Top Banner
Rešenja za kontrolu i električnu energiju IZDANJE: SEPTEMBAR 2011
14

SOCOMEC cat

Feb 05, 2016

Download

Documents

catalogue
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SOCOMEC cat

Rešenja za kontrolu i električnu energijuIZDANJE: SEPTEMBAR 2011

Page 2: SOCOMEC cat

3 fabrike u Francuskoj (alzas), 2 fabrike u Italiji

Za više informacija: www.socomec.com

SOCOMEC,nezavisni proizvođačSOCOmeC grupa zapošljava 2 700 ljudi i ima promet od skoro 382 miliona.Njena osnovna delatnost je proizvodnja električnih proizvoda i elektronske opreme.Kompanija ima punu industrijsku kontrolu nad oba svoja specijalizovana ogranka, što garantuje ISO 9001: 2000 sertifikatom.

Slušamo naše korisnike…Timovi specijalizovanih projektanata, visoko integrisana proizvodnja i namenska prodajna mreža omogućili su SOCOmeC grupi da razvije najširi asortiman visokokvalitetnih niskonaponskih prekidačkih i zaštitnih komponenti za industrijsku primenu na tržištu, kao i odgovarajući servis i tehničku podršku.Segment “Rešenja za kontrolu i energiju” danas je skoncentrisan na tri različite oblasti:• niskonaponske prekidačke komponente,• elektronska kontrola i zaštita,• montaža i polaganje kablova, i integrisani distributivni sistemi.Naša rešenja se neprekidno razvijaju zahvaljujući kontaktu sa našim kupcima, a pripremaju ih značajni resursi za istraživanje i razvoj.Pre više od 85 godina naši kupci-partneri prepoznali su kvalitet naših proizvoda, našu marljivost i spospobnost prilagođavanja njihovim potrebama, kao i blisku saradnju.

SOcOMEc takođe predstavlja:Asortiman UPS uređaja (neprekidnih izvora napajanja).Pod imenom SOCOmeC UPS, grupa nudi drugu nezavisnu industrijsku oblast.SOcOMec UPS takođe nudi:• statičke prenosne sisteme,• kompenzatore harmonika,• 400 hz statičke konvertore,• ispravljače-punjače od 7,5 do 6000 A,• asortiman fotonaponskih UPS-a.

Obezbedite stručnost !

Naš tim "terenskih specijalista može da obavi tehničku procenu vaše instalacije, puštanje u rad vaše opreme i obuku o proizvodu za tehnička lica zadužena za električnu instalaciju.

Rezime

Prekidačka tehnika i izolacija s. 2

Preklopna prekidačka tehnika s. 3

Zaštitni osigurači s. 4

Merenje,upravljanje energijom i analiza

s. 6

Nadzor izolacijeSistemi za traženje kvarova

s. 10

Elektronska zaštita s. 12

Integrisani proizvodi s. 12

Korekcija faktora snage s. 14

Kućišta i dodatna oprema s. 15

Rešenja zafotonaponske instalacije

s. 17

Page 3: SOCOMEC cat

Kontrola i upravljanje električnom energijom, šta god da je potrebno

GS

690 V

GS

MMM

MM

M

M

1

2

2

3

4

5

6

7

Page 4: SOCOMEC cat

Niskonaponske prekidačke komponente, električna kontrola i zaštita, montaža i polaganje kablova i integrisani distributivni sistemi: efikasne i konkurentne ponude standardnih proizvoda prilagođenih da ispune zahteve vaše specifične instalacije i doprinesu merama za obezbeđenje ljudi i imovine.

ga

mm

e 0

72 B

SIT

e 1

31 a

SIT

e 5

08 a

Nadzor, zaštita i gavaših električkih inš

SIT

e 5

10 a

rantirana bezbednost talacija

Page 5: SOCOMEC cat

2 3

Rastavljači za izmenu izvora napajanja

Prekidačka tehnika i izolacija

Rastavljači sa Ručnim Pogonom

> SIRCO M 1

• Od 16 do 125 A• 3-, 4-, 6- ili 8-polni

> SIRCO MV 1

• Od 100 do 160 A• 3- i 4-polni

> SIRCO 2

• Od 125 do 5 000 A• 3-, 4-, 6- ili 8-polni• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje

ili bočne strane

Rastavljači sa vidljivim Rastavljanjem

> SIDER 1

• Od 125 do 1 600 A• 3- ili 4-polni (N-polni za SIDER ND)

> SIRCO MV 1

Rastavljači sa FunKCijom daljinsKog iZBaCivanja

> IDE 1

• Od 32 do 160 A• 3- ili 4-polni

> SIDERMAT 2

• Od 250 do 1 800 A• 3- ili 4-polni• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje

ili bočne strane

Rastavljači sa motoRnim Pogonom

> SIRCO 2

• Od 125 do 3 200 A• 3- ili 4-polni

IDE

021

AS

IRC

M 0

26 A

Ručni PReKloPni Rastavljači

> COMO® C 1

• Od 25 do 100 A• 3- ili 4-polni, 3+6-polni, 4+8-polni• Položaji: I / II, I / 0 / II, I / I+II / II i premosni

