Top Banner
Juridische ondersteuning Arbeidsvoorwaarden/HRM Verzekeringen Stichting RTA Internationaal ondernemen Management Marktinformatie Financiële bedrijfsvoering Roadmap FHI-diensten voor brancheleden Als FHI-lid kunt u gratis of tegen gereduceerd tarief gebruik maken van diverse diensten en producten. De leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn, naast scherp geprijsd, ook branche specifiek. Meer informatie vindt u bij: FHI-diensten of log in op: FHI-Extranet. Klik op de pictogrammen voor navigatie. Wanneer u op het logo van FHI klikt, komt u terug op deze pagina. Interactie tussen branches
12

Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Sep 15, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Juridische ondersteuning Arbeidsvoorwaarden/HRMVerzekeringen

Stichting RTA

Internationaal ondernemenManagement

Marktinformatie

Financiële bedrijfsvoering

Roadmap FHI-diensten voor brancheledenAls FHI-lid kunt u gratis of tegen gereduceerd tarief gebruik maken van diverse diensten en producten.

De leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn, naast scherp geprijsd, ook branche specifiek. Meer informatie vindt u bij: FHI-diensten of log in op: FHI-Extranet.

Klik op de pictogrammen voor navigatie. Wanneer u op het logo van FHI klikt, komt u terug op deze pagina.

Interactie tussen branches

Page 2: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Voordelen lidmaatschap FHI

Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf heeft staan. Een organisatie die opkomt voor de belangen van uw onderneming, die u informeert over actuele ontwikkelingen binnen de branche en die u een compleet pakket van diensten en activiteiten aanreikt; bijvoorbeeld:

• Deelname aan beurzen, events en congressen

• Deelname aan netwerkgroepen, clusters en platforms

• Marktonderzoek

• Workshops

• Mantelovereenkomsten (korting exclusief voor leden)

• Ledennetwerkbijeenkomst en impressies van voorgaande ledennetwerkbijeenkomsten

• Voor vragen kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, adjunct-directeur branches

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap

Page 3: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Financiële bedrijfsvoering

Het is voor u als ondernemer belangrijk om je bedrijf financieel gezond te houden.

Korting op incassopakket Ultimoo

Korting op online kredietrapport Graydon

Page 4: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Modelcontracten Extranet

OntslagrechtWerkkostenregeling Tjeerd Hoekstra van CMS Derks Star BusmannArbeidsovereenkomsten

Betalingsgedrag Graydon

Juridische ondersteuning

FHI-leden kunnen voor kosteloos eerstelijns juridisch advies terecht bij mr. Andreas Meijer.

U kunt deelnemen aan workshops over o.a. overeenkomsten, algemene voorwaarden en aanbesteden.

Algemene voorwaarden en modelovereenkomsten kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.

Ondersteuning arbeidsrecht: CMS beschikt over gespecialiseerde kennis over de verschillende aspecten van het arbeidsrecht. Contactpersoon bij CMS op het gebied van Arbeidsrecht: Tjeerd Hoekstra, advocaat. Tjeerd is spreker tijdens het jaarlijkse FHI-HRM Actualiteitenseminar.

Ga voor een overzicht van artikelen over relevante juridische kwesties naar onze website.

Page 5: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Marktinformatie

Leden hebben er baat bij te weten hoe de markt, waarin zij actief zijn, zich ontwikkelt en welke nieuwe trends er ontstaan. De FHI-marktonderzoeken zijn divers. Zo geeft het uitgebreide Brancheonderzoek de sociaaleconomische ontwikkelingen in de branche weer, terwijl de productstatistieken bedrijven in de gelegenheid stelt een indruk te krijgen over een specifiek marktsegment. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de branchemanager.

Trendonderzoek Brancheonderzoek Productstatistieken Salarisonderzoek Tenderservice

Page 6: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Maatwerk verkoop-, communicatie-& management trainingen

ISA is gespecialiseerd in trainingen, workshops, consultancy en coaching op het gebied van;

• Sales en communicatie

• Service en klantgerichtheid

• Management en teambuilding

Deze expertise kan ISA goed vertalen naar de praktijk binnen de technologie branches. FHI leden zijn op zoek naar een praktische, resultaatgerichte aanpak en ISA kan hen dat bieden.

ISA Training & Coaching organiseert verschillende workshops voor FHI en haar leden. Deze zijn zeer goed gewaardeerd en zowel de onderwerpen als de manier van werken (concreet, pragmatisch) sluiten goed aan bij de behoeften van de FHI leden. ISA heeft hierdoor branche-ervaring opgedaan en is goed op de hoogte van knelpunten die zouden kunnen spelen bij FHI-ondernemingen en mogelijke oplossingsrichtingen.

In aanvulling op de workshops en de columns biedt ISA aan om de leden FHI gebruik te laten maken van trainingen, workshops, consultancy en coaching, met een korting van 5% op de reguliere tarieven.

Neem voor meer informatie contact op met Ron Eman, directeur van ISA Training & Coaching.

