Top Banner
44

Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

Mar 31, 2016

Download

Documents

81511

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03
Page 2: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

2

Stavíme s individuálním přístupem - 3

Nízkoenergetické a pasivní domy - 7

Časopis ROUBENKY A JINÉ STAVBY ZE DŘEVA vychází 4 krát ročně,

ev. č. MK ČR E 1 7087, ISSN 0231 -679X, rozšiřuje společnost PNS

vydává ART REALITY, s.r.o. - IČ: 2591 3999, Nádražní 511 , 739 92 Návsí,

OBSAH:

str. 03 - STAVÍME INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM K ZÁKAZNÍKOVI

str. 04 - KOMÍNY PRO VAŠE DŘEVOSTAVBY

str. 05 - NOVÉ TYPOVÉ PROJEKTY NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

str. 06 - PODLAHOVÝ TOPNÝ SYSTÉM

str. 07 - NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ RODINNÉ DOMY NA KLÍČ

str. 08 - NIKDO NECHCE IMITACI KOVANÉHO PLOTU

str. 09 - DŘEVOSTAVBY S PŘÍVLASTKEM

str. 1 0 - BUDOUCNOST VE VYTÁPĚNÍ PATŘÍ TEPELNÝM ČERPADLŮM

str. 1 1 - FASÁDA Z KLINKERŮ - NOVÝ VZHLED VAŠEHO DOMU

str. 1 2 - KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH DŘEVOSTAVEB

str. 1 3 - DŘEVOSTAVBY A CHYTRÁ PĚNA

str. 1 4 - DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ SYSTÉM

str. 1 5 - UŽIJTE SI ZAHRADNÍ PÁRTY SE SKVĚLÝM VYBAVENÍM

str. 1 6 - KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ. . .

str. 1 7 - SOFTUB: VÍŘIVKA JAK JI NEZNÁTE

str. 1 8 - EFEKTIVNÍ IZOLACE STŘECH

str. 1 9 - BYDLETE SE STYLEM

str. 20 - STĚRKA PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

str. 21 - POHODLNÉ A LEVNÉ TOPENÍ

str. 22 - PENZION SIESTA VALTICE

str. 23 - MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA - SÁZKA NA JISTOTU

str. 24 - ÚČETNICTVÍ AADMINISTRATIVNÍ PODPORA

str. 25 - ZAHRADNÍ NÁBYTEK OŠETŘENÝ BARVAMI SOKRATES

str. 26 - ZDRAVÝ DOMOV - PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ KAŽDÝ DEN

str. 27 - ODPOČIŇTE SI V POHODLNÉM POSEZENÍ

str. 28 - BIOTOPNÍ KVĚTNATÉ LOUKY

str. 29 - EKOLOGICKÝ NÁBYTEK Z MASIVNÍHO DŘEVA

str. 30 - SMALTOVANÁ SILA NA DŘEVĚNÝ ODPAD

str. 31 - JAK VYPADÁ KOUPELNA ROKU 201 4?

str. 32 - MODERNÍ RODINNÝ DŮM ZA OPRAVDU NÍZKOU CENU

str. 33 - POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU Z PŘEDCHOZÍ STRANY

str. 34 - VÝBĚR A ÚDRŽBA PODLAHOVÉ KRYTINY

str. 35 - ZÁKLADY BUDOUCNOSTI

str. 36 - ALTERNATIVA KE DŘEVU - DŘEVOPLAST

str. 37 - VÍKENDOVÉ CHATY A DOMKY

str. 38 - KRBY TEPLOVZDUŠNÉ NEBO TEPLOVODNÍ?

str. 39 - 3 TIPY PRO SPOKOJENÉ BYDLENÍ V DŘEVOSTAVBĚ

str. 40 - ČISTÁ A ZDRAVÁ VODA PRO KAŽDÉHO

str. 41 - KRÁSA PŘÍRODNÍHO KAMENE

str. 42 - REALIZACE PROJEKTŮ STAVEB S POUŽITÍM DŘEVA

Dřevostavby s přívlastkem - 9

Dřevostavby a chytrá pěna - 1 3

Vířivka jak j i neznáte - 1 7

Masivní dřevěná podlaha - 23

Ošetřování zahradního nábytku - 25

2

Page 3: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

STAVÍME INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEMK ZÁKAZNÍKOVI

Dnes je na našem trhu mnoho firem, kteréstaví dřevostavby zpravidla na základě svýchtypových projektů. Nechtěli jsme být jedněmiz mnoha, a proto již 6 let nabízíme mnohemvíc.

Zajistíme výstavbu dle vašich potřeb a přání a po

celou dobu budeme řešit vaše požadavky a dota-

zy. Vypracujeme vám zdarma projekt, pomůžeme

se stavebním povolením a hypotékou, postavíme

dům, a pokud si budete přát, navrhneme zahradu

a zhotovíme bazén. Můžeme ale jen postavit na

základě vámi dodaného projektu hrubou stavbu.

Záleží jen na vašich přáních a možnostech. Ga-

rantujeme pevné ceny, rychlost výstavby, vysokou

kvalitu materiálů a zpracování, individuální přístup.

Rádi vám předáme reference na naše zákazníky,

případně vás uvítáme v některém ze vzorových

domů. Pokud chcete stavět bez starostí, kontak-

tujte nás.

Rostislav KalousekJesenice, Návětrná 1 366

602 262 455r.k.stavba@email.cz

http: //www.drevostavbacz.cz

3

Page 4: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

KOMÍNY PRO VAŠE DŘEVOSTAVBY

Společnost ROKA Ráža spol. s r.o. Teplice jena trhu již od roku 1 994. Svou činnost zamě-řuje především na výrobu a montáž komínůa komínových komponentů, ocelových a ne-rezových konstrukcí a interiérových prvků.

N erezové třívrstvé komíny jsou dnes již neodmys-

l itelnou součástí výstavby nových a rekonstrukce

starších rodinných domů, chat a občanských sta-

veb. J ej ich univerzální použití podporuje realizaci

požadavků moderního vytápění, které není závislé

jen na jednom zdroji tepla.

Dokonalé provedení nerezových třívrstvých komí-

nů řady RS umožňuje umístění uvnitř i vně ob-

jektu. Systémově zvládnutými prostupy hořlavými

konstrukcemi jsou splněny požadavky bezpečné-

ho provozu.

Firma při stavbě nového komínu nabízí:

• Bezplatné vyhotovení tepelně technického

výpočtu komínu a kouřovodu

• Architektonický návrh komínu

včetně začlenění do prostoru - CAD

• Dodávka a montáž komínu

ze systémů řady RS 3000,

případně též kouřovodu

RS 3000 - konstrukce nerezovéhotřívrstvého komínového systému

• Komínové díly sestávají z vnitřní vložky

z nerezové oceli tloušťky 0, 6 a 1 , 0 mm.

Ta je opatřena izolací z bio vláken

tloušťky 25 - 50 mm

a opatřena nerezovým pláštěm

tloušťky 0, 5 mm s vysoce lesklým

povrchem.

Povrch komínu je rovněž možné dodat

s nástřikem práškové barvy

v odstínu palety RAL.

• Výrobek je díky jedinečnému řešení

montážního spoje předurčen pro široké použití

a umožní provádět montáž i začátečníkům.

• Komínové systémy řady RS 3000 obsahují

celou řadu tvarových dílů, s jej ichž pomocí

lze bez mechanických úprav smontovat

l ibovolné komínové těleso.

Přednosti komínu systému RS 3000 jsouzejména:

• Rychlé ohřátí kouřové cesty

• H ladký povrch a symetrický průřez

komínové cesty

• J ednoduchá montáž třívrstvého komínu,

pro stavbu komínu není potřeba zpevněný základ

• Vysoká životnost

• Malá potřeba místa a nízká hmotnost

• Okamžitá připravenost k provozu

• Použitelnost pro všechny druhy paliv

• Dokonale vyřešená tepelná dilatace

Možnosti použití

• Komínová tělesa pro novostavby,

rodinné domky, chaty a chalupy

• Odtahy od krbů, pecí a kachlových kamen

• Prvky pro realizaci kouřovodu

• Prvky pro izolované vzduchotechnické rozvody

ROKA Ráža, spol. s r.o.Teplice, E. Dvořákové 88641 7 577 296, 724 870 326firma@roka-teplice.cz

http: //www.roka-teplice.cz

4

Page 5: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

NOVÉ TYPOVÉ PROJEKTYNÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

Naše společnost RD DONAK s.r.o. byla za-ložena v roce 2006. Jsme ryze českou firmou,zabývající se výstavbou dřevostaveb. V začát-cích jsme pomáhali větším firmám pří výstav-bách rodinných domků na klíč v zahraničí. Po-stupně přecházíme na svoje projekty.

V této době uvádíme na trh dva nové typové pro-

jekty nízkoenergetických domků, ve kterých bude

pouze kvalitní a ekologicky nezávadný materiál .

Domek bude zateplen Isover EPS Greywal 1 00

mm izolační deskou, která je grafitovým izolantem

nové generace. Plastová okna budou trojkomoro-

vá Ug=0,5/m2 K. Montáž budeme provádět zaru-

čeně suchou cestou od projektu a základové des-

ky, kompletně na klíč. Doba výstavby bude cca 3

až 4 měsíce.

RD Donak s.r.o.569 33 Třebařov 99

Jiří Přikryl - 606 41 9 1 28rddonak99@seznam.czhttp: //www.rddonak.cz

CATALEYA S 86 (86m2) 1 .486.000,- Kč bez DPH

1 5% včetně základové desky.

5

Page 6: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

PODLAHOVÝ TOPNÝ SYSTÉM

Na základě praktických zkušeností s provozempodlahových topných systémů lze s jistotoutvrdit, že úspora oproti konvenčním systémůmdosahuje minimálně 1 0-1 5% nákladů na ener-gie a navíc s daleko větším komfortem - zcelazmizí problém "studených nohou".

Dynatherm topná fól ie díky přeměně elektrické

energie v teplo umožňuje spolehl ivý a hospodárný

topný systém s možností vlastní jednoduché insta-

lace. Tím se stává nejlepší volbou pro všechny

domácí kuti ly, kteří chtějí mít svůj domov podle

svých vlastních představ.

Samotná fól ie se skládá z tepelně odolné Poly-

ester-Duplex-Fólie, která nepodléhá prakticky žád-

nému procesu stárnutí. Fól ie slouží nejen jako

přenosový materiál pro paralelní zapojení topných

proužků, ale také jako elektrická izolace.

Pokud dojde k mechanickému poškození, má top-

ná fól ie oproti celoplošně povrstveným tepelným

elementům tu výhodu, že v případě poškození ně-

které části přestane hřát pouze poškozený topný

proužek, zatímco ostatní části jsou plně funkční.

Dvojitou ochranu přívodu proudu zaručují podélně

vedoucí stříbrné vodiče zabezpečené přídavnými

měděnými páskami.

Dynatherm topná fól ie je určena jak pro novou

výstavbu, tak i k rekonstrukci starších budov, při-

čemž stavební výška celého systému je nízká

a instalace není komplikovaná. Fólie je dodávána

v různých výkonech, a to mezi 70 až 1 60 W/bm.

Dodává se zastřižená dle potřeb uživatele.

DYNATHERM.CZ s.r.o.474 331 744

http: //www.dynatherm.cz

6

Page 7: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍRODINNÉ DOMY NA KLÍČ

Jsme českou společností, která se více jakdeset let věnuje výstavbě rodinných domův Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckémkraji.

Special izujeme se na výstavbu nízkoenergetic-kých a pasivních rodinných domů, které stavímejako dřevostavby nebo klasické zděné domy.

