Top Banner
Przyszłość regionu lubelskiego Wykonała: Agnieszka Pyt Kl. III
12

Przyszłość regionu lubelskiego

Jan 01, 2016

Download

Documents

vanna-stanley

Przyszłość regionu lubelskiego. Wykonała: Agnieszka Pytka Kl. III N. Położenie. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Przyszłość regionu lubelskiego

Przyszłość regionu lubelskiego

Wykonała: Agnieszka Pytka Kl. III N

Page 2: Przyszłość regionu lubelskiego

Położenie

Lubelszczyzna położona jest w północno-wschodniej Małopolsce, głównie w środkowym i częściowo dolnym dorzeczu rzeki Wieprz. Region od północy zamknięty jest rzekami Wieprz i Tyśmienica, zaś na południu sięga po dolny San.

Większa część krainy położona jest w obecnym województwie lubelskim, lecz jej południowe krańce do okolic dolnego Sanu i Puszczy Solskiej leżą w woj. Podkarpackim

Page 3: Przyszłość regionu lubelskiego

Nazwa regionu

Lubelszczyzna, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od nazwy jej stolicy – Lublina. Nazwa Lublin znana jest już od najstarszych zapisków z 1228 (Lublin). Jedna z legend głosi, że nazwa pochodzi od nazwy ryby lin, którą można spotkać w zalewie Zemborzyckim.

Page 4: Przyszłość regionu lubelskiego

Symbol Lubelszczyzny

Głównym symbolem jest herb. Herbem ziemi lubelskiej i

przedrozbiorowego województwa lubelskiego jest biały jeleń na czerwonym tle ze złotymi rogami, kopytami i koroną zawieszoną na szyi. Herb ten pojawił się około połowy XIV wieku. Po utworzeniu województwa lubelskiego w 1474 roku herb ten staje się herbem wojewódzkim

Page 5: Przyszłość regionu lubelskiego

Przemysł

W Puławach silnie rozwinięty jest przemysł chemiczny. W kilku ośrodkach miejskich pozycje pierwszorzędną zajmuje produkcja żywności m.in. w Milejowie, Lublinie oraz Łukowie. W Lublinie istnieje ponadto przemysł samochodowy. W energię elektryczną zaopatrują mieszkańców Lubelszczyzny dwie elektrownie cieplne o mocy poniżej 500 MW w Puławach i stolicy regionu – Lublinie. Na terenie krainy znajduje się jedno z największych polskich złóż węgla kamiennego – Zagłębie lubelskie. Działa tu spółka Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA posiadająca jedną kopalnię. Powstała w styczniu 1975 roku jako Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

Page 6: Przyszłość regionu lubelskiego
Page 7: Przyszłość regionu lubelskiego

Usługi

Centrum usługowym regionu jest jego stolica Lublin. Znajduje się tutaj Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W mieście rozwinięte są usługi finansowe oraz kulturalne.

Page 8: Przyszłość regionu lubelskiego

Turystyka

Walory przyrodnicze : Swój początek ma tutaj Szlak Roztoczański,

przy którym znajdują się wąwozy lessowe

Page 9: Przyszłość regionu lubelskiego

Pałace, dwory i zespoły parkowe

Najbardziej znany zespół pałacowo-parkowy na Lubelszczyźnie znajduje się w Kozłówce. Bardzo ważny dla Lubelszczyzny jest również zespół z romantycznym ogrodem w stylu angielskim w Puławach, gdzie znajduje się Pałac Czartoryskich, a także Park Zdrojowy w Nałęczowie z Pałacem Małachowskich. Liczne pałace znajdują się również w Lublinie, np. Pałac Czartoryskich i Pałac Lubomirskich. Ponadto zespoły pałacowo-parkowe mieszczą się w Lubartowie, Opolu Lubelskim, a także w Wierzchowiskach II, który to zespół został odrestaurowany i służy obecnie celom rekreacyjno-gastronomicznym. W Czemiernikach z kolei znajduje się zespół zamkowo-pałacowy.

Page 10: Przyszłość regionu lubelskiego
Page 11: Przyszłość regionu lubelskiego

Europejska stolica kultury Obecnie Lublin stara

się o zostanie Europejską Stolica Kultury 2016

Page 12: Przyszłość regionu lubelskiego

Ale to nie wszystko. W województwie lubelskim planowane sa jeszcze inne inwestycje, które mogą przyczynić się do rozwoju naszego regionu; m. in. planowane jest wybudowanie lotniska w Świdniku. Region lubelski jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów. Mamy wiele pięknych miejsc, które warto zwiedzić. Bardzo dobrze rozwija się też agroturystyka. Poza turystyką na dobrym poziomie jest gospodarka i przemysł.

Nasz region może jeszcze bardzo wiele i warto w niego inwestować.