Top Banner
1.Susun langkah proses pembinaan projek mengikut urutan. A : Membuat kemasan B : Mengukur dan menanda C : Mencantum dan memasan Susun semula proses tersebut dalam ruangan yang disediakan. Jawapan C telah disediakan. B D C A [3 markah] 2.Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan pengikat dalam k pembinaan projek. Nyatakan nama pengikat tersebut dengan menulis yang disediakan. a. b. c.
12

ppt 2015 (Repaired).docx

Nov 05, 2015

Download

Documents

YANIE
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

1. Susun langkah proses pembinaan projek mengikut urutan.

A: Membuat kemasanB: Mengukur dan menandaC: Mencantum dan memasangD: Memotong dan membentukSusun semula proses tersebut dalam ruangan yang disediakan. Jawapan C telah disediakan. B D C A[3 markah]

2. Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan pengikat dalam kerja-kerja pembinaan projek. Nyatakan nama pengikat tersebut dengan menulis dalam ruangan yang disediakan.

a.b.c.

RIVETSKRUPAKU

[3 markah]3 Jadual 1 menunjukkan kos untuk membuat satu unit produk reka bentuk.Jadual 1

Bil.BahanKos (RM)

1Kayu3.00

2Kepingan aluminium0.70

3Papan lapis0.80

4Paku panel0.20

5Bahan kemasan0.50

Jumlah5.20

Kos upah = RM1.20Kos overhed= RM0.20

Hitungkan kos pengeluaran untuk 30 unit produk itu. (Tunjukkan cara pengiraan)

JawapanKOS PRODUK = KOS BAHAN + KOS UPAH + KOS OVERHEDKOS PENGELUARAN= KOS PRODUK x UNIT (RM5.20 + RM1.20 + RM0.20) 30= RM6.60 30= RM198.00

[4 markah]

4Tandakan () pada pasangan bahan dan pengikat yang betul dan () bagi yang salah dalam ruangan yang disediakan.

BahanPengikatJawapan

(a) AluminiumPakuX

(b) PerspekRibet/

(c) PVCGlu paip/

[3 markah]

5Pernyataan di bawah berkaitan dengan sejenis bahan dalam pembinaan projek reka bentuk.

Aluminium digunakan secara meluas terutamanya dalam pembuatan tin minuman dan kenderaan.

Nyatakan kelebihan penggunaan aluminium.Jawapan: Ringan Tidak berkarat Mudah dipotong dan dibentuk

[3 markah]

6.Rajah 10 menunjukkan bahagian lengkungan X yang ingin dibuang daripada sekeping kayu.

x

Rajah 1

(a) Nyatakan nama mesin mudah alih yang boleh digunakan untuk membuang bahagian X. [1 markah]

(b) Nyatakan langkah keselamatan semasa menggunakan mesin tersebut.[3 markah]

Jawapan(a) Mesin gergaji jig(b) (i)Pastikan mata pemotongan yang sesuai(ii)Pakai pakaian yang sesuai(iii)Jangan menggergaji secara kasar

6Tandakan () pada hasil pematerian yang sempurna dan () pada yang tidak sempurna.

(a)

(b)

(c)

X/X

[3 markah]

7.Tandakan () pada komponen aktif dan () pada komponen pasif dalam jadual di bawah.

/X/SimbolJawapan

(a)

(b)

(c)

[3 markah]

8Rajah 2 menunjukkan komponen elektronik.

10HitamPerang235Kuning46789JinggaMerahKod warna

Kuning

Jingga

HijauMerah

Biru

Ungu

KelabuRajah 2

PutihBerapakah nilai rintangan komponen tersebut?Jawapan: ___________________24000_______________________[3 markah]Rajah 3 menunjukkan komponen elektronik.

Kelabu

Kuningg

Biru

Rajah 3Berapakah nilai rintangan komponen tersebut?Jawapan: _____________________680000_____________________ [3 markah]9. Lukiskan simbol bagi komponen elektronik dibawahKOMPONENSIMBOL

PERINTANG

BUZER

SUIS TOGEL

KAPASITOR BERKUTUB

(4 MARKAH)

10. Namakan komponen elektronik berikut:

SIMBOLNAMA KOMPONEN

PERINTANG BOLEH LARAS

TRANSISTOR

LED

SUIS TEKAN TUTUP

[4 markah]

11. Rajah 4 menunjukkan sejenis alatan lukisan teknik. Tandakan () pada gred yang betul untuk menghasilkan garisan objek. (a)/(b)X(c)XRajah 4[3 markah]12. Antara yang berikut manakah kaedah yang betul untuk melukis garisan bersudut 60?Tandakan () pada jawapan yang betul dan () pada jawapan yang salah.

(a)(b)(c)

/XX

[3 markah]

13. Rajah 5 menunjukkan penggunaan alatan lukisan teknik.

Tuliskan nama alat tersebut pada ruangan yang disediakan.LabelJawapan

PSESIKU 45

QSESIKU 30/60

RPEMBARIS T

[3 markah]14. Rajah 6 menunjukkan sebatang pensel.

Nyatakan jenis garisan yang dapat dihasilkan menggunakan pensel gred di atas.Jawapan:(a) Garisan objek(b) Garisan tersembunyi(c) Garisan sempadan [3 markah]

15. Nyatakan fungsi dan alatan lukisan berikut:

ALATANFUNGSI

PEMBARISDigunakan untuk mengukur dan menanda jarak

PAPAN LUKISAN

PEMADAMDigunakan untuk meghilangkan tanda atau garisan pensel

[3 markah]

16. Rajah 6 menunjukkan sebuah bongkah.

Rajah 6

Berdasarkan bongkah dalam Rajah 8, lukiskan unjuran ortografik bagi bongkah itu. [5 markah]Ruang Jawapan