Nízkoenergetický dům je stavba s nízkou spotře-bou energie na vytápění. Úspora v nákladech navytápění může být až poloviční. Speciální skupi-nou nízkoenergetických domů jsou pasivní domy,které spotřebují až šestkrát méně energie neždnešní novostavby.

Proč stavět s námi?

Za dobu svého působení jsme postavil i desítkyrodinných domů. Poskytujeme individuální přístupkaždému zákazníkovi. Zpracujeme projektovoudokumentaci pro potřeby stavebního řízení, vypra-cujeme položkový rozpočet a pomůžeme se zajiš-těním financování. V průběhu stavby rodinného

domu zajišťujeme hladký průběh, konzultujemes klientem případné změny. Stavbu rodinného do-mu je možné dodat v různém stupni rozestavěnos-ti nebo na klíč. Jako doplňkové služby nabízímetaké odborné stavební konzultace, výkon staveb-ního dozoru, vizual izace návrhu a také možnostvyřízení stavebního povolení.

Naše domy

Základními parametry našich domů je nízká ener-getická náročnost, kvalita zaměřená na výběr ma-teriálů s ohledem na životní prostředí, kontrolaa efektivita montáže.

Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopnipostavit rodinný dům jakoukoliv technologií podlepřání zákazníka.

Každý dům od nás je originálem na přání.

BERKUCIO s.r.o.info@berkucio.czhttp: //www.berkucio.cz

Pasivní dům v Novém Jičíně

Vzorový nízkoenergetický dům v obci Starý Jičín Nízkoenergetická dřevostavba v Jeseníku nad Odrou

7

Page 8: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

NIKDO NECHCE IMITACI KOVANÉHO PLOTU

Vzrůstající obliba kovaných plotů je důvodem,proč zákazníci stále častěji nacházejí velmi vý-hodné nabídky, u nichž se ale záhy ukáže, žejsou jen pouhou imitací kovaného plotu neboještě hůře - jeho nepodařenou kopií. Dokáželaik na první pohled poznat, jestli se jednáo kovaný plot nebo jeho imitaci?

Pokud toužíte po honosném nebo naopak moder-

ním plotu, který nerezaví, i když jej nenatíráte,

určitě jste své snažení zaměřil i na oblast kova-

ných plotů. Tento typ plotu je nadčasový, zachová-

vá si svou vznešenost v jakékoli době a s jeho

využitím snadno dosáhnete důstojného, vzdušné-

ho a hlavně krásného ohraničení pozemku.

Rozdíly jsou v použitých materiálech

Proto, aby vám plot dělal oddaného společníka po

několik generací, je důležité, aby při jeho výrobě

byly použity výhradně kvalitní materiály a nebyla

ošizena povrchová úprava. Mezi nejúčinnější způ-

sob ochrany patří žárové zinkování, kdy zinek vy-

tváří na povrchu pevnou a nepropustnou vrstvu.

Pro aplikaci žárového zinkování je nejčastěj i vyu-

žíván teplotní rozsah 440–460 °C a dobrý výrobce

vám dodá kovaný plot pouze s touto povrchovou

úpravou.

„Co se týče životnosti originálního kovaného plotuspolečnosti LAMARK, tak to je investice, kterávám vydrží minimálně 60 let bez jakékoliv známkykoroze. Je to plot pro několik generací. Vždy dá­vám příklad zámeckého oplocení, které funguje ví­ce než dvě stě a více let. Neznám přesné údajeohledně imitací, avšak ze zkušeností klientů mohu

říct, že po první zimě se již začíná projevovat ko­roze,“ uvádí Milan Kučera z firmy LAMARK, nej-

většího českého výrobce kovaných plotů.

Za hlavní argumenty pro poctivé kované ploty platí

bezúdržbovost, kvalitní provedení a garance pří-

padného servisu. „Nejčastěji se s imitací kované­ho plotu setkáte v hobby­marketech. Často sejedná spíše o jeho nepodařenou kopii. Velká částimitací se vyrábí z jäklových tyček, které jsou dutéanebo z velmi úzkého profilu,” říká Milan Kučera

ze společnosti LAMARK. “Na našem trhu se mů­žete setkat s napodobeninami z Číny, ale nejčas­těji se setkáváme s napodobeninami z Polska,”dodává.

Na co si dát při koupi kovaného plotu pozor?

Pokud plánujete koupi kovaného plotu, jako laik

nemáte mnoho šancí, jak imitaci od poctivého ko-

vaného plotu bezpečně rozeznat. Pokud se obrá-

títe na odborníky, například firmu LAMARK, získá-

te j istotu nejen originálního kovaného plotu s podí-

lem ruční práce, ale také záruku bezproblémové-

ho servisu.

Společnost LAMARK s.r.o. – přední evropský vý­robce a prodejce kovaných plotů a kovaných vjez­dových bran s automatickými pohony s pobočkamiv Praze, Mladé Boleslavi, Liberci, Hradci Královéa v Brně.

LAMARK s.r.o.736 681 935info@lamark.czwww.lamark.cz

8

Page 9: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBYDomy s přívlastkemDovolujeme si vám představit společnostMORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY se sídlem ve Vel-kém Meziříčí zabývající se výstavbou energe-ticky úsporných a nízkoenergetických dřevo-staveb. Dle obchodního rejstříku jsme možnánováčci na trhu, ale vzdělání v oboru a zku-šeností s navrhováním, výrobou a realizacídřevostaveb máme víc než dost. V naší práci sibereme za vzor moravskou poctivost a pohos-tinnost, proto vám chceme dát to nejlepší -realizujeme pro vás DOMY S PŘÍVLASTKEM.

Na začátek jsme pro vás z nepřeberné nabídkyprůměrných typových řešení vybral i několik pro-jektů, které nás oslovily vytříbenou dispozicía osobitou j iskrou, dávající našim domům něconavíc. Každý dům nese jméno bezprostředně sevztahující k našemu národnímu bohatství – mo-ravskému vínu. Vybrat ta správná jména pro jed-notl ivé domy pro nás představovalo velkou výzvu,protože jménem dáváme domu také duši. Mezinašimi domy objevíte zvučná označení odrůd jakoAurelius či Merlot, podmanivý Klaret, chladivé Ro-sé, překvapivé Cuvée, atraktivní Sonberk a tajupl-ný Neronet. Otevřete si naši webovou prezentacinebo katalogové listy, nechte se pozvat dál dovašeho vysněného domu a hledejte nitky souvis-lostí s jeho jménem nebo jen plnými doušky vní-mejte jeho kouzlo8

Jeden ze základních předpokladů úspěchu spo-lečnosti MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY a vašehospokojeného bydlení v našich typových domechspočívá v použití těch nejkvalitnějších materiálů.Asi úplně nejvíce to platí pro vlastní nosnou kon-strukci dřevostaveb, které jsou navrženy a zhoto-veny v difúzně otevřeném konstrukčním STAVEB-NÍM SYSTÉMU DNK. Otázku řešení nosné kon-strukce domu, jeho statiky, životnosti , akustikya tepelně technických vlastností, považujeme zanaprosto stěžejní. SYSTÉM DNK je ryze českýmcertifikovaným systémem výroby celostěnovýchpanelů pro výstavbu nízkoenergetických dřevosta-veb. Proces prefabrikace celých stěn včetně osa-zení oken probíhá ve výrobní hale vybavené nej-modernější českou technologií a je podroben ně-kolikastupňovému kontrolnímu systému. Sestave-

ní celého domu na staveništi v podání sehranéparty zkušených zaměstnanců a zdatného jeřábní-ka je několikahodinová show, kterou si nesmítenechat ujít. Za týden máme hotovou hrubou uza-vřenou stavbu vašeho domu a další fáze mohouplynule navazovat až do stádia „na klíč“.

Nabízíme ekonomicky dostupné bydlení pro kaž-dou rodinu v energeticky a ekologicky šetrném do-mě, který je navržen podle nejmodernějších tren-dů. Garantujeme vám spolehl ivou statiku a dlou-hou životnost certifikovaného stavebního SYSTÉ-MU DNK. Díky naší 1 00% suché výstavbě a do-konalé koordinaci prací můžete bydlet j iž za něko-l ik týdnů. Proto neváhejte, buďte chytří a postavteváš dům s námi – pro nás to bude DŮM SPŘÍVLASTKEM.

Ing. Aleš Tajbr – ředitel723 885 1 75

atajbr@moravskedrevostavby.czhttp: //www.moravske-drevostavby.cz

9

Page 10: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

BUDOUCNOST VE VYTÁPĚNÍPATŘÍ TEPELNÝM ČERPADLŮMUvažujete-li o ekonomickém a zároveň i ekolo-gickém vytápění domu, neměla by vaší pozor-nosti ujít tepelná čerpadla (TČ). Přes počátečnívyšší investici slibují velkou návratnost finan-cí, neboť úspora nákladů na energie za rok či-ní až 80 procent.

Společnost Energotherm Praha s. r. o. patří k za-vedeným montážním firmám a prodejcům TČ. J ečlenem Asociace pro využití tepelných čerpadel.Energotherm spolupracuje především se švéd-skou firmou I VT a patří do sítě I VTCEN TER. Spo-lečnost Energotherm byla vyhlášena jako nejlepšíprodejce tepelných čerpadel I VT za rok 201 3.

Proč IVT

I VT je jedničkou na evropském trhu i komerčněnejprodávanější značkou v ČR, se systémem ze-mě - voda. N a rozdíl od konkurence poskytuje I VTpěti letou záruku na celé čerpadlo a deset let nakompresor, prodloužená záruka na produkt je za-hrnuta v ceně výrobku.

Jak to funguje

V zemi, vodě i ve vzduchu je obsaženo velkémnožství tepla, ale jeho nízká teplotní hladinaneumožňuje pro účely vytápění jeho přímé využití.Princip čerpadla spočívá v odnímání tepla okol-nímu prostředí, v jeho převádění na vyšší teplotníhladinu a v cíleném využití pro potřeby vytápěnínebo ohřev teplé vody.

Svěřte výběr odborníkovi

Pokud nejste člověk z oboru, rozhodně nekupujtečerpadlo samostatně, ale využijte služeb zavede-né společnosti , která má dostatečné zkušenostia disponuje personálním i technologickým know-how. M ějte na mysli , že odborně provedená mon-táž rozhoduje o dlouhodobém a bezproblémovémchodu čerpadla a jeho optimálním výkonu, v opač-ném případě může mít neblahý vliv na jeho fun-gování.

Firma Energotherm nabízí poradenství při výběru

čerpadel zdarma a předloží vám i výpočet úsporza rok. Zároveň poskytuje kompletní instalaci dlevytvořené projektové dokumentace, po montáži sečerpadlo vyzkouší v různých provozních režimech.Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis včet-ně dodávky náhradních dílů.

Dejte přednost kvalitě

Při výběru čerpadla se nedoporučuje vybírat pri-márně podle ceny. Z dlouhodobějšího hlediska seinvestice vždy vrátí.

Energotherm Praha s.r.o.Praha, K Hrušovu 293/2

Ing. Ladislav Ročárek - obchodní oddělení608 256 661

rocarek@energotherm.czhttp: //www.energotherm.cz

1 0

Page 11: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

FASÁDA Z KLINKERŮ - NOVÝ VZHLEDVAŠEHO DOMU

Zajímá vás, jak si esteticky upravit fasáduvašeho domu, aby dlouhá léta nepotřebovalažádnou údržbu? Chcete si zvelebit váš interiér,dodat mu přirozený vzhled s cihelným obkla-dem?

