Top Banner
Ekološki prihvatljiva prometna rješenja (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i logistika (projekt Mobilitis) Prva javna rasprava 10. studenog 2017.
63

(projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Aug 30, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

(projekt Green Fusion)

Inteligentni transportni sustavi i logistika

(projekt Mobilitis)

Prva javna rasprava

10. studenog 2017.

Page 2: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Sadržaj

1. Uvod i ciljevi

2. Temelj analize

3. Razvoj ekološki prihvatljivih vozila i plovila

4. Razvoj ekološki prihvatljivih vozila i plovila u RH

5. Mapa sektora Ekološki prihvatljivih prometnih rješenja

6. ITS u svijetu

7. ITS u Republici Hrvatskoj

8. Mapa ITS sektora

9. Rasprava

10. Sljedeći koraci

Page 3: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

1. Uvod i ciljevi

Page 4: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Strategija pametne specijalizacije

Zdravlje i

kvaliteta života

Energija i

održivi okoliš

Promet i

mobilnostSigurnost

Hrana i

bioekonomija

KET

ICT

Proizvodnja dijelova i sustava

visoke dodane vrijednosti za

cestovna i željeznička vozila

Ekološki prihvatljiva prometna

rješenja

Inteligentni transportni sustavi i

logistika

Page 5: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

➢ U okviru provedbe Strategije pametne specijalizacije, Ministarstvo gospodarstva,

poduzetništva i obrta u suradnji s Centrom za industrijski razvoj započelo je ovaj projekt –

uz savjetodavnu podršku Svjetske banke – kako bi se:

Svrha i ciljevi projekta

Povećala konkurentnost

Potaknuo izvoz

Potaknule inovacije

Page 6: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Svrha i ciljevi projekta

Analizirati strateške opcije za

budućnost te olakšati i

potaknuti inovacije

Poboljšati poslovno okruženje

u svrhu poticanja rasta

lokalnih tvrtki

Ojačati konkurentnost tvrtki

Page 7: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Faze projekta

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

Tri faze

3. javni sastanak

travanj 2018.

2. javni sastanak

veljača 2018.

1. javni sastanak

10. studeni 2017.

Page 8: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Faze projekta

Praćenje implementacije…..

Nakon 3. faze:

…pružat će CIRAZ i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i

obrta. Stojimo Vam na raspolaganju…

Page 9: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Svrha 1. javnog sastanka

Zajednički identificirati glavne izazove

industrije

➢ Kratak pregled ekološki prihvatljivih prometnih rješenja te

inteligentnih transportnih sustava i logistike

➢ Iznošenje vašeg viđenja izazova i prilika

Page 10: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Svrha i ciljevi projekta

➢ Sužavanje S3 pod-tematskih prioritetnih područja

➢ Poboljšanje poslovnog okruženja u svrhu stvaranja novih

tržišnih prilika:

▪ Poboljšanje javno-privatnog dijaloga

▪ Identificiranje budućih tržišta

▪ Pokretanje novih aktivnosti

▪ Poboljšanje prepoznatljivosti tvrtki

➢ Zajednički odrediti strateške smjernice koje će pomoći da tvrtke

u hrvatskom prehrambenom sektoru budu konkurentnije

Page 11: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Svrha i ciljevi projekta

➢ Pružanje informacija i davanje prijedloga

▪ Uvid u strateški smjer razvoja tvrtke

▪ Inovacije, razvoj novih tržišnih niša i izvoznih destinacija

▪ Suradnja s predstavnicima znanstveno-istraživačkog sektora

➢ Sudjelovanje na javnim sastancima, pozivanje drugih tvrtki da se

pridruže inicijativi i doprinos definiranju smjernica u sljedećim

fazama projekta

Uloga poduzeća

Page 12: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Svrha i ciljevi projekta

➢ Donošenje konkretnog plana aktivnosti u svrhu poboljšanja

poslovnog okruženja kako bi tvrtke u hrvatskom sektoru

autoindustrije i željezničke industrije bile konkurentnije na

zahtjevnom i dinamičnom tržištu

Ishod

Page 13: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

2. Temelj analize

Page 14: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja – faktor u smanjenju

utjecaja na klimatske promjene

Video: Pariški sporazum: svijet ujedinjen u borbi protiv klimatskih

promjena

https://youtu.be/5Tf5Hxa_dKs

Izvor: Europska komisija

13

Page 15: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Gustoća naseljenosti u svijetu

Izvor: ArcGIS

Page 16: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Ukupna emisija stakleničkih plinova u svijetu prema sektorima

(2010.g.)

