Top Banner
5 8 . G L A Z B E N E S V E Č A N O S T I H R V A T S K E M L A D E Ž I VARA Ž DIN ‘15 58 . GLAZBENE SVEČANOSTI HRVATSKE MLADEŽI VARAŽDIN 7. i 8. svibnja 2015. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD VARAŽDIN
13

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

Mar 05, 2018

Download

Documents

ngobao
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

58. G

LAZB

ENE SVEČANOSTI HRVATSKE M

LADEŽI

VARAŽDIN ‘15

58.GLAZBENE SVEČANOSTI

HRVATSKE MLADEŽI

VARAŽDIN

7. i 8. svibnja 2015.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKEAGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKEVARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDIN

Page 2: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

58 . GL AZBENE SVEČANOSTI HRVAT SKE ML ADEŽI

VAR AŽDIN, 7 . - 8 . sv ibnja 2015 .

Pokrovitelji: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Varaždinska županija Grad Varaždin

Škola domaćin natjecanja: Glazbena škola u Varaždinu

Page 3: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

2

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

3

DRŽAVNO POVJERENSTVOPredsjednik povjerenstva:

Alen KišićTajnica natjecanja: Anita Gergorić,prof.

Pročelnik natjecanja: Stjepan Levanić, prof.

Članovi povjerenstva: Davor Bobić, prof.Darko Đekić, prof.,

Alica Hergešić, prof.,mr.sc. Miroslav Huđek

Sanja HercegRužica Kapitan, učiteljica savjetnica,

Stjepan Levanić, prof.mr.sc. Davor MatačićJasenka Ostojić, prof.

Milan PavlekovićIvana Senjan, prof.

Ivan Josip Skender, prof.Tomislav Seletković, prof.

dr.sc. Goran Sučić,Želimir Sušić, prof.

PROSUDBENO POVJERENSTVOPredsjednica:

Dada Ruža, prof.Članovi:

Aleksandra Matić, prof. Dario Maleš, prof.

izv. prof. Jasenka Ostojić izv.prof. Antoaneta Radočaj-Jerković

KATEGORIJE ZBOROVA

A - dječjizbormlađeguzrastaosnovnihškola(rođeni2003.g.ikasnije),moženastupitijednoglasno,aliivišeglasno;

A2- dječjizbormlađeguzrastakulturnoumjetničkihdruštava(rođeni2003.g.ikasnije);

B - troglasnidječjizborstarijeguzrastaosnovnihškola(rođeni1999.g.ikasnije);

B2- amaterskitroglasnidječjizborstarijeguzrasta(rođeni1999.g.ikasnije);

C - najmanjetroglasnizborsrednjihškola(rođeni1993.g.ikasnije):a)djevojački,b)muški;

C2- amaterskitroglasnizbor(rođeni1993.g.ikasnije): a)djevojački,b)muški;

D - troglasnimješovitizborsrednjihškola(rođeni1993.g.ikasnije);

D2- amaterskitroglasnimješovitizbor(rođeni1993.g.ikasnije);E - najmanječetveroglasnimješovitizbor,SATBsrednjihškola

(rođeni1993.g.ikasnije);E2 - amaterskičetveroglasnimješovitizbor,SATB(rođeni1993.g.

ikasnije).

Page 4: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

4

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

5

Obvezne skladbe za 58. Glazbene svečanosti hrvatske mladeži skladao je dr. sc. Goran Sučić:Kategorije A i A2 obvezno trebaju izvoditi jednu od dvije navedene skladbe Green peace ili Praznik ljeta.

1. Green peace A i A2 KATEGORIJA:Dječji zbor mlađeg uzrasta osnovnih škola i kulturno umjetničkih društava

2. Praznik ljetaA i A2 KATEGORIJA:Dječji zbor mlađeg uzrasta osnovnih škola i kulturno umjetničkih društava

3. UspavankaB i B2 KATEGORIJA:Troglasni dječji zbor starijeg uzrasta osnovnih škola i kulturno umjetničkih društava

4. More C/a i C2/a KATEGORIJA:Troglasni djevojački zbor srednjih škola i amaterski zborovi

Balada o ribaruC/b i C2/b KATEGORIJA:Troglasni muški zbor srednjih škola i amaterski zborov

