel Jannetje Jansen 03-03-1726 d.v. Giesberta Derkjen Eilers onecht kind 08-03-1726 d.v. Wilhelmina Gerrit Henricks Janna Teunissen 17-03-1726 z.v. Albert Cornelis Claessen Janna Peters 22-05-1726 z.v. Jan Tonis Jansz Hendrina Anckersmit 26-05-1726 z.v. Willem Jan Claessen 23-06-1726 d.v. Berendina Egbert Berends Kunneke Hermse 14-07-1726 z.v. Gerrit Henrick Wilmse won. op 't Lollebroek onder

Wilp 18-08-1726 d.v. Hermina Cornelis Dercks Griet Hermsen won. onder Wilp 08-09-1726 z.v. Willem Gerrit Gerritse Lisabeth Wilmse 06-10-1726 z.v. Gerrit Hermen Berends Aeltje Evers 06-10-1726 d.v. Margrietha Lubbert Dercks Lubbeke Claessen 06-10-1726 d.v. Maria Willem Gosens Aeltje Wilmse 10-11-1726 z.v. Berend Jan Aelberr Berends Hoekman Sophia Kellers 10-11-1726 z.v. Jan Lambert Gerrits Susanna Adams 01-12-1726 z.v. Henricus Wolter Brascamp Maria van Beek 22-12-1726 z.v. Jan Elbert Berends Janna Jansen

1727

00-00-1727 z.v. Herman Lambert Hermsen Trijntje Geurts 19-01-1727 z.v. Jan Willem Jansen Geeske Gerrits

Page 37: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

37 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

09-02-1727 z.v. Gerrit Jan Greshof Mechtelt Vosselman 09-02-1727 d.v. Maria Henrick Jacobs Henrickje Noyen 16-02-1727 z.v. Cornelis Johan Sollevelt Gerritje Slijkhuis 16-02-1727 z.v. Antony Jan Dercks Lummeke Lubberts 03-03-1727 z.v. Evert Willem Eilards Grietje Janssen 23-03-1727 z.v. Jan Derck Jansen Megtelt Jochems 13-04-1727 d.v. Gerritje Reinert Jacobs Elisabeth Arends 11-05-1727 d.v. Gesina Jan Wolters Janna Gerrits 18-05-1727 z.v. Wolter Henrick Wolters Hermina Jansen 22-05-1727 z.v. Jan Frederic Frederic Noordijck Jennetje Teunis 29-06-1727 d.v. Catharina Antony van Enteren Janna Braskamp 27-07-1727 z.v. Antony Jan Meilinck Janna Kocks 07-09-1727 d.v. Berendina Jan Tonis Geertrui Jansen 08-10-1727 d.v. Maria Lubbert Cercks Lubbeke Claessen 11-10-1727 z.v. Antony Henrick Knippenberg Jenneke Claessen 02-11-1727 z.v. Christiaan Henrick van Welbergen Beatrix van Meurs 23-11-1727 z.v. Gerrit Jan Reintjes Janna Adams Valce 07-12-1727 z.v. Jacob Hendrick van Weechel Elisabeth Wilmsen 26-12-1727 z.v. Willem Willem Gosens Aeltje Wilms

1728

04-01-1728 z.v. Jacob Henrick Jacobs Henrickje Noyen 18-01-1728 d.v. Adriana Jan Teunis Slijkhuis Steventje Henricks 18-01-1728 d.v. Frederica Jan Fredericks Hermina Dercks 01-01-1728 z.v. Albert Kornelis Claessen Janna Peters 08-02-1728 k.v. Lambert Martens Janna Jansen 10-03-1728 d.v. Johanna Willemina Cornelius van Haestenburg,

scholtis van Voorst Agatha Cornelia Ridder

21-03-1728 d.v. Hillegunda Jan Knippenberg Christina Martens 26-03-1728 z.v. Jan Jan Gerrits Janna Willems vader voor enige weeken

overleden 10-04-1728 z.v. Hermannus Egbert Berends Kunneken Herms

Page 38: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

38 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

10-04-1728 z.v. Henric Grietje Henricks onecht kind 09-05-1728 d.v. Henrica Aeltje Dercks onecht kind 30-05-1728 z.v. Derck Cornelis Dercks Grietje Herms 13-06-1728 z.v. Berend Teuns Jansen Hendrina Ankersmits 27-06-1728 z.v. Gerrit Evert Willems Anneken Jansen 01-08-1728 z.v. Hermina Lambert Jansen Gerritje Herms 08-08-1728 d.v. Lowijsa Jan Gerrits Greshoff Megtelt Bessels

Vorstelman

08-08-1728 z.v. Henric Derck Henrics Anna Langen won. op de Peperkoeke onder Terwolde

05-09-1728 z.v. Engelbert Wolter Brascamp Maria van Beek 03-10-1728 z.v. Andreas Aelbert Berends Hoekman Sophia Kellers 03-10-1728 z.v. Willem Johan Sonneveld Gerritje Teuns Slijkhuis 31-10-1728 d.v. Derkje Gerrit Egberts Aeltje Hulshorst 07-11-1728 z.v. Roelof Antony van Enteren Janna Brascamp 07-11-1728 d.v. Janna Teuns Henrics Berendina Gerrits

1729

23-01-1729 d.v. Aeltje Lucas Wijgert Beldman Trijntje Meijlincks 20-02-1729 z.v. Hermennus Bartholdus Eekhof Henrickje Herms 20-03-1729 d.v. Christina Henric Wolters Hermina Jansen 10-04-1729 d.v. Geertjen Rijckelt Jansen Grietje Berends 01-05-1729 d.v. Jacomina Reint Jacobs Lisabeth Arends 22-05-1729 z.v. Gerrit Jan Lubbert Dercks Lubbeken Claessen 10-06-1729 z.v. Geurt Jan Willems Janna Geurts 13-06-1729 d.v. Agatha Cornelia Cornelius Gaestenburg Agatha Cornelia Ridder 17-07-1729 z.v. Antonij Jan Henricse Janna Teuns 17-07-1729 z.v. Nicolaes Jan Jan Meikinck Janna Cocks 31-07-1729 d.v. Cathrina Cornelis Claessen Janna Peeters 31-07-1729 d.v. Cathrina Henric Teunis Aeltjen Janssen 28-08-1729 z.v. Rijk Hendrina Rijks onecht kind 05-09-1729 z.v. Herman Bessel Willems Neeltje Henrics

Page 39: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

39 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

05-09-1729 z.v. Gerrit Berendje Gerrits onecht kind 25-09-1729 d.v. Gerritje Derck Jansen Mechteltje Jochems 02-10-1729 z.v. Geurt Lambert Herms Trijntje Geurts 23-10-1729 d.v. Fenneken Jan Claessen Janna Gerrits 06-11-1729 z.v. Berend Elbert Berends Janna Jansen 06-11-1729 z.v. Johannes Jan Frederics Hermina Derks 06-11-1729 z.v. Berend Willem Eilerds Grietje Jansen 06-11-1729 d.v. Maria Henric Jacobs Henrikje Noijen 27-11-1729 d.v. Aeltje Willem Gosens Aeltje Wilms 11-12-1729 d.v. Fenneke Egbert Berends Kunneke Herms

1730

08-01-1730 d.v. Janna Jan Gerrits Greshoff Megtelt Bessels Vosselman

22-01-1730 z.v. Herman Lambert Gerrits Susanna Adams 12-03-1730 d.v. Aeltje Derck Gosens Teuntje Jansen 31-03-1730 d.v. Henrica Gerrit Henrics Janna Teunse 10-04-1730 d.v. Johanna Jan Lubbers Henrikje Jansen 16-04-1730 z.v. Jan Jan Dercks Lubbeken Lubbers 16-04-1730 z.v. Jan Lucas Beldman Trijntje Meilings 16-04-1730 z.v. Gerrit Henric Knippenberg Jenneken Claassen 11-06-1730 d.v. Henrica Wolter Brascamp Maria van Beek 02-07-1730 d.v. Claesjen Jan Brouwer Geertje van Ommen 16-07-1730 d.v. Berendina Jan Teuns Geertrui Jansen 23-07-1730 z.v. Jacob Teunis Jansen Hendrina Anckersmit 13-08-1730 d.v. Aeltje Teunis Henrics Berendina Gerrits 27-08-1730 d.v. Henrica Jan Lammers Wilmtje Teunis 17-09-1730 z.v. Marten Jan Knippenberg Christina Martens 24-09-1730 d.v. Mechtelt Aelbert Jansen Juda Aelbers 29-10-1730 z.v. Willem Jan Willems Janna Geurts 26-11-1730 d.v. Christina Lambert Jans Gerritje Herms 26-11-1730 d.v. Elsken Barteld Lamberts Aeltje Herms

Page 40: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

40 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

26-12-1730 d.v. Aeltjen Henric Jacobs Henrickje Noijen

1731

21-01-1731 z.v. Henrica Egbert Berends Kunneke Herms 11-03-1731 d.v. Margaretha Lubbert Dercks Lubbeken Claessen 15-03-1731 d.v. Hermina Jan Jansen Evertje Arends 22-04-1731 z.v. Aelert Henric Wolters Hermina Jansen 03-05-1731 z.v. Lambertus Caspar Slothouwer Henrica Wilmoet 24-06-1731 d.v. Hendrica Reint Jacobs Lisabeth Arends 30-06-1731 d.v. Lammertje Lambert Herm Trijntje Geurts 19-08-1731 z.v. Henric Bos Bartoldus Eeckhof Henrickje Herms 30-09-1731 d.v. Geertrui Elbert Berends Janna Jansen 04-11-1731 z.v. Jan Lucas Beldman Trijntje Meilincks 10-11-1731 z.v. Berend Willem Jansen Steventje Wilms 18-11-1731 d.v. Janna Berend Gerrits Aeltjen Evers zijnde van Apeldoorn 16-12-1731 z.v. Evert Aelbert Berends Hoekman Sophia Kellers tweeling 16-12-1731 d.v. Fenneken Aelbert Berends Hoekman Sophia Kellers tweeling 30-12-1731 z.v. Bessel Jan Greshoff Mechtelt Vosselman 30-12-1731 z.v. Jan Gosen Jansen Elselina Jansen

1732

03-02-1732 d.v. Willemina Roelof Jansen Jenneke Gerrits 09-02-1732 z.v. Jan Jan Roelof van Enter Maasjen Jansen 09-03-1732 d.v. Aaltjen Henric Teuniss Berendje Jansen 26-03-1732 d.v. Janna Teunis Jansen Geertrui Aarts 06-04-1732 d.v. Jacomina Derk Jansen Mechteltje Jochems 11-04-1732 d.v. Maria Willem Gosens Aaltjen Willems 11-04-1732 d.v. Hermina Marten Harms Peternella Aalers 13-04-1732 d.v. Janna Jan Henrics Janna Teuns 20-04-1732 z.v. Henric Gerrit Gerrits Teuntje Derks 20-04-1732 z.v. Teunis Gerrit Tonis Henrica Derks 18-05-1732 d.v. Fenneke Egbert Berends Kunneke Herms 22-05-1732 z.v. Jan Henric Bessel Wilms Neeltje Henrics

Page 41: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

41 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

01-06-1732 d.v. Jenneke Henric Roelofs Derkje Dobben 15-06-1732 z.v. Antonij Henric Berends Janna Hubers 15-06-1732 d.v. Elsabe Hermannis Oeijtinck Maria Swiers 23-06-1732 d.v. Gerherdina Willem Eilers Grietje Jansen 23-06-1723 z.v. Jan Willem Jansen Maria Jansen 29-06-1732 z.v. Henric Rijkelt Jansen Grietje Berends 29-06-1732 d.v. Gerhardina Teuns Henrics Berendina Gerrits 27-07-1732 d.v. Wilhelmina Caspar Slothouwer Henrica Wilmoet 05-10-1732 z.v. Jan Noijen Henric Jacobs Henrickje Noijen 05-10-1732 d.v. Fenneke Henric Jacobs Henrickje Noijen 05-10-1732 z.v. Henric Herman Henrics Henrickje Jansen 12-10-1732 d.v. Maria Aleida Henric Knippenberg Jenneke Claassen 25-10-1732 z.v. Gerrit Teunis Jansen Hendrina Ankersmit 25-10-1732 z.v. Wijlinck Gerrit Albers Maria Dercks 09-11-1732 d.v. Aaltjen Jan Derks Lubbeken Lubbers 16-11-1732 d.v. Janna Jan Jansen Evertjen Arends 14-12-1732 d.v. Elsjen Barteld Lamberts Aaltjen Herms 21-12-1732 z.v. Lubbert Cornelis Claassen Janna Peters 30-12-1732 d.v. Henrica Jan Knippenberg Christina Martens 30-12-1732 z.v. Antonim Gerrit Henrics Geertjen Martens

1733

04-01-1733 d.v. Janna Aalert Jan Roelofs Bartha Scholtens 08-02-1733 z.v. Egbert Elbert Berends Janna Jansen 15-02-1733 z.v. Jan Wolter Jansen Stijntje Jansen 05-03-1733 d.v. Willemina Gerrit Aalbers Jenneken Wilms 15-03-1733 z.v. Jan Wolter Brascamp Maria van Beek 03-05-1733 z.v. Jan Gosen Jansen Esseltje Jansen 28-06-1733 d.v. Anna Aleida Lubbert Dercks Lubbeken Claassen 28-06-1733 z.v. Jan Pieter Herman Clicque Henrica Noijen 30-08-1733 z.v. Rotger Bartholdus Eekhof Henrikje Herms 30-08-1733 d.v. Henrica Wolter Jansen Wilhelmina Teuns

Page 42: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

42 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

30-08-1733 z.v. Jan Derck Jansen Maria Geurts 20-12-1733 z.v. Berend Jan Egbert Berends Kunneke Herms 27-12-1733 z.v. Henricus Teunis Henrics Berendina Gerrits

1734

30-01-1734 d.v. Geesjen Jan Roelofs van Enter Maasjen Jansen 30-01-1734 d.v. Mechtelt Steven Berends Hermina Jansen 14-02-1734 z.v. Willem Willem Stemper Henrica Meizner 21-02-1734 z.v. Jan Lucas Beldman Trijntje Meilincks 21-02-1734 z.v. Aalbert Jan Frericks Hermina Dercks 28-02-1734 z.v. Jan Maas Jan Greshoff Mechtelt Vosselman 28-02-1734 d.v. Anna Aleida Caspar Slothouwer Henrica Wilmoet 16-04-1734 z.v. Willem Jan Henrics Janna Teuns 18-04-1734 z.v. Johannes Jan Conraad Albers Johanna van der Souw 07-08-1734 z.v. Egbert Berend Egbers Geesjen Gerrits 00-08-1734 z.v. Jan Wichers Helena Herms onecht kind; zie gecorr. def.

no. 4 22-08-1734 z.v. Lambert Barteld Lammers Aaltje Herms 22-08-1734 z.v. Willem Jan Alert Jan Roelofs Bartha Scholten 04-09-1734 z.v. Willem Berend Rijks Trijntjen Wilms 19-09-1734 z.v. Marten Jan Knippenberg Chritina Martens 19-09-1734 d.v. Henrica Bartholdus Eekhof Henrikje Herms 26-09-1734 d.v. Willemtje Wolter Jans Stijntje Jansen 10-10-1734 z.v. Gerrit Evert Groothedde Fenneke Hissinks 10-10-1734 z.v. Jan Lambers Lambert Janss Gerritje Herms 16-10-1734 d.v. Johanna Willemina Jan Gerrits Janna Geurts 21-11-1734 z.v. Aelbert Gerrit Aalbers Jenneke Willems 21-11-1734 d.v. Antonia Gerrit Henrics Janna Teuns 12-12-1734 z.v. Jochem Derck Jansen Mechtelt Jochems 20-12-1734 z.v. Willem Gosen Jansen Esseltje Jansen 20-12-1734 d.v. Henrica Teunis Jansen Henrica Ankersmits

1735

Page 43: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

43 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

09-01-1735 z.v. Evert Rijckelt Jansen Grietjen Berends 06-02-1735 z.v. Jan Aalbert Jansen Haverkamp Juda Alberts 24-03-1735 z.v. Jacob Henric Jacobs Henrickje Noijen 26-03-1735 z.v. Herman Werveld Gerrits Engeltje Herms 01-04-1735 d.v. Aaltje Willem Gosen Hendertje Dercks 09-04-1735 z.v. Lubbert Jan Dercks Lummeke Lubbers 30-04-1735 z.v. Jacob Everhard Lodewijk Somkeer Gesina Nijmans 10-06-1735 d.v. Jacomina Gerrit Gerrits Janna Jacobs 09-06-1735 d.v. Anna Aleida Jan Casper Slothouwer Henrica Wilmoet 24-07-1735 z.v. Bastiaan Lucas Beldman Trijntje Meilincks 31-07-1735 d.v. Elisabeth Lubbert Dercks Lubbeken Claassen 14-08-1735 z.v. Reinder Willem Jansen Maria Jansen 04-09-1735 d.v. Alberdina Gerrit Henricks Geertje Martens 18-09-1735 d.v. Derckje Jan Cornelis Derks Lamberdina Jansen 16-10-1735 d.v. Cathrina Arend Jansen Gerritje Lambers 13-11-1735 z.v. Gerrit Berend Rijks Eva Gerrits

1736

15-01-1736 z.v. Andreas Aalbert Berends Hoekman Sophia Kellers 15-01-1736 z.v. Jan Willem Egbert Berends Kunneken Herms 22-01-1736 d.v. Aaltje Teuns Henricks Berendina Gerrits 29-01-1736 z.v. Herman Roelof Aalert Jan Roelofs Bertha Scholten 29-01-1736 d.v. Aaltjen Gerrit Aelbers Jenneke Wilms 18-03-1736 d.v. Hermina Wervel Gerrits Engeltjen Herms 01-05-1736 z.v. Henric Teunis Jansen Henrica Anckersmit 20-05-1736 z.v. Ernestus Jan Conraad Alber Johanna van der Souw 12-08-1736 d.v. Christina Lambert Jansen Gerritje Herms 04-11-1736 d.v. Fenneke Henric Jacobs Henrickje Noijen 02-12-1736 z.v. Evert Willem Jansen van Batmen Geertje Henrics 31-12-1736 z.v. Wijse Jan Greshoff Mechtelt Vosselman 31-12-1736 d.v. Berendje Willem Gosen Henrica Dercks

