Top Banner
260

Komponenty pro elektrické stroje

Mar 30, 2016

Download

Documents

Komponenty pro elektrické stroje
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Komponenty pro elektrické stroje
Page 2: Komponenty pro elektrické stroje

EIG-OEM Automatic, spol. s.r.o. je profesionální obchodní a marketingová společnost, která patří do skupiny OEM Automatic s hlavním sídlem ve Švédsku. Již více než 30 let buduje tato mezinárodní společnost úzké a dlouhodobé vztahy se specializovanými předními světovými výrobci a dodavateli komponentů pro průmyslovou automatizaci a poskytuje svým zákazníkům technickou a obchodní podporu.

EIG-OEM Automatic, spol. s r.o. sídlí v Praze, kde je centrální sklad, který umožňuje rychle a efektivně uspokojit požadavky našich zákazníků na českém a slovenském trhu. Společnost vytvořila v každé zemi skupinu obchodních zástupců, skupinu produktových specialistů pro dané komponenty, zákaznický servis a logistické zázemí. To vše vytváří vysoce specializované a efektivní služby zákazníkům.

Kanceláře OEM Automatic naleznete dále i ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Anglii, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku a nově i na Slovensku.

OEM jako spojovací článek

OEM Automatic jako přední dodavatel komponentů

pro průmyslovou automatizaci dlouhodobě spolupracuje se

specializovanými dodavateli na celém světě a působí jako

jejich prodejní a marketingová organizace na příslušném

místním trhu.

Zde poskytuje obchodní, technickou, makretigovou

a logistickou podporu svým zákazníkům.

Tím vytváří nenahraditelný spojovací článek mezi výrobci a koncovými zákazníky.

Oblasti činnosti

• Elektrické stroje a komponenty

• Elektrické komponenty pro rozvaděče

Naším cílem je poskytnout co nejširší řadu výrobků a komponentů pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku. Pečlivým výběrem specializovaných výrobců je u každé skupiny výrobků zajištěna jejich maximální spolehlivost a výkonnost.

Specializovaní výrobci

Každý výrobce jehož výrobky dodáváme je specialista ve svém oboru a současně ve světové špičce mezi konkurenčními výrobci. Můžeme tedy nabídnout nejvýhodnější řešení s výrobky, které využívají tu nejmodernější technologii.

Našim zákazníkům poskytujeme především :

• vysokou úroveň znalostí o výrobcích a jejich aplikacích

• efektivní logistiku a výbornou dodavatelskou schopnost

• širokou nabídku výrobků

• rychlé služby a technickou podporu

• přímou účast na místním trhu

• finanční sílu a stabilitu OEM International

Specializovaní dodavatelé Zákazníci

Page 3: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Fotoelektrické snímače

Indukční snímače

Kapacitní snímače

Inkrementální snímače

Výstražná zařízení

Statická relé

Bezpečnostní relé a koncové spínače

Ultrazvukové snímače

Koncové spínače

Regulátory teploty

Page 4: Komponenty pro elektrické stroje

2

Komponenty pro výrobu rozváděčů:

• Svorkyasvorkovnice,modulyproplošnéspoje

• Časovárelé

• Kontrolnírelé

• AutomatizačnímodulyMillenium

• Napájecípulsnízdroje

• Tlačítka,ovládacíhlavice,signálky,přepínače,vypínače

• Průmyslovárelé,pomocnárelé

• Systémyproměření,kontroluařízeníenergie

• Pojistkyapojistkovéodpojovače

• Klimatizačnízařízení

• Převodníkysignálů

Komponenty pro elektrické rozváděče

Časovárelé.

Časovárelé,kontrolnírelé,automatizačnímoduly.

Pulsní zdroje, záložní zdroje.

Standardní šroubové svorky, pružinové svorky, ADO svorky, moduly pro plošné spoje, modulové krabičky.

Tlačítka, přepínače, signálky, spínací a rozpínací jednotky, doplňky, spínací krabičky, vačkové přepínače, hlavní vypínače, odpojovače, pákové ovladače.

Pojistky, pojistkové odpojovače.

Převodníky signálů.

Převodníky signálů.

Klimatizační zařízení pro rozváděčové skříně, regulátory, termostaty.

Průmyslová relé, pomocná relé, patice.

Přepínače, odpojovače, systémy pro měření energie, kontrola energie, řízení energie.

Page 5: Komponenty pro elektrické stroje

3

TAKENAKA SENSOR GROUP

Komponenty pro výrobce strojů:

• Elektronickápočítadlaimpulsů,provozníchhodin,chronometry,tachometry

• Fotoelektrickésnímačeasnímačesoptickýmivlákny

• Indukčnísnímače

• Kapacitnísnímače

• Ultrazvukovésnímače

• Inkrementálnísnímače

• Koncovéspínače

• Výstražnázařízení

• Regulátoryteploty

• Výstražnásvětlaamajáky

• Statickárelé

• Bezpečnostníreléakoncovéspínače

Fotoelektrické snímače speciální, fotoelektrické snímače miniaturní, fotoelektrické snímače rámové.

Fotoelektrické snímače standardní, fotoelektrické snímače s optickými vlákny, miniaturní fotoelektrické snímače, fotoelektrické závory, laserové snímače.

Fotoelektrické snímače s vysokou citlivostí a samostatným zesilovačem.

Elektronická počítadla impulsů, provozních hodin, statická relé, bezpečnostní relé, bezpečnostní koncové spínače.

Indukční snímače, kapacitní snímače, koncové spínače.

Inkrementální snímače, regulátory teploty.

Koncové spínače.

Inkrementální snímače.

Ultrazvukové snímače.

Výstražné majáky, signalizažní světla, houkačky, sirény.

Regulátory teploty.

Komponenty pro elektrické stroje

Page 6: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

4

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídloveValence,Francie• Společnostzaloženavroce1921• www.crouzet.com

• HlavnísídlovYangsan,JižníKorea• Společnostzaloženavroce1977• www.autonics.com

Page 7: Komponenty pro elektrické stroje

5

Elektronická počítadla

www.oem-automatic.cz

Programovatelná počítadla CPT4 str. 6

Počítadlaimpulsů str.10

Počítadla provozních hodin str.13

Počítadlaimpulsů str.14

Počítadlaprovozníchhodin str.15

Tachometry str.16

ProgramovatelnápočítadlaCT str.17

Ele

ktro

nick

á po

číta

dla

Page 8: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:2414849416

• Počítadlo s předvolbou, tachometr, chronometr, multipočítadlo, počítadlo dávek• Snadnákonfigurace• DisplejLEDs6číslicemi,výškačíslic7,6mm• Výstup reléový s přepínacím kontaktem i statický

Programovatelné počítadlo CPT4

CPT 4

Funkce

Univerzálníprogramovatelnépočítadlos1nebo2nastavitelnýmipředvolbami.Mimoběžnýchfunkcípočítánínahoru,počítánídolů,počítadladávek,tachometr, chronometr, má funkci multipočítadlo, která pracuje jako dvě nezávislá počítadla. Střídavé verze mají napájení pro čidla. Protože počítadlo zálohujekonfiguraci,předvolbuaběžnýstavpočítánídopamětiEEPROM,jedobaprouloženítěchtoúdajůmin.10let.

Technické parametry

Napájecí napětí 12...24Vss;24Vst;115Vst;230VstTolerance ±10%Displej LCD nebo LEDPočet číslic 6 Velikost číslic LCD:9mm LED:7,6mmRozsah zobrazení 0.001-999999Nastavení desetinné tečky xxxxxx;xxxxx,x;xxxx,xx;xxx,xxx;

Funkce Počítadloup/downspředvolbami,tachometr,chronometr,multipočítadlo,počítadlodávekVstupní režimy Přičítání (UP), odčítání (DOWN), obousměrný (DIR), kumulativní (CUMUL), nezávislé vstupy (IND), vstupysdiskriminacífáze(PH)Počet předvoleb 1nebo2Nulování Na čelním panelu (pokud není zakázáno programem) Automaticky, kontaktem, napětím nebo statickým signálem (PNP nebo NPN)Pamět konfigurace, předvolby a stavu počítadla EEPROM-podobu10let

Vstup Napěťový nebo statický 3 vstupy, 2 vstupy počítání, blokovací vstup, nulovací vstupÚroveň 1 ≥8Vss->40VssÚroveň 0 ≤ 2 VssRychlost počítání 5kHzprojednoduchépočítání 2,5kHzprosoučasnépočítánínaobouvstupechMinimální délka vstupního 17ms->30Hzimpulsu 250μs->2,5kHz 100μs->5kHz

Reléový výstup přepínací kontaktMaximální proud 5 A (odporová zátěž) Minimální proud 10mAMaximální napětí 30 Vss/250 VstMinimální napětí 5 Vst/ssČasová odezva < 5msVýstupní režimy trvalýneboimpulsní(20,50,100,200,500msnebo1s)

Statický výstup Maximální proud 30 mAMaximální napětí 24 Vss (u verzí s napájením ss) 30 Vss (u verzí s napájením st)Napájení pro čidla 12<30Vss,max.50mA(pouze u verzí s napájením st) Třída krytí IP65 na čelním panelu IP20 na svorkovniciProvozní teplota 0 .... +50ºCHmotnost cca.100gussverzes1předvolbou cca. 200g u ostatních verzíNormy UL,cUL,E96337

Page 9: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

7Tel.:241484940•Fax:241484941

Programovatelné počítadlo CPT4Rozměry Výřez do panelu

Připojení

CPT4 - 2 předvolby, napájení st CPT4 - 2 předvolby, napájení ss

1.NapájecínapětíVst 1.NC:Nepřipojeno2. Statický výstup 2 2. Statický výstup 2 3. Reléový výstup 2 3. Reléový výstup 24. Pomocné napájení +V 4. Napájecí napětí + Vss 5. 0V nebo společná 5. 0V nebo společná6. Vstupy 6. Vstupy7.Statickývýstup1 7.Statickývýstup18.Reléovývýstup1 8.Reléovývýstup1

1.VstupA:Počítání2. Vstup B: Blokování (Blokování (Gate))3. Vstup C: Nulování*4. Displej

* Vstup NULOVÁNÍ lze konfigurovat jako statický nebo dynamický

Jednoduché počítání ( režim CGr )

1 2 1 0 -1 0 1 1 1 2 3 1 2 3 4 3 2 3 4 0 1 2

Počítání s určením směru ( režim CdG ) Počítání s určením směru ( režim Cdr )

1.VstupA:Počítání2. Vstup B: Směr počítání3. Vstup C: Blokování (Blokování (Gate))4. Displej

1.VstupA:Počítání2. Vstup B: Směr počítání3. Vstup C: Nulování*4. Displej

* Vstup NULOVÁNÍ lze konfigurovat jako statický nebo dynamický

Grafické zobrazení vstupních režimů

Page 10: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:2414849418

Grafické zobrazení režimů

1.VstupA:Počítánínahoru(UP)2. Vstup B:Počítání dolů (DOWN)3. Vstup C: Nulování*4. Displej

* Vstup NULOVÁNÍ lze konfigurovat jako stat-ický nebo dynamický

Nezávislé vstupy ( režim Asr )

1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 4 6 8 9 0 0 0 1 2

Nezávislé vstupy ( režim ASG ) Kumulativní počítání ( režim Aar )

1.VstupA:Počítánínahoru(UP)2. Vstup B:Počítání dolů (DOWN)3. Vstup C: Blokování (Gate)4. Displej

1.VstupA:Počítání2. Vstup B: Počítání3. Vstup C: Nulování*4. Displej

* Vstup NULOVÁNÍ lze konfigurovat jako stat-ický nebo dynamický

1.VstupA:KanálA2. Vstup B: Kanál B3. Vstup C: Nulování*4. Displej

* Vstup NULOVÁNÍ lze konfigurovat jako stat-ický nebo dynamický

Fázová diskriminace ( režim PPr ) Fázová diskriminace ( režim PPg )

1.VstupA:KanálA2. Vstup B: Kanál B3. Vstup C: Blokování (Gate)4. Displej

Výstupní režim

1.Počítání2. Nulování3. Displej

Počítání nahoru směrem k předvolbě - rS 0 /rS A0

Počítání dolů směrem od předvolby - rS P2 /rS AP2

1.Počítání(P2=8)2. Nulování3. Displej

Režim nulování

Statické nulování - rS blo Dynamické nulování - rS cPt

1.Počítání2. Nulování3. Displej

1.Počítání2. Nulování3. Displej

Page 11: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

9Tel.:241484940•Fax:241484941

1.VstupA2. Displej

Měření celkové doby sepnutí vstupu (integrace času) - tc cPu

Měření celkové doby mezi náběžnými hranami signálu (integrace času) - tc cPP

1.VstupA2. Displej

Režim časovače

1.VstupA2. Displej

Měření doby sepnutí vstupu - tc SPU

0 ----------- -----------T1

T1

T2

1

2

T2

Měření doby mezi náběžnými hranami tc SPP

1.VstupA2. Displej

Provozní režim tachometru

1.Dolníhranice(rychlosti)2. Normální provoz3.Horníhranice(rychlosti)

Provozní režim počítadla dávek

1.Počítadlokusů2. Počítadlo dávek3. Nulování

Obj.č. Popis Výstupy Napájení 87620211 Počítadlo,1předvolba 1reléový,1statický 12-24Vss87620214 Počítadlo,1předvolba 1reléový,1statický 230Vst87620221 Počítadlo,2předvolby 2reléové,2statické 12-24Vss87620224 Počítadlo, 2 předvolby 2 reléové, 2 statické 230Vst87620300 Redukčnírámeček72x72mm

Page 12: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494110

Technické parametry Rozměry

Připojení

Displej 8místný,7mmRozsah čítání Od0do99999999Napájecí napětí Lithiová baterieŽivotnost baterie 8letHmota krabičky ABS, UL V0, samozhášecíPřipojení 5svorek2x1,5mm2

Třída krytí IP64Provozní teplota Od 0°C do +55°C

Vstupy 40 Hz Min.šířkaimpulsu(ton/toff)12ms Kontakt nebo NPN 7 kHz Min.šířkaimpulsu(ton/toff)70µs Napětí 4 - 30 VssNulování Tlačítko na čelní straně kontakt nebo tranzistor NPN s otevřeným kolektorem(1-4)Hmotnost 60 g Normy CE EMC:EN50081/EN50082 (EN61000.4.2/4.3/4.4) EN55022 Třída A, EN55011Skupina1třídaA, LVD73/23EEC (IEC529,IEC255-5,IEC664-1)

CP22108

Čítačimpulsů24x48mm

• Vstupy:40Hz-kontakt/NPN 7kHz-napětí4-30Vss• 8-místnýLCDdisplejsvýškoučíslic7mm• Napájenípomocílithiovébaterie

4 : 0V1-4: externínulování2-4 : uvolnění tlačítka NULOVÁNÍ na čelním panelu3-4: vstuppomaléhočítání(40Hz)4-5: vstuprychléhočítání(7kHz)

Adaptér Ø 50 mm Obj.č. 26546831

Adaptér 45x45 mm Obj.č. 26546830

Obj.č. Typ Popis 87610340 2108 Čítačimpulsů26546829 Adaptér 29x54dovýřezu25x5026546830 Adaptér 52x52 do výřezu 45x4526546831 Adaptér Ø73dovýřezuØ50

Výřez do panelu 22 x 44,8 mm Adaptér 25x50 mm Obj.č. 26546829

Rychlý vstup

Nulování

Uvolnění nulovacího tlačítka

Pomalý vstup

Page 13: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

11Tel.:241484940•Fax:241484941

Technické parametry Rozměry

Připojení

Displej 8-místný,7mmRozsah čítání Od0do99999999Napájecí napětí Lithiová baterieŽivotnost baterie 8letHmota krabičky ABS, UL V0, samozhášecíPřipojení 6svorek2x1,5mm2

Třída krytí IP66Provozní teplota Od-10°Cdo+55°CIzolační odpor 100MΩ(500Vss)Rychlost počítání 40Hz(minčasimpulsu:12ms)Vstupy Napěťové 5-50 Vst/ss 48-240Vst Nulování Z čelního panelu-možnost blokováníNulování externí Napěťové 5-50 Vst/ss 48-240VstHmotnost 65 gNormy CE EMC:EN50081/EN50082 (EN61000.4.2/4.3/4.4,Úroveň3) EN55022 Třída A, EN55011Skupina1třídaA LVD73/23EEC (IEC529,IEC255-5,IEC664-1)

CP2 2232

Čítačimpulsů24x48mm

• Vstup40Hz-5-50Vst/ssnebo48-240Vst• 8-místnýLCDdisplejsvýškoučíslic7mm• Výměnnálithiovábaterie.Životnost8let• TřídakrytízčelníhopaneluIP66

Adaptér Ø 50 mm Obj.č. 26546831

Adaptér 45x45 mmObj.č. 26546830

Výřez do panelu 22x44,8 mm Adaptér 25x50 mm Obj.č. 26546829

2-1: nulování48-240Vst/ss2-3 : nulování 5-50Vst/ss5-4 : počítání 5-50Vst/ss5-6: počítání48-240Vst

2232 Přepínače na spodní straně počítadla

1 2

Napájení-baterie Nulování z čelního panelu

ZAP.

VYP.

Obj.č. Typ Popis 87610050 2232 Čítačimpulsů,napětí5-50Vst/ss,48-240Vst26546829 Adaptér 29x54dovýřezu25x5026546830 Adaptér 52x52 do výřezu 45x45 26546831 Adaptér Ø73dovýřezuØ 50

Page 14: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494112

Displej 6-8-místný,7mmRozsah čítáníčástečný 0do999999celkový 0do99999999Napájecí napětí Lithiová baterie Životnost baterie 5 letHmota krabičky ABS, UL V0, samozhášecí Připojení 6svorek2x1,5mm2

Třída krytí IP66Provozní teplota Od-10°Cdo+55°CIzolační odpor 100MΩ(500Vss) Vstupy 2293 2294 Kontakt Napěťové nebo NPN/PNP 5-50 Vst/ss 48-240VstRychlost počítání 14nebo100Hz 14HzNulování Ruční nulování částečného čítání z čelního panelu. Elektrické (nulování částeč.+celk. čítače.)(U2294vstupnulování Kontakt Napěťovégalvanicky oddělen od vstupu 5-50 Vst/ssčítání) 48-240VstHmotnost 60 g 65 g Normy CE EMC:EN50081/EN50082 (EN61000.4.2/4.3/4,4,Úroveň3) EN55022 Třída A, EN55011Skupina1třídaA LVD73/23EEC (IEC529,IEC255-5,IEC664-1)

Technické parametry Rozměry

Připojení

• 8-místnýLCDdisplej,výškačíslic7mm• Výměnnálithiovábaterie.Životnost5let• TřídakrytízčelníhopaneluIP66• NulovánízčelníhopaneluCP22293/2294

Adaptér Ø 50 mm Obj.č. 26546831

Adaptér 45x45 mmObj.č. 26546830

Výřez do panelu 22x44,8 mm Adaptér 25x50 mmObj.č. 26546829

Vstupnulování

Vstup počítání

2293

1-2: Nulování3-4 : Počítání 5 : Nepoužité 6 : Nepoužité

Nastavení desetinné tečkyRychlost počítání

(nezapojenou2294)Nastavení desetinné tečky

Napájení - baterie

Přepínače na spodní straně počítadla

2-1: nulovánícelkovéhodnoty48-240V~

2-3 : nulování celkové hodnoty 5-50V~=

5-4: počítání5-50V~=5-6: počítání48-240V~

2294

Rychlost počítání ZAP=100HzVYP=14Hz

Celkový/částečný čítač impulsů 24x48mm

Obj.č. Typ Popis 87610240 2293 Čítačimpulsů,kontakt/NPN/PNP87610250 2294 Čítačimpulsů,napětí5-50Vst/ss,48-240Vst26546829 Adaptér 29x54dovýřezu25x50 26546830 Adaptér 52x52 do výřezu 45x4526546831 Adaptér Ø 73dovýřezuØ 50

1 2 0,000 vyp. vyp. 0,00 zap. vyp. 0,0 vyp. zap. 0 zap. zap.

ZAP

VYP.

1 2 43

Page 15: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

13Tel.:241484940•Fax:241484941

Výběr časového rozsahu:Spínačbaterie(3=ZAP.)Spínačnulování(2=ZAP.)Stisknutí nulovacího tlačítka(zobrazíseH0,0)Časovýrozsah(1=ZAP.)Postupným stisknutímnulovacího tlačítkase mění časové rozsahy (H,M,S,HMS).Pro potvrzení výběru jetřeba přepnout přepínačČasovýrozsah(1=VYP.)

Technické parametry Rozměry

Připojení

Displej 6-místný,7mmČasové rozsahy 99999,9h 99999,9m 99999,9s 99h59m59sNapájecí napětí Lithiová baterieŽivotnost baterie 5 letHmota krabičky ABS, UL V0, samozhášecí 2214 2108HTřída krytí IP66 IP64Provozní teplota od-10°Cdo+55°C od0°Cdo+55°CVstupy Napěťové Kontakt 5-50 Vst/ss 48-240VstNulováníexterní Napěťové Kontakt 5-50 Vst/ss 48-240Vstruční Tlačítko na čelním panelu (možnost blokování)Hmotnost 65 g 60 g Normy CE EMC:EN50081/EN50082 (EN61000.4.2/4.3/4.4)

CP22108H

Počítadla provozních hodin 24x48mm

• 6-místnýLCDdisplejsvýškoučíslic7mm• 4časovérozsahy• TřídakrytíIP66(2108H-IP64)

Obj.č. Typ Popis 87610150 2214 Spouštění:napětím5-50Vst/ss,48-240Vst87610440 2108H Spouštění:kontaktem 26546829 Adaptér 29x54dovýřezu25x50 26546830 Adaptér 52x52 do výřezu 45x45 26546831 Adaptér Ø73dovýřezuØ 50

Typ 2214Typ 2108H

Uvolnění nulovacího tlačítka

Start/StopNulování

Programování

Adaptér 25x50 mm Obj.č. 26546829

Adaptér Ø 50 mmObj.č. 26546831

Adaptér 45x45 mmObj.č. 26546830

Typ 2214Typ 2108H

Přepínače na spodní straně počítadla

Nulování z čelního panelu

Časovýrozsah

Napájení - baterie

ZAP.

VYP.

1 2 43

Přednastavení

Přednastavení:Přednastavení požadované hodnoty (např. v případě výměny baterie).Spínačbaterie(3=ZAP.)Časovýrozsah(1=ZAP.)Přednastavení(4=ZAP.)Stisknutí nulovacího tlačítkaKrátkýstisk=výběrpozice.Dlouhýstisk=výběrhodnoty.Pro ukončení přednastavení se nejprve přepne spínač Časovýrozsah(1=VYP.),potom se přepne spínač Přednastavení(4=VYP.).

Nulování Start / stop

Page 16: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494114

Počítadloimpulsů24x48mm

• Malérozměrynavestavbu• Výměnnálithiovábaterie.Životnost7let• KrytíIP66

Rozměry

Obj.č. Popis Rychlost počítání Vstup počítáníLA8N-BN Čítačimpulsů volitelná1Hz/30Hz/1kHz KontaktneboNPNLA8N-BF Čítačimpulsů 20Hz napěťový

Výřez do panelu

Beznapěťový vstup

Počítání Nulování Počítání

24 - 240 V st 50/60 Hz

6 - 240 V ss

Nulování

Připojení

Napěťový vstup

Displej 8-místný(výška8,7mm)Napájecí napětí 3 Vss (vnitřní baterie)Funkce Pouze přičítáníRychlost počítání 1Hz,30Hz,1kHzVstup LA8N-BN Kontakt nebo tranzistor NPN LA8N-BF Napěťový 6 - 240 Vss / 24 - 240 VstNulování Tlačítko na čelní straně Externí kontakt nebo tranzistor NPN s otevřeným kolektoremIzolační odpor Min.100MΩ(při500Vss)Dielektrická pevnost 2000Vstpodobu1minŽivotnost baterie 7letpři25°CProvozní teplota Od-10°Cdo+55°C(bezkondenzace)Hmotnost 58g

LA8N

Nastavení

Povoleno Blokováno

Uvolnění tlačítka RESET na čelním panelu Rychlost počítání

1kHz 30Hz 1Hz

Technické parametry

Page 17: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

15Tel.:241484940•Fax:241484941

Počítadlo provozních hodin 24x48mm

• Malérozměrynavestavbu• Výměnnálithiovábaterie.Životnost7let• KrytíIP66

Rozměry

Obj.č. Popis Časový rozsah Řídicí vstupLE8N-BN Počítadloprovozníchhodin 999999,9h kontaktneboNPNLE8N-BF Počítadlo provozních hodin 999999,9h napěťový

Výřez do panelu

LE8N

Beznapěťový vstup

2 3 4

VSTUP/BLOKOVÁNÍ

1

NULOVÁNÍ

2 3 4

24-240Vst~

6-240Vss

1

NULOVÁNÍVSTUP/

BLOKOVÁNÍ

Připojení

Napěťový vstup

Displej 8-místný(výška8,7mm)Napájecí napětí 3V ss (lithiová baterie)Funkce Počítadlo provozních hodinČasové rozsahy 9999.59.59(h.m.s),99999.59,9(h.m), 999999.59(h.m),9999H59.9(h.m), 99999H59(h.m),999999H.9(h)Řídící vstup LE8N-BN: kontakt nebo tranzistor LE8N-BF: napěťový 6-240Vss/24-240VstNulování Tlačítko na čelní straně Externí kontakt nebo tranzistor NPN s otevřeným kolektoremIzolační odpor Min.100MΩ(při500Vss)Dielektrická pevnost 2000Vstpodobu1minProvozní životnost 10letpři20°CProvozní teplota Od-10°Cdo+55°C(bezkondenzace)Hmotnost 58g

Technické parametry

Nastavení

Lithiová baterie3V

Volba časového rozsahu pomocí propojky a přepínače

Po změně časového rozsahu potvrďte RESET.

TS1 TS2 TS1 TS2TS1: 9999.59.59(h.m.s) 99999.59.9(h.m) 999999.59(h.m)

TS2: 9999H59.9(h.m) 99999H59(h.m) 999999H.9(h)

Povoleno Blokováno

Uvolnění tlačítka RESET na čelním panelu

Page 18: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494116

Tachometr24x48mm

• Malérozměrynavestavbu• Výměnnálithiovábaterie.Životnost3roky• KrytíIP66

Rozměry

Obj.č. PopisLR5N-B Měření otáček, měření frekvence

Výřez do panelu

4,5 - 30 Vss

4,5 - 30 Vst

30 - 240 Vst

Připojení

Displej 5-místný(výška8,7)Napájecí napětí 3V ss (lithiová baterie)Funkce Měření otáček, měření frekvenceíMěřicí rozsahy 1-10000ot/min 0.1-1000.0ot/min 1-1000ot/s 1-1000Hz 0.1-100.0HzVstupní rozsahy Beznapěťový vstup (kontakt) ss vstup 4,5 - 30 V st vstup 0 - 30 V st vstup 30 - 240 VIzolační odpor Min.100MΩ(při500Vss)Dielektrická pevnost 2000Vstpodobu1minŽivotnost baterie 3 let při 20°CProvozní teplota Od-10°Cdo+55°C(bezkondenzace)Hmotnost 58g

LR5N

Technické parametry

Vstupní signál

Dobavzorkování

Hodnota vnitřníhočítače

Hodnota zobrazenána displeji

Výsledek předchozíhoměření

1 s 1 s

Výsledek měření Výsledek měření

Přibližně0,04 s

Přibližně0,04 s

Obnovadispleje

Obnovadispleje

Vstupní signál

Hodnota zobrazenána displeji

Aproximace hodnotypro (1/T3)x60

T1 T1 T2

T2

T3

(1T2) x 60

(1T1) x 60 (1T3) x 60

Funkční diagramy

Směrem k čelnímu panelu

Směrem ke svorkovnici

Volba rozsahu

IN1-beznapěťovývstupIN2 - ss vstup 4,5 - 30V st vstup 4,5 - 30 V (měření frekvence)IN3 - st vstup 30 - 240 V (měření frekvence)

PlatíprorozsahyRPS,Hz PlatíprorozsahyRPM,0,1RPM,0,1Hz

Page 19: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

17Tel.:241484940•Fax:241484941

Počítadlo/Časovérelé 48x48mm,72x72mm

• Kombinacepočítadlo/časovérelé• Velkývýběrfunkcí• Funkce počítadla dávek (pouze CT6,CT6-2P)

Rozměry

Výřez do panelu

CT6S-2P

PS2

LOCK OUT2 CNT TMR

COUNTER/TIMER

RST MD

PS1

OUT1

48

48 60

78 12

45

10

100

Displej 6 - místnýČelní rozměr počítadla CT6S:48x48,CT6:72x72Napájecí napětí 100-240Vst50/60Hz 24 - 60 VssTolerance napájení 90až110%jmenovitéhonapětí(sttyp)Příkon stverze:10VA ssverze: 1předvolba:5W 2 předvolby : 6WPočet předvoleb 1nebo2Signál nulování Volitelný1msnebo20msRychlost počítání Volitelná:1Hz,30Hz,1kHz,5kHz,10kHzFunkce Počítadlo / časovačVstup Beznapěťový Max.zkratováimpedance1kΩ Min.impedancerozepnutéhoobvodu100kΩ Napěťový Vstupníimpedance5,4kΩ Úroveň1:5-30Vss Úroveň0:0-2VssImpulsní výstup počítadla CT6S: 10/50/100/200/500/1000 / 2000 / 5000 ms CT6-počítadlo:10/50/100/200/ 500/1000ms CT6-časovač:10/50/100/200/ 500/1000/2000/5000msKontaktní výstup 1předvolba:přepínací-odporovázátěž NO: 250 Vst 3 A, NC: 250 Vst 2 A 2 předvolby: 2 spínací - odporová zátěž NO: 250 Vst 3 AStatický výstup NPN otevřený kolektor Max.zatížení30Vss,100mAPaměť 10letPřesnost času Spouštění od připojení napájení: ±0,01%±0,05s Spouštění signálem START: ±0,01%±0,03s Napájení pro externí čidla 12Vss±10%,100mAmax.Izolační odpor Min.100MΩ(při500Vss)

45.5+0.5-0

Min. 62

Min. 55

45.5+0.5-0

CT6S

CT6S

Dielektrická pevnost 2000Vst50/60Hzpodobu1minProvozní teplota Od-10°Cdo+55°C(bezkondenzace)Hmotnost CT6S:stverze155g,ssverze152g CT6S-2P:stverze162g,ssverze159g CT6: st verze 264 g, ss verze, 263 g CT6-2P:stverze271g,ssverze270gKrytí IP65 z čelního panelu

Technické parametry

Page 20: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494118

CT6S

Připojení

CT6S-2P

Kontaktní výstup OUT:NO:250Vst 3ANC:250Vst 2AOdporová zátěž

INA*

INB/INH+12VDC100mA 0V RESET

Statický výstup OUT:30Vss 100mA

NO COM NC

24-60Vss

100-240Vst50/60Hz

Napájení

OUT

OUT

!1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

~

11 12

+-

INA 0V RESET

Napájení

+12VDC100mA

OUT1

OUT2

Statický výstupOUT2:30Vs 100mAOUT2

24-60Vss

100-240Vst50/60Hz

INB/INH

!

Kontaktní výstup OUT1, OUT2:250Vst 3AOdporová zátěž

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

~

11 12

+-

COUNTER/TIMER

CT6-2P

PS 1

PS 2

BA.S

LOCK OUT1 OUT2 CNT TMRBA.O

RST BA MD

10

95

73 12

72

72

86 Min. 91

68.5

68.5+0.5-0

+0.5-0

Min. 91

*INB/INHsignáluCTS(1)Režimpočítadlo:signálnaINB(vstup7)(2)Režimčasovač:signálnaINH(blokování,inhibit)

PokudsepoužijesignálnaINHvrežimuTimer(časovač), probíhajícíčassezastaví.(Hold)

•INHIBITsignálblokování(1)PřiaktivacisignáluINHIBITvrežimupočítadla

se zablokuje vstup počítání(2)PřiaktivacisignáluINHIBITvrežimučasovače

se zastaví časování

6 7 8 9 10INA INB/

INH+12VDC 0V RESET

6 7 8 9 10INA INB/

INH+12VDC 0V RESET

STATICKÝ VÝSTUP

!

AINA

BINB

+12Vss100mA 0V

NULOVÁNÍ(RESET)

OUT

BLOKOVÁNÍ(INHIBIT)

NULOVÁNÍDÁVKY

(BATCHRESET)

BATCH

SPOLEČNÝVÝSTUP(OUTPUT

COMMON)

30VDC100mA

OUT

COMNO NC~

Napájení

100-240Vst50/60Hz

24-60Vss+-Kontakt OUT:NO:250Vst 3ANC:250Vst 2AOdporová zátěž

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 VÝSTUPDÁVKA

VSTUP

STATICKÝ VÝSTUP

!

BATCH

30VDC100mA

OUT2

OUT2OUT1

OUT1

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18

COMNO NC~

Napájení

100-240Vst50/60Hz

24-60Vss+-Kontakt OUT:NO:250Vst 3ANC:250Vst 2AOdporová zátěž

COMNO

AINA

BINB

+12Vss100mA 0V

NULOVÁNÍ(RESET)

BLOKOVÁNÍ(INHIBIT)

NULOVÁNÍDÁVKY

(BATCHRESET)

VSTUP

SPOLEČNÝVÝSTUP

(OUTPUTCOMMON)

(VÝSTUPDÁVKA)

8 9 10 11 12 13 14INA INB +12VDC 0V RESET INHIBIT BATCH

RESET

+12VDC

8 9 10 11 12 13 14INA INB 0V RESET INHIBIT BATCH

RESET

CT6 CT6-2P

Připojení beznapěťového vstupu (NPN): CT6S

Připojení beznapěťového vstupu (PNP): CT6S

Připojení beznapěťového vstupu (PNP): CT6

Připojení beznapěťového vstupu (NPN): CT6S

CT6, CT6-2P

Rozměry

Page 21: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

19Tel.:241484940•Fax:241484941

HL

HL

Hodnotapočítání

0

INB

INA

nepočítá

01

23

AA

45

HL

HLINB

INA

01

23Hodnota

počítání0

nepočítá

AA

4 5

HL

HLINB

INA

nn-1

n-2n-3

n-4n-5

Hodnota počítání

0

nepočítá

AA

HL

HLINB

INA

n-5n-4

n-3n-2

n-1n

Hodnota počítání

0

nepočítá

A A

01

23

23

21

HL

HLINB

INA

Hodnota počítání

0

A A

HL

HLINB

INA

0

32

12

1 12

3Hodnotapočítání

0

HL

HLINB

INA

0

32

12 2

13 3Hodnota

počítání0

B B B B

Přičítání (Up)

Odčítání(Down)

Přičítání/odčítání(Up/Down-A)

Přičítání/odčítání(Up/Down-B)

Přičítání/odčítání(Up/Down-C)

INA : Vstup počítáníINB : Vstup blokování počítáníPřizměněvstupuINBzlog.0dolog.1bude vstupní signál INA blokován.

INA : Vstup blokování počítáníINB : Vstup počítáníPřizměněvstupuINAzlog.1dolog.0bude vstupní signál INB blokován.

INA : Vstup počítáníINB : Vstup blokování počítánín=HodnotapředvolbyPřizměněvstupuINBzlog.0dolog.1bude vstupní signál INA blokován.

INA : Vstup blokování počítáníINB : Vstup počítánín=HodnotapředvolbyPřizměněvstupuINAzlog.1dolog.0bude vstupní signál INB blokován.

INA : Vstup přičítáníINB : Vstup odčítáníVpřípadě,žezlog.0dolog.1přejdouoba vstupy INA i INB v té samé chvíli, zůstane výsledná hodnota nezměněna.

INA : Vstup počítáníINB : Vstup počítáníSměr počítání je určen fázovým posunem mezi INA a INB.

INA : Vstup počítáníINB : Vstup pro určení směru n=HodnotapředvolbyKdyž INB je L, počítání Up (přičítání) KdyžINBjeH,počítáníDown(odčítání)

Vstupní režimy počítadla

Page 22: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494120

OUT2(OUT)

OUT1

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT2(OUT)

OUT1

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT1

OUT2(OUT)

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT1

OUT2(OUT)

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT1

OUT2(OUT)

Jednoduchý cyklus se zobrazením pokračování počítání po dosažení předvolby až do aktivace nulo-vacího signálu. Trvalý výstup zůstává rovněž sepnutý aždonulování.Nastavení výstupuOUT1 jenezávisléna nastavení výstupu OUT2.

Jednoduchý cyklus, kdy po dosažení druhé předvolby, zůstane tato hodnota zobrazena až do aktivace nulo-vacího signálu. Nastavení výstupu OUT1 je nezávislé na nastavení výstupu OUT2.

Opakovaný cyklus, kdy zobrazená hodnota počítání senulujeskoncemcyklu.VýstupOUT1rozpínásou-časně s impulsním výstupem OUT2. Nastavení výstupu OUT1jenezávislénanastavenívýstupuOUT2.

Opakovaný cyklus, kdy po dosažení druhé předvolby, zůstane zobrazená hodnota přidržena na dobu trvání výstupu OUT2. Po rozepnutí OUT2 je zobrazená hod-notavynulovánaacelýcyklusseopakuje.OUT1končísoučasně s OUT2.

Jednoduchý cyklus se zobrazením pokračování počítání až do aktivace signálu nulování.Trvalý výstup OUT1 rozpíná současně s impulsním výstupem OUT2.Nastavení výstupu OUT1 je nezávislé na nastavení výstupu OUT2.

Výstupní režimy pro funkci počítadla

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

(F)

(N)

(C)

(R)

(K)

Impulsní nebo trvalývýstup(dlekonfigurace)

Impulsní výstup Trvalý výstup Současný výstup

Page 23: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

21Tel.:241484940•Fax:241484941

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT1

OUT2(OUT)

Opakovaný cyklus, kdy je počítaná hodnota přidržena na displeji po dobu impulsního výstupu OUT2. Nové počítání však začíná již od náběžné hrany OUT2. Trvalý výstupOUT1rozepnepoimpulsnímvýstupuOUT2.Nastavení výstupu OUT1 je nezávislé na nastavení výstupu OUT2.

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT1

OUT2(OUT)

Opakovaný cyklus, kdy počítaná hodnota pokračuje v zobrazení po dobu impulsního výstupu OUT2. Trvalý výstupOUT1rozepnesoučasněsimpulsnímvýstupemOUT2.NastavenívýstupuOUT1jenezávislénanasta-vení výstupu OUT2.

RESET999999

PRESET2PRESET1

0

OUT1

OUT2(OUT)

Jednoduchý cyklus, kdy po dosažení předvolby je trvalý výstupOUT1sepnutýaždoaktivacesignálunulování.ImpulsnívýstupOUT1 jenezávislýnaOUT2. Impulsnívýstup OUT2 se aktivuje při dosažení Předvolby 2.

RESET999999

PRESET2PRESET1

0-999999

OUT1

OUT2(OUT)

OUT1aOUT2 jsousepnuté zanásledujícíchpodmí-nek:Zobrazhodnota≥Předvolba1Zobraz. hodnota ≥ Předvolba 2

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim:Up Down Up/DownA,B,C

Vstupnírežim: Up/DownA,B,C

(P)

(Q)

(A)

(S)

RESET999999

PRESET2PRESET1

0-999999

OUT1

OUT2(OUT)

RESET999999

PRESET2PRESET1

0-999999

OUT1

OUT2(OUT)

OUT1jesepnutý,kdyžhodnotanadispleji jemenšínežhodnotaPředvolby1.KdyžjePředvolba2„0“,OUT1zůstanesepnutý.OUT2 zůstává sepnutý, když zobrazená hodnota je rovná nebo větší než Předvolba 2.

Jestliže je zobrazená hodnota pouze rovná předvolbě (Předvolba 1 nebo Předvolba 2), OUT1nebo OUT2 zůstanou sepnuté. Při výběru rychlosti počítání1kHzpoužítstatickývýstup.

Výstuppočítadlas1předvolboufungujestejnějakoOUT2upočítadlas2předvolbami.

(T)

(D)

Vstupnírežim: Up/DownA,B,C

Vstupnírežim: Up/DownA,B,C

Page 24: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

Tel.:241484940•Fax:24148494122

OUT2(OUT)

Nast. čas

0

Nast. čas

0

NapájeníINA

INHIBITRESET

UpDisplejDown

t

OUT2(OUT)Nast. čas

NapájeníINA

INHIBITRESET

0Nast. čas

0

t t t

UpDisplejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

NapájeníINA

INHIBITRESET

0Nast. čas

0

t-aat t

UpDisplejDown

OUT2(OUT)

Nastavení Toff

Nastavení Ton

0

Napájení

INA

INHIBIT

RESET

Nastavení Toff

Nastavení Ton

0

Toff Ton Ta Tb Ton Toff Ton Toff Ton Toff

UpDispejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

NapájeníINA

INHIBITRESET

0Nast. čas

0

UpDisplejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

NapájeníINA

INHIBITRESET

0Nast. čas

0

t t t

UpDisplejDown

Výstupní režimy pro funkci časovače

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

T(Předvolba)

1)Časovánízačínáodvzestupnéhrany na INA. Přerušení signálu na INA resetuje čas. 2) Je-li signál na INA aktivní, ča-sování začne při připojení napá-jení a když nedochází k nulování (RESET).3)Výstup po uplynutí časování

1) Časování začíná od impulsuna INA. Opakovaný impuls na INA nemá vliv, pouze první signál spouští časování.2) Je-li signál na INA aktivní, ča-sová ní začne při připojení napá-jení a když nedochází k nulování

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

T(Předvolba)

HOLD

T(Předvolba)

Napáj.

OUT2(OUT)

T

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

T:Předvolba

T T

Ton=Toff

T

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

T T

T:Předvolba

Ton=Toff

Toff ToffTon

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

1)Popřipojenínapájenízačínáča-sování. (vstup INA se nepoužívá) 2)ČassevynulujeaktivacíRESET.ČasovánízačnekdyžRESETneníaktivní. Nové časování lze spustit pouze aktivací RESET (nestačí po-uhé vypnutí napájení).3) Výstup je trvalý nebo impulsní

1) Časování začíná od signálu na INA, pouze první signál na INA je rozhodující, opakované signály neovlivní časování.2) Časování začíná, je-li signál na INA a připojeno napájení, když nedochází k nulování (RESET).3) Výstup funguje jako trvalý, opakovaně rozpíná při času Toff a spíná při času Ton (výstup je impulsní).4) Čas Ton a čas Toff musí být

1) Časování začíná od signálu na INA, pouze první signál na INA je rozhodující, opakované signály neovlivní časování.2) Časování začíná, je-li signál na INA a připojeno napájení když nedochází k nulování (RESET).3) Výstup funguje jako trvalý

nastaven samostatně.5) Při použití kontaktního výstu-pu musí být minimální čas na-stavenínad100ms.

výstup (opakovaně rozpíná a spíná). V případě použití kon-taktního výstupu musí být na-stavenýčasnad100ms.

1) Časování začíná od signálu na INA, pouze první signál na INA je rozhodující, opakované signály neovlivní časování.2) Časování začíná, je-li signál na INA a připojeno napájení, když nedochází k nulování (RESET).3) Výstup funguje jako trvalý výstup

(RESET).3)Výstup po uplynutí časování může být trvalý nebo impulsní.

(opakovaně rozpíná a spíná). V případě použití kontaktního vý-stupu musí být nastavený čas nad100ms.

(OND)

(OND.1)

(OND.2)

(FLK)

(FLK.1)

(FLK.1)

ZpožděnýpřítahONDELAY„B“

ImpulsnípřítahONDELAY1„B“

ZpožděnýpřítahONDELAY„A“

CyklovačFLICKER„L“

CyklovačFLICKER1„L“Trvalývýstup

CyklovačFLICKER1„L“Impulsnívýstup

4) Zobrazená hodnota se zapa-matuje při odpojení napájení.

může být trvalý nebo impulsní.

Page 25: Komponenty pro elektrické stroje

Elektronická počítadla

23Tel.:241484940•Fax:241484941

OUT2(OUT)

Nast.čas

NapájeníINA

INHIBITRESET

Nast. čas

0

0UpDisplejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

Napájení

INA

INHIBIT

RESET

Nast. čas0

0

t a t-at t t

UpDisplejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

0

Napájení

INA

INHIBIT

RESET

Nast. čas

0

UpDisplejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

Napájení

INA

INHIBIT

RESET

Nast. čas0

0

UpDisplejDown

OUT2(OUT)Nast. čas

NapájeníINA

INHIBITRESET

0

0Nast. čas

UpDisplejDown

Obj.č. Popis Čelní rozměr Počet předvolebCT6S 100 - 240 Vst 50/60 Hz Počítadlo/Časovač 48x48 1CT6S-2P 100 - 240 Vst 50/60 Hz Počítadlo/Časovač 48x48 2CT6S 24 - 60 Vss Počítadlo/Časovač 48x48 1CT6S-2P 24 - 60 Vss Počítadlo/Časovač 48x48 2CT6 100 - 240 Vst 50/60 Hz Počítadlo/Časovač 72x72 1CT6-2P 100 - 240 Vst 50/60 Hz Počítadlo/Časovač 72x72 2CT6 24 - 60 Vss Počítadlo/Časovač 72x72 1CT6-2P 24 - 60 Vss Počítadlo/Časovač 72x72 2

Napáj.INA

OUT2(OUT)

T

T:Předvolba

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

T:Předvolba

T T

T

Napáj.INA

OUT2(OUT) T:Předvolba

T

T T-c1 c2

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

HOLD

T

T:Předvolba

T<c1+c2

T TT-c1

HOLD

c2

Napáj.

INA

OUT2(OUT)

T:Předvolba

T=c1+c2

1) Časování začíná od signálu na INA. Pouze první signál je roz-hodující, opakované signály neov-livní časování.2)Časovánízačíná, je-li signálnaINA a připojeno napájení, když ne-dochází k nulování (RESET). 3) Při použití kontaktního výstupu musíbýtnastavenýčasnad100ms.

1) Časování začíná od signálu na INA. Pouze první signál je roz-hodující, opakované signály neov-livní časování.2) Časování začíná, je-li signál na INA a připojeno napájení, když nedochází k nulování (RESET). 3) Při použití kontaktního výstupu musíbýtnastavenýčasnad100ms.

1) Časování začíná od signáluINA.2)Časování se nuluje ukončenímsignálu na INA.3) Časování začíná, je-li signál na INA a připojeno napájení když nedochází k nulování (RESET).4) Jakmile uběhne nastavený čas,

1)OdimpulsunaINAvýstupsep-ne a začíná časování.2) Pouze první signál na INA je roz-hodující, další opakované signály nemají vliv.3) Po dosažení předvolby se vý-stup a displej automaticky nulují.4) Časování začíná, je-li signál

1)Popřipojenínapájení,kdyžne-dochází k nulování a při signálu na INA je výstup sepnutý.2) Čas je spuštěn od sestupnéhrany INA 3) Jakmile uplyne nastavený čas

hodnota na displeji a výstup se automaticky vynulují.5) Výstup je sepnutý (ON), když probíhá časování.

na INA a připojeno napájení, když nedochází k nulování.

(FLK.2)

(FLK.2)

(INT)

(INT1)

(OFD)

CyklovačFLICKER2„L“Trvalývýstup

CyklovačFLICKER2„L“Impulsnívýstup

INTERVAL

INTERVAL1

ZpožděnýodpadOFFDELAY„C“

displej a výstup se automaticky resetují.

Page 26: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

24

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídlovJaponsku.• Společnostzaloženavroce1959• www.takex-elec.co.jp

Má široký výrobní program fotoelektrických snímačů a optických vláken a patří mezi největší výrobce na trhu.

Page 27: Komponenty pro elektrické stroje

Foto

elek

tric

késn

ímač

e

25

Fotoelektrické snímače

www.oem-automatic.cz

Fotoelektrické snímače str. 26

Přehledfotoelektrickýchsnímačů str.28

Snímače s optickým vláknem str. 32

Snímače se samostatným zesilovačem str. 53

Snímače se zabudovaným zesilovačem str. 66

Standardní fotoelektrické snímače str. 54

Laserovéfotoelektrickésnímače str.97

Rámovéfotoelektrickésnímače str.99

Vidlicovéfotoelektrickésnímače str.101

Fotoelektrickézávory str.103

Detekceetiket str.105

Fotoelektrické snímače rozlišující barvy str.106

Příslušenství str.109

Aktiv zonMottagareSändare

Page 28: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494126

Fotoelektrické snímače – co je třeba vědět pro správnou volbu

Vysílač/přijímačSkládá se ze dvou samostatných jednotek, vysílače a přijímače.Detekovaný předmět přeruší světelný paprsek mezi vysílačem a přijímačem.

Aktiv zonMottagareSändare

Výhody Nevýhody• Detekce s velmi dlouhým dosahem • Dvě jednotky• Spolehlivá detekce vyznačující se dobrou

opakovatelnou přesností• Při detekci průhledných nebo průsvitných

předmětů mohou nastat problémy.• Není citlivá na barvu a tvar předmětu. • Používá úzký paprsek pro detekci malých

předmětů.• Může pracovat v prašném prostředí.

Vysílač a přijímač jsou umístěny v téže jednotce. Světlo je odráženo odrazkou. Předmět brání tomu, aby přijímač zachytil odražený světelný paprsek. Díky polarizačnímu filtru nedochází k falešným odrazům odlesklýchpředmětů.Fotoelektrickýsnímačspolarizačnímfiltremreagujepouze na světlo odražené odrazkou.

Výhody • Dlouhý dosah detekce • Není citlivá na barvu a tvar předmětu.• Dokáže detekovat lesklé předměty.• Dosah detekce se mění v závislosti

na velikosti a kvalitě odrazky.

Nastaveníhranolovéodrazkynemávrozsahu±15°vliv na směr světelného paprsku.

SprávněOdrazka má být menší než předmět, který bude detekován.

ŠpatněOdrazka je příliš velká.

Vysílač a přijímač jsou umístěny v téže jednotce. Světlo je přímo odraženo daným předmětem. Dosah detekce se značně mění podle barvy, tvaru a lesku daného předmětu.

Výhody• Jednoduchá instalace – jedna jednotka• Dobrá schopnost rozlišování barev

– dokáže detekovat rozdíl mezi černou a bílou.

Polarizovaná reflexní detekce

Nevýhody• U průh ledných předmětů

m o h o u n a s t a t p ro b l é m y – p ro ten to úče l ex is tu j í zvláštní fotoelektrické snímače sodrazkou.Vizstrana71.

Difúzní detekce

Nevýhody• Detekce s krátkým dosahem• Dosah detekce se mění podle

barvy a tvaru.

PřijímačVysílačAktivní zóna

Page 29: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

27Tel.:241484940•Fax:241484941

Zdokonalená varianta difúzní detekce. Barva, plocha a tvar objektu mají zanedbatelný význam. Fotoelektrický snímač neměří množství odraženého světla, nýbrž jeho úhel.

Výhody• Detekuje předměty ve stejné vzdálenosti

bez ohledu na jejich barvu, plochu a tvar.• Potlačuje pozadí – dokáže detekovat tmavé

předměty na světlém pozadí.• Používá úzký paprsek – dokáže detekovat malé

předměty.• Může pracovat v prašném prostředí.

Detekovaný předmět se musí přibližovat k fotoelektrickému snímači ze strany (modrá šipka), nebo přímo proti němu (zelená šipka).Pokud se detekovaný předmět přibližuje shora, případně zdola (červená šipka), může to zapříčinit chybný signál.

Optické vláknoVysílač a přijímač jsou umístěny v téže jednotce (zesilovači). Vodiči z optických vláken je světlo vedeno až na místo detekce. U optického vlákna lze zvolit detekci typu vysílač/přijímač, anebo detekci difúzní.

Výhody• Zabere velmi málo místa.• Vysoká přesnost – dokáže detekovat malé

předměty.• Může pracovat při vysokých teplotách.• Je dostupný se světe lným zdro jem

v různých barvách pro detekci označení barev.

Tabulka rozlišitelnosti barevNávod pro volbu světelného zdroje k detekci různých barev.

R=červenáLEDdiodaG=zelenáLEDdiodaB=modráLEDdiodaW=bíláLEDdioda

R G B W

G BG BR G B W

R G BW

R WČerná

G B WR B WR G BG B WG WR WČervená

R G B W

R G B W

R G WG WR G BWOranžová

B WR G WR G WG B WR G BWŽlutá

R G B WR G WR G WR G BG BZelená

R G WR G WR G B

WR G B WG BModrá

R G WR G B W

B WR G BW

G B WR G BWBílá

BíláModráZelenáŽlutáOranžováČervenáČernáZnačka

Podklad

Laserové fotoelektrické snímače existují v provedení:- Vysílač/přijímač - Polarizovaná reflexní detekce- Difúzní detekce - Difúzní detekce s potlačeným pozadím

Výhodou laserového světla je, že vytváří v místě detekce zřetelně viditelný červený bod, což usnadňuje nastavení. V bodu, kde dochází k soustředění laserového paprsku, se dosahuje vysoké přesnosti. Díky tomuto intenzívnímu světlu jsou laserové fotoelektrické snímače vysoce odolné vůči nečistotám.

Všechna naše laserové fotoelektrické snímače pracují s laserovým paprskem třídy 2. Používaný laserový paprsek nepředstavuje v normálním pracovním prostředí pro zdravé oči žádné nebezpečí, nicméně se nedoporučuje dívat se přímo do laserového paprsku. Tyto snímače jsou proto opatřena výstražným označením.

Přímá detekce s potlačeným pozadím

Nevýhody• Krátký dosah detekce.• Detekovaný předmět by

se neměl pohybovat ve směru zhora dolů nebo zdola nahoru. Viz obr. uvedený níže

Nevýhody• Detekce s krátkým dosahem• Vyžaduje samostatný zesilovač• Nejsou vhodné pro detekci

pohybujících se předmětů – viz spíše sortiment STM strana 53-65.

Laser

Page 30: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494128

Snímače se samostatným zesilovačem

Přehled výrobního programu fotoelektrických snímačů

- Funkce učení (Teach In)- Vysoká citlivost – dlouhý dosah- Mnoho možností nastavení-Malérozměry(9mm)Viz strana 34

- Funkce učení (Teach In)- Vysoká citlivost – dlouhý dosah- Ochrana proti vzájemnému rušení-Malérozměry(9mm)Viz strana 36

- Zesilovač s optickým vláknem se 2 výstupy-Okénkovývýstup(detekcevdefinovanézóně)- Funkce učení (Teach In)-Malérozměry9mmVizstrana38

F70A

Snímače s optickým vláknem

F70

F70T - Ochrana proti vzájemnému rušení ažpro8zesilovačů,svýjimkouF71RH-RychláodezvaF71RH30µs- Nastavování potenciometrem (osmiotáčkovým)-Malérozměry(9mm)Viz strana 40

F71- Analogový zesilovač- Nastavování potenciometrem (osmiotáčkovým)-Malérozměry(9mm)Viz strana 42

Volba optického vlákna viz přehled na straně 43

F71RAN

- Funkce učení (Teach In)- Dlouhý dosah, detekuje předměty o Ø 0,4 mm při dosahu 4 m- Jednoduchá časová funkce 0/50 ms- IP65

Viz strana 553

- Nastavování potenciometrem- Dlouhý dosah, detekuje předměty o Ø 0,4 mm při dosahu 4 m- Volitelné standardní nebo vysoké rozlišení- IP65

Vizstrana38

V9 V55

- Funkce učení (Teach In)-4-20mA,nebo0-10V- IP65

Vizstrana57

Volba snímací hlavy viz přehled na straně 58

V8C/D

Zesilovač s digitálním displejem a mnoha možnostmi nastavení

Zesilovač s optickým vláknem, displejem a dvojicí nezávislých

výstupů

Zesilovač s nastavováním pomocí potenciometru

Kompaktní analogový zesilovač

Zesilovač s manuálním nastavovánímZesilovač s funkcí učení (Teach In)

Jednoduchý zesilovač s digitálním displejem

Zesilovač s analogovým výstupem

- Velký digitální displej- Dlouhý dosah/ rychlá odezva- Funkce učení (Teach In)

Viz strana 32

F80

Zesilovač s velkým digitálním displejem a dlouhým dosahem

Page 31: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

29Tel.:241484940•Fax:241484941

- Kovové pouzdro 6x6, nebo M6- Difúzní detekce - 50 mm- signalizace LED diodami- IP65Viz strana 66

RLV/RLM UM/UM2 GN/DN

GA modelG„střednívelikosti“ Nové modely válcových snímačů

Mimořádně malé fotoelektrické snímače

Ultraminiaturní fotoelektrický snímač se zabudovaným zesilovačem

Miniaturní fotoelektrický snímač s dlouhým dosahem

Snímač s funkcí učení (Teach In)Kompaktní fotoelektrický snímač

s mnoha možnostmi použití

M18 kovové

Standardní fotoelektrické snímače

Snímače se zabudovaným zesilovačem

DL GMZ

Miniaturní snímače s difúzní detekcí s potlačeným pozadím

Ultraminiaturní snímač se zabudovaným zesilovačem

- Vysílač/přijímač 500 mm- Difúzní detekce 50 a 30 mm- Malé pouzdro pro instalaci v prostředí, kde je k dispozici jen malý prostorVizstrana67

-Vysílač/přijímač10m-Polarizovanáreflexnídetekce1,3m- Difúzní detekce 400 mm-Spotlačenýmpozadím100mmVizstrana69

- 4 různé modely s dosahem detekce od 30 do 200 mm- Detekuje různé předměty na stejnou vzdálenost- Funguje v prašném nebo špinavém prostředí-IP67Vizstrana75

- Difúzní detekce 50 mm- Filtr pro odrušení vnějšího zářivkového osvětlení - může pracovat v prostředí se zářivkovým osvětlením-IP67Vizstrana76

- Difúzní detekce 50 cm- Polarizovaná reflexní detekce 3 m- Polarizovaná reflexní detekce průhlednýchpředmětů1mViz strana 54

-Vysílač/přijímač7m-Polarizovanáreflexnídetekce1,5m- Difúzní detekce 0,5 m-IP67Viz strana 56

- Polarizovaná reflexní detekce 2 m- Difúzní detekce 300 mm s potenciometrem-Difúznídetekce100mmVizstrana77

M18 pro rychlou a jednoduchou montáž

-Vysílač/přijímač8m- Polarizovaná reflexní detekce 2,5 m- Difúzní detekce 500 mm- Difúzní detekce 300 mm-Spotlačenýmpozadím120mmVizstrana78

NE2

Standardní snímač

-KabelnebootočnýkonektorM12- 2 výstupy - PNP i NPN- Dlouhý dosah-IP67Vizstrana79

NE

Kompaktní fotoelektrický snímač s multinapájením

- Vysílač/přijímač 30 m- Polarizovaná reflexní detekce 5 m-Difúznídetekce1m- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup- napájení stejnosměrným proudem 12-24Vss,tranzistorovývýstupVizstrana81

Page 32: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494130

Laserové fotoelektrické snímače

Fotoelektrický snímač s difúzní detekcí, potlačením pozadí a funkcí

učení (Teach In)

Přehled výrobního programu fotoelektrických snímačů

- Difúzní detekce 2 m-Difúznídetekce1msčervenýmviditelným světlem- Funguje v prašném a špinavém prostředíVizstrana83

Fotoelektrický snímač s difúzní detekcí a potlačením pozadí

-Difúznídetekce1,případně2m- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup-napájenístejnosměrnýmproudem12-24Vss, tranzistorový výstup- Funguje v prašném a špinavém prostředíVizstrana84

Fotoelektrický snímač s difúzní detekcí, potlačením pozadí

a svorkovnicí

-Difúznídetekce1,případně2m- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup-napájenístejnosměrnýmproudem12-24Vss, tranzistorový výstup- Funguje v prašném a špinavém prostředíVizstrana85

Fotoelektrický snímač s difúzní detekcí, funkcí učení (Teach In)

a svorkovnicí

DLS100R/202 DLS100/200 DAS100/200

-Difúznídetekce400,případně700mm- Detekuje různé předměty na stejnou vzdálenost- Funguje v prašném nebo špinavém prostředí.Vizstrana86

-Polarizovanáreflexnídetekce10m- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup-Napájenístejnosměrnýmproudem12-24Vss, tranzistorový výstup- SvorkovniceVizstrana88

Polarizovaná reflexní detekce pro dlouhý dosah

- Vysílač/přijímač 20 m-Polarizovanáreflexnídetekce7m-Fotoelektrickýsnímačsdifúznídetekcí1m- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup- Svorkovnice- Je dostupné s časovou funkcíVizstrana89

Snímač s multinapájením a dlouhým dosahem

DAS40/70 NALM NA

-Vysílač/přijímač10m- Polarizovaná reflexní detekce 3 m- Difúzní detekce 0,5 m- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup- Napájení stejnosměrným proudem 12-24Vss,tranzistorovývýstupVizstrana91

- Vysílač/přijímač 5 až 20 m- Difúzní detekce až 2 m- Malé snímací hlavy odlévané vcelku oØ10mm,případněvprovedeníM12Vizstrana93

- Viditelný laserový paprsek třídy 2- Vysílač/přijímač 20 m-Polarizovanáreflexnídetekce15m- Difúzní detekce, čočka 300 mm se zaostřovánímVizstrana97

J IED/SPT

LD

Fotoelektrický snímač s malou hloubkou zástavby – pouze 36 mm

Fotoelektrický snímač s vysokou svítivostí a samostatným zesilovačem

Fotoelektrické snímače s dlouhým dosahem

Laserový fotoelektrický snímač v miniaturním pouzdře

- Viditelný laserový paprsek třídy 2-Vysílač/přijímač8m- Difúzní detekce 200 mm- Difúzní detekce s potlačeným pozadím 130mm

- Viditelný laserový paprsek třídy 2-Vysílač/přijímač8m- Polarizovaná reflexní detekce 5 m- Difúzní detekce 300 mm- Difúzní detekce s potlačeným pozadím 350 mm

Řada10 Řada14

Standardní laserový fotoelektrický snímač s vysokým výkonem

Page 33: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

31Tel.:241484940•Fax:241484941

Rámové fotoelektrické snímače

Vidlicové fotoelektrické snímače Fotoelektrické závory

Detekce etiket Snímače rozlišující barvy

- Viditelný laserový paprsek třídy 2- Polarizovaná reflexní detekce s koaxiálním světlem 5 m-Difúznídetekcespotlačenýmpozadím120 mm- Potlačení pozadí s funkcí učení (Teach In), velmi přesné odclonění

Řada12

Malý laserový fotoelektrický snímač v kovovém pouzdru

- Viditelný laserový paprsek třídy 2-Vysílač/přijímač8m- Polarizovaná reflexní detekce 5 m- Difúzní detekce 250 mm- Difúzní detekce s potlačeným pozadím 300 mm

- Ve velikostech 40x40 mm až 400x400 mm- Detekuje předměty od Ø 2 mm- Vhodné pro kontrolu vyřazovaných položek nebo počítání obrobků či součástí- PNP i NPNVizstrana99

- Výška snímané oblasti 5 až 220 mm- Detekuje předměty od Ø 0,3 mm-Červenéviditelnésvětlo- Odolné hliníkové pouzdroVizstrana101

Řada16 RLSM

GLS

Robustní laserový fotoelektrický snímač v kovovém pouzdru

Vidlicový fotoelektrický snímač s vysokým rozlišením

Samoučící rámový fotoelektrický snímač s vysokým rozlišením

-Výškasnímanéoblasti50až150mm- Vhodné pro detekci např. dřevěných lišt-DetekujepředmětyodØ11mm-IP67Vizstrana103

- Vhodné jako pomůcka a prostředek pro kontrolu při manuální kompletaci nebo výběru.-Výškasnímanéoblasti100až375mm- Detekuje předměty od Ø 35mmVizstrana104

- Snímaná oblast 2 mm s odolnými skleněnými čočkami- Je dostupné se 4 různými zdroji světla- Funkce učení (Teach In) pro jednoduchou instalaciVizstrana105

SSC SSP

MA

Fotoelektrická závora s vysokým rozlišením

Vidlicový fotoelektrický snímač s funkcí učení (Teach In) pro etikety

a barevné označení.

Fotoelektrická závora ”Picking Sensor”

- Bílá LED dioda, která si poradí s většinou barevných kombinací- Rychlá odezva – pouze 30 ms- Nejmenší detekovatelné označení - 0,5 mm- Odolné kovové pouzdroVizstrana106

- Pomocí funkce učení (Teach In) načítá barvu, která bude detekována.- Je dostupné se dvěma různými hlavami kabeluprorůznýdosah,10nebo30mm- Může uložit do paměti 3 různé barvy. Vizstrana107

MSS CS-D3

Snímač s bílým světlem pro detekci barevného označení.

Snímač rozlišující barvy

Příslušenství

Držáky/montážní příchytky, ochrany a odrazky

Viz strana 109

Page 34: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494132

Zesilovač s velkým digitálním displejem a dlouhým dosahem • Velkýdigitálnídisplej• Dlouhýdosah/rychláodezva• Funkceučení(TeachIn)

Oblast použití

ZesilovačF80mávelký,dobřečitelnýdisplej,kterýzjednodušujeodečítánípřijímanéhosvětla.Nazesilovačijemožnézvolitrežimdlouhéhodosahudetekce nebo rychlé odezvy. Načítání probíhá pomocí funkce učení (Teach In) aktivované zeleným tlačítkem na zesilovači. Na zesilovači je také možné manuálně změnit hodnotu udávající úroveň indikace výstupního signálu.

Technické parametry

Zdroj světla ČervenáLEDdioda(680nm)Dosah detekce Viz optická vlákna strana 43 - 50Napájecí napětí 12-24Vss±10%,max.zvlnění10%Běžná spotřeba 32 mA max. při napětí 24 V ssVýstup PNP100mASpínání typu světlo/tma Volitelné spínačemČasová funkce Volitelné spínačem, zpožděný odpad 45 msOdezva Režim High speed (Vysoká

rychlost)190µsmax.

Režim Long distance (Dlouhý dosah)

1,8msmax.

Displej ČtyřcifernýoranžovýLEDdisplejNastavení funcí Viz nastaveníTřída krytí IP40Provozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla 3500 luxPřipojení Kabel 2 m

Receiver

Tr ansmitter

hole Mounting bracket

oval hole

Rozměry

Připojení

PNP-utgång

In

re k

rets

Brun: 12-24 V DC

Svart:Utgång

Blå: 0 V

F80

Přijímač

Vysílač

Montážní profil2 otvory o ø 3,2

2 oválné otvory o ø 3,2x5,2

Výstup PNP

Hnědá

Černá: výstup

Modrá: 0 V

Vni

třní

ob

vod

Page 35: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

33Tel.:241484940•Fax:241484941

Provedení

Teach In-indikering Teach In-knapp

Ljus-/mörkeromkopplareIndikering på mottaget ljusUtgångsindikering

Lägesindikering,High Speed/Long Range

Nastavení

Po dokončení nastavení se na displeji zobrazí informace o jeho výsledku.Good Bylo dosaženo optimálního načteníHigh Maximální zesíleníHard Malá hystereze, nastavení na velkou citlivostSatu Saturated – zesílení je příliš vysoké, takže nastavení není stabilní.

Pokud je zesilovač v režimu Long Distance (Dlouhý dosah), zvolterežimHighSpeed(Vysokárychlost),případnězvoltetenčíoptické vlákno.

Automatické nastavení citlivosti u nepohybujících se předmětů

1.

Přesvědčte se, že ve snímané oblasti není detekovaný předmět a přidržte zelené tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí nápis SET a zelená dioda nezačne blikat. Uvolněte tlačítko.

2.

Umístěte detekovaný předmět do snímané oblasti. Přiržte zelené tlačítko stisknuté, dokud se nezobrazí nápis SET.

3. Nastavení je dokončeno.

TAK

EX

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

Nivåindikationmottaget ljus

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

Automatické nastavení citlivosti u pohybujících se předmětů

1.

Přesvědčte se, že ve snímané oblasti není detekovaný předmět a přidržte zelené tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí nápis SET a zelená dioda nezačne blikat. Uvolněte tlačítko.

2.

Držte zelené tlačítko stisknuté další 3 sekundy. Jakmile se zobrazí nápis Auto a vnější dioda začne blikat, tlačítko uvolněte.

3.

Nechte nyní detekovaný předmět procházet snímanou oblastí.

4. Nastavování ukončete stisknutím zeleného tlačítka.

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

3 sekunder1

23 SEt

TAK

EX

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

Nivåindikationmottaget ljus

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

3 sekunder

TAK

EX

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

Nivåindikation, mottaget ljus

Možnost volby mezi režimem dlouhého dosahu a vysokorychlostním režimem1.

