Top Banner
SUDSKOMEDICINSKI ASPEKT POVREDA OČIJU PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA Miloš Jovanović Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za očne bolesti KCS u Beogradu
36

SUDSKOMEDICINSKI ASPEKT POVREDA OČIJU PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Mar 21, 2016

Download

Documents

azana

SUDSKOMEDICINSKI ASPEKT POVREDA OČIJU PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA. Miloš Jovanović Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za očne bolesti KCS u Beogradu. POVREDE OČIJU NASTALE PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA LEČENE NA KLINICI ZA OČNE BOLESTI KCS 2000-2009. Miloš Jovanović - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

SUDSKOMEDICINSKI ASPEKT POVREDA OIJU PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

SUDSKOMEDICINSKI ASPEKT POVREDA OIJU PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA Milo JovanoviUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za one bolesti KCS u Beogradu

POVREDE OIJU NASTALE PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA LEENE NA KLINICI ZA ONE BOLESTI KCS 2000-2009Milo JovanoviUniverzitet u BeograduMedicinski fakultetKlinika za one bolesti KCS, Beograd

3INCIDENCA POVREDA OKAU prolom veku stalan rastGarrow 1923 0,7%Cannova i sar. 1980 4,1% Jones 1988 25,1%McEwen 1989 42,2% od svih povreda okaPOETAK OVOG VEKAProcenat sportskih povreda oiju se smanjujeBarr i sar. 2000 12,5%Lei i sar. 2007 11,0%CILJIncidencaPriroda povredaFunkcionalne posledice sportskih povreda oijuPrva decenija 21. veka u Srbiji

7KLINIKA ZA ONE BOLESTI KCSPovrede okaRazliiti sportoviHospitalizacija01.I 2000 31.XII 2009. (10 god)VRSTE SPORTOVAFudbalTenisKoarkaRukomet VaterpolopaintballNAIN BAVLJENJA SPORTOMRekreativni sportProfesionalni sportasovi fizikog vaspitanja u koliANALIZIRANI PARAMETRIGodine starosti povreenogMesto povreivanjaZanimanjePriroda povrede okaKrajnja vidna otrinaCILJ ISTRAIVANJAUestalost povredaPovrede u razliitim vrstama sportovaSudskomedicinski aspekt povreda okaREZULTATO1.I 2000 31.XII 2009. 3206 ukupno hospitalizovanih povreda okaPovrede oka u sportu 117 (3,6%)Mukarci 114 (97,4%)Desno oko 70 (59,8%)Oba oka 0Deca, mlae osobe

BROJ I % POVREDA OIJU U RAZLIITIM SPORTOVIMASport broj %Fudbal 95 81.2Tenis 10 8,5Koarka 4 3,4Paintball 4 3,4Vaterpolo 3 2,6Rukomet 1 0,9U k u p n o 117 100.0

15

STAROST PACIJENATAGodine0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 3 42 39 22 112.6 35.9 33.3 18.8 9.4

VRSTA POVREDAZatvorene povrede oka 113 (96,6%)Otvorene povrede oka 4 (3,4%)

VRSTE PRETRPLJENIH POVREDA OIJUPovrede N0 %Zatvorene povrede one jabuice 113 96,6 hifema 96 82.1 iridodiajaliza 17 14.6 subluksacija soiva 9 7.7 katarakta 3 2.6 hemoftalmus 15 12.8 edem i retinalno krvarenje 36 30.8Otvorene povrede one jabuice 4 3.4 penetrantne 2 1,7 rupture 2 1.7 U k u p n o 117 100.0

NAIN BAVLJENJA SPORTOM PRI POVREDAMA OKARekreacija - 76,1%kola - 19,6%Profesionalni sport 4,3%ZANIMANJE PACIJENTA SA POVREDOM OKA U SPORTUZanimanjeUenik Student Radnik Slubenik Profes igra

41 21 26 24 5 35.0 17.9 22.2 20.6 4.3 117 100.0FINALNA VIDNA OTRINAFinalna VO broj %0,7 1,0 91 77.80,4 0,6 19 16.21m do 0,3 4 3,4Amaurosa 3 2.6

DISKUSIJAMali broj povreda u sportu u odnosu na ukupan brojVeliki broj u kui, na radu, javnom mestuSuene indikacije za hospitalizacijuIzmenjena starosna struktura stanovnika u Srbiji (stari>mladi)Nema zatitnih naoara u sportu

VRSTE SPORTOVA I POVREDEFudbal najee zastupljen u Srbiji (profesionalni, amaterski, rekreacija)ee kod fudbalera rekreativacaProfesionali samo 3 sluajaUdarac laktom ruptura one jabuiceTENISUkupno 10Reketom 7Lopticom 3Sve kontuzione povrede one jabuiceDRUGI SPORTOVIKoarka - 4 ukupno, profes 1Vaterpolo - 3 ukupno, profes 1Rukomet ukupno 1, na asu fizikog vaspitanjaPaintboll 4 povrede, 2 amaurozeNije bilo boksera i hokejaa leenih sa povredama oijuMALI BROJ POVREENIH PROFESIONALNIH SPORTISTAUigranostSaveti treneraPotovanje osnovnih pravila igre

SUDSKOMEDICINSKI PRISTUPKao i kod drugih vrsta povreda oijuNaroito kod rekreativacaPROFESIONALNI IGRAI PITANJA?Nastavak profesionalne sportske aktivnostiDalje ivotno usmerenjeVetai se preostala VO, nematerijalna teta (pretrpljeni bol, strah, naruenost, umanjenje radne i OA)KRAJ OVOG PREDAVANJAHvala Vam na panji.