Top Banner
Kompetenceudvikl ing 4 moduler á 2 dage + aktioner i egen praksis Modul 1 - dag 1
31

Kompetenceudvikling - dagtilbud

Dec 17, 2014

Download

Education

Kompetenceudviklingsforløb Varde kommune, modul 1, dag 1.
Nettet, web 2.0, digital dannelse, iPad og dagtilbud.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Kompetenceudvikling4 moduler á 2 dage + aktioner i egen praksis

Modul 1 - dag 1

Page 2: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Overordnet mål

Øge deltagernes mediepædagogiske kompetencer, så de bliver i stand til at:

• Anvende digitale medier som pædagogiske redskaber i arbejdet med de pædagogiske læreplaner

• Understøtte børns parathed til aktivt at udforske og eksperimentere med digitale medier

• Lære børn i dagtilbud at anvende digitale medier på en meningsfuld, social og kritisk måde

• Kvalificere udviklingen af børns digitale kompetencer inden skolestart.

Page 3: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Modul 1 …

Dag 1• Introduktion til forløbet• Digital dannelse, didaktik og leg

Dag 2• Børns udtryksformer• Aktionslæring

Uge 44 – 47, 1. aktion i egen praksis

Uge 48 – modul 2, dag 3 og 4

Page 4: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Modul 1 - dag 1

Underviserplan

• Hvad skal man være opmærksom på nettet?

• Indføring i forskellige sociale medier - hvad kan inddrages i institutionens arbejde?

• Etik og jura du skal være opmærksom på i cyberspace, herunder ophavsret og ”Creative Commons".

• Hvilket læringspotentiale rummer de digitale medier?

• Hvordan kan de digitale medier inspirere børnenes leg?

• Hvad er forskellen på spil og leg, og hvordan kan mediekultur og legekultur samtænkes i pædagogisk praksis?

Page 5: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Modul 1 - dag 1

Dagsorden

• Kl. 9 – 15, middag kl. 11:45 – 13, kaffe 14:30

• Præsentation af underviser og deltagere

• Nettet, sociale medier og etik og jura

• Læring, leg og digitale medier

• Medie- og legekultur i pædagogisk praksis

Page 6: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Præsentation

• Hvem er jeg? (http://youtu.be/Tx5uwExWt3Y)

• Hvem er I? (fornavne, en post-it på trøjen)• Line Game (inspireret af Freedom Writers)• Hvilke mål /

forventninger? - to og to væsentlige punkter, udvælg 2 pkt.

- gå sammen fire og fire (præsenter og saml til 1 pkt.)

- skriv i TodaysMeet:http://todaysmeet.com/modul

Page 8: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Nettet?

• Internettet• Globalt • Digitalt• Netværk• Bruger• Betydning

)

Page 9: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Sociale medier (web 2.0)

• Bidrager• Multimodalt• Her og nu• Identitet

Page 10: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Web 2.0 - definition

“…may allow users to interact and collaborate with each other in a social media dialogue as creators of user-generated content in a virtual community…

Examples of Web 2.0 include social networking sites,blogs, wikis, folksonomies, video sharing sites,hosted services, web applications, and mashups.” (min kursivering)

”I sit udgangspunkt er Web 2.0 forbundet med egenskaber som åbenhed, samarbejde, videndeling og social kontakt…”

Simon B. Heilesen E‐læring 2.0 ‐ Vilkår og muligheder i det sociale web

Page 13: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Opgave - blogger

OPGAVE, blogs

Gå til bloggen:http://students-collaboration.blogspot.dk

Vælg posten:Kan bloggen bruges til?

Skriv en kommentar - Hvad mener I, at blogs måske kan bruges til i jeres pædagogiske arbejde?www.blogger.c

om

Page 14: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Opgave mikro-blogging

OPGAVE, twitter

Gå til https://twitter.com/usingICTog log på:

Bruger: udleveresPasord: udleveres

Søg på enten #hashtag eller @brugernavn

Skriv en twett – om de # eller @ der er interessante at følge, brug #digitalkid i jeres tweet.

www.twitte

r.com

Page 15: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Eksempel kollaboration - wikis

Page 16: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Eksempel - Sociale netværk

Hvorfor, hvorfor ikke vælge Facebook?

OPGAVE

Page 17: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Opgave - Sociale netværk

OPGAVE, Facebook

Gå til https://www.facebook.com/help/

Undersøg mulighederne for at oprette en gruppe, kan den f.eks. være lukket?