Izvor: IPCC

15

Page 17: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Emisija stakleničkih plinova prema obliku transporta (1970. - 2010.)

Izvor: IPCC16

Page 18: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Trend emisija u EU (prema sektorima, 1990. - 2014.)

Izvor: Europska komisija

17

Note: *Transport includes international aviation but excludes international maritime;

** Other include fugitive emissions from fuels, waste management and indirect CO2 emissions

Page 19: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Udio potražnje za energijom prema obliku transporta u EU (2010. godina)

Izvor: IPCC

Page 20: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

2 glavna problema rasta broja stanovnika u urbanim

sredinama

Rast broja urbane populacije

OnečišćenjeEkološki

prihvatljiva prometna rješenja

Prometni zastojiInteligentni

transportni sustavi i logistika

Page 21: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Područja primjene ekološki prihvatljivih prometnih rješenja

20

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Zrak

Kopno

Voda

Page 22: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

3. Razvoj ekološki prihvatljivih

vozila i plovila

Page 23: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Razvoj ekološki prihvatljivih vozila

Izvor: Bloomberg New Energy Finance Summit

Prikaz dostupnosti modela BEV vozila u 2020. godini

Page 24: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Kako možemo brodove učiniti ekološki prihvatljivijima?

• Različiti izvori energije i hibridna rješenja za strojeve

• Tehnologije pročišćavanja i smanjenja ispušnih plinova (scrubber)

• Brodovi koji koriste LNG kao pogonsko gorivo

• Učinkovitiji strojevi i optimizacija rashladnog sustava

• Nove boje

• Unaprijeđeni dizajn efikasnog propelera broda

• Sustav pročišćavanja balastnih voda

• Korištenje obnovljivih izvora i diversifikacija pogonskog goriva

Page 25: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Razvoj ekološki prihvatljivih plovila

Izvor: DNV

Page 26: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

4. Razvoj ekološki prihvatljivih

vozila i plovila u RH

Page 27: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Prihod industrije u razdoblju od 2013. - 2015.

Izvor: HGK

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

C291-Proizvodnjamotornih vozila

C301-Gradnja brodovai čamaca

C293-Proizvodnjadijelova i pribora za

motorna vozila

13.039.026

63.424.591

34.044.869

7.772.200

96.295.338

38.017.288

10.917.355

101.976.339

44.955.774

u U

S $

2013 2014 2015

Page 28: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

5. Mapa sektora Ekološki

prihvatljivih prometnih rješenja

Page 29: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Ulazne

sirovine i

oprema

Proizvodnja

vozila i sustava

Proizvodnja

dijelova

Prodaja i

marketing

Post-prodaja

Električni i

elektronički dijelovi

Nacionalni

distributeri

Distribucija

dijelova

Nadogradnja vozila Usluge i dijeloviRecikliranje

Cestovna vozila

Posebna vozila i

strojevi

Veleprodaja

Maloprodaja

Karoserije i dijelovi

Šasije i pogonski

dijelovi

Gume

Motori i dijelovi

Oprema, alati i

strojevi

Metali

Koža i tekstil

Plastika i guma

Staklo

Ekološki prihvatljiva cestovna vozilima

Fleet

managementBaterijski sustavi

DR

ŽA

VN

E IN

ST

ITU

CIJ

E I

RE

GU

LA

TO

RN

A T

IJE

LA

AK

AD

EM

SK

E I Z

NA

NS

TV

EN

O-I

ST

RA

ŽIV

KE

INS

TIT

UC

IJE

TE

ST

IRA

NJE

I C

ER

TIF

IKA

CIJ

A

PR

OF

ES

ION

ALN

A U

DR

EN

JA

, A

GE

NC

IJE

I

OR

GA

NIZ

AC

IJE

ZA

PO

DR

ŠK

U S

EK

TO

RU

Page 30: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Fakultet

strojarstva i

brodogradnje

(Sveučilište u

Zagrebu)

