Top Banner
KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
56

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

Mar 01, 2019

Download

Documents

vodang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA

PROGRAMÓW UNIJNYCH

Page 2: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

3 1. Znak4 1.1 Budowa znaku5 1.2 Wersji podstawowa i uzupełniająca6 1.3 Pola ochronne i proporcje8 1.4 Minimalna wielkość znaku10 1.5 Wersja anglojęzyczna12 1.6 Warianty znaku14 1.7 Stosowanie na kolorowych tłach16 1.8 Przykłady nieprawidłowego stosowania

17 2. Kolorystyka18 2.1 Kolory znaku chromatycznego19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego

20 3. Zestawienia21 3.1 Zestaw poziomy22 3.2 Zestaw pionowy „do środka”24 3.3 Zestaw pionowy „do lewej”26 3.4 Zestaw w wersji anglojęzycznej

27 4. Typografia28 4.1 Kroje czcionek

29 5. Dokumenty firmowe30 5.1 Wizytówka31 5.2 Koperty32 5.3 Identyfikator32 5.4 Notatnik33 5.5 Teczka35 5.6 Prezentacja Power Point36 5.7 Szablon Word

38 6. Oznakowanie zewnętrzne39 6.1 Kaseton zewnętrzny40 6.2 Oznakowanie pojazdów41 6.3 Roll’up42 6.4 Banner internetowy43 6.5 Stroje44 6.6 T-Shirt

45 7. Oznakowanie wewnętrzne46 7.1 Szyld wewnętrzny47 7.2 Tabliczki przydrzwiowe

48 8. Gadżety reklamowe49 8.1 Pendrive50 8.2 Długopis51 8.3 Kubek

52 9. Materiały drukowane53 9.1 Folder / Broszura54 9.2 Ulotka55 9.3 Reklama prasowa

Page 3: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

1. Znak

Page 4: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

4

1.1 Budowa znaku

Logotyp Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jest znakiem słowno-graficznym i składa się z następujących elementów:

1. Znaku graficznego „M”

2. Nazwy - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Logo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jest najważniejszym elementem identyfikacji marki i należy dopilnować, aby było przedstawiane w odpowiedni sposób.

Niniejszy zbiór zasad przygotowano w celu ułatwienia odpowiedniego stosowania identyfikacji wizualnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Page 5: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

5

1.2 Wersji podstawowa i uzupełniająca

Wersja podstawowa

Wersja uzupełniająca

Page 6: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

6

1.3 Pola ochronne i proporcje

Pole ochronne określa minimalny obszar wokół logotypu, w którym nie może pojawić się żadna inna forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego – kwadratu o boku równym 1/3 wysokości litery „M”.

Wymiarowanie i pole ochronne znaku w wersji podstawowej

Page 7: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

7

W wypadku wersji uzupełniającej pole ochronne powinno być większe niż 1/4 A, gdzie A to wysokość znaku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wymiarowanie i pole ochronne znaku w wersji uzupełniającej

Page 8: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

8

1.4 Minimalna wielkość znaku

Znak Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wersji podstawowej nie może być mniejszy niż 5mm.

20 mm

15 mm

10 mm

5 mm

Page 9: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

9

40 mm

20 mm

10 mm

Znak Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wersji uzupełniającej nie może być mniejszy niż 10 mm.

Page 10: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

10

1.5 Wersja anglojęzyczna

Znak podstawowy w wersji anglojęzycznej

Pole ochronne i wymiarowanie znaku podstawowego w wersji anglojęzycznej

Page 11: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

11

Znak uzupełniający w wersji anglojęzycznej

Pole ochronne i wymiarowanie znaku uzupełniającego w wersji anglojęzycznej

Page 12: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

12

1.6 Warianty znaku

Znak podstawowy w wersji monochromatycznej na białym tle

Znak podstawowy w wersji achromatycznej na białym tle

Znak podstawowy w wersji chromatycznej na czarnym tleZnak podstawowy w wersji chromatycznej na białym tle

Znak podstawowy w wersji monochromatycznej na czarnym tle

Znak podstawowy w wersji achromatycznej na czarnym tle

Page 13: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

13

Znak uzupełniający w wersji chromatycznej na białym tle Znak uzupełniający w wersji chromatycznej na czarnym tle

Znak uzupełniający w wersji monochromatycznej na białym tle Znak uzupełniający w wersji monochromatycznej na czarnym tle

Znak uzupełniający w wersji achromatycznej na białym tle Znak uzupełniający w wersji achromatycznej na czarnym tle

Page 14: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

14

1.7 Stosowanie na kolorowych tłach

Rekomenduje się stosowanie znaku chromatycznego na białym tle.