(by-pass) I / 0 / II

> SIRCO M 1

• Od 25 do 100 A• 3- ili 4-polni• Položaji: I / 0 / II

> SIRCO VM1 1 3

• Od 63 do 125 A• 3- ili 4-polni• Položaji: I / 0 / II i I / I+II / II

> SIRCOVER 2 5

• Od 125 do 3 200 A• 3- ili 4-polni• Položaji: I / 0 / II i I / I+II / II

PRemosni Ručni PReKloPni Rastavljači (By-Pass)

> SIRCOVER premosni rastavljači (by-pass)• Od 125 do 1 600 A• 3+6- ili 3+8-polni• Položaji: I / 0 / II i I / I+II / II

> ATS premosni rastavljači (by-pass)• Od 125 do 1 600 A• 4-polni• Položaji: I / 0 / II

daljinsKi uPRavljani PReKloPni Rastavljači

> ATyS M3 3

• Od 40 do 160 A• 2- ili 4-polni• Daljinski upravljani

> ATyS 3 3

• Od 125 do 3 200 A• 3- ili 4-polni• Daljinski upravljani

automatsKi PReKloPni Rastavljači

> ATyS M6 3

• Od 40 do 160 A• 2- ili 4-polni• Sa integrisanom automatskom kontrolom• Daljinska indikacija statusa

> ATyS 6 3

• Od 125 do 3 200 A• 3- ili 4-polni• Sa integrisanom automatskom kontrolom• Daljinska indikacija statusa

univeRZalni n / s KontRoleR

> ATyS C20 / C30• rastavljanje i preklapanje za 2 izvora napajanja

> ATyS C40• rastavljanje i preklapanje za 2 generatorska sklopa

CO

MO

108

AC

OM

UT

004

BS

IRC

M 1

24 A

Sv

R 1

07 A

Sv

R 1

33 A

ATY

S 4

48 B

ATY

S 0

03 A

SIR

CM

099

AS

IDE

R 0

89 A

SD

MA

T 06

6 A

SIR

CO

310

B

Sv

R 0

59 A

ATY

SM

007

AA

TYS

102

B

SIR

CM

014

C

ATY

SM

214

A

NOVO

NOVO

Page 6: SOCOMEC cat

4 5

KomBinovani osiguRači Za Zaštitu ulaZnog naPajanja

> FuSERblOC 1 2

• Od 25 do 1 250 A• 2-, 3- ili 4-polni• Direktno ili eksterno rukovanje, rukovanje sa

prednje ili bočne strane

> FuSOMAT 1 2

> SIDERMAT kombinacija 1 2

KomBinovani osiguRači Za Zaštitu iZlaZnog naPajanja

> FuSERblOC 2

> FuSOMAT

KomBinovani osiguRači Za Zaštitu motoRiZovaniH Pogona

> FuSERblOC 1 2

uR KomBinovani osiguRači Za PoluPRovodničKe osiguRače

>  FuSERblOC 1 2

• UR osigurači od 10 do 2 000 A• 2-, 3- ili 4-polni• Direktno ili eksterno rukovanje, rukovanje sa

prednje ili bočne strane

ul / Csa KomBinovani osiguRači

>  FuSERblOC• Od 30 do 800 A• 2-, 3- i 4-polni• CC, J, L osigurači• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje ili

bočne strane• Tip ručice "prirubni"• Dodatna oprema koja omogućava

prilagođavanje modifikacijama standarda UL 508A i NFPA 79

osiguRači

> gG i aM osigurači

• Od 0,16 do 125 A, veličine 10x38, 14x51, 22x58

• Od 6 do 1 250 A, veličine 000, 00, 0, 1, 2, 3 i 4

• 500 ili 690 vAC• Sa ili bez indikatorskog pina

> bS osigurači

• Od 2 do 1 250 A, veličine: F1 do F2, A1 do A4, B1 do B4, C1 do C3, D1

• 415, 550 ili 660 vAC

> Poluprovodnički zaštitni osigurači

• Od 10 do 2 000 A, veličine: 14x51, 22x58, 0000, 000, 00, 0, 1, 1*, 2, 3

• 690 ili 1 250 vAC• Sa ili bez indikatorskog pina

dRŽači osiguRača i osnove osiguRača

> RM / RMS / RMSC 1 2

• Od 32 do 100 A, veličine: 10x38, 14x51, 22x58• Od 1- do 4-polni• Sa ili bez indikatora kod verzija 14x51 i 22x58,

sa podrškom za katanac (RMSC)

> Osnove osigurača

• Od 160 do 2 500 A, veličine: 00, 0, 1, 2, 3, 4• 1-, 2-, 3- ili 4-polni• Sa ili bez indikatora• IP2 od 160 do 630 A

