Top Banner
PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ Sayı: 18.11.2014/001 Konu: Kurum İdari Kurul Toplantısı. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA Demeğimiz “ T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatında teknik hizmetler sınıfında çalışan, geçmişte teknik hizmetler sınıfında çalışmış veya mezuniyeti teknik unvanda olan personelin mesleki, sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve girişimleri yapmak, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve yeni şartlara göre oluşan ihtiyaçların ilgili mercilere iletilmesini sağlamak ve üyelerin çalışma konularında daha verimli olmaları konularında incelemelerde bulunarak Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği sektörlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak“ amacıyla kurulmuştur. PTT Teknik Çalışanlar Demeği amacına uygun olarak Kurumumuza yıllarca emek veren teknik personelin tecrübe, fikir ve görüşlerinden yararlanılmasının Kurumumuz ve çalışanların geleceği bakımından büyük bir katma değer üreteceği kanaatini taşıyarak, yazımız ekinde belirtilen konuların Kurum İdari Kurul Toplantısında gündeme alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz. Osman K Yönetim Ek: Öneri Raporu ve Ekleri (19 sayfa) Yazışma Adresi___________ :. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Bilişim Daire Bşk. 06100 ANKARA Elektronik Posta Adresi : [email protected] 0 532 561 19 25 Ptt T.C POSTA TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Evrak Hizmetleri Şube Müdürlüğü Havale Edilen Daire ClSLÎ S>V»— 'ı Tarih { % / (( /2014 Sayı Ekrem YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Ptt Teknik Çalışanlar Derneği | www.ptttekder.org.tr “Her kurum, teknik çalışanı kadar güçlüdür."
21

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

Jul 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

Sayı: 18.11.2014/001Konu: Kurum İdari Kurul Toplantısı.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

06101 ANKARA

Demeğimiz “ T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatında teknik hizmetler sınıfında çalışan, geçmişte teknik hizmetler sınıfında çalışmış veya mezuniyeti teknik unvanda olan personelin mesleki, sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve girişimleri yapmak, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve yeni şartlara göre oluşan ihtiyaçların ilgili mercilere iletilmesini sağlamak ve üyelerin çalışma konularında daha verimli olmaları konularında incelemelerde bulunarak Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği sektörlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak“ amacıyla kurulmuştur.

PTT Teknik Çalışanlar Demeği amacına uygun olarak Kurumumuza yıllarca emek veren teknik personelin tecrübe, fikir ve görüşlerinden yararlanılmasının Kurumumuz ve çalışanların geleceği bakımından büyük bir katma değer üreteceği kanaatini taşıyarak, yazımız ekinde belirtilen konuların Kurum İdari Kurul Toplantısında gündeme alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz.

Osman K Yönetim

Ek: Öneri Raporu ve Ekleri (19 sayfa)

Yazışma Adresi___________ :.Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Bilişim Daire Bşk.06100 ANKARA

Elektronik Posta Adresi :[email protected] 0 532 561 19 25

PttT.C

POSTA TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Evrak Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Havale Edilen

DaireC l S L Î S>V»— 'ı

Tarih { % / ( ( /2 0 1 4

Sayı

Ekrem YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı

Ptt Teknik Ç alışanlar Derneği | w w w .p tttekder.o rg .tr “Her kurum , teknik çalışanı kadar güçlüdür."

Page 2: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

• v * » >

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

Sayı: 18.11.2014/002Konu: Kurum İdari Kurul Toplantısı.

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Demeğimiz “ T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatında teknik hizmetler sınıfında çalışan, geçmişte teknik hizmetler sınıfında çalışmış veya mezuniyeti teknik unvanda olan personelin mesleki, sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve girişimleri yapmak, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve yeni şartlara göre oluşan ihtiyaçların ilgili mercilere iletilmesini sağlamak ve üyelerin çalışma konularında daha verimli olmaları konularında incelemelerde bulunarak Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği sektörlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak“ amacıyla kurulmuştur.

PTT Teknik Çalışanlar Demeği amacına uygun olarak Kurumumuza yıllarca emek veren teknik personelin tecrübe, fikir ve görüşlerinden yararlanılmasının Kurumumuz ve çalışanların geleceği bakımından büyük bir katma değer üreteceği kanaatini taşıyarak, yazımız ekinde belirtilen konuların Kurum İdari Kurul Toplantısında gündeme alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz.

ian Kufu

Ek: Öneri Raporu ve Ekleri (19 sayfa)

Osman KÖSE Ekrem YILDIZYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kumlu Başkanı

Yazışma AdresiPosta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Bilişim Daire Bşk.06100 ANKARA

Elektronik Posta Adresi :[email protected] 0 532 561 19 25

Ptt Teknik Ç alışan lar Derneği | w w w .p tttekder.o rg .tr “Her kurum, teknik çalışanı kadar güçlü dür."

Page 3: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI"

KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

1. Teknik Personel Görev Tanımları

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan tüm teknik personelin görev tanımlarının risk analizinin yeniden yapılarak revize edilmesi hakkaniyet sağlayacağından, teknik personelin aidiyet duygusunu, çalışma azmini ve iş verimliliğini artıracağı gibi Şirketimizin hukuki zeminde de zor duruma düşmesini önlenecektir.

Şirketimizin yapım, mal ve hizmet alımı işleri ile ilgili kontrollük, geçici ve kesin kabul Heyetlerinde görev alan teknik personele, görev tanımlarının ya da branşlarının dışında görev verilmemelidir.

Şirketimizin yapım, mal ve hizmet alımı işleri ile ilgili kontrollük, geçici ve kesin kabul çalışmalarına katılan teknik personelin, görev alanı olarak kapalı alanda çalışmasına rağmen, “....görev riski bulunmamaktadır.” şeklinde ibare ile karşılaşmaktadır. Bu görevlerde çalışan teknik personelin görev tanımlanması bu çerçevede yenilenmelidir.

2. 399 II Sayılı Cetvelde Çalışan Teknik Personelin Ücret Skala Ayarlaması

Şirketimizde çalışan 399 II Sayılı cetvele tabi Mühendis, Mimar temel ücretlerinin diğer KİT’lerdeki emsallerine göre en aşağılarda kalmaktadır.

Şirketimiz faaliyet gösterdiği neredeyse bütün hizmet kollarında özel sektörle mücadele eden bir yapıda olmasına rağmen, özellikle teknik personelin de ciddi katkılarıyla son zamanlarda büyük atılımlar gerçekleştirmiş ve bürokrasinin hantal yapısına rağmen her alanda rakipleriyle başa baş mücadele ederek, yıllardır kar eden bir Kurum/Şirket olarak Hâzineye ciddi katkılar sağlamıştır.