Přidržte zelené tlačítko stisknuté po dobu nejméně 5 sekund. JakmilesezobrazínápisLong,neboH-SP,stisktlačítkauvolněte.

2. Volba alternativního režimu je dokončena.

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

5 sekunder

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

High-speed mode

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

Gul LED i mitten indikerarlong-distance mode

Long-distance mode

Reaktionstid

Avkänningsavstånd (Med fiberoptisk kabel FR105BC)

High-speed mode

High-speed mode

Long-distance mode

Long-distance mode

Objednací číslo Popis Připojení VýstupF80R-PNP Červenéviditelnésvětlo kabel 2 m, PNP PNP

D.ONL.ON

OFF D.NORM.

TAK

EX

3 sekunder1

23 SEt

RežimHighspeed(Vysoká rychlost)

Režim Long distance (Dlouhý dosah)

RežimHighspeed(Vysoká rychlost)Režim Long distance (Dlouhý dosah)

Odezva

Dosah detekce (SoptickýmkabelemFR105BC)

5 sekund

ŽlutáLEDdiodauprostředindikuje režim dlouhého dosahu

RežimHighspeed(Vysoká rychlost)

Režim Long distance (Dlouhý dosah)

OFF D.

D.ONNORM.

L.ON

OFF D.

D.ONNORM.

L.ON

OFF D.

D.ONL.ON

NORM.

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

Indikace úrovně přijímaného světla

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

3 sekundy

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

3 sekundy

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

Indikace úrovně přijímaného světla

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

3 sekundyOFF D.

D.ON NORM.

L.ON

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

Indikace úrovně přijímaného světla

OFF D.

D.ON NORM.

L.ON

Indikace polohy, High speed (Vysoká rychlost)/Long Range (Dlouhý dosah)

Indikace funkce učení (Teach In)

Tlačítko funkce učení (Teach In)

Indikace výstupu Indikace přijímaného světla Přepínač světlo/tma

Page 36: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494134

Zesilovač s digitálním displejem a mnoha možnostmi nastavení• Funkceučení(TeachIn)• Vysokácitlivost–dlouhýdosah• Mnohomožnostínastavení• Malérozměry(9mm)F70

Oblast použití

Jednoduchá manipulace s funkcí učení (Teach In). Nastavení lze provádět jakunepohybujícíchsepředmětů,takupředmětů,kterésepohybují.F70má navíc LCD displej zobrazující informace o úrovni odrazu, provozním

Technické parametry

Objednací číslo F70R-PNP F70B-PNP F70G-PNP F70W-PNP Zdroj světla ČervenáLEDdioda

(660 nm)Modrá LED dioda

(450 nm)Zelená LED dioda

(565 nm)Bílá LED dioda

Dosah detekce Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon 50 mAVýstup * PNP100mA(max.)ochranaprotizkratuVýstup (výstražná signalizace)*

PNP100mA(max.)ochranaprotizkratu

Spínání světlo/tma ProgramovatelnéČasová funkce Programovatelná,zpožděnýpřítahnebozpožděnýodpad10-120msExterní nastavení Kontakt nebo tranzistor, napětí neDoba odezvy 0,5 msLCD displej LCD displej podsvícenýNastavení funkce Viz odstavec ProvedeníTřída krytí IP40Provozní teplota -25 °C až + 50 °CMax. úroveň rušivého světla

10000lux(wolframovévlákno),20000lux(slunečnísvětlo)

Připojení Kabel2m/KonektorM8,čtyřpólový Kabel 2 m

režimu i údaje o funkci spínání světlo/tma a časové funkci. Navíc je možné nastavovat hysterezi manuálně. Ochrana proti vzájemnému rušení 2 jednotek. Výstup výstražné signalizace upozorňující na nejistou úroveň signálu. Externí funkce učení (Teach In) např. z PLC.

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2* Výstup NPN na dotaz

RozměryS kabelem

S konektorem M8

Zapojení

Barva kabelu

Hnědá(1) +12-24Vss

Modrá (3) -0 V

Černá(4) Výstup

Oranžová Výstup pro výstražnou signalizaci

Růžová (2) Externí nastavení

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8.

HnědáČerná

Vysílač

Přijímač

Page 37: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

35Tel.:241484940•Fax:241484941

Provedení

Indikeringstabil signalnivå Operation mode

Elektronisk volym Signalnivå Funktionsswitch

LjusfrekvensindikeringFunktionsindikeringUtgångsindikering

Přepínač funkcí

Run Normální funkce.Select Nastavte spínání světlo/tma a časový spínač.

Možnost volby speciálních funkcí na zesilovačiMožnost volby příslušenství k zesilovači.

Mode Poloha nastavování citlivosti.

Snímací (detekční) funkceA: Automatická detekce T: Učení (Teaching) L: Uzamčení

Další funkceS: Manuální nastavování citlivosti H:ManuálnínastavováníhysterezeV: Relativní nebo absolutní indikace úrovně signálu

NastaveníAutomatické nastavení citlivosti u nepohybujících se předmětů

1 Přepínač funkcí nastavte do polohy MODE.2 Bez detekovaného předmětu ve snímané oblasti

stiskněte tlačítko 1 (načte se pozadí).3 Světelné diody blikají.4 Umístěte detekovaný předmět od snímané oblasti

a stiskněte tlačítko 1.5 Diody svítí nepřerušovaným světlem.6 Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je

dokončeno.

Automatické nastavení citlivosti u pohybujících se předmětů

1 Přepínač funkcí nastavte do polohy MODE.2 Držte tlačítko 1 stisknuté po dobu nejméně 3

sekund.3 Zelená a oranžová světelná dioda střídavě blikají.4 V době, kdy tyto světelné diody blikají, posunujte

předmět kolem vlákna.5 Uvolněte stisk tlačítka1 v okamžiku, kdy detekovaný

předmět vlákno mine. Nastavení je dokončeno. 6 Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení

je dokončeno.

Umístění předmětu1.PřepínačfunkcínastavtedopolohyMODE.2. Umístěte předmět pod optické vlákno.3. Stiskněte dvakrát tlačítko 1, nastavení je dokončeno.4. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je dokončeno.

Objednací číslo Popis Připojení VýstupF70R-PNP Červenéviditelnésvětlo Kabel PNPF70R-PNP-JE Červenéviditelnésvětlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF70B-PNP Modré viditelné světlo Kabel PNPF70B-PNP-JE Modré viditelné světlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF70G-PNP Zelené viditelné světlo Kabel PNPF70G-PNP-JE Zelené viditelné světlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF70W-PNP Bílé viditelné světlo Kabel PNP

Signalnivå In Kanal indikeringvald kanal visas

Funktioner

Elektronisk volym8 stegs (1,2, .... 8) indikering

Operation modeL: LjuskoppladD: MörkerkoppladO: Tidsfördröjning PÅF: Tidsfördröjning AV

A: Area utgång (dektektering inom zon)T: InläsningS: Manuell inställning av känslighet

Indikace stabilní úrovně signálu

Indikace funkce Indikace modulačního kmitočtu

Přepínač funkcíÚroveňsignáluElektronické zesílení

Provozní režim

L: Sepnutí na světloD: Sepnutí na tmuO: Zpoždění ZAPNUTO

osmikrokováindikace(1,2,...8)Indikace úrovně

Indikace kanáluZobrazí se zvolený kanál

Funkce

Provozní režim Elektronické zesílení

Indikace výstupu

Page 38: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494136

F70A

Jednoduchý zesilovač s digitálním displejem• Funkceučení(TeachIn)• Vysokácitlivost–dlouhýdosah• Ochrana proti vzájemnému rušení (2 zesilovače)• Malérozměry(9mm)

Oblast použití

Jednoduchá manipulace s funkcí učení (Teach In). Funkce a nastavení se volí dvěma tlačítky. Automatické nastavení u nepohybujícího se předmětu. LCD displej zobrazující úroveň signálu a zvolené funkce. Spínání světlo/tma, časová funkce a ochrana dvou jednotek proti vzájemnému rušení. Zesilovač mánavíctakémanuálnínastavovánícitlivosti.Malérozměry,šířka9mm.

Technické parametry

Objednací číslo F70AR-PNP F70AB-PNP F70AG-PNP F70AW-PNPZdroj světla ČervenáLEDdioda660nm

viditelnýModráLEDdioda470nm

viditelnýZelená LED dioda 565 nm

viditelný Bílá LED dioda

Dosah detekce Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon 50 mAVýstup* PNP100mAochranaprotizkratuSpínání světlo/tma ProgramovatelnéČasová funkce Volitelná (zpožděný odpad 40 ms)Doba odezvy Kanál1600µskanál2700µsLCD displej LCD displej podsvícenýNastavení funkce Viz odstavec ProvedeníTřída krytí IP40Provozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla

10000lux(wolframovévlákno),20000lux(slunečnísvětlo)

Připojení Kabel2m/KonektorM8,čtyřpólový

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2* Výstup NPN na dotaz

Rozměry

S kabelem

S konektorem M8

Zapojení

Barva kabelu

Hnědá(1) +12-24Vss

Modrá (3) -0 V

Černá(4) Výstup

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8

Hnědá

Černá

Modrá

Vysílač

Přijímač

Page 39: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

37Tel.:241484940•Fax:241484941

Indikeringstabil signalnivå Signalnivå Setknappar + och -

FunktionsswitchLjusfrekvensindikeringUtgångsindikering

Nastavení

Provedení

Automatické nastavení u pohybujícího se předmětu1.PřepínačfunkcínastavtedopolohySet .

2. V okamžiku, kdy je připraven zesilovač, začne blikat písmeno ”T”.

3. Stiskněte červené tlačítko Set a držte jej stisknuté po dobu nejméně 3 sekund.

4. Diody začnou blikat v delším intervalu.

5. Během průchodu předmětu kolem vlákna držte tlačítko stisknuté.6. Uvolněte červené tlačítko Set a přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je dokončeno.

Automatické nastavení u nepohybujících se předmětů1.PřepínačfunkcínastavtedopolohySet .

2. V okamžiku, kdy je připraven zesilovač, začne blikat písmeno ”T”.

3. Bez detekovaného předmětu ve snímané oblasti stiskněte červené tlačítko Set (načte se pozadí) Světelné diody blikají.

4. Umístěte předmět. Stiskněte červené tlačítko Set. (Předmět se načte) Světelné diody přestanou blikat.5. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN nastavení je dokončeno.

Objednací číslo Popis Připojení VýstupF70AR-PNP Červenéviditelnésvětlo Kabel PNPF70AR-PNP-J Červenéviditelnésvětlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF70AB-PNP Modré viditelné světlo Kabel PNPF70AB-PNP-J Modré viditelné světlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF70AG-PNP Zelené viditelné světlo Kabel PNPF70AG-PNP-J Zelené viditelné světlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF70AW-PNP Bílé viditelné světlo Kabel PNPF70AW-PNP-J Bílé viditelné světlo KonektorM8,čtyřpólový PNP

Předmět

Indikace stabilní úrovně signálu

Indikace modulačního kmitočtu Funkce

Tlačítka nastavení + a -Úroveňsignálu

Indikace výstupu

Page 40: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494138

F70T

Zesilovač pro optická vlákna s displejem a dvojicí výstupů• Zesilovačprooptickávláknase2výstupy• Okénkovývýstup(detekcevdefinovanézóně)• Funkceučení(TeachIn)• Malérozměry9mm

Oblast použití

F70Tjezesilovačprooptickávláknasfunkcíučení(TeachIn)advěmavýstupy.Svýstupysepracujedvojímzpůsobem.Buďsepoužijídvasamostatnévýstupy,kteréseaktivujíhodnotounastavenouprokaždýznichnebosepoužíváokénkovývýstup(detekcevdefinovanézóně),kdyjevýstupaktivovánmezi dvěma nastavenými hodnotami.

Typ F70TR-PNPZdroj světla ČervenáLEDdioda660nmDosah detekce Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50 Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon 50 mAVýstup** 2 výstupy, nebo zónový výstup (výstup typu

okno -detekcevdefinovanézóně)

Kanál1PNP100mAochranaprotizkratu

Spínání typu světlo/tmaKanál 2 PNP 50 mA ochrana proti zkratu

ProgramovatelnéČasová funkce Volitelná (zpožděný přítah/zpožděný odpad

40 ms) Doba odezvy 1msLCD displej LCD displej podsvícenýNastavení funkce Viz odstavec ProvedeníTřída krytí IP40Provozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla 10000lux(wolframovévlákno),20000lux

(sluneční světlo)

Technické parametry

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2* Na dotaz dostupný v dalších barvách.**) výstup NPN na dotaz

Rozměry

Zapojení

Vysílač

Hnědá +12-24Vss

Přijímač

Černá VýstupCH1Bílá VýstupCH2

Modrá 0 V

Výstup PNP

Page 41: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

39Tel.:241484940•Fax:241484941

CH2 indikering,grön LED LCD display

Knapp för CH2 Knapp för CH1

FunktionsswitchCH2 indikering,orange LED

Signalnivå In Kanal indikeringvald kanal visas

Funktioner

Elektronisk volym8 stegs (1,2, .... 8) indikering

Operation modeL: LjuskoppladD: MörkerkoppladO: Tidsfördröjning PÅF: Tidsfördröjning AV

A: Area utgång (dektektering inom zon)T: InläsningS: Manuell inställning av känslighet

Provedení

Volba výstupu

ON

ON

Zónovývýstup(výstuptypuokno-detekcevdefinovanézóně)

NastaveníVolba výstupu – 2 výstupy nebo zónový výstup (výstup typu okno)1. Přepínač funkcí nastavte do polohy SEL.2. Stisknětetlačítko1nadobu3sekund,apakuvolnětestisk.3. Tlačítkem1zvoltetypvýstupu.

½ - pro 2 výstupy. A – pro zónový výstup (výstup typu okno).

4. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je dokončeno.

Nastavení se 2 výstupy a nepohybujícím se předmětem.(Další možnosti nastavení jsou uvedeny v přiložené příručce).1. Přepínač funkcí nastavte do polohy TEA.2. Stiskem tlačítka zvolte požadovaný kanál a načtěte

předmět, který má být detekován.3. LED dioda zvoleného kanálu začne blikat.4. Stiskněte totéž tlačítko a načtěte pozadí.5. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je

dokončeno.

Nastavení se zónovým výstupem (výstup typu okno - detekce v definované zóně)1. Přepínač funkcí nastavte do polohy TEA.2. Umístěte předmět, který má být detekován, na krátký

dosahastisknětedvakráttlačítko1.LEDdioda1začneblikatazhasne.

3. Umístěte předmět, který má být detekován, na dlouhý dosah a dvakrát stiskněte tlačítko 2.LED dioda 2 začne blikat a zhasne.

4. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je dokončeno.

Manuální nastavování citlivosti1. Přepínač funkcí nastavte do polohy SEL.2. Stiskem tlačítka zvolte požadovaný kanál. Na displeji začne

blikatzvolenýkanálapísmeno„S".3. Nastavte přepínač funkcí do polohy TEA. Na displeji se

zobrazí nastavená hodnota zapnutí.4. Upravte tuto hodnotu tlačítky +/-.

Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je dokončeno.

Příklady použití

Funkce Zóna (Okno) umožňuje kontrolovat, zda se daný předmět nachází v předem nastavené oblasti nebo zóně.

Objednací číslo Popis VýstupF70TR-PNP Červenéviditelnésvětlo PNP

L: Sepnutí na světloD: Sepnutí na tmuO: Zpoždění ZAPNUTO

osmikrokováindikace(1,2,...8)Indikace úrovně Indikace modulačního

Zobrazí se zvolený kanál

Funkce

Provozní režim Elektronické zesílení

A: Zónový výstup (výstup typu okno - detekcevdefinovanézóně)T: Učení (Teaching)

Výstup1

CH2Nastavenáhodnota

Mno

žstv

í svě

tla

Výstup 2

CH1Nastavenáhodnota

2 výstupy

Výstup1

CH2Nastavenáhodnota

Mno

žstv

í svě

tla

Výstup 2

CH1Nastavenáhodnota

TlačítkoCH2 TlačítkoCH1

Přepínač funkcíindikaceCH2,oranžová LED

indikaceCH2, LCD

Page 42: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494140

F71

Zesilovač s nastavováním po-mocí potenciometru• Ochranaprotivzájemnémurušení,svyjímkouF71RH• RychláodezvaF1RH30µs• Nastavováníosmiotáčkovýmpotenciometrem• Malérozměry(9mm)

Oblast použití

Zesilovač vyžadující malý prostor pro instalaci s jednoduchým osmiotáčkovým potenciometrem opatřeným stupnicí pro nastavení. Zabudovaná ochrana proti vzájemnému rušení až pro osm zesilovačů (netýkásetypuF71RH).Díkyochraněprotivzájemnémurušenínereagujíjednotlivé zesilovače na světlo vyzařované dalšími jednotkami, které je

jinak zdrojem potíží, pokud je několik detekčních bodů umístěno těsně vedle sebe.F71RHmá rychlou odezvu použitelnou např. v případě, kdy je třebadetekovat barevné označení na rychlé dráze, anebo detekovat počet otáček při vysokých rychlostech. Indikace výstupního signálu a stabilního vstupního signálu světelnými diodami. Spínání světlo/tma, časová funkce a výstup pro výstražnou signalizaci.

Technické parametry

Objednací číslo F71R-PNP F71B-PNP F71G-PNP F71W-PNP F71RH-PNPZdroj světla ČervenáLEDdioda

660 nmviditelný

Modrá LED dioda 470nmviditelný

Zelená LED dioda 565 nm

viditelný

Bílá LED diodaviditelný

ČervenáLEDdioda660 nmviditelný

Dosah detekce Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50 30%Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon 40 mA, nebo nižšíVýstup* PNP100mAochranaprotizkratuVýstup (výstražná signalizace)

PNP100mA

Spínání světlo/tma Volitelné spínačemČasová funkce Volitelná (zpožděný přítah/zpožděný odpad 40 ms)Doba odezvy 250µs:Spínačvpoloze„4“(Funkceturbovypnuta),500µs:Spínačvpoloze„8“(Funkce

turbo zapnuta) 30µs

Nastavení funkce Viz odstavec ProvedeníTřída krytí IP40Provozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla

10000lux(wolframovévlákno),20000lux(slunečnísvětlo)

Připojení Kabel 2 m/Konektor M8

Kabel 2 m Kabel 2 m/Konektory M8

Kabel 2 m

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2* Výstup NPN na dotaz

RozměryS kabelem

S konektorem M8

Zapojení

Barva kabelu

Hnědá(1) +12-24Vss

Černá(4) Výstup

Oranžová (2)

Výstup STB

Modrá (3) OV

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8.

Vysílač

Přijímač

Hnědá

Černá

Modrá

Oranžová

Page 43: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

41Tel.:241484940•Fax:241484941

Provedení

Indikering stabil signalnivå 8-varvsindikering Val av interferens 8-4

Val av timerinställningLjus/mörkeromkopplareKänslighetsinställningUtgångsindikering

Volba ochrany proti rušení

Ochranaprotirušenípro4jednotky.(Dobaodezvy250µs.)

Ochranaprotirušenípro8jednotek.(Dobaodezvy500µs.)

F71

Funkce turbo

• Přinastavení spínačeochranyproti vzájemnému rušenínahodnotu ”8” jeaktivovánafunkceturbo.Protivzájemnémurušení jechráněno8 jednotek.Je-li turbo funkceaktivní,činídobaodezvy500µs,aledosahdetekcesesnížípřibližněo30%.

Ochrana proti vzájemnému rušení

• Tato řada zesilovačů má zabudovanou ochranu proti vzájemnému rušení optickým přenosem. Na boční straně zesilovače se nachází okénko pro optický přenos. Nasaďte jednotlivé jednotky na DIN lištu tak, aby jejich okénka směřovala proti sobě, a tím byla zajištěna správná funkce.

IR port pro optický přenos

F71RH

Indikering stabil signalnivå 8-varvsindikering

Val av timerinställningLjus/mörker-omkopplare

Känslighets-inställning

Utgångsindikering

Provedení

Objednací číslo Popis Připojení VýstupF71R-PNP Červenéviditelnésvětlo Kabel PNPF71R-PNP-J Červenéviditelnésvětlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF71B-PNP Modré viditelné světlo Kabel PNPF71G-PNP Zelené viditelné světlo Kabel PNPF71G-PNP-J Zelené viditelné světlo KonektorM8,čtyřpólový PNPF71W-PNP Bílé viditelné světlo Kabel PNPF71RH-PNP Červenéviditelnésvětlo,dobaodezvy30µs Kabel PNP

Indikace stabilní úrovně signálu

Nastavení citlivosti Přepínač světlo/tma

Volbaochranyprotivzájemnémurušení8-4osmiotáčková indikace

Indikace výstupu Volba nastavení časového spínače

Indikace stabilní úrovně signálu

Nastavení citlivosti Přepínač světlo / tma

osmiotáčková indikace

Indikace výstupu Volba nastavení časového spínače

Page 44: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494142

F71RAN

Kompaktní analogový zesilovač

• Analogovýzesilovač• Nastavováníosmiotáčkovýmpotenciomentrem• Malérozměry(9mm)

Oblast použití

Analogovýzesilovačsosmiotáčkovýmpotenciometremsestupnicípronastavení.Vysílásignál2-8Vssvpoměrukmnožstvídopadajícíhosvětla.Svítivost indikační diody se mění podle vstupního signálu, což umožňuje jednoduché nastavení.

Technické parametry, Zesilovač

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2

Objednací číslo F71RANZdroj světla ČervenáLEDdioda660nmDosah detekce Viz níže uvedená optická vláknaNapájecí napětí 12-24Vss±5%zvlněnímax.2%Příkon 30 mAVýstup 2-8Vss(Vpoměrukmnožství

zachyceného světla.) Max. 3 mADoba odezvy Když se signál pohybuje od

2V-8V<10ms,8-2V<2,5msNastavení citlivosti Osmiotáčkový potenciometr s indikacíTřída krytí IP40Provozní teplota -10°Caž+55°CMax. úroveň rušivého světla

10000lux

Zapojení

Barva kabelu

Hnědá +12-24Vss

Modrá 0 V

Černá Signál

Rozměry, Zesilovač

Dosah detekce

Objednací číslo Popis VýstupF71RAN Červenéviditelnésvětlo Analogový

Grön LEDMatningsspänning 8-varvs indikering

Orange LED aktiv Potentionmeter känslighetsinställning

Provedení

Zelená LED diodaNapájecí napětí

Potenciometr nastavení citlivosti

osmiotáčková indikace

Hnědá

Černá

Modrá

Oranžová LED dioda aktivní

Vysílač

Přijímač

Page 45: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

43Tel.:241484940•Fax:241484941

Optické vlákno s potlačeným pozadím• Detekujerůznépředmětynastejnouvzdálenost• Detekujeprůhlednépředměty• Dosahdetekce0až6mm• Min.rádiusohybu1RFZV191YBC

Oblast použití

FZV191YBCjekonvergentníoptickévláknoprodifúznísnímánídetekujícípředmětsrůznýmibarvaminastejnouvzdálenost.Dokážedetekovattmavépředměty na světlém pozadí a také předměty, které jsou průhledné. Jsou vhodná tam, kde je třeba mít možnost odclonit pozadí. Vysoce pružné vlákno je možné vést kolem ostrých rohů a hran bez světelných ztrát. Toto vlákno lze použít se zesilovači Takex.

Technické parametry

Typ FZV191YBC

Funkce Difúzní detekce (konvergentní)

Dosah detekce 0až6mm(SezesilovačemF70R/F70AR)

Nejmenší detekovatelné předměty

Ø 0,05 mm

Zesilovač F70/F71/F10

Délka vlákna 2 m, lze zkrátit

Materiál jádra Materiál pláště: Polyethylen Vlákno: PMMA

Materiál hlavy vlákna Pouzdro:TepluvzdornýplastABS,Čočka:Polyester

Min. rádius ohybu 1mm

Třída krytí IP50

Materiál pouzdra Pouzdro:TepluvzdornýplastABS,Čočka:Akryl

Provozní teplota -30°Caž+70°C

Rozměry Oblast použití

Kontrola přítomnosti a umístění transparentní desky, např. skleněné tabule.

Objednací číslo Popis DosahFZV191YBC Difúzní detekce (konvergentní) 0 až 6 mm

2-Ø3,2otvorØ6,1zapuštěný

Page 46: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494144

Vzhled koncovek optických kabelů

Objednací číslo

Výkresstrana 48

Délka optických

vlákenMateriál jádra

Materiál pláště

Provozní teplota

Hlavakabelu:M3x0,5

FR8EBC 1 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M3x0,5

FR19YBC 2 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M3x0,5,1,3mm

FRS8BC01 3 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

(hlava kabelu kovová

SUS304)

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,7

FR108BC 5 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,7

FX210J 4 1mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyuretan

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,7,Ø1,4mm

FRS84BC 6 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyuretan

hlava kabelu kovová

(SUS304)

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M6x1

FR5BC 7 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M6x0,75,Ø2,5

FR7BC 8 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M6x0,75,Ø2,5FR7YBC 8 2 m

Plast: polymetakrylát,

PMMA

Plast: polyethylen

(hlava kabelu kovová

SUS304)

-30°Caž+70°C

„Sbočnímsnímáním“

Hlavakabelu:Ø3,Ø1,5mm

FRSV83BC 9 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

(hlava kabelu kovová

SUS304)

-30°Caž+70°C

„Vláknoproplošnésnímání“

Hlavakabelu:5x19mm

FRL732BC 10 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

(hlava kabelu mosazná)

-30°Caž+70°C

S vysokou teplotní odolností

Hlavakabelu:M4x0,7

GLX510J 11 1m Sklo Teflon-60°C až +220°C

(hlava kabelu 230 °C)

V kovovém plášti, s vysokou teplotní odolností

Hlavakabelu:M4x0,7

GXH510J 12 1m SkloKov: SUS

-60 °C až +350 °C

Optická vlákna, difúzní detekce

Optická vlákna jsou na dotaz dostupná v jiných délkách a jiném provedení.

Page 47: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

45Tel.:241484940•Fax:241484941

Nejmenší deteko-vatelné předměty

Sn<1 mm

Rádius ohybu mm

Další údajeSn=dosah detekce (mm)

F1RM F1R F10R F71RF70R, F70AR,

F70TR

Ø 0,03 mm 20R Lze zkrátit 60 25 55 65 110

Ø 0,03 mm 1R

Pružný kabel, Lze zkrátit

Lze je použít s ochranou vlákna FA4SP10

- - 7 8 14

Ø 0,03 mm15R

(Hlavakabeluneníohebná)

Lze zkrátit ocelováhlavakabeluL=15mm

35 10 25 30 50

Ø 0,03 mm 30RLze zkrátit, lze použít s ochranou

vláknaFA4SP10130 40 100 120 200

Ø 0,03 mm 30R Koaxiální - - 40 45 80

Ø 0,03 mm 15ROcelováhlavakabeluL=15mm

(hlavakabelu:10R)35 10 25 30 50

Ø 0,03 mm 30R Lze zkrátit 100 40 90 100 180

Ø 0,03 mm 30RLze zkrátit

Lze je použít s ochranou vlákna FA6SP10

90 40 90 100 180

Ø 0,03 mm 1RLze zkrátit

Lze je použít s ochranou vlákna FA6SP10

85 30 65 70 130

Ø 0,03 mm 15R

Lze zkrátitOcelováhlavakabeluL=20mm

(Ø1,5mm)„Sbočnímsnímáním“

10 5 10 10 20

Ø0,1mm 30RLze zkrátit, vlákno pro plošné

snímání (Ø0,265x16x2mm)

80 30 50 55 100

Ø 0,05 mm 50R Vysoká teplotní odolnost - - 40 45 80

Ø 0,05 mm 50RKovové pouzdro, vysoká teplotní

odolnost- - 40 45 80

Optická vlákna, difúzní detekce

Sn =dosahdetekcevmmpročervenouLEDdioduModráLEDdioda =30%červenéLEDdiodyZelenáLEDdioda =6%červenéLEDdiodyBíláLEDdioda =25%červenéLEDdiody

Page 48: Komponenty pro elektrické stroje

Vzhled koncovek optických vláken

Objednací číslo

Výkres strana

49

Délka vláken

Materiál jádraMateriál pláště

Provozní teplota

Hlavakabelu:M3x0,5

FR8EBC 1 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,5,Ø0,85mm

FTS88BC 2 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,7,Ø0,9mm

FTS5BC 3 1mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,7

FT5BC 4 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:M4x0,7

FT5YBC 4 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

Hlavakabelu:Ø2,Ø1mm

FTSV82BC 5 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

„Sbočnímsnímáním“

Hlavakabelu:M3x0,8,23mm

FTV7BC 6 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

-30°Caž+70°C

„Vláknoproplošnésnímání“

Hlavakabelu:5x10mm

FTL716BC 7 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyethylen

(hlava kabelu: (mosaz)

-30°Caž+70°C

Vysoká teplotní odolnost

Hlavakabelu:M4x0,7

GLT510J 8 1m Sklo Teflon-60 °C až +200°C

(hlava kabelu +230 °C)

V kovovém plášti, vysoká teplotní odolnost

Hlavakabelu:M4x0,7

GTH510J 9 1m SkloKov: SUS

-60 °C až +350 °C

„Vidlice“

Hlavakabelu:12mm

FU712BC 10 2 mPlast:

polymetakrylát, PMMA

Plast: polyuretan

-30°Caž+70°C

Optická vlákna, vysílač/přijímač

Optická vlákna jsou na dotaz dostupná v jiných délkách a jiném provedení.

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494146

Page 49: Komponenty pro elektrické stroje

Nejmenší detekovatelné

předměty

Rádius ohybu mm

Další údajeSn = dosah detekce (mm)

F1RM F1R F10R F71RF70R, F70AR,

F70TR

Ø0,75mm 20RLze zkrátit

Lze použít s ochranou vlákna FA6SP10

160 80 130 150 260

Ø 0,5 mm15R

(hlava kabelu není ohebná)

Lze zkrátit ocelováhlavakabeluL=15mmLze použít s ochranou vlákna

FA3SP10

90 35 65 75 130

Ø 0,5 mm30R

(hlavakabelu:10R)

OcelováhlavakabeluL=70mm, lze použít s ochranou

vláknaFA4SP1090 50 65 75 130

Ø1,0mm 30R Lze zkrátit 300 100 230 270 460

Ø1,0mm 1R

Pružné optické vláknoLze zkrátit

Lze použít s ochranou vlákna FA4SP10

260 85 200 220 400

Ø 0,05 mm15R

(hlava kabelu: není ohebná)

Lze zkrátit ocelováhlavakabeluL=20mm

„sbočnímsnímáním“40 20 35 40 70

Ø 2,0 mm 30RLze zkrátit

„Sbočnímsnímáním“ocelováhlavakabeluL=5mm

300 100 230 270 460

Ø1,0mm 30RLze zkrátit

Vlákno pro plošné snímání (Ø0,265x16x2)

300 100 200 220 400

Ø1,0mm 50RV kovovém plášti, vysoká

teplotní odolnost- - 180 195 360

Ø1,0mm 50R Vysoká teplotní odolnost - - 180 195 360

Ø1,0mm 30R „Vidlice“,pevnýdosah:12mm 12 12 12 12 12

Sn =dosahdetekcevmmpročervenouLEDdioduModráLEDdioda =30%červenéLEDdiodyZelenáLEDdioda =6%červenéLEDdiodyBíláLEDdioda =25%červenéLEDdiody

Optická vlákna, vysílač/přijímač

Fotoelektrické snímače

47Tel.:241484940•Fax:241484941

Page 50: Komponenty pro elektrické stroje

21

15 6

Ø2,9

1,000(30R)

M4x0,7

3

17

M6,P=0,75(SUS303)

2,000(30R)

Ø2,2

Ø1x2

Ø2,5

15

Ø3

(SUS304) (SUS303)

2,000(15R)

Ø1,25

20*

(11,1)

4

19

A5

25

10 10

2-M3P=0,5

1

2,000(30R)

Ø2,2

1ŘezA

15

Ø4 Ø2,2

1000(50R)23

15Ø4

1000(50R)23

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

Podložka

Matice

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494148

Rozměry optických vláken, difúzní detekce

15 2,00(15R)

11 M3P=0,5(SUS303)

FR8EBC FR19YBC

FRS8BC01

FR108BC

FR5BC

FRSV83BC

GLX510J

FX210J

FR7BC

FRL732BC

GXH510J

FRS84BC

FR7YBC

Částioptickýchvlákenoznačené*senesmíohýbat.

Page 51: Komponenty pro elektrické stroje

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Fotoelektrické snímače

49Tel.:241484940•Fax:241484941

15

(SUS304)

2,000(15R)

Ø1,25M3x0,5(SUS303)

15*

10*5

Ø0,87Ø1,0 Ø2,5

510*

70 15 2000(10R)

Ø2,2

M4P=0,7

Ø0,5

Ø3,1

15 2,000(30R)

Ø2,2

*

2

Ø2,3 M5P=0,8

20

5 12

Ø2,2

2,000(30R)

1000 (50R)23

15

Ø 4 Ø 2,2

M4x0,7

M4x0,7 23

15

Ø 4

1000 (50R)

FR8EBC FTS88BC

FTS5BC

FTSV82BC

FTL716BC

GTH510J

FT5BC

GLT510J

FU712BC

FTV7BC

FT5YBC

Rozměry optických vláken, vysílač/přijímač

Částioptickýchvlákenoznačené*senesmíohýbat.

Page 52: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494150

FTVW7YBC

Malé vlákno pro plošné snímání nabízející velké možnosti• Šířkadetekce10mm• Max.dosahdetekce1000mm• Min.rozměrdetekovanýchpředmětůØ0,2mm• Min.rádiusohybu1R

Oblast použití

Optické vlákno pro plošné snímání umožňuje detekovat malé předměty s širokou škálou možností použití. Při tloušťce pouhých 4 mm se snadno instaluje i tam, kde je k dispozici jen velmi malý prostor. Toto vlákno je velmi pružné, a umožňuje tak používat při montáži velmi ostrý rádius. Používá se společně se zesilovačem k optickým vláknům značky Takex. Viz technické parametry

Technické parametry

Objednací číslo FTVW7YBCFunkce Vysílač/přijímačMax. dosah detekce 1000mm(sezesilovačemF70R/F70AR)Nejmenší rozměr detekovatelných předmětů

Ø0,2mmpřidosahu700mm

Zesilovač F70/F71/F10Délka vlákna 2 m, lze zkrátitMateriál jádra Plastové vlákno Min. rádius ohybu 1mmTřída krytí IP50Materiál pouzdra Pouzdro: Tepluvzdorný plast ABS

Čočka:AkrylProvozní teplota -30°Caž+70°C

Rozměry Příklady použití

Detekce vibrujících drátů, strun nebo lineárních materiálů.

Detekce malých předmětů při průchodu snímanou zónou.

Objednací číslo Popis DosahFTVW7YBC Vlákno pro plošné snímání 1m

Minimální rozměr deteko-vatelných předmětů Ø 0,2 mmpřidosahu700mm

Tloušťka pouze 4 mm.Montážní otvor pro šroub M3.

Min.rádiusohybuje1mm.

MAX.1000mm10mm

2 - Ø3,2

Page 53: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

51Tel.:241484940•Fax:241484941

Příslušenství optických vláken

Obj. č. FA3SP10 FA4SP10 FA6SP10 FA6SP20Rozměrya 6 mm 6 mm 8,5mm 8,5mmb 4,8mm 4,8mm 7mm 7mmc 6 mm 6 mm 8,5mm 8,5mmd 3 mm 3 mm 5 mm 5 mme M3x0,5 M4x0,7 M6x0,75 M6x0,75f 1m 1m 1m 2 mVhodné optické vlákno

FR19YBC FR108BC FR7BC FR7BCFT8EBC FT5BC FR7YBC FR7YBCFTS88BC FT5YBC

Rádius ohybu R30

Ochranná hadice optického vlákna

+ =

Ochrana optického vlákna pro náročné prostředí

PRS

• Chráníoptickévláknopředšpínou• Připojujesekezdrojistlačenéhovzduchu• Odfukujenečistotyzmístadetekce• Odfukujemaléobrobkybránícínáhodnémuzakrytí čočkyPoužívá se s optickým vláknem:Optická vlákna, difúzní detekce Vysílač/přijímačFR108BC FT5BCFX210J FT5YBCGLX510J GLT510JGXH510J GTH510J

Rozměry

10

8

10

A

A

5

8

3

2

3,60

3,20

5

A-A

M4x0,7

Obrázek

Objednací číslo PopisPRS Ochrana (krytka)

optického vlákna

Provedení Objednací čísloPoužívá se s vláknem

Dosah detekce

Nejmenší deteko-vatelné předměty

Rozměry (mm)

Čočkaprozvýšenídosahu

M4x0,7

FA514 FT5BC 10xSn* Ø 5 mm

Hranol

M60,75

FA12-F5 FT5BC 1xSn* Ø 2 mm

Ostřící čočka

Ø10mm

FA250 FX210J 18-25mmØ0,4mm(18mm)Ø0,7mm(25mm)

Čočkasezaostřováním

FA240 FX210J 7-16mmØ0,5mm(7mm)Ø1,7mm(16mm)

Čočky pro montáž k optickým vláknům

Vys

ílač/

při

jímač

Difú

zní d

etek

ce

*Sn=Dosahdetekce,vizzvolenéoptickévláknostrana44-47.

Přívod stlačeného vzduchu

Přední Poniklovaná Nerezová

Zadní Poniklovaná

Page 54: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494152

FL

Teflonové optické vlákno pro detekci výšky hladiny• VláknovplastovétrubcezPFA• Reagujenazměnuúhlulomusvětlakapalina/vzduch• Odoláváteplotěaž200°C• Lzejepoužíttéměřvkaždékapalině

Oblast použití

Řadu FL tvoří vlákna s teflonovým pláštěm, a proto je možné používat tato vlákna téměř ve všech tekutinách. V okamžiku, kdy hladina kapaliny dosáhne konce vlákna, detekuje optické vlákno změnu v úhlu lomu světla.

Objednací číslo FL7161 FL716105 FL71611 FL71612 FL7326Předmět Tekutiny (obarvené, průhledné tekutiny)Opakovatelná přesnost

1mmmax.(voda)

Tlak -0,1MPaaž+0,5MPaProvozní teplota -40°Caž+80°C -40 °C až +200 °CRádius ohybu R40 (50 mm hlavy kabelu nelze ohýbat) R50Materiál Vnější plášť: PFA trubice, Vlákno: Plast Vlákno: sklo

Technické parametry

Rozměry

Model Délka PFA (L) Délka optického vlákna (X)

FL7161 200 mm 2300 mmFL716105 500 mm 2000 mmFL71611 1000mm 1500mmFL71612 2000 mm 500 mm

Model PFA ØFL7326 4,0

PříkladPříklad kontroly dvou výšek hladiny dvěma jednotkami optického vlákna.

O: Lze použít X: Nelze použít

Látka PFA Látka PFATěžký topný olej O Chloroform OAnilín O Lehký olej OAkrylonitril O Minerální olej OAsfalt O Dusičnan barnatý OAceton O Silikonový olej OAlkohol O Rostlinný olej OČpavek O Ředidlo O2-methyl-1-propanol O Methylalkohol OIzobutylmethylketon O Hydroxidbarnatý OEthylalkohol O Fenol OÉter O Turbínový olej OEthylenglykol O Uhličitan sodný ONátěrové hmoty O Terpentýnový olej OSalmiak O Přírodní těkavé oleje OChlorid sodný O Petrolej OChlorid barnatý O Trichlórethan OChlór O Trichlórethylen OSíran amonný O Toulen OChlorid uhličitý (tetrachlórmethan)

O Těžký benzín O

Benzín O Kyselina mléčná OZředěná kyselina solná O Nitrobenzen OZředěný hydroxid sodný O Fluór XZředěná kyselina octová O Ferosilikon OZředěná kyselina dusičná

O Freon11 O

Kyselina citrónová O Propanol (propylalkohol) OGlycerín O Propylénglykol OKrezol O Benzen O

Voda O

Objednací číslo Popis ProvedeníFL7161 Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 0,2 m, Ø 4 mm 200 mmFL716105 Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 0,5 m, Ø4 mm 500 mmFL71611 Optickévlákno,výškahladiny,teflonovátrubice1m,Ø4mm 1000mmFL71612 Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 2 m, Ø 4 mm 2000 mmFL7326 Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 2 m, Ø 4 mm 2000 mm, 200 °C

TrubiceVlákno

Čidloprodetekcivysoké hladiny

Čidloprodetekci

Vysoká hladina

Nízká hladina (L)

Konektor

PFA

Page 55: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

53Tel.:241484940•Fax:241484941

V9

Zesilovač s funkcí učení (Teach In)

• Funkceučení(TeachIn)• Dlouhýdosah,detekujepředmětyoØ0,4mmsdosahem4m• Jednoducháčasováfunkce0/50ms• IP65

Oblast použití

V9jezesilovačsjednoduchouobsluhoujakpřipoužívánífunkceučení(TeachIn),takpřimanuálnímnastavování.Pracujesmodulovanýmsvětlem,což znamená, že na jeho funkci nemá vliv okolní světlo. Signál je možné zpozdit o 50 ms. Je vhodný pro použití s miniaturními fotoelektrickými články STMuvedenýminastr.58-65.

Technické parametry

Objednací číslo V9BP V9BP-01Typ Modulované světlo (s potlačením vlivu okolního světla)Doba odezvy 2 msDosah detekce Vizminiaturnífotoelektrickésnímačestrana58-65Napájecí napětí 10až30Vss±10%max.zvlnění10%Vlastní příkon 50 mAVýstup* PNP100mAVýstup pro výstražnou signalizaci

-

Spínání světlo/tma VolitelnéČasová funkce 50 ms (volitelná)Signalizace LED diodou ŽlutáLEDdioda–Výstup,ZelenáLEDdioda–stabilnísignálNastavení citlivosti Funkce učení (Teach In), nebo manuálníTřída krytí IP65Materiál pouzdra ABSProvozní teplota -25ºCaž+70ºCPřipojení Kabel 2 m PVC KonektorM8,čtyřpólový

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336/EWG

* Výstup NPN na dotaz

Rozměry, Zesilovač Zapojení

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8modelV9BP-01.

Hnědá(10-30Vss)(1)

Černá(výstupPNP)(4)

Modrá 0V (3)

Page 56: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494154

Provedení

Inställning (+) (-)Gul LED Utgång

Grön LED stabil signal

Funktionsswitch

Návod k použití

Volba funkce Light on/Dark on – Delay (zpoždění výstupního signálu o 50 ms) L.ON: Výstupní signál aktivní v okamžiku, kdy přijímač zachytí světlo. D.ON: Výstupní signál aktivní v okamžiku, kdy je přijímač zacloněn. DLY:Zpožďujevýstupnísignálo50ms.

1.PřepínačfunkcínastavtedohornípolohyL/DONDLY.2. Tlačítkem (-) se volí funkce Light-on (svítí zelená LED dioda) nebo Dark-On (zelená LED nesvítí). 3.Tlačítkem(+)seprovádívolbaDLYzapnuto(svítížlutáLEDdioda) neboDLYvypnuto(žlutáLEDdiodanesvítí).

Funkce učení (Teach In) A: Plně automatické nastavení. B: Dvoubodové nastavení. C: Nastavení na určitou hodnotu.

A Plně automatické nastavení.1.PřepínačfunkcínastavtedopolohyAUT.2. Stiskněte tlačítko (+) nebo (-) na dobu 3-60 sekund, zelená LED dioda rychle bliká. Zesilovač se nyní nastaví na optimální hodnotu.3. Uvolněte tlačítko. Zelená LED dioda pomalu bliká přibl. 2 sekundy. Nastavení je dokončeno.

B Dvoubodové nastavení1.PřepínačfunkcínastavtedopolohyAUT.2. Umístěte detekovaný předmět do dráhy světelného paprsku a stiskněte tlačítko (+). Zelená LED rychle bliká.3. Odstraňte detekovaný předmět z dráhy světelného paprsku a stiskněte tlačítko (-). Zelená LED dioda pomalu bliká přibl. 2 sekundy. Nastavení je dokončeno.

C Nastavení na určitou hodnotu.1.PřepínačfunkcínastavtedopolohyAUT.2. Umístěte předmět do požadované vzdálenosti. 3. Stiskněte tlačítko (+). Zelená LED rychle bliká. 4. Stiskněte tlačítko (-). Zelená LED dioda pomalu bliká přibl. 2 sekundy. Nastavení je dokončeno.

Manuální nastaveníTento postup je možné použít pro manuální nastavení nebo pro jemné doladění po využití funkce učení (Teach In). Výchozím bodem je poslední nastavená hodnota.

1.PřepínačfunkcínastavtedopolohyMAN.2. Stisknutím tlačítka (+) nastavíte vyšší úroveň zesílení. Stisknutím tlačítka (-) nastavíte nižší úroveň zesílení.3. Nastavená hodnota se uloží dvě sekundy po posledním stisknutí tlačítka.

Objednací číslo Popis Připojení VýstupV9BP Zesilovač Kabel PNPV9BP-01 Zesilovač KonektorM8 PNP

ŽlutáLEDdiodaVýstup

Zelená LED dioda stabilní signál

Přepínač funkcí

Nastavení (+) (–)

Page 57: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

55Tel.:241484940•Fax:241484941

V91

Zesilovač s manuálním nastavováním• Nastavovánípotenciometrem• DetekujepředmětyoØ0,4mmsdosahem4m• Volitelnéstandardnínebovysokérozlišení• IP65

Oblast použití

ZesilovačV91mátříotáčkovýpotenciometrpronastavenícitlivosti.Mápřepínánízestandardníhonavysokérozlišení,anabízítakdalšímožnostipropřesnou detekci velmi malých předmětů. Tento zesilovač má jak výstup PNP, tak výstup NPN. Signál je možné zpozdit o 50 ms. Je vhodný pro použití s miniaturními fotoelektrickými články STM.

Technické parametryObjednací číslo V91BPN V91FPN V91APNTyp Modulované světlo (s potlačením vlivu

okolního světla)Nemodulované světlo

Kmitočet 500Hz 3kHz 10kHzDoba odezvy 1ms 200µs 70µsDosah detekce Viz miniaturní fotoelektrické snímače strana

58-6550% 50%

Napájecí napětí 10až30Vss±10%max.zvlnění10%Příkon průměrný/maximální (špičkový)

45 mA/200 mA 45mA/120mA 45 mA/45 mA

Výstup PNP/NPN100mASpínání světlo/tma PřepínačČasová funkce 50 ms (volitelná)Signalizace LED diodou ŽlutáLEDdioda–Výstup,ZelenáLEDdioda–stabilnísignálNastavení citlivosti Tříotáčkový potenciometrTřída krytí IP65Materiál pouzdra ABSProvozní teplota -10°Caž+55°CPřipojení KabelPVC2m(00),nebokonektorM8,čtyřpólový(01)

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336/EWG

Rozměry, Zesilovač Zapojení

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8.

Hnědá10-30Vss(1)

ČernávýstupPNP(4)

Bílá výstup NPN (2)

Modrá 0V (3)

Page 58: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494156

Objednací číslo Popis Připojení VýstupV91BPN00 Zesilovač,500Hz Kabel PNP/NPNV91BPN01 Zesilovač,500Hz KonektorM8 PNP/NPNV91FPN00 Zesilovač,3kHz Kabel PNP/NPNV91FPN01 Zesilovač,3kHz KonektorM8 PNP/NPNV91APN00 Zesilovač,10kHz Kabel PNP/NPNV91APN01 Zesilovač,10kHz KonektorM8 PNP/NPN

Příklad

Standardní, nebo vysoké rozlišeníPřivysokémrozlišenísenazesilovačidálezvyšujecitlivost.Např.pomocíDLM30jemožnédetekovatpředmětyoØ0,01mm.Při vysokém rozlišení se zkracuje dosah.

Provedení

LED utgångsindikering

Känslighetspotentiometer

LED stabil signal

Tidsfunktion

Ljus-/mörkeromkopplare

Standard- eller högupplösning

Přepínač světlo/tma

Standardní, nebo vysoké rozlišení

Indikace výstupu LED diodou

Potenciometr pro nastavení citlivosti

LED stabilní signál

Časováfunkce

Vzdálenost

Vysílač PřijímačMěděný drát

Průměr drátu

Vzdálenost mm

Page 59: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

57Tel.:241484940•Fax:241484941

V8C/D

Zesilovač s analogovým výstupem• Funkceučení(TeachIn)• 4-20mAnebo0-10V• IP65

Objednací číslo V8C V8DTyp Modulované světlo (s potlačením vlivu okolního světla)Kmitočet 500HzDoba odezvy 1msDosah detekce Vizminiaturnífotoelektrickésnímačestrana58-65Napájecí napětí 15až30VssVlastní příkon Max. 50 mAVýstup Napěťovývýstup0V-10V Proudový výstup 4-20 mASignalizace LED diodou 3xžlutáLEDdioda,1xčervenáLEDdiodaSignalizace LED diodou Napájecí napětí

Zelená LED dioda

Nastavení Funkce učení (Teach In)Třída krytí IP65Materiál pouzdra ABS/PolykarbonátProvozní teplota -10°Caž+45°CPřipojení KabelPVC2m(00)nebokonektorM8,čtyřpólový(02)

Technické parametry

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336/EWG

Rozměry

36.0

52.0

2xø3.215.0 42.5

9.0

52.0

46.0

15.0

5.0

ø3.2

Zapojení

V8D VDC

hnědá(1)

analogovývýstup(4)

černá

analogovázem

bílá(2)

GND

modrá(3)

RL

V8C

0...10V

VDC

hnědá(1)

analogovývýstup(4)

černá

analogovázem

bílá(2)

GNDmodrá(3)

V

4-20mA

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8.

Konektor M8

31

2 4

Objednací číslo Popis Připojení VýstupV8C00 Zesilovač Kabel 0-10VV8C02 Zesilovač KonektorM8,čtyřpólový 0-10VV8D00 Zesilovač Kabel 4-20 mAV8D01 Zesilovač KonektorM8,čtyřpólový 4-20 mA

Oblast použití

Tento zesilovač má analogový výstup a nastavuje se pomocí funkce učení (Teach In). Tento zesilovač je vhodné použít v případech, kde je třeba zajistit kontrolu předmětu, u něhož se mění dosah nebo velikost.Zesilovač je možné používat se všemi snímacími hlavami STM.

Page 60: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494158

Přehled miniaturních fotoelektrických snímačůVysílač/přijímač

RozměryInfračervená LED dioda

Červená LED

dioda

Max. dosah detekce

Min. vel. předmětu*

Strana

DL20 Ø2x8mm 300 0,1 59

DL20RM Ø2x8mm 500 0,05 59

DLM30 M3x8mm 300 0,1 59

DLM30RM M3x8mm 500 0,05 59

DLF30RM 3x13x13,5mm 500 0,05 60

DL40 Ø4x11mm 1000 0,15 61

DLM50 M5x11mm 1000 0,15 61

DLV60 6x6x12mm 1000 0,15 61

DL50 Ø5x13mm 4000 0,2 62

DLM60 M6x13mm 4000 0,2 62

DLV68 6x8x12mm 4000 0,2 62

*ØměděnéhodrátusezesilovačemV91nastavenýmprovysokérozlišení.

RozměryInfračervená LED dioda

Červená LED

dioda

Max. dosah detekce*

Max. dosah detekce

s odrazkouStrana

RL20 Ø2x8mm 12 250 63

RLM30 M3x8mm 12 250 63

RLF30RM 3x13x13,5mm 60 800 64

RL50 Ø5x13mm 60 800 65

RL50RM Ø5x13mm 60 800 65

RLM60 M6x13mm 60 800 65

RLM60RM M6x13mm 60 800 65

RLV60 6x6x12mm 60 800 65

RLV60RM 6x6x12mm 60 800 65

Difúzní detekce

* S bílou kartou Kodak 50x50 mm

Page 61: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

59Tel.:241484940•Fax:241484941

DLM30, DLM30RM, DL20, DL20RM

Mimořádně malé snímače s vysokým rozlišením• Ultraminiaturnívysílač/přijímač• DetekujepřemětyoØ0,05mm• IP65• PURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem

Oblast použití

Pro instalaci ve velmi stísněném prostoru je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač i mít možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže vydrží tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než optická vlákna.

Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což usnadňuje nastavení.

Objednací číslo DL20 DLM30 DL20RM DLM30RMFunkce Vysílač/přijímačDosah detekce 300 mm 500 mmNejmenší detekovatelné předměty

0,2 mm 0,05 mm

Zesilovač Samostatnézesilovačevizstrana53-57Zdroj světla InfračervenáLEDdioda880nm ČervenáLEDdioda660nmProvozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Nerezová ocel Poniklovaná mosaz Nerezová ocel Poniklovaná mosazPřipojovací kabel PURkabel2x1mskonektoremTřída krytí IP65

Technické parametry

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336/EMG

Rozměry

DL20, DL20RM DLM30, DLM30RM

Rozlišení

Křivka ukazuje rozlišení u modelů DL20 a DLM30.

Objednací číslo Popis Dosah detekceDL20 Vysílač/přijímač, Ø 2 mm 300 mmDLM30 Vysílač/přijímač, M3 300 mmDL20RM Vysílač/přijímač, Ø 2 mm, ostrý bod 500 mmDLM30RM Vysílač/přijímač, M3 ostrý bod 500 mm

Průměr vodiče

Vzdálenost vysílač-přijímač (mm)

Vzdálenost

Vysílač PřijímačMěděný drát

Page 62: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494160

DLF30RM/DLF32RM

Robustní miniaturní snímací hlavy s jednoduchou montáží• Ultraminiaturnívysílač/přijímač• DetekujepřemětyoØ0,05mm• IP65• PURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem

Oblast použití

Pro instalaci ve velmi stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže vydrží tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než optická vlákna.

Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což usnadňuje nastavení.

Objednací číslo DLF30RM DLF32RMFunkce Vysílač/přijímačProvedení S čelním snímáním S bočním snímánímDosah detekce* 500 mmNejmenší detekovatelné předměty Ø 0,05 mmZesilovač Samostatnýzesilovačvizstrana53-57Zdroj světla ČervenáLEDdioda645nm,Provozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Hliníkovépouzdro,skleněnéčočkyPřipojovací kabel 2x1mPURkabelskonektoremTřída krytí IP67

Technické parametry

Rozlišení

Objednací číslo Popis Dosah detekceDLF30RM Vysílač/přijímač, s čelním snímáním, ostrý bod 500 mmDLF32RM Vysílač/přijímač, s bočním snímáním, ostrý bod 500 mm

Rozměry DLF30RM DLF32RM

Montáž se provádí pomocí dvou šroubů M3, které jsou součástí dodávky.

Dosah

Vysílač PřijímačMěděný drát

Vzdálenost vysílač -

prům

ě dr

átu

Page 63: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

61Tel.:241484940•Fax:241484941

DL40, DLM50, DLV60

Malé fotoelektrické snímače s dlouhým dosahem• Ultraminiaturnívysílač/přijímač• DetekujepředmětyoØ0,2mmsdosahem1000mm• IP65• PURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem

Oblast použití

Pro instalaci ve velmi stísněném prostoru je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu.

Kabel je navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže vydrží tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než optická vlákna. Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

Technické parametry

Objednací číslo DL40 DLM50 DLV60Funkce Vysílač/přijímačDosah detekce 1000mmNejmenší detekovatelné předměty

0,3mmsdosahem1000mm

Zesilovač Samostatnýzesilovačvizstrana53-57Zdroj světla InfračervenáLEDdioda880nmProvozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Nerezová ocel Poniklovaná mosazPřipojovací kabel 2x1mPURkabelskonektoremTřída krytí IP65

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336EWG

Rozměry

DL40 DLV60

DLM50

Rozlišení

Objednací číslo Popis Dosah detekceDL40 Vysílač/přijímač, Ø 4 mm 1000mmDLM50 Vysílač/přijímač, M5 1000mmDLV60 Vysílač/přijímač 1000mm

Vzdálenost

Vysílač PřijímačMěděný drát

Průměr drátu

Vzdálenost přijímač-

Page 64: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494162

DL50,DLM60,DVL68

Malé fotoelektrické snímače se zvláště dlouhým dosahem• Ultraminiaturní vysílače/přijímače pro zvlášť dlouhý dosah• Detekují předměty o velikosti 0,4 mm při dosahu 4000 mm• IP65• PURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem

Oblast použití

Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu.

Technické parametry

Objednací číslo DL50 DLM60 DLV68Funkce Vysílač/přijímačDosah detekce 4000 mmNejmenší detekovatelné předměty

0,4 mm při dosahu 4000 mm

Zesilovač Samostatnýzesilovačvizstrana53-57Zdroj světla InfračervenáLEDdioda880nmProvozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Nerezová ocel Poniklovaná mosazPřipojovací kabel PURkabel2x1mskonektoremTřída krytí IP65

Rozměry

Fotoelektrický snímač je navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže snese tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto snímače vhodnější než optická vlákna. Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336EWG

DL50 DLV68

DLM60

Rozlišení

Objednací číslo Popis Dosah detekceDL50 Vysílač/přijímač, Ø 5 mm 4000 mmDLM60 Vysílač/přijímač, M6 4000 mmDLV68 Vysílač/přijímač 4000 mm

Dosah

Vysílač PřijímačMěděný drát

Průměr drátu

Page 65: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

63Tel.:241484940•Fax:241484941

RL20, RLM30

Mimořádně malé fotoelektrické snímače s vysokým rozlišením• Ultraminiaturnísnímačesdifúznídetekcí• Detekujípředmětyovelikosti0,05mmpřidosahu1mm• IP65• PURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem

Oblast použití

Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu.

Fotoelektrický snímač je navíc zesíleno kevlarovým vláknem, takže snese tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto snímače vhodnější než optická vlákna. Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

Technické parametry

Objednací číslo RL20 RLM30Funkce Difúzní detekceDosah detekce 12mmNejmenší detekovatelné předměty

0,05mmsdosahem1mm

Zesilovač Samostatnýzesilovačvizstrana53-57Zdroj světla InfračervenáLEDdioda880nmProvozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Nerezová ocel Poniklovaná mosazPřipojovací kabel PURkabel1mskonektoremTřída krytí IP65

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336EWG

Rozměry

RL20 RLM30

Dosah detekce

Měření se provádí pomocí bílého papíru o rozměrech 50x50 mm a má ukázat, kde při různém dosahu dochází k aktivaci fotoelektrického snímače. Různá nastavení citlivosti na zesilovači jsou znázorněna křivkami zachycenými v diagramu.

Rozlišení

Na tomto diagramu jsou znázorněné různé oblasti snímání naměřené při použití měděných drátů různých průřezů.

Objednací číslo Popis Dosah detekceRL20 Difúzní detekce, Ø 2 mm 12mmRLM30 Difúzní detekce, M3 12mm

Papír50 x 50 mm

Snímač

Měděný drát

Snímač

Min. 33%

67%

Page 66: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494164

RLF30RM/RLF32RM

Robustní miniaturní snímací hlavy s jednoduchou montáží• VysocesvítiváčervenáLEDdiodasdifúznídetekcí• Robustníhliníkovépouzdroseskleněnýmičočkami• PružnýPURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem• IP67

Oblast použití

Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřeny pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je navíc zesílen kevlarovým vláknem, a snese tak tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než optická vlákna.

Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což usnadňuje nastavení.

Objednací číslo RLF30RM RLF32RMFunkce Difúzní detekceProvedení S čelním snímáním S bočním snímánímDosah detekce* 60 mmNejmenší detekovatelné předměty

0,2 mm

Zesilovač Samostatnýzesilovačvizstrana53-57Zdroj světla ČervenáLEDdioda645nm,Provozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Hliníkovýkryt,skleněnéčočkyPřipojovací kabel PURkabel1mskonektoremTřída krytí IP67

Technické parametry

Oblast snímání

Měření se provádí pomocí bílého papíru o rozměrech 50x50 mm a má ukázat, kde při různém dosahu dochází k aktivaci fotoelektrického snímače.

RozměryRLF30RM RLF32RM

13,0

3,0

13,5

2,5

8,0

Ø 3,2

R2,5

3,013,0

R2,5

13,5

2,5

8,0

3,2

Objednací číslo Popis Dosah detekceRLF30RM S difúzní detekcí, s čelním snímáním, ostrý bod 60 mmRLF32RM S difúzní detekcí, s bočním snímáním, ostrý bod 60 mm

Papír50 x 50 mm

Snímač

Vzdálenost

Str

anov

á vz

dále

nost

Page 67: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

65Tel.:241484940•Fax:241484941

RLV60, RLV60RM, RLM60,RLM60RM, RL50, RL50RM

Snímače s vysokým rozlišením a„dlouhým“dosahem• Ultraminiaturnísnímačesdifúznídetekcí• Detekujípředmětyovelikosti0,05mmpřidosahu10mm• IP65• PURkabelzesílenýkevlarovýmvláknem

Oblast použití

Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřeny pružným PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je navíc zesílen kevlarovým vláknem, a snese tak tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než optická vlákna.

Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).

STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což usnadňuje nastavení.

Objednací číslo RL50 RLM60 RLV60 RL50RM RLM60RM RLV60RMFunkce Difúzní detekceDosah detekce 60 mmNejmenší detekovatelné předměty

0,05mmsdosahem10mm

Zesilovač Samostatnýzesilovačvizstrana53-57Zdroj světla InfračervenáLEDdioda880nm ČervenáLEDdioda660nmProvozní teplota -10°Caž+55°CMateriál snímače Nerezová ocel Poniklovaná mosaz Nerezová ocel Poniklovaná mosazPřipojovací kabel PURkabel1mskonektoremTřída krytí IP65

Rozměry Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2,EMC89/336/EWG

Technické parametry

RL50, RL50RM

RLM60, RLM60RM

RLV60, RLV60RM

Dosah detekceMěření se provádí pomocí bílého papíru o rozměrech 50x50 mm a má ukázat, kde při různém dosahu dochází k aktivaci fotoelektrického snímače. Různá nastavení citlivosti na zesilovači jsou znázorněna křivkami zachycenými v diagramu. Tyto křivky se vztahují k modelům RL50, RLM60 a RLV60.

RozlišeníNa tomto diagramu jsou znázorněné různé oblasti snímání naměřené při použití měděných drátů různých průřezů u modelů RL50, RLM60 a RLV60.

Objednací číslo Popis Dosah detekceRL50 Difúzní detekce, Ø 5 mm 60 mmRLM60 Difúzní detekce, M6 60 mmRLV60 Difúznídetekce,6x12x6mm 60 mmRL50RM Difúzní detekce, Ø 5 mm, ostrý bod 60 mmRLM60RM Difúzní detekce, M6 ostrý bod 60 mmRLV60RM Difúznídetekce,6x12x6mm,ostrýbod 60 mm

Papír50 x 50 mm

Snímač

Měděný drát

Snímač

Min. 33%

67%Max.

Page 68: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494166

RLV/RLM

Mimořádně malé snímače se zabudovaným zesilovačem• Kovovépouzdro• Odolnéprotivibracím,pouzdroodlévanévcelku.• VysokátřídakrytíIP65• SignalizaceLEDdiodou

Oblast použití

Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky více než dostatečně.

Technické parametry

Tyto snímače se připojují pružným PUR kabelem, který nevyžaduje „praktickyžádnýrádiusohybu“.Zesilovačjeintegrovándofotoelektrickéhosnímače. Tento fotoelektrický snímač je odléván vcelku a je odolný proti vibracím. Včetně kabelu 2 m váží tento fotoelektrický snímač pouze 23 g.

Objednací číslo RLV62BHP RLM62BHPFunkce Difúzní detekceVelikost pouzdra 6x6 M6x0,5Délka (mm) 46 mm 45 mmDosah detekce 50 mm*

POZOR!Fotoelektrické snímače vměřítku 1:1

Napájecí napětí 10-30Vss±10%max.zvlněnímax.10%, s ochranou proti přepólování

Vlastní spotřeba 30 mA (max.)Výstup PNPotevřenýkolektor100mA

(30 V ss max.), jištěný proti zkratuFunkce Sepnutí (na světlo)Doba odezvy 1ms(max.)Zdroj světla InfračervenáLEDdioda(880nm)Signalizace LED diodou

Indikace výstupu červenou LED diodou

Nastavení citlivosti neníTřída krytí IP65Materiál pouzdra Poniklovaná mosazProvozní teplota -10°Caž+55°CPřipojení Pružný PUR kabel 2 m

*Protibílémupapíruorozměru100x100mmElektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336/EWG

RozměryRLV62BHP

RLM62BHP

Zapojení

Objednací číslo Popis Výstup DosahRLV62BHP Sdifúznídetekcí,6x12x6mm PNP 50 mmRLM62BHP Difúzní detekce, M6 PNP 50 mm

Hnědá(+10-30VssČerná(výstup)

Modrá (-)

Page 69: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

67Tel.:241484940•Fax:241484941

UM2/UM

Ultraminiaturní snímače se zabudovaným zesilovačem

• Odlévanévcelku–odolnéprotivibracím• Rychláodezva-0,5ms• SignalizaceLEDdiodou

Oblast použití

Řada UM je určena pro uživatele, kteří mají vysoké požadavky na kompaktní snímač a požadují zabudovaný zesilovač.

Technické parametry

Objednací číslo UM2T50DTV UM2T50DSV UMR5TV UM2Z3SVFunkce Vysílač/přijímač Difúzní detekce Difúzní detekce

(konvergentní)Dosah detekce 500 mm 50 mm 5-30 mmNejmenší detekovatelné předměty

Ø 3 mm - -

Napájecí napětí 24Vss**±10%max.zvlnění10% 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon Vysílač15mAmax.,přijímač22mAmax. 30 mA max.Zdroj světla (typ LED diody)

ČervenáLEDdioda660nm

Výstup PNP*80mAmax.Doba odezvy 0,5 ms max.Spínání světlo/tma Sepnutí na tmu Sepnutí na světloNastavení citlivosti Nastavování potenciometrem (na kabelu ve vzdálenosti 300 mm od snímače)Signalizace LED diodou Indikace stavu výstupu oranžovou LED diodou/zelená dioda svítí při vyhovující detekciTřída krytí IP67 IP64 IP67Provozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla

3000 lux

Materiál pouzdra Pouzdro z plastu ABS, čočka z akryluPřipojení Kabel 2 m

* Výstup NPN na dotaz**)12VssnadotazElektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2 EMC89/336/EWG

Oblasti snímání

UM2T50DSV/UM2T50DTV UMR5TV UM2Z3SV

cm

A: Bílý papír 50x50 cmB:Černýpapír50x50cm

A: Bílý papír 50x50 cmB:Černýpapír50x50cm

Page 70: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494168

Rozměry

Vysílač

Vysílač

UMR5TV

UM2Z3SV

Přijímač

Objednací číslo Popis Výstup DosahUM2T50DTV-PNP Vysílač/přijímač PNP 500 mmUM2T50DSV-PNP Vysílač/přijímač PNP 500 mmUMR5TV-PNP Difúzní detekce PNP 50 mmUM2Z3SV-PNP Difúzní detekce (konvergentní) PNP 30 mm

Potenciometr pro nastavení citlivosti

Zapojení

Barva kabelu

Hnědá V ss (+)

Černá Výstup

Modrá O V (-)

UM2T50DTV

Přijímač

UM2T50DSV

Čočka

Čočka

Čočka

Čočka

Indikace LED

Indikace LED

Nastavení citlivosti

Hnědá

Černá

Bílá

Page 71: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

69Tel.:241484940•Fax:241484941

GN/DN

Miniaturní snímač s dlouhým dosahem• Miniaturníprovedenísdlouhýmdosahem• Červenéviditelnésvětlo• Připojeníkabelemnebokonektorem• IP67

Oblast použití

Řada GN/DN představuje výrobní řadu fotoelektrických článků v minaturním provedení s dlouhým dosahem. Pomocí moderní techniky se podařilo vyrobit řadu fotoelektrických článků s nízkou cenou a vysokými technickými parametry. Dím kompaktním pouzdrům a dlouhým dosahům je tato řada vhodná pro většinu zařízení a nezabírá přitom mnoho prostoru. Tyto fotoelektrické články mají navíc výstup stabilní funkce upozorňující např. na zašpinění čočky.

