Top Banner

Click here to load reader

Magyar-román irodalmi kapcsolatok

Jan 28, 2017

ReportDownload

Documents

hadieu

 • DOMOKOS SMUEL

  MAGYAR-ROMNIRODALMI KAPCSOLATOK

  LEKTORLTA: SZSZ ZOLTN

 • 2

  TARTALOM

  Elsz

  I. MAGYAR-ROMN IRODALMI KAPCSOLATOKA romn irodalom magyar nyelven

  j adatok Eminescu els magyar fordtirl s mltatirlJzsef Attila romn mfordtsai

  Petfi a romn irodalombanOctavian Goga magyar irodalmi fordtsai

  A magyar irodalom els romn nyelv antolgijaA budai Egyetemi Nyomda romn kiadvnyai s dokumentumai

  II A ROMN NPKLTSZET KZP-KELET-EURPAI KAPCSOLATAIA kelet-eurpai npek betyrballadi

  Az jgrg kleftiszballadk s a romn npballadkPintea Gligor alakja a mondkban s a betyrballadkban

  A ktegyhzi Mioria-kolindaEgy hazai romn falu folklrjbl: Vasile Gurzu magyar s romn nyelv mesi

  JEGYZETEK

 • 3

  Elsz

  A kzp- s kelet-eurpai irodalmakban, mg a trtnelem mostoha krlmnyei kztt is,ers volt a trekvs egyms irodalmi alkotsainak a megismersre s tanulmnyozsra,sszefggsek, hasonlsgok keressre. J plda erre Jzsef Attila, aki a harmincas vekelejn antolgia kiadst tervezte a szomszd npekkel val irodalmi s barti kapcsolatokelmlytse cljbl. Nagyszer tervt nem valsthatta meg, de a romn kltk verseibl egycsokorra valt lefordtott, s ezekbl tbbet a Korunkban s a Szp Szban kzlt. SzemlrFerenc pedig 1942-ben - a vilghbor kells kzepn - Budapesten a Mai romn kltk cmantolgiban (a Vajda Jnos Trsasg kiadsa) kzlte mfordtsait a legjelentsebb kortrsromn kltk: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Octavian Goga, Aron Cotru, IonMinulescu, Camil Petrescu, Alexandru Filipide, Ion Pillat, Alexandru O. Teodoreanu, TudorVianu verseibl.

  S ehhez hasonl trekvs tbb is volt az elmlt vtizedekben. Nekik ksznhet, hogy azutbbi vtizedek alatt jelents eredmnyt rtnk el mind a szomszd npek irodalmnakmagyar kzvettsben, mind pedig azok tanulmnyozsban; sszefggsek s egymshozhasonl tartalmi s formai elemek feltrsban.

  Mltbeli irodalmi s trtnelmi kapcsolataink knyvekben kzlt eredmnyeit gyjttte sszeVeress Endre hromktetes kziknyve, a Bibliografia romn-ungar (1931).1 rtkes mKemny G. Gbor: A szomszd npekkel val kapcsolataink trtnetbl (1962)2 kzelezeroldalas hinyptl szveggyjtemnye, amely ht vszzad kzp-kelet-eurpai irodalmikapcsolatainak dokumentumaibl kzl szemelvnyeket: przai s verses mvekbl, valamint aromn-magyar egyttls feledsbe merl trtnetbl. E m egyes kapcsolattrtnetijegyzetei kisebb tanulmnyokkal felrnek.

  Veress Endre s Kemny G. Gbor nagy jelentsg mvt mintegy kiegszti s tovbbfolytatja Domokos Smuel ktktetes, kzel ezerkilencszz oldalas irodalmi bibliogrfija: Aromn irodalom magyar bibliogrfija 1831-1970 (1966, 1978),3 amely mintegy ezer romnr mvbl s publicisztikjbl ksztett tolmcsolsokat tartalmazza.

  Jelentsgben, s tegyk hozz, adatainak bsgben ehhez a mhz hasonl a magyarirodalom romn fogadtatst feldolgoz, tbb mint ezeroldalas kziknyv: a Magyar irodalomromnul (1830-1970)4 cm ktet, Rthy Andor s Vczy Leona mve.

  A magyar s a romn bibliogrfiban prhuzamos irodalmi jelensgek figyelhetk meg, s ezektbbnyire tkrzik a trgyalt korszakok trtnelmi, trsadalmi s mveldsi viszonyaiblszrmaz jelensgeket.

  Mind nlunk, mind pedig a romnoknl a felvilgosods eszmi teremtettk meg az irodalmikapcsolatok megindulsnak lehetsgt a mlt szzad kzepn. A romnoknl 1830-banjelentek meg az els fordtsok irodalmunkbl, az els magyar tolmcsolsok a romn iroda-lombl pedig 1831-bl valk.