Teknik Personelin bu derece ciddi ve önemli katkılarına rağmen, KİT olarak faaliyet gösteren birçok Kurumda çalışan teknik personelden daha düşük maaşlarla çalışması ve bundan memnun olmasının beklenmesi, maalesef, çok gerçekçi ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmamaktadır.

Bu nedenle Ülkemiz Kurumsal alanında hedeflenen “eşit işe eşit ücret” politikasının Şirketimizde de uygulanması açısından en azından diğer KİT' lerde çalışan teknik personel maaşıyla Şirketimiz teknik personel maaşının eşitlenmesi, Şirketimizde çalışan teknik personelde aidiyet duygusu ve iş barışını sağlamak adına büyük önem arz etmektedir.

P tt Teknik Ç alışan lar Derneği | w w w .p tttek d er.o rg .tr “Her kurum, teknik çalışanı kadar "üçlüdür. ”1

Page 4: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ3. Teknik Personel Görevde Yükselme Sınavlarının Düzenli Yapılması

Şirketimizde görev yapan 399 II Sayılı cetvelde bulunan sözleşmeli teknik personel için 18 yıldır Görevde Yükselme sınavı açılmamış olup, Mühendis-Mimar unvanıyla çalışan personel için Başmühendislik ve Teknik Müdürlük Sınavının açılması ilgili personelin moral ve motivasyonunu artıracağı gibi Şirketimizde bu unvanda çalışan personelin çalışma şevkini ve aidiyet duygusunu arttıracaktır.

2 (iki) yıllık Ön Lisansını tamamlayan ve Tekniker olan personele kadro unvanı olarak tekniker unvanı verilemiyorsa bile en azından Tekniker maaşı verilerek bu mağduriyet ortadan kaldırılmalıdır.

Teknisyen unvanlı personelin üst unvanları (Tekniker, Başteknisyen vb.) kaldırıldığından, bu branşta çalışıp unvan yükselme umudu besleyen ve bu unvanları hak eden birçok teknisyen mağdur olduğundan, en azından Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun Tekniker, Teknisyen unvanı ile çalışan personelin Şeflik Sınavına girmelerine izin verilmesi, iş adaleti ve barışı açısından olumlu ve doğru bir adım olacaktır.

4. İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Unvan Yükselme Süresi

Şirketimiz İdari Hizmet Sözleşmesi statüsünde çalışan Mimar ve mühendis personelin unvan yükselmesinde Başmühendislik için 8 yıl, Teknik Müdürlük için 10 yıl PTT de fiilen çalışma şartı aranmakta olup, bu sürelerin "....Başmühendislik unvanı için PTT de en az 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl mühendis veya mimar olarak çalışmak, Teknik Müdürlük unvanı için ise PTT de en az 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl mühendis veya mimar olarak çalışmak." şeklinde Yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi tecrübeli ve kalifiye mühendis ve mimarların Şirketimizde istihdamına katkı sağlayacaktır.

5. İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Ücret Durumu

Şirketimizde ÎHS (İdari Hizmet Sözleşmesi) ile göreve başlayan Tekniker ve Mühendis arkadaşların ücret durumlarından dolayı her gün istifalar ile Şirketimiz adına maddi ve manevi kayıplar yaşanmaktadır. En son geçtiğimiz Ağustos ayındaki KPSS atamaları ile Şirketimizde göreve başlayan Teknikerlerin %90’ ı istifa ederek Şirketimizden ayrılmışlardır. Mühendis unvanlı personelin ise ayrılmaları an meselesidir. Şirketimiz tüm teknik personeline istihdam sonrası adaptasyon için çeşitli eğitim ve kurslar vermekte dolayısıyla ciddi anlamda maddi yatırım yapmaktadır. Bu yatırımların boşa harcanmaması ve Şirketimize aidiyet duygusunun arttırılması amacıyla birçok Kurumsal çalışan Şirketlere göre çok aşağılarda kalan maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılması kaçınılmazdır.

P tt Teknik Ç alışan lar Derneği | w w w .p tttek d er.o rg .tr "Her kurum, teknik çalışanı kadar güçlüdür."2

Page 5: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ6. Mali Risk Altında Çalışan Teknik Personele Ek Görev Tazminatı

Yeni yapılacak, güçlendirme yapılacak ve özellik arz eden binalarda, ihale bedeli Şirketçe belirlenecek belli miktarın üzerinde olan büyük bina işlerinde; Proje müellifliği. Yapı Denetimi Fenni Mesullük için imza atan (projelerine, Yapı Ruhsatına vb.), teknik sorumluluğunu üstlenen personele, mal alımı ihalelerine ve muayene ve kabul işlemelerinde görev alan komisyon üyelerine, milyon liralık hakedişlere imza atan personele ek görev tazminatı verilmelidir.

7. Teknik Personelin Branşlarına Uygun Unvanlarda Çalıştırılması

Özellikle Taşra’ da çalışan teknik personelin görev tanımı harici görevlerde -kendi rızası dışında- çalıştırılmasına izin verilmemeli, branşlarında çalışması ve uzmanlaşması teşvik edilmelidir.

8. Memur Teknik Personel

Gişelerde fiilen memur olarak görev yapan Teknisyen, Başteknisyen, Tekniker unvanlı personele, gişe memurlarına ödenen 50 TL’nin ödenmesi iş barışı ve huzuru açısından büyük önem arz etmektedir.

9. Teknik Personele Giyim Yardımı

20.03.2013 tarih ve 113 Sayılı PTT A.Ş Yönetim Kurulu Kararı ile Tekniker personele verilmesi uygun görülen Giyim Yardımının verilmediği yönünde yoğun şikayetler gelmekte olup, Tekniker personele, Teknisyen personele verilen Giyim Yardımı verilmesine devam edilmesi ve tüm Taşra Teşkilatında Giyim Yardımı ile ilgili yeknesaklık sağlanması açısından, söz konusu Yönetim Kurulu Kararının tüm Taşra’ ya yeniden tebliğ edilerek, ilgili birimlerin bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

Giyim yardımı temini ve dağıtımındaki iş yükünün hafifletilmesi adına Giyim Yardımının nakit olarak ilgili personele ödenmesi de uygun görülmektedir.