5. Balada o ribaruD i D2 KATEGORIJA:Troglasni mješoviti zbor srednjih škola i amaterski zborovi

6. Molitva zemljiE i E2 KATEGORIJA:Četveroglasni mješoviti zbor srednjih škola i amaterski zborovi

Zajednički kanon: xxx:Viva la musica

P R O G R A M

58. GLAZBENIH SVEČANOSTI HRVATSKE MLADEŽI

Hrvatsko narodno kazalište u VaraždinuVelika koncertna dvorana

ČETVRTAK, 7. svibnja 2015. g.10,30 sati - Svečano otvaranje10,45 sati - I. koncert – A kategorija17,30 sati - II. koncert – B kategorija

PETAK, 8. svibnja 2014. g.

10,30 sati - III. koncert – C kategorija16,30 sati - IV. koncert – D, E i E2 kategorija19,00 sati - objavljivanje rezultata Prosudbenog

povjerenstva

ZATVARANJE 58. GLAZBENIH SVEČANOSTIHRVATSKE MLADEŽI

Voditelj programa: Lea Mrak

OKRUGLI STOL- nakon zatvaranja 58 Glazbenih svečanosti

u Hotelu „Turist“ u Varaždinu

Page 5: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

6

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

7

ČETVRTAK, 7. svibnja 2015. g. u 10.30 sati

S V E Č A N O O T V A R A N J ELIJEPA NAŠA DOMOVINO – hrvatska državna himna

„Varaždinski slavuji“ dječji zbor VI OŠ VaraždinDirigentica: Ružica Kapitan

Klavirska pratnja: Vesna Leljak-Petković

Prigodne riječiGoran Habuš, gradonačelnik grada Varaždina

Alen Kišić, zamjenik župana varaždinske županijeGoran Sučić, autor zbirke zadanih skladbi «Molitva zemlji»

Anita Gergorić, recenzent zbirke «Molitva zemlji» Jadranka Žarković – Pečenković,

ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje

A. Kabiljo-D.Britvić: Tvoja zemlja„Varaždinski slavuji“ dječji zbor VI OŠ Varaždin

Dirigentica: Ružica KapitanKlavirska pratnja: Vesna Leljak-Petković

P R V I K O N C E R T

ČETVRTAK, 7. svibnja 2015. g. u 10,45 sati

A-KATEGORIJA

1. PJEVAČKI ZBOR OŠ STENJEVEC ZAGREBDirigent: Marko MajstorovićKlavirska pratnja: Marina PletikosaJ.R.Zumseeg: Ptičice na grančiciG.Sučić/G.Krklec: Praznik ljetaP.I.Čajkovski: ZimaFrancuska tradicijska: Mačji kanon

2. PJEVAČKI ZBOR I. OŠ VARAŽDINDirigentica: Zinka TichanovKlavirska pratnja: Danijel OtoNarodna: Jimba,jimba-kanonL.v.Beethoven: SumrakJ.Kaplan: Prvi snijegP.Gotovac: En,ten,tini G.Sučić/S.Benzon: Green peace

3. PJEVAČKI ZBOR OŠ „KRALJA TOMISLAVA“ ZAGREBDirigent: Tomislav SeletkovićKlavirska pratnja: Vitomir IvanjekD.Bobić/S.Femenić: Kauboj mjesecTradicijska iz Njemačke: Proljeće-kanonG.Sučić/G.Krklec: Praznik ljetaT.Uhlik/S.Sabljak-Petranović: Vse se okreće

Page 6: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

8

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

9

4. PJEVAČKI ZBOR „ KRIJESNICE“ OŠ DUGO SELODirigentica: Mirta StublićKlavirska pratnja: Zorislav FrančiškovićW.A.Mozart: Čežnja za proljećem Engleska tradicijska: Jutarnji vjetar-kanonJ.Kaplan/A.Martić: Projeće G.Sučić/S.Benzon: Green peace

5. PJEVAČKI ZBOR OŠ „IVAN MAŽURANIĆ“ VINKOVCIDirigentica: Zrinka ŠimunovićKlavirska pratnja: Jelena AjdukovićG.Sučić/S.Benzon: Green peaceL.Maierhofer/Z.Šimunović: KotačiM.Miletić/S.Jakševac: Četa mravaR.Rogers/O.Hammerstein: My favourite things