KomBinovani osiguRači Za iZlaZ vn /nn tRansFoRmatoRi

> FuSOMAT 4

• Od 250 do 1 250 A• 3- ili 4-polni• IEC, NF, DIN, BS i UR multistandardni

osigurači• Direktno ili eksterno rukovanje, rukovanje sa

prednje ili bočne strane• Šantovani aktivacioni kalem ili podnaponski

kalem

> SIDERMAT kombinacija 4

• vidljivo rastavljanje• Od 630 do 1 800 A• 3- ili 4-polni• IEC, NF, DIN osigurači• Direktno ili eksterno, rukovanje sa prednje

strane

FER

RA

Z 0

07 B

Zaštitni osiguračiS

DM

AT

004

A

FUS

ER

548

B

FUS

IB 1

14 B

FUS

IB 1

16 B

FUS

IB 1

05 B

FUS

IB 1

34 A

RM

017

BS

OC

lE 0

22 A

FUS

OM

063

B

FUS

ER

286

B

Page 7: SOCOMEC cat

6 7

senZoRi

> Šent

• Od 1 do 6 000 A, na 100 mV• Klasa 0,5

> Strujni transformatori

• Od 5 do 5 000 A• Za vodove i kablove, primarne namotaje,

mogučnost rasklapanja• Trofazna verzija• Klasa 0.5 - 1 - 0.2S• Transformatori sa ugrađenim konvertorom ili

konvertorom sa osiguračem

>  Zaštitni uređaj strujnog transformatora

indiKatoRi i tRansduKtoRi

• Digitalna i analogna brojila, ROTEX DIN ili modularna kućišta za panelnu montažu

• Ampermetri i voltmetri, AC / DC• Frekvencmetri, merači faze i snage (W)• Multifunkcionalni merni instrumenti:

MULTIS LMp i LMg (modularni) i L72 (72x72)• Vremenski brojači• Preklapanje faza• Programabilni konvertor

Countis sistem

> Uređaji za enofazne kWh mreže

COunTIS E00 & E02• Direktni ulaz do 32 A• Klasa 1 prema IEC 62053-21• 1 impulsni izlaz• E02: MID sertifikovan EN 50470 modul

B i D klase B

COunTIS E10, E11 & E12• Direktni ulaz do 63 A• Klasa 1 prema IEC 62053-21• 1 impulsni izlaz• E11: dve tarife• E12: MID sertifikovan EN 50470 modul

B i D klase B

merenje

Countis sistem (nastavaK)

> Uređaji za trofazne kWh mreže 2

COunTIS E20 & E21• Direktni ulaz do 63 A• Klasa 1 prema IEC 62053-21• 1 impulsni izlaz• E21: dve tarife

COunTIS E30, E31, E32, E33 & E34• Direktni ulaz do 100 A• Klasa 1 prema IEC 62053-21• 1 impulsni izlaz (osim za E33)• E31: dve tarife• E32: MID sertifikovan EN 50470 modul B i D

klase B• E33: RS 485 Modbus protokol, 4 tarife• E34: MID sertifikovan + RS 485

COunTIS E40, E41, E43 & E44• Povezivanje preko CT / 5 A do 6 000 A• Merenje KWh i Kvarh• 1 impulsni izlaz (osim za E43)• E41: dve tarife• E43: RS 485 Modbus protokol, 4 tarife• E44: MID sertifikovan + RS 485

COunTIS E50 & E53• Povezivanje preko CT / 5 A do 6 000 A• Merenja 3I, 3U, 3V, F, kW, Kvar, kVA, PF• merenje ±kWh, ±Kvarh i kVAh• 1 impulsni izlaz (opciono za E53)• E53: RS 485 Modbus protokol, 4 tarife

COunTIS E63• 3 nezavisna direktna ulaza do 100 A• Klasa 1 prema IEC 62053-21• RS 485 Modbus protokol• 4 tarife

>  Multifunkcionalni koncentrator izlaznih signala 2

COunTIS ECi2 & ECi3• 7 On / Off ulaza (uklj./isk.)• Memorija sa vremenskom oznakom za broj

utrošenih kWh u toku meseca i sa 10-minutnim segmentima za 170 dana

• RS 485 Modbus protokol• ECi3: 7 On / Off ulaza + 2 0/4…20 mA

analogni ulazi

FRE

q 0

05 A

CO

SP

h 0

01 1

vO

lTM

025

BA

MP

ER

027

BC

OU

NT

178

B

CO

UN

T 17

7 B

CO

UN

T 17

9 B

CO

UN

T 19

5 B

CO

UN

T 19

6 B

PTI

005

AS

hU

NT

005A

TRA

FO 0

08 B

TRA

FO 0

80 B

TRA

FO 0

21 A

NOVO

TRA

FO 1

08 A

CO

UN

T 17

4 B

CO

UN

T 20

1 A

CO

UN

T 20

7 A

Page 8: SOCOMEC cat

8 9

analiZatoR mReŽe DIRIS n

> DIRIS n300

• Pribavljanje, obrada i memorisanje merenja, harmonika, karakteristika opterećenja, nestanka opterećenja i naponskih pikova, moduli za vektorizaciju dijagrama

• Ethernet• RS 485• USB portovi

> DIRIS n600

• DIRIS n300 + merenje međuharmonika, analiza prelaznih stanja, impulsne smetnje i EN50160 izveštaj