10. Araç Kullanan Teknik Personel

Şirketimizin 2500 aracına karşılık 250 şoförü olması hasebiyle, çoğu teknik personel görev mahalline Şirketimiz araçları ile gidip gelmektedir. Ancak Şirketimiz, araçlarını kullanan idari personele ödediği 20 TL’yi araç kullanan Teknik Personele ödememektedir.

Görev mahalline gidip gelirken araç kullanan teknik personel de idari personel gibi yolda karşılaşabileceği her türlü ceza ve risklerle karşı karşıya bulunduğundan, az da olsa, 20 TL araç kullanım bedelinin teknik personele de ödenmesi, teknik personelin motivasyonuna olumlu katkı sağlayacaktır.

P tt T eknik Ç alışan lar Derneği | w w w .p tttekder.o rg .tr “Her kurum, teknik çalışanı kadar güçlüclür."3

Page 6: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ11. Teknik Müfettişlik Yolunun Açılması

Şirketimiz Teknik Müdürlük ve Dairelerin denetlenmesi esnasında oluşabilecek gözden kaçabilecek hata ve işlemler için Şirketimiz içerisinden tecrübeli Mühendis, Başmühendis, Mimar, Başmimar, Teknik Müdür, Bşk. Yrd, Başkan gibi teknik kökenli personele Teknik Müfettişlik yolunun açılması Şirketimiz teknik denetim işleyişini daha sağlıklı hale getirecektir.

12. Taşrada Yapılandırılan Teknik Servislerin Teknik Müdürlüğe Dönüştürülmesi

Taşrada iki memurun çalıştığı birimlerde bile Müdürlük oluşturulmuşken, servis müdürlüklerinden daha kalabalık personelin bulunduğu Teknik Servislerin Teknik Müdürlüğe dönüştürülmesi ve temsil hakkının verilmesi daha hakkaniyetli bir karar olmakla birlikte, çalışma verimini de artıracaktır.

13. GİH Sınıfında Programcı ve Çözümleyici Unvanlı Personel

GİH Sınıfında bulunan Programcı ve Çözümleyici Personelin 24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’nin 2013/5002 Karar Sayısı Uyarınca Teknik Hizmet Sınıfına geçmiş olup, bu durumdaki personelin özlük hakları ve unvanları yeni yasaya göre güncellenmeli ve yasanın çıktığı zamandan bugüne kadar oluşan maddi kayıpları defaten ilgililere ödenerek mağduriyet giderilmelidir.

14. Teknik Personel Eğitimleri

Şirketimizin sürekli gelişen ve büyüyen yapısı dolayısıyla yeni başlanan faaliyet alanlarına teknik personelin daha iyi adaptasyon sağlayabilmesi ve geçiş sürecinin daha sağlıklı olabilmesi için Kurum içi eğitimlerin yeterli sürede verilmesi ve bu eğitimlere sadece yöneticilerin değil, her kademedeki teknik personelin katılımının sağlanması iş verimini artıracaktır.

15. Teknik Personelin Çalışma KoşullarıGenel Müdürlük ve Taşra ’da çalışan personelin çalışma ofislerindeki ortam koşulları temel standartlara uygun olmayıp, odaların metre kare büyüklüğü ile çalışan personel sayısı arasında dengesizlik yaşanmaktadır. Örneğin, 3 personelin çalışabileceği yerde 5-6 personel çalışmaktadır. Bu durum sağlıklı bir çalışma ortamından uzak olup, oda oturma düzenlerinin standart ölçülere göre planlanarak oda büyüklüğüne göre daha rahat ve verimli bir çalışma alanına dönüştürülmelidir.

P tt Teknik Ç alışan lar Derneği | w w w .p tttek d er.o rg .tr “Her kurum, teknik çalışanı kadar güçlüdür."4

Page 7: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

D oküm an N o : K M .GÎT-02 Yayım Tarihi : 25/12/2009 Rev. Tarihi -1ÎJ<§:-05- 2013/01Sayfa N o : 1/1

GÖREV/ İŞ TANIMI

KURUMUN ADİ : PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜKURUM KODU : 113000TEŞKİLATI ; MERKEZ

KADRO VEYA POZİSYONUN

Statüsü : M e m u rUnvanı : M i m a rSınıfı : -

Kodu : -

A- GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI ~ . , , " . , ... . ,: Görev tanımlarında yer alan görevlere ait her turlu planlama,

uygulama, sonuçlandırma, kontrol ve koordinasyona ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

2-GÖREV/İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLARa) Görev/İşler : 1) Görev tanımlarında yer alan görevlere ilişkin iş ve işlemlerin

yerine getirilmesi, takip ve kontrol edilmesi ve sonuçlandırılması ile gerektiğinde her türlü koordinasyonun yürütülmesini sağlamak.2) Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.

b) Yetkiler : 657 Sayıiı DMK ile 399 sayılı KHK’nin tanıdığı yetkilere sahipur.c) Sorumluluklar : Görev alanına giren konularda verilen işleri ve mevzuatça sabit

görevleri yapmaktan sorumludur. Ayrıca bu görev yönetsel, ayni, malzeme ve donanım sorumluluğu içermektedir.

3-ÇALIŞMA KOŞULLARIa) Çalışma Ortamı : Görev kapalı alanda yürütülmektedirb) İş Riski : Bu görev herhangi bir iş riski taşımamaktadır.

4-GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABAa) Fiziksel Çaba : Görev normal düzeyde bedensel çaba gerektirmektedir.b) Zihinse] Çaba_______________ : Görev yoğun zihinsel çaba gerektirmektedir._____________________

B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER ___________________________________1-GEREKLİ ÖĞRENİM İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ2-GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA VEYA DİĞER EĞİTİMLER3-GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ4-GEREKLİ HİZMET SÜRESİ : İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

Page 8: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

GÖREV/ İŞ TANIMI

K U RU M U N ADI K U RU M K ODU TEŞK İLA TI

PTT GENEL I i 3000 M ERKEZ

JDÜRLÜĞÜ

K A D R O V E Y a P O Z İS Y O N U NS ta tü sü

U nvan ıSınıfıK o d u

M em urM ühendisTH11 70

A- G Ö R E V İŞ L E R E İL İŞ K İN B İL G İL E R1-G Ö R E V İŞİN K ISA T A N IM I

oorev tanım larında ysr aian görevlere ait her türiü planlama, uygulam a, sonuçlandırma, kontrol ve koordinasyona ilişkin iş ve işlem leri yapmak / yapılmasını sağlamak.

