Top Banner
Apparatus digestorius (stavba a funkce jednotlivých úseků) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
111

(stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Mar 12, 2019

Download

Documents

lytram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Apparatus digestorius(stavba a funkce jednotlivých

úseků)

Markéta VojtováVOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Page 2: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

GIT (1)● dutina ústní – řitní otvor● žlázy – játra, pancreas● systém trubicovitých orgánů:● stěna:

– sliznice (tunica mucosa)● DÚ, jícen a terminální konečník –

vrstevnatý dlaždicový● ostatní části – jednovrstevný cylindrický

s četnými žlázami (sekret ochraňuje a tvoří povrch kluzkým)

● někde je povrch hladký, jinde zřasen v klky

Page 3: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

GIT (2)– podslizniční vazivo (tela submucosa)

● řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas

● velké množství cév a nervů– svalovina (tunica muscularis)

● začátek do poloviny jícnu a terminální konec = příčně pruhovaná svalovina

● zbytek – hladká svalovina● snopce uspořádány kruhovitě (vnitřní)

a podélně (zevní)● umožňuje peristaltický posun obsahu

Page 4: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

GIT (3)– povrchová vrstva (tunica externa)

● v hrudní části – charakter řídkého vaziva (adventicie) – spojuje trávicí trubici s okolními orgány

● abdominální část – lesklá serózní blána, která kryje povrch orgánů

Page 5: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavitas (cavum) oris(dutina ústní)

Page 6: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Vestibulum oris (1)● podkovovitý prostor ohraničený rty,

tvářemi a zubními oblouky1) Rty (labia oris)● ohraničují předsíň● podkladem je kruhový sval ústní

(m.orbicularis oris)● labium superior (od tváří oddělen

nasolabiální rýhou) a labium inferior se spojují v ústních koutcích

● zevní strana kryta kůží, vnitřní sliznicíhttp://young-docs.de/66/Mundh%C3%B6hle.html

Page 7: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Vestibulum oris (2)● horní i dolní ret je přichycen k vestibulárním

stranám dásním pomocí uzdičky (frenulum labii sup. et inf.)

● okraj rtů – přechodná zóna mezi kůží a sliznicí– jemná kůže bez pigmentu - růžová barva s

prosvítajícími cévami2) Tváře (buccae)● podkladem je m. buccinator a tukový polštář

(corpus adiposum buccae)● zvnějšku kůže, zevnitř sliznice● proti druhé horní stoličce ústní vývoj příušní slinné

žlázy (ductus parotideus)

Page 8: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (1)

● vlastní dutina ústní1) Tvrdé patro (palatum durum)● podkladem jsou výběžky os palatinum a maxily● odděluje dutinu nosní od ústní● kryta sliznicí, pevně přirostlá k periostu2) Měkké patro (palatum molle)● plynulá návaznost na tvrdé patro● podkladem jsou četné svaly● obloukovité slizniční řasy – patrové oblouky

– arcus palatoglossus – přední patrojazykový

Page 9: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.anatomy.tv/StudyGuides/StudyGuide.aspx?guideid=15&nextID=19&maxID=0&customer=primal

Page 10: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (2)

– arcus palatopharyngeus – zadní patrohltanový● uvula (čípek) – uprostřed patrových oblouků● tonsila palatina – patrová mandle

– mezi patrovými oblouky– povrch rozbrázděn kryptami

● měkké patro je důležité pro polykání → při obrně je ztížené polykání a znemožněné sání

3) Jazyk (lingua)● svalový útvar na spodině dutiny ústní● nezbytný pro zpracování a posunutí stravy a řeč

Page 11: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (3)

● corpus linguae (tělo)– směrem dozadu se rozšiřuje a srůstá se

spodinou ústní → ● → radix linguae (kořen)

– zadní rozšířená část jazyka● apex linguae (hrot)● dorsum linguae (hřbet)

– sametový vzhled a četné papily = sídlo chuťových pohárků

● spodní volná část je se spodinou spojena frenulum linguae (uzdička jazyková)

Page 12: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (4)

● četné slinné žlázky● na spodině ústí vývodů

– podčelistní žláza slinná (glandula submandibularis)

– podjazyková žláza slinná (glandula sublingualis)4) Dásně (gingivae)● podkladem jsou alveolární výběžky čelistí, sliznice

pevně srůstá s periostem● obemyká pak zub a uzavírá vstup do zubního

lůžka

Page 13: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (5)

5) Zuby (dentes)● nejtvrdší orgán v těle; seřazené do horního

eliptického a dolního parabolického oblouku → DENTICE

● corona dentis – korunka● cervix dentis – krček● radix dentis – kořen● pulpa dentis – dřeňová dutina se zubní dření

– canalis radicis dentis – kořenový kanálek → cévy a nervy k inervaci a výživě dřeně