Máme pro vás širokou nabídku klinkerů s různými

povrchy a mnoha odstíny. Pro keramické obklady

stěn se hodí jednak lícové cihly nebo jim k nero-

zeznání podobné lícové pásky. Společnost Lipea

klinker® je nabízí v provedení buď klinker tažené

pásky nebo jako tzv. ruční cihly a pásky s rusti-

kálním vzhledem. Záleží tedy na majitel i domu,

jestl i chce dosáhnout vzhledu moderního nebo

naopak historizujícího.

Obkladové pásky lze řezat i z cihel, viz antracitový

obklad moderního domu. Tmavá barva nepůsobí

fádně, ale díky barevným matovým nuancím pou-

žitého materiálu, navíc vyspárovaného vhodným

odstínem spárovací malty, dodává fasádě nenuce-

ný klid a stabil itu. Zvláštní pozornost si zaslouží

pečlivé provedení celé fasády a zejména oken-

ních prvků – překladů, špalet a parapetů.

Použitím keramické klinkerové dlažby v barvě

podzimního listí získá vynikající vzhled i vlastní

přístup do rodinného domu. Zde byla použita dlaž-

ba o síle 1 8 mm, což je dostatečně stabilní mate-

riál nejen pro chůzi, ale i pro případné pojezdy

osobními auty. Na objekt dodané mrazuvzdor-

né schodovky i podstupnice spolu s dlaždicemi

290x290x1 8 mm řeší přístup do domu originálně

a trvale. Tento materiál je dodáván v mnoha dal-

ších barvách, v dostatečné pevnosti a mrazu-

vzdornosti .

LIPEA, s.r.o.487 524 537lipea@lipea.czhttp: //www.lipea.cz

11

Page 12: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

NEJNIŽŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY NA KOMFORTNÍVYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH DŘEVOSTAVEB

Společnost Projekt Němeček s.r.o. dodává načeský trh jako výhradní zástupce elektrickéolejové radiátory ORS.

• Ocelové olejové radiátory ORS jsou moderní,

tiché, vysoce efektivní spotřebiče určené

k vytápění všech typů interiérů.

• Lehké ploché radiátory plněné ekologickým

olejem v bílé barvě, ideální pro použití v domech,

bytech, chalupách, kancelářích, nemocnicích,

školách, mateřských školách, a všude tam,

kde je požadavek vysoké čistoty a potřeby

příjemného tepla.

• Radiátory jsou tiché a bez zápachu, vytváří

příjemné mikroklima bez vysušeného vzduchu

a přepáleného prachu, proto jsou ideální

v prostorech, kde se pohybují osoby

trpící alergiemi.

• N evyžadují speciální údržbu, jej ich provoz

je spolehl ivý, s dlouhou životností.

• Přispívají k výrazné úspoře elektrické energie

a udržují stabilní teplotu.

• Dodávají se s termostatem 5 – 35 °C.

• Díky této technologii , podpořené intel igentní

regulací, nabízejí radiátory svým uživatelům

vynikající topné vlastnosti .

• Dokážou poskytnout ideální tepelnou pohodu

a zároveň úsporný bezúdržbový provoz.

• Možnost přidělat na zeď i do stojanu.

• Toto vše za velmi příznivou cenu.

Výhody olejových radiátorů

• Rychlá a jednoduchá montáž

• Velmi nízké realizační náklady – není třeba

teplovodního rozvodu, komínu, přípojky plynu,

úspora místa (není třeba kotelna nebo technická

místnost) a nulové náklady na údržbu

• J el ikož při vytápění objektu využíváme levnější

elektrickou energii v nízkém tarifu, šetříme

při provozu všech elektrických spotřebičů

v domácnosti

• J ednoduchá regulace přímo na radiátoru,

možno nakombinovat s napojením

na centrální termostat

• Vyrobeno v EU

O známce nejvyšší kvality svědčí používání těchto

radiátorů ve Skandinávii , a to j iž od roku 1 998.

Projekt Němeček s.r.o.Vysoké Mýto, Presslova 264777 830 760, 777 336 1 95

projektnemecek@seznam.czhttp: //www.olejoveradiatory.cz

1 2

Page 13: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

DŘEVOSTAVBY A CHYTRÁ PĚNA

Moderním trendem dnešního bydlení jsou be-zesporu dřevostavby. Firma JAROSTAV se za-bývá výstavbou dřevostaveb převážně v oblas-ti Zlínského a Jihomoravského kraje, kde taképůsobí jako pobočka izolačních materiálů podznačkou CHYTRÁ PĚNA®.

Special izujeme se na energeticky úsporné a pa-sivní domy. Nabízíme osvědčený a velmi oblíbenýzpůsob provedení dřevostavby s klasickou rámo-vou konstrukcí, nebo konstrukci Dekpanel. To jedům vyrobený z panelů z konstrukčního dřevaurčené pro nosnou konstrukci stěn bytových a ob-čanských staveb. Panely jsou vytvořeny ze tří(případně pěti) vrstev vzájemně kolmo orientova-ného hoblovaného dřeva. Oba druhy konstrukcevčetně střechy jsou vyrobeny na CNC obráběcímcentru s vysokou přesností. Na stavbě probíhá sa-motná montáž konstrukce na zaizolovanou zákla-dovou desku. Klademe důraz na slušnost, kvalituprováděných prací, dodávaného materiálu a tech-nických detai lů při provádění výstavby.

Stavbu je možné dodat jako celek od zajištěnípozemku, projektových prací (výběr z 11 70 typo-vých projektů), vyřízení povolení, stavebního do-zoru, základové desky až po samotnou výstavbudomu. Samozřejmostí je i dílčí dodávka jednotl i-vých fází výstavby domu (základová deska, hrubástavba, stavba před dokončením nebo stavba na

klíč). Respektujeme vždy přání zákazníka a sna-žíme se přizpůsobit jeho požadavkům a finančnímmožnostem.

Dalším dodávaným produktem je stříkaná izolacepod značkou CHYTRÁ PĚNA®. Jedná se o izolacinové generace, která má široké využití nejen v ob-lasti rodinných a bytových domů, ale také průmy-slových objektů. Produkt je vysoce při lnavý kevšem materiálům (beton, cihla, dřevo, kov, sklo),el iminuje nežádoucí proudění vzduchu, je ekolo-gicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.Při apl ikaci tekutina vytváří pěnivou hmotu, kteráv průběhu několika vteřin nabírá až 1 20-ti násobnýobjem, čímž vyplní každou mezeru a zabezpečujevysokou úsporu a zlepšení vnitřní kvality vzduchu.Vytvořením pevné vzduchové bariéry předcházítento produkt vytváření kondenzace vody, kteráčasto vede ke vzniku plísní.

JAROSTAVUherské Hradiště, Stojanova 1 334

barina@jarostav.czbarina@chytrapena.czhttp: //www.jarostav.cz

http: //www.chytrapěna.cz

1 3

Page 14: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ SYSTÉM

Naše společnost A-INVENT se zabývá zdravýmklimatem v budovách. V současné době je stá-le větší trend výstavba nízkoenergetických bu-dov nebo zateplování stávajících budov a vý-měna oken. Kvůli úspoře energií dochází k za-mezení přirozené výměny vzduchu.

Z tohoto důvodu trpí většina budov velkou vzduš-

nou vlhkostí, která se časem projevuje plísněmi.

Ještě závažnějším projevem tohoto zateplování

je vysoká koncentrace CO2. Aby bylo dosaženo

zdravého klimatu a přitom nedošlo k plýtvání

energií při otevírání oken, nabízíme decentrální

větrací systém inVENTer. Jedná se o německý

výrobek, který má v současné době vedoucí po-

stavení na německém trhu v oblasti decentrálního

větrání. Jednou z výhod tohoto produktu je sku-

tečnost, že lze kdykoliv instalovat do již stávajících

budov a to bez zbytečného potrubního vedení.

Větrací jednotky inVENTer se usazují přímo do

obvodových zdí objektu. Jsou velice tiché (pouze

1 9 dB) a nenáročné na energii (spotřeba jedné

jednotky je 1 -3 W v závislosti na stupni větrání).

Rekuperační účinnost byla certifikována v Deuts-

ches Institut für Bautechnik v Berlíně a dosahuje

91 % účinnosti . Větrací jednotky jsou ovládány mo-

derním digitálním regulátorem se senzorem teplo-

ty a vlhkosti . Také nabízíme solární teplovzdušné

panely české výroby AIR-INVENT, které jsou urče-

ny pro rekreační objekty, jako jsou chaty a chalu-

py. Tyto panely provětrávají a zároveň temperují

vnitřní prostory bez jakéhokoliv dalšího elektrické-

ho zdroje, jel ikož fungují pomocí fotovoltaického

článku. Vypracováváme zcela nezávazné a bez-

platné návrhy na realizaci větrání.

A-Invent s.r.o.Horažďovice, Strakonická 537

3763821 77info@inventer.cz

http: //www.a-invent.cz

Půdorys systému inVENTer

Keramický výměník inVENTer

Rekuperační jednotka iV 1 4R

1 4

Page 15: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

UŽIJTE SI ZAHRADNÍ PÁRTYSE SKVĚLÝM VYBAVENÍM

Léto, krásné počasí a příjemná atmosféra s ro-dinou či s přáteli úplně nabádá k přípravě něja-ké pochoutky. Opékání špekáčků nad ohniš-těm je bezpochyby prázdninová klasika, ale cosi třeba na zahradě připravit domácí chléb,pizzu, kachýnku nebo šťavnatý steak?

K létu patří grilování

Pořádný gri l je základem pro chutnou přípravu

pokrmů. Ať už se jedná o gri lování zeleniny, pe-

čení špízů, ryb, lahodných steaků či pořádných

bifteků. Abyste si gri lování opravdu užil i , můžete

vybírat jak z klasických, tak plynových gri lů. Díky

snadnému ovládání se už nemusíte starat o roz-

žhavené uhlíky a můžete se plně věnovat kul inář-

skému umění.

Všestranná zahradní pec

Zahradní pec v sobě skloubí tradici a všestran-

nost. Po rozpálení se nahřejí žárobetonové tva-

rovky, které bez přikládání udrží teplo i několik

hodin. Když se pec rozpálí až na 300°C, je ideál-

ním místem pro přípravu chutné pizzy. Jakmile

začne zahradní pec vychládat, můžete v ní připra-

vit slané housky, sladké koláče nebo chléb. Milov-

níci masových pochoutek si také při jdou na své –

v peci si mohou připravit drůbež, pečeni i klasické

masové plátky. A když je pec téměř vychladlá, tak

co ji využít třeba na sušení ovoce, byl inek či

hříbků?

Pokud váháte nad výběrem venkovních gri lů či pe-

cí, při jměte pozvání do naší prodejny v Pečkách.

Rádi vám ukážeme náš sortiment a poradíme vám

se správným výběrem, abyste na letošní zahradní

párty byli plně vybaveni! Těšíme se na vás!

Krby – kamna Turyna s.r.o.723 1 74 928

info@krby-turyna.czhttp: //www.krby-turyna.cz

1 5

Page 16: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ...

Téměř každý by chtěl mít doma „termo kom-fort“ při minimálních provozních nákladech.Ale jak na to? Snadná rada. Stačí se vypravitdo Brna na výstaviště, kde v Národním sta-vebním centru EDEN stojí dům, který tytopředstavy splňuje.

Zde bydlí náš „termo komfort“, což není pouze

označení tepelné pohody, ale také název firmy,

která se special izuje právě na to, aby byla v obyt-

ných místnostech teplota tak akorát, ať v létě, tak

v zimě, aby byl všude stále čerstvý vzduch a na-

víc, aby náklady na provoz byly, když ne nulové,

tak alespoň minimální.