Tło czarne

Dopuszcza się stosowanie wersji półprzeźroczystej na jednolitych tłach

Tło szare/srebrne Tło żółte Tło granatowe

Page 15: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

15

Stosowanie znaku na tłach wielokolorowych, np. w przypadku zdjęć, wzorzystego podłoża lub barwnej grafiki, możliwe jest po wcześniejszym zastosowaniu białego podbicia. W przypadku stonowanego tła rekomenduje się, aby krycie wynosiło 70%. Wyraźne tło o intensywnej kolorystyce, na którym znak jest mniej widoczny, będzie wymagało krycia 80%. Te zasady mają także zastosowane w przypadku znaków występujących w układzie pionowym. Obszar tła, zgodnego z warunkami opisanymi w Księdze, musi mieć wielkość przynajmniej pokrywającą się z polem ochronnym Pozostałe kolorystyczne warianty znaku achromatyczne i monochromatyczne – w zależności od potrzeb reprodukcji – mogą być stosowane na innych tłach, ale wg. zasad wskazanych w Księdze.

Jeśli znak występuje na tle barwnym, należy zachować odpowiedni kontrast gwarantujący odpowiednią czytelność znaku.

Tło wielokolorowe

Tła pastelowe

70% 80%

Page 16: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

16

1.8 Przykłady nieprawidłowego stosowania

Nie dopuszcza się zmian:

• proporcji i położenia elementów znaku,• rozciągania,• zgniatania lub pochylania,• zmniejszania jednostronnego,• kolorów,

Te zastrzeżenia dotyczą również znaków uzupełniających oraz wersji w języku angielskim.

Lorem ipsum sit dolor

Zmiana proporcji Rozciągnie / pochylanie

Zmiana kolorystykiBrak zachowanego pola ochronnego

Page 17: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

2. Kolorystyka

Page 18: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

18

2.1 Kolory znaku chromatycznego

PANTONE: 7647 CRAL: 4010CMYK: 31/91/31/3RGB: 173/59/115

PANTONE: 7690 CRAL: 5015CMYK: 92/47/15/1RGB: 0/119/169

PANTONE: 426 CRAL: 9005CMYK: 0/0/0/100RGB: 0/0/0

PANTONE: 212 CRAL: 4003CMYK: 0/83/5/0RGB: 238/81/149

PANTONE: 639 CRAL: 5012CMYK: 100/20/10/0RGB: 0/147/200

PANTONE Cool Gray 3 C:RAL: 7047CMYK: 0/0/0/20RGB: 204/204/204

Page 19: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

19

2.2 Kolory znaku monochromatycznego

BLACK: 20%

BLACK: 16%

BLACK: 30%

BLACK: 47%

BLACK: 100%

BLACK: 65%

Page 20: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

3. Zestawienia

Page 21: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

21

3.1 Zestaw poziomy

Wersja pozioma z zachowanymi niezbędnymi odstępami i rozmiarami.

Wersja chromatyczna pozioma

Wersja achromatyczna pozioma na białym tle

Wersja achromatyczna pozioma na czarnym te

Page 22: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

22

3.2 Zestaw pionowy „do środka”

Wersja pionowa „do środka” z zachowanymi niezbędnymi odstępami i rozmiarami.

Wersja chromatyczna pionowa „do środka”

Page 23: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

23

Wersja achromatyczna pionowa „do środka” Wersja achromatyczna pionowa „do środka”

Page 24: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

24

3.3 Zestaw pionowy „do lewej”

Wersja pionowa „do lewej” z zachowanymi niezbędnymi odstępami i rozmiarami.

