Top Banner
Připravovaná dopravní opatření po dobu realizace stavby „Revitalizace přednádraží Ostrava-Svinov, II.etapa“ Rekonstrukce severních mostů
32

Rekonstrukce severních mostů

Jan 28, 2016

Download

Documents

Fauve

Připravovaná dopravní opatření po dobu realizace stavby „Revitalizace přednádraží Ostrava-Svinov, II.etapa“. Rekonstrukce severních mostů. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rekonstrukce severních mostů

Připravovaná dopravní opatření po dobu realizace stavby

„Revitalizace přednádraží Ostrava-Svinov, II.etapa“

Rekonstrukce severních mostů

Page 2: Rekonstrukce severních mostů

Investor: Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava Zhotovitel: sdružení IMOS Brno, a.s., SDS EXMOST spol. s r.o. Brno Technický dozor: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Doba realizace: 07/2011 – 03/2013

Page 3: Rekonstrukce severních mostů
Page 4: Rekonstrukce severních mostů

Dopravní zatížení za 16 hod., stav před rekonstrukcí

Page 5: Rekonstrukce severních mostů
Page 6: Rekonstrukce severních mostů
Page 7: Rekonstrukce severních mostů
Page 8: Rekonstrukce severních mostů
Page 9: Rekonstrukce severních mostů
Page 10: Rekonstrukce severních mostů
Page 11: Rekonstrukce severních mostů
Page 12: Rekonstrukce severních mostů
Page 13: Rekonstrukce severních mostů
Page 14: Rekonstrukce severních mostů
Page 15: Rekonstrukce severních mostů
Page 16: Rekonstrukce severních mostů

Přehled navržených opatření 2. fáze

• Křižovatka Plzeňská - 28. října, úprava řazení

• Křižovatka Francouzská - Nad Porubkou, omezení provozu SSZ

• Křižovatka F trasa - Nad Porubkou, změna přednosti

• Křižovatka Bílovecká - Polanecká, zachování provozu SSZ

• Křižovatka Polanecká - rampa k MÚK Rudná, změna přednosti

• Křižovatka 17.listopadu - Nábřeží SPB, zákaz odbočení vlevo

• Připojení z dálnice do MÚK Rudná, úprava řazení

Page 17: Rekonstrukce severních mostů

Křižovatka Plzeňská - 28. Října

Navrhovaná opatření- ve směru od Mariánských Hor směrování dopravy na Porubu doleva a doprava, upozornění na uzavírku silnice v přímém směru - vytvoření dvou řadících pruhů přímo od jihu

Page 18: Rekonstrukce severních mostů

Křižovatka Nad Porubkou - Francouzská Navrhovaná opatření- vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných kongescí vozidel v době dopravních špiček, signalizace bude připravena k provozu

Page 19: Rekonstrukce severních mostů

Křižovatka F trasa - Nad Porubkou Navrhovaná opatření- změna přednosti v jízdě do stavu před zahájením rekonstrukce mostů - hlavní komunikací je rampa F - nutnost účasti příslušníků policie z důvodu regulace silničního provozu

Page 20: Rekonstrukce severních mostů

Křižovatka Bílovecká - Polanecká Navrhovaná opatření- ponechání přechodného světelné signalizace

Page 21: Rekonstrukce severních mostů

Křižovatka Polanecká - rampa k MÚK Rudná Navrhovaná opatření- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je ul. Polanecká ve směru k mimoúrovňové křižovatce (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů)

Page 22: Rekonstrukce severních mostů

Křižovatka 17.listopadu - Nábřeží SPB

Navrhovaná opatření- zákaz odbočení vlevo z ulice 17.listopadu do ulice K Myslivně s výjimkou autobusů DPO a.s.(vedeny po tramvajovém tělese)

Page 23: Rekonstrukce severních mostů

Připojení z dálnice do MÚK Rudná Navrhovaná opatření- navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, vpravo bez kolize pro směr do Poruby a přímo s dáním přednosti pro směry Svinov a Vítkovice

Page 24: Rekonstrukce severních mostů

Provozní rizika – křižovatka 17.listopadu-Rudná

KVALITA PROVOZUÚroveň kvality připojení vychází na úrovni D/E, s ohledem na významný vliv blízké a přetížené křižovatky SSZ Vřesinská-17. listopadu lze očekávat spíše úrovně kvality E/F.

Page 25: Rekonstrukce severních mostů

Provozní rizika – vjezdová rampa z OK D1/Rudná na Rudnou

KVALITA PROVOZUÚroveň kvality připojení vychází na úrovni D,pro špičkovou čtvrthodinu může dosáhnout úrovně E.

Page 26: Rekonstrukce severních mostů

Modelová teorie 1. dne – křižovatka Plzeňská-Rudná

KVALITA PROVOZUÚroveň kvality připojení z ulice Plzeňské na ulici Rudnou vychází na úrovni E/F.

Page 27: Rekonstrukce severních mostů

Kartogram dopravního zatížení, 2. fáze (severní část)

Page 28: Rekonstrukce severních mostů

Růst dopravního zatížení na náhradních trasách

NÁRŮSTY ZATÍŽENÍ V JEDNOM SMĚRU17.listopadu + až 7196 vozidelNad Porubkou, F trasa + 6219 až 6483 vozidelBílovecká, Polanecká + 5407 až 8610 vozidel

Page 29: Rekonstrukce severních mostů

Střední zdržení na rozhodujících křižovatkách

STŘEDNÍ ZDRŽENÍ: 17.listopadu/Vřesinská 113s 17.listopadu/Nábřeží SPB 68s 17.listopadu/Opavská 47s Bílovecká-Polanecká 42s

Page 30: Rekonstrukce severních mostů

Vypočtené průměrné úsekové rychlosti

ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI: ul. 17.listopadu 10 až 16 km/hod. F trasa/Francouzská 6 až 16 km/hod. Polanecká 25 km/hod.

Page 31: Rekonstrukce severních mostů

Kvalita provozu

V důsledku uzavření severní části Svinovských mostů dochází na náhradních přístupových trasách do Poruby k překročení úsekových kapacit komunikací, kapacit připojování a výkonnosti rozhodujících křižovatek.

K dosažení cílů se významně prodlužují dojezdové vzdálenosti a dojezdové časy. Průměrná délka jízdy se na objízdných trasách zvyšuje přibližně o 6 – 7 km.

Vzhledem k frontám se průměrná doba jízdy ve špičkovém období navyšuje o 15 minut, v trase ulice 17. listopadu až o 20 minut. Např. fronta na ulici Rudná od křižovatky s ulicí Vřesinská může dosáhnout délky 1,5 – 2 km.

Page 32: Rekonstrukce severních mostů

DěkujiDěkuji za pozornostza pozornost