Top Banner
1 “De mens maakt reizen om zich te verbazen” Parochie De Heilige Familie Secretariaat: Karel Doormanstraat 51 3262 PB Oud Beijerland Dinsdag en vrijdag 9.30-11.30 uur Telefoon: (0186) 61 58 80 E-mail: secretariaat@deheiligefamilie.nl Secretariaat Goeree-Overflakkee: Langeweg 52 3241 KA Middelharnis Dinsdag en vrijdag van 10.00 – 12.30 uur Telefoon: (0187) 487 808 E-mail: secretariaatGO@deheiligefamilie.nl http://deheiligefamilie.nl Pastoor W. van der Meer: (0187) 487 808 Pastor J.J.M. Geurts: (0186) 61 25 95 Mevr. Lizzy Beenhakker, pastoraal werker 06-31901126 Jaargang 6 – nummer 5 1 augusatus – 30 september 2016
18

Rondom aug. – sept

Jan 11, 2017

Download

Documents

lykien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rondom aug. – sept

1

“De mens maakt reizen om zich te verbazen”

Parochie De Heilige Familie Secretariaat: Karel Doormanstraat 51 3262 PB Oud Beijerland Dinsdag en vrijdag 9.30-11.30 uur Telefoon: (0186) 61 58 80 E-mail: secretariaat@deheiligefamilie.nl Secretariaat Goeree-Overflakkee: Langeweg 52 3241 KA Middelharnis Dinsdag en vrijdag van 10.00 – 12.30 uur Telefoon: (0187) 487 808 E-mail: secretariaatGO@deheiligefamilie.nl http://deheiligefamilie.nl Pastoor W. van der Meer: (0187) 487 808 Pastor J.J.M. Geurts: (0186) 61 25 95 Mevr. Lizzy Beenhakker, pastoraal werker 06-31901126

Jaargang 6 – nummer 5 1 augusatus – 30 september 2016

Page 2: Rondom aug. – sept

2

"De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen,

over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren,

over de eeuwige kringloop van de sterren. Aan zichzelf gaat hij zonder verbazing

voorbij" Aurelius Augustinus

Vakantie...je leeft er naar toe, geniet van de weken rust en laad je op om vervolgens vol energie de dagelijkse taak weer op te pakken. We hebben eindelijk de tijd genomen om dat goede boek te lezen, waar we normaal gesproken geen tijd voor hebben. Zijn naar dat museum geweest of we hebben heerlijk lui alleen maar op het strand of aan het zwembad van ons hotel gelegen. Misschien hebben we zelfs die mooie kerk eens bekeken....en een kaarsje opgestoken? Maar bent u zelf tot rust gekomen, heeft u de tijd gehad of genomen om over dingen na te denken ? Als je over je gevoelens nadenkt of rondkijkt, dichtbij of verder weg dan zie je heel wat tegenstellingen. Soms voel je of leef je als god in Frankrijk, vrij, genietend van al het mooie om je heen. In een andere periode voel je je gevangen, hoor je de vogels niet en ben je blind voor al het natuurschoon. Kijken we verder weg, dan zien we dat duizenden mensen genieten aan de costa's, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen in Afrika honger hebben. Er is overal geweld in onze wereld, het drong zelfs door in onze veilige westerse wereldje, want ook Parijs en Brussel verloren hun onschuld door de aanslagen. Kortom mensen leven in vrede, genietend van vele goede gaven en mensen leven angstig, hongerig en onrustig. Soms is het moeilijk om met die tegenpolen te leven. Tegenpolen in onszelf en rondom ons, uitersten zelfs. Hoe gaan we hiermee om? Bewust en aandachtig leven is een veelgehoorde kreet tegenwoordig. Dan krijgt alles een plaats in je bestaan, niet omdat het hoort, moet of van je verwacht wordt. Je doet niet aan liefdadigheid omdat het hoort, maar omdat het van binnen uit komt; omdat het lijden van mensen je raakt en je daardoor tot handelen komt. Zo wordt je ook van binnen gedreven om naar plekken van stilte en Godsontmoeting te zoeken. Dan neem je de stap om bewust te leven. Bent u door deze vakantie ook op deze manier weer 'opgeladen'? De weg om bewust te leven met alles wat in je is en heel die wereld om je heen is geen gemakkelijke reis. Wijsheid en goede gidsen zijn onontbeerlijk op deze levenstocht. Daar hoeft u niet voor op vakantie te gaan....iedere viering staat Hij voor u open als tochtgenoot! Weet uzelf welkom.

Lizzy Beenhakker

RONDOM HET PASTORALE TEAM

Page 3: Rondom aug. – sept

3

Beste Parochianen, Een aantal van jullie heeft het al vernomen, maar op zaterdag 3 september 2016 hopen Rob en ik met elkaar in het huwelijk te treden. Geheel in de sfeer van onze sabbatical, gaan wij zeilend naar onze trouwlocatie. Daar zullen wij, met onze “voetjes” in het zand ergens voor de kust van Terschelling, elkaar het ja-woord geven. Na de huwelijksreis vindt op zaterdag 24 september ons kerkelijk huwelijk plaats in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. De viering begint om 12.00 uur en aansluitend is er een kleine receptie met een hapje en een drankje. Het adres van de St. Bavo is Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Rob Mol & Lizzy Beenhakker Watergraaflaan 50,

4731 HW Oudenbosch

Voor wie kan ik een naaste zijn? In het vorige parochieblad schreef pastor Geurts over de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hierin werd duidelijk dat niet de vraag is: Wie is mijn naaste? Dus voor wie moet ik wel of niet zorgen. Maar voor wie kan ik een naaste zijn? Met andere woorden: voor wie kan ik iets betekenen. Ieder die zich christen noemt, wordt geroepen de Heer te volgen en Hij heeft in zijn leven het voorbeeld gegeven. Helend en genezend trok Hij rond, vergeving schenkend en daarmee mensen de last van hun schouders nemend. Een luisterend oor en een troostend woord voor hen die verdriet hadden, daarmee de wonden zalvend die ze hadden opgelopen. Aandacht en zorg had Hij voor de zieken, zwakken en armen, hun last verlichtend. Bracht vrede in onrustige harten, door hen de weg naar God te wijzen.

Het is de uitdaging voor alle christenen, te worden zoals Hij. Maar er zit nog een stap voor. Waar haalt Jezus de kracht en de wijsheid vandaan om de weg te gaan die Hij ging? In de Bijbel lezen we regelmatig hoe Jezus naar de tempel en de synagoge ging, zich verdiepte in de oude geschriften en momenten nam waarin Hij zich terugtrok in de stilte voor gebed. Daar lag de bron waaruit Hij putte, het contact met God zijn Vader. Voor Hij aan zijn zending begon, zien we hoe Hij zich terugtrok in de woestijn, keerde zich naar binnen, om daarna naar buiten te treden. Wij mensen beginnen vaak andersom, buiten. We zien van alles dat er gebeuren moet en we gaan aan de slag. En we zijn met van alles druk bezig, met buiten, waardoor de tijd voor bezinning en gebed er bij inschiet. Maar dan dreigt er het gevaar dat het je allemaal teveel wordt, of misschien zelfs een last wordt. Je droogt op.