1737

Page 44: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

44 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

13-01-1737 d.v. Geesje Bartholdus Eekhof Henrickje Herms 03-02-1737 d.v. Aaltje Gerrit Aalbers Jenneke Wilms 24-02-1737 z.v. Aert Gosen Jansen Esse Jansen 24-02-1737 d.v. Derckje Jan Jansen Jannetje Stevens 03-03-1737 d.v. Gerritje Gerrit Henricks Geertje Martens 24-03-1737 d.v. Christina Derck Jansen Mechtelt Jochems 27-03-1737 z.v. Gosen Jan Gerrits Janna Geurts 06-04-1737 d.v. Trijntjen Barteld Lamberts Aaltjen Herms 19-04-1737 z.v. Herman Warveld Gerrits Engeltje Herms 21-07-1737 z.v. Reinert Jan Lubbers Henrickje Jansen 18-08-1737 d.v. Cathrina Arend Jansen Grietje Lammers 01-09-1737 z.v. Gerrit Engbert Jansen Aeltje Poortermans 15-09-1737 d.v. Henrica Egbert Berends Kunneke Herms 13-10-1737 d.v. Derckje Aelbert Gerrits Aeltje Dercks 27-10-1737 z.v. Aart Jan Jacobs Hermina Gerrits 03-11-1737 z.v. Gerrit Alert Jan Roelofsen Barta Scholten 10-11-1737 z.v. Gerrit Willem Schrodman Jenneke Eekmans dit kint behoort onder

Terwolde en is op verzoek hier gedoopt

22-12-1737 z.v. Bernardus Jan Conraad Johanna van der Souw

1738

18-01-1738 z.v. Steven Herman Stevens Trijntjen Jansen 18-01-1738 d.v. Beatria Henric van Welbergen Derkje Arends 06-02-1738 z.v. Marten Jan Knippenberg Chritina Martens 05-03-1738 d.v. Gertrui Gerrit aalbers Jenneke Willems 16-03-1738 z.v. Hermaanus Wolter Jansen Stijntjen Jansen 30-03-1738 d.v. Maria Elbert Berends Janna Jansen 29-06-1738 z.v. Jacob Henric Jacobs Henrickje Noijen 20-07-1738 z.v. Berend Jan Jansen [Roskam] Jennetje Stevens 02-08-1738 d.v. Maasjen Jan Roelofs van Enteren Maria Herms 07-09-1738 d.v. Hermina Gerrit Willems Aaltje Jorgens

Page 45: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

45 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

07-09-1738 z.v. Gerrit Gerrit Jansen Trijntje Henrics zie verb. def. pag. 44 07-09-1738 z.v. Arend Teuns Henrics Berendina Gerrits 28-09-1738 d.v. Derckje Wervelt Gerrits Engeltje Herms 05-10-1738 d.v. Derckje Willem Gosens Hendrina Dercks 05-10-1738 d.v. Janna Willem Jansen van Battem Geertje Hendriks 23-11-1738 d.v. Janna Berend Roelofs Cathrina Nijmans 21-12-1738 d.v. Mechtelt Bartholdus Eekhof Henrickje Herms 26-12-1738 d.v. Geertje Herman Stevens Trijntje Jansen

1739

24-01-1739 z.v. Joost Gosen Jansen Esselina Jansen 01-02-1739 z.v. Wolter Henric Roelof Wolters Jenneke Gerrits 15-02-1739 z.v. Jan Jan Martens Henrickje Henrics 15-02-1739 d.v. Teuntje Arend Jansen Geritje Lammers 02-08-1739 d.v. Aaltje Aelert Jan Roelofs Bartha Scholten 16-08-1739 d.v. Henrica Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 23-08-1739 z.v. Willem Willem Willems Elsje Herms 08-11-1739 d.v. Alberdina Gerrit Aelbers Jenneke Willems 08-11-1739 d.v. Geertrui Teunis Jansen Hendrina Anckersmit 15-11-1739 z.v. Herman Gerrit Willems Aeltje Jurgens

1740

00-01-1740 z.v. Henric Willem Henrics Geertje Gerrits 07-02-1740 d.v. Agneta Bartholdus Eekhof Henrickje Herms 07-03-1740 d.v. Johanna Jan Conrad Aalbers Johanna van der Souw 13-03-1740 d.v. Essel Aalbert Gerrits Aaltje Dercks 01-05-1740 z.v. Gerrit Jan Gerrits Janna Geurts 01-05-1740 d.v. Geertrui Jan Roelofs van Enter Maria Herms 11-06-1740 z.v. Willem Willem Stemper Henrica Meesner 18-09-1740 d.v. Hermina Steven Berends Aartje Gerrits 18-09-1740 d.v. Cornelia Jacob Gerrits Henrica Hessels 18-09-1740 z.v. Jacob Gosen Jansen Esseltje Jansen zie gecorr. def. pag. 44 23-10-1740 z.v. Steven Jan Jansen Jennetje Stevens

Page 46: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

46 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

06-11-1740 z.v. Johannes Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 19-11-1740 d.v. Anneke Willem Gosens Hendrina Dercks 19-11-1740 z.v. Lubbert Roelof Lubbers Willemtje Aerts

1741

29-01-1741 d.v. Esselina Roelof Wolters Gerritje Jansen 02-02-1741 d.v. Christina Teunis Jansen Henrica Anckersmit 25-03-1741 d.v. Margreta Herman Gerrits Janna Lubberts 02-04-1741 z.v. Gerrit Henric van Welbergen Derckje Arends 06-05-1741 d.v. Geertrui Jan Roelofs van enter Maria Herms 18-06-1741 d.v. Gerritje Teumis Henrics Berendina Gerrits 18-06-1741 d.v. Gesina Berend Roelofs Cathrina Nijmans 03-09-1741 z.v. Aalbert Willem Gerrit Aalbers Jenneke Willems 17-09-1741 z.v. Johannes Berend Kerckmeier Janna Knippenberg 08-10-1741 d.v. Everdina Alert Jan Roelofs Bartha Scholten 19-11-1741 z.v. Berend Aalbert Berends Engeltje Herms

1742

00-00-1742 z.v. Jan Gosen Jansen Esseltje Jansen zie gecorr. def. pag. 44 06-05-1742 z.v. Herman Barteld Lambertse Aeltje Herms 03-06-1742 z.v. Henric Jan Roelofs van Enter Maria Herms 17-06-1742 d.v. Gerdina Willem Henrics Geertje Gerrits Geertje Gerrits 22-07-1742 d.v. Maria Gerrit Willems Aeltje Jurgens 18-08-1742 z.v. Rijck Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 09-09-1742 z.v. Herman Willems Elsjen Herms 28-10-1742 z.v. Evert Willem Stemper Henrica Meisner 04-11-1742 z.v. Steven Herman Stevens Trijntje Jans 11-11-1742 z.v. Gerrit Jacob Gerrits Henrica Arends 02-12-1742 d.v. Aaltje Jan Jansen Roskam Jenneken Stevens

1743

13-01-1743 z.v. Derck Jan Jansen Jenneke Arends 00-03-1743 z.v. Jan Rijk Stevens Berendjen Jansen zie pag. 46 00-03-1743 z.v. Aart Roelof Lubbers Willemtje Aerts

Page 47: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

47 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

10-03-1743 z.v. Tewes Jan Aerts Groothedde Gerritjen Tewes 13-03-1743 z.v. Conraad Jan Conraad Albers Johanna van der Souw 05-05-1743 d.v. Geesje Willem Gosens Hendrina Dercks 11-08-1743 z.v. Lammert Jan Lammers Jenneke Willems 11-08-1743 z.v. Wolter Gernt Wolters Sara Hoefman 25-08-1743 z.v. Johannes Aelert Jan Roelofs Bartha Jansen Scholten 25-08-1742 z.v. Gerrit Henric van Welbergen Derckje Arends 29-09-1743 z.v. Cornelis Teunis Jansen Henrica Anckersmit 20-10-1743 z.v. Gerhardina Roelof Wolters Jenneke Gerrits 24-11-1743 z.v. Herman Willems Gosen Jansen Esseltje Jansen 01-12-1743 d.v. Jannetje Eilard Jansen Jenneke Stevens 08-12-1743 z.v. Jan Derck Janna Jansen

1744

00-01-1744 z.v. Hieronijmus Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 24-05-1744 d.v. Trijntje Jacob Gerrits Henrica Arends 07-06-1744 d.v. Maria Ellerd Berends Lubbeken Claassen 30-08-1744 d.v. Henrica Bartholdus Eekhof Hendrickje Herms 30-08-1744 d.v. Janna Berend Roelofs Cathrina Nijmans 27-09-1744 d.v. Geritje Herman Stevens Trijntje Jansen 08-11-1744 d.v. Geertrui Willem Willems Elsje Herms 13-12-1744 z.v. Jan Henric Jansen Grietje Gerrits 13-12-1744 z.v. Gerrit Jan Aerts Groothedde Gerritje Teeuws

1745

01-01-1745 d.v. Maria Willem Henrics Geertje Gerrits 14-02-1745 z.v. Derck Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 07-03-1745 z.v. Henric Jan Luinck Aleida Reuvenkamp 17-03-1745 z.v. Bartelt Henric van Welbergen Derckje Arends 21-03-1745 z.v. Reiner Gerrit Jansen Hattinck Henrica Reiners

Koekoeck

24-03-1745 d.v. Trijne Jan Jansen Roskam Jannetje Stevens 28-03-1745 z.v. Teunis Roelof Lubbers Willemtje Aerts

Page 48: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

48 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

00-04-1745 z.v. Derk Rijk Stevens Berendje Jansen zie pag. 46 25-04-1745 d.v. Albardina Aelert Jan Roelofs Bartha Jansen Scholten 25-04-1745 d.v. Aeltjen Aelbert Gerrits Aeltje Dercks 20-06-1745 d.v. Teuntje Teumis Jansen Hendrina Anckersmit 20-06-1745 z.v. Hendric Jan Egbert Berents Kunneke Hermsen zie gecorr. def. pag. 46 26-09-1745 z.v. Albertus Berend Kerckemijer Janna Knippenberg 03-10-1745 d.v. Willemina Jan Lammers Jenneke Willems 03-10-1745 d.v. Ricje Rijckelt Arends Woutertje Noije 14-11-1745 d.v. Everdina Gerrit Wolters Susanna Sara Hoefman 28-11-1745 d.v. Willemina Lammert Willems Aeltje Arends 25-12-1745 z.v. Willem Henric Jansen Hermina Willems

1746

00-05-1746 d.v. Everdina Gerrit Gerrits Grietje Stevens 03-07-1746 d.v. Johanna Freric Jan Nijman Cathrina Schoomans 31-07-1746 z.v. Henric Willem Gosens Hendrina Dercks 07-08-1746 d.v. Bartha Esken willems Lowijsa Geertrui

Meilincks

07-08-1746 k.v. Henric Jansen Grietje Gerrits 04-09-1746 z.v. Lubbert Elbert Willem Hanna Lubbers 04-09-1746 z.v. Wolter Jan Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 05-11-1746 d.v. Geertrui Gerrit Hattinck Henrica Reiners 20-11-1746 z.v. Jan Wilhelm Stemper Henrica Meisner 27-11-1746 z.v. Jan Jan Jansen Jacomina Willems

1747

01-01-1747 z.v. Jan Alowijn Aelert Jan Roelofs Bartha Jansen Scholten 01-01-1747 z.v. Geerlijck Jan Geerlicks Everdina Jansen 15-01-1747 z.v. Aelbert Rijck Stevens Berendje Jansen 29-01-1747 z.v. Evert Jan Willem Jansen Willemina Jansen 12-02-1747 d.v. Trijntje Jacob Gerrits Henrica Arends 12-02-1747 z.v. Jan Jan Luinck Maria Aleida Reuvecamp 12-03-1747 d.v. Aeltje Willem Willems Elsje Herms

Page 49: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

49 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

18-06-1746 d.v. Berendina Berend Roelofs Cathrina Nijmans 09-08-1746 z.v. Teunis Teunis Jansen Henrica Anckersmit 20-08-1747 z.v. Derck Jan Lammers Jenneken Willems 08-10-1747 z.v. Bartje Henric van Welbergen Derckje Arends 15-10-1747 d.v. Hermina Bartholdus Eekhof Henricje Herms 22-10-1747 z.v. Derck Gerrit Dercks Geertjen Jansen 22-10-1747 z.v. Lambert Gosen Jansen Esselina Jansen 03-12-1747 d.v. Anna Gerrit Wolters Susanna Sara Hoefman 26-12-1747 d.v. Grietje Roelof Lubbers Willemtje Aerts

1748

01-01-1748 d.v. Janna Henrica Gijsberts onecht kind 20-01-1748 d.v. Derckje Jan Aerts Groothedde Gerritje Tewes 28-01-1748 z.v. Aelbert Rijck Stevens Berendje Jansen 11-02-1748 z.v. Jan Wolters Derck Jansen Roskam Aeltje Jansen 11-02-1748 d.v. Fenneke Arend Jansen Willemtje Essen 25-02-1748 d.v. Geritje Eilard Jansen Jenneke Stevens 05-05-1748 d.v. Helena Esken Willems Lowisa Geertrui Meilincks 26-06-1748 z.v. Gerrit Henric Jansen Grietje Gerrits 04-07-1748 z.v. Gerrit Willem Jansen Willemina Jansen zie gecorr. def. pag. 44 31-08-1748 d.v. Janna Jan Luinck Maria Aleida Reuvecamp tweeling 31-08-1748 d.v. Geesjen Jan Luinck Maria Aleide Reuvecamp tweeling 20-10-1748 z.v. Carel Wolter Jan Meilinck Eva Takken 20-10-1748 z.v. Jan Jan Roskam Jannetje Stevens 03-11-1748 z.v. Herman Willem Willems Elsje Herms 24-11-1748 d.v. Jacomina Derck Jochems Hofenck Elisabeth Anckersmit 24-11-1748 z.v. Herman Willem Herms van Dapper Jannetje Jansen dit kind behoort onder Wilp,

dog hier gedoopt omdat de predikant overleden is

03-12-1748 z.v. Arend Rijkeld Arends Wouterje Noije zie gecorr. def. pag. 44

1749

23-02-1749 z.v. Henric Aelert Jan Roelofs Bartha Jansen

Page 50: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

50 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

02-03-1749 d.v. Geesken Gerrit Hattinck Henrica Reiners 23-03-1749 d.v. Neeltje Gerrit Jansen Henricje Wolters 23-03-1749 z.v. Aelbert Jan Gerrits Croes Geertrui Dercks 04-04-1749 d.v. Henrica Jan Lammers Jenneke Willems 06-04-1749 d.v. Geesje Aelert Henricks Cathrina Henriks 06-04-1749 d.v. Willemina Jacob Gerrits Henrica Arends 13-04-1749 z.v. Jan Jan Jansen Jacomina Willems 02-08-1749 z.v. Gerrit Arend Jansen Wilmtjen Essen 17-08-1749 d.v. Gerritjen Eilard Jansen Jenneken Stevens 07-09-1749 d.v. Jannetje Willem van Dijck Margaretha van Enter 14-09-1749 z.v. Gerrit Derck Jansen Aeltje Jansen 21-09-1749 z.v. Henricus Goosen Jansen Esselijna Jansen 26-10-1749 d.v. Gerhardina Noije Jansen Toontje Anckersmit 23-11-1749 d.v. Johanna Geertrui Berend Roelofs Cathrina Nijmans 30-11-1749 d.v. Aeltje Rijck Stevens Berendje Jansen 07-12-1749 d.v. Margaretha Aelbert Gerrits Aeltje Dercks 14-12-1749 z.v. Willem Gerrit Kamphuis Janna Herms 26-12-1749 z.v. Jochem Derck Jochems Hofenck Elisabeth Anckersmit

1750

09-01-1750 d.v. Alberdina Wichert van Welbergen Berendina van der Zaag zie pag. 44 08-03-1750 z.v. Henric Egbert Gerrits Henrica Gerrits 20-03-1750 z.v. Herman Barthel Hellekes Jacomina van Thiel 11-04-1750 d.v. Anneke Henric Jansen Grietjen Jansen 03-04-1750 d.v. Christina Hillegunda Knippenberg onecht kind 03-04-1750 z.v. Jan Willem Gosens Hendrina Dercks 10-05-1750 d.v. Margareta Antonij de Lange Anna Cathrina Bodaar 05-07-1750 d.v. Janna Gerrit Wolters Susanna Sara Hoefman 06-09-1750 z.v. Jan Wijlens Gerrit Jansen Henrickje Wolters 06-09-1750 d.v. Rebecca Wolter Jan Meilinck Eva Tacken 26-09-1750 z.v. Elbert Willem Esse Willems Lowijsa Geertrui

Meilincks

Page 51: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

51 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Doopdatum Sexe Naam kind Naam vader Naam moeder Opmerkingen

18-10-1750 d.v. Wilhelmina Rijkelt Arends Woutertje Noije 15-11-1750 d.v. Henrica Marten Jansen Janna Willems 06-12-1750 z.v. Jan Jan Luinck Maria Aleida Reuvecamp

1751

00-01-1751 d.v. Stientje Cornelis Hendriks Gerritje Hendriks zie pag. 45 24-01-1751 z.v. Berend Noije Jansen Toontje Anckersmit 28-02-1751 d.v. Maria Willem Jansen Willemina Jansen 18-04-1751 d.v. Willemina Gerrit Wolters Boscamp Maria Gerrits Bosgoed 16-05-1751 z.v. Derck Derck Jansen Roskam Aeltje Jansen

Page 52: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

52 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwboek Twello 1658 – 1678 RBS 1575

Trouwdatum Omschrijving

1658

09-01-1658 Roleff Hendricks van der Wolde met Geertjen Gerrits van Twello 17-01-1658 Dries Aalberts van Twello met Marrije Gerrits, wed. tot Brummen 29-01-1658 Jan Jacobs, wednr. met Griete Janssen, wed., beide van Twello 04-04-1658 Gerrit Henricks van Deventer met Trijntjen Janssen van Twello 12-04-1658 Jan Lubberts met Mechtelt Goossens tot Wilpe 14-05-1658 Warner Janssen, wednr. tot Twello met Marrije Phlipsen, wed. tot

Wilpe 04-07-1658 Jan Harmens, wednr. tot Twello met Marije Dercksen, j.d. van Voorst 18-07-1658 Diderick Jans van Mehen met Margrieta van Yborgh van Deventer 05-09-1658 Jr. Derck Dionisius van Hokelim op het Ritbroeck tot Apeldoorn met

Mechtelt Hacfort, d.v. Jr. Johan Hacfort ten Veenhuis tot Twello 26-09-1658 Jan Lubberts, won. tot Twello met Jenneken Cornelissen van Twello 10-10-1658 Rotger Harmens, j.m. met Willemken Harmens, wed. van Egbert

Wolters, beide alhier won. 10-10-1658 Egbert Jansens opten Schockenkamp met Trijntjen Meijerincks van

Nede 00-11-1658 Gerrit Jansen Ramaker met Berentjen Reijners, j.d. 00-11-1658 Albert Dercksen van Colmeschate met Gerbrich Tonis van Twello

1659

30-01-1659 Jan Phlipsen van Vorchten met Geertjen Jansens van Epe uit Munsterlandt, alhier won.

13-03-1659 Lambert Courtsen van Deventer met Harmken Goossens (Gorssens) van Twello

08-05-1659 Jurrien Jurriens van Gessger in Munsterlant met Judith Bastiaens van Thyel, beide alhier won.

