Top Banner
Pomaly sa blíži fašiangový kar- neval, a to je čas, kedy si pripomíname fašiangy. Chceli by sme Vás touto ces- tou oboznámiť s tým ako prebiehajú sviatky vo Valaskej. Vtedy chodí po uliciach bursa a predvádzajú sa nám rôzne masky: medveď, koza, kôň, taneč- níci, k tomu im vyhráva ľudová hudba. Na bursu sa chodia pozerať ľudia z okolia aj zo vzdialených miest, preto- že u nich sa tieto sviatky neslávia. Pre mnohých je to výnimočná udalosť. Všet- kých Vás srdečne na ňu pozývame. Nikola Horváthová a Simona Markusová, 9. ročník Fašiangy sú najveselšie zvyky roka, ktoré sú spojené s pre- lomom zimy a jari. Predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami. Za najviac používané fa- šiangové masky sa považujú tie, ktoré znázorňovali rôzne zviera- tá. Najčastejšia to bola maska tura alebo býčieho človeka, kozy, medveďa a koňa. Fašiangy vrcholia posledný týždeň pred veľko- nočným pôstom, počas ktorého chodia maskované družiny so spe- vom po dedine a vystrájajú všelijaké kúsky. Symbolom konca fa- šiangov je pochovávanie basy. Číslo 1 / 2009 Číslo 1 / 2009 Ročník V. Ročník V. O B S A H: O B S A H: Vianočná báseň Vianočná anketa 2 Vykričaniny, Soľ nad zlato Krása materinskej reči Recitačná súťStane sa 3 Deň zamilovaných - VALENTÍN 4 Zo života internátu ŠZŠI 5 Zo života internátu OUI 6 Anketa Informujú Stolnotenisový turnaj 7 Detský kútik 8 Školáčik Keď sa cez fašiangy na slnci opeká, mačka potom v pôste za kachle uteká.
8

Školáčik - edu2009/08/02  · Slnko svieti nado mnou, ja stále chcem byť s tebou. Chcem vnímať tvoj hlas. Dievčatá 8. a 9. ročníka Do Teba ja milá som sa zaľúbil, peknú

Feb 09, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Pomaly sa blíži fašiangový kar-neval, a to je čas, kedy si pripomíname fašiangy. Chceli by sme Vás touto ces-tou oboznámiť s tým ako prebiehajú sviatky vo Valaskej. Vtedy chodí po uliciach bursa a predvádzajú sa nám rôzne masky: medveď, koza, kôň, taneč-níci, k tomu im vyhráva ľudová hudba. Na bursu sa chodia pozerať ľudia z okolia aj zo vzdialených miest, preto-že u nich sa tieto sviatky neslávia. Pre mnohých je to výnimočná udalosť. Všet-kých Vás srdečne na ňu pozývame.

  Nikola Horváthová a Simona Markusová, 9. ročník

  Fašiangy sú najveselšie zvyky roka, ktoré sú spojené s pre-lomom zimy a jari. Predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami. Za najviac používané fa-šiangové masky sa považujú tie, ktoré znázorňovali rôzne zviera-tá. Najčastejšia to bola maska tura alebo býčieho človeka, kozy, medveďa a koňa. Fašiangy vrcholia posledný týždeň pred veľko-nočným pôstom, počas ktorého chodia maskované družiny so spe-vom po dedine a vystrájajú všelijaké kúsky. Symbolom konca fa-šiangov je pochovávanie basy.

  Číslo 1 / 2009Číslo 1 / 2009 Ročník V. Ročník V.

  O B S A H: O B S A H:

  Vianočná báseň Vianočná anketa

  2

  Vykričaniny, Soľ nad zlato Krása materinskej reči Recitačná súťaž Stane sa

  3

  Deň zamilovaných - VALENTÍN

  4

  Zo života internátu ŠZŠI

  5

  Zo života internátu OUI

  6

  Anketa Informujú Stolnotenisový turnaj

  7

  Detský kútik

  8

  Školáčik

  Keď sa cez fašiangy na slnci opeká, mačka potom v pôste za kachle uteká.

