Top Banner

of 138

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  1/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  1

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  2/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  2

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  3/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  3

  CUPRINS

  SCURT ISTORIC AL NGRIJIRILOR DE SNTATE ______________ 7

  1. Practici de ngrijire n civiliza#iile antichit$#ii ____________________ 7

  2. Caritate &i ngrijiri n timpurile medievale _______________________ 8

  3. nceputul ngrijirilor moderne_________________________________ 8

  4. ngrijirile de s$n$tate n #ara noastr$___________________________ 9

  PROCESUL DE NURSING _____________________________________ 15

  1. Evolu#ia procesului de nursing _______________________________ 15

  2. Defini#ie caracteristici _____________________________________ 16

  3. Avantajele procesului de nursing _____________________________ 17

  4. Abilit$#i necesare utiliz$rii procesului de nursing ________________ 17

  5. Cuno&tin#e necesare pentru procesul de nursing _________________ 17

  6. Activit$#i desf$&urate de asistent$n cadrul procesului de nursing___ 18

  I. APRECIEREA______________________________________________ 22

  1. Profilul pacientului_________________________________________ 23

  2. Surse de date______________________________________________ 23

  3. Tipuri de date _____________________________________________ 24

  4. Metode de culegere a datelor _________________________________ 24

  Ghid orientativ de culegere a datelor pentru cele 14 nevoi fundamentale,n vederea evalu$rii &i satisfacerii nevoilor ________________________ 31

  II. DIAGNOSTICUL DE NURSING ______________________________ 44

  1. Evolu#ia termenului de diagnostic de nursing n SUA _____________ 44

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  4/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  4

  2. Procesul de elaborare al diagnosticului de nursing _______________ 44

  3. Componentele diagnosticului de nursing:_______________________ 46

  4. Tipuri de diagnostic de nursing _______________________________ 47

  5. Erori n formularea diagnosticului de nursing ___________________ 47

  6. Caracteristicile diagnosticului de nursing, avantaje_______________ 48

  7. Exemple de diagnostic de nursing ( lista NANDA 1986) ___________ 48

  8. Exemple de factori etiologici _________________________________ 49

  III. PLANIFICAREA __________________________________________ 52

  1. Stabilirea priorit$#ilor ______________________________________ 52

  2. Stabilirea obiectivelor, tipuri de obiective_______________________ 53

  Componentele obiectivului ___________________________________ 54

  Caracteristicile obiectivului___________________________________ 55

  3. Planificarea strategiilor _____________________________________ 56

  4. Scrierea planului de nursing _________________________________ 58

  IV. IMPLEMENTAREA _______________________________________ 61

  1. Continuarea ob#inerii de date ________________________________ 61

  2. Efectuarea interven#iei______________________________________ 61

  V. EVALUAREA______________________________________________ 66

  HOLISM NEVOI UMANE ____________________________________ 691. HOMEOSTAZIA __________________________________________ 69

  2. NEVOILE UMANE ________________________________________ 71

  2.1 Nevoile fiziologice________________________________________ 73

  2.2 Nevoia de siguran#$&i securitate____________________________ 79

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  5/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  5

  2.3 Nevoia de dragoste &i apartenen#$ __________________________ 80

  2.4 Nevoia de stim$de sine ___________________________________ 80

  2.5 Nevoia de autorealizare ___________________________________ 81

  STRES )I ADAPTARE ________________________________________ 83

  1. Conceptul de stres__________________________________________ 83

  2. Originea factorilor de stres __________________________________ 86

  3. Factorii care influen#eaz$manifest$rile la stres __________________ 87

  4. Stadiile sindromului de adaptare general$______________________ 87

  5. Semnele &i simptomele stresului_______________________________ 90

  6. Procesul de ngrijire ________________________________________ 92

  6.1 Culegerea datelor________________________________________ 92

  6.2 Diagnostice nursing ______________________________________ 93

  6.3 Planificare Implementare________________________________ 94

  6.4 Evaluare _______________________________________________ 95

  CRE)TEREA, DEZVOLTAREA )I MATURAREA_________________ 98

  1. Stadiile cre&terii &i dezvolt$rii ________________________________ 98

  2. Factorii care influen#eaz$cre&terea &i dezvoltarea_______________ 101

  3. Principiile cre&terii &i dezvolt$rii_____________________________ 101

  4. Cre&terea &i dezvoltarea fiziologic$___________________________ 1024.1 Teorii legate de maturare ________________________________ 103

  Teoria lui ARNOLD GESELL _____________________________ 103

  Teoria lui ROBERT HAVIGHURST________________________ 103

  4.2 Teorii psihosociale ______________________________________ 105

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  6/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  6

  Teoria lui SIGMUND FREUD _____________________________ 106

  Teoria lui HARRY STACK SULLIVAN_____________________ 107

  Teoria lui ERIK ERIKSON _______________________________ 108

  4.3 Teorii cognitive_________________________________________ 109

  Teoria lui JEAN PIAGET_________________________________ 109

  4.4 Teorii morale __________________________________________ 111

  Teoria lui FREUD _______________________________________ 111

  Teoria lui Erikson _______________________________________ 111

  Teoria lui Kohlberg______________________________________ 112

  Teoria lui CAROL GILLIGAN ____________________________ 114

  4.5 Teorii spirituale ________________________________________ 114Teoria lui Fowler ________________________________________ 114

  5. Aplicarea conceptelor despre cre&tere &i dezvoltare n practica nursing

  __________________________________________________________ 115

  ETAPELE VIE+II ___________________________________________ 118

  1. ETAPA DE NOU-NSCUT )I SUGAR (0-1 AN) _______________ 118

  2. ETAPA COPILULUI MIC (1-3 ANI) _________________________ 120

  3. ETAPA COPILULUI PRE)COLAR (3-6 ani) __________________ 122

  4. ETAPA COPILULUI )COLAR (6-12 ANI) ____________________ 125

  5. ETAPA ADOLESCEN+EI (12-18 ANI) _______________________ 127

  6. ETAPA ADULTULUI TNR (18-44 ANI) ___________________ 1307. ETAPA ADULTULUI DE VRSTMEDIE (44-64 ANI)________ 132

  8. ETAPA ADULTULUI N VRST(PESTE 65 ANI)____________ 134

  BIBLIOGRAFIE _____________________________________________ 138

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  7/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  7

  SCURT ISTORIC AL NGRIJIRILOR DE SNTATE

  Teama de boal#i de moarte, promovarea strii de sntate #i prevenire a mbolnvirilor

  sunt probleme vechi de cnd lumea.Profesia de asistent medical, sub diferitele ei denumiri, nscut din ini&iativ

  particularde inspira&ie caritabils-a dezvoltat prin ea ns#i. Msura drumului parcurs trece

  prin trecut, ca o privire aruncatn urm, care inspirmersul nainte. Nimic nu este imuabil,

  mai ales n aceast profesie cu o att de larg implica&ie social, pentru c ngrijirile de

  sntate sunt o componentesen&iala societ&ii care evolueazodatcu ea.

  1. Practici de ngrijire n civiliza#iile antichit$#ii

  originea ngrijirilor de sntate, ca func&ie, se confundcu cea a istoriei medicinii;

  mitul genezei, Biblia #i prescrip&iile de interes igienic #i medical;

  practici magico-religioase: animismul, trepana&iile craniene;

  medicina sacerdotal #i divinit&i medicale n civiliza&iile: sumerian, indian,

  chinez, iudaic, greco-roman;

  * de notat faptul cmedicul hindus Tsharaka, ce a trit n primul secol al erei

  cre#tine #i a fixat n scris tradi&ia medical indian, relateaz pentru prima

  dat n istoria medicinei despre calit&ile, func&iile #i ndatoririle ajutoruluimedicului, pe care gndirea noastr modern l asimileaz cu asistentul

  medical generalist: om cu snge rece, viguros, amabil n purtarea sa,

  nebrfind pe nimeni, atent la nevoile bolnavului, urmnd cu stricte&e #i

  neobosit instruc&iunile medicului; cunoa#te compozi&ia #i prepararea

  drogurilor; inteligent, devotat bolnavului, avnd deprinderea cur&eniei

  corpului; se distinge prin cur&enia minilor lui, ata#ament fa&de persoana

  care l-a angajat; dotat cu inteligeni ndemnare, nclinat spre buntate #i

  apt pentru orice serviciu pe care bolnavul l solicit; spirit deschis #i expert

  n prepararea alimentelor; familiarizat cu masajul #i fric&iunile, n a face

  patul #i a mobiliza bolnavul; competent n a doza medicamente; ntotdeauna

  gata, rbdtor #i obi#nuit a veghea pe cei n suferin&; niciodat ru

  inten&ionat la orice solicitare, fie a medicului, fie a bolnavului.

  tmduitori, vraci, brbieri, spi&eri.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  8/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  8

  2. Caritate &i ngrijiri n timpurile medievale

  din antichitatea precre#tinpnla sfr#itul sec. XIX ngrijirile de sntate au fost

  asigurate de persoane benevole, care apar&ineau comunit&ilor religioase #i a crorbunvoini devotament suplineau competen&a tehnic;

  390 e.n la Roma primul spital fondat de Fabiola, prima infirmiera timpurilor

  cre#tine;

  #coala din Salerno, Italia, aproximativ 1050 e.n. moa#a Trotula despre bolile

  femeilor nainte, n timpul #i dupfacere;

  ordinul diaconeselor #i serviciile de sntate comunitar: a hrni pe cei flmnzi #i

  nseta&i, a mbrca pe cei despuia&i, a adposti pe cei fradpost, vizitarea celor

  nchi#i, ngrijirea bolnavilor #i nmormntarea mor&ilor; ordine spitalice#ti dup cruciade: cavalerii Sf. Ioan din Ierusalim; ordinul

  benedictin;

  Sf. Vincent de Paul (1576 1660) Fran&a, organizator #i reformator al carit&ii #i

  fiicele carit&ii, 1663, primele #coli cu caracter semireligios pentru formarea

  personalului de ngrijire a bolnavilor;

  Elisabeth Fry (1780 1845) ini&iatoarea reformei de asisten& social n Anglia:

  Institutul de Nursing Sisters la Bishopsgate;

  Frederika Mnster Fliedner, ini&iatoare, formatoare #i promotoare a nursingului

  n #coala patronatde Ordinul Diaconeselor din Keiserwerth, 1836.