03-07-1659 Jr Derck Franciscus van Till won. Int Kerspel van Oldenseel met Jf. Anna Essebe van Hacfort, d.v. Joh. Hacfort tot Twello

08-07-1659 Inhibitie gedaen van jf. Hermanna Helena van Flodorf tot Oldenseel 14-10-1659 Tijman Everts van Gistel met Claesken Jans van Apeldoorn

1660

2 notities inzake b.g. huw. 03-07-1659: Diderick Frans van Till met jf. Anna van Hacfort

01-07-1660 Aelbert Gerritse van ter Wolde met Henrickjen Warners van Twello 07-10-1660 Diderick Duren, ruiter onder den Prince van Talmont tot Deven.... met

jf. Dorothea van Mehen

1661

13-05-1661 Aalbert Janssen, won. tot Twello met Gerritjen Janssen van Apeldoorn

13-05-1661 Berent Janssen van Enschede, alhier won. met Hilleken Berents van Losscher

04-08-1661 Jan Janssen Vaelholt met Evertjen Tonniss, j.d., won. tot Deventer 08-09-1661 Jan Janssen, soone van Jan Lamt, won. tot Vaassen met Henrickjen

Henricks, won. tot Twello 01-12-1661 Harmen Janssen van Voorst, s.v. Jan Tepper met Lummeken Dercks,

d.v. Derck Gerrits tot Twello

1662

Page 53: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

53 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

01-06-1662 Cornelis Wolters met Cornelisien Janssen 08-06-1662 Gerrit Harmenssen met Aertjen Henricks uit het Apeldoorner

Broecklant 00-07-1662 Harmen Hummen, wednr. van sal. Gerritjen Aelberts, won. in Wilpe

met Truicken Janssen, wed. van Harmen Jochums tot Twello 21-07-1662 Jan Janssen, won. tot Twello met Geesjen Henricks, mede alhier

won.

1663

03-05-1663 Warner Tonissen van Tonde met Jenneken Henricks, wed. van Engbert Gerrits tot Twello

17-05-1663 Henrick Engberts van Apeldoorn, won. tot Twello met Margriete Henricks, wed. van Evert Geerlichs tot Wilpe

00-07-1663 Jan Janssen, won. int Broecklant met Aeltjen Willems, d.v. Willem Reilinck tot Twello

25-10-1663 Jr. Seijno Hacfort, cornet, alhier won. met jf. Juliana van Ringia, won. tot Leuwarden in Vrieslant, welker proclamatien mede aldaar moeten geschieden

25-10-1663 Rutger Harmens van Wijhe met Geesken Gaerts van Diepenheim, beyde alhier won.

1 notitie inzake b.g. huw. 25-10-1663: Jr. Hacfort met jf. Van Ringia

1664

03-01-1664 Arent Janssen, s.v. Jan Huiskamp met Willemken Arents van der Wolde

21-02-1664 Reiner Gerrits, s.v. Gerrit Reiners, onderscholtis tot Twello met Aertjen Lubberts van Elspaet, welker proclamatien oock (in) ter Wolde moeten geschieden

25-02-1664 2 notities inzake Engele Gerrits (25-02 en 19-03-1664) 07-03-1664 Harmen Dercks van Drempe met Geertjen Janssen van Twello,

beijde won. tot Voorst 00-04-1664 Noy Janssen van Twello met Marritjen Henricks van Twello

1665

12-02-1665 Jan Jansen, s.v. Jan Melinck smidt tot Twello met Anneken Gerrits, d.v. sal. (Gerrit?) Henricks tot Voorst

19-03-1665 Peter Cornelis, s.v. Cornelis Alb. Van Twello met Ida Janssen, d.v. Jam Lamb(erts), beide won. tot Twello

26-03-1665 Derck Stevens, wednr. van Eepe met Grietjen Arents, onlangs won. alhier tot Twello ende nu in der Wolde, enz. (huw. te Epe)

00-00-1665 Jan Janssen van Wijhe met Trijntjen Hendricks van Twello 09-04-1665 Jan Daniels, won. in der Wolde met Anne Reiners van Twello 16-04-1665 Tonis Berents, s.v. Berent opt Slijckhuis met Reijntjen Gerrits, d.v.

Gerrit Reyntjes, beide van Twello 21-05-1665 Gerrit Janssen Huiskamp met Merritjen Harmens van Twello 28-05-1665 Aert Harms met Aeltjen Goossens, beijde van Twello 11-06-1665 Johan Frederick van Mehen van Twello met jf. Clara Elisabeth van

Keppel, d.v. Diderick van Keppel en Hilaria van Reasvelt van der Nijenborgh in Munsterlant

06-08-1665 Jr. Frederick Johan van Baer tot Slangenburg met jf. Dorothea Petronella van Steenbergen tot Duitervoorde

Page 54: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

54 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

10-09-1665 Aelbert Goossen, wednr. van Anneken Willems tot Wilpe met Mechtelt Melchers, wed. van Derck Gerrits tot Twello

05-11-1665 Jan Henricks, won. tot Twello met Elizabeth Lammerdincks, mede alhier won. en volgens uitspraecke van den Ed Hove van Gelderlandt van (haer) houwelijkcksbandt voorgaande ontbonden door die (malitiese?) desertien van eenen Jan Wiedeman

1666

14-01-1666 Hendrick Jorriens van Olst, won. tot Voorst met Anna Gerrits van Twello, mede tot Voorst

28-01-1666 Tonis Janssen van Oldenseel met Hilleken Henricks, beide alhier won. Proclamatien mede tot Wolde

04-02-1666 Derck Tonissen van Vaassen met Henrickjen Wessels, alhier won. en waren hier over al getuigen Jan Wijens als momber van de bruijt en wegens die bruidegom moeder Jan Janssens Ankersmid, beide tot Vaassen, won. alwaer haer proclamatien mede moeten geschieden

08-04-1666 Henrick Henricksen Sijl met Hermken Gerrits van Oldenseel, beijde won. tot Twello

21-04-1666 Tonis Janssen van Batmen met Jannetje Janssen van Niuwbroeck 00-00-1666 Jan Bartels van Warnsvelt met Lutgert Henricks van Wije 00-12-1666 Gerrit Warners met Anneken Reijners van Twello

1667

06-01-1667 Berent Tonis van Apeldoorn met Aelbertjen Jansen van Apeldoorn, beide won. tot Twello

13-01-1667 Goossen Everts, wednr. met Maria Mortij, wed., beijde tot Twello won. 10-02-1667 Cornelis Teunissen van Twello met Henrickjen Janssen van der

Wolde 00-00-1667 Gerrit Arents met Grietjen Wouters 00-05-1667 Jan Gerritsen van Twello met Berentjen Henricks van Swolle 02-06-1667 Wijnolt Henricks Huiskamp met Aertjen Janssen, beijde won. tot

Twello 27-11-1667 Willem Henricks van Twello met Jenneken Wolters van Wijhe, won.

ter Wolde 00-00-1667 Jan Willems van Ruerlo met Jenneken Janssen 27-12-1667 Jan Aelten van Apeldoren met Gerritjen Janssen van Twello 00-00-1667 Jan Janssens van Twello met Jenneken Gerrits van Colmeschate

1668

12-01-1668 Tonis Berents, wednr. met Trijntjen Henricks, beijde van Twello 19-01-1668 Jan Duemers van der Wolde, j.m. met Tonisjen Henricks, wed. van H.

Berents tot Twello 00-03-1668 Gerrit Janssen van Ootmarsum, w. v. Apel. met Merritjen Maessens,

wed. van Rolef Reintjes 12-05-1668 Gerrit Henricks van Wijhe met Evertjen Tonis, wed. van Jan Vaelholt

in Twello 00-06-1668 Harmen Janssen van Twello met Derckjen Janssen van Voorst 00-00-1668 Aelbert Janssen van Twello met Tonisjen Janssen van Wilpe 23-08-1668 Peter Stevens, wednr. van Geaken Lulofs, won. binnen Deventer met

Barta Boemers, d.v. Willem Boemers Kercker te Twello 00-09-1668 Henrick Henricksen, won. tot Twello met Henrickjen Tonissen van

Olst

Page 55: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

55 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

00-00-1668 Philips (Gerritsen), won. tot Voorst met Maria Mortij, won. alh. 20-12-1668 Jan Janssen van Twello met Hendrickjen Lucas uit den Grapendael,

ter Wolde getrouwd

1669

28-03-1669 Gerrit Harmssen van Suirloo met Willemken Courts, beijde hijer won. 02-05-1669 Jan Jansen Tichker, w. met Kunneken Gerrits, w., beide hier won. 29-07-1669 Adrianus Rijck van Hedickhuissen van Haeslen met Trijntje Gerrits

van Twello 29-10-1669 Willem Gerrits, s.v. Gerrit Reijntjens op den Buckelar met Hermken

Goossens, d.v. Goossen Harms op ten Harteler (Hartelaar) 05-12-1669 Willem Janssen uit Apeldoornsche Broeckland met Swaantjen Gerrits

van Diepenveen in Colmschate

1670

23-01-1670 Jan Harmsen, s.v. Jan Janssen van Oetmarsen met Merritjen Reijnders, won. tot Wolde m.t.

00-00-1670 Henrick Harmsen, s.v. Harmen Janssen van Twello met Fenneken Henricks, d.v. Henrick Gijesberts tot Epe, won. in der Wolde m.t.

06-03-1670 Gerrit Janssen, s.v. Jan Gerrits tot Wen(om) onder Apeldoorn met Henricken Janssen van Apel

06-03-1670 Jan Willems van Reurlo met Jenneken Janssen van Apeldooren 27-03-1670 Jacob Lamberts van Vaassen met Henrickjen Janssen van Twello 00-00-1670 Swave Berents, won. tot Deventer met Annaken Arents, won. tot

Twello 10-04-1670 Gerrit Hummen, won. en schepen int. Niuwbroeck met Aeltjen

Bomers van Twello 08-05-1670 Gerrit Henricks van Olst met Trijntjen Henricks van Twello 11-09-1670 Jan Claessen, s.v. Jan Lubberts tot Beckbergen met Reijntjen

Henricks, d.v. Henrick Huiskamp tot Twello 00-00-1670 Jan Janssen, won. tot Twello met Geertjen Janssen, j.d. tot Wilpe 00-09-1670 Henrick Janssen, s.v. Jan Ramaker tot Twello met Gertgen Dellij, d.v.

Dellij Tonissen tot Voorst 09-10-1670 Jan Warners, wednr. alhier Met Fenneken Henricks, j.d. alhier won. 18-11-1670 Jacob Claessen met Aeltjen Wolters met t. van Deventer

1671

12-11-1671 Rutger Harms, wednr. met Henrickjen Harmens, d.v. Harmen Heijnericks tot Wilpe

1672 - 1677

Ontbreekt (blz. 16 en 17 ontbreken)

1678

06-01-1678 Cornelis Henricks van Apeldoorn met Lijsjen Gerrits, d.v. Gerrit Reijners op ten Buckeler tot Twello

10-02-1678 Jan Jansen, s.v. Jan Henricks tot Wilp met Berentjen Egberts, d.v. Egbert Willems, won. tot Wilpe, doch beijde jongeluiden alhier tot Twello

18-02-1678 Gerrit Aelberts, won. tot Twello met Trijntje Janssen, d.v. Jan Lamberts tot Apeldoren, won. tot Deventer

Page 56: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

56 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

Het trouboek van Twello (Proclamatien) eindigt hier plotseling op blz. 19. Eerst op blz. 59 begint het trouwboek van Twello (Confirmatien) wederom met het jaar 1658. Zie verder Confirmatien vanaf 1658 hieronder volgend.

Page 57: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

57 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwboek Twello 1658 – 1751 RBS 1575

Trouwdatum Omschrijving

1658

10-01-1658 Jan Harmens op Pothoven met Liesbeth Derks van Apeldoorn 29-01-1658 Willem ter Mars ende Anneken Harmens, met att. van Deventer 00-00-1658 Gerrit Henricksen Kopp ende Hilleken Henricks, met att. van

Deventer 00-00-1658 Gerrit Henricks met Jenneken Lamberts van Twello 07-03-1658 Jan Jacobs met Griete Janssen van Twello 21-03-1658 Jan Janssen van Deventer met Hester Janssen, met att. van

Deventer 00-05-1658 Gerrit Henricks van Deventer met Trijntjen Janssen van Twello 23-05-1658 Engbert Arents ende Stijntjen Janssen, met att. van Deventer 30-05-1658 Willem Aalberts trompetter tot Zutphen met Liesbet Janssen Perket,

met att. van Deventer 13-06-1658 Warner Janssen met Marrije Phlipsen 27-06-1658 Henrick van Diepenheim ende Magdalena van Reijcke, met att. van

Deventer 25-07-1658 Henrick Jansen met Elsken Stoormans, met att. van Deventer 26-07-1658 Gerrit Janssen, wednr. ende Barbara van den Berge, met att. van

Deventer 15-08-1658 Diederick Jan van Mehen met Margrieta van Ijborgh 00-00-1658 Jan Harmens met Merritjen Dercksen Hontinck 19-09-1658 Francois Clousen met Grietjen Peters van Deventer 29-10-1658 Frederick Henricks met Fenneken Henricks van Deventer 31-10-1658 Jan Lubberts met Jenneken Cornelissen van Twello 00-00-1658 Egbert Janssen Schockenkamps met Trijntjen Meijerincks van Nede 28-11-1658 Rotger Harmens met Willemken Harmens 05-12-1658 Jan Wemners (?) van Deventer, onlangs uit Niuw Nederlant met

Maria Gov.. wed. van D..sick, met att. van Deventer

1659

00-04-1659 Lambert Courtsen van Deventer met Harmken Goossens van Twello 29-04-1659 Claes Janssen met Wobbeke Henricks, att. van Deventer 29-04-1659 Berent Janssen van Doesborgh en Esle Janssen, met att. van

Deventer 26-06-1659 Steven Warners, soldaet ende Willemken Aalberts, met att. van

Deventer 00-07-1659 Henrick Janssen van Osnabrughe met Berentjen Aertsen van

Denekamp, met att. van Deventer 22-10-1659 Aelbert Janssen, wednr. ende Jenneken Lucas, van Deventer met att. 00-00-1659 Evert Gerrits ende Jenneken Kaems van Eijbertgen, met att. van

Deventer 30-10-1659 D. Georgius Meisenhemer, s.s. enz met Anna Verhagen, wed. D.

Martinij, pastory in Epe, met att. van Deventer 00-00-1659 Tijl Appeltob ende Liesbeth Peters, met att. van Deventer 11-12-1659 Joris Philips ende Liesbeth Drosten, met att. van Deventer 25-12-1659 Berent Meijer, ruiter onder den H. Prince van Tarente met Caterina

Schulers van Grolle, met att. van Deventer

1660

Page 58: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

58 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

00-00-1660 Derck Franciscus van Till met Anna Elsebe van Hackfort 22-07-1660 Cornelis Loef, ruiter onder die prince van Talmont met Perijntje

Ruters van den Bosch, met att. van Deventer 00-00-1660 Sander Drachter van Deventer met Bertjen Henricks 30-09-1660 Henrick Selmen met Orsele Segenbroeck, met att. van Deventer 07-10-1660 Henrick Jonck met Anna Catrina Fraterr, met att. van Deventer 00-00-1660 Aelbert Gerrits met Henrickjen Warners 00-00-1660 Derck van Duren met Dorothea van Mehen 16-12-1660 Jan van Hattum, j.v.d. met Gerardina van Kempen, met att. van

Deventer en H..

1661

00-03-1661 Egbert Janssen van Ruurlo met Marrie Peters, met att. van Ruerlo 00-00-1661 Henrick ... gewoont hebbende bij Jr. Schimmelp. met ...... van

Deventer 28-04-1661 Claes Arents met Margrieta Sijvers, met att. van Deventer 12-05-1661 Jan Dircksen van Salingen met Anneken Janss, met att. van

Deventer 12-05-1661 Albert Janssen met Anneken Rutgers, met att. van Deventer 19-05-1661 Peter Coster ende Aeltje Caspers, met att. van Deventer 03-06-1661 Jan Kreuger met Hester Jochums, met att. van Deventer 03-06-1661 Henrick van Lennen met Elizabet Peters, met att. van Deventer 23-06-1661 Berent Janssen van Enschede met Hille Berents van Losschers 30-06-1661 Derck Rijcks van Metelen met Maria Laurens, met att. van Deventer 07-07-1661 Gerrit Jonck van Deventer en Stijntjen Dercks, met att. van Deventer 06-10-1661 Jan Vaelholt met Evertjen Toniss 06-10-1661 Jan Schoevelt met Geesken Janss, met att. van Deventer 08-12-1661 Jan Vivaen, soldaet tot Mastricht met Anneken Stams van Deventer,

met att.

