Top Banner
MAPEI Polska Sp. z o.o. Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02 www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5. Masa poliuretanowa Mapeflex PU45 6. Ściana konstrukcyjna 7. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 8. Łącznik izolacji termicznej 9. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 10. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 11. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 12. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 13. Izolacja termiczna Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.
25

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

Feb 28, 2019

Download

Documents

truongnhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM

1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5. Masa poliuretanowa Mapeflex PU45 6. Ściana konstrukcyjna 7. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 8. Łącznik izolacji termicznej 9. Siatka z włókna szklanego Mapenet 15010. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki11. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy12. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor13. Izolacja termiczna

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 2: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ PRZYOKIENNYCH W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna 4. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 5. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 6. Łącznik izolacji termicznej 7. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 8. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 9. Profil narożny aluminiowy10. Taśma rozprężna11. Listwa przyokienna z siatką i piórkiem

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 3: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ PRZYOKIENNYCH W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna 4. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 5. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 6. Łącznik izolacji termicznej 7. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 8. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 9. Profil narożny aluminiowy10. Taśma rozprężna11. Listwa przyokienna z siatką i piórkiem12. Ocieplenie ościeżnicy izolacją termiczną

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 4: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ PRZYOKIENNYCH W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm

do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna 4. Siatka z włókna szklanego

Mapenet 150 5. Zaprawa zbrojąca

Mapetherm do siatki 6. Łącznik izolacji termicznej 7. Systemowy preparat gruntujący

pod tynk cienkowarstwowy 8. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 9. Profil okapnikowy z PVC

z siatką z włókna szklanego10. Taśma rozprężna11. Strop żelbetowy12. Roleta RKS13. Stolarka okienna

Połączenie z roletą RKS, osadzoną w płaszczyźnie ściany − przekrój pionowyRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 5: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ PRZYOKIENNYCH W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm

do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna 4. Siatka z włókna szklanego

Mapenet 150 5. Zaprawa zbrojąca

Mapetherm do siatki 6. Łącznik izolacji termicznej 7. Systemowy preparat gruntujący

pod tynk cienkowarstwowy 8. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 9. Taśma rozprężna10. Masa poliuretanowa

Mapeflex PU4511. Strop żelbetowy12. Roleta zewnętrzna13. Stolarka okienna

Połączenie z roletą zewnętrzną, osadzoną na ścianie − przekrój pionowyRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 6: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości H ≤ 8,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej o nieuporządkowanymukładzie włókien i wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba łączników dla wysokości H ≤ 8,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym ≥ 60 mm

8 6ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 90 mm

beton komórkowy (gazobeton)

z trzpieniem stalowym wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 90 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 7: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości 8,0 < H ≤ 20,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej o nieuporządkowanymukładzie włókien i wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba łączników dla wysokości 8,0<H ≤ 20,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym ≥ 60 mm

10 6ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 90 mm

beton komórkowy (gazobeton)

z trzpieniem stalowym wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 90 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 8: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości H > 20,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej o nieuporządkowanymukładzie włókien i wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba łączników dla wysokości H > 20,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym ≥ 60 mm

12 8 ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 90 mm

beton komórkowy (gazobeton)

z trzpieniem stalowym wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 90 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 9: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ LAMELOWEJ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości H ≤ 20,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej lamelowej o wymiarach 120 x 20 cm min. liczba łączników dla wysokości H ≤ 20,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem Ø 14cm

≥ 60 mm

7 4

ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu, z talerzykiem Ø 14cm

≥ 90 mm

beton komórkowy (gazobeton)

z trzpieniem stalowym wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu, z talerzykiem Ø 14cm

≥ 90 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 10: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ LAMELOWEJ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości H > 20,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej lamelowej o wymiarach 120 x 20 cm min. liczba łączników dla wysokości H H > 20,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem Ø 14cm

≥ 60 mm

10 4

ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton

z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu, z talerzykiem Ø 14cm

≥ 90 mm

beton komórkowy (gazobeton)

z trzpieniem stalowym wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu, z talerzykiem Ø 14cm

≥ 90 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 11: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości H ≤ 8,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba łączników dla wysokości H ≤ 8,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym

≥ 50 mm

6 4ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 80 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 12: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości 8,0 < H ≤ 20,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba łączników dla wysokości 8,0<H ≤ 20,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym

≥ 50 mm

8 6ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 80 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 13: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMMOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych na wysokości H > 20,0 metrów n.p.t.Zalecenia doboru łącznikó w mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokości

strefy krawędziowej

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba łączników dla wysokości H > 20,0 m nad poziomem terenu

K

Kb

c

K = min (b;c)8

1,0 m < K < 2,0 m

Podłoże Rodzaj łącznika Głębokość zakotwienia krawędź ściana

beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym

≥ 50 mm

12 8ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe, pustaki z betonu lekkiego, keramzytobeton beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu

≥ 80 mm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 14: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMZBROJENIE NAROŻY ELEWACJI

ZBROJENIE NAROŻA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO MAPENET 150

