Top Banner
OŠ Dore Pejačević Našice Padaju li u Našicama kisele kiše? Učenici: Nikola Jančula 5.a, Monika Cvijetović 6.a, Luka Barišić 7.a, Filip Zlosa 8.d Mentor: Leopoldina Vitković, prof.
15

Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

May 19, 2018

Download

Documents

vocong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

OŠ Dore Pejačević

Našice

Padaju li u Našicama kisele kiše?

Učenici: Nikola Jančula 5.a, Monika Cvijetović 6.a, Luka Barišić 7.a, Filip Zlosa 8.d

Mentor: Leopoldina Vitković, prof.

Page 2: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

CILJ:

• Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića

• Utvrditi kiselost kiša u Našicama

Page 3: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

ISTRAŢILI SMO:

• Kako nastaju kisele kiše

• Kako se mjeri kiselost kiše

• Kolika je kiselost normalne kiše, a kolika

kod kisele kiše

• Zašto su kisele kiše štetne

Page 4: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kako nastaju kisele kiše?

• Izgaranjem fosilnih goriva – štetni plinovi

• Ispušni plinovi automobila i tvornica

• Plinovi: ugljikov dioksid (CO2), sumporov

dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOx)

• Plinovi reagiraju sa vodenom parom u

oblacima i nastaju kiseline – kisele kiše

Page 5: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Prikaz kemijskih reakcija nastajanja

kiselih kiša

• Nastajanje ugljične

kiseline

CO2 + H2O --> H2CO3

• Nastajanje dušićne

kiseline

2NO2 + H2O --> HNO2 + HNO3

• Nastajanje sumporne i

sumporaste kiselineSO2 + H2O --> H2SO3

SO3 + H20 --> H2SO4

Page 6: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kako se mjeri kiselost kiše?

• Indikatorima mjerimo

kiselost kiša

• Indikatori su tvari koje

mijenjaju boju ovisno

da li je otopina kisela

ili luţnata

• pH vrijednost nam

govori koliko je neka

tvar kisela ili luţnata

Page 7: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kolika je pH vrijednost normalne kiše, a

kolika kod kisele kiše?

• pH vrijednost kiše iznosi

oko 6 (5.6 - 5.7)

• pH vrijednost kiselih kiša

je manja od 5.6 (4, 3, 1)

Page 8: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Zašto su kisele kiše štetne?

• Oštećuju listove biljaka

• Oštećuju korijenje

• Usporavaju rast biljaka

• Otapaju vapnene ljuske mekušaca

• Zakiseljavaju vodene ekosustave – remete

ravnoteţu

• Uništavaju zgrade i spomenike izgrađene od

vapnenca

Page 9: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

URADILI SMO:

• Prikupljali smo kišnicu i mjerili njenu kiselost

• Pokusima smo proučavali kako kisele kiše utječu

na:

• klijanje sjemenke

• korijen biljaka

• listove biljaka

• vapnene ljušture mekušaca – puţeva i školjkaša

Page 10: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kako kisele kiše utječu na klijanje sjemenke?

• Sjemenke koje su klijale u

vodi razvile su korijen i

dobro su rasle

• Sjemenke u octenoj

kiselini nisu razvile

korijen

• Kisele kiše nepovoljno

utječu na klijavost

sjemenke

Page 11: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka?

• Sjemenke sa razvijenim

korijenom uzgajali smo u

vodi i u octenoj kiselini

• voda – dobar razvoj

korijena

• octena kiselina - korijen

zaostaje u rastu

• Kiselina uništava stanice

korijena pa biljka ne

može primati vodu

Page 12: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kako kisele kiše utječu na listove biljaka?

• Listove smo prskali :

a) vodom

b) kiselinom

• Listovi prskani vodom –zdravi

• Listovi prskani kiselinom – oštećeni

• Kisele kiše oštećuju stanice lišća pa biljke ne mogu normalno stvarati hranu i kisik procesom fotosinteze

Page 13: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture?

• Puţevu kućicu, školjku i kokošje jaje stavili smo u octenu kiselinu i ostavili dva dana

• Vapnene ljuske su postale mekane

• Kiselina je reagirala sa kalcijem iz vapnenih ljusaka

Page 14: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

Izmjerili smo kiselost sakupljene kišnice

• Prikupljali smo kišnicu od studenog 2010. do siječnja 2011.

• Indikatori; lakmus papir i metiloranţ

• Kišnica - pH 6

• Kontrolni uzorak kiseline- pH 3

• Kiše koje su padale u Našicama tijekom protekla 3 mjeseca nisu bile kisele

Page 15: Padaju li u Našicama kisele kiše? - os-dpejacevic-na ... · •Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića ... Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka? ... •Što manje

PREDLAŢEMO:

• Nastaviti podučavati nove generacije sa

štetnim učinkom kiselih kiša

• Što manje zagađivati okoliš (koristiti

nemotorna vozila i koristiti javni prijevoz)