RONDOM HET PASTORALE TEAM

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Page 4: Rondom aug. – sept

4

(Voor wie kan ik een naaste zijn?) De eerste beweging van een christen moet echter naar binnen zijn. Het hart gericht naar God via de weg van inkeer en gebed. Voor je naar buiten kan gaan, eerst je open stellen voor Christus, zodat Hij werkzaam kan zijn in jouw hart, genezend en helend. De wonden die je hebt opgelopen in het leven kan helen en de schuld van je schouders kan nemen; Hij je hart kan reinigen en heiligen, heel kan maken en vol van zijn liefde en vrede. De beweging van christen is dus eerst naar binnen en dan via binnen naar buiten. Als je aan de buitenkant blijft hangen, droog je op. Als je aan de binnenkant blijft hangen, beantwoordt je niet aan je roeping. Die twee bewegingen horen bij elkaar. Als je echter via binnen naar buiten gaat wordt datgene dat gedaan moet worden niet een taak, maar iets dat uit het hart komt. En dan kun je ook genezend en helend zijn voor anderen. Vergeving waar schuld is en de ander accepteren.Troost brengen waar verdriet is en vrede waar onvrede heerst. Zorg hebben voor de zieken en mensen in nood. Kun je anderen de weg naar God wijzen. Niet voor niets zit er in het woord barmhartigheid het woord hart. Het hart gericht naar God, die met liefdevolle ogen naar jou kijkt, waardoor jij met Zijn ogen gaat kijken naar de mensen en de wereld om je heen. Dan wordt hetgeen gedaan wordt niet een zware opdracht of een nobele prestatie, maar een vrucht van Gods Geest die in jou werkt. Christus vraagt van ons nooit dat we veel doen, of belangrijke dingen doen, maar wel dat we vrucht dragen. Moge het jaar van de barmhartigheid er toe bijdragen, dat Gods barmhartigheid, door ons, zichtbaar wordt in de wereld.

Pastoor W van der Meer

Bijbelavonden In de maand september hoop ik weer een bijbelavond te houden. Dit keer buigen we ons over het verhaal van Zacheüs. Als kind vond ik dat een prachtig verhaal, je zag het in je fantasie gebeuren. Dat kleine zondige manneke, die Jezus wilde zien, maar de anderen stonden in de weg. En dan klom die in de boom. Jezus stopt dan bij die boom en wil bij hem in huis komen. Prachtig toch? Het lijkt een heel eenvoudig verhaal, maar toch heeft het ons heel veel te vertellen. Dat is waar ik het die avond graag met u over wil hebben. Denk nu niet dat is zwaar en moeilijk, niets voor mij. Het zijn altijd ontspannen en goede avonden. En het is goed om af en toe samen na te denken over je geloof en dat geloof te verdiepen. De avonden zijn: Dinsdag 13 september in Ouddorp. Dinsdag 20 september in Middelharnis. Donderdag 22 september in Puttershoek.

Woensdag 28 september in Oude-Tonge. Donderdag 29 september in Oud-Beijerland.

Mocht u op de avond in uw eigen kerkwijk niet in de gelegenheid zijn te komen, u bent altijd welkom in een andere plaats. De koffie staat klaar.

Pastoor W. van der Meer

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Page 5: Rondom aug. – sept

5

Water in de Bijbel, een catechese avond met pastoor Van der Meer, juni 2016 Water is van onschatbare waarde, is zelfs van levensbelang, voor al het leven op aarde en in de kosmos. Al helemaal in het begin van de bijbel, in Genesis, wordt er over water gesproken, als God de wateren scheidt. Daardoor ontstaat er land en water om het land te bevloeien. Maar het land was dor en woest en zo schiep God de mens, om het land te bewerken en te bevloeien….. Water en leven. Het leven speelt zich aanvankelijk voornamelijk af in de buurt van water, aan een van de zijarmen van de rivier, die ontspringt in de Hof van Eden. Langs die wateren lopen later de handelsroutes. Water is het symbool van leven. En als er geen water is, helpt God steeds de mensen om water te vinden. Denk maar aan Mozes, die met de hulp van God, met zijn stok op de rots slaat, waarna er water gaat vloeien uit de rots. Water heeft ook een religieuze duiding, bijvoorbeeld. in psalm 1 zegt de psalmist: "Zoals een hert schreeuwt om koele waterstromen, zo smacht mijn ziel naar U, God ". Tegen Jesaja spreekt God: "Ik zal water gieten over de dorstigen". Jezus zelf spreekt over: "Het levend water" en bedoelt hiermee zijn woorden en het geloof in Hem. Ook spreekt Hij de woorden: "…heeft iemand dorst, laat hij tot mij komen, laat drinken, die in mij gelooft". In de bijbel staat ook geschreven: "…uit zijn binnenste zullen stromen van levend water stromen". Uit het hart van Jezus stroomde, nadat zijn zijde was doorboord, water en bloed. De woorden van Jezus, het water, zijn helend voor ons. Zij zijn het levende water en Zijn Bloed heeft ons vrijgekocht. Maar water is ook een teken van de dood. Denk maar aan de zondvloed en de ark van Noach, aan de tocht door de Rietzee, die voor de achtervolgers van Mozes, dood en verderf zaaide. Water, symbool van leven, maar ook symbool van de dood. Komen ze ergens samen? Ja, ook daarvan zijn vele voorbeelden te noemen in de bijbel, bijzonder in de uitdrukking : "Door het water gaan." Door het water gaan heeft iets van sterven en opstanding. Het oude achter je laten, en een nieuw begin. We zien dat bij de vlucht van het volk Israël. Ze trekken Egypte uit en gaan door de Rietzee een nieuw leven tegemoet. Weg uit de slavernij, op weg als een vrij volk. We zien de symboliek heel sterk bij het dopen. Johannes de Doper doopt de mensen, door onderdompeling in de Jordaan. Ze zijn bekeerd, laten het oude leven achter zich en maken een nieuw begin. Ook voor Jezus, die zich door Johannes laat dopen, betekent het een nieuw begin, het begin van zijn openbare leven. De duif daalt op Jezus neer terwijl een Stem uit de hemel spreekt: " Dit is mijn beminde Zoon ". Omdat Jezus door het water ging, heiligde hij het doopwater. Dopen is daardoor geen handelen van mensen, maar dopen gaat van God uit. Zijn Heilige Geest daalt over degene, die zich laat dopen. Jezus stuurde zijn volgelingen uit, om te dopen: "In de naam van De Vader, de Zoon en de heilige Geest". We volgen Jezus door het water heen, dan sterft de gebroken mens en verrijst er een nieuw mens en horen ook wij: " Dit is mijn geliefde zoon of dochter ". Daarmee wordt het doopsel een Sacrament. Tegenwoordig doopt men niet meer door onderdompeling, maar door besprenkeling. Daardoor is het sterven en de opstanding minder duidelijk, minder herkenbaar geworden. Dat is jammer. Waarom doopte men een baby vroeger al op de eerste dag van het leven? Het had toch niets fout gedaan? Vroeger was men bang voor de erfzonde. Maar een kind kan toch niet verantwoordelijk zijn voor wat zijn ouders of voorouders deden? Wat moeten we dan met de erfzonde? Wel, een kind wordt geboren in de wereld waarin het leeft, in het milieu en de opvoeding, die het krijgt en de genen, die hij heeft mee gekregen. Maar het is pas later, als het zich bewust wordt van kwaad en goed, verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Als alles tegen zit in je leven, probeer dan maar eens een goed mens te worden. Daarom is het goed om een baby te dopen, om het aardse bestaan te laten sterven en het een nieuw mensje te laten worden, als kind van God.

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE

Page 6: Rondom aug. – sept

6

(vervolg: Water in de bijbel) Aan het einde van de avond sprak pastoor Van der Meer de hoop uit dat het water uit de bijbel wat meer tegen ons was gaan spreken. Dat de woorden van Jezus, het levende water, ons hart zou bevloeien en ons tot bloei zou laten komen, en bedenken dat wij, door het doopsel en de Geest, die we daarbij ontvingen, Gods beminde zoon of dochter zijn en dat we ons mogen laten leiden door zijn Heilige Geest en dat we dat nooit moeten vergeten. Dank aan pastoor van der Meer voor deze avond, waarin we veel hoorden, zagen, maar vooral veel inzicht mogen ontvangen over het belang en de kracht van het Water.