  3. nceputul ngrijirilor moderne

  la nceputul secolului XIX voca&ia de asistent se degajeaz treptat de caracterul

  caritabil, exprimndu-se progresiv prin accesul la o veritabil profesiune, care

  confernumeroase drepturi laice, dar ntotdeauna ncrcatde ndatoriri morale;

  Florence Nightingale (1820 1910) ntemeietoarea ngrijirilor moderne #i a

  principiilor umanitare regsite #i n organizarea #i func&ionarea Crucii Ro#ii.

  * formatoarea #i organizatoarea primei #coli laice de ngrijiri din lume, 1860,

  pe lngSpitalul St. Thomas, Londra;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  9/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  9

  * n amintirea principiilor morale pe care le-a practicat #i nv&at, succesoarele

  sale instaureazprestarea unui jurmnt solemn, cunoscut #i depus #i astzi

  n unele #coli sub denumirea jurmntul Florencei Nightingale: m

  angajez solemn n fa&a lui Dumnezeu #i n prezen&a acestei adunri sduc o

  via& integr#i s-mi ndeplinesc ndatoririle profesionale; mvoi ab&ine dela orice practicdelictual#i nu voi administra nici un remediu vtmtor;

  voi face totul pentru a cre#te nivelul profesiunii mele #i voi pstra discre&ie

  totalasupra lucrurilor #i faptelor ce-mi vor fi mrturisite, #i a secretelor de

  familie pe care practica profesionalmi le va face cunoscute; voi ajuta ct

  pot mai bine medicul n munca sa #i mvoi devota binelui celor ce-mi vor fi

  lsa&i n grij.

  Edith Cavell (1866 1915) organizatoarea primei #coli moderne de ngrijiri n

  Belgia, dupmodelul Florence Nightingale;

  Consiliul Interna&ional al Asisten&ilor (I.C.N), 1899, Londra cu conferin&e #i

  congrese organizate periodic la 4 ani;

  Virginia Henderson (1897 1996) creatoarea primei teorii #tiin&ifice a nevoilor

  de ngrijire a omului sntos #i bolnav, cunoscut ca teoria celor 14 nevoi

  fundamentale ale omului, 1952;

  1988, Conferin&a de la Viena stabile#te c misiunea asistentei este de a ajuta

  oamenii s-#i determine #i s-#i atingpropriul poten&ial de sntate, att n modul

  de a tri, ct #i la locul de munc.

  4. ngrijirile de s$n$tate n #ara noastr$

  medicina dacic, Zamolxis svindecm trupul odatcu sufletul;

  temple ale zeilor vindectori: Esculap, Hyqeea;

  practica medicinei populare: valori spirituale, boal, vrji, descntece, supersti&ii,

  vraci, brbieri;

  lca#uri tmduitoare: bolni&e, ospicii, medicina cu caracter mistic, religios pe

  lngmnstiri;

  1292, primul azil-spital la Sibiu, ntemeiat de cavalerii cruciferi;

  spitale-azil la Bistri&a, R#nov, Codlea drept lca#uri de adpost #i ocrotire pentru

  cazuri sociale: izolarea bolnavilor contagio#i, ciuma&i, lepro#i sau bolnavi mintali;

  1842, #coala de mic chirurgie pe lng spitalul Col&ea, Bucure#ti a Dr. Nicolae

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  10/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  10

  Kre&ulescu unificatn 1855 cu #coala de felceri civili a Dr. Carol Davila;

  1859, Ia#i, #coala companiei sanitarilor organizatde Dr. Iosif Czihoc #i formarea

  subchirurgilor, felcerilor #i agen&ilor sanitari;

  1879, Bucure#ti, #coala surorilor de caritate dupmodelul Fliender, ini&iatde Dr.

  C. Severeanu; 1873, Oradea, #coala de moa#e;

  1901, Bucure#ti congresul de constituire al societ&ii corpului sanitar din

  Romnia, pre#edinte subchirurgul C. Panaitescu pre#edintele publica&iei

  Monitorul sanitar;

  1906, Bucure#ti Congresul Asocia&iei Generale a corpului sanitar din

  Romnia;

  1919, Cluj #coala de surori de ocrotire condus de Lucia Bologa Pu#cariu la

  ini&iativa Dr. Iuliu Ha&ieganu;

  1929, Ia#i Institutul de surori de ocrotire cu durata de 3 ani condus de Eugenia

  Popa;

  1936, Cluj Congresul General al surorilor de ocrotire din Romnia;

  1949, Bucure#ti se organizeazsindicatele sanitare n cadrul crora activeaz#i

  Societ&ile sanitare ale personalului medical-sanitar;

  1952 1974, Bucure#ti apare revista Munca sanitar;

  1962, Bucure#ti organizarea Uniunii Societ&ilor de 'tiin&e Medicale (U.S.S.M)cu o sec&iune cadre medii, care urmre#te prioritar:

  * cunoa#terea problemelor prioritare ale asisten&ei medicale #i a metodologiei

  optime de prevenire, depistare, ngrijire #i recuperare precoce #i eficient;

  * mbunt&irea comportamentului etic #i profesional n scopul cre#terii

  responsabilit&ii #i gradului de con#tiin&.

  1988 Conferin&a de la Viena, prima conferin&europeandedicatngrijirilor, la

  care a participat #i o delega&ie din &ara noastrcu o lucrare pregtitde un colectiv

  de asistente din Sibiu #i sus&inutde Marliese Herbert, asistenta #efa SpitaluluiJude&ean Sibiu;

  1990, Bucure#ti reorganizarea U.S.S.M. sec&iunea cadre medii, sub denumirea de

  Asocia&ia Na&ionala Asisten&ilor Medicali, pre#edintGabriela Bocec, #i aderarea

  la I.C.N.;

  1990 constituirea sindicatului Sanitas;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  11/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  11

  1992, Bucure#ti prima conferin& na&ional privind educa&ia n nursing, cu

  sprijinul O.M.S.;

  1993, Bucure#ti editarea publica&iei Jurnal de nursing #i Principiile

  fundamentale ale ngrijirii bolnavului ale Virginiei Henderson;

  1997, Delphi ntlnirea anuala Comitetului permanent al nurselor din Regiunea

  European#i a grupurilor de interes profesional, la care a participat din Romnia

  Gabriela Bocec #i Geta Mrza, pre#edinta Asocia&iei Na&ionale a Asisten&ilor

  Medicali #i respectiv membra comitetului director;

  ianuarie 2001, la Sibiu se constituie Asocia&ia Colegiilor Universitare cu

  Specializare Nursing din Romnia, pre#edinte fiind Prof. Univ. Dr. Romeo

  Elefterescu, directorul Colegiului Universitar de Medicindin Sibiu.

  Paralel cu evolu&ia ngrijirilor de sntate, asistentele au teoretizat asupra naturii

  practicii lor #i a obiectivelor func&iilor proprii n societate.

  Procesul de ngrijire ca metodologie proprie a nursingului a fost conceput n 1953,

  cnd a fost definit #i termenul de diagnostic de ngrijire, creat ca o etap necesar a

  procesului.

  Dup 1970 studiul nursingului ca #tiin& a ngrijirilor s-a extins n Europa de Vest

  datoritefortului conjugat al nurselor din SUA, Anglia #i a infirmierelor din Fran&a #i Canada,

  care au perseverat n activitatea lor, pentru identificarea func&iilor lor, pentru clarificarea #i

  definirea locului #i rolurilor lor n echipa de ngrijire.

  Drept urmare, n mai 1972 la Consiliul Europei, profesionistele ngrijirilor au fost

  definite astfel: persoane care au fost #colarizate #i au ob&inut o diplomrecunoscutde statul

  lor, care au dreptul sasiste omul sntos #i sngrijeascomul bolnav, definire acceptat#i

  nsu#itla cel de al V-lea Raport al Comitetului O.M.S.

  Fundamentnd disciplina de ngrijiri de sntate Florence Nightingale a sus&inut

  natura ngrijirilor #i pentru profe#ioni#tii ei se cere o pregtire distinct de a medicului.

  Urma#ele ei au dovedit acest lucru prin cercetare #i crearea unor modele conceptuale, care

  furnizeaz cuno#tin&ele necesare n ameliorarea practicii, diferite de ale medicului,psihologului sau asistentei sociale.

  Enumerm cteva dintre aceste personalit&i:

  Hildegard Peplau, doctor n psihologie #i nursing psihiatric, 1947; a facilitat

  introducerea programului de nursing n Belgia, 1952; pre#edint a Asocia&iei

  Nurselor din America; profesor emerit al Universit&ii Rutgers America.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  12/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  12

  Faye Abdellah, director al serviciilor de sntate Public din Washington #i

  profesor de nursing la Universitatea Columbia, New York 1960, a identificat 21 de

  probleme de ngrijire pe care le cuprinde n 4 domenii: confort, igien#i siguran&;

  echilibrul fiziologic; factori psihologici #i factori socio-comunitari.

  Ernestine Wiedenbach, master n sntate public la Universitatea ColumbiaNew York #i profesor emerit la Universitatea Yale, 1964.

  Martha Rogers, master n sntate public, doctor n educa&ie #i profesor emerit al

  Universit&ii Columbia New York, 1970, considerfiin&a umandrept un cmp

  de energie care coexist cu Universul; scopul ngrijirilor este de a men&ine #i

  promova sntatea, a preveni boala, a ngriji bolnavii #i supraveghea readaptarea.