Page 7: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Verzekeringen

HBR Branche Verzekeringen is een professioneel assurantiebedrijf dat zich specifiek richt op verzekeringsoplossingen voor de FHI-leden. HBR ontwikkelt in nauwe samenwerking met FHI collectieve mantelovereenkomsten. HBR maakt onderscheid tussen een werkgevers- en een werknemersdeel.

Werkgever

Deze collectieve regelingen zijn exclusief bestemd voor de leden van FHI en gericht op het beperken van bedrijfsrisico’s, werkgeversrisico’s transportrisico’s, ondernemersrisico’s.

Werknemer

Deze collectieve regelingen zijn exclusief voor de werknemers (en gezinsleden) van de leden van FHI.

Tarieven en meer informatie over onderstaande verzekeringen vindt u op de website van HBR Branche Verzekeringen, of in het Mantelboek.

Voor procedures en/ of producten verwijzen wij u graag door naar Brian Gal of Ruud Rooker van HBR.

Page 8: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Stichting Recycling Technologische Apparatuur

Inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur

Op initiatief van FHI is de Stichting Recycling Technologische Apparatuur opgericht. RTA zet zich in voor het op een goede en verantwoorde manier inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur als gevolg van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.

Voordelen voor Nederlandse producenten en importeurs van professionele elektr(on)ische apparatuur:

• Geen deelnamekosten RTA voor FHI-leden. Niet-leden betalen €250,- per jaar

• Geen winstoogmerk: zo efficiënt mogelijk registreren en zorg dragen voor de inname en de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

• Verzorgen van de wettelijk verplichte rapportages aan het Nationaal (W)EEE Register

• Belangenbehartiging op het gebied van milieuregelgeving

Contact: [email protected] of (033) 465 75 07

Contactpersonen Stichting RTA

Manager RTA Renate Toxopeus

Medewerker RTA Bente Meijer

Page 9: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Internationaal ondernemen

FHI ondersteunt lidbedrijven wanneer zij internationaal willen ondernemen met verschillende activiteiten en diensten:• als workshops over bijvoorbeeld agentuur- en distributie• informatieverschaffing, koeriers en express diensten van TNT Express, • en de FHI-tenderservice.

FHI is bovendien uitvoerder van de Starters International Business exportregeling. Samen met exportconsulent, FHI-partner Joost Kunstvan Management Centrum Nederland, worden de mogelijkheden en risico’s in het buitenland voor de onderneming geïnventariseerd.

FHI heeft voor haar leden standaard inkoop- en leveringsvoorwaarden beschikbaar. Deze zijn tevens in het Engels, Frans en Duits beschikbaar, waardoor deze voor internationale transacties gebruikt kunnen worden.

Leden kunnen elkaar onderling vragen stellen via de FHI Linkedin groep Internationaal Ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer.

Page 10: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Arbeidsvoorwaarden/ HRM

FHI ondersteunt haar leden met hulpmiddelen en advies op het gebied van personeelszaken en Arbo-zaken:.

De voordelen:

• FHI Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO)

• Arbo- en verzuimdiensten van ArboNed

• Juridisch advies bij arbeidsrechtelijke vragen

• HR psychologisch adviesbureau iScreen

• Verzekeringen (o.a. pensioen/verzuim) via HBR Brancheverzekeringen

• Online Q&A in LinkedIngroep FHI HR Managers

• FHI Salarisonderzoek

• FHI-HRM Actualiteitenseminar

• Deelname aan de FHI-HRM werkgroep

Page 11: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Interactie tussen branches

Door het aanbieden van activiteiten tussen de branches wordt leden meerwaarde van het lidmaatschap geboden. Wij brengen bedrijven uit verschillende FHI-branches bij elkaar en stimuleren de samenwerking. Zo ontstaan er nieuwe netwerken en nieuwe kansen.

Met enige regelmaat brengen we FHI leden met elkaar in contact over uiteenlopende onderwerpen door middel van workshops en netwerkbijeenkomsten.

Op de site kunt u kijken welke workshops en bijeenkomsten er zijn ingepland.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze of een andere netwerkbijeenkomst ‘Interactie tussen branches’?Wilt u een businesscase voorleggen om de interactie tussen de branches aan te gaan?Neem dan contact op met Leonie van der Smeede.

Page 12: Roadmap FHI-diensten voor brancheleden - FHI, federatie van … · 2019. 2. 25. · Voordelen lidmaatschap FHI Lid zijn van FHI betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf

Contactpersonen FHIPaul Petersen, Algemeen directeur

Martin Hof, Projectmanager Gebouw Automatisering

Jacqueline Lycklema, branchemanager Industriële Elektronica

Luc Knaven, Branchemanager Medische Technologie

Ronald ten Boden, Branchemanager Industriële Automatisering

Wendy Debets, Branchemanager Laboratorium Technologie

Nynke Minnema, Branchemanager MinacNed

Andreas Meijer, Adjunct-directeur Interactie branches

Dennis de Jong, Ledenadministratie