Hilde van Meurs Misdienaarsuitstap Op zondag 12 juli verzamelden 17 misdienaars en hun 8 begeleiders zich op het kerkplein in Middelharnis voor het parochiële misdienaarsuitje. Dit jaar werd afgereisd naar de zeehondenopvang Aseal in Stellendam. We hebben daar veel informatie gekregen over de verzorging van zeehonden. We hebben zelfs gezien hoe twee zeehondjes gevoed werden. Na het bezoek aan Aseal kregen we een rondleiding door de haven van Stellendam. We hadden een mooi uitzicht op de Haringsvlietsluizen en zijn onder de brug doorgelopen. Voor iedereen was dit een bijzondere ervaring. Na een heerlijk koud/warmbuffet in het Jeugdgebouw naast de kerk in Middelharnis en een ijsje zat het misdienaarsuitje erop. We kijken terug op een leerzaam, maar vooral een leuk uitstapje. Alle misdienaars en begeleiding: hartelijk dank!

Roshni Ramdayal

Werkgroep Hoeksche Waard De PCI werkgroep Hoeksche Waard wil zich graag inzetten voor mensen, die in de problemen zijn geraakt of er in dreigen te raken. We kunnen bemiddelen in budgetbeheer, het invullen van belastingformulieren, u helpen op de weg naar de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de Schuld- en Hulpverlening. Maar we kunnen ook bemiddelen als u een advocaat nodig hebt of van de voedselbank gebruik zou moeten maken. Tevens werken we, met meerdere kerken in Oud-Beijerland en met de Gemeente Oud-Beijerland, mee in het zoeken naar wegen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In Puttershoek werken we, samen met vier andere kerken, mee in het Inloophuis op de woensdagmorgen in de St. Petruskerk. Het bestuur bestaat uit zes mensen. Wilt u van onze diensten gebruik maken, dan kunt u zich melden bij Mevr. Hilde van Meurs, telefoon: 0186-692380 of per e-mail: hildevanmeurs@gmail.com

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING (P.C.I.)

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE

(foto: Roshni Ramdayal)

Page 7: Rondom aug. – sept

7

Projectentocht 2016 rond vluchtelingenopvang Ongeveer zestig bestuurders van caritasinstellingen en diaconale vrijwilligers waren op 11 juni in Leiden en Katwijk bijeen voor deelname aan de jaarlijkse Projectentocht van de DCI (Diocesane Caritas Instelling van het Bisdom Rotterdam), die dit keer in het teken stond van de vluchtelingenopvang. We startten de dag bij het interkerkelijk diaconaal centrum “De Bakkerij” te Leiden. Deze, door beroepskrachten bestuurde en door veel vrijwilligers ondersteunde, instelling verzorgt per jaar ongeveer 200 mensen met hulpvragen. Daarbij, heeft het dit laatste jaar veel te maken gehad met de vluchtelingen, waarvoor Leiden een tijdelijke opvang biedt. Buiten het geven van taallessen en het programma "samen multi-culti koken ", organiseerde men ook een actie om telefoonkaarten en koffers in te zamelen. Met behulp van het toneelstukje "de vlucht" kregen we inzicht in de problemen, waar zowel de vluchteling als de reguliere hulpvrager, tegen aan lopen. Dit leverde een verhelderende discussie, waarbij we veel van elkaars inzicht en activiteiten in onze kerken konden leren. 's Middags werden we per bus naar het Asiel Zoekers Centrum, het AZC in Katwijk gebracht, naar de gebouwen van de militairen van het voormalige vliegveld Valkenburg. Burgemeester Wienen legde uit dat er in 2008 veel weerstand was tegen de 600 vluchtelingen. Momenteel staat men heel anders tegenover de asielzoekers en denkt men meer mee. In 2011 werd azc Katwijk aangewezen tot locatie voor uitgeprocedeerde gezinnen. Momenteel zijn er 1170 opvangplaatsen, waarvan vele gezinnen met minimaal 1 kind onder de 18 jaar en 600 tijdelijke vergunninghouders, voornamelijk alleenstaande jonge Syriërs en Eritreeërs. Men besteedt veel aandacht aan de inburgering, waarbij men, buiten de taallessen, ook oriëntatieles krijgt in de Nederlandse samenleving. Zo leert men binnen de kantooruren nummertjes te trekken voor aanvraag voor een gesprek. Men leert op tijd ergens te komen en moet zich 1 maal per dag melden. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijke situatie, ook voor de begeleiding. Ook hoorden we dat men bezig is met een project van 10 mensen, die in hun thuisland in de zorg werkten, op te leiden om in de Nederlandse zorg aan het werk te kunnen gaan. Daarna volgde een rondleiding over het terrein zelf. We bezochten de scholen, waar volwassenen en ook 90 kinderen les krijgen, de medische hulppost waar een arts en psycholoog en maatschappelijk werk huisvesting hebben. We mochten de kazerneachtige woonflats bezoeken, met per galerij een kookunit en een was-unit met tevens een soort crèche-locatie waar de jongsten worden opgevangen, als de moeders naar school moeten. Wat indruk op mij maakte waren de blije, spelende kinderen op de speelplaats en in de gangen, de lage plafonds van de galerijen, met de etensluchten uit vele landen, de vermoeide (ramadan?), maar ook vrolijke moeders op de gangen en in de kookunits; de mensen, die we op de bedden zagen liggen, in de kleine huisjes, waarvan de deuren, om toch maar een beetje frisse lucht te krijgen, open stonden. Later begreep ik, na een gesprek met Richard Hulmer, van de H. Johanniskerk, die zelf, als militair, werkzaam was geweest in het complex, dat er in 1 "huisje" met 1 toilet en 1 douche en twee kamers, twee gezinnen woonden.... En toch overheerste, na afloop van de rondwandeling, bij ons een positief gevoel, mede ook omdat de lokale Augustinusparochie zich buitengewoon inzet om de vluchtelingen te begeleiden. De mensen hebben niet "alleen maar" een dak boven het hoofd. Meer aandacht en vlotte afwerking binnen de asielzoekersprocedure door de regering, is echter wel gewenst.

Hilde van Meurs

DIOCESANE CARITAS INSTELLING (D.C.I.)

Page 8: Rondom aug. – sept

8

Abraham en zijn geloof in de Ene God Op 27 mei waren we bijeen met de HerbergInn om te leren van Abrahams leven en de plaats die God in zijn leven innam. Abraham is de vader van ons geloof. Zijn leven en daarmee ook ons verleden is opgetekend in Genesis. Als jong kind trekt Abram met zijn vader Terach en twee broers, Nahor en Haran, weg uit Ur, een plaats in de delta van de Eufraat in Babylonië en groeit op in Haran, een plaats die nu in Turkije ligt, waar de Koerden wonen. Hij gelooft in één God, onze Heer. Op een dag zegt de Heer tegen Abram: "Trek weg van hier en ga naar het land dat ik je wijs (Genesis 12). Ik zal je de stamvader maken van een groot volk". Abraham, die toen 76 jaar was, geloofde in God en vertrok met zijn onvruchtbare vrouw Sarai, zijn vee, bezit en slaven en ook de zoon van zijn broer Haran, Lot, uit Haran, en ging op weg naar Kanaän, waar de Kanaänieten woonden. Bij de heilige plaats Sichem sloeg hij zijn tenten op. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei hem: “Dit land zal ik je nakomelingen geven”. Op die plaats, bij de eik van Moré, bouwde Abram een altaar voor de Heer en trok, door hongersnood gedwongen verder naar Egypte. Na de hongersnood trekt Abram, met neef Lot, weer terug naar Kanaän. Omdat het Abram en Lot

