Top Banner
Małgorzata Krawczyk Marzena Stępniewska
47

Małgorzata Krawczyk

Jan 11, 2016

Download

Documents

merton

Małgorzata Krawczyk. Marzena Stępniewska. STATYSTYKA PROJEKTU. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE. 25 segregatorów ponad 350 dokumentów. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 23. 12 wniosków finansowych - 650 dokumentów finansowo – rachunkowych - 2524 dokumenty w załącznikach - 38 segregatory - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Slajd 1

Magorzata KrawczykMarzena Stpniewska

STATYSTYKA PROJEKTUWNIOSEK O DOFINANSOWANIE 25 segregatorw ponad 350 dokumentwWNIOSKI O PATNO 23 12 wnioskw finansowych - 650 dokumentw finansowo rachunkowych - 2524 dokumenty w zacznikach - 38 segregatory 11 wnioskw sprawozdawczych - 214 stron dokumentu

100 SEGREGATORW

STATYSTYKA PROJEKTUZAMWIENIA PUBLICZNE 63 postpowania w trybie art.4 pkt.8 PZP 68 postpowa w trybie art. 39 PZP

Przygotowanie dokumentacji 15 postpowa w trybie art.4 pkt.8 PZPZarzdzanie Projektem 10 postpowa trybie art.4 pkt.8 PZP 1 postpowanie w trybie art. 39 PZPPrace remontowo - budowlane 5 postpowa trybie art.4 pkt.8 PZP 5 postpowa w trybie art. 39 PZP

STATYSTYKA PROJEKTUZAMWIENIA PUBLICZNEZakup sprztu 5 postpowania trybie art.4 pkt.8 PZP 23 postpowa w trybie art. 39 PZPBazy danych i oprogramowanie 6 postpowa trybie art.4 pkt.8 PZP 37 postpowa w trybie art. 39 PZP131 przygotowanych i rozstrzygnitych przetargwSzkolenia 8 postpowa trybie art.4 pkt.8 PZPPromocja i informacja 14 postpowa trybie art.4 pkt.8 PZP 2 postpowania w trybie art. 39 PZP

STATYSTYKA PROJEKTUUMOWYLiderPartnerzy 38 zawartych umw188 zawartych umw226 zawarte umowy w ProjekcieSTATYSTYKA PROJEKTU

LUDZIE - ZARZDZNIE Lider 40 osb Partnerzy6-8 osbFirmy zewntrzne5 firm 3 5 osbPonad 100 osbLider Partnerstwa (Beneficjent) Wojewdztwo dzkiePartnerzy:Powiat askiPowiat owickiPowiat dzki WschodniPowiat OpoczyskiPowiat PiotrkowskiPowiat RawskiPowiat SkierniewickiPowiat TomaszowskiPowiat ZduskowolskiPowiat ZgierskiMiasto Piotrkw TrybunalskiMiasto d

STATYSTYKA PROJEKTU

Na obszarze wojewdztwa ksztatuje si to w nastpujcy sposbSTATYSTYKA PROJEKTU

PIENIDZEPrzygotowanie Projektu 510 568,00 z zaplanowanych (wniosek o dofinansowanie) 550 595,60 z wydatkowanych (po aneksach)Zarzdzanie Projektem 954 168,00 z zaplanowanych 926 934,54 z wydatkowanychPrace remontowo budowlane 1 656 476,99 z zaplanowanych 1 803 332,67 z wydatkowanychZakup sprztu 6 082 182,63 z zaplanowanych 6 397 549,34 z wydatkowanychSTATYSTYKA PROJEKTUPIENIDZEBazy danych i oprogramowanie 20 552 525,35 z zaplanowanych 20 383 235,88 z wydatkowanychSzkolenia 104 260,00 z zaplanowanych 91 631,82 z wydatkowanychInformacja i promocja 117 147,02 z zaplanowanych 98 552,41 z wydatkowanychRezerwa 668 346,21 z zaplanowanych 0,00 z wydatkowanychOgem 30 645 674,20 z zaplanowanych 30 251 832,26 z wydatkowanych

POWIAT ASKI

POWIAT OWICZ

POWIAT OWICZ

POWIAT OWICZ

POWIAT DZKI WSCHODNI

POWIAT DZKI WSCHODNI

POWIAT OPOCZYSKI

POWIAT OPOCZYSKI

POWIAT PIOTRKOWSKI

POWIAT PIOTRKOWSKI

POWIAT RAWSKI

POWIAT RAWSKI

POWIAT SKIERNIEWICE

POWIAT SKIERNIEWICE

POWIAT TOMASZOWSKI

POWIAT TOMASZOWSKI

POWIAT ZDUSKOWOLSKIPOWIAT ZDUSKOWOLSKI

POWIAT ZGIERSKIPOWIAT ZGIERSKI

MIASTO PIOTRKW TRYBUNALSKI

MIASTO PIOTRKW TRYBUNALSKI

MIASTO D

MIASTO D

WOJEWDZTWO DZKIE

Siedziba Departamentu Solna 14 Serwerownia, meble, sprzt. WOJEWDZTWO DZKIE

Serce SerwerowniWOJEWDZTWO DZKIE

Szafa klimatyzatora, system ganiczy, agregat prdotwrczy.www.geoportal.lodzkie.plGEOPORTAL WOJEWDZTWA DZKIEGO

BAZA ADRESOWA WOJEWDZTWA DZKIEGO panel logowania www.adresy.lodzkie.plZaangaowanie gmin z terenu wojewdztwa we wdroenie Bazy Adresowej Wojewdztwa dzkiego

Dotychczas deklaracje uczestnictwa zoyo 136 gmin.

Aktualizacja dziaek ewidencyjnych czerwiec 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWDZTWA DZKIEGO -DANE REFERENCYJNE

Dane z Bazy Adresowej Wojewdztwa dzkiegos publicznie dostpne za porednictwem Geoportalu Wojewdztwa dzkiego www.geoportal.lodzkie.pl

Aplikacja do prowadzenia Bazy Adresowej Wojewdztwa dzkiegowww.adresy.lodzkie.pl

43Na stronie internetowejwww.rsip.lodzkie.plumieszczane s aktualne informacje dotyczce:Bazy Adresowej Wojewdztwa dzkiego oraz Geoportalu Wojewdztwa dzkiego

PODZIA FINANSOWY

PartnerzyKoszt ProjektuZakup sprztuBazy danych i oprogramowanieWojewdztwo dzkie13 437 702,704 425 852,587 256 178,61Powiat ask 246 705,5386 483,8496 474,42Powiat owicki 1 272 627,00172 327,00995 300,00Powiat dzki Wschodni3 319 589,15195 838,133 046 493,10Powiat Opoczyski1 058 440,75227 923,58423 369,60Powiat Piotrkowski 362 880,45123 755,46209 125,00Powiat Rawski 825 621,82183 756,12529 480,00Powiat Skierniewicki 746 064,99212 667,00472 824,99Powiat Tomaszowski 230 557,8926 787,28189 130,61Powiat Zdusko Wolski 398 914,39152 935,38176 040,90Powiat Zgierski1 208 959,96202 865,72937 376,54Miasto Piotrkw3 361 770,07150 000,002 447 049,50Miasto d3 781 997,56188 084,963 593 912,60Cakowity koszt30 251 832,266 397 549,3420 372 755,87Dzikuj za uwag