Tento vzorový dům je montovanou dřevostavbou,

standardně tepelně zaizolovanou tak, aby mohla

přirozeně "dýchat". Vytápění je vyřešeno tepelným

čerpadlem Dimplex systému vzduch-voda, které je

napojeno na podlahový topný systém. K čerpadlu

je navíc přidán speciální zásobník teplé vody,

který svou energii získává z odpadního vzduchu

a využívá ji k ohřevu teplé vody.

Takto má tento dům zajištěno vytápění, chlazení,

větrání i ohřev teplé vody a zároveň z něj byl, jako

mávnutím kouzelného proutku, vytvořen dům níz-

koenergetický až pasivní, který pro zajištění svého

provozu potřebuje „nakoupit“ jen minimum ener-

gie.

Co všechno můžete vidět ve vzorovém domě

„naživo“ v provozu? Jsou tu nejen tepelná čer-

padla různých provedení, pro venkovní i vnitřní

instalaci, ale také rekuperační jednotky (centrální

či lokální) s vysokou účinností, podlahové vytápě-

ní, elektrické přímotopy, akumulační kamna a do-

konce i domácí fotovoltaická elektrárna pro vlastní

potřebu, která vyrábí energii i pro pohon tepelné-

ho čerpadla.

Komu by to nestačilo, dostane se mu odborného

výkladu, jako od průvodce v pohádkovém zámku.

A pokud se vám nějaké pohádkové zařízení zalíbí,

společně vymyslíme, jak co nejlépe vykouzlit „ter-

mo komfort“ i ve vašem obydlí.

Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme tu pro vás

každý den, ale aby se vám některý z našich

zkušených průvodců mohl plně věnovat, doporu-

čujeme nahlásit vaši návštěvu předem.

TERMO KOMFORT, s.r.o.Úsporný dům na výstavišti BVVStavební centrum EDEN 3000

Brno, Bauerova 1 0545 21 3 628

724 294 1 36, 607 946 31 0brno@termokomfort.cz

TERMO KOMFORT, s.r.o.Praha 3, Slavíkova 24

222 720 449, 721 957 031e-mail: praha@termokomfort.cz

http: //www.termokomfort.czhttp: //www.dimplex.cz

http: //www.termo-komfort.cz

1 6

Page 17: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

SOFTUB: VÍŘIVKA JAK JI NEZNÁTE

Vířivka Softub z měkké polybond pěny je velmipříjemná na dotek a je opatřena masážnímitryskami pro vzbuzení těch nejpozitivnějšíchemocí. Je plnohodnotnou alternativou skeleto-vým vířivkám.

Člověk v ní může relaxovat po celý rok bez ohleduna místo či počasí. K vířivému bazénu stačí při-nést válec s technologickým zařízením a propojit.Softub váží doslova pár desítek kilogramů (20 –45 kg v závislosti na velikosti) a dá se tak snadnopřenést po zahradě či dokonce snadno dokouleti do bytu. Vnější opláštění vířivky je vyrobenoz materiálu LeatherTex, jenž propůjčuje tradičnílázni eleganci koženého vzhledu. Má velmi tichýchod a nízkou spotřebu. K dostání jsou tři modelypodle velikosti a nechybí ani různé doplňky jakonapříklad dřevěné; ratanové obložení.

Domácí relaxační vířivé vany získávají čím dálvíce na oblibě

S postupem let se na trhu objevily i takové, kteréj iž nesplňují jen základní požadavky. Napříkladkruhová vířivka Softub, jež je odl išná od běžnýchskořepinových whirlpoolů a získává tak na stálevětší obl ibě. Nejen kvůli stylu a original itě. „S víři-vým bazénem Softub je možné zažít uvolňující

masáž v horké vodě, ale také spoustu zábavys vašimi dětmi nebo kamarády. Softub přináší řa-du inovací a rozdílů od běžných skořepinových ví-řivek,“ říká Daniel Mika, distributor vířivek v ČRSoftubSpa.cz s tím, že toto přenosné wellnesszařízení se vyznačuje vynikající odolností proti po-větrnostním vlivům, tepelnou izolací, nízkou hmot-ností a tichostí chodu.

Téměř neslyšitelná a přitom velmi úsporná

Vířivky Softub vynikají energetickou úspornostía tichým chodem. Patentovaná technologie kombi-nuje vynikající tepelněizolační vlastnosti PolyBondpěny a ohřev pouze ztrátovým teplem motorovéhočerpadla. Tato kombinace zajišťuje velmi nízkouspotřebu (max. příkon 1 kW) a současně dokáževodu ohřát na maximální teplotu 42 °C i při teplo-tách pod bodem mrazu.

Více informací v showroomuv Praze 1 0 – Štěrboholích

nebo na webu:

http: //www.softub-spa.cz

1 7

Page 18: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

PIR IZOLACE PUREN®

EFEKTIVNÍ IZOLACE STŘECH

Podíl budov na spotřebě energie v Evropskéunii činí až 40%. Tento sektor se stále rozrůstá,což bude mít za následek nárůst spotřebyenergie. Proto snížení spotřeby energie u bu-dov představuje důležitá a nutná opatření kesnižování energetické závislosti Unie. Dne 1 9.května 201 0 byla schválena směrnice Evrops-kého parlamentu a rady 201 0/31 /EU o energe-tické náročnosti budov (EPDB2). Směrnice za-vazuje členské státy, aby do 31 .1 2.2020 bylyvšechny nové budovy realizovány s téměř nu-lovou spotřebou energie. Pro veřejnou správuse termín zkracuje do roku 201 8.

Jaká konkrétní opatření budou při jata, se brzy

dozvíme. Nová současná výstavba se bude rea-

l izovat jako nízkoenergetická výstavba a postupně

budeme přecházet ke stavbám tzv. pasivního

domu.

Toto si uvědomují výrobci tepelných izolací a sna-

ží se vyrábět izolace s co nejlepšími izolačními

vlastnostmi. Mezi tyto přední výrobce patří němec-

ká společnost Puren GmbH, vyrábějící tvrdé poly-

uretanové izolace druhé generace pod označením

PIR izolace. V současné době se jedná o izolace

nejlépe izolující. PIR izolace při požáru nešíří pla-

men, nedýmí a neodkapávají žhavými částicemi.

Jej ich chování je zcela odlišné od polystyrénu.

PIR izolace mají vysokou tepelnou použitelnost.

Odolávají dlouhodobě teplotám +90°C, krátkodo-

bě až 250°C. Teplota střešního pláště u šikmých

střech může dosáhnout až + 90°C. Běžné pěnové

plasty při těchto teplotách sublimují a mění svou

velikost. J iž při tloušťce tepelné izolace 1 6 cm do-

sahuje hodnot tepelného odporu 6,95 m2K/W od-

povídajícímu nízkoenergetickému standardu. Stej-

ného tepelného odporu dosáhneme u minerálních

izolací tl . 24 – 26 cm.

Výrobce nabízí izolace pro široké použití. Snižo-

vání tepelných mostů tzv. termopodložkami u pa-

rapetů okenních rámu, provětrávaných fasád, styk

základu a obvodového zdiva, zateplování podhle-

dů s povrchovou úpravou, dodatečné zateplení

balkonů a výrobu atypických izolačních prvků dle

přání zákazníka.

Izolace PIR se nejvíce uplatňují při nadkrokevním

zateplování šikmých střech, teras a plochých

střech.

Jednoduchá a bezpečná montáž jsou zárukou

kvality.

http: //www.puren.cz

1 8

Page 19: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

BYDLETE SE STYLEM

Stylová kuchyně pro váš dům, byt či chalupu

Kuchyně se již před nějakým časem vrátila na

výsluní a stala se opět srdcem našich domovů.

Zaslouží si proto, abychom jí věnovali náleži-

tou pozornost. Měla by být nejen praktická, ale

také jedinečná a v souladu se stylem našeho

bydlení.

Kuchyně od firmy HP styl vyráběné z masivního

dřeva (případně z kombinace dřeva s jinými ma-

teriály) v sobě snoubí obojí. I přes svůj stylový

vzhled jsou vybaveny těmi nejmodernějšími kom-

ponenty pro vaše maximální pohodlí.

Nezapomeňte však na to, že abyste docíl i l i har-

monického vzhledu, měl by s kuchyní korespon-

dovat také ostatní nábytek, který se v daném pro-

storu nachází (jídelní sestava, kredenc, pol ičky. . ).

A nejen kuchyně 7

Kuchyní to ale rozhodně končit nemusí. Kromě ní

je možné zadat výrobu nábytku do všech ostat-

ních částí domu, bytu či chalupy - předsíní počína-

je přes obývací pokoj, ložnici, pracovnu, dětské

pokoje až po samotnou koupelnu. Váš domov pak

bude mít opravdu jednotný styl. A právě v tom tkví

nesmírná výhoda zakázkové výroby – vše, o čem

sníte, může být vyrobeno – přesně na míru, v jed-

notném stylu a podle vašeho přání. A pokud úplně

přesnou představu nemáte? Nevadí - stačí chvíle

a pod zkušeným vedením i matné představy do-

stanou svoji konkrétní podobu.

Ze starého nový...

Máte doma starou kredenc po babičce nebo jiný

kus nábytku, se kterým byste se jen neradi loučil i?

Nemusíte - stačí jen nechat je odborně opravit.

V novém kabátě vám pak budou tyto kousky slou-

žit dál a dodají vašemu domovu osobitou atmo-

sféru a kouzlo. Doladit detai ly můžete například

použitím litinových a jiných stylových doplňků, kte-

ré firma nabízí v doplňkovém prodeji .

S tím vším vám ve firmě HP styl rádi pomohou

a ochotně poradí-

Tomáš Hes - 724 220 720

Pavel Pospíšil - 603 258 595

Rosice u Chrasti

hp.styl@seznam.cz

http: //www.hp-styl.cz

1 9

Page 20: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

STĚRKA PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

TK®-THERM je díky svým vlastnostem a na-měřeným hodnotám jedinečným a unikátnímizolačním materiálem ve své třídě na českémtrhu určeným pro vnitřní zateplení. Je ideálnímmateriálem pro vnitřní zateplení stěn a podlahve stavebnictví, zvláště panelových domů,promrzajících štítových stěn, tepelných mostůa všude tam, kde vlivem kondenzace vodníchpar dochází k tvorbě plísní.

Pro všechny nedostatečně tepelně izolované ob-

jekty nabízí zefektivnění systému vytápění a velké

úspory energie nejen v periodicky či krátkodobě

vytápěných objektech, jako jsou, byty, kanceláře,

restaurační zařízení, kde oceníte též nižší náchyl-

nost k nežádoucím barevným změnám povrchu

stěn vlivem působení nikotinu z důvodu použití

inertního plniva, dále hotely, nemocnice, úřady

a také chaty a chalupy, kde po dobu nepřítomnosti

osob nebo nevyužívání prostoru lze výrazně snížit

teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmí-

něnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okam-

žicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom

stabil izujeme teplotu v místnosti .

TK®-THERM je jedinečným řešením všude tam,

kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné

nebo vhodné použít vnější izolaci nebo jiné po-

stupy zateplení. Tedy například v historických ob-

jektech nebo objektech s cennými nebo atypic-

kými fasádami, kde není možné provést venkovní

opláštění izolačními materiály.

Zateplením stěrkou TK®-THERM nedochází ke

zvýšení koncentrace CO2 v daných prostorech.

V oblasti zateplení soukromých bytových jedno-

tek a rodinných domů byla zateplena plocha více

jak 1 00 tisíc m2. Veškeré potřebné informace

a zásadní reference o velkoplošné aplikaci stěrky

TK®-THERM najdete na internetových stránkách

www.tk-therm.cz

Výroba, poradenství, prodej, aplikace:TK-THERM isolations s.r.o.