1. Ściana zewnętrzna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu

lub Mapetherm wool do wełny 3. Płyta termoizolacyjna: styropian lub wełna 4. Zaprawa szpachlowa Mapetherm do siatki na styropian lub

Mapetherm wool do siatki na wełnę mineralną 5. Siatka z włókna szklanego

Mapenet 150

ZBROJENIE NAROŻA PROFILEM ALUMINIOWYM W POŁĄCZENIU Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO MAPENET 150

1. Ściana zewnętrzna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu

lub Mapetherm wool do wełny 3. Płyta termoizolacyjna: styropian lub wełna 4. Zaprawa szpachlowa Mapetherm do siatki na styropian lub

Mapetherm wool do siatki na wełnę mineralną 5. Siatka z włókna szklanego

Mapenet 150 6. Profil narożny aluminiowy

ZBROJENIE NAROŻA PROFILEM ALUMINIOWYM LUB PVC W POŁĄCZENIU Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO MAPENET 150

1. Ściana zewnętrzna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu

lub Mapetherm wool do wełny 3. Płyta termoizolacyjna: styropian lub wełna 4. Zaprawa szpachlowa Mapetherm do siatki na styropian lub

Mapetherm wool do siatki na wełnę mineralną 5. Siatka z włókna szklanego

Mapenet 150 6. Profil narożny aluminiowy z siatką lub

z PCV z siatką z włókna szklanego 10 cm x 15 cm

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 15: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMZBROJENIE NAROŻY OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Szczegół "A" - kolejność wklejania siatki Mapenet 150 przy zbrojeniu ościeży okiennych i drzwiowych

1. Zbrojenie naroża ościeży w płaszczyźnie ściany siatką Mapenet 150 w układzie diagonalnym

2. Zbrojenie nadproża i ościeży profilem narożnikowym PCV z siatką

3. Zbrojenie wzmacniające wewnętrzne naroże nadproża i ościeży siatką Mapenet 150

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 16: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA TARASOWE I BALKONOWE

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna styropian EPS 70-040 4. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 5. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 6. Systemowy preparat gruntujący

pod tynk cienkowarstwowy 7. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 8. Łącznik izolacji termicznej 9. Listwa startowa (cokołowa)10. Taśma rozprężna11. Masa poliuretanowa Mapeflex PU4512. Hydroizolacja Mapelastic13. Klej do okładzin Elastorapid14. Spoina Ultracolor Plus15. Mrozoodporne okładziny ceramiczne16. Jastrych dociskowy ze spoiwem Topcem17. Folia ochronna PE18. Płyta termoizolacyjna19. Cementowy jastrych spadkowy

ze spoiwem Topcem20. Membrana samoprzylepna Mapethene SA21. Żelbetowa płyta balkonowa22. Sznur dylatacyjny polietylenowy Mapefoam23. Taśma uszczelniająca Mapeband24. Faseta

Połączenie ocieplenia w strefie płyty balkonowejRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 17: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA TARASOWE I BALKONOWE

1. Mrozoodporne okładziny ceramiczne 2. Klej epoksydowy Adesilex PG1/Adesilex PG4 3. Spoina Ultracolor Plus 4. Klej do okładzin Elastorapid 5. Hydroizolacja Mapelastic 6. Jastrych dociskowy ze spoiwem Topcem 7. Folia ochronna PE 8. Płyta termoizolacyjna 9. Cementowy jastrych spadkowy ze spoiwem Topcem10. Membrana samoprzylepna Mapethene SA11. Żelbetowa płyta balkonowa12. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej13. Izolacja termiczna styropian EPS 70-04014. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki15. Siatka z włókna szklanego Mapenet 15016. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy17. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor18. Obróbka blacharska19. profil okapnikowy z PVC z siatką z włókna szklanego

Szczegóły ocieplenia krawędzi płyty balkonowejRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 18: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA TARASOWE I BALKONOWE

1. Mrozoodporne okładziny ceramiczne 2. Masa poliuretanowa Mapeflex PU45 3. Spoina Ultracolor Plus 4. Klej do okładzin Elastorapid 5. Hydroizolacja Mapelastic 6. Jastrych dociskowy ze spoiwem Topcem 7. Folia ochronna PE 8. Płyta termoizolacyjna 9. Cementowy jastrych spadkowy ze spoiwem Topcem10. Membrana samoprzylepna Mapethene SA11. Żelbetowa płyta stropowa12. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej13. Izolacja termiczna styropian EPS 70-04014. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki15. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150

16. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy

17. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor18. Klej epoksydowy Adesilex PG1/Adesilex PG419. Obróbka blacharska20. Łącznik izolacji termicznej21. Listwa startowa (cokołowa)22. Taśma rozprężna23. Sznur dylatacyjny polietylenowy Mapefoam24. Taśma uszczelniająca Mapeband25. Faseta

Ocieplenie tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanymRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 19: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA DACHOWE

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna styropian 4. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 5. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 6. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy

7. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 8. Łącznik izolacji termicznej

Połączenie ocieplenia z dachem spadzistym – przekrój pionowyRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 20: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA DACHOWE