Technické parametryObjednací číslo GNT10RS GNM2RS GNR40RS DNS10RSFunkce

Vysílač/přijímač Odrazka Difúzní detekce Difúzní detekce s potlačeným

pozadímDosah detekce 10m 0,03až1,3m* 400 mm 25-100mm(nast.30-100mm)Nejmenší detekovatelné předměty

Ø 6 mm - - -

Příkon Vysílač:<22 mAPřijímač:<15mA <25 mA <25 mA <27mA

Zdroj světla (typ LED diody)

Červenéviditelné(700nm) Červenéviditelné(639nm) Červenéviditelné(644nm) Červenéviditelné(700nm)

Oblast snímání

80 200204060 806040cm

s/m

m

12

10

6

4

8

2

14

*ProtipřiloženéodrazceK71(0,01-2mprotiodrazceK7)

Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlněnímax.10%

Výstupní data PNP100mAmax.Signalizace LED diodou ČervenáLEDsignalizuje

stav výstupuZelená dioda svítí při vyhovující detekci

Spínání světlo/tma PřepínačemNastavení citlivosti PotenciometremMax. úroveň rušivého světla 5000 lux

Provozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP67Materiál pouzdra Pouzdro: Karbonát

Čočka: AkrylPřipojení Kabel2m,nebokonektorM8,

čtyřpólový (-J)Doba odezvy 0,5 ms (max.)Elektromagnetická kompatibilita

EN50081-1

EMC 89/336/EEC EN50082-2

Společné technické parametry

Rozměry

1.2t25

(3.5)

18

37.5

3.5

Ø3.5

15

12

6

7

10.3

6.3

Ø3.52m

31.5

31.4

19

12

3.2

25.4

(12.5)

2-Ø3.1

LED

Odrazka K71Zapojení

Připojení konektorem M8(bez montážního úhelníku)

1.Hnědá2.Bílá 3.Modrá4.Černá

Hnědá12–24VssČernávýstupOranžová

Kolík

2-Øotvoru3,1

Spínání

Page 72: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494170

Příslušenství

Krycí maska

GNP1 GNP2 GNP3 GNP5-1

Velikost otvoru - nejmenší detekovatelné předměty 1mm 2 mm 3 mm 1x5mmDosah detekce 400 mm 1m 3 m 2 m

Krycí masky se používají spolu s vysílačem/přijímačem pro detekci velmi malých předmětů, anebo pro zkrácení dosahu detekce. Pro dosažení optimálního výsledku se tyto masky instalují jak na čočku vysílače, tak na čočku přijímače.

Montážní úhelníky

GNB1 GNB2 GNB3

Montážní úhelník, pro horizontální montáž. Je dodáván jakou součást balení pro modely s kabelem.

Montážní úhelník pro čelní/vertikální montáž. Montážní úhelník pro boční/vertikální montáž. Pro pro modely s kabelem.

Objednací číslo Popis Dosah VýstupGNT10RS-PNP Vysílač/přijímač 10m PNPGNT10RS-PNP-J Vysílač/přijímač,konektorM8 10m PNPGNM2RS-PNP Fotoelektrický snímač s polarizovanou reflexní detekcí 0,03až1,3m PNPGNM2RS-PNP-J Fotoelektrickýsnímačspolarizovanoureflexnídetekcí,konektorM8 0,03až1,3m PNPGNR40RS-PNP Difúzní detekce 400 mm PNPGNR40RS-PNP-J Difúznídetekce,konektorM8 400 mm PNPDNS10R-PNP S potlačeným pozadím 100mm PNPDNS10R-PNP-J Spotlačenýmpozadím,konektorM8 100mm PNPGNB1 Montážní úhelník, pro horizontální montážGNB2 Montážní úhelník, pro čelní/vertikální montážGNB3 Montážní úhelník, pro boční/vertikální montážGNP1 KrycímaskasotvoremoØ1mm,určenáproGNT10RSGNP2 KrycímaskasotvoremoØ2mm,určenáproGNT10RSGNP3 KrycímaskasotvoremoØ3mm,určenáproGNT10RSGNP5-1 Krycímaskasotvorem5x1mm,určenáproGNT10RS

Výstup NPN na dotaz.POZOR! Fotoelektrický snímač s konektorovým připojením se nedodává s montážním úhelníkem. Další montážní úhelníky na dotaz.

11

1,5

17,5

1125

Ø 3,2

17

12

22 2- Ø 4,5x7,5

14

14

28

5015

11

Page 73: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

71Tel.:241484940•Fax:241484941

Snímač s funkcí učení (Teach In)

• Funkceučení(TeachIn)• Detekceprůhlednýchpředmětů(GAMT1R)• Výstup stabilní funkce upozorňující na nestabilní signál• IP67

Oblast použití

Řadu GA tvoří kompaktní fotoelektrické snímače s funkcí učení (Teach In) pro jednoduché nastavení. Vyrábějí se jako snímače s difúzní detekcí, snímače s polarizovanou reflexní detekcí a jako snímače pro detekci průhledných předmětů. Mají výstup stabilní funkce, který upozorňuje na opakovanou nestabilní úroveň signálu, např. pokud došlo k zašpinění čočky.

Technické parametry

Objednací číslo GAS05R GAM3R GAMT1RFunkce Difúzní detekce Reflexní detekce Reflexní

detekce průhledných předmětů

Dosah detekce 0-50 cm 10cmaž3m* 10cmaž1m**Napájecí napětí 12až24Vss±10%max.zvlnění10%Vlastní spotřeba Max. 45 mAVýstup***) PNPmax.100mASpínač (přepínač) světlo/tma

Volitelné

Doba odezvy 0,5 ms 1msZdroj světla ČervenáLEDdioda700nmviditelnýSignalizace LED diodou Oranžová LED dioda: Indikace stavu výstupu zelená LED dioda: Stabilní

signálNastavení citlivosti Funkce učení (Teach In)Třída krytí IP67Materiál pouzdra Pouzdro:PolyakrylátČočka:AkrylMax. úroveň rušivého světla

5000 lux

Připojení Kabel 2 m

*ProtipolarizovanéodrazceK7

Elektromagnetická kompatibilitaEN50081-1ENS0082-2EMC89/336/EEC

GAMT1Rprodetekciprůhledných předmětů.

GA

Kabel

Rozměry

11,5 20

12Ø4,2

3,5

1

16,535

20

KMT4

GAB1Odrazka K7

Zapojení

GA505R GAM3R

GAMT1R

Oblast snímání

** Proti přibalené odrazce KMT4 *** Výstup NPN na dotaz

2-M3Průchozí otvor

Signalizace LED diodouTlačítko SET

Hnědá12–24VssČernávýstupOranžová

Kolík

Page 74: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494172

Spínání světlo/tma1 Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 5 sekund.

Zelená LED dioda začne blikat, poté začne současně blikat oranžová a zelená LED dioda. V okamžiku, kdy bliká pouze zelená LED dioda, tlačítko SET (NASTAVIT) uvolněte.

2 Zelená LED bliká. Jednotka je připravena k nastavení.Oranžová LED dioda svítí Sepnutí na světloOranžová LED dioda nesvítí Sepnutí na tmu

3 Při každém stisknutí tlačítka SET (NASTAVIT) oranžová LED dioda zhasne nebo se rozsvítí.

4 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka začne zelená LED dioda blikat rychleji. Po dalších 2 sekundách bude nastavení uloženo. Nastavení je dokončeno.

Nastavení

Nastavení s předmětem ve snímané oblasti1 Odstraňte detekovaný předmět ze snímané oblasti a držte tlačítko SET

(NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Zelená LED dioda začne blikat. Jakmile oranžová a zelená LED dioda začnou blikat současně, tlačítko SET (NASTAVIT) uvolněte.

2 Oranžová a zelená LED dioda blikají současně.

3 Umístěte detekovaný předmět do snímané oblasti, stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT) a uvolněte.

4 Nastavení je dokončeno.

Max. nastavení1 Zakryjte fotoelektrický snímač, aby nezachycovalo odražené světlo. Držte

tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Zelená LED dioda začne blikat. Uvolněte tlačítko SET (NASTAVIT), jakmile oranžová a zelená LED dioda začnou současně blikat.

2 Oranžová a zelená LED dioda blikají současně.

3 Stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT) a uvolněte.

Automatické nastavení u pohybujícího se předmětu1 Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Zelená

LED dioda začne blikat.Jakmile oranžová a zelená LED dioda začnou blikat současně, tlačítko SET (NASTAVIT) uvolněte.

2 Oranžová a zelená LED dioda blikají současně.

3 Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté. Oranžová a zelená LED dioda střídavě blikají.Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté a počkejte, až bude průchod detekovaného předmětu dokončen.

4 Uvolněte tlačítko SET (NASTAVIT). Nastavení je dokončeno.

Objednací číslo Popis Dosah VýstupGAS05R-PNP Difúzní detekce 0 až 50 cm PNPGAM3R-PNP Fotoelektrický snímač s polarizovanou reflexní detekcí 0,1až3m PNPGAMT1R-PNP Fotoelektrický snímač s polarizovaným reflexním snímáním

pro detekci průhledných předmětů0,1až1m PNP

K71 Odrazka, 42,5x23 mmGAB1 Montážní úhelník pro vertikální montážGMSB1 Ochrannýkryt,prohorizontálnímontáž,vizstrana74GMTB1 Ochrannýkrytpročelní/vertikálnímontáž,vizstrana74

Bez předmětu

Odrazka

Bez předmětu

Odrazka

Bez předmětu

Odrazka

nebo

Odrazka

S předmětem

Počkejte, až bude průchod detekovaného předmětu dokončen (jednou, nebo vícekrát).

Předmět

Odrazka

Odrazka

S předmětem

Odrazka

S předmětem

Stiskněte tlačítko

Uvolněte

Uvolněte

Stiskněte

Stiskněte

Uvolněte

Stiskněte

Držte tlačítko SET stále stisknuté

Uvolněte

Page 75: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

73Tel.:241484940•Fax:241484941

ModelG„střednívelikosti“

Kompaktní snímač s mnoha možnostmi použití• Kompaktnífotoelektrickýsnímačzalitývpouzdru• Připojeníkabelemnebokonektorem• Výstupstabilnífunkce• IP67

Oblast použití

Kompaktní fotoelektrický snímač zalitý do pouzdra, které je vhodné pro instalaci na strojích, kde je k dispozici jen malý prostor pro montáž. Pokud je požadována detekce s odrazkou, je model GMR2RS přirozenou první volbou. Polarizovaná čočka eliminuje případné rušivé odrazy. S příslušenstvím „ochrannýkrytsdržákem“jezajištěnavelmipevnáabezpečnámontáž.Jakodalšízárukufunkčnostisnímačejemožnépoužítsamostatnývýstupstabilní funkce.

Technické parametry

Obj. č. GT5RS GMR2RS GSR05RSFunkce Vysílač/

přijímačPolarizovaná

reflexní detekce

Difúzní detekce

Dosah detekce 7m 0,03-1,5m* 0,5 m**Doba odezvy <0,5 msPříkon vysílač: 20

mApřijímač: 25

mA

<35 mA

Hystereze - - max.10%Oblasti snímání

Šířka cm cm mm

*ProtipřiloženéodrazceK71(0,03-2,5mprotiodrazceK7)**Protibílémupapíruorozměru100x100mm

Společné technické parametry

Zdroj světla ČervenáLEDdioda(700nm)Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Výstupní data PNP100mAmax.ochranaprotizkratu

Indikace výstupu Jedna červená a jedna zelená LED dioda. Zelená dioda svítí při vyhovující detekci

Spínání světlo/tma PřepínačNastavení citlivosti PotenciometremMax. úroveň rušivého světla

5000 lux

Provozní teplota -20 °C až +55 °CTřída krytí IP67Materiál pouzdra PolykarbonátPřipojení * Kabel

4x0,5 mm² RKKR 2 m dlouhý (vysílač 2x0,5 mm² RKKR 2 m dlouhý)*PřipojenípomocíkonektoruM8 se roubovým závitem a nasuvným prvkem se západkou

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2

Rozměry

Kabel Připojení konektorem K71

Bílá

Černá

Osa

Kabel

Držák

OSA PAPRSKU

ČOČKA

Page 76: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494174

Zapojení

Pokud se používá induktivní zátěž, např. relé, musí být současně se zátěží instalována ochranná dioda (1N4002).Platí pro PNP i NPN.

PNP připojení konektorem Barva kabelu

Kolík

Hnědá 1 +12-24VssOranžová (bílá)

2 Výstup stabilní funkce

Modrá 3Černá 4 Výstup

Výstup stabilní funkce slouží pro výstražnou signalizaci při odklonění optické osy, snížení množství zachyceného světla nebo změně okolního prostředí po instalaci.

Pokudmnožstvízachycenéhosvětlaklesnepod„bezpečnouúroveň“(120%),aktivujesevýstražnýsignál.

Výstup

PříslušenstvíOchranný kryt s držákem. Vyroben z nerezové oceli ( 3 mm)

GMSB1 (kabel) / GMSB1J (konektor) GMTB1GK7B

Objednací číslo Popis Připojení Výstup DosahGT5RS-PNP-N Vysílač/přijímač Kabel PNP* 7mGT5RS-PNP-NJ Vysílač/přijímač KonektorM8,

čtyřpólovýPNP* 7m

GMR2RS-PNP-N Polarizovaná reflexní detekce Kabel PNP* 0,03-1,5m(K71)GMR2RS-PNP-NJ Polarizovaná reflexní detekce KonektorM8,

čtyřpólovýPNP* 0,03-1,5m(K71)

K7 Odrazka, 60x40 mm 0,03-2,5 mGSR05RS-PNP-N Difúzní detekce Kabel PNP* 0,5 mGSR05RS-PNP-NJ Difúzní detekce KonektorM8,

čtyřpólovýPNP* 0,5 m

GMSB1 Ochranný kryt s držákem, horizontální montáž (kabel)GMSB1J Ochranný kryt s držákem, horizontální montáž (konektor)GMTB1 Ochranný kryt s držákem, čelní/vertikální montážGK7B OchrannýkrytsdržákemproodrazkuK7aK71

*GMSB160mmGMSB1J78,5mm

* Výstup NPN na dotaz

indikátor

Vni

třní

obv

od

Hnědá

Černávýstup

Modrá

Oranžová výstup stabilní funkce

ONOFFONOFF

ONOFFONOFF

Výstup aktivovaný sepnutím na světlo

Výstup aktivovaný sepnutím na tmu

Výstup stabilní funkce

Výstup stabilní funkce

Page 77: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

75Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj. č. DLS3R-PNP DLS5R-PNP DLS10R-PNP DLS20-PNPFunkce Difúzní detekce (s potlačeným pozadím)Max. dosah detekce, nastavitelný v rozmezí

24-30 mm 40-50 mm 80-100mm 160-200mm

Max. oblast snímání*VR max.

10-30mm 10-50mm 10-100mm 10-200mm

Min. oblast snímání*VR min.

15-24mm 25-40 mm 30-80mm 30-160mm

Oblasti snímání mm mm cm cm

Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon 27mA(max.) 33 mA (max.)Výstup** PNP,otevřenýkolektor,100mA30Vss(max.),sochranouprotizkratuPřepínač světlo/tma Otočný spínačDoba odezvy 0,35 ms (max.)Zdroj světla ČervenáLEDdioda(700nm) Infračervená

LED dioda (880nm)

Přijímač Dvousegmentová fotodiodaSignalizace LED diodou

ČervenáLEDdiodaIndikacevýstupuZelená LED dioda vyhovující detekce

Nastavení citlivosti Otočný potenciometr (VR)Třída krytí IP67Materiál pouzdra Polyakrylát ABSMateriál čočky Polyakrylát PolyakrylátProvozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla

5000 lux

Připojení 3x0,2 mm RKKR 2 m dlouhý

DL

Snímač s potlačeným pozadím v miniaturním pouzdře• Detekujerůznépředmětypři„stejném“dosahu• Fungujevprašnémašpinavémprostředí• Jeodolnéprotivibracím,zalitédopouzdra• IP67

Technické parametry Rozměry

DLS3R-PNPDLS5R-PNP

127

6

18Ø3,5

1410,3

19

15

2-Ø3,1

125,4

2

(12,5)

DLS10R-PNPDLS20-PNP

DLS10aDLS20jsoudostupné skonektoremM8.DLS20navíctakéskonektoremM12.

ZapojeníBarva kabeluHnědá V ss(+)Černá VýstupModrá 0V(-)

Číslovzávorceudáváčíslokolíku nakonektoruM8/M12.

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1 EN50082-2(DLS3/5R)* Proti bílému papíru o rozměru 50x50 mm. VR max.: oblast snímání při nastavení potenciometru do polohy max. VR min.: oblast snímání při nastavení potenciometru do polohy min. ** Výstup NPN na dotaz. VerzesvýstupemNPNmajítaké„výstupstabilnífunkce“proindikacinestabilníhosignálu.

Objednací číslo Popis Max. dosah Min. dosah VýstupDLS3R-PNP S potlačeným pozadím 10-30mm 15-24mm PNPDLS5R-PNP S potlačeným pozadím 10-50mm 25-40 mm PNPDLS10R-PNP S potlačeným pozadím 10-100mm 30-80mm PNPDLS10R-PNP-J Spotlačenýmpozadím,konektorM8 10-100mm 30-80mm PNPDLS20-PNP S potlačeným pozadím 10-200mm 30-160mm PNPDLS20-PNP-J Spotlačenýmpozadím,konektorM8 10-200mm 30-160mm PNPDLS20-PNP-JM12 Spotlačenýmpozadím,konektorM12 10-200mm 30-160mm PNP

Rozměry (mm) Rozměry (mm) Rozměry (mm) Rozměry (mm)

Otvor

otvor dlouhý 3,5

Hnědá(1)

Černá(4)

Modrá (3)

Page 78: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494176

GMZ

Snímač s potlačeným pozadím pro krátký dosah• Fotoelektrickýsnímačspotlačenýmpozadím• Kompaktnípouzdro• Filtrproodrušenízářivkovéhoosvětlení• IP67

Oblast použití

Fotoelektrický snímač GM je kompaktním fotoelektrickým snímačem určeným pro krátký dosah. Tento fotoelektrický snímač pracuje do 40 mm spotlačenýmpozadím.Červenéviditelnésvětlovytvářínadetekovanémpředmětuzřetelněviditelnýčervenýbod.Kompaktnísvětelnýpaprsekumožňujenavícdetekovatmalépředměty.Čočkajeopatřenafiltremproodrušenívnějšíhozářivkovéhoosvětlení,amůžebýtprotoinstalovánovprostorechsezářivkovým osvětlením.

Technické parametry

Objednací číslo GMZ5RTFunkce Difúzní detekce (konvergentní)Dosah detekce 50 mm (bílý papír o rozměru 50x50 mm)Světelný bod Ø 4 mm při 20 mmNapájecí napětí 12až24Vss±10%max.zvlnění10%Vlastní spotřeba 30 mA max.Výstup* PNPmax.100mASpínání světlo/tma Sepnutí na světloDoba odezvy 1msmax.Zdroj světla ČervenáLEDdioda644nmSignalizace LED diodou Oranžová LED dioda: Indikace výstupu

Zelená LED dioda: Stabilní signálNastavení citlivosti PotenciometremTřída krytí IP67Materiál pouzdra Pouzdro: Polyarylát

Čočka:AkrylMax. úroveň rušivého světla 5000luxsfiltremproodrušenívnějšího

zářivkovéhoosvětlenívpásmu25kHzaž50kHzPřipojení** Kabel2m,nebokonektorM8

*) Výstup NPN na dotaz.**) Na dotaz dostupné s kabelem 2 m.

Oblast snímání

Rozměry Zapojení

PNPBarva kabeluHnědá 12-24VssČerná VýstupModrá 0VBílá -

Konektor M8

Objednací číslo Popis Dosah VýstupGMZ5RT-PNP-J Difúznídetekce(konvergentní),konektorM8 50 mm PNP

Bílýpapír(100x100)

Černýpapír(100x100)

Vzd

álen

ost (

mm

)

Šířka (mm)

Signalizace LED diodou

Potenciometr

Hnědá(1)

Černá(4)

Modrá (3)

Modrá ČernáHnědá Bílá

Page 79: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

77Tel.:241484940•Fax:241484941

Nové modely válcových snímačů CX

M18jednoducháarychlámontáž

• Kompaktní,krátképouzdro• Rychláodezva0,35ms• MožnostpřipojeníkonektoremM8(-J)• IP66

Technické parametry

Obj. č. CXM2RD CXR01 CXR03VFunkce Polarizovaná

reflexní detekceDifúzní detekce

Dosah detekce

2m(1) 100mm(2) 300 mm (3)

Zdroj světla ČervenáLEDdioda(700

mm)

Infračervená LED dioda(950mm)

Příkon 24 mA (PNP)18mA(NPN)

23 mA (PNP)17mA(NPN)

26 mA (PNP)20 mA (NPN)

Nastavení citlivosti

- - Potenciometrem

Materiál pouzdra

čočka z akrylu – pouzdro z

polykarbonátu

čočka a pouzdro z polykarbonátu

Oblasti snímání

Šířka (cm) (mm) (mm)

(1)ProtipřiloženéodrazceK7(2)Protibílémupapíruorozměru50x50mm(3)Protibílémupapíruorozměru100x100mm

Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlněnímax.10% Výstupní data PNPneboNPN,100mAmax.30Vss

Ochrana proti zkratuIndikace výstupu ČervenáLEDdiodaDoba odezvy 0,35 msFunkce Pouze spínáníMax. úroveň rušivého světla

10000lux

Provozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP66Připojení Kabel

3x0,5 mm² RKKR 2 mPřipojeníkonektoremM8,čtyřpólovým

Společné technické parametry

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

Rozměry

Připojení kabelem

Připojení konektorem

OdrazkaK7

Zapojení

Barva kabelu

Kolík

Hnědá 1+12-24VssBílá 2 Výstup

stabilní funkceModrá 3 -Černá 4 Výstup

PNP

Objednací číslo Popis Připojení Výstup DosahCXM2RD-PNP Polarizovaná reflexní detekce Kabel PNP* 2 mCXM2RD-PNP-J Polarizovaná reflexní detekce Konektor PNP* 2 mCXR01-PNP Difúzní detekce Kabel PNP* 100mmCXR01-PNP-J Difúzní detekce Konektor PNP* 100mmCXR03V-PNP Difúzní detekce Kabel PNP* 300 mmCXR03V-PNP-J Difúzní detekce Konektor PNP* 300 mmTP30 Univerzálnídržák,vizstrana96.

* Výstup NPN na dotaz.

Potenciometr pro nastavení citlivosti

Hnědá

Černá

Modrá

Page 80: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494178

SnímačeM18kovové

• M18vkovovémpouzdru• VyrábíseskonektoremM12• IP67

Technické parametryObjednací číslo 655.8916.001

Funkce Vysílač/přijímač Difúzní detekce Difúzní detekce Polarizovaná reflexní detekce

S potlačeným pozadím

Dosah detekce 8m 300 mm 500 mm 0-2,5 m 10-120mmNapájecí napětí 10-36VssPříkon >25mAVýstup* PNP max. 200 mA, ochrana proti přetíženíSpínání světlo/tma Programovatelné Sepnutí na světloOdezva 2 msIndikace výstupu ŽlutáLEDdiodaNastavení citlivosti - Potenciometrem Potenciometrem Potenciometrem PotenciometremProvozní teplota -20°Caž+70°CMax. úroveň rušivého světla

10000lux

PřipojeníKonektorM12

Materiál pouzdra** Poniklovaná mosazTřída krytí IP67

655.1817.101655.7816.002

655.7816.003655.7816.006

655.7817.004655.5816.001

655.5817.001

Kabel 2 m KonektorM12Kabel 2 m

KonektorM12Kabel 2 m

KonektorM12Kabel 2 m

*) Výstup NPN na dotaz.**) Je také v nerezovém provedení.

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2EMC 89/336/EEC

Rozměry

Vysílač/přijímač a difúzní detekce s kabelem

Polarizovaná reflexní detekce s kabelem

Konektorem M12 Polarizovaná reflexní detekce s konektorem M12

S potlačeným pozadím

Zapojení

Vysílač/přijímač

Sepnutí na světlo: Bílá k -Sepnutí na tmu: Bílá k +

Difúzní det.

Sepnutí na světlo: Bílá k -Sepnutí na tmu: Bílá k +

Odrazka Sepnutí na světlo: Bílá k +Sepnutí na tmu: Bílá k -

Barva kabelu

Kolík

Hnědá 1+Bílá 2 Volba spínání světlo/tmaModrá 3 -Černá 4 Výstupní signál

Netýká se modelů s potlačeným pozadím

Objednací číslo Popis Připojení Výstup Dosah655.1817.101 Vysílač/přijímač Kabel PNP 8m655.7817.003 Difúzní detekce Kabel PNP 300 mm655.7816.002 Difúzní detekce KonektorM12 PNP 300 mm655.7817.004 Difúzní detekce Kabel PNP 500 mm655.7816.006 Difúzní detekce KonektorM12 PNP 500 mm655.5817.001 Polarizovaná reflexní detekce Kabel PNP 0-2,5 m655.5816.001 Polarizovaná reflexní detekce KonektorM12 PNP 0-2,5 m655.8916.001 S potlačeným pozadím KonektorM12 PNP 10-120mmR83 Odrazka,Ø83mm.Dalšísortimentodrazekvizstrana77.

Výše uvedené položky jsou dostupné také v nerezovém provedení.POZOR! Odrazka se objednává zvlášť. Není součástí balení.

PotenciometrLED dioda

PotenciometrLED dioda

LED diodaPotenciometr

LED dioda žlutá LED dioda zelená

Potenciometr

PotenciometrLED dioda

PotenciometrLED dioda

Hnědá

Bílá

Černá

Modrá

Hnědá

Bílá

Černá

Modrá

Page 81: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

79Tel.:241484940•Fax:241484941

Standardní snímač

• KabelnebootočnýkonektorM12• 2výstupy-PNPiNPN• Dlouhýdosah• IP67

Oblast použití

Řada NE2 je navržena tak, aby při automatizaci provozu umožňovala najít řešení pro maximální počet různých aplikací. Vzhledem k tomu, že kryty různých modelů této řady mají stejnou velikost, lze jednoduchým způsobem najít takové řešení, které nevyžaduje žádnou úpravu či přemístění montážních úchytů na daném stroji.

JemožnézvolitbuďpřipojeníotočnýmkonektoremM12nebonapevnoinstalovaným kabelem. Každé fotoelektrické čidlo má dva samostatné výstupy – jeden s PNP a jeden s NPN. Instalaci zjednodušuje řada různých doplňků, např. motážních úhelníků, ochranných krytů a krycích masek.

Technické parametryNE2T30R NE2T50 NE2M10R NE2R10 NE2D70 NE2D50R

Funkce Vysílač/přijímač Vysílač/přijímač

Polarizovaná reflexní detekce

Difúzní detekce Difúzní detekce s potlačeným pozadím

Difúzní detekce s potlačeným pozadím

Dosah detekce 30 m 50 m 0,03-10m 1m 70-700mm(nastavitelný120-700mm)

70-500mm(nastavitelný120-500mm)

Nejmenší detekovatelné předměty

Ø21mm - - - - -

Zdroj světla (typ LED diody)

Červená(700nm)

Infračervená (880nm)

Červená(700nm)

Červená(700nm)

Infračervená(880nm)

Červená(700nm)

Běžná spotřeba Vysílač: < 22 mAPřijímač:<17mA

< 24 mA < 20 mA < 40 mA <38mA

Společné technické parametry

Napájecí napětí 12-24Vss±10%,zvlněnímax.10%Výstupní parametry PNP/NPN2výstupy100mA30Vstmax.Signalizace LED diodami Oranžová LED dioda signalizuje stav výstupu

Zelená dioda svítí při vyhovující detekciSpínání typu světlo/tma Volitelné přepínačemNastavení citlivosti Potenciometr

NE2-T30R NE2-T50R NE2-M10R

NE2-R10 NE2-D70 NE2-D50R

Oblasti snímání

Max. úroveň rušivého světla 5000 luxProvozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP67Materiál Pouzdro: Polykarbonát

Čočka: AkrylOdezva 0,5 ms max.Připojení Kabel2m,konektorM12-

čtyřpólový (-J)

Připojení

Inre

kre

ts

Brun (1) :12-24 V DC

Rosa (2) :Testingång

Blå (3) :0 V

Mottagare/motrefklektor, direktavkännandeIn

re k

rets

Brun (1): 12-24 V DC

Vit (2): NPN-utgång

Blå (3): 0 V

Svart (4): PNP-utgång

Sändare

Inre

kre

ts

Brun (1) :12-24 V DC

Rosa (2) :Testingång

Blå (3) :0 V

Mottagare/motrefklektor, direktavkännande

Inre

kre

ts

Brun (1): 12-24 V DC

Vit (2): NPN-utgång

Blå (3): 0 V

Svart (4): PNP-utgång

Sändare

NE2

bílá

černá

Poloha mm Poloha mm

Vysílač

Černá (4): Výstup PNP

Modrá (3): 0 V

Vni

třní

ob

vod

Vni

třní

ob

vod

Přijímač/odrazka, difúzní detekce

Modrá (3): 0 V

Bílá (2): Výstup NPN

Hnědá (1): 12-24 V ss

Hnědá (1): 12-24 V ss

Růžová (2): Zkušební vstup

Page 82: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494180

Rozměry

Kabel Připojení konektorem M12 Odrazka K7

3526

4,5

1,5

55 455

18

27,5

Ø62 m kabel

3526

(14,5)

4,518

1,5

55 455

(14,

5)

27,5

M12-kontakt

Vridbar

2-φ 3.5

0.2

6.5

40.5

60 52

8

Příslušenství

Ochranný kryt ACB012, pro horizontální montáž

Ochranný kryt ACB013, pro vertikální montáž

Montážní úhelník NEB1, horizontální montáž

Montážní úhelník NEB2, vertikální montáž

4029

26

6745

15

t 2

4.55° 5°

26

259.4

5.2

6.4

φ6.4 hole

2212

2- φ4.5 hole

4526 5.5

26 5.5

9.5 5

22

12

t 2

6.4

6.4

6

4.5

59424545

2- φ 4.2 hole

6.4

5°5°

Objednací číslo PopisNE2T30R Fotoelektrické čidlo, vysílač/přijímač 30 m, PNP/NPN, kabel 2 m NE2T30R-J Fotoelektrickéčidlo,vysílač/přijímač30m,PNP/NPN,konektorM12NE2T50 Fotoelektrické čidlo, vysílač/přijímač 50 m, PNP/NPN, kabel 2 m NE2T50-J Fotoelektrickéčidlo,vysílač/přijímač50m,PNP/NPN,konektorM12NE2M10R Fotoelektrickéčidlo,polarizovanáreflexnídetekce10m,PNP/NPN,kabel2mNE2M10R-J Fotoelektrickéčidlo,polarizovanáreflexnídetekce10m,PNP/NPN,konektorM12NE2R10 Fotoelektrickéčidlo,difúznídetetekce1m,PNP/NPN,kabel2mNE2R10-J Fotoelektrickéčidlo,difúznídetetekce1m,PNP/NPN,konektorM12NE2D50R Fotoelektrické čidlo, s potlačeným pozadím 500 mm, PNP/NPN, kabel 2 mNE2D50R-J Fotoelektrickéčidlo,spotlačenýmpozadím500mm,PNP/NPN,konektorM12NE2D70 Fotoelektrickéčidlo,spotlačenýmpozadím700mm,PNP/NPN,kabel2mNE2D70-J Fotoelektrickéčidlo,spotlačenýmpozadím700mm,PNP/NPN,konektorM12NEB1 Montážní úhelník, horizontální montáž, pro řadu NENEB2 Montážní úhelník, držák pro vertikální montáž, pro řadu NEACB012 Ochranný kryt, horizontální montáž, pro NE a DLSACB013 Ochranný kryt, vertikální montáž, pro NE a DLSNE2P3 Krycí maska s otvorem o Ø 3 mm, určená pro vysílač/přijímačNE2P5 Krycí maska s otvorem o Ø 5 mm, určená pro vysílač/přijímačNE2P5X1 Krycímaskasotvorem5x15mm,určenáprovysílač/přijímačNE2PFA Ochrana proti vzájemnému rušení vertikální, 2 ks, NE2PFB Ochrana proti vzájemnému rušení horizontální, 2 ks

POZOR! Montážní úhelníky jsou volitelným příslušenstvím a objednávají se samostatně.

Otočný

Kabel 2 m

Konektor M12

otvor o ø 6,4

2 otvory o ø 4,5

2 otvory o ø 4,2

Page 83: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

81Tel.:241484940•Fax:241484941

NE

Kompaktní snímač s dlouhým dosahem• Kompaktnísdlouhýmdosahem• Multinapájenísreléovýmvýstupem• RychlýstatickývýstupPNP/NPN• Připojeníkabelemnebokonektorem

Oblast použití

Kompaktní fotoelektrický snímač s velmi dlouhým dosahem. Vyrábí se jak se statickým výstupem, tak s reléovým výstupem. Fotoelektrické snímače s reléovým výstupem mají navíc multinapájení.

Technické parametry

Objednací číslo NET30D NEM5RD NER10 NET30D-DC NEM5RD-DC NER10-DCFunkce Vysílač/

přijímačPolarizovaná

reflexní detekceDifúzní detekce Vysílač/přijímač Polarizovaná

reflexní detekceDifúzní detekce

Dosah detekce 30 m 0,03 – 5 m* 1m** 30 m 0,03–5 m* 1m**Zdroj světla Infračervený ČervenáLED

diodaInfračervený Infračervený ČervenáLED

diodaInfračervený

Napájecí napětí 24–240Vst/ss10%,50/60Hz 12-24Vss±10%,zvlněnímax.10%Vlastní spotřeba Vysílač:

1,8WPřijímač:

2 W (max.)

2 W (max.) Vysílač: 20 mA (max.)

Přijímač:15mA(max.)

22 mA (max.) 20 mA (max.)

Funkce Sepnutí na tmu Sepnutí na světlo Sepnutí na tmu Sepnutí na světloVýstup Relé1A250Vstmax.odporovázátěž,

1A30Vssmax.odporovázátěžPNP/NPN2výstupy100mA30Vstmax.

Signalizace LED diodou Indikace výstupu červenou LED diodou. Zelená LED vyhovující detekceDoba odezvy 5 ms max. 1ms 0,5 ms 0,5 msMin. vel. předmětu 20 mm - - 20 mm - -Nastavení citlivosti - Potenciometrem Potenciometrem - Potenciometrem PotenciometremMax. úroveň rušivého světla 10000luxProvozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP66Materiál pouzdra ABS (čočka z akrylu)Připojení Kabel 2 m Kabel2m,nebokonektorM8

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2

*)ProtipolarizovanéodrazceK7**) Proti bílému papíru o rozměru 200x200 mm

Oblasti snímáníVysílač/přijímač

NET30DPolarizovaná reflexní detekce

NEM5RDDifúzní detekce

NER10

Rozměry K7

30Kabel Ø 4

M8x1

2-Ø 4,2

4,5 26

35

545

300

Kabel nebo připojení konektorem

Bílý papír

Černýpapír

Kabel o Ø 4

Page 84: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494182

Zapojení

Reléový výstup Výstup PNP/NPN

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8.

Testovací vstupNa vysílači/přijímači je možné vypnout vysílací diodu připojením růžového vodiče (kolík č. 2) k 0 V. Tento postup je možné používat jako test funkčnosti nebo jako ochranu proti vzájemnému rušení.

Příslušenství

Ochranný kryt ACB012, horizontální montáž Ochranný kryt ACB013, držák pro vertikální montáž

Montážní úhelník NEB1, horizontální montáž Montážní úhelník NEB2, vertikální montáž

POZOR! Montážní úhelníky jsou volitelným příslušenstvím, objednávají se samostatně.

Objednací číslo Popis Připojení Výstup DosahNET30D Vysílač/přijímač Kabel Relé 30 mNEM5RD Polarizovaná reflexní detekce Kabel Relé 5 mNER10 Difúzní detekce Kabel Relé 1mNET30D-DC Vysílač/přijímač Kabel PNP/NPN 30 mNET30D-DC-J Vysílač/přijímač KonektorM8,čtyřpólový PNP/NPN 30 mNEM5RD-DC Polarizovaná reflexní detekce Kabel PNP/NPN 5 mNEM5RD-DC-J Polarizovaná reflexní detekce KonektorM8,čtyřpólový PNP/NPN 5 mNER10-DC Difúzní detekce Kabel PNP/NPN 1mNER10-DC-J Difúzní detekce KonektorM8,čtyřpólový PNP/NPN 1mACB012 Ochranný kryt, horizontální montáž, pro NE a DLSACB013 Ochranný kryt, vertikální montáž, pro NE a DLSGK7B DržákproodrazkuK7aK71NEB1 Montážní úhelník, horizontální montáž, pro řadu NENEB2 Montážní úhelník, držák pro vertikální montáž, pro řadu NE

Hnědá

Bílá COM

ČernáNO

Modrá

Šedá NC

Hnědá12-30Vss(1)

Bílá výstup PNP (2)

ČernávýstupNPN(4)

Modrá OV (3)

Page 85: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

83Tel.:241484940•Fax:241484941

DLS

Snímač s potlačeným pozadím

• Detekujerůznépředmětypři„stejném“dosahu• Fungujevprašnémašpinavémprostředí• Ochrannýkrytjakopříslušenství• IP67

Oblast použití

Velmi kompaktní fotoelektrický snímač s potlačeným pozadím s dlouhým dosahem detekce. Přesné a jednoduché nastavení citlivosti pětiotáčkovým potenciometrem se stupnicí.DLS100Rpracuje s červeným viditelnýmsvětlem.Zřetelnýčervenýbodjevidětažzevzdálenosti1m.Pro uživatele je toto červené viditelné světlo při nastavování a během

provozu velmi užitečné. Tento snímač představuje dobrou volbu v případech, kdy je detekce obtížná, např. pokud se mění barva, plocha nebotvardetekovanéhoobjektu.Zadetekovanýmpředmětemje„pozadí“,které nesmí být detekováno. Tento snímač funguje spolehlivě v prašném a špinavém prostředí.

Technické parametry

Obj. č. DLS100R DLS100R-J DLS202 DLS202-JFunkce Difúzní detekce s potlačeným pozadímMax. dosah detekce 0,1-1m 0,1-2m*Min. dosah detekce 0,1-0,2m*Napájecí napětí 12až24Vss±10%max.zvlnění10%Vlastní spotřeba 30 mA (max.)Výstup PNP & NPN (2 výstupy) otevřený kolektor

100mA(30Vssmax.),sochranouprotizkratuSpínač (přepínač) světlo/tma

Otočný spínač

Doba odezvy 2 ms (max.)Zdroj světla ČervenáLEDdioda(650nm)InfračervenáLEDdioda(880nm)Přijímač Dvousegmentová fotodiodaSignalizace LED diodou ČervenáLEDdiodaindikacevýstupu,Zelenádiodavyhovující

detekceNastavení citlivosti Pětiotáčkovým potenciometrem se stupnicí Třída krytí IP67Materiál pouzdra PolyakrylátMax. úroveň rušivého světla

10000lux(slunečnísvětlo),3000lux(žárovka)

Provozní teplota -20 °C až +55 °CPřipojení Kabel 2 m KonektorM8 Kabel 2 m KonektorM8

* Proti bílému papíru o rozměru 20x20 cm

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2

RozměryKabel o délce 2 m nebo připojení konektoremM8DLS100Rsevyrábí skonektoremM12.

Zapojení

ČíslovzávorceudáváčíslokolíkunakonektoruM8(čtyřpólovém).

Oblast snímání

DLS202 DLS100R

Objednací číslo Popis Připojení Max. dosah Min. dosah VýstupDLS100R S potlačeným pozadím Kabel 0,1-1m 0,1-0,2m PNP/NPNDLS100R-J S potlačeným pozadím KonektorM8 0,1-1m 0,1-0,2m PNP/NPNDLS100R-PJ4 S potlačeným pozadím KonektorM12 0,1-1m 0,1-0,2m PNP/NPNDLS202 S potlačeným pozadím Kabel 0,1-2m 0,1-0,2m PNP/NPNDLS202-J S potlačeným pozadím KonektorM8 0,1-2m 0,1-0,2m PNP/NPNACB012 Ochrannýkryt,horizontálnímontáž,proNEaDLS,vizstrana82ACB013 Ochrannýkryt,vertikálnímontáž,proNEaDLS,vizstrana82

Poloha mm Poloha mm

Hnědá12-30Vss(1)

Bílá výstup PNP (2)

ČernávýstupNPN(4)

Modrá OV (3)

Page 86: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494184

DLS

Snímač s potlačeným pozadím

• Detekujerůznépředmětypři„stejném“dosahu• Připojenínasvorky• Fungujevprašnémašpinavémprostředí• IP66

Technické parametry

Obj. č. DLS100P DLS200P DLS100TC DLS200TCFunkce Difúzní detekce (s potlačeným pozadím)Max. dosah detekce 0,02-1m* 0,02-2 m* 0,02-1m* 0,02-2 m*Min. dosah detekce 0,02-0,2 m*Napájecí napětí 24V-240Vst/ss±10%,

50-60Hz12-24Vss±10%max.

zvlnění10%Příkon 30 mA (max.) ss, 4W

(max.) st30 mA (max.)

Výstup Relé SPST (3 A, 250 V st 750VA)(3A,30Vss90W)

PNP/NPN (2 výstupy), otevřenýkolektor(100mA30 V ss (max.), s ochranou

proti zkratuSpínání světlo/tma (Přepínač funkce spínání/rozpínání)Doba odezvy 20 ms (max.) 2 ms (aktivní) 5 ms

(neaktivní)Zdroj světla InfračervenáLEDdioda(880nm)Přijímač Dvousegmentová fotodiodaSignalizace LED diodou

ČervenáLEDdiodaindikacevýstupu.ZelenáLEDdiodaindikace vyhovující detekce

Nastavení citlivosti PotenciometremTřída krytí IP66Materiál pouzdra PolykarbonátProvozní teplota -25 °C až +55 °CMax. úroveň rušivého světla

10000lux(max.)

Připojení Šroubovásvorka(KonektorM12sadaptéremBG11553X)

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1 EN50082-2(DLS100/200P)* Bílý papír o rozměru 20x20 cm

Oblasti snímání

DLS100 DLS200

20 10 0 10 20

5040302010

607080cm

mm 20 10 0 10 20

80

100120140160

4060

20

cm

mm

Provedení

Ljus-mörker omkopplare

AnslutningLED-indikeringKänslighetsinställning

Rozměry Zapojení

Reléový výstup (multinapájení) VýstupPNP/NPN(12-24Vss)

Objednací číslo Popis Max. dosah Min. dosah VýstupDLS100P S potlačeným pozadím 0,2-1m 0,02-0,2 m ReléDLS200P S potlačeným pozadím 0,2-2 m 0,02-0,2 m ReléDLS100TC S potlačeným pozadím 0,2-1m 0,02-0,2 m PNP/NPNDLS200TC S potlačeným pozadím 0,2-2 m 0,02-0,2 m PNP/NPNBG11553X AdaptérsečtyřpólovýmkonektoremM12

24 till 240V AC/DC

Relä SPST

Přepínač světlo/tma

Nastavení citlivostiSignalizace LED diodou

Připojení

Matice

24 V až 240 V st/ss

Relé SPST

+12až24 V ssVýstup PNPVýstup NPN

=V(-)

Page 87: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

85Tel.:241484940•Fax:241484941

DAS100/200

Snímač s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) • Funkceučení(TeachIn)• Detekujerůznépředmětypři„stejném“dosahu• Připojenínasvorky• IP67

Oblast použití

Řadu DAS tvoří fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) umožňující jednoduché nastavení. Navíc je možné volit mezi několika možnostmi nastavení: snímáním předmětu s pozadím nebo bez pozadí, případně snímáním předmětu v určité oblasti. Časováfunkcesezpožděnýmpřítahem/zpožděnýmodpademvrozmezí

0-5 sekund umožňuje nastavit, jak dlouho má fotoelektrický snímač určitý předmět snímat, než vyšle signál, anebo prodloužit výstupní signál. Fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím je vhodné používat tam, kde je třeba detekovat předměty, které mohou mít různý tvar a barvu nebo se nacházejí v prašném a špinavém prostředí.

Technické parametry

Obj. č. DAS100RTC DAS200TC DAS100RP DAS200PFunkce Detekce s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)Max. dosah detekce 1m 2 m 1m 2 mNastavitelný dosah detekce

0,4-1m 0,4-2 m 0,4-1m 0,4-2 m

Min. dosah detekce 0,2 mNapájecí napětí 12-24Vss±10%zvlněnímax.10% 24-240Vst/ss±10%50/60HzVlastní spotřeba 45 mA max. 2,5 WVýstup PNP/NPN100mAmax. Reléový výstup 3 A 250 V st/3 A 30 V ssPřepínač světlo/tma SpínačDoba odezvy 5 ms 20 msČasová funkce Zpožděný přítah/zpožděný odpad 0-5 sekund.Zdroj světla ČervenáLEDdioda

650 nm Infračervená LED dioda880nm

ČervenáLEDdioda650 nm

Infračervená LED dioda880nm

Signalizace LED diodou Oranžová LED dioda: Indikace výstupuZelená LED dioda: vyhovující detekce

ČervenáLEDdioda:ChybaNastavení citlivosti Funkce učení (Teach In)Provozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP67Materiál pouzdra PolykarbonátMax. úroveň rušivého světla

10000lux(slunečnísvětlo)

Připojení Šroubová svorka

Oblasti snímání

DAS200

DAS100

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

Rozměry ZapojeníPřipojení výstup PNP/NPN

Připojení reléový výstup

Objednací číslo Popis Max. dosah VýstupDAS100RTC S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) 1m PNP/NPNDAS100RP S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) 1m ReléDAS200TC S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) 2 m PNP/NPNDAS200P S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) 2 m Relé

Provedeníanastavenínastraně87.

Bílý papír

Poloha (mm)

Vzd

álen

ost c

m

Připojení

Výstup PNP

Výstup NPN

OV

Připojení

3 A max.

Bílý papír

Poloha (mm)

Vzd

álen

ost c

m

Page 88: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494186

DAS40/70

Snímač s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)• Funkceučení(TeachIn)• Detekujerůznépředmětypři„stejném“dosahu• VyrábísetakéskonektoremM8• IP67

Oblast použití

Řadu DAS tvoří fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) umožňující jednoduché nastavení. Navíc je možné volit mezi několika možnostmi nastavení: snímáním předmětu s pozadím nebo bez pozadí, případně snímáním předmětu v určité oblasti. Časováfunkcesezpožděnýmpřítahem/zpožděnýmodpademvrozmezí

0-1 sekundy umožňuje nastavit, jak dlouhomá fotoelektrický snímačurčitý předmět snímat, než vyšle signál, anebo prodloužit výstupní signál. Fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím je vhodné používat tam, kde je třeba detekovat předměty, které mohou mít různý tvar a barvu nebo se nacházejí v prašném a špinavém prostředí.

Technické parametry

Objednací číslo DAS40R-PNP DAS70-PNP DAS40R-J DAS70-JFunkce Detekce s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)Max. dosah detekce 400 mm 700mm 400 mm 700mmNastavitelný dosah detekce 100-400mm 100-700mm 100-400mm 100-700mmMin. dosah detekce 70mmNapájecí napětí 12-24Vss±10%zvlněnímax.10%Příkon 50 mA max.Výstup PNPmax.100mA PNP/NPNmax.100mAPřepínač světlo/tma SpínačDoba odezvy 3 msČasová funkce Zpožděnýpřítah/zpožděnýodpad0-1sekundaZdroj světla ČervenáLEDdioda

650 nm Infračervená LED dioda880nm

ČervenáLEDdioda650 nm

Infračervená LED dioda880nm

Signalizace LED diodou Oranžová LED dioda: Indikace výstupu Zelená LED dioda: vyhovující detekce

ČervenáLEDdioda:ChybaNastavení citlivosti Funkce učení (Teach In)Provozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP67Materiál pouzdra PolykarbonátMax. úroveň rušivého světla

10000lux(slunečnísvětlo)

Připojení Kabel 2 m KonektorM8,čtyřpólový

Oblasti snímání

DAS40

DAS70

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

RozměryS kabelem

Připojení konektorem

Zapojení

Konektor M8

Objednací číslo Popis Připojení Max. dosah VýstupDAS40R-PNP S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) Kabel 400 mm PNP*DAS40R-J S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) KonektorM8,čtyřpólový 400 mm PNP/NPNDAS70-PNP S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) Kabel 700mm PNP*DAS70-J S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In) KonektorM8,čtyřpólový 700mm PNP/NPN* Výstup NPN na dotaz.

Provedeníanastavenínastraně87.

Výstup NPN Výstup PNP

OV

Modrá OV

Černávýstup

Hnědá12-24Vss

Bílý papír

Poloha (mm)

Vzd

álen

ost c

m

Bílý papír

Poloha (mm)

Vzd

álen

ost c

m

Page 89: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

87Tel.:241484940•Fax:241484941

C Načtení zóny Detekce předmětu v definované zóně

1 NastavtepřepínačZONE/NOR.dopolohy[ZONE]2 NastavtepřepínačSET/RUNdopolohy[SET] Oranžová LED dioda (O.P) bliká

3 Umístěte předmět, který má být detekován, na delší vzdálenost a stiskněte tlačítko SET. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (STB), tlačítko SET uvolněte. Oranžová LED dioda (O.P) začne blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí. Delší dosah snímání je načten.4 Umístěte předmět, který má být detekován, na kratší vzdálenost a stiskněte tlačítko SET.

Zelená LED dioda (STB) stále svítí, zatímco oranžová LED dioda (O.P) zhasne. Po uvolnění tlačítka SET začne oranžová LED dioda (O.P) blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí. Kratší dosah snímání je načten.

5 Nastavte přepínač SET/RUN do polohy RUN.

B Načtení detekovaného předmětu Detekuje předměty bez pozadí

1 NastavtepřepínačZONE/NOR.dopolohy[NOR.]2 NastavtepřepínačSET/RUNdopolohy[SET] Oranžová LED dioda (O.P) bliká

3 Dvojím stisknutím tlačítka SET aktivujte načtení detekovaného předmětu. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (STB), tlačítko SET uvolněte. Oranžová LED dioda (O.P) začne blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí. Načtení je dokončeno.4 Nastavte přepínač SET/RUN do polohy RUN.

A Načtení pozadí Detekuje předměty před pozadím

1 NastavtepřepínačZONE/NOR.dopolohy[NOR.]2 NastavtepřepínačSET/RUNdopolohy[SET] Oranžová LED dioda (O.P) bliká

3 Stiskněte tlačítko SET a držte jej stisknuté. Pozadí se načte. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (STB), stisk tlačítka uvolněte. Oranžová LED dioda (O.P) začne blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí. Načtení je dokončeno.4 Nastavte přepínač SET/RUN do polohy RUN.

Provedení

1 O.P - indikátor funkce. Oranžová LED dioda svítí, je-li výstup aktivní.2 STB - indikátor stabiliní funkce. Zelená LED dioda svítí, je-li vstupní signál

stabilní.3 ERR-indikátorvýskytuchyby.ČervenáLEDdiodaserozsvítí,pokudpři

aktivaci funkce učení (Teach In) dojde k chybě.4 SET/RUN - přepínač funkcí NASTAVIT/SPUSTIT umožňující v poloze

SET aktivovat funkci učení (Teach In). Přepnutím do polohy RUN se fotoelektrický snímač aktivuje s uloženým nastavením.

5 Tlačítkem SET se při nastavení přepínače SET/RUN do polohy SET načte vzdálenost.

6 ZONE/NOR. Při nastavení přepínače do polohy ZONE snímá fotoelektrický snímač předmět v oblasti mezi dvěma načtenými vzálenostmi. Při nastavení přepínače do polohy NORM snímá fotoelektrický snímač předmět pouze v načteném dosahu.

7 D.ON/L.ON - přepínač světlo/tma.8 ON.D/OFF.D - zpožděný přítah/zpožděný odpad.9 TIME – potenciometr pro nastavení časové funkce.

DAS40/70 DAS100/200

1

2

3

4

6

7

8

5

9

1

2

3

45

6

7

8

9

Nastavení

Zone (oblast)

Run (spustit)

Set (nastavit)

Nor

Run (spustit)

Set (nastavit)

Zone (oblast)

Run (spustit)

Set (nastavit)

Nor

Run (spustit)

Set (nastavit)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

Zone (oblast)

Run (spustit)

Set (nastavit)

Nor

Run (spustit)

Set (nastavit)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off

ERR Off

O.P bliká

STB Off

ERR Off (Chyba

vypnuto)

O.P bliká

STB Off (STB

vypnuto)

ERR Off (Chyba vypnuto)

Pozadí

Detekovaný předmět

Detekovaný předmět daleko

Detekovaný předmět blízko

Page 90: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494188

NALM10R

Polarizovaná reflexní detekce s dlouhým dosahem• Dosahdetekce10m• Fotoelektrickýsnímačdokážedetekovatlesklépředměty• Multinapájení• IP67

Oblast použití

ModelNALM10Rjeurčenpropolarizovanoureflexnídetekcispožadovanýmdlouhýmdosahemsnímání.Tentofotoelektrickýsnímačvyhovujevětšiněpožadavků týkajících se různých napájecích napětí a výstupů, neboť má multinapájení s reléovým výstupem, anebo napájení stejnosměrným proudem s tranzistorovým výstupem a s výstupem PNP i NPN. Tento fotoelektrický snímač emituje červené viditelné světlo, které usnadňuje nasměrování proti odrazce. Odrazku je možné nastavit v úhlu 30°.

Technické parametry

Objednací číslo NALM10RP NALM10RTCFunkce Polarizovaná reflexní detekceDosah detekce 0,5–10m*Zdroj světla ČervenáLEDdioda(670nm)Napájecí napětí 24–240Vst/ss10%,50/60Hz 12-24Vss±10%,zvlněnímax.

10%Vlastní spotřeba 2 W max. 30 mA max.Výstup Relé 3 A 250 V st max. odpor. zátěž 2 výstupy PNP a NPN

Přepínač světlo/tma PřepínačDoba odezvy Max.15ms Max. 0,5 msSignalizace LED diodou ČervenáLEDdiodaindikacevýstupu,zelenáLEDdiodasignalizujestabilní

signálNastavení citlivostiProvozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP67Materiál pouzdra Pouzdro:polykarbonát,Čočka:akrylMax. úroveň rušivého světla

Slunečnísvětlomax.10000lux

Připojení Šroubová svorka

*ProtiodrazceK77,kterájesoučástíbalení

ZapojeníPřipojení výstup PNP/NPN Připojení reléový výstup

Anslutning

24 V-240 VAC/DC250 V AC30 V DCRelä, 3 A Max.

Rozměry Odrazka K77

Objednací číslo Popis Dosah VýstupNALM10RP Polarizovaná reflexní detekce 10m ReléNALM10RTC Polarizovaná reflexní detekce 10m PNP/NPN

3 A 30 V ss max. odporová zátěž 100mA30Vssmax.

-

Výstup PNP

Výstup NPN

Připojení

relé, 3 A max.

st / ssst

ss

Page 91: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

89Tel.:241484940•Fax:241484941

NA

Fotoelektrický snímač s dlouhým dosahem• Multinapájení24-240Vst/ss• Připojenímasivnímisvorkami• Programovatelnáčasováfunkce0,1/-5s• IP66

Technické parametryObjednací číslo NAT20R-PG NAM7R-PG NAR10-PG NAT20RF-PG NAM7RF-PG NAR10F-PGFunkce Vysílač/přijímač Reflexní detekce Difúzní detekce Vysílač/přijímač Reflexní detekce Difúzní detekceDosah detekce 20 m 0,03-7m* 1m** 20 m 0,03-7m* 1m*Zdroj světla ČervenáLEDdioda(700nm) Infračervená LED

dioda (880nm)

ČervenáLEDdioda(700nm) Infračervená LED dioda

(880nm)Napájecí napětí 24-240Vst/ss±10%50/60HzVlastní spotřeba (max.)

Vysílač1,5WPřijímač 2 W

2 W Vysílač1,5WPřijímač 2 W

2 W

Přepínač světlo/tma Otočný přepínačVýstup Relé SPST, 3 A 250 V st max. (odporová zátěž), 3 A 30 V ss max. (odporová zátěž)Indikace výstupu ČervenáLEDdiodaDoba odezvy 10ms(max.)Nast. citlivosti - - Potenciometrem - - PotenciometremČasová funkce - - - Funkce impulzní přítah, zpožděný přítah,

zpožděný odpad, neaktivovánaNastavení času - - - Potenciometremvrozmezí0,1-5sekundMax. úroveň rušivého světla

10000lux

Provozní teplota -25 °C až +55 °CTřída krytí IP66Materiál pouzdra ABS (čočka a ochranné víčko z akrylu)Připojení Šroubovásvorka(KonektorM12sadaptéremBG12243)

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

*ProtiodrazceK7,kterájesoučástíbalení** Proti bílému papíru o rozměru 200x200 mm

Oblasti snímání

Vysílač/přijímačNAT20R-PG/NAT20RF-PG

Reflexní detekceNAM7R/PG/NAM7RF-PG

Difúzní detekceNAR10-PG/NAR10F-PG

Poloha (mm)

Dos

ah (m

m)

Poloha (mm)

Dos

ah (m

m)

Poloha (mm)

Dos

ah (m

m)

Page 92: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494190

Utgångsindikering röd LED

Känslighetspotentionmeter(endast på NAR10-PG och NAT20RF-PG)

Ljus-/mörker-omkopplare

Rozměry

Optickáosa1:Vysílač/přijímačOptická osa 2: Reflexní a difúzní detekce

Zapojení

24-240 V st/ss

Na vysílači/přijímači se připojí napájecí napětíkesvorkám1a2.

NastaveníBez časové funkce

Příslušenství

Krycí maska AP35(Pro NAT20R-PG a NAT20RF-PG)

Krytí Ø 3 Ø7Dosah detekce 2,5 m 6 m

Objednací číslo Popis Výstup DosahNAT20R-PG Vysílač/přijímač Relé 20 mNAM7R-PG Polarizovaná reflexní detekce Relé 7mNAR10-PG Difúzní detekce Relé 1mNAT20RF-PG Vysílač/přijímač, časová funkce Relé 20 mNAM7RF-PG Polarizovaná reflexní detekce, časová funkce Relé 7mNAR10F-PG Difúzní detekce, časová funkce Relé 1mK7 Odrazka, 60x40 mmGK7B DržákproodrazkuK7aK71AP35 Krycí maska pro NAT20RBG12243 AdaptérsečtyřpólovýmkonektoremM12

Odrazka K7

Tidsfunktion med ljus-/mörkeromkoppling

Norm: Tidsfunktion bortkoppladOFD: FrånslagsfördröjningOND: TillslagsfördröjningOST: Pulsfunktion

Tidsinställning 0,1 till 5 s

Känslighetspotentiometer(endast på

NAR10-PG/NAR10F-PG)

Utgångsindikeringröd LED

Časová funkce(Dodatek...F)

Optickáosa1Optická osa 2

Indikace stavu výstupu červená LED dioda

Potenciometr pro nastavení citlivosti (pouzeuNAR10-PGaNAT20RF-PG)

Indikace stavu výstupu červená LED dioda

Potenciometr pro nastavení citlivosti (pouzeuNAR10-PGa

Přepínač světlo/tma

Časováfunkcesespínánímsvětlo/tma

Norm:ČasováfunkcevypnutaOFD: Zpožděný odpadOND: Zpožděný přítahOST: Impulzní přítah

Nastaveníčasuod0,1do5s

Page 93: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

91Tel.:241484940•Fax:241484941

J

Snímač s malou hloubkou zá-stavby (pouze 36 mm)• Velkýprostorprozapojení,masivníšrouby• Fotoelektrickýsnímačsenasazujedopatice.• Programovatelnáčasováfunkce0,1-10sekund• IP66

Technické parametry

Objednací číslo JT10R JRM3R JR07 JNT10R JNRM3R JNR05 JT10RF JRM3RF JR07FFunkce Vysílač/

přijímačPolarizovaná

reflexní detekce

Difúzní detekce

Vysílač/přijímač

Polarizovanáreflexní detekce

Difúzní detekce Vysílač/přijímač

Polarizovanáreflexní detekce

Difúzní detekce

Dosah detekce 10m 0,03-3 m* 500 mm** 10m 0,03-3 m* 500 mm** 10m 0,03-3 m* 500 mm**Zdroj světla Červená

LED dioda

ČervenáLED dioda

Infračervená LED dioda

ČervenáLED

dioda

ČervenáLED dioda

Infračervená LED dioda

ČervenáLED

dioda

ČervenáLED dioda

ČervenáLEDdioda

Napájecí napětí 24-240Vst/ss±10%50/60Hz 12Važ24Vss±10%max.zvlnění10% 24 V až 240 V st/ssPříkon 2 VA 23 mA (max.) 25 mA (max.) 2 VASpínání světlo/tma Přepínač (funkce spínání/rozpínání) na spodní straně fotoelektrického snímačeVýstup ReléSPST,250Vst/ss,2A,125VA,

60 W (odporová zátěž)***PNP/NPN (2 výstupy), otevřený kolektor 100mA30Vss,sochranouprotizkratu

ReléSPST,250Vst/ss,2A,125VA,60 W (odporová zátěž)***

Doba odezvy 5 ms 0,5 ms (max.) 5 msMax. úroveň rušivého světla

10000lux

Signalizace LED diodou

ČervenáLEDdiodaproindikacivýstupu,zelenáLEDdiodaindikujevyhovujícídetekci

Nastavení citlivosti - - Potenciometrem - - Potenciometrem - - PotenciometremČasová funkce - - - - - - Zpožděný přítah, impulzní přítah,

zpožděný odpad a vypnutí časové funkceNastavení času - - - - - - Potenciometrem0,1-1nebo1-10

sekundProvozní teplota -25 ° až +55 °C Třída krytí IP66 (IEC)Materiál pouzdra PolyakrylátPřipojení Šroubovásvorka,konektor(KonektorM12sadaptéremBG11553X)

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2

*ProtiodrazceK7,kterájesoučástíbalení** Proti bílému papíru o rozměru 200x200 mm*** Max. hodnoty

Oblasti snímáníVysílač/přijímač

J10R/JNT10R/JT10RF

400 200 0 200 400

Reflexní detekceJRM3/JNRM3R/JRM3RF

Difúzní detekceJR07

60 40 20 0 20 40 60 201001020

Poloha (mm)Poloha (mm) Poloha (mm)

RozměryOdrazkaK7

Dos

ah (m

)

Dos

ah (m

)

Dos

ah (c

m)

2 x LED

Page 94: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494192

Zapojení

Reléový výstup (multinapájení)Výstup PNP/NPN (12-24Vss)

POZOR! Fotoelektrický snímač s výstupem PNP/NPN je možné instalovat do patice pouze na jeden otvor.

24-240 V AC/DC

4321

32

4

1 +

-

12-24 V DC

PNP

-NPN

+

Na vysílači (funkce vysílač/přijímač) sepřipojínapájecínapětíkesvorkám1a2.

Nastavení funkce

TIME: Nastaveníčasuod0,1do1sekundynebood1do10s (delší čas ve směru hodinových ručiček)SENS: Nastavení citlivosti, difúzní detekce (dlouhý dosah ve směru hodinových ručiček) Mottagaren får

tillbaka ljus

Mottagaren fårinte tillbakanågot ljus

80

100

120

STB(grön)

Ljus-omkoppladOP.L(röd)

Mörker-omkoppladOP(röd)

Switch nivå x 1,2

Switch nivår för utgång

Switch nivå x 0,8

Funkce LED indikátorů

NORM: ČasováfunkcevypnutaOFD: Zpožděný odpadOND: Zpožděný přítahOST: Impulzní přítah

Příslušenství

Montážní úhelník JB5RL pro čelní, případně vertikální montáž.

„Krycímaska“určenápro vysílač/přijímač pro detekci menších předmětů.

KrycímaskaØ3,Ø7Krycí maska, 5 m, 6 m

Model:JP37

Obj. č. Popis Napájecí napětí Výstup DosahJT10R Vysílač/přijímač 24-240 V st/ss Relé 10mJRM3R Polarizovaná reflexní detekce 24-240 V st/ss Relé 3 mJR07 Difúzní detekce 24-240 V st/ss Relé 500 mmJNT10R Vysílač/přijímač 12-24Vss±10% PNP/NPN 10mJNRM3R Polarizovaná reflexní detekce 12-24Vss±10% PNP/NPN 3 mJNR05 Difúzní detekce 12-24Vss±10% PNP/NPN 500 mmJT10RF Vysílač/přijímač, časová funkce 24-240 V st/ss Relé 10mJRM3RF Polarizovaná reflexní detekce, časová funkce 24-240 V st/ss Relé 3 mJR07F Difúzní detekce, časová funkce 24-240 V st/ss Relé 500 mmK7 Odrazka, 60x40 mmGK7B DržákproodrazkuK7aK71JB5RL Montážní úhelník, pro vertikální montáž, pro řadu JJP37 KrycímaskasotvoremoØ3a7mm,určenáprořaduJBG11553X AdaptérsečtyřpólovýmkonektoremM12

SMĚR DETEKCE

Přijímač zachycuje odražené světlo

Přijímač nezachycuje žádné odražené světlo

STB (zelená)

Sepnutí OP.L na světlo (červená)

Sepnutí OP na tmu (červená)

Úroveňsepnutíx1,2Úroveňsepnutí pro výstup

Úroveňsepnutíx0,8

ModelModel Model

Normální funkce

Spínání světlo/tma

Časová funkce (Kód F jako posl. znak obj. č.)Přepínání čas. funkce a spínání světlo/tma přep. čas. rozsahu

Page 95: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

93Tel.:241484940•Fax:241484941

IED/SPT

Snímač s vysokou svítivostí a samostatným zesilovačem• Širokýrozptyl–snadnáinstalace• Dlouhýdosahdetekce• Malévysílače–přijímačeoØ10mmzalitédopouzdra• Vhodné pro použití u domovních dveří, vrat, výtahů a pod..

Technické parametry

Objednací čísloZesilovač

OEM201N OEM202N OEM203N OEM207NNapájecí napětí 230Vst,24Vst,24VDC±10%(jinánapětínaobjednávku)Příkon 2,8VA 2,8VA 2,8VA 2,8VAVýstupní data Relé SPDT

250Vst,8AodporovéRelé SPDT

250Vst,8Aodporovéa NPN 50 mA, 30 V ss

Relé SPDT250Vst,8Aodporovéa NPN 50 mA, 30 V ss

Relé SPDT250Vst,8Aodporové

Časová funkce - - Zpožděnýpřítah0-10sekund

Zpožděnýodpad0-10sekund

-

Spínání světlo/tma - Ano Ano AnoSignalizace LED diodouNapájecí napětí Zelená LED dioda Zelená LED dioda Zelená LED diodaPřijímač aktivován ŽlutáLEDdioda ŽlutáLEDdioda ŽlutáLEDdiodaVýstup aktivován ŽlutáLEDdioda ŽlutáLEDdioda 2x žlutá LED diodaDoba odezvy <65 ms <65 ms <65 ms <33 msNastavení citlivosti Potenciometrem Potenciometrem Potenciometrem Dvěma potenciometryProvozní teplota -20 °C až +60 °CMateriál pouzdra plast ABSZdroj světla Infračervená modulovaná LED diodaPřipojení jedenáctipólová patice

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

Rozměry

Zapojení

OEM201N OEM202NOEM203N

OEM207N

.ttoM

dnäS

.

luG

mräkS

döR

mräks/travS

Matning+~ ~-

.ttoM

dnäS

.

luG

döR

mräkS

mräks/travS

gniretrevnI

Matning+ -~ ~

.ttoM

ttoM

. .dnäS

dnäS

.

luG

mräkS

Skärm

döRGul

/travS

mräks döR

Matning+ -~ ~

Napájení

Při

jímač

Vys

ílač

Žlutá

Stín

ění

Červená

Černá

/stíněn

í

Napájení

Žlutá

Stín

ění

Červená

Inve

rze

Přij

ímač

Napájení

Červená

Červená

Stín

ění

StíněníŽlutá Žlutá

Při

jímač

Vys

ílač

Černá

/stíněn

í

Přij

ímač

Černá

/stíněn

í

Vysí

lač

Vysí

lač

Page 96: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494194

Funkční diagram zesilovače

OEM201NMatnings- ONspänning OFF

Ljusstråle/LED ON OFF

Reläutgång ON OFF

ONOFFONOFF

ON

ONOFF

OFF

ONOFF tt

OEM202N

t tt = kort fördröjning av utgången vid uppstart av matningsspänningen

Matnings- ONspänning OFF

Ljusstråle/LED ON OFFReläutgång ON OFFTransistor- ONutgång OFF

Invertering ON OFF

Matnings- ONspänning OFFLjusstråle/LED ONI och II OFF

Reläutgång ONI och II OFFInvertering ON OFF t t

t = kort fördröjning av utgången vid uppstart av matningsspänningen

OEM207N

Provedení

OEM201NOEM202N

Gul LED indikation av aktiverat relä(Endast OEM202N)

Matningsspänning

Mottagare aktiverad indikering

Känslighets-inställning

Utgångsind.