> DIRIS D600

• LCD displej u boji i grafički modul sa vizuelizacijom i lokalnom konfiguracijom za DIRIS n300 i n600

> Opcioni moduli

• Daljinski moduli za centralizaciju ili kontrolu / komandu iz TOR-a ili analogni ulaz/izlaz

• Programiranje logičkih funkcija za kreiranje prave automatike

soFtveRi i KomuniKaCioni inteRFejsi

>  Softver za EnERGETSKI IZVEŠTAJ (EnERGY REPORTInG)

• Automatski generiše više pomoćnih izveštaja o potrošnji

• Prilagođeni izveštaj na zahtev

> COnTROl VISIOn softver

• Dostupna višejezična verzija• Očitavanje merenja i brojila• Konfiguracija DIRIS A i COunTIS Ci• Kreiranje karakteristika opterećenja i

evidentiranje podataka• Multifunkcionalna radna stanica

(intranet opcija)

>  Softver za nAPlATu (bIllInG APPlICATIOn)

• Potreban je COnTROl VISIOn softver• Upravljanje potrošnjom energije na bazi tarife• Generisanje računa sa zbirnom potrošnjom

> Komunikacioni interfejsi

• Eksterna RS 232 / RS 485 interfejs jedinica• Eksterna USB/ RS 485 interfejs jedinica• RTC / RS 232-RS 485 modem• Eksterni Ethernet / RS 485

multiFunKCionalni meRni instRumenti DIRIS

> DIRIS A10

• Multifunkcionalna merenja• Merenje• Alarmi

> DIRIS A20

• Multifunkcionalna merenja• Merenje• Alarmi

Opcioni moduli• RS 485 Modbus komunikacija• Alarmi ili impulsi: 1 relejni izlaz se može

konfigurisati

> DIRIS A40

• Multifunkcionalna merenja• Merenje• Harmonici do opsega 63

Opcioni moduli• RS 485 Modbus komunikacija• RS 485 Profibus-DP komunikacija• Ethernet komunikacija• 2 impulsna izlaza• Alarmi ili kontrola/komanda: 2 ulaza i 2 izlaza• Temperatura: 3 PT 100 ulaza• Memorija: memorisanje zahteva za energijom,

MINIMUM / MAKSIMUM i događaji• 2 analogna izlaza

> DIRIS A41

• Za mreže sa visokim nivoom izobličenja• DIRIS A40 sa nezavisnim merenjem struje u

neutralnom vodiču - 4 strujna ulaza

Opcioni moduli• Isto kao DIRIS A40

> DIRIS A60

• DIRIS A40 sa detekcijom događaja (napona / struja) i memorisanjem 1/2 periode RMS signala

Opcioni moduli• Isto kao DIRIS A40 osim memorijskog modula

INTE

R 0

57 B

upravljanje energijom

DIR

IS 7

34 A

ME

SU

R 1

11 A

DIR

IS 7

35 A

AnalizaD

IRIS

791

BD

IRIS

743

AD

IRIS

742

AD

IRIS

744

AD

IRIS

824

AD

IRIS

447

AD

IRIS

776

AD

IRIS

682

A

DIR

IS 7

54 A

DIR

IS 7

62 A

DIR

IS 7

55 A

NOVO

NOVO

Page 9: SOCOMEC cat

10 11

Rešenja Za sisteme sa Puno smetnji

> DlD 460-12 2

• Onlajn nadzor distributivnih mreža• Fiksna i simultana lokalizacija na

12 napojnih linija u industrijskoj zoni• Kompatibilno sa AlD 590 i Al 390

> DlRD 460-12 (TNS-TT mreže)

• Onlajn nadzor distributivnih mreža• Fiksna i simultana lokalizacija na 12 napojnih

linija

> RA 780

• Univerzalni uređaj za alarmiranje i kontrolu

> DlD 3090

• Prenosni sistem za lokalizaciju kvara za industrijske mreže

KontRolna Kola

> DlD 260-12

• Fiksna lokalizacija na 12 napojnih linija za kontrolna kola

it mReŽe u mediCinsKim sistemima

>  DlD 260-12

• Fiksna lokalizacija na 12 napojnih linija za bolničke aplikacije

> RA 765

• Daljinski alarmni nadzorni sistem• ISOM ® communication bus

KomuniKaCioni mReŽni PRolaZi

> PASS IP / PASS Mb

• Za daljinsko korišćenje IMD i lokalizacionih sistema

• PASS Mb za povezivanje, nadzorni softver ISOM VISIOn (Modbus ili drugi)

• Ostali mrežni prolazi (TCP / IP, Profibus protokoli) na raspolaganju za interfejsne ISOM ® proizvode sa PLC sistemima

nadzor izolacije

Rešenja Za sisteme sa Puno smetnji

> AlD 590 2

• Nadzor izolacije globalne neuzemljene ili male mreže za kola naizmenične ili jednosmerne struje u sistemima sa puno smetnji

• Ubacivanje lokacionog signala• ISOM ® komunikacioni bus

> Al 390 / Al 490 2

• Nadzor izolacije neuzemljene globalne ili male mreže za kola naizmenične ili jednosmerne struje u sistemima sa puno smetnji (energetska elektronika)