erg goed gaat en er te weinig land is voor de beide kudden, neemt Abram een wijs besluit en laat Lot kiezen in welk land hij wil gaan wonen. Lot verhuist naar de Jordaanvallei, een vruchtrijke streek en zet zijn tenten op in Sodom. Weer spreekt de Heer tot Abram en belooft Abram zoveel nakomelingen als er stofdeeltjes op de aarde zijn. Abram vertrekt hierop naar de eik van Mamre, in de buurt van Hebron en richt daar een altaar voor de Heer op. Op een dag krijgt Abram een visioen, waarin de Heer hem een rijk nageslacht belooft, dat zo talrijk is als de sterren aan de hemel. Zijn onvruchtbare vrouw Sarai schenkt hierop Abram haar slavin Hagar, om Abram nakomelingen te geven. Als Abram 86 jaar oud is krijgt hij een zoon, Ismaël. Aan Abram verschijnt de Heer opnieuw, als hij 99 jaar oud is (Genesis. 17). De Heer vertelt dat hij een Verbond met Abram zal sluiten en noemt hem Abraham. ( Het woord ‘aham’, dat toegevoegd werd aan zijn naam, is hetzelfde als ‘hamon’ en betekent ‘menigte’). Abraham zou stamvader worden van vele volken. Het land waar hij nu woonde, heel Kanaän, zou hem en zijn nakomelingen geschonken worden. Als teken van dit nieuwe Verbond, dat niet éénzijdig was, moesten Abraham en alle mannelijke nakomelingen besneden worden. Iedere jongen van 8 dagen oud moest van de voorhuid worden ontdaan, als teken van het Verbond met God. Abrahams vrouw zou voortaan Sarah heten en een nakomeling ter wereld brengen. Zij zou de moeder worden van vele volken, zelfs van koningen. Abraham moest hierom lachen, want zowel hij als Sarah waren al heel erg oud. Maar de Heer verzekerde hem dat hem een zoon geschonken zou worden door Sarah, die hij Isaak moest noemen. Als Abraham daarna bezoek krijgt van drie mannen, die hij gastvrij onthaalt, doen zij dezelfde belofte en ook Sarah kan het niet geloven. Na de maaltijd vertrekken de twee mannen en met de derde man onderhandelt Abraham over het lot van Sodom en Gomorra, waardoor zijn neef Lot en het gezin gespaard blijven voor een gewisse dood.

RONDOM DE HOEKSCHE WAARD

HerbergInn de komende maanden Door omstandigheden - in overleg met de trouwe bezoekers van de HerbergInn in Puttershoek en de PBG – is besloten om dit jaar de HerbergInn bijeenkomsten in Oud-Beijerland te laten plaatsvinden. 22 juli in Oud-Beijerland: Uit een DVD over Catholicism bespreken we het leven van Petrus, de eerste Bisschop van Rome, en zijn invloed op ons geloof. 26 augustus in Oud-Beijerland: Belijdenis, wat weten wij er wel en niet van. 23 september in Oud-Beijerland: Laudate Si, Encycliek van Paus Franciscus, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis 28 oktober in Oud-Beijerland: Maria gebedsdienst en haar leven Wij zijn een open groep, u hoeft geen ‘lid’ te zijn. Wel kunt u meepraten of alleen maar luisteren of meedenken. Steeds is de inloop vanaf 14:00 uur, aanvang 14:30 uur. Zoekt u vervoer, bel dan even het secretariaat: 0186 615880 en we vinden een oplossing voor u. Iedereen is van harte welkom. Tot dan!

Page 9: Rondom aug. – sept

9

(vervolg Abraham en…) Abraham is een gezegend man en een jaar later wordt een zoon geboren, Isaak. In Genesis 22 stelt God Abraham op de proef. Abraham krijgt de opdracht om naar het land Moria te trekken, naar een berg die God hem zal wijzen, om zijn zoon Isaak daar te offeren. God wijst Abraham de berg aan en als Isaak al op het altaar, vastgebonden ligt op de stapel hout en Abraham hem met zijn mes gaat te doden, roept een engel van de Heer: “Abraham. God heeft begrepen dat Abraham veel ontzag voor God heeft, dat hij zelfs zijn enig geboren zoon voor hem wilde offeren. Doe de jongen niets aan!” Terwijl Abraham om zich heen kijkt ziet hij een ram met de horens in het struikgewas vastzitten. Deze ram offert hij in de plaats van zijn zoon en hij noemt de plek: “De Heer zal ervoor zorgen”. Het was het rotsvaste vertrouwen in die Ene God, waardoor Abraham de stamvader werd van vele volken. Toen Sarah overleed kocht Abraham een stuk grond van een Hetiet, in het land van Kanaän en begroef haar in een grot, tegenover Mamre. Toen Abraham op 176- jarige leeftijd overleed, werd hij naast zijn vrouw Sarah begraven en zegende God zijn zoon Isaak. In de discussie, die hierop volgde waren we onder de indruk van het rotsvaste, nooit aflatende geloof van Abraham in God, terwijl hij zelf leefde in een land waar veel goden aanbeden werden (Baäl, Moloch of Malik en vele godinnen) en waar hij vreemdeling was. Het was de wil van God dat alles zo is verlopen. Ook de rol van de zoon Isaak, die vastgebonden lag, om geofferd te worden, werd ter sprake gebracht. Dat hij daarna geen posttraumatisch stresssyndroom heeft ontwikkeld, doet veronderstellen dat ook hij het grote geloof van zijn vader Abraham had. En ”waar haalde Abraham de mosterd vandaan”? Het woord mosterd is een verbastering van het woord ‘mutsaert’, dat een stapel (wilgen)takken betekent en als brandhout gebruikt kan worden, om het offervuur aan te steken. Het was, als vanouds, een interessante, leerzame en zeer plezierige middag, met dank aan pastor Geurts.

Hilde van Meurs

Personalia Gedoopt Op 5 juni is Freija Willems gedoopt. Wij wensen haar toe dat zij mag ervaren dat God van haar houdt en dat zij naar het voorbeeld van Jezus veel voor anderen mag betekenen. Eerste heilige communie Op 17 april hebben de Eerste heilige communie gedaan: Lucas Bongers, Thessa Heezen, Rosalie Houg, Weronika Leemberg, Laetitia Scheerhoorn, Lucièn Scheerhoorn, Robin Speksnijder en Joshua Tanga. Op 29 mei heeft Sander van Lokven de Eerste heilige communie gedaan. We hopen dat ze met veel plezier terugkijken op deze dag en dat ze mogen ervaren dat Jezus met hen meetrekt op hun levensweg.

Gevormd Op 22 mei hebben de volgende kinderen het sacrament van het H. Vormsel ontvangen: Douwe van Hartingsveldt, Thies van Lokven en Lotte Teunissen. We hopen dat ze zich gesterkt mogen voelen op hun christelijke levensweg.