● periodontium – tuhé vazivo, drží zub pevně v lůžku

Page 14: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.zdn.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/zuby-a-chrup-447950

corona dentis

cervix dentis

radix dentis

Page 15: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (6)

● dentin (zubovina) – tkáň tvořící zub, tvrdší než kost

– z 72% anorganické látky● email – sklovina na povrchu korunky – nejtvrdší

hmota v těle– 98% anorganických látek

● cement – kryje kořen, podobá se stavbou kosti● Druhy zubů:a) dentes incisivi (I) = řezáky (8)

– protáhlý, ze stran oploštěný tvar; ukusují sousto

Page 16: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (7)

b) dentes canini (C) = špičáky (4) – korunka vybíhá v hrot, dlouhý kořen; sousto

uchopí a trhác) dentes praemolares (P) = třenové (8)

– korunka má 2 hrboly, zevní je větší, vnitřní menší, jeden kořen (první horní někdy rozdělen na 2); rozmělňují potravu

d) dentes molares (M) = stoličky (12)– nejmohutnější zuby, korunka má 4-5 hrbolků,

kořeny 2 (dolní) – 3; rozmělňují potravu

Page 17: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (8)

● každý zub má ještě číslo● DENTES DECIDUI = mléčný chrup● 20 zubů● cca do 2.roku prořezány

http://www.diyfather.com/content/sequence-of-how-baby-teeth-come-outhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Chrup

Page 18: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Cavum oris proprium (9)

● DENTES PERMANENTES = trvalý chrup

● 28 + 4 zuby „moudrosti“● 1. se prořezává mezi 5.-6.rokem,

dokončená výměna 12.-14.rok; zuby „moudrosti“ až v dospělosti nebo vůbec ne

http://scapula.pl/anatomia.php?strona=242http://absolventi.gymcheb.cz/2008/krkonec/vos5.html

Page 19: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.anatomie-amsterdam.nl/sub_sites/slikken_website/html_pages/oral_cavity_yeslabel.htm

Page 20: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Sliny (salivae) (1)● bezbarvá vazká tekutina, denně cca 1-1,5 l● omezují kazivost● pH = 7-8● 99% voda +● 0,7% organické látky +

– α slinná amyláza (ptyalin) – štěpí sacharidy

● 0,3% anorganické– vápenaté, sodné, draselné a fosforečné– podpora tvorby zubního kamene

Page 21: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Sliny (salivae) (2)● Význam slin:● navlhčení přijaté potravy● zvlhčování sliznice dutiny ústní● mucin – činí sousto kluzkým● neutralizace příliš kyselých nebo alkalických

látek potravy● rozpuštění složek potravy – mohou lépe

dráždit sliznici → nepodmíněný reflex tvorby slin

● ochrana zubů před zubním kazem – smývají zbytky jídla (plak → živná půda pro bakterie)

Page 22: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Sliny (salivae) (3)● obsah lysozomů – antibakteriální látky● minerály podporující pevnost skloviny – fluor,

uhličitan vápenatý

Page 23: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie orální části GIT (1)

● Zajištění několika životně důležitých nepodmíněných reflexů:

● sací● žvýkací● polykací

– vzruch vyvolá dráždění příslušných receptorů. Centra v prodl. míše, eferentní vlákna – součást hlavových nervů

– zajišťují příjem, zpracování potravy, posun sousta dál

– doplňují je salivační reflexy

Page 24: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie orální části GIT (2)

● nepodmíněný – produkce slin vyvolána drážděním receptorů d.ú. přijatou stravou

● podmíněný – produkce slin na podkladě zrakové, čichové, abstraktní informace. Intenzita produkce úměrná stupni nasycení

Page 25: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Pharynx(hltan)

Page 26: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Hltan (1)

● trubice nálevkovitého tvaru 12-14 cm dlouhá● 3 části:1) Nosohltan (nasopharyng; pars nasalis)● nejprostornější● viz. dýchací systém2) Oropharyng (pars oralis)● střední část spojená s dutinou ústní● kříží se zde dýchací a polykací cestyhttp://cs.wikipedia.o

rg/wiki/Soubor:Illu_pharynx.jpg

Page 27: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Hltan (2)3) Laryngopharyng (pars laryngea)● dolní část, dopředu přechází do hrtanu,

dozadu do jícnu● epiglotis – odděluje vpředu tuto část proti

hrtanu– při polykání se překlápí a uzavírá hrtan

● Polykání – podmíněno uspořádáním příčně pruhované svaloviny

– snopce obloukovitě uspořádané– snopce šikmo podélně uspořádané

Page 28: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://training.seer.cancer.gov/head-neck/anatomy/pharynx.html http://anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz/travici-soustava.html

Page 29: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Oesophagus(jícen)

Page 30: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Oesophagus (1)● Svalovina

– horní část = příčně pruhovaná– dolní část hladká svalovina– → umožňuje polykání ve všech polohách– peristaltické vlny posouvají sousto dále