  Betty Neuman, master n sntate psihiatric #i doctor n sntate public la

  Universitatea din Los Angeles, 1972, concepe individul ca un ansamblu de factori,

  care func&ioneazca un sistem deschis; scopul ngrijirilor este de a ajuta individul,

  familiile #i grupurile de indivizi sating#i smen&inla un nivel optim starea de

  bine.

  Callista Roy, pre#edinta Departamentului de Nursing la Colegiul Saint-Mary din

  Los Angeles #i Felow, al Academiei Americane de Nursing, 1976, sus&ine c

  ngrijirile au scopul de a identifica tipurile de exigen&e ale mediului intern #i extern

  al individului #i s-l ajute sse adapteze la acesta.

  ntr-o formgeneralpractica asistentei medicale se poate defini ca o rela&ie de ajutor

  #i ngrijire dinamic, n care asistenta ajutpacientul s ob&in #i s men&in cea mai bun

  stare de sntate posibil. Pentru a atinge acest scop asistenta aplic procesul de ngrijire,

  cuno#tin&e #i competen&e ce caracterizeaz profesia sa, precizate ntr-unul din modelele

  conceptuale. Normele stabilite prin asocia&iile profesionale furnizeazlinii de conduitpentru

  o practiccompetentde securitate #i profesionalism.

  Studiind mesajele antichit&ii, ajunse pn n zilele noastre, observm perenitatea

  exigen&ei morale n exerci&iul profesiunii, complementul nedisociat al formrii tehnice a celor

  care exercitarta de ngrijire a pacientului #i a pstrrii snt&ii omului. Diferitele aspira&ii

  crora oamenii le-au atribuit valoare moral, au impregnat #i fasonat, pu&in cte pu&in,

  mo#tenirea armonios sintetizat a marilor curente spirituale: iubirea binelui, respectul

  persoanei, mo#tenire de la gndirea greac; respectul vie&ii, cultul legii sacre izvorte din

  gndirea iudaic; mre&ia ordinii publice, for&a solidarit&ii inspirate de romani #i iubirea

  aproapelui, umilin&a, mila, sacrificiul ca baze esen&iale ale cre#tinismului.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  13/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  13

  Din aceastsurscomun, de unde rezulttraversnd orice lucru etern, respectul vie&ii

  #i al persoanei umane, s-a desprins n afara principiilor fundamentale, perceptele morale

  particulare ale membrilor echipei de ngrijire. De#i responsabilit&ile lor tehnice #i morale se

  exercit la diferite nivele, deontologia rmne garantul comun al caracterului rela&iilor ntre

  asistent, medic, bolnav.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  14/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  14

  PROCESUL DE NURSING

  EVOLUTIE, CONCEPTE

  DEFINIIE

  CARACTERISTICI

  IMPORTAN!

  ABILIT!I, CUNO$TINE NECESARE

  ACTIVIT!I DESF!$URATE N CADRUL

  PROCESULUI DE NURSING

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  15/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  15

  PROCESUL DE NURSING

  1. Evolu#ia procesului de nursing

  De-a lungul anilor, procesul de nursing a evoluat sub influen&a schimbrilor sociale

  ajungnd sdevinn prezent o metod#tiin&ificde lucru a asistentei medicale.

  Dac la nceput asistenta desf#ura activit&i care se bazau numai pe prescrierile

  medicului, ulterior practica nursingului s-a dezvoltat independent devenind mai complex.

  Procesul de nursing constituie cadrul pentru practica nursingului, activitatea fiind

  orientat spre ngrijiri individualizate de rezolvare a problemelor pacientului. Aceast

  activitate presupune luarea deciziilor, asumarea responsabilit&ii interven&iilor efectuate #i

  controlul ac&iunilor.

  Termenul de proces de nursing a fost utilizat pentru prima datde Hall L. n 1955. Hall

  define#te 3 etape ale procesului #i anume: observarea, acordarea ajutorului #i validarea;

  stabile#te c pacientul, familia #i asistenta analizeaz #i rezolv problemele pacientului

  mpreun.

  Printre cei care au contribuit ulterior la dezvoltarea procesului de nursing amintim:

  Kreuer F. R.1957 define#te 3 etape ale procesului: coordonarea, planificarea #i

  evaluarea ngrijirilor; considernecesarimplicarea familiei #i a personalului auxiliar

  n acordarea ngrijirilor pentru cre#terea calitativa acestora;

  Johnson D.1959 apreciazcprocesul de nursing constn aprecierea situa&iei,

  luarea deciziilor, implementarea ac&iunilor menite srezolve problemele de evaluare;

  Wiedenbach1963 descrie 3 etape n nursing: observarea, acordarea ajutorului,

  validarea; face referiri la obliga&ia profesional a asistentei, natura ac&iunilor ei,scopul principal al ac&iunilor ntreprinse #i la necesitatea lurii n considerare a

  tuturor factorilor implica&i ntr-o situa&ie;

  Bloch D.1974 identific5 etape ale procesului de nursing: colectarea datelor,

  definirea problemei, planificarea interven&iilor, implementarea interven&iilor,

  evaluarea interven&iilor;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  16/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  16

  Gebbie K. #i Levin M. A. 1975 ini&iaz o conferin& na&ional n vederea

  clasificrii diagnosticului de nursing; identific5 etape ale procesului de nursing #i

  anume: aprecierea, diagnosticul, planificarea, interven&ii, evaluare;

  Roy S. C. 1976 propune 6 etape: aprecierea comportamentului pacientului,

  aprecierea influen&ei factorilor, identificarea problemei, obiective, interven&ii #i

  evaluare; pledeazpentru utilizarea termenului de diagnostic de nursing.

  n anul 1982 National Council of State Boards of Nursing define#te #i descrie 5 etape

  ale procesului de nursing la propunerea fcutde Yura #i Walsh, Mundinger #i Jauron, Little

  #i Carnevali, Bloch #i Roy (Carlson, Craft & Mc Guire, 1982). Cele 5 etape propuse sunt:

  aprecierea, analiza, planificarea, implementarea #i evaluarea. n acest context analiza este

  utilizatpentru a descrie o activitate de elaborare a diagnosticului de nursing.

  2. Defini#ie caracteristici

  Procesul de nursing este un proces organizat &i planificat, o metod ra&ional de

  planificare #i promovare a interven&iilor individualizate n scopul ob&inerii unei mai bune stri

  de sntate pentru individ, familie, comunitate.

  Este centrat pe pacient, reprezint o metod #tiin&ific de rezolvare a problemelor

  actuale #i poten&iale ale acestuia n func&ie de nevoile bio-fiziologice, psihologice, socio-

  culturale #i spirituale.

  Deoarece pacientul este o entitate bine definit, aflat n situa&ii variate, iar ac&iunile

  asistentei sunt multiple, procesul de nursing este un proces dinamic, n fiecare etapputnd

  ob&ine noi date despre pacient.

  Toate etapele procesului de nursing sunt n interrelaie ceea ce-l face s fie un sistem

  ciclic. Asistenta areresponsabilitatea fiec$rei etape.

  Procesul de nursing este transformat ntr-o ac&iune prin utilizarea planului de nursing.

  Acesta este un document scris care sumarizeazetapele procesului de nursing #i cu ajutorul

  cruia se transmit fiecrei asistente date referitoare la pacient #i la interven&iile efectuate.

  Indiferent de terminologia utilizat pentru planul de nursing acesta trebuie s cuprind:

  diagnostic de nursing, obiective, interven&ii #i evaluare. Planul de nursing constituie un

  mijloc de comunicare a informa#iilor pentru toate persoanele implicate n ngrijirea

  pacientului, o documenta#ie referitoare la interven#iile planificate pentru pacient.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  17/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  17

  3. Avantajele procesului de nursing

  Pentru asistent$:

  permite luarea deciziilor pentru rezolvarea problemelor pacientului;

  eviden&iazlegalitatea ac&iunilor;

  cre#te profesionalismul;

  cre#te responsabilitatea;

  dsatisfac&ia muncii.

  Pentru pacient:

  beneficiazde ngrijiri calitative n func&ie de nevoi;

  are asigurat continuitatea ngrijirilor planul fiind accesibil echipei de sntate

  care are nevoie de un reper de informa&ii pentru fiecare problem;

  determinpacientul sparticipe la ngrijiri #i sse preocupe de ob&inerea unei mai

  bune stri de sntate.

  4. Abilit$#i necesare utiliz$rii procesului de nursing

  cunoa#terea etapelor procesului de nursing;

  conducerea unui interviu n vederea ob&inerii de date pertinente;

  observarea sistematica pacientului;

  utilizarea comunicrii verbale #i nonverbale;

  capacitatea de a stabili o rela&ie terapeutic;

  capacitate de organizare a informa&iilor ob&inute;

  capacitate de decizie;

  competeni profesionalism n efectuarea interven&iilor;

  cunoa#terea principiilor de bazpentru fiecare interven&ie planificat.

  5. Cuno&tin#e necesare pentru procesul de nursing

  nevoile bio-fiziologice, psihologice, socio-culturale #i spirituale ale individului;

  etiologia diferitelor probleme;

  semnele caracteristice problemelor de sntate;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  18/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  18

  factorii de risc pentru problemele poten&iale;

  valori normale ale parametrilor de sntate;

  resurse pentru implementarea strategiilor de nursing;

  tehnici de nursing aparatur#i instrumentar utilizat, mod de efectuare, accidente;

  criterii de evaluare; drepturile pacientului.