PROFESIONALNA UDRUŽENJA, AGENCIJE I ORGANIZACIJE ZA PODRŠKU SEKTORU

TESTIRANJE I CERTIFIKACIJA

AKADEMSKE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE INSTITUCIJE

DRŽAVNE INSTITUCIJE I REGULATORNA TIJELA

Fakultet

elektrotehnike i

računarstva

(Sveučilište u

Zagrebu)

Ministarstvo

mora,

prometa i

infrastrukture

Istarska

razvojna

agencija

Energetski

institut Hrvoje

Požar

Ministarstvo

gospodarstva

poduzetništva

i obrta

Ministarstvo

vanjskih i

europskih

poslova

Hrvatska

gospodarska

komora

Ministarstvo

regionalnoga

razvoja i

fondova

Europske unije

Razvojna

agencija

Zagreb

IRI Centar

d.o.o.

Inovacijski

centar Nikola

Tesla

Tehnički

fakultet

(Sveučilište u

Rijeci)

Metalurški

fakultet

(Sveučilište u

Zagrebu)

Ministarstvo

znanosti i

obrazovanja

Ministarstvo

zaštite

okoliša i

energetike

Ministarstvo

unutarnjih

poslova

Državni

zavod za

intelektualno

vlasništvo

Fakultet

elektrotehnike,

strojarstva i

brodogradnje

(Sveučilište u

Splitu)

Ministarstvo

graditeljstva i

prostornog

uređenja

Državni zavod

za intelektualno

vlasništvo

Energetski

institut Hrvoje

Požar

Končar -

Institut za

elektrotehniku

d.d.

Končar - Institut

za elektrotehniku

d.d.

Ustanova Centar

za istraživanje

materijala Istarske

županije METRIS

Institut Ruđer

Bošković

Klaster

Inteligentna

energija

Page 31: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Proizvodnja

komponenti

Distribucija

komponenti

Sklapanje i

integracija

Post-prodaja

Ekološki prihvatljiva plovila

DR

ŽA

VN

E IN

ST

ITU

CIJ

E I

RE

GU

LA

TO

RN

A T

IJE

LA

AK

AD

EM

SK

E I Z

NA

NS

TV

EN

O-I

ST

RA

ŽIV

KE

INS

TIT

UC

IJE

TE

ST

IRA

NJE

I C

ER

TIF

IKA

CIJ

A

PR

OF

ES

ION

ALN

A U

DR

EN

JA

, A

GE

NC

IJE

I

OR

GA

NIZ

AC

IJE

ZA

PO

DR

ŠK

U S

EK

TO

RU

Dizajn

Usluga

podrške

proizvodnji

Planiranje materijala i

nabavka

Planiranje proizvodnje i

inženjering

Temeljni

dizajn

Preliminarni

dizajn

Konceptualni

dizajnDetaljni

dizajn

Komponente

trupa i

opremanje

Platforme

sistemskih

komponenti

Misijske

sistemske

komponente

Platforme

sistemskih

komponenti

Misijske sistemske

komponente

Komponente

trupa i

opremanje

Platformska

sistemska

integracija

Misijska sistemska

integracija

Integracija

trupa i

opremanje

Usluga remonta

i popravaka (In-

service support)

Tehnološki

treninzi &

podrška

kupcima

Recikliranje Usluge

Page 32: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Fakultet

strojarstva i

brodogradnje

(Sveučilište u

Zagrebu)

