Top Banner
 EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki Hak Cipta Terpelihara©2014 - Tim Pukau Pelanggan | 1 PANDUAN APLIKASI SMS AUTO-REPLY Tahniah dan terima kasih kerana sudi membaca modul Panduan Aplikasi SMS Auto- Reply. Dalam modul ini, kami akan menerangkan secara terperinci dengan step-by-step bergambar bagaimana menggunakan aplikasi percuma untuk memudahkan kerja dan menguruskan bisnes anda secara automatik. p/s : Anda perlu memuat turun aplikasi ini untuk dipasang didalam telefon pintar anda. p/s : Hanya telefon yang menggunakan platform jenis Android sahaja sesuai. p/s : Setiap SMS yang dihantar dikenakan cas mengikut kadar cas telekomunikasi biasa. p/s : Sekiranya anda mempunyai aplikasi Yahoo Messenger, ianya akan menggangu kelancaran aplikasi MSM. Cadangan : Delete A plikasi Yahoo Messenger. APLIKASI PERTAMA : MSM ( Auto Reply) Aplikasi MSM merupakan aplikasi percuma yang boleh dimuat turun di  Google Play. Fungsi yang disediakan sangat senang digu nakan membuatkan aplika si ini digunakan secara meluas oleh ramai usahawan online. Aplikasi MSM berfungsi untuk menjawab ( reply ) sms yang masuk ke inbox  telefon pintar kita yang mempunyai keyword  khas. Apabila aplikasi ini mengesan keyword  khas berkenaan, aplikasi ini secara automatik akan menjawab ( reply ) dengan menghantar template sms yang telah kita sediakan, kepada penghantar sms itu tadi. Dibawah ini kami akan tunjukkan kepada anda step-by-step beserta screenshot cara setup aplikasi MSM di telefon pintar anda. DOWNLOAD APLIKASI DISINI : http://bit.ly/MSMapps  
10

Panduan Aplikasi Sms Auto-reply

Oct 06, 2015

Download

Documents

FaisYusof

online bisnes
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 1

  PANDUAN APLIKASI SMS AUTO-REPLY

  Tahniah dan terima kasih kerana sudi membaca modul Panduan Aplikasi SMS Auto-

  Reply. Dalam modul ini, kami akan menerangkan secara terperinci dengan step-by-step

  bergambar bagaimana menggunakan aplikasi percuma untuk memudahkan kerja dan

  menguruskan bisnes anda secara automatik.

  p/s : Anda perlu memuat turun aplikasi ini untuk dipasang didalam telefon pintar anda.

  p/s : Hanya telefon yang menggunakan platform jenis Android sahaja sesuai.

  p/s : Setiap SMS yang dihantar dikenakan cas mengikut kadar cas telekomunikasi biasa.

  p/s : Sekiranya anda mempunyai aplikasi Yahoo Messenger, ianya akan menggangu kelancaran

  aplikasi MSM. Cadangan : Delete Aplikasi Yahoo Messenger.

  APLIKASI PERTAMA : MSM (Auto Reply)

  Aplikasi MSM merupakan aplikasi percuma yang boleh dimuat turun di Google Play.

  Fungsi yang disediakan sangat senang digunakan membuatkan aplikasi ini digunakan secara

  meluas oleh ramai usahawan online. Aplikasi MSM berfungsi untuk menjawab (reply) sms

  yang masuk ke inbox telefon pintar kita yang mempunyai keyword khas. Apabila aplikasi ini

  mengesan keyword khas berkenaan, aplikasi ini secara automatik akan menjawab (reply)

  dengan menghantar template sms yang telah kita sediakan, kepada penghantar sms itu tadi.

  Dibawah ini kami akan tunjukkan kepada anda step-by-step beserta screenshot cara

  setup aplikasi MSM di telefon pintar anda.

  DOWNLOAD APLIKASI DISINI : http://bit.ly/MSMapps

  https://play.google.com/storehttp://bit.ly/MSMapps

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 2

  1. CREATE AUTO REPLY

  2. CARA CREATE TEMPLATE AUTO REPLY

  Tekan tap ini untuk Create skrip Auto Reply yang baru.