2 -G Ö R E V /İŞ . Y E T K İ VE S O R U M L U L U K L A Ra) G örev ,İşle r

u) Y etkiler ^ “Sorurn l uiu kla ir

3 -Ç A L IŞ M A K O Ş U L L A R I a) Ç a lr m a O r'.rr.:

1) Sorumlusu olduğu psrsoneii sevk/idare etmek.2)Grup Başmühendisliği görev tanım larında yer alan görevlere iiişkin iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine ve Kalite Yönetim Sistemi prensiplerine jygun olarak yerine getirilm esi, takıp ve kontrol edilmes: ve sonuçlandırılması ile gerektiğinde her türlü koordinasyonu yürütmek,1' yürütülmesini sağlam ak.3) M evzuat çerçevesine? görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.657 Sayılı DM K ile 399 sayılı KHK’nin tanıdığı yetkilere sanıp ar. Görev alanına giren konularda verilen işleri ve m evzuatça sabit görevleri yapm aktan sorumludur. A yrıca bu görev gizli evrak, evrak işlemleri, raporlar, yönetsel, ayni, m alzem e ve donanım sorum luluğu içermektedir.

V«>'

■ i v . n*OL V : 75-.>Loi»iC* * : f " r e r j - 1

C İT İM - 1 R T İF İK A \ E V A D İĞ E R E Ğ İT İM L E R3 -G E R E K L İ Y A B A N C I D İL VE D Ü Z E Y İ4 -G E R E K L İ H İZ M E T SÜ R ESİ

dtsiî Cr rev kapal; alanda yürütülmekted’r.

ı/rv^Iv.1. ijvDİGj ı .ABA■> .” KZe$rHBRSPV'S<M8S6t SB dk ^SBaSÎÎ çoht V ■']a__ __ _ Görev yoğun zihir.seı çaba gerektirmektedir.■I.D.- - A R A N M ^A t>

Vf İLLIK LFR~£.vr_3.r.:a otlırtı;.-:.

İlgii; m evzuatta b e 'itile :, şartları taşımak.

Page 9: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

•- » g g y -

RAPOR

PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı teknik hizmetler sınıfında çalışan personelin görev tanımları 25.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 15.05.2013 tarihinde revize edilmiştir. Revize edilen görev tanımlarının incelenmesinde merkez ve taşra teşkilatında çalışan teknik personelin görev tanımları yapılırken branşı, çalıştığı birim ve yaptığı işler gibi hususların yeteri kadar dikkate alınmadığı görülmüştür.

Şöyle ki;

1- Taşra teşkilatı görev tanımları yapılırken taşrada bulunan Yapı ve Teknik İşler Müdürü, Başmimar ve Mimar hariç diğer teknik elemanların çalışma koşulları için “görev kapalı/açık alanda yürütülmektedir.” ve “bu görev iş riski taşımaktadır.” ifadesi yer almasına rağmen yukarda bahsi geçen ünvanlardaki personel (Teknik İşler Müdürü, Başmimar, Mimar) sadece büroda çalışarak proje hazırlayan, inceleyen ve kapalı alanda çalışan iş riski olmayan personel olarak değerlendirilmiştir.

Oysa k i ;

Taşra teşkilatında çalışan başmimar, mimar unvanlı personel, mesleği gereği yeni bina projesi hazırlamak için etüt ve arazi çalışmaları ile birlikte bina tadilatı ve güçlendirilmesi yapılacak binalarda etüt ve röleve çalışmaları için görev mahallinin dışında görev yapmasının yanında, mühendis gibi yapım işlerinde kontrollük hizmetleri, geçici ve kesin kabul işlemleri, fiyat araştırma işlemleri, hale ediş düzenleme ve inceleme işlemleri de yapmaktadırlar.

Bu hususla ilgili olarak Başmüdürlükler de çalışan mimar unvanlı personelin, büro dışında yapmış oldukları işlerle ilgili olarak yaptıkları bazı işler aşağıda sıralanmıştır.

İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğü M im arları,Yalova PTT Hizmet Binası Yapım İşi (Kontrollük)Kadıköy PTT Başmüdürlük Binası Yapım İşi (Kontrollük)İzmit Başmüd. ve PTT Hizmet Binası Güçlendirme ve Tad. İşi (Proje ve Kontrollük) Bostancı PTT Bank Tadilatı (Proje ve Kontrollük)Büyükada PTT Bank Tadilatı (Proje ve Kontrollük)Sultangazi PTT Bank Tadilatı (Proje ve Kontrollük)Maltepe PTT Bank (Proje ve Kontrollük)Dudullu PTT Bank Tadilatı (Proje ve Kontrollük)150. Yıl Kargo işleme Merkezi Tadilatı (Proje ve Kontrollük)Kocaeli PTT Başmüd. Tadilatı (Proje Kontrollük)

İstanbul A vrupa Yakası Başmüdürlüğü M im arları,

Bakırköy Dağıtım ve Toplama Merkezi İnşaatı (Etüt, Proje, Kontrollük)Bahçelievler PTT Merkezi ve Dağıtım Toplama Merkezi Binası Güçlendirme ve Tadilatı (Etüt, Proje, Kontrollük)

Page 10: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

Beyoğlu PTT Merkezi Binası Güçlendirme ve Tadilatı (Etüt, Proje, Kontrollük)Beyazıt, Esenyurt, Orta-Güney, Osmaniye, Eşrefpaşa Batıköy, Bebek, Zeytinbumu, Celaliye, Gültepe, Güzelce ve birçok PTT Bank ve PTT Şubesi Tadilatları. PTT Bank Tadilatları (Etüt,Proje,Kontrollük)

Ankara Başmüdürlüğü Mimarları,

Etimesgut Dağıtım Toplama Merkezi Yapım İşi (Etüt, Proje , Kontrollük)Kastamonu PTT Lojman Binası Güçlendirme ve Proje Çalışmaları (Etüt,proje)Bolu Yeniçağ, Kıbrısçıki, Çankırı Şabanözü Binaları Yıkılıp Yeni Bina Yapım İşi (Etüt,Proje)Çankırı PTT Lojman Binası Güçlendirme ve Tadilat İşi (Etüt, Proje)Konutkent Dağıtım Hizmet Binası (Etüt, Proje, Kontrollük)Macunköy Kargo İşleme Merkezi Binası Proje Çalışmaları (Etür Proje)İsparta Senirkent PTT Hizmet Binası (Etüt,proje)İsparta Yenişarbademli (Etüt,proje)Afyonkarahisar PİM Modernizasyonu (Etüt, proje)Tüm Ankara Başmüdürlüğü Lojmanları Tadilat İşi (Röleve, Etüt, Proje)Şehir İçi ve Şehir Dışı Kiralamalar.