1662

23-02-1662 Abraham Janssen met Anneken Henricks, met att. van Deventer 15-06-1662 Cornelis Wolters met Cornelisjen Janssen

1663

20-12-1663 Rutger Harmens met Geesken Gaerts 27-12-1663 Jan Geerts met Fenneken Janssen, met att. van Deventer

1664

21-02-1664 Jan Janssen van Aken ende Liesbeth Evers, met att. van Deventer 30-04-1664 Egbert van Lingen met Gerritjen Hiddinck van Delden, met att. van

Deventer 10-07-1664 Jan Alberts met Engeltje Voss, met att. van Deventer

1665

19-03-1665 Jan Janssen Melinck, smidt alhier met Anneken Gerrits van Voorst 00-03-1665 Albert Gerrits met Derckjen Henricks, met att. van Deventer 21-04-1665 Henrick Jonck, wednr. met Trijntjen Jans, j.d., met att. van Deventer 07-05-1665 Tonis Berents met Reijntjen Gerrits 00-00-1665 Jan Janssen van Wijhe met Trijntjen Henricks van Twello 04-05-1665 Peter Cornelissen met Ida Janssen 04-05-1665 Jan Daniels met Anne Reijners 04-06-1665 Jan Kock met Aeltjen Evers, met att. van Deventer

Page 59: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

59 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

06-08-1665 Peter Puijs, soldaet tot Deventer met Elsken Gerrits, met att. van Deventer

06-08-1665 Jan Henricks van Weschaven met Janneken Jaspers, met att. van Deventer

13-08-1665 Harmen Harmens, soldaet met Swaantjen Janssen, met att. van Deventer

06-09-1665 Gijesbert Cleensmidt en Stijntjen Sagensnijders, met att. van Deventer

12-12-1665 Jan Berents ende Aeltjen Gerrits, met att. van Deventer

1666

00-02-1666 Henrick Jorriens met Anne Gerrits 00-03-1666 Tonis Janssen van Oldenseel met Hilleken Henricks 01-04-1666 Harmen Lepharts met Gerritjen Floors, met att. van Deventer 28-04-1666 Henrick Henricksen Sijl met Hermken Gerrits van Oldenseel 28-04-1666 Marten Luijcks, soldaet met Hester Joosten, met att. van Heusden 06-05-1666 Jan Bartels van Warnsvelts met Lutgert Henricks 13-05-1666 Derck Henricks, soldaet onder Collonel Go.. ein tot Deventer met

Aeltjen Willems, met att. van Deventer 20-06-1666 Tonis Janssen van Batmen met Jannetjen Janssen van Niuwbroeck 01-07-1666 Rolef Jacobs met Jenneken Lamberts, met att. van Batmen en Wilpe 01-07-1666 Hubert Bernarts, soldaet met Trijntjen Peters, met att. van Deventer 21-10-1666 Jorrien Kegeler, soldaet met Margriete Lubberts van Deventer

1667

00-01-1667 Gerrit Warners met Anne Reijners 02-02-1667 Berent Joosten, sergeant binnen Deventer met Helena Cupers, met

att. van Deventer 00-03-1667 Cornelis Tonissen van Twello met Henr(ickjen?) Janssen van der

Wolde 08-04-1667 Willem Berents met Jenneken Harmens, met att. van Deventer 00-06-1667 Wijnolt Henricks met Aertjen Janssen 04-12-1667 Aert Giesberts, soldaet tot Loeve... met Marije Jans, met att. van

Deventer

1668

00-02-1668 Jan Dicemers van der Wolde met Tonisjen Henricks van Twello 00-02-1668 Jan Lamberts met Janneken Lubberts, met att. van Deventer 00-03-1668 Gerrit Janssen van Ootmarssen met Merrije Maessem van Twello 12-04-1668 Willem van der Well met Antonette van Doord(n)ick, met att. van

Deventer 19-04-1668 Gerrit Henricks van Deventer met Elske Janssen, met att. van

Deventer 27-05-1668 Johan Frederick Mauradt met jf. Elizabet de Wolf van Wilpe, met att.

van Deventer 12-08-1668 Harmen Janssen van Twello met Derckjen Janssen van Voorst 20-08-1668 Aelbert Janssen van Twello met Tonisjen Janssen van Wilpe 12-09-1668 Peter Stevens van Deventer met Bartje Boemers van Twello 25-10-1668 Diederick Hoeck van Deventer met Aleida Daniels de Pomerede van

Olst, met att. 17-12-1668 Berent Ketwigh met Magdalena Hoijncks van Deventer, met att.

1669

Page 60: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

60 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

21-02-1669 Henrick Tonissen met Jenneken Schoevel 24-02-1669 Henrick Voet van Deventer met Maria Melchars, met att. van

Deventer 00-03-1669 Steven du Chan met Claertjen Lubberts, met att. van Zutphen 04-07-1669 Willem Arents met Anneken Jans 00-00-1669 Gerrit Harms van Suirloo met Willemken Courts van Twello 00-00-1669 Jan Janssen Tichler met Kunne Gerritsen 22-08-1669 Clemens Niulo met Salomé Langhe, met att. van Amsterdam en

Swolle 00-00-1669 Jan Albersen Knaap en Willemken Tengnagel, met att. van Deventer 28-11-1669 Willem Gerrits opten Buckeler met Harmken Goossens vant Harteler 00-00-1669 Peter Tobias van Niumegen met Willemken Janssen van Zuthpen,

met att. van Wijhe

1670

12-04-1670 Jan Harmens van Deventer met Eva Evers van Apeldoren 00-00-1670 Han Hanssen Goeleman van Metelen met Trijntjen Gerrits, wed., att.

van Deventer 28-03-1670 Peter Janssen van Deventer met Claasje Wildemans van Deventer 19-05-1670 Gerrit Harms van Raalte met Grietjen Tonis, won. tot Deventer Ook het Trouwboek-Twello (Confirmatiën) blijkt in 1670 plotseling te

eindigen op blz. 72 en wordt voortgezet op blz. 83 met het jaar 1686.

1686

03-01-1686 Jan Hendriks, s.v. Hendrik Jansz van Twello met Jentjen Reijnders, j.d. van wijlen Reijnder Pannekoek van Apeldoorn

22-01-1686 Jan Gerritsz Zijl, j.m., s.v. wijlen Gerrit Jansz van Twel, won. op den Teug in de Vlessche met Geertje Jansz, j.d. van wijlen Jan Hermens op Pothoven onder Twel, won. tegenwoordig op den Pel onder Voorst

21-03-1686 De Ed. Welgeb. Jacob Henrik Monnink, vendrik onder het regiment van de heer overst Haarssolte met de Ed. Welgeb. Juffr. Beatrix Catharina Hacfort, d.v. 't Veenhuijs

16-04-1686 Peter Jansz van Winsen, s.v. wijlen Jan Will. tot Winsen in Maaswaal met Cornelia Derks, j.d. van wijlen Derk Hendriks van Ginderik int lant van Cleef

03-07-1686 Jan Hermensz, wednr. van Anneken Willemsz en Stijntje Lamberts, j.d. van Lambert Willems in de Schadewijk

28-08-1686 Hermen Gerrits j.m., s.v. Gerrit Gerrits en Marritje Reijnerts, wed. van Jan Hermens, beijde won. tot Twello

1687

14-01-1687 Goossen Gerrits j.m., s.v. wijlen Gerrit Warners van Wilpe en Gerritje Jans, j.d. van wijlen Jan Janssen van Twello

23-01-1687 Henrik Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Cornelis, geboortig alhier tot Twel en Grietjen Hendriks, j.d. van wijlen Henrik Eskes, geboortig tot Olst

00-01-1687 Jan Kersten, j.m., won. alhier tot Twello en Jenneken Gerrits, d.v. wijlen Gerrit Jansz

00-01-1687 Hermen Rutgers, j.m., s.v. Rutger Hermens en Mechteld Henrix Bosweer, beijde van Twell, de een op Schelenhof, de ander van Badink

05-02-1687 Gijsbert Hermens, j.m., s.v. wijlen Hermen Aalberts en Aaltjen Hendriks, wed. van Fredrik Hendriks, beijde van der Wolde

Page 61: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

61 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

09-03-1687 Hendrik Lamberts, j.m., s.v. wijlen Lambert Hendriks in de Vlesse en Grietje Goossens, j.d. van wijlen Goossen .... van Hooge Soeren

18-03-1687 Willem Geerlof van den Berg, j.m., s.v. Geerlof Abrams van den Berg van Hattem en Derkje Jans van Zulphen, j.d. van Jan van Zulphen, won. tot Deventer

15-04-1687 Hans Hendrik Meijaner, soldaat onder het regiment van den Heer Colonel Grave Carlson van de compagnie van de Heer Capitein Born en Margarita Jansz, j.d. van wijlen Jan Jacobs van Twello

00-00-1687 Rijk Gerrits, wednr. van Aeltjen Hermens en Marritjen Hendriks, d.v. Hendrik Adriaans, bijde tot Twello

00-00-1687 Gerrit Goossens, wednr. van Grietjen Hougen en Wijsken Arents, j.d. van wijlen Arent Cours tot Wilp, de bruidegom woont tot Vaassen

12-06-1687 Gerrit Alberts, won. tot Apeldoorn en Stijntje Gerrits, j.d. van Gerrit Jansz Kolebrander tot Twello

24-07-1687 Egbert Jansz van Drecht, j.m., s.v. wijlen Jan Tonisz van Drecht, won. in Terwolde en Jenneken Willems, wed. van Gerrit Wolters op Pothoven

04-09-1687 Dobbe Lubberts, wednr. van Derksken Hendriks tot Twello en Jenneken Grederix, j.d. van wijlen Frederik Roelofs op de Beke van Vorden

04-12-1687 Willem Jansz, j.m., s.v. Jan Martens tot Deventer en Mechteld Jans Ruimers, j.d. van wijlen Jan Jansen Ruimer van Loenen

00-00-1687 Hendrik Roelofs, j.m., s.v. wijlen Roelof Hendriks in ter Wolde en Geesken Jans, j.d. van Jan Hermens van Twello

1688

15-01-1688 Hermen Vaalholdt, j.m., s.v. zal. Jan Vaalholdt en Hermken Tonis, j.d. van Sal. Tonis Berents opt Slijkhuis

25-02-1688 Berent Hermens, j.m., s.v. Hermen Berents van Twello en Hendrijntje Willems, j.d. van Wilhelm Tonisz van Wilpe

24-05-1688 Claas Jansz Pannekoek van Apeldoorn, j.m., s.v. Jan Pannekoek van Weenum en Maria Noijen, j.d. van Noije Jans van Twello

04-08-1688 Jan Gerrits, j.m., s.v. wijlen Gerrit Jansz van Wilp en Leentje Jansz, j.d. van wijlen Jan Tonise van Deventer

13-10-1688 Arent Jansz, j.m., s.v. Jan Willems van Wilpe en Wandrina Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Warners, ook bij leven won. onder Wilp

20-10-1688 Gerrit van Eerdbeek, wednr. van Geertruid Joosten en Marritjen Everts, j.d. van Evert Jansz Bongertman van Colmenschate

1689

06-01-1689 Jan Jansz, j.m., s.v. Jan Jansz op ’t Sprekeler onder Apeldoorn en Marritje Warners, j.d. van wijlen Warner Hermens van Gietelo (?), tegenwoordig won. alhier tot Twello

Hier klopt de nummering der bladzijden niet en ontbreekt mogelijk blz. 88

16-03-1689 Geurt Rutgers, j.m., s.v. Rutger Hermens op ’t Schelenhof en Grietje Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Hermens, beijde van Twello

16-06-1689 d’Hoogh Ed. Welgeb. Heer Joan Louijs Knoppert, soon tot den Nijhof in Gijsbeeks en de Welgeb. Juffer Anna Gerdelijna Ten Grotenhuis, dochter tot het Veenhuis in Empe

Page 62: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

62 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

29-06-1689 Jan Lamberts op den Bukkelaar, wednr. van Stijntje Derks en Jacobjen Jans, j.d. van wijlen Jan Hendriks, beijde tot Twello

09-11-1689 Marten Hofman, ruijter onder de compagnije van de Heer Majoor Samson Baron de Staijn en Willeken Egberts, j.d. van wijlen Egbert Jansz op den Schokkenkamp van Twello

18-12-1689 Johan Koegel, geb. tot Burik in ’t Land van der Mark en Gerritje Lamberts, j.d. van Lambert Willem van Twello

27-12-1689 Rutger Robertsen, wachter van de Heer overste Itterse, geb. tot Nimwegen en Trijntje Meijlink, j.d. van Jan Meijlink tot Twello

1690

30-03-1690 Otto Jacobsz, s.v. wijlen Jacob Aertzen van Oosterhuizen onder Beekbergen en Marij Hendriks, d.v. Hendrik Janss tot Twello

06-04-1690 Jan Hendriks, j.m., s.v. wijlen Hendrik Jansz, geb. tot Twel en Geertruid Willems, j.d. van wijlen Willem Hendriks van Wilpe

20-07-1690 Berent Elberts, j.m., s.v. wijlen Elbert Gijsberts, geb. tot Apeldoorn in ‘t Broekland en Maria Egberts, j.d. van wijlen Egbert Jansz van Twello

05-10-1690 Teunis Jansz, wednr. van Fenneken Willems, onder Wilp gehorend en Henderske Jans, j.d. van Jan Hermens onder Ter Wolde

22-11-1690 Willem Peters op ’t Slijkhuijs, wednr. van Trijntje Hendriks en Reijntje Teunis, j.d. van wijlen Teunis Berents van Twel

1691

01-02-1691 Jan Lucasz, j.m., s.v. wijlen Lucas Derks, geb. tot Wilpe en Aertje Noijen, j.d. van Noije Jansz tot Twel

06-03-1691 Hendrik Kleene Oostindisch Veer(der?) en Hendrikje Gerrits. Zijn bij ons met attestatie, beijde van Amsterdam in Deventer inge(zeten) en op dien ...dag in den huw. staat bevestigt

02-05-1691 Hendrik Jansz, j.m., s.v. Jan Lamberts en Neeltjen Jansz, wed. van Willem Teunis Slijkhuis

12-09-1691 Egbert Meijlink, j.m. en Leentje Jansz, beijde van Twel 26-09-1691 Gerhardus Kock, j.m., s.v. wijlen Paul Kok, geb. van Ghenen en Anna

van Mehen, j.d. van Derk van Mehen, dijkschrijver alhier tot Twello 10-10-1691 Marten Jansz, j.m., s.v. wijlen Jan Hermens en Marritje Jans, j.d. van

Jam Lamberts, beijde van Twell 02-12-1691 Goossen Egberts, j.m., s.v. wijlen Egbert Janss op den

Schokk(enkamp) en Dorothea Alberts, j.d. van Albert Jansz op ’t Dijk ende beijde van Twel

1692

26-01-1692 Hermen Willems, j.m., s.v. Willem Gerrits en Marritje Aerts, j.d. van Aert Hermens, beide van Twel

04-09-1692 Gerrit Jansz, j.m., s.v. Jan Jacobsz onder Wilp en Anneken Courts, wed. van Dries Alberts

07-10-1692 Teunis Cornelis Slijkhuis van Twello en Aagjen Gerrits, d.v. Gerrit Gerrits in Wilp

17-12-1692 Claes Jans, s.v. wijlen Jan Jansz van Ter Wolde en Berentje Hermensz, j.d. van Hermen Bloemink van Twel

1693

07-01-1693 Berent Hendrik Polman, j.m., s.v. wijlen Henrik Polman van Aalten en Geertruid Jans, j.d. van wijlen Jan Willems van Twel

Page 63: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

63 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

12-03-1693 Aelbert Engberts, j.m., s.v. wijlen Engbert Jansz en Geertruid Noijen, j.d. van Noije Jansz, beijde van Twel

19-03-1693 Jan Gerrits, j.m., s.v. wijlen Gerrit van Raelte en Anneke Jans, j.d. van Enter

11-05-1693 Hendrik Gerritsen, j.m., s.v. wijlen Gerrit Hendriks van Twel en Engeltje Jans, j.d. van Jan Hermens van Wilpe

02-07-1693 Andries Janssen Sluiter, j.m., s.v. Jan Sluiter van Oldenzeel en Hendersken Hermens, wed. van Reijner Janssen van Twel

20-08-1693 Jan Hendriksen, s.v. Hendrik Janse, met att. van Wesepe en Maria Jans, d.v. wijlen Jan Gerritsen, won. bij Willem Aalberts, beijde geb. tot Wesepe, met att. van Wesepe

04-11-1693 Jan Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Tonise onder Ter Wolde en Arentje Hendriks, wed. van Hendrik Stevens onder Twel

04-11-1693 Reijnder Jansz, j.m., s.v. wijlen Jan Reijnders op den Ankeler onder Apeldoorn en Henderske Wijnolts, j.d. van Wijnold Hendriks van Twel

1694

03-03-1694 Willem Jansz, j.m., s.v. wijlen Jan Janssen van Wilp en Arentje Gerrits, wed. van Jan Janz onder Twel

10-03-1694 Jan Jansz, wednr. van Elsken Hendriks van Voorst en Trijntje Jans, wed. van Hendrik Gerrits van Twell

26-05-1694 Berent Hendriks Ten Weechel, wednr. van Betje Bomers van Welsum ende Gerritje Meulemans, wed. van Jacob Bomer, in zijn leven kerkmr. alhier tot Twello

04-08-1694 Berent Hattink, j.m., s.v. Jan Hattink, won. tot Schoppink en Albertje Tonis, wed. van Wolter Colijn alhier tot Twello

15-09-1694 Hendrik Berents Bennink en Grietje Meijlinks, j.d. van Jan Meijlink, kerkmr. tot Twel. Voorseijde bruidegom zijnde wednr. van Joanna Elsabe van Heukelom

10-11-1694 Heer Gerhard Dandels, scholtus des Ampts Voorst en Juffr. Aleijda Nijlands, j.d. van wijlen d’Heer Andreas Nijland. Burger in sijn leven der Stad en Rentar des Cappittels tot Deventer

15-12-1694 Dries Willemsen, j.m., s.v. wijlen Willem Teunis in Twel en Dieltje Gerrits, wed. van Gerrit Hendriks op den Bovenbrink in Ter Wolde

1695

18-02-1695 Maas Janssen, j.m., s.v. wijlen Jan Maas van Twel en Jenneken Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Noijen van Raelte

03-03-1695 Teunis Frerix van Vorden en Elisabet Hendrix, wed. van Henrik Everts van Wilp

27-07-1695 Aelbert Aelberts, j.m., s.v. wijlen Aelbert Lamberts van Epse en Elisabet Wolters, wed. van Derk Derks van Twel

1696

04-01-1696 Jacob Lamberts, wednr. van Henderske Jans in Twello en Maria Jans, j.d. van wijlen Jan Hermens van Ter Wolde

24-01-1696 Hendrik Hermans van Goor, wednr. van Swaentje Clavant onder Voorst en Maria Jans, j.d. van wijlen Jan Land van Zetze (c), won. tot Twel

01-02-1696 Tonis Hendriks, j.m., s.v. Hendrik Gerrits van Helendoorn en Hermken Tonis, wed. van Hermen Vaalholt van Twello

Page 64: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

64 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

11-07-1696 Hermen Aertzen, j.m., s.v. Aert Hermens van Twello en Swaantje Dries, wed. van Willem Berents, beijde in Twel

19-09-1696 Jan Peters, j.m., s.v. wijlen Peter Cornelis van Twel en Geertruid Roelofs, j.d. van wijlen Roelof Willems van Voorst

03-10-1696 Jan Aalberts, wednr. van Maria Hendriks in Wilp met Maria Willems, d.v. Willem Teunis Bruggenbosch in Twello

10-10-1696 Jacob Gerrits van Welbergen, j.m., s.v. Gerrit Hendriks Welberg en Gerritie Meijlinks, j.d. van Jan Meijlink, kerkm. alhier, beijde van Twel

16-11-1696 Martinus Swolgen, j.m., s.v. Alard Swolgen tot Twel en Maria Gagneuin, j.d. van Noel Gagneuin van Deventer

28-11-1696 Johan Berends, j.m., s.v. wijlen Berend Voorders van Markel en Mechteld Berents, j.d. van Berend Koelink van Ruijrlo

03-12-1696 Franscois Boulange van Bergen in Henegou en Anna Founiè van Sedan

1697

18-02-1697 Gerrit Everts, j.m., s.v. Evert Gerrits van Apeldoorn en Jenneken Jacobs, j.d. van Jacob Reijnds tot Twel

20-02-1697 Eijlard Janssen, wednr. van Derkske Everts en Berentje Claas, j.d. van Claas Willems, won. tot Epe

00-00-1697 Dellis Hendrix, j.m., s.v. Hendrik Janssen van Twell en Gerritje Jans, j.d. van wijlen Jan van Ommen, custos in ’t Nijbroek

