Top Banner
STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MODULIO PO IR TIEKĖJŲ APKLAUSA 2017 M. RUGSĖJO MĖN.
38

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

Aug 30, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IRVYKDYMO PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ MODULIO PO IR TIEKĖJŲ APKLAUSA

2017 M. RUGSĖJO MĖN.

Page 2: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

RESPONDENTAIPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJOS – 4

TIEKĖJAI - 14

Page 3: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS

Perkančiosios

organizacijos

Labai gerai

25%

Gerai

50%

Patenkinamai

25%

Labai gerai Gerai Patenkinamai

Page 4: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS

TIEKĖJAI

Labai gerai

22%

Gerai

57%

Patenkinamai

14%

Blogai

7%

Page 5: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

TEIGIAMIVERTINIMAI

• Greitos ir patogios procedūros.

• Procesas unifikuotas, komercinio pasiūlymopateikimas paprastas ir greitas.

• Pirkimo terminų aiškumas palengvina darbą.

• Gerai veikianti sistema.

• Pranešimai apie naujus pirkimus el.paštu,nereikia tikrinti papildomai kasdien, arpaskelbti pirkimai.

• Tiekėjai informuojami apie pirkimųnutraukimą dėl įsivėlusios klaidos.

TIEKĖJAI

Page 6: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

NEIGIAMI VERTINIMAI

• Tiekėjų:

• „Labai retai į CPO LT pirkimo krepšelį gali patektinauji tiekėjai. Kelis metus reikia laukti naujokvietimo.“

• „Vienintelis vertinimo kriterijus -kaina, vadinasi kuopigesnis tuo geresnis?“

• „Niekas netikrina techninių specifikacijų ar perkamųprojekto dalių, t. y. dažniausia pateikti reikalavimaineatitinka tikrųjų užsakovo pageidavimų.“

• Pirkėjų:

• „Nėra plačios paieškos- ieškoma tik tame puslapyjeesanti informaciją, o jei reikia, tarkim, mėnesiosenumo, tai reikia eiti per puslapius, užuot paieškojįrašius ir viską radus.“

• „Nėra galimybės pirkti supaprastintą projektą (kurioapimtis skiriasi nuo techninio/techninio darboprojekto bei jis neskaidomas į projekto dalis).“

TIEKĖJAI /

PIRKĖJAI

Page 7: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR PRITARIA TEIGINIUI „CPO LT

YRA SKAIDRIAI CENTRALIZUOTUS

VIEŠUOSIUS PIRKIMUS VYKDANTI

INSTITUCIJA“

Taip

75%

Neturi nuomonės

25%

Perkančiosios organizacijos

Page 8: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR PRITARIA TEIGINIUI „CPO LT

YRA SKAIDRIAI CENTRALIZUOTUS

VIEŠUOSIUS PIRKIMUS VYKDANTI

INSTITUCIJA“

Taip

86%

Iš dalies

14%

Taip Iš dalies

TIEKĖJAI

Page 9: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

TIEKĖJUS

• Paslaugų techninė specifikacija

Taip

71%

Ne

29%

Page 10: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI

• Neatitikimai tarp užsakovo pridedamostech.užduoties ir CPO LT sutarties nuostatų.Užsakovai neturėtų užduotyse rašyti sąlygųkurios dubliuojasi su sutarties nuostatomis.

• Užsakovų nurodomi ribiniai biudžetai dažnaineatitinka techninės užduoties / darbų apimties.Reikėtų pateikti rekomendacijas kaip skaičiuoti jeineturi atliktų skaičiavimų ,pvz. Sistelossustambinti įkainiai ar pan .

• Atsakomybė turėtų būti aiškiau reglamentuojamaabiems pusėms (PO ir tiekėjams), nes dažnuatveju iš užsakovų negaunama reikiamainformacija, užduotys.

TIEKĖJAI

Page 11: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI

• Techninėse specifikacijose nurodomi darbai,kurie nėra perkami CPO LT katalogevykdomame pirkime bei nebūna nurodyti priepapildomų paslaugų sąrašo, tokiu atveju kylaproblemų norint tinkamai įvykdyti sutartį;

• Perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimasnurodant numatomą SMD bei jų priskyrimąnurodytai pirkimo daliai. Taipogi, nesantatsakomybės už pateiktą sumą, kuri, baigusprojektuoti, dažniausiai viršija nurodytas sumas.

• Per daug pirkimo dalių.

TIEKĖJAI

Page 12: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

TIEKĖJUS

• Nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai

Taip

79%

Ne

21%

Page 13: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI• Kvalifikacijos praktiškai nereikalaujama.