● 3 fyziologická zúžení– 1. - na počátku jícnu → nejvíce poleptané

místo po vypití louhu/kyseliny– 2. - v místě, kde prochází mezi sestupnou

aortou a hlavním levým bronchem– 3. - 2-3cm nad kardií – kontrakcí svaloviny

Page 31: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Illu_esophagus.jpghttp://www.tutorvista.com/content/science/science-ii/nutrition/alimentary-canal.php#oesophagus

Page 32: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.painneck.com/esophagus

trachea

arcus aortae

oesophagus

trachea

oesophagus

aorta

truncus pulmonalis

bifurkace trachey

diafragma

os hyoideum

cartilago cricoidea

Page 33: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Oesophagus (2)● přímé pokračování hltanu a spojení se

žaludkem; délka cca 25-28 cm● pars cervicalis (krční část)● pars thoracica (část hrudní)● pars abdominalis (část břišní)

– po prostupu přes bránici● ostium cardiacum (kardie) – místo kde

vstupuje do žaludku● Sliznice

– vrstevnatý dlaždicový epitel

Page 34: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.anatomy.tv/StudyGuides/StudyGuide.aspx?guideid=15&nextID=19&maxID=0&customer=primal

Page 35: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus = gaster = stomachus

(žaludek)

Page 36: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus (1)● nejobjemnější část GIT● vakovitý orgán, jako zásobárna potravy má

obsah cca 1-2 l; prázdný = stěny u sebe● tvar ohnutého vaku – závisí dle naplnění, tlaku

okolních orgánů, věku, pohlaví● uložen v epigastriu, vlevo od mediální rovinya) pars cardiaca (oblast česla)● místo spojení s jícnem = CARDIA = ČESLOb) corpus ventriculi (tělo žaludku)● navazuje na kardii

Page 37: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://lulusvinka.ic.cz/zaludek.htm

Page 38: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus (2)● směrem nahoru se vyklenuje a tvoří FUNDUS

ventriculi (klenba žaludeční)● směrem distálním se zužuje v → c) pars pylorica (část vrátníková)● plynulý přechod do duodena● směřuje mírně doprava a nahoru● PYLORUS = vrátník

● curvatura ventriculi major (velké zakřivení)– doleva a dolů od kardie k pyloru– odstupuje před kličky střev velká předstěra

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Gray1046.png

Page 39: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=121

Page 40: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus (3)● curvatura ventriculi minor (malé zakřivení)

– doprava a nahoru od kardie k pyloru– k játrům odstupuje malá předstěra

● Sliznice– jednovrstevný cylindrický epitel + četné

žlázy– tvoří plicae gastricae = nepravidelné řasy,

pouze v místě malého zakřivení řasy podélné → umožňují stékání tekutin přímo do duodena

● Svalovina– ve 3 vrstvách

Page 41: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus - fce (4)● MECHANICKÁ● větší náplň = větší dráždění stěny →

mohutnější stahy● peristola – po naplnění žaludku se stěny

pevně přimknou k potravě a nastává klidové období

– pokračuje účinek slinné amylázy– žaludeční šťáva prostupuje potravou,

okyseluje tak obsah a potlačuje činnost α amylázy

● svalstvo koná pomalé rytmické pohyby, tráveninu (chymus) rozmělňuje a promíchává

Page 42: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus - fce (5)– stah začíná v kardii a směřuje směrem k

pyloru– obsah se nadále promíchává a vzniká

chymus● chymus je pak po částech posouván do

duodena– pomocí silných kontrakčních vln

● cukerná strava – odchází za 2-4 hodiny● tuková strava – 5-7 hodin●

Page 43: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus - fce (6)● CHEMICKÁ● žaludeční žlázy tvoří žaludeční šťávu● bezbarvá, řídká; 1,5-2 l za den● pH silně kyselé – 1-31) HCl● nabobtnání vaziva – význam hlavně u masa

→ rozpad na menší svalové části● aktivace pepsinogenu na pepsin – začíná

trávení BÍLKOVIN● podpora vstřebávání B

1, B

2, C

Page 44: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus - fce (7)● vstřebávání minerálů – Fe, Ca● protiinfekční účinek – ničení mikroorganismů2) MUCIN● ochranný význam, chrání sliznici před účinky

kyselé šťávy a mechanickým poškozením3) CASTLEHO (vnitřní) FAKTOR● důl. pro vstřebávání B

12 – vstřebává se v

terminálním ileu● vazbou na vitamín ho chrání před degradací

Page 45: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus - fce (8)● Řízení produkce žaludeční šťávy:1) CEFALICKÁ fáze● reflexně podmíněná – viz. tvorba slin● reflexně nepodmíněná – přítomnost potravy v dutině