PROFESIONALNA UDRUŽENJA, AGENCIJE I ORGANIZACIJE ZA PODRŠKU SEKTORU

TESTIRANJE I CERTIFIKACIJA

AKADEMSKE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE INSTITUCIJE

DRŽAVNE INSTITUCIJE I REGULATORNA TIJELA

Fakultet

elektrotehnike i

računarstva

(Sveučilište u

Zagrebu)

Ministarstvo

mora,

prometa i

infrastrukture

Energetski

institut Hrvoje

Požar

Ministarstvo

gospodarstva,

poduzetništva

i obrta

Ministarstvo

vanjskih i

europskih

poslova

Ministarstvo

regionalnoga

razvoja i

fondova

Europske unije

Razvojna

agencija Zagreb

Tehnički

fakultet

(Sveučilište u

Rijeci)

Metalurški

fakultet

(Sveučilište u

Zagrebu)

Ministarstvo

znanosti i

obrazovanja

Ministarstvo

zaštite

okoliša i

energetike

Ministarstvo

unutarnjih

poslova

Državni

zavod za

intelektualno

vlasništvo

Fakultet

elektrotehnike,

strojarstva i

brodogradnje

(Sveučilište u

Splitu)

Pomorski

fakultet

(Sveučilište u

Splitu)

Hrvatski

registar

brodova

Inovacijski

centar Nikola

Tesla

Državni zavod

za intelektualno

vlasništvo

Energetski

institut Hrvoje

Požar

Končar - Institut

za elektrotehniku

d.d.

Hrvatska

akreditacijska

agencija

Istarska

razvojna

agencija

Hrvatska

gospodarska

komora

Klaster

intermodalnog

prijevoza

CEKOM

Brodogradnja

Ustanova Centar

za istraživanje

materijala

Istarske županije

METRIS

Hrvatska udruga

poslodavaca-

Udruga

nautičkog

sektora

Klaster

Inteligentna

energija

Hrvatska

udruga

brodara

Mare

Nostrum

Hrvatska

brodogradnja -

Jadranbrod

d.d.

Page 33: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Geografska rasprostranjenost poduzeća iz Ekološki prihvatljivih prometnih

rješenja

32

Page 34: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Geografske rasprostranjenosti svih dionika Ekološki prihvatljivih prometnih

rješenja

33

Page 35: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

6. ITS u svijetu

Page 36: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Definicija

➢ „Inteligentni prometni sustavi” ili „ITS” označava sustave u kojima

se informacijske i komunikacijske tehnologije primjenjuju u

području cestovnog prometa, uključujući infrastrukturu, vozila i

korisnike, te u upravljanju prometom i upravljanju mobilnosti, kao

i za veze s ostalim vrstama prijevoza (2010/40/EU)

➢ informacijsko-komunikacijska (ICT) nadogradnja nad klasičnim,

postojećim prometnim, transportnim i logističkim sustavima.

Page 37: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Počeci

➢ 1939. - Svjetski sajam u New Yorku

FUTURAMA – vizija svijeta za 20

godina unaprijed (1960.)

➢ automatizirane autoceste bazirane

na 4 principa:

➢ SIGURNOST

➢ UDOBNOST

➢ BRZINA

➢ EKONOMIČNOST

UTOPIJA?

Izvor: New York World’s Fair, “Futurama: Highways

& Horizons,” 1939. Credit: General Motors

Page 38: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Prometni problemi

➢ PROMETNA ZAGUŠENJA

UTOPIJA?

➢ ZAGAĐENJA

➢ PROMETNE NESREĆE

Izvor: 24 sata

Izvor: Net.hr

Izvor: Net.hr

Page 39: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Ciljevi

➢ Unapređenje transportnog

sustava uporabom informacija,

komunikacija i kontrolnih

tehnologija koji bi bio efikasniji i

sigurniji uz mjerljive parametre:

UTOPIJA?