6. PJEVAČKI ZBOR OŠ „DRAGUTINA DOMJANIĆA“

SVETI IVAN ZELINADirigentica: Snježana KrivakKlavirska pratnja: Zorislav FrančiškovićJ.E.Martini/J.Žganjer: O, reci mila majčiceK.Karlow: Kanon o satuG.Sučić/G.Krklec: Praznik ljetaP.Gotovac: En, ten, tini

7. PJEVAČKI ZBOR „ZLATE GJUNGJENAC- GAVELLA“ OŠ ČAZMADirigentica: Nikolina Brajković DraguljićKlavirska pratnja: Iris SudarB.Bjelinski/S.Jakševac: Šu-šu pjesmicaF.Jacqus: KanonG.Sučić/S.Benzon: Green peaceG.B.Pergolesi/J.Žganjer: Gdje je onaj cvjetak žuti

8. PJEVAČKI ZBOR OŠ „PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVECDirigent: Vladimir Novak Klavirska pratnja: Davor ŽličarNapjev iz Engleske: Zaplovi barka-kanon obr.Z.Grgošević G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljetaJ.S.Bach/T.Reich: Ah,što volimI.J.Skender/G.Vitez: Kad bi drveće hodalo

9. PJEVAČKI ZBOR OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“ OSIJEKDirigentica: Marina HojsakKlavirska pratnja: Martina ProletaI.J.Skender/R.Zvrko: Moja bakaIz zbirke „6o kanona“ SunceG.Sučić/G.Benzon: Green peaceB.Mihaljević: Moj mačak

10. PJEVAČKI ZBOR OŠ ŠEMOVECDirigentica: Nikolina Benko Klavirska pratnja: Višeslav JaklinJ.Haydn/T.Reich: Nestala je sekicaJ.Brahms/J.Žganjer: Patuljak Sanko xxx: Kolo -kanonG.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta

11. PJEVAČKI ZBOR OŠ KAŠTANJER, PULADirigentica: Tatiana Giorgi CrnogorčićKlavirska pratnja: Nikolina BenazićJ.Magdić/G.Vitez: Tiha,tiha pjesmaG.Sučić/G.Krklec: Praznik ljetaxxx: Viva la musica-kanon

Page 7: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

10

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

11

12. PJEVAČKI ZBOR OŠ „GRIGOR VITEZ“SVETI IVAN ŽABNODirigentica: Višnjica RadićKlavirska pratnja: Zlata ŽivotićTradicijska/Engleska: Jutarnji vjetar-kanonG.Sučić/S.Benzon: Green peaceD.Bobić/D.Peričić: Priča iz dravske šume

13. PJEVAČKI ZBOROŠ „I. K. SAKCINSKOG“ IVANECDirigentica: Nada PečekKlavirska pratnja: Ivan KolarB.Krnic/S.Jakševac: Radoznali dimnjak Iz zbirke pjesama iz Taizea: Jubilate,serviteG.Sučić/G.Krklec: Praznik ljetaA.Marković: U jesen sivu

14. PJEVAČKI ZBOR OŠ „IZIDORA KRŠNJAVOGA“ ZAGREBDirigentica: Dijana Rogulja DeltinKlavirska pratnja: Vitomir IvanjekL.v.Beethoven: Ptičja tugaG.Sučić: Green peaceAnonimus: Na dvorištu-kanonB.Bjelinski: Kad sam bio tri

D R U G I K O N C E R T

ČETVRTAK, 7. svibnja 2015. g. u 17,30 sati

B-KATEGORIJA

1. PJEVAČKI ZBOR OŠ GAREŠNICADirigent: Branko MedvedM.Chant: Angelorum gloriaeG.Sučić: UspavankaZ.Grgošević: Rugalica vraniCanon-USA: Rock my soul

2. PJEVAČKI ZBOR OŠ „LJUBO BABIĆ“JASTREBARSKODirigentica: Maja KraljevE.Cossetto: Cum cantu populorum unioI.Matetić-Ronjgov/D.Fio: Ča je more,da bi bilo poljeG.Sučić: UspavankaV.Lisinski: Zbor hrvatica

(klavirska pratnja-Elizabeta Skobe)

3. PJEVAČKI ZBOR OŠ „K. Š. GJALSKOG“ ZABOKDirigentica: Mateja BunčićG.Berryman/J Buckland: Yellowobr.M.Bunčić (kl. Pratnja-Tajana Lazović)A.Marković: Dva dječja zbora:LipaG.Sučić: UspavankaZ.Špoljar: Dodolice:Dozivanje kiše

