Top Banner
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kryšpín. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. Parametrická rovnice přímky 2 příklady 21. října 2012 VY_32_INOVACE_110312_Parametricka_rovnice_primky_2_priklady_DUM
23

Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Jan 12, 2016

Download

Documents

meryl

21. října 2012 VY_32_INOVACE_110312_Parametricka_rovnice_primky_2_priklady_DUM. Parametrická rovnice přímky 2 příklady. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kryšpín. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kryšpín.Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

Parametrická rovnice přímky 2příklady

21. října 2012 VY_32_INOVACE_110312_Parametricka_rovnice_primky_2_priklady_DUM

Page 2: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 1Je dána parametrická rovnice přímky p. Napište (určete):1) souřadnice bodu, kterým přímka prochází;2) souřadnice směrového vektoru přímky.

Page 3: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 1 - řešení

---- násobení čísla a vektoru je komutativní----

Je dána parametrická rovnice přímky p. Napište (určete):1) souřadnice bodu, kterým přímka prochází;2) souřadnice směrového vektoru přímky.

; ;

Page 4: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 2Sestavte (napište) parametrickou rovnici přímky q, která prochází (je určena) bodem a směrovým vektorem

Page 5: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 2 - řešeníSestavte (napište) parametrickou rovnici přímky q, která prochází (je určena) bodem a směrovým vektorem

; ;

Page 6: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 3Je dána parametrická rovnice přímky w. Určete souřadnice tří libovolných bodů, kterými daná přímka prochází (body na přímce leží).

Page 7: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 3 - řešeníJe dána parametrická rovnice přímky w. Určete souřadnice tří libovolných bodů, kterými daná přímka prochází (body na přímce leží).

Každému bodu přímky odpovídá (je přiřazena) právě jedna hodnota parametru t.

Zvolte si libovolnou hodnotu parametru. 1) : Bod leží na přímce w.

2) : Bod leží na přímce w.

3) : Bod leží na přímce w.

Page 8: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 4Určete početně, zda bod a L leží na přímce e. Prochází přímka e body K a L?

e

Page 9: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 4 - řešeníUrčete početně, zda bod a L leží na přímce e. Prochází přímka e body K a L?.

e

Každému bodu, který leží na dané přímce musí odpovídat právě jedna hodnota parametru. Dosadíme souřadnice vyšetřovaných bodů do rovnice přímky.

: Bod Přímka e bodem K neprochází.

L: Bod L Přímka e bodem L prochází.

Page 10: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 5Určete chybějící souřadnici bodu O tak, aby bod O ležel na přímce r (přímka r bodem O prochází).

Page 11: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 5 - řešeníUrčete chybějící souřadnici bodu O tak, aby bod O ležel na přímce r. (přímka r bodem O prochází).

Každému bodu, který leží na dané přímce musí odpovídat právě jedna hodnota parametru. Dosadíme souřadnice vyšetřovaného bodu do rovnice přímky.

O: Bod O má souřadnice a leží na přímce r.

Page 12: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 6Určete průsečíky přímky r se souřadnicovými osami.

Page 13: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 6 - řešeníUrčete průsečíky přímky r se souřadnicovými osami.

Průsečík přímky s osou x má souřadnice , průsečík přímky s osou y má souřadnice .

: Bod má souřadnice .

: Bod má souřadnice .

Page 14: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7Načrtněte přímku z, která je dána parametrickou rovnicí:

z

Page 15: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7 - řešeníNačrtněte přímku z, která je dána parametrickou rovnicí:

z

Z dané rovnice přímky vyčteme souřadnice bodu, kterým přímka prochází a souřadnice směrového vektoru . Informace zakreslíme do kartézské soustavy souřadnic.

Page 16: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7 - řešení

Page 17: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7 - řešení

Page 18: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7 - řešení

Page 19: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7 - řešení

Page 20: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 7 - řešení

Page 21: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 8Napište parametrickou rovnici přímky p, která je uvedená na obrázku.

Page 22: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

Příklad 8 - řešeníNapište parametrickou rovnici přímky p, která je uvedená na obrázku.

Pro sestavení parametrické rovnice přímky p potřebujeme určit bod, kterým přímka p prochází a souřadnice směrového vektoru přímky.

Kliknutím na obrázek spustíte řešení úlohy číslo 8.

Page 23: Parametrická rovnice přímky 2 příklady

CITACE ZDROJŮ

Všechny objekty byly vytvořeny v programu GeoNext verze 1.74http://www.geonext.dePrezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010