Trabzon Başmüdürlüğü M im arları,

Trabzon Posta İşleme Merkezi Tadilatı, (Etüd, Proje, Kontrollük)Trabzon Başmüdürlüğü Demekpazarı, Çambumu, Yomra, Sürmene, PTTBank Tadilatları, (Etüd, Proje, Kontrollük)Gümüşhane Başmüdürlük Binası Tadilatı, Etüd, Proje, Kontrollük)Giresun Başmüdürlük Binası Tadilatı, (Etüd, Proje, Kontrollük)Rize Başmüdürlüğü Gündoğdu, Fındıklı, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Ardeşen PTTBank Tadilatları,Artvin Başmüdürlüğü Hopa PTTBank Tadilatı, Artvin Başmüdürlük Binası,Ordu Başmüdürlüğü Fatsa, Mesudiye PTTBank Tadilatı,

İşlerinde görev yapmış ve yapmaktadırlar. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Ayrıca taşra teşkilatı görev tanımları yapılırken Yapı ve Teknik İşler Müdürü ile Personel Müdürü için aynı tanımlamalar yapılmıştır.

Oysa ki;

Yapı ve Teknik İşler Müdürleri aşağıda anlatılan iş ve işlemlerin kontrol amirliğini yürütmekte, kontrollük işlemlerinin dışındaki birçok işe de bizzat katılmaktadır. Dolayısı ile mühendis ve mimarın taşıdığı tüm riskleri taşımaktadır. Bu nedenle Teknik Müdürler için ayrı bir görev tanımı yapılması gerekmektedir.

Page 11: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

Merkez teşkilatı görev tanımlarından teknik hizmetler grubuna ait Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Teknik Uzman, Teknik Amir, Tekniker, Başteknisyen ve Teknisyen çalışma koşullan için “görev kapalı alanda yürütülmektedir.” ve “bu görev iş riski taşımamaktadır.” denilmektedir.

Oysa ki;

PTT Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında çalışan teknik elemanlar da Başmüdürlükte (taşrada) çalışan teknik elemanlar gibi bürolarındaki işlerinin yanında, Genel Müdürlük binası ile il içi ve il dışında farklı alan ve binalarda;

a- Yeni bina yapımı ve tadilat işlerinde arazi etütleri, bina incelemeleri (tadilatı ve güçlendirmesi yapılacak binalarda),

b- Gerek görülen binalarda fore kazık işlemleri,c- Betonarme ve çelik bina şantiyelerinde, kontrollük ve kabul işlemleri, (kontrollük

işlemleri esnasında teknik personel, kazı yapılması işlerinde, betonarme ve çelik işlerde kalıp demir muayenelerinde ile çatı imalatları esnasında yüksekten düşme, sıkışma ve personelin üzerine değişik malzemelerin düşmesi ve çarpması tehlikesi, trafo montaj ve muayene işlemlerinde yüksek gerilimle çalışılması esnasında elektriğe çarpılma olayları ile kalorifer kazanı fabrika muayenelerinde, şantiye doğalgaz ve kazan bağlantılarında her türlü patlama riski ile, elektrik tesisat test ve muayenelerinde elektrik çarpmalarıyla, bina çatılarında yapılan farklı dallarda ki iş ve işlemlerde düşme tehlikesi ile, asansör montaj ve kabulleri aşamasında düşme ve sıkışma tehlikeleri ile karşı karşıyadırlar.)

d- Güçlendirme yapılan bina şantiyelerinde, inceleme kontrollük ve kabul işlemleri, (kalıp duvar ve döşeme çökmesi nedeniyle sıkışma ve ezilme tehlikesi, yüksek yerlerden düşme tehlikesi ve yukarda belirtilen elektrik ve mekanik tehlikeler ile karşı karşıyadırlar.)

e- Tadilatı yapılan bina şantiyelerinde, inceleme kontrollük ve kabul işlemleri, (kalıp duvar ve döşeme çökmesi nedeniyle sıkışma ve ezilme tehlikesi, yüksek yerlerden düşme tehlikesi ve yukarda belirtilen elektrik ve mekanik tehlikeler ile karşı karşıyadırlar.)

f- Asansör İmalatları, (Yeni asansör imalatı, asansör bakım onarım işleri ile periyodik bakım işlerinde kontrollük, kabul ve inceleme işlerinde görev yapan personel düşme, sıkışma, ezilme riskleri ile karşı karşıyadırlar.)

g- Kurumda kullanılan bir çok cihazın fabrika testleri, kabulleri, montajları hatta periyodik bakımlarının yapılması gibi işlemleri (kazan test muayene montaj, jeneratör ve ups test muayene montaj, bilgisayar ve çevre birimleri, X-Ray cihazı gibi radyasyon yayan cihazlar, ,OMAS, OCR, konveyör sistemleri, diğer posta makineleri ve sistemleri montaj, kabul ve işletme aşamalarında radyasyona maruz kalma, elektriğe çarpılma, sıkışma, patlama, ezilme vb. tehlikelerle karşı karşıyadırlar.)

h- Karayolları HGS projesi kapsamında çalışan personelin yapmış olduğu etüt ve çalışmalar,

Page 12: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

t

i- Genel Müdürlükte (Merkez Teşkilatında) Bina İşletme Grup Başmühendisliğinde çalışan personel elektrik tesisat arıza ve bakımları, asansör arıza, bakım ve işletilmesi, kazan dairesi işletilmesi, marangozluk işleri gibi iş riski taşıyan işlerle uğraşmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlükte bulunan Ana sistem odası ile sistem odası elektrik ve klima alt yapısı, Jeneratör, UPS (aküler dahil) ve tesisatı, telefon ve network altyapısı işletilmesi vs. işleri Genel Müdürlük (Merkez) teşkilatı teknik elemanları tarafından yürütülmektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere Merkez teşkilatı teknik elemanları, yaptıkları işlerde çalışmakta olduğu büroların dışında yukarda belirtilen diğer açık alanlarda da görevlerini yürütmekte ve değişik iş riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadırlar.

Yukarda belirtilen işlere örnek olması açısından PTT Genel Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan ve iş riski taşıyan işlere ait bazı örnekler şunlardır.