ústní2) GASTRICKÁ fáze● nastává až po příchodu potravy do žaludkua) neurogenní složka● drážděním mechano- a chemoreceptorů žaludeční

sliznice● řízeno n.X

Page 46: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Ventriculus - fce (9)b) humorální složka● prostřednictvím gastrinu

– produkován, když pH vzroste nad 2,5 -. vlivem bílkovin, alkoholu

– v duodenu a pyloru● gastrin → degranulace mastocytu (bohatě

zastoupeny ve sliznici žaludku)– uvolňují histamin → stimuluje bezprostředně

produkci žaludeční šťávy

Page 47: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Evakuace žaludku (1)● Nepodmíněně reflexní mechanismy1) Humorální● vyvoláno sliznicí duodena

– vlivem kyselého chymu, jeho množstvím a ↑ osmotickým tlakem → produkce enterogastrinu → krevní cestou k pyloru →

– → ↑ jeho napětí, zábrana dalšího vyprázdnění žaludku do té doby, než je předchozí dávka zpracována

2) Neurogenní● spouštěčem je neurogenní útlum motility žaludku

Page 48: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Evakuace žaludku (2)– vlivem dráždění receptorů duodenální sliznice– vzruchová aktivita vedena ke svalovině

žaludku → ÚTLUM → nervus vagus

Page 49: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Intestinum tenue(tenké střevo)

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tenk%C3%A9_st%C5%99evo

Page 50: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (1)● trubice zprohýbaná do kliček, 3 části, plynule

do sebe přecházející, dlouhá cca 5-7m, šířka cca 3cm

1) DUODENUM (dvanáctník)● tvar podkovy, délka asi 25-30cm (podle staré

míry cca 12 palců → dvanáctník)● konvexitou míří doprava (uložena hlava

pankreatu)● sestupná část – papila duodeni major

(papila Vateri + Oddiho svěrač)– ústí choledochu a ductus pancreaticus

Page 51: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://sphincter-of-odii-sod.blogspot.com/2006/07/ampulla-of-vater.html

http://www.hopkins-gi.org/GDL_Disease.aspx?CurrentUDV=31&GDL_Cat_ID=BB532D8A-43CB-416C-9FD2-A07AC6426961&GDL_Disease_ID=0ADCFD83-7DE7-4D53-82F5-6F0C9BFB7F14

Page 52: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (2)– papila duodeni minor – cca 2cm nad

velkou papilou → ústí přídatného slinivkového vývodu

● výše 2.bederního obratle – flexura duodenojejunalis → pokračuje do jejuna

● stálá poloha fixována srůstem se zadní stěnou břišní

2) JEJUNUM (lačník)● nejdelší úsek tenkého střeva – asi 3/5 délky● na mrtvole jsou kličky prázdné – proto název

Page 53: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Duodenum

http://www.hopkins-gi.org/GDL_Disease.aspx?CurrentUDV=31&GDL_Cat_ID=BB532D8A-43CB-416C-9FD2-A07AC6426961&GDL_Disease_ID=0ADCFD83-7DE7-4D53-82F5-6F0C9BFB7F14

Page 54: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.hopkins-gi.org/GDL_Disease.aspx?CurrentUDV=31&GDL_Cat_ID=BB532D8A-43CB-416C-9FD2-A07AC6426961&GDL_Disease_ID=0ADCFD83-7DE7-4D53-82F5-6F0C9BFB7F14

http://www.lfhk.cuni.cz/kcvl/stranky/Kapsle/C-N1.html

http://www.bartleby.com/107/248.html

Page 55: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (3)3) ILEUM (kyčelník)● uložen v oblasti pravé jámy

kyčelní● poloha je pohyblivější – kličky

zavěšeny v mesenteriu (okruží)● kratší a užší než jejunum● ústí do slepého střeva →

ostium ileocaecale (Bauhinská chlopeň) – pustí jednorázově cca 2ml

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Intestinum_crassum

Bauhinská chlopeň

caecum

Page 56: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (4)● Stěna

– četné poloměsíčité, na osu střeva kolmo postavené kruhové řasy

– směrem aborálním jich ubývá– význam pro promíchávání a mechanické

obracení tráveniny● Sliznice

– uzpůsobena ke vstřebávání živin– vybíhá v četné klky (jednovrstevný

resorpční epitel) → schopnost zvětšit do značné míry resorpční plochu

– četné žlázky → střevní šťávahttp://www.bartleby.com/107/illus1059.html

Page 57: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://biologigonz.blogspot.com/2009/12/intestinum-tenue-usus-halus.html

Page 58: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (5)– pohárkové buňky – ojedinělé mezi klky. Tvoří

hlen, v horní části střeva sekretin – hormon podporující pankreas ve vyměšování pankreatické šťávy

● hlen v duodenu chrání sliznici před kyselým obsahem ze žaludku

● Podslizniční vazivo– řídké, uložené uzlíky a pláty mízní tkáně– podslizniční vazivo klků – mohutné pleteně

cévních kapilár● Svalovina

– vnitřní = cirkulární– zevní = podélná

Page 59: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (6)● rytmické kontrakce obou vrstev =