  6. Activit$#i desf$&urate de asistent$n cadrul procesului de nursing:

  colectarea informa&iilor;

  verificarea datelor;

  stabilirea profilului pacientului;

  interpretarea datelor; elaborarea diagnosticului de nursing;

  stabilirea priorit&ilor;

  stabilirea obiectivelor;

  selectarea strategiilor de nursing;

  ntocmirea planului de nursing;

  lini#tirea pacientului #i acordarea suportului psihic;

  efectuarea interven&iilor autonome #i delegate;

  aprecierea rspunsului pacientului la interven&iile efectuate;

  compararea rspunsului cu criteriile de evaluare;

  reanalizarea #i modificarea planului de nursing.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  19/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  19

  ETAPELE PROCESULUI

  DE NURSING

  I. APRECIERE

  II. DIAGNOSTIC

  III. PLANIFICARE

  IV. IMPLEMENTARE

  V. EVALUARE

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  20/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  20

  EVALUARE

  MEDIUINCONJURATOR

  IMPLEMENTARE PLANIFICARE

  DIAGNOSTIC

  NURSING

  APRECIERE

  PACIENT

  Fig. nr. 1: Pacientul &i procesul nursing

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  21/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  21

  - colectarea datelor- validarea datelor- organizarea datelor- stabilirea profilului de sntate

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  22/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  22

  I. APRECIEREA

  Este prima etap a procesului de nursing #i const n colectarea, validarea #iorganizarea datelor.

  Toate deciziile #i interven&iile de nursing se bazeazpe informa&iile ob&inute n aceast

  etap, motiv pentru care este consideratfoarte important.

  Culegerea datelor ncepe odat cu primul contact al pacientului cu un serviciu de

  sntate #i se continupe toatperioada acordrii ngrijirilor de sntate. Scopul ob&inerii de

  date este stabilirea unui profil de sntate al pacientului care va constitui baza planului de

  nursing individualizat.

  Informaiile culese trebuie s fie complete, concise, neinterpretabile. Ele vor ficonsemnate succint, n termeni #tiin&ifici.

  Datele inexacte, incomplete #i inadecvate vor face dificilidentificarea problemelor de

  sntate #i antreneazun diagnostic de nursing inadecvat, inexact (fig. nr. 2).

  Fig. nr. 2: Date care pot determina erori n enun#ul diagnosticului de nursing

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  23/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  23

  1. Profilul pacientului

  Profilul pacientului este constituit din informa&iile culese referitoare la nivelul de

  sntate al pacientului, la schimbrile n obiceiurile de via&, rolul su socio-cultural, reac&iile

  emo&ionale fa& de boal. De#i sunt numeroase propuneri pentru precizarea profilului

  pacientului, toate formulele cuprind acelea#i elemente de baz, #i anume:

  informa#ii generale: nume, prenume, vrst, sex, stare matrimonial, copii, ocupa&ie, nivel

  de #colarizare;

  probleme de s$n$tate anterioare: bolile copilriei, imunizri, traumatisme, interven&ii

  chirurgicale, spitalizri, alergii medicamentoase;

  starea de s$n$tate a familiei: afec&iuni cardiace, diabet, H.T.A, afec&iuni neuro-psihice;

  comportamente fa#$ de starea de s$n$tate: ncrederea n serviciile de sntate,

  obiectivele ngrijirilor de sntate, obi#nuine igienice, alimentare, de somn, consum de

  alcool, tutun, droguri, automedicaie;

  profilul mediului ambiental:caracteristici, asigurarea securit&ii fizice #i psihice;

  profilul psiho-social &i cultural:concept de sine, stare de spirit, interac&iuni sociale, grup

  cultural, influen&e culturale, mod de comunicare, capacitate de concentrare, memorie de

  scurt#i lungdurat;

  profil spiritual: valori, credin&e, moral, practici religioase; probleme de s$n$tate actual$: apari&ia simptomelor, durat, factori declan#atori,

  favorizan&i, agravan&i, msuri luate pentru ameliorare;

  examenul aparatelor &i sistemelor;

  examin$ri paraclinice: radiologice, endoscopice, explorri func&ionale, examene de

  laborator.

  2. Surse de date

  Pentru ob&inerea informaiilor este necesar s! se utilizeze toate sursele posibile, #i

  anume:

  pacient este considerat sursa principal; uneori datele furnizate sunt neconcludente dac

  lum n considerare faptul ca unii indivizi suportcu stoicism durerea iar al&ii o exagereaz;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  24/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  24

  familie &i persoane importante n via&a pacientului n special n cazul copiilor #i a

  pacien&ilor incon#tien&i ace#tia pot suplimenta informa&iile cu date despre reac&ia

  pacientului la boal#i modul de adaptare la stres;

  membri echipei de s$n$tate: medici, asistente medicale, asistente sociale, fizioterapeu&i;

  documenta#ia medical$:foaie de observa&ie, carnet de sntate;

  literatura de specialitate: pentru ob&inerea informa&iilor despre diagnosticul medical.

  3. Tipuri de date

  Datele ob&inute pot fi: obiective &i subiective. Datele subiectivesunt cele percepute #i

  descrise de pacient: durerea, emo&iile, oboseala. Datele obiective sunt cele decelate de

  asistent cu ajutorul sim&urilor: schimbri fizice sau de comportament, func&iile vitale,

  greutatea, nl&imea.

  Toate informa&iile culese mai pot fi descrise ca date constante sau variabile. De

  exemplu: temperatura corpului se poate modifica de la o zi la alta n timp ce data na#terii,

  grupul sanguin rmn constante pe toatperioada.

  4. Metode de culegere a datelor

  a) In terviul

  Reprezintdialogul dintre asistent#i pacient. Obiectivele interviului vizeaz:

  ob&inerea de informa&ii referitoare la dimensiunea bio-fiziologic, psihologic,

  socio-cultural#i spirituala pacientului, reac&iile pacientului, punctele sale forte,

  resurse;

  nceperea rela&iei terapeutice ntre asistent#i pacient;

  observarea interac&iunilor pacientului cu familia #i membrii echipei de sntate;

  observarea evolu&iei pacientului n mediul spitalicesc;

  oferirea de informa&ii pacientului referitoare la interven&ii, tratament, examinri,

  pentru a-l determina s participe la stabilirea obiectivelor #i planificarea

  interven&iilor.

  nc de la prima ntlnire cu pacientul, asistenta va ncepe rela&ia printr-o convorbire

  libercare constn exprimarea formelor conven&ionale de polite&e, pentru a se crea un climat

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  25/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  25

  de apropiere cu pacientul #i de ncredere din partea acestuia, pentru a rspunde corect

  ntrebrilor. n continuare succesul rela&iei depinde de atitudinea, competen&a #i

  profesionalismul asistentei.

  b) Tipur i de interviu

  Un interviu poate fi condus n scopul culegerii de informa&ii pentru identificarea unei

  probleme sau pentru a ajuta pacientul n rezolvarea problemelor.

  Tipul de interviu ce urmeaza fi ales este mult influen&at de personalitatea individului,

  de nevoile sale de sntate, de mediu.

  Interviul direct este un interviu structurat, care urmeaz un plan stabilit pentru

  ob&inerea informa&iilor precise. n acest scop sunt utilizate ntrebrile nchise, la care pacientul

  rspunde prin da, nu sau n cteva cuvinte. Exemplu: n acest moment durerea este

  prezent ? , A&i dormit bine ? Rspunsurile la aceste ntrebri sunt limitate, dar ele pot fi

  utilizate cu succes n cazul pacien&ilor cu dificult&i n comunicare sau cu un nivel ridicat de

  stres.

  Interviul indirect este condus pe baza unor obiective dinainte stabilite #i urmre#te

  clarificarea unor elemente importante. Asistenta folose#te n acest tip de interviu ntrebrile

  deschise care permit ob&inerea unui rspuns mai amplu #i antrenarea pacientului n aceast

  comunicare. Exemplu: Cum se manifestdurerea ?, Cum a&i dormit ? Astfel de ntrebri ofer

  pacientului libertatea de a divulga informa&iile pe care le dore#te. Rspunsurile detaliate pot

  scoate n eviden& atitudinile #i credin&ele pacientului. Au ns dezavantajul c pacientul

  acorduneori mult timp pentru probleme irelevante.

  Indiferent de tipul de interviu, asistenta trebuie srespecte cteva reguli n formularea #i

  punerea ntrebrilor, #i anume:

  formulare clar, n termeni accesibili pacientului;

  ntrebarea snu cuprindn text rspunsul;

  sse punnumai ntrebri absolut necesare;

  snu se punmai multe ntrebri odat;

  ntrebrile sfie puse ntr-o ordine logic;

  sse acorde pacientului timp suficient pentru a rspunde la fiecare ntrebare.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  26/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  26

  c) Pri ncipii pentru un interviu efi cient

  Este foarte important sse planificeinterviul nainte de nceperea lui. Asistenta trebuie

  s revad dac informa&iile pe care dore#te s le ob&in i vor servi n atingerea scopului

  propus. Ea poate concepe un plan al interviului care scuprind ntrebrile ce urmeaza le

  pune pacientului.

  Momentulales pentru interviu trebuie s&incont de starea de confort fizic #i psihic a

  pacientului. Se vor evita momentele n care pacientul prezintdurere, oboseal, are vizitatori,

  este n timpul orelor de massau de odihn.

  Loculdesf#urrii interviului trebuie s asigure intimitatea #i confortul pacientului. n

  func&ie de starea de sntate #i preferin&ele pacientului interviul se poate desf#ura n salon,

  cabinet de consulta&ii, salde tratamente.