 • Na oblohe trubač trúbi, čas radosti veselý... Na jeho hlas za prah domov spolu s vôňou živých stromov zlietli všetci anjeli.

  Strana 2

  Do vianočnej ankety sa zapojili nielen žiaci školy ale aj p. uč. Nezbedová. A tu Vám ponúkame ich vyjadrenia na tému Vianoce:

  Na stromček si posadali a brnkajú v ihličí... Plameň sviece sa trbliece,

  v bielom fraku, z perín mraku, spolu s nami krásny chorál nacvičil.

  Vianoce som prežila s mojou najbliž-šou rodinou. Bola som rada, že sme sa po dlhšom čase stretli. Na štedrý večer sme čakali, čo nám prinesie pod stromček Ježiško. Najprv sme sa spoločne navečerali, po večeri si každý z nás rozbalil ten svoj darček. Potom sme zasadli k televízoru a pozreli si vianočnú rozprávku.

  p. uč. Nezbedová

  Na Vianoce som bol doma. Silves-ter som oslavoval v Brezne na ná-mestí, kde bol ohňostroj. Potom som bol pri kamarátke. Pod strom-ček som dostal pero, čiapku, koz-metiku, spodnú bielizeň a spray.

  Ferko Novák, 6. ročník

  Na Vianoce som bola von, hrala som sa s bábikou. Pod stromček som dostala pastelky, pero, sloníka, omaľovánku, čiapku, rukavice. Na Silvestra som sa hrala, púšťali sme svetlice a ohňostroj. Viktorka Horváthová, 3. ročník

  Bola som von s kamoškami. Na darčeky som sa veľmi tešila. Keď som už konečne išla na večeru, tak som sa obliekla do slávnost-ných vecí. Potom sme večerali a pod stromčekom si našli darče-ky.

  Na Vianoce som sa sánkovala, pozera-la som rozprávky a potom som išla von. Pod stromčekom som dostala nové pero, ceruzky a omaľovánky.

  Kristínka Horváthová, IVP

 • Ročník V. Strana 3

  Mnohí z nás máme určite ešte v pamäti program „Nedeľná chvíľka poézie“, v ktorej známi umelci recitovali básne popredných vtedy ešte československých básnikov. Krásu materinského jazyka si každoročne pripomínajú aj žiaci odborných učilíšť i odborných učilíšť internátnych, reedukačných do-movov mládeže a diagnostických centier na celoslovenskej súťaži v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. 20. novembra sa do OUI v Novej Vsi nad Žitavou vybralo skúsiť šťastie 46 učňov a učníc z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa pokúsili dať najavo svoj obdiv ku kráse našej literatúry. Vystúpenia jednotli-vých recitátorov dôsledne hodnotila odborná porota zložená z troch členov vylosovaných z pedagogických pracovníkov jednotlivých zaria-dení. Predsedníčkou poroty bola prednostka KŠÚ v Nitre.

  • lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč. ŠZŠI a prvých ročníkov OUI, Mgr. Dorková

  • matematický kvíz II. stupeň ŠZŠI, Mgr. Lámer • stolnotenisový turnaj žiakov 5.-9. ročníka, Mgr. Baková, Mgr. Krútel

  Dňa 20.11. som bola na celoštátnej súťaži v Novej Vsi nad Žitavou. Veľmi sa mi tam páčilo. Proti-hráči boli veľmi dobrí. Na tento deň nezabudnem, našla som si tam aj kamarátku. Proste, bolo super!. Porota bola veľmi všímavá, a to sa mi páčilo. Kristína Mašková, III.B

  20.11. sme boli na súťaži v Novej Vsi nad Žitavou. V úvode recitoval vlastnú tvorbu jeden chlapec. Recitácie sa zúčastnilo 26 detí v poézii a 20 učňov v próze. Ako družstvo sme sa umiestnili na 2. mieste. Ja som v poézii skončila siedma. Z prózy ma veľmi zaujal úryvok Džínsový denník.