9 Genel Müdürlük Asansörlerinin Yenilenmesi İşi (Proje, Kontrollük, Kabul)• Genel Müdürlük Binası Klima Yapım İşi (Proje, Kontrollük,Kabul)• Genel Müdürlük Binası Trafosunun ve AG Panolarının Yenilenmesi İşi (Proje,

Kontrollük,Kabul)• Asansörlerinin Yenilenmesi İşi (Proje, Kontrollük, Kabul)• Hatay Reyhanlı PTT Merkezi Tadilatı (Etüt, Proje, Kontrollük)• PTT Müze Binası İşi (Proje, Kontrollük,Kabul)• Kadıköy PTT Hizmet Binası İnşaatı Fore Kazık İşleri (Proje,

Kontrollük,Kabul)® Kadıköy PTT Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi (Proje, Kontrollük,Kabul)• İstanbul 150. Yıl PİM Binası tadilatı ve Akıllı Binaya Dönüştürülmesi İşi

(Proje, Kontrollük,Kabul)6 İstanbul Acıbadem PTT Evi Binası güçlendirilmesi tadilatı İşi (Proje,

Kontrollük,Kabul)9 Adapazarı Başmüdürlük ve PİM Binası Yapım İşi (Depremden Sonra Yıkım,

Etüt, Proje ve Kontrollük)6 İstanbul Atatürk Hava Limanı İç Hat Kargo Binası tadilatı ve Akıllı Binaya

Dönüştürülmesi İşi (Proje, Kontrollük,Kabul) e Ankara Oğulbey Ambarları tadilatı İşi (Proje, Kontrollük,Kabul)8 Ankara PTT BYS Binası Yılcım ve Yapım İşi (Proje, Kontrollük,Kabul)6 Genel Müdürlük binası klima, jeneratör ve ups bakım onarım ve işletilmesi.® Genel Müdürlük binası elektrik, mekanik ve zayıf akım (telefon, network,

alarm) tesisatı bakım onarım ve işletilmesi. e Jeneratör ve UPS fabrika test ve muayeneleri, vb.• Karayolları HGS projesi kapsamında yapılan etüt, proje ve imalat aşamalarında

karayollarında görev yapılması,® Genel Müdürlük bünyesinde olup gerek aynı binadaki gerekse başka

lokasyonlarda bulunan daire başkanlıklarındaki donanım ve network arızalan

Page 13: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

c Ankara Başmüdürlüğündeki network arızalan,® Ana Sistem odasındaki network arıza, bakım, onarım ve kontrolünün

yapılması,® Ana Sistem odasındaki Tandem Sistemleri ile diğer server ve yan ünitelerdeki

(swan, tape, modem, switch üniteleri v.b.) anza, bakım, onarım ve kontrollerinin yapılması,

e Konya’da kurulu bulunan Yedek Sistem network arıza, bakım ve kontrolü® Konya’da kurulu bulunan Tandem Sistemleri ile diğer server ve yan

ünitelerdeki (swan, tape, modem, switch üniteler v.b) arıza, bakım, onarım ve kontrolleri

8 Genel Müdürlük ve Konya’da kurulu bulunan sistem odalarındaki tümdonanım ve bağlı yan ünitelerinin kurulumu ve devreye alınması

® Araçların muayene kontrol ve kabulleri ile bakım ve onaranları® Asansör bakım onarımı, kazan dairesinin balcım onaranı, elektrik tesisat bakım

onarımı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik” in 1. maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan ımaden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kim yasallarla çalışılanı işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durum larında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmış işyerindeçalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarım belirlemek..... ”denilmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere özellikle yapı işleri çok tehlikeli işler statüsündedir.

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 29/03/2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazetede revize edilen “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” eki liste incelendiğinde PTT Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teknik elemanlarının çalıştığı iş dallarının yüksek riskli iş gruplarında yer aldığı görülecektir. (Ek-1)

Yukarda açıklanan gerekçeler doğrultusunda Taşra teşkilatında çalışan “Mimar”, “Başmimar” ve “Yapı ve Teknik İşler Müdürü” görev tanımlarıyla. Genel Müdürlük “(Merkez) teşkilatında çalışan teknik personelin” görev tanımlarının, taşra teşkilatında çalışan diğer teknik elamanların görev tanımlarında olduğu gibi “görev kapalı/açık alanda yürütülmektedir.” ve “bu görev iş riski taşımaktadır.” şeklinde değiştirilmesinin gerekli olduğu düşünmekteyiz.

Page 14: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

Bu itibarla, ilerde meydana gelebilecek, gerek Kurum u gerekse de çalışanı sor durum a sokacak hukuki süreçlerin yaşanmaması için raporumuzda belirtilen gerekçeler de dikkate alınarak bahse konu görev tanımlarının değiştirilmesini talep etmekteyiz.

Gereğini arz ederiz.

Ek2: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (4 sh.)

HAZIRLAYAN : PTT TEKDER YÖNETİM KURULU

Page 15: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

4

Efc-2

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

Tehlike Sınıfı

33 bak ine ve ekipm anların kurulum u ve onanmı33.12 Makinelerin onarımı33.12.06 Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı Tehlikeli33.12.07 Tartı aletlerinin bakım ve onarımı Az Tehlikeli

33.12.18 Büro ve muhasebe'makinelerin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri, hesap makineleri, vb.) Az Tehlikeli

33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı

33.14.01Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil) Tehlikeli

33.14.02Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı (bobinlerin tekrar sarımı dahil) Tehlikeli

33.14.03 Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı Tehlikeli33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kumlumu33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu

33.20.51

Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç))

Tehlikeli

D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağitım»35.11 Elektrik enerjisi üretimi35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi Çok Tehlikeli35.12 Elektrik enerjisinin iletimi

35.12.13Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi)

Çok Tehlikeli

35.13 E lektrik enerjisinin dağıtımı

35.13.01Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)

Çok Tehlikeli

35.13.02 Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı Tehlikeli35.14 Elektrik enerjisinin ticareti

35.14.01Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

35.14.02 Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) Az Tehlikeli

35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri Çok Tehlikeli

F İNŞAAT41 Bina inşaatı41.1 İnşaat p ro je lerin in ge liş tirilm esi41.10 İnşaat p ro je le rin in ge liş tirilm esi

41.10.01

Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Az Tehlikeli

41.10.02 Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri Cok Tehlikeli

41.10.03 işyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri Çok Tehlikeli41.2 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçla olmayan binaların inşaatı41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçls olmayan binaların inşaatı

Page 16: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

k *

41.20.01İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Çok Tehlikeli

41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) Çok Tehlikeli

41.20.03 Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması Çok Tehlikeli41.20.04 İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı Çok Tehlikeli

41.20.05Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon) Çok Tehlikeli

42.2 Hizmet projelerinin inşaatı42.22 Elektrik ve te lekom ünikasyon iç in hizmet pro je lerin in inşaatı

42.22.01Uzun mesafe elektrik ve telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)

Çok Tehlikeli

42.22.04Kısa mesafe (yerel) elektrik ve telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisinde dağıtım alt istasyonları vb.)