RONDOM DE HOEKSCHE WAARD

Vieringen In het weekend: Zaterdag 19.00 uur Zondag 11.00 uur Door de week: Dinsdag 19.00 uur Vrijdag 09.00 uur Rozenkransgebed Dinsdag 18.40 uur

RONDOM St. Antonius van Padua, Oud-Beijerland Karel Doormanstraat 51, 3262 PB Oud Beijerland Contactpersoon: secretariaat HW De heilige Familie Correspondente parochieblad: Hilde van Meurs E-mail: hildevanmeurs@gmail.com Tel 0186 692380 Bankrelatie: RK Parochie De Heilige Familie HW: NL95 RABO 0351 1694 82

Page 10: Rondom aug. – sept

10

Wist u dat

de eerstvolgende vergadering van de Pastoraat Beheer Groep op 23 augustus 2016 is. We houden u via de weekbrief en de Website op de hoogte.

er op zondag 29 mei er een dankviering was van de kinderen die hun Eerste Heilige Communie hadden gedaan. Ook nu weer was er grote belangstelling en luisterde ons kinderkoor Deo Melodia de viering weer op.

op zaterdag 14 mei de vormelingen van onze Parochie, in de Kathedraal van Rotterdam, de Vuurdoop, die zijn het vierde lustrum vierde, hebben bijgewoond. Het was weer een heel mooi spektakel. Meer dan 600 jongeren kwamen bijeen!

de kerk steeds op de eerste woensdag van de maand open is van 14:30 uur tot 15:30 uur, voor meditatie, gebed of het opsteken van een kaarsje.

er twaalf kinderen op zondag 22 mei het Sacrament van het Vormsel mochten ontvangen van

Vicaris-generaal H.A. Verbakel, onder grote belangstelling. De feestelijke viering werd opgeluisterd door het koor Cantando.

Agnes Plattel op 19 juni, tijdens de vergadering, afscheid heeft genomen als lector en voorganger. Sinds 1980 (!) heeft zij deze taken in onze kerkwijk, voorheen onze parochie, plichtsgetrouw vervult, vooral ook in het jaar dat onze kerk “pastoorloos” was. Buiten deze taken heeft zij ook altijd voor de administratie, de kwaliteit van de liturgie en ondersteuning gezorgd voor allen, die na haar start, daarbij betrokken zijn geraakt. Zo heeft ze veel opgetrokken met Menno Lambooy en met diverse pastoors en de pastoraal werkers (diaken Hans den Held, Fred Wijnen). Dat Agnes in stilte deze taken wilde neerleggen, past geheel in haar stijl. Zij ontving voor haar verdiensten een waardebon met een passend boeket bloemen: heel veel dank, Agnes! Gelukkig voor ons allen blijft ze haar overige taken als vrijwilliger, gewoon voortzetten.

er binnenkort ook noveenkaarsen te koop zijn. Ze zijn voor privé gebruik en mogen niet in de

kerk gebrand worden en zeker niet op het plateau bij H. Antonius, in verband met brandgevaar. De aldaar geplaatste noveenkaarsen zullen worden verwijderd.

er (fietsende) Rondom-bezorgers gezocht worden: één voor de Zinkweg en omgeving en één

voor Zuid-Beijerland (1 maal in de 2 maanden, te beginnen eind juli). Graag aanmelden bij het secretariaat. 0186 615880. U kunt ook, fietsend met een groepje, de Rondom wegbrengen. Wel zo gezellig.

door omstandigheden en is, in overleg met de trouwe bezoekers van de HerbergInn in Puttershoek

en de PBG, besloten om dit jaar de HerbergInn bijeenkomsten in Oud-Beijerland te laten plaatsvinden

de Website van onze kerk steeds wordt bijgehouden. U kunt inloggen op

www.heiligefamilieoudbeijerland.nl Onder de foto van onze kerk klikt u dan op het MENU en leest wat er allemaal gaande is in de kerk. Ook kunt u, vanaf de startpagina, doorklikken naar de andere kerken en ook de weekdiensten etc. te bezien.

de verkoop van de tasje met de kerkramen, die gerenoveerd gaan worden in het kader van 150

jaar St. Antonius van Paduakerk, € 3,0 verloopt goed. Ook de gezegende kaarsen kunt u voor € 5,- kopen. Tasje plus kaars krijgt u voor € 7,50. Ook anderen kunt u hiermee een plezier kunt doen.

we nog steeds op zoek zijn naar iemand, die 2 keer per jaar de witte liturgische kleding wil

wassen en strijken. Mw. Heesen (tel: 0186- 612061), de koster, kan u hier alles over vertellen. Wie helpt de Heren en misdienaartjes aan een schoon kleedje?

RONDOM St. Antonius van Padua, Oud-Beijerland

Page 11: Rondom aug. – sept

11

Personalia Eerste heilige communie Op 17 april hebben de Eerste heilige communie gedaan: Isabella Schaar, Maartje van Veen en Floren Versteeg. We hopen dat ze met veel plezier terugkijken op deze dag en dat ze mogen ervaren dat Jezus met hen meetrekt op hun levensweg. Gevormd Op 22 mei hebben Danique van den Berg en Stephan van den Berg het

sacrament van het H. Vormsel ontvangen. We hopen dat ze zich gesterkt mogen voelen op hun christelijke levensweg.

Vluchtelingen In de wereld zijn veel mensen op de vlucht. Op de vlucht voor oorlog en geweld of omdat het in het land waar ze vandaan komen onmogelijk is een bestaan op te bouwen, er honger is en armoede. Ook Nederland zal een deel van die vluchtelingen opvangen en de verwachting is dat in de toekomst ook op Goeree-Overflakkee een aantal vluchtelingen zal worden gehuisvest. Voor de huisvesting en de financiële kant wordt gezorgd door de gemeente en een aantal fondsen. Maar dan zitten die mensen daar en hoe nu verder? Hiervoor doet de gemeente Goeree-Overflakkee een beroep op de kerken. Zij zoeken mensen die deze vluchtelingen af en toe willen bezoeken en hun wegwijs willen maken in onze samenleving, winkels, openbaar vervoer en verenigingsleven. Belangrijk is ook dat er mensen zijn waarmee ze Nederlands kunnen praten, een taal leer je sneller als je hem ook gebruikt. Onder de vluchtelingen zitten ook veel christenen, dus ook katholieken. Indien de mensen katholiek zijn is het ook belangrijk dat zij de weg weten te vinden naar de kerk en opgenomen worden in de gemeenschap. Let wel, het is niet de bedoeling dat we gaan evangeliseren, dus wordt respect gevraagd indien zij een andere levensovertuiging hebben. Het is een christelijke taak om te zorgen voor de vluchtelingen en ontheemden, daarom ook de vraag: zijn er mensen die zich hiervoor willen inzetten? U kunt zich hiervoor aanmelden bij mij, meervanderwillem@gmail.com of als u geen internet hebt mij persoonlijk aanspreken. Uiteraard met uw toestemming zal ik deze adressen dan doorgeven aan de gemeente, zodat zij indien nodig een beroep op u kunnen doen. We hebben er geen honderden nodig, maar laten we ons aansluiten bij de andere kerken en ons steentje bijdragen aan de nood in de wereld. Pastoor W. van der Meer

RONDOM GOEREE OVERFLAKKEE

RONDOM St. Petrus, Puttershoek Kerk: St. Petrus, Nassaulaan 44, Puttershoek Correspondente parochieblad: Mw. I.v.d. Biezen tel. 078 - 6761007 Bankrelatie: RK Parochie De Heilige Familie HW: NL95 RABO 0351 1694 82

Vieringen In het weekend Zondag 9.30 uur Door de week Woensdag 19.00 uur

Page 12: Rondom aug. – sept

12

RONDOM Maria ten Hemelopneming Achthuizen Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming, Kerkstraat 1 Achthuizen Contactpersoon en correspondente parochieblad: Mw. Lony de Jonge tel. 631881 Bankrelatie: RK Parochie De Heilige Familie AH: NL49 RABO 0140 9003 06 Misintenties: Mw. S. Hagens tel. 0187 632387

Personalia Overleden 21 mei 2016 Toos Hameeteman-Huibrechtse. Zij was 81 jaar. Moge zij rusten in de liefde van God. Wij wensen haar familie, vrienden en allen die haar dierbaar waren toe dat ze de steun van God ervaren in het omgaan met hun verdriet.