  Az is kzs jelensg, hogy mind nlunk, mind a romnoknl e korban megntt az rdeklds anpkltszeti alkotsok irnt, s az els fordtsok, irodalmi kapcsolataink kezdeti szakaszban,a folklrbl valk.

  Prhuzamos jelensgek s trekvsek tovbbra is megfigyelhetk irodalmi kapcsolatainkban.gy a folklr prioritsa, elsbbsge megsznt mind a magyar, mind pedig a romn fordt-sokban a mlt szzad vgn, amikor a romnoknl megntt az rdeklds Petfi kltszete,

 • 4

  nlunk pedig Eminescu lrja irnt. Hogy a romnoknl az rdeklds milyen nagy volt Petfiirnt, arra jellemz, hogy verseibl tefan O. Iosif, az erdlyi szrmazs neves romn klt,kt ktetben adta ki fordtsait Bukarestben; az egyik ktet Az apostol tolmcsolst is kzli.5

  Tovbbi fellendls tapasztalhat irodalmunk romn recepcijban a szzad elejn, amikor AdyEndre kltszete6 kerlt az rdeklds kzppontjba, s a kltszetbl kszlt fordtsokszma mg a Petfi-tolmcsolsokit is meghaladja.

  A kt vilghbor kztti idszakban irodalmi kapcsolataink nem fejldtek jelentsen; s azigazi fellendls a felszabaduls utni idszakban kvetkezett be. Ma mr elmondhat, hogyklasszikusainkon kvl (Petfi, Arany, Ady, Jkai, Mikszth stb.); XX. szzadi rink kzlMricz Zsigmond, Illys Gyula, Szab Lrinc, Nmeth Lszl, Krdy Gyula, Karinthy Frigyess msok mveibl a legjelentsebbek romn fordtsokban is megjelentek, s a mai rklegrtkesebb alkotsai sem ismeretlenek a romn olvask krben.

  A felszabaduls utn fejldsnek indult mind a magyar, mind pedig a romn kritikai irodalomis, s fleg irodalmi kapcsolatainknak az sszehasonlt mdszerrel val vizsglatban rtnk eljelents eredmnyeket.

  Folklorisztikai kutatsaink azt bizonytjk, hogy egyes balladamotvumok elterjedtek aszomszd npeknl is, bizonytva, hogy a npek folklrja nem fejldtt egymstl fggetlenl,s szmos tartalmi s dsztelem tallhat meg bennk rszben kzs motvumknt, de leg-tbbszr megvltozott nemzeti vonssal gazdagodva, aminthogy ez mind a romn, mind amagyar (vagy ms) balladavarinsokban megfigyelhet. S ez a jelensg nyomon kvethetVasile Gurzu magyarorszgi romn nemzetisg mesemond gazdag repertorjban is.

  Napjainkban ezeknek a kzs irodalmi s folklr elemeknek a vizsglatra j lehetsgetbiztost az sszehasonlt irodalomtrtneti mdszer.

  E ktet rsai tbbsgkben irodalmi kapcsolataink krbl valk, mert e tmakr munkss-gunk gerinct kpezte. A tanulmnyok lnyegn nem vltoztattunk; kt tanulmnyunkatkibvtettk, s tmrts cljbl kisebb rszeket kihagytunk, egyes jegyzeteinket kiegsz-tettk. Remljk, hogy a tanulmnyokban trgyalt kapcsolattrtneti s folklorisztikai krdsekrdekldst vltanak ki, s buzdtlag hatnak tovbbi kutatsok vgzsre.

  Domokos Smuel

 • 5

  I.MAGYAR-ROMN IRODALMI

  KAPCSOLATOK

 • 6

  A romn irodalom magyar nyelven

  A romn-magyar irodalmi kapcsolatok tbb mint szzves mltra tekintenek vissza: e kapcso-latokrl azonban rgebbi tanulmnyunkat1 kivve nem jelent meg sszefoglals; az egyesszkebb terletekrl azonban tbb tanulmnyt, st knyvszeti sszelltst ismernk.2 VeressEndre nagy jelentsg romn-magyar bibliogrfija csak ktetben megjelent mvekreszortkozott, de ezeket is csak 1878-ig regisztrlta. Az 1878-1910-ig sszegyjttt anyag,mvnek negyedik ktete, kziratban maradt fenn s kiadsra vr. A romn fordtsirodal-munkban val tjkozds elsegtse cljbl szksgesnek tartjuk felvzolni e kapcsolatokfbb llomsait, nevezetesebb eredmnyeit, valamint a ltrejttket elsegt trtnelmi-trsadalmi krlmnyeket.