• Dalis kvalifikacinių reikalavimų yra pertekliniai.

TIEKĖJAI

Page 14: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

TIEKĖJUS

• Pagrindinės sutarties sąlygos

Taip

79%

Ne

21%

Page 15: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI

• Neaiškumai dėl papildomų paslaugų pirkimo,forminimo ir t.t. Turėtų būti parengta PO ir tiekėjamsinstrukcija dėl šių paslaugų.

• Turėtų būti lankstesnės sutarties sąlygos: pratęsimųgalimybės, aiškesnis reglamentavimas, kas ką ir perkiek laiko turi padaryti / pateikti .

• Sutarties nuostatos yra vienašališkos ir nesusietos sukiekvienu atskiru atveju.Sutartis įsigalioja iškart, oužsakovas nepateikia sutarčiai įvykdyti būtinųdokumentų laiku arba dažniausia nepateikia visiškai.Sutarties terminas yra nuo jos įsigaliojimo, nepaisantkada pateikti privalomi dokumentai ar užsakomospapildomos paslaugos.

• Netenkina, kad pagrindinėje sutartyje nurodytaįsigaliojimo data, nuo jos skaičiuojamas sutartyjenurodytas terminas, o pradėti darbus galima tikgavus išeitinius duomenis, beveik kaip taisyklėUžsakovas visų duomenų neturi;

Tiekėjai

Page 16: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI

Pageidautina įvesti naują skiltį - apmokėjimą užstatybą leidžiantį dokumentą, kadangi beveik visospaslaugos (projektavimo darbų) būna atliktos t.y.apie 95 proc. darbų, o PO nenori ir vengiaatsiskaityti, kol negaunamas statybą leidžiantisdokumentas. Atsiradus minėtai skilčiai,interpretacijų neliktų.

Tiekėjai

Page 17: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

TIEKĖJUS

• Ribojimas dalyvauti atnaujintame varžymesi

Taip

50%

Ne

50%

Page 18: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

RIBOJIMAS DALYVAUTI ATNAUJINTAME VARŽYMESI

• Ribojimas pasiekus tam tikrą užsakymų skaičių nėrareikalingas, nes pirmiausiai užsakovai nežino kuriojpirkimų grupėj užsakinėti ir užsako kažkurioj , otiekėjai visuomet įvertina savo galimybes atliktidarbus laiku ir kokybiškai ir kiekvieną kartąindividualiai priima sprendimą dėl dalyvavimo ar ne/kainos siūlymo

• Netenkina ribojimas, nes jei Tiekėjas teikiapasiūlymą, jis yra pajėgus jį atlikti.

Page 19: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

TIEKĖJUS

• Numatyta atsakomybė už pažeidimus

Taip

73%

Ne

27%

Page 20: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

Tiekėjų skaičius modulyje

Perkančiąsias organizacijas

Taip

75%

Ne

25%

Page 21: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR TENKINA:

Paslaugų kokybė

Perkančiąsias organizacijas

Taip

25%

Ne

75%

Page 22: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR PO TURI KOMPETENTINGUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DARBUOTOJUS

Taip

75%

Ne

25%

Page 23: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR PO TENKINA PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA?

Taip

100%

Page 24: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AR SUDĖTINGA ADMINISTRUOTI PAGRINDINĘ SUTARTĮ ?

Taip

Page 25: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMAS

Ar turėjo problemų su PO organizacijomis, įgyvendindami pagrindines sutartis?

Tiekėjai

Taip

29%

Kartais

14%

Ne

57%

Page 26: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

PROBLEMOS SU PO VYKDANT PAGRINDINĘ SUTARTĮ

• PO skirtingai interpretuoja projektuotojo pareigą parengtitechninį projektą ir techninį darbo projektą. Į šį terminąįtraukia ir projekto bendrosios ekspertizės atlikimo beistatybą leidžiančio dokumento gavimo terminus, už kąatsakingi tretieji asmenys, kurių projektuotojas negaliįtakoti, negali reikšti reikalavimų nei dėl darbų atlikimoterminų, nei dėl kitų šių darbų atlikimo sąlygų bei tvarkos.

• Tikslinga įtvirtinti pareigą PO pateikti pritarimąprojektiniams sprendiniams, kadangi nesant jo nėraįmanoma gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pirkimosąlygose numatyta, kad Projektuotojas turi įkeltiprojektą į IS Infostatyba, o PO dažnai vilkina arba išviso netvirtina pritarimo.