03-04-1697 Jan Berendt Voorts, j.m., s.v. Jan Voorts van Woltrop onder het Sticht van Geulen en Jenneken Jans, j.d. van wijlen Jan Meijer van Twel

09-04-1697 Arend Courts, j.m., s.v. wijlen Arend Courts onder Wilp en Henderske Rutgers, j.d. van Rutger Hermens van Twel

17-04-1697 Jan Janssen, wednr. van Aeltie Hendrik in ’t Nieubroek en Eva Gerrits, j.d. van Twel, wiens moeder is Berentie inde Roskam

28-08-1697 Berend Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Hermelink van Oon (?) in ’t Graafschap Benthem en Jenneke Derks, wed. van Hugo Giel(en) in Twel

00-09-1697 Andries Eijlards van Gietel en Janna Berends van Twel 23-10-1697 Aerd Hermens, j.m., s.v. wijlen Hermen Janssen van Twel en

Geesken Jans, j.d. van Jan Hermens tot Oldenzaal 29-10-1697 Peter Gerrits Hummen, j.m., s.v. wijlen Gerrit Hummen in ’t Nijbroek

en Engeltje Jans, wed. van Hendrik Gerrits Welberg, alhier tot Twel 23-12-1697 Arend Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Arends en Gerritje Jans, wed. van

Arend Gerrits, beijde van Twel 25-12-1697 De Hoogh Welgeb. Heer Joan Alard Hakfort, Heer tot het Veenhuijs

en de Hoogh Welgeb. Vrou Anna Gerdelina van Grotenhuis, Douiagiere Knopperts, dochter tot het Veenhijs

1698

00-00-1698 Derk Cornelisz, j.m., s.v. wijlen Cornelis Gerrits van Twel, in de buirschap Schaink en Hendrikje Hendriks, j.d. van wijlen Hendrik Gerrits onder Apeldoorn

00-00-1698 Willem Aalberts, j.m., s.v. Aelbert Peters Bloemink in Twello en Jenneken Arends, wed. van Berend Werners in Terwolde

09-03-1698 Lambert Janssen, j.m., s.v. Jan Janssen van Olden(z)al en Anneken Jans, j.d. van Jan Hermens van Selm

Page 65: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

65 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

19-03-1698 Gerrit Poppink, j.m., s.v. wijlen Engel Poppink van Doesburgh en Geertje Meijlinks, j.d. van Joan Meijlink, kerkmeester alhier tot Twello

03-04-1698 Ernst Willems Timmers van Woltdorp en Fijke Hendriks Hoddel van Dulmen

22-04-1698 Frerik Gerrits Put, j.m., s.v. wijlen Gerrit Put van Apeldoorn en Jantje Verheij, j.d. van wijlen Cornelis Verheij int Wolthuis, met att. van Apeldoorn

08-05-1698 Berend Hendriks, j.m., s.v. Hendrik Janssen van Twel en Geestie Warners, j.d. van wijlen Warner Janssen van Voorstonde

29-05-1698 Hermen Derkss, j.m., s.v. wijlen Derk Derkss tot Twel en Teuntje Hendriks, j.d. van Hendrik Egberts van Ter Heijne

03-09-1698 Jan Melink, j.m., s.v. Evert Melink onder Colmenschate en Elske Hendriks, j.d. van Hendrik Janssen van Twel

00-00-1698 Jurrien Janssen, j.m., s.v. Jan Warners van Apeldoorn en Maria Hendriks, j.d. van Hendrik Janssen van Twel

08-10-1698 Roelof Willems, j.m., s.v. wijlen Willem Roelofs van ’t Nieubroek en Evertje Roelofs, j.d. van wijlen Roelof Willems van Voorst

1699

06-05-1699 Evert Albert, knegt van d’Heer Grotenhuis en Geeske Jans 10-06-1699 Willem Aelberts, wednr. van Trijntje Cornelis en Aeltje Arends, j.d. in

Weteringe onder Colmschate 24-06-1699 Teunis Hermens Floris, wednr. van Teuniske Lamberts van Voorst en

Esse Jacobs, d.v. Jacob Reijnds tot Twell 01-07-1699 Hendrik Teunis, j.m., s.v. wijlen Teunis Berents van Twel en Maria

Rutgers, j.d. van Rutger Hermens van Twel 07-06-1699 Lubbert Dobben de Wilde, j.m., s.v. Dobbe Lubberts tot Twel en

Leentje Meijers van Deventer 06-08-1699 Hendrik Willems, wednr. van Aeltje Stevens van Voorst en Grietjen

Janss, j.d. van Jan Berends van de Stuyvebeek tot Holten 23-11-1699 Zijn bij ons in den huwelijken staat bevestigt d’Heer N. Klink van

Amsterdam met de E. Jufft. Gardelliere van Deventer op ..toog van haerlieder attestatien van Amsterdam en Deventer alwaar haere huwelix geboden geschied waren

1700

03-01-1700 Wolter Teunis, j.m., s.v. Teunis Janss onder Wilp en Hermina Gerrits, j.d. van Gerrit Arends van Twel

00-00-1700 Philips Hermens, wednr. van Eeltje … en Geertje Jans Bresser, d.v. Jan Hend. Bresser van Voorst

01-02-1700 Wilhm Vastenouw, j.m., s.v. Gijsbert Vastenou van Deventer en Jacomina Engelen, j.d. van wijlen Adriaan Engelen, mede van Deventer

16-03-1700 Jacob Janssen, j.m., s.v. Jan Warners in Ter Wolde en Grietje Jans, d.v. Jan Willems van Twel

28-04-1700 Arend Tijmans, s.v. Tyman Gerrits van TerWolde en Wilmken Noyen, d.v. Noye Jansen van Twel

28-04-1700 Bessel Derx, s.v. Derk Frerix van Twell en Jenneken van Hardinge, d.v. Hermen Wiesserinx van Ulsen

17-05-1700 Hermen Jansz, s.v. Jan Wolters tot Eepe en Maria Jansz, d.v. Jan Gerrits Kijvit tot Twel

Page 66: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

66 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

08-06-1700 Peter Hendriks, s.v. wijlen Hendrik Peters van Ter Wolde en Elisabets Bomers, j.d. van wijlen Jacob Bomer van Twel

00-00-1700 Rutger Everts, wednr. van Jennneken Aelberts en Jenneken Arends, d.v. Arend Janssen Huiskamp, beijde onder Twel

00-06-1700 Gerrit Heijmerigs, s.v. wijlen Hermen Heijmerigs van Wilp en Gerritjen Meulemans, wed. van Hendrik van Weegsel van Twel

20-06-1700 Hendrik Cornelis, s.v. wijlen Cornelis Gerrits van Twel en Henrikie Hermens, j.d. van Hermen Hendriks van Voorst

30-06-1700 Jan Kerrits, van Gulpen bij Maastrigt afkomstig en Aaltje Janss, wed. van Jan Alting tot Holten

27-08-1700 Hermen van Seasveld, s.v. Gerrit van Saesveld van Deventer en Geertje Gerrits van Welberg, d.v. wijlen Gerrit van Welberg van Twel

08-09-1700 Thimannus van Marle, s.v. d’Heer Reijnier van Marle, burger tot Campen en Cataleijna Henrica Elberti, j.d. van Henr. Elberti, ontfanger van Voorst

16-10-1700 Berent Lamberts, s.v. wijlen Lambert Jansz van Delden en Elsken Jansz, wed. van Derk Jansz van Twel

25-10-1700 Tonis Hermens Floris, wednr. van Eese Jacobs en Joanne Jans, d.v. wijlen Jan Jans van Wesepe

30-10-1700 Henrik Janssen, wednr. van Geertruyd Janss van Twel en Maria Magdalena Crouse, d.v. wijlen Jan Crouse van Schuttorp in ’t Graefschap Benthem

1701

05-03-1701 Claes Janssen, s.v. Jan Claassen van Voorst en Mechteld Almsijk, d.v. wijlen Gerrit van Almsijk van Twel

09-04-1701 Marten Jansen, s.v. Jan Lamberts van Twel en Jenneken Egberts, d.v. wijlen Egbert Arends van Voorst

28-04-1701 Jan Egberts, s.v. Egbert Hendriks tot Raelte en Lutgard Tonis, wed. van Albert Peterssen van Twel

07-05-1701 Jan Meijlink, s.v. Jan Meijlink, kerkmr. tot Twel en Jantje Jans, d.v. Jan Lamberts van Twel

18-06-1701 Derk Jansen, s.v. wijlen Jan Wessels en Geertruyd Gerrits, d.v. wijlen Gerrit Hermens

01-07-1701 Wolter Gerrits, s.v. Gerrit Wolters en Neeltje Cornelis Slijkhuis, beijde van Twel

00-00-1701 Jan Lamberts, s.v. Lambert Willems van Twel en Willemken Willems, d.v. wijlen Willem Janssen van Colmschate

19-08-1701 Lambert Janszen, wednr. van Jenneken Jans van Deventer en Henderske Derks, d.v. wijlen Derk Janssen van Twel

23-09-1701 Jan Noyen, s.v. Noye Janssen en Gerritje Wouters van Doesburg 21-10-1701 Albert Janszen, s.v. wijlen Jan van Grol van Wije en Anneken

Cornelis, d.v. wijlen Cornelis Gerrits van Twel 11-11-1701 Lubbert Cornelis, s.v. wijlen Corn. Lubberts van Voorst en Berentje

Harms Bloemink, wed. van Claes Janszen

1702

00-01-1702 Jan Aertz, s.v. Aert Hermens en Geertje Jans, d.v. Jan Lamberts, beijde van Twel

04-02-1702 Joachim Aertz, s.v. Aert Hermens en Gerritje Jans, d.v. Jan Wessls, beijde van Twel

Page 67: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

67 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

09-02-1702 Henrik Lamberts, j.m. van Haexbergen en Maria Willems, wed. van Jan Berendts van Ter Wolde

11-02-1702 Jan Gerrits, wednr. van Leentje Jans en Stijntje Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Lamberts van Holten

00-07-1702 Antoni Lamberts, j.m., s.v. wijlen Lambert Tonis en Tonisken Derks, j.d. van wijlen Derk Tonis

00-07-1702 Derk Derksen Kipperman, wednr. van Aeltje ... en Fenneken Lucass 05-07-1702 Gerrit Cornelisz, j.m., s.v. Cornelis Willems op de Romate en Regina

Claassen, j.d. van Claas Geurtsz van Loochem 00-00-1702 Henrik Willems, s.v. Willem Gerrits onder Ter Wolde en Genneken

Aelberts, j.d. van wijlen Aelbert Peters van Twell 27-09-1702 d’HooghWelgeboren Heer Henrik Baron van Rouwenoort, Heere tot

den Uijlenpas, gecommitteerde wegens de provinsie van Gelderland in den Raad van State en extraordinaris gedeputeerde der Graafschap Zutven met d’Hoogh Welgeb. Froulijn Gijsberta Wendelina Baronesse van Schimmelpennink van der Oije in den huweliken staat bevestigt in onze kerk tot Twel op sondag nademiddag den 15-10-1702 zijnde haer Welgeborene trou- en geboortedag

18-11-1702 Lubbert Berends, j.m., s.v. Berent Lubberts van Twel en Grietjen Roelofs, j.d. van wijlen Roelof Jacobs van Wilpe

24-11-1702 De Welgeb. Heer Gerhard Joost Ten Grotenhuijs en de Welgeb. Juffer Gerhardina Adriana van Dort, j.d. van de Welgeb. Heer van Buslo, Diderik van Dort

1703

17-03-1703 Wilhelm Wilhelms, j.m., s.v. wijlen Wilhelm Janssen van Twello en Geesken Hendriks, j.d. van wijlen Hendrik Janssen van Delden, won. in Twel

06-04-1703 Henrik Wilhelms, j.m., s.v. Willem Hendriks van Twel en Johanna Clara Voors, j.d. van Otto Voors van Aelten

05-05-1703 Hermen Peters, j.m., s.v. wijlen Peter Janssen int Broekland onder Apeldoren en Maria Aelberts, j.d. van Aelbert Warners van Twel

08-05-1703 Jan Gerrits Zijl, wednr. van Willemken Tonis in de Vlesse en Gerritje Jans, d.v. Jan Lamberts in de Steltenberg, beijde in Twell

12-05-1703 Tonis Jansz, j.m., s.v. Jan Fransz, won. op de Steeg onder Rhede en Gerritje Jans, j.d. van wijlen Jan Hermens tot Tondon onder Voorst

19-08-1703 Henrik Gerrits, j.m., s.v. wijlen Gerrit Jans Kolebrander en Grietje Goossens, wed. van Hendrik Lambertsz, beijde onder Twel

28-09-1703 Joan Roelofsz, j.m., s.v. Roelof Aelbertz van Gietelo onder Voorst en Hendrikje Gerrits, wed. van Henrik Engberts tot Deventer

1704

13-01-1704 Egbert Rutgers, j.m., s.v. Rutger Harmens van Twel en Driesje Ankersmit, j.d. van wijlen Rutger Ankersmit van Wilpe

11-03-1704 Roelof Meijlink, j.m., s.v. Jan Meijlink, kerkmr. en Megteldt Crol, j.d. van wijlen Jan Crol van Heteren

22-03-1704 Jan Henriks, j.m., s.v. Henrik Gerrits van Twel en Geesken Henriks, j.d. van wijlen Henrik Wolters van Voorst

19-04-1704 Henrik Gerrits, j.m., s.v. wijlen Gerrit Gerrits van Wilpe en Maria Cornelis, j.d. van wijlen Cornelis Willems van Twel

Page 68: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

68 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

26-07-1704 Aelbert Hermens, j.m., s.v. wijlen Hermen Berents van Beekbergen, om sijn swakheijdt enz. in den huw. staat bevestigt met Geertruid Hendriks

26-07-1704 Jan van der Vlo, j.m. van Apeldoorn en Mechthelt van Almsik, wed. van Claas Hissink.

00-00-1704 Geerlig Janssen, s.v. wijlen Jan Wilms en Geertruid Hummen, j.d. van wijlen Gerrit Hummen, won. tot Vorden

00-12-1704 Warner Willems, s.v. Willem Gerrits en Wilmken Bomers, j.d. van Luilof Bomer van Walsen

1705

00-01-1705 Henrik Hessels Buitenhuis, j.m., s.v. wijlen Hessel Gerrits Buitenhuis van Apeldoorn en Geertie Willems, j.d. van wijlen Willem Gerrits van Twel

21-02-1705 Jan Willems, j.m., s.v. wijlen Willem Tonis van Wilp en Gerritje Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Lucas van Wijs

08-03-1705 Derk Derks, wednr. van Fenneken Lucas en Henrikje Henrix, j.d. van wijlen Henr. Janss van Wilp

18-03-1705 Jan Derksen, j.m., s.v. wijlen Derk Peters en Maria Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Jansz, beijde van Ter Wolde

05-04-1705 Gerrit Willems, j.m., s.v. Willem Gerrits en Geeske Roelofs, j.d. van wijlen Roelof Hendriks, beijde van Ter Wolde

10-06-1705 Aelbert Jansz, j.m., s.v. wijlen Jan Wilms van Twello en Geertruid Hagen, j.d. van wijlen Herman Hagen van Deventer

26-06-1705 Roelof Gerritsz, wednr. van Geertje Tonis op de Zijl en Lubbeke Derks, j.d. van wijlen Derk Lamberts van Twello

29-07-1705 Bered Berendsen van Weel en Mechteld Derks, won. alhier tot Twel met attest. van D. Paulus Nellissen, pastor tot Weel

00-00-1705 Tonis Dobbe de Wilde en .....

1706

08-01-1706 Jan Berends, wednr. van Grietje Gerrits int Apeldoornsche Broekland met Berentje Hendriks, j.d. van Henrik Lubberts

09-04-1706 Lambert Hermans, wednr. van Jenneken Wolters van Wijssel onder Apeldoorn en Anneken Janssz, j.d. van wijlen Jan Willems van ’t Wesevelt, met att. van Apeldoorn

00-08-1706 Lambert Derksz, j.m., s.v. wijlen Derk Lamberts en Grietje Jansz, j.d. van wijlen Jan .... van Wilp

15-10-1706 Jan Jansz, j.m. tot Twello en Marritjen Evertz, j.d. tot Oen, met att. van d’Opgelder, pred. tot Oen

00-00-1706 Teunis Hensen, j.m. van Deventer en Maria Wenink, j.d. van Twello 20-11-1706 d’HooghWelgeb. Heer Johan Wilhelm van der Merwede, capitain over

een compagnie voetknegts ten dienste van den Staet en d’Hoog Welgeb. Juffer Geertruijd Anna van Rheede tot den Perkelaer

00-00-1706 Jochem Engelberts, wednr. van Jenneken van Bessen en Agnis Jans, wed. van Gerrit Strak, beijde in Twell

1707

02-01-1707 Christoffel Smerlink, ruiter onder den Hertog van Wirtenburg en Anna Dorothe Peters, met getuigenis van Jenneken Hendrix, wed. van Henrik Peters, woont in de ...... tot Deventer

Page 69: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

69 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

08-01-1707 Lambert Willemoet, trompetter onder ’t regiment van de Heer Generaal Dompse onder de compagnije van Heer Ritmeester J. Sloot, geb. van Einsmier en Swaentje Henrix, j.d. van Henrik Gerrits van Twello

17-03-1707 Jacob Henrix van de Kolk, j.m., s.v. Henrik Stevens in Ter Wolde en Altje Romers, j.d. van wijlen Jacob Bomer, kerkmr. in Twello

02-06-1707 Arend Cornelis, j.m., s.v. wijlen Cornelis Willems en Aeltjen Eijlarts, j.d. van Eijlart Jansz.

18-06-1707 Evert Peters, j.m., s.v. wijlen Peter Cornelis en Jenneken Henrix, j.d. van Henrik Janssen, beide van Twel

25-06-1707 Martinus Beucholt, j.m., s.v. wijlen Jan Beucholt van Deventer en Geertruid Henrix, j.d. van wijlen Henrik Stevens van Twell

17-07-1707 Joachim Aertz op den Hofenk, wednr. van Gerritje Jans en Jacomina Joachims, d.v. Joac. Jacobs

17-09-1707 Albert van Biesen, j.m., s.v. wijlen Simon van Biesen en Maria Henrix, j.d. van Henrik Harmens, beijde van Twello

00-00-1707 Warner Aelberts, j.m., s.v. wijlen Albert Warners van Twelle en Gerritje Jansz, wed. van Goossen Gerrits onder Apeldoorn

29-09-1707 Wijchert Willems, j.m., s.v. Willem Derks van Raelte en Evertjen Gerrits, j.d. van Gerrit Gerritsen van Weel

00-12-1707 Jan Cornelis, j.m., s.v. Cornelis Bloemink in de Schaek en Albertje ......