Çok Tehlikeli

42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı Çok Tehlikeli42.9 Bina dışı d iğer yapılara a it pro je lerin inşaatı

42.99Başka yerde sınıflandırılm am ış bina dışı d iğer yapılara a it projelerin inşaatı

42.99.04 Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı Çok Tehlikeli43 Özel inşaat faaliyetleri43.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması43.11 Yıkım43.11.01 Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi) Çok Tehlikeli43.12 Şantiyenin hazırlanması

43.12.01

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)

Çok Tehlikeli

43.13 Test sondajı ve delme

43.13.01Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç)

Çok Tehlikeli

43.2 E lektrik tesisatı, sıhhi tes isa t ve d iğer inşaat tesisatı faaliyetleri43.21 E lektrik tesisatı

43.21.01

Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu

Çok Tehlikeli

43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve ik lim lend irm e tesisat»

43.22.01

Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörleıinin kurulumu dahil)

Çok Tehlikeli

43.22.03Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.)

Çok Tehlikeli

43.22.05Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) Çok Tehlikeli

43.29 Diğer inşaat tesisatı

43.29.01Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri Çok Tehlikeli

Page 17: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

43.99.12Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri Çok Tehlikeli

43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması) Çok Tehlikeli

43.99.14Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.)

Tehlikeli

62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri

62.01.01Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

AzTehlikeli

62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetsen

62.02.01Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)

AzTehlikeli

62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

62.03.01 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri AzTehlikeli

62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

62.09.01 Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri AzTehlikeli

62.09.02Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)

AzTehlikeli

63 Bilgi hizmet faaliyetleri63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portallan63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

63.11.08Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)

AzTehlikeli

63.12 Web porta llan

63.12.01 Web portalı faaliyetleriAzTehlikeli

63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri63.99 Başka yerde sınıflandırılm am ış d iğer b ilg i hizm et faaliyetleri

63.99.01Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.)

AzTehlikeli

Page 18: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTTYÖNETİM KURULU

Karar tarih i 20 /03 /2013

Toplantı no. 08

Karar no. 113

TEKLİFİN

Tarihi No.su : Özeti :

KONU:

GEREKÇE:

20/03/2013 M alzem e D. 1632 Teknikerlere Giyim Eşyası Verilm esi.

Yönetim Kurulumuz O sm an TUR AL Başkanlığında, Ü yeler Münir Kaya AM ANVERM EZ, Dr. Ahm et G EN Ç , Özay ATBAŞ ve Yusuf TO P R A K ’ın katılımı ile 20/03/2013 tarihinde Genel M üdürlük binasında toplanmıştır.

G ündem in 2 inci m addesinde yer alan, Kuruluşum uzda Baştekrıisyen ve Teknisyenlere verilm ekte olan giyim eşyalarından aynı görevi ifa eden Teknikerlere de verilebilm esi için Yönetim K urulum uzun 01/02/2013 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan “PTT Personeli G iyim Eşyası Tablosu”nun güncellenm esi hakkında M alzem e Dairesi Başkanlığının 20 /03/2013 tarih ve 1632 sayılı teklifi incelenm iştir.

Yapılan inceleme neticesinde, Tekn ik işler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığının 19/02/2013 tarih ve 1161 sayılı yazısında; “ ...Genel bakım onarım esnasında Başteknisyen ve Teknisyenler gib i b irebir aynı görevi ifa eden Kuruluşum uzda görev yapan Teknikerlerin de PTT Personeli Giyim Eşyası Listesine dahil ed ile rek Başteknisyen ve Teknisyenlere verilen aynı istihkakın verilm esi” nin talep edildiği,

Bunun üzerine M alzem e D airesi Başkanlığının 06/03/2012 tarihli ve 1270 sayılı yazısı ile .19/10/1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazete'de yayım lanan m em urlara yapılacak j giyim eşyası yönetm eliğ in in 12/b m addesinde; “Üst Yönetim , bölge m üdürü, il müdürü, ] şube müdürü ve m üdür ünvanlı d iğer görevlilerle bunların yardım cılarına kariyerleri j (teknik, sağlık vb.) d ikkate a lınm ak suretiy le hiçbir şekilde giyecek yardımı yapılm az” denild iğ inden, Kuruluşum uzda görev yapan teknikerlerin bu kapsam da değerlendirip değerlendirilem iyeceği” konusunda tereddüde düşüldüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görüşünün soru lduğu, adıgeçen Başkanlığın 08/03/2013 tarih ve 64727241- 900-2915 sayılı yazısında; “ ...Y öne tim Kurulunun 23/11/2001 tarih ve 385 sayılı Kararına istinaden, Tekniker unvanının h iyerarşik yapı içerisine Teknik uzman seviyesinde değerlendirilm esinin yürürlükten kaldırıld ığı ve teşkilatım ıza tebliğ edild iğ i ." denildiği,

Belirtilerek,

Yönetim Kurulum uzca 01/02/2013 tarih ve 52 sayılı Kararı ile onaylanan “PTT Personeli Giyim Eşyası T a b lo s u n u n yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda. Başteknisyen ve Tekn isyen lere verilen giyim eşyalarının aynı görevi yapan ] kuru luşum uzda çalışan T ekn ike r personele de verilmesi hususunda Kurulum uza teklifte bulunulduğu,

Buna göre, genel bakım ve onarım esnasında Başteknisyen ve Teknisyenler gibi b irebir aynı görevi yapan T ekn ike r personele de Başteknisyen ve Teknisyenlere verilen giyim eşyalarının veri mesı ve yen iden düzenlenen “PTT Personeli G iyim Eşyası Tablosu" nun onaylanm asının uygun o lacağı sonucuna varılmıştır.

Page 19: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

IPTT

YÖNETİM KURULUKarar tarihi 20/03/2013

Toplantı no. 08

Karar no. 113

TEKLİFİN

TarihiNo.suÖzeti

KARAR:

- 2 -

Bu itibarla, genel bakım ve onarım esnasında Başteknısyen ve Teknisyenler gibi birebir i aynı görevi yapan Tekniker personele de Başteknisyen ve Teknisyenlere verilen giyim i eşyalarının verilm esi ve yeniden düzenlenen “PTT Personeli G iyim Eşyası Tablosu” nun ! onaylanm asına katılanların oybirliğ i ile 20/03/2013 tarihinde karar verilm iştir.