• ISOM ® komunikacioni bus

distRiButivne mReŽe

> AM 475 1

• Onlajn nadzor izolacije neuzemljenog opterećenja mreža naizmenične ili jednosmerne struje sa energetskom elektronikom

iZolovane mReŽe

> AS 130 5

• Onlajn nadzor izolacije neuzemljenih izolovanih mreža naizmenične struje bez energetske elektronike

KontRolna Kola

> AS 420 / AS 425

• Onlajn nadzor AC neuzemljene kontrolne mreže

> DS 190

• Onlajn nadzor DC neuzemljene kontrolne mreže

it mReŽe u mediCinsKim sistemima

> Hl 765

• Nadzor AC mreže pod naponom za operacione sale

• ISOM ® communication bus

> TRM

• Izolacioni transformator za bolničku primenu

ISO

M 2

86 B

ISO

M 2

63 B

ISO

M 3

64 B

ISO

M 3

06 B

TRA

FO 0

83 A

ISO

M 3

67 B

ISO

M 3

69 A

ISO

M 3

73 B

ISO

M 3

66 B

ISO

M 3

66 B

ISO

M 3

22 B

ISO

M 2

40 B

sistemi za lokalizaciju kvaraIS

OM

408

AIS

OM

405

AIS

OM

403

A

ISO

M 1

77 C

Dostupno u odabranim zemljama. Molimo, kontaktirajte nas. Dostupno u odabranim zemljama. Molimo, kontaktirajte nas.

Page 10: SOCOMEC cat

12 13

BeZBednosno KuĆište Za eKsPloZivne atmosFeRe Zona 21 i 22 (prašina) u skladu sa evropskom direktivom ateX 94 / 9 / Ce - Kategorija 2

• Čelično kućište• Opremljeno sa SIDER® rastavljačem sa vidljivim

rastavljanjem• Od 50 do 630 A• 3-, 4- i 6-polni• Rukovanje sa bočne strane• Vrata sa dvostrukim zaključavanjem• Mehanički indikator• Povezivanje DNO-DNO• Tasteri i indikatorske lampice su namontirani• Postavljene poliamidne ili mesingane armature

za kablove

Rastavljači

• Čelična, plastična ili poliesterska kućišta• Opremljena sa SIRCO® sa potpuno vidljivim

rastavljanjem• Od 125 do 1 250 A• Rukovanje sa prednje ili bočne strane

osiguRači-Rastavljači

• Čelično ili poliestersko kućište• Opremljeni sa FuSERblOC• Od 20 do 800 A• 3-, 3+N- i 4-polni• Rukovanje sa prednje ili bočne strane• Potpuno vidljivo rastavljanje

ats By-Pass

• Čelično kućište• Opremljeno sa ATyS M 6e or ATyS 6e• Od 40 do 3200 A• 4-polni• Rukovanje sa prednje strane• Izvlačni ATS (≥ 250 A)• Sistem sa dvostrukim zaključavanjem• više opcija

PReKloPni PReKidači

• Čelična ili poliesterska kućišta• Opremljen sa SIRCO VM1, SIRCOVER,

SIRCOVER by-pass, ATyS ili ATyS M• Od 40 do 3 200 A• 4-polni za automatsku verziju• 3- i 4-polni za ručnu verziju• Rukovanje sa prednje strane• Više opcija (puno, neutralno…)• Vrata sa dvostrukim zaključavanjem

BeZBednosna KuĆišta

• Čelično ili poliestersko kućište• Opremljeno sa SIDER® rastavljačima sa

vidljivim rastavljanjem• Od 50 do 1 600 A• 3-, 4- i 6-polni• Vrata sa dvostrukim zaključavanjem• Rukovanje sa prednje ili bočne strane• Opcioni dodatak: mehanički indikator sa

zastavicom• Povezivanje VRH/DNO ili DNO/DNO

Kućišta (nastavak)

Kućišta

CO

FF 3

13 A

elektronska zaštita

Releji Za Zaštitu od stRuje CuRenja

>  RESYS® M20 / RESYS® M40RESYS® P40 1 2

• Tip A• Modularno kućište ili kućište za panelnu

montažu

> RESYS® tip b * 2

• Tip B za merenje naizmenične ili jednosmerne struje

• Modularno kućište

toRusni tRansFoRmatoRi

• Otvoreni ili zatvoreni torusi

uReĐaji Za PRenaPonsKu Zaštitu

> SuRGYS® G140-F / G40-FE / G70 2

• Primarni uređaji za zaštitu od prenapona na NN inštalacijama

> SuRGYS® D40 / E10 1

• Zaštitni uređaji za opremu u distribucijskim mrežama

> SuRGYS® RS-2 / mA-2 / TEl-2 / COAX

• Zaštitni uređaji protiv prenapona malih struja u telekomunikacijskim sistemima i sistemima za prenos podataka.