1708

22-01-1708 Lambert Aelberts Koukouk, j.m., s.v. Aelbert Jans Koukouk in Twello en Stijntje Aelberts, j.d. van Aelbert Lucas van den Elshof in Wilpe

00-02-1708 Goossen Egberts, wednr. van Dorothe Alberts en Hermken Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Lamberts van Holten

24-03-1708 Hermen Jansz, j.m., s.v. Jan Jansz den Wilp en Gerritje Willems, j.d. van wijlen Wilm Tonis van Wilp

20-04-1708 Aelbert Jansz Koukouk, wednr. van Toniske Jans en Mechtelt Peters, j.d. van wijlen Peter Wijten van Apeldoorn, won. tegenwoordig tot Nijkerk

19-10-1708 Henr. Bleumink en Petertje Hermens, j.d. van wijlen Hermen Gijlen 25-10-1708 Willem Jansz en Eva Jans van Twel 25-11-1708 Jan Reijnts, wednr. van Jantje Hendriks van Brummen en Evertie

Jacobs, j.d. van Jacob Reijnts van Twello 15-12-1708 Henrik Gerrits Kiesebrink, wednr. van Heiltjen Hendriks van Olst en

Catharina Rutgers, j.d. van Rutger Hermens van Twel 00-00-1708 Jan Muller, j.m., s.v. ......

1709

01-06-1709 Theus Olofs, wednr. van Grietje Rijks int Apeldoornsche Broeklandt en Derkje Jans, j.d. van Jan Wessels van Twel

24-10-1709 Henrik Willems Duistermarsch, j.m., s.v. Willem Duistermarsch van Colmeschate en Jantje Jans, wed. van Jan Meijlink van Twello

1710

03-01-1710 Wessel Janssen, j.m., s.v. Jan Wessels opt Zand en Aeltjen Jochems, j.d. van Jochem Jacobs, beijde van Twell

Page 70: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

70 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

00-00-1710 Jan Derks, j.m., s.v. wijlen Derk Lamberts int Broeklant onder Apeldoorn en Hermina Jochems, j.d. van Jochem Jacobs van Twell (zie 3 Jan. Jochem Jacobs)

00-00-1710 Aeltje Derks, j.d. van Derk Teunissen van Apeldoorn 24-02-1710 Jacobus Coupe en Cornelia Aertsen, met att. van Deventer 05-03-1710 Jan Hermsen Bloemink, z.v. Hermen Bloemink van Twelle en

Gerritjen Hend., j.d. van wijlen Hend. Harms van Twel 23-05-1710 Antony Hendriksz, z.v. wijlen Henrik Henriks op Klein Nieulant in

Twello en Maria Lamberts, j.d. van wijlen Lambert Beltman onder Wijhe

20-07-1710 Jan Janszen van den Genenen Pael in Wilp en Aeltje Hendriks, j.d. van Hendr. Jans van Voorst

22-08-1710 Jan Rutgers, j.m., z.v. Rutger Herms en Geesje Aelberts, wed. van Hermannus Paulsz Splinter op den Krommendijk onder Winsheim

00-00-1710 Jacobus Hakke, j.m. van Ruirlo en Jenneken Knippenberg, j.d. van Henrik Janz Knippenberg

00-00-1710 Albert Jans, j.m., z.v. Jan Derks en Engelina Henriks, j.d. van Henr. Aalberts van Apeldoorn

00-00-1710 Willem Jansz van Apeldoorn en Aeltje Jans, won. eent Velt over ’t Hoogevonder

1711

08-04-1711 Jan Knippenberg van Twel en Hilleke Koelman van Aelten 10-04-1711 Tonis Derks, j.m., z.v. wijlen Derk Willems en Maria Willems, j.d. van

wijlen Willem Berents aan ’t Hoge vonder 00-00-1711 Willem Gerrits, j.m., z.v. Egbert Janssen, won. tot Hemlum in

Vriesland en Lijsbeth Cornelis, j.d. van Cornelis Slijkhuijs 00-00-1711 Gerrit Janssen, j.m., z.v. Jan Lamberts van Twel en Johanna

Wilmings, d.v. Harmen Wilmings van Delden 00-00-1711 Jan Melink, wednr. van Elsken Knippenbergs en Clara Margarieta

Woerdmans, geb. van Bremen 00-00-1711 Henrik Wilms, j.m., z.v. wijlen Wilm Hendriks van Comschate en

Jenneken Jans, j.d. van wijlen Jan Wijcherts van Colmschate 00-00-1711 Henrik Jans, z.v. wijlen Jan Henr. in Twell en Grietjen Berents, j.d.

van Berent Harms in Terwolde

1712

16-01-1712 Jan Janszen, wednr. van Lutgert Lubberts van Twello en Anneken Arents, j.d. van wijlen Arent van Sandestein van Wilpe

00-00-1712 Jan Jansz, j.m., z.v. wijlen Jan Tonis van Twello en Fenneken Jans, d.v. Jan Jansz van Wilp

23-01-1712 Jan Henriks Meitsener, j.m., z.v. wijlen Henr. Meitsener en Evertje Jansz, j.d. van wijlen Jan Janssen van Twello

20-02-1712 Gerrit Aelberts Koekkoek, j.m., z.v. Aelbert Koekkoek van Twello en Aeltje Willems, j.d. van wijlen Willem Massink van Colmenschate

00-00-1712 Cornelis Derks, wednr. van Aeltjen Everts van Twel en Anneken Jacobs, j.d. van wijlen Jacob Willems van Voorst

25-02-1712 Wilh. Herman Elberti, dr. en ontfanger des Amst Voorst en Juffr. Hester Geetruid Jacobsen, d.v. Gerrit Jacobsen Rentar. (?) tot Deventer

Page 71: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

71 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

12-03-1712 Wijert Jacobsen, j.m., s.v. wijlen Jacob Willems van Voorst en Derksken Cornelis, j.d. van Cornelis Derks van Twello

18-03-1712 Gerrit Egberts, wednr. van Wilmken Gerrits en Luitjen Jans, j.d. van Jan Berents van Voorst

18-03-1712 Wilhelm Janszen, j.m., z.v. Jan Aelberts van Apeldoorn en Geesken Derks, j.d. van Derk Derksen van Twel

14-06-1712 Antony Borgerink en Anna Cunera Hagedoorn, met att. van Deventer 24-09-1712 Fredrik Lucas, j.m., s.v. Lucas …… en Gerritje Jans, j.d. van Jan

Rikels van Wilp 24-09-1712 Henrik Jansen, j.m., s.v. Jan Lamberts van Colmenschate en Janna

Jans, j.d. van Jan Lamberts van Ter Wolde 22-10-1712 Henrik Derks, j.m., s.v. Derk Janssen van Warnsvelt en Maria Gerrits,

j.d. van Gerrit Janssen van Gietelo onder Voorst

1713

18-02-1713 Jan Eijlards, j.m., z.v. wijlen Eijlart Janszen en Maria Willems, j.d. van Willem Hendriks op de Zijl, beijde van Twello

25-02-1713 Lucas Egberts Immink, j.m., z.v. Egbert Immink van Olst met Aertje Gerrits, j.d. van Gerrit Arents van Twello

01-03-1713 Harmen Aertz, wednr. van Swaentje Dries en Marritje Berents, wed. van Peter Jansz Holtman van Terwolde

02-09-1713 Henrik Willems, j.m., z.v. Willem Hendrix onder Twello en Aeltje Arents, wed. van Willem Aalberts

07-10-1713 Henricus Smit, j.m., z.v. wijlen Gerrit Smit van Raelte en Steventien Bomers, j.d. van wijlen Jacob Bomer van Twel

14-10-1713 Willem Janssen, wednr. van Arentjen Gerrits en Harsken Gerrits, wed. van Goossen Egberts, beide onder Twel

28-10-1713 Everhart Rutgers, j.m., z.v. Rutger Everts onder Twello en Megtelt Gerrits, j.d. van Gerrit Janssen onder het Broeklant

10-11-1713 Jan Derkzen, j.m., z.v. Derk Derkzen en Toontje Hallerdijk, j.d. van wijlen Gerrit Hallerdijk van Aelten

11-11-1713 Kornelis Franciscus Knoppert, Heer van de Vrijhof en Albarta Theodora de Buissonnet

1714

12-01-1714 Jan Janssen Welberg, j.m., z.v. Jan Gerrits Welberg en Henrikien Wilms, j.d. van Wilm Thiwis van Terwolde

10-02-1714 Nicolaas Glaen, capitein ’s Arms onder ’t regiment van de briegardier Regteren uit het land Lummburg en Grietjen Jans, wed. van Henrik Meisener

10-02-1714 Jan Gerrits Welberg, wednr. van Jenneken Egberts Meilink onder Wilp en Willemken Alberts Bloemink, j.d. van Albert Bloemink van Twello

00-00-1714 Tonis Janszen Wenink, j.m., z.v. Jan Gerrits en Gerritje Jans, j.d. van wijlen Jan Gerrits van Wilpe

19-05-1714 Jan Gerritsen van Isseldijk van Elst en Maria Berents van Twello 28-07-1714 Gerrit Jansz, j.m., z.v. wijlen Jan Henrix van Wilpen en Albertjen

Willems, j.d. van Willem Peters van Twello 27-10-1714 De Welgeb. Heer ‘d Heer Daniel Fredrik Kuttschruiter en de Welgeb.

Van Nimwegen Janette Maria Knoppert van Twello

Page 72: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

72 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

17-11-1714 Henrik Heskes, z.v. wijlen Heske Hendriks van Twel en Maria, j.d. van ..... tot Lochem

00-00-1714 De Hoog Edele Welgeb. Heer Diderik Jan van Stepraedt, Heer van Loenresloot, Oncoop ter Aa en De Hoog Edele Welgeb. Freulijn Johanna Eliesabeth van Steenbergen van Nijenbeek

1715

26-01-1715 Gerrit Gerritsen, j.m., z.v. Gerrit Janssen van Voorst en Elisabet Willems, j.d. van wijlen Willem Slijkhuis van Twel

24-03-1715 Hermen Derks, j.m., z.v. Derk Vink van Boekholt en Elsken Goossens, j.d. van wijlen Goossen Gerrits van Twello

05-04-1715 Hendrik Stevens, j.m., z.v. wijlen Henrik Stevens van Twello en Geesken Derks, j.d. van wijlen Derk van Ter Wolde

31-05-1715 Frederik Noordijk, j.m., z.v. Henrik Noordijk uit het graefschap van ter Lip en Jenneken Tonis, j.d. van Tonis Janssen van Twell

10-08-1715 Jan Henrik Rebbe, wednr. van Geertruit Pette en Agnieta van Duiren, wed. van Steven Sas van Twello

25-08-1715 Jan Frederik Scholt, j.m., z.v. Jan Warner Scholt uit ’t graefschap Hessen Cassel en Hermina Hendriks, j.d. van wijlen Henrik Stevens van Twello

14-09-1715 Henr. Jansz Knippenberg, j.m., z.v. wijlen Jan Knippenberg en Jenneken Claes, j.d. van Claes Lubberts van Twel

1716

21-03-1716 Gyle Janssen Buitenhuis, z.v. wijlen Jan Janssen Buitenhuis en Berentje Willems, j.d. van Willem Gerrits. De bruidegom van Apeldoorn bij den Ankelaer

04-04-1716 Jan Henriks, j.m., z.v. wijlen Henr. Janssen van Heerde en Hendrine Jans, d.v. Jan Derks van Twello

18-04-1716 Evert Willems, j.m., z.v. wijlen Willem Egberts onder ‘t Broeklant van Apeldoorn en Anneke Jans, j.d. van Jan Janssen van Twell

16-05-1716 Marten Hermans, j.m., z.v. Hermen Wilms van Twel en Petronelle Wolters, j.d. van wijlen Wolter Alards van Voorst

16-05-1716 John Frederik van Rhede Heer tot den Perkelaer en Johanna Adriana van Renesse tot ter Aa

14-07-1716 Frederik Til, j.m., z.v. wijlen Jurrien Til uit Saxen ende Jenneken Jansz, j.d. van Jan Lamberts van Twell

10-10-1716 Derk Willems, j.m., z.v. Willem Janss Slief en Fenneken Aelberts, j.d. van wijlen Aelbert Lubberts, beyde van Wilpe

17-10-1716 Hendrik Bokhorst, j.m., z.v. wijlen Wilhelm Bokhorst en Elsken Roelofs, j.d. van wijlen Roelof Everts van Twello

31-10-1716 Lambert Janssen, j.m., z.v. Jan Lamberts en Gerritje Hermens, j.d. van wijlen Hermen Janssen, beijde van Twello

1717

30-01-1717 Wessel Willems, j.m., z.v. Willem Hendriks en Swaentje Aerts, j.d. van Aert Hermens

03-04-1717 Willem Gerrits van Laer van Vaessen en Geertruit Rijks, d.v. wijlen Rijks Gerrits van Twello

08-04-1717 Jan Smit, j.m., z.v. Goyke Smit van Zuytlo en Aeltje Nijenhuis, j.d. van Vreden

Page 73: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

73 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

17-04-1717 Derk Jan Broeking, j.m., z.v. wijlen Jan Broeking van Zutfen en Willemken Masselink, j.d. van wijlen Tonis Masselink van Versevelt

22-04-1717 Henrik Hermens, j.m., z.v. wijlen Hermen Claessen van Colmenschate en Anneke Jans, wed. van Jan Hermens Huisman van Twello

09-05-1717 Henrik Janssen, z.v. Jan Kersten van Twel en Evertje Berents, j.d. van Berent Franken tot Ochlen onder Beekbergen

27-05-1717 Do. Adrianus Broekman, predikant tot Stavenisse en Juffr. Henrica Elbertyna Elberti tot Twello

05-06-1717 Gerrit Henriks, j.m., z.v. Henrik Janssen en Janna Tonis, beide van Twel

21-08-1717 Jan Tonis, j.m., s.v. Tonis Cornelis en Steventje Henrix, j.d., beide van Twello

14-10-1717 Antony Oosterhuis, j.m., s.v. Willem Oosterhuis van Wilpe en Janna Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Janssen van Twello

23-10-1717 Henrik Reijners van Wilpe en Fenneken Lamberts, j.d. van Deventer 23-10-1717 Heimerik Rutgers, wednr. van Sofia Janss en Hendrina Janss Ter

Heijne 23-11-1717 Reind Jacobs, j.m. van Twello en Elisabet Arends, j.d. van Loenen

1718

06-02-1718 Jan van Alfen, j.m. van Twello en Leena Servier, j.d., won. tot Zutfen 12-03-1718 Cornelis Hendriks, j.m., z.v. wijlen Henrik Gerrits en Aertje Bessel, j.d.

van Bessel Tonis 00-07-1718 Hermen van ’t Eertbeek en Maria Cornelis, wed. van Henrik Gerrits,

woont inde Kijkebosch 15-10-1718 Jan Willems, j.m. z.v. Willem Gerrits van Twell en Berentje Gerrits,

j.d. van wijlen Gerrit Alberts van Apeldoorn 21-12-1718 Andries Hardendonk, j.m., z.v. Jan Hardendonk van Deventer en

Jenneke Claes van Twel

1719

12-01-1719 Hermen Hendriks, j.m., z.v. wijlen Henrik Janss en Gerritje Jans, wed. van Tonis Janssen, beijde van Twello

21-01-1719 Reijner Janssen Koekkoek, j.m., z.v. Jan Hendriks Koekkoek en Zwaentje Roelofs, j.d. van Rolof Gerrits

21-01-1719 Henrik Janssen Diksen, j.m., z.v. Jan Janssen Diks en Geesken Egberts, j.d. van wijlen Egbert Struiks van Wilp. De bruigom en de bruit van Colmenschate

00-00-1719 Jan Janssen, z.v. wijlen Jan Henriks van Schoonhieten van Hendrikna Henriks, j.d. van Henrik Warners van Twello

00-00-1719 Tonis Janssen, j.m., z.v. wijlen Jan Janssen van Battum en Aeltjen Hendriks, j.d. van Henrik Warners van Wilpe

28-01-1719 Klaes Berents, j.m., z.v. Berent Vranken van Beekbergen en Kristine Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Arents van Twello

25-02-1719 Jan Tonis, j.m.. s.v. Teunis Derks en Geertruyt Janss, j.d. van wijlen Jan Janssen, beijde van Twello

04-03-1719 Gerrit Everts, j.m., z.v. wijlen Eevert Hendriks van Ter Wolde en Aeltje Janss, wed. van Aelbert Tonis

25-03-1719 Berent Hendriks Nieuhuis, j.m., z.v. wijlen Henrik Nieuhuis van Gesscher en Geeske Jans, wed. van Aert Harmens van Oldenzaal

Page 74: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

74 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

08-04-1719 Harmen Janssen van Bent, z.v. Jan Janssen van Oldenzeel en Geertruit Henriks, d.v. Henrik Warners van Wilpe

29-04-1719 Henrik Hermensen Huisman, wednr. van Anne Huismans en Jenneken Jans, d.v. wijlen Jan Berents van Colmenschate

20-08-1719 Willem Gerrits van Reele, j.m., s.v. Gerrit Harms van Reele en Margreta Tonis, j.d. van Tonis Frerix, beijde van Twello

00-11-1719 Wolter Brascamp en Maria van Beek: Zie gecorr. defecten, pag. 165

1720

13-01-1720 Wilhelm Rijnties, wednr. van Elisabet Tamans van Raelte en Griet Tonis van Bemmel, j.d. van wijlen Antony van Bemmel

11-11-1720 Herman van Daetseler, s.v. Adriaen van Daetseler en Gerritje Bomers, beide van Twello

06-12-1720 Cornelis Arents, wednr. van Goudina Berents van Deventer en Gerritje Welberg, j.d. van wijlen Henrik Welberg van Twel

21-12-1720 Willem Berents, j.m., z.v. Berent Harms van Twello en Albertje Wanders, j.d. van wijlen Wander Gerrits op Klein Velde onder Colmenschate

1721

05-01-1721 Jan Janssen Diks, j.m. van Wilpe en Berentje Warners van Twello, met att. van Ds. G. Jacobsen

15-01-1721 Jan Martens, j.m., z.v. Marten Janssen van Twello en Henderske Hendriks, j.d. van wijlen Henrik Gerrits van Wilpe

18-01-1721 Frederik Peters, j.m., z.v. wijlen Peter Wijten van Apeldoorn en Hermina Engberts, j.d. van Engbert Warners

18-01-1721 Tonis Meilink, j.m., s.v. Egbert Meilink en Megtelt Meijerink, j.d. van Henrik Meijerink van Warnsvelt

23-01-1721 De Welgeb. Heer Reijner Willem van Middagten, capitein, Heer tot Friesewijk en de Hoog Welgeb. Freulen Lowisa Margarieta De Gransy

01-02-1721 Antony Hattink, j.m., z.v. wijlen Berent Hattink van Twello en Geertruid Heeghuis, j.d. van wijlen Warner Heefhuis van Oldenzael

17-05-1721 Willem Rijntjes, wednr. van Grietje van Bemmel en Swaentje Gerrits, j.d. van Gerrit Lamberts