  Diana Richterová, III.A

  Ako už, milí žiaci, vieme, na začiatku školského roka Vás učitelia oboznámili s prísnejšími školskými pravid-lami nosenia mobilov do školy. Ide o nariadenie riadite-ľa školy. Viete, že na vyučovanie mobily nepotrebujete. Obhajujete sa, že ak sa v rodine niečo stane, chcete o tom vedieť. To je v poriadku, ale len v mimoriadnych situáciách, keď o tom informujete aj triedneho učite-ľa. Čo je ale zarážajúce? Púšťanie hudby počas pre-stávok. Verím, že s nariadením sa stotožníte a mobily zostanú počas celého vyučovania v taške.

  Bc. Iva Gombaszogiová

  S pani Bakovou sme boli v decembri oddy-chovať a relaxovať v soľnej jaskyni. Už týždeň dopredu, ako som, sa to dozvedel, veľmi som sa tešil. A mal som sa na čo. Bol som vo zvláštnom prostredí s pieskom, hračkami, so stoličkami, na ktorých sa dobre sedelo. A dýchali sme slaný vzduch. Potom sme sa išli pozrieť na Brezno, supermarkety a nazad nás doviezol jej syn na aute, čo sa mi tiež páčilo. Boli sme dobrí, preto nám pani učiteľka sľúbila, že si to ešte zopakujeme.

  Adam Tekel, 5. roč.

  Naše učilište reprezentovali Dianka Richterová, ktorá súťažila v kategórii poézia a Kristínka Mašková v próze. Priebeh súťaže bol veľmi zaujímavý, porota dlho diskutovala o výkonoch jednotlivých súťažiacich. Kristínka Mašková získala 2. miesto v próze a rovnako pekné 2. miesto získalo aj družstvo OUI Valaská. Zorganizovať takúto súťaž je skutočne veľmi ťažkou úlohou, ktorá vyžaduje tímovú prácu. Našťastie však stále máme mnohých nadšencov, ktorí sú ochotní pomôcť, a tak sa aj tento ročník súťaže podaril a bol na veľmi dobrej úrovni.

  Mgr. Ivona Nezbedová

 • Strana 4

  Už niekoľko dní pred ním sú výklady predajní a obchodných domov plné srdiečok a rôznych zaľúbených darčekov. Nedeje sa to však kvôli záľube majiteľov obchodov, ale kvôli dňu Svätého Valentína - patróna zamilovaných, ktorý si každoročne pripomíname 14. febru-ára. Tento deň patrí k najobľúbenejším sviatkom hlavne v Amerike, pričom sa postupne udomácňuje aj v našich srdiečkach. Práve v tento deň by ste mali využiť, že je vám dovolené viac ako inokedy a láske všetkých druhov sa otvárajú dvere. Preto sa pokúste svojich priate-ľov, priateľky, kamarátov a kamarátky alebo aj mamy a babky utvrdiť vo svojich citoch napríklad aj nejakým drobným darčekom, ktorým im dokážete, ako veľmi ich ľúbite. Na Deň svätého Valentína môžete vyznať lásku aj takej osobe, ktorej ste sa to doteraz z rôznych príčin báli povedať. A keď vám to s vašou milou alebo milým náhodou na prvýkrát nevyjde, nič si z toho nerobte, veď aj svätý Valentín kvôli svojej láske pred 1733 rokmi trpel. Nezabúdajte však, že vrúcnou a čistou láskou sa dá roztaviť každé aj to navonok najchladnejšie vyzerajúce srdiečko...

  S v ä t ý V a l e n t í nS v ä t ý V a l e n t í n

  Anjelik malý v kúte stál a v srdci veľký smútok mal. Nemohol ľúbiť koho chcel, preto pomaly tíško mrel.

