Top Banner
Realizace opatření Realizace opatření na Brněnské údolní na Brněnské údolní nádrži“ nádrži“
20

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Jan 05, 2016

Download

Documents

Ciro Pascarella

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. Přípravná realizační opatření. Letecká aplikace vápenného hydrátu na obnažené dno nádrže, listopad 2007, únor a listopad 2008 a duben 2009 Projednání mimořádné manipulace a snížení hladiny o 10 m, červen 2009 - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

„„Realizace opatření na Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“Brněnské údolní nádrži“

Page 2: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Přípravná realizační opatřeníPřípravná realizační opatření

Letecká aplikace vápenného hydrátu na Letecká aplikace vápenného hydrátu na obnažené dno nádrže, listopad 2007, obnažené dno nádrže, listopad 2007, únor a listopad 2008 a duben 2009únor a listopad 2008 a duben 2009

Projednání mimořádné manipulace a Projednání mimořádné manipulace a snížení hladiny o 10 m, červen 2009snížení hladiny o 10 m, červen 2009

Provzdušňování a sběr biomasy, Provzdušňování a sběr biomasy, červen – září 2009červen – září 2009

Page 3: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Realizace projektuRealizace projektu

Kritéria projektu Kritéria projektu

Snížení množství sinic v sedimentech Snížení množství sinic v sedimentech o o 50%50%

Zvýšení koncentrace kyslíku 0,5 - 1,0 m Zvýšení koncentrace kyslíku 0,5 - 1,0 m nade dnem na 2 mg/lnade dnem na 2 mg/l

Page 4: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Množství sinic v sedimentechMnožství sinic v sedimentech0 - 1 cm Hráz Rokle Střed

Zouvalka nevápněná

Zouvalka vápněná

Mečkov Sokolák

12.11.2007 8 500 000 13 000 000 10 300 000 4 500 000 4 500 000 - -

5.2.2008 8 000 000 4 000 000 10 700 000 3 300 000 4 300 000 - -

26.6.2008 12 000 000 10 500 000 12 000 000 14 300 000 6 600 000 - -

9.10.2008 20 200 000 24 300 000 14 200 000 10 300 000 12 800 000 - -

19.3.2009 1 667 0 - 0 0 - -

18.5.2009 500 83 - 0 0 - -

19.10.2009 1 960 571 709 333 - 14 000 0 - -

24.6.2010 0 - 0 - 0 - 0

10.9.2010 29 000 000 - 5 000 000 - 3 700 000 15 200 000 2 300 000

22.10.2010 33 000 000 - 5 500 000 - 3 300 000 15 800 000 2 600 000

11.4.2011 0 646 000 51 250 - 0 54 400 20 400

Page 5: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Opatření aeraceOpatření aerace

• 15 věží aeračních s čerpadlem (míchací)15 věží aeračních s čerpadlem (míchací)

• 5 věží aeračních s aerátorem (vzduchových)5 věží aeračních s aerátorem (vzduchových)

• Výška věží 12 – 8 mVýška věží 12 – 8 m

• Provoz květen – záříProvoz květen – září

• ÚčelÚčel• Dodání 2 mg/l kyslíku nade dnoDodání 2 mg/l kyslíku nade dno• Rozmíchání teplotních vrstev vodyRozmíchání teplotních vrstev vody

Page 6: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Aerační věž - míchacíAerační věž - míchací

Page 7: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Aerační věž - vzduchováAerační věž - vzduchová

Page 8: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

VD Brno - profil Sokolské koupaliště (8.6. - 26.10.2011)

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Rozpuštěný kyslík [mg/l]

Hlou

bka [

m]

8.6.2010

22.6.2010

7.7.2010

20.7.2010

3.8.2010

17.8.2010

31.8.2010

14.9.2010

29.9.2010

12.10.2010

26.10.2010

Page 9: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

VD Brno - profil střed (8.6. - 26.10.2011)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Rozpuštěný kyslík [mg/l]

Hlou

bka

[m]

8.6.2010

22.6.2010

7.7.2010

20.7.2010

3.8.2010

17.8.2010

31.8.2010

14.9.2010

29.9.2010

12.10.2010

26.10.2010

Kritickáoblast

Page 10: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

VD Brno - profil hráz (8.6. - 26.10.2011)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Rozpuštěný kyslík [mg/l]

Hlo

ubka

[m]