  Durata interviului va fi precizat nainte de nceperea acestuia, fie n minute, fie

  specificnd numrul de ntrebri ce urmeaza-i fi puse.

  n timpul desf#urrii interviului asistenta va apela la strategii de comunicareeficace,

  dintre care amintim:

  lini#tea n timpul interviului permite asistentei s observe mai atent pacientul,

  permite pacientului s-#i organizeze gndurile, srspundcomplet la ntrebri;

  ascultarea atent$va ajuta pacientul s n&eleag c asistenta este preocupatde

  problemele sale de sntate;

  adoptarea unei atitudini de acceptare, fr manifestri de aprobare sau

  dezaprobare, va demonstra respectarea credin&elor #i valorilor pacientului;

  utilizarea parafrazein scopul validrii informa&iilor date de pacient;

  clarificareainforma&iilor prin utilizarea de ntrebri secundare;

  rezumarea informa&iilor pentru a primi din partea pacientului confirmarea

  exactit&ii lor.

  Respectarea etapelor n desf#urarea interviului va facilita comunicarea cu pacientul #i

  ob&inerea informa&iilor pertinente:

  pregtirea interviului: revizuirea obiectivelor interviului, a tipului de informa&ii ce

  urmeaz a fi ob&inute, a problemelor ce vor fi discutate, alegerea tipului de

  interviu;

  informarea pacientului asupra naturii, scopului #i duratei interviului;

  desf#urarea propriu-zisprin dirijarea conversa&iei asupra problemelor ce trebuie

  elucidate;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  27/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  27

  acordarea unui timp necesar pacientului spunntrebri;

  semnalarea apropierii sfr#itului interviului: vom termina n 2 minute sau mai

  am svpun 3 ntrebri;

  stabilirea momentului pentru urmtorul interviu;

  ncheierea interviului mul&umind pacientului.Cnd asistenta pregte#te bine interviul, parcurge cu abilitate fiecare etap, ea poate

  ob&ine informa&ii pertinente asupra strii de sntate a pacientului.

  d) Observarea

  Este o metodde culegere a datelor utilizatde asistentpe parcursul ntregii activit&i.

  Aceast metod presupune abilit&i intelectuale, integritate senzorial, spirit de observa&ie,

  continuitate. Pentru a fi eficace asistenta va evita subiectivismul, ideile preconcepute, rutina #i

  superficialitatea.

  Observarea este direc&ionat att spre pacient ct #i spre mediul su. Observarea

  pacientului cuprinde: starea fizic, mental #i emo&ional, iar a mediului cuprinde:

  microclimatul, decelarea pericolelor actuale sau poten&iale din mediu, factorii care faciliteaz

  starea de bine a pacientului.

  Asistenta poate utiliza douforme de observare:

  observarea inten#ionat$ este planificat#i controlat, presupune stabilirea unor

  parametri de observat, este eficace n evaluarea efectelor terapeutice a

  medicamentelor sau a regimului alimentar; problemele pacientului dicteaz

  numrul parametrilor ale#i #i frecven&a observrii; de exemplu: situa&iile critice n

  starea de sntate a pacientului presupun observarea frecventa multor parametri

  n timp ce perioada de convalescen& nu necesit observare frecvent; pentru a

  putea decide asupra parametrilor ce urmeaza fi observa&i asistenta are nevoie de

  cuno#tin&e #i experien& clinic; se impune a se aprecia #i efectele unei observri

  necorespunztoare a parametrilor stabili&i.

  observarea neinten#ionat$- trebuie utilizat n orice situa&ie datoritfaptului c

  apari&ia oricror noi stimuli n mediul pacientului atrage dup sine noi probleme

  pentru pacient.

  Pentru o apreciere corect a strii de sntate a pacientului, observarea trebuie s fie

  continu#i obiectiv.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  28/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  28

  e) Examenu l f izic

  Examenul fizic const n examinarea sistematic a pacientului n vederea aprecierii

  strii fizice #i mentale. Este un proces de investiga&ie desf#urat alturi de interven&iile de

  nursing.

  Tehnicile clasice utilizate de asistent!sunt:

  inspec#ia examinare vizual utilizat pentru a aprecia culoarea tegumentelor,

  expresiile faciale care pot reflecta diferite emo&ii, modificri fizice sau

  comportamentale;

  ausculta#ia constn ascultarea sunetelor produse n organism; poate fi efectuat

  direct (cu urechea) sau indirect (cu stetoscopul); ascultarea sunetelor presupune

  aprecierea frecven&ei, intensit&ii, duratei acestora;

  palparea examinare efectuat cu ajutorul sim&ului tactil care poate sesiza de

  exemplu: temperatura corpului, distensia vezicii urinare, pulsul periferic.

  * Validarea datelor este procesul de confirmare #i verificare a veridicit&ii

  informa&iilor ob&inute. De obicei, validarea este necesar cnd exist o discrepan& ntre

  datele obiective #i cele subiective, de exemplu: pacientul afirmcse simte bine, dar mimica

  fe&ei trdeaz contrariul. Datele pot fi validate cu ajutorul pacientului n timpul sau dup

  culegerea datelor. Dacpacientul este incapabil scoopereze pentru validare se poate apela la

  alte surse de date: familie, membrii echipei de sntate. Nu toate informa&iile necesit

  validare, ca de exemplu valoarea func&iilor vitale, dar nevalidarea datelor ce impun acest

  proces #i utilizarea unor date ireale n procesul de nursing determin stabilirea unor

  interven&ii ineficiente.

  * Organizarea datelor const n gruparea datelor n a#a fel nct s faciliteze

  identificarea problemelor actuale #i poten&iale. Organizarea datelor poate fi fcut n func&ie

  de priceperea, preferin&ele fiecruia sau dup un model stabilit n institu&ia respectiv,respectiv modelul V. Henderson, A. Maslow, Gordon.

  a)Organizarea datelor dupGordon percep&ia snt&ii: cum percepe pacientul starea sa de sntate #i n ce fel este

  afectatn prezent;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  29/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  29

  starea nutri&ional: obi#nuin&e alimentare, dac pacientul consum n func&ie de

  nevoile metabolice, indicatori ai strii de nutri&ie;

  obi#nuin&e de eliminare: intestinal, urinar, transpiraⅈ activitate: exerci&ii

  efectuate, activitate, mod de recreere;

  aspecte cognitive: capacit&i senzoriale #i de percep&ie, abilit&i cognitive; somn: mod de relaxare, de odihn, ore de somn, calitatea somnului;

  concept de sine: stimde sine, imagine corporal, performan&a rolului, sentimente;

  interrela&ii: rela&ia cu ceilal&i;

  sexualitate, reproducere: satisfac&ii, insatisfac&ii, activitate de reproducere;

  adaptare la stres: factori stresori, toleran&a la stres, metode antistres.

  credin&e, valori: apartenen&spiritual, comportament.

  b)Organizarea datelor dupA. M aslow

  nevoi fiziologice: alimenta&ie, ingestie de lichide, eliminare intestinal #i urinar,

  respira&ie #i circula&ie, temperatura corpului, somnul;

  nevoia de securitate: securitate fizic#i psihic(confort, orientare n timp #i spa&iu,

  capacit&i senzoriale #i motorii);

  nevoia de dragoste: rol n familie, grup social, rela &iile cu persoanele semnificative

  din grupul cruia i apar&ine;

  nevoia de stim de sine: recunoa#terea statutului, a competen&ei, recuno#tin&,

  respect;

  nevoia de realizare: personalitate, creativitate, autodep#ire.

  Concluzii:

  Aprecierea const$ n colectarea, verificarea &i validarea datelor subiective &i

  obiective despre starea de s$n$tate a pacientului; necesit$ participarea activ$ apacientului &i a asistentei.

  Informa#iile colectate trebuie s$ fie complete deoarece diagnosticul de nursing &i

  interven#iile se bazeaz$pe aceste informa#ii.

  Observarea este o metod$con&tient$&i deliberat$.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  30/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  30

  Datele subiective sunt percep#iile personale ale pacientului, iar datele obiective sunt

  cele observate &i decelate de asistent$.

  Pentru ob#inerea informa#iilor asistenta va utiliza interviul direct &i indirect.

  Metodele de colectare a datelor sunt: comunicarea, interviul, observarea &i examenul

  fizic.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  31/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  31

  Ghid orientativ de culegere a datelor pentru cele 14 nevoi

  fundamentale, n vederea evalu$rii &i satisfacerii nevoilor

  A RESPIRA, A AVEA O BUNCIRCULA+IE

  Repere stabil ite Informa#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareRespira#ie frecven&, ritm, amplitudine;

  simetria mi#crilor;tipul respirator;aspectul toracelui.

  Prezen#a unorsemne &isimptome nafec#iunirespiratorii

  tiraj:tip;

  tuse:cnd a aprut?ct de frecventeste?este sau nu urmatde expectora&ie?apare n anumite pozi&ii?accesele survin ziua, sau noaptea?

  expectora&ie:culoare, miros, aspect, cantitate;

  prezen&a sngelui (temporarsau permanent); dispnee:

  tipul dispneei;apare n repaus, la efort sau n condi&ii de stres?ce pozi&ie o amelioreaz?cnd apare: ziua sau noaptea?

  durere toracic:intensitate, localizare, iradiere, durat;este exageratde tuse #i respira&ie profund?

  pozi&ia corpului:ortopnee;antalgic.

  Afec#iunirespiratorii nantecedente

  frecven&a #i durata acestora; cum au fost tratate?