▪ sigurnost

▪ mobilnost

▪ produktivnost

▪ ekološki aspekti i energetska efikasnost

Izvor: thebeijinger.com

Page 40: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Koristi i nedostaci ITS-a (primjeri)

➢ Povećana sigurnost prometa

➢ Bolji prometni tokovi

➢ Manji troškovi prijevoza

➢ Manja zagađenja

➢ Povećanje poslovnih aktivnosti

➢ Bolje korisničko prihvaćanje

➢ Bolja informiranost

➢ Nova radna mjesta

UTOPIJA?

Početne poteškoće u

razumijevanju

Troškovi ITS opreme

Pitanja privatnosti i sigurnosti

podataka

Velika kompleksnost sustava

Standardizacija

Koristi Nedostaci

Page 41: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Tradicionalna ITS rješenja

UTOPIJA?SATELITSKA

NAVIGACIJA

PROMETNE I

PUTNE

INFORMACIJE

ADAPTIVNI

PROMETNI

ZNAKOVI

ELEKTRONSKA

NAPLATA

CESTARINE

Page 42: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Tradicionalna ITS rješenja (II)

je SPOR... i FRAGMENTIRAN

RAZVOJ NACIONALNIH ITS-ova

ITS

Akcijski

plan

2010 EU

Page 43: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

KAKO?

➢ Putem dostupnosti točnih, pouzdanih prometnih i

putnih podataka u realnom vremenu

➢ Poboljšanjem prometnog upravljanja na

transportnim koridorima EU

➢ Integracijom ITS aplikacija putem otvorene

platforme

➢ Unapređenjem cestovne sigurnosti

➢ Unapređenjem komunikacije između vozila i

cestovne infrastrukture

Page 44: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Cooperative ITS (C-ITS) – sustav interoperabilnih

sustava

➢ nadogradnja postojećeg ITS-a sa karakteristikom da su

pružene usluge obogaćene uporabom dinamičkih informacija

u realnom vremenu od strane sudionika sličnih funkcionalnosti

Izvor: Movimento

V2V

V2I

V2X

Page 45: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Cooperative ITS – sustav interoperabilnih sustava

Izvor: ETSI 2012

Page 46: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

7. ITS u Republici Hrvatskoj

Page 47: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Pozicija Republike Hrvatske

Idealan geostrateški i

geoprometni položaj

unutar EU posebno za

integrirani i intermodalni

transport

Izvor: DDS-EURO

Page 48: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Pozicija Republike Hrvatske

Visoki

stupanj

izgrađenosti

cestovne

infrastrukture

(autoceste i

tuneli)

Izvor: HUKA-Hrvatska udruga koncesionara za autoceste sa

naplatom cestarine

Page 49: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Razvoj ITS-a u Republici Hrvatskoj

1. FAZA:

Implementacija ITS aktivnosti i rješenja kroz izgradnju i

modernizaciju autocesta i tunela

2. FAZA:

Primjena ITS rješenja na temelju Nacionalnog programa

za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu (2014)

CROCODILE II CROATIA

3. FAZA: ???

Page 50: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Temelji ITS-a

• Udruga ITS CROATIA

• Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i

transporta

• Nekoliko svjetskih korporacija imaju centre u RH za razvoj

globalnih ITS rješenja

• Snažni znanstveni kapaciteti

Page 51: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

8. Mapa ITS sektora

Page 52: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

INFRASTRUKTURNA

IZGRADNJA,

OPREMANJE I

INŽENJERING

PROIZVODI,

KOMPONENTE I

TEHNOLOGIJA

VEZANI NA ITS

ITS USLUGE,

PROCESI &

APLIKACIJE

INFRASTRUKTURAOPERATERI I

KONCESIONARI

SUSTAVI ZA

PROMETNU

SIGNALIZACIJU

DETEKCIJA,

SENZORIKA &

PRIKUPLJANJE

PODATAKA

PRIJEVOZ PO

POZIVU (DRT)