Wersja chromatyczna pionowa „do lewej”

Page 25: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

25

Wersja achromatyczna pionowa „do lewej” Wersja achromatyczna pionowa „do lewej”

Page 26: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

26

3.4 Zestaw w wersji anglojęzycznej

Wersja pozioma anglojęzyczna z zachowanymi niezbędnymi odstępami i rozmiarami

Wersja chromatyczna pozioma anglojęzyczna

Wersja achromatyczna pozioma anglojęzyczna

Wersja achromatyczna pozioma anglojęzyczna

Page 27: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

4. Typografia

Page 28: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

28

4.1 Kroje czcionek

Proxima Nova / Regular

AaBbCcDd 123A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ża ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Calibri / Regular

AaBbCcDd 123A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ża ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Calibri / Light

AaBbCcDd 123A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ża ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Calibri / Bold

AaBbCcDd 123A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ża ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

W publikacjach i dokumentach - w celu zachowania jednolitego przekazu w warstwie wizualnej - rekomendujemy stosowanie fontu z rodziny CALIBRI.

Dla logotypu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zastosowano font PROXIMA NOVA REGULAR.

Page 29: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

5. Dokumenty firmowe

Page 30: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

30

www.funduszedlamazowsza.eu www.mazowia.eu

Adam Kowalski-NowakINSPEKTOR

WYDZIAŁ PŁATNOŚCI I REFUNDACJI

[email protected]+48 700 800 900; +48 22 542 20 00

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

www.funduszedlamazowsza.eu www.mazowia.eu

Adam Kowalski-NowakINSPECTOR

PAYMENT & REFUND DEPARTMENT

[email protected]+48 700 800 900; +48 22 542 20 00

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

5.1 Wizytówka

Awers wizytówki

Rewers wizytówki Wizytówka - wizualizacja

Page 31: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

31

5.2 Koperty

Koperta A4

Koperta A5

Koperta DL

Page 32: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

32

5.3 Identyfikator

Identyfikator

Notatnik A6

5.4 Notatnik

Page 33: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

33

Teczka A4

5.5 Teczka

Page 34: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

34

Teczka A4

Page 35: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

35

Slajd początkowy

Slajd z tekstem

Slajd tytułowy

Slajd z tekstem i zdjęciem

5.6 Prezentacja Power Point

Li Europan lingues esmembres del sam familie.Lor separat existentie es un myth.

Lor separat existentie es un myth.At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultantlingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. Itva esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridgeamico dit me que Occidental es.Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc,litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe aldesirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica,pronunciation e plu sommun paroles.

Occidental in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidentales.Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: Onrefusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.

3

3

At solmen va esser necessi far uniform grammatica.At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plusommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultantlingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov linguafranca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It vaesser tam simplic quam.

Occidental in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar unsimplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidentales.Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie esun myth. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue esplu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca vaesser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tamsimplic quam. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam liexistent Europan lingues.

4

4

Page 36: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

36

5.7 Szablon Word

Dokument Word

Page 37: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

37

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 e-mail: [email protected], www.mazowia.eu www.funduszedlamazowsza.eu

Znak sprawy: WIS.0123-4-5/67 Warszawa, 1 stycznia 2016 r.

Pani Katarzyna Kowalska Stanowisko 1 linia Stanowisko 2 linia Firma

Quisque egestas viverra ante Aliquam consectetur mi vel scelerisque pellentesque. Proin ac justo vitae nulla varius commodo. Vestibulum ac

lacus lorem. Ut vitae maximus metus, eget euismod augue. Mauris non eleifend urna, non semper justo. Vestibulum

pulvinar, tellus a efficitur congue, turpis ligula facilisis erat, eget porttitor purus nunc eget diam. Nulla finibus lorem

quis convallis accumsan. Integer nec dolor quis mi accumsan maximus vitae vel dolor. Nam placerat magna eu tortor

posuere, at elementum nibh finibus. Nunc eget sem pellentesque, aliquet est sed, tempor ipsum. Ut ac justo in urna

luctus scelerisque scelerisque eget turpis. Quisque egestas viverra ante, non suscipit orci elementum nec. Proin non

tellus nunc. Suspendisse auctor libero vitae neque blandit, eget hendrerit elit condimentum. Aenean dignissim

mauris at risus posuere, quis pulvinar mauris ultricies. Sed varius mattis nisi, ut efficitur orci condimentum ut.