1. Ściana zewnętrzna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna styropian EPS 70-040 4. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 5. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 6. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 7. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 8. Łącznik izolacji termicznej 9. Listwa startowa (cokołowa)10. Taśma rozprężna11. Obróbka blacharska12. Impregnowana listwa drewniana

Połączenie ocieplenia z dachem spadzistym – przekrój pionowyRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 21: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA DACHOWE

1. Strop żelbetowy 2. Gruntowanie podłoża Polyprimer 3. Samoprzylepna membrana paroizolacyjna Polyvap SA 4. Płyty termoizolacyjne 5. Warstwa podkładowa – samoprzylepna membrana bitumiczna Polyglass Spider P 6. Warstwa wierzchnia – samoprzylepna membrana bitumiczna Polyglass Spider P Mineral 7. Metalowy profil mocujący w układzie pionowym 8. Taśma rozprężna 9. Listwa startowa (cokołowa)10. Łącznik izolacji termicznej11. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej12. Izolacja termiczna styropian EPS 70-04013. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki14. Siatka z włókna szklanego Mapenet 15015. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy16. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor

Połączenie ocieplenia z dachem płaskim – przekrój pionowyRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 22: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMPOŁĄCZENIA DACHOWE

1. Strop żelbetowy 2. Gruntowanie podłoża Polyprimer 3. Samoprzylepna membrana paroizolacyjna Polyvap SA 4. Płyty termoizolacyjne 5. Warstwa podkładowa – samoprzylepna membrana bitumiczna Polyglass Spider P 6. Warstwa wierzchnia – samoprzylepna membrana bitumiczna Polyglass Spider P Mineral

7. Taśma rozprężna 8. Masa trwale elastyczna Mapeflex PU45 9. Listwa startowa (cokołowa)10. Łącznik izolacji termicznej11. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej12. Izolacja termiczna styropian EPS 70-04013. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki14. Siatka z włókna szklanego Mapenet 15015. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy16. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor

Ocieplenie attyki w połączeniu z dachem płaskim – przekrój pionowyRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 23: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ W STREFIE COKOŁU I PRZYZIEMIA – BUDYNEK NIPODPIWNICZONY

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna styropian EPS 70-040 4. Dwie warstwy siatki z włókna szklanego Mapenet 150

do wysokości 2 m nad poziom terenu 5. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 6. Łącznik izolacji termicznej 7. Systemowy preparat gruntujący

pod tynk cienkowarstwowy 8. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 9. Listwa startowa (cokołowa)10. Taśma rozprężna11. Masa poliuretanowa Mapeflex PU4512. Hydroizolacja ścian w części podziemnej Plastimul 2K Super13. Gruntowanie podłoża Plastimul Primer14. Warstwa ochronna – fizelina lub folia kubełkowa16. Hydroizolacja pionowa ściany Mapelastic17. Opaska żwirowa18. Zasypka piaskowa

Połączenie ocieplenia z cokołem wyklejonym płytkami klinkierowymiRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 24: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ W STREFIE COKOŁU I PRZYZIEMIA – BUDYNEK NIPODPIWNICZONY

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna styropian EPS 70-040 4. Dwie warstwy siatki z włókna szklanego Mapenet 150

do wysokości 2 m nad poziom terenu 5. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 6. Łącznik izolacji termicznej 7. Systemowy preparat gruntujący

pod tynk cienkowarstwowy 8. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor 9. Listwa startowa (cokołowa)10. Taśma rozprężna11. Masa poliuretanowa Mapeflex PU4512. Hydroizolacja ścian w części podziemnej Plastimul 2K Super13. Gruntowanie podłoża Plastimul Primer14. Faseta z zaprawy Planitop 40015. Warstwa ochronna – fizelina lub folia kubełkowa16. Hydroizolacja pionowa ściany Mapelastic17. Opaska żwirowa18. Zasypka piaskowa19. Mata filtrująca20. Warstwa drenująca

Połączenie ocieplenia z cokołem wyklejonym płytkami klinkierowymiRysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych

proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Page 25: SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM - mapei.com MSi .pdf · beton i bloczki betonowe, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, z talerzykiem

MAPEI Polska Sp. z o.o.Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawatel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERMSZCZELINA DYLATACYJNA Z PROFILEM PROSTYM I KATOWYM – PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Uszczelnienie dylatacji pionowych taśmą dylatacyjną – wypełnienie profilem PVC

Uszczelnienie dylatacji pionowych taśmą dylatacyjną – wypełnienie masą poliuretanową

1. Ściana konstrukcyjna 2. Zaprawa klejąca Mapetherm do izolacji termicznej 3. Izolacja termiczna 4. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki 5. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 6. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy 7. Tynk cienkowarstwowy: – mineralny Planitop – akrylowy w systemie Quarzolite – silikatowy w systemie Silexcolor – silikonowy w systemie Silancolor

8. Listwa dylatacyjna z siatką typu „E” – płaska 9. Uszczelka maskująca – płaska10. Sznur dylatacyjny polietylenowy Mapefoam11. Listwa dylatacyjna z siatką typu „V” – kątowa12. Uszczelka maskująca – kątowa13. Masa poliuretanowa Mapeflex PU45

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.