  Slnko svieti nado mnou, ja stále chcem byť s tebou. Chcem vnímať tvoj hlas.

  Dievčatá 8. a 9. ročníka

  Do Teba ja milá som sa zaľúbil, peknú Tvoju dušu som si obľúbil. Duše Tvojej krotký úsmev zazrel som, v očiach Tvojich, zrkadielku čarovnom. Trápi moje srdce čosi tajného, miluješ mňa, kvet môj, a či iného? Myšlienka tá hlavou sa mi preháňa, jak keď v jeseň oblak slnko zacláňa.

  VALENTÍNSKA BÁSEŇ 14. február – deň sv. Valentína. Ako súvisí tento tajomstvom opradený svätý s pohľadnicami, kvetmi a drobnými darčekmi na školských laviciach? Čo bolo na ňom také výnimočné, že dodnes vzbudzuje živú spomienku? Ten, na ktorého si spomíname 14. februára bol kňa-zom v Ríme. Odsúdili ho na mučenie palicovaním. Jeho „zločinom“ bolo to , že nerešpektoval nariade-nie cisára Claudia II., ktorý zakázal sobáše mla-dých ľudí. Napriek upozorneniam zo strany úradov naďalej v tajnosti sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli vyslú-žiť túto sviatosť. Z tohto dôvodu ho cisár Claudius II. poslal pod katovu sekeru 14. februára roku 269. Tento deň poznáme pod názvom „Sviatok za-ľúbených“.

  Valentín očami historikov

 • Žiaci z internátu sa 18. decembra 2008 lúčili s p. Dudášovou, ktorá im napiekla za krabicu koláčov. Deti ju prekvapili milým darčekom a programom na rozlúčku. Určite nám bude všet-kým chýbať. Deti ŠZŠI s p. vychovávateľkou Janečekovou

  Ročník V. Strana 5

  Aj vlani, tak ako po iné roky sme poslali naše výtvarné práce do novín „Pravda“, aby ich zaradili do súťaže. Možno aj my tento rok vyhráme. Držte nám pal-ce. Malé deti z internátu

  Evka Mútňanová, 7. roč-ník : Aj my, deti zo škol-ského internátu, sme sa za-pojili do detskej poroty pre „Detský čin roka 2008“. Najviac sa nám, aj p. vycho-vávateľke, páčil príbeh o Robkovi, ktorý pomohol svojej babke.

  Viktorka Horváthová Pred Vianocami sme navštívili aj Domov dôchodcov v Hronci a potešili sme progra-mom a darčekmi ujov a tety.

  Všetci veľmi dobre poznáme Veroniku Muránsku, ale málokto vie o nej ako trávi voľný čas. Má veľmi ušľachtilú a náročnú záľu-bu – vyšívanie. Tomu venuje nespočetné množstvo hodín. S trpezlivosťou a nezvyčajnou zručnosťou sedí každý deň nad výšivkou, kým nie je práca do-končená. A výsledok potom pre-kvapí všetkých. Deti i nás, dospe-

  lých. Veronike želám, aby sa jej darilo v jej záľube a Vám ostatným prajem, aby ste sa tiež venovali niečomu peknému, za čo by sme Vás my, vychovávatelia, mohli pochváliť.

  p. vych. Balogová

  M ô j najkrajší deň bol, keď ma navští-vila starká Anička v škole a priniesla mi vianočné darčeky. Uro-bila mi veľkú radosť, mám ju veľmi rada. Veľmi mi chýbala. Konečne som bola šťastná.

  Ninka Celanová

  M E D O V N Í K YM E D O V N Í K YM E D O V N Í K Y Pred Vianocami sme v internáte piekli me-dovníky. Vaľkali sme cesto, vykrajovali formičkami, dávali na plech piecť. Na druhý deň sme ich zdobili snehovou polevou, ktorá nám veľmi chutila aj s medovníkmi. Vôňa medovníkov nám pripomínala Vianoce. Po vianočných prázdninách sme tiež posedeli s medovníkmi. Zostali nám odložené v chladničke. S uvareným teplým čajom nám veľmi chutili na novoročnom spoločnom posedení.