U Křivačkárny 888757 01 Vsetín724 448 335

info@tk-therm.czhttp: //www.tk-therm.cz

20

Page 21: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

POHODLNÉ A LEVNÉ TOPENÍ

Ve spolupráci s největším výrobcem automa-tických kotlů v ČR máme pro vás připravenouunikátní přestavbovou sadu pro přestavbu stá-vajícího litinového kotle na automatický kotelna uhlí. Jaké má přestavba na automatickýkotel výhody?

Peníze, které jste investovali do l itinového kotle,nepři jdou vniveč. Kotel vám bude sloužit i nadále.Pokud budete chtít i nadále topit dřevem, budetemoci jednoduše topit tak, jak jste topil i před pře-stavbou. Z l itinového kotle se však přestavboustane automatický kotel na uhlí, ve kterém budetetopit hnědým uhlím Ořech 2, tedy uhlím, které jecca o 1 /3 levnější než uhlí Ořech 1 či Kostka. I přitomto "méněhodnotném" a levném palivu budeúčinnost spalování, a tedy i emise, tak nízké, žesoused téměř ani nepozná, jestl i topíte či netopíte.

Kotel v září zapálíte a v květnu necháte vyhas-nout, tedy žádné protivné každodenní zatápění.V mrazech budete chodit doplňovat zásobníka vynášet popel pouze 1 x denně, v přechodnémobdobí dokonce pouze 1 x za 2-5 dní. Už také ne-budete muset každou volnou chvíl i trávit samový-robou v lese, dopravou dřeva z lesa na dvůr,řezáním a štípáním dřeva, uklízením a nošenímdřeva do kotelny. Prodejci uhlí mají dnes vozidlastandardně vybavena dopravníkem, který vámbezpracně dopraví uhlí z vozu přímo do uhelny.Ke kotl i lze připoj it týdenní prostorový termostata nastavit noční nebo jiné útlumy.

Naše nabídka:

• boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA• kompletní sortiment KORADO• čerpadla do vrtaných studní GRUDFOS,SIGMA, PEDROLO, DAB

• domácí vodárny GRUDFOS, SIGMA,PEDROLO, DAB

• kotle elektrické, plynové, tuhá paliva DAKON,SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM,KOVARSON, BENEKOV aj.

• tepelná čerpadla, podlahové vytápění• solární systémy, rekonstrukce koupelen

Lukáš Poncar - LUMIALSedlčany, Kosova Hora 77

603 286 328poncar1@post.cz

http: //www.lumial.cz

21

Page 22: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

PENZION SIESTA VALTICE

Nabízí rodinné ubytování i místo pro firemní školení a večírky

Penzion Siesta dokončil přístavbu a navýšil

kapacitu o 1 00%. Nyní nabízí ubytování pro 60

osob v různých pokojích od jednolůžkového

až po dvouložnicový apartmán, pokoje s víři-

vou vanou či rodinné pokoje s kuchyňkou, vše

v kvalitě čtyřhvězdičkového hotelu.

V areálu penzionu je parkoviště pro všechny hos-

ty, úschovna kol, venkovní bazén, zahrada s dět-

ským hřištěm a pískovištěm. Přímo pod penzio-

nem je vinný sklep pro 60 osob s víny valtických

vinařů, kde nabízíme volné posezení, řízené de-

gustace až po snoubení vína s pokrmy.

Dále je pro vás k dispozici terasa s pravidelným

gri lováním či special itami z udírny, v případě ne-

přízně počasí stylový vinný šenk.

V celém objektu je WIFI a je nekuřácký.

Firmám nabízíme 2 seminární místnosti a mož-

nost celodenního stravování. Pro váš teambuil-

ding zajistíme kola, čtyřkolky, segway, cyklovýlety

s průvodcem po památkách či vinných sklepích.

Akce pořádané přímo penzionem

Jaro

Josefský košt vín na Siestě

Velikonoce ve znamení vinařských akcí

Aprílový košt vín na Siestě

Léto

Výlet na kolech s degustací vín

Grilování na Siestě

Míchané nápoje u bazénu

Podzim

Svatomartinská husa a svatomartinská vína

Burčákové slavnosti

Zima

Vánoční Vídeň - autobusový zájezd

Domácí zabíjačka a Silvestr ve Valticích

Penzion Siesta Valtice

777 739 990

siesta.valtice@seznam.cz

http: //www.penzion-siesta.cz

22

Page 23: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA - SÁZKA NA JISTOTU

Kdo byl nucen určitou část života doma šlapatpo PVC, linoleu anebo laminátové plovoucípodlaze, ten nepochybně zatoužil mít podlahuz masivu. Tyto materiály prošly sice opravdupozoruhodným vývojem, ale dřevo je dřevo. Jeto kus přírody, dar z obnovitelného zdroje, hi-storie, ale i budoucnost bydlení.

Podlahovky z masivu odhalují, jak střídání ročníchdob zformovalo vždy jedinečnou kresbu let a ba-revný tón. Je to materiál , který dýchá, voní a jepříjemný na dotyk i pro alergiky. To potvrdí každý,kdo podlahu z masivního dřeva má či se po níprošel bosými chodidly.

Který strom máte nejraději?

Smrk severský patří mezi nejpoužívanější dřeviny.Je konstrukčně pružný a lehký. Má rozumnou ce-nu. Podlaha z něj je světle okrová s méně výraz-nou kresbou takže teple rozsvítí i tmavší interiéry.Severskou borovici těží výhradně tam, kde doros-te dřevo s velkým obsahem pryskyřice. Má výraz-nou kresbu. Suky jsou zbarvené od medově žlutépřes růžovou až do červenohněda. Mezi nejtvrdšíjehl ičnaté dřeviny patří sibiřský modřín. SECA hoodtamtud dováží. Dřevo je červenohnědé v růz-

ných odstínech s výraznou kresbou. Hustota jeholet dává modřínovým podlahám jedinečný vzhled.Odolný je dub evropský: pro kresbu, barvu a tvr-dost patří mezi nejpoužívanější podlahové dřeviny.U dubu si můžete vybrat – varianta Natural máminimum malých zdravých suků a Rustikal většíbarevnou rozmanitost a výraznější suky. Na přánív této firmě umí vyrobit i podlahy bukové, z jasa-nu, javorové anebo z ořechu.

Montáž je lepší svěřit odborníkům

I přes to, že si podlahu můžete položit sami, dopo-ručujeme, aby montáž podlahy prováděla odbornáfirma. Pokud se přece jen rozhodnete pro montážsvépomocí, měli byste postup konzultovat s pod-laháři nebo topenáři (v případě instalace podlaho-vého topení). Velmi důležité je také dodržet našeodborné rady, postupy. Kde koupit podlahy FeelWood?

V podnikové prodejně v Borohrádku ve východ-ních Čechách http: //www.palubky-seca.cz nebou našich prodejních partnerů, jej ich seznam a dal-ší informace naleznete na

http: //www.feelwood.cz

23

Page 24: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ÚČETNICTVÍ A ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

Realizujeme kompletní vedení účetnictví nebodaňové evidence včetně souvisejících ekono-mických agend.

Poskytneme účetní i ekonomické i daňové pora-denství.

Společnost má rovněž praxi v účtování nestátníchzdravotnických zařízení, soukromých praktickýchlékařů, ambulantních special istů a lékáren.

Ke kvalitní práci nám pomáhá spolupráce s komo-rou daňových poradců ČR a komorou auditorůČR.

Sledujeme za vás veškeré legislativní změny,o kterých vás následně informujeme, pokud se totýká oblasti vašeho podnikání.

Firma je pojištěna na odpovědnost za případnéchyby při zpracování účetnictví a daňového pora-denství a to na částku 1 0 mil . Kč.

Kde působíme

Účetnictví svým klientům zpracováváme ve svýchkancelářích v Olomouci a v Praze.

Využíváme veškerých moderních technologií včet-ně legální l icence na software a přizpůsobíme sevašim požadavkům. Náš individuální přístup zaru-čuje spokojenost našich kl ientů.

Rutinně zpracováváme daňové evidence živnost-níkům i soukromým zemědělcům, lékařským za-řízením. Našimi kl ienty jsou obchodníci v malo-obchodě i velkoobchodě, dovozci zboží z EUi z třetích zemí, řemeslníci i výrobci zboží, ale taképodnikatelé poskytující služby či poradenství.

2K CONSULTING s.r.o.775 11 0 979

2kconsulting@seznam.czhttp: //www.2kconsulting.cz

24

Page 25: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ZAHRADNÍ NÁBYTEKOŠETŘENÝ BARVAMI SOKRATES

U zahradního nábytku voda zatéká do každémezery a u nezastřešené expozice následujerozmáčení konstrukce a poškození nátěru. Tomá vliv na výběr vhodné nátěrové hmotya způsob provedení nátěru.

Zásady správné aplikace a výběru vhodnénátěrové hmoty

Všechny díly nábytku dokonale povrchově oše-

tříme a teprve potom sestavíme. N ábytek, který je

trvale zastřešen, nebo pravidelně před deštěm

ukládán, je ideální ošetřit vhodným tvrdým ole-

jem na dřevo. Poskytne vám dokonale příjemný

povrch. Musíte ale počítat s tím, že oleje mají

nejnižší životnost. N ábytek ošetřený olejem přetí-

ráme 1 x ročně až 1 x za dva roky. Povrch bude

stále dokonalý. Pokud ale bude dřevěný nábytek

ošetřený olejem přes sezonu na volné ploše,

počítejte s obnovou 2x za sezonu. N esmíte ne-

chat dřevo zešednout!

Značka Sokrates vám na olejovou povrchovou

úpravu nabízí za velmi výhodnou cenu SOKRA-

TES tvrdý olej. Aplikují se 2 nátěry. N ábytek, který

je celoročně nebo celosezónně na volné ploše,

je vhodné opatřit trvalejším nátěrem. Zde vám

Sokrates nabízí velmi osvědčené produkty.

LazuritPLU S – středněvrstvá lazura na bázi hy-

bridního oleje. Provádí se 2 až 3 nátěry. Lazurit

chrání dřevo před dřevokaznými houbami a sou-

časně poskytuje velmi příjemný povrch. N a plochy

s omezenou savostí, fládry, které se mohou navíc

odlupčovat, nabízí špičkový produkt na bázi modi-

fikovaného lněného oleje - Lazurit FORTE. Po-

malu zasychá, ale s extrémní penetrační schop-

ností dokonale při lepí fládr a chrání dřevo před

dřevokaznými houbami.

Další informace na stránce

http: //www.barvy-sokrates.cz

25

Page 26: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ZDRAVÝ DOMOV, PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ KAŽDÝ DEN

BORWALL je vysoce účinný přípravek na báziaktivních sloučenin stříbra a bóru pro dlouho-dobou ochranu zdiva proti houbám a plísnímke komplexní ochraně všech druhů stěn a omí-tkových směsí v interiérech i exteriérech, vlá-ken, tkaných a netkaných textilií. Ke zvýšeníprevence proti plísním, lze BORWAL přidat dobarev.

BORO-SYSTÉM je složen z přípravků: BORO-WOOD, BOROHAS a BOROFOB.

BOROWOOD - ve vodě rozpustný prášek. Jednáse o sodnoboritou sůl určenou na ošetření řezi-va a ostatních výrobků ze dřeva. Má insekticidnía fungicidní vlastnosti vůči dřevokazným škůd-cům, houbám a plísním. Přestože je účinný vůčihmyzu, pro člověka není škodlivý. Může se použítna ošetření už napadeného dřeva, na preventivníochranu v už existujících stavbách nebo na ošet-ření čerstvého dřeva během výstavby. Ošetřeníboritany poskytuje hlubší a dlouhodobější úroveňochrany dřeva ve srovnání s j iným ochrannýmiprostředky.