Do wiadomości:

1. Pan Adam Kowalski, stanowisko, firma/organizacja

Załączniki:

2. Proin pulvinar id dui eget cursus. In in dui vel nisl facilisis porttitor. Quisque sed erat facilisis, consequat odio vitae, ultricies nulla. Cras quis massa in urna rhoncus tincidunt.

3. Proin pulvinar id dui eget cursus. In in dui vel nisl facilisis porttitor. Quisque sed erat facilisis, consequat odio vitae, ultricies nulla. Cras quis massa in urna rhoncus tincidunt.

Sprawę prowadzi:

Anna Kowalska

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Tel.: 22/542 25 30, 22/542 22 26,

e-mail: [email protected]

DataCalibri; 10 pkt.; Czerń

Znak sprawyCalibri; Bold; 11 pkt.; Czerń

Imię i nazwisko adresataCalibri; Bold; 12 pkt.; Czerń

Stanowisko i firma adresataCalibri; 10 pkt.; 50% Czerni

Tekst podstawowyCalibri; 10 pkt.; Interlinia: 1,3;Wcięcie pierwszego wiersza: 0,5;Odstęp po akapicie: 6 pkt; Czerń

Do wiadomości, załączniki, sprawę prowadziCalibri; 9pkt.; Odstęp po akapicie: 6 pkt; Czerń;Obramowanie dolne: 15% Czerni, Szerokość 3/4 pkt.

Wypunktowania itp.Calibri; 8pkt.; Odstęp po akapicie: 6 pkt; Czerń;

Margines dolny: 2,5 cm

Margines górny: 2,95 cm

NagłówekCalibri Light; 18 pkt.; Odstęp przed: 12pkt;Odstęp po: 12pkt; Czerń

Page 38: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

6. Oznakowanie zewnętrzne

Page 39: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

39

6.1 Kaseton zewnętrzny

Przykład oznakowania budynku

Page 40: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

40

6.2 Oznakowanie pojazdów

Oznakowanie samochodu osobowego

Logotyp w wersji achromatycznej

adres internetowy

Page 41: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

41

6.3 Roll’up

Przykładowa wizualizacja roll’upu 100cm x 200cm

Page 42: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

42

6.4 Banner internetowy

Przykład banneru internetowego (Double Billboard)

Page 43: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

43

6.5 Stroje

Sugerowany strój

Garnitur/ŻakietSugerowany kolor czarny lub ciemnoszary

KoszulaSugerowany kolor niebieski/chabrowy

Krawat/ApaszkaSugerowany kolor amarantowy/biskupi

Metalowa plakietka z logotypem

Page 44: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

44

6.6 T-Shirt

t-shirt męski

t-shirt damski

Page 45: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

7. Oznakowanie wewnętrzne

Page 46: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

46

7.1 Szyld wewnętrzny

Szyld wewnętrzny: Znak na mlecznym szkle

Page 47: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

47

7.2 Tabliczki przydrzwiowe

Tabliczka przydrzwiowa - wydziałowaTabliczka przydrzwiowa - imienna

Page 48: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

8. Gadżety reklamowe

Page 49: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

49

8.1 Pendrive

Pendrive aluminiowy z nadrukiem chromatycznym

Pendrive aluminiowy z grawerem

Page 50: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

50

8.2 Długopis

Długopis kulkowy z wymiennym wkładem

Page 51: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

51

8.3 Kubek

Kubek w kolorze czarnym z monochromatycznym znakiem Kubek z chromatycznym znakiem

Page 52: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

9. Materiały drukowane

Page 53: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

53

Okładka folderu/broszury

9.1 Folder / Broszura

Page 54: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

54

Ulotka w formacie DL

9.2 Ulotka

Page 55: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

55

Reklama prasowa

9.3 Reklama prasowa

Page 56: KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU MAZOWIECKIEJ ...mazowia.eu/g2/oryginal/2017_08/ac9190a005ee3aaa9875756f1...18 2.1 Kolory znaku chromatycznego 19 2.2 Kolory znaku monochromatycznego 20 3.

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawatel.: 022 542 20 00; fax: 022 698 31 44

e-mail: [email protected]; www.mazowia.eu