Osm an TURAL Yönetim Kurulu Başkanı

MünhalÜye

M ünir Kaya AM ANVERM EZ Üye

Dr. Ahmet GENÇ Üye

Ö zay A TBAŞ Üye

Yusuf TOPRAK Üye

W

I

Page 20: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

PTT PERSONELİ GİYİM EŞYASI TABLOSU

KADRO -ÜNVANI CİNSİMİKTARI

KULLANMA

SURESİParka 1 adet 3 yıl

Mont 1 adet 2 yıl

Yağm urluk 1 adet 5 yıl

Pantolon Kışlık 2 adet 1 yıl

PantolonYazlık 2 adet 1 yıl

T işört 3 adet 1 yıl

Kazak (birisi ince kazak) 2 adet 1 yıl

POSTA DAĞITICISI Bere 1 adet 2 yıl

(Başdağıtıcı - Dağıtıcı) Kep Kışlık 1 adet 2 yıl

Kep Yazlık 1 adet 2 yıl

Eldiven 1 çift 2 yıl

Kaşkol 1 adet 2 yıl

Bayan fu lar 1 adet 5 yıl

Kemer 1 adet 3 yıl

Çorap Kışlık 2 çift 1 yıl

Çorap Yazlık 2 çift 1 yır

Yürüyüş Ayakkabısı 1 çift 1 yıl

Bot 1 çift 1 yıl

Motosiklet kullanan dağıtıcılara ve baş dağıtıcılara verilecek koruyucu özel kıyafet (Baş dağıtıcılar hariç, bu kıyafet verilenlere

Kask 1 adet 5 yıl

Tulum 1 adet 3 yılstandart kıyafetlerde yer alan mont ve parka verilm eyecektir.) Mont (M otosiklet kullanım ına uygun) 1 adet 3 yıl

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5188 sayılı kanuna göre giyim eşyası verilir.

Takım elbise (Düz lacivert 3 düğme) 1 takım 1 yıl

Şoför İş tulumu 1 adet 1 yıl

Ayakkabı 1 çift 1 yıl

iş önlüğü 1 adet 1 yıl

Memur (Ambarda görev yapanlara) Ayakkabı 1 çift 1 yıl

Yağm urluk 1 adet 2 yıl

Hemşire forması 2 adet 1 yıl

HemşireAyakkabı 1 çift 1 yıl

Kep 2 adet 1 yıl

Çorap 2 çift 1 yıl

Tabib iş önlüğü 2 adet 1 yıl

Avukat Cüppe 1 adet 3 yıl

Eğitim M erkezinde fiilen eğitim görevi yapan personel

iş önlüğü 1 adet 1 yıl

Tekniker, Başteknisyerı ve Teknisyenİş önlüğü veya tulum veya iki parçalı iş elbisesi 1 adet 1 yıl

Ayakkabı 1 çift 1 yıl

Labaratuvarda fiilen çalışanlar İş önlüğü 2 adet 1 yıl

Aşçı ve HizmetliTakım elbise (Düz lacivert 3 düğme) 1 takım 1 yıl

Ayakkabı 1 çift 1 yıl

Page 21: PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ · PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ (PTT TEKDER) "KURUM İDARE KURUL TOPLANTISI" KASIM 2014 GÖRÜŞ ÖNERİLERİ

24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete S ayı: 23717

BAKANLAR KURULU KARARI

k a r a r Sayısı : 2013 /5002

Program cı v e çözüm ley ic i unvan la r ın ın 657 sayılı D evle t M em urlar ı K a n u n u n u n 36 ncı m addes in in birinci

f ıkras ın ın T ekn ik H izm e t le r Sınıfı başlıklı 11 n um ara l ı bendi k ap sam ın a al ınması: M a l iye ve Milli Eğit im Bakanlık ları

i le Devle t Personel B aşkan l ığ ın ın g ö rü ş le r in e d a y an an B aşbakan Y ard ım cıl ığ ın ın 12/6/2013 tarihli ve 1974 sayılı

tek lifi üzerine, adı g eçen K a n u n u n 36 ncı m ad d es in in O rtak H ü k ü m le r b ö lü m ü n ü n (G) ben d in e göre , Bakanlar

K u r u lu 'n c a 24 /6 /2013 ta r ih inde kararlaşt ırı lm ış tır .

A b d u llah G Ü L

C U M H U R B A Ş K A N I

R e c e p T a y y ip E R D O Ğ A N

B a ş b a k a n

B . A R IN Ç

B a ş b a k a n Y a rd ım c ıs ı

A . B A B A C A N

B a ş b a k a n Y a rd ım c ıs ı

B . A T A L A Y

B a ş b a k a n Y a rd ım c ıs ı

B . B O Z D A Ğ

B a ş b a k a n Y a rd ım c ıs ı

S. E R G İN

A d a le t B a k a n ı

F Ş A H İN

A ile v e S o s y a l P o l i t ik a la r B a k a n ı

E . B A Ğ IŞ

A v r u p a B ir l iğ i B a k a m

N . E R G U N

B ilim . S a n a y r v e T e k n o lo j i B a k a n ı

F . Ç E L İK

Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n lik B a k a n ı

E . B A Y R A K T A R

Ç e v re v e Ş e h i r c i l ik B a k a n ı

A . D A V U T O Ğ L U

D ış iş le r i B a k a n ı

M Z . Ç A Ğ L A Y A N

E k o n o m i B a k a n ı

T . Y IL D IZ

E n e r ji v e T a b i i K a y n a k la r B a k a n ı

S . K IL IÇ

G e n ç l ik v e S p o r B a k a m

M . M .E K E R

G ıd a . T a r ım v e H a y v a n c ı l ık B a k a n ı

H . Y A Z IC I

G ü m r ü k v e T ic a re t B a k a n ı

M .G Ü L E R

İç iş le r i B a k a n ı

C . Y I L M A Z

K a lk ın m a B a k a n ı

Ö . Ç E L İK

K ü l tü r v e T u r iz m B a k a n ı

M Ş İM Ş E K

M a liy e B a k a n ı

N . A V C I

M ill i E ğ i t im B a k a n ı

İ. Y I L M A Z

M ill i S a v u n m a B a k a n ı

V E R O Ğ L U

O r m a n v e S u İş le r i B a k a n ı

M . M Ü E Z Z İ N O Ğ L U

S a ğ l ık B a k a n ı

B . Y I L D IR IM

U la ş t ı rm a , D e n iz c i l ik v e H a b e r le ş m e B a k a n ı