RE

SY

S 0

41 B

/ 042

B / 0

44 B

RE

SY

S 0

69 A

TOR

E 0

14 A

/ 015

A / 0

16 A

CO

FF 2

93 A

CO

FF 2

92 A

SG

YS

054

BS

GY

S 0

59 B

SG

YS

070

AS

GY

S 0

69 A

CO

FF 2

84 A

CO

FF 3

00 B

CO

FF 3

06 B

CO

FF 2

99 B

NOVO

* Dostupno u odabranim zemljama. Molimo, kontaktirajte nas.

CO

FF 1

56 B

CO

FF 1

63 B

NOVO

TAB

lO 0

22 A

Page 11: SOCOMEC cat

14 15

KoReKCioni sistemi

> Fiksni COSYS® 7

• Od 3,8 do 127,7 kvar• Standardni ili dugotrajni kondenzatori• 4 nivoa otpornosti na harmonike u skladu sa

stepenom zagađenja mreže

> Automatski COSYS®

• Od 10 do 1 050 kvar• Standardni ili dugotrajni kondenzatori• 4 nivoa otpornosti na harmonike u skladu sa

stepenom zagađenja mreže

> COSYS® za tarifu žute zone

• Za ugovor od 36 do 252 kvA• “Mešovito” automatsko rešenje

Releji Za KoReKCiju FaKtoRa snage 7

• Obezbeđuje automatsko povezivanje kondenzatora u skladu sa cos fi

• 3 modela: 4 releja + 1 alarmni relej

= COSYS® 4a (96 x 96) 6 releja + 1 alarmni relej

= COSYS® 6a (96 x 96) 7 releja + 1 alarmni relej

= COSYS® 7a (144 x 144)

CO

SY

S 0

37 A

CO

SY

S 1

13 B

CO

SY

S 1

08 A

Kućišta i dodatna opremaC

OFF

216

BC

OS

YS

135

B

Korekcija faktora snage

iZolovana KuĆišta

> COMbIESTER

• Modularna kućišta• Jednodelna kućišta (monoblok):

4 modela od 125 x 75 mm do 250 x 175 mm• Montažna kućišta: 17 modela, sa rasterom od

90 mm u dimenzijama od 180 x 135 mm do 720 x 540 mm

• Puno kućište sa providnim ili neprovidnim poklopcima (polikarbonat ili poliester)

> MInIPOl

• 7 modela od 300 x 250 x 140 mm do 800 x 600 x 300 mm

• Puno kućište sa transparentnim vratima (polikarbonat) ili netransparentnim vratima (poliester ojačan fiberglasom)

> MAXIPOl

čelična KuĆišta

> CADRYS® kućište

• ST / SH kućišta, čelik: - 51 modela, visine od 300 do 1 200 mm, - 1 ili 2 puna vrata, otvaranje do 120°

• SP kućišta, čelik: - 17 modela, visina od 500 do 1 200 mm, - transparentna vrata sa okvirom od poliestera,

epoksi boja RAl 6022• SI kućišta, satinirani nerđajući čelik:

- 9 modela, visina od 200 do 1 000 mm, - puna vrata, zaključavanje sa dve šipke,

sakrivene šarke, bez ploče za zatvaranje

> CADRYS® ormani

• Jednodelni ormani: 15 modela, visina od 1 600 do 2 000 mm

• Modularni ormani: 96 modela, visina od 1 600 do 2 200 mm

• Puna ili transparentna vrata• Pokrivne ploče i vrata za modularne uređaje

blOCAl® aluminijumsKi montaŽni sistemi

• 10 tipova profila u 3 dužine• Bogat asortiman dodatne opreme za montažu

energetske šasije na zahtev• Asortiman standardnih ili prilagođenih okvira

stolovi

> CADRYS® SbA or AE stolovi

• Jednodelni ili proširivi modeli• 11 modela, širine od 600 do 1 600 mm

CO

MB

I 001

AM

INIP

003

AK

DR

YS

419

AK

DR

YS

418

AK

DR

YS

432

A

CO

SY

S 0

84 C

KD

RY

S 3

57 A

KD

RY

S 3

60 A

BlO

CA

004

A

Page 12: SOCOMEC cat

Rešenja za fotonaponske instalacije

SIR

Cm

113

aS

IRC

m-P

V 0

10 a

SIR

CO

-PV

005

aFU

SIB

177

aR

m-P

V 0

01 a

2S

GY

S 0

68 A

NOVO

17

ISO

m 4

11 a

RASTAVLJAČI

> SIRCO M PV

• Od 25 do 40 a• 500, 600 i 800 V d.c.• 4- do 8-polni

> SIRCO MV PV

• Od 63 do 160 A• 800 i 1000 V d.c.• 3- do 4-polni

> SIRCO PV

• Od 100 do 1250 a• 750 i 1000 V d.c.• 3- do 8-polni

OSIguRAČI

> PV osigurači

• 1 do 20 A, veličina 10x38 gR• 1000 V d.c.• Bez indikatorskog pina

KOMBINOVANI OSIguRAČI

> RM PV

• 1-polni• Od 4 do 20 A, veličina 10x38 gR

uREĐAJI ZA ZAŠTITu OD PRENAPONA

> SURGYS G50-PV

• Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2• 500, 600, 800 i 1000 V d.c.• 40 kA maks. struja pražnjenja

NADZOR IZOLAcIJE

> AM 480

• IMD prilagođen za PV instalaciju snage manje od 30 kw i sa maks. 30 µF kapacitivnog curenja. Dostupno u odabranim zemljama. molimo, kontaktirajte nas.