OEM203N

Känslighets-inställning

Tillslagsför-dröjning 0-10 s

Frånslagsför-dröjning 0-10 s

Mottagare aktiverad indikering

Matningsspänning

Känslighets-inställningKanal 1

Ljus/mörker K1Ljus/mörker K2

Utgångsind Kanal 2

Känslighets-inställningKanal 2

OEM207N

Utgångsind. kanal 1

Objednací číslo PopisOEM201N230A Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, reléOEM201N24AD Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, reléOEM202N230A Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, NPN/reléOEM202N24AD Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, NPN/reléOEM203N230A Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, NPN/relé, časová funkceOEM203N24AD Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, NPN/relé, časová funkceOEM207N230A Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, 2 x relé, multiplexOEM207N24AD Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, 2 x relé, multiplex

Napájecí napětí

Světelný paprsek/LED diodaReléový výstup

Napájecí napětíSvětelný paprsek/LEDReléový výstupTranzistorový výstupInverze

t=krátkézpožděnívýstupupřizapnutídodávkynapájecíhonapětí

Napájecí napětíSvětelný paprsek/LED

Reléový výstup I a IIInverze

t=krátkézpožděnívýstupupřináběhunapájecíhonapětí

Napájecí napětíSvětelný paprsek/LEDReléový výstupTranzistorový výstupInverze

Zpožděný přítah a zpožděný odpad mohou fungovat současně t=krátkézpožděnívýstupupřináběhunapájecíhonapětí

Zpožděný odpad

Zpožděný odpad

Zpožděný přítahZpožděný přítah

Napájecí napětí

Nastavení citlivosti

Napájecí napětí

Nastavení citlivosti

Indikace přijímač aktivován

Indikace přijímač aktivován

Zpožděný přítah 0-10s

Zpožděný odpad 0-10s

Indikace výstupu

IndikacevýstupuKanál1

Nastavení citlivosti Kanál1

Nastavení citlivosti Kanál 2

Ind. výstupu Kanál 2

Světlo/tmaK1Světlo/tma K2

ŽlutáLEDsignalizujeaktivaci výstupního relé (pouze OEM202N)

Page 97: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

95Tel.:241484940•Fax:241484941

Snímací hlavy fotoelektrického snímačeTechnické parametry

Vysílač Přijímač Difúzní detekceObjednací číslo IED12*(G) SPT1(G) SPT3(G) SPT3A(G) IRS5 IRS8 IRS9Dosah detekceVysílač/přijímačproti bílému papíru o rozměru A4proti černému papíru o rozměru A4

5 m 10m 20 m

60 mm10mm

0,85m0,25 m

2 m0,65 m

Zdroj světla Infračervená modulovaná LED diodaProvozní teplota -20 ºC až +60 ºCMateriál pouzdra NORYL,(G)=nerezováocelodolnáprotikyselinámTřída krytí IP67Připojení Kabel PVC

2x0,22 mm²Kabel PVC 0,22 mm² + stínění Kabel PVC 2x0,22 mm² + stínění

*StejnývysílačkpřijímačůmSPT1,SPT3aSPT3A (G)Objednacíčíslo+”G”=pouzdroM12

Vysílač/přijímač Vysílač a přijímač jsou v jedné jednotceIED/SPT IEDG/SPTG IRS5 IRS8/IRS9

10

l 32

M 12

l 32 l 32

10 ? 40

l 2822

11

Rozměry

Oblasti snímání

SPTIRS8IRS9

IRS5

80%

60%

100%

80%

60%

Objednací číslo Popis Připojení DosahIED12 Vysílač,Ø10mm Kabel 5 m -IED12-10M Vysílač,Ø10mm Kabel10m -IED12G Vysílač,M12 Kabel 5 m -SPT1 Přijímač,Ø10mm Kabel 5 m 5 mSPT1-10M Přijímač,Ø10mm Kabel10m 5 mSPT1G Přijímač,M12 Kabel 5 m 5 mSPT3 Přijímač,Ø10mm Kabel 5 m 10mSPT3-10M Přijímač,Ø10mm Kabel10m 10mSPT3G Přijímač,M12 Kabel 5 m 10mSPT3A Přijímač,Ø10mm Kabel 5 m 20 mSPT3A-15M Přijímač,Ø10mm Kabel15m 20 mSPT3AG Přijímač,M12 Kabel 5 m 20 mIRS5 Difúzní detekce Kabel 5 m 60 mmIRS8 Difúzní detekce Kabel 5 m 0,85mIRS9 Difúzní detekce Kabel 5 m 2 m

Page 98: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494196

Příslušenství

TA1PrůchodkaPG11,chromovanámosaz.

TA20”Rychloupínací“montážníprveksezápadkou,20x20x20 mm, černý plast

TA2Kroužekpro„šroubovoumontáž“,černýplast

MP5006Rychloupínací montážní prvek se západkou, černý plast

TA10Rychloupínací montážní prvek se západkou, 26x26x26 mm, černý plast

TP30Univerzální držák černý plast/chromovaná ocel

S3BJedenáctipólová patice pro zesilovače

Objednací číslo PopisTA1 PrůchodkaPG11vkovovémprovedeníkfotoelektrickýmsnímačůmsodrazkouØ10mmTA2 Držák,montážnípřírubaØ28mmkfotoelektrickýmsnímačůmsodrazkouØ10mmTA10 Držák,26x26x26mmkfotoelektrickýmsnímačůmsodrazkouØ10mmTA20 Držák,26x26x26mmkfotoelektrickýmsnímačůmsodrazkouØ10mmTP30 Držák, univerzální k válcovým snímačůmMP5006 RychloupínacímontážníprveksezápadkouksnímačůmsodrazkouØ10mmS3B Jedenáctipólová šroubová patice

Page 99: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

97Tel.:241484940•Fax:241484941

Laserové snímače s dlouhým dosahem

• Viditelnýlaserovýpaprsek(třída2)• Vysílač/přijímač20m• Polarizovanáreflexnídetekce15m• Difúzní detekce s nastavitelnou ohniskovou vzdálenostíLDS LDM

Oblast použití

Laserový světelný paprsek značně zjednodušuje instalaci, protože je zřetelně vidět bod, kam dopadá. Umožňuje navíc detekovat malé předměty na velkou vzdálenost. Model s difúzní detekcí má také nastavitelnou čočku, která umožňuje nastavit bod zaostření v požadovaném dosahu detekce.

Technické parametry

Objednací číslo LDT20R LDM10R LDS20RFunkce Vysílač/přijímač Polarizovaná reflexní

detekceDifúzní detekce

Dosah detekce 20 m 15m 30-300 mmNejmenší detekovatelné předměty

Ø 20 mm při dosahu 20 m Podle typu odrazky Černáznačkaovelikosti1mmnabílémpodkladupři dosahu 300 mm

Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon Vysílač 20 mA max. Přijímač 20 mA max. 40 mA maxZdroj světla (typ LED diody) Červenýviditelnýlaserovýpaprsek650nmtřída2Výstup * PNP*100mAmax.Doba odezvy 0,5 ms max.Spínání světlo/tma Volitelné spínačemNastavení citlivosti PotenciometremSignalizace LED diodou Oranžová LED dioda - indikace stavu výstupu, zelená LED dioda- svítí při vyhovující detekci Třída krytí IP67 IP67 IP66Provozní teplota -10°Caž+55°CMax. úroveň rušivého světla Max. 5000 luxMateriál pouzdra Pouzdro z polykarbonátu,

čočka z akryluPouzdro z plastu ABS,

čočka z akryluPouzdro z plastu ABS, čočka vysílače z akrylu,

čočka přijímače skleněnáPřipojení Kabel 2 m

*) Výstup NPN na dotaz

Oblasti snímání

(100 mm) (300 mm) Odrazka K7 Odrazka S-0503

LDT20R

LDS

LDM10R

LDT20R

Dosah (mm)

Šířka (mm)

Dosah (mm)

Šířka (mm)

Dosah (mm)

Šířka (mm)

Dosah (mm)

Šířka (mm)

Šířka (mm)

Dosah

Page 100: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:24148494198

Rozměry

LDM10R-PNP LDS20R-PNP LDT20R-PNP

Odrazka S0503 Odrazka K7

Zapojení

Brun +12-24 V DC

Svart Utgång

Orange Larmutgång

Blå 0 V DC

Objednací číslo Popis Dosah VýstupLDT20R-PNP Vysílač/přijímač 20 m PNPLDM10R-PNP Polarizovanáreflexnídetekce,konektorM8 15m PNPLDS20R-PNP Difúzní detekce 300 mm PNPK7 Odrazka, 60x40 mmS0503 Odrazka

IEC825-1/199621CRF1040.10

LEDindikering

KänslighetLjus-/mörker omkopplare

Linsring

Låsring

Ljus-/mörkeromkopplare

Signalizace LED diodou

Citlivost Přepínač světlo/tma

Kroužek čočky

Zajišťovací kroužek

max.10,5min8,0

Signalizace LED diodou Citlivost Přepínač světlo/tma

Optická osa

Hnědá

Černá Výstup

Výstup stabilní funkceOranžová

Modrá

Page 101: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

99Tel.:241484940•Fax:241484941

RLSM

Samoučící rámové snímače s vysokým rozlišením• Vysokérozlišení• Samoučícífuknceafunkceautomatickékorekce nastavení při změně okolních podmínek• VýstupPNPaNPN

Oblast použití

STM nabízí řadu rámových fotoelektrických snímačů se statickým výstupem, která mají samoučící funkci a automatickou úpravu nastavení. Tyto snímače mají tři různé úrovně nastavení citlivosti podle toho, jak vysoké rozližení je požadováno. Přizpůsobí se částečnému zašpinění i změně světelných a teplotních podmínek. Jsou vhodná pro počítání nebo kontrolu vyhazovaných obrobků. Tyto rámy je možné volit z široké nabídky velikostí od rozměru 40x40 mm až po 400x400 mm.

Technické parametry

Objednací číslo RLSM40-80BPN RLSM80-80BPN RLSM80-120BPN RLSM160-200BPN RLSM200-200BPNSnímaná plocha 40x80mm 80x80mm 80x120mm 160x200mm 200x200 mmRozlišení s přepínačem v poloze:Vysoké (H) 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mmStřední (M) 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mmNízké (L) 8mm 8mm 8mm 8mm 8mmDoba odezvy 0,25 ms 0,5 ms 0,5 ms 1ms 1,25msKmitočet 2000Hz 1000Hz 1000Hz 500Hz 400HzZdroj světla Modulovaná infračervená LED diodaNapájecí napětí 15až30Vss,ochranaprotipřepólováníPříkon <90mA <105mA <120mA <180mA <195mAVýstup PNP a NPN (2 výstupy) 200 mA, ochrana proti zkratuPřepínač světlo/tma Otočný spínačSignalizace LED diodou Zelená LED dioda – napájecí napětí, žlutá LED dioda – indikace výstupu, červená LED dioda – výstražná

signalizaceNastavení citlivosti Funkce učení (Teach In) – automatické nastaveníČasová funkce Prodloužení impulzu o 50 msProvozní teplota -10°Caž+55°CTřída krytí IP65Materiál pouzdra ČernýeloxovanýhliníkPřipojení KonektorM8,čtyřpólový

Nastavení

1. NEPŘIPOJUJTE napájecí napětí, dokud není provedeno nastavení.2. Přimontážirámudávejtepozornato,abysevevzdálenosti80mmpředrámemnebozanímnenacházelyžádnépohyblivésoučásti.

Mohou narušit správnou funkci rámu.3. OtočnýmovladačemRESvolterozlišení,ovladačemDELAYnastavteprodlouženíimpulzuaovladačemMODEzvoltespínánísvětlo/tma.4. Dávejte pozor, aby rámem neprocházely žádné předměty. Pokud se používají např. průhledné trubky pro usměrnění průchodu předmětů,

musí už být tyto trubky instalovány.5. Připojte k rámu zdroj napětí. Během 300 ms se rám sám nastaví podle provedených nastavení. Při změně podmínek, např. světla, teploty

a zašpinění čočky, rám automaticky kompenzuje příslušné hodnoty.6. Pokud se čočky zašpiní tak, že automatické elektronické korekce nepostačují, bude výstupní signál konstatní. Rozsvítí se červená výstražná

signalizace.

Příklady použití

Kontrola vyhazování např. při lisování. Počítání obrobků v průhledné trubici. Snímání kapaliny nebo prášku.

Počítání padajících obrobků. V tomto případě pomocí žlabu pro separaci obrobků.

Page 102: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941100

Objednací číslo Popis VýstupRLSM40-40BPN 40x40 mm PNP/NPNRLSM40-80BPN 40x80mm PNP/NPNRLSM80-80BPN 80x80mm PNP/NPNRLSM80-120BPN 80x120mm PNP/NPNRLSM120-80BPN 120x80mm PNP/NPNRLSM120-120BPN 120x120mm PNP/NPNRLSM120-160BPN 120x160mm PNP/NPNRLSM160-120BPN 160x120mm PNP/NPNRLSM160-160BPN 160x160mm PNP/NPNRLSM160-200BPN 160x200mm PNP/NPNRLSM200-200BPN 200x200 mm PNP/NPNRLSM200-240BPN 200x240 mm PNP/NPNRLSM360-360BPN 360x360 mm PNP/NPNRLSM360-400BPN 360x400 mm PNP/NPNRLSM400-400BPN 400x400 mm PNP/NPN

Rozměry

29.0

YYY-30.0

YYY-50.0*

YYY

YYY-30.0**

YYY+50.0

XXX+44.0

30.0***

20.0

15.0

7.0

14.0

XXX

2xø6.2

2xM6

2xø6.2

Provedení

• Napájecínapětí(Power) Zelená LED dioda• Indikace stavu výstupu (signál) ŽlutáLEDdioda• Výstražná signalizace (Výstraha) ČervenáLEDdioda

• Rozlišení (RES) • nízké (L)• střední (M)• vysoké(H)

• Přepínač světlo/tma (Mode) • sepnutí na tmu (NO)• sepnutí na světlo (NC)

• Prodloužení impulzu (Delay) • off (0)• 50 ms

Zapojení

modrá

VDC

ZL

ZL

PNP

GND

bílá

NPN

1(hnědá) VDC2(bílá) výstupNPN3(modrá) GND4(černá) výstupPNP

1

3

4

2

(černá) výstup PNP

(hnědá) V ss(bílá) výstup NPN(modrá) GND

XXX=aktivnístranaYYY=pasivnístrana

montážníotvorsXXX/080montážníotvorsXXX/12040,0mmpokudYYY=040

Page 103: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

101Tel.:241484940•Fax:241484941

GLS

Vidlicové fotoelektrické snímače s vysokým rozlišením• Výškasnímanéoblasti5až220mm• DetekujepředmětyodØ0,3mm• Červenéviditelnésvětlo• Robustníkonstrukcezeloxovanéhohliníku

Oblast použití

Tato řada je jedinečná svým vysokým rozlišením a kompaktními pouzdry. Zesilovač je zabudován do vidlocového snímače. Předměty od Ø 0,3 mm je možnédetekovatpřihysterezinastavenémax.na0,1mm.Vidlicovésnímačejsoudostupnésesvětlostísnímacíoblastiod5mmdo220mm.Instalacizjednodušuje červené viditelné světlo. Vysoké rozlišení tohoto fotoelektrického snímače umožňuje velmi přesné snímání, např. pro správné vedení hran či okrajů, nebo při detekci malých předmětů.

Technické parametry

Objednací číslo GLS05 GLS10 GLS20 GLS30 GLS40 GLS50 GLS80 GLS100 GLS120 GLS180 GLS220Dosah detekce mm 5 10 20 30 40 50 80 100 120 180 220Nejmenší detekovatelné předměty mm

0,3 0,5 0,8

Opakovatelná přesnost mm

0,02 0,04 0,06 0,08

Hystereze mm 0,1 0,15 0,2Kmitočet Hz 3000 1500Odezva (max.) 0,2 ms 0,4 ms

Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-5 EMC89/336/EWG

Společné technické parametry

Funkce Vysílač/přijímačNapájecí napětí 10-30Vss±10%max.max.zvlnění10%,sochranouproti

přepólováníVlastní spotřeba 35 mA (max.)Výstup* PNP otevřený kolektor 200 mA, s ochranou proti zkratuSpínání světlo/tma Otočný spínačZdroj světla Červenéviditelnésvětlo(644nm)Indikace výstupu ČervenáLEDdiodaVýstražná signalizace ČervenáblikajícíLEDdioda(16Hz)Nastavení citlivosti PotenciometremTřída krytí IP65Materiál pouzdra ČernýeloxovanýhliníkProvozní teplota -10°Caž+60°CPřipojení KonektorM8,třípólovýsezávitem(objednáváse

samostatně)

* Výstup NPN na dotaz.

Zapojení

Hnědá

Černá

Modrá

Výstup

Page 104: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941102

GLS05 GLS10 GLS20 GLS30

GLS40 GLS50 GLS806040

4

44

4,5

4,5 8

3xØ4,3

124,5

69

GLS100 GLS120 GLS180 GLS220

20,0

5,0

80,022,0

84,0

54,0

4,0

120,0

100,0

4xØ4,3

Rozměry

Tloušťkavšechvidlicovýchsnímačůje10mm.

Objednací číslo Popis Výstup Výška snímané oblasti (dosah)

GLS05BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 5GLS10BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 10GLS20BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 20GLS30BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 30GLS40BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 40GLS50BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 50GLS80BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 80GLS100BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 100GLS120BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 120GLS180BPR Vidlicový fotoelektrický snímač PNP 180GLS220BPR Vidlicové fotoelektrické snímač PNP 220Výstup NPN na dotaz.

Page 105: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

103Tel.:241484940•Fax:241484941

Fotoelektrická závora s vysokým rozlišením• ”Šířka"detekce50,100a150mm• Pouzdrozávorymáhloubkuzástavbypouze14,5mm• Dokonalesehodíprodetekcidřevěnýchlištapod.• IP67SSC

Technické parametryObjednací číslo SSCT805 SSCT810 SSCT830 SSCT850Funkce Vysílač/přijímačDosah detekce 100-500mm 150-800mm 0,5-2,5 m 150-800mmNejmenší detekovatelné předměty(nikoli průhledné)

Ø12,5mm Ø11mm Ø13mm Ø17mm

Výška detekce 150mmZdroj světla InfračervenáLEDdioda(880nm)Počet světelných zdrojů

5 10

Napájecí napětí 12-24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon Vysílač:80mA,Přijímač:70mAOdezva 8msVýstup* PNP100mAmax.30VsssochranouprotizkratuFunkce Rozpínání (sepnutí na světlo)Signalizace LED diodou

Vysílač: Zelená LED dioda je indikátorem ovládacího napětí Přijímač: Zelená LED dioda je indikátorem ovládacího

napětí, oranžová LED dioda je indikátorem aktivovaného výstupu

Max. úroveň rušivého světla

5000 lux

Třída krytí IP67Provozní teplota -25 ºC až +55 ºCMateriál pouzdra Hliník/plastPřipojovací kabel Vysílač

2x0,3 mm², šedýRKKR, délka 3 m

Přijímač3x0,3 mm², černýRKK, délka 3 m

* Výstup NPN na dotaz.Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

InstalacePohled shora Pohled z boku

Přípustné posunutíA: ±30 mmB:±10mm

POZOR! Dávejte pozor, aby vysílač/přijímač byl instalovánnejméně10cmod lesklých ploch.

Jiné typy fotoelektrických závor na dotaz.

Princip detekceMetoda ”Radial Cross Ray”

Rozměry Zapojení

Přijímač Vysílač

Objednací číslo Popis Výška detekce Dosah VýstupSSCT805-PNP Fotoelektrická závora 50 mm 100-500mm PNPSSCT810-PNP Fotoelektrická závora 100mm 150-800mm PNPSSCT810-NPN Fotoelektrická závora 100mm 150-800mm NPNSSCT830-PNP Fotoelektrická závora 100mm 0,5-2,5 m PNPSSCT850-PNP Fotoelektrická závora 150mm 150-800mm PNPFotoelektrickázávoraSSnadotaz.Vizstrana111.

3m

L1 L222

6,5

15

14,5

34

100mm50 mm

Model L1 L2SSCT805 100 50SSCT810/830 150 100SSCT850 200 150

Vysílač Přijímač

Předmět

Lesklá plocha

ŠÍŘKA DETEKCE

Hnědá24Vss

ČernáVýstup

Modrá OV

Hnědá24Vss

Modrá OV

Page 106: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941104

Fotoelektrická závora ”Picking Sensor”

• Závorasjasněviditelnousignalizacíchybnéhovýběru• Výškadetekovanéoblasti100-375mm• VýstupPNPaNPNjevolitelný• Ochranaprotivzájemnémurušení

Oblast použití

Řadu SSPT tvoří fotoelektrické závory, které jsou určeny k tomu, aby sloužily jako pomůcka pro kontrolu pracovní operace, kdy pracovník provádějící montáž vybírá z beden či přepravek různé součásti. Zřetelně viditelnými LED diodami ukazuje fotoelektrická závora zeleným světlem místo, odkud má být příslušná součást odebrána. Při chybném výběru se rozsvítí červená LED kontrolka. Fotoelektrickou závoru je samozřejmě možné použít také pro jiné účely vyžadující širokou snímací oblast.

SSP

Technické parametryObjednací číslo SSPT205 SSPT210 SSPT213 SSPT216Funkce Vysílač/přijímačDosah detekce 2 mNejmenší detekovatelné předměty

Ø 35 mm (ne průhledné)

Výška detekce 100mm 225 mm 300 mm 375mmPočet světel. zdrojů 5 10 13 16Zdroj světla InfračervenáLEDdioda880nmNapájecí napětí 12-24Vss±10%,zvlněnímax.10%Příkon 130mA 140mA 150mA 155mAVýstup NPN/PNP volitelně, max. 50 mASpínání světlo/tma Volitelné Indikace provozu VolitelnáOdezvaStandard

Ochrana proti vzájemnému rušení

Signalizace LED diodouVysílač

Přijímač

Ovládací napětí aktivní: Zelená LED diodaIndikace provozu: Zelená LED dioda (dvě velké kontrolky).

Vyhovující detekce: Zelená LED, Nevyhovující detekce: Oranžová LED diodaSepnutínatmu:OranžováLEDdioda,Indikaceprovozu:ZelenáLEDdioda,Indikacechybnéhovýběru:ČervenáLEDdioda

Ochrana proti vzájemnému rušení

Pro dvě jednotky

Max. úroveň rušivého světla

10000lux

Třída krytí IP62Provozní teplota +10°Caž+50°CPřipojení* Kabel 2 m

*)NadotaztakéskonektoremM12jakokoncovkoukabelu.

Rozměry

Model N L1 L2SSPT205 100 130 140SSPT210 225 255 265SSPT213 300 330 340SSPT216 375 405 415

Sändare: Matningsspänning(Grön LED)Mottagare: Indikering ljusstråle bruten (Orange LED)

Mottagare: Indikering ljusstatus(Grön/Orange LED)

Ø 4,1 Kabel 2 m

Lock tillinställnings-switchar

L2 L1 N

5157

4xØ 4,5

18

32

SändareJobb indikering(Grön LED)

MottagareJobb indikering(Grön LED)

Fel indikering(Röd LED)

4

13

Zapojení

Vysílač Přijímač

Objednací číslo Popis Výška detekce Dosah detekce VýstupSSPT205 Fotoelektrická závora 100mm 2 m PNP/NPNSSPT210 Fotoelektrická závora 225 mm 2 m PNP/NPNSSPT213 Fotoelektrická závora 300 mm 2 m PNP/NPNSSPT216 Fotoelektrická závora 375mm 2 m PNP/NPN

Brun

Kabelfärg

Blå 0 V

Rosa Ingång jobbindikering

DC12~24 V

Job

Brun

SvartBlå

Rosa Ingångjobbindikering

Utgång

DC12~24 V

Kabelfärg

O V

Sepnutí na světlo: 35 ms Sepnutí na tmu: 25 ms

Sepnutí na světlo: 45 msSepnutínatmu:28ms

Sepnutínasvětlo:68msSepnutí na tmu: 42 msSepnutínasvětlo:84msSepnutí na tmu: 52 ms

Sepnutínasvětlo:70msSepnutí na tmu: 42 msSepnutínasvětlo:88msSepnutí na tmu: 54 ms

Sepnutínasvětlo:94msSepnutínatmu:58ms

Sepnutínasvětlo:116msSepnutínatmu:72ms

Víčko přepínačů nastavení

Ø4,1,Kabel2m

VysílačIndikace provozu (Zelená LED dioda)PřijímačIndikace provozu (Zelená LED dioda)Indikace poruchy (ČervenáLEDdioda)

Vysílač: Napájecí napětí (Zelená LED dioda)Přijímač: Indikace přerušení světelného paprsku(Oranžová LED dioda)

Přijímač: Indikace stavu světla(Zelená/Oranžová LED dioda)

Barva kabelu

Hnědáss12~24V

Barva kabelu

Hnědáss12~24V

Modrá 0 V Modrá 0 V

Růžová RůžováVstup indikace provozu

Vstup indikace provozu

Černávýstup

Page 107: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

105Tel.:241484940•Fax:241484941

Snímač s funkcí učení (Teach In) pro etikety a barevné značky.• Funkceučení(TeachIn)• Snímacíprostorvevidlicisnímače2mm• Odolnéskleněnéčočky• IP67MA

Oblast použití

Tatořadajevhodnáprosnímáníetiketnapásupapíru,barevnéznačkynaprůhlednépodložceakontroluvedeníhranaokrajů.ČervenáLEDdiodaje vhodná pro detekci etiket a kontrolu vedení hran nebo okrajů, zatímco ostatní barvy jsou vhodné pro detekci značek. Funkce učení (Teach In) usnadňujenačítáníalzejinavícpoužítiupohybujícíchseetiket.Čočkyjsouskleněné,ajsouprotoodolnějšíprotiopotřebenínežplastové.

Technické parametry

Objednací číslo MAU2R-PNP MAU2G-PNP MAU2B-PNP MAU2W-PNPZdroj světla ČervenáLED

dioda 660 nmZelená LED dioda

570nmModrá LED

dioda 450 nmBílá LED dioda

Funkce Vysílač/přijímačDosah detekce 2 mmOdezva 0,7msmax.Napájecí napětí 12až24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon 35 mAMin. velikost detekované značky

1mm

Přepínač světlo/tma Dvoupolohový spínačVýstup* PNP100mAmax.OchranaprotizkratuIndikace výstupu Oranžová LED dioda: Indikace stavu výstupu zelená, LED dioda: Stabilní

signálNastavení citlivosti Funkce učení (Teach In)Max. úroveň rušivého světla

5000 lux

Provozní teplota -25 °C až +55 °CMateriál Pouzdro z plastu ABS, čočka skleněnáTřída krytí IP67Připojovací kabel 4x0,2 mm , o délce 3 m

Nastavení

Automatické nastavení nepohybující se značky1 Přesvědčte se, že značka

není na místě, kde má být snímána, a stiskněte tlačítko SET.Zelená LED dioda začne blikat a signalizuje tak, že data jsou uložena.

2 U m í s t ě t e z n a č k u d o příslušné polohy ve vidlici fotoelektrického snímače. Stiskněte tlačítko SET. Zelená LED trvale svítí. Načtení je dokončeno.

A u t o m a t i c k é n a s t a v e n í pohybující se značky Tento posup je vhodný pro načtení barevných značek při vysoké rychlosti.1 Držte tlačítko SET stisknuté.

Zelená LED dioda začne velmi rychle blikat a signalizuje tak, že snímač je připraven k načtení dat.

2 Nechte značky procházet vidlicí čidla. Jakmile začne zelená LED dioda pomalu blikat, je načtení dokončeno a stisk tlačítka SET můžete uvolnit.

*) Výstup NPN na dotaz.

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

Rozměry

Příklady použitíDetekce etiket, nebo kontrola vedení hran a okrajů

Zapojení

Objednací číslo Popis VýstupMAU2R-PNP Vidlicový fotoelektrický snímač, funkce učení (Teach In), červená LED dioda PNPMAU2G-PNP Vidlicové fotoelektrické snímač, funkce učení (Teach In), zelená LED dioda PNPMAU2B-PNP Vidlicové fotoelektrické snímač, funkce učení (Teach In), modrá LED dioda PNPMAU2W-PNP Vidlicové fotoelektrické snímač, funkce učení (Teach In), bílá LED dioda PNP

Osa

Výstup

Hnědá

Černá

Modrá

Růžová

Page 108: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941106

MSS30W

Snímač s bílým světlem pro detekci barevných značek• BíláLEDdioda• Rychláodezva30µs• Robustníkovovépouzdro• IP66

Oblast použití

MSS30W je fotoelektrický snímač s bílou LED diodou určený pro detekci různých barev a odstínů. Výhodou bílého světla je, že fotoelektrický snímač pracuje s jednotlivými barvami jako se stupnicí odstínů šedi. Lze se tak vyhnout nevýhodě existující např. u červené LED diody, která obtížně detekuje rozdíl mezi červenou a bílou. Tento fotoelektrický snímač se snadno nastavuje osmiotáčkovým potenciometrem a má jak výstup PNP, tak výstup NPN. Díky robustnímu kovovému pouzdru spolehlivě funguje ve velmi náročných podmínkách.

Technické parametry

Typ MSS30WFunkce Difúzní detekce (konvergentní)Dosah detekce 30 mm ±2 mm Velikost světelného bodu 1x3mmNejmenší rozměr detekovatelných předmětů

0,5 mm (černá značka na bílém pozadí)

Napájecí napětí 12až24Vss±10%max.zvlnění10%

Vlastní spotřeba 40 mA max. Výstup PNP/NPN (2 výstupy)

max.100mA/Výst.Spínání světlo/tma Volitelné spínačemOdezva 30µsZdroj světla Bílá LED diodaSignalizace LED diodou Oranžová LED dioda: Indikace

výstupu Zelená LED dioda: Stabilní

signálNastavení citlivosti Osmiotáčkovým

potenciometremTřída krytí IP66Materiál pouzdra Pouzdro: Zinek odlévaný

do formy Víčko: ABS

Čočka:PolykarbonátMax. úroveň rušivého světla

5000 lux

Připojení Kabel 2 m

Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-2

Provedení

Rozměry Zapojení

2055

25

Ø4,5Kabel

26

2-M4

1x3mm14

104555

5

37.5

Objednací číslo Popis Dosah VýstupMSS30W Difúzní detekce barevných značek, bílá LED dioda 30 mm PNP/NPN

D.ON L.ON

SENS.

MAX.MIN.

MS-S30W

TAKEX

Indikace výstupuOranžová LED dioda

Indikace stabilní úrovně signáluZelená LED dioda

Spínání světlo/tma

Nastavení citlivosti Osmiotáčkový potenciometr

Stupnice

Optická osa

Světelný bod1x3 mm

Kabel Ø 4,5

Hnědá12až24V

Bílá výstup PNPČernávýstupNPN

Modrá 0V

Page 109: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

107Tel.:241484940•Fax:241484941

CS-D3

Snímač rozlišující barvy

• Funkceučení(TeachIn)• Můžeuložitdopaměti3různébarvy.• FunkceMix

Oblast použití

Zesilovač má funkci učení (Teach In) pro jednoduché nastavení. Je možná nastavit 3 různé barvy a uložit je do zesilovače, aby bylo možné barvu rychle změnit. Funkce Mix umožňuje načtení několika barev pro jeden kanál, pokud je požadována detekce předmětu, který se skládá z několika odstínů. Externí funkce učení (Teach In) umožňuje provést nastavení např. z PLC nebo tlačítka. Tyto sestavy optických vláken jsou dostupné ve dvou velikostech podle požadovaného dosahu pro detekci snímaného předmětu a požadované velikosti světelného bodu.

Technické parametryObjednací číslo CS-D3-PNPMetoda detekce Měření spektra RGBDosah detekce Viz níže uvedená optická vlákna.Napájecí napětí 12až24Vss±10%max.zvlnění10%Příkon max.1,6WOdezva Režim Normal mode(NML)* ms max. režim Average mode (AVE) 5 ms max.Nastavení Automatické (AUT)/Manuální (MAN.)/Mix. (MIX.)Časová funkce Volitelnézpoždění50ms.Žádnézpoždění(NON)/Časovézpoždění(OFD)Zdroj světla Červená/Zelená/ModráLEDdiodaVýstup* PNP100mAmax.sochranouprotizkratuTřída krytí IP65Provozní teplota -10°Caž+55°C

Sestava optického vláknaObjednací číslo CS-DF10 CS-DF30Dosah detekce 13mm(10-16mm) 33mm(28-38mm)Délka vlákna 2 m, lze zkrátitPrůměr bodu max. 3 mm (průměr) max. 5 mm (průměr)Rádius ohybu 25RTřída krytí IP54 (vodotěsná optika)Max. úroveň rušivého světla

5000lux(žárovka),10000lux(slunečnísvětlo)

Provozní teplota -25 °C až +55 °C

*) Výstup NPN na dotaz. Elektromagnetická kompatibilita EN50081-1EMC 89/336/EEC EN50082-1

RozměryZesilovač model CS-D3 Sestava optického vlákna model CS-DF10

7,4

11,8

11,6

14

26 15

68 9,54,2

916,2

367,2

20

4,5 6,5

26 14

2-Ø4,5hål

33,713 2000

15,5 12

2428

11,2

Ø2,2

Sestava optického vlákna model CS-DF3041,933 2000

16 15

32,9

36,4 Ø2,2

15,8

Zapojení

Barva kabeluHnědá +12až24VssČerná Výstupní signálModrá -Růžová Externí načítání

Hnědá

VýstupČerná

Růžová

Modrá 0V

Kabel o Ø 4,5

Otvor 2-Ø4,5

Oválný otvor 2-Ø 4,5x6,5

2-M3 Upevňovací šroub

Dosah detekce

2-M3 Upevňovací šroub

VysílačČervená

VysílačČervená

Přijímač Modrá

Přijímač Modrá

OptickýkabelØ1,5

OptickýkabelØ1,5

Page 110: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941108

Provedení

1

2 3

4

5

67

8

910 11

1 RUN(ŽlutáLED) Svítí při indikaci napájecího napětíBliká při načítání

2 OP (Oranžová LED)

Svítí při indikaci výstupního signáluBliká při načítání s využitím funkce Mix

3 STB (zelená LED) Svítí při vyhovující detekci4 EER (červená

LED) Svítí při neúspěšném načtení. Bliká při výskytu problémů se sestavou optického vlákna

5 BANK Přepínač pro volbu jedné ze tří uložených hodnot6 TOLERANCE Hodnotatolerance

Přesnostsenastavujenastupnici1-9.Vysokéčíslo znamená menší přesnost.

MIX V této poloze se nastavuje načítání s využitím funkce Mix

7 NML Normální detekce AVE Detekce středních (průměrných) hodnot

8 C+Y Detekuje se základní barva a lesk

COL Detekují se poměry mezi základními barvami

9 AUT Funkce automatického učení (Auto Teach In)

MAN Manuální funkce učení10 OFD Zpožděný odpad 50 ms

NON Zpožděný odpad není aktivován

11 SET Funkce učení - načítání

Základní postupPři načítání např. proti červené barvě se určuje max./min. hodnota tolerance proti standardní barvě nastavenou hodnotou funkce TOLERANCE(1-9).Fotoelektrický snímač indikuje výstupním signálem, zda množství přijímaného světla je v oblasti Max.-Min. tří barev (červená, zelená a modrá) Nastavení(Přednačítánímzapnětejednotkuapočkejte1-10minut.)

Doporučené nastavení přepínačůV této tabulce jsou uvedena doporučená základní nastavení přepínačů. Zvolte základní nastavení podle způsobu použití.

Rychlá odezva Rychlá odezva/ střední úroveň přesnosti Střední úroveň přesnosti

Vysoká přesnost

NML NML AVE AVECOL C+Y COL C+YMAN MAN MAN MANNON NON NON NON

Hodnota1naovladačiTOLERANCEznamenájemnénastavení,hodnota9jehrubénastavení.Přinačítánínastavtenejdřívehodnotu3-4.Manuální funkce učení (Teach In)1 Zvolte, do jakého bloku paměti (poloha

přepínačeBANK1-3)majíbýtnačtenádatauložena.

2 Nastavte funkci TOLERANCE na požadovanou hodnotu a přepínač AUT/MAN nastavte do polohy MAN.

3 Zaměřte světelný bod na barvu předmětu, která má být snímána.

4 Krátce stiskněte tlačítko SET. Načtení je dokončeno.

Funkce učení mix (Mix Teach In)Nastavení Mix se používá u barvy nanesené v nepravidelných skvrnách.

1 Zvolte,dojakéhoblokupaměti(polohapřepínačeBANK1-3)majíbýtnačtená data uložena.

2 Nastavte funkci TOLERANCE do polohy MIX. Nastavte přepínač AUT/MAN do polohy MAN.

3 OP Oranžová LED dioda bliká a signalizuje tak, že jednotka je připravena k načtení dat funkcí MIX.

4 Zaměřte světelný bod na barvu předmětu, která má být detekována. Stiskněte jednou tlačítko SET pro načtení dat.

5 Uvolněte stisk tlačítka SET, a přejděte tak zpět do polohy pro načítání (3).6 Umístěte nový předmět pod světelný bod a opakujte krok 4.7 Opakujte kroky 5 a 6.8 Otáčením ovladače nastavte funkci TOLERANCE na požadovanou

hodnotu bez polohy MIX. Načtení je dokončeno.

Funkce automatického učení (Auto Teach In)Automatické nastavení se používá u pohybujícího se předmětu.1 Zvolte, do jakého bloku paměti (poloha

přepínačeBANK1-3)majíbýtnačtenádata uložena.

2 Nastavte funkci TOLERANCE na požadovanou hodnotu a přepínač AUT/MAN nastavte do polohy AUT.

3 Přesvědčte se, že předmět není ve světelném paprsku, stiskněte tlačítko SET a držte jej stisknuté.

4 Držte tlačítko SET stále stisknuté a počkejte, až bude průchod detekovaného předmětu dokončen.

5 V okamžiku, kdy je průchod snímaného předmětu dokončen, stisk tlačítka SET uvolněte. Načtení je dokončeno.

Objednací číslo Popis Výstup/Dosah detekceCS-D3-PNP Fotoelektrický snímač rozlišující barvy, zesilovač PNP*CS-DF30 Optické vlákno k fotoelektrickému snímači s rozlišením barev 30 mmCS-DF10 Optické vlákno k fotoelektrickému snímači s rozlišením barev 10mm

* Výstup NPN na dotaz.

BíláČervená

ČernáOblast tolerance

Max.

Max.

Max.

Min.

Min.

Min.

Základní barva

Základní barva

Základní barva

Shodná oblast

Výstup ON (zapnuto)

OFF (vypnuto)

Úroveňmod

rého

sv

ětla

Úroveňzelené

ho

svět

laÚroveňče

rven

ého

svět

la

”MAN”

Tlačítko SET

Požadovaná hodnota bez funkce ”mix”

Zvolte blok paměti

Bliká při načítání

”AUT”

Tlačítko SET

Požadovaná hodnota bez funkce ”mix”

Zvolte blok paměti

Bliká při načítání

Tlačítko SET

Úroveňpřijímaného světla Předmět1

Předmět1

Předmět 2

Předmět 2

Předmět 3

Předmět 3Nastavení

ON

OFF

Max. střední (průměrná) hodnota

Min. střední (průměrná) hodnota

Max. hodnota

Min. hodnota

Page 111: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

109Tel.:241484940•Fax:241484941

PříslušenstvíOchranný kryt Pro modely DLS a NE

Objednací čísloACB012

Ochranný kryt Pro modely DLS a NE

Objednací čísloACB013

Ochranný kryt Pro modely G Střední velikost, GN/DN, DLS3/5 a GA

Objednací čísloGMSB1 (kabel)GMSB1J (konektor)

Ochranný kryt Pro modely G Střední velikost, GN/DN, DLS3/5 a GA

Objednací čísloGMTB1

Ochranný kryt Pro odrazku K7aK71

Objednací čísloGK7B

Držák (průchodka) Sensofix řada 10

26,6

7023

Objednací číslo150326

Pro laserový fotoelektrický snímačřada14

Držák (průchodka) Sensofix řada 12

86

21

35

Objednací číslo150328

Pro laserový fotoelektrický snímačřada12

Držák (průchodka) Sensofix řada 14

93

24

14

Objednací číslo149011

Pro laserový fotoelektrický snímačřada14

Držák (průchodka) Sensofix řada 18 Pro válcové snímačeM18

Objednací číslo151658

Držák pro montáž válcových snímačů Pro válcové snímače

Objednací čísloTP30

Ø 5 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14

Ø18 Ø 30

Page 112: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941110

OdrazkyOdrazka Ø 60

Obj. č. K2Součástí balení při nákupu modelu GR2MS.

Odrazka Ø 83

Obj. č. R65

Odrazka 57x114

Obj. č. K6

Odrazka 60x40

Součástí balení při nákupu modelů: GAM3R, CXM2RD, NAM7R-PG,NAM7RF-PG,JRM3R,JNRM3R,JRM3RF,NEM5RDa NEM5RD-DC.

Obj. č. K7

Odrazka 42,5x23

Součástí balení při nákupu modelů: GNM2RS a GMR2RS.

Obj. č. K71

Odrazka 180x40

Obj. č. R180x40

Odrazná páska šířka 75 mm

Obj. č. R75xDMMetráž Objednávejtepožadovanoudélku.Min.délka100mm.

Odrazka 25x15 pro laserové fotoelektrické snímače

15

25

Obj. č. FTDR010D020

Odrazka 20x20 pro laserové fotoelektrické snímače

20

20

Obj. č. FTDF020F020

Odrazka 60x81

Obj. č. K77

Page 113: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

111Tel.:241484940•Fax:241484941

Další sortiment

POZOR! Výše uvedené výrobky nejsou skladem.

GT2SWS Vysílač/přijímač pro detekci hladiny vody CSR10 Fotoelektrický snímač rozlišující barvy

• Vlnovádélkasvětlajeabsorbovánamolekulamivody• Vhodnéprodetekcivevodováhách• IP67• DostupnétakétakozesilovačoptickéhovláknaF70AWS

• Detekujerůznébarvypřijímanéhosvětla• Funkceučení(TeachIn),iproexternísignál• Širokýsortimentvhodnýchoptickýchvláken• Vyžadujeexternísvětlo

SS20 Kompaktní fotoelektrická závora FU901BC Bezdotykový snímač hladiny kapalin

• Provýškudetekceod140mmdo940mm• Dosahdetekce7m,nejmenšídetekovatelnépředmětyoØ32mm• Spolehliváfunkce,připřerušeníkabelusegenerujerozpínacísignál• IP66

• InstalujesenaprůhlednétrubkyoØ6-26mm (max. tloušťka stěny 3 mm)• Detekujeprůhlednékapaliny,čistýolejatd.• Funkcejenmáloovlivněnavýskytemvzduchovýchbublin• ProzesilovačeF70,F71,F10aF2

Page 114: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941112

LRD2100 Detekce etiket, včetně průhlednýchLRD6110 Detekce etiket, včetně kovových

PFR03S-NPN Teflonový fotoelektrický snímač

• Plněautomatickénastavení• Detekujevšechnytypyetiket,včetněkovových(LRD6110)• Detekujedělicíspárymezietiketami• Dokážespočítat50000etiketzaminutu

• Velmiodolnéprotiagresivnímuchemickémuprostředí• Čidlojemožnépoužítvmnohaaplikacíchitam,kdedříve nebylo možné fotoelektrický snímač instalovat• Jedostupnéjakosnímačsdifúznídetekcíajakovysílač/přijímač

POZOR! Výše uvedené výrobky nejsou skladem.

Page 115: Komponenty pro elektrické stroje

Fotoelektrické snímače

113Tel.:241484940•Fax:241484941

N7300 změní NPN na PNPNP7398 změní PNP na NPN

Fotoelektrické snímače GR

• Kompaktní• ProvšechnyPNP/NPNsnímače12-24Vss• Max.zátěž100mA• Rychláodezva>10µs

• Detekujíbarevnéznačeníčervenýmnebozelenýmviditelnýmsvětlem• IP67• Dosahdetekce:12mm±2mmGR12GPNP20-70MMGR40R-NPN20-100MMGR100R-PNP

POZOR! Výše uvedené výrobky nejsou skladem.

Page 116: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

114

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídlovTuríně,Itálie• Společnostzaloženavroce1973• www.selet.it

Page 117: Komponenty pro elektrické stroje

115

www.oem-automatic.cz

Indukční snímače

Zásadyindukčnídetekce str.116

Charakt.křivkydetekce,montážapojmy str.117

Značeníindukčníchsnímačů str.121

KonektorySelet str.123

Ind.snímačeø4,ø6,ø6.5,M5,M6aM8 str.124

IndukčnísnímačeM12 str.126

IndukčnísnímačeM18 str.128

IndukčnísnímačeM30 str.130

Speciální indukční snímače str.132In

dukč

nísn

ímač

e

Page 118: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941116

Hystereze H: vzdálenost mezi bodem, kdy je blížící se terč detekován a bodem, kdy vzdalující se terč přestane být detekován.

Metoda měření dosahu: podle normy EN 50010

Přiblížení z čela a přiblížení ze strany:

Elektrické charakteristiky:

Funkce „normálně otevřený“ (NO): odpovídá snímači, jehož výstup je při detekci terče v sepnutém stavu.

Funkce „normálně zavřený“ (NC): odpovídá snímači, jehož výstup je při detekci terče v rozepnutém stavu.

Znázornění obvodu

Úbytek napětí Ud: úbytek napětí na výstupu snímače v sepnutém stavu při průchodu proudu Ia.

Zatěžovací proud Ia: maximální hodnota proudu, který smí trvale procházet výstupem snímače v sepnutém stavu.

Zbytkový proud Ir: maximální hodnota proudu, který prochází výstupem snímače v rozepnutém stavu.

Minimální provozní proud Im: minimální hodnota proudu potřebná k udržení snímače v sepnutém stavu.

Frekvence spínání F: maximální počet změn stavu snímače za časovou jednotku. Měření se provádí podle normy EN50010jakukazujenásledujícíobrázek.

Zásady indukční detekce

Princip činnosti : Aktivním prvkem indukčního snímače je cívka navinutá na feritovém jádru (polovina feritového hrníčku). Vf střídavý proud generovaný oscilátorem protéká cívkou a vytváří v jejím okolí magnetické pole. Jestliže umístníme do tohoto pole předmět z elektricky vodivého materiálu, jsou v něm indu-kovány vířivé proudy. Změna pole vlivem vířivých proudů působí zpětně na cívku tak, že změní její impedanci. Tato změna je vyhodnocena elektro-nikou senzoru a po následném zesílení převedena na výstupní signál.

Funkční charakteristiky:

Jako měřící clonka je předepsána čtvercová destička z konstrukční oceli(St37),silná1mm.Délkahranyclonkyzávisínajmenovitéspínacívzdálenosti Sn a je rovna 3Sn, jestliže je tato hodnota větší než průměr snímače. Jinak má hrana velikost průměru.

Dosah S: vzdálenost ve které dojde, při postupném přibližování terče, ke změně stavu výstupu.

Jmenovitý dosah Sn: charakter. hodnota použitá při označení snímače.

Skutečný dosah Sr: dosah zaručený při jmenovitém napájecím napětí a při teplotě okolí 20 °C. Od Sn se smí odchýlit maximálně o ± 10%.

0,9Sn<Sr<1,1Sn

Použitelný dosah Su: dosah zaručený v celém rozsahu napájecího napětí a okolní teploty. Od Sr se smí odchýlit maximálně o ± 10%.

0,9Sr<Su<1,1Sr 0,81Sn<Su<1,21Sn

Funkční dosah Sa: vzdálenost, ve které je snímač, za předpokladu dodržení provozních podm. bezpečně aktivován.

0<Sa<0,81Sn

Opakovatelná přesnost R:jedefinovánajakopřesnostminimálnědvou měřenívčasovémúseku8hodin,přiteplotěokolí 15-30°C a napětí jmenovité hodnoty (obvykle max.2%).

Kovovýpředmět

Oscilátor Demodulátor Zesilovač Zátěž

K RZDOC

Terč

Sumax.+H

Sumin.+H

Srmin.+H

Sn+H

Srmax.+HSu max.

Su min.

Sr min.

Sn

Sr max.

Snímací hlava Indukční snímač

Sa Funkce zaručena

Přib

lížen

í

Vzd

alov

ání

H

Snímač

Skutečný dosahSnímacístranaH

Čelnípřiblížení:terč ustředěný na referenční osu

Přiblížení ze strany : terč kolmo na referenční osu

NO

NC

Snímač

2 mm

m

Rotace

0,5x

Sn

Standardníměřící clonka

Ozubené koloz nevodivého materiálu

øm

Page 119: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

117Tel.:241484940•Fax:241484941

Charakteristické křivky detekce - válcové typy CENELEC

Zapuštěná verze Nezapuštěná verze

__ Detekční křivka přiblížení __ Detekční křivka přiblížení --- Detekční křivka vzdalování --- Detekční křivka vzdalování

__ Detekční křivka přiblížení __ Detekční křivka přiblížení --- Detekční křivka vzdalování --- Detekční křivka vzdalování

Zapuštěné typy indukčních čidel Nezapuštěné typy indukčních čidel

PoznámkaPři detekci jiných materiálů než oceli je nutné vzít v úvahu následující opravný koeficient jmenovitého dosahu.

ø4

M5

ø6,5

M8

X

Y

X (mm) X (mm)

Y (mm) X

Y3

2

1

Dosah Sn

ø6,5 a M8

ø4 a M5

0 1 2 3 4-1-2-3-4

M12

M18

M30

X

Y

X (mm) X (mm)

Y (mm) X

Y15

10

5

Dosah Sn

M18

M12

15107,552,50-2,5-5-7,5-10-15

M30

X

Y

X (mm) X (mm)

Y (mm) X

Y3

2

1

Dosah Sn

ø6,5 a M8

0 1 2 3 4-1-2-3-4

ø6,5

M8

M12

M18

M30

X

Y

X (mm) X (mm)

Y (mm)

X

Y

15

10

5

Dosah Sn

M18

M12

15107,552,50-2,5-5-7,5-10-15

M30

mmClonkaocelSt37

rozměry (mm)Jmenovitý dosah

Sm (mm)

ø 4 5x5x1 0až0,8

M5 5x5x1 0až0,8

ø 6,5 8x8x1 0až1,5

M8 8x8x1 0až1,5

M12 12x12x1 0 až 2

M18 18x18x1 0 až 5

M30 30x30x1 0až10

mmClonkaocelSt37

rozměry (mm)Jmenovitý dosah

Sm (mm)

ø 6,5 8x8x1 0 až 2,5

M8 8x8x1 0 až 2,5

M12 12x12x1 0 až 4

M18 18x18x1 0až8

M30 30x30x1 0až15

Materiál Opravnýkoeficient

OcelST37 1,00

Nerez ocel 0,85

Mosaz 0,40

Hliník 0,35

Měď 0,30

Page 120: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941118

Schema připojení

3 vodičové, ss napájení 2 vodičové, st napájení

verze PNP zaměnitelná polarita

Výstup PNP: zátěž připojena k (-) Zátěž může být připojena se kterémukoli vývodu

verze NPN

Výstup NPN: zátěž připojena k (+)

Pokyny pro montáž

„Zapuštěné“ typy indukčních snímačů nejsou ovlivněny okolním kovem. „Nezapuštěné“ typy indukčních snímačů nesmí mít aktivní oblast Při montáži dvou indukčních snímačů vedle sebe musí být dodržena mini- zapuštěnou v kovu. Při montáži dvou indukčních snímačů vedle sebe mální vzdálenost větší než 2d1. musí být dodržena minimální vzdálenost větší než 3d1. Následující obrázkyznázorňujímontáždooceliSt37anižbydošlokomezení funkčních vlastností.

Čelnístranasnímacíhlavysnímačenesmíbýtpodúrovníkovovéplochy. Tam,kdejsoumontoványdvaindukčnísnímačeprotisoběmusímezičelnímistranamisnímačůzůstatprostor10xSn.

Sn: jmenovitý dosah d1: průměr indukčního snímače

~

~

Z1

R

SCR(Modrá) St napájení

(Hnědá)Stnapájení

Zátěž

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

Z1Z2

DR

T

Zátěž

(Černá) výstup

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

Z1Z2

DR

TZátěž

(Černá) výstup

ød1

>3 SnKovVolnýprostor

Kov

Snímač

Testovacíterč

_

ød1 ød1

>2 d1_

ød1

KovVolnýprostor

Testovací terč

Kov

Snímač

>2 Sn_

>3 Sn_

>3 d1_

ød1 ød1

2 Sn

>3 d1_

Page 121: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

119Tel.:241484940•Fax:241484941

Pokyny pro mechanickou montáž

Ochrana:

Chránit kabel proti ostrým předmětům a vysokým teplotám. Nevyvíjet tažnou sílu na kabel větší než 50 N. Snímač není odolný proti mechanickým rázům. Nepoužívat snímače v silně korozivním prostředí (v blízkosti kyselin, teplotních a radiačních zdrojů, atd.). Pokud se používá plastový snímač v chemickém prostředí, doporučujeme ověřit jeho odolnost na dané chemikálie.

Doporučení pro elektrické připojení

Napájení:

Uvedený příklad znázorňuje zapojení ss zdroje pro napájení snímače bez použití stabilizátoru napětí. Pro filtraci usměr- něnéhonapětíasníženízvlněnípod±10%jmenovitéhonapětí je použit kondenzátor C. Napětí na sekundárním vinutí transformátorubymělobýtasio30%nižšínežjemaximální povolené napětí použitého snímače. Například pro 24 Vss je totomaximálnínapětíokolo17Vst.

Připojení:

Délkupřipojovacíhovedeníomezitna100m,vzájemnákapacita vodičůbynemělabýtvyššínež0,1μF.Zajistitoddělenísilových kabelů od kabelů použitých pro snímač.

Připojení více než jednoho snímače:

Sériové propojení:

Zapojení v sérii je možné: - pro správnou funkci je třeba zajistit, aby napětí na svorkách rozepnutého snímače bylo rovno minimálnímu napájecímu napětí a nebo bylo vyšší - v sepnutém stavu ověřit, zda napětí je dostatečně veliké k aktivaci zátěže

Při sériovém zapojení snímačů je třeba vzít v úvahu celkový úbytek napětí jednotlivých snímačů a zajistit, aby výsledné napětí bylo dostatečné pro aktivaci zátěže.

Poznámka:snímač1přenášíveškerýproudprododatečné snímače.

!

Napájecínapětí C

+

-

Kovovátrubka

Silový kabel

ZátěžModrá

Snímač1

Snímač x

HnědáModrá

Hnědá

~

~

Snímač1

Snímač x

Snímač 2

(+)

(-)

Hnědá

Černá

Modrá

Hnědá

Černá

Modrá

HnědáModrá

Černá

Zátěž

Dvouvodičovésnímačestřídavé

Třívodičovésnímače

stejnosměrné

Page 122: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941120

Paralelní propojení:

U tohoto zapojení je třeba vzít v úvahu celkový zbytkový proud, jehož součet musí být menší než minimální proud pro aktivaci zátěže.

Paralelní řazení dvouvodičových snímačů je možné pouze podmíněně. První aktivovaný senzor sepne bez problémů, ale tím zároveň blokuje zbylé snímače, které i když mají snímaný předmět ve funkčním dosahu, nemají potřebné napájecí napětí. Teprve po rozepnutí prvního snímače se objeví napětí na druhém aktivovaném snímači a ten potom sepne. K sepnutí dojde opožděně, protože žádný spínač nezačne po zapnutí pracovat okamžitě,alesezpožděním(typicky80ms).Opožděnésepnutí může vyvolat krátkodobé odpojení zátěže.

Poznámka: Při spínání indukčních zátěží pro 230 Vst je nutná ochrana proti napěťovým špičkám varistorem nebo RC členem připojeným paralelně k zátěži.

U tohoto zapojení je možné třívodičové snímače bez problémů propojit.

Příklady aplikací:

Počítání kusů Rozlišení výrobků Detekce kovu

Detekce šroubu Detekce zlomeného vrtáku Kontrola otáček

Umístnění součástek Kontrola stisku ruky robota

Snímač1 Snímač xHnědá Hnědá

ModráModrá

Zátěž

Snímač1 Snímač xHnědá Hnědá

ModráModrá

Zátěž

Černá Černá

Vibrační zásobník

Alarm

Špatnýkus

Kontrolní jednotka

Dělička

Plastová destička s kovovým drátkem

Šroub Kontrolní jednotka

Dvouvodičovésnímačestřídavé

Třívodičovésnímače

stejnosměrné

Page 123: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

121Tel.:241484940•Fax:241484941

Značení indukčních snímačů firmy Selet

TYP

A NAMURB ss napájeníC st napájeníMA miniaturní bez zesilovačeMB miniaturní ss napájení se zesilovačem

SKUPINA

01 Standard Cenelec (kovový obal)01Q Kvádrový01Q0 Kvádrový s otočnou hlavou01QM Kvádrový v kovovém provedení01CF Kvádrový miniaturní01F Vidlicový01AN Kruhový obručový02 Zkrácená verze03 Dlouhý dosah Cenelec03Q Kvádrový s dlouhým dosahem04 Zkrácená verze, dlouhý dosah05 PNP-NPN06 Vysoké krytí07 Zkrácená verze, vysoké krytí08 Dvouvodič se zesilovačem

09 10až50Vss10 10až60Vss11 05až12Vss12 Push-Pull 13 Kovový, hladký bez závitu14 Plastový obal15 Pro agresivní prostředí (teflon)16 Provysokéteploty(do100oC)17 Pro nízké teploty (do -40 oC)18 Plastový dvouvodič19 Teflonový dvouvodič20 Plastový, hladký bez závitu50 S analogovým výstupem50Q Kvádrový s analogovým výstupemCR Pro kontrolu otáček (rychlosti)

MONTÁŽ_ ZapuštěnýE Nezapuštěný

VELIKOST

ø válcového snímače neborozměry u ostatních typů snímačů

Jmenovitý dosah Sn

TECHNOLOGIE

P PNP verze A 20-230 VstN NPN verze _ 2-vodič ss

B O N8 18 GE 01

VÝSTUP

O Norm. otevřenýC Norm. zavřenýSC Volitelný

DOPLŇKY

PŘIPOJENÍ

G Standard s 2 m kabelem P Kabel s fastonyN Kabel 2 m s manžetou _ S konektorem

DOSAH

Page 124: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941122

Schemata zapojení indukčních snímačů

PNP - 3 vodič NPN - 3 vodič

PNP - 4 vodič NPN - 4 vodič

2 - vodič st Namur - 2 vodič

Analogové zapojení - napěťový výstup Analogové zapojení - proudový výstup

Zapojení konektorových výstupů na snímačíchKonektor V6 Konektor C5

1-Hnědá(+) 1-Hnědá(+) 2 - Bílá (NC výstup)3 - Modrá (-) 3 - Modrá (-) 4-Černá(NOvýstup) 4-Černá(NOvýstup)

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

Z1Z2

DR

T

Zátěž

(Černá) výstup

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

Z1Z2

DR

TZátěž

(Černá) výstup

~

~

Z1

R

SCR(Modrá) St napájení

(Hnědá)Stnapájení

Zátěž

(+)

(-)

(Bílá)

R=4,7kΩ(12V)

(Černá)

Zátěž R

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

R≤1kΩ

(Černá) výstup

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

R≥100kΩ

(Černá) výstup

1+ 3

4 OUT

-

1+

3 -

OUTOUT 42

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

Z1Z2

DR1

T1

Zátěž

(Černá) výstup

R2

R3

T2 Z3(Bílá) výstup

Zátěž

(+)

(-)

(Hnědá)+V

(Modrá) 0V

Z1

DR1

T1

Zátěž

(Černá) výstup

R3

R2

Z3T2

Zátěž

(Bílá) výstup

Z2

Page 125: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

123Tel.:241484940•Fax:241484941

Schemata zapojení indukčních snímačů

PNP - 3 vodič NPN - 3 vodič

PNP - 4 vodič NPN - 4 vodič

2 - vodič st Namur - 2 vodič

Analogové zapojení - napěťový výstup Analogové zapojení - proudový výstup

Zapojení konektorových výstupů na snímačíchKonektor V6 Konektor C5

1-Hnědá(+) 1-Hnědá(+) 2 - Bílá (NC výstup)3 - Modrá (-) 3 - Modrá (-) 4-Černá(NOvýstup) 4-Černá(NOvýstup)

Schema zapojení V6 V8 L7aC7 L9aC9

C3 C4 C5

+ /

- /

OUT

Hnědá

Černá

Modrá

(1)

(4)

(3)

1+3

4 OUT

-

+

OUT

-

OUT

Hnědá

Bílá

Modrá

Černá

(1)

(4)

(3)

(2)

1+3 -

OUT OUT24 + /

- /

OUT

Hnědá

Černá

Modrá

1+ 3-

OUT4

(1)

(4)

(3)

+

OUT

-

OUT

Hnědá

Bílá

Modrá

Černá

1+ 3-

OUT

2 OUT

4

(1)

(2)

(4)

(3)

+ /

- /

OUT

OUT

(1)

(2)

(3)

(4)

1 23

4

+ /

- /

OUT

OUT

(1)

(2)

(3)

(4) 4

3

1 2

+

OUT

-

OUT

(1)

(2)

(3)

(4)

1+ 3 -

OUT

OUT

4

2

ø9

27,5 24

ø98,5

M8x1 45

79

M12x1

40

M12

x1

9

23,625,2

15,5

ø15

2715

27

ø22

55

44

386

9

ø20

6 9

ø20

36

38

Konektory firmy Selet

Tvar konektoru Přímý Úhlový Přímý ÚhlovýObjednací číslo Typ připojení V6 V6 C5 C5 3 vodiče délka kabelu 2 m - - L70200 C70200 délka kabelu 5 m V60500-KFL V70500-KFL L70500 C70500 délka kabelu 10 m V61000-KFL V71000-KFL L71000 C71000Typ připojení V8 V8 C5 C5 4 vodiče délka kabelu 2 m - - L90200 C90200 délka kabelu 5 m V80500-KFL V90500-KFL L90500 C90500 délka kabelu 10 m V81000-KFL V91000-KFL L91000 C91000 Jmenovitý proud/napětí 4 A / 60 V 4 A / 60 V 4 A / 60 V 4 A / 60 VTřída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Provozní teplota -20až+70°C -20až+70°C -20až+70°C -20až+70°C

Tvar konektoru Úhlový Úhlový Přímý ÚhlovýObjednací číslo Typ připojení C3 C4 C5 C5 3 nebo 4 vodiče bez kabelu C30000 C40000 C60000 C50000Jmenovitý proud/napětí 10A/250V 10A/250V 4A/250V 4A/250VTřída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Provozní teplota -25až+80°C -25až+80°C -25až+80°C -25až+80°C

Page 126: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941124

26

ø4

LED

ø32000

28

ø6

LED

ø32000

26

ø32000

LED

M5x0,5

2,1

SW7 28

ø32000

LED

M6x0,5

2,1

SW7

Indukční snímače ø4, M5, ø6, M6

Tvar ø4 zapuštěný M5 zapuštěný ø6 zapuštěný M6 zapuštěnýJmenovitý dosah Sn (mm) 0,8 0,8 1 1Hystereze ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%SnObal kov kov kov kovPřipojení 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC Objednací číslo3-vodič ss verzePNP NO MB426PLA MB526PFA MB626PLA MB626PFA NC MB426PLC MB526PFC MB626PLC MB626PFCNPN NO MB426NLA MB526NFA MB626NLA MB626NFA NC MB426NLC MB526NFC MB626NLC MB626NFCNapájecí napětí 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMax. zatěžovací proud (Ia) 150mA 150mA 150mA 150mASpotřeba (Io) ≤10mA ≤10mA ≤10mA ≤10mAÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) ≤1V <1V ≤1V ≤1VMaximální spínací frekvence 2kHz 2kHz 2kHz 2kHzProvozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Třída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Indikátor LED ano ano ano ano Ochrana proti zkratu / přepólování ano ano ano anoPrůřez vodičů 3x0,14mm2 3x0,14mm2 3x0,14mm2 3x0,14mm2

Indukční snímače M5, ø6, M6, ø6.5, M8 s konektorem

Tvar M5 zapuštěný ø6 zapuštěný M6 zapuštěný Jmenovitý dosah Sn (mm) 0,8 1 1 Hystereze ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn Obal kov kov kovPřipojení V6 V6 V6Objednací číslo3-vodič ss verzePNP NO MB526PFAV6 MB626PLAV6 MB626PFAV6 NC MB526PFCV6 MB626PLCV6 MB626PFCV6NPN NO MB526NFAV6 MB626NLAV6 MB626NFAV6 NC MB526NFCV6 MB626NLCV6 MB626NFCV6Napájecí napětí 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMax. zatěžovací proud (Ia) 150mA 150mA 150mASpotřeba (Io) ≤10mA ≤10mA ≤10mAÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) ≤1V ≤1V ≤1VMaximální spínací frekvence 2kHz 2kHz 2kHzProvozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Třída krytí IP67(skonekt.) IP67(skonekt.) IP67(skonekt.)Indikátor LED ano ano anoOchrana proti zkratu ano ano ano

Page 127: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

125Tel.:241484940•Fax:241484941

Indukční snímače ø6.5, M8

ø6,5zapuštěný ø6,5nezapuštěný M8zapuštěný M8nezapuštěný M8zapuštěný M8nezapuštěný 1,5 2 1 2 1 2 ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn kov kov kov kov kov kov 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC

Namur Namur

B01G6,51,5PO B01EG6,52PO B01G81PO B01EG82PO A01G81 A01EG82 B01G6,51,5PC B01EG6,52PC B01G81PC B01EG82PC B01G6,51,5NO B01EG6,52NO B01G81NO B01EG82NO B01G6,51,5NC B01EG6,52NC B01G81NC B01EG82NC 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 3až24Vss 3až24Vss 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA Spínání - předmět: Spínání - předmět: ≤10mA ≤10mA ≤10mA ≤10mA přítomný,I<1mA přítomný,I<1mA ≤3 V (200 mA) ≤3V (200 mA) ≤3 V (200 mA) ≤3 V (200 mA) nepřítomný,I>4mA nepřítomný,I>4mA 1,5kHz 1kHz 1,5kHz 1kHz 3kHz 2kHz -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 ano ano ano ano ano ano ano ano 3x0,14mm2 3x0,14mm2 3x0,14mm2 3x0,14mm2 2x0,14mm2 2x0,14mm2

ø6,5zapuštěný ø6,5nezapuštěný M8zapuštěný M8nezapuštěný 1,5 2 1 2 ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn kov kov kov kov V6 či C5 V6 či C5 C5 C5

B016,51,5POV6(-C5) B01E6,52POV6(-C5) B0181POC5 B01E82POC5 B016,51,5PCV6(-C5) B01E6,52PCV6(-C5) B0181PCC5 B01E82PCC5 B016,51,5NOV6(-C5) B01E6,52NOV6(-C5) B0181NOC5 B01E82NOC5 B016,51,5NCV6(-C5) B01E6,52NCV6(-C5) B0181NCC5 B01E82NCC5 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA ≤10mA ≤10mA ≤10mA ≤10mA ≤3 V (200 mA) ≤ 3V (200 mA) ≤3 V (200 mA) ≤3 V (200 mA) 1,5kHz 1kHz 1,5kHz 1kHz -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC IP67(skonekt.) IP67(skonekt.) IP67(skonekt.) IP67(skonekt.) ano ano ano ano ano ano ano ano

ø32000

55

ø6,5

5

ø32000

40

SW13

M8x1

4

ø32000

5

M8x1

45

SW13

ø32000

30

SW13

M8x1

4

ø32000

5

M8x1

35

SW13

ø32000

50

ø6,5

Page 128: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941126

Indukční snímače M12

Tvar M12zapuštěný M12zapuštěný M12zapuštěný M12nezapuštěnýJmenovitý dosah Sn (mm) 2 2 2 4 Hystereze ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%SnObal kov plast kov kov Připojení 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC konektor C5 2 m kabel PVC Objednací číslo3-vodič ss verze PNP NO B01G122PO B14G122PO B01122POC5 B01EG124PO NC B01G122PC B14G122PC B01122PCC5 B01EG124PC NPN NO B01G122NO B14G122NO B01122NOC5 B01EG124NO NC B01G122NC B14G122NC B01122NCC5 B01EG124NC4-vodič ss verze PNP NO/NC B01G122PSC B14G122PSC B01122PSCC5 B01EG124PSC NPN NO/NC B01G122NSC B14G122NSC B01122NSCC5 B01EG124NSCNapájecí napětí (zvlnění max. 10 %) 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMax. zatěžovací proud (Ia) 200 mA 200 mA 200 mA 200 mAMaximální spínací frekvence 1,5kHz 1,5kHz 1,5kHz 1kHzSpotřeba (Io)/Úbytek napětí v sepn. stavu (Ud) při (Ia) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) Třída krytí IP67 IP67 IP67(skonekt.) IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost <2% <2% <2% <2%Indikátor LED ano ano ano anoOchrana proti zkratu / přepólování ano ano ano ano Průřez vodičů 3(4)x0,14mm2 3(4)x0,14mm2 konektorM12(C5) 3(4)x0,14mm2