1722

00-00-1722 Hermen Berents, j.m. van Twello en Willemina Luckas, j.d. van Deventer

00-00-1722 Claes Roelofs, wednr. en Aeltje Tonis, wed. 18-04-1722 Egbert Goossens, j.m., z.v. wijlen Goossen Egbert van de

Schokkenkamp en Tonniske Jans, d.v. Jan Tonis 25-04-1722 Henrik Jacobs Bresser, j.m., z.v. wijlen Jacob Bresser van Wilpe en

Derkje Jans, wed. van Teeuw Olofs 08-05-1722 Tonis Aelberts, j.m., z.v. Aelbert Peters met Joanna Goossens, j.d.

van wijlen Goossen Egberts, beide van Twello 14-11-1722 Jan Gerrits, j.m., z.v. Gerrit Jansen en Janna Willems, j.d. van wijlen

Willem Tonis, beijde van Twell

1723

14-01-1723 Egbert Berents Hoekman, j.m., z.v. wijlen Berent Lubberts en Kunneken Hermens, j.d. van Hermen Everts, beijde van Twell

Page 75: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

75 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

06-03-1723 Jan Rijntjes, j.m., z.v. Gerrit Rijntjes van Raelte en Janna Adams Valk, j.d. van Adam Valke van Twell

10-04-1723 Jan Lubberts, j.m., z.v. Lubbert Willems van Epe en Henderske Jans Koekkoek, j.d. van Jan Hendriks Koekkoek

00-00-1723 Elbert Berents, j.m., z.v. Bernt Elberts van Twello en Janna Jans, j.d. van Jan Peters van Twello

00-00-1723 Jan Cornelis Warners, j.m., z.v. wijlen Warner Janss en Geeske Jans, j.d. van wijlen Jan Willemsen

00-00-1723 Jan Arends, j.m., z.v. Arent Janss en Anneke Meijnerts, j.d. van Meindert Reinssen

09-07-1723 Wessel Rijs, j.m., z.v. Rijk Wessels van Bronkhorst en Toniske Arents, j.d. van Arent Everts

16-10-1723 Johan Welbergen, z.v. Jacob Welberg van Twel en Albertje Henriks, wed. van Jan Derks Sleurink

23-10-1723 Jan Egberts Meilink, z.v. Egbert Meilink en Janna Koks, d.v. Jan Kok van Rijssen

26-10-1723 Henrik Janssen Wesenberg, j.m., z.v. Jan Gerrits Wesenb. van Twello en Janna Gerrits, j.d. van Gerrit Janssen Schutte van Olst

20-11-1723 Jan Willems opt Sant, wednr. van Berentjen Gerrits en Janna Geurts, j.d. van wijlen Geurt Rutgers

1724

00-01-1724 Berent Alberts, j.m., z.v. wijlen Albert Berents van Apeldoorn en Eva Gerrits, j.d. van Gerrit Berents van Twello

19-02-1724 Steven Bernhards, geb. in Spankeren en Maria Maess Buitenkamp van Twello (met att. van Spankeren)

08-03-1724 Albert Berents Hoekman, j.m., z.v. wijlen Berent Lubberts en Feia Kelder, j.d. van Evert Kelder tot Hattem

19-08-1724 Egbert Jansen, burger tot Deventer en Johnna Jans, j.d. van Henr. Jans Timmerman tot Twello

03-12-1724 Ben ik, Henrick Bernhard Reuter, in den predikdienst tot Twello gevestigt, enz.

1725

28-01-1725 Henrick van Welbergen van Twello en Beatria van Meurs van Ede 11-02-1725 Teunis Wilmse van Twello en Janna Gerrits van Appeldoorn 06-05-1725 Cornelis Klaessen van Twello en Janna Peters van Appeldoorn 29-05-1725 Henrick Bernard Reuter, predikant alhier, en Juffr. Cataleina Elberti,

j.d. van Lubbertus Elberti, oud-predikant in deze gemeente, enz. 29-09-1725 Henrick Hermse, s.v. Herman Giel (Gijl) onder Appeldoorn en Juda

Wilms, d.v. Willem Gosens onder Twello 27-10-1725 Jan Gerrits Greshof, s.v. Jan Gerrits Greshof en Mechteltje Bessels,

j.d. van Bessel Vorstelman, beide van Twello 17-11-1725 Wilhelm Gosens van Diepenveen en Aeltje Wilms, won. op de Siel te

Twello 15-12-1725 Herman Tiesse onder Olst en Hermina Hendricksen, j.d., onder Wilp

won.

1726

12-01-1726 Laurents Jansen, s.v. Jan Laurents en Jennetje Henricks, d.v. Henr. Jans, beide onder Twell won.

Page 76: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

76 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

19-01-1726 Lambert Hermsen, s.v. Herman Gielsen en Trijntje Geurts, j.d. van Geurt Rotgers

25-01-1726 Derk Jansen, s.v. Jan Lambers, won. op de Beukelaer en Mechteltje Jochems, j.d. van Jochem Arends op de Hofenck, zijnde de vader kerckmeester

06-04-1726 Lubbert Derksen, s.v. Derk Derksen en Lubbeken Claessen, j.d. van Claes Lubbers, beide alhier won.

20-04-1726 Jan Derck Scholte, s.v. Derk Scholte, geb. in Osnabrughe en Hilleken Dercks, j.d. van Derck Gerritsen, beide nu onder Twello

07-06-1726 Lambert Martens, s.v. Marten Jans en Jenneke Jans, d.v. Jan Wilms, beide onder Twello

1727

18-01-1727 Wijer Joochems Hofenck, j.m., s.v. Jochem Aertsen Hofenck, kerckmeester alhier en Teuntje van Beek, wed. van Berend Anckersmit, won. onder Wilp

10-05-1727 Jan Knippenberg, wednr. en Christina Martens, j.d., beide onder Twello won.

22-05-1727 Pieter Tolhuis, j.m., won. onder Deventer en Jenneke Bessels, j.d. van Bessel Vorstelman onder Twell

24-08-1727 De Hoogwelgeb. Heer Joochem Jurgen van Monnick, s.v. wijlen de Hoogwelgeb. Jacob Henrick van Monnick en de freulein Anna Josina van Hackfoort van Veenhuis, j.d. van wijlen de HoogEd.Heer Aelert Jan van Hackfoort, Heer van Hackfoort Veenhuis

27-09-1727 Lucas Beldman, j.m., s.v. Wijgert Beldman te Diepenveen en Trijntje Meilings, j.d. van Egbert Meilink alhier te Twello won.

1728

23-01-1728 Aelbert Jansen, j.m., s.v. Jan Gerrits en Berendina Gosens, j.d. van Gosen Egberts, beide alhier won.

28-02-1728 Henrick Roelofs, j.m., s.v. Roelof Evers en Grietjen Berends, d.v. Berend Jansen

20-03-1728 Willem Berends, wednr. van Albertje Wanders van Twello en Jenneke Hermse, j.d. van Herman Wilmse, won. onder Colmschaete

10-04-1728 Bartholdus Eekhof, j.m., s.v. Hermannus Eekhof te Lochem en Henrikje Herms Moller, j.d. van Herman Moller onder Twello

10-04-1728 Teunis Henrikse, j.m., s.v. Henric Teunisse tot Holten en Berendina Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Berends, beide tegenswoordig onder Twello won.

20-10-1728 Willem Herms, j.m., s.v. Herman Lansinck onder Voorst en Derkjen Teunisse, j.d. van Teunis Arends onder Colmschaete

1729

02-04-1729 Bartheld Lamberts, j.m., s.v. Lambert Aelberts en Aeltje Herms, j.d. van Hermen Jansen onder Voorst, dog nu beide won. onder Twello

30-04-1729 Aelbert Jansen Havercamp, wednr. van Geertruid Haegen en Juda Aelberts, j.d. van Aelbert Gosens van Wilp, beide nu won. onder Twello

Page 77: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

77 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

Gecorrigeerde defecten: Op den 28-07-1774 versogt E. Brascamp, custos, redres in het trouwboek, daar zijn E. vader en moeder uytgelaten zijn: vertonende tot bewijs een boek getituleerd: Ruysboek van mij Wolter Brascamp, custos tot Twello 1719 in hetwelk ick onder andere aangeteekent vinde: 05-11-1719 ben ik Wolter Brascamp met mijn Vrouw Maria van Beek in Twello door Do. Lubbertus Elberty in den H. houwelijken staat bevestigt. Waaromtrent Roelof van Enter en Noye Jansen getuygen, dat zij die aanteekeningen erkennen voor het eigen handschrift van Wolter Brascamp

Trouwboek Twello, R.B.S. 1575, wordt hier voortgezet met huwelijken uit RBS 1572 tot het jaar 1750 (R.B.S. van Rijksarchief-Arnhem)

08-10-1729 Steven Rutgers, j.m., s.v. Rutger Evers en Albertje Henrics, j.d. van Henric Wilms, beide onder Twello

15-10-1729 Willem Voddermn, j.m., s.v. Gerrit Vodderman (alias Gerrit Cornelissen) in Twello en Janna van het Veer (?), j.d. te Deventer. Op den 30-10-17829 met attest. na Deventer gegaan om in den houwlicken staet aldaer bevestigt te worden

07-12-1729 Jan Meiling, s.v. wijlen den kerkmeester Roelof Meiling te Twello en Geertruid Ruitgers, j.d. van wijlen Stephen Ruitgers te Heeteren

1730

02-04-1730 Henric Herms Abbinck, s.v. Herman Abbinck onder Wilbroek in Munsterland en Teuntje Herms, j.d. van Herman Aelbers onder Wilp

29-04-1730 Willem Jansen Alverinck, s.v. Jan Lammers Alverinck onder Terwolde en Hermina Willems, j.d. van Willem Mensinck onder Wilp

12-05-1730 Jan Dideric Brössel, predikant tot Sonnenbern in de graafschap Lippe, s.v. wijlen Simon Christoffel Brössel, predikant ter N. Tall en Helena Meijers, j.d. van Johan Henric Meijer van Nimwegen

08-07-1730 Henric Jansen, j.m., s.v. Jan Teuns op de Lindhorst onder Wilp en Geesjen Herms, j.d. van wijlen Herman Lansinck tot Voorst, dog nu beide onder Twello won.

09-09-1730 Jan Gerrits, s.v. Gerrit Berends onder Wilp en Jacomina Joochems, wed. van Joochem Aersen, kerckmeester, onder Twello

14-10-1730 Gerhard Wilmse ten Hagen, j.m., s.v. Wilhelm ten Hagen te Halderen in Cleefsland en Maria Jansen, j.d. van wijlen Jan Henrics onder Twello

1731

21-01-1731 Engbert Jans, j.m. in Colmschaete en Jenneken Herms, wed. onder Twello, zijn met attest. van Comschate gekomen en hier in den houwlicken staet bevestigt

14-04-1731 Wilhelm Jansen, j.m., s.v. Jan Halbers (Aalbers) onder Wilp en Maria Driessen, j.d. van Driessen Eilands (Eilards) onder Twello

14-04-1731 Derck Jansen, j.m., s.v. Jan Dercks en Henrica Lubbers, j.d. van Lubbert Jansen, beide alhier won.

08-06-1731 Teuns Jansen, j.m., s.v. Jan Teuns onder Terwolde en Geertrui Aertsen, wed. van Jan Wilms onder Twello

07-07-1731 Henric Jansen Hoevinck, wednr. van Jesina Herms en Henrickje Lerinck, j.d. van Henric Lerinck onder Laren, dog nu beide won. onder Terwolde

Page 78: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

78 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

28-07-1731 Willem Jansen, wednr. van Aeltjen Jansen en Maria Jansen Kuckuck, j.d. van Jan Henricks Kuckuck, beide won. onder Twello

02-09-1731 Gosen Janssen, j.m., s.v. Jan Aerts onder Twello en Esselina Jansen, j.d. van Jan Aarts onder Wilp

27-10-1731 Herman Wanssinck, j.m., s.v. wijlen Rijck Wansinck onder Drempt en Genneken Berends, j.d. van Berend Herms onder Terwolde, dog nu beide te Twello won.

18-11-1731 Teunis Weindels, wednr. van Willemtje Henricks, won. onder Appeldoorn en Willemtje Berends, j.d., won. alhier onder Twello. Dese zijn na vertoninge dat se behoorlijk te Appeldoorn waren ingeschreven hier afgeroepen en daarna in den houwelicken staat ingesegent

1732

25-01-1732 Gerrit Henrics, j.m., s.v. Henric Aalbers onder Terwolde en Geertje Martens, j.d. van Marten Jansen onder Twello

00-00-1732 Jan Gerrits, s.v. Gerrit Jansen onder Appeldoorn en Janna Geurts, wed. van Jan Wilms onder Twello

07-03-1732 Gerrit Aalbers, j.m., s.v. Aalbert Engberts en Jennecke Willems, j.d. van Willem Aalbers, beide onder Twello won.

18-04-1732 Henric Bockhorst, wednr. van Elsken Roelofs en Evertje Jans, wed. van Jan Meinsener, beide onder Twello

03-05-1732 Willem Jansen Hurenkamp, j.m., s.v. Jan Laurens onder Twello en Aaltje Meijerinks, j.d. van wijlen Berend Meijerinks van Haksbergen, dog nu onder Twello

20-06-1732 Herman Jongbloed, j.m., s.v. Arnoldus Jongbloed onder Twello en Hendrina Bosman, j.d. van Ruth Bosman onder Westervoort. Op 05-07-1732 vertr. met attest. na Westervoort om aldaar in den houwlicken staat bevestigt te worden

03-08-1732 Aaldert Jan Roelofs, j.m., s.v. Roelof Wilms onder Twello en Barta Scholten, j.d. van wijlen Jan Scholten onder Raalte

01-11-1732 Wolter Jansen, j.m., s.v. Jan Wolters onder Brummen en Willemina Teunsen, j.d. van Teuns Jansen onder Twello

15-11-1732 Herman Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Jansen Korler en Dorothea Gosen, j.d. van wijlen Gosen Egberts, beide onder Twello. Vertr. naar Apeldoorn, aldaar in houwlicken staat bevestigt

1733

24-01-1733 Jan Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Henrics Claverkamp onder Wilp en Cathrina Teunsen, j.d. van Teuns Jansen onder Twello

17-03-1733 Jacobus Balthasar van Gorp, j.m., s.v. Balthasar van Gorp onder de Nieuweschans en Janna Wilms, j.d. van Willem Mensinck

27-03-1733 Berend Rijks van Hoef, j.m., s.v. Rijck Willems van Hoef onder Terwolde en Trijntje Willems, j.d. van Willem Peters onder Twello

17-04-1733 Derck Jansen, j.m., s.v. Jan Wilms en Maria Geurts, j.d. van Geurt Rotgers, beide won. Twello

03-10-1733 Gerrit Smit, wednr. van Jenneke Berends en Geertrui Jansen, j.d. van Jan Peters, beide van Twello

07-11-1733 Berend Wichers, j.m., s.v. Wicher Wilms onder Terwolde en Willemina Lucassen, wed. van Herman Berends onder Twello

1734

Page 79: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

79 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

01-05-1734 Rotger Geurts, wednr. van Jenneken Jansen onder Wilp en Hendrina Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Henrics onder Vaassen

00-00-1734 Jan Berends, j.m., s.v. wijlen Berend Warners onder Wilpen Hendrijntjen Gerrits, j.d. van wijlen Gerrit Egberts onder Twello, dog nu te Deventer won.

1735

04-02-1735 Jan Dercks, j.m., s.v. Derck Dercks van Twello, nu won. onder Appeldoorn en Janna Willems, j.d. van Willem Jansen onder Twello

12-02-1735 Jan Aarts Groothedde, j.m., s.v. wijlen Gerrit Wessels Groothedde onder Appeldoorn en Marietje Willems, wed. van Teunis Dercks onder Twello

29-05-1735 Aalbert Gerrits, j.m., s.v. wijlen Gerrit Jansen onder Wilp en Aaltje Dercks, d.v. Derck Dercksen onder Twello

06-07-1735 Herman Berends, wednr. van Cathrina Teunisse onder Angerlo en Teunisje Vaalholt, d.v. wijlen Herman Vaalholt onder Twello

13-08-1735 Reijnder Hartgers, j.m., s.v. Hartger Reijnders onder Beekbergen en Gartje Teunis, j.d. van wijlen Teunis Jansen onder Terwolde, nu won. onder Twello

28-10-1735 Jan Gerrits Croese, j.m., s.v. wijlen Gerrit Jansen Croese onder Appeldoorn en Geertrui Dercks, j.d. van Derck Dercksen onder Twello

00-00-1735 Jan Herms, j.m., s.v. Herman Jansen onder Voorst en Geesken Gerrits, j.d. van Gerrit Jansen onder Batmen, dog nu beide won. onder Twello

1736

09-04-1736 Jan ’t Jonck, j.m., s.v. Jan ’t Jonck, won. onder Colmschate en Aaltje Rotgers, j.d. van Rotger Teunis, dog nu beide won. onder Twello

09-06-1736 Peter Ploegman, j.m., s.v. Aalbert Ploegman onder Wardensfeld en Maria Aalers, j.d. van Aalert Alers, kerckmeester in zijn leven te Voorst

16-06-1736 Jan Gerrits Bomer, wednr. van Teuntje Gerrits onder Wilpe en Janna Maassen, j.d. van wijlen Maas Jansen, alhier won.

12-10-1736 Jan Jansen, j.m., s.v. Jan Jansen onder Twello, won. en Jannetje Stevens, j.d. van Steven Jansen onder Appeldoorn

07-12-1736 Johan Smid, wednr. van Cathrina Ulebroek, in Deventer won. en Hermina Avinck, wed. van Jan Jansen onder Twello

1737

02-02-1737 Jan Herms van Bent, j.m., s.v. Herman Jansen van Bent onder Twello en Willemina Herms, j.d. van Herman Jansen onder Voorst

05-04-1737 Gerrit Gerrits Klaverkamp, j.m., s.v. Gerrit Henrics Klaverkamp, onder Wilp won. en Aaltjen Henrics van den Bos, j.d. van Henric Sein van den Bos onder Wijhe, dog nu beide onder Twello won.

00-00-1737 Frans Kock, wednr. van Maria Egberts en Maria Rebbe, j.d. van Jan Henrics Rebbe, beide alhier won.

31-05-1737 Gerrit Willems, j.m., s.v. Willem Jansen onder Twello en Aaltje Jorgens Kortenbrinck, j.d. van Jorgen Jansen Kortenbrinck onder Wilp

00-00-1737 Jan Roelofs, wednr. van Maasjen Jansen onder Twello en Maria Herms, j.d. van Herman Wilms van Holten

Page 80: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

80 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

00-00-1737 Wolter Jan Meilinck, j.m., s.v. Jan Meilinck onder Twello en Eva Tacken, d.v. Jan Tacken onder Velp, dog nu beide won. onder Twello

1738

25-01-1738 Antony Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Teuns onder Twello en Grietje Jansen, j.d. van Jan Pellen onder Delden, dog nu mede won. onder Twello

09-02-1738 Berent Roelofs, j.m., s.v. Roelof Berents onder Welsum en Catharina Nijmans, j.d. van Jan Nijman onder Twello

21-03-1738 Jan Evers, j.m., s.v. Evert Aalbers en Willemina Teuns, j.d. van Teuns Wichers, beide alhier won.