  Puls frecven&, ritm, amplitudine;T.A. T.A. sistolic$i T.A. diastolic;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  32/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  32

  Prezen#a unorsemne &isimptome nafec#iuni cardio-vasculare

  durere precordial:localizare, intensitate, iradiere;factori declan#atori;factori de ameliorare;

  palpita&ii:

  cnd apar? La efort? Dup abuz de alcool, cafea, tutun? Dupmedicamente? n condi&ii de stres?

  cianoza:localizare, intensitate;

  paloare;

  turgescen&a venelor jugulare;

  oboseala la mers;

  durerea cu sediul n gamb;este continusau intermitent?apare la efort?este calmatde repaus?este nso&itde impoten&func&ional?

  edem la nivelul membrelor.Factori de risc fumat:

  de cnd? ct?al&i membri ai familiei fumeaz?

  sedentarism:efectua&i o muncsedentar?merge&i pe jos la serviciu?practica&i vreun sport?sta&i timp ndelungat n picioare?

  mediu:lucra&i sau locui&i n mediu poluat? (praf, pulberi, etc.);

  stres, anxietate;

  alimenta&ia:n exces, dezechilibrat.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  33/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  33

  A BEA, A MNCA

  Repere stabi l i te Informa#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoare

  Obi&nuin#ealimentareorarul meselor;alimente preferate;aversiune fa&de diferite alimente;mod de preparare a alimentelor;lichide consumate:

  ct? cnd? ce fel?restric&ii alimentare impuse de diet, religie, cultur;ingestie de alimente #i lichide interzise;folosirea mncrii ca recompenssau reconfort;refuz de a se alimenta;utilizarea de vitamine #i sruri minerale;

  apetit;factori care determinanumite comportamente.

  Experien#e anterioare alergii alimentare;alimente care au cauzat vrsturi, diaree, constipa&ie.

  Cuno&tin#elepacientului

  care sunt alimentele pe care le consider benefice pentrusntate; dac necesit&ile organismului de hran #i lichide i suntcunoscute; cum consider modul su de alimenta&ie: echilibrat,dezechilibrat;daci sunt cunoscute no&iuni de gastrotehnie.

  Greutatea corporal$ actual#i anterioar;modul n care pacientul percepe valorile ob&inute, raportate lanl&ime.

  Starea de nutri#ie semne #i simptome caracteristice n:obezitate;ca#exie;deshidratare.

  Dificult$#i nalimentare

  incapacitate de a tia alimentele, de a bea, de a duce alimentelesau lichidele la gur;degluti&ie dificil;mastica&ie inadecvat;

  factori care determinaceste dificult&i.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  34/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  34

  NEVOIA DE A ELIMINA

  Repere stabil ite Inf orma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareMod de eliminare

  urina:mic&iuni (numr, ritm);cantitate, caracteristici;

  materii fecale:defeca&ie (frecven&, orar);cantitate, caracteristici;

  transpira&ie:caracteristici;

  menstr:ritm, durat, evolu&ie;caracteristici;

  tulburri prezente #i factorii care le determin.Greutate corporal$valoarea actualraportatla cea anterioar, pentru a sesiza diferen&aMotilitate gastro-intestinal$

  zgomote intestinale;meteorism abdominal;flatulen&;tenesme.

  Semne &i simptomeprezente

  dureri abdominale;semne de deshidratare;vrsturi;evacuare involuntarde urin#i scaun;glob vezical.

  Atitudineapacientului

  necesitatea intimitⅈ neadaptare la utilizarea echipamentului sanitar (plosc, urinar,

  bazinet).

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  35/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  35

  NEVOIA DE A TE MI)CA )I A AVEA O POSTURBUN

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebr i ajuttoare

  Sistemulosteoarticular &imuscular

  integritate;amplitudinea mi#crilor;mobilitate articular;for&muscular.

  Mersul mod de deplasare:singur;cu mijloace auxiliare (baston, crj, cadru).

  Echilibrul gradul de stabilitate n timpul deplasrii sau al mi#crilor;Pozi#ia corpului &ia membrelor

  atitudini n func&ie de viciile de conforma&ie #i de mi#crile efectuate.

  Mobilizare capacitate de a se transfera de pe o suprafa&pe alta;

  dificult&i n adoptarea unor pozi&ii (durere, rigiditate, oboseal,slbiciune).Efecteleimobiliz$rii

  a. fizice:tegumentare;musculo-scheletice;cardio-vasculare;gastro-intestinale;metabolice;respiratorii;urinare;

  b. psiho-sociale:

  depresia;modificri de comportament.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  36/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  36

  NEVOIA DE A DORMI, A TE ODIHNI

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebr i ajuttoare

  Obi&nuin#e desomn

  durata somnului n 24 de ore;mod de alternare a ritmului somn-veghe;calitatea somnului;capacitatea de adormire, eventuale ritualuri folosite;dacpacientul cunoa#te necesit&ile de somn ale organismului.

  Manifest$ri aletulbur$rilor desomn

  treziri frecvente;co#maruri;a&ipiri n timpul zilei;oboseal;dificultate de concentrare n timpul zilei;irascibilitate;

  ochi ncercna&i;tremurturi ale minilor;scderea memoriei, aten&iei.

  Factori care potinfluen#a somnul

  suprasolicitare senzorial;mediu necunoscut;durere;efort fizic;stres emo&ional;medicamente.

  M$suri deameliorare

  metode utilizate:masaj;

  relaxare;medicamente.

  efectul avut.

  NEVOIA DE A TE MBRCA )I DEZBRCA

  Repere stabil ite I nf orma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareCapacitatea de a se

  mbr$ca / dezbr$caeste capabil so facsingur;o face par&ial;necesitajutor;refuzsse mbrace / dezbrace.

  Atitudinea fa#$de#inuta vestimentar$

  semnifica&ia vestimenta&iei;gusturi;alegerea vestimenta&iei n func&ie de circumstan&e;aspectul &inutei;interes pentru o &inutcurat, adecvat;factori care influen&eazun anumit comportament.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  37/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  37

  NEVOIA DE A MEN+INE TEMPERATURA CORPULUI N

  LIMITE NORMALE

  Repere stabil ite I nf orma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareTemperaturacorpului

  valoarea temperaturii diminea&a #i seara;interpretarea curbei termice.

  Adaptareacomportamentului

  la temperaturi sczute:se mbracbine;se refugiazn mediu cald;cre#te activitatea muscular;bea lichide calde.

  la temperaturi ridicate:nceteazactivitatea;

  utilizeazventilatoare;baie, du#cu apmai rece;refugiu n loc mai rcoros;bea lichide reci.

  Semne &i simptome a. hipertermie:cefalee;convulsii;deshidratare;oboseal;frisoane;diaforez;

  tahicardie;tahipnee.b. hipotermie:

  piele rece;bradicardie;bradipnee;confuzie;paloare;oligurie.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  38/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  38

  NEVOIA DE A MEN+INE TEGUMENTELE CURATE )I INTEGRE

  Repere stabil ite I nf orma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoarePielea colora&ia;

  turgor;

  umiditate; integritate:

  frleziuni;leziuni prezente (tip, caracteristici);

  prurit;

  mod de ngrijire (baie, du#, utilizarea de creme, emoliente, etc.).Cavitatea bucal$ igiena cavit&ii bucale:

  cnd? cum? cu ce?P$rul aspect;modificrile pilozit&ilor;mod de ngrijire.

  Unghii form;consisten&;culoare;mod de ngrijire.

  Atitudine fa#$dengrijirile igienice

  preocupare;expresia dezinteresului fa&de ngrijirile igienice;neglijen&n efectuarea ngrijirilor igienice;

  exces de pudoare;ngrijiri repetate #i nejustificate;refuz de a se ngriji.

  Dificult$#i nefectuarea

  ngrijirilor igienice

  mod de manifestare (incapacitate sau dificultate de a-#i splategumentele, de a-#i tia unghiile, de a-#i spla prul, de a-#i rade

  barba, etc.);factori care determinaceste dificult&i.

  Cuno&tin#elepacientului

  dac cunoa#te scopul ngrijirilor igienice #i importan&a lor pentrumen&inerea snt&ii.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  39/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  39

  NEVOIA DE A EVITA PERICOLELE

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareAprecierea risculuide accidente

  stadiul de dezvoltare al pacientului; mod de via&:

  luminnecorespunztoare;dezordine la domiciliu #i la locul de munc;mediu poluat;condus ma#ina cu vitezexcesiv;lipsde somn;alimenta&ia necorespunztoare.

  percep&ia senzorial:deficien&e de auz, vz;alterarea sim&ului olfactiv, gustativ, tactil.

  mobilitate; durere;

  stare emo&ional;

  grad de con#tien&;

  lipsa de cuno#tin&e despre securitate:cunoa#terea modului de prevenire a accidentelor casnice;cunoa#terea regulilor de circula&ie;cunoa#terea msurilor de protec&ia muncii.

  n mediul spitalicesc: interven&ii (nerespectarea dozei, a cii de administrare a

  medicamentelor);nerespectarea msurilor de asepsie;nesupravegherea pacientului dupo tehnic;aplica&ii calde prelungite #i la temperaturi ridicate.

  Atitudineapacientului

  neglijen&n satisfacerea nevoilor #i men&inerea sntⅈneutilizarea serviciilor de sntate;refuzul tratamentului;neutilizarea mijloacelor de securitate;violen&a.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  40/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  40

  NEVOIA DE A COMUNICA CU SEMENII

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareCapacitateasenzorial$

  integritatea, diminuarea sau absen&a reac&iilor senzoriale (vz,auz, gust, miros, pipit);

  utilizarea protezelor auditive:permanent sau cu intermiten&?

  corectarea viciilor de refrac&ie cu ochelari:acceptul sau refuzul de a purta ochelari.

  Comunicareverbal$

  limba vorbit;

  mod de exprimare:limbaj adecvat;coeren&;ritm;intona&ie (dac!este n concordan&cu semnificaia mesajului);obstacole n dezvoltarea limbajului (diminuare de stimuli).

  scris:posibil sau nu;inteligibil, neinteligibil.

  Comunicarenonverbal$

  expresii faciale:ce exprim: team, dezgust, bucurie, mnie, durere;

  gesturi:sunt sau nu n concordan&cu mesajul verbal.

  Dorin#a de a

  comunica

  modul n care pacientul comuniccu membrii familiei, anturajul,echipa de ngrijire;exprimarea sentimentelor #i emo&iilor;atitudinea de receptivitate.