BOROHAS - směs minerálních solí s polymery.Ošetřené dřevo značně zvýší svou odolnost vůčiohni a to snížením rychlosti hoření. Klasifikace re-akce na oheň: D-s1 ,d0. Aplikace se provádí ná-těrem, nástřikem, popřípadě namáčením, povrchdřeva musí být aspoň ohoblovaný, při maximálnívlhkosti 1 2-1 5%.

BOROFOB - hydrofobizační přípravek na bázi si-lanových/si l ikonových směsí. Po ošetření dřevapřípravky Borowood a Borohas a po jej ich vy-schnutí, je dřevěný materiál připraven na konečnévodě odpudivé ošetření. Po odpaření vody dojdek hydrofobizaci uvnitř pórů dřeva v návaznosti napředcházející ošetření. Paropropustnost a vzhleddřeva zůstávají beze změny. Odolnost si l ikonůvůči slunečnímu záření, teplotě a povětrnostnímvlivům zabezpečuje dlouhou životnost i bez ná-sledné úpravy povrchů organickými laky.

Přípravky BORWAL a BOROWOOD obsahují bór,který je efektivní při ničení těchto škůdců: termi-ti , mravenci, brouci (Coptotermes, Reticul itermes,Heterotermes, Zootermopis, Kalotermes, Incisiter-mes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae, Ce-rambycidae), hnědé a bílé mokro-hnilobné houby.Zvýšená koncentrace je vysoce účinná ke znač-nému omezení šíření dřevomorky domácí, Dry rotfungi, Serpula lacrymans.

Karel TrčálekVsetín, D. Jasenka 751

724 448 335info@tk-therm.cz

http: //www.tk-therm.cz

26

Page 27: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ODPOČIŇTE SI V POHODLNÉM POSEZENÍ

Pohodlný nábytek vám umožní skvělou relaxa-ci ve venkovních prostorách i uvnitř domu, nabalkonech, v restauracích či hotelu. Mezi před-nosti, které zahradní nábytek Nardi výstižněcharakterizují, patří především nápaditý designa rozmanitá barevná provedení.

Komfortní široké křeslo Poltrona Aria je vyrobenéz konstrukčního polypropylenu zpevněného skel-ným vláknem. Měkké posezení zajišťuje vysokýtexti lní sedák a polštář z oděruodolného pracíhopolyesteru. Laťková oblá konstrukce křesla Pol-trona Aria vyvolává pocit lehkosti a štíhlého vzhle-du. Spolu s možnostmi kombinace s polstry, v jas-ných trendových barvách nebo naopak v klasic-kých odstínech, lze vytvořit odpočinkový koutv zářivém stylu či dodat místu kl idný až ro-mantický motiv.

Křeslo Poltrona Aria doplňuje konferenční stolekTavolino Aria ve dvou různých velikostech. Lzevyužít i j iné velké stoly ze sortimentu Nardi provytvoření jídelních souprav.

Novinkou letošní sezony v sortimentu originální-ho italského výrobce Nardi je stohovatelná židles područkami Costa resp. Bora vyrobená z kon-

strukčního polypropylenu zpevněného skelnýmvláknem. Vynikající volba v sestavě se stolemSpritz resp. Step pro namáhané restaurační pro-vozy jako kavárny, cukrárny, zahradní posezení, čivenkovní zahrádky. Sestava jednoduchá, pohodl-ná, funkční. Všechny produkty jsou vyrobenyv Itál i i . 1 00% recyklovatelný materiál . Samozřej-mostí jsou anti-UV a rozměrové stabil izátory. Židlei stoly nabízeny až v 1 0 barevných odstínech.

Hledáte originální zahradní sestavu pro rodinnáposezení 6-8 osob? Pak využijete kombinaci židlíBora či Costa a některého z velkých stolů, např.Libeccio, Levante nebo Maestrale, které můžeterozšířit dle potřeby pomocí středového dílu, kterýje umístěn vespod stolové desky, pokud jej nepo-třebujete. Stůl rychle rozšíříte až na rozměr 240cm. Stoly jsou kombinace hliníku a inovativnídesky DURELTop.

http: //www.nardinabytek.cz

27

Page 28: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

BIOTOPNÍ KVĚTNATÉ LOUKY

Květnaté louky představují moderní alternati-vu k intenzivně udržovaným, krátce střiženýmokrasným nebo sportovním trávníkům.

J edná se o společenství trav, lučních květin a by-l in, které lze zakládat např. na loukách, v rozleh-lých zahradách, v parcích, v sadech či na částechgolfových hřišť. Založením květnaté louky obohatí-te své okolí pohledem na řadu zajímavých, barev-ně kvetoucích rostl in, vybraných a namíchanýchz půdní květeny České republiky. Péči o květnatoulouku provádíme pouze sečením jedenkrát, ažmaximálně třikrát ročně. Louku ani nehnojíme,abychom nepodpoři l i růst širokolistých nitrofi lníchrostl in (např. šťovík, kopřiva, mochna, rdesnoapod. ), které by potlači ly společenství trav, ostat-ních lučních květin a bylin zastoupených ve směsi.

POSTUP PŘI ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY

Základem je dokonalá příprava pozemku předvýsevem:

Louku zakládáme vždy do čistě připravené půdy,tj . do dokonale zahradnicky připraveného pozem-ku (louku nikdy nezakládáme již do stávajícíhotrávníku). Provedeme prokypření půdy do hloubky1 00 až 1 50 mm. Z půdy odstraníme veškeré orga-nické zbytky (kořeny apod. ) a kameny. Pozemekurovnáme a připravíme povrch půdy k výsevu.Půdu před výsevem nehnojíme ani neošetřujemežádnými herbicidy. Louka v prvním roce po zalo-žení prochází takzvaným plevelným stádiem.

Výsev osiva:

Výsev osiva provádíme od poloviny dubna dokonce září (letní výsevy vyžadují častější závla-hu). Před výsevem osivo důkladně promícháme.Vyséváme v dávce 1 až 2 g osiva na 1 m 2 (způ-sobem jako bychom kořenil i). Osivo lehce zapraví-me do hloubky 1 až 2 mm, nejlépe hráběmi a po-zemek utužíme např. zahradním válcem. Za ne-příznivých vláhových podmínek plochu udržujemevlhkou. První sečení provádíme ostrým nástrojem(kosa, srp, žací nůž) při výšce porostu asi 200mm. M ladou louku zkracujeme na vyšší strniště

cca 50 až 70 mm. Druhým rokem po založenílouka rozkvétá, sekáme ji 1 x až maximálně 3xročně.

NÁŠ TIP

Pokud chcete, aby vám louka kvetla celé léto,posekejte část louky co nejdříve, tj . na začátkukvětu. Louka během pěti týdnů opět rozkvete.Tímto způsobem se z lučních květů můžete těšitneustále a navíc umožníte pastvu motýlům a luč-nímu hmyzu.

AROS-osiva s.r.o.Praha 8, Trousilova 1

284 681 652info@aros.cz

http: //www.aros.cz

28

Page 29: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

GAZEL – EKOLOGICKÝ NÁBYTEKZ MASIVNÍHO DŘEVA

Společnost GAZEL je česká firma zaměřenána produkci nábytku z masivního smrkovéhoa bukového dřeva.

Special izuje se hlavně na postele z masivu,dětský a studentský nábytek, bytový nábytek,nábytek pro hotely a penziony.

V sortimentu najdete:

• postele• ložnice• skříně• komody• sektorové sestavy

Nábytek GAZEL je skladebný, jednoduchý, funkč-ní a velmi variabilní s moderním designem a dlou-hou životností. Je vyráběn z kvalitního tuzems-kého smrkového a bukového dřeva, které neobsa-huje žádné nevhodné substance. Povrch nábytkuje ošetřen zdravotně nezávadnými vodou ředitel-nými laky, které jsou šetrné nejen k vašemu zdra-ví, ale i k životnímu prostředí. V rámci péče o bez-pečnost zákazníků je u výrobků GAZEL provádě-

na certifikace u renomovaných certifikačních ústa-vů. Značka nábytku GAZEL je zárukou kvality, sta-bi lního sortimentu, zdravotní nezávadnosti a plně-ní kvalitativních norem. Ekologické aspekty, zdravía bezpečnost zákazníků jsou prioritním zájmemfirmy. Nábytek GAZEL zakoupíte v prodejnách ná-bytku v celé ČR. Naším cílem je být zákazníkovico nejblíže. Samozřejmostí je také internetový ob-chod, který nabízí zákazníkům dodání nábytku aždo domu.

http: //www.gazel.czhttp: //www.egazel.cz

29

Page 30: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

SMALTOVANÁ SILA NA DŘEVĚNÝ ODPAD

Morkus Morava s.r.o. dodává smaltovaná sila,nádrže a zásobníky, včetně všech potřebnýchtechnologií naskladnění a vyskladnění.

Při procesu využívání obnovitelných zdrojů ener-

gie dostává dříve nevyužívaný odpad zeměděls-

kého, lesního či dřevozpracujícího průmyslu zcela

nový význam. Vlastní produkce dřevařských dílen,

truhlářských provozů nebo jiných dřevozpracují-

cích provozů vede ke zvýšené tvorbě odpadního

dřeva, které je možné zcela nebo z části odprodat,

nebo využít pro vlastní potřeby, například pro vy-

tápění firemních prostor. Právě instalací vhodného

kotle na produkovaný dřevní odpad lze řešit krytí

potřeb tepla bez zbytečně vynaložených dalších

provozních nákladů. Nezanedbatelnou část inves-

tičních nákladů tvoří v případě používání dřevě-

ného odpadu, pi l in a pelet jej ich skladování, ma-

nipulace a doprava do kotle.

Tyto skladované materiály mají tendenci k nasá-

kavosti , proto musí být uskladněny v uzavřeném

prostoru, aby nedocházelo k jej ich destrukci.

Vhodné pro tyto účely jsou námi dodávané re-

novované, smaltované zásobníky a sila. Smalto--

vaná sila na dřevní odpad navrhneme zákazníkovi

tak, aby v maximální míře splňovala jeho předsta-

vy a požadavky na skladování těchto dřevních od-

padů a paliv. Si la jsou dodávána včetně vhodné-

ho vybírání, explozivních klapek, vstupních a na-

hlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbu-

chem a zážehem, žebříků a podesty.

Tato smaltovaná sila a zásobníky vždy odpovídají

nejnovějším požadavkům na bezpečné skladování

těchto dřevních odpadů a plní všechny předepsa-

né protipožárních normy. Máme mnohaleté zkuše-

nosti ve výstavbě smaltovaných sil a zásobníků

pro všechna odvětví průmyslu i zemědělství.

V praxi maximálně využíváme vývojové trendy

těchto skladovacích systémů zajišťující optimální

funkce a zaručují všechny důležité bezpečnostní

standardy pro skladování dřevního odpadu ve

smaltovaných silech a zásobnících. V případě

zájmu o podrobnější informace kontaktujte naše

obchodní oddělení.

MORKUS Morava s.r.o.777 1 78 693

obchod@morkus-morava.czhttp: //www.morkus-morava.cz

http: //www.sila-nadrze.czhttp: //www.permastore.cz

30

Page 31: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

JAK VYPADÁ KOUPELNA ROKU 201 4?

Stále více se chceme a toužíme přiblížit co nej-blíže přírodě. Proto jí alespoň část dostaňmek sobě domů, do svých koupelen.