  KEYWORDS - Pada bahagian ini, kita perlu masukkan keywords yang sesuai dengan produk yang dijual. Contoh : SVT49, SPERMAX, dLL.

  MESSAGE TEMPLATE - Pada bahagian ini, kita perlu masukkan template auto reply yang hendak dihantar kepada si penerima sms.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 3

  3. PENYEDIAAN TEMPLATE

  4. FUNGSI AUTO REPLY TEMPLATES

  Beginilah template auto reply apabila telah selesai ditulis.

  Klik Save apabila berpuas hati.

  Tekan tap ini untuk melihat senarai template Auto Reply yang telah kita sediakan.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 4

  5. SENARAI TEMPLATE

  6. BAGAIMANA AUTO REPLY BERFUNGSI

  Template yang baru sahaja kita sediakan sebentar tadi. Pastikan ianya dalam mode ON supaya template ini akan automatik reply sms yang masuk yang menggunakan keyword spermax.

  Jika mode OFF, template ini tidak akan berfungsi automatik reply.

  Apabila kita menerima sms dengan Keyword spermax.

  Aplikasi MSM secara automatik akan reply sms yang menggunakan keyword spermax itu tadi dengan template yang kita sudah sediakan sebelum ini.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 5

  APLIKASI KEDUA : AUTO SMS LITE (Autoresponder)

  Aplikasi Auto SMS juga merupakan aplikasi percuma yang boleh dimuat turun di

  Google Play. Aplikasi ini mempunyai fungsi yang sama dengan aplikasi MSM iaitu Auto Reply,

  tetapi aplikasi Auto SMS mempunyai satu kelebihan yang tidak terdapat pada aplikasi MSM.

  Fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi auto reply sms jika ada panggilan tidak dijawab

  (missed call).

  Dibawah ini kami akan tunjukkan kepada anda step-by-step beserta screenshot cara

  setup aplikasi Auto SMS di telefon pintar anda.

  DOWNLOAD APLIKASI DISINI : http://bit.ly/AutoSMS

  https://play.google.com/storehttp://bit.ly/AutoSMS

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 6

  1. CREATE NEW PROFILE

  2. CARA CREATE NEW PROFILE

  Tap [+] untuk Create New Profile baru.

  Isikan nama profile baharu, kemudian klik OK.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 7

  3. SETTING NEW AUTO RESPONSE

  4. SET TEMPLATE MISSED CALL

  Tick ( ) pada Phone Auto Response untuk mengaktifkan fungsi respond to missed call.

  Tap pada Reply Message untuk mengisi mesej autoreply.

  Tap pada profile NamaProdukAnda.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 8

  5. SET TEMPLATE MISSED CALL

  6. SETTING TAMBAHAN (OPTIONS)

  Pada ruangan ini, kita akan isi template mesej yang sesuai untuk tujuan respon pada missed call.

  Kita juga mempunyai pilihan jika ingin menambah setting tambahan seperti Notify Message Sent dan Save Sent Message.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 9

  7. AKTIFKAN FUNGSI AUTO RESPON

  PENUTUP

  Tahniah kami ucapkan kepada anda kerana telah berjaya menggunakan aplikasi SMS

  auto-reply yang akan membantu memudahkan pengurusan tempahan perniagaan anda.

  Semoga anda memperoleh manfaat daripada perkongsian ini.

  Pastikan mode profile ini diaktifkan (ON) supaya setting yang kita lakukan sebentar tadi berfungsi.

 • EBOOK PERCUMA 2 Amir Faisal | Faris Azaki

  Hak Cipta Terpelihara2014 - Tim Pukau Pelanggan | 10

  Terima kasih,

  Assalamualaikum dan salam hormat.

  Ikhlas dari kami,

  Faris Azaki & Amir Faisal,

  Tim Pukau Pelanggan

  Quantum Online Venture (002256107-X)

  http://teknikpukaupelanggan.com

  http://skrippukaupelanggan.com/Casestudy6A

  http://teknikpukaupelanggan.com/http://skrippukaupelanggan.com/Casestudy6A