SIGURNOSNA I

PODATKOVNA

ZAŠTITA

INFORMACIJSKE

USLUGE ZA

PUTNIKE

UPRAVLJANJE

PROMETOM I

SIGURNOSTI

NAPLATA

VOZARINA I

CESTARINA

ITS OLAKŠANI

PROCESI

OPERATIONS

MANAGEMENT

POMOĆNI

SUSTAVI VOZILA

ZA VOZAČE

BEŽIČNI

KOMUNIKACIJSKI

SUSTAVI

KUPCI B2B / B2G B2C KORISNICI

PR

OF

ES

ION

ALN

A U

DR

EN

JA

, A

GE

NC

IJE

I

OR

GA

NIZ

AC

IJE

ZA

PO

DR

ŠK

U S

EK

TO

RU

DR

ŽA

VN

E IN

ST

ITU

CIJ

E I

RE

GU

LA

TO

RN

A T

IJE

LA

STA

ND

AR

DIZ

AC

IJA

I C

ER

TIF

IKA

CIJ

A

AK

AD

EM

SK

E I Z

NA

NS

TV

EN

O IS

TR

IVA

ČK

E

INS

TIT

UC

IJE

Page 53: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Fakultet strojarstva i

brodogradnje

Sveučilišta u Zagrebu

DRŽAVNE INSTITUCIJE I REGULATORNA TIJELA

STANDARDIZACIJA I CERTIFIKACIJA

AKADEMSKE I ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE INSTITUCIJE

PROFESIONALNA UDRUŽENJA, AGENCIJE I ORGANIZACIJE ZA PODRŠKU SEKTORU

Ministarstvo

regionalnog razvoja

i fondova EU

Fakultet elektrotehnike

i računalstva

Sveučilišta u Zagrebu

Ministarstvo mora,

prometa i

infrastrukture

Hrvatski zavod za

norme

Institut IGH

Ministarstvo

unutarnjih poslova

Fakultet prometnih

znanosti Sveučilišta u

Zagrebu

ITS Hrvatska

Hrvatska komora

inženjera tehnologije

prometa i transporta

Hrvatski auto klub

Hrvatska regulatorna

agencija za mrežne

djelatnosti - HAKOM

Pomorski fakultet u

Rijeci

Građevinski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet organizacije i

informatike, VŽ

Sveučilišta u Zagrebu

Ministarstvo

znanosti i

obrazovanja

Ministarstvo

graditeljstva i

prostornog uređenja

Ministarstvo

gospodarstva,

poduzetništva i obrta

Državna uprava za

zaštitu i spašavanje

HAMAG-BICROHrvatska udruga

koncesionara za

autoceste - HUKA

Hrvatska

gospodarska

komora

Županijske uprave

za ceste

Fakultet

elektrotehnike,

računarstva i

informacijskih

tehnologija, OS

Udruge hrvatskih

cestovnih

prijevoznika

Page 54: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Koncentracija tvrtki u ITS sektoru

Page 55: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Koncentracija znanstvenih, regulatornih i drugih

potpornih tijela

Page 56: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

9. Rasprava

Page 57: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Kupci

Potražnja

Page 58: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Kupci

Inovativnost

Page 59: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Kupci

Suradnja

Page 60: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

10. Sljedeći koraci

Page 61: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Sljedeći koraci

Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnosti

3. javni sastanaktravanj 2018.

2. javni sastanakveljača 2018.

Page 62: (projekt Green Fusion) Inteligentni transportni sustavi i ... · „Inteligentniprometni sustavi”ili „ITS”označavasustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije

Kontakt

Helena Đerek, mag. oec.

Hrvatska gospodarska komora

CIRAZ - Centar za industrijski razvoj

Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb

E-mail: [email protected]

Tel.: +385 (0)1 207-8011

Fax: +385 (0)1 207-8009

Web: www.ciraz.hr

Ružica Jajčević

Svjetska banka

Radnička cesta 80/IX, HR-10000 Zagreb

E-mail: [email protected]

Tel.: +385 (0)1 2357-222

Web: www.worldbank.org

Christian Springer

Hrvatska gospodarska komora

CIRAZ - Centar za industrijski razvoj

Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb

E-mail: [email protected]

Tel.: +385 (0)1 207-8031

Fax: +385 (0)1 207-8009

Web: www.ciraz.hr