1) kývavé pohyby● kontrakcí podélné svaloviny – úsek střeva se zkracuje

a následně relaxuje– kývavé pohyby krátkých úseků střeva promíchávají

tráveninu se střevní šťávou

2) peristaltické pohyby● charakter postupných vln → posun obsahu dále● BER (basální elektrický rytmus) – zdroj podnětu =

pacemaker– v horní části duodena → vysílá rytmické podněty →

aktivují hladkou svalovinu

Page 60: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tenké střevo (7)– → podněty k dráždění z mechanoreceptorů

(obsah střeva) a chemoreceptorů (skladba chymu)

● kontrakce se šíří po předchozí relaxaci svaloviny● jsou asi 10x/min.● Parasympatikus = zrychluje● Sympatikus = snižuje

– výjimka = stres (psychogenní) – pod vlivem sympatiku → peristaltika zrychlená

Page 61: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Střevní šťáva (1)● cca 1 l denně; tvoří se plynule1) DISACHARIDÁZY● enzymy štěpící disacharidya) maltáza – štěpí maltózu na 2 glukózy (monosacharid)

b) sacharáza – štěpí sacharózu na G a fruktózu ( - “ -)c) laktáza – štěpí laktózu na G a galaktózu ( - “ -)2) PEPTIDÁZY● dokončují štěpení bílkovin – výsledkem →

aminokyseliny

Page 62: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Střevní šťáva (2)

3) ENTEROKINÁZA● aktivuje proteolytické enzymy pankreatické šťávy4) MUCIN● kryje sliznici a chrání ji před poškozením

Page 63: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Intestinum crassum(tlusté střevo)

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Intestinum_crassum

Page 64: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tlusté střevo (1)● dlouhé asi 1,5m; tvaru čtverhranného rámce● šedožlutá barva● obkružuje kličky tenkého střeva● haustra – výdutě stěny tlustého střeva● appendices epiploicae – tukové přívěsky● plices semilunares – poloměsíčité řasy● taeniae – tračníkové proužky1) CAECUM (slepé střevo)● ústí do něho ileum – ústí opatřeno chlopní →

umožnění jednosměrné pasáže obsahu

Page 65: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://radiographics.rsna.org/content/20/2/399.full

Page 66: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.anatomy.tv/StudyGuides/StudyGuide.aspx?guideid=15&nextID=19&maxID=0&customer=primal

Page 67: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tlusté střevo (2)● appendix vermiformis (červovitý přívěsek)

– vybíhá z dolního konce caeca– velké množství lymfatické tkáně – častá

příčina zánětu2) COLON ASCENDENS (vzestupný tračník)● pokračování slepého střeva, vpravo a vzhůru● flexura coli dx. (= flexura hepatica) (jaterní

ohbí) →3) COLON TRANSVERSUM (příčný tračník)● nejdelší úsek tlustého střeva

Page 68: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Textbook.php?intPhotogallerySectionId=50000&intPhotogalleryLastSectionId=50000&intPage=2

flexura lienalis

haustra

ampula recti

Page 69: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tlusté střevo (3)● zavěšen na peritoneálním závěsu → prohnutý

konvexitou dolů● napříč dutinou břišní ke slezině● flexura coli sin. (=flexura lienalis) (slezinné

ohbí →4) COLON DESCENDENS (sestupný tračník)● sestupuje po levé straně dolů do levé jámy

kyčelní a přechází v esovitou kličku5) COLON SIGMOIDEUM (esovitá klička)● zavěšena na peritoneálním závěsu = esovitý

průběh

Page 70: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.anatomy.tv/StudyGuides/StudyGuide.aspx?guideid=15&nextID=19&maxID=0&customer=primal

Page 71: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Tlusté střevo (4)6) RECTUM (konečník)● uložen v konkavitě os sacrum = flexura

sacralis– tato část rozšířena = AMPULA RECTI

● canalis analis = pokračování ampuly – opatřeno svěračem řitním

● bohatá cévní pleteň● ANUS – řitní otvor → ústí konečníku na

povrch

Page 72: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Dickdarm-Schema.jpg http://gta-x.info/h252.htm

caecum et appendix vermiformis

colon ascendens colon descendens

colon transversum

colon sigmoideum

rectum

Page 73: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie tlustého střeva (1)

● do toho úseku přichází nestrávené a nestravitelné zbytky potravy (vláknina …)

● Úkol tlustého střeva:● zahustit obsah – vstřebávání vody● produkovat hlen – činí obsah kluzkým,

ochrana sliznice před mechanickým poškozením

● vstřebávání elektrolytů, léků, vitamínů● šťáva – slabě zásaditá → velké množství

drobných žlázek → vhodné pH pro střevní bakterie

Page 74: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie tlustého střeva (2)