2-vodič st verze NO C01G122AO C14G122AO C01122AOC5 C01EG124AO NC C01G122AC C14G122AC C01122ACC5 C01EG124ACNapájecí napětí 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst Min. / Max. zatěžovací proud (Ia) 15/400mA 15/400mA 15/400mA 15/400mAMaximální spínací frekvence 20Hz 20Hz 20Hz 20HzTřída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Úbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) při (Ia) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost <2% <2% <2% <2%Indikátor LED ano ano ano ano Průřez vodičů 2x0,25 mm2 2x0,25 mm2 konektorM12(C5) 2x0,25 mm2

2-vodič NAMUR verze ss A01G122 A01EG124Napájecí napětí 3 až 24 Vss 3 až 24 VssVýstup. proud (přítomnost kovu) <1mA <1mA (nepřítomnost kovu) >4mA >4mAMaximální spínací frekvence 2kHz 2kHzTřída krytí IP67 IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost <2% <2%Průřez vodičů 2x0,14mm2 2x0,14mm2

2000

LED

SW17

53

ø4,5

4

M12x1

2000

LED

SW17

56

ø4,5

7

M12x1

54

M12x1

SW17

64

LED

2000

LED

SW17

57

ø4,5

M12x1

45

Page 129: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

127Tel.:241484940•Fax:241484941

Indukční snímače M12

M12nezapuštěný M12nezapuštěný M12zapuštěný M12zapuštěný M12nezapuštěný M12nezapuštěný 4 4 0,2 - 2 0,2 - 2 0,2 - 4 0,2 - 4 ≤10%Sn ≤10%Sn plast kov kov kov kov kov 2 m kabel PVC konektor C5 2 m kabel PVC konektor C5 2 m kabel PVC konektor C5

Analogový Analogový Analogový Analogový

B14EG124PO B01E124POC5 napěť.výstup0-10V napěť.výstup0-10V napěť.výstup0-10V napěť.výstup0-10V B14EG124PC B01E124PCC5 B50G122V010 B50122V010C5 B50EG124V010 B50E124V010C5 B14EG124NO B01E124NOC5 proud.výstup0-10mA proud.výstup0-10mA proud.výstup0-10mA proud.výstup0-10mA B14EG124NC B01E124NCC5 B50G122A010 B50122A010C5 B50EG124A010 B50E124A010C5

B14EG124PSC B01E124PSCC5 B14EG124NSC B01E124NSCC5 10až30Vss 10až30Vss 17až28Vss 17až28Vss 17až28Vss 17až28Vss 200 mA 200 mA >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) 1kHz 1kHz ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤15mA ≤15mA ≤15mA ≤15mA IP67 IP67(skonekt.) IP67 IP67(skonekt.) IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC 0 až +55 oC 0 až +55 oC 0 až +55 oC 0 až +55 oC <2% <2% ≤0,02mm ≤0,02mm ≤0,02mm ≤0,02mm ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ne 3(4)x0,14mm2 konektorM12(C5) 3x0,14mm2 konektorM12(C5) 3x0,14mm2 konektorM12(C5) C14EG124AO C01E124AOC5 C14EG124AC C01E124ACC5 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 15/400mA 15/400mA 20Hz 20Hz IP67 IP67(skonekt.) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) -25až+70oC -25až+70oC <2% <2% ano ano 2x0,25 mm2 konektorM12(C5)

V nebo mA

12

10

08

06

04

02

000 0,5 1 1,5 2 2,5 D/mm

0,4 1,6

4,6

7,6

10

Křivka linearityV nebo mA

12

10

08

06

04

02

000 1 2 3 4 5 D/mm

0,07 1,87

3,9

5,9

7,8

Křivka linearity

8,99,8

10,3

2000

LED

SW17

61

ø4,5

M12x1

75

58

M12x1

SW17

64

5LED

2000

LED

SW17

62

ø4,5

4

M12x1

2000

LED

SW17

77

ø4,5

M12x1

45

81

M12x1

SW17

64

5

LED

77

M12x1

SW17

64

LED

KřivkalinearityzapuštěnéhosnímačeM12 KřivkalinearitynezapuštěnéhosnímačeM12Pracovní rozsan 0,2 až 2 mm Pracovní rozsan 0,2 až 4 mmLineární rozsah 0,5 až 2 mm Lineární rozsah 0,5 až 2,5 mm

Page 130: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941128

Indukční snímače M18

Tvar M18zapuštěný M18zapuštěný M18zapuštěný M18nezapuštěnýJmenovitý dosah Sn (mm) 5 5 5 8Hystereze ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%SnObal kov plast kov kovPřipojení 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC konektor C5 2 m kabel PVCObjednací číslo3-vodič ss verzePNP NO B01G185PO B14G185PO B01185POC5 B01EG188PO NC B01G185PC B14G185PC B01185PCC5 B01EG188PCNPN NO B01G185NO B14G185NO B01185NOC5 B01EG188NO NC B01G185NC B14G185NC B01185NCC5 B01EG188NC4-vodič ss verzePNP NO/NC B01G185PSC B14G185PSC B01185PSCC5 B01EG188PSCNPN NO/NC B01G185NSC B14G185NSC B01185NSCC5 B01EG188NSCNapájecí napětí (zvlnění max. 10 %) 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMax. zatěžovací proud (Ia) 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA Maximální spínací frekvence 700Hz 700Hz 700Hz 700HzSpotřeba (Io)/Úbytek napětí v sepn. stavu (Ud) při (Ia) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA)Třída krytí IP67 IP67 IP67(skonekt.) IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost <2% <2% <2% <2%Indikátor LED ano ano ano anoOchrana proti zkratu / přepólování ano ano ano anoPrůřez vodičů 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2 konektorM12(C5) 3(4)x0,35mm2

2-vodič st verze NO C01G185AO C14G185AO C01185AOC5 C01EG188AO NC C01G185AC C14G185AC C01185ACC5 C01EG188ACMin. / Max. napájecí napětí 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 VstMin. / Max. zatěžovací proud (Ia) 15/400mA 15/400mA 15/400mA 15/400mAMaximální spínací frekvence 20Hz 20Hz 20Hz 20HzÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) při (Ia) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA)Třída krytí IP67 IP67 IP67(skonekt.) IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oCOpakovatelná přesnost <2% <2% <2% <2%Indikátor LED ano ano ano anoPrůřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2 konektorM12(C5) 2x0,35mm2

2-vodič NAMUR verze ss A01G185 A01EG188Napájecí napětí 3 až 24 Vss 3 až 24 VssVýstup. proud (přítomnost kovu) <1mA <1mA (nepřítomnost kovu) >4mA >4mAMaximální spínací frekvence 1,5kHz 1,5kHzTřída krytí IP67 IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost <2% <2%Průřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2

M18x1

LED

4

SW24

72

5620

00

ø4,5

M18x1

LED

8

SW24

72

5620

00

ø4,5

4

SW24

81

56

M18x1

10

M12x1

LED

LED

410

SW24

82

6520

00

ø4,5

M18x1

Page 131: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

129Tel.:241484940•Fax:241484941

Indukční snímač M18

M18nezapuštěný M18nezapuštěný M18zapuštěný M18nezapuštěný M18zapuštěný M18zapuštěný 8 8 0-5 0-9 5 5 ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn plast kov kov kov kov kov 2 m kabel PVC konektor C5 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC

Analogový Analogový Kontrola otáček Kontrola otáček

B14EG188PO B01E188POC5 napěť.výstup0-10V napěť.výstup0-10V BCR1G185PO BCR2G185PO B14EG188PC B01E188PCC5 B50G184V010 B50EG189V010 BCR1G185PC BCR2G185PC B14EG188NO B01E188NOC5 proud.výstup0-10mA proud.výstup0-10mA BCR1G185NO BCR2G185NO B14EG188NC B01E188NCC5 B50G184A010 B50EG189A010 BCR1G185NC BCR2G185NC B14EG188PSC B01E188PSCC5 B14EG188NSC B01E188NSCC5 10až30Vss 10až30Vss 17až28Vss 17až28Vss 10až30Vss 10až30Vss 200 mA 200 mA >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) 200 mA 200 mA 700Hz 700Hz 95Hz 780Hz ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤15mA ≤15mA <25 mA/≤3 V (200 mA) <25 mA/≤3 V (200 mA) IP67 IP67(skonekt.) IP67 IP67 IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC 0 až +55 oC 0 až +55 oC -25až+70oC -25až+70oC <2% <2% <0,02mm <0,02mm ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano ano 3(4)x0,35 mm2 konektorM12(C5) 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2

C14EG188AO C01E188AOC5 C14EG188AC C01E188ACC5 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 15/400mA 15/400mA 20Hz 20Hz ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) IP67 IP67(skonekt.) -25až+70oC -25až+70oC <2% <2% ano ano 2x0,35 mm2 konektorM12(C5)

LED

810

SW24

82

6520

00

ø4,5

M18x1

410

SW24

91

65

M18x1

10

M12x1

LED

M18x1

LED

4

SW24

62

4520

00

ø4,5

LED

410

SW24

71

5420

00

ø4,5

M18x1

M18x1

LED

4

SW24

72

5620

00

ø4,5Trimr

M18x1

LED

4

SW24

72

5620

00

ø4,5Trimr

V nebo mA

12

10

08

06

04

02

000 1 2 3 4 5 6 D/mm

02,45

5,33

7,9

10

Křivka linearity

11,4

V nebo mA

12

10

08

06

04

02

000 2 4 6 8 10 D/mm

1,43

6

8,5 10

Křivka linearity

9,79,2

7,5

4,5

Funkční dosah:1až3mm 1až3mmZpožděný rozběh:9s 9sRozsah nastavení:6až140imp/min 130až3000imp/min

KřivkalinearityzapuštěnéhosnímačeM18

Pracovní rozsan 0,2 až 2 mm Lineární rozsah 0,5 až 2 mm

KřivkalinearitynezapuštěnéhosnímačeM18

Pracovní rozsan 0,2 až 4 mmLineární rozsah 0,5 až 2,5 mm

Page 132: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941130

Indukční snímače M30

Tvar M30 zapuštěný M30 zapuštěný M30 zapuštěný M30 nezapuštěný Jmenovitý dosah Sn (mm) 10 10 10 15Hystereze ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%SnObal kov plast kov kovPřipojení 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC C5 2 m kabel PVCObjednací číslo3-vodič ss verzePNP NO B01G3010PO B14G3010PO B013010POC5 B01EG3015PO NC B01G3010PC B14G3010PC B013010PCC5 B01EG3015PCNPN NO B01G3010NO B14G3010NO B013010NOC5 B01EG3015NO NC B01G3010NC B14G3010NC B013010NCC5 B01EG3015NC4-vodič ss verzePNP NO/NC B01G3010PSC B14G3010PSC B013010PSCC5 B01EG3015PSCNPN NO/NC B01G3010NSC B14G3010NSC B013010NSCC5 B01EG3015NSCNapájecí napětí (zvlnění max. 10 %) 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMax. zatěžovací proud (Ia) 200 mA 200 mA 200 mA 200 mAMaximální spínací frekvence 200Hz 200Hz 200Hz 200HzSpotřeba (Io)/Úbytek napětí v sepn. stavu (Ud) při (Ia) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA)Třída krytí IP67 IP67 IP67(skonekt.) IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oCOpakovatelná přesnost <2% <2% <2% <2%Indikátor LED ano ano ano anoOchrana proti zkratu / přepólování ano ano ano anoPrůřez vodičů 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2 konektorM12(C5) 3(4)x0,35mm2

2-vodič st verze NO C01G3010AO C14G3010AO C013010AOC5 C01EG3015AO NC C01G3010AC C14G3010AC C013010ACC5 C01EG3015ACNapájecí napětí 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 VstMin. / Max. zatěžovací proud (Ia) 15/400mA 15/400mA 15/400mA 15/400mAMaximální spínací frekvence 20Hz 20Hz 20Hz 20HzÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) při (Ia) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA) ≤4,5 V (400 mA)Třída krytí IP67 IP67 IP67(skonekt. IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oCOpakovatelná přesnost <2% <2% <2% <2%Indikátor LED ano ano ano anoPrůřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2 konektorM12(C5) 2x0,35mm2

2-vodič NAMUR verze ss A01G3010 A01EG3015Napájecí napětí 3 až 24 Vss 3 až 24 VssVýstup. proud (přítomnost kovu) <1mA <1mA (nepřítomnost kovu) >4mA >4mAMaximální spínací frekvence 1kHz 1kHzTřída krytí IP67 IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost <2% <2%Průřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2

M30x1,5

SW36

LED

73

56

2000

ø4,5

M30x1,5

SW36

LED

73

51

2000

ø4,5

M30x1,5

SW36

82

5110

M12x1

M30x1,5

SW36

LED

92

71

2000

ø4,5

20

Page 133: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

131Tel.:241484940•Fax:241484941

M30x1,5

SW36

LED

92

75

2000

ø4,5

20

M30x1,5

SW36

102

7110

20

M12x1

M30x1,5

SW36

LED

73

56

2000

ø4,5

M30x1,5

SW36

LED

92

71

2000

ø4,5

20

M30x1,5

SW36

LED

73

51

2000

ø4,5Trimr

M30x1,5

SW36

LED

73

51

2000

ø4,5Trimr

Funkční dosah:1až3mm 1až3mmZpožděný rozběh:9s 9sRozsah nastavení:6až140imp/min 130až3000imp/min

Křivka linearity zapuštěného snímače M30

Pracovnírozsan 0až10mmLineárnírozsah 1,5až8mm

Křivka linearity nezapuštěného snímače M30

Pracovnírozsan 1až15mmLineárnírozsah 1,5až10,5mm

Indukční snímače M30

M30 nezapuštěný M30 nezapuštěný M30 zapuštěný M30 nezapuštěný M30 zapuštěný M30 zapuštěný 15 15 0-10 0-15 10 10 ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn plast kov kov kov kov kov 2 m kabel PVC konektor C5 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC

Analogový Analogový Kontrola otáček Kontrola otáček

B14EG3015PO B01E3015POC5 napěť.výstup0-10V napěť.výstup0-10V BCR1G3010PO BCR2G3010PO B14EG3015PC B01E3015PCC5 B50G3010V010 B50EG3015V010 BCR1G3010PC BCR2G3010PC B14EG3015NO B01E3015NOC5 proud.výstup0-10mA proud.výstup0-10mA BCR1G3010NO BCR2G3010NO B14EG3015NC B01E3015NCC5 B50G3010A010 B50EG3015A010 BCR1G3010NC BCR2G3010NC B14EG3015PSC B01E3015PSCC5 B14EG3015NSC B01E3015NSCC5 10až30Vss 10až30Vss 17až28Vss 17až28Vss 10až30Vss 10až30Vss 200 mA 200 mA >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) >100kΩ(U)/≤1kΩ(I) 200 mA 200 mA 200Hz 200Hz 95Hz 780Hz ≤10mA/≤3V(200mA) ≤10mA/≤3V(200mA) ≤15mA ≤15mA ≤25 mA/≤3 V (200 mA) ≤25 mA/≤3 V (200 mA) IP67 IP67(skonekt.) IP67 IP67 IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC 0 až +55 oC 0 až +55 oC -25až+70oC -25až+70oC <2% <2% <0,02mm <0,02mm ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano ano 3(4)x0,35 mm2 konektorM12(C5) 3x0,35mm2 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2

C14EG3015AO C01E3015AOC5 CCR1G3010AO CCR2G3010AO C14EG3015AC C01E3015ACC5 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 15/400mA 15/400mA 10/300mA 10/300mA 20Hz 20Hz ≤4,5V(400mA) ≤4,5V(400mA) <7V <7V IP67 IP67(skonekt.) IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC <2% <2% ano ano 2x0,35 mm2 konektorM12(C5) 2x0,35mm2 2x0,35 mm2

V nebo mA

12

10

08

06

04

02

000 2 4 6 8 10 12 D/mm

0,5 1,5

3,8

6,2

10

Křivka linearity

7,4

52,6

8,5 9,3

V nebo mA

12

10

08

06

04

02

000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D/mm

0,1 1,7

3,5

7,1

Křivka linearity

4,4

2,6

0,8

5,36,2

7,9

9,78,59 9,5

10

Page 134: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941132

Indukční snímače s dlouhým dosahem

Tvar M35zapuštěný M35nezapuštěný Kvádr.40x40x115 Kvádr.40x40x110Jmenovitý dosah Sn (mm) 15 20 20 20Hystereze ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%SnObal kov kov plast plast Připojení 2m kabel PVC 2m kabel PVC 2m kabel PVC SvorkovniceObjednací číslo3-vodič ss verze PNP NO B01G3515PO B01EG3520PO B01QE4020PO NC B01G3515PC B01EG3520PC B01QE4020PC NPN NO B01G3515NO B01EG3520NO B01QE4020NO NC B01G3515NC B01EG3520NC B01QE4020NC 4-vodič ss verze PNP NO/NC B01G3515PSC B01EG3520PSC B01QE4020PSC B01QE04020PSC NPN NO/NC B01G3515NSC B01EG3520NSC B01QE4020NSC B01QE04020NSCNapájecí napětí (zvlnění max. 10 %) 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMaximální zatěžovací proud (Ia) 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA Maximální spínací frekvence 200Hz 200Hz 200Hz 200HzSpotřeba (Io)/Úbytek napětí v sepn. stavu (Ud) při (Ia) ≤10mA/1,8V(200mA) ≤10mA/1,8V(200mA) ≤10mA/1,8V(200mA) ≤10mA/1,8V(200mA)Třída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oCOpakovatelná přesnost ≤2% ≤2% ≤2% ≤2%Indikátor LED ano ano ano anoOchrana proti zkratu / přepólování ano ano ano anoPrůřez vodičů 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2

2-vodič st verze NO C01G3515AO C01EG3520AO C01QE4020AO C01QE04020AO NC C01G3515AC C01EG3520AC C01QE4020AC C01QE04020ACNapájecí napětí 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst Min. / Max. zatěžovací proud (Ia) 15/400mA 15/400mA 15/400mA 15/400mAMaximální spínací frekvence 20Hz 20Hz 20Hz 20HzÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) při (Ia) 4,5 V (400 mA) 4,5 V (400 mA) 4,5 V (400 mA) 4,5 V (400 mA)Třída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Opakovatelná přesnost ≤2% ≤2% ≤2% ≤2%Indikátor LED ano ano ano anoPrůřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2

2-vodič NAMUR verze ss A01G3515 A01EG3520 A01QE4020 A01QE04020Napájecí napětí 3 až 24 Vss 3 až 24 Vss 3 až 24 Vss 3 až 24 Vss Výstupní proud (přítomnost kovu) <1mA <1mA <1mA <1mA (nepřítomnost kovu) >4mA >4mA >4mA >4mAMaximální spínací frekvence 500Hz 500Hz 500Hz 500HzTřída krytí IP67 IP67 IP67 IP67Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oCOpakovatelná přesnost ≤2% ≤2% ≤2% ≤2%Průřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2

M35x1,5

SW36

LED

73

51

2000

ø4,5

M35x1,5

SW36

LED

91

70

2000

ø4,5

20

LED

40

40

6

20

1644.5

115

60

30

ø6

7.6LED

40

40

45

114

60

30

ø6

7.6

3117

Otočnáhlava

Page 135: Komponenty pro elektrické stroje

Indukční snímače

133Tel.:241484940•Fax:241484941

Indukční snímače miniaturní, štěrbinové a průvlekové

Kvádr.80x80x50 Kvádr.12x12x45 Kvádr.12x12x45 45x59x25 41x70x16 50 0-4 0-4 15 15 ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn ≤10%Sn plast plast plast plast plast 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC 2 m kabel PVC

B01QE8050PO PS12-4DPU PS12-4DP B01F15PO B01AN15PO B01QE8050PC B01F15PC B01AN15PC B01QE8050NO PS12-4DNU PS12-4DN B01F15NO B01AN15NO B01QE8050NC PS12-4DN2U PS12-4DN2 B01F15NC B01AN15NC B01QE8050PSC B01QE8050NSC 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 20Hz 500Hz 500Hz 1000Hz 1000Hz ≤10mA/1,8V(200mA) ≤10mA/1,5V(200mA) ≤10mA/1,5V(200mA) ≤10mA/1,8V(200mA) ≤10mA/1,8V(200mA) IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC <2% <2% <2% ≤0,02mm <2% ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 3(4)x0,35 mm2 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2 3x0,14mm2

C01QE8050AO C01F15AO C01QE8050AC C01F15AC 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst 15/400mA 15/400mA 20Hz 15Hz 4,5 V (400 mA) ≤6 V IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC <2% ≤0,02mm ano ano 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2

A01QE8050 A01F15 A01AN15 3 až 24 Vss 3 až 24 Vss 3 až 24 Vss <1mA <1mA <1mA >4mA >4mA >4mA 100Hz 1000Hz 1000Hz IP67 IP67 IP67 -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC ≤2% ≤0,02mm ≤2% 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2 2x0,14mm2

Existují i verze s jinými rozměry, provedeními a hodnotami.

ø15

20

41

70

30

ø4

5

Trimr

16

LED

23

ø5

LED

2517

45

4059

15

15

121211

1515

1545

2000

LED

ø4

121211

1515

1545

2000

LED

ø4

15 2029

50

LED28

68

68 808497

ø6

Page 136: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

134

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídlovTuríně,Itálie• Společnostzaloženavroce1973• www.selet.it

Page 137: Komponenty pro elektrické stroje

135

www.oem-automatic.cz

Kapacitní snímače

Zásady kapacitní detekce str.136

Značení kapacitních snímačů str.138

KapacitnísnímačeM18aM30 str.139

Kap

acitn

ísn

ímač

e

Page 138: Komponenty pro elektrické stroje

Kapacitní snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941136

Funkční charakteristiky:

Jako měřící clonka je předepsána čtvercová destička z konstrukční oceli (St37),silná1mm.Délkahranyclonkyzávisínajmenovitéspínacívzdále-nosti Sn a je rovna 3Sn, jestliže je tato hodnota větší než průměr snímače. Jinak má hrana velikost průměru. Měřící clonka je zemněná.

Dosah S: vzdálenost ve které dojde, při postupném přibli- žování terče, ke změně stavu výstupu.

Jmenovitý dosah Sn: charakter. hodnota použitá při označení snímače.

Skutečný dosah Sr: dosah zaručený při jmenovitém napájecím napětí a při teplotě okolí 20 °C. Od Sn se smí odchýlit maximálně o ± 10%.

0,9Sn<Sr<1,1Sn

Hystereze H: vzdálenost mezi bodem, kdy je blížící se terč de- tekován a bodem, kdy vzdalující se terč přesta- ne být detekován.

Elektrické charakteristiky:

Funkce „normálně otevřený“ (NO): odpovídá snímači, jehož výstup je při detekci terče v sepnutém stavu.

Funkce „normálně zavřený“ (NC): odpovídá snímači, jehož výstup je při detekci terče v rozepnutém stavu.

Znázornění obvodu

Úbytek napětí Ud: úbytek napětí na výstupu snímače v sepnutém stavu při průchodu proudu Ia.

Zatěžovací proud Ia: maximální hodnota proudu, který smí trvale pro- cházet výstupem snímače v sepnutém stavu.

Frekvence spínání F: maximální počet změn stavu snímače za časovou jednotku. Měření se provádí podle normy EN50010jakukazujenásledujícíobrázek.

Zásady kapacitní detekce

Princip činnosti : Aktivní část kapacitního snímače tvoří dvě elektrody měřícího kondenzátoru. Elektrody jsou zapojeny v obvodu oscilátoru RC. Při přiblížení předmětu k aktivní části snímače, dojde ke změně kapacity kondenzátoru a tím i ke změně kmitočtu oscilátoru (izolant změní permitivitu dielektrika, kovo-vý předmět zvětšuje plochu elektrod). Změna kmitočtu je vyhodnocena elektronikou senzoru a po následném zesílení převedena na výstupní signál. Citlivost kapacitního snímače (dosah) je možné plynule nastavovat víceotáčkovým trimrem.

Použití: Kapacitní snímače lze použít pro snímání úrovně hladin v nádržích a kontejnerech. Lze snímat kapaliny (např. oleje, alkohol, vodu) i sypké materiály (např. PVC, prášky, cukr, obilí, sušené mléko, uhlí atd.). Dal-ším možným použitím je snímání polohy nekovových předmětů (např. sklo, dřevo, umělé hmoty apod.) Lze je použít k počítání kovových a nekovových prvků nebo v režimu snímače přiblížení i k vyhodnocení přítomnosti materiálů v přímém kontaktu.

Příklady použití kapacitních snímačů:

Zapuštěné provedení: Směrová charakteristika těchto snímačů je přímá. Snímače jsou používány k bezdotykovému snímání pevných předmětů nebo kapalin přes dělící stěnu (sklo nebo plast do tloušťky 4 mm).

Nezapuštěné provedení: Směrová charakteristika těchto snímačů je kulová. Snímače jsou určeny k přímému dotyku se snímaným sypkým materiálem jako je granulát, cukr, mouka, obilí, písek atd.

NO

NC

H

S

Oscilátor Demodulátor ZesilovačMěřící elektrody

Snímač

Snímač

Snímač

Voda

Karton

Snímač

2 mm

m

Rotace

0,5x

Sn

Standardníměřící clonka

Ozubené koloz nevodivého materiálu

øm

Page 139: Komponenty pro elektrické stroje

Kapacitní snímače

137Tel.:241484940•Fax:241484941

Zásady kapacitní detekce

Korekční koeficient podle typu materiálu: Pokud snímaným předmětem není kov nebo voda, maximální dosah se snižuje. Skutečné dosahy pro různé typy materiálů jsou uvedeny v násle-dující tabulce:

Nastavení citlivosti: Kapacitní snímače mají několika otáčkový trimr, kterým se nastavuje citli-vost. Ke zvýšení citlivosti se trimrem otáčí ve směru hodinových ručiček.

Příklad postupu při nastavování citlivosti: Kapalina (např. voda) má být snímána přes stěnu pomocí snímače. Stěna je skleněná nebo plastová o maximální tloušťce 4 mm. Tloušťka v mm musíbýtmezi 10a20%nastavenéhodosahu snímání a vždymenšínež 4 mm.

Čelosnímače(aktivníplocha)jepřipevněnonastěnunádrže,kterájena-plněnavodouaždovýše75%aktivníplochysnímače.Otáčímetrimremsnímače proti směru hodinových ručiček (ke snížení citlivosti) až indikátor LED zhasne a výstupní signál zmizí. Poté otáčíme trimrem ve směru ho-dinových ručiček (ke zvýšení citlivosti) až dojde k rozsvícení LED a aktivaci výstupního signálu. Použití popsané metody zajistí, že snímač nebude snímat stěnu nebo zbytky vody na stěně. Bude reagovat pouze když hladina vody pokryje 75%plochysnímače,jakbyloshorapopsáno.

Vliv kapek vody na citlivost snímače: Níže uvedená křivka znázorňuje změnu, způsobenou přítomností kapek vody na povrchu snímací plochy snímače. Jestliže objem kapek dosáhne 0,2ml(přibližně2-3kapky),dosahsezvětšíocca20%,jestližekapkypokrývají celou snímací plochu snímače, dosah se zvýší na více než 300%.

Materiál Dielektrická konstanta εr Redukční činitel

Vzduch, vákuum 1 0

Teflon 2 0,2

Olej 2,2 0,25

Polyetylen 2,3 0,26

Polypropylen 2,3 0,26

PVC 2,9 0,27

Plexisklo 3,2 0,29

Led 4 0,32

Sklo 5 0,4

Mramor 8 0,5

Alkohol 25,8 0,72

Voda 80 1

OcelST37 - 1

Montážní pokyny: Přítomnost okolních předmětů má vliv na citlivost snímače. Pro správnou funkci je vhodné dodržet dále uvedené vzdálenosti.

Upozornění: Přítomnost jinovatky, ledu, vlhkosti, oleje nebo prachu na povrchu snímací plochy může bránit spolehlivému provozu. Detekce kapalin nebo prášků, které jsou přilnavé na stěnách nekovových nádrží může být rovněž problematická. Přímé připojení výstupů kapacitních ss snímačů k zátěžím indukčního charakteru (motory, elektromagnetické spojky atd.) a spínání proudů větších než 200 mA, může vést k poškození výstupního tranzistoru. Výstup snímače je proto třeba připojit ke spínanému zařízení prostřed-nictvím relé.

Maximální tloušťka stěny 4 mm(sklo nebo plast)

Voda

0

10

0,50 1,0 1,5 2,0

20

30

40

Dosah (mm)

Voda (ml)

Voda

>2d

d

d

d

>d

>2d

>3d

d

>1.5d

d

>d

>2d

>3d

Page 140: Komponenty pro elektrické stroje

Kapacitní snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941138

Značení kapacitních snímačů firmy Selet

TYP

K Kapacitní snímač

SKUPINA

01 Standard Cenelec (kovový obal)01Q Kvádrový13 Kovový, hladký bez závitu14 Plastový obal15 Teflonový20 Plastový, hladký bez závitu21 HladkýteflonovýA NAMUR

MONTÁŽ

_ ZapuštěnýE Nezapuštěný

PŘIPOJENÍ

G Standard s 2 m kabelem _ S konektorem

VELIKOST

ø válcového snímače

TECHNOLOGIE

P PNP verze A 20-230 VstN NPN verze

VÝSTUP

O Norm. otevřenýC Norm. zavřenýSC Volitelný

K OP 18 GE 01

DOPLŇKY

Page 141: Komponenty pro elektrické stroje

Kapacitní snímače

139Tel.:241484940•Fax:241484941

Značení kapacitních snímačů firmy Selet

VÝSTUP

O Norm. otevřenýC Norm. zavřenýSC Volitelný

Kapacitní snímače firmy Selet

Tvar M18zapuštěný M18nezapuštěný M30zapuštěný M30nezapuštěnýJmenovitý dosah Sn (mm) 1-8 2-15 2-20(st2-15) 3-30Hystereze 2-15%Sn 2-15%Sn 2-15%Sn 2-15%SnObal kov kov kov kovNastavení citlivosti trimrem trimrem trimrem trimremOpakovatelná přesnost <10%Sn <10%Sn <10%Sn <10%Sn Připojení 2m kabel PVC 2m kabel PVC 2m kabel PVC 2m kabel PVCObjednací číslo3-vodič ss verze PNP NO K01G18PO K01EG18PO K01G30PO K01EG30PO NC K01G18PC K01EG18PC K01G30PC K01EG30PC NPN NO K01G18NO K01EG18NO K01G30NO K01EG30NO NC K01G18NC K01EG18NC K01G30NC K01EG30NC4-vodič ss verze PNP NO/NC K01G18PSC K01EG18PSC K01G30PSC K01EG30PSC NPN NO/NC K01G18NSC K01EG18NSC K01G30NSC K01EG30NSCNapájecí napětí (zvlnění max. 10 %) 10až30Vss 10až30Vss 10až30Vss 10až30VssMaximální zatěžovací proud (Ia) 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA Maximální spínací frekvence 100Hz 100Hz 100Hz 100HzÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) při (Ia) ≤3 V (200 mA) ≤3 V (200 mA) ≤3 V (200 mA) ≤3 V (200 mA)Třída krytí IP 65 IP 65 IP 65 IP 65Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oCIndikátor LED ano ano ano anoOchrana proti zkratu / přepólování ano ano ano anoPrůřez vodičů 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2 3(4)x0,35 mm2

2-vodič st verze NO K01G30AO K01EG30AO NC K01G30AC K01EG30ACNapájecí napětí 20 až 230 Vst 20 až 230 Vst Min. / Max. zatěžovací proud (Ia) 15/200mA 15/200mAMaximální spínací frekvence 15Hz 15HzÚbytek napětí v sepnutém stavu (Ud) při (Ia) <4,5 V <4,5 VTřída krytí IP 65 IP 65Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC Indikátor LED ano anoPrůřez vodičů 3x0,35 mm2 3x0,35 mm2 2-vodič NAMUR verze ss KAG18 KAG30 Napájecí napětí 5 až 24 Vss 5 až 24 Vss Výstupní proud (přítomnost kovu) <1mA <1mA (nepřítomnost kovu) >4mA >4mA Maximální spínací frekvence 100Hz 500Hz Třída krytí IP 65 IP 65 Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC Průřez vodičů 2x0,35 mm2 2x0,35 mm2

Poznámka: Zátěž může být u dvouvodičových střídavých snímačů zapojena na kterýkoli přivodní kabel. U dvouvodičových střídavých snímačů protéká snímačem proud i v rozepnutém stavu. S touto skutečností je třeba počítat při použití relévobvodusnímačeazvolittakovýtyp,kterýspínávrozsahu15až400mA(viz.parametrmin./max.zatěžovacíproud).Pokud je zvoleno relé s menším spínacím proudem, může docházet k vibracím kotvy nebo k sepnutí i v rozepnutém stavu snímače.

M18x1

LED

4

SW24

80

6520

00 LED

410

SW24

80

6520

00

M18x1

M30x1,5

SW36

LED

80

65

2000

M30x1,5

SW36

LED

80

65

2000

15

Page 142: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

140

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídlovDortmundu,SpolkovárepublikaNěmecko• Společnostzaloženavroce1990• www.microsonic.de

Page 143: Komponenty pro elektrické stroje

141

www.oem-automatic.cz

Ultrazvukové snímače

Zásadyultrazvukovédetekce str.142

Kabelyazapojení str.145

UltrazvukovésnímačeMIC+ str.146

UltrazvukovésnímačeZWS str.147

Ultr

azvu

kové

sním

ače

Page 144: Komponenty pro elektrické stroje

Ultrazvukové snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941142

Zásady ultrazvukové detekce

Princip ultrazvukové detekce Ultrazvukový snímač cyklicky vysílá vysokofrekvenční impuls, který se šíří prostorem rychlostí zvuku. Pokud narazí na nějaký předmět, odrazí se od něj a vrací se zpět k snímači jako ozvěna. Z časového intervalu mezi vysláním impulsu a návratem ozvěny odvodí snímač vzdálenost k před-mětu.

Vzhledem k tomu, že ultrazvukové snímače měří vzdálenost na prin-cipu časové odezvy na vyslaný zvukový impuls při konstantní rychlosti šíření zvuku a ne pomocí měření intenzity, mají vynikající schopnost potlačení pozadí. Téměř všechny materiály, které odrážejí zvuk, lze detekovat bez ohledu na jejich barvu. Lze je tedy použít bez problému na průhledné materiály a tenké fólie.Tytosnímačeumožňujíměřitvzdálenostiod30mmdo10mspřesností 1mm.Některé snímačemají rozlišení až 0,18mm.Měří stejně dobřev čistém ovzduší jako i v barevné mlze a jejich spolehlivé funkci nebrání ani tenké nánosy na membráně snímače.

Definice pojmů

Dosah Důležitým prvkem výběru je dosah snímače a s tím spojené 3-rozměrné šíření signálu prostorem. Dosah určuje do jaké vzdálenosti může ultra-zvukový snímač měřit běžné odrazivé předměty s dostatečnou rezervou spolehlivé funkce. U předmětů s dobrou odrazivostí, lze snímač použít až k jeho mezní hodnotě dosahu. Uvnitř zeleného pásma bude detekován předmětsnormálníodrazivostí (trubkaoprůměru10až27mm).Totoje typický pracovní dosah snímačů. Modré pásmo znázorňuje dosah do kterého lze rozpoznat ještě předmět s dobrou odrazivostí (deska 500x500 mm) za předpokladu, že je plošně optimálně umístněn vzhledem k snímači. Mimo modře vyznačené zóny není snímač schopen vyhodnotit přítomnost předmětu.

Mic+25

Slepá zóna 0 mm až 30 mm Dosah 250 mm Mezní hodnota dosahu 350 mm

Velice zúžený signál zvláště vhodný pro měření hladin v malých nádržích a vzdáleností malých předmětů.

Mic+35

Slepá zóna 0 mm až 60 mm Dosah 350 mm Mezní hodnota dosahu 600 mm

1. Vyslání zvukového impulsu

2. Odraz

3. Příjem ozvěny

Nastavená vzdálenostdetekce

Dosah Mezní dosahSlepá zóna0

Pře

dmět

-0 mm

-25 mm

-50 mm

-75 mm

-100 mm

-125 mm

-150 mm

-175 mm

-200 mm

-225 mm

-250 mm

-0 m

m

-25

mm

-50

mm

-75

mm

-100

mm

-25

mm

-50

mm

-75

mm

-100

mm

-125

mm

-125

mm

-275 mm

-300 mm

-325 mm

-375 mm

-350 mm

ausgerichtete Platte

Rohr ø 10 mm

250 mm

-0 mm

-25 mm

-50 mm

-75 mm

-100 mm

-125 mm

-150 mm

-175 mm

-200 mm

-225 mm

-250 mm

-0 m

m

-25

mm

-50

mm

-75

mm

-100

mm

-25

mm

-50

mm

-75

mm

-100

mm

-125

mm

-125

mm

-275 mm

-300 mm

-325 mm

-375 mm

-350 mm

Vyrovnaná plocha

Trubka ø 10 mm

250 mm

-0 m

m

-50

mm

-100

mm

-150

mm

-200

mm

-50

mm

-100

mm

-150

mm

-200

mm

-250

mm

-250

mm

Vyrovnaná plocha

Trubka ø 27 mm

-0 mm

-50 mm

-100 mm

-150 mm

-200 mm

-250 mm

-300 mm

-350 mm

-400 mm

-450 mm

-500 mm

-550 mm

-600 mm

-650 mm

-700 mm

350 mm

Page 145: Komponenty pro elektrické stroje

Ultrazvukové snímače

143Tel.:241484940•Fax:241484941

Mic+130

Slepá zóna 0 mm až 200 mm Dosah 1300mm Mezní hodnota dosahu 2000 mm

Mic+340

Slepá zóna 0 mm až 350 mm Dosah 3400 mm Mezní hodnota dosahu 5000 mm

Mic+600

Slepázóna 0mmaž800mm Dosah 6000 mm Mezníhodnotadosahu 8000mm

ZWS-15

Slepá zóna 0 mm až 20 mm Dosah 150mm Mezní hodnota dosahu 250 mm

-0 m

m

-200

mm

-400

mm

-600

mm

-800

mm

-200

mm

-400

mm

-600

mm

-800

mm

-1.0

00 m

m

-1.0

00 m

m-0 mm

-200 mm

-400 mm

-600 mm

-800 mm

-1.000 mm

-1.200 mm

-1.400 mm

-1.600 mm

-1.800 mm

-2.000 mm

-2.400 mm

-2.600 mm

-3.000 mm

-2.800 mm

-2.200 mm

Trubka ø 27 mm

Vyrovnaná plocha

1300 mm

-0 mm

-400 mm

-800 mm

-1.200 mm

-1.600 mm

-2.000 mm

-2.400 mm

-2.800 mm

-3.200 mm

-3.600 mm

-4.000 mm

-0 m

m

-400

mm

-800

mm

-1.2

00 m

m

-1.6

00 m

m

-400

mm

-800

mm

-1.2

00 m

m

-1.6

00 m

m

-4.800 mm

-5.200 mm

-6.000 mm

-5.600 mm

-4.400 mm

-2.0

00 m

m

-2.0

00 m

m

Trubka ø 27 mm

Vyrovnaná plocha

3500 mm

-0 mm

-600 mm

-1.200 mm

-1.800 mm

-2.400 mm

-3.000 mm

-4.200 mm

-4.800 mm

-5.400 mm

-6.000 mm

-0 m

m

-600

mm

-1.2

00 m

m

-1.8

00 m

m

-2.4

00 m

m

-600

mm

-2.4

00 m

m

-3.0

00 m

m

-3.0

00 m

m

-7.200 mm

-7.800 mm

-9.000 mm

-8.400 mm

-6.600 mm

-1.8

00 m

m

-1.2

00 m

m

-3.600 mm

Trubka ø 27 mm

Vyrovnaná plocha

6000 mm

8 cm 4 cm 0 cm 4 cm 8 cm

0 cm

4 cm

8 cm

12 cm

16 cm

20 cm

24 cm

Trubka ø 10 mm

PlochaPlocha

Page 146: Komponenty pro elektrické stroje

Ultrazvukové snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941144

Příklady aplikací

Standardní režim - senzor přiblížení Přiblíží-li se předmět k snímači na vzdálenost menší než nastavenou, dojde k aktivaci výstupu. Detekční vzdálenost je svázána s nastavitelnou hysterezí. Detekce není závislá na barvě předmětu. Pozadí předmětu je zcela potlačeno.

Režim okénkového komparátoru Výstup je aktivován, je-li předmět uvnitř okna definovaného dvěmimezními hodnotami. Tak lze například kontrolovat správnou velikost lahví v krabicích. Příliš vysoké nebo příliš nízké lahve budou vyloučeny.

Režim s potlačeným popředím Potlačení rušivých ozvěn pocházejících z hran ležících mezi snímačem a předmětem. Při plnění lahví a měření maxima hladiny lze takto například potlačit ozvěnu ze zúženého hrdla.

Aktivnívýstup

Neaktivnívýstup

Nastavená vzdálenost detekce

Aktivnívýstup

Neaktivnívýstup

Neaktivnívýstup

Nastavenávzdálenost

detekce

Reflexní režim Funkce podobná jako u reflexní optické závory. Snímač pracuje v režimu okénkového komparátoru tak, aby odrazová plocha (např.plech) byla uvnitř okna. Výstup snímače je aktivní, jakmile nějaký předmět plně zakryje odra-zovou plochu. Přitom není důležité, zda předmět zvuk plně absorbuje nebo naopak odráží. Tato funkce je využívána zejména u obtížně snímatelných materiálů jako např. pěnových hmot.

Snímače s analogovým výstupem Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem mají výstupní signál buď proudový(4–20mA)nebonapěťový(0–10V).Typvýstupníhosignálujeurčenhodnotouzatěžovacíhoodporu.ProRz≤500Ωjevýstupproudový,proRz≥10kΩjevýstupnapěťový.Hodnotavýstupníhosignálumůžebýtpřímo úměrná nebo nepřímo úměrná vzdálenosti. Snímače jsou využívány například pro spojité měření výšky hladiny.

Aktivnívýstup

Neaktivnívýstup

Potlačeníozvěny

Nastavenávzdálenost

detekce

Vyloučení aktivacevýstupu rušivou

ozvěnou

Odrazováplocha

Nastavenéokno

Nastavený aktivní výstup *

* absence předmětu = neaktivní výstup

Lineárnívýstup

4 mA

20 mA

Nastavenéanalogové

okno

4 bar

Page 147: Komponenty pro elektrické stroje

Ultrazvukové snímače

145Tel.:241484940•Fax:241484941

(+)

(-)

1 (Hnědá) +V

3 (Modrá) 0V

4 (Černá) výstup

5 (Šedá) komunikace

2 (Bílá)

Rz

(+)

(-)

1 (Hnědá) +V

3 (Modrá) 0V

4 (Černá) výstup 2

5 (Šedá) komunikace

2 (Bílá) výstup 1

Rz Rz

(+)

(-)

1 (Hnědá) +V

3 (Modrá) 0V

4 (Černá) výstup 2

5 (Šedá) komunikace

2 (Bílá) výstup IU

Rz Rz

(+)

(-)

1(Hnědá)+V

3 (Modrá) 0V

4(Černá)

5 (Šedá) komunikace

2 (Bílá) výstup

Rz

(+)

(-)

1 (Hnědá) +V

3 (Modrá) 0V

4 (Černá) výstup

2 (Bílá) Řídící vstup

Rz

Schemata zapojení ultrazvukových snímačů

ZapojeníMIC+xxx/D

ZapojeníMIC+xxx/DD

ZapojeníMIC+xxx/IU

ZapojeníMIC+xxx/DIU

ZapojeníZWS-15

Hnědá

Černá

Modrá

1

34

(1)

(4)

(3)

2 1

34

25

Bílá

Šedá

(2)

(5)

Hnědá

Černá

Modrá

13

4(1)

(4)

(3)

2Bílá(2)

KabelyskonektoryM12kultrazvukovýmsnímačůmMicrosonic

počet pólů přímé pravoúhlé

2 metrový kabel 4 - pól KST4G-2 KST4A-2

5 - pól KST5G-2 KST5A-2

5 metrový kabel 4 - pól KST4G-5 KST4A-5

5 - pól KST5G-5 KST5A-5

bez kabelu 4 - pól STG4

5 - pól STG5

Kabel - obal je z PVC, 4 x 0,34 mm2 nebo 5 x 0,25 mm2.

KabelyskonektoryM8kultrazvukovýmsnímačůmZWS-15

počet pólů přímé pravoúhlé

2 metrový kabel 4 - pól KST4G-2/M8 KST4A-2/M8

5 metrový kabel 4 - pól KST4G-5/M8 KST4A-5/M8

Kabel - obal je z PVC, 4 x 0,25 mm2.

KabelyskonektoryakonektoryfirmyMicrosonic

Page 148: Komponenty pro elektrické stroje

Ultrazvukové snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941146

Ultrazvukové snímače - řada MIC+

Tvar M30x84 M30x84 M30x84 M30x102 M30x105 Jmen. dosah Sn 30až250mm 60až350mm 200až1300mm 350až3400mm 800až6000mm Obal mosaz - nikl mosaz - nikl mosaz - nikl mosaz - nikl mosaz - nikl Nastavení dosahu tlačítky / přes PC tlačítky / přes PC tlačítky / přes PC tlačítky / přes PC tlačítky / přes PC Připojení 5 - pól. konektor 5 - pól. konektor 5 - pól. konektor 5 - pól. konektor 5 - pól. konektor Objednací číslo: PNP NO/NC MIC+25/D/TC MIC+35/D/TC MIC+130/D/TC MIC+340/D/TC MIC+600/D/TC 2x PNP NO/NC MIC+25/DD/TC MIC+35/DD/TC MIC+130/DD/TC MIC+340/DD/TC MIC+600/DD/TC Analog. výstup MIC+25/IU/TC MIC+35/IU/TC MIC+130/IU/TC MIC+340/IU/TC MIC+600/IU/TC (4-20mA/0-10V) PNP NO/NC + analog. MIC+25/DIU/TC MIC+35/DIU/TC MIC+130/DIU/TC MIC+340/DIU/TC MIC+600/DIU/TC (4-20mA/0-10V)

Napájecí napětí 9až30Vss 9až30Vss 9až30Vss 9až30Vss 9až30Vss Max. zatěž. proud Ia 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA Frekvence ultrazv. 320kHz 400kHz 200kHz 120kHz 80kHz Opakov. přesnost ±0,15% ±0,15% ±0,15% ±0,15% ±0,15% Časová odezva 50ms 70ms 110ms 180ms 240ms Třída krytí IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 Nap. proud bez R ≤80mA ≤80mA ≤80mA ≤80mA ≤80mA Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC -25až+70oC Indikace 3-digit. LED displej 3-digit. LED displej 3-digit. LED displej 3-digit. LED displej 3-digit. LED displej 2 tříbarevné LED 2 tříbarevné LED 2 tříbarevné LED 2 tříbarevné LED 2 tříbarevné LED Ochr. proti zkratu ano ano ano ano ano a přepólování

Vývody snímačů

51

84

5

M12x1

M30x1,5

M30x1,5

5

47,5ø

19,5

33

69

102

M12x1

M30x1,5

ø 65

22,5

36

72

105

M12x1

5

51

84

5

M12x1

M30x1,5

51

84

5

M12x1

M30x1,5

PIN č. Typ D Typ DD Typ IU Typ DIU Barva vodiče

1 + V + V + V + V Hnědá

2 - VýstupD1(PNP) Analogový IU Analogový IU Bílá

3 0 V 0 V 0 V 0 V Modrá

4 Výstup D (PNP) Výstup D2 (PNP) - VýstupD1(PNP) Černá

5 Komunikace s PC Komunikace s PC Komunikace s PC Komunikace s PC Šedá

1

3 4

25

Page 149: Komponenty pro elektrické stroje

Ultrazvukové snímače

147Tel.:241484940•Fax:241484941

Ultrazvukové snímače - řada ZWS-15

Tvar 36x12x22 36x12x22 Slepá zóna 20 mm 20 mm Jmen. dosah Sn 150mm 150mm Maximální dosah 250 mm 250 mm Rozlišení 0,20 mm 0,20 mm Připojení 4-pól.konektorM8 4-pól.konektorM8 Objednací číslo: ZWS-15/CD/HV/QS ZWS-15/CE/HV/QS Výstup PNP, Ub-2 V, volitelný NO/NC NPN, -Ub+2 V, volitelný NO/NC Synchronizace ano - externí ano - externí Obal krabička: ABS, senzor: polyuretanová pěna, krabička: ABS, senzor: polyuretanová pěna, epoxy pryskyřice s obsahem skla epoxy pryskyřice s obsahem skla Napájecí napětí 20 až 30 Vss 20 až 30 Vss Max. zvlnění Ub ±10% ±10% Max. zatěž. proud Ia 200 mA 200 mA Frekvence ultrazvuková 380kHz 380kHz Opakovatelná přesnost ±0,15% ±0,15% Časová odezva 40 ms 40 ms Třída krytí podle EN60529 IP67 IP67 Nap. proud bez zátěže ≤ 25 mA ≤ 25 mA Provozní teplota -25až+70oC -25až+70oC Indikace zelená LED: provoz, žlutá LED: stav výstupu zelená LED: provoz, žlutá LED: stav výstupu Ochr. proti zkratu a přepólování ano ano Hmotnost 10g 10g

3,2

4,2

4

24

2,6

10,7

17,6

32

3,9

M8x1

3,2

4,2

4

24

2,6

10,7

17,6

32

3,9

M8x1

Kolík 2 na konektoru lze použít k synchronizaci libovolného počtu snímačů. Na řídící vstup se přivede impuls obdélníkového průběhu a šířky ti>150μs.Opakovacídobamůžebýtvrozsahuod8msdo1s.Úro-veňHnasynchronizačnímvstupublokujefunkcisnímače.

Tlačítko "Teach - in"Tlačítko na horní straně snímače umožňuje snadné nastavení vzdálenosti detekce. Stačí umístit snímaný předmět na požadovanou vzdálenost odsnímačeastisknouttlačítko„Teach-in“na3sekundy.Stisknutímtlačítkanavícejak10sekund,seměnírežimvýstupnífunk-ce mezi spínáním a rozpínáním.

0.15 m

blokování snímače

+UB

–UB

blokování snímače

Start

ti > 150 µs 8 ms < tp < 1 s

Externí synchronizační signál

1 3

42

PIN č. ZWS-15/CD... ZWS-15/CE... Barva vodiče

1 + V + V Hnědá

2 Řídící vstup Řídící vstup Bílá

3 0 V 0 V Modrá

4 Výstup PNP Výstup NPN Černá

Page 150: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

148

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídlovAllerød,Dánsko• Společnost založena v roce1973• www.scancon.dk

• HlavnísídlovYangsan,JižníKorea• Společnostzaloženavroce1977• www.autonics.com

Page 151: Komponenty pro elektrické stroje

149

www.oem-automatic.cz

Inkrementální snímače

ŘadaE50S str.150

ŘadaENC str.152

Řada2REB str.154

Inkr

emen

táln

ísn

ímač

e

Page 152: Komponenty pro elektrické stroje

Inkrementální snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941150

Řada Průměr hřídelky Rozlišení (p/ot) Výstupní signály Zapojení výstupu Napájecí napětí KabelVnější průměr

50 mms hřídelkou

8mm viz. tabulka - parametr rozlišení

2: A, B3: A, B, Z (standard)4: A, /A, B, /B6: A, /A, B, /B, Z, /Z

T: Univerzální výstup (totem)N: NPN OCV: Napěťový výst.L: Linkový výstup (jen provedení 5 Vss)

5:5Vss+5%24:12-24Vss+5%

Bez označení: standard2C: kabel zakončený konektorem (délka 200 mm)

E50S 8 5000 3 N 24

Podmínky měření: kabel 2 mIsink=max.20mA

Řada E50S

Rozlišení (p/ot) 15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,150,192,200,240,250,256,300, 360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800,2000,2048,2500,3000, 3600,5000,6000,8000 Elektrické parametry Výstupní signály A, B, Z (Linkový výstup A, /A, B, /B, Z, /Z) Fázový posuv mezisignályAaB:T/4±T/8(T=periodasignáluA) Výstupní úrovně Univerzální výst. L: Proud zátěží: max. 20 mA, zbytkové napětí: max. 0,5 V H:Proudzátěží:max.-20mA,zbytkovénapětí:min.Un-2,5V NPN OC Proud zátěží: max. 30 mA, zbytkové napětí: max. 0,4 V Napěťový výst. Proudzátěží:max.10mA,zbytkovénapětí:max.0,4V Linkový výst. L: Proud zátěží: max. 20 mA, zbytkové napětí: max. 0,5 V H:Proudzátěží:max.-20mA,zbytkovénapětí:min.2,5V Rychlost přeběhu Univerzální výst. max.1μs ( náběžná/ NPN OC max.1μs sestupná hrana) Napěťový výst. max.1μs Linkový výst. max. 0,5 μs Maximální výstupní frekvence 180kHz Proudová spotřeba max. 60 mA (bez zátěže), provedení s linkovým výstupem max. 50 mA (bez zátěže) Izolační odpor min.100MΩ(pro500Vss) Dielektrická pevnost 750Vst,50/60Hzpodobu1minuty(mezilibovolnousvorkouapouzdrem) Připojení kabel (standart), kabel zakončený konektorem Mechanické parametry Počáteční moment 0,007Nm Setrvačný moment 8x10-6 kgm2 Zatížení hřídele radiální:max.10N,axiální:max.2,5N Povolená úchylka radiální:max.0,1mm,axiální:max.0,2mm Maximální otáčky 5000 ot./min. Vibrace amplituda1,5mmpřifrekvenci10-55HzvosáchX,Y,Zpodobu2hodin Rázy max.75G Teplota Provozní:-10až70oC,skladovací:-25až85oC Relativní vlhkost Provozní:35až85%,skladovací:35až90% Krytí IP 50 Kabel stíněný,5-žilový,ø5mm,délka2m(linkovývýstup:stíněný,8-žilový,ø5mm,délka2m) Příslušenství spojkaø8mm Hmotnost přibližně275g Certifikace CE (vyjma provedení s linkovým výstupem)

Objednací kód

Page 153: Komponenty pro elektrické stroje

Inkrementální snímače

151Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení Standardní provedení Provedení s konektorem - Univerzální výstup / NPN OC / Napěťový výstup

Nepoužité výstupy musí být izolovány. Stínění a kovový plášť musí být uzemněno. - Linkový výstup

Rozměry Standardní provedení

Provedení s konektorem Prodlužovací kabel (příslušenství)

- Montážní úchyt Spojka

ČísloPINu

Univerzální výstup,NPN OC,

napěťový výstup

Linkový výstup

Barva vodiče Výstup Barva vodiče Výstup

1. Černý Výstup A Černý Výstup A

2. Bílý Výstup B Červený Výstup /A

3. Oranžový Výstup Z Hnědý +UN

4. Hnědý +Un Modrý Zem

5. Modrý Zem Bílý Výstup B

6. Stíněný Šedý Výstup /B

7. Oranžový Výstup Z

8. Žlutý Výstup /Z

9. Stíněný

Černý: Výstup A

Bílý: Výstup B

Oranžový: Výstup Z

Hnědý: + Un (5 Vss, 12 až 24 Vss)

Modrý: Zem

Stínění

Černý: Výstup A

Červený: Výstup A

Bílý: Výstup B

Šedý: Výstup B

Oranžový: Výstup Z

Žlutý: Výstup Z

Hnědý: + Un (5 Vss)

Modrý: Zem

Stínění

1

54

32

6

15432

6

987

3xM3

D40

120o

15,8 42,5

5

ø50

ø30

ø8

2000

200

M17x1

2,2

41,5

ø19

2000 (5000, 10000)

ø 5 mm

1

5 4

3

26

15 4 32

69 8 7

55

45 2015

4x ø3,5

5

41

65

35

60

3x ø3,5

ø30

D40

4x M4x0,7

25

18,2

ø19

ø8

Provedení Označení kabelu

Linkový výstup CID9S-2(standard),CID9S-5,CID9S-10

Ostatní typy CID6S-2(standard),CID6S-5,CID6S-10

Page 154: Komponenty pro elektrické stroje

Inkrementální snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941152

Řada Výstupní signály Rozlišení Zapojení výstupu Napájecí napětí KabelS odměrným

kolečkem1:A,B 1:1mm

2:1cm3:1m

T: Univerzální výstup (totem)N: NPN OCV: Napěťový výst.

5:5Vss±5%24:12-24Vss±5%

Bez označení: standard2C: kabel zakončený konektorem (délka 200 mm)

ENC 1 1 T 24

Podmínky měření: kabel 2 mIsink=max.20mA

Kód Rozlišení Délkaodpovídající1pulzu Převod Obvod měřícího kola Rozlišení inkrement. snímače123

1:1mm2:1cm3:1m

1mm1cm1m

2:14:14:1

250 mm250 mm250 mm

500 p/ot100p/ot1p/ot

Řada ENC

Elektrické parametry Výstupní signály A, B Fázový posuv mezisignályAaB:T/4±T/8(T=periodasignáluA) Výstupní úrovně Univerzální výst. L: Proud zátěží: max. 30 mA, zbytkové napětí: max. 0,4 V H:Proudzátěží:max.10mA,výstupnínapětí:min.Un-1,5V NPN OC Proud zátěží: max. 30 mA, zbytkové napětí: max. 0,4 V Napěťový výst. Proudzátěží:max.-10mA,zbytkovénapětí:max.0,4V Rychlost přeběhu Univerzální výst. max.1μs ( náběžná/ NPN OC max.1μs sestupná hrana) Napěťový výst. max.1μs Maximální výstupní frekvence 180kHz Proudová spotřeba max. 60 mA (bez zátěže) Izolační odpor min.100MΩ(pro500Vss) Dielektrická pevnost 750Vst,50/60Hzpodobu1minuty(mezilibovolnousvorkouapouzdrem) Připojení kabel (standart), kabel zakončený konektorem Mechanické parametry Počáteční moment závisínakoeficientutření Maximální otáčky 5000 ot-1 Vibrace amplituda1,5mmpřifrekvenci10-55HzvosáchX,Y,Zpodobu2hodin Rázy max.75G Teplota Provozní:-10až70oC,skladovací:-25až85oC Relativní vlhkost Provozní:35až85%,skladovací:35až90% Krytí IP 50 Kabel stíněný, 5 - žilový, ø 5 mm, délka 2 m Hmotnost přibližně494g Certifikace CE

Pulzy na otáčku

Objednací kód

Page 155: Komponenty pro elektrické stroje

Inkrementální snímače

153Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení Standardní provedení Provedení s konektorem

Rozměry

Standardní provedení

Provedení s konektorem

Prodlužovací kabel

ČísloPINu

Univerzální výstup,NPN OC,

napěťový výstup

Barva vodiče Výstup

1. Černý Výstup A

2. Bílý Výstup B

3. Oranžový

4. Hnědý +Un

5. Modrý Zem

6. Stíněný

1

54

32

6

2,2

41,5

ø19

2000 (5000, 10000)

ø 5 mm

1

5 4

3

26

Provedení Označení kabelu

Typy CID6S-2 (standard), CID6S-5, CID6S-10

ENC

Černý: Výstup A

Bílý: Výstup B

Oranžový: Nezapojený

Hnědý: +Un (5 Vss, 12 až 24 Vss)

Modrý: Zem

Stínění

200055,5

84

ENC

M17x1

2x ø5,5

9770

ø50

3524

55,5

78

84

200

Page 156: Komponenty pro elektrické stroje

Inkrementální snímače

Tel.:241484940•Fax:241484941154

Řada Rozlišení (p/ot) Výstupní signál Průměr hřídelky Délka hřídelky IP Kabel Vyvedení kabeluMiniaturnís hřídelkou

viz. tabulka - parametr rozlišení

N: standardD: diferenční

06 mm 10mm 5065

01:1mxx: xx m

S: boční(Standard)B: zadní

2REB 2000 N 06 10 65 01 S

Řada 2REB

Rozlišení (p/ot) 4,10,11,12,15,25,30,36,50,60,75,80,90,100,125,128,150,180,200,250,256,300, 360,400,500,600,1000,1024,1250,2000,2048,2500,3000,3600,5000,7500 Elektrické parametry Výstupní signály A, B, Z Standardní, diferenciální Fázový posun 90o±20% Výstupní úrovně Univerzální výst. L:Proudzátěží:max.10mA,zbytkovénapětí:max.0,5V H:Proudzátěží:max.-25mA,zbytkovénapětí:min.Un-1,3V Maximální výstupní frekvence 200kHz Proudová spotřeba 35 mA (bez zátěže) Napájecí napětí 5-24Vss±10%(ochranaprotipřepólování) Připojení kabel Mechanické parametry Počáteční moment <0,01Nm Setrvačný moment 1gcm2 Zatížení hřídele radiální:max.10N,axiální:max.20N Průměr hřídele 6 mm (standard) Maximální otáčky 9000ot./min. Vibrace 10G(při10-2000Hz) Rázy 10G/16ms(1000vosáchx,y,z) Maximální ráz 100G/11ms Teplota Provozní:-10až70oC,skladovací:-10až70oC Krytí IP 65 (IP 50) Kabel stíněný,5žilový,5x0,14mm2,standardnídélka1m Hmotnost 45 g Normy EN50081-1aEN50082-2

Průběh výstupního signálu Výstupní obvod Otáčení ve směru hodinových ručiček

X=180oe ± 36oe Y=90oe±18oe ==

Objednací kód

360°e xy

A

A

B

B

Z

Z

+Vss

0 -V

Signál

Stínění** Stínění spojeno se zemí

Page 157: Komponenty pro elektrické stroje

Inkrementální snímače

155Tel.:241484940•Fax:241484941

Rozměry Připojení Standardní provedení Vývody

Provedení s vývodem dozadu

Spojka BSK 440240

4x M4 - 90º

5 20 ± 0,2

7

10 11

ø 24

3

45º

ø 6h

9

ø 20

h72,5

ø 38

ø 30

20,22,6 (2x)

ø 15

2 (2x)

Šroub M 2,5x4 (2x)DIN 916

ø d1

d H

8

Standardní Diferenciální

Barva vodiče Výstup Barva vodiče Výstup

Zelený Výstup A Růžový Výstup A

Žlutý Výstup B Šedý Výstup /A

Šedý Výstup Z Červený +Un

Hnědý +Un Modrý Zem

Bílý Zem Zelený Výstup B

Stíněný Žlutý Výstup /B

Bílý Výstup Z

Hnědý Výstup /Z

Stínění

4x M4 - 90º

5 20 ± 0,2

7

10 11

ø 24

3

45º

ø 6h

9

ø 20

h72,5

ø 38

ø 30

Technické charakteristiky spojky Max. otáčky 10000min-1

Max. kroutící moment 20 Ncm Max. radiální úchylka ± 0,3 mm Max. úhlové úchylka ± 2,5o

Max. axiální úchylka ± 0,2 mm Moment setrvačnosti 1,1gcm2

Max. moment utažení 30 Ncm Hmotnost 3,5 g Materiál polyamid 6,6 zpevněný skelným vláknem

Objednací číslo BSK 440240

Rozměry (mm)

Page 158: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

156

www.oem-automatic.cz

• SesídlemvTuríně,Itálie• Společnostzaloženavroce1973• www.selet.it

• SesídlemvTainanHsien,Taiwan• Společnostzaloženavroce1974• www.moujen.com.tw

Page 159: Komponenty pro elektrické stroje

157

Koncové spínače

www.oem-automatic.cz

Koncové spínače v průmyslovém provedení str.158

Koncovéspínačevplastovémprovedení str.160

Koncovéspínačevkovovémprovedení str.162

Kon

cové

spín

ače

Page 160: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941158

Průmyslové provedení (krabička - hliníkový odlitek)

Referenční normy CENELECEN50041,IEC337-1,VDE0660,IEC158Třída krytí IP 66Teplotní rozsah: provozní-10až+70o C skladovací-30až+80o C

Mechanická životnost:30x106 přepnutí u hlavice ovládané přímo25x106 přepnutí u hlavice ovládané ze strany10x106 přepnutí u hlavice ovládané ze všech stranSměr upevnění: libovolněOpakovacíschopnost0,01mmvreferenčníchpoloháchpři1milionupohybů

Elektrické charakteristiky:Jmenovité izolační napětí (Ui): 500 VJmenovitý proud (Ith):10AKategorie použitelnosti: A300–Q300 AC15=6A/250V-1,9A/380V DC13=3A/24V

Odpor kontaktů:2,5mΩ

Ochrana proti zkratu:pojistka10A

OznačenísvorekpodlenormyCENELECEN50013

Připojení: šroubové svorky s klecí, max. průřez vodičů 2 x 2,5 mm2

Atesty: CSA A300 – DEMKO - NEMKO

Kovová ovládací hlavicePomalý rozpínací kontakt s bezpečnostní funkcíPodlenoremIEC947-5-1Schválení UL/CSATřída krytí: IP 66Teplotní rozsah:-20až+80o C

TypyOvládacíhlavice ST01 ST03Zdvojená spínací jednotkaMžikováfunkcerozepnutí SFM1011* SFM1031*a sepnutí

Zdvojená spínací jednotkaPomaláfunkcerozepnutí SFM1012* SFM1032*a sepnutí

Grafickéznázornění Sledu mžikové funkce Sledu pomalé funkce

Mechanické charakteristiky

Maximální provozní rychlost (m/s) 0,5 0,5MinimálníakčnísílaN(Ncm) 15 15

Rozměry hlavic (mm)

* V souladu s normou CENELECEN50041

Rozměry krabičky (mm)

21-22

0 1,3

2,5

13-1421-2213-14

6mm

21-22

0 2,5

1,5

13-146mm

21-22

0 1,3

2,5

13-1421-2213-14

6mm

21-22

0 2,5

1,5

13-146mm

Page 161: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

159Tel.:241484940•Fax:241484941

ST12 ST21 ST31 ST52 ST63

SFM1121 SFM1211* SFM1311 SFM1521* SFM1631

SFM1122 SFM1212* SFM1312 SFM1522* SFM1632

1,5 1,5 1,5 1,5 1 18 15 15 15 14

21-22

0 1,3

2,5

13-1421-2213-14

6mm

21-22

0 2,5

1,5

13-146mm

21-22

0 10

25

13-1421-2213-14

90

O

O O

21-22

0 35

25

13-14

O

O 90O

21-22

0 10

25

13-1421-2213-14

90

O

O O

21-22

0 35

25

13-14

O

O 90O

21-22

0 10

25

13-1421-2213-14

90

O

O O

21-22

0 35

25

13-14

O

O 90O

21-22

0 10

20

13-1421-2213-14

O

O

21-22

0 25

15

13-14

O

O

Nastavitelné hlavice pro volbu směru snímání polohy: ST21-ST31-ST52

21-22

RLP

TP

13-1421-2213-14

TT

DT

21-22TP

13-14

TT

RLP

Doplňky a náhradní díly

Zdvojenáspínacíjednotkasmžikovoufunkcírozepnutíasepnutí SE11Zdvojenáspínacíjednotkaspomaloufunkcírozepnutíasepnutí SE12Pákasplastovoukladkou SL21Páka s kovovou kladkou SL 22Páka s kladkou na kuličkovém ložisku SL 23Nastavitelnápákasplastovoukladkou SL31Nastavitelná páka s kovovou kladkou SL 32Nastavitelná páka s kladkou na kuličkovém ložisku SL 33Kovovátyčkaprůměr3mm SL51Plastová tyčka průměr 6 mm SL 52

Grafické znázornění funkce

Mžiková funkce TP=Bodpřepnutí (21-22rozepnutí,13-14sepnutí) TT=Celkovépřemístěnímm/ o

RLP=Bodzpětnéhopřepnutí (21-22sepnutí,13-14rozepnutí) DT=Diferenciálnípřemístění

Pomalá funkce TP=Bodpřepnutí(21-22) RLP=Bodpřepnutí(13-14)

Page 162: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941160

Plastové provedení (krabička z termoplastu)

Referenční normy CENELECEN50047,EN60947-5Třída krytí: IP 65Teplotní rozsah: provozní-25až+70o C skladovací-30až+80o C

Mechanická životnost:30x106 přepnutí u hlavice ovládané přímo25x106 přepnutí u hlavice ovládané ze strany10x106 přepnutí u hlavice ovládané ze všech stranSměr upevnění: libovolněOpakovací schopnost: 0,01mmvreferenčníchpoloháchpři1milionupohybů

Elektrické charakteristikyJmenovité izolační napětí (Ui): 660 VJmenovitý proud (Ith):10AKategorie použitelnosti: A300–Q300 AC15=6A/250V-1,9A/380V DC13=3A/24V

Odpor kontaktů: ≥2,5mΩ

Ochrana proti zkratu:pojistka10A

Označení svorek podle normy CENELECEN50013

Připojení:šroubové svorky s klecí, max. průřez vodičů 2 x 2,5 mm2

Typy Zdvojenáspínacíjednotka SFP1011* SFP1031* SFP1111*

Mžiková funkcerozepnutí a sepnutí

Grafickéznázornění Sledu mžikové funkce

Mechanické charakteristiky

Max. provozní rychlost (m/s) 0,5 0,3 0,5MinimálníakčnísílaN(Ncm) 10 10 5

Rozměry hlavic (mm)

*VsouladusnormouCENELECEN50041

Rozměry krabičky (mm)

11-12

0 1

2

13-1411-1213-14

5mm

11-12

0 1,7

3,5(S1)

13-1411-1213-14

mm

11-12

0 3,6

7,2(S2)

13-1411-1213-14

mm

11

12 14

13

Page 163: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

161Tel.:241484940•Fax:241484941

SFP1211* SFP1311 SFP1511 SFP1521 SFP1611 SFP1621

1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 10 10 10 10 5 5

11-12

0 12

25

13-1411-1213-14

70

O

O O

11-12

0 12

25

13-1411-1213-14

70

O

O O

11-12

0 12

25

13-1411-1213-14

70

O

O O

11-12

0 12

25

13-1411-1213-14

70

O

O O

11-12

0 8

17

13-1411-1213-14

70

O

O O

11-12

0 8

17

13-1411-1213-14

70

O

O O

Page 164: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941162

Kovové provedení

Charakteristiky Široký výběr hlavic a páčekRozsáhlé provozní charakteristikyNeztratné šrouby víčka spínačeZemnící šroub uvnitř spínačePrachuvzdorný, vodotěsný, olejotěsnýProvozníteplota-15°až+70o C

Technické charakteristikyProvozní rychlost: 0,5mmaž50m/sProvozní frekvence: Mechanická:120sepnutí/min Elektrická:30sepnutí/minOdpor kontaktu:15mΩmax.(počáteční)Izolační odpor: 100MΩmin.(při500Vss)Dielektrická pevnost: 1000Vst,50/60Hzpo1min.mezi nepropojenýmisvorkami 2000Vst,50/60Hzpo1min.mezi svorkamianevodivýmikovovými částmikrabičky,mezisvorkami auzeměnímVibrace: Trvánínefunkčnosti:10až55Hz; 1,5mmdvojitáamplitudaNáraz: Mechanickáodolnost:cca1000m/s2 (cca100G) Trvánínefunkčnosti:cca300m/s2 (cca30G)Provozní teplota: -15°Caž+70°CŽivotnost: Mechanická:10x106sepnutímin Elektrická:3x105sepnutímin.Třída krytí: IP65podleIEC529

Kategorie použití: 5A 250V st (odporová zátěž) 0,4A 115Vst(odporovázátěž)

Seříditelné v provozuPáčky s kladičkou a snímací tyčky lze nastavovat v rozsahu 360°. Lze je nastavit na provoz ve směru hodinových ručiček, proti směru hodinových ručiček i v obou směrech. Snímací hlavu lze otočit do jakékoliv z 90°poloh.

