Top Banner
Slika Božja
5

Slika Božja

Dec 30, 2015

Download

Documents

Julian Anthony

Slika Božja. Božji povjerenik. Isus je dobro znao (Iv 2,25) ברא bara’ božansko stvaranje (3x v27; 3x 5,1s; 6,7) kao za cijeli svemir (1,1.21; 2,3s) “djelo dovršeno” (2,2); “veoma dobro” (1,31) “na svoju sliku” – Božja intima i unutarnja motivacija (1,26). - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Slika Božja

Slika Božja

Page 2: Slika Božja

Božji povjerenik

• Isus je dobro znao (Iv 2,25)• bara’ božansko ברא

stvaranje (3x v27; 3x 5,1s; 6,7) • kao za cijeli svemir (1,1.21;

2,3s)• “djelo dovršeno” (2,2); • “veoma dobro” (1,31)

• “na svoju sliku”• – Božja intima i unutarnja

motivacija (1,26)

• gospodariti (1,26.28) vladati (r. 16s)

• = opsluživati (2,5.15); obdržavati (2,15)

Page 3: Slika Božja

Slika Božja – jedina

• (Post 1,27; 9,6) צלם אלהים• Ne kumir (usp. Izl 20,4)• Bogu Božje (Mk 12,17)• Kao dijete roditelju (Post 5,3)

• Zajedništvo• “načinimo!” (1,26)

> stvori ih (v27)

• :qara’ prozvati, dati ime קרא• Sve životinje (2,19); Eva 3,20• dan, noć 1,5; nebo v8; zemlja,

more v10

• Blagoslov – ribe, ptice, čovjek, sedmi dan

• Abrahamu: “Ti ćeš biti blagoslov” (12,2)

• Melkisedek blagoslivlja Abrahama i Boga (14,19.20)

Page 4: Slika Božja

Plodnost

• Prva zapovijed (Post 1,28)• = blagoslov• Budite plodni i rastite!

• Noa (9,1)• Jakov (35,11)

• Tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda (Iv 15,5)• Loza na trsu (Iv 15,5)

• Izabrao sam vas… (15,16)• Plod koji ostaje

• Otac: čisti lozu (15,2); • Slava Očeva (15,8)

• Pšenično zrno donosi obilat rod (12,24)

• Rast:• Savršen čovjek (Ef 4,13)• prispio do mjere uzrasta

punine Kristove (Ef 4,13)

Page 5: Slika Božja

Pitanja za osobnu refleksiju

• Na što mene Bog poziva?• Na kojim plodovima Bogu

najviše zahvaljujem?• Osjećam li se kao slika Božja?• Kako razgovaram s Bogom?