● Motilita:● Parasympatikus = zvyšuje hybnost● Sympatikus = snižuje hybnost● motilitu podporuje:

– rozpínání (distenze) střeva obsahem (mohou i plyny, které tam vznikají)

– chemické dráždění kyselinami – vznikají kvašením zejména vlákniny

● DEFEKACE1) přesun obsahu z esovité kličky do rekta →

nárůst tlaku → dosáhne-li 50 Torrů ⇒

Page 75: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie tlustého střeva (3)

2) pocit nucení na stolici3) ochabnutí vnitřního svěrače

– parasympatikus – snižuje tonus– sympatikus – zvyšuje tonus

4) volní snížení tonu zevního svěrače● Není-li vyhověno tlaku, po čase vymizí a

defekační reflex je potlačen● vnitřní svěrač – řízen reflexně nezávisle na

naší vůli● zevní svěrač – vůlí navozené potlačení → z

mozkové kůry

Page 76: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie tlustého střeva (4)

● Střevní mikroflóra:a) Escherichia coli● saprofytická bakterie

– zkvašení vlákniny – uvolní se plyn (CO2),

MK o krátkém řetězci (podpora odolnosti sliznice, ↑ prokrvení, po vstřebání antisklerotický účinek)

– syntéza vitamínů – skupiny B a Kb) Hnilobné bakterie● působí zejména na zbytky bílkovin – řada

toxických látek → z velké míry odcházejí

Page 77: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Fyziologie tlustého střeva (5)

● → „za živa“ účinná bariéra, po smrti selhává, hnilobné bakterie pak rozkládají veškeré tkáně těla

● Sterkobilin – vlivem bakterií ze sterkobilinogenu (žlučí do střeva) – rozpadový produkt Hb

– okrová barva stolice

Page 78: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Hepar, vesica fellea(játra, žlučník)

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Textbook.php?intPhotogallerySectionId=50000&intPhotogalleryLastSectionId=50000&intPage=1

Page 79: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Játra (1)● největší žláza v organismu, červenohnědá

barva, bohatě prokrvená, velice křehká● cca 1,5kg● v pravé klenbě brániční, částí zasahují i do

levé● facies diaphragmatica – část obrácená k

bránici● facies visceralis – obrácená k orgánům

dutiny břišní

Page 80: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=92

facies diaphragmatica

http://anatomiea.sweb.cz/4jatra.htm

Page 81: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Játra (2)● lobus hepatis dexter (pravý lalok)

– největší– od levého oddělen srpovitým vazem

● lobus hepatis sinister (levý lalok)● lobus caudatus (ocasatý lalok) a lobus

quadratus (čtyřhranný lalok)– z viscerální strany

● Viscerální strana – zářezy ve tvaru písmene „H“

– příčné rameno = porta hepatis → – → vena portae, a.hepatica propria,

žlučovod

Page 82: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://anatomiea.sweb.cz/4jatra.htm

1 – pravá větev a.hepatica propria; 2 – levá větev a.hepatica propria;3 – a.,v. gastrica sinistra; 4 – žaludek; 5 – truncus celiaticus; 6 – a.lienalis;7 – aorta abdominalis; 8 – a.hepatica communis; 9 – v.lienalis; 10 – v.mesenterica inferior;11 – pancreas; 12 – a.,v.mesenterica superior; 13 – duodenum; 14 – a.,v. gastroduodenalis;15 – ductus choledochus; 16 – v. portae; 17 – a.hepatica propria; 18 – v.cava inferior;19 – a.gastrica dextra; 20 – a.,v.cystica; 21 – lobus hepatis dexter; 22 – vesica fellea

facies visceralis

lobus dexter

lobus sinister

Page 83: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=93

lobus quadratus

lobus caudatus

Page 84: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.anatomy.tv/StudyGuides/StudyGuide.aspx?guideid=15&nextID=19&maxID=0&customer=primal

Page 85: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Játra (3)● Cévní Cévní zásobení jater: jater:● a. hepatica communis – viz. truncus

coeliacus– výživa jater

● v.portae– přivádí krev ze splanchnické oblasti– rozpadá se na složitou síť mezilalůčkových

žil – viz. dále● vv.hepaticae (2-3)

– odvádí krev do v.cava inf.