Typy

Spínacíjednotka ME-8108 ME-8108-M ME-8108-L

Poznámka - kovová kladka - pryžová kladka Ø50x10mmProvozní charakteristiky

Akční síla OF max 340g 340g 340gSílauvolněníRFmin 21g 21g 21gPřemístění PT max 20° 20° 20°AkčnípřemístěníOTmin 75° 75° 75°Diferen. přemístění DT max 10° 10° 10°Celkové přemístění TT min 95° 95° 95°

Rozměry (mm)ME-8108 ...

ME-8000

Page 165: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

163Tel.:241484940•Fax:241484941

ME-8104 ME-8104F ME-8104-M ME-8104L ME-8107 ME-8111

- ploché víčko - kovová kladka - pryžová kladka Ø50x10mm

600g 600g 600g 600g 203g 900g 50g 50g 50g 50g 12g 150g 20° 20° 20° 20° 20° 1,5mm 75° 75° 75° 75° 75° 4,0mm 10° 10° 10° 10° 10° 0,7mm 95° 95° 95° 95° 95° 5mm

Montážní otvory

ME-8104 ... ME-8107 ... ME-8111 ...

Montážní otvory

Rozměry otvorů (mm)

Šrouby víčka

Víčko

Kabel 18 se3 vodiči

Krabička

Zemnící svorka

Svorky

Průchodka

Snadné připojení1.Uvolnitšroubyvíčkaaodstranitvíčko.2. Uvolnit pryžovou průchodku od víčka.3. Vložit kabel do průchodky.4. Utáhnout šrouby svorek po připevnění vodičů.5. Po připevnění vodičů usadit průchodku do víčka.6. Upevnit víčko na krabičku pomocí šroubků.7.Doporučenýkabel:ohebný18/3.

Připojení

Page 166: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941164

Kovové provedení

Typy

Spínacíjednotka ME-8122 ME-8122-P

Poznámka - s plastovou kladkouProvozní charakteristiky

AkčnísílaOFmax 900g 900gSílauvolněníRFmin 150g 150gPřemístěníPTmax 1,5mm 1,5mmAkční přemístění OT min 4,0mm 4,0mmDiferenciálnípřemístěníDTmax 0,7mm 0,7mmCelkové přemístění TT min 5 mm 5mm

Rozměry (mm)

ME-8122 ...

Charakteristiky Široký výběr hlavic a páčekRozsáhlé provozní charakteristikyNeztratné šrouby víčka spínačeZemnící šroub uvnitř spínačePrachuvzdorný, vodotěsný, olejotěsnýProvozníteplota-15°až+70o C

Technické charakteristikyProvozní rychlost: 0,5mmaž50m/sProvozní frekvence: Mechanická:120sepnutí/min Elektrická:30sepnutí/minOdpor kontaktu:15mΩmax.(počáteční)Izolační odpor: 100MΩmin.(při500Vss)Dielektrická pevnost: 1000Vst,50/60Hzpo1min.mezi nepropojenýmisvorkami 2000Vst,50/60Hzpo1min.mezi svorkamianevodivýmikovovými částmikrabičky,mezisvorkami auzeměnímVibrace: Trvánínefunkčnosti:10až55Hz; 1,5mmdvojitáamplitudaNáraz: Mechanickáodolnost:cca1000m/s2 (cca100G) Trvánínefunkčnosti:cca300m/s2 (cca30G)Provozní teplota: -15°Caž+70°CŽivotnost: Mechanická:10x106sepnutímin Elektrická:3x105sepnutímin.Třída krytí: IP65podleIEC529

Kategorie použití: 5A 250V st (odporová zátěž) 0,4A 115Vst(odporovázátěž)

Seříditelné v provozuPáčky s kladičkou a snímací tyčky lze nastavovat v rozsahu 360°. Lze je nastavit na provoz ve směru hodinových ručiček, proti směru hodinových ručiček i v obou směrech. Snímací hlavulzeotočitdojakékolivz90°poloh.

Page 167: Komponenty pro elektrické stroje

Koncové spínače

165Tel.:241484940•Fax:241484941

ME-8112 ME-8112-P ME-9101 ME-9101-HI ME-8166 ME-8169

- s plastovou kladkou 1/4tyčka,3/4pružina

900g 900g 90g 90g 90g 90g 150g 150g - - - - 1,5mm 1,5mm 30mm 30mm 30mm 30mm 4,0mm 4,0mm 20mm 20mm 20mm 20mm 0,7mm 0,7mm - - - - 5mm 5mm - - - -

ME-8112 ... ME-9101 ... ME-8166 ... ME-8169 ...

Montážní otvory

Rozměry otvorů (mm)

Šrouby víčka

Víčko

Kabel 18 se3 vodiči

Krabička

Zemnící svorka

Svorky

Průchodka

Snadné připojení1.Uvolnitšroubyvíčkaaodstranitvíčko.2. Uvolnit pryžovou průchodku od víčka.3. Vložit kabel do průchodky.4. Utáhnout šrouby svorek po připevnění vodičů.5. Po připevnění vodičů usadit průchodku do víčka.6. Upevnit víčko na krabičku pomocí šroubků.7.Doporučenýkabel:ohebný18/3.

Připojení

Page 168: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

166

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídloveVídni,Rakousko• Společnostzaloženavroce1910• www.auer-signal.com

Výstražná zařízení. Světelnémodulyvevelikosti70,50a30mm.

Široký sortiment samostatných výstražných modulů.Zcela nový výrobní program výstražných zařízení

pro montáž do panelu.

Page 169: Komponenty pro elektrické stroje

167

Výstražná zařízení

www.oem-automatic.cz

Všeobecnéinformace str.168

Světelnémoduly50mm str.170

Světelnémoduly70mm str.172

Kombimodulsvětlo/zvukdopanelu str.175

Majáky,trvalesvítící,blikající str.176

Houkačkyakombinovanásignalizace str.178

Zvonek str.179

Výst

ražn

áza

řízen

í

Page 170: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

Tel.:241484940•Fax:241484941168

Všeobecné informace

Význam jednotlivých barev

Významjednotlivýchbarevvýstražnýchmajákůjemožnédefinovatpodlenížeuvedenétabulky.VizEN60204-1:1998.

Trvale svítící světelné moduly obvykle slouží jako výstražná signalizace prooperátoranebosignalizují,žebudezahájenadefinovanáudálost.

Pro tyto účely se nejčastěji používá červená, oranžová/žlutá, zelená a modrá barva. Modrá a čirá/bílá barva se často používá pro potvrzení určitého příkazu nebo stavu, anebo potvrzuje ukončení určité změny.

Blikající světelné moduly se často používají s cílem zvláště upoutat pozornost nebo jako signalizace změny probíhajícího procesu.

Porovnání různých typů světelných modulů

Blikající světloSvětlo s relativně nízkou intenzitou je vyzařováno všemy směry v delším časovém úseku.

Rotující světlaSvětlo je směrováno pomocí otáčejícího se zrcadla. Má poněkud vyšší intenzitu v kratším časovém úseku.

Zábleskové světloSilný, intenzivní světelný impuls v kratším časovém úseku. Světlo je vyzařováno všemi směry.

• Dlouháživotnostažcca100000h (standardní žárovka přibl. 2 000 h)• Odolnéprotivibracím• Nízkáspotřebaelektrickéhoproudu• ObjímkaBa15d

Technické parametry

Materiál objímky PolykarbonátMateriál čočky PolykarbonátBarvy Oranžová, červená, čirá, modrá, zelená, žlutáProvozní teplota -20°Caž+70°CKmitočet (blikání) 2HzObjímka Ba15dNapětí 24 V st/ss, 230-240 V st

(12Vst/ss,110-120Vstnadotaz)Příkon 24Vst/ss28mA

230Vst11mA

LED žárovky

Provoznínáklady

Žárovka

LED-žárovka

Provozníčas

Porovnání dlouhodobých nákladů na standardní žárovku a LED žárovku

Rozměry

inte

nzita

inte

nzita

čas

cd

inte

nzita

čas

cd

čas

cd

VýznambarevpodleIEC73Barevné kódy

Červená:STOP-nebezpečí

Oranžová: Výstraha – dávejte pozor

Zelená: Nehrozí žádné nebezpečí – pokračujte

Modrá: Speciálně uvedený význam

Čirá:Speciálněuvedenývýznam

Žlutá:Výstraha–dávejtepozor

Page 171: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

169Tel.:241484940•Fax:241484941

Všeobecné informace

Význam jednotlivých barev

Významjednotlivýchbarevvýstražnýchmajákůjemožnédefinovatpodlenížeuvedenétabulky.VizEN60204-1:1998.

Trvale svítící světelné moduly obvykle slouží jako výstražná signalizace prooperátoranebosignalizují,žebudezahájenadefinovanáudálost.

Pro tyto účely se nejčastěji používá červená, oranžová/žlutá, zelená a modrá barva. Modrá a čirá/bílá barva se často používá pro potvrzení určitého příkazu nebo stavu, anebo potvrzuje ukončení určité změny.

Blikající světelné moduly se často používají s cílem zvláště upoutat pozornost nebo jako signalizace změny probíhajícího procesu.

Porovnání různých typů světelných modulů

Blikající světloSvětlo s relativně nízkou intenzitou je vyzařováno všemy směry v delším časovém úseku.

Rotující světlaSvětlo je směrováno pomocí otáčejícího se zrcadla. Má poněkud vyšší intenzitu v kratším časovém úseku.

Zábleskové světloSilný, intenzivní světelný impuls v kratším časovém úseku. Světlo je vyzařováno všemi směry.

• Dlouháživotnostažcca100000h (standardní žárovka přibl. 2 000 h)• Odolnéprotivibracím• Nízkáspotřebaelektrickéhoproudu• ObjímkaBa15d

Technické parametry

Materiál objímky PolykarbonátMateriál čočky PolykarbonátBarvy Oranžová, červená, čirá, modrá, zelená, žlutáProvozní teplota -20°Caž+70°CKmitočet (blikání) 2HzObjímka Ba15dNapětí 24 V st/ss, 230-240 V st

(12Vst/ss,110-120Vstnadotaz)Příkon 24Vst/ss28mA

230Vst11mA

Vzdálenost Hlasitostm dB1 65 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 1202 59 64 69 74 79 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 1143 55 60 65 70 75 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 1105 51 56 61 66 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 10610 45 50 55 60 65 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 10020 39 44 49 54 59 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 9430 35 40 45 50 55 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 9050 36 41 46 51 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86100 40 45 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80200 39 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74500 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Přizdvojnásobenívzdálenostisehlasitostsnižujeo6dB.Jednotlivéhladinyhlasitostiuváděnévkatalogusevždyměřívevzdálenosti1m.

Úrovně zvuku

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Nejnižšíslyšitelnáúroveň

Šepot

Tikothodin

Walkman

Rozhovor

Telefonnízvonění

Startujícíletadlo

Auto

Nákladníauto

Kompresor

Vysavač

Práhbolestivosti

Triangulärton

Ton1

Fastton

Fastton

Ljudstötar

Ljudstötar

Växlandeton

Sågtandstonökande

Sinuston

Nödsignal

Sirenejrepe-terande

SignalhornFastton

Tretonsgonggong

Tvåtonsgonggong

Gonggong

Satttillmax.(+)

Sågtandstonminskande

Ton2

Fastton

Växlandeton

Ljudstötar

Tretonsgonggong

Siren,ejrepeter.

Nödsignal

Fastton

Nödsignal

Tretonsgonggong,ejrepeter.

Triangulärton

Fastton

Sinuston

Tvåtonsgonggong,ejrepeter.

Fastton

Hastighet

Lägre Övre

VolymTonfrekvens

STZ/STE(Ton1)

STZ(Ton1+2)

DIPswitch

Ljudstötar

Tónová tabulka pro sirénu STZ na str. 174

přepínač DIP

STZ/STE(Tón1)

Tón1 Rychlost

Dolní Horní

Kmitočet tónu Hlasitost Tón 2

Střídání tří tónů

Spojitý tón

Spojitý tón

Přerušovaný tón

Přerušovaný tón

Kolísavý tón

Vzestupný tón

Sestupný tón

Sinusový tón

Tísňový signál

Siréna (bez opakování)

Houkačka(spojitý tón)

Třítónový gong

Dvoutónový gong

Gong

Nastaveno na max.(+)

Kolísavý tón

Spojitý tónPřerušovaný tón

Třítónový gong

Siréna, bez opakování

Tísňový signál

Spojitý tón

Přerušovaný tón

Tísňový signál

Třítónový gong (bez opakování)

Střídání tří tónů

Spojitý tón

Sinusový tón

Třítónový gong (bez opakování)

Spojitý tón

STZ(Tón1+2)

Page 172: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

Tel.:241484940•Fax:241484941170

100

Světelný modul 50 mm, promontáž1-5modulů• Bajonetovýzámek• LEDžárovkyzaručujícídlouhouživotnost• IP65• Houkačka

Oblast použití

Výstražné majáky mají modulární konstrukci a umožňují libovolnou kombinaci až pěti různých světelných modulů o stejném napětí. Jednotlivé moduly se jednoduchým způsobem navzájem spojují pomocí bajonetového zámku, a je proto možné je v každé poloze i za provozu opět rozebrat, neboť konektory jsou chráněnyprotináhodnémukontaktusvodičem.Objímkymají6svorekurčenýchprojednotlivémodulyaoznačených0-5,kde0=společnýa1-5=napětí.Kdispozicijsou ve čtyřech montážních provedeních: pro horizontální montáž, vertikální montáž, montáž pomocí bajonetového zámku a montáž na základní modul na trubce.

Technické parametry

Materiál PolykarbonátPřipojení max. průřez vodiče 2,5 mm²Provozní teplota -25 ºC až +50 ºCTřída krytí IP65Napětí VLL 0-250 V st/ss

VLB 24 V st/ss, 230-240 V st(12Vst/ss,110-120Vst)*

VLF 12-24Vst/ss,230-240Vst(110-120Vst)*

Objímka žárovky Ba15dKmitočet 2Hzblikající1,4HzzábleskovéSchváleno CE,

* není skladem

Bajonetový zámek

70

93001

09

531

Anslutningsdosa Med M20 i sidan, bottenmonterad.

Anslutningsdosa Med M20 i sidan,väggmonterad.

033

372

512

001

851

Základní modul na trubce

Možnosti kombinace

Rozměry

Držák základního modulu na trubce

531

45Ø 5,2

Objímka pro horizontální montáž Objímka pro vertikální montáž

Základní modulSe závitem M20 na boční straně, horizontální montáž

Základní modulSe závitem M20 na boční straně, vertikální montáž

Page 173: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

171Tel.:241484940•Fax:241484941

Prosestavenívýstražnéhomajákuzesvětelnýchmodulůjenutnýzákladnímodul(svíčkem),nakterýlzenamontovat1-5světelnýchfunkcí.

Objímky

Obj. č. Typ Popis 790520900 VMW Objímka pro horizontální montáž včetně víčka790540900 VMV Objímka pro vertikální montáž na stěnu včetně víčka790542900 VMR Základnímodulnatrubce10cmspodstavcemavíčkem790543900 VMR Základní modul na trubce 25 cm s podstavcem a víčkem790552900 VSR Základnímodulnatrubce10cmspodstavcemavíčkem,kov790553900 VSR Základní modul na trubce 25 cm s podstavcem a víčkem, kov790582900 VFR Základnímodulnatrubce10cmsbajonetovýmzámkem,podstavcemavíčkem790583900 VFR Základní modul na trubce 25 cm s bajonetovým zámkem, podstavcem a víčkem

Základní moduly na trubce jsou na dotaz k dispozici v jiných délkách a jiné barvě..

Světelné moduly

• Trvalesvítícísvětlo,VLL,IP65• Blikajícísvětlo,VLB,IP65• Blikajícísvětlo,VLF,IP65

Světelné moduly jsou na dotaz dostupné pro jiná napětí

Houkačka

• VDE,IP65

• VDZ,IP65

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/Jmen. proud 781500405 VDE Houkačkasintegrovanýmspínačemprovolbu

spojitého nebo přerušovaného tónu24 V st/ss 25 mA

781500313 VDE Houkačkasintegrovanýmspínačemprovolbuspojitého nebo přerušovaného tónu

230-240 V st 33 mA

782500405 VDZ Houkačkasexternímsignálemspojitého nebo přerušovaného tónu

24 V st/ss 25 mA

782500313 VDZ Houkačkasexternímsignálemspojitého nebo přerušovaného tónu

230-240 V st 33 mA

Příslušenství

89300 405 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítící 24 V st/ss 28mA89300 313 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítící 230-240 V st 11mA89301 405 LLB LEDžárovkaBa15d,blikající 24 V st/ss 28mA89301 313 LLB LEDžárovkaBa15d,blikající 230-240 V st 11mA890010905 GL02 ŽárovkaBa15d 24 V 7W890010913 GL06 ŽárovkaBa15d 230 V 7W841501900 BDW Základní modul, M20 horizontální montáž841511900 BDV Základní modul, M20 vertikální montáž700000900 Šroub pro zajištění světelného modulu (sada 5 šroubů)=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

Různé typy zvuku a úrovně hlasitosti viz výše uvedená tabulka

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen. proud75000 900 VLL Trvale svítící světlo, bez žárovky 0-250 V st/ss 7W76000 405 VLB Blikající světlo, bez žárovky 24 V st/ss 7W76000 313 VLB Blikající světlo, bez žárovky 230-240 V st 7W77000 405 VLF Blikajícísvětlovčetněvýbojky,1Joule 12-24Vst/ss 70mA77000 313 VLF Blikajícísvětlovčetněvýbojky,1Joule 230-240 V st 15mA

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen. proud

Ljudtyp Ljudstyrka vid 1 m Fast ton 107 dB

Pulser. ton 92 dB

Extern signal 103 dB88 dB

Typ zvukuSpojitý tónPřerušovaný tón

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Externí signál

Page 174: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

Tel.:241484940•Fax:241484941172

Světelnémoduly70mm, promontáž1-5modulů• Bajonetovýzámek–rychlámontáž• LEDprovedenízaručujícídlouhouživotnost• TřídakrytíIP65• Houkačkaasiréna

Oblast použití

Technické parametry

Materiál Pouzdro a čočka z polykarbonátu Připojení Max. průřez vodičů do 2,5 mm²Provozní teplota -25ºCaž+70ºCTřída krytí Světelné moduly IP65 Napětí 24 V st/ss, 230 V st

(12Vst/ss,115Vstnadotaz)Kolísání napětí v rozahu max. ±10%Objímka žárovky Ba15d(pouzemodulysežárovkou)Kmitočet 1,5-2Hzuzáblesk.ablik.modulůSchváleno CE,

Výstražné majáky mají modulární konstrukci a umožňují libovolnou kombinaci až pěti různých světelných modulů o stejném napětí. Kombimodul světlo/zvuk nebo sirénu je možné instalovat pouze jako poslední, horní modul na sloupu sestaveného z jednotlivých modulů, a to buď samostatně, anebo v kombinaci s1-4světelnýmimoduly.Jednotlivémodulyseksoběpřipojujíjednoduchýmzpůsobem pomocí bajonetového zámku, a lze je tedy v každé poloze opět rozebrat. Díky tomu lze velmi rychle vyměnit žárovku, případně celý modul

a není nutné demontovat celý sloup po jednotlivých modulech. Moduly s LED diodami mají značně delší životnost než standardní žárovky a jsou zvláště vhodné pro použití v prostředí, kde jsou vystavovány vibracím. Díky tomu, že každý modul je jištěn proti případnému kontaktu s vodičem, lze provést demontáž i v případě, kdy je sestavený sloup pod napětím. Objímky mají 6 svorek určených pro jednotlivé moduly a označených 0-5, kde0=společnýa1-5=napětí.

383

513

742

211

971

052- 001

Základní modul na trubce Držák základního modulu na trubce

Bajonetový zámek

Objímka pro horizontální montáž Objímka pro vertikální montáž

100

45Ø5,2

Rozměry

Možnosti kombinace

Sloup sestavený z modulůSvětelnémoduly1-5vlibovolnékombinaci.

Kombinovaný modul světlo/zvukSvětelné moduly 0-4 v libovolné kombinaci+1kombimodulsvětlo/zvuk jako horní modul.

Kombinovaný modul s houkačkou, nebo se samostatnou houkačkouSvětelné moduly 0-4, nebo 0-3 v libovolnékombinaci+1siréna.Sirénu nebo houkačku lze používat zvlášť.

Základní modul Se závitem M20 na boční straně. Pro horizontální montáž pro vertikální montáž

Page 175: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

173Tel.:241484940•Fax:241484941

=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

Základní moduly na trubce jsou na dotaz dostupné v jiných délkách.

Ljudtyp Ljudstyrka vid 1 m

Fast ton 107 dB

Pulser. ton 92 dB

Jakým způsobem zadat objednávku

Ksestavenívýstražnéhomajákuzesvětelnýchmodulůjevždynezbytnýzákladnímodul;natentozákladnímodullzenamontovat1-5modulůspříslušnoufunkcí.Naše kombimoduly světlo/zvuk a sirény je vždy nutné na sestavovaný sloup instalovat jako poslední, horní modul, což znamená, že u každého sloupu lze použít nanejvýš jeden takový modul. U sirény STZ je možné použít jednotónový nebo dvoutónový modul. V případě použití dvoutónového modulu je možné instalovat maximálně tři světelné moduly a sirénu.

Obj. č. Typ Popis200500900 BMW Objímka pro horizontální montáž včetně víčka200600900 BMV Objímka pro vertikální montáž na stěnu včetně víčka200702900 BMR Základnímodulnatrubce10cmspodstavcemavíčkem200703900 BMR Základní modul na trubce 25 cm s podstavcem a víčkem200742900 BMR Základnímodulnatrubce10cmsbajonetovýmzámkem,spodstavcemavíčkem200743900 BMR Základní modul na trubce 25 cm s bajonetovým zámkem, s podstavcem a víčkem

Světelné moduly

• Trvalesvítícísvětlo,SLL,SDC• Blikajícísvětlo,SLB,SDA• Zábleskovésvětlo,SLF• Rotujícísvětlo,SDR

Obj. č. Typ Popis Napětí PříkonJmen. proud

21050 900 SLL Trvale svítící světlo, bez žárovky 0-250 V st/ss 7W22050 405 SLB Blikajícísvětlo,bezžárovky7W 24 V st/ss 7W22050 313 SLB Blikajícísvětlo,bezžárovky7W 230 V st 7W23050 405 SLF Zábleskové světlo včetně výbojky, 3 Joule 24 V st/ss 130mA23050 313 SLF Zábleskové světlo včetně výbojky, 3 Joule 230 V st 26 mA21150 405 SDC Trvalesvítícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd) 24 V st/ss 80mA21150 313 SDC Trvalesvítícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd) 230 V st 80mA22150 405 SDA Blikajícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd) 24 V st/ss 80mA22150 313 SDA Blikajícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd) 230 V st 80mA23150 405 SDR Rotujícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd) 24 V st/ss 80mA23150 313 SDR Rotujícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd) 230 V st 80mA

Kombimoduly (světlo+houkačka)

HoukačkasenastavujespínačemDIP,viztabulka.

• Trvalesvítícísvětlo,SLP,IP65• Blikajícísvětlo,SBP,IP65• Zábleskové,SFP,IP65• Rotujícísvětlo,SRP,IP54

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/Jmen. proud

25050 405 SLP Trvalesvítícísvětlo,bezžárovky7W+houkačka 24 V st/ss 7W25050 313 SLP Trvalesvítícísvětlo,bezžárovky7W+houkačka 230 V st 7W26050 405 SBP Blikajícísvětlo,bezžárovky7W+houkačka 24 V st/ss 7W26050 313 SBP Blikajícísvětlo,bezžárovky7W+houkačka 230 V st 7W27050 405 SFP Zábleskové světlo včetně výbojky, 3 Joule + houkačka 24 V st/ss 170mA27050 313 SFP Zábleskové světlo včetně výbojky, 3 Joule + houkačka 230 V st 66 mA27150 405 SRP Rotujícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd)+houkačka 24 V st/ss 90mA27150 313 SRP Rotujícísvětlo–LED(15ksSMDmontážpo20mCd)+houkačka 230 V st 100mA

Typ zvuku

Spojitý tón

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Externí signál

Page 176: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

Tel.:241484940•Fax:241484941174

Ljudtyp Ljudstyrka vid 1 m Fast ton 97 dB

Pulser. ton 85 dB

97 dB Extern signal 85 dB

Fast ton 107 dB Pulser. ton 92 dB

Extern signal 107 dB 92 dB

• SPE,IP54

• SPE,IP54

• SDE,IP65

• SDZ,IP65

Houkačka

Typ zvuku a hlasitost viz výše uvedená tabulka

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen.proud

243500405 SPE Houkačkasintegrovanýmspínačemprovolbuspojitého nebo přerušovaného tónu

24 V st/ss 45 mA

243500313 SPE Houkačkasintegrovanýmspínačemprovolbuspojitého nebo přerušovaného tónu

230 V st 40 mA

244500405 SPZ Houkačkasexternímsignálemspojitéhonebopřerušovanéhotónu 24 V st/ss 45 mA244500313 SPZ Houkačkasexternímsignálemspojitéhonebopřerušovanéhotónu 230 V st 40 mA247500405 SDE Houkačkasintegrovanýmspínačemprovolbuspojitého

nebo přerušovaného tónu24 V st/ss 45 mA

247500313 SDE Houkačkasintegrovanýmspínačemprovolbuspojitého nebo přerušovaného tónu

230 V st 40 mA

248500405 SDZ Houkačkasexternímsignálemspojitéhonebopřerušovanéhotónu 24 V st/ss 45 mA248500313 SDZ Houkačkasexternímsignálemspojitéhonebopřerušovanéhotónu 230 V st 40 mA

Siréna

Siréna se ovládá dvojím způsobem, zvolený typ tónu se nastavuje DIP spínačem nebo potenciometrem IP54. Na straně 169 je uveden přehled tónů, které je možné zvolit.

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen. proud242500405 STZ Dvětónovépolohy,15přepínatelnýchtónových

variant64-103dB24 V st/ss 35 mA

242500313 STZ Dvětónovépolohy,15přepínatelnýchtónovýchvariant64-103dB

230 V st/ss 65 mA

Příslušenství

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen. proud89300 405 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítící 24 V st/ss 20 mA89300 313 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítící 230 V-240 V st 11mA89301 405 LLB LEDžárovkaBa15d,blikajícísvětlo 24 V st/ss 28mA89301 313 LLB LEDžárovkaBa15d,blikajícísvětlo 230 V-240 V st 11mA890010905 GL02 ŽárovkaBa15d 24 V 7W890010913 GL06 ŽárovkaBa15d 230 V 7W841501900 BDW Základní modul, M20, horizontální montáž841511900 BDV Základní modul, M20, vertikální montáž

=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

Typ zvukuSpojitý tónPřerušovaný tón

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Externí signál

Spojitý tónPřerušovaný tón

Externí signál

Page 177: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

175Tel.:241484940•Fax:241484941

Kombinovaná signalizace světlo/zvuk do panelu• Kombinovaná signalizace světlo/zvuk do panelu• Nastavitelná hlasitost a 3 volitelné zvukové signály• LED dioda s vysokou svítivostí a dlouhou životností• Pro montáž do otvorů o ø 22,5 mm nebo ø 30,5 mm

Oblast použití

Kombinovaná signalizace světlo/zvuk pro montáž do panelu s širokým rozsahem napětí a vysokou třídou krytí, IP65. Výborné řešení pro takový způsob použití, kdy je zvlášť důležité upozornit na signalizaci na některém panelu.

Technické parametry

Materiál ABS černá (šedá na dotaz)Svorkovnice max. průřez vodiče 2,5 mm²Provozní teplota -25 °C až +60 °CNapětí 24 V st/ss, 230-240 V st (Jiná napětí na dotaz)Třída krytí IP65Hmotnost ELM15g,ELG105gŽivotnost LED100000h)Schváleno CE,

Rozměry

Obj. č. Typ Popis Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Napětí Jmen. proud

81351 405 ELM Kombinovaná signalizace světlo/zvuk, Ø 45 mm 85-98dB 24 V st/ss 58mA81351 313 ELM Kombinovaná signalizace světlo/zvuk, Ø 45 mm 85-98dB 230-240 V st 42 mA81451 405 ELG Kombinovaná signalizace světlo/zvuk, Ø 65 mm 85-103dB 24 V st/ss 73mA81451 313 ELG Kombinovaná signalizace světlo/zvuk, Ø 65 mm 85-103dB 230-240 V st 63 mA812500900 Adaptér M30,5

=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

Zapojení

Připojení Jednoduché připojení napájení konektorem

LjudvalLa N Lb

x x

x x

x x x

∼ ∼

Byglas

ELM-ELG

ELM

ELG

Přerušovaný tón a blikající světlo, ELM-ELG

Kolísavý tón a blikající světlo, ELG

Spojitý tón a trvale svítící světlo, ELM-ELG

Nastavitelná hlasitost potenciometrem

Propojka

Volba zvuku

Page 178: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

Tel.:241484940•Fax:241484941176

Oblast použití

Technické parametry

Materiál pouzdraMateriál prosvětlovacího krytuSvorkovniceNapětíŽárovkaObjímka žárovkyProvozní teplotaTřída krytíSchváleno

Rozměry

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen. proud82000 900 WLK Prosvětlovací kryt žárovky 820520900 WLK Objímka pro horizontální montáž, bez žárovky 0-250 V st/ss Max.7W820530900 WLK Objímka pro vertikální montáž, bez žárovky 0-250 V st/ss Max.7W82250 900 WLG Trvale svítící světlo, bez žárovky 0-250 V st/ss Max. 25 W83250 40583250 313

BKGBKG

Blikající světlo, bez žárovkyBlikající světlo, bez žárovky

24 V st/ss230 V st

Max. 25 WMax. 25 W

82750 405 DLG Trvale svítící, LED 24 V st/ss 110mA82750 31380750 40580750 313

DLGBLGBLG

Trvale svítící, LEDBlikající světlo, LEDBlikající světlo, LED

230 V st24 V st/ss230 V st

60 mA110mA60 mA

89300 405 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítícísvětlo 24 V st/ss 28mA89300 313 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítícísvětlo 230 V st 11mA890010905 GL02 ŽárovkaBa15d 24 V 7W890010913 GL06 ŽárovkaBa15d 230 V 7W890025905 GL22 ŽárovkaBa15d 24 V 25 W 890025913 GL26 ŽárovkaBa15d 230 V 25 W

=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

• Max.7W

• IP65

• Bajonetový zámek

• Trvale svítící nebo blikající světlo

• Max. 25 W

• IP65

• Bajonetový zámek

Malý výstražný světelný maják, jak pro použ i t í v in ter ié ru , tak i ve vnějším prostředí.Je dostupný v provedení pro hori-zontální a vertikální montáž.Bajonetový zámek prosvětlovacího krytu a žárovky umožňuje snadnou vyměnu žárovky.

Velký dobře viditelný výstražný svě-telný maják, jak pro použití v interi-éru, tak i ve vnějším prostředí. Prosvětlovací kryt má bajonetový zámek se zajištěním. Při výměně žárovky sejmete pro-světlovací kryt stisknutím zajišťo-vacího tlačítka.

ČernývysoceodolnýplastABSPolykarbonátMax. průřez vodiče 2,5 mm2

0-250 V st/ssMax.7WBa15d-40 °C až +60 °CIP65CE

ČernývysoceodolnýplastABSPolykarbonátMax. průřez vodiče 2,5 mm2

24 V st/ss, 230 V stMax. 25 WBa15d-30 °C až +60 °CIP65CE

WLK WLG/BKG• LED s vysokou svítivostí

• Dlouháživotnost,100000h

• Odolné proti nárazu a vibracím

• Trvale svítící nebo blikající světlo

Dobře viditelný výstražný světelný majákse48ksLEDdiod,jakpropoužití v interiéru, tak i ve vnějším prostředí. Tyto světelné moduly byly prodrobeny zkouškám odolnosti proti nárazu a vibracím podle něko-lika norem IEC a jsou určeny pro provoz v náročných podmínkách.

ČernývysoceodolnýplastABSPolykarbonátMax. průřez vodiče 2,5 mm2

24 V st/ss, 230 V stLED žárovkyTrvale svítící LED-35 °C až +60 °CIP65CE

DLG/BLG

Výstražné majáky, trvale svítící a blikající světlo

Vertikální montáž

Horizontálnímontáž

120Ø

33102

90

Page 179: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

177Tel.:241484940•Fax:241484941

Oblast použití

Technické parametry

Materiál pouzdraMateriál prosvětlovacího krytuSvorkovniceNapětíŽárovkaObjímka žárovkyProvozní teplotaTřída krytíSchváleno

Rozměry

Obj. č. Typ Popis Napětí Příkon/jmen. proud82000 900 WLK Prosvětlovací kryt žárovky 820520900 WLK Objímka pro horizontální montáž, bez žárovky 0-250 V st/ss Max.7W820530900 WLK Objímka pro vertikální montáž, bez žárovky 0-250 V st/ss Max.7W82250 900 WLG Trvale svítící světlo, bez žárovky 0-250 V st/ss Max. 25 W83250 40583250 313

BKGBKG

Blikající světlo, bez žárovkyBlikající světlo, bez žárovky

24 V st/ss230 V st

Max. 25 WMax. 25 W

82750 405 DLG Trvale svítící, LED 24 V st/ss 110mA82750 31380750 40580750 313

DLGBLGBLG

Trvale svítící, LEDBlikající světlo, LEDBlikající světlo, LED

230 V st24 V st/ss230 V st

60 mA110mA60 mA

89300 405 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítícísvětlo 24 V st/ss 28mA89300 313 LLL LEDžárovkaBa15d,trvalesvítícísvětlo 230 V st 11mA890010905 GL02 ŽárovkaBa15d 24 V 7W890010913 GL06 ŽárovkaBa15d 230 V 7W890025905 GL22 ŽárovkaBa15d 24 V 25 W 890025913 GL26 ŽárovkaBa15d 230 V 25 W

=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

Zábleskový modul FLG

• 5Joule• Výbojka• IP65• Celoplastovéprovedení

Oblast použitíVelký modul se silnou světelnou intenzitou pro použití v interiéru i ve vnějším prostředí, umožňující instalaci ve všech polohách. Prosvětlovací kryt je možné otevřít stisknutím zajišťovacího tlačítka a následným pootočením bajonetového zámku. Zábleskový modul FLG lze na vyžádání objednat v provedení se dvěma zábleskovými kmitočty.

Technické parametry

Materiál pouzdraMateriál prosvětlovacího krytu

Pouzdro z černého vysoce odolného plastu ABSPolykarbonátu

Přibl. životnost 3 milióny zábleskůSvorkovnice Max. průřez vodiče 2,5 mm2

Záblesková energie 5 JouleKmitočet záblesku cca1HzProvozní teplota -20 °C až +50 °CPříkon 24 V/230 V 0,28A/0,05ANapětí 24Vst/ss,230Vst,50-60Hz

(Jiná napětí na dotaz)Kolísání napětí v rozahu max. ±10%Třída krytí IP65Schváleno CE

Rozměry

Obj. č. Typ Popis Záblesková energie Barva Napětí842541405 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Oranžová 24 V st/ss842531313 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Oranžová 230 V st842542405 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Červená 24 V st/ss842532313 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Červená 230 V st842544405 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Čirá 24 V st/ss842534313 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Čirá 230 V st842545405 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Modrá 24 V st/ss842535313 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Modrá 230 V st842546405 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Zelená 24 V st/ss842536313 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Zelená 230 V st842547405 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Žlutá 24 V st/ss842537313 FLG Zábleskové světlo 5 Joule Žlutá 230 V st

Page 180: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

Tel.:241484940•Fax:241484941178

Oblast použití

Technické parametry

Hlasitost ve vzdálenosti 1 mMateriál

SvorkovniceKabelový vstupProvozní teplotaNapětí

Kolísání napětí v max. rozahuTřída krytíSchváleno

Rozměry

Obj. č. Typ Popis Hlasitost Příkon Napětí710100005 KLH Houkačkasezvukovodem(hornou)IP43 92dB - 24 V ss710000005 KDH Houkačkabezzvukovodu(horny)IP43 92dB - 24 V ss710100113 KLH Houkačkasezvukovodem(hornou)IP43 92dB - 230 V st71000011371210000571210011371310011371310000571011 00571011 11371001 00571001 11371012 00571012 11371002 00571002 113

KDHHPTHPTHTGHTGKLLKLLKDLKDLKLFKLFKDFKDF

Houkačkabezzvukovodu(horny)IP43Siréna, ABS plast IP55Siréna, ABS plast IP55Siréna, hliník IP65Siréna, hliník IP65Se zvukovodem (hornou), bez žárovky IP43Se zvukovodem (hornou), bez žárovky IP43Bez zvukovodu (horny), bez žárovky IP43Bez zvukovodu (horny), bez žárovky IP43Se zvukovodem (hornou) + záblesk IP43Se zvukovodem (hornou) + záblesk IP43Bez zvukovodu (horny) + záblesk IP43Bez zvukovodu (horny) + záblesk IP43

92dB108dB108dB108dB108dB88-92dB88-92dB88-92dB88-92dB88-92dB88-92dB88-92dB88-92dB

-----7W7W7W7W1Joule1Joule1Joule1Joule

230 V st24 V ss230 V st230 V st24 V st24 V ss230 V st24 V ss230 V st24 V ss230 V st24 V ss230 V st

890010905 GL02 ŽárovkaBa15d 7W 24 V890010913 GL06 ŽárovkaBa15d 7W 230 V=kódbarvy,1=oranžová,2=červená,4=čirá,5=modrá,6=zelená,7=žlutá

Houkačka,sirénaakombinovanásignalizacesvětlo/zvuk

• Membránová siréna

• 92dB

• Membránová siréna• 108dB• IP67HTGL

Malá membránová houkačka za nízkou cenu pro použití v interiéru.

Siréna s výrazným, intenzívním zvukem pro použití, jak v inte-riéru, tak ve vnějším prostředí. Používá se např. v průmyslových závodech a přístavech. Na dotaz je dostupná i v provedení protelefonnísignál(HPTR).

92dBABS Šedá

2,5 mm2

6,5-15mm-20 °C až +50 °C24Vss/230Vst,50HzJiná napětí na dotaz±10%IP43CE

108dBHTGHliníkHPTABSšedá,odolnáprotivodě2,5 mm2

6,5-12mm-20 °C až +50 °C24Vss/230Vst,50HzJiná napětí na dotaz±10%(IP67-HTGL)HPTIP55,HTGIP65CE

KLH KDH

KLH(KDH) HPT/HTG• Signalizace (zvuk/světlo)• 88-92dB• 6 barev• Zábleskový, žárovka nebo LED

KLL/KDL/KDF

Kombinovaný zvukový a světelný signál pro použití v interiéru. Je dostupný i v provedení s výstražnou a zábleskovou funkcí, s možností osadit výstražný světelný maják žárovkou nebo LED diodou trvale svítící či blikající.

88-92dBABS Šedá

2,5 mm²6,5až15mm-20 °C až +50 °C24 V ss/230 V st 0,35 A/0,04 AJiná napětí na dotaz±10%IP43 CE

Page 181: Komponenty pro elektrické stroje

Výstražná zařízení

179Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj. č. Typ Popis Barva Hlasitost Napětí720000313 UWS1 Zvonek Šedá 105dB 230 V st720200313 FWS1 Zvonek Červená 105dB 230 V st

Zvonek

•Červený(FWS),nebošedý(UWS)• hlasitost105dB•Propoužitívinteriérunebovevnějšímprostředí

Oblast použití

Vhodnýjakouniverzálnízvonek,např.proškoly,dílnyatd.Červenávariantapropožárnípoplašnýsystém.Pouzdrojevyrobenozhliníku,zvonek z oceli. Zvonek je dostupný také ve verzi se zabudovaným telefonním relé (UWSR/FWSR).

Technické parametry

Ovládací napětí Jiná napětí na dotazPříkon 230 V st, 0,05 AProvozní teplota -25 ºC až +50 ºCHlasitost 105dBTřída krytí IP54Svorkovnice Promax.průměrvodičeaž1,5mm2

Montáž VertikálníHmotnost 1,5kgSchváleno CE

Rozměry

Nákres montážních otvorů

Page 182: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

180

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídlovBaranzate(Milano),Itálie• Společnostzaloženavroce1969• www.ascon.it

• HlavnísídlovYangsan,JižníKorea• Společnostzaloženavroce1977• www.autonics.com

Page 183: Komponenty pro elektrické stroje

181

www.oem-automatic.cz

Regulátory teploty

Charakteristikyteplotníchregulátorů str.182

RegulátorteplotyC1 str.184

RegulátorteplotyM1 str.186

RegulátorteplotyM3 str.188

IndikátorteplotyT3NI str.190

RegulátorteplotyTOS str.191

RegulátorteplotyTZ4ST str.192

RegulátorteplotyTZN4S str.194

Reg

ulát

ory

tepl

oty

Page 184: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941182

Automatické nastavení: optimalizace parametrů

Tato funkce zahrnuje algoritmus, který vypočítá automaticky konstanty PID na začátku procesu při nárůstu skutečné hodnoty (automatické ladění) nebo během procesu při ustáleném režimu, pokud dochází ke změnám (adaptivní ladění) bez zásahu uživatele.

Začátek procesuFunkce spustí automatické ladění a nastavení hodnot PID, což

umožní optimální způsob dosažení žádané hodnoty.

Průběh procesuFunkce spustí adaptivní ladění a nastavení hodnot PID, když dojde

ke změně žádané nebo skutečné hodnoty v ustáleném režimu.

Funkce měkkého startu: postupný nárůst skutečné hodnoty

Tato funkce umožňuje postupné zvyšování žádané hodnoty.Tato funkce je výhodná tím, že umožňuje zvýšit životnost topného

prvku a předejít prudkým změnám teploty.Jestliže uživatel potřebuje tuto funkci, je zapotřebí nastavit

maximální výstupní výkon a rychlost nárůstu žádané hodnoty.Funkce potlačení alarmu umožňuje blokovat alarmní výstup během

rozběhu a do aktivního stavu uvést alarm až při dosažení žádané hodnoty procesu.

Poznámka: Regulátory C1,M1,M3 mají možnost nastavení i sestupné rampy to znamená, že při přestavení žádané hodnoty na nižší hodnotu je strmost poklesu řízena regulátorem. Podmínkou této funkce je, že strmost poklesu skutečné hodnoty při nulovém výstupním výkonu regulátoru musí být větší, než je požadovaná strmost poklesu.

Funkce posun vstupu (input shift): konstantní posun hodnoty vstupu (±60 digit)

Existuje řada aplikací, kde je obtížné umístit čidlo do nejideálnějšího místa.

V četných případech je čidlo umístěno poměrně daleko od žádoucího místa. Umístění čidla v určité vzdálenosti může udávat měřenou hodnotu, která správně nereprezentuje hodnotu při procesu. Proto regulátory umožňují naprogramovat konstantní hodnotu posunu vstupního signálu, kterému se také říká offset. Tento offset je rozdílem mezi skutečně měřenou teplotou, která má být naměřena a teplotou místa, kde je umístěna sonda. Takže hodnota, která bude znázorněna na regulátoru odpovídá teplotě v monitorovaném místě a ne hodnotě v místě kde se sonda přímo nachází.

Měření

Žádanáhodnota

Začátekprocesu Průběhprocesu

AdaptivníladěníAutomatickéladění

Start Regulace Čas

100%

OPH

tOL

Výstupnívýkon

Mezníhodnotavýstupníhovýkonu Rampapostupnéhozvyšování

žádanéhodnoty(digit/s,min,hod)

Start Čas

Časovýintervalpřisníženém

výstupnímvýkonu

2

0

4681012

2 4 6 8 10 12

bezOFFSETU

sOFFSETEM+2

konstanínaprogramovanáodchylka(známájakoOFFSET)

Znázorněnínadispleji

Měření

Společné charakteristiky řady digitálních regulátorů

Page 185: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

183Tel.:241484940•Fax:241484941

Dodatečné funkce pouze pro C1, M1, M3

Dvě nezávislé rampy pro přechod z jedné žádané hodnoty na druhou

Některé procesy vyžadují rampu s postupným zvyšováním výkonu k dosažení nové žádané hodnoty.

Navíc tato rampa může být požadována s různými sklony k přechodu z jedné žádané hodnoty na druhou. Tato druhá hodnota může být vyšší nebo nižší než původní.

Například proces může vyžadovat rychlý časový náběh na žádanou teplotu a dlouhé období chlazení.

Z tohoto důvodu uvedené typy regulátorů nabízí obě varianty. Obě rampy mohou být naprogramovány nezávisle – jedna navzestupod“SPA”kvyššížádanéhodnotě“SPB”adruháksníženínanižšížádanouhodnotu“SPC”.Poznámka:Tato funkce se rovněž používá k přechodu od žádané hodnoty SP na SP2.SP: normální provozní teplota procesuSP2: teplota při odstavení

SPB

SPC

SPA

Žádanáhodnota

2rampy,kterélzeprogramovatnezávislekpřechoduodjednékdruhéhodnotì

1.změnažádanéhodnoty

2.změnažádanéhodnoty

Čas

Automatické nastavení parametrů

SpuštěníFUZZYladěníjemožnéuskutečnitkdykolivvprovozním

stavu regulátoru. Po dvojnásobném stisknutí tlačítka , bude na

displeji zobrazeno . Pomocí tlačítek je zvolen režim

START ( displej zobrazí ). Po celou dobu, kdy probíhá proces automatického nastavování parametrů, svítí trvale u typů

C1,M1zelenáLEDdioda AT . U typu M3 bliká zelená LED dioda

MAN .

Pro hledání a výpočet optimálníchparametrů je použito FUZZYfunkce. Tato funkce umožňuje výpočet PID parametrů z odezvy soustavy na uměle vytvořené poruchy. Regulátory poskytují dva typy ladících algoritmů. Výběr příslušného algoritmu je uskutečněn automaticky podle probíhajícího procesu a podmínek při kterých je funkce spuštěna.

Odezva na skokovou změnuTento typ algoritmu je zvolen, pokud je funkce automatického ladění

spuštěna při odchylce skutečné hodnoty od žádané hodnoty větší než5%měřicíhorozsahu.Zaručujepřiměřenoupřesnostčasovýchvýpočtů a je vhodný pro rychlý výpočet.

Ustálený stavTento typ algoritmu je zvolen, když je funkce automatického ladění

spuštěna při souhlasu skutečné hodnoty se žádanou hodnotou. Zajišťuje lepší přesnost výpočtu a je vhodný pro přiměřeně rychlý výpočet.

Změnažádané

hodnoty

Výstupregulátoru

Startautomatickéholadění

Konecaut.laděníanastavenívypočtenýchkonstant

Žádanáhodnota

Výstupregulátoru

Startautomatickéholadění

Konecaut.laděníanastavenívypočtenýchkonstant

Skokovázměna

Ustálenýstav

Page 186: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941184

Technické parametry

C1

Regulátorteploty48x24mm

• DvoupolohováneboPIDregulace• Indikátorsedvěmaalarmy• Regulátorsjednímnezávislýmalarmem• Možnostdoplněnípřevodníkovéhovýstupu

VstupyTermočlánky J, K, T, S podleIEC584 L podleDIN43710Vnitřní komp. studeného konce 0 až 50oCOdpor vedení 150Ωmax.Přesnost měření 0,25%±1digit(protepl.čidla) 0,1%±1digit(promVamA)Odchylka měření <2µV/oC okolní teploty <0,5µV/10ΩodporuvedeníOdporové teploměry Pt100 2- nebo 3-vodičové připojení -podleDIN43760Odpor vedení 20Ωmax.Přesnost měření 0,2%Odchylka měření 0,1oC/10oC okolní teploty <0,1oC/10Ωodporuvedení ss proud a napětíVstupní odpor >10MΩ(0/4-20mA sext.bočníkem2,5Ω) >10MΩ(0/10-50mV)Odchylka měření <0,1%při20oC okolní teplotyTypy vstupu Vstup: Rozsah:Odp. tepl.: Pt100 -99,9až+300,0oC -200 až +600oCTermočlánky: L 0 až +600oC J 0 až +600oC T -200 až +400oC K 0až+1200oC S 0až+1600oCKonfigurovatelný vstup 0až50mV(0až20mA/odp.2,5Ω)mA a V ve fyzikálních 10až50mV(4až20mA/odp.2,5Ω)jednotkách jiné vst. úrovně a rozsahy na objednávkuRozsah stupnice -999až+9999Minimální rozsah stupnice 100dílkůZobrazení jednotky (xxxx), desetiny (xxx,x), setiny (xx,xx), tisíciny (x,xxx)A/D převodník 50000 bodůMěřící interval 0,5 s

Zajištění výstupu - vstupní signál mimo rozsah stupnice nebo porucha měřícísmyčky(přerušenínebozkrat)zobrazeníporuchyavýstupY1 se uvede do bezpečnostního stavu

VýstupyHlavní výstup OP1 nebo OP2Výstupní relé 1spínacíkont.2A/250VstVýstupní triak 1A/250Vst(odporovázátěž)Pomocný výstup OP2 nebo OP1Logický napěťový úroveň 0 0,5V ss (neizolovaný) úroveň1 5Vss,30mAmax.

Poznámka:Obavýstupyjemožnékonfigurovatjakohlavnínebopomocný výstup.

Typ alarmu: odchylka v celém rozsahu pásmo od nuly až do plného rozsahu nezávislý v celém rozsahuNapájecí zdroj pro převodník 18Vss,30mAmax.

Regulační charakteristikyRegulační algoritmus P,PI,PD,PIDneboZAP–VYPPásmo proporcionality 0,5až999,9%Integrační časová konstanta 0,1až100minDerivační časová konstanta 0,01až10minČas cyklu 1až200sAutomatická korekce překročení 0,01až1,00Hystereze 0,1až10%proVYP-ZAP

Sériová komunikaceTyp RS485dvouvodičovépřipojeníProtokol MODBUS / JBUSProgramovatelná rychlost 1200,2400,4800,9600bit/s

Všeobecné charakteristikyNapájecí napětí 85až264Vst, 18až28Vst,20až30VssTřída izolace CpodleVDE0110Mezní teplota provozní 0oC až +50 oC skladovací -20oCaž+70oCTřída krytí podle DIN 40040 čelní panel IP65 svorkovnice IP20Hmotnost 100g

Rozměry Výřez do panelu: 45 x 22,2 mm

Page 187: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

185Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Napájení Popis VýstupC1-3000/xxxx 85až264Vst nekonfigurovanýbezkomunikace reléC1-3300/xxxx 85až264Vst nekonfigurovanýbezkomunikace triakC1-5000/xxxx 18až28Vst,20až30Vss nekonfigurovanýbezkomunikace relé

Kontrolní funkce: hlavní (alarmní)výstup / alarmní výstup LP.I.D. reléovýOP1/logickýOP2 0 logickýOP2/reléovýOP1 1Zap.-Vyp. reléovýOP1/logickýOP2 2 logickýOP2/reléovýOP1 32alarmní alarmníreléovýOP1/alarmnílogickýOP2 4indikátor alarmnílogickýOP2/alarmníreléovýOP1 5

Typ hlavního výstupu a zajištěný stav MReverzní(AL1aktivnídolní) Zajištěno0% 0Přímý(AL1aktivníhorní) Zajištěno0% 1Reverzní(AL1aktivnídolní) Zajištěno100% 2Přímý(AL1aktivníhorní) Zajištěno100% 3

Typ alarmního výstupu 2 a funkce NZakázáno 0Přerušeníregulačnísmyčky 1Nezávisle Aktivní horní 2 Aktivní dolní 3Odchylka(2) Aktivní horní 4 Aktivní dolní 5Pásmo(2) Aktivní mimo pásmo 6 Aktivníuvnitřpásma 7

TYPOVÝ KÓD: C1 - A B C D - 0 F G 0 / I L M N - O P Q R

(1)Při tomtovýběrusepoužívározšiřujícíkódO-P-Q-Rprodefinovánížádanéhorozsahuadalšíchrozšířeníjakojsounapř.jinétypy termočlánků, regulacepodle rozdílu teplot∆T (se2PT100)atd.

(2) Tento výběr není přístupný v případě, že je regulátor nastaven na funkci 2 alarmního indikátoru (pozice L je nastavena na hodnotu 4 nebo 5).

TYPOVÝKÓD:Napájecí napětí A85až264Vst,48...63Hz 318až28Vstnebo20až30Vss 5

VýstupOP1 BRelé 0Triak 3

Sériová komunikace Rozšíření C Žádné 0 0Bez komunikace Napájení externího převodníku 0 6 Napájení ext. přev.+vnitřní převodník 0 7RS485 Žádné 5 0Modbus/Jbus protokol Napájení externího převodníku 5 6

Návod Fitalsky / anglicky 0francouzsky/anglicky 1něměcky / anglicky 2španělsky / anglicky 3

Barva čelního panelu GTmavá 0Světlá 1

Typ vstupu a rozsah IPT100 -99,9...300oC 147,9...572,0oF 0PT100 -200...600oC -328...1112oF 1TC L Fe-Const 0 ... 600oC 32...1112oF 2TCJFe-Cu45%Ni 0...600oC 32...1112oF 3TC T Cu-CuNi -200 ... 400oC -328...752oF 4TCKChromel-Alumel 0...1200oC 32...2192oF 5TCSPt10%Rh-Pt 0...1600oC 32...2912oF 6Lin.ss0...50mV Fyzikálníjednotky 7Lin.ss10...50mV Fyzikálníjednotky 8Na žádost(1) 9

Displej

Pomocný výstup OP2 je u všech typů logický neizolovaný 0 až 5V/30 mA max.

Page 188: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941186

Technické parametry

M1

Regulátorteploty48x48mm

• DvoupolohováneboPIDregulace• Jedennezávislýalarm• Možnostdoplněnípřevodníkovéhovýstupu• ManuálníiautomatickénastaveníkonstantP,I,D

VstupyTermočlánky J, K, T, S podleIEC584 L podleDIN43710Vnitřní komp. studeného konce 0 až 50oCOdpor vedení 150Ωmax.Přesnost měření 0,25%±1digit(protepl.čidla) 0,1%±1digit(promVamA)Odchylka měření <2µV/oC okolní teploty <0,5µV/10ΩodporuvedeníOdporové teploměry Pt100 2- nebo 3-vodičové připojení -podleDIN43760Odpor vedení 20Ωmax.Přesnost měření 0,2%Odchylka měření 0,1oC/10oC okolní teploty <0,1oC/10Ωodporuvedení ss proud a napětíVstupní odpor >10MΩ(0/4-20mA sext.bočníkem2,5Ω ) >10MΩ(0/10-50mV)Odchylka měření <0,1%při20oC okolní teplotyTypy vstupu Vstup: Rozsah:Odp. tepl.: Pt100 -99,9až+300,0oC -200 až +600oCTermočlánky: L 0 až +600oC J 0 až +600oC T -200 až +400oC K 0až+1200oC S 0až+1600oCKonfigurovatelný vstup 0až50mV(0až20mA/odp.2,5Ω)mA a V ve fyzikálních 10až50mV(4až20mA/odp.2,5Ω)jednotkách jiné vst. úrovně a rozsahy na objednávkuRozsah stupnice -999až+9999Minimální rozsah stupnice 100dílkůZobrazení jednotky (xxxx), desetiny (xxx,x), setiny (xx,xx), tisíciny (x,xxx)A/D převodník 50000 bodůMěřící interval 0,5 s

Zajištění výstupu - vstupní signál mimo rozsah stupnice nebo porucha měřícísmyčky(přerušenínebozkrat)zobrazeníporuchyavýstupY1 se uvede do bezpečnostního stavu

VýstupyHlavní výstup OP1 nebo OP2Výstupní relé 1spínacíkont.2A/250VstVýstupní triak 1A/250Vst(odporovázátěž)Pomocný výstup OP2 nebo OP1Logický napěťový úroveň 0 0,5V ss (neizolovaný) úroveň1 5Vss,30mAmax.

Poznámka:Obavýstupyjemožnékonfigurovatjakohlavní nebo pomocný výstup.

Typ alarmu: odchylka v celém rozsahu pásmo od nuly až do plného rozsahu nezávislý v celém rozsahuNapájecí zdroj pro převodník 18Vss,30mAmax.

Regulační charakteristikyRegulační algoritmus P,PI,PD,PIDneboZAP–VYPPásmo proporcionality 0,5až999,9%Integrační časová konstanta 0,1až100minDerivační časová konstanta 0,01až10minČas cyklu 1až200sAutomatická korekce překročení 0,01až1,00Hystereze 0,1až10%proVYP-ZAP

Sériová komunikaceTyp RS485dvouvodičovépřipojeníProtokol MODBUS / JBUSProgramovatelná rychlost 1200,2400,4800,9600bit/s

Všeobecné charakteristikyNapájecí napětí 85až264Vst, 18až28Vst,20až30VssTřída izolace CpodleVDE0110Mezní teplota provozní 0oC až +50 oC skladovací -20oCaž+70oCTřída krytí podle DIN 40040 čelní panel IP65 svorkovnice IP20Hmotnost 100g

Rozměry Výřez do panelu: 45 x 45 mm

Page 189: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

187Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Napájení Popis VýstupM1-3000/xxxx 85až264Vst nekonfigurovanýbezkomunikace reléM1-3300/xxxx 85až264Vst nekonfigurovanýbezkomunikace triakM1-5000/xxxx 18až28Vst,20až30Vss nekonfigurovanýbezkomunikace relé

Kontrolní funkce: hlavní (alarmní)výstup / alarmní výstup LP.I.D. reléovýOP1/logickýareléovýOP2 0 logickýareléovýOP2/reléovýOP1 1Zap.-Vyp. reléovýOP1/logickýareléovýOP2 2 logickýareléovýOP2/reléovýOP1 32 alarmní alarmníreléovýOP1/alarmnílog.arel.OP2 4indikátor alarmnílog.arel.OP2/alarmníreléovýOP1 5

Typ hlavního výstupu a zajištěný stav MReverzní(AL1aktivnídolní) Zajištěno0% 0Přímý(AL1aktivníhorní) Zajištěno0% 1Reverzní(AL1aktivnídolní) Zajištěno100% 2Přímý(AL1aktivníhorní) Zajištěno100% 3

Typ alarmního výstupu 2 a funkce NZakázáno 0Přerušeníregulačnísmyčky 1Nezávisle Aktivní horní 2 Aktivní dolní 3Odchylka(2) Aktivní horní 4 Aktivní dolní 5Pásmo(2) Aktivní mimo pásmo 6 Aktivní uvnitř pásma 7

TYPOVÝ KÓD: M1 - A B C D - 0 F G 0 / I L M N - O P Q R

(1) Při tomto výběru se používá rozšiřující kódO - P -Q - R pro definování žádaného rozsahu a dalších rozšíření jako jsounapř. jiné typy termočlánků, regulace podle rozdílu teplot ∆T (se 2 PT100)atd.

(2) Tento výběr není přístupný v případě, že je regulátor nastaven na funkci 2 alarmního indikátoru (pozice L je nastavena na hodnotu 4 nebo 5).

Displej

Pomocný výstup OP2 je u všech typů logický neizolovaný 0 až 5V/30 mA max. Vnitřní propojkou je možné vyřadit z funkce relé pomocného výstupu OP2.

TYPOVÝKÓD:Napájecí napětí A85až264Vst,48...63Hz 318až28Vstnebo20až30Vss 5

VýstupOP1 BRelé 0Triak 3

Sériová komunikace Rozšíření C D Žádné 0 0Bez komunikace Napájení externího převodníku 0 6 Napájení ext. přev.+vnitřní převodník 0 7RS485 Žádné 5 0Modbus/Jbus protokol Napájení externího převodníku 5 6

Návod Fitalsky / anglicky 0francouzsky/anglicky 1něměcky / anglicky 2španělsky / anglicky 3

Barva čelního panelu GTmavá 0Světlá 1

Typ vstupu a rozsah IPT100 -99,9...300oC 147,9...572,0oF 0PT100 -200...600oC -328...1112oF 1TC L Fe-Const 0 ... 600oC 32...1112oF 2TCJFe-Cu45%Ni 0...600oC 32...1112oF 3TC T Cu-CuNi -200 ... 400oC -328...752oF 4TCKChromel-Alumel 0...1200oC 32...2192oF 5TCSPt10%Rh-Pt 0...1600oC 32...2912oF 6Lin.ss0...50mV Fyzikálníjednotky 7Lin.ss10...50mV Fyzikálníjednotky 8Na žádost(1) 9

Page 190: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941188

Technické parametry

M3

Regulátorteploty48x48mm

• Dvoupolohová,třípolohováneboPIDregulace• Dvanezávisléalarmy• Možnostdoplněnípřevodníkovéhovýstupu• ManuálníiautomatickénastaveníkonstantP,I,D

VstupyTermočlánky J, K, T, S podleIEC584 L podleDIN43710Vnitřní komp. studeného konce 0 až 50oCOdpor vedení 150Ωmax.Přesnost měření 0,25%±1digit(protepl.čidla) 0,1%±1digit(promVamA)Odchylka měření <2µV/oC okolní teploty <0,5µV/10ΩodporuvedeníOdporové teploměry Pt100 2- nebo 3-vodičové připojení -podleDIN43760Odpor vedení 20Ωmax.Přesnost měření 0,2%Odchylka měření 0,1oC/10oC okolní teploty <0,1oC/10Ωodporuvedení ss proud a napětíVstupní odpor >10MΩ(0/4-20mA sext.bočníkem2,5Ω ) >10MΩ(0/10-50mV)Odchylka měření <0,1%při20oC okolní teplotyTypy vstupu Vstup: Rozsah:Odp. tepl.: Pt100 -99,9až+300,0oC -200 až +600oCTermočlánky: L 0 až +600oC J 0 až +600oC T -200 až +400oC K 0až+1200oC S 0až+1600oCKonfigurovatelný vstup 0až50mV(0až20mA/odp.2,5Ω)mA a V ve fyzikálních 10až50mV(4až20mA/odp.2,5Ω)jednotkách jiné vst. úrovně a rozsahy na objednávkuRozsah stupnice -999až+9999Minimální rozsah stupnice 100dílkůZobrazení jednotky (xxxx), desetiny (xxx,x), setiny (xx,xx), tisíciny (x,xxx)A/D převodník 50000 bodůMěřící interval 0,5 s

Zajištění výstupu - vstupní signál mimo rozsah stupnice nebo porucha měřícísmyčky(přerušenínebozkrat)zobrazeníporuchyavýstupY1 se uvede do bezpečnostního stavu

VýstupyHlavní výstup OP1, OP2 nebo OP3Výstupní relé 1spínacíkont.2A/250VstVýstupní triak 1A/250Vst(odporovázátěž)Pomocný výstup OP2Logický napěťový úroveň 0 0,5V ss (neizolovaný) úroveň1 5Vss,30mAmax.

Poznámka:Všechnytřivýstupyjemožnékonfigurovatjakohlavní nebo pomocný výstup.

Typ alarmu: odchylka v celém rozsahu pásmo od nuly až do plného rozsahu nezávislý v celém rozsahuNapájecí zdroj pro převodník 18Vss,30mAmax.

Regulační charakteristikyRegulační algoritmus P,PI,PD,PIDneboZAP–VYPPásmo proporcionality 0,5až999,9%Integrační časová konstanta 0,1až100minDerivační časová konstanta 0,01až10minČas cyklu 1až200sAutomatická korekce překročení 0,01až1,00Hystereze 0,1až10%proVYP-ZAP

Sériová komunikaceTyp RS485dvouvodičovépřipojeníProtokol MODBUS / JBUSProgramovatelná rychlost 1200,2400,4800,9600bit/s

Všeobecné charakteristikyNapájecí napětí 85až264Vst, 18až28Vst,20až30VssTřída izolace CpodleVDE0110Mezní teplota provozní 0oC až +50 oC skladovací -20oCaž+70oCTřída krytí podle DIN 40040 čelní panel IP65 svorkovnice IP20Hmotnost 100g

Rozměry Výřez do panelu: 45 x 45 mm

Page 191: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

189Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Napájení Popis VýstupM3-3100/xxxx 85až264Vst nekonfigurovanýbezkomunikace reléOP1,OP3,OP2nebologickéM3-5500/xxxx 18až28Vst,20až30Vss nekonfigurovanýbezkomunikace triakOP1,OP3,OP2relénebologické

Kontrolní funkce: hlavní výstup / alarmní výstup LP.I.D. reléovýOP1/logickýareléovýOP2 0 logickýareléovýOP2/reléovýOP1 1Zap.-Vyp. reléovýOP1/logickýareléovýOP2 2 logickýareléovýOP2/reléovýOP1 3Třípolohová reléovýOP1-OP3/alarmnílog.arel.OP2 6 rel.OP1-log.arel.OP2/alarmnírel.OP3 7 log. a rel. OP2 - rel. OP3 /alarmnírel.OP1 8

Typ hlavního výstupu a zajištěný stav MReverzní Zajištěno0% 0Přímý Zajištěno0% 1Reverzní Zajištěno100% 2Přímý Zajištěno100% 3Reverzní Zajištěno-100% 4Přímý Zajištěno-100% 5

Typ alarmního výstupu 2 a funkce NZakázáno 0Přerušeníregulačnísmyčky 1Nezávisle Aktivní horní 2 Aktivní dolní 3Odchylka Aktivní horní 4 Aktivní dolní 5Pásmo Aktivní mimo pásmo 6 Aktivní uvnitř pásma 7Porucha topení Aktivní při sepnutém výstupu 8od CT(2) Aktivní při rozepnutém výstupu 9

Pomocný výstup OP2 je u všech typů reléový nebo logický neizolovaný 0 až 5V/30 mA max.