Even bijpraten… We zitten weer volop in de vakantietijd, de ene is al weg geweest en de ander moet nog gaan. In onze kerk gaat alles gewoon zijn gangetje. Hoewel er wat veranderingen zijn in de pastoraat- en beheergroep. Pastoor Van der Meer, die trouw alle vergaderingen bijwoonde, zal deze taak overdragen aan onze pastoraal werkster Lizzy Beenhakker. Zij zal namens het pastorale team de vergaderingen gaan bijwonen. Namens het parochiebestuur zal Giel van de Ven er zijn om het contact tussen PBG en het parochiebestuur te verzorgen. Het opknappen van de kerk heeft enige vertraging op gelopen in verband met een subsidieaanvraag bij de provincie Zuid Holland. Bij het schrijven van dit stukje was de subsidie nog niet definitief toegezegd, maar het ziet er wel naar uit dat we die gaan krijgen. Daardoor kunnen we meer doen als dat we in eerste instantie in gedachten hadden. De versterker van onze geluidsinstallatie, die het na vele jaren had opgegeven, is inmiddels vervangen door een nieuwe die prima functioneert. Wel een onvoorzien uitgave maar broodnodig voor onze kerk. Dus mensen als u uw kerkbalans nog niet hebt over gemaakt doordat u geen tijd had of het was vergeten, doe dit nu want u ziet het is echt nodig om zowel buiten als binnen onze kerk alles naar behoren in orde te houden. Op 27 augustus zal onze tweejaarlijkse vrijwilligersavond worden georganiseerd. U kunt dit lezen in de kerk of in het bijgevoegde stukje. Dus als u op een of andere manier wat doet voor onze kerk, kom dan naar deze avond om samen niet alleen ons kerkje in stand te houden maar ook eens samen aangenaam te verpozen.. Namens PBG Achthuizen

J. Reijnders Vrijwilligersavond Op zaterdag 27 augustus a.s. is er onze tweejaarlijkse avond om al onze vrijwilligers weer eens in het zonnetje te zetten en ze onze dankbaarheid te tonen voor hun inzet en tijd die ze besteden aan onze kerk. We houden deze avond weer in onze ontmoetingsruimte en op het pleintje achter onze kerk. We willen al onze vrijwilligers daarvoor samen met hun partner uitnodigen om er samen een gezellige ontspannen avond van te maken. We beginnen deze avond om 18.00 uur met een drankje en rond 19.00 uur word er een warm/koud buffet geserveerd. We hopen dat al onze vrijwilligers zullen komen om er een gezellige avond van te maken. Graag voor 13 augustus opgeven bij een van de PBG-leden of op telefoonnummer 0187-611783 of op mail jreij40@hetnet.nl,dit in verband met het te bestellen buffet. Graag mee brengen een zonnig humeur en een gezonde eetlust. Tot ziens op 27 augustus,

PBG Achthuizen

Vieringen in het weekend Augustus en september: zondagmorgen 9.30 uur

Page 13: Rondom aug. – sept

13

Personalia Gevormd Op 22 mei hebben Amber Edelbloedt en Anthony Mackloet het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. We hopen dat ze zich gesterkt mogen voelen op hun christelijke levensweg. Getrouwd Op 6 juni zijn Adrianus van Meurs en Minakshie Bholanath in het sacrament van het huwelijk hun leven met elkaar gaan delen. Moge zij groeien in de trouw die zij elkaar hebben beloofd.

Overleden 20 mei 2016 Mien Buijs van Eijkeren. Zij was 80 jaar. 5 juni 2016 Adriana Dits-Braber. Ook zij werd 80 jaar Wij wensen familie, vrienden en allen die hen dierbaar waren toe dat ze de steun van God ervaren in het omgaan met hun verdriet. Bedankt Geert Na vele jaren ben ik wegens gezondheidsredenen genoodzaakt mijn taak als koster te beëindigen . Met het vertrek van pastoor van Goozen in 1984, die zelf jaren de taak van koster vervulde, werd aan mij gevraagd om de kosterstaak over te nemen. Van hem kreeg ik de sleutel van de kerk. Ben Winkels was ook bereid om de kosterstaak te vervullen evenals Danny Buitelaar. Marie Tuns was bereid om ons de kneepjes van het vak “ koster “zijn bij te brengen. Zij had veel ervaring. Later kwam Adrie van Rhijn als koster ons assisteren. Inmiddels is Susan Koppenaal al een tijd zeer actief als koster. 32 jaar heb ik deze taak met genoegen vervuld, overal komt een eind aan, ook voor mij aan deze functie. 29 mei was ik verrast toen ik op het eind van de viering gevraagd werd naar voren te komen. De pastoor bedankte mij voor al die jaren dat ik met overgave mijn taak als koster en dienstbaar zijn aan de parochie heb vervuld. Als waardering kreeg ik een prachtig boeket bloemen, de paaskaars van 2015 en een heerlijke fles wijn.

Geert Krouwer Na circa 30 jaar voorganger te zijn geweest heeft Geert Krouwer aangegeven hiermee om gezondheidsredenen te willen stoppen. Ik heb zijn taken van hem overgenomen. Tijdens mijn opleiding voor gebedsleider in 2007/2008 is Geert mijn praktijkbegeleider geweest. Hij stond altijd klaar voor advies en richtlijnen, en ik heb veel van hem geleerd. Ook bij het kosteren, enkele jaren daarvoor, heeft hij mij ingewerkt. Na afloop van de eucharistieviering op 29 mei j.l. is Geert door pastoor van der Meer in het zonnetje gezet met bloemen en wijn als dank voor zijn jarenlange inzet. Hartelijk bedankt Geert.

Adrie van Rhijn.

Vieringen In het weekend: In augustus en september Zaterdagavond 18.30 uur In de week: Vieringen op de dinsdagmiddag in de kapel op de begraafplaats Vieringen in Ebbe en Vloed donderdag om 10.30 uur.

RONDOM Maria Hemelvaart Oude Tonge Kerk O.L.V. Hemelvaart, Nieuwstraat 8, Oude Tonge Contactpersoon: A. Pollemans, tel. 0187 641669 of 06 40126555 Correspondente parochieblad: Mw. T. Kreeft tel. 0187 642571 Bankrelatie: RK Parochie De Heilige Familie OT: NL87 RABO 0140 9095 16 Misinstenties: Daisy de Boed , President Wilsonstraat 13, Oude Tonge 0187 643223 of 06 13381373

Page 14: Rondom aug. – sept

14

Berichten van de begraafplaats Er is een stevige klus geklaard afgelopen maand (begin juni). De mannen van de werkgroep hebben met behulp van Kees Buijs (kraan) een nieuw stuk aan het columbarium gezet. De verwachting is namelijk dat op termijn gezien de kosten het cremeren zal toenemen. Daar het fundament van het nieuwe stuk nogal wat afweek van het bestaande columbarium, was er wat improvisatie nodig om dit karwei te klaren! Maar het is gelukt! Rest nu het straatwerk ervoor nog waar het nodige materiaal voor gezocht wordt. Ook willen we er een mooie bloemenbak realiseren. Afgelopen april zijn er ook een aantal graven verwijderd. Tegelijkertijd is ook de rommel rondom de blokhut opgeruimd. Al met al is er het 1e halfjaar buiten het reguliere werk al heel wat zwaar werk verzet. Mannen bedankt. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat per 1 juli. de tarieven van de begraafplaats flink gestegen zijn. Dit om de continuïteit te kunnen waarborgen. De termijnen voor de grafrechten gelden voor de nieuwe graven! De reeds bestaande graven houden hun eigen termijn met de mogelijkheid om die iedere keer met minimaal 10 jaar te verlengen. Tot zover de berichtgeving over het kerkhof. Groeten

Jan PS Iedereen `n mooie zomer toegewenst en voor wie op vakantie gaat, geniet ervan.