• Tikslinga įtvirtinti pareigą bei numatyti konkrečiusterminus, per kuriuos privaloma pateikti pastabas dėlprojektinių sprendinių, o per šį terminą jų nepateikussuteikti teisę Projektuotojams vertinti, jog pastabųnėra. Taip pat numatyti pareigą perkančiosiomsorganizacijoms pastabas dėl projektinių sprendiniųjeigu tokios yra pateikti visas iš karto, o ne per keliskartu, kaip tai numatyta STR reikalavimuose.

TIEKĖJAI

Page 27: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

PROBLEMOS SU PO VYKDANT PAGRINDINĘ SUTARTĮ

• 3 didžiausios bėdos:

• Papildomi darbai.

• Išeitinių duomenų gavimas.

• Nuo kada pradėti skaičiuoti atliekamų darbų terminą.

TIEKĖJAI

Page 28: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

PIRKIMŲ PAGAL EKONOMINĮ NAUDINGUMĄ VERTINIMAS

• Ar tikslinga vykdyti pirkimus pagal ekonominio naudingumo kriterijų?

Tiekėjai Taip

57%

Ne

43%

Page 29: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI

• Mažiausia kaina niekuomet neduoda geriausiorezultato: negali studentai per savaitgalįpadaryt tiek kiek specialistai per mėnesį. Kitasdalykas -projektavimo terminas. Patirtis rodo,kad greitai tai būtinai blogai. Terminai ir kainairgi privalo augti. Priešingu atveju krentaprodukto kokybė.

• Tikslinga, nes atsirastų galimybė įvertinti ne tikkainą, bet ir kokybę. Tačiau darant ekonominionaudingumo pirkimus atsiranda subjektyvausvertinimo problema.

• Tikslinga diferencijuoti pirkimus pavyzdžiuipagal statybos rūšį, biudžetą: paprastiesiemsremontams, nedidelių biudžetų projektamsekon. naudingumas netikslingas.Rekonstrukcijoms, naujoms statybomsekon.naudingumas, (architekūrinė idėja ir t.t.)aktualus.

Tiekėjai

Page 30: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

ARGUMENTAI

• Ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas:

• Sumažintų nekokybiškų ir neatsakingai rengiamų projektų kiekį.

• Leistų diegti tikrai naudingas priemones užsakovams.

• Stabilizuotų rinką (dabar dalis projektuotojų atlieka darbus už savikainą ar pigiau, dėl ko kenčia projekto kokybė).

Tiekėjai

Page 31: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

SIŪLOMI EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI

• Architekūrinė išraiška,

• urbanistiniai sprendimai,

• funkcionalumas,

• projekto vadovo patirtis,

• architekto ir konstruktoriaus patirtis,

• tiekėjo paslaugų apyvarta,

• gebėjimas savo pajėgumais ( be subrangos)

• vykdyti užsakymą,

• inovatyvių sprendimų taikymas,

• autonominių procesų diegimas,

• ekologinės energijos naudojimo diegimas.

Tiekėjai

Page 32: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

CPO LT KOMUNIKACIJOS VERTINIMAS

• Ar kreipiasi į CPO LT darbuotojus dalykinės pagalbos, teikdami pasiūlymą atnaujintame varžymesi?

TIEKĖJAI

Dažnai

15%

Kartais

35%

Ne

50%

Page 33: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

CPO LT KOMUNIKACIJOS VERTINIMAS

Kuriuo būdu?

TIEKĖJAI

elektroniniu paštu

43%

Telefonu

57%

Page 34: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

CPO LT KOMUNIKACIJOS VERTINIMAS

Ar greitai gauti atsakymai?

TIEKĖJAI

Taip

93%

Ne

7%

Page 35: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

CPO LT KOMUNIKACIJOS VERTINIMAS

Ar gauti kompetentingi ir išsamūs atsakymai?

TIEKĖJAI

Taip

93%

Ne

7%

Page 36: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

CPO LT KOMUNIKACIJOS VERTINIMAS

Ar reikalingas interaktyvios pagalbos įrankis?

TIEKĖJAI

Taip

50%

Ne

50%

Page 37: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

CPO LT KOMUNIKACIJOS VERTINIMAS

Ar naudojatės instrukcijomis ?

TIEKĖJAI

Taip

43%

Ne

57%

Page 38: STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS - cpo.lt · PIRKIMŲ VYKDYMO PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos Labai gerai 25% Gerai 50% Patenkinamai

AČIŪ UŽ DĖMESĮ