05-04-1738 Jan Teunis, j.m. s.v. Teunis Teunissen van de Sprenkeler onder Epe met Aeltje Wolters, j.d. van Wolter Teunis onder Twello

00-00-1738 Roelof Wolters, j.m., s.v. Wolter Henrics onder Terwolde met Jenneke Gerrits, j.d. van Gerrit Jansen onder Twello

18-04-1738 Gerrit Jansen, j.m., s.v. Jan Gerrits, won. onder Wijhe met Trijntje Henrics, j.d. van Henric Willems

27-04-1738 Albert Evers, j.m., s.v. Evert Aalbers onder Twello met Anna Teunise, j.d. van Teunis Jansen onder Diepenveen

26-07-1738 Jan Van Voorst, wednr. van Fenneke Hissincks, won. te Zutphen met Aeltje Egberts Bello, j.d. van Egbert Thönissen Bello, won. onder Loenen

04-10-1738 Herman Gerrits van Eerbeek, wednr. van Maria Cornelis en Janna Lubberts, j.d. van Lubbert Berends, beide won. onder Twello

1739

23-01-1739 Willem Jansen, j.m., s.v. Jan Arends onder Wilp en Henrica Jansen, j.d. van Jan Henrica Nieuveld onder ..olte, dog nu beide won. onder Twello

28-03-1739 Derck Evers, j.m., s.v. Evert Cornelis onder Terwolde en Fenne Aalbers, j.d. van Aelbert Henrics onder Appeldoorn, dog nu beide won. onder Twello

11-04-1739 Evert Willems, j.m., s.v. Willem Jansen onder Raelte en Sweentje Aalbers, j.d. van Aalbert Egbers onder Olst, dog nu beide won. onder Twello

18-04-1739 Derck Jansen, wednr. van Mechtelt Jochems en Agneta Tewes, j.d. van Tewes Olofs, beide alhier won.

25-04-1739 Roelof Lubbers, j.m., s.v. Lubbert Berends en Willemina Aertsen, j.d. van Aert Petersen onder Appeldoorn

07-05-1739 Jan Knippenberg, wednr. van Christina Martens onder Twello met Jacoba van Heerwaerden, j.d. te Deventer

00-10-1739 Willem Henrics, j.m., s.v. Henric Gerrits onder Twello en Geertje Gerrits, j.d. van Jan Kiesebrinck onder Olst, dog nu won. onder Twello

1740

09-04-1740 Willem Jansen, j.m., s.v. Jan Gerrits onder Twello en Janna Jansen, j.d. van Jan Jansen onder Wilp

30-04-1740 Johannes Knippenberg, j.m., s.v. Antony Knippenberg onder Olst en Maria Henrica Duistermars, j.d. van Willem Duistermars onder Deventer, dog de bruid tegenswoordig won. onder Twello

Page 81: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

81 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

01-10-1740 Franciscus Kog, j.m., s.v. Johannes Kog van Vallender bij Coblents en Geertrui Brouwers, j.d. van Gerrit Brouwers van Olst, dog nu beide won. onder Twello

00-00-1740 Aalbert Berends, j.m., s.v. Berend Henricks onder Wilp en Engel Herms, wed. van Wevel Gerrits onder Twello

1741

21-01-1741 Rijck Stevens, j.m., s.v. Steven Jansen onder Appeldoorn en Berentje Jansen, j.d. van Jan Jansen onder Twello

09-03-1741 Rotger Heimericks, j.m., s.v. Heimerig Rotgers onder Twello en Grietjen Martens van Sprenkeler, j.d. van Marten Jansen onder Vaassen

28-03-1741 Jan Kolckman, j.m., s.v. Jan Kolckman onder te Heine en Margreta Knippenberg, j.d. van Jan Knippenberg onder Twello

16-12-1741 Esse Jansen, j.m., s.v. Jan Gerrits onder Wilp en Henrickje Noijen, wed. van Henric Jacobs

1742

22-02-1742 Jan Sonneveld, wagtmeester in ’t regiment carabiniers van de Heer Collonel Houest van Oije in de compagnie van de Heer ritmeester N. Metelercamp, in ’t garnisoen te Arnhem en Hendrina Willems de Vries, j.d. van Willem Gerrits de Vries onder Twello, dog nu won. te Arnhem

19-04-1742 Rijck Pannekoeck, wednr. van Janna Teunis onder Appeldoorn en Lubbeken Jansen, j.d. van Jan Willems op Overvoorde onder Twello

28-04-1742 Jan Teunissen Overgoor, j.m., s.v. Teunis Overgoor onder Wesep en Esselina Driessen, j.d. van Dries Witappel onder Terwolde, dog nu beide won. onder Twello

05-05-1742 Jan Aerts Groothedde, wednr. van Maria Willems en Gerritje Tewes, j.d. van Tewes Olofs, beide won. onder Twello

05-05-1742 Henric Jacobs, wednr. van Willemina Evers onder Beekbergen en Annetje Frericks, j.d. van Frederic Verreij onder Appeldoorn, dog sedert een jaar won. onder Twello

03-11-1742 Gerrit Wolters, j.m., s.v. Wolter Jansen onder Gorsel, dog nu won. onder Wilp en Susanna Sara Hoefman, j.d. van Roelof Hoefman onder Twello

15-12-1742 Lambert Wichers, j.m., s.v. Wicher Willems en Jenneke Jansen, j.d. van Jan Gerrits, beide won. onder Twello

1743

13-04-1743 Derck Willems, j.m., s.v. Willem Jansen en Willemina Henriks, j.d. van Henric Berents, beide won. onder Twello

17-08-1743 Joost van Schoonouwen, j.m., s.v. Henrick Schonouwen, won. onder Ede en Elsabe van Welbergen, j.d. van Jacob van Welbergen onder Twello

00-00-1743 Gerrit Henricks, wednr. van Lummeke Jansen onder Twello en Lammertje Gerrits, j.d. van Gerrit Herms onder Appeldoorn

31-08-1743 Herman Aelbers, j.m., s.v. Aelbert Engberts en Geertje Teunisse Romein, j.d. van Teunis Gerrits Romein, won. onder Wilp

13-09-1743 Johannes Berths, j.m., s.v. Barthelt Henricks onder Wesup, dog nu de bruidegom won. onder Twello en Willemina Wichers, j.d. van Wicher Willems onder Twello

Page 82: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

82 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

05-10-1743 Jan Lunck, j.m., s.v. Henric Lunck onder Almen en Maria Aleida Reuvecamp, j.d. van Jan Reuvecamp onder Twello

26-10-1743 Jan Lubbers, j.m., s.v. Lubbert Berents onder Twello en Berentje Aerts, j.d. van Aert Peters onder Appeldoorn

01-11-1743 Elbert Berends, wednr. van Janna Jansen en Lubbeken Claessen, wed. van Lubbert Dercks, beide won. in Twello

09-11-1743 Engbert Jansen, wednr. van Aeltje Poortermans onder Twello en Teuntje Lammers Moller, j.d. van Lambert Moller onder Olst

21-12-1743 Roelof Jansen, j.m., s.v. Jan Roelofs onder Colmschate en Jenneke Henricks, j.d. van Henric Willems onder Wilp, dog nu beide won. onder Twello

1744

11-01-1744 Aelbert Dercks Ganseboom, j.m., s.v. Derck Ganseboom onder Colmschate en Hermina Wijlends, j.d. van Wijlend Herms onder Twello

07-03-1744 Lammer Gerrits, wednr. van Grietje Claassen onder Twello en Grietje Herms, wed. van Gerrit Jansen onder Nieuwbroeck

11-04-1744 Herman Henrics, j.m., s.v. Henric Egbers onder Olst en Willemina Wolters, j.d. van Wolter Willems onder Voorst, dog nu beide won. onder Twello

00-04-1744 Jan Cornelis, j.m., s.v. Cornelis Jansen onder Raelte en Geertje Claassen, j.d. van Claes Henrics onder Beekbergen

01-05-1744 Gerrit Jansen Hattinck, j.m., s.v. Jan Hattinck onder Gorsel en Henrica Reiners Koekoeck, j.d. van Reiner Jansen Koekoeck onder Twello

24-10-1744 Henric Jacob, wednr. van Aeltje Jansen onder Wilp en Jenneke Roelofs, wed. van Willem Dercks onder Twello

06-12-1744 Gerrit Gerritsen van de Pol, s.v. Gerrit Willems van de Pol, won. in Twello en Maria Arend, j.d. van wijlen Arend Coercamp onder Colmschate

1745

23-01-1745 Teuns Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Teuns van Bouwhuis onder Colmschate en Jenneke Herms, j.d. van Herman Egbers van de Inde onder Wilp, dog nu beijde won. onder Twello

29-01-1745 Mattias Rump, wednr. van Jenneke Knippers van Erlickhuizen in Keulsland en Maria Jansen, j.d. van Jan Aelberts onder Wilp, dog nu beide won. in Twello

06-02-1745 Jan Jansen, j.m., s.v. Jan Willems op Overvoorde onder Twello en Jacomina Willems, j.d. van wijlen Willem Jacobs van Wellinckhoff onder Terwolde, dog nu won. in Twello

12-03-1745 Rijckelt Arends, j.m., s.v. Arent Gerrits te Voorst en Woutertje Noije, j.d. van Jan Noije onder Twello

08-05-1745 Jan Jansen, j.m., s.v. Jan Teunis onder Terwolde en Swaentje Willems, j.d. van wijlen Willem Jacobs van Wellinckhoff onder Terwolde, dog nu won. onder Twello

Page 83: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

83 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

08-05-1745 Arend Vodderman, j.m., s.v. Gerrit Vodderman onder Twello en Maria Michelbrinck, j.d. van Henrick Michelbrinck onder Varsevelt. De vader van de bruidegom heeft het houwlijck van zijn zoon met Maria Michelbrinck toegestaen na voorgaande gedaene belofte der bruid dat se de gereformeerde religie sou aennemen en daarin de kinderen die uit dit houwlijck voortkomen, optreecken (?)

02-10-1745 Jan Gerrits in den Bosch, wednr. van Janna Evers onder Wilp en Aeltje Willems, wed. van Gerrit Aelbers Koekoeck onder Twello

30-10-1745 Willem Jansen, j.m., s.v. Jan Eilers onder Wilp en Willemina Jansen, j.d. van Jan Wolters onder Twello

1746

11-02-1746 Gerrit Gerritsen, j.m., s.v. Gerrit Jansen onder Wilp en Margreta Stevens, j.d. van Stephen Stephens onder Voorst, dog beide nu won. onder Twello

20-03-1746 Frederic Jan Nijman, j.m., s.v. Jan Nijman, won. onder Twello en Catharina Schooman, j.d. van Derck Schooman onder Eerbeek, dog nu won. onder Twello

08-04-1746 Esse Willems, j.m., s.v. Willem Rotgers onder Loenen en Lowisa Geertrui Meilinck onder Twello

16-04-1746 Jan Rotgers, j.m., s.v. Rotger Evers en Maria Jans, wed. van Willem Jans, beide won. Twello

16-04-1746 Andreas Jansen, j.m., s.v. Jan Reiners onder Twello en Alberta Dercks, j.d. van Derk van den Bruinenberg onder Wijhe, dog nu won. onder Twello

30-04-1746 Elbert Eillem Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Cornelis en Johanna Lubbers, j.d. van Lubbert Jansen, beijde won. onder Twello

21-05-1746 Arend Jansen, j.m., s.v. Jan Claassen onder Wilp en Willemtje Essen, j.d. van Esse Jansen onder Appeldoorn, beijde won. onder Twello

21-05-1746 Derck Jansen, j.m., s.v. Jan Jansen en Aeltje Jansen, j.d. van Jan Wolters, beide won. Twello

12-06-1746 Henric Jansen, wednr. van Jenneke Peters onder Wilp en Janna Gerrits, wed. van Jan Wolters onder Twello

10-09-1746 Arissen Henricks Timmerman, j.m., s.v. Henric Timmerman, won. te Oirschot, dog de bruidegom tegenswoordig onder Wilp en Fenneke Egberts, j.d. van Egbert Gosens onder Twello

12-11-1746 Gerrit Dercks, wednr. van Grietje Gerrits onder Twello en Geertrui Jansen, j.d. van Jan Gerrits onder Wilp

1747

28-01-1747 Antony Barths, j.m., s.v. Barthus Henrics te Weesup en Berendina Herms, j.d. van Herman Berends onder Colmschate

12-02-1747 Berend Gerrits, wednr. van Maria Wichers en Willemina Teunis, j.d. van Teunis Jansen onder Appeldoorn, dog onlangs gewoond onder Wilp

23-03-1747 Willem Teunisse, j.m., s.v. Teunis Peters onder Wilp en Johanna Rotgers, j.d. van Rotger Evers onder Twello

00-07-1747 Jacobus Hakken, wednr. van Jenneke Henrics onder Twello en Henrickje Engberts, wed. van Jan Aalbers onder Appeldoorn

Page 84: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

84 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

03-12-1747 Jan Andreas, j.m., s.v. Andreas Henricks van Niebroek en Megtelt Dercks Buisinck, j.d. van wijlen Derck Buisinck onder Busslo, dog nu beijde won. in Twello

1748

06-01-1748 Willem Wessels, j.m., s.v. wijlen Wessel Willems onder Terwolde en Gerritje Herms, wed. van Lambert Jansen onder Twello

20-01-1748 Derck Jochems Hofenck, j.m., s.v. Jochem Aerts Hofenck onder Twello en Elisabeth Ankersmits, j.d. van Berend Henrics Ankersmit onder Wilp

03-02-1748 Jacob Willems, j.m., s.v. Willem Willems onder Olst en Adriana Knippenberg, wed. van Evert Rosenburg te Delft, dog beide nu won. onder Twello

12-04-1748 Henricus Thiessen, j.m., s.v. Thies Jansen onder Appeldoorn, dog nu won. onder Twello en Janneke Teunis, j.d. van Teunis Peters onder Voorst, de bruid nu won. in Deventer

12-04-1748 Jan Teunis, j.m., s.v. Teunis Wichers en Trijntje Willems, j.d. van Willem Dercks, beijde won. onder Twello

20-04-1748 Gerrit Jansen, j.m., s.v. Jan wijlens en Hendrickje Wolters, j.d. van Wolter Gerrits, beijde won. onder Twello

21-06-1748 Engbert Willems, j.m., s.v. Willem Jansen en Juda Aelbers, wed. van Aelbert Jansen, beijde won. onder Twello

16-08-1748 Noije Jansen, j.m., s.v. Jan Noije en Teuntje Ankersmit, j.d. van Berend Ankersmit, won. onder Wilp

24-08-1748 Conraed Henricks Segers, j.m., s.v. Christiaen Segers, won. in Lemje in den Ampte Calenberg en Hendrina Ankersmit, wed. van Teunis Jansen onder Twello

01-11-1748 Wijer Jochems, wednr. van Teuntje van Beek onder Wilp en Christijna Noijen, j.d. van Jan Noije onder Twello

09-11-1748 Egbert Gerrits, j.m., s.v. Gerrit Jansen onder Voorst en Henrica Gerrits, j.d. van Gerrit Swiers onder Laren, dog de bruid nu won. onder Terwolde

20-12-1748 Berend Wichers van de Quappenberg, wednr. van Grieten Henricks en Aeltje Jochems Hofenck, j.d. van Jochem Aerts Hofenck. De bruidegom won. onder Terwolde en de bruid onder Twello

1749

22-02-1749 Aelert Henricks, j.m., s.v. Henric Dercks onder Voorst en Anna Catharina Henrics, j.d. van Henric Willems onder Twello

03-05-1749 Herman Jansen Bluiminck, j.m., s.v. wijlen Jan Herms Bluiminck onder Twello, dog onlangs won. te Deventer en Jenneke Gerrits Slijck, j.d. van Gerrit Gerritse Slijck onder Twello

13-09-1749 Jan Dercks, wednr. van Janna Henricks onder Wilp en Aeltje Herms, wed. van Barteld Lambers onder Twello

05-11-1749 Jan van Boekholt, wednr. van Gerritje Stokkentreef, won. te Deventer en Elisabeth van Enter, j.d. van Antony van Enter

00-00-1749 Aelbert Jansen, wednr. van Albertje Arends onder Apeldoorn en Gerritje Jansen, j.d. van Jan Gerrits van uit Heeden in Overijssel, dog nu won. onder Twello

1750

Page 85: TWELLO - Vereniging Veluwse Geslachten · 2016-07-23 · 27-12-1669 d.v. Catharina Elizabet Reinier de Wolfs in Wilpe 27-12-1669 d.v. Heyltjen Warner Dercks 27-12-1669 d.v. Hendrickjen

85 Vereniging Veluwse Geslachten © 1981 - 2016

Trouwdatum Omschrijving

18-04-1750 Gerrit Dammers, j.m., s.v. Willem Dammers van Bislijck in het Cleefse en Anna van Biesen, j.d. van Albert van Biesen, won. onder Twello

06-06-1750 Evert Henricks, j.m., s.v. Henrick Evers, won. onder Terwolde en Christina Henricks, j.d. van Henric Wolters onder Twello

1751

29-01-1751 Jan Herms, j.m., s.v. Herman Gerrits onder Twello en Lumetje Jansen, j.d. van Jan Gerrits onder Wilp

06-02-1751 Aelbert Jansen, j.m., s.v. Jan Roelofs en Elsabe Oitinck, j.d. van Herman Oitinck, beide van Wilp, dog nu beide won. onder Twello

16-04-1751 Herman Henricks Hofstede, j.m., s.v. Henric Herms Hofstede en Janna Aelbers van Dijckesteinde, j.d. van Aelbert Rotgers van Dijckesteinde, beide won. onder Twello

23-04-1751 Jan Willems, s.v. Willem Jansen op Pothoven en Willemina Wolters, j.d. van Wolter Gerrits Roscam, beijde won. onder Twello

01-05-1751 Gerrit Roelofs, j.m., s.v. Roelof Jansen onder Twello en Janna Jansen, j.d. van Jan Peeters onder Terwolde, dog beide onlangs, won. op Klein Hunderen.

15-05-1751 Gerrit Bos van Sichem, j.m., s.v. Jan Teunis van Sichem onder Olst en Berendina van Weechel, j.d. van Henric van Weechel, dog beijde onlangs won. te Rotterdam

16-10-1751 Andreas Henricks, j.m., s.v. Henric Driessen onder Twello en Willemina Jochems, j.d. van Jochem Jansen onder Wilp, dog beijde won. onder Twello