Letošnímu roku dominují vel ice zdaři lé imitacepřírodních materiálů, jakými jsou dřevo, kámen čiimitace betonu, barvy jsou tlumené v přírodníchtónech odstínů hnědé, béžové, šedé, Preferujíse velkoformátové obklady a dlažby, které může-me pokládat takřka beze spár. Člověk v dnešníhektické a uspěchané době touží po relaxaci, od-počinku. A vy si toto můžete dopřát. Při jďte doBATH 4 YOU a společně s námi, našimi designéryvytvoříme koupelnu, ze které se vám nebude chtítodcházet. Koupelnu přirozenou, hravou,. koupel-nu o které sníte.

Showroom:BATH 4 YOU s.r.o

Říčany, Husova 74/1 (budova 3A.cz)Petr Tichý - 602 265 274

info@bath4you.czhttp: //www.bath4you.cz

31

Page 32: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

DUMRAZDVA.CZ – MODERNÍ RODINNÝ DŮMZA OPRAVDU NÍZKOU CENU

Stavíme stavby, ve kterých se příjemně bydlí.Stavíme rychle a jednoduše, bez rizika pronaše zákazníky. Stavíme z kvalitních materiálů.Používáme moderní technologie a ručíme zakvalitní provedení. Náš zákazník dostane víc,než je běžné – náš standard je jinde nad-standard.

Naše společnost Dumrazdva.cz přináší na trh

varianty nízkoenergetických a nízkonákladových

domů opravdu pro každého. Za dodržení všech

standardů a předepsaných norem /EU, SN/ na-

bízíme mnoho typových variant a velikostí domů.

A to vše ve vysoké kvalitě a – oproti ostatním -

v nízkých cenových relacích. A navíc opravdu

rychle - díky zkušenostem a promyšlenému využití

technologií dřevostaveb jsme schopni dodat stav-

bu na klíč do 2 měsíců po převzetí základové

desky.

Základem je dobrý projekt

Díky naší dlouhodobé zkušenosti s projektováním

a realizací dřevostaveb dokážeme připravit kvalit-

ní projekt (a následnou realizaci) rodinných domů.

Vyslechneme vaše přání a představy. Můžete si

vybrat některý z našich katalogových domů, který

samozřejmě ochotně upravíme na míru podle

přání zákazníků a podle parametrů dané parcely.

Nebo vymyslíme zcela nový dům mimo naše ty-

pové projekty. Projektovou dokumentaci poskytu-

jeme ke stavbě zdarma.

Kvalita projektů našich staveb je dlouhodobě pro-

věřená. Máme za sebou řádově stovku realizo-

vaných domů a nasbíral i jsme mnoho zkušeností

na trhu. Obzvláště klademe důraz na stavbu

z kvalitních materiálů a pečlivost provedení. Jed-

notl ivé - naší společností real izované - konkrétní

domy si můžete prohlédnout na našich interne-

tových stránkách www.dumrazdva.cz, kde jsou

k dispozici rozsáhlé fotogalerie z dokončených

zakázek.

Cenová rozmanitost

Pro zákazníky je důležitá variabil ita, možnost vý-

běru. Naše firma dodává své stavby v jakémkoliv

standardu - od jednoduché ekonomické stavby až

po stavbu pro náročné uživatele. To je možné díky

32

Page 33: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

celé škále nabízených nadstandardů, kdy si zá-

kazník může zvolit, co a v jaké cenové kategori i

by si přál. Firma se special izuje hlavně na stavby

na klíč, ale domy mohou být kl ientovi předány též

v různém stadiu rozpracovanosti - podle jeho přá-

ní. Cena stavby je dána uzavřenou smlouvou a je

konečná. Neúčtujeme žádné vícepráce.

Kvalita

Na projektování a výstavbě našich domů se podí-

lejí pouze vysoce kvalifikovaní a profesně zdatní

pracovníci, kteří svou práci neberou jen jako za-

městnání, ale společně dýchají pro tuto věc. Má-

me osobní zkušenost - sami bydlíme v našich

stavbách. Jsme architektonická a stavební společ-

nost. Garantujeme kvalitu projektu i stavby. Od-

stranil i jsme rozpor mezi projektantem a realizační

firmou. U nás to máte „s architektem po boku – od

projektu – až po předání klíčů“. Dřevostavby a je-

j ich projektování nás baví, máme o vás zájem –

poskytujeme zákazníkovi osobní, l idský přístup.

Jsme tu stále – zákazník má jistotu dokončení,

vyřízení reklamací. Rádi s vámi projdeme všechny

podrobnosti a detai ly výstavby domu od samot-

ného projektu až po realizaci. Cítíme odpovědnost

za spokojenost zákazníka. Ručíme za kvalitu do-

mu od první studie až po realizovanou a zkolau-

dovanou stavbu, dokončenou na klíč. Moderní je

poctivé chování - co zákazníkovi slíbíme - dokon-

číme. U nás ho nečekají žádná nepříjemná pře-

kvapení)

Více informací na webu

http: //www.dumrazdva.cz

nebo na Facebooku

https: //www.facebook.com/pages/Dumrazdva.cz

33

Page 34: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

VÝBĚR A ÚDRŽBA PODLAHOVÉ KRYTINY

Vhodným výběrem podlahové krytiny docílíinvestor účelnosti a také ušetří, neboť správnývýběr podlahové krytiny prodlouží životnost.

Mnoho lidí podceňuje údržbu a ošetření podlah,

přitom správnou volbou se životnost prodlouží až

o několik let. Pro každou místnost se může hodit

j iná krytina podle zátěžovosti , požadavků na údrž-

bu a ošetřování. Koupelny, chodby, posilovny, ku-

chyň budou o něco náročnější na zátěž, obývací

pokoj zase bude vyžadovat representativnější ma-

teriál . Je třeba brát ohled na zdravotní situaci jed-

notl ivých členů rodiny, třeba co se týče protiskluzu

nebo z hlediska omezení zdravotním stavem zá-

kazníka, například u astmatiků a podobně. Při vol-

bě materiálů, které jsou choulostivější na oděr, je

třeba dbát na to, aby před vstupem do takového

prostoru bylo možno si očistit obuv. To pokud zá-

kazník doma chodí v botech. Co se týče tech-

nologií, nikdy se nevyplácí podceňování přípravy

podkladu. A to pod kteroukoli podlahu. Odborníci

vědí a měli by poradit, který materiál je vhodný

v případě vytápění podlahovým topením. Také

vždy poradí zákazníkovi nejen při správném vý-

běru podlahové krytiny, ale i jak správně a jak

často provádět údržbu a ošetřování krytiny.

Ing. Josef Löbl777 342 752Říčany, Husova 74info@lobl.czhttp: //www.loblpodlahy.com

Page 35: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ZÁKLADY BUDOUCNOSTI

Vzhledem ke stále větší oblibě pořídit si ceno-vě dostupné, a v neposlední řadě také ekolo-gické bydlení přicházíme s inovativním, nadča-sovým řešením základů dřevostaveb pomocíocelových zemních vrutů.

Díky dlouholetému vývoji a technologicky nároč-

nému testování přinášíme „základové zemní vru-ty KRINNER“ , které jsou instalovány s nejvyššími

nároky na přesnost, pevnost v tahu i tlaku a sta-

bi l itu plnohodnotného stavebního prvku. Jej ich in-

stalaci provádíme speciálním vrtacím zařízením,

vyvinutým přímo pro aplikaci zemních vrutů.

Sebejistě a s garancí kvality!

Vlastnosti zemního vrutu není j iž zapotřebí dlouze

obhajovat. Zemní vruty jsou testovány přímo na

pozemku klienta přesným měřícím zařízením, díky

kterému jsme jako průkopníci překonali dosavadní

nedůvěru a nastavil i zamrzlému stavebnictví nový

rozměr. Kvalitní povrchová úprava zemních vrutů

poskytuje mimořádnou odolnost v takřka jakémkoli

podloží. Pokud přemýšlíte o nových a kvalitních

základech pro vaši dřevostavbu, zemní vruty

KRINNER jsou tím pravým řešením! Tyto základy

vám můžeme připravit včetně "základového roštu

- LLD" - t. j . dřevěný rastrový nebo pražcový rošt z

lepeného lamelového dřeva.

Naše hlavní zásady:

• rychle - doba montáže cca 3 dny

• pevně - proveden test únosnosti zeminy

na pozemku stavby

• levně - poloviční náklady

• kvalitně - podloženo certifikáty a testy

Naším cílem je především dobře odvedená práce

a spokojený zákazník, který si váží profesionální-

ho přístupu.

KRINNER expertOpava, Rolnická 1 4

Ostrava - Kunčice, Frýdecká 462605 1 45 691 , 734 21 2 727

info@zemnivruty-ostrava.czwww.zemnivruty-ostrava.cz

Page 36: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ALTERNATIVA KE DŘEVU - DŘEVOPLASTWood Plastic CompositeWood plastic composite (WPC) jsou výrobkyz kompozitního materiálu na bázi dřeva a plas-tového polymeru.

Stavební materiál WPC, jakožto alternativa dřeva,byl vynalezen před více než čtyřiceti lety v SeverníAmerice, kde se nyní stává standardem při stavběvenkovních podlah, teras.

Cílem a hlavní myšlenkou vývoje WPC bylo vy-tvoření dokonalého materiálu, který bude na jednéstraně eliminovat veškeré nežádoucí vlastnostidřeva (hniloba, plísně, napadení hmyzem, změnabarevnosti , sesychání, kroucení, třísky, nerovnos-ti , negativní vl iv slunce, mrazu, vody, apod. ) a nadruhé straně bude podtrhávat vizuální efekt dře-věného povrchu.

WPC je uměle vytvořený materiál složený z 60% zkvalitní dřevité moučky a z 40% z PP a PE poly-merů. Tento poměr mezi obsaženými surovinamise v průběhu vývoje materiálu ukázal jako ideálník dosažení požadovaných vlastností dřevoplastu.Právě výrobní technologie materiálu WPC je zá-kladem dlouhé životnosti a odolnosti vůči všempovětrnostním vlivům bez potřeby jakékoliv doda-tečné údržby.

WPC ve zkratce a jeho použití

• Odolný materiál s životností 25 let• Ekonomicky výhodný díky nulové údržbě• Stálobarevný a neměnný materiál• Vizuálně příjemný materiál s designem dřeva• N eklouzavý povrch bez třísek a štěpů• Snadná a rychlá montáž• Recyklovatelný materiál• Výrobek s 40letou tradicí

Okolo bazénů:

• Odolnost proti chlorované vodě• Žádné třísky• N eobsahuje škodlivé látky• Příjemný na dotek• N erozpaluje se na slunci jako dlažba

Přístavba k domu:

• Prodloužení obytné plochy

Balkóny:

• Materiál příjemný vizuálně i na dotek• J ednoduchá montáž (bez stírání, lepení)

Stavebniny SVOTA s.r.o.Příbor, Hukvaldská 1 073

737 525 458eshop@svota.cz

http: //www.svota@svota.czhttp: //eshop.svota@svota.cz

Page 37: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

VÍKENDOVÉ CHATY A DOMKY

Naše víkendové domky vznikly na popud dota-zů a přání našich stávajících zákazníků, prokteré jsme v dávné či nedávné době realizovalizahrady. Buď si přáli na zahradě menší stavbu,která by sloužila jako venkovní obytný pokoj,nebo chtěli jezdit na víkendy, ale nechtěli prac-ně opravovat nebo udržovat starou chalupu.

Připravil i jsme proto řadu jednoduchých mobilních

víkendových domků, od malých i po takové, které

lze v budoucnosti upravit na trvalé bydlení.

Domky upravujeme jako oddělené venkovní poko-

je pro hosty, kanceláře, odpočívárny, dětské dom-

ky, kavárny, prodejny nebo chatky pro rybáře. Na-

bízíme standardní řady a standardní vybavení,

obojí vám ale upravíme i na míru dle vašich po-

třeb. Abyste se nemuseli o nic starat, domky vám

přivezeme kamionem ve formě hrubé stavby ne-

bo kompletně zařízený pro okamžité nastěhování

včetně nábytku.