Overvej:Hvad kan man bruge et socialt netværk som Facebook til i det pædagogiske arbejde? Argumenter for og imod…

Findes der andre steder at dele materiale etc.? Fx Dropbox …

Page 18: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Middagspause

<a href="http://www.flickr.com/photos/lillehanne/3617754346/" title="tegn.30002 by lillehanne, on Flickr"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3350/3617754346_1193da6e98_m.jpg" width="240" height="202" alt="tegn.30002"></a>

Page 19: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Etik og jura

• Nettet• Hvem ejer det materiale,

der ligger frit tilgængeligt?• Må man bruge det man finder?

• Sociale netværk• Billeder – hvad må man lægge op?• Persondata – hvad må man skrive,

ikke skrive?

Opgave - find svarene viahttp://www.datatilsynet.dk/borger/om-borger/

Page 20: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Creative Commons

• En anden form for Copy Right• Kort intro til CC

• Officiel dansk hjemmeside:http://www.creativecommons.dk

• Eksempel på søgning:http://search.creativecommons.org/

Page 21: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Læring, leg og digitale medier

• iPad – små børn, digital dannelse? Ansgar!• Hvilket læringspotentiale rummer de digitale medier?

• Jeres erfaringer, drøft to og to, forhold jer professionelt til emnet

Page 22: Kompetenceudvikling - dagtilbud

”Kulturelle udtryksformer og værdier er et læreplanstema, som er med til at præge børns forståelse af og tilgang til verden”.

• Kultur for børn og kultur med børn

• Kultur af børn eller børns egen kultur

”For at støtte op om en udvikling af børns kulturelle udtryksformer og værdier kan man som voksen:

- Gøre computere og andre medier tilgængelige”

Citat fra DCUMLæring, leg og digitale medier

Page 24: Kompetenceudvikling - dagtilbud

”Det kulturelle felt er i børns kultur gennemsyret af æstetiske mønstre, udtryk, traditioner, handlinger og praksisser, som er fysisk og psykisk forankrede, ikke i social institutioner eller systemer, men i lege-, fortælle-, spille- og kommunikationsmønstre, der kan realiseres af krop og af redskaber og dermed momenttant skabe legende stemninger, flow oplevelser og kvalitetssamvær.”

Beth Juncker i Børn & kultur – mellem gamle begreber og nye forestillinger.

Page 25: Kompetenceudvikling - dagtilbud

• Hvordan kan den digitale teknologi understøtte børns udtryksformer? Film, musik, billeder... input…

• Varde kommune

Pædagogisk praksis

Page 26: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Kids Best

iPad Apps

http://w

ww.kidsb

estipadapps.c

om/

Google søgning

https:/

/www.google.dk/#

q=ipad+bedste+ap

ps+for+

b%C3%B8rn/

Dansk P

ædagogisk fo

rum og Udvik

lingsfo

rum:

http

://www.le

ge-apps.dk/h

vad-vi

l-vi-m

ed-denne-side/kr

iterie

r-for-g

ode-apps-til-b

orn

Emu:

http://w

ww.emu.dk

Page 27: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Pædagogisk praksis

• Varde kommune – inspiration

- Alle – fangeleg

- Fire og fire, vælg en aktivitet

- Udfør og film aktiviteten- Rediger evt.- Fremhold i plenum

Page 29: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Opsamling og perspektivering

Vi har været omkring:

• Nettet, sociale medier og etik og jura

• Læring. leg og digitale medier

• Medie- og legekultur i pædagogisk praksis

Hvad har du med hjem?

Page 30: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Kilder

Dohn, N. B., & Johnsen, L. (2009). E-læring på web 2.0. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Heilesen, Simon B. (2010). E‐læring 2.0 ‐ Vilkår og muligheder i det sociale web http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/issue/view/525

Juncker, Beth (2007). Børn & kultur – mellem gamle begreber og nye forestillinger i Sørensen, Mogens (red.): Dansk, kultur og kommunikation. Et pædagogisk perspektiv. København: Akademisk forlag.

Egne blogs: https://delicious.com/lillehanne

http://onlinekollaborativ.wordpress.com

Websider:

http://bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/temaer/digitalisering?OpenDocument (besøgt 18. okt. 2013

http://www.creativecommons.dk/ (besøgt 15. okt. 2013)

http://dcum.dk/boernemiljoe/kulturelle-udtryksformer-og-vaerdier (besøgt 18. okt. 2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media (besøgt 17. okt. 13)

http://en.wikipedia.org/wiki/Web2.0 (besøgt 17. okt. 13)http://da.wikipedia.org/wiki/Internettet (besøgt 17. okt. 13)

http://www.paedagogiskforum.dk/default.asp?mode=ecommerce&action=article&ArticleID=5087 (besøgt 18. okt. 2013)

http://www.vardekommune.dk (besøgt 15. okt. 2013)

Page 31: Kompetenceudvikling - dagtilbud

Tak for denne gang!