8.6.2010

22.6.2010

7.7.2010

20.7.2010

3.8.2010

17.8.2010

26.8.2010

31.8.2010

14.9.2010

29.9.2010

12.10.2010

26.10.2010

24.6.2010

29.6.2010

8.7.2010

16.7.2010

23.7.2010

Kritickáoblast

Page 11: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

VD Brno - profil hráz

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rozpuštěný kyslík [mg/l]

Hlo

ubka

[m]

20.7.2010

23.7.2010

Kritickáoblast

Page 12: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

VD Brno - profil hráz

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Rozpuštěný kyslík [mg/l]

Hlo

ubka

[m]

11.4.2011

27.4.2011

11.5.2011

VD Brno - profil Střed

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Rozpuštěný kyslík [mg/l]

Hlo

ubka

[m] 11.4.2011

27.4.2011

11.5.2011

VD Brno - profil hráz

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16Teplota [°C]

Hlo

ubka

[m]

11.4.2011

27.4.2011

11.5.2011

VD Brno - profil Střed

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Teplota [°C]

Hlo

ubka

[m] 11.4.2011

27.4.2011

11.5.2011

Page 13: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Opatření ošetření přítokuOpatření ošetření přítoku

• Vodný roztok síranu železitého 41-43% Vodný roztok síranu železitého 41-43% FeFe22(SO(SO44))3 3

• Doba aplikace - květen – záříDoba aplikace - květen – září• Dávkování dle účinnosti a Dávkování dle účinnosti a • Účel – srážení fosforuÚčel – srážení fosforu• ÚčinnostÚčinnost

Page 14: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Zásobní nádrže 3 x 20 mZásobní nádrže 3 x 20 m33

Page 15: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Aplikační rámyAplikační rámy

Page 16: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Úprava rybí obsádkyÚprava rybí obsádky

V listopadu 2010 dodávka 2 500 ks štikV listopadu 2010 dodávka 2 500 ks štik

Na jaře 2011 dodání 700 ks štikNa jaře 2011 dodání 700 ks štik

V plánu dodání cca 1 800 ks štik a 2 500 V plánu dodání cca 1 800 ks štik a 2 500 ks candátaks candáta

Nad rámec projektu se provedl v květnu Nad rámec projektu se provedl v květnu 2011 výlov bílých ryb a to hlavně cejna a 2011 výlov bílých ryb a to hlavně cejna a cejnkacejnka

Page 17: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Pojistné opatřeníPojistné opatření

• Odstraňování biomasy z hladinyOdstraňování biomasy z hladiny

• Ošetření obnažených sedimentů Ošetření obnažených sedimentů nádrženádrže

• Ošetření vodního sloupce nádržeOšetření vodního sloupce nádrže

• Těžba sedimentůTěžba sedimentů

Page 18: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Realizace projektuRealizace projektu

Monitoring v rámci výkonu aplikačních Monitoring v rámci výkonu aplikačních zásahů na VN Brnozásahů na VN Brno

• Monitoring chemického a ekologického Monitoring chemického a ekologického stavu vody stavu vody

- v rámci ošetření sedimentů- v rámci ošetření sedimentů

- v rámci ošetření vodního - v rámci ošetření vodního sloupcesloupce

- v rámci ošetření přítoku- v rámci ošetření přítoku

Page 19: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Realizace projektuRealizace projektu

Monitoring sledovaných parametrů Monitoring sledovaných parametrů projektuprojektu

• Vzorky volné vodyVzorky volné vody• Složení fytoplanktonuSložení fytoplanktonu• Rozpuštění kyslíkRozpuštění kyslík

• Vzorky sedimentuVzorky sedimentu• Množství inokula sinicMnožství inokula sinic

Page 20: „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Realizace projektu v roce 2011Realizace projektu v roce 2011

ZávěrZávěr

• Pro rok 2011 je připraven a aktualizován Pro rok 2011 je připraven a aktualizován harmonogram akceharmonogram akce

• Na základě průběžného vyhodnocení a zkušeností z Na základě průběžného vyhodnocení a zkušeností z roku 2010 bude řídící skupina projektu rozhodovat o roku 2010 bude řídící skupina projektu rozhodovat o realizaci a provozu jednotlivých opatřenírealizaci a provozu jednotlivých opatření

• Jsou vyčísleny potřebné náklady na jednotlivá Jsou vyčísleny potřebné náklady na jednotlivá opatřeníopatření

• Změny je nutno projednat na SFŽP Změny je nutno projednat na SFŽP