  Percep#ia mesajului msura n care este n concordan&cu realitatea.Starea mental$ orientare n timp #i spa&iu:

  #ti&i unde vafla&i?#ti&i ce zi este astzi?

  capacitate de concentrare;

  memorie:Vaminti&i cnd vi s-a efectuat ultimul examen oftalmologic?

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  41/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  41

  NEVOIA DE A AC+IONA CONFORM PROPRIILOR CREDIN+E

  )I VALORI

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareComportamente &iatitudini

  participarea la serviciul religios;citirea cr&ilor religioase;respectarea restric&iilor impuse de religie;exprimarea conflictului ntre credin&a sa #i practica medical;solicitarea asisten&ei spirituale n anumite momente;autoacuzaⅈperceperea bolii ca o pedeaps.

  Implica#ii asuprangrijirilordeterminate de:

  refuzul asisten&ei medicale calificate;neacceptarea unor proceduri.

  NEVOIA DE A FI OCUPAT )I REALIZARE

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoarePerforman#arolului

  rolul asumat n familie, societate, profesie #i importan&a lui pentrupacient;modul n care este capabil s-l ndeplineasc;factori care influen&eazperforman&a rolului.

  Atitudineapacientului

  solicitarea #i acceptarea ajutorului;recunoa#terea progreselor;participarea la ngrijiri;comportament (agresiv);capacitatea de a lua decizii exprimarea dificult&ii de a ndeplini un rol (apatie, triste&e,descurajare, etc.); exprimarea unui conflict ntre percep&ia unui rol #i exigen&elecelorlal&i (frustrare n raport cu obliga&iile impuse de rol).

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  42/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  42

  NEVOIA DE A SE RECREA

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareObiceiuri de a serecrea

  tipul activit&ilor; frecven&a;

  mod de organizare;

  efectul activit&ilor:destindere;satisfac&ie;plcere.

  Reac#iilepacientului fa#$deactivit$#i recreative

  incapacitatea de a efectua activit&i recreative;interes;dezinteres;indiferen&;factori care determinaceste atitudini.

  NEVOIA DE A NV+A S-)I PSTREZE SNTATEA

  Repere stabili te I nforma#ii de ob#inu t, ntrebri ajuttoareNivelul actual decuno&tin#e

  ce #tie pacientul despre starea de sntate actual, tratament,consecin&e.

  Voin#a de a nv$#a cmpul aten&iei;tendin&a de a pune ntrebri, de a se informa;capacitatea de concentrare cnd i se pun ntrebri;factori care motiveaznv&area:

  Ex. Dori&i s afla&i care sunt factorii de risc n afec&iunilerespiratorii?Dori&i s nv&a&i modul de schimbare a setului pentrucolostomie?Dori&i sdiscuta&i cu pacien&ii care au o evolu&ie bun?Dori&i sciti&i reviste, un articol?Dori&i s-mi pune&i ntrebri?Dori&i svdemonstrez?

  Capacitatea de a

  nv$#a

  expresia n&elegerii informa&iei;

  modul de dobndire a noi comportamente.Resurse de nv$#are dorin&a pacientului de a face familia s participe la programuleduca&ional;resurse (financiare, materiale #i material didactic) de care dispune

  pacientul la domiciliu.Factori careinfluen#eaz$

  nv$#area

  mediu;prezen&a surselor de distragere a aten&iei;for&a fizic, mi#crile, coordonarea;prezen&a deficitelor senzoriale.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  43/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  43

  - analiza si interpretarea datelor- identificarea problemelor- enuntul diagnosticului de nursing

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  44/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  44

  II. DIAGNOSTICUL DE NURSING

  1. Evolu#ia termenului de diagnostic de nursing n SUA

  American Nurses Association (ANA) Standards for Nursing Practice (1973) $i ANA Social

  Policy Practice (1980) au ncurajat utilizarea n practica termenului de diagnostic de nursing.

  n 1973 un grup de asistente se ntlnesc ntr-o conferin&na&ionaln vederea clasificrii

  diagnosticului de nursing. Acest grup format din teoreticieni, educatori #i practicieni au format

  North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Ca rezultat al activit&ii grupului de

  lucru a fost publicarea n 1982 a unei liste de diagnostice de nursing n vederea testrii #i

  studierii.

  n 1986 la cea de a 6-a $i a 7-a conferin&a fost acceptato listde diagnostice de nursing

  utilizat#i n prezent.

  Carpenito atrage ns aten&ia asupra faptului c n diagnosticul de nursing sunt cuprinse

  probleme care pot fi prevenite, diminuate sau combtute prin interven&ii autonome ale asistentei

  (ex. promovarea mobilit&ii, educa&ia pacientului, asigurarea igienei personale, etc.) #i probleme

  care necesitinterven&ii delegate #i pot fi executate numai la indica&ia medicului (ex. poten&ial de

  complica&ii infec&ii, hemoragie, dezechilibru hidroelectrolitic). Includerea n planul de nursing a

  ambelor tipuri de probleme va da posibilitate asistentei s reduc focalizarea aten&iei numai

  asupra interven&iilor delegate.

  Utilizarea termenului de diagnostic de nursing ncurajeaz asistenta pentru ini&ierea de

  interven&ii independente, efectuarea de cercetri asupra activit&ii care urmeaz s fie

  implementate n func&ie de diagnosticul de nursing.

  2. Procesul de elaborare al diagnosticului de nursing

  Procesul de diagnostic este un proces de analiz#i sintezcare necesitdin partea asistentei

  abilit&i cognitive, obiectivitate, putere de decizie #i neimplicarea valorilor #i credin&elor sale.

  Procesul de diagnostic presupune:

  prelucrarea datelor;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  45/138

 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  46/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  46

  stabili strategii de ngrijire pentru pacient.

  De exemplu: mobilitate inadecvat este un diagnostic care nu sugereaz direc&ia

  interven&iilor pe cnd imobilizare fizic legat de o afec&iune neuro-muscular sugereaz

  direc&ia interven&iilor spre rezolvarea problemelor.

  Pentru formularea unui diagnostic, asistenta se poate ghida dup o list de diagnostice

  acceptate pentru a selecta o categorie de diagnostic.

  Dacn informa&iile culese nu apar factori cauzali, asistenta trebuie spunun diagnostic

  pe baza cuno#tin&elor teoretice #i a experien&ei clinice. Trebuie apoi srevizuiascdatele pentru

  decelarea eventualelor inadverten&e #i erori.

  Odatce legturile au fost stabilite, asistenta poate enun&a diagnosticul de nursing. Acesta

  trebuie s denote clar o problemde sntate actualsau poten&ial a pacientului care poate fi

  rezolvatprin interven&ii independente sau dependente.

  3. Componentele diagnosticului de nursing:

  problema (P) exprim un comportament, o reac&ie, o atitudine, o dificultate a

  pacientului vis-a-vis de satisfacerea nevoilor de sntate din punct de vedere bio-

  fiziologic, psihologic, socio-cultural #i spiritual. Termenii utiliza&i pentru enun&ul

  problemei sunt: alterare, diminuare, dificultate, deficit, refuz, incapacitate. Deexemplu: alterarea integrit&ii tegumentelor, alterarea imaginii corporale, incapacitate

  de a se deplasa, dificultate n men&inerea igienei personale, refuz de a se alimenta-

  hidrata, diminuarea mobilit&ii fizice.

  etiologia (E) cuprinde factorii cauzali, acei factori care constituie obstacole n

  satisfacerea nevoil or de sntate.

  Ei pot fi:

  de ordin fi zic factori intrinseci (probleme metabolice, obstruc&ia cilor respiratorii,

  infec&ii, etc.) #i factori extrinseci (agen&i exteriori care n contact cu organismul

  mpiedic func&ionarea normal imobilizare n aparat gipsat, pansament compresiv,

  sonde nazo-gastrice, vezicale);

  de ordin psihologic sentimente, emo&ii, tulburri cognitive care influen&eaz

  satisfacerea nevoilor (anxietate, stres, situa&ii de criz, tulburri de gndire);

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  47/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  47

  de ordin sociologic interac&iunea cu familia, colegii de munc, prietenii, modificri

  ale rolului social (sentiment de respingere, dificult&i de comunicare, #omaj, pensionare);

  de ordin cul tural $i spiri tual probleme de adaptare la o cultur, insatisfac&ii n

  respectarea valorilor #i credin&elor;

  lega&i de necunoa$terea modul ui de promovare a unei bune str i de sntate.

  semne de dependen#$ (S) semne #i simptome - sunt semne observabile ale

  incapacit&ii de men&inere a snt&ii, de satisfacere a nevoilor fundamentale (nu-#i

  efectueaz ngrijirile igienice, nu comunic cu membrii echipei de sntate, nu

  respectregimul dietetic).

  4. Tipuri de diagnostic de nursing

  Diagnostic actual cuprinde douelemente: problema actualsau reac&iile pacientului

  la o problem #i factorii etiologici. Legtura dintre cele dou elemente se realizeaz prin

  intermediul expresiei legat de sau datorit. Esen&ial este ca ntre cele douelemente sexiste

  o conexiune.

  Exemple de diagnostic actual:

  disconfort legat de durere;

  perturbarea imaginii corporale legatde pierderea unui membru; anxietate legatde iminen&a unei interven&ii chirurgicale.

  Diagnostic poten#ial poate fi enun&at pe baza istoricului strii de sntate a

  pacientului, cunoa#terea complica&iilor bolii, experien&a asistentei. Astfel un pacient care fumeaz

  40 &igri pe zi poate avea un diagnostic poten&ial postoperator: poten&ial de alterare a respira&iei

  legatde fumat excesiv.

  Diagnostic posibil poate fi utilizat pentru a eviden&ia un rspuns incert al pacientului

  sau legat de factori necunoscu&i.

