Top Banner
RETRO KPR Kušnír M., Varga Zs. 2014
25

Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

May 07, 2019

Download

Documents

lamkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

RETRO KPR

Kušnír M., Varga Zs.

2014

Page 2: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

1992

Page 3: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

Základná KPR:

o Rozpoznanie zastavenia obehu:

bezvedomie

neprítomnosť pulzu na veľkých tepnách

apnoe

mŕtvolný vzhľad

POZNATKY O KPR - 1992

Page 4: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

POZNATKY O KPR - 1992

o požiadavka obnovenia dostatočného dýchania je na prvom

mieste v slede výkonov KPR

2 úvodné vdychy

o kompresie hrudníka 80 – 100/min

1 svedok 15 : 2

2 svedkovia 5 : 1

Page 5: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

POZNATKY O KPR – 1992

Rozšírená KPR

intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek

počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

a kompresií hrudníka

Adrenalín 0,5 – 1 mg, čo najskôr, zvýši účinnosť KPR

a defibrilácie, intratracheálna aplikácia sa približuje i.v.

NaHCO₃4,2 či 8,4% - počiatočná dávka 1 mmol/1 kg

neutralizácia acidózy

Page 6: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

POZNATKY O KPR – 1992

Mesocain 1 mg/kg – refraktérna KF

Calcium 10% 5 ml – pozitívne inotropný účinok

Atropin – pri bradykardii

Page 7: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

POZNATKY O KPR - 1992

Defibrilácia

ak má byť úspešná, musí byť myokard dobre okysličený

a nesmie byť acidóza

defibrilačné výboje 200 – 300 – 360 J

(3 výboje v krátkych intervaloch)

ďalšie defibrilačné výboje 360 J

po každom výboji kontrola rytmu alebo pulzu

* Odporúčania AHA 1992 – JAMA 1993

Page 8: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

KAZUISTIKA

6.11.1992

19:09 telefonát svedka udalosti – manželky (155)

56 ročný muž, odpadol, nedýcha, pulz nehmatateľný,

prítomný lekár – sused

19:10 výjazd posádky ZZS Rožňava

19:14 príchod na miesto udalosti – byt na 2. poschodí

Page 9: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

SITUÁCIA NA MIESTE UDALOSTI

56 ročný muž ležiaci na zemi

bez prítomnosti základných životných funkcií

svedok udalosti – lekár (kardiológ) vykonáva stláčanie

hrudníka

Page 10: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

ANAMNÉZA

nebol vážnejšie chorý

fajčiar

v poslednom období občasná bolesť za sternom

6.11.1992 intenzívna bolesť za sternom vyžarujúca do ĽHK

Page 11: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

ČINNOSŤ POSÁDKY ZZS

svedok pokračuje v stláčaní hrudníka (frekvencia 80/min)

OTI – UPV samorozpínacím vakom

Adrenalín 1 mg intratracheálne

analýza srdcového rytmu a i.v. vstup

Adrenalín 2 mg i.v.

Natrium bikarbonát 8,4% - dávka nezaznamenaná

Page 12: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

ČINNOSŤ POSÁDKY ZZS

monitor defibrilátora – komorová fibrilácia

3 defibrilačné výboje 300 – 360 – 360 J

monitor – QRS komplexy

pulz na a.carotis, obnovenie spontánnej cirkulácie

Mesocain 2 amp. i.v. – poresuscitačná arytmia

Dexamed 16 mg i.v.

Page 13: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

TRANSPORT PACIENTA

transport na ARO Rožňava

odovzdanie o 19:44

OTI - UPV

TK: 110/90 mmHg

P frekvencia: 100/min

Page 14: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

HOSPITALIZAČNÁ FÁZA

ARO

19:50 - 12 zvodové EKG

Akútny transmurálny posteroinferiórny infarkt

myokardu, komplikovaný KF

20:00 - extubovaný, dýcha spontánne

21:00 - neurologické vyšetrenie – nález bez topiky

Liečba: Heparin, Mesocain, Isoket, analgetiká

Page 15: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

EKG ZÁZNAM

Page 16: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

HOSPITALIZAČNÁ FÁZA II.

12.11. – 3.12.1992 Interné oddelenie

ECHOkg (16.11.1992): Hypokinéza distálnej tretiny ĽK,

EF > 50%, bez pľúcnej hypertenzie.

Zachovaná globálna funkcia ĽK.

Dg.: Akútny transmurálny posteroinferiórny IM

St.p. KPR

Bronchopneumonický syndróm bazálne obojstranne

Page 17: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

DISKUSIA

činnosť svedkov udalosti optimálna

rýchla aktivácia ZZS

včasné a nepretržité stláčanie hrudníka svedkom

udalosti - iba kompresie hrudníka

Page 18: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

DISKUSIA II.

o činnosť posádky z dnešného pohľadu – diskutabilná

pre: rýchly príchod ZZS

proti: oddialenie defibrilácie (OTI-UPV, lieky...)

Adrenalín – snaha o maximálne dávky

Natrium bikarbonát ???

Mesocain – skôr prínos

Dexamed – možno prínos

Page 19: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

KORTIKOIDY - KPR

Page 20: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

VÝSLEDOK KPR

V spektre dnešných poznatkov ...

... postup diskutabilný ...

... výsledok optimálny

Page 21: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

SEPTEMBER 2013

Výzva KOS pre RLP Rožňava:

77 ročný muž, lieči sa pre ochorenie srdca, ťažko sa mu

dýcha...

príchod na miesto udalosti – ten istý byt, ten istý

pacient

kardiálna dekompenzácia – štandardná liečba

transport

Page 22: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

počas transportu zisťujeme kvalitu života po KPR 1992

bez výraznejších obmedzení

po KPR fajčil ešte 15 rokov

úmrtie - december 2013

Page 23: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

ZÁVER

potvrdenie skutočnosti – včasné a nepretržité stláčanie

je pri KPR podmienkou „sine qua non”

v roku 1992 sme presne vedeli časový interval – telefonát

svedka – príchod k pacientovi ......... a 2014 ??

Page 24: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

„Naučte sa pravidlá,

aby ste ich mohli správne porušovať.“

Dalajláma

Page 25: Retro KPR - Falck SK · POZNATKY O KPR – 1992 Rozšírená KPR intubácia – prerušenie kompresií max. 15 sek počas KPR nie je účinný žiadny liek bez UPV

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

[email protected]