Page 8: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

12

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

13

4. PJEVAČKI ZBOR OŠ NEDELIŠĆEDirigent: Zvonimir HajdarovićG.Sučić: UspavankaZ.Kodaly: NevjesticaMeđimurska narodna: Protuletje nam dohajaobr.I.L.KalinskiP.Giardini: Viva tute levezzoseV.Lisinski: Zbor hrvatica iz opere Porin (kl.pratnja-Davor Žličar)

5. PJEVAČKI ZBOR OŠ PETRIJANECDirigentica: Melita BastalecG.Sučić: Uspavanka V.Špoljarić/Z.Kolarić-Kišur: SnijegCrnačka duhovna: Nobody knows obr.T.NjegovanŠpanjolska narodna: A la nanita nana (solo-Paula Bačan, kl.pratnja-Lea Šantek)

6. PJEVAČKI ZBOR OŠ „I.G.KOVAČIĆA“ STARO PETROVO SELODirigentica: Renata GrgićW.A.Mozart/J.Žganjer: Gle,igre li krasneG.Sučić: UspavankaT.Gummesson: Singing all togetherXxx/D.Gjini: Naranča

7. PJEVAČKI ZBOR OŠ „MATIJE PETRA KATANČIĆA“VALPOVODirigentica: Maja Huis

Anonimus: La violeta G.Sučić: Uspavanka

W.A.Mozart/J.Žganjer: Gle,igrelikrasne V.Špoljarić/G.Majčo: Dvijelaste

8. PJEVAČKI ZBOR OŠ VINICADirigentica: Gordana Kos KolarG.Sučić: UspavankaFilipino folksong: Chichirichitobr.A.Nepomuceno (kl.pratnja-Nevenka Pajtlar)J.Brahms: Godišnja dobaB.Starc: Sunny day

9. PJEVAČKI ZBOR OŠ KAŠTANJER PULADirigentica: Tatiana GiorgiTradicijska Zulu: SiyahambaG.Sučić: Uspavankaxxx: La pastorella si leva per tempoNarodna/D.Gjini: Naranča (solistice-Tea Verko,Kira Peročević, Nicol Kolić,Noemi Vučković)

10. PJEVAČKI ZBOR OŠ „ANTE KOVAČIĆA“ ZLATARDirigentica: Josipa HopekM.Zuber: Červena ružaE.Adamić: Tam gori za našo vasjoS.Sutlović: Oj mladi mornariG.Sučić: UspavankaA.Dvorak: Moravski dvopjevi stavci:Slavikovska njiva,Prsten (kl.pratnja-Maja Magdalenić)

Page 9: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

14

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

15

T R E Ć I K O N C E R T

PETAK, 8. svibnja 2015. g. u 11,00 sati

C-a KATEGORIJA

1. DJEVOJAČKI ZBOR SŠ PETRINJADirigentica: Dora GazibaraM.A.Charpentier: Sub tuum praesidiumG.Sučić/T.Bogović: More Narodna/D.Kurilovčan: Zaspo JankoBugarska narodna/S.Singer: Erghen deda

2. DJEVOJAČKI ZBOR „CVRČAK“ SŠ BLATODirigentica: Dalija GavranićM.Perković Thompson/M.Čačija: Moj dida i ja Xxx/V.Veršić-T.Veršić: To je bilo na slovehG.Gastoldi: Il risentitoG.Sučić/T.Bogović: More

3. DJEVOJAČKI ZBOR IX. GIMNAZIJE ZAGREBDirigentica: Kristina OračG.G.Ancina: Laudate duoG.Sučić/D.Bogović: More E.Cossetto: Dobri denekHrvatska tradicijska: Polegala trava detelaobr.B.Potočnik

4. DJEVOJAČKI ZBOR SŠ ZLATAR

Dirigentica: Josipa HopekC.W.Gluck/Z.Grgošević: Ljudska srca ljubav vežeV.Kalski/A.Čelar: Veličaj duše mojaG.F.Handel: Slava tebi sjajuG.Sučić/T.Bogović: MoreR.Matz: Žetelice

