Top Banner
Drogi Uczniu!!!!!! Jeżeli oglądasz prezentację to znaczy, że znasz już wszystkie typy reakcji chemicznych i umiesz je rozpoznawać! Aby ułatwić Ci przyswajanie nowej wiedzy krótkie przypomnienie…..
12

Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Jan 11, 2017

Download

Documents

dinhnhi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Drogi Uczniu!!!!!!

Jeżeli oglądasz prezentację to znaczy, że znasz już wszystkie typy reakcji chemicznych i umiesz je rozpoznawać!

Aby ułatwić Ci przyswajanie nowej wiedzy krótkie przypomnienie…..

Page 2: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Typy reakcji chemicznych

Typy reakcji chemicznych

Reakcje analizy

Reakcje syntezy

Reakcje wymiany

Jeden substrat - kilka produktów

Kilka substratów - jeden produkt

Kilka substratów – kilka produktów

Page 3: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Reakcja wymiany

Tlenek węgla + magnez tlenek magnezu + węgiel

Związek chemiczny

Związek chemiczny

pierwiastek pierwiastek

SUBSTRATY PRODUKTYREAGENTY

Page 4: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Po obejrzeniu prezentacji będziesz wiedział: co to są reakcje utleniania i redukcji,

na czym polega proces utlenienia,

na czym polega proces redukcji,

co to jest reduktor,

co to jest utleniacz.

Życzę efektywnego oglądania!!

Page 5: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Reakcje utleniania i Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny redukcji jako szczególny

przypadek reakcji przypadek reakcji wymianywymiany

Page 6: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Szczególny przypadek reakcji wymiany

Typy reakcji chemicznych

Reakcje analizyReakcje syntezyReakcje wymiany

Reakcje utleniania i redukcji(reakcje redoks)

Page 7: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Reakcja utleniania i redukcji

Tlenek miedzi + wodór tlenek wodoru + miedź utlenianie

Utlenianie – przyłączanie tlenu do pierwiastkaReduktor – pierwiastek, który przyłącza tlen

Redukcja – odłączanie tlenu od pierwiastkaUtleniacz – pierwiastek, który oddaje tlen

reduktor

redukcja

utleniacz

Page 8: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Wszystko co najważniejsze na

dzisiejszej lekcji znajduje się

na poprzednim slajdzie. Proszę prześledź jeszcze

raz te informacje!!!!

Page 9: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Reakcja utleniania i redukcji

Tlenek miedzi + wodór tlenek wodoru + miedź utlenianie

Utlenianie – przyłączanie tlenu do pierwiastkaReduktor – pierwiastek, który przyłącza tlen

Redukcja – odłączanie tlenu od pierwiastkaUtleniacz – pierwiastek, który oddaje tlen

reduktor

redukcja

utleniacz

Page 10: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Jeżeli wszystko jest ok. A na pewno jest……

Raczej musi być!!!!Bo innej opcji nie

ma!!!!!!!!!

Zadanie na następnym slajdzie jest Twoje!!!!!

Page 11: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Ćwiczenia w pisaniu reakcji utleniania i

redukcjiZadanie 1 (rozwiązanie wpisz do zeszytu)Dokończ poniższe równania reakcji wymiany.

Wskaż proces utleniania, proces redukcji, utleniacz i reduktor.

a) tlenek srebra + wodórb) tlenek żelaza + wodórc) tlenek manganu + węgiel

Page 12: Reakcje utleniania i redukcji jako szczególny przypadek reakcji ...

Ewelina Orlińska - Rayska

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