5

BAKARNI TRAKASTI VODOVI

• Puni ili izolovani elastični vodovi• Perforirani vodovi• Upredeni vodovi• Pribor za spajanje

SISTEMI NOSAČA TRAKASTIH VODOVA

• Ravna, stepenasta ili ivična montaža• Sa jednopolnim ili višepolnim nosačima

(3- i 4-polni)• Izolatori• Dozvoljena amperaža do 7 000 A

DISTRIBuTIVNI BLOKOVI

• Opseg distributivnih okvira projektovanih za povezivanje sa SOCOmeC aparatima

• Od 80 do 630 A• Jednopoln i i l i v išepoln i nosači

(1-, 2-, 3- i 4-polni)• Povezivanje pomoću terminalskih stopica ili

kablovskih stezaljki• Distributivni okviri za modularnu primenu

ENERgETSKI TERMINAL

• Od 250 do 630 A• Višepolni nosači (3- ili 4-polni)• Povezivanje pomoću stopica, kablovskih

stezaljki ili kaveznih terminala

KABLOVSKE KANALIcE

• 3 modela: krute, elastične, lepljive i bez halogena

• 29 sekcija

MONTAŽNE ŠINE I PROFILI

• 21 tip profila sa ili bez perforacije• Materijal: pokriven cink-bihromatom ili

galvanizovan, nerđajući čelik ili aluminijum

TERMO KONTROLA

• Ventilacija• Zidni klima uređaj• Krovni klima uređaj• grejni otpornici• Termostati i ventilatori

Kućišta i dodatna opremaB

aR

Re

011

aS

B 1

95 a

SB

084

aS

B 1

23 a

Re

Pa

R 0

20 C

BO

RN

016

Ag

OU

lO 0

29a

elc

hA

039

AV

eN

TI 0

33 a

Ve

NTI

013

a

16

Page 13: SOCOMEC cat

> Prijateljski i direktan kontakt

Mi pridajemo veliku važnost snabdevanju najboljim proizvodima prema vašim zahtevima. Zato smo potpuno integrisali prodajnu mrežu koja zaista razume vaše industrijsko okruženje. U zavisnosti od projekata, odgovarajuće službe sa vama ostvaruju tesnu saradnju.

> Kompanija pred vašim vratima

Mi pridajemo veliku važnost snabdevanju najboljim proizvodima prema vašim zahtevima. Zato smo potpuno integrisali prodajnu mrežu koja zaista razume vaše industrijsko okruženje. U zavisnosti od projekata, odgovarajuće službe sa vama ostvaruju tesnu saradnju.

Sa kompanijom SOcOMec, naši stručnjaci su vam uvek pri ruci kada vam zatrebaju.

> Neprekidne inovacije

Tehnološka analiza je druga priroda naših ljudi. To što tesno sarađujemo sa velikim brojem naših partnera znači da možemo neprekidno da usavršavamo naše znanje.

> Integrisana proizvodnja

Kao nezavisan proizvođač, SOcOMec ima punu kontrolu nad svojim strateškim planiranjem i procesima proizvodnje i potpuno koristi sve prednosti u pogledu fleksibilnosti. Naša integrisana proizvodnja je organizovana u autonomne radne grupe, nudi kupcima kvalitet besprekorne proizvodnje sa punom kontrolom rokova isporuka.

> Pravi proizvodi

Nudimo najbogatiji asortiman kontrolnih i zaštitnih sistema koji je dostupan na tržištu: zahvaljujući "prilagođenim" rešenjima, dobivenim prilagođavanjem standardnih proizvoda, naš asortiman je u stanju da pokrije širok spektar aplikacija.

> Servis i tehnička pomoć: obezbeđena stručnost

Stručnost proizvođačaU toku nekoliko decenija, SOCOmeC-ova rešenja za kontrolu i energiju su postigla dobru reputaciju u domenu testiranja i bezbednosti niskonaponske opreme za distribuciju električne energije.

Naša proizvođačka stručnost se prirodno proširuje na servise projektovane da vam pomognu da maksimalno iskoristite svoju instalaciju.

Prilagođene opcijePuštanje u rad

Instalaciju opreme obavljaju stručnjaci i potpuno je usklađena i prilagođena vašoj primeni.

Revizija instalacije

Širok opseg opcija prilagođenih vašim posebnim zahtevima i ograničenjima vaše električne instalacije pomažu vam da rešite specifične potrebe u radu.

Obuka

Dobićete obuku, naročito prilagođenu vašim potrebama, kako bi se upoznali sa našom opremom, što će vam omogućiti da je na najbolji način iskoristite za vaše potrebe.