Page 10: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

16

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

17

Č E T V R T I K O N C E R T

PETAK, 8. svibnja 2015. g. u 16,30 sati

D-KATEGORIJA

1. PJEVAČKI ZBOR GIMNAZIJE „A.G.MATOŠA“ĐAKOVODirigentica: Paška Paljušević, s.SvjetlanaB.Marcello: Nebesa silna (psalam18) (kl.pratnja-Tomislav Ljepotić)G.Sučić/S.Benzon: Balada o ribaruNarodna-Turopolje: Zeleni Jurajobr.F.LučićL.Bardos: Dana-dana

2. PJEVAČKI ZBOR SŠ PETRINJADirigentica: Dora GazibaraW.A.Mozart/C.H.Giffen: Ave verum (kl.pratnja-Katarina Mandić)G.Sučić/S.Benzon: Balada o ribaruMeđimurska narodna: Ljubav se ne tržiobr.F.Dugan ml.V.Barčot/I.Cetinić: Zemlja dide mog

3. GIMNAZIJSKI PJEVAČKI ZBOR „DIONIZIJE“ VINKOVCIDirigentica: Sandra Milovac L.Marenzio: Ad una fresca rivaG.Sučić/S.Benzon: Balada o ribaruNapjev iz Cithare Octochorde:Zdravo MarijoL.Maierhofer: Oh,what a day (solisti-Marija Karačić, Valentina Iveljić, Doris Kuterovac, Sara Stanušić, Filip Beuk i Matej DajakP.Umiliani/M.Detterbeck: Mah-na-Mah-na (solisti-Ivana Antoaneta Petričević, Mihaela Blažević,Nikola Šebalj i Matej Dajak

4. ZDRUŽENI PJEVAČKI ZBOR GIMNAZIJE ANDRIJE MOHOROVIČIĆA I PRVE RIJEČKE HRVATSKE GIMNAZIJEDirigent: Branko IvoševićG.Sučić/S.Benzon: Balada o ribaruNarodna iz Međimurja: Nabrala je jagodeobr.T.VidošićG.P.da Palestrina: Iesu rex admirabilisK.Hampton: Praise his holy name (kl.pratnja-Josip Strčić)

Page 11: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

18

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži 58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

19

5. PJEVAČKI ZBOR SŠ VALPOVODirigent: Želimir SušićL.Botazzo: Repleatur anima meaT.Bateson: Your shining eyesF.Lučić: Tebi rože ne damG.Sučić/S.Benzon: Balada o ribaruTradicionalna iz SAD-a: Cotton needs a picking

E-KATEGORIJA

1. MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR IV. GIMNAZIJE„MARKO MARULIĆ“ SPLITDirigent: Tomislav VeršićG.Sučić/J.Pupačić: Molitva zemljiM.Leontovič: ŠčedrikD.Fio/P.Ljubić: Svitla noćChitara octochorda/M.Lešćan:Zdrava devica (solo-Mirta Gilić) kl.pratnja-Tomislav Šošić)

E2–KATEGORIJA

1. MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR MLADIHMATICE HRVATSKE-PETRINJA“MATO BUČAR“Dirigentica: Dora GazibaraL.da Viadana: Exultate iustiG.Sučić/J.Pupačić: Molitva zemljiE.Cossetto: Mura,MuraE.Cossetto: Šokačka pisma i kolo

PETAK, 8. svibnja 2015. g. 19,00 sati

OBJAVLJIVANJE REZULTATA PROSUDBENOG POVJERENSTVA

I PODJELA PRIZNANJA, POHVALNICA, ZAHVALNICA, PLAKETA I NAGRADA

ZAJEDNIČKI KANON

Z A T V A R A N J E 5 8 . G L A Z B E N I H S V E Č A N O S T I

H R V A T S K E M L A D E Ž I

Page 12: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

20

58. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži

Nakladnik: Varaždinska županija

Za nakladnika:Alen Kišić

Urednik:Stjepan Levanić

Grafičko oblikovanje:Elektrostrojarska škola Varaždin

Tisak:Elektrostrojarska škola Varaždin

Naklada: 500 komada

Page 13: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA · PDF fileE2 - amaterski četveroglasni mješoviti zbor, SATB (rođeni 1993. g. ... Kolo -kanon G.Sučić/G.Krklec: Praznik ljeta 11. PJEVAČKI

SPONZORI