(1) Při tomto výběru se používá rozšiřující kódO - P -Q - R pro definování žádaného rozsahu a dalších rozšíření jako jsounapř. jiné typy termočlánků, regulace podle rozdílu teplot ∆T (se 2 PT100)atd.

(2) Tento výběr je přístupný pouze u regulátoru s CT rozšířením.

Displej

TYPOVÝ KÓD: M3 - A B C D - 0 F G 0 / I L M N - O P Q R

TYPOVÝKÓD:Napájecí napětí A85až264Vst,48...63Hz 318až28Vstnebo20až30Vss 5

VýstupOP1 BRelé-Relé 1Relé - Triak 2Triak - Relé 4Triak - Triak 5

Sériová komunikace Rozšíření C DBezkomunikace Žádné 0 0 Měřicí transformátor proudu (CT) 0 3 Napájení externího převodníku 0 6 Napájení ext. přev.+vnitřní převodník 0 7 Napájeníext.přev.+CT 0 8 Napájeníext.přev.+vn.přev.+CT 0 9RS485 Žádné 5 0Modbus/Jbus protokol Napájení externího převodníku 5 6 Napájeníext.přev.+CT 5 8

Návod Fitalsky / anglicky 0francouzsky/anglicky 1něměcky / anglicky 2španělsky / anglicky 3

Barva čelního panelu GTmavá 0Světlá 1

Typ vstupu a rozsah IPT100 -99,9...300oC 147,9...572,0oF 0PT100 -200...600oC -328...1112oF 1TC L Fe-Const 0 ... 600oC 32...1112oF 2TCJFe-Cu45%Ni 0...600oC 32...1112oF 3TC T Cu-CuNi -200 ... 400oC -328...752oF 4TCKChromel-Alumel 0...1200oC 32...2192oF 5TCSPt10%Rh-Pt 0...1600oC 32...2912oF 6Lin.ss0...50mV Fyzikálníjednotky 7Lin.ss10...50mV Fyzikálníjednotky 8Na žádost(1) 9

Page 192: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941190

Indikátorteploty24x48mm

• Malérozměrynavestavbu• Vysokápřesnostzobrazení ±0,3%nebo±0,5%zrozsahu±1digit

Rozměry

Obj.č. Popis Rozsah napájení VstupT3NI-NXNP0C Indikátorteploty 12/24Vss -99,9-199°CT3NI-NXNP4C Indikátorteploty 12/24Vss 0-399 °CT4YI-N4NP4C Indikátorteploty 100-240Vst,50/60Hz 0-399 °C

Výřez do panelu

T3NI

T3NI

48

35

52

T3NI

21

414 7

24

+ -

4 3 2 1

Napájení

12-24Vss

Čidlo

ABB'

RTDPt100Ω 3 vodič

+ -!

5 6

Napájení 100-240Vst50/60Hz 3VA

~RTD

T.C

Čidlo

4321

A B B'

Připojení

T4YI

Napájecí napětí 12-24Vss(T3NI), 100-240Vst,50/60Hz(T4YI)Tolerance napájení 90až110%jmenovitéhonapětíPříkon 2W(T3NI),3VA(T4YI)Zobrazení LEDdisplej7segmentůPřesnost zobrazení ±0,3%zrozsahu±1digit(T3NI) ±0,5%zrozsahu±1digit(T4YI)Vstupní čidlo RTD:Pt100(T3NI) Termočlánky:K(CA),J(IC),Pt100Ω(T4YI)Odpor vedení RTD:max.5Ωnavodič Termočlánky:max.100ΩnavodičIzolační odpor min.100MΩ(při500Vss)Dielektrická pevnost 2000Vst50/60Hzpodobu1minutyOdolnost proti rušení Obdélníkovýpulsšířky1μs ± 500V (T3NI) ±1kV(T4YI)Vibrace 0.75mmamplitudapřikmitočtu10až55Hz vkaždémsměruX,Y,Zpodobu1hodinyNárazy 300m/s2÷(cca.30G)3krátvesměrechX,Y,ZProvozní teplota -10až50°C(bezkondenzace)Skladovací teplota -20 až 60°C (bez kondenzace)Provozní vlhkost 35až85%relativníHmotnost 34g (T3NI) 170g(T4YI)

45

22.2

Min. 37

Min. 55

+0.3-0

+0.6-0

T4YI

C 30

72 7 80

85 100

36

13

68

31.5 +0.5-0

+0.7-0

Min. 40

Min. 91

Výřez do panelu

Technické parametry

T3NI

T4YI

Page 193: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

191Tel.:241484940•Fax:241484941

Regulátorteploty48x48mm

• Vstupy:temočlánekJ,K neboodporovýteploměrPt100(3-vodič)• 2regulačnírežimy:ZAP-VYP,proporcionálnípásmo

Rozměry

Výřez do panelu

13 64 15

92

45

48

48 60

20

0

100

80

INPUT K

ON

40

60

TOS

-

+

!

1 8

4 5

3

2

6

7

Kontaktní výstup: 250Vst 2A 1přepínacíOdporová zátěž

A

B

B'

~

C

L H

Napájení100-240Vst

50/60Hz

Statický výstup SSR:12Vss 3V max. 20mA

Odp. teplom.

Čidlo

-

+

Termočlánek

Připojení

Napájecí napětí 100-240Vst50/60HzTolerance napájení 90až110%jmenovitéhonapětíPříkon 2,2VADisplej Bez displejeNastavení Knoflíkem na čelním paneluPřesnost nastavení ±2%zrozsahuVstupní čidlo Termočlánky:K(CA),J(IC)/RTD:Pt100Odpor vstup. vedení Termočlánky:max.100Ω Odpor. teploměr : max. 5Ω na vodičRežim ZAP/VYP Hystereze: 0,5%zrozsahu ±0,2%pevněRežim proporcionální pásmo - Proporcionálnípásmo:3%zrozsahu - Perioda : 20s ±5s pevněRegulační výstup Kontaktrelé:250Vst2A1přepínací SSR:12Vss±3Vmax.zatížení20mAVlastní diagnoza Přerušení čidlaIzolační odpor Min.100MΩ (při 500Vss)Dielektrická pevnost 2000Vst50/60Hzpo1minutuOdolnost proti rušení ±1kVimpulsnírušení(šířkapulsu:1µs)Vibrace amplituda 0,5mmpřikmitočtu10až55Hz vkaždémsměruX,Y,Zpodobu10minutNárazy 100m/s2÷(cca.10G)3-krát vesměrechX,Y,ZŽivotnost:mechanická Min.107 sepnutí elektrická Min.105 sepnutí (250Vst 3A při odporové zátěži)Provozní teplota -10až50°C(bezkondenzace)Skladovací teplota -20 až 60°C (bez kondenzace)Provozní vlhkost 35až85%RHHmotnost cca.104g

Min. 62

Min. 55

45 +0.6-0

45+0.6-0

TOS

Obj.č. Popis Rozsah Napájení Vstup VýstupTOS-B4RJ2C Regulátorteploty 200°C 100-240Vst50/60Hz J reléovýTOS-B4RJ3C Regulátor teploty 300°C 100-240Vst50/60Hz J reléovýTOS-B4RJ4C Regulátor teploty 400°C 100-240Vst50/60Hz J reléovýTOS-B4RKCC Regulátorteploty 1200°C 100-240Vst50/60Hz K reléovýTOS-B4RP1C Regulátorteploty 100°C 100-240Vst50/60Hz Pt reléovýTOS-B4RP2C Regulátor teploty 200°C 100-240Vst50/60Hz Pt reléovýTOS-B4SP1C Regulátorteploty 100°C 100-240Vst50/60Hz Pt statickýTOS-B4SP2C Regulátor teploty 200°C 100-240Vst50/60Hz Pt statický

Technické parametry

Page 194: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941192

Regulátorteploty48x48mm

• 2funkceautomatickéhonastaveníPID• 13různýchdruhůvstupníchfunkcí• Vysokápřesnostzobrazení

Napájecí napětí 100-240Vst50/60HzTolerance napájení 90až110%jmenovitéhonapětíPříkon cca. 5VADisplej 7-segmentovýdisplejLED skutečná hodnota (PV): červená, žádaná hodnota (SV): zelenáVstupní čidlo Termočlánek: K, J, R, E, T, S, N, W (Maximálníodporvedení100Ω) RTD:DINPt100,JISPt100, 3-vodič(Maximálníodporvedení5Ω na vodič) Napětí:1-5Vss,0-10Vss, Proud: 4-20 mAssRežim regulace Regulace ON/OFF (Nastavitelná hystereze:1až100°C) P, PI, PD, PIDF, PIDSRegulační výstup Kontakt relé: 250Vst 3A přepínací VýstupSSR:12Vss±3VMax.30mA Proudový výstup: 4-20mA (maximálnízátěž600Ω)Pomocný výstup VýstupEV1,EV2:kontaktrelé 250Vst1A,spínacíPřesnost zobrazení ±0.3%zrozsahunebomax.3°CNastavení Pomocí tlačítek na čelním paneluHystereze Nastavitelná1až100(0.1až 100.0)°CpřirežimuON/OFFProporc. pásmo (P) 0až100%Integrační čas (I) 0 až 3600 sec.Derivační čas (D) 0 až 3600 sec.Čas cyklu (T) 1až120sec.Čas vzorkování 0.5 sec.Čas nastavení LBA 1až999sec.Čas nastavení RAMP Rampup,Rampdown od1do99minutDielektrická pevnost 2000Vstpro50/60Hzpo1minutuVibrace Amplituda 0.5mmpřikmitočtuod10 do55HzvkaždéoseX,Y,Z;2hodinyŽivotnost: mechanická Min.107 sepnutí elektrická Min.105 sepnutí (250Vst 3A při odporové zátěži)Izolační odpor Min.100MΩ (při 500Vss)Odolnost proti rušení ±2kVobdélníkovýpulsšířky1µsPaměť 10letProvozní teplota -10až50°C(bezkondenzace)Skladovací teplota -20 až 60°C (bez kondenzace)Provozní vlhkost 35až85%RHHmotnost cca.136g

TZ4ST

Vstupní čidlo Displej Volitelný rozsah teploty ve °CK(CA)H -100 až 1300°CK(CA)L -100.0 až 999.9°CJ(IC)H 0 až 800°CJ(IC)L 0.0 až 800.0°CR(PR) 0 až 1700°CE(CR)H 0 až 800°CE(CR)L 0.0 až 800.0°CT(CC)H -200 až 400°CT(CC)L -199.9 až 400.0°CS(PR) 0 až 1700°CN(NN) 0 až 1300°CW(TT) 0 až 2300°CJPtH 0 až 500°CJPtL -199.9 až 199.9°CDPtH 0 až 500°CDPtL -199.9 až 199.9°C0-10Vss -1999 až 9999°C1-5Vss -1999 až 9999°C4-20mAss -1999 až 9999°C

Rozsah vstupních čidelTechnické parametry

Page 195: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

193Tel.:241484940•Fax:241484941

RozměryVýřez do panelu

TZ4STTEMPERATURE CONTROLLER

12 87 8

107

45

SV2PV

SV

AT

OUT

EV1

EV2

48

48 60

Připojení

Min. 55

45 +0.5-0

Min. 62 45 +0.5-0

!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14A

B

b-

+

Výstup EV-2 250Vst1A 1a

Výstup EV-1 250Vst1A 1a

~Napájení 100-240VAC50/60Hz 5Vst

H

L

C+Čidlo

-

Vstup SV2Max. 5VDC250µA

Hlavní výstup

4

1

2

MD AT

8

35

6

7

9

SV2

PV

SV

AT

OUT

EV1

EV2

Co

0

SV2

SV-2 Point Setting(É)

Alarm LO Setting(É)

Alarm HI Setting(É)

Loop Break Alarm(sec)

P Band(%)

I Band(sec)

D Band(sec)

Control Period(sec)

Input Offset Setting(É)

Manual Resetting(%)

Set Key Lock

1PV: Skutečnáhodnota(červená)2SV: Žádanáhodnota(zelená)3 : Tlačítka nastavení hodnot4 : Informace týkající se režimu5 AT tlačítko : Tlačítko pro spuštění funkce Autotune6 MD tlačítko : Vstup do režimu nastavení7EV2: EVENT2indikátorvýstupu8EV1: EVENT1indikátorvýstupu9OUT: Indikátorvýstupu0 AT : Indikátor bliká při běhu funkce AutotuneSV2 : Indikátor volby druhé žádané hodnoty

Obj.č. Popis Napájecí napětí VýstupTZ4ST-24R Regulátorteploty 100-240Vst50/60Hz reléovýTZ4ST-24S Regulátorteploty 100-240Vst50/60Hz statickýTZ4ST-24C Regulátorteploty 100-240Vst50/60Hz proudový

Hlavnívýstup

250Vst3A1cOdporová zátěž

12Vss±3Vmax.30mA

4-20mAmax.zátěž600Ω

Relé SSR Proud

V mA

+

-

+

-12

13

14

12

13

12

13

Funkce tlačítek a zobrazení

Page 196: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

Tel.:241484940•Fax:241484941194

Regulátorteploty48x48mm

• 2funkceautomatickéhonastaveníPID• 13různýchdruhůvstupníchfunkcí• Vysokápřesnostzobrazení

Napájecí napětí 100-240Vst50/60HzTolerance napájení 90až110%jmenovitéhonapětíPříkon cca. 6VADisplej 7-segmentovýdisplejLED skutečná hodnota (PV): červená, žádaná hodnota (SV): zelenáVstupní čidlo Termočlánek: K, J, R, E, T, S, N, W (Maximálníodporvedení100Ω) RTD:DINPt100,JISPt100, 3-vodič(Maximálníodporvedení5Ω na vodič) Napětí:1-5Vss,0-10Vss Proud: 4-20 mAssRežim regulace Regulace ON/OFF (Nastavitelná hystereze:1až100°C) P, PI, PD, PIDF, PIDSRegulační výstup Kontakt relé: 250Vst 3A přepínací VýstupSSR:12Vss±3VMax.30mA Proudový výstup: 4-20mA (maximálnízátěž600Ω)Pomocný výstup VýstupEV1:kontaktrelé250Vst1A přepínacíPřesnost zobrazení ±0.3%zrozsahunebomax.3°CNastavení Pomocí tlačítek na čelním paneluHystereze Nastavitelná1až100(0.1až 100.0)°CpřirežimuON/OFFProporc. pásmo (P) 0až100%Integrační čas (I) 0 až 3600 sec.Derivační čas (D) 0 až 3600 sec.Čas cyklu (T) 1až120sec.Čas vzorkování 0.5 sec.Čas nastavení LBA 1až999sec.Čas nastavení RAMP Rampup,Rampdown od1do99minutDielektrická pevnost 2000Vstpro50/60Hzpo1minutuVibrace Amplituda0.5mmpřikmitočtuod10 do55HzvkaždéoseX,Y,Z;2hodinyŽivotnost: mechanická Min.107 sepnutí elektrická Min.105 sepnutí (250Vst 3A při odporové zátěži)Izolační odpor Min.100MΩ (při 500Vss)Odolnost proti rušení ±2kVobdélníkovýpulsšířky1µsPaměť 10letProvozní teplota -10až50°C(bezkondenzace)Skladovací teplota -20 až 60°C (bez kondenzace)Provozní vlhkost 35až85%RHHmotnost cca.150g

TZN4S

Vstupní čidlo Displej Volitelný rozsah teploty ve °CK(CA)H -100 až 1300°CK(CA)L -100.0 až 999.9°CJ(IC)H 0 až 800°CJ(IC)L 0.0 až 800.0°CR(PR) 0 až 1700°CE(CR)H 0 až 800°CE(CR)L 0.0 až 800.0°CT(CC)H -200 až 400°CT(CC)L -199.9 až 400.0°CS(PR) 0 až 1700°CN(NN) 0 až 1300°CW(TT) 0 až 2300°CJPtH 0 až 500°CJPtL -199.9 až 199.9°CDPtH 0 až 500°CDPtL -199.9 až 199.9°C0-10Vss -1999 až 9999°C1-5Vss -1999 až 9999°C4-20mAss -1999 až 9999°C

Rozsah vstupních čidelTechnické parametry

Page 197: Komponenty pro elektrické stroje

Regulátory teploty

195Tel.:241484940•Fax:241484941

Výřez do panelu

C

TZN4S

SV2 OUT EV1

TEMPERATURE CONTROLLER

MD AT

ATSV

PV

100

78 12

45

10

48

48 60

45 +0.5-0Min. 62

Min. 55

45 +0.5-0

Vstup SV2 Max.5Vss250µA

Hlavní výstup250Vst3A 1cOdporová zátěž

Napájení100-240Vst50/60Hz 5Vst

Výst. EV1 250Vst 1A 1a

~

Čidlo

T.C RTD-

+

B'

B

A 6789

10

1112

H

L1234

5

C

!

1234

5 6

78

C

TZN4S

SV2 OUT EV1

TEMPERATURE CONTROLLER

MD AT

AT

SV

PV

9

1PV: Skutečnáhodnota(červená)2SV: Žádanáhodnota(zelená)3 SV2 : Indikátor volby druhé žádané hodnoty4 AT : Indikátor funkce Autotune5 AT tlačítko: Tlačítko pro spuštění funkce Autotune6 tlačítka: Nastavení hodnot7EV1: Indikátorpomocnéhovýstupu18OUT: Indikátorregulačníhovýstupu9MDtlačítko: Vstupdorežimunastavení

Obj.č. Popis Napájecí napětí VýstupTZN4S-14R Regulátorteploty 100-240Vst50/60Hz reléovýTZN4S-14S Regulátorteploty 100-240Vst50/60Hz statický

Hlavnívýstup

12Vss±3Vmax.30mA

4-20mAmax.zátěž600Ω

SSR Proud

V mA

+

-

+

-12

13

12

13

Rozměry

Připojení

Funkce tlačítek a zobrazení

Page 198: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

196

www.oem-automatic.cz

• HlavnísídloveValence,Francie • Společnostzaloženavroce1921• www.crouzet.com

Page 199: Komponenty pro elektrické stroje

197

www.oem-automatic.cz

Statická relé

Základníúdaje str.198

Cooltech10A/22,5mm str.202

Cooltech 20-30 A /22,5 mm str. 204

Cooltech 35-45 A /45 mm str. 206

Cooltech3x25A/90mm str.208

Série GN str.210

DoplňkyproGN str.213

SérieGNDC str.214

SérieGN0 str.216

SérieGN3 str.218

1-fázovéspojistkou str. 220

HybridníreléRHP str.221

Sta

tická

relé

Page 200: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941198

Použití polovodičových relé

Polovodičová relé zkráceně nazývaná SSR (z ang. Solid State Relay) jsou elektronická zařízení sloužící ke spínání vysokých proudů.Naše nabídka obsahuje kompletní program firmy Crouzet - statická relé od 5 do 125 A,jedno i vícefázová. Statická relé se dělí podle použití na relé pro spínání odporových nebo indukčních zátěží (také speciální pro změnu směru točení 3-fázových motorů) nebo podle velikosti spínaného proudu.Zvláštní část statických relé se používá k oddělování vstupů a výstupů obvodů.

Nejčastěji se SSR používají v aplikacích regulací teploty. Díky tomu, že neobsahují žádné pohy-blivé části a jsou odolná proti vibracím, jsou vhodná pro vysoké četnosti spínání. Pracují zcela bezhlučně, což má význam při jejich umístnění v úřadech, čekárnách atd.Navíc je u těchto relé potřeba výrazně nižší výkon pro sepnutí zátěže, mají galvanické odizolování (oddělení) řídících obvodů od výkonových spínacích obvodů a pracují ve shodě s EMC (elektromagnetická kompatibilita).

Vyrábí se dva typy statických relé: takzvané synchronní provedení (spínání v nule) pro spínání odporových zátěží nebo asynchronní provedení pro spínání indukčních zátěží, k optimálnímu využití ve výrobních linkách.Výhoda metody synchronního spínání spočívá v tom, že napětí na odporové zátěži je v okamžiku připojení nulové (odporová topná tělesa, žárovky) a narůstá pozvolna, což

Page 201: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

199Tel.:241484940•Fax:241484941

Varování: Obvody spínané polovodičovými relé musí být zabezpečené odpovědně vybranými pojistkami! Polovodičová relé je dále dobré chránit vhodnými RC filtry a varistory proti přepětí.

G330010 A305026 GNR10A,1-fáz. 280-340A2s 60,5 A2s K330013 A305026 GNR20A,1-fáz. 1020-1225A2s 275A2s L330014 D305029 GNR25A,3-fáz. 1040-1250A2s 520 A2s M220903 M200778 GNR35A,1-fáz. 2500-3000A2s 1210A2s L220902 M200778 GNR45A,1-fáz. 2600-3200A2s 2250 A2s G330010 A305026 GN10A,1fáz. 375A2s 60,5 A2s L330014 A305026 GN25A,1-fáz. 1041A2s 520 A2s L220902 M200778 GN50A,1-fáz. 2535A2s 2250 A2s W076310 R210580 GN75A,1-fáz. 4166A2s 1880A2s

Pojistka Držák SSR I2t relé I2t pojistky

Rozměry

například v případě žárovek má značný vliv na prodloužení jejich životnosti. Životnost SSR je ve skutečnosti neomezená, samozřejmě při podmínce dobrého chla-zení. Proto je vhodné, například u chladiče pro statické relé GN, používat teplovodný tmel nebo tepelnou podložku k zajištění dobrého přenosu tepla ze statického relé na chladič. Z tohoto důvodu by se také měl nechat okolo relé volný prostor minimálně 50 mm široký.

Příklady možných pojistkových ochran uvedených polovodičových relé a jejich objednací čísla (od firmy Ferraz).

81,27

40,5

14,5

6,554,5

17,5

83

88,5

Pro mikrospínač

94

70

50,5

50,552

76,5

3,8

26,5

10745

8

6.5

87

57

117

40

5.25

118

3

146

13035

25.5

75

PojistkovédržákyfirmyFerraz-řadaModulostar,jednopólovépropojistkyorozměrech:

10x38 14x51 27x60 A305026 M200778 R210580

Page 202: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941200

Základní obvody polovodičového relé

Statická relé jsou prvky, které jsou používány pro bez- kontaktní spínání vysokých zátěží, tj. bez použití pohyblivých součástek.

Výhody statických relé jsou:

- dlouhá životnost- silový obvod lze ovládat signály nízké úrovně- možnost připojit vysoké zátěže- bezhlučné spínání- dobrá odolnost proti vibracím- lze spínat vysoké proudy- omezení elektromagnetického rušení

Vstupní obvod

Zajišťuje galvanické oddělení vstupního a silového obvodu. Galvanické oddělení je provedeno optočlenem. Porovnávací a spouštěcí obvod

Zpracovává vstupní signál a spíná výstupní obvod. Zejména u spínání v nule tento obvod zajišťuje, že sepnutí zátěže se uskuteční při následujícím průchodu napětí nulou.

Jednotlivé prvky statického relé jsou znázorněny na ná-sledujícím obrázku:

Výstupní obvod

Tento obvod se skládá ze silového spínacího prvku. Tímto může být triak nebo antiparalelně zapojené tyristory. Při spínání stejnosměrných proudů se jedná o bipolární tranzistor nebo tranzistor MOSFET.

Řídícínapětí

LED

Fototranzistor

Vstupní obvod Porovnávací aspouštěcí obvod

Výstupní obvod

Zátěž

Výstupnínapětí

Spínací prvek

Statická relé CROUZET mají dva způsoby spínání:

Spínání v nule (synchronní)

V tomto případě dochází k sepnutí jakmile napětí na zátěži prochází nulou. Tento princip znázorňuje následující obrázek.

Výhodou tohoto způsobu spínání je, že napětí na svorkách zátěže se zvyšuje postupně. Je tedy vhodné pro odporové zátěže a zejména u žárovek prodlužuje jejich životnost. Tento způsob spínání je rovněž vhodný pro kapacitní zátěže. Za žádných okolností nelze tento způsob spínání používat u aplikací, kde je cos ϕ < 0,5.

Okamžité spínání (asynchronní)

U tohoto způsobu je výstup aktivován v okamžiku, kdy je připojen řídící signál. Následující obrázek znázorňuje tento princip.

Tento způsob spínání je zvláště vhodný pro induktivní zátěže (motory atd.)

Napájecínapětí

10

10

Proud zátěže

Řídícísignál

Bod rozepnutí

Bodsepnutí

Napájecínapětí

Řídícísignál

10

10

Bod rozepnutí

Proud zátěžeBod

sepnutí

Page 203: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

201Tel.:241484940•Fax:241484941

Chlazení

Teplota uvnitř statických relé může překročit povolenou mezní hodnotu, proto je důležité použít vhodné chladiče.

Pro každé relé jsou uvedeny křivky, které umožňují volbu tohoto chladiče.

Použití křivek:

1–Zeznáméhodnotyprouduvsepnutémstavunaosey vést horizontálně přímku.

2 – Ze známé okolní teploty na ose x vztyčit vertikálně přímku k bodu ve kterém tato přímka protíná horizontální přímku nakreslenou v předchozí fázi. Zvolit chladič jehož tepelný odpor je uveden v grafu nad průsečíkem.

Příklad:Pro spínaný proud 7A a okolní teplotu 60 oC musí mít vybraný chladič tepelný odpor max. 5 oC/W.

Teplovodný tmel

K dosažení optimálního přenosu tepla je zapotřebí použít teplovodný tmel mezi relé a chladič. Tento tmel zajišťuje maximální přenos tepla mezi oběma prvky.

Moment utažení

Při upevnění statického relé na chladič doporučujeme momentutažení110Ncm.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

3,0°C/W 7,0°C/W5,0°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

Instalační pokyny

Spínání ss zátěží

V případě spínání induktivních ss zátěží se doporučuje připojit diodu paralelně k zátěži.

Spínání 3-fázových motorů

1.Ověřitzdarozběhovýproudmotorujenižšínežmax.proud statického relé. 2. Umístnit RC filtr proti napěťovým špičkám. (Může již být zabudovaný).3. Umístit externí varistor proti napěťovým špičkám.(Může již být zabudovaný).4. Chránit statická relé rychlými pojistkami (dle I2t relé).SSR

2+

+

-1

Zátěž

-

Ochranné prvky

Filtr RC: omezuje náhlé změny napětí na svorkách spínacího prvku. Tímto způsobem se omezí rychlé změny napájecího napětí na úrovně, které je spínací prvek schopen zpracovat.

Pojistky:

je důležité použít vhodné pojistky pro ochranu statických relé. Doporučujeme pojistky rychlé. I2t statického relé je uváděno v dokumentaci a měla by být použita pojistka, jejíž I2t je nižší než u tohoto relé.

Varistor:

chrání triak nebo tyristor proti vysokým napětím. Varistory většinou v našich statických relé zabudovány nejsou, ale doporučujeme umístit externí varistor tam, kde je pravděpodobné, že na napájecím napětí dochází k napěťovým špičkám převyšujícím dovolený rozsah výstupního napětí.

Page 204: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941202

• Integrovanýchladič• Ekonomickáverzesezabudovaným

triakem

Cooltech10A/22,5mm

Funkce

VstupŘídící napětí 4-32Vss 90-140Vst/ss 180-280Vst/ssNapětí odpadu 1V 10V 10VMax. řídící proud 10mA 6mA 8mAČas zapnutí 8,33/10ms(60/50Hz) 20ms 20ms Max. čas vypnutí 8,33/10ms(60/50Hz) 30ms 30ms

VýstupSpínané napětí 24-280VstMax. špičkové napětí 550 VMax. zatížení při 25 ºC 10A při 40 ºC 10AMin. proud 100mArms

Úbytek napětí při Imax 1,2VI2t (t=10 ms) (50-60 Hz) 340-280A2s

Další parametryPracovní teplota -20ºCaž+80ºC -20ºCaž+60ºC(pro90-140Vst/ss) -20ºCaž+40ºC(pro180-260Vst/ss)Izolační napětí vstup/výstup 2800VrmsKrytí IP 20Shodnost s IEC62314,IEC60947-4-3(AC51)Atesty CEzLVD73/23/EEC,TUV(EN60950)

CSA(C22.2.no.14-95),UL(UL508)

Technické parametry

GNR10DCR10A20 A25 A30 A35 A45 A

A-Vstupnínap.180-280VstB-Vstupnínap.90-180VstD- Vstupní nap. 4 - 32 VssE-Vstupnínap.18-36Vst/ss

H-verze"relé"C-verze"stykač"

Z-spínánív"0"R- asynchronní spínání - okamžité

Objednací kód

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhlučný provoz. Velmi lehká instalace a montáž díky dvěma variantám rozmístněnívývodů„relé”nebo„stykač”.

GNR10

Page 205: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

203Tel.:241484940•Fax:241484941

88,2

4,6

46,77

97,8

43,07

120,75

22,5

17,25 5,25

Ø 4,5

21,5

17,754,75

Ø 5,3

89,84

0

5

10

15

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

5

10

15

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

88,2

4,6

46,77

97,8

43,07

120,75

22,5

17,25 5,25

Ø 4,5

21,5

17,754,75

Ø 5,3

89,84

Charakteristiky

Rozměry

GNR 10B-GNR 10D GNR 10A

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGNR10DCZ 4-32Vss 24-280Vst 10A Stykač,spínánív„0”GNR10DHZ 4-32Vss 24-280Vst 10A Relé,spínánív„0”GNR10BCZ 90-180Vst/ss 24-280Vst 10A Stykač,spínánív„0”GNR10BHZ 90-180Vst/ss 24-280Vst 10A Relé,spínánív„0”GNR10ACZ 180-280Vst/ss 24-280Vst 10A Stykač,spínánív„0”GNR10AHZ 180-280Vst/ss 24-280Vst 10A Relé,spínánív„0”

Při verzi s řídícím napětím 90-140 Vst/ss v provedení "relé" prosíme o kontakt.

Provedení „stykač"

Provedení „relé"

Page 206: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941204

• Integrovanýchladič• Ochranapředpřepětím(TVS)• MontážnapanelneboDINlištu

Cooltech 20-30 A / 22,5

Funkce

VstupŘídící napětí 4-32Vss 90-140Vst/ss 180-280Vst/ssNapětí odpadu 1V 10V 10VMax. řídící proud 20mA 6mA 8mAČas zapnutí - v “0” 8,33/10ms(60/50Hz) 20ms 20ms - asynchronní 0,1ms - -Max. čas vypnutí 8,33/10ms(60/50Hz) 30ms 30ms

VýstupSpínané napětí 48-600Vst 48-600VstMax. špičkové napětí 1100V 1100VMax. zatížení při 25 ºC 20 A 30 A při 40 ºC 20A 27AMin. proud 100mArms 100mArms

Úbytek napětí při Imax 1,2V 1,2VI2t (t=10 ms) (50-60 Hz) 1225-1020A2s 2850-2350A2s

Další parametryPracovní teplota -20ºCaž+80ºC

-20ºCaž+60ºC(pro90-140Vst/ss) -20ºCaž+40ºC(pro180-260Vst/ss)

Izolační napětí vstup/výstup 4200 VrmsKrytí IP20Shodnost s IEC62314 IEC60947-4-3(AC51) IEC60947-4-2(AC53a)Atesty CEzLVD73/23/EEC TUV(EN60950)

CSA(C22.2.no.14-95) UL(UL508)

Technické parametry

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhlučný provoz. Velmi lehká instalace a montáž díky dvěma variantám rozmístněnívývodů„relé”nebo„stykač”.

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGNR20DCR 4-32Vss 48-600Vst 20A Stykač,asynchronníGNR20DCZ 4-32Vss 48-600Vst 20A Stykač,spínánív„0”GNR20DHR 4-32Vss 48-600Vst 20A Relé,asynchronníGNR20DHZ 4-32Vss 48-600Vst 20A Relé,spínánív„0”GNR20BCZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 20A Stykač,spínánív„0”GNR20BHZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 20A Relé,spínánív„0”GNR20ACZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 20A Stykač,spínánív„0”GNR20AHZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 20A Relé,spínánív„0”

GNR20

Page 207: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

205Tel.:241484940•Fax:241484941

88,2

4,6

46,77

97,8

43,07

120,75

22,5

17,25 5,25

Ø 4,5

21,5

17,754,75

Ø 5,3

89,84

0

5

10

15

20

25

30

35

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

88,2

4,646

,77

97,8

43,07

120,75

22,5

17,25 5,25

Ø 4,5

21,5

17,754,75

Ø 5,3

89,84

Charakteristiky

Rozměry

GNR 30B-GNR 30D GNR 30A

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGNR30DCR 4-32Vss 48-600Vst 30A Stykač,asynchronníGNR30DCZ 4-32Vss 48-600Vst 30A Stykač,spínánív„0”GNR30DHR 4-32Vss 48-600Vst 30A Relé,asynchronníGNR30DHZ 4-32Vss 48-600Vst 30A Relé,spínánív„0”GNR30BCZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 30A Stykač,spínánív„0”GNR30BHZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 30A Relé,spínánív„0”GNR30ACZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 30A Stykač,spínánív„0”GNR30AHZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 30A Relé,spínánív„0”

Provedení „stykač”

Provedení „relé”

0

5

10

15

20

25

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

5

10

15

20

25

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

GNR 20B-GNR 20D GNR 20A

0

5

10

15

20

25

30

35

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

Page 208: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941206

• Integrovanýchladič• Ochranapředpřepětím(TVS)• MontážnapanelneboDINlištu

Cooltech 35-45 A / 45 mm

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhlučný provoz. Velmi lehká instalace a montáž díky dvěma variantám rozmístněnívývodů„relé”nebo„stykač”.

Funkce

VstupŘídící napětí 4-32Vss 90-140Vst/ss 180-280Vst/ssNapětí odpadu 1V 10V 10VMax. řídící proud 20mA 6mA 8mAČas zapnutí - v “0” 8,33/10ms(60/50Hz) 20ms 20ms - asynchronní 0,1ms - -Max. čas vypnutí 8,33/10ms(60/50Hz) 30ms 30ms

VýstupSpínané napětí 48-600Vst 48-600VstMax. špičkové napětí 1100V 1100VMax. zatížení při 25 ºC 35 A 45 A při 40 ºC 35 A 40 AMin. proud 100mArms 100mArms

Úbytek napětí při Imax 1,35V 1,35VI2t (t=10 ms) (50-60 Hz) 3000 - 2500 A2s 3200 - 2600 A2s

Další parametryPracovní teplota -20ºCaž+80ºC

-20ºCaž+60ºC(pro90-140Vst/ss) -20ºCaž+40ºC(pro180-260Vst/ss)

Izolační napětí vstup/výstup 4200 VrmsKrytí IP 20Shodnost s IEC62314 IEC60947-4-3(AC51) IEC60947-4-2(AC53a)Atesty CEzLVD73/23/EEC TUV(EN60950)

CSA(C22.2.no.14-95) UL(UL508)

Technické parametry

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGNR35DHZ 4-32Vss 48-600Vst 35A Relé,spínánív„0”GNR35DHR 4-32Vss 48-600Vst 35A Relé,asynchronníGNR35DCZ 4-32Vss 48-600Vst 35A Stykač,spínánív„0”GNR35DCR 4-32Vss 48-600Vst 35A Stykač,asynchronníGNR35BHZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 35A Relé,spínánív„0”GNR35BCZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 35A Stykač,spínánív„0”GNR35AHZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 35A Relé,spínánív„0”GNR35ACZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 35A Stykač,spínánív„0”

GNR35

Page 209: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

207Tel.:241484940•Fax:241484941

45

120,66

35,6 9,4

Ø 4,5

88,14

42,17

45,97

9788,2

Ø 4,5 x 2,63

35,69,4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

45

120,66

35,6 9,4

Ø 4,5

88,14

42,17

45,97

9788,2

Ø 4,5 x 2,63

35,69,4

Charakteristiky

Rozměry

GNR 45B-GNR 45D GNR 45A

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGNR45DHZ 4-32Vss 48-600Vst 45A Relé,spínánív„0”GNR45DHR 4-32Vss 48-600Vst 45A Relé,asynchronníGNR45DCZ 4-32Vss 48-600Vst 45A Stykač,spínánív„0”GNR45DCR 4-32Vss 48-600Vst 45A Stykač,asynchronníGNR45BHZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 45A Relé,spínánív„0”GNR45BCZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 45A Stykač,spínánív„0”GNR45AHZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 45A Relé,spínánív„0”GNR45ACZ 180-280Vst/ss 48-600Vst 45A Stykač,spínánív„0”

Provedení „stykač”

Provedení „relé”

10

15

20

25

30

35

40

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

10

15

20

25

30

35

40

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

GNR 35B-GNR 35D GNR 35A

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

Page 210: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941208

• Integrovanýchladič• MontážnapanelneboDINlištu• Technologiebezpoužitíepoxidu

Cooltech3x25A/90mm

Funkce

VstupŘídící napětí 4-32Vss 90-140Vst/ss 180-280Vst/ssNapětí odpadu 1V 10V 10VMax. řídící proud 62mA 19mA 24mAČas zapnutí - v “0” 8,33/10ms(60/50Hz) 20ms 20ms - asynchronní 0,1ms - -Max. čas vypnutí 8,33/10ms(60/50Hz) 30ms 30ms

VýstupSpínané napětí 48-600VstMax. špičkové napětí 1100VMax. zatížení při 25 ºC 25 A při 40 ºC 21A Min. proud 100mArms

Úbytek napětí při Imax 1,2VI2t (t=10 ms) (50-60 Hz) 1250-1040A2s

Další parametryPracovní teplota -20ºCaž+80ºC

-20ºCaž+60ºC(pro90-140Vst/ss) -20ºCaž+40ºC(pro180-260Vst/ss)

Izolační napětí vstup/výstup 2800VrmsKrytí IP 20Shodnost s IEC62314 IEC60947-4-3(AC51) IEC60947-4-2(AC53a)Atesty CEzLVD73/23/EEC TUV(EN60950)

CSA(C22.2.no.14-95) UL(UL508)

Technické parametry

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhlučný provoz. Velmi lehká instalace a montáž.

GNR25

Page 211: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

209Tel.:241484940•Fax:241484941

Charakteristiky

Rozměry

42,17

45,97

97

Ø 4,5 x 2,63

7,2

123,4

88,2

90

82,8 7,2

82,8

Ø 4,5

88,14

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGNR25DCZ 4-32Vss 48-600Vst 3x25A Stykač,spínánív„0”GNR25DCR 4-32Vss 48-600Vst 3x25A Stykač,asynchronníGNR25BCZ 90-140Vst/ss 48-600Vst 3x25A Stykač,spínánív„0”

0

5

10

15

20

25

30

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

10

20

30

40

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

GNR 25B-GNR 25D GNR 25A

Page 212: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941210

Technické parametry

• Spínanýproud10-125A• Spínanénapětído660Vst• JmenovitékrytíIP20• SignalizacestavupomocíLED

Rozměry

SSR1-fázové

Vstup Řídící napětí 90-280Vst/ss 4-32VssMax. vstupní proud 8,5mA 14mAČas zapnutí (ms) 20 8,33(60Hz),10(50Hz)(spínání v "nule") Čas zapnutí (ms) 0,1 0,1(asynchronní) Čas vypnutí (ms) 30 8,33(60Hz),10(50Hz)

Výstup Proud max. 10A 25A 50A 75A 100A 125AProud min. 100mA 100mA 100mA 100mA 100mA 100mAProud svodový 2,5-4,25mA 2,5-4,25mA 2,75-4,75mA 2,75-4,75mA 2,75-4,75mA 2,75-4,75mAMax. proud po dobu 1 s 80A 150A 235A 300A 360A 510A(neopakovatelný)Spínané napětí 24-280V 24-280V 48-660V 48-660V 48-660V 48-660VI2t (A2s) 375-450 1041-1250 2535-3042 4166-5000 6000-7000 12041-14450Pracovní teplota -20°Caž+80°CShodnost s CEzLVD73/23CEE,93/68/CEE EMC:50081,50082-2Váha 114g

GN bez krytuGN s krytem

GN

44,4 32,2

27,9 20

25,4

47,7

43,2

8,5

60,2

11,9 6,35

44,4 22,227,9 19

25,5 26,4

47,7

43,2

7 11,4

12,2

57,1

11,9 6,35

Page 213: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

211Tel.:241484940•Fax:241484941

Křivky proud/teplota pro sérii GN

GN 10 A GN 50 AGN 25 A

GN 75 A GN 100 A GN 125 A

100,0

90,0

80,0

70,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

10 20 30 40 50 60 70 800

0,25°C/W 0,5°C/W0,4°C/W

1,0°C/W0,7°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1,0°C/W 1,7°C/W1,5°C/W

3,0°CW2,0°CW

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

75,0

50,0

25,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0,4°C/W 1,0°C/W0,5°C/W

2,0°C/W1,5°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

3,0°C/W 7,0°C/W5,0°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0,4°C/W 1,0°C/W0,5°C/W

2,0°C/W1,5°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

125,0

100,0

75,0

0,0

25,0

50,0

10 20 30 40 50 60 70 800

0,25°C/W 0,5°C/W0,4°C/W

1,0°C/W0,7°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

Obj. číslo Název zboží Vstupní napětí Výstupní napětí Typ84137200 GN-10A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,asynchronní84134200 GN-10A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,asynchronní84137300 GN-10A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,asynchronní84134300 GN-10A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,asynchronní84137210 GN-25A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,asynchronní84134210 GN-25A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,asynchronní84137310 GN-25A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,asynchronní84134310 GN-25A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,asynchronní84137220 GN-50A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,asynchronní84134220 GN-50A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,asynchronní84137320 GN-50A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,asynchronní84134320 GN-50A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,asynchronní84137230 GN-75A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,asynchronní84134230 GN-75A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,asynchronní84137330 GN-75A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,asynchronní84134330 GN-75A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,asynchronní84137240 GN-100A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,asynchronní84134240 GN-100A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,asynchronní84137340 GN-100A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,asynchronní84134340 GN-100A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,asynchronní84137280 GN-125A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,asynchronní84134280 GN-125A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,asynchronní84137380 GN-125A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,asynchronní84134380 GN-125A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,asynchronní

Page 214: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941212

Obj. číslo Název zboží Vstupní napětí Výstupní napětí Typ84137000 GN-10A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134000 GN-10A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137100 GN-10A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134100 GN-10A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137001 GN-10A 90-280Vst/ss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134001 GN-10A 90-280Vst/ss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137101 GN-10A 90-280Vst/ss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134101 GN-10A 90-280Vst/ss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137010 GN-25A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134010 GN-25A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137110 GN-25A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134110 GN-25A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137011 GN-25A 90-280Vst/ss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134011 GN-25A 90-280Vst/ss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137111 GN-25A 90-280Vst/ss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134111 GN-25A 90-280Vst/ss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137020 GN-50A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134020 GN-50A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137120 GN-50A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134120 GN-50A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137021 GN-50A 90-280Vst/ss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134021 GN-50A 90-280Vst/ss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137121 GN-50A 90-280Vst/ss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134121 GN-50A 90-280Vst/ss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137030 GN-75A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134030 GN-75A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137130 GN-75A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134130 GN-75A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137031 GN-75A 90-280Vst/ss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134031 GN-75A 90-280Vst/ss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137131 GN-75A 90-280Vst/ss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134131 GN-75A 90-280Vst/ss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137040 GN-100A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134040 GN-100A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137140 GN-100A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134140 GN-100A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137041 GN-100A 90-280Vst/ss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134041 GN-100A 90-280Vst/ss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137141 GN-100A 90-280Vst/ss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134141 GN-100A 90-280Vst/ss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137080 GN-125A 4-32Vss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134080 GN-125A 4-32Vss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137180 GN-125A 4-32Vss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134180 GN-125A 4-32Vss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137081 GN-125A 90-280Vst/ss 24-280Vst Skrytem,spínánív„0”84134081 GN-125A 90-280Vst/ss 24-280Vst Bezkrytu,spínánív„0”84137181 GN-125A 90-280Vst/ss 48-660Vst Skrytem,spínánív„0”84134181 GN-125A 90-280Vst/ss 48-660Vst Bezkrytu,spínánív„0”

Existujíiverzesevstupnímnapětím18-36Vst/ss

Page 215: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

213Tel.:241484940•Fax:241484941

Chladič 0,6 oC/W Chladič 0,7oC/W Chladič 2 oC/W l=100mm m=950g l=75mm m=655g l=70mm m=260g

Obj. číslo 26532790 Obj. číslo 26532762 Obj. číslo 26532760

Chladič 2 oC/W Chladič 3 oC/W Tepelná podložka l=50mm m=150g l=58mm m=250g

Obj. číslo 26532758 Obj. číslo 26532761 Obj. číslo 26532125

Teplovodná pasta Adaptér na DIN lištu Ochranný kryt m=20g m=55g m=5g

Obj. číslo 18373112 Obj. číslo 26532764 Obj. číslo 84136501 (-502)

Možnost široké palety dalších doplňků a výrobků nejen k řadě GN.

Doplňky

65

44

22

47,6

8,7

2x M4

120

15

9

6011120

96

8517,5

10,5

67,5

112

10

40

66

3,8

47,6

7,3 ±0,15 4,4 ±0,2

41

76,2

87

1724

2055

50

4x10,35

R7,6R6,4

21,6

23,9

2 11,4

26,7

15,3

25,4

22,41,8

13,3

A A30

,7

24,1

+ draft12,7ø 12,5

12,7

1,8

718,5

15,6

21,4

36,8

Page 216: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941214

Technické parametry

• Spínanýproud10-30A• Spínanénapětído200Vss• Řídícínapětí3-32Vss• SignalizacestavupomocíLED

Rozměry

SSR se ss výstupem

Vstup Řídící napětí 3 - 32 Vss 3 - 32 Vss Max. vstupní proud 20mA 14,5mATyp tranzistoru FET BipolárníČas zapnutí (ms) 2 100Čas vypnutí (ms) 0,1 0,2

Výstup Proud max. 10A(FET) 15A(FET) 30A(FET) 10A(Bipolární)Proud min. 0,1mA 0,1mA 0,1mA 10mAMax. spínané napětí 1-200V 1-100V 1-50V 3-60VMax. proud po dobu 0,01 ms 90A 100A 190A - (neopakovatelný)Max. proud po dobu 1 s - - - 20 A(neopakovatelný)Pracovní teplota -20°Caž+80°CVáha skrytem114g bezkrytu97g

GN DC

+3/A1

45

28

60,2

44,2

47,6

1/L12/T1

4/A2-

32

30

,6

prům. 4,9

+3/A1

44

,4

27

,9

57,1

43,2

47,7

1/L12/T1

4/A2-

26,4

25

,4

7

23,5

19,96,35

GN bez krytu

GN s krytem

Page 217: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

215Tel.:241484940•Fax:241484941

Křivky proud/teplota pro sérii GN DC

FET 10 A FET 30 AFET 15 A

BIPOLAR 10 A

Obj. číslo Jmenovitý proud Vstupní napětí Výstupní napětí Typ84134750 10A 3-32Vss 3-60Vss Bezkrytu,bipolar84137750 10A 3-32Vss 3-60Vss Skrytem,bipolar84134850 10A 3-32Vss 1-200Vss Bezkrytu,FET84137850 10A 3-32Vss 1-200Vss Skrytem,FET84134860 15A 3-32Vss 1-100Vss Bezkrytu,FET84137860 15A 3-32Vss 1-100Vss Skrytem,FET84134870 30A 3-32Vss 1-50Vss Bezkrytu,FET84137870 30A 3-32Vss 1-50Vss Skrytem,FET

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1,5°C/W 2,0°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1,5°C/W 2,0°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

15,0

12,0

9,0

6,0

3,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1,5°C/W 2,0°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

30,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,020 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1,5°C/W 2,0°C/W

Okolní teplota (oC)

Chladič (tepelný odpor)

Spí

naný

pro

ud (A

)

25,0

Page 218: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941216

• Spínanýproud25-50A• Ochranapředpřepětím(TVS)• Novábezepoxydovátechnologie

SSR reverzační (2 - fázové)

VstupŘídící napětí 4 - 32 VssNapětí odpadu 1VMax. řídící proud 25 mAČas zapnutí 150ms(60/50Hz)Max. čas vypnutí 8,33/10ms(60/50Hz)

VýstupSpínané napětí 48-530Vst 48-530VstMax. špičkové napětí 1100V 1100VMax. zatížení při 40 ºC 25 A 50 AMax. proud v kategorii AC53 5A 10AMin. proud 100mArms 100mArms

Úbytek napětí při Imax 1,35V 1,35VI2t (t=10 ms) (50-60 Hz) 1250-1040A2s 3200 - 2600 A2s

Další parametryPracovní teplota -40ºCaž+80ºCSkladovací teplota -40ºCaž+100ºCIzolační napětí vstup/výstup 4000 VrmsKrytí IP20Shodnost s IEC62314 IEC60947-4-3(AC51) IEC60947-4-2(AC53a)Atesty CEzLVD73/23/EEC TUV(EN60950)

CSA(C22.2.no.14-95) UL(UL508)

Váha 370g

Technické parametry79

,74

47,6

0

5,11

101,28

103,89

92

18,6

23,29

35,65

15,24

20,41

Rozměry

GN0

Page 219: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

217Tel.:241484940•Fax:241484941

Charakteristiky

Zapojení

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGN025DSR 4-32Vss 48-530Vst 25A AsynchronníspínáníGN050DSR 4-32Vss 48-530Vst 50A Asynchronníspínání

GN025 A GN050 A

0

5

10

15

20

25

30

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

2.5° C/W

1.5° C/W

1° C/W0.7° C/W

0

10

20

30

40

50

60

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

1.5° C/W

0.7° C/W0.5° C/W

0.25° C/W

1/L1

2/T1

4/T2

2/L2

A2/B2

F/A1

F

R/B1

R

Page 220: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941218

• Spínanýproud25-50A• Ochranapředpřepětím(TVS)• Novábezepoxydovátechnologie

SSR 3 - fázové

VstupŘídící napětí 4-32Vss 180-260VstNapětí odpadu 1V 10VMax. řídící proud 35mA 9mAČas zapnutí - "v nule" 8,33/10ms(60/50Hz) 28ms - asynchronní 0,1ms 20ms Max. čas vypnutí 8,33/10ms(60/50Hz) 30ms

VýstupSpínané napětí 48-530Vst 48-530VstMax. špičkové napětí 1100V 1100VMax. zatížení při 40 ºC 25 A 50 AMax. proud v kategorii AC53 5A 10AMin. proud 100mArms 100mArms

Úbytek napětí při Imax 1,35V 1,35VI2t (t=10 ms) (50-60 Hz) 1250-1040A2s 3200 - 2600 A2s

Další parametryPracovní teplota -40ºCaž+80ºCSkladovací teplota -40ºCaž+100ºCIzolační napětí vstup/výstup 4000 VrmsKrytí IP20Shodnost s IEC62314 IEC60947-4-3(AC51) IEC60947-4-2(AC53a)Atesty CEzLVD73/23/EEC TUV(EN60950-1)

CSA(C22.2.no.14-95) UL(UL508)

Váha 360 g

Technické parametry

Rozměry

PS

SA

A5

X 79,7

4

47,6

03,

29

5,11

101,28

103,8935,65

15,24

20,41

92

18,6

2

GN3

Page 221: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

219Tel.:241484940•Fax:241484941

Charakteristiky

Zapojení

Obj. číslo Vstupní napětí Výstupní napětí Jmen. proud TypGN325DSZ 4-32Vss 48-530Vst 25A Spínánív„0”GN325DSR 4-32Vss 48-530Vst 25A AsynchronníspínáníGN325ASZ 180-260Vst 48-530Vst 25A Spínánív„0”GN325ASR 180-260Vst 48-530Vst 25A AsynchronníspínáníGN350DSZ 4-32Vss 48-530Vst 50A Spínánív„0”GN350DSR 4-32Vss 48-530Vst 50A AsynchronníspínáníGN350ASZ 180-260Vst 48-530Vst 50A Spínánív„0”GN350ASR 180-260Vst 48-530Vst 50A Asynchronníspínání

ExistujítakéverzebezRCčlenuasevstupnímnapětím18-32Vssnebo90-140Vst.

GN3 25 A GN3 50 A

A2

A1

T3

L3

T2

L2

T1

L1

A2

A1

T3

L3

T2

L2

T1

L1

0

5

10

15

20

25

30

I(A)

t (°C)0 2010 30 40 50 60 70 80

2.0° C/W

1.0° C/W

0.7° C/W

0.5° C/W

0

10

20

30

40

50

60

I(A)

t (°C)0 10 20 30 40 50 60 70 80

1.5° C/W

0.7° C/W0.5° C/W

0.2° C/W

StřídavývstupsRCfiltrem StejnosměrnývstupsRCfiltrem

Page 222: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

Tel.:241484940•Fax:241484941220

Technické parametry

• Spínanýproud3Anebo5A• Modulovéprovedení• Zabudovanávyměnitelnápojistka• Okamžitéspínánínebospínánívnule

SSR1-fázovéneboss

Rozměry

VstupŘídící napětí 4 - 32 Vss 4 - 32 VssProud max. 22mA 16mAMax. čas zapnutí 10ms 0,05msMax. čas vypnutí 10ms 0,05ms

VýstupSpínaný proud 5AAC1 3ASpínané napětí 12-280Vst 5-48VssZmenšení spínací schopnosti >30°C >40°C (teplota okolí) (teplota okolí)Úbytek napětí v zap. stavu 1,6V 1,6VMax svodový proud 2mA 0,01mAMin proud 50mA 10mAŠpičkový proud (20 ms) 100A 5APolovodičový prvek Triak Tranzistor

Další parametryPracovní teplota -30°Caž+80°CIzolační napětí vstup/výstup 4 kVAtesty UL & CSAShodnost s CE LVD73/23EEC

Zapojení

GMS

Křivky proud/teplota

Obj.číslo Název Jmen. proud Vstupní napětí Výstupní napětí Typ84130104 GMS-3Z 3A 4-32Vss 5-48Vss Spínáníss84130108 GMS-5Z 5A 4-32Vss 12-280Vst Spínánív„0”84130105 GMS-5I 5A 4-32Vss 12-280Vst Asynchronní26532730 Pojistka 3 A 26532731 Pojistka 5 A

Spínaný výstup ss

Řídící vstup ss

0

1

2

3

4

5

10 20 30 40 50 60 70

0

1

2

3

4

5

10 20 30 40 50 60 70

Okolní teplota (oC)

Okolní teplota (oC)

Pro

ud (A

)P

roud

(A)

Výstup ss

Výstup st

8118

45

65

40,6

5

17,549,5

1

2

3+

4

LED

1

2

3+

4

LED

Spínaný výstup st

Řídící vstup ss

Page 223: Komponenty pro elektrické stroje

Statická relé

221Tel.:241484940•Fax:241484941

Technické parametry

• Jmenovitýproud20Apřimodulové velikosti17,5mm• Vysokáživotnost(>5x106 operací při In)• Bezhlučnýprovoz

Rozměry

Zapojení

Vstup Řídící napětí 4-32Vss 90-260VstFrekvence 50/60HzLogické úrovně 0 0-1Vss 0-46Vst 1 4-32Vss 76-260Vst

VýstupSpínané napětí 90-260Vst Jmenovitý proud 20A(AC1/AC51/AC7a)Proud. přetížitelnost (A) AC51:1,25xIjm (60 s) 30-50zap./min.(IEC60947-4-3)Minimální proud 100mA(AC1/AC51/Ac7a)Max. svodový proud < 5 mAPolovodičový prvek TRIAK

Další parametryPracovní teplota -5 °C až + 55 °CSkladovací teplota -40°Caž+85°CIzolační napětí vstup/výstup 4 kVElektrická životnost/Imax >5x106 operací Krytí IP20Váha cca.70g

RHP

Hybridnírelé1-fázové

Funkce

RHPjekombinacíklasickéhoreléspolovodičovým(SSR).Vpočátečnífázi spínání teče proud pouze přes triak a až následně se přidává elektro- mechanické relé. Při rozepnutí obvodu je situace obdobná. Díky této konstrukcimáRHP větší životnost v porovnání s tradičními relé(nevyskytuje se jiskření v momentu sepnutí, ani vytahování oblouku

ExistujíiverzereléRHP-impulsníreléneboreléprospínáníspotřebičů(denní/nočníproud)

Obj. číslo Název Jmen. proud Vstupní napětí Výstupní napětí84138000 RHP 20A 4-32Vss 90-260Vst84138001 RHP 20A 90-280Vst 90-260Vst

při rozepnutí) a opravdu kompaktní rozměry (není potřeba používat chladič, protože statické relé pracuje pouze v krátkých momentech při spínání a rozpínání obvodu).

8118

45

65

40,6

5

17,549,5

Page 224: Komponenty pro elektrické stroje

Dodavatel

222

www.oem-automatic.cz

• SesídlemveValence,Francie• Společnostzaloženavroce1921• www.crouzet.com

Page 225: Komponenty pro elektrické stroje

223

www.oem-automatic.cz

Bezpečnostní relé

Výběrová tabulka a bezpečnostní kategorie str. 224

Bezpečnostní logické relé KNA3-XS str. 226

Bezpečnostní logické relé KNA3-RS str.228

Bezpečnostní logické relé KZP3-RS str. 230

Bezpečnostní logické relé KZR3-RS str. 232

Bezpečnostní logické relé KSW2-RS str. 234

BezpečnostnílogickéreléKZH2-XS str. 236

BezpečnostnílogickéreléKZH3-RS str.238

Bezpečnostní logické relé KZE3-XS str. 240

Bezpečnostní spínače plastové str. 244

Bezpečnostníspínačekovové str.248

Bezpečnostní spínače plastové pro panty str. 252

Bezpečnostní spínač na lanko str. 254

Nožní spínače str.256

Bez

pečn

ostn

í re

lé a

kon

cové

sp

ínač

e

Page 226: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941224

Výběrová tabulka bezpečnostních relé

Evropskásměrnice"Stroje"89/392/CEE lFrancouzskýpředpis92/765-766-768 lEvropskásměrnice"Použití"89/655/CEE lFrancouzskýpředpis93-40/93-41 lEvropskásměrnice"CEM"89336/CEE lCEI61496-1 lCEI664-1 lEN50081-2 lEN50082-2 lEN60204-1 lEN292-1a2 lEN574/97 lTypIIIC(KZH2-XSaKZH3-RS)EN954-1 lEN418 lEN1088 lUL508 lULC22-2N°14-M91 l(C)ULGS-ET-20 l BG

Soulad s normami

Funkce Bezpečnostní Signalizační Bezpečnostní Typ kontakty kontakty úroveň

3 1 4 KNA3-RSNouzové zastavení A / NEBO mobilní ochrany 3 1 3 KNA3-XS 3 1 4 KZP3-RS

2-ručníovládání 2 0 4 KZH2-XS 3 1 4 KZH3-RS Časované(zpožděnékontakty) 3 1 4-3* KZR3-RS

Kontrola úplného zastavení 2 0 4 KSW2-RS

Rozšiřovací blok 3 0 ** KZE3-XS

*Úroveň4uokamžitýchkontaktů/úroveň3učasovanýchkontaktů** Podle připojení ke hlavní kontrolní jednotce

Evropské harmonizované normy

Tyto normy byly vytvořeny jako pomůcka pro konstruktéry, výrobce a ostatní osoby a správný výklad zásadních požadavků a směrnic tak, aby byla zaručen soulad s evropskými zákony v této oblasti.Smyslem těchto norem je poskytnout všeobecný rámec a vodítko pro výrobce strojů tak, aby bylo možné považovat tyto stroje za bezpečné v normálních provozních podmínkách.

Základní harmonizované normy týkající se bezpečnosti

EN292-1/2 Bezpečnoststrojů EN418 Bezpečnoststrojů Základní pojmy Zařízení nouzového zastavení Všeobecné zásady konstrukce Funkční hlediska EN60204-1 Bezpečnoststrojů EN1088 Bezpečnoststrojů Elektrické zařízení strojů Zařízení k blokování a vzájemnému uzamčení Mobilní ochrany

EN954-1 Bezpečnoststrojů EN574 Bezpečnoststrojů Řídící část systémů ve vztahu k bezpečnosti Zařízení 2-ručního ovládání Tabulka rizik a kategorií

Page 227: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

225Tel.:241484940•Fax:241484941

Bezpečnostní kategorie řídícího systému (podle EN 954-1)

Kategorie

B

1

2

3

4

Souhrn požadavků

Čás t ř í d í c í ho sys tému s t ro j e t ýka j í c íse bezpečnosti A / NEBO bezpečnostních prvků včetně jejich komponentů musí být předurčena, vybrána a montována s použitím vhodných metod k zvládnutí očekávaných okolností.

Platí požadavky B.Je zapotřebí použít osvědčených bezpečnostních prvků a metod.

Platí požadavky B včetně použití osvědčených bezpečnostních metod.Bezpečnostní funkce musí být ve vhodných intervalech ověřována řídícím systémem stroje.Poznámka : vhodný interval závisí na aplikaci a na typu stroje.

Řídící systém musí být navržen tak, aby:a) jedna samotná porucha v řízení nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce.b) pokud možné, samotná porucha by měla být zjištěna vhodným opatřením při použití moderní technologie.

Platí požadavky B včetně použití osvědčených bezpečnostních metod.Řídící systém musí být navržen tak, aby:a) jedna samotná porucha v řízení nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce, A b) pokud možné, byla samostatná porucha zjištěna při dalším přivolání bezpečnostní funkce, NEBOc) když b) není možné zaručit, akumulace poruch by neměla vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.

Funkce systému

- Když dojde k poruše, může dojít ke ztrátě bezpečnostní funkce.

- Určité poruchy nejsou zjištěny.

Stejná jako u kategorie B, ale s větší relativní s p o l e h l i vo s t í b e z p e č n o s t i v e v z t a h u k bezpečnostní funkci.

- Př ípad poruchy může způsobit ztrátu bezpečnostní funkce v intervalech mezi ověřováním systému.

- Porucha je zjišťována ověřováním.

- Jestliže se objeví jedna porucha, bezpečnostní funkce je stále v provozu.

- Určité poruchy, ale ne všechny budou zjištěny.

- Akumulace nezjištěných poruch může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.

- Jakmile se objeví porucha, bezpečnostní funkce je stále v provozu.

- Poruchy budou zjištěny, včas aby nedošlo ke ztrátě bezpečnostní funkce.

Základ bezpečnosti

Lze dosáhnout pomocí výběru prvků a bezpečnostních zásad

Pomocí struktury

B 1 2 3 4S1

S2

F1

F2

P1

P2

P1

P2

Odhadnutí rizika v případě poruchy a volba vhodné kategorie (podle EN 954-1)

Výchozí bod pro odhadnutí rizika části řídícího systému týkající se bezpečnosti.

S Vážnost zranění S1Lehkézranění S2 vážné, nenapravitelné zranění jedné nebo více osob nebo usmrcení

F Četnostadélkavystavenínebezpečí F1Výjimečněažvícečasto F2Častoažtrvale

P Možnost vyhnout se nebezpečnému jevu P1Možnézaurčitýchpodmínek P2 Zřídka možné

B.1-4:Kategoriepročástiřídícíhosystémutýkajícísebezpečnosti

Normální kategorie pro danou úroveň rizika

Přechod do nejbližší vyšší kategorie je-li řešení normalizováno

Přechod do nejbližší nižší kategorie je-li řešení normalizováno

Kategorie

Page 228: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941226

Technické parametry

KNA3-XS

Nouzové zastavenía kontrola mobilních ochran

• V souladu s "CE"/homologaceBG• Probezpečnostníprvkys1nebo2výstupnímikanály• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně3podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostČas zotavení při připojení napáj. < 25 msČasová odezva při nouzovém zastavení < 50 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 3"NO"kontaktyAgSnO2 Počet signalizačních obvodů 1"NC"kontaktAgSnO2

Maximální rozpínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st1,6VA/ss2WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIPřechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 10V/mÚroveň 3 podle IEC 1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 8kVvzduchempodleIEC 1000.4.2Tlumené oscilační vlny Společnýrežim1kVpodle IEC1000.4.5

Radiové frekvence v běžném 10Vefektivníúroveň3podlerežimu IEC1000.4.6Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podleIEC61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**

KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 310g

SouladEvropská směrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzský předpis92/765-766-768Evropská směrnice"Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41NF-EN60204-1NF-EN292-1a 2NF-EN954-1 kategorie 3NF-EN418NF-EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91(C) ULGS-ET-20 BG

Bezpečnostní prvky :

Podle úrovně požadované bezpečnosti KNA3-XS může být použito s následujícími vstupními prvky :

-tlačítkynouzovéhozastavenísjednímneboděmakontakty(A1-A2)

-polohovýmičidly(koncovýmispínači)s1nebo2kontakty(A1-A2)

-tlačítkyzapínánísystémunebovalidace(Y1-Y2)

Jestliže je používán prvek s pouze jedním kontaktem je nutné použít bezpečnostníprvekspozitivnírozpínacífunkcí.(obrázek1)

Pro zvýšení úrovně bezpečnosti, aby se vytvořila vlastní kontrola této části instalace, se do série s tlačítkem zapínání (nebo validace) připojí jedenpomocnýkontakt"NC"prokaždýsilovýstykač.(obrázek2)

Bezpečnostní prvky :

KNA3-XSmá tři bezpečnostní kontakty "NO" (13-14/23-24/33-34)a jeden signalizační kontakt "NC" (41-42). Vmezíchmaximálníhorozpínaného výkonu bezpečnostních kontaktů: 1500VA jemožnépřipojit jeden nebo více řídících prvků (obrázky 1 a 2). Pro omezenívnitřní teploty KNA3-XS, doporučuje se nepřesáhnout 10 A provšechny 3 kontakty. Signalizační kontakt nesmí být používán jako bezpečnostní kontakt. Signalizační kontakt lze připojit na vstup programovatelného automatu nebo integrovat do systému hlášení poruch.

Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktů KNA3-XS lze rozšířit a tudíž zvýšit jejich rozpínaný výkon.Pro tento účel použít KZE3-XS. (viz str. 240).

Page 229: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

227Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení85100036 Bezpečnostní logické relé KNA3-XS 24 V ss/st85100037 Bezpečnostní logické relé KNA3-XS 40 / 260 V st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

24V

0V

C1 C2

13 23 33

14 24 34

A1 Y1 Y22313 33

14 24 3441A2 42

24V

0V

C1

C1

C2

C2

13 23 33

14 24 34

A1 Y1 Y22313 33

14 24 3441A2 42

PřipojeníKNA3-XSBezpečnostníprveksjednímkanálemabezzpětnévazby

PřipojeníKNA3-XSBezpečnostníprveksdvěmakanályazpětnouvazbou

Stop-tlačítko Stop-tlačítko

Dvěcívkynakontakt

Jednacívkanakontakt

Validace Validace

Obrázek 1 Obrázek 2

90

22,5

90

113

68,6

118 +0,5–0

KNA3-XSpřipojenívkategorii2 KNA3-XSpřipojenívkategorii3

Označení svorek

A1-A2 :Napájecínapětí bezpečnostního prvku

Y1-Y2 :Start/validace13-14/23-24/33-34 :Bezpečnostníkontakty"NO"41-42 :Signalizačníkontakt"NC"

13 23 33

A1 Y1 Y2

13 23 33 41

14 24 34 42

A2 41 42

2414 34

KNA3-XS

OUT

PWR

Příklady použití

Page 230: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941228

Technické parametry

KNA3-RS

Nouzové zastavenía kontrola mobilních ochran

• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Probezpečnostníprvkys1nebo2výstupnímikanály• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně4podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostČas zotavení při připojení napáj. < 25 msČasová odezva při nouzovém zastavení < 50 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 3"NO"kontaktyAgSnO2 Počet signalizačních obvodů 1"NC"kontaktAgSnO2

Maximální rozpínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st1,6VA/ss2WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIPřechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 4 kV přímo pro verzi 230 V st 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 30 V/m Úroveň X podle IEC 1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 15 kV vzduchem podle IEC 1000.4.2Tlumené oscilační vlny Úroveň3podleIEC1000.4.5 Společný režim 4 kV pro 230 Vst 2 kV diferenční režim Společný režim 2 kV pro 24 V ss a st

Radiové frekvence v běžném 30Veff.ÚroveňXpodlerežimu IEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141) podleCEI1000.4.11Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podleIEC61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 310g24stss 410g115/230stSouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropskásměrnice"Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41IEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a2EN954-1EN418EN1088UL508C22-2N°14-M91GS-ET-20

Bezpečnostní prvky :

Podle úrovně požadované bezpečnosti KNA3-RS může být použito s následujícím vstupními prvky:-tlačítkynouzovéhozastavenísdvěmakontakty(Y11-Y12aY21-Y22)

- polohovými čidly (koncovými spínači) s jedním nebo dvěma kon-takty(Y11-Y12aY21-Y22)

-tlačítkyzapínánínebovalidacesystému(Y1-Y2)

Jestliže je používán prvek pouze s jedním kontaktem je nutné použít bezpečnostní prvek s pozitivní rozpínací funkcí.Pro zvýšení úrovně bezpečnosti, aby se vytvořila vlastní kontrola této části instalace, se na svorky X1-X2 připojí pomocný kontakt "NC"pro každý výkonový stykač.

