Top Banner

of 7

Soalan Thn 6 UB1 2010

May 30, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  1/7

  1

  Bidang: Al-Quran Surah Al-Fajr

  1. Tuliskan kalimah yang mengandungi Alif Lam Qamariah dan Alim Lam Syamsiah:

  UJIAN SELARAS 1 MAC 2010

  SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

  PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6Masa : Satu jam

  Nama: ............................................................................. Kelas: ......................

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan: Jawab semua soalan.

  6

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  2/7

  2

  2. Tuliskan contoh dari ayat yang diberikan bagi setiap hukum yang dinyatakan dibawah ini:

  3. Tuliskan hukum tajwid bagi perkataan bergaris di bawah:

  9

  8

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  3/7

  3

  Bidang: ULUM SYARIYYAH

  4. Tandakan ( ) pada kesan beriman dengan sifat Sama Allah

  5. Gariskan jawapan yang betul

  5

  5

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  4/7

  4

  6. Gariskan jawapan yang betul tentang pengertian puasa

  8. Tandakan ( ) pada hikmah-hikmah Piagam Madinah

  5

  8

  5

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  5/7

  5

  9. Nyatakan adab-adab semasa menggunakan tempat dan harta benda awam

  10. Lengkapkan jadual perbezaan penduduk Madinah Sebelum dan selepas Piagam Madinah

  11. Tandakan ( ) pada hikmah jika kita menjaga tempat dan harta benda awam

  Markah ________ / 70 x 100 : ________ SOALAN TAMAT

  Disediakan oleh : Disahkan oleh:

  .. ..

  (EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) ((PN. ZAHARAH SAAID)

  6

  5

  8

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  6/7

  6

  Disahkan oleh:

  ..

  (PN. ZAHARAH SAAID)

 • 8/14/2019 Soalan Thn 6 UB1 2010

  7/7

  7

  SOALAN TAMAT

  Disediakan oleh : Disemak oleh:

  .. ..

  (EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) (PN. ROSMAWATI CHE DAROF)

  Disahkan oleh:

  ..

  (EN. MOHD. NORANI B. KHALID)

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.