  5. Erori n formularea diagnosticului de nursing

  n formularea diagnosticului de nursing se pot produce erori prin:

  utilizarea terminologiei medicale n defavoarea celei specifice nursingului;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  48/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  48

  utilizarea unui singur semn sau simptom ca rspuns al pacientului la o problemde

  sntate;

  plasarea factorilor cauzali naintea rspunsului pacientului;

  implicarea valorilor #i credin&elor proprii.

  Acurate&ea diagnosticului de nursing depinde, de asemenea, de ob&inerea de informa&ii

  complete #i de prelucrarea obiectiva acestor date. Dacsunt omise date, diagnosticul poate fi un

  e#ec, iar dacdatele nu sunt prelucrate corespunztor diagnosticul este incorect. Pentru a evita

  erorile de diagnostic asistenta trebuie s se asigure c nu a omis date relevante n favoarea

  culegerii multor date irelevante. Asistenta poate evita omiterea de date dacutilizeaz un plan

  organizat de culegere a datelor #i poate evita ob&inerea de date irelevante prin punerea unor

  ntrebri corespunztoare situa&iei.

  6. Caracteristicile diagnosticului de nursing, avantaje:

  este un enun&clar #i concis al problemelor pacientului;

  este specific unui pacient;

  se bazeazpe datele ob&inute n prima etapa procesului de nursing;

  se schimb n func&ie de modificrile rspunsului pacientului la problemele de

  sntate;

  &ine cont de factorii cauzali ai problemelor de sntate; orienteazasistenta spre interven&iile specifice problemelor pacientului;

  promoveazplanificarea interven&iilor independente;

  faciliteazcomunicarea asistentei cu ceilal&i membri ai echipei de sntate.

  7. Exemple de diagnostic de nursing ( lista NANDA 1986):

  incapacitate de men&inere a sntⅈ

  risc de accident;

  risc de infec&ie;

  alterarea mucoasei bucale;

  alterarea integrit&ii tegumentelor;

  deficit de volum de lichid;

  alterarea nutri&iei deficit sau exces;

  hipertermie;

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  49/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  49

  hipotermie;

  alterarea eliminrii urinare;

  alterarea eliminrii intestinale;

  alterarea mobilit&ii fizice;

  intoleran&la efort;

  perturbarea somnului;

  alterarea percep&iei senzoriale;

  durere;

  anxietate;

  perturbarea imaginii corporale;

  alterarea comunicrii verbale;

  alterarea comunicrii nonverbale.

  8. Exemple de factori etiologici:

  atrofie muscular;

  deficit auditiv, vizual;

  diaforez;

  scderea tonusului muscular;

  oboseal; proces infec&ios sau inflamator;

  sedentarism;

  privare senzorial;

  tabagism;

  alcoolism;

  singurtate;

  #oc emo&ional;

  situa&ie de criz;

  condi&ii de muncinadecvate;

  mediu necunoscut;

  spitalizare;

  lipsa intimitⅈ

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  50/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  50

  insuficientcunoa#tere a unei alimenta&ii echilibrate, a efectelor benefice a exerci&iilor

  fizice, a msurilor de igienetc.

  Concluzii:

  un diagnostic de nursing este o problem' de s$n$tate actual$ sau poten#ial$

  care conduce la interven#ii autonome.

  procesul de nursing este analiza &i sinteza datelor.

  abilit$#ile cognitive pentru stabilirea diagnosticului sunt: obiectivitate, gndire

  critic$, putere de decizie, judecat$deductiv$.

  un diagnostic de nursing trebuie s$ fie formulat clar, concis, centrat pe

  pacient, legat de o problem$, bazat pe date relevante &i reale.

  diagnosticul de nursing este baza pentru planificarea interven#iilor

  independente.

  dezvoltarea taxonomiei diagnosticelor de nursing este un procesn derulare.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  51/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  51

  - stabilirea priorittilor- stabilirea obiectivelor- alegerea strategiilor

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  52/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  52

  III. PLANIFICAREA

  Este a treia etap a procesului de nursing, n care se aleg strategi i le sau interven#ii le de

  preveni re, reducere sau elimi nare a problemelor de sntate care au fost identi f icate.

  Cei care participla planificarea strategiilor sunt: asistenta, pacientul, familia #i al&i membri

  ai echipei de sntate.

  De#i planificarea este principala responsabilitate a asistentei, implicarea activa pacientului

  #i a familiei este esen&ialpentru eficacitatea planului #i continuitatea ngrijirilor la domiciliu.

  Planificarea utilizeazdatele ob&inute n apreciere #i diagnosticele de nursing.

  Procesul de planificare are 4 componente:

  stabilirea priorit&ilor;

  stabilirea obiectivelor #i criteriilor de evaluare;

  planificarea strategiilor;

  scrierea planului de nursing.

  1. Stabilirea priorit$#ilor

  Asistenta grupeazdiagnosticele de nursing n func&ie de priorit&ile stabilite n modelele

  studiate (piramida lui A. Maslow, modelul V. Henderson, modelul Gordon), fr a ignora ns

  importan&a unor nevoi pentru fiecare pacient.

  Priorit&ile unui pacient pot nssdifere de cele presupuse de asistent. De exemplu: un

  pacient cu un diagnostic legat de fumat #i altul legat de nutri&ie. Asistenta poate considera

  prioritarproblema fumatului fa&de problema obezit&ii, n timp ce pacientul crede cproblema

  obezit&ii este mai important.

  Cnd exist diferen&e de opinie asistenta #i pacientul trebuie sdiscute pentru rezolvarea

  conflictului.

  Priorit&ile stabilite nu trebuie s rmn fixe, ele putnd fi modificate n func&ie de

  problemele de sntate ale pacientului #i de schimbarea terapiei medicamentoase. Asistenta

  trebuie saibn vedere faptul cproblemele de sntate se pot schimba de la o zi la alta, de la o

  orla alta.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  53/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  53

  De aceea este bine ca naintea stabilirii priorit&ilor s se fac o list cu problemele

  identificate, sse studieze atent lista #i apoi sse decidcare sunt problemele mai importante.

  Pentru stabilirea priorit&ilor asistenta #i pacientul vor &ine cont de urmtoarele:

  valorile atitudinile #i comportamentul vis-a-vis de sntate pot fi foarte importante

  pentru asistent, dar nu #i pentru pacient. De exemplu: pentru o mam este mai important

  prezen&a ei acaslngcopii dect starea ei de sntate.

  priorit$#ile pacientului oferirea pacientului a oportunit&ii de a-#i stabili propriile

  priorit&i permite acestuia s participe la planificarea ngrijirilor #i s coopereze eficient cu

  asistenta. Uneori percep&ia pacientului despre ceea ce este important duce la conflicte cu

  cuno#tin&ele asistentei despre problemele #i complicaiile ce pot aprea. De exemplu: o pacient

  care trebuie s fie repozi&ionatla interval de 2 ore, prefersnu fie deranjat. Asistenta #tiind

  poten&ialele complica&ii ale imobilizrii la pat (escare de decubit) i va explica necesitatea

  interven&iilor pentru prevenirea efectelor.

  resurse disponibile pentru asistent$&i pacient dacbanii, echipamentul sanitar

  sau personalul este insuficient, o problem de sntate poate fi tratat cu prioritate sczut.

  Asistenta nu are, de exemplu, la domiciliul unui pacient acelea#i resurse ca n spital #i va fi

  nevoit s amne rezolvarea unor probleme. Resursele financiare ale pacientului pot, de

  asemenea, influen&a ordinea priorit&ilor.

  timpul necesar pentru alegerea strategiilor de nursing fiecare pacient se simteconfortabil avnd o libertate a ac&iunilor. Unii pot dori sdiscute cu familia despre problemele lor

  de sntate, al&ii pot accepta strategiile propuse de asistent.

  urgen#a problemelor de s$n$tate n acest sens trebuie sse aibn vedere n ce

  msuro problemde sntate amenin&homeostazia pacientului, securitatea fizic#i psihicsau

  gradul de dependen&.

  2. Stabilirea obiectivelor, tipuri de obiective

  Scopul stabilirii obiectivelor este de a direc&iona planificarea interven&iilor de nursing care

  se anticipeaza produce schimbri n starea de sntate a pacientului.

  Obiectivele derivdin diagnosticele de nursing stabilite #i se referla:

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIPII FUNDAMENTALE.pdf

  54/138

  Nur sing Pri ncipii fundamentale

  54

  starea fizic sau fiziologic #i descriu modificri asupra crora pacientul nu are

  control voluntar (de ex. prevenirea unor disfunc&ii cum sunt febra, vertijul, etc.);

  comportamentul pacientului:

  motor descriu performan&e fizice #i capacit&i care sunt sub controlul

  pacientului;

  cognitiv descriu performan&ele de n&elegere, de recunoa#tere, de analiz, de

  achizi&ionare de noi cuno#tin&e;

  afectiv descriu performan&e n exprimarea sentimentelor #i emo&iilor

  pacientului fa&de starea sa de sntate;

  social descriu performan&e legate de activitatea social #i rela&iile

  interpersonale ale pacientului.

  n func&ie de termenul de realizare putem distinge:

  obiective pe termen scurt (ore, zile);

  obiective pe termen mediu (o sptmn);

  obiective pe termen lung (sptmni, luni).

  Exemplu: Stabilirea obiectivelor n func&ie de problema de sntate #i factorii etiologici.

  Diagnosticul de nursing: alterarea nutri&iei: exces legat de ingestie excesiv fa& de

  activitatea desf#urat.

  Obiective:

  pacientul va descrie meniul zilnic care demonstreaz reducerea numrului de calorii

  (obiectiv orientat spre cauz);

  pacientul va efectua zilnic exerci&ii fizice (obiectiv orientat spre cauz); pacientul va pierde n greutate 4 kg n 2 sptmni (obiectiv orientat spre rezolvarea

  problemei).

  Componentele obiectivului

  Un obiectiv este enun&at sub forma unei fraze care cuprinde:

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 5/28/2018 NURSING PRINCIP