Page 86: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Játra (4)● Struktura jater:● morfologickou jednotkou je lalůček centrální

žíly (lobulus venae centralis)– podoba šestibokého hranolu cca 1-2

mm velký– každý lalůček je funkčně malým filtrem

a skládá se z trámců jaterních buněk →

– → jaterní buňky jsou hvězdicovitě uspořádané kolem centrální žíly

– centrální žíla → větvení vena portae● z centrální žíly teče přefiltrovaná krev do

jaterní žílyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hepatic_structure.png

Page 87: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Játra (4)● mezi trámci probíhají jaterní sinusoidy = zvláštní typ

kapiláry● uprostřed trámců – na protilehlém konci hepatocytu –

jsou žlučové kapiláry, které odvádějí žluč, spojují se do větších →

● → ductus hepaticus dx. et sin. (až pravý a levý jaterní vývod) → spojejím vzniká ductus hepaticus communis →

● v brance jaterní se spojuje s ductus cysticus (ze žlučníku) a vytváří ductus choledochus

● Primární jaterní acinus– nejmenší funkční jednotka – 1/6 lalůčku + 1/6 lalůčku

vedlejšího

Page 88: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://www.enotes.com/topic/Lobules_of_liver

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=256

Page 89: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Funkce jater (1)1) Metabolismus základních živin – viz.

fyziologie výživy2) Metabolismus vitamínů

– velká zásobárna zejména B12

– produkce žluči → možnost vstřebat tuky → a tedy i liposolubilní vitamíny

3) Odbourávání řady hormonů– aldosteron – zejména– inzulín

4) RES buňky jater (makrofág v sinusoidech) se odbourává Hb

Page 90: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Funkce jater (2)– vzniklý bilirubin se konjuguje → tvorba

žlučového barviva5) Detoxikační funkce

– zbavuje škodlivé látky jedovatosti pro tělo– UREA – z amoniaku → tzv.malý Krebsův

cyklus = detoxikuje amoniak uvolněný při odbourávání aminokyselin

– většinu látek zneškodňuje procesem konjugace – např. s kyselinou glukuronovou

6) Metabolismus minerálů– zásobárna Fe, Co, Cu

Page 91: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Funkce jater (3)7) Tvorba žluči8) Tvorba tepla

– mohutná– uvolňuje se při metabolických dějích– krví rozváděno po těle → slouží

termoregulaci9) Krevní zásobárna

– hypovolemie → vyprázdnění zásob → ↑ cirkulujícího objemu krve

– vyprázdnění při pobytu s ↓ pO2 (krev v

zásobách má vyšší Hct)

Page 92: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Funkce jater (4)– → mechanismus akutní adaptace

organismu na hypoxii10) Vztah k hemostáze

– tvorba hemokoagulačních faktorů, fibrinogenu

11) Tvorba heparinu (jaterní heparinocyty)– aktivuje lipoproteinovou lipázu – součást

přirozených antikoagulačních mechanismů = ANTITROMBIN III

Page 93: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žlučový měchýř ● na spodní straně pravého jaterního laloku● protáhle hruškovitý tvar● zásobárna žluče● fundus vesicae billiaris (dno) – směřuje

dolů a dopředu, přečnívá hranu jater● corpus vesicae billiaris (tělo) – leží v

příslušné jamce v jaterním parenchymu. Směrem dozadu se zužuje →

● collum vesicae billiaris (krček) – přechází plynule v →

● ductus cysticus (vývod žlučníku)http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vesica_biliaris

Page 94: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=122

http://medlinux.blogspot.com/2008/12/kolelitiasis.html

Page 95: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žluč, význam žlučníku (1)● produkt jaterních buněk, tvoří se neustále● množství za den – 0,7 – 1,2 l, pH 7,1-7,3● hustá žlutozelená kapalina● Složení žluči:1) Voda – 97%2) Soli žlučových kyselin – 0,7%● nejdůležitější součást žluči; v játrech z

cholesterolu● emulgují tuk (TAG), vedou k jeho rozpadu v

chymu na velké množství mikročástic → dobře přístupné pro pankreatickou lipázu

Page 96: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žluč, význam žlučníku (2)● enterohepatální oběh žlučových kyselin = část

se jich zpět vstřebá– zablokování oběhu = ↑ syntéza žlučových

kyselin s cholesterolem● některé typy hypercholesterolémií →

podávání léků, které zvyšují syntézu žlučových kyselin → snížení hladiny cholesterolu v krvi

3) Žlučová barviva – 0,2%● bilirubin – z rozpadu Hb v RES buňkách jater a

sleziny

Page 97: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žluč, význam žlučníku (3)– dostává se do krve, naváže se na albumin =

nekonjugovaný = nepřímý bilirubin– → komplex je následně vychytáván játry, zde

se konjuguje s kyselinou glukuronovou (stane se rozpustný ve vodě) a je vylučován do žluči

– v tlustém střevě vlivem mikroflory vzniká sterkobilinogen → oxidací sterkobilin

– malá část se vstřebává zpět a vylučuje se močí jako urobilinogen, po oxidaci urobilin

● onemocnění jater = část konjugovaného se objevuje v moči → temně žluté zabarvení