  A XIX. szzad elejn megindul irodalmi kapcsolataink kialakulsban sokat ksznhetnk afelvilgosods rinak, akik buzdtottak a szomszdos npek kultrjnak megismersre, spldt mutattak ms npek irodalmnak tolmcsolsban: gy pldul Aranka Gyrgy levelei-ben szorgalmazta az erdlyi romnok npkltszetnek tanulmnyozst.3 Kazinczy Ferencerdlyi tinapljban megrtssel s szeretettel rt az erdlyi romnokrl: Mr van Grammati-cjuk s Lexiconok, Alexi Jnostl, s 1829. Zsebknyvet is kaptak Budn, Moldvbanjsglevelek nyomtattatik. Ki ne rvendjen, hogy az emberi Nemnek egyik osztlya emelkedika kimvelds plyjn, s nyelve fejtegetni kezdi erejt?

  Kazinczy elmondja napljban, hogy Alexi Jnos akkoriban megjelent nyelvtant magval vitteErdlybe, hogy segtsgre legyen a romn nyelv megrtsben. S hogy eredmnyesen forgatta,mutatja a balladafordts utn kzlt szjegyzk: - Csj, amaz; - o, egy; - gye, terminatiogenetivi; mindra, szp, femin, gen.; a mascul. mindru; - kovor lepel, erny; - oty, szem, atbbes szm otyi; - buze, ajak; buzele, ajakok; - vojnyik, vitz, vojna ttul hadakozs; - si, s; -gyin, -bl, -bl; - grj, lehelet; - a graji, szlani; - kokon, r; kokne, rn; kokonyicze, ennekdiminutuma; - szpunye, mondd meg; - mie, nekem; - ku, -val, -vel; -kregyincze, a dek credosztl; nusz, vagyok; - j (mint io az olasznl), n; - csinye, a ki; - vegye (videt), lt; - dr,kivny; - kemre, kamara, rejtek; - luma/lumen, vilgossg.

  A romn npkltszet irnti rdekldsre jellemz, hogy 1831-ben bemutatta a Fels-Magyarorszgi Minervban4 Ponori Thewrewk Jzsef romn npballada-fordtst (A dr -Brumrelul), kzlve az eredetit is fonetikus kiejts szerint:

  A Fels-Magyarorszgi Minerva Vasile Alecsandri varinsa:romn szvege: Brumrelul

  In csj vergye gregyinucze ntr-o verde grdinilSegy o dalbe kokonicze, ade-o dalb copili,Pe vatre gye klmir Pe-aternut de calomfiri,Szubt umbre gye trandafir. La umbr de trandafiri.

  Segye mindra a durmiteKovor vergye veluite.Otyi jij k zefiru,Buzele k rubinu.

 • 7

  Vojnyik pe kolo trcse Trece-un voinicel cu grabSi gyin grj se grjestye: i din fug o ntreab:Ale dele kokonyicze! - Spune-mi, dalb copili,Szpunye mie ku kregyincze, Cu rumena ta guri:

  Jestyi tu fte? Eti nevast ori esti fat?Jestyi nyevszte? Ori zn din ceriu picat?

  Nics nusz fte? - Nici nevast snt, nici fat,Nics nyevszte. Nici zn din ceriu picat,J misz fiare gye pe mre Ci snt floare garofit,Csiny me vgye gye do mare. Rsrit-n grdini;Gy-j fire gye pe mre, Dar tu, voinicele, spune,Nj segye gyin csj kreamre Eti nsurat, ori eti june?Sj jesi pe lume fre. - Eu snt, drag, Brumrelul,

  i rspunde voinicelul,Eu m culc pe sn de floare,i cnd plec voios, cu soare,Dup mine floarea moare!

  Az eredeti, mai romn trsban:

  In ceai verghe grghini, Ama zld kertbenegho dalb coconi, l egy fejr asszonyszemly,Pe vatr ghe calamir Pzsit pamlagonSubt umbra ghe trandafir. Rzsa rnyka alatt.

  eghe mndra adurmit, l a szp andalogvaCovor verghe vluit, Zld lepellel beburkolva,Ochii ei ca zefiru Zafr szemekkel,Buzele ca rubinu. Rubin ajakokkal.

  Voinic pe acolo trece Vitz megyen el mellette,i ghin grai ae grieche: S azt mondja ki lehellette:Ale [i] dalb coconi! Hallod e te asszonyszemly,Spune mie cu creghine, Mondjad nekem j llekkel:Ieti tu fat? Leny vagy?Ieti nevast? Menyecske vagy?