Personalia Eerste heilige communie Op 1 mei hebben Femke Verwijmeren, Joachim IJpelaar, Natalie Grzegoscyk, Jitske Verwijmeren, Jordan, Wijnands, Elvira Cikot en Ben Joey de eerste communie gedaan. We hopen dat ze met veel plezier terugkijken op deze dag en dat ze mogen ervaren dat Jezus met hen meetrekt op hun levensweg. Gevormd Op 22 mei hebben de volgende kinderen het sacrament van het H. Vormsel ontvangen: Delana Narraina, Sophie van Seters, Sascha Visser, Colin Wijnands en Duncan Wijnands. We hopen dat ze zich gesterkt mogen voelen op hun christelijke levensweg.

Vieringen In het weekend Zaterdag 17.30 uur Melissant Zondag 09.30 uur Ouddorp Zondag 11.00 uur Middelharnis In de week Woensdag 19.00 uur Middelharnis Kinderwoorddienst Iedere zondag tijdens de viering in Middelharnis kinderwoorddienst, met uitzondering van de schoolvakanties. Koffiedrinken Na de viering op de zondag 4 september in Middelharnis in het Jeugdgebouw

RONDOM Maria Hemelvaart Middelharnis Kerk O.L.V. Hemelvaart: Langeweg 50, Middelharnis Contactpersoon: Mw. M. Dellaert tel. 0187 487514 Jozefkapel: Provincialeweg 6a, Melissant Contactpersoon: Mw. I. Stolk tel. 0187 601059 Martinuskapel: Stationsweg 37, Ouddorp Contactpersoon: J. van der Meijden tel. 0187-682296 Misintenties Parochiesecretariaat GO tel. 0187 487808 Correspondente parochieblad: Mw. M. Dellaert, tel. 0187 487514 Bankrelatie RK Parochie De Heilige Familie MH: NL92 RABO 0342 0697 72

RONDOM O.L. Vrouw Hemelvaart Oude Tonge

Page 15: Rondom aug. – sept

15

Bijzondere dagen Eerste heilige communie Zondag 1 mei, de mooie kerk aan de Langeweg loopt vol met familie, vrienden en dorpsgenoten. Er hangt een serene opgetogen sfeer. Een speciale dag is aangebroken voor 7 kinderen, die liefdevol zijn begeleid voor de 1e Heilige Communie. Een bijzondere dag, een bijzondere herinnering, maar vooral een bijzondere boodschap, dat God er altijd voor ze zal zijn. Sacramentszondag Op zondag 29 mei werd de viering afgesloten met een sacramentsprocessie in de pastorietuin. Het aantal deelnemers stijgt ieder jaar. De eerste communicanten waren weer in hun feestkleding naar de kerk gekomen, het kerkkoor van Achthuizen zorgde weer voor versterking, het weer werkte mee, allemaal ingrediënten voor een mooie, sfeervolle viering. Na een plechtig Tantum Ergo werd de zegen met het Heilig Sacrament gegeven en met volop meegezongen “Äan uw Koning der eeuwen” werd de viering beëindigd. Intussen stond in het Jeugdgebouw een goed verzorgde, lekkere lunch te wachten. 80 grote en kleine mensen schoven aan. Een dag met een gouden randje. Hartelijk dank aan allen, die op welke manier dan ook een steen(tje) hebben bijgedragen aan het welslagen van Sacramentszondag 2016.

Enkele indrukken van Sacramentszondag.

RONDOM Maria Hemelvaart Middelharnis

1e communicanten 2016

Page 16: Rondom aug. – sept

16

Wij Voor U Donderdagmiddag 12 mei verzorgde de werkgroep Wij voor U weer de jaarlijkse middag voor de senioren. Er was een goede opkomst vanuit de kapellen uit Ouddorp en Melissant en van de kerk uit Middelharnis. We begonnen de middag met een H. Mis, voorgegaan door pastoor van der Meer. Daarna stond de koffie met gebak klaar in het Jeugdgebouw. De werkgroep had dit jaar een acteur uitgenodigd, de welbekende Dirkslander Rien Gielbert. Hij droeg een eenakter op en na de pauze las hij nog enkele mooie gedichten voor. Onder het gezellig samenzijn werd er terwijl genoten van een hapje en een drankje. De werkgroep kijkt terug op een gezellige middag en hoopt volgend jaar weer de middag te kunnen verzorgen. Wetenswaardigheden

Wegens verhuizing uit onze kerkwijk van de huidige tuinman zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het grasmaai- en snoeiwerk in de pastorietuinen (de achtertuin, de grasstrook naast het kerkhof en binnenkort ook de voormalige volkstuin 2). De werkzaamheden kunnen worden verricht in overleg met de beheerder van de begraafplaats Ton Buijs, die ook voor onderhoudswerk op de begraafplaats nog steeds op zoek is naar assistentie. Voor nadere informatie en/of aanmelding kan contact worden opgenomen met het PBG-lid Regy Dellaert tel. 0187 487514. Hartelijk dank aan Kees van Gameren die de afgelopen jaren deze werkzaamheden op een voortreffelijke wijze heeft verricht.

In de werkgroep Kindernevendienst heeft Marieke Bax het stokje overgenomen van Els van Zelst. Marieke zal voortaan de taken van de kindernevendienst coördineren en begeleiden. Els blijft lid van de PBG als aanspreekpunt voor de (kinder)catechese.

Op Open Monumentendag, zaterdag 10 september, zal Jozefkapel te Melissant, Provincialweg 6a, geopend zijn voor bezichtiging. Open Monumentendag viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan en het thema is Iconen en Symbolen. De kapel is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Palliatieve zorg is in India niet vanzelfsprekend Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg onbereikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidszorgorganisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, in het binnenland van India. ‘Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten’ Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: “Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten." Het is indrukwekkend te zien hoezeer broeder Jotish zich inzet voor de patiënten, en hoe waardevol de zorg is die hier wordt geboden. De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan zonder vervoer Broeder Jotish: “De ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen we de ernstig zieke patiënten niet ophalen. Zij zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Naast het ophalen van de patiënten wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog wel thuis kunnen zijn te bezoeken, om hen thuis hulp te bieden. Tot slot wordt de ambulance ingezet om de patiënt na het moment van overlijden terug te brengen naar de familie. Iets wat uiteraard van onschatbare waarde is.” Hoe kunt u helpen? Door uw gift aan de extra collecte die in het weekend van 27/28 augustus in onze kerken/kapellen wordt gehouden of door uw gift te maken naar IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA onder vermelding van actie 2016.

RONDOM Maria Hemelvaart Middelharnis

MIVA-collecte 27-28 augustus

Page 17: Rondom aug. – sept

17

Katholieke Jongerenbijbel YouCat.

Selectie van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament uit de Willibrordvertaling.

Flexibele kaft, rood, 14,5 x 22,5 cm. €24,95. Verschijnt eind juli 2016.