Page 98: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žluč, význam žlučníku (4)4) Cholesterol – 0,06%● v rozpustné formě je udržován pomocí žlučových

kyselin– nedostatek solí nebo nadbytek cholesterolu =

krystalizace cholesterolu ve žlučníku → konkrementy

5) Lecithin – 0,1%● hlavní fosfolipid ve žluči, podporuje rozpuštěnost

cholesterolu

6) Anorganické soli – 0,7%● Na+, HCO

3-

Page 99: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žluč, význam žlučníku (5)● Regulace tvorby žluči:● Humorální vliv

– žlučové kyseliny – působí na hepatocyty– glukagon – podporuje tvorbu– sekretin – tvořen duodenální sliznicí vlivem

MK v chymu● Neurogenní vliv

– nervus vagus

Význam žlučníku:● rezervoár vytvořené žluči (v době hladovění

neodtéká do duodena)

Page 100: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Žluč, význam žlučníku (6)● zde se ale ještě více zahušťuje● vyprázdnění žlučníku je řízeno:● humorálně

– cholecystokinin – vzniká ve sliznici duodena; stimulem jsou MK, AK, HCl, Mg soli v chymu → vyvolá kontrakci svaloviny žlučníku a otevření Oddiho svěrače

Page 101: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Pancreas(slinivka břišní)

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Slinivka_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD

Page 102: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (1)● protáhlá žláza dlouhá cca 25cm● uložena za žaludkem, táhne se po

zadní stěně břišní od duodena doleva až ke slezině

● laločnaté struktury, vývody lalůčků se postupně spojují v:

● ductus pancreaticus (vývod velký)● ductus pancreaticus accessorius

(přídatný vývod)1) Caput pancreatis (hlava)● uložena v konkavitě duodena

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Slinivka_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD

Page 103: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (2)2) Corpus pancreatis (tělo)● protáhlého tvaru3) Cauda pancreatis (ocas)● dosahuje až ke slezině● Zevní sekrece pankreatu:● nepravidelné lalůčky se žlázovým epitelem● drobné vývody lalůčků se spojují v ductus

pancreaticus● produkce pankreatické šťávy

Page 104: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (3)● Vnitřní sekrece pankreatu:● viz. endokrinní systém

http://www.clivir.com/lessons/show/what-are-the-symptoms-of-diabetes.html

Page 105: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (4)● Pankreatická šťáva:● bezbarvá, slabě alkalická látka – pH 7-8● množství cca 1 l/DA) Organické látky● trávicí enzymy1) Proteolytické● chymotrypsinogen

– v aktivní formě chymotrypsin → účinkem enterokinázy (tvořená v tenkém střevu)

Page 106: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (5)● trypsinogen

– v aktivní formě trypsin → účinkem enterokinázy

● prokarboxypeptidáza– aktivuje se na karboxypeptidázu

● vylučují se v neaktivní formě → aby nemohly proteolyticky účinkovat ve vývodech a rozrušovat vlastní tkáň pankreatu

2) α amyláza● štěpí cukry na maltózu

Page 107: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (6)3) Lipáza● odštěpuje mastné kyseliny (MK) jednu po

druhé z triacylglycerolů (TAG)– → TAG = lipáza → MK + diacylglycerol =

lipáza → MK + monoacylglycerol → glycerol + MK

4) Fosfolipáza● štěpí fosfolipidy

B) Anorganické látky● HCO

3- - zejména; neutralizuje kyselý chymus

● voda

Page 108: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (7)● Řízení sekrece pankreatické šťávy:a) Nepodmíněně reflexní

– kontakt potravy s dutinou ústní vyvolá s předstihem produkci pankreatické šťávy

– stimulace trvá i při kontaktu tráveniny s žaludeční stěnou

– vedeno cestou nervus vagusb) Humorální● díky hormonům GIT, které jsou tvořené se

stěně GIT, krví přenesené do slinivky, kde podporují tvorbu pankreatické šťávy

Page 109: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (8)– sekretin

● vzniká zejména v duodenální stěně vlivem kyselého chymu

● tvoří velké množství šťávy s obsahem HCO3-

– pankreozymin (= cholecystokinin)● produkován sliznicí duodena vlivem

produktů žaludečního trávení● zvyšuje množství enzymů v

pankreatické šťávě– gastrin

● tvoří se v žaludečním antru

Page 110: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

Slinivka břišní (9)● stimulace

slinivky k produkci šťávy bohaté na enzymy ještě v době, kdy je chymus v žaludku

http://www.anatomy.tv/StudyGuides/StudyGuide.aspx?guideid=15&nextID=19&maxID=0&customer=primal

Page 111: (stavba a funkce jednotlivých úseků) - zshk.cz · GIT (2) – podslizniční vazivo (tela submucosa) řídké, umožňuje vyrovnání přechodných řas velké množství cév

ZdrojeBorovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1960. 878s.Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie II. Praha: Avicenum, 1982. 320s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 140s. ISBN 80-7067-389-3Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, 1981. 503s.Trojan, S. et al Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 1994. 460s. ISBN 80-7169-036-8