Top Banner
ORB ZÓNA MYJAVA, JABLONSKÁ 7 Ponuka voľných bytov NA PREDAJ Kvalitné bývanie, výborná investícia.
11

ORB Zóna Myjava, JABLONSKá 7

Jan 30, 2016

Download

Documents

Della

ORB Zóna Myjava, JABLONSKá 7. Ponuka voľných bytov NA PREDAJ. Kvalitné bývanie, výborná investícia. ORB ZÓNA MYJAVA. Obchod – Relax – Bývanie. V roku 2008 zrekonštruovaná bývalá základná škola na trojposchodový polyfunkčný objekt. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • ORB ZNA MYJAVA, JABLONSK 7Ponuka vonch bytov NA PREDAJKvalitn bvanie, vborn investcia.

 • OBCHOD RELAX BVANIEV roku 2008 zrekontruovan bval zkladn kola na trojposchodov polyfunkn objekt.41 bytov, 1-3 izbovch, od 35-90 m2, v irom centre a kudnom prostred.Tehlov, zateplen, s plastovmi oknami a novmi intalanmi rozvodmi, vlastnou kotolou. Objekt spa najnovie predpisy a normy.Vah, kryt parkovacie miesta, vek parkovisko, park s posedenm a detskm ihriskom.V przem portov a relaxan sluby fitness centrum, bedminton, stoln tenis, zumba, fitlopty, yoga, pilates, tance pre deti aj dospelch, masny saln, saln krsy, kozmetika, manikra, pedikra.Caf & Restaurant FAMILY - retaurcia spojen s objektom.

  ORB ZNA MYJAVA

 • Byt + balkn + kobka (na chodbe oproti bytu), podiel na pozemku.Komplet zariaden kpea, WC.Podlahy, dvere, maby.Vetko poda vberu klienta.Kad byt m vlastn merae o spotrebujete, to si zaplatte.Nzke mesan nklady.drba a starostlivos o objekt a okolie zabezpeen sprvcom.V CENE BYTU JE

  VON BYTY NA PREDAJPodlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR) Cena (SKK)bytbalknkobkabez DPHs DPHbez DPHs DPHPodkrovie30375,5067,135,454 37565 2501 638 1011 965 722Podkrovie33383,8077,333,560 60072 7201 825 6362 190 763Podkrovie35285,0074,837,261 50073 8001 852 7492 223 299Przemie39377,3869,235,1855 78566 9421 680 5792 016 695Przemie40269,4661,2835,1849 84559 8141 501 6301 801 957Przemie41268,7360,5535,1849 29859 1571 485 1361 782 164Cena za m2 ( s DPH)900Cena bytu = byt + kobka. Balkn zdarma.

 • PDORYSYPODKROVIEPRZEMIE

 • BYT .30

  Podlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR)bytbalknkobkabez DPHs DPHPodkrovie30375,5067,135,454 37565 250

 • BYT .33

  Podlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR)bytbalknkobkabez DPHs DPHPodkrovie33383,8077,333,560 60072 720

 • BYT .35

  Podlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR)bytbalknkobkabez DPHs DPHPodkrovie35285,0074,837,261 50073 800

 • BYT .39

  Podlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR)bytbalknkobkabez DPHs DPHPrzemie39377,3869,235,1855 78566 942

 • BYT .40

  Podlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR)bytbalknkobkabez DPHs DPHPrzemie40269,4661,2835,1849 84559 814

 • BYT .41

  Podlaieslo bytuPoet iziebCelkov plocha Plocha v m2 Cena (EUR)bytbalknkobkabez DPHs DPHPrzemie41268,7360,5535,1849 29859 157

 • SDLO: MYJAVA, PAKANSK 12, 907 01 KANCELRIA: JABLONSK 7, MYJAVA IO: 36338842 DI: 2021885635 I DPH: SK2021885635KONTAKTING. MARTIN BARBIERIK+421 915 730 073MBARBIERIK@GMAIL.COMZATEPLENIE, KOMPLEXN STAVEBN INNOSSTAVEBN DOZOR, ININIERINGPREDAJ A PRENJOM BYTOV A PRIESTOROVRETAURAN A UBYTOVACIE SLUBYPORTOV A RELAXAN AKTIVITY