DeYouCat Bijbel is een toegankelijke Bijbel voor jongeren, samengesteld door een team van 70 deskundigen. De YouCat Jongerenbijbel bevat niet de complete Bijbeltekst, maar er is gekozen voor een selectie van teksten die speciaal toegankelijk zijn voor jongeren. Teksten die gemakkelijk te begrijpen zijn. Dit maakt deze uitgave tot een handige, bruikbare Bijbel. De teksten uit de vertaling zijn de oorspronkelijke teksten uit de Willibrordvertaling. Niet eenvoudiger geschreven dus, maar de teksten worden duidelijk uitgelegd en waar nodig wordt er achtergrondinformatie gegeven. Alle Bijbelboeken komen aan bod in de Jongerenbijbel, het ene boek uitgebreider dan het andere. Bij de moeilijkere boeken worden voorbeelden gegeven. De nadruk ligt op teksten die theologisch belangrijk zijn, of die een bijzonder mooie boodschap hebben. Bij elk Bijbelboek is een korte inleiding en een korte eenvoudige verklaring geschreven. Dit zijn niet alleen verklaringen van Bijbelwetenschappers, maar ook van Heiligen, van Pausen en van persoonlijkheden uit de wetenschap en cultuur. Ook jongeren komen aan het woord en vertellen iets uit hun persoonlijk leven met de Bijbel. Het geheel laat zien hoe de Bijbel door de eeuwen heen mensen bemoedigd heeft. De YouCat Bijbel is vlot vormgegeven met illustraties, kaarten en aantrekkelijke foto's. Het voorwoord is geschreven door Paus Franciscus. De Paus beschrijft zijn eigen Bijbel, een versleten boek. Maar voor geen 1000 Euro zou hij deze in willen ruilen voor een nieuwe. Deze oude Bijbel werd soms nat van zijn tranen, en zag zijn vreugde. Deze Bijbel is zijn dierbaarste bezit. Met de Bijbel heb je iets bijzonders in handen, zegt Paus Franciscus, een Boek waar God door spreekt. Laat dit Boek alsjeblieft niet stoffig worden op een plank. Paus Franciscus besluit zijn voorwoord met een vraag : “Wil je me een plezier doen? Lees de Bijbel!”

Zegening van de klokken van de kerk van de heilige Martelaren van Gorcum (Brielle) Zaterdag 4 juni jl. kwamen er veel mensen naar de bedevaartkerk in Brielle. Genodigden, parochianen vanuit het bisdom Rotterdam en andere belangstellenden wilden aanwezig zijn bij de zegening van de kerkklokken. Voorafgaand was er in de kerk een korte uitleg, waarna we om 10.30 uur naar buiten gingen voor de plechtigheid. Na gebeden en lezing kwam de toch wel wat moeilijke taak van Mgr. Van den Hende om de drie klokken - die een aardig stuk boven zijn hoofd hingen - te zegenen met wijwater en te bewieroken. Meteen daarop volgend konden de aanwezigen genieten van de fantastische klanken van de zojuist gezegende klokken. Hierna ging iedereen weer naar binnen om in de kerk de eucharistie te vieren met Mgr. van den Hende als hoofdcelebrant. In zijn homilie sprak hij allereerst over de start van het bedevaartseizoen; deze kerk is namelijk. een bedevaartkerk, maar natuurlijk werd er ook over de klokken gesproken. Ook over de waarde die de klokken hebben in verband met. het feit dat we te maken hebben met een bedevaartsoord, t.w. het Heiligdom van de HH Martelaren van Gorcum. Ook de afkomst van de klokken en de namen ervan kwamen aan bod. De klok onderaan - de grootste - kreeg de naam Maria (moeder van Jezus), de middelste heet Martinus (genoemd naar de eerste bisschop van Rotterdam) en de bovenste -tevens kleinste - heet Paulus (naar Paus Paulus VI). De grootste is gegoten in 1946 en de kleinere in de 60er jaren. Voordat ze naar Brielle kwamen, hingen de klokken in de H. Jacobuskerk in Oude Wetering (die kerk is thans aan de eredienst onttrokken). Er kwam heel wat werk aan te pas, er moest van alles geregeld worden en er was ook veel geld nodig.en er was geen toren om de klokken in te hangen. Daarom moest er ook een klokkenstoel gebouwd worden. Gelukkig is het met heel veel bedrijven, sponsors en vrijwilligers allemaal goed gekomen.

YouCat Jongerenbijbel

Een verslag uit Brielle

Page 18: Rondom aug. – sept

18

Na de eucharistie werden we verrast met een heerlijke lunch, waarna er door pater Van Ulden ofm. nog wat meer over klokken werd verteld. Klokken en bellen ziet hij als de eerste muziekinstrumenten, die al duizend jaar vóór Chr. gebruikt werden. De belletjes van toen vinden we nu nog terug tijdens de mis (Consecratie). Ook over het maken van de klokken kon hij leuk vertellen.Tot slot werden er nog een aantal mensen in de bloemetjes gezet en werd het tijd om naar huis te gaan. Mocht u nieuwsgierig geworden zijn; ik kan u een bezoek aan de bedevaartkerk (en het Heiligdom) van harte aanbevelen. De kerk is in juli en augustus dagelijks open van 13.00- 17.00 uur en op donderdag is de Heilige Deur open met biechtgelegenheid en eucharistieviering om 16.00 uur.

Diny Vermeulen

6/7 augustus 1e lezing Wijsheid 18, 6-9 2e lezing Hebreeën 11, 1-2+8-19 Evangelie Lucas 12, 32-48 13/14 augustus 1e lezing Jeremia 38, 4-6+8-10 2e lezing Hebreeën 12, 1-4 Evangelie Lucas 12, 49-53 15 augustus 1e lezing Apokalyps 11, 19a+12,1-6a+10ab Maria ten 2e lezing 1 Korinthe 15, , 54-57 Hemelopneming Evangelie Lucas 11, 27-28 20/21 augustus 1e lezing Jesaja 66, 18-21 2e lezing Hebreeën 12, 5-7+11-13 Evangelie Lucas 13, 22-30 27/28 augustus 1e lezing Sirach 3, 17-18+20+28-29 2e lezing Hebreeën 12, 18-19+22-24a Evangelie Lucas 14, 1+7-14 3/4 september 1e lezing Wijsheid 9, 13-18b 2e lezing Filemon 9b-10+12-17 Evangelie Lucas 14, 25-33 10/11 september 1e lezing Exodus 32, 7-11+13-14 2e lezing 1 Timoteus 1, 12-17 Evangelie Lucas 15, 1-32 17/18 september 1e lezing Amos 8, 4-7 2e lezing 1 Timoteus 2, 1-8 Evangelie Lucas 16, 1-13 24/25 september 1e lezing Amos 6, 1a+4-7 2e lezing 1 Timoteus 6, 11-16 Evangelie Lucas 16, 19-31

Samenstelling Parochiebestuur Voorzitter: Pastoor W. van der Meer, meervanderwillem@gmail.com Secretaris: Penningmeester: C.G.H. van ’t Land, penningmeester@deheiligefamilie.nl Bestuurslid: M.H. van de Ven familievandeven@kpnmail.nl Bestuurslid: J.H.Veltman, j.veltman26@kpnplanet.nl Bestuurslid C.C.J. Olsthoorn c.olsthoorn@chello.nl

Redactie Rondom Rondom is een uitgave van de parochie De Heilige Familie, de R.K. Gemeenschappen in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee en verschijnt zes keer per jaar. Het eerstvolgende nummer verschijnt rond 1 oktober 2016 Kopij voor de periode 1 oktober – 30 november 2016 kan via de correspondenten van de kerkwijken tot 1 september 2016 worden ingeleverd bij het redactieadres: SecretariaatGO, Langeweg 52, 3241 KA Middelharnis. Tel. 0187 487808 Let op: Nieuw e-mail-adres Rondom Johnenregy@cs.com

Leesrooster augustus – september 2016

Een verslag uit Brielle (vervolg)

15 augustus Maria ten Hemelopneming