Održavanje ugovora

Širok opseg opcija preventivnog ili korektivnog održavanja dizajniran je da odgovara vašoj instalaciji i vašem okruženju i da obezbedi kontinuitet servisiranja vaših električnih mreža.

Projektovanje

Od studije do operativnog sistema, naš tim vas prati i potpuno vam je posvećen.

> Stanice za Pierre SIAT elektrotestiranje

SOCOmeC laboratori ja za ispit ivanje je akreditovana od strane francuske komisije za akreditacije COFRaC (Comité Français d’Accréditation). Ona je član ASeFA (instituta za seritfikaciju niskonaponske opreme), lOVag-a (Sporazumne grupe za nizak napon) i redovno sarađuje sa međunarodnim institutima za sertifikaciju: Kema, CeBeC, Ul, CSa, aSTa, lloyd-ov registar transporta, Bureau Véritas, BBJ-SeP, eZU, gOST-R…

aP

PlI

387

aA

PP

lI 2

65 A

cO

RP

O 1

64 A

CO

RP

O 1

55 a

Najbolja organizacija vam je na raspolaganju

Prilagođene usluge

cO

RP

O 1

63A

SIT

e 1

18 a

CO

RP

O 1

75 a

SIT

e 0

41 a

SIT

e 1

49 a

Page 14: SOCOMEC cat

VALID FOR FRANCE

S E D I Š T E

SOCOMEC GROUPS.A. SOCOMEC kapital 11 149 200 €R.c.S. Strasbourg B 548 500 149B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse F-67235 Benfeld cedex - FRANcuSKA

M E Đ U N A R O D N A P R O D A J ASOCOMEC1, rue de Westhouse - B.P. 60010 F - 67235 Benfeld cedex - FRANcuSKATel. +33 (0)3 88 57 41 41 - Faks +33 (0)3 88 74 08 00info.scp.isd@socomec.com

Socomec u svetu

E V R O P A

BELGIJASOcOMEc BELgIJA B - 1190 Brisel Tel. +32 (0)2 340 02 30 - Faks +32 (0)2 346 28 99 info.scp.be@socomec.com

FRANCUSKASOCOMEC F - 94132 Fontenay-sous-Bois cedex Tel. +33 (0)1 45 14 63 30 - Faks +33 (0)1 45 14 63 38 info.scp.fr@socomec.com

NEMAČKASOcOMEc gmbH D - 76275 Etlingen Tel. +49 (0)7243 65 29 2 0 - Faks +49 (0)7243 65 29 2 13 info.scp.de@socomec.com

ITALIJASOCOMEC Elettrotecnica s.r.l. I - 20098 San giuliano Milanese (MI) Tel. +39 02 9849821 - Faks +39 02 98243310 info.scp.it@socomec.com

ŠPANIJASOCOMEC ELECTRO, S.L. E - 08310 Argentona (Barselona) Tel. +34 93 741 60 67 - Faks. +34 93 757 49 52 info.scp.es@socomec.com

HOLANDIJASOCOMEC B.V. NL - 3991 cD Houten Tel. +31 (0)30 760 0901- Faks +31 (0)30 637 2166 info.scp.nl@socomec.com

UJEDINJENO KRALJEVSTVOSOcOMEc Ltd Hitchin Hertfordshire Sg4 0TY Tel. +44 (0)1462 440033 - Faks +44 (0)1462 431143 info.scp.uk@socomec.com

U A Z I J I

SEVEROISTOČNA AZIJASOcOMEc KINA cN - 200030 P.R.c Shanghai - Kina Tel. +86 (0)21 5298 9555 - Faks +86 (0)21 6228 3468 info.scp.cn@socomec.com

JUGOISTOČNA AZIJA I PAcIfIKSOcOMEc PREKIDAČKA I ZAŠTITNA TEHNIKA uBI TEcHPARK - 408569 Singapur Tel. +65 65 07 94 90 - Faks +65 65 47 86 93 info.scp.sg@socomec.com

JUŽNA AZIJASOcOMEc INDIA 122001 gurgaon, Haryana - Indija Tel. +91 124 4562 700 - Faks +91 124 4562 738 info.scp.in@socomec.com

B L I S K I I S T O K

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATISOcOMEc Middle East Dubai, u.A.E. Tel. +971 (0) 4 29 98 441 - Faks +971 (0)4 29 98 449 info.scp.ae@socomec.com

S E V E R N A A M E R I K A

SAD, KANADA I MEKSIKOSOcOMEc Inc cambridge, MA 02142 uSA Tel. +1 617 245 0447 - Faks +1 617 245 0437 info.scp.us@socomec.com

www.socomec.comDokument ne obavezuje. © 2011, Socomec SA. Sva prava zadržana.

Réf

. DD

P 2

2174

1 -

09 /

11

- P

hoto

s: M

artin

Ber

nhar

t - R

ealis

atio

n: S

OC

OM

EC

- Z

bog

zašt

ite o

kolin

e ov

aj je

dok

umen

t šta

mpa

n na

PE

FC p

apiru

(Pro

gram

me

for t

he E

ndor

sem

ent o

f For

est C

ertif

icat

ion)

C

OU

V 1

71 A