Domky lze napojit na veškeré inženýrské sítě, půj-

de to ale i bez nich.

Více informací včetně základní nabídky najdete na

našich webových stránkách

Mgr. Marie Vanková724 854 797info@akirfas.czhttp: //www.akirfas.cz

Page 38: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

KRBY TEPLOVZDUŠNÉ NEBO TEPLOVODNÍ?

Společnost Urban Clean s.r.o. má široký záběr.Provádí stavební práce dle požadavku klienta,speciální čištění povrchů včetně prevencevzniku nečistot, antigraffiti systémy včetnělikvidace nástřiků, sádrokartonové konstrukce,kamnářství. To vše na území Zlínského a Jiho-moravského kraje.

Pokud jde o krby, staví krby s teplovzdušným i

teplovodním vytápěním. V dnešní době je systém

vytápění teplým vzduchem nejpoužívanější. A to

hlavně z důvodů finančních a prostorových. Při

teplovzdušném vytápění se používá otevřený ne-

bo uzavřený systém.

Otevřený může mít přirozenou, tahovou nebo tla-

kovou cirkulaci. Jednou s nevýhod je, že při otev-

řeném systému dochází k cirkulaci nejen teplého

vzduchu, ale i prachu a ostatních nečistot, které

se v objektu nacházejí.

Při systému uzavřeném ohřátý vzduch proudí

v uzavřeném prostoru. Na podobném principu

pracuje ústřední topení. Využívá se sálavého

tepla z ploch, které převyšují plochu vlastního

tahového systému. Mohou to být různé lavice

nebo obestavby, které jsou tvořeny z materiálu

dobře předávajícího teplo. Je náročnější na pro-

storové umístnění a ani cena není zanedbatelná.

Pro příklad se tento systém využíval u pecí našich

babiček, kdy za pecí byla lavice, na které se

spalo.

Teplovodní vytápění využívá coby topné médium

vodu. Tento způsob také vyžaduje dostatečný

prostor pro umístnění příslušenství, jakými jsou

venti ly, čerpadla, případně záložní zdroj elektro-

instalace. Při použití teplovodního vytápění je

nutno provést daleko více výpočtů a je nutný

projekt pro posouzení vel ikosti vytápěných ploch.

Je zde mnoho možností, například pouze ohřev

teplé užitkové vody, ohřev vody do topného

systému s radiátory nebo podlahovým topením,

dále je možná kombinace s možností napojení na

jiný zdroj tepla, třeba solární topení nebo tepelná

čerpadla. Rádi zodpovíme všechny vaše otázky

a těšíme se, že nás budete kontaktovat.

Urban Clean s.r.o.Brno, Příkop 843/4

734 746 502urbijo69@gmail.comwww.urbanclean.cz

Page 39: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

3 TIPY PRO SPOKOJENÉ BYDLENÍ V DŘEVOSTAVBĚ

Domy ze dřeva a domy na bázi dřeva mají svévýhody a nevýhody. Časté otázky před poříze-ním takového domu dříve bývaly na téma hoř-lavosti nebo obavy z červotoče a podobné ha-věti. Těmto dotazům snad již díky kvalitní os-větě odzvonilo, a tak dnešní zájemce pokládákvalifikovanější dotazy týkající se vzducho-těsnosti, tepelné akumulace nebo akustickýchvlastností pořizovaného domu. Pakliže si od-povíme na tyto otázky a rozhodneme si rou-benku, srub či dřevostavbu postavit, stojímepřed otázkou třetí generace – Jak ze svéhokvalitního domu udělat místo pro kvalitní ži-vot?

Vše je o přípravě a předvídání, co je potřeba mít

na paměti včas na rozdíl od běžné zděné stavby.

Výdřevy na správných místech – výdřeva je

odborný výraz pro lokální zesílení stěny v mís-

tech, kde je třeba něco zavěsit nebo jinak zvýšit

odolnost stěny např. u panelu dřevostavby nebo

u SDK stěn. Zesílení stěny se provádí směrem

dovnitř stěny a není tak viditelné u dokončené

stavby. Skladba stěny dřevostavby směrem do

interiéru většinou končí sádrokartonovou deskou,

pod kterou je umístěna deska z OSB nebo Ferma-

cellu. U nosné funkce můžeme zapomenout na

SDK desku, takže zbývá jedna nosná vrstva, která

však mívá tloušťku 1 0-1 2 mm. Unese tedy asi

středně velký obraz. V domě však často míváme

potřeby na zavěšení těžších věcí. Typické je za-

věšení horních skříněk u kuchyňské linky, pak

také často dochází k zavěšení televize nebo tre-

zoru na stěnu nebo využití tzv. zavěšeného ná-

bytku – skříněk, které nemají nohy ani sokl, snad-

no se pod nimi uklízí a po estetické stránce tvoří

vzdušnější interiér. Znalost finálního rozmístění

a provedení nábytku u staveb ze dřeva by měly

být nutností před započetím stavby domu a výkres

s umístěním výdřev si dobře uschovejte.

Pokračování článku o tom, co mít na paměti

při stavbě domu ze dřeva, naleznete na

http: //www.keepline.cz

Page 40: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

ČISTÁ A ZDRAVÁ VODA PRO KAŽDÉHO

Ze zkušenosti víme, že v potrubí pitné vodyjsou unášeny malé částice pevných látek (rzi,písku), které se usazují na stěnách potrubía způsobují obávanou důlkovou korozi, zaná-šejí domovní rozvody, poškozují zvláště páko-vé baterie, termostatické baterie, dochází k za-nášení ohřívačů vody, splachovačů, kotlů to-pení, radiátorů, čerpadel dále praček a myček.Aby se zabránilo poškození, korozi a usazová-ní je nutné vodu filtrovat.

Proč úprava vody – filtrace vody?

• fi l trace vody prodlužuje životnost rozvodůvody zamezením jej ich zanášení

• úprava vody snižuje náklady za spotřebuvody regulací tlaku

• nedochází k protékání splachovadel WCa kapání pákových baterií

• fi l trace vody snižuje náklady na ohřev vodya ochranu bojlerů proti zanášení

• úprava vody prodlužuje životnost praček,myček aj.

• fi l trace vody chrání před ucpáváním trysekmasážních van a boxů

• úprava vody chrání před zanášenímautomatických závlahových systémů

• fi ltrace vody se aplikuje od rodinných domůaž po průmyslové objekty

Fyzikální úprava vody úspěšně prokázala, že jeúčinnou metodou zlepšování kvality naší vody bezpoužití chemikálií nebo solí. V dnešní době je ob-zvláště důležité využívat technologie, které jsoušetrné k životnímu prostředí, a které pomáhají vy-tvářet optimální rovnováhu mezi l idmi a přírodou.

Vulcan – zařízení na odstraněnívodního kamene

Vulcan používá ekologicky šetrnou technologii ,která je výsledkem více než třiceti letého výzkumuv oblasti fyzikálních úprav vody. Poslední genera-ce těchto výrobků pokračuje v tradici zaj ištěníspolehl ivé německé kvality s rozšířenou zárukouna 1 0 let. Řeší tak problémy s tvrdou vodou v do-mácnostech, komerčních i průmyslových objek-

tech. Speciální impulsní technologie mění proceskrystal izace vápníku rozpuštěného ve vodě, čímžvodní kámen ztrácí své adhezivní vlastnosti . Tatotechnologie funguje výlučně na bázi elektrickýchimpulsů, bez použití solí či j iných chemikálií.

Václav Králík - S CLUB539 42 Svratouch č.p. 1 00

725 380 626vaclav.kralik@sclub.schttp: //www.sclub.sc

40

Page 41: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

KRÁSA PŘÍRODNÍHO KAMENE

Kámen je více než jen stavební materiál.Navzdory své síle a neústupnosti vyzařujenesmírný klid a tichost. K jeho přednostempatří věčná trvanlivost, odolnost k povětrnost-ním a mechanickým vlivům, nehybnost a stá-lost, a na rozdíl od rostlin kámen dobře vypadáv každém ročním období.

Můžeme ho použít o obkladu v interiéru nebo

exteriéru, v zahradě, na podlaze, na stěnách. Mů-

žeme tvořit skalky, zídky, ozdobné prvky. Zahradě

dodá novou dimenzi a poslouží k vybudování roz-

l ičných praktických i uměleckých útvarů.

Naše firma provádí kompletní kamenické práce.

Můžeme nabídnout od kamenné kuchyňské des-

ky, obkladů a dlažeb v interiéru až po různé typy

dlažeb ve vašich zahradách, včetně zídek a plotů.

Kámen používáme jak od místních producentů,

tak i ze zahraničí. U řady z nich jsme přímými do-

vozci. Na vaši zahradu jsme schopni dodat a od-

borně instalovat sol itérní kameny i v hmotnosti

přes deset tun. Pořídíte-l i si takovouto dominantu,

můžete pak s klidem použít známou Paroubkovu

větu: „Dámy a pánové, kdo z vás to má?“.

Naše firma se zabývá také dovozem a prodejem

atypického nábytku z Indonésie.

SEKORES s.r.o.Praha 4 - Modřany, K jezu 1241 773 773, 608 424 509

info@sekores.czhttp: //www.sekores.cz

41

Page 42: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03

Vždy, když se chystám použít dřevona stavbě, beru v potaz více faktorů,než při použití j iných materiálů.

V případě mé zcela první stavby kou-

paliště ve Sloupě /foto 1 /, to byla nej-

levnější alternativa, neboť jsme dřevo

vytěžil i přímo na stavbě a ještě syrové je

použil i .

V případě zaklenutí lodě sálu ve Velkých

Opatovicích /foto 2/ šlo o prastarou tech-

nologii - vytvoření obraceného lodního

trupu, k překlenutí velkého prostoru. Zde

jsem poprvé ve svých necelých třiceti

letech prožil vzruch z realizované stavby

větších rozměrů.

V případě tělocvičny v Jaroměřicích

u Jevíčka /foto 3/ šlo kromě sofistiko-

vané střešní konstrukce o souznění vel i-

ké hmoty sálu s okolními - všudy pří-

tomnými dřevěnými stodolami s pomocí

tenkého pláště z ohýbaných smrkových

desek.

V případě rodinného domu v Ráječku

/foto 4/ šlo o dřevěný multifunkční box,

vsunutý do betonové schránky. Tento

překližkový box obsahuje ve své malé

tloušťce skládací nábytek a vnitřní vyba-

vení domu.

V případě konferenčního sálu v Rožnově

pod Radhošťěm /foto 5/ mne inspi-

race lidovou architekturou, proutkařským

a drátenickým řemeslem přivedla k for-

mě podobné jedlové šišce.

V případě apartmánového domu v Peci

pod Sněžkou /foto 6/ jsem nejvšednější

dřevěný obklad a části konstrukce zpra-

coval z mnoha druhů dřevin, abych do-

cíl i l vjemu natažené formy, vycházející

z mých mnohaletých experimentů.

Pro radost si pak stavím drobné věže

/foto 7/ různě v krajině a v lidských síd-

lech, tak, aby se daly snadno přemístit,

tvoři ly paralelu s historickými věžovými

stavbami a vytvářely dialog - jednoduše

řečeno - snoubily se s krajinou. Každá

z těchto staveb zůstává ještě dlouho

živá, ať už svou vůní, nebo svým hap-

tickým vjemem.

www.franekarchitects.com

REALIZACE PROJEKTŮ STAVEB S POUŽITÍM DŘEVA

Page 43: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03
Page 44: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 03