Bezpečnostní prvky :

KNA3-RSmá tři bezpečnostní kontakty "NO" (13-14/23-24/33-34) a jeden signalizační kontakt "NC". V mezích maximálníhorozpínaného výkonu bezpečnostních kontaktů: 1500VA lze při-pojit jeden nebo více řídících prvků. Pro omezení vnitřní teploty KNA3-RS,doporučuje senepřekročit 10Apro všechny3kontakty.Signalizační kontakt nesmí být používán jako bezpečnostní kontakt. Signalizační kontakt lze připojit na vstup programovatelného auto-matu nebo integrovat do systému hlášení poruch.Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktů KNA3-XS lze rozšířit a tudíž zvýšit jejich rozpínaný výkon. Pro tento účel použít KZE3-XS (viz. str. 240).

Page 231: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

229Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení85100436 Bezpečnostní logické relé KNA3-RS 24 V ss/st85100434 BezpečnostnílogickéreléKNA3-RS 115Vst85100435 Bezpečnostní logické relé KNA3-RS 230 V st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

45

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

Y11 Y12 13 23 33

A1 X1 Y2

13 23 33 41

14 24 34 42

S1 S2 41

A2 Y21 Y21 Y22 42

X2 Y11 14 24 34

KNA3-RS

OUT

PWR

Y1

Y1

Y11 Y12 13 23 33

A1 X1 Y2

13 23 33 41

14 24 34 42

S1 S2 41

A2 PE Y21 Y22 42

X2 Y11 14 24 34

KNA3-RS

OUT

PWR

Y1

Y1

Označení svorek

A1-A2 :NapájecínapětíY11-Y12aY21-Y22 :Zdvojenévstupysrozlišenýmpotenciálem

pro bezpečnostní prvkyY1-Y2 :Start/validaceS1-S2 :Kontrolapropojení,navstupuStart/validaceX1-X2 :Zpětnávazba13-14/23-24/33-34 :Bezpečnostníkontakty"NO"41-42 :Signalizačníkontakt"NC"

Y11 Y1A1

+ 24 Vcc

0V

c3

c2

c1

13 23 33 41

14 24 34 42

X1 Y2 S1 S2 4123Y12 13 33

A2KNA3-RS

X2 Y11Y1 14 24 34NCY22Y21 42

C1 C2 C3

1

2

3

4

Y11 Y1A1

+ 24 Vcc

0V

c3

c2

c1

13 23 33 41

14 24 34 42

X1 Y2 S1 S2 4123Y12 13 33

A2KNA3-RS

X2 Y11Y1 14 24 34Y22 NCY21 42

C1 C2 C3

1

2

3

4

1-PropojkaS1aS2zajišťujekontrolupropojení na vstupu Start/Validace 2- Tlačítko nouzového zastavení3-41-42připojenídoPLCnebojakochybovéhlášení4 - Start

1-FotoelektrickésnímačeStart/Validace2-41-42připojenídoPLCnebojakochybovéhlášení3 - Start4-PropojkaS1aS2zajišťujekontrolupropojení na vstupu Start/Validace

Page 232: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941230

Technické parametry

KZP3-RS

Nouzové zastavenía kontrola mobilních ochran

• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Probezpečnostníprvkys1nebo2výstupnímikanály• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně4podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostČas zotavení při připojení napáj. < 25 msČasová odezva při nouzovém zastavení < 50 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 3"NO"kontaktyAgSnO2 Počet signalizačních obvodů 1"NC"kontaktAgSnO2

Maximální rozpínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st 3 VA / ss 3 WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIPřechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 4 kV přímo pro verzi 230 V st 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 30 V/m Úroveň X podle CEI1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 15 kV vzduchem podle IEC1000.4.2Tlumené oscilační vlny Úroveň3podleIEC1000.4.5 Společný režim 4 kV pro 230 Vst Společný režim 2 kV pro 24 V ss a st

Radiové frekvence v běžném 30Veff.ÚroveňXpodlerežimu IEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141) podleCEI1000.4.11Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podleIEC61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 410g

SouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropskásměrnice"Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41IEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a2EN954-1 kategorie 3EN418EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91 (C) ULGS-ET-20 BG

Bezpečnostní prvky :

KZP3-RS umožňuje dosáhnout a zachovat bezpečnostní úroveň kate-gorie 4 jestliže systém používá dva bezpečnostní prvky (viz. příklad připojení). Podle požadované úrovně bezpečnosti KZP3-RS lze na vstupy připojit následující bezpečnostní prvky :-tlačítkanouzovéhozastavenísdvěmakontakty(Y11-Y12/Y21-Y22aY31-Y32/Y41-Y42)- polohová čidla s jedním nebo dvěmakontakty (Y11-Y12/Y21-Y22aY31-Y32/Y41-Y42)-tlačítkoStartnebovalidace(Y1-Y2)Jestliže je používán prvek pouze s jedním kontaktem je nutné použít bezpečnostní prvek s pozitivní rozpínací funkcí. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti, aby se vytvořila vlastní kontrola této

části instalace, se do série s tlačítkem Start (nebo validace) připojí pomocnýkontakt"NC"na každý výkonový stykač.

Bezpečnostní prvky :

KZP3-RSmá tři bezpečnostní kontakty "NO" (13-14/23-24/33-34)a jedensignalizačníkontakt"NC" (41-42).Vmezíchmaximálníhoroz-pínanéhovýkonubezpečnostníchrelé:1500VA,lzepřipojitjedennebovíce řídících prvků. Pro omezení vnitřní teploty KZP3-RS, se doporučuje nepřekročit 10Apro všechny tři kontakty.Signalizační kontakt nesmíbýt používán jako bezpečnostní kontakt. Signalizační kontakt lze připojit na vstup programovatelného automatu nebo integrovat do systému hlášení poruch.Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktů KZP3-RS lze rozšířit a tudíž zvýšit rozpínaný výkon.Pro tento účel použít KZE3-XS (viz. str. 240).

Page 233: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

231Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení85100536 Bezpečnostní logické relé KZP3-RS 24 V ss/st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

45

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

13A1

+ 24 V

0V

c3

c2

c1

13 23 33 41

14 24 34 42

S1 S2 S4 Y31 Y41Y3223 S3 Y4233

A2

AU1

Y22Y12 Y21 14 24 3441Y11 Y1 Y2 42

AU2

C1 C2 C3

1

2

13A1

24 V

0V

c3

c2

c1

13 23 33 41

14 24 34 42

S1 S2 S4 Y31 Y41Y3223 S3 Y4233

A2Y22Y12 Y21 14 24 34

41Y11 Y1 Y2 42

C1 C2 C3

1

2

3 4

5

6

7

8

1-Start2-PropojkaS1-S2aS3-S4zajišťujekontrolupropo-jení na vstupu Start/Validace

1-VýstupPLC2 - Kryt3 - NO4 - NC5-PropojkaS1-S2aS3-S4zajišťuje kontrolu propojení na vstupu Validace

Označení svorek

A1-A2 :NapájecínapětíY11-Y12aY21-Y22 :Zdvojenévstupysrozdílnýmipotenciály

pro bezpečnostní prvkyY31-Y32aY41-Y42 :Zdvojenévstupysrozdílnýmipotenciály

pro bezpečnostní prvkyY1-Y2 :Start/validaceS1-S2aS3-S4 :KontrolazkratunavstupuStart/validace13-14/23-24/33-34 :Bezpečnostníkontakty"NO"41-42 :Signalizačníkontakt"NC"

13 23 33 S3 Y32 Y42

A1 S1 S2

13 23 33 41

14 24 34 42

S4 Y31 Y41

A2 Y11 Y1 Y2 41 42

Y22Y12 Y21 14 24 34

KZP3-RS

OUT

PWR

6 - Vstup PLC7-Vložitjedenkontakt"NC" od každého silového stykače na vedení Start/Validace (zpětná smyčka)8-Start

Page 234: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941232

Technické parametry

KZR3-RS

Nouzové zastavenía kontrola mobilních ochran

• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Funkce bezpečnostního časování od 0,5 s do 30 s• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně4podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostČas zotavení při připojení napáj. < 25 msČasová odezva při nouzovém zastavení < 50 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezp. okamžitých obvodů 1"NO"kontaktyAgSnO2 Počet bezp. signalizačních obvodů 1"NO"+1"NC" kontakt AgSnO2

Počet signalizačních obvodů 1"NC"kontakt AgSnO2

Maximální rozpínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st1,6VA/ss2WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIPřechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 30 V/m Úroveň X podle IEC1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 15 kV vzduchem podle IEC1000.4.2Tlumené oscilační vlny Úroveň3podleIEC1000.4.5 Společný režim 4 kV pro 230 Vst Společný režim 2 kV pro 24 V ss a st

Radiové frekvence v běžném 30Veff.ÚroveňXpodlerežimu IEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141) podle IEC1000.4.11Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podle CEI61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 410g

SouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropská směrnice"Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41IEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a 2EN954-1 kategorie 4EN418EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91 (C) ULGS-ET-20 BG

Bezpečnostní prvky :

Podle úrovně požadované bezpečnosti KZR3-RS může být použito s následujícími bezpečnostními prvky:

-tlačítkanouzovéhozastavenísdvěmakontakty(Y11-Y12aY21-Y22)

- polohová čidla (koncové spínače) s jedním nebo dvěma kontakty (Y11-Y12aY21-Y22)

-pomocnýkontaktelektromagnetickézávory(Y11-Y12aY21-Y22)

-tlačítkyStartnebovalidace(Y1-Y2)

Jestliže je používán prvek pouze s jedním kontaktem je nutné použít bezpečnostní prvek s pozitivní rozpínací funkcí.

Bezpečnostní prvky :

KZR3-RSmá jeden bezpečnostní okamžitý kontakt "NO" (13-14)karegorie 4, jeden časovaný kontakt "NO" (23-24) a jeden časovanýbezpečnostní kontakt "NC" (31-32) kategorie 3, a jeden signalizačníkontakt"NC"(41-42).V mezích maximálního rozpínaného výkonu bezpečnostních relé: 1500VAlzepřipojitjedennebovícebezpečnostníchprvků.

Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktů KZR3-RS lze rozšířit a tudíž zvýšit rozpínaný výkon.Pro tento účel použít KZE3-XS (viz. str.240).

Page 235: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

233Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení85100736 Bezpečnostní logické relé KZR3-RS 24 V ss/st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

45

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

Y11A1

24 V C1

C2

0V

c2

c113

KZR3-RS

27 3545

14 28 36K4

K3

K2

Y1

Y2

K1

46

Y1 Y2 4527Y12 3513

A2Y22Y21

Y12

Y22

14 28 36M46

Y21

C1 C2Y11

12

3

4

Y11A1

C1

C3

13

KZR3-RS

23 3141

14 24 32K4

K3

K2

Y2

K1

42

Y1 Y2 4123Y12 3113

A2Y22Y21

Y12Y22

14 24 32M142Y1

Y11Y21

C1 C2 C4C3

C3

C2 C4

M2

c3

c2

c1

c4

1-Otevření2 - Otevření3 - Start4 - Stop tlačítko

Y11 Y12 13 27 35

A1 Y1

13 27 45 35

14 28 36

K1 K3

K2 K4

46

Y2 45

A2 46

Y22Y21 14 28 36

KZR3-RS

OUT

PWRPřipojenínapájení

A1-A2

Kontakt13-14

Kontakt27-28

Start Nouzovézastavení

Strojvprovozu

TPřístupmožný

Přístupmožný

35-36a45-46

Označení svorek

A1-A2 : NapájecínapětíY11-Y12aY21-Y22 : Zdvojenévstupysdiferencovanýmpotenciálem pro bezpečnostní prvkyY1-Y2 : Start/validace13-14 : Bezpečnostníokamžitýkontakt“NO” (EN954kategorie4)27-28 : Bezpečnostníčasovanýkontakt“NO” (EN954kategorie3)35-36 : Bezpečnostníčasovanýkontakt“NC” EN954kategorie3)45-46 : Signalizační časovaný kontakt bez bezpečnostní funkce“NC”

Použití KZR3-RS pro postupný přístup Použití KZR3-RS pro postupné vypínání motorů

Page 236: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941234

Technické parametry

KSW2-RS

Kontrola nulové rychlosti

• Detekceskutečnéhozastaveníměřením zbytkového napětí• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně4podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostČas zotavení při připojení napáj. 3 s (auto-test)Seřízení kanálu 1 a 2 od20mVdo500mV±15%Odchylka v synchronizaci < 3 sHystereze 40%±50% Charakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 1"NO"+1"NC" kontakt AgSnO2

Maximální spínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st1,6VA/ss2WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIImunita E.M.C. podle EN 50082-2Přechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 30 V/m Úroveň X podle IEC1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 15 kV vzduchem podle IEC1000.4.2Tlumené oscilační vlny Úroveň3podleIEC1000.4.5 Společný režim 2 kV pro 24 V ss a st

Radiové frekvence v běžném 30Veff.ÚroveňXpodlerežimu IEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141) podle IEC1000.4.11Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podle CEI61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 410g

SouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropská směrnice "Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41IEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a 2EN954-1 kategorie 4EN418EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91 (C) ULGS-ET-20 BG

Auto-test :

Při připojení napájecího napětí na svorky A1-A2 se spustí testovacífáze: kontakty výstupních relé se sepnou (svorky 13-14 a 21-22)na1,5s aposléze rozepnouna1,5s . Jestliže nebyla zjištěna žádnáporucha, kontakty se znovu sepnou. Tento test ověří:-poruchuvýstupníchrelé(svorky13-14a21-22)-přerušeníjednézfází(L1,L2neboL3)-platnostzpětnésmyčky(X1-X2)- poruchu na vnitřních komponentech

Bezpečnostní funkce :

V případě, že se motor točí i když není napájený funguje jako gene-rátor a na svorkách jeho vinutí se objeví napětí. Toto napětí se liší podle několika parametrů: rychlosti otáčení, charakteristiky motoru, zbytkové magnetizaci, setrvačnosti mechanických dílů. KSW2-RS měří toto napětí a vyhodnotí tak, že mobilní ochrany nebo přístup se uvolní pouze, když je motor skutečně zastavený.

Seřízení :

Seřízení každého kanálu se provádí na čelní straně KSW2-RS pomocí dvou potenciometrů. Tímto se vyhneme eventuelní nesouměrnosti vinutí nebo zbytkovým napětím. Toto seřízení se provádí v pásmu 20 mV až 500 mV, tak aby se vytvořila mezní hodnota pro pomalou nebo nulovou rychlost, která není pro obsluhu nebezpečná.

Bezpečnostní prvky :

KSW2-RSmá jeden bezpečnostní kontakt "NO" (13-14) a jedenbezpečnostní kontakt "NC" (21-22). Vmezíchmožnostímaximálníhorozpínanéhovýkonu:1500VA jemožnépřipojit jedennebovícebez-pečnostních prvků.Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktů KSW2-RS je možné rozšířit a tudíž zvýšit rozpínaný výkon. Pro tento účel použít KZE3-XS (viz str. 240).

Page 237: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

235Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení85100326 Bezpečnostní logické relé KSW2-RS 24 V ss/st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

45

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

Y11 Y1A1

+ 24 V

0V

13

KNA3-RS

23 33 41

14 24 34 42

X1 Y2 S1 S2 4123Y12 3313

A2X2Y1

Y12Y22

Y11 14 24 34Y21Y22 42

Y2

Y1

Y21Y11

C1

C2

M

21 X1A1

KSW2-RS

X2 L3 L313

A22214 L2 L3

L1L2L3

L1

c1

c2

C2C1

1

23

45

1-Otevření2 - Otevření3 - Start4 - Indikace běhu motoru5 - Stop tlačítko

13 21

A1

X1

13 21

14 22

X2

A2 L2

2214 L1

KSW2-RS

OUT

PWR

L3 L3

PE

Označení svorek

A1-A2 :NapájecínapětíX1-X2 :ZpětnásmyčkaL1-L2 :Vstupkanál1(vinutímotoru)L2-L3 : Vstup kanál 2 (vinutí motoru)13-14 :Bezpečnostníkontakty"NO"21-22 :Bezpečnostníkontakty"NC"

Page 238: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941236

Technické parametry

KZH2-XS

2 - ruční ovládání typu III C podleEN574/97

• CertifikaceINRS:Q3.99• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně4podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostOdchylka synchronizace < 500 msMax. časová odezva na otevřeníjednoho bezpečnostního prvku < 20 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 2"NO"kontakty AgSnO2

Maximální spínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st1,5 VA / ss 1,5 WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIImunita E.M.C. podle EN 50082-2Přechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 30 V/m Úroveň X podle IEC1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 15 kV vzduchem podle IEC1000.4.2Tlumené oscilační vlny Úroveň3podleIEC1000.4.5 Společný režim 2 kV pro 24 V ss a stRadiové frekvence v běžném 10Vef.navstupech/Úroveň3režimu podleIEC1000.4.6 30Veff.ÚroveňXpodle IEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141)

podle IEC1000.4.11Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podle CEI61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 230 g

SouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropská směrnice "Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41Evropskásměrnice"EMC"89336/CEEIEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a 2EN574/97TypIIICEN954-1 kategorie 4EN418EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91 (C) ULGS-ET-20 BG

Bezpečnostní prvky :

Na vstupyKZH2-XSlzepřipojitnásledujícíbezpečnostníprvky:

-dvětlačítka"NO"+"NC"(Y1-Y12-Y13aY21-Y22-Y23)

- jedno nebo více tlačítek nouzového zastavení s jedním nebo dvěma kanály(A1-A2).

Bezpečnostní prvky :

KZH2-XSmá dva bezpečnostní kontakty " NO " (13-14/23-24).V mezích maximálního rozpínaného výkonu bezpečnostních kon-taktů: 1500VA, lze připojit jeden nebo více bezpečnostních prvků.Pro omezení teploty uvnitř KZH2-XS, doporučuje se nepřekročit 8Aproobakontakty.

Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktů KZH2-XS jemožné rozšířit a tudíž zvýšit i rozpínanývýkon. Pro tento účel použít KZE3-XS (viz. str. 240).

Page 239: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

237Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení85100626 BezpečnostnílogickéreléKZH2-XS 24 V ss/st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

22,5

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

24 V

0V

13 23

14 24

A1 Y12 Y132313 Y11

14 24 Y21

KZH2-XS

Y22A2 Y23

C2C1

1

2

1-Stoptlačítko2 - Dvouruční konsola

13 23 Y11

A1 Y12 Y13

13 23

14 24

A2 Y22 Y23

2414 Y21

KZH2-XS

OUT

PWR

Označení svorek

A1-A2 :NapájecínapětíY11-Y12-Y13a :ZdvojenévstupysdiferencovanýmnapětímY21-Y22-Y23 probezpečnostníprvky13-14/23-24 :Bezpečnostníkontakty"NO"

Page 240: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941238

Technické parametry

KZH3-RS

2 - ruční ovládání typu III C podleEN574/97

• CertifikaceINRS:Q3.99• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• Lze použít k získání úrovně4podleNF.EN954-1

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostČas zotavení při připojení napájení < 500 msMax. časová odezva na nouzové zastavení při Un < 20 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 3"NO"kontakty AgSnO2

Počet signalizačních obvodů 1"NC"kontakty AgSnO2

Maximální rozpínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon 24 st1,5 VA / ss 1,5 W 115-230Vst3,2VAIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIImunita E.M.C. podle EN 50082-2Přechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 30 V/m Úroveň X podle IEC1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 15 kV vzduchem podle IEC1000.4.2Tlumené oscilační vlny Úroveň3podleIEC1000.4.5 Společný režim 4 kV pro 230 Vst 2 kV diferenciální režim Společný režim 2 kV pro 24 V ss a st

Radiové frekvence v běžném 10Vef.navstupech/Úroveň3režimu podleIEC1000.4.6 30 V ef. na napájení /ÚroveňX podleIEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141) podle IEC1000.4.11Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podle CEI61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 310g24st/ss 410g115-230 V st

SouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropská směrnice "Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41Evropskásměrnice"EMC"89336/CEEIEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a 2EN574/97TypIIICEN954-1 kategorie 4EN418EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91 (C) ULGS-ET-20 BG

Bezpečnostní prvky :

Na vstupyKZH3-RSlzepřipojitnásledujícíbezpečnostníprvky:

- dvědvoupolohová tlačítka "NO"+ "NC" (Y1-Y12-Y13 aY21-Y22-Y23)

- jeden nebo více tlačítek nouzového zastavení s jedním nebo dvěma kanály(A1-A2).

Bezpečnostní prvky :

KZH3-RSmá tři bezpečnostní kontakty "NO" (13-14/23-24/33-34)a jedensignalizačníkontakt "NC" (41-42).Vmezíchmaximálního roz-

pínanéhovýkonubezpečnostníchkontaktů:1500VAlzepřipojit jedennebovícebezpečnostníchprvků.ProomezeníteplotyuvnitřKZH3-RSdoporučujesenepřekročit10Aprovšechny3kontakty.Rozšíření počtu kontaktů :

Počet kontaktůKZH3-RSlzerozšířitatudížzvýšitrozpínanývýkon.Pro tento účel použít KZE3-XS (viz str. 240).

Page 241: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

239Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení

85100636 BezpečnostnílogickéreléKZH3-RS 24 V ss/st 85100634 BezpečnostnílogickéreléKZH3-RS 115Vst85100635 BezpečnostnílogickéreléKZH3-RS 230 V st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

45

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

+ 24 V

S1

S2

0V

Y12A1

KZH3-RS

N1 N1 4123Y11 Y13 3313

A2Y21Y22 Y23 14 24 34PE 42

13 23 33 41

14 24 34 42

C1 C2 C3

1

2

1-Stoptlačítko2 - Signalizace

Y12 Y11 Y13 13 23 33

A1 N1 N1

13 23 33 41

14 24 34 42

41

A2 Y22 42

Y21Y22 Y23 14 24 34

KZH3-RS

OUT

PWR

Y13

Y12 Y11 Y13 13 23 33

A1 N1 N1

13 23 33 41

14 24 34 42

41

A2 PE 42

Y21Y22 Y23 14 24 34

KZH3-RS

OUT

PWR

PE

Označení svorek

A1-A2 :NapájecínapětíY11-Y12-Y13a :ZdvojenévstupysdiferencovanýmnapětímY21-Y22-Y23 probezpečnostníprvky13-14/23-24/33-34 :Bezpečnostníkontakty"NO"41-42 :Signalizačníkontakt"NC"N1 :NulovacísvorkaPE : Zemní ochrana (230V st)

+ 24 V

S1

c1

c2S2

0V

Y12A1

KZH3-RS

KZE3-XS

N1 N1 4123Y11 Y13 3313

A2Y21Y22 Y23 14 24 34PE 42

13 23 33 41

14 24 34 42

c3

c4

c5

A1 X1 X223 3313

A2 4114 24 34

42

13 23 33

14 24 34

C3C1 C2 C4 C5

1

1-Stoptlačítko

Page 242: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

Tel.:241484940•Fax:241484941240

Technické parametry

KZE3-XS

Rozšiřovací kontaktní blok

• Zvýšenírozpínanéhovýkonukontaktůhlavního bezpečnostního relé• Vsouladus"CE"/homologaceBG• Bezpečnost zdvojenou a vlastní kontrolou• 3bezpečnostníspojenékontakty"NO"

NapájeníNapájecí napětí 24Vst50/60Hz 24 Vss max.zvlnění10%Tolerance napájení -15%/+10%Unpřist -15%/+15%UnpřissIndikace 1LEDpřítomnostnapájeníPřesnostOdchylka synchronizace < 25 msMax. časová odezva na nouzové zastavení při Un 50 msCharakteristiky výstupuTyp BeznapěťovýPočet bezpečnostních obvodů 3"NO"kontakty AgSnO2

Zpětná smyčka 1"NC"kontakty AgSnO2

Maximální rozpínaný výkon 1500VAodporovázátěžMaximální spínaný proud 6,82AMaximální spínané napětí 440 VstElektrická životnost 105přepnutípři1500VAodp.zátěž 5.105přepnutí při 500 VA odp. zátěžMechanická životnost 107 přepnutíProvoz a použitíMaximální příkon st1,6 VA / ss 2 WIndikace funkce 1LEDstavvýstupníchreléProvozní teplota 0°Caž+50°CpodleIEC68-2-14Skladovací teplota -20°Caž+70°CpodleIEC68-1/2Vnitřní napětí 24 VssElektrická pevnost 2,95kVpodleIEC664-1Průchozí odolnost Skupina materiálu IIIImunita E.M.C. podle EN 50082-2Přechodné rázové napětí 2kVpřímopodleIEC1000.4.4 2 kV při připojeníVyzařované elektromagnetické pole 10 V/m Úroveň 3 podle IEC1000.4.3 80MHzaž1GHz/900MHz (ENV50140/204)Elektrostatické výboje 8kV vzduchem podle IEC1000.4.2Tlumené oscilační vlny Společný režim 1 kV podle IEC1000.4.5Radiové frekvence v běžném 10Vef.Úroveň3režimu podleIEC1000.4.6 150kHzaž80MHz(ENV50141) podle IEC1000.4.11

Poklesy napětí / krátkodobé Un-30%během10mskaždou1svýpadky / mikropřerušení Un-60%během100mskaždou1s podle CEI61496-1/97 Un-100%během10mskaždých 100ms* Un-50%během20mskaždých * přístroj funguje normálně 200 ms*** přístroj nevykazuje nebezpečnou Un-50%během500mskaždých poruchu 5 s**KrabičkaMateriál Polykarbonát Samozhášecí-UL94třídaVOTřída krytí Krabička : IP40 Svorky : IP20Průřez vodičů 2X1,5mm2 lanko s koncovkou 2 X 2,5 mm2 pevnýHmotnost 310g

SouladEvropskásměrnice"Stroje"89/392/CEEFrancouzskýpředpis92/765-766-768Evropská směrnice "Použití"89/655/CEEFrancouzskýpředpis93-40/93-41Evropskásměrnice"EMC"89336/CEEIEC61496-1IEC664-1EN50081-2EN50082-2EN60204-1EN292-1a 2EN574/97TypIIICEN954-1 kategorie 4EN418EN1088UL508 ULC22-2N°14-M91 (C) ULGS-ET-20 BG

Bezpečnostní prvky :

Podle úrovně požadované bezpečnosti KZE3-XS může být řízeno jed-ním nebo dvěma kanály. Ve většině případů stačí jedno řízení na kanál. Pro více informací je zapotřebí obrátit se na bezpečnostního technika.

Bezpečnostní prvky :

KZE3-XSmá tři bezpečnostní kontakty "NO" (13-14/23-24/33-34)a jednu zpětnou smyčku (X1-X2), která musí být včleněna do vedení "Start/validace"(Y1-Y2)hlavníhoreléovéhobloku.V mezích maximál-

ního rozpínanéhovýkonu:1500VA jemožné připojit jeden nebo více bezpečnostních prvků. Pro omezení teploty uvnitř KZE3-XS se doporu-čujenepřekročit10Aprovšechny3kontakty.

Rozšíření počtu kontaktů :

Rozšiřovací kontaktní bloky KZE3-XS je možné připojit v kaskádě. Všechnyzpětnésmyčky (X1-X2)musíbýtvsériinavedení"Start/vali-dace"(Y1-Y2)hlavníhoreléovéhobloku.

Page 243: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní relé

241Tel.:241484940•Fax:241484941

Připojení

Obj.č. Popis Napájení

85100936 Bezpečnostní logické relé KZE3-XS 24 V ss/st 85100937 Bezpečnostní logické relé KZE3-XS 40/260 V st

Rozměry (mm) Montáž - demontáž

90

22,5

90

113

68,6

118 +0,5–0

Příklady použití

1

2

24 V

0V

13 23KZE3-XSKNA3-XS

33

14 24 34

A1 X1 X22313 33

14 24 3441A2 42

13 23 33

14 24 34

A1 Y1 Y22313 33

14 24 3441A2 42

13 23KZE3-XS

33

14 24 34

A1 X1 X22313 33

14 24 3441A2 42

C4C3 C5 C8C7 C9C6C2C1

c2

c1

1-Stoptlačítko2 - Start

13 23 33

A1 X1 X2

13 23 33 41

14 24 34 42

A2 41 42

2414 34

KZE3-XS

OUT

PWR

Označení svorek

A1-A2 :Napájecínapětí Bezpečnostní prvky

41-42 :Zpětnýkontakt13-14/23-24/33-34 :Bezpečnostníkontakty"NO"X1-X2 :Vnitřnízpětnásmyčka

1

2

24 V

0V

13 23KZE3-XSKNA3-XS

33

14 24 34

A1 X1 X22313 33

14 24 3441A2 42

13 23 33

14 24 34

A1 Y1 Y22313 33

14 24 3441A2 42

C4C3 C5 C6C2C1

c2

c1

3

+ 24 V

0V

Y11A1

KNA3-RS

X1 Y2 51 52 4123Y12 3313

A2 Y21Y22Y1X2 14 24 34

42

13 23 33 41

14 24 34 42

13 23KZE3-XS

33

14 24 34

A1 X1 X22313 33

14 24 3441A2 42

C4C3 C5C1 C2

c3

c2

c1

c4

c5

1

2

1-Start2 - Stop tlačítko

1-Stoptlačítko2 - Start3-X1-X2uKZE3-XSpropojeny

Dvě KZE3-XS k rozšíření KNA3-XS

KZE3-XS řízená z jednoho kanálu k rozšíření KNA3-XS

KNA3-RS s rozšiřovacím blokem KZE3-XS

Page 244: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941242

24V0V

24V

0V

KNA3-XS

13 23 33

14 24 34

A1 Y1 Y22313 33

14 24 3441A2 42

C2

C2

C1

C1

C3

C3

Základní technické pojmyNormyVýňatek z noremEN292-2aEN1088.Mobilní ochrany proti rizikům způsobeným pohyblivým prvkem (tudíž nebezpečným), musí být přiřazeny k zařízení, které umožňuje jejich uzamčení a blokování.Případem, kdy je nezbytné použít systém blokování ochran jsou stroje s určitým doběhem.Blokovací zařízení je nutné použít, jakmile je čas zastavení delší než čas nezbytný k tomu, aby obsluha dosáhla do nebezpečného prostoru. Toto zařízení zajišťuje časově posunuté odblokování mobilní ochrany do okamžiku, kdy je nebezpečný pohyb definitivně zastaven.

Oblast aplikacíBezpečnostní polohové spínače s klíčem jsou předurčeny k ochraně obsluhy pracující na nebezpečných pracovních strojích. Slouží k zajiš-tění blokování a odblokování mobilních ochran na průmyslových stro-jíchavyhovujípožadavkůmnoremEN292-2,EN294,EN1088aEN60204-1.

Hlavní aplikace bezpečnostních polohových spínačů s klíčem jsousoučástí pracovního procesu stroje. Jejich účelem je zastavit jakýkoliv nebezpečný pohyb v případě, že mobilní ochrana je otevřena.

Příklady aplikací

Kontrola mobilních ochran s okamžitým přístupem 1-Úroveň3pro1nebo2mobilníkryty:KNA3-XS+83893001

Kontrola otočných ochran s okamžitým přístupem 4-Úroveň3pro1mobilní:KNA3-XS+838933

Kontrola mobilních ochran s přístupem časově zpožděným 2-Úroveň3pro1mobilníkryt:KZR3-RS+83893201 3-Úroveň4pro1mobilníkryt:KNA3-RS+KSW2-RS+83893201

NO NC

KNA3-XS přerušuje napájení výstupů automatu 24V (33-34)

Nouzové zastavení mobilního krytu kontrolované 2 kanály na svorkách41-42(signaliz.kontakt)kevstupuautomat.

StartStop-tlačítko

Y11A1

24V C1

C2

0V

c2

c113

KZR3-RS

23 3141

14 24 32K4

K3

K2

K1

42

4123Y12 3113

A2Y1

Y21 Y22Y2

Y12

Y22

14 24 32M42

Y11

Y21

C1 C2

Y11A1

+24V

0V

13

KNA3-RS

23 33 41

14 24 34 42

X1 Y2 S1 S2 4123Y12 3313

A2X2

Y12Y22

Y1 14 24 34Y21Y22 42

Y11

Y21

C1

C2

M

13A1

KSW2-RS

X1 X221

A22214 L2 L3

L1

C1

c1 c2

C2

24V

0V

KNA3-XS

13 23 33

14 24 34

A1 Y1 Y22313 33

14 24 3441A2 42

C2

C2

C1

C1

C3

C3

Automat

Automat

Start

Kryt

Zavřenýkryt

Ote

vřen

o

Start

Řídící obvod strojůSpojení bezpečnostních koncových spínačů s bezpečnostními logic-kými relé řady XS a RS, umožňuje realizovat řídící obvod s kategorií podleEN954-1.

Princip funkceObvod umožňující spuštění stroje je uzavřen pouze při úplném vložení klíče který umožní sepnutí kontaktů NC. Vyjmutí klíče, po otevření mobilního krytu, způsobí pozitivní rozepnutí kontaktů NC.

Otevření mobilního krytu může být :OkamžitéStroje bez pohybu. Stroje jejichž čas zastavení je nižší než čas pří-stupu do nebezpečného prostoru.Časově posunutéStroje jejichž doba zastavení je delší než čas přístupu do nebezpeč-ného prostoru.

Page 245: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

243Tel.:241484940•Fax:241484941

Bezpečnostní plastové polohové spínače na klíč

Bez blokování klíčePřístroje v plastovém provedení k použití u menších strojů, bez doběhu. Použití v nestabilních provozních podmínkách s rizikem náhodného otevření ochranného krytu (vibracemi, nakloněnou polohou krytu, odskočením krytu při zavírání…). Kryt je udržován v zavřené poloze přidáním zařízení udržujícím dveře v zavřené poloze.

S blokováním a uzamčením klíče použitím elektromagnetuPřístroje v plastovém provedení k použití na strojích s doběhem nebo vyžadující kontrolu otevírání ochranného krytu.Uzamčení mobilní ochrany se dosáhne odpojením nebo připojením napětí.Speciální nástroj umožňuje ruční odblokování ochranného krytu k pro-vedení případné opravy zařízení, když dojde k provoznímu selhání při současném zajištění bezpečnosti osob.

Bezpečnostní kovové polohové spínače na klíč

Bez blokování klíčePřístroje v kovovém provedení k použití na strojích bez doběhu a v sta-bilních provozních podmínkách, kde není riziko náhodného otevření ochranného krytu (vibracemi, nakloněnou polohou krytu, odskočením krytu při zavírání…)

S blokováním a uzamčením klíče použitím elektromagnetuPřístroje v kovovém provedení k použití na strojích s inercí, nebo vyžadující kontrolu otevírání ochranného krytu.Uzamčení mobilní ochrany se dosáhne odpojením napětí.Zámek na klíč umožňuje ruční odblokování ochranného krytu k prove-dení případné opravy zařízení, když dojde k provoznímu selhání při sou-časném zajištění bezpečnosti osob.Tyto přístroje jsou vybaveny 2 indikátory LED : jeden signalizující ote-vření/zavření ochranného krytu, druhý signalizuje zablokování.

Bezpečnostní koncový spínač na panty s otočnou osou

Hlavice pro úhlové nebo otočné otevíráníPřístroje v plastovém provedení se zalomenou páčkou nebo otočnou osou.Jsou předurčeny na malé průmyslové stroje vybavené dveřmi, víkem nebo otočnými poklopy menších rozměrů.Zajišťují bezpečnost obsluhy, okamžitým zastavením nebezpečného pohybu jakmile páčka nebo osa dosáhne úhlu 5°.Tyto přístroje nabízí řešení kontroly otočných krytů s malým radiusem otevření u strojů s doběhem. Jsou obzvláště vhodné pro úpravu bezpečnosti na existujících strojích, neboť je lze použít na již instalované kryty, včetně těch, které nemají dostatečnou přesnost montáže.Instalace spínače zvyšuje bezpečnost obsluhy vzhledem k tomu, že snižuje rozsah otevření krytu a tudíž rizika dosáhnout do nebezpeč-ného prostoru.

Page 246: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941244

Technické parametry

Plastové bezpečnostní polohové spínače na klíč

• Bezpečnostnípolohovéspínačenaklíč pro kontrolu mobilních ochran• Těloihlavicezplastu• Otočná hlavice se 4 polohami• Kontakty s pozitivní rozpínací funkcí

VšeobecnéSoulad s normami - výrobky IEC947-5-1,EN60947-5-1, UL508,CSAC22-2n°14, JIS C4520 - celý stroj IEC204-1,EN60204-1, EN1088,EN292Homologace UL, CSAPovrchová úprava normálníprovedení:"TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 5gn(10až500Hz) podleIEC68-2-6Odolnost proti nárazům 10gn(během11ms) podleIEC28-2-27Třída krytí IP67podleIEC529aIEC947-5-1Průchodka na kabel PG11Elektrické charakteristikyRozsah použití AC15A300Ue=240V,Ie=3A neboUe=120V,Ie=6A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27A neboUe=125V,Ie=0,55AIzolační napětí Ui=500VpodleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14

Pulzní napětí Uimp=6KVpodleIEC947-5-1Maximální spínaný proud Ithe=10ApodleIEC947-5-1Ochrana proti elektrošoku Třída 2 podle IEC 536Odpor mezi svorkami ≤30mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Připojení Šroubové svorkyPrůřez vodičů Min.1x0,5mm2,max.1,5mm2 bez nebo s koncovkouElektrická životnost PodleIEC947-5-1doplněkCDoplňkové charakteristikyMaximální rychlost najíždění 0,5 m/sMinimální rychlost najíždění 0,01m/sOdolnost na vytržení klíče 10NMechanická životnost 1milionprovozníchcyklůMaximální provozní četnost 600 provozních cyklů za hodinuMinimální síla k pozitivnímu rozepnutí 15NPrůchodka na kabel Pg 11 83893001,83893010:1podle NFC 68 300 83893120,83893130:2Maximální spínaný proud (Ith) 10AIzolační napětí (Ui) 500 VHmotnost 83893001,83893010:0,110kg 83893120,83893130:0,160kg

34

13,2

30

93,5

39

20/22= =

30 30

30

7

39

20/22

52

40,3

114,5

12,5

12,5

30

30

34

30

7

1otvornaprůchodkuPg11

2 oválné otvory ø 4,3 x 8,3rozteč22;2otvoryø 4,3 rozteč 20

2 otvory se závitem pro průchodku

2 oválné otvory ø5,3x13,3

Rozměry (mm) 838930 838931

2 oválné otvory ø 4,3 x 8,3rozteč22;2 otvory ø 4,3 rozteč 20

Page 247: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

245Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj.č. Typ kontaktů Popis

83893001 NC + NO 2-pólový kontakt s rozepnutím NC před sepnutím NO83893010 NC + NC 2-pólový kontakt s pomalou rozpínací funkcí NC83893120 NC + NO + NO 3-pólový kontakt (2 kontakty NO spínají až po rozepnutí NC)83893130 NC + NC + NO 2-pólový kontakt (kontakt NO spíná až po rozepnutí 2 kontaktů NC)79214581 Přímý klíč79214582 Klíč se širokou upevňovací destičkou79214585 Krátký klíč se širokou upevňovací destičkou79214584 Klíč s úhelníkem79214583 Otočný klíč

Rozměry (mm)

79214581 79214582 / 585 79214584 79214583

Provozní úhly79214581 79214582/585

65 24,7

12

22

15

13

55

66

29

45

2

27

1335=

=

10°

10°

32

26

23

5

42

2

26

421213

22

12

4,715

L

2

26

= =

2

1340=

=

5512

2 oválné otvory ø 4,7x10

2 oválné otvory ø4,7x10

1oválnýotvor ø4,7x10

2 oválné otvory ø4,7x10Typ Kóta L

(mm)79214582 4079214585 29

R=1500

R=1200

71 71

R=1500

R=1200

dd

R=1500

R=1200

48

48

R=300

R=150

72 72

79214584 79214583

R=min.úhel R=min.úhel

R=min.úhelR=min.úhel

Typ Kóta d (mm)79214582 4679214585 35

Doplňky

79214581 79214582 79214585 79214584 79214583 Přímý klíč Klíč se širokou upevňovací destičkou Krátký klíč se širokou Klíč s úhelníkem Otočný klíč upevňovací destičkou

Page 248: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941246

Technické parametry

Polohové spínače na klíč s blokováním

• Kontrolamobilníchochranstrojůsdelšímčasem zastavení • Blokováníodpojenímnapájeníaodblokování připojením napájení na elektromagnet• Těloihlavicezplastu• Kontakty s pozitivní rozpínací funkcí

VšeobecnéSoulad s normami - výrobky IEC947-5-1,EN60947-5-1, UL508,CSAC22-2n°14, JIS C4520 - celý stroj IEC204-1,EN60204-1, EN1088,EN292Homologace UL, CSAPovrchová úprava normálníprovedení:"TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 5gn(10až500Hz) podleIEC68-2-6Odolnost proti nárazům 10gn(během11ms) podleIEC28-2-27Třída krytí IP67podleIEC529aIEC947-5-1Průchodka na kabel PG11Elektrické charakteristikyRozsah použití AC15A300Ue=240V,Ie=1,5A neboUe=120V,Ie=3A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27A neboUe=125V,Ie=0,55AIzolační napětí Ui=500VpodleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14

Pulzní napětí Uimp=6KVpodleIEC947-5-1Maximální spínaný proud Ithe=6ApodleIEC947-5-1Ochrana proti elektrošoku Třída 2 podle IEC 536Odpor mezi svorkami ≤30mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Připojení Šroubové svorkyPrůřez vodičů Min.1x0,5mm2,max.1,5mm2 bez nebo s koncovkouElektrická životnost PodleIEC947-5-1doplněkCDoplňkové charakteristikyMaximální rychlost najíždění 0,5 m/sMinimální rychlost najíždění 0,01m/sOdolnost na vytržení klíče 500 NMechanická životnost 1milionprovozníchcyklůMaximální provozní četnost 600 provozních cyklů za hodinuMinimální síla k pozitivnímu rozepnutí 15NPrůchodka na kabel Pg 11podle NFC 68 300 1Hmotnost 0,360 kg

Uzamčení / odemčení elektromagnetemPolohové spínače typu 838932 jsou vybaveny elektromagnetem pro uzamčení a odemčení ochrany.

Po uzamčení je zapotřebí vyvinout sílu 500N na vytržení klíče.

Vedle 2-pólového kontaktního prvku, který je aktivován klíčem, polohové spínače838932jsouvybavenyrovněžkontaktem“NC”,spozitivnímroz-pínáním, který je aktivován elektromagnetem. Kontakt“NC”sezačlenídobezpečnostníhoobvodustroje.

Odblokování speciálním nástrojemPolohové spínače typu 838932 jsou dodávány s nástrojem (1) který umožňuje odblokovat ochraný mobilní kryt vyloučením elektromag-netu.

Toto odblokování je doporučováno v následujících případech:•údržbastroje(je-linástrojotočendopolohy“UNLOCK”aodejmut,strojise zabrání náhodné spuštění a tímto je zajištěna bezpečnost při údržbě),•přerušenínapájecíhonapětí,•problémsodemčením,(nelzeuvolnituzamčení:pozitivníbezpečnost).Odemčení přes napájení elektromagnetu má vždy přednost před ode-mčenímnástrojem.Kontakt“NC”sezačlenídobezpečnostníhoobvodustroje.

UNLOCK

1

Page 249: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

247Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj.č. Napájecí napětí Typ kontaktů Popis

83893201 24 V st/ss NC + NO 2-pólový kontakt s rozepnutím NC před sepnutím NO83893202 120Vst NC+NO 2-pólovýkontaktsrozepnutímNCpředsepnutímNO83893203 230 V st NC + NO 2-pólový kontakt s rozepnutím NC před sepnutím NO79214581 Přímý klíč79214582 Klíč se širokou upevňovací destičkou79214585 Krátký klíč se širokou upevňovací destičkou79214584 Klíč s úhelníkem79214583 Otočný klíč

Doplňky

79214581 79214582 79214585 79214584 79214583 Přímý klíč Klíč se širokou upevňovací destičkou Krátký klíč se širokou Klíč s úhelníkem Otočný klíč upevňovací destičkou

Rozměry (mm)

838932

38

3314,5

7

30

20/22 4

110

43

15

93,5

40

E2 31 33E1

F1

(1) (32) 21 22

1413

X

X

M

O

I

2 oválné otvory ø4,3x8,3rozteč22;2 otvory ø 4,3 rozteč 20

1otvorsezávitem pro

průchodkuPg11

(1)PomocnýkontaktE1-E2:Napájeníelektromagnetu13-14:Bezpečnostníkontaktpoužitelnýprozdvojení nebo pro signalizaci

Elektromagnet

Připojení v kategorii 1 podle EN 954-1Příklady připojení s ochranou pojistkou proti zkratu kabelu nebo pokusu obejít ochranu.

Uzamčení odpojením napájení 838932

Napájení elektromagnetu u 838932Elektromagnet polohových spínačů typu 83 8932 je napájený elek-tronickým obvodem, který zvyšuje jeho životnost. Verze 24 V je chrá-něna usměrňovacím můstkem a tudíž může být použita jak pro st,

takprossnapájení.Verze120Va230Vjsoupouzest.Napájecí obvod je rovněž chráněný proti přepětí.

Page 250: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941248

Technické parametry

Kovové bezpečnostní polohovéspínačenaklíč,IP67

• Bezpečnostnípolohovéspínačekdetekci uzamčení mobilních ochran• Těloihlavicezkovu• Otočná hlavice po90°• Kontakty s pozitivní rozpínací funkcí

VšeobecnéSoulad s normami - výrobky IEC947-5-1,EN60947-5-1, UL508,CSAC22-2n°14, JIS C4520 - celý stroj IEC204-1,EN60204-1, EN1088,EN292Homologace UL, CSAPovrchová úprava normálníprovedení:"TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 5gn(10až500Hz) podleIEC68-2-6Odolnost proti nárazům 10gn(během11ms) podleIEC28-2-27Třída krytí IP67podleIEC529aIEC947-5-1Průchodka na kabel Otvorsezávitem,PG13Elektrické charakteristikyRozsah použití AC15A300Ue=240V,Ie=3A neboUe=120V,Ie=6A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27A neboUe=125V,Ie=0,55AIzolační napětí Ui=500VpodleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14

Pulzní napětí Uimp=6kVpodleIEC947-5-1Maximální spínaný proud Ithe=10ApodleIEC947-5-1Ochrana proti elektrošoku Třída 2 podle IEC 536Odpor mezi svorkami ≤30mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Připojení Šroubové svorkyPrůřez vodičů Min.1x0,5mm2,max.1,5mm2 bez nebo s koncovkouElektrická životnost PodleIEC947-5-1doplněkCDoplňkové charakteristikyMaximální rychlost najíždění 0,5 m/sMinimální rychlost najíždění 0,01m/sOdolnost na vytržení klíče 10NMechanická životnost >1milionprovozníchcyklůMaximální provozní četnost 600 provozních cyklů za hodinuMinimální síla k pozitivnímu rozepnutí 20 NPrůchodka na kabel Pg 13 podle NFC 68 300 1Hmotnost 0,360 kg

Rozměry (mm) 838930

33

6043,5

113,5

40

30= =

2xØ5,3

38

33

16

44

7

1otvorsezávitemproprůchodkuPg13

2oválnéotvory∅7,3x5,3

Page 251: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

249Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj.č. Typ kontaktů Popis

83894020 NC + NO + NO 3-pólový kontakt (2 kontakty NO spínají až po rozepnutí NC)79214578 Přímý klíč79214579 Široký klíč79214580 Otočný klíč

Rozměry (mm)

79214579 79214578 79214580

Provozní úhly79214578 79214579

Doplňky

79214578 79214579 79214580 Přímý klíč Široký klíč Otočný klíč

2,5

== 1525

81,5

33 20 11

48

76

2,5

40

17

23

33

25

10°

10°

30

Ø5,3

30

2,5

11

3025

11

55,5

2,5

5135=

==

=

25

332,5

2oválnéotvoryø5,3x10

2 oválné otvory ø4,7x10

R=2000

83,5

R=2000

83,5

R=2000

57,5

R=2000

57,5

R=15022

55

78

R=400

16,5

78

79214580

Page 252: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941250

Technické parametry

Kovové bezpečnostní polohové spínače na klíč s blokováním

• Bezpečnostnípolohovéspínačekdetekci uzamčení mobilních ochran• Těloihlavicezkovu• Otočná hlavice po90°• Kontakty s pozitivní rozpínací funkcí

VšeobecnéSoulad s normami - výrobky IEC947-5-1,EN60947-5-1, UL508,CSAC22-2n°14, JIS C4520 - celý stroj IEC204-1,EN60204-1, EN1088,EN292Homologace UL, CSAPovrchová úprava normálníprovedení:"TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 5gn(1až500Hz) podleIEC68-2-6Odolnost proti nárazům 10gn(během11ms) podleIEC28-2-27Třída krytí IP67podleIEC529aIEC947-5-1Průchodka na kabel Otvorsezávitem,PG13Elektrické charakteristikyRozsah použití AC15B300Ue=240V,Ie=1,5A neboUe=120V,Ie=3A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27A neboUe=125V,Ie=0,55AIzolační napětí Ui=500VpodleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14Pulzní napětí Uimp=4KVpodleIEC947-5-1Maximální spínaný proud Ithe=6ApodleIEC947-5-1Ochrana proti elektrošoku Třída 2 podle IEC 536Odpor mezi svorkami ≤30mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Připojení Šroubové svorkyPrůřez vodičů Min.1x0,5mm2,max.1,5mm2 bez nebo s koncovkou

Elektrická životnost PodleIEC947-5-1doplněkCDoplňkové charakteristikyMaximální rychlost najíždění 0,5 m/sMinimální rychlost najíždění 0,01m/sOdolnost na vytržení klíče 2000 NMechanická životnost >1milionprovozníchcyklůMaximální provozní četnost 600 provozních cyklů za hodinuMinimální síla k pozitivnímu rozepnutí 20 NPrůchodka na kabel Pg 13 podle NFC 68 300 1Hmotnost 1,140kgCharakteristiky elektromagnetuProvozní režim 100%Mezní napětí -20%;+10%Životnost 20 000 hodinPříkon Vybuzení 10VA Přidržení 10VACharakteristiky indikátorůJmenovité napětí 83894130:50Vpodle IEC 947-5-1 83894131,83894132:250VPříkon 7mAJmenovité napětí 83894130:24V;st nebo ss 83894131,83894132:110/240VMezní hodnoty napětí 83894130:20...52V;st nebo ss (včetně zvlnění) 83894131,83894132:95...264VŽivotnost 100000hOchrana proti přepětí ano

Rozměry (mm) Doplňky

79214578 Přímý klíč

79214579 Široký klíč

79214580 Otočný klíč

98

33 3,5

9512

43,5

6

113

2xØ5,3

88= =

48

33

146

38

7

16

44

26

2oválnéotvory∅7,3x5,3

1otvorsezávitemproprůchodkuPg13

Page 253: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

251Tel.:241484940•Fax:241484941

Bezpečnostníspínače838941jsouvybavenyelektromagnetemprouza-mčení / odemčení ochrany.

Při uzamčené ochraně je zapotřebí síly 2000N k vytažení klíče.

Na doplnění k 3-pólovému kontaktu aktivovanému klíčem, bezpečnostní spínače838941jsourovněžvybavenypozitivnímrozpínacímkontaktem "NC+NO",který jeaktivovánelektromagnetem.KontaktNCzačleněndo bezpečnostního obvodu stroje a kontakt NO signalizuje polohu elek-tromagnetu.

Polohové spínače typu838941jsoudodáványsezámkemnaklíč,kterýumožňuje odblokovat mobilní ochranný kryt vyloučením elektromagnetu.Toto odblokování zámkem na klíč je doporučováno v následujících pří-padech:•údržbastroje (je-liklíčotočendopolohy“UNLOCK”aodejmut,strojise zabrání náhodné spuštění a tímto je zajištěna bezpečnost při údržbě),•přerušenínapájecíhonapětí,•problémsodemčením,(nelzeuvolnituzamčení:pozitivníbezpečnost).Odemčení přes napájení elektromagnetu má vždy přednost před ode-mčením klíčem.Zámek, jímž je vybaven standardní spínač umožňuje odejmout klíč vpolohách“LOCK”a“UNLOCK”.

LOCK

UNLOCK

Obj.č. Napájecí napětí elektromagnetu Typ kontaktů Popis

83894120 24 V ss / st NC + NO + NO 2 kontakty NO spínají až po rozepnutí kontaktu NC83894121 120Vss/st NC+NO+NO 2kontaktyNOspínajíažporozepnutíkontaktuNC83894122 230 V ss / st NC + NO + NO 2 kontakty NO spínají až po rozepnutí kontaktu NC83894130 24 V ss / st NC + NC + NO Kontakt NO spíná až po rozepnutí 2 kontaktů NC83894131 120Vss/st NC+NC+NO KontaktNOspínáažporozepnutí2kontaktůNC83894132 24 V ss / st NC + NC + NO Kontakt NO spíná až po rozepnutí 2 kontaktů NC79214578 Přímý klíč79214579 Široký klíč79214580 Otočný klíč

Připojení

Kategorie1podleEN954-1Příklady schema připojení s ochrannou pojistkou proti zkratu kabelu nebo pokusu obejít ochranu.Uzamčeníodpojenímnapájení“NC+NO+NO”8389412•

Kategorie3podleEN954-1Příklady připojení se zdvojením kontaktů spínače, bez dozoru.

Uzamčeníodpojenímnapájení“NC+NC+NO”8389413•

Napájeníelektromagnetuu838941Elektromagnet polohových spínačů typu 838941 je napájený stejno-směrným proudem a tudíž jim poskytuje vysokou spolehlivost.

Je chráněn usměrňovacím můstkem a může být napájený st i ss napě-tím(24V,120Vnebo230V).Napájecí obvod je rovněž chráněn proti přepětí.

K1 K2

21

F1

22

5152

3231

1413

X3

X1

X2OG GN

E2

E1

4443

(1)

KM2

O

I

KM1

KM2

K1

K2

F2

M

KM1

X

O

I

X

21

F1

22

5152

1413

3433

X3

X1

X2OG GN

M

E2

E1

4443

(1)

(1)PomocnýkontaktE1-E2:Napájeníelektromagnetu43-44 : Signalizační kontakt elektromagnetu13-14:Volnýbezpečnostníkontakt pro zdvojení

X3-X1:LED(oranžová):klíčnezasunutX2-X1:LED(zelená):klíčzasunutý a zamčeno51-52:Povinnébezpečnostní před-připojení

Ele

ktro

mag

net

Ele

ktro

mag

net

Uzamčení / odemčení elektromagnetem

Zámek na klíč u typu 838941

Page 254: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941252

Technické parametry

Plastové bezpečnostní polohové spínače pro panty

• Polohovéspínačepropantydveří,zvedacích nebo otočných krytů pro menší stroje• Těloihlavicezplastu• Otočná hlavice po90°• Kontakty s pozitivní rozpínací funkcí

VšeobecnéSoulad s normami - výrobky IEC947-5-1,EN60947-5-1, UL508,CSAC22-2n°14, JIS C4520 - celý stroj IEC204-1,EN60204-1, EN1088,EN292Homologace UL, CSAPovrchová úprava normálníprovedení:"TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 25gn(1až500Hz) podleIEC68-2-6Odolnost proti nárazům 11gn(během11ms) podleIEC28-2-27Třída krytí IP67podleIEC529aIEC947-5-1Průchodka na kabel Otvorsezávitem,PG11Elektrické charakteristikyRozsah použití AC15A300Ue=240V,Ie=3A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27AIzolační napětí Ui=500VpodleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14Pulzní napětí Uimp=6kVpodleIEC947-5-1Maximální spínaný proud Ithe=10ApodleIEC947-5-1Ochrana proti elektrošoku Třída 2 podle IEC 536Odpor mezi svorkami ≤30mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Připojení Šroubové svorkyPrůřez vodičů Min.1x0,5mm2,max.1,5mm2 bez nebo s koncovkouElektrická životnost PodleIEC947-5-1doplněkCMinimální rychlost najíždění 0,01m/sDoplňkové charakteristikyÚhel přepnutí 5°Minimální akční síla 0,1NmMinimální akční síla k pozitivnímu rozepnutí 0,25 NmMechanická životnost 1milionprovozníchcyklůPrůchodka na kabel Pg 11 podle NFC 68 300 1Hmotnost 0,145kg

Page 255: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

253Tel.:241484940•Fax:241484941

Rozměry (mm) 838933 83893401

Obj.č. Páčka Typ kontaktů Popis

83893303 vlevo NC + NO 2-pólový kontakt (kontakt NO spíná až po rozepnutí NC)83893302 uprostřed NC + NO 2-pólový kontakt (kontakt NO spíná až po rozepnutí NC)83893301 vpravo NC + NO 2-pólový kontakt (kontakt NO spíná až po rozepnutí NC)83893401 délka 30 mm NC + NO 2-pólový kontakt (kontakt NO spíná až po rozepnutí NC)

23,3

5

27,4

2,5

87,5

30

7028

72,543

33

3020/22

16

5,3

32,1

96,25

30

28 41,75

30

30

5

Ø8

Ø12M4

2xØ3,2

22

13

8,5

20/221otvorsezávitem pro průchodku Pg11

2 oválné otvory ø 4,3 x 8,3rozteč22;2otvoryø 4,3 rozteč 20

1otvorsezávitem pro průchodku

Pg11

2 oválné otvory ø 4,3 x8,3rozteč22;2otvoryø 4,3 rozteč 20

021-2213-14

180°5°

0-90°

-7°+7°

21-2213-14

+90°-5° +5°

0-270°

-7°+7°

21-2213-14

+270°-5° +5°

Schema funkce

83893301 / 83893303 83893302 83893401

Funkce kontaktů

sepnutý

rozepnutý

Page 256: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941254

Technické parametry

Bezpečnostní spínač na lanko „Nouzovézastavení“

• Povinnépoužitívprostoráchnebonastrojích, které jsou nebezpečné při provozu• Umožňujenouzovézastavenívrozsáhlémprostoru zatažením za lanko• Délkachráněnéoblastiaždo15m

VšeobecnéSoulad s normami - výrobky IEC947-5-1,EN60947-5-1, VDE0660-200,EN418,EN616 - celý stroj EN60204-1,EN292 směrnicestroje:89/392/CEEa 91/368/CEE, sociálnísměrnice:89655/CEEHomologace UL, CSAPovrchová úprava normálníprovedení:"TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 10gn(1až150Hz)Odolnost proti nárazům 50gn(během11ms) podleIEC28-2-27Třída krytí IP65podleIEC529aIEC947-5-1Průchodka na kabel 3 otvory pro průchodku, max.průměrkabelu12mmElektrické charakteristikyRozsah použití AC15A300Ue=240V,Ie=3A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27AIzolační napětí Ui=500V,stupeňznečištění3 podleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14

Pulzní napětí Uimp=6kVpodleIEC947-5-1Maximální spínaný proud Ithe=10AOchrana proti elektrošoku Třída1podleIEC536aNFC20-030Odpor mezi svorkami ≤35mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Označení svorek PodleCENELECEN50013Doplňkové charakteristikyVzdálenost mezi vodítky lanka 5 mRuční resetování Tlačítkem s krytkouUkotvení lanka Napravo nebo nalevoHmotnost 0,865 kg

Provozní stav : použité kontakty mají pozitivní rozpínací funkci, Zastavení se provede pozitivní aktivací.Zablokování : přístroj je mechanicky zablokován v pozici zastavení (bezpečnostníkontakty“NC”otevřené).Kontakt“NO”sloužípouzejakosignalizace.

Resetování : přístroje jsou vybaveny resetovacím tlačítkem, které spíná bezpečnostní kontakty. Stroj nelze spustit jinak než startovacím tlačít-kem, které je oddělené od prvku nouzového zastavení.

Základní principy

Provozní stav Zablokování Resetování

Přístroj v chodu Přístroj zastavený Přístroj zastavený (v očekávání)

Page 257: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

255Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj.č. Typ kontaktů Popis

83894201 NC + NO 2-pólový kontakt s rozepnutím NC před sepnutím NO79214571 Pevné vodítko lanka79214577 Držák kladky79214576 Kladka pro lanko max. Ø 5 mm79214572 Koncové chránítko lanka79214573 Sadapromontážslankem,délka10m79214574 Sadapromontážslankem,délka15mSadaobsahuje:galvanickypokovenélankoØ3,2mmpodlezvolenédélky,1přípojkulanka,1koncovoupružinu

InstalacePopis typické instalace

Kdykoliv je lanko použito v úhlu, musí být použity kladky (příklad: obvod stroje).

Pozor: Celkovýsoučetúhlůlankamusíbýtmenšínež180°.

5

631 8 7

12 4

1-Základna2 - Nouzové zastavení3 - První vodítko lanka4 - Seřízení přístroje5 - Utahovací třmeny lanka6 - Napínání7-Koncovápružina8-Kladkysdržáky

Dilatace lanka : d

Akční síly a prohyb

Normy

d 5 m

Pevná vodítka lanka

Jedná se o prodloužení nebo zkrácení délky lanka. K tomuto jevu dochází hlavně vlivem okolní teploty. Přístroje 83894201 jsou vybaveny indikáto-rem napnutí lanka, které umožňují kdykoliv ověřit (a pokud je nutné, korigovat) správné napnutí lanka.

TotojehodnotasílyF1vyvinuténalanko,kterázpůsobí spuštění přístroje.f je vzdálenost přemístění aktivačním prvkem k bodu prohnutí lanka mezi vyváženou polohou při provozu a bodem spuštění přístroje.

Hodnotyseřízení:Průměrné hodnoty spouštěcích prohybů a sil pro rozpětí 5 m (standardní síla) : •kótaf:160mm•kótaF1:2daN

Přístroje 83894201 vyhovují požadavkům evropské harmonizovanénormyEN418,týkajícíse“zařízenínouzovéhozastavení”.Velmidopo-ručované použití koncové pružiny odpovídá požadavkům připravované evropské normyEN616 týkající se “zařízení a systémů trvalého pře-mísťování”.

F1

f

Page 258: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

Tel.:241484940•Fax:241484941256

Technické parametry

Plastové nebo kovové nožní spínače

• Nožníspínačprostrojealisy• Plastovýnožníspínač:bezblokování v klidové poloze• Kovovýnožníspínač:sblokováním v klidové poloze a s ochranným krytem

VšeobecnéSoulad s normami plastový - IEC947-5-1, EN60947-5-1,VDE0660-200, UL508,CSAC22-2n°14, kovový-IEC947-5-1, EN60947-5-1,VDE0660-200, UL508,CSAC22-2n°14, s ochranným krytem: NFE09-031Homologace plastový - FI, kovový - FI, CSAPovrchová úprava "TC"Teplota - provozní -25°Caž+70°C - skladovací -40°Caž+70°COdolnost proti vibracím 15gn(10až150Hz)Odolnost proti nárazům plastový - 25 gn podleIEC68-2-27 kovový - 20 gn podleIEC68-2-27 (150gnpodleNFE09-031)Třída krytí plastový - IP43 podleIEC529 kovový-IP66podleIEC529Průchodka na kabel plastový - 2 otvory pro průchodku kovový - 2 otvory se závitem pro průchodku

Elektrické charakteristikyRozsah použití AC15A300Ue=240V,Ie=3A DC13Q300Ue=250V,Ie=0,27AIzolační napětí Ui=500V,stupeňznečištění3 podleIEC947-5-1 Ui=300VpodleUL508, CSAC22-2n°14Pulzní napětí Uimp=6kVpodleIEC947-5-1Ochrana proti elektrošoku plastový - Třída 2 podle IEC 536 a NFC 20-030 kovový-Třída1,podleIEC536 a NFC 20-030Odpor mezi svorkami ≤25mΩpodleIEC954-5-4Ochrana proti zkratu Pojistka10AgG(gl)Doplňkové charakteristikyMaximální provozní četnost 600 provozních cyklů za hodinuHmotnost 83895001:0,360 kg 83895030:0,295kg 83895101:2,570kg

Bezpečnostní kontakty

Přístroje vybavené kontakty s mžikovou funkcí pozitivního rozepnutí.Kovové spínače mohoumítjedennebodvablokykontaktů“NC+NO”.Tyto spínače jsou v pozitivním provozu bez stisknutí: stisknutím nožního spínače se udržuje nebo vrací stroj do klidové polohy (zastavení).

Vysvětlení pojmůPozitivní rozepnutíPřístroj vyhovuje tomuto požadavku, jestliže jeho všechny rozpínací kontaktní prvky mohou být s jistotou uvedeny do stavu rozepnutí (nee-xistuje žádné elastické spojení mezi mobilními částmi kontaktů a řídícím prvkem, který je aktivován).

Všechny nožní sp ínače vybavené mžikovým kontaktem “NC+NO”musíbýttypupozitivníhorozepnutíavsouladusIEC947-5-1 kapitola 3.

Mžikový kontaktLineární rychlost pohyblivých částí kontaktů je nezávislá na rychlosti akčního ovládacího prvku. Tato charakteristika umožňuje získat vyho-vující elektrické vlastnosti i v případě pomalé lineární rychlosti pohybu akčního ovládacího prvku.

Page 259: Komponenty pro elektrické stroje

Bezpečnostní koncové spínače

257Tel.:241484940•Fax:241484941

Obj.č. Typ kontaktů Typ nožního spínače Funkce

83895001 1”NC+NO” Plastový Jednostupňový83895030 2 ”NC + NO” Plastový Dvoustupňový83895101 1”NC+NO” Kovový Jednostupňový

ProvedeníNožní spínače 838950 a 83895101 jsou vhodným řešením pro zapínání a vypínání u řady průmyslových strojů a pro různé funkce: impulzní stisknutí, postupná stisknutí, nebo trvalé stisknutí.

Řadu tvoří kovové spínače (větší zatížení, vysoké riziko) vyhovující těm nejnáročnějším požadavkům a plastové spínače (menší zatížení, nižší riziko).

S ochraným krytem je kovový nožní spínač 83895101používántam,kdepovelspuštěnímůžezpůsobitnebezpečnousituaci(vysokériziko).

Bez ochraných krytů jsou nožní spínače 838950vhodnéprospouštěnízařízenísmenšímrizikemapropovelkzastavenístroje.

172,5

152

146,510,5

137

16,5

14,5

29

186

31=

89,5

=

135

==

160

54

154

6

11

23

94

==

161

Ø6,4

28

2 otvory se závitem pro průchodku na kabel o max. ø14mm

1otvorprokabel omax.ø12mm,1otvorprokabel omax.ø8mm

Rozměry (mm)

83895101sochrannýmkrytem 838950

Nožní spínač s dvěma stupniSpínače vybavené dvoustupňovým ovládáním jsou velice vhodné pro zařízení s dvěma provozními rychlostmi.Příklady :- první rychlost: pomalá (používaná pro seřízení nebo údržbu zařízení),- druhá rychlost: rychlá (používaná pro normální provoz zařízení).

První stupeň,připojenýna jedenkontakt “NC+NO”, se získá lehkýmkrátkým stisknutím nožního spínače (6 mm a 2 daN stlačení).

Druhýstupeň,připojenýnadruhýkontakt“NC+NO”,sezískáúplnýmstlačenímnožníhospínače(12mma9daNstlačenínadoraz).

6 mm

12 mm

1.stupeň

2. stupeň

Page 260: Komponenty pro elektrické stroje

Poznámky

Tel.:241484940•Fax:241484941258258 Tel.241484940•Fax.241484941