  Kristínka Baboľová

  Aj u nás, na Telgárte, boli šťastné a veselé Vianoce. Najviac sa mi páčil Silvester, kedy lietali rakety, búchali petardy a vinšovali sme si Nový rok. Bol to pre mňa krásny zážitok.

  Martinka Pokošová

  Pred Vianocami sme písali list Ježiškovi, kto-rý nám poslal pexeso so zvieratkami. Veľmi sme sa tešili. Ferko Novák, 6. ročník

  Deti z Detského domova vo Valaskej sme potešili pred Vianocami plyšovými hrač-kami a programom. Teta nás o d m e n i l a o v o c í m a sladkosťami.

  Erik Kostroš, 6. ročník

  Kristínka a Viktorka Horváthové majú šťastie ako málokto. Pravidelne ich navštevuje babka z Košíc a vždy na ich narodeniny a meniny im prinesie tortu. Tak tomu bolo aj v decembri, keď mala Viktorka narodeniny a v januári, keď mala Kristínka meniny. Bolo že to vese-losti, hostil sa celý internát. Torty boli nielen pekné, ale aj chutné.

  Hurá, napadal sneh a ja s Vikou som sa mohla vyhrať dosýta na snehu. Postaviť snehuliakov, bun-ker, vyguľovať sa a sánkovať. Aj v internáte mám najradšej vy-chádzky na kopec, kde sa sánkuje-me, bobujeme a šantíme na snehu. Zima je pre mňa najkrajším obdobím.

  Kristínka Horváthová

 • Strana 6

  N a š e z á ľ u b y

  Do Nového roka 2009 Vám prajeme všetko najlepšie, veľa šťastia, lásky, pohody, dobrých skúseností s novou menou – eurom.

  chlapci – OUI

  Dievčatá z III. VS najradšej varia a pečú. Tak sme si v rámci Krúžku dobrých nápadov vymysleli štafetu pod názvom „Dnes varím ja“. Je to vlastne popoludnie v našej kuchynke, zamerané na prípravu obľúbeného jedla niektorej z nás. V pozícii „šefkuchárky“ sa postupne vystrie-dame všetky.

  Každá ž iačka v ú lohe „šéfkuchárky“ má za úlohu pri-praviť svoje obľúbené jedlo za výdatnej pomoci ostatných dievčat. A čo varíme najbližšie? No predsa haruľu. A takú dobrú „telgartskú“ nás bude učiť Ni-kola Harvanová. O tom, ako bu-de chutiť, napíšeme nabudúce.

  Dievčatá z III. VS

  V internáte sa trápime a bojujeme s rôznymi problémami, či už sa týkajú dodržiavania a rešpektovania vnútorného internátneho režimu, slušného správania alebo udržiavania poriadku a čistoty.Ale súčasne sa snažíme voľný čas žiakom vy-pĺňať aj príjemnými a zaujímavými aktivi-tami.

  Dievčatá, väčšinou budúce kuchárky, majú vzťah k vareniu a pečeniu, tak si často na rôzne akcie pripravujeme aj ob-čerstvenia. Podobne to bolo aj 12. januára na spoločnom „Novoročnom popoludní“. Spo-ločnými silami sme si pripravili ovocné pudingové poháre, uvarili čaj,

  kávu alebo cappucino. A otvorili sme aj „šampanské“ – nebolo však naplnené vínom ale sladkosťami. Pohostili sme aj „náhodných hostí“ – t.j. dospelých a niektoré deti z iných VS a v družnej zábave, pri rozhovoroch, speve a tanci sme prežili celé popoludnie.

  Na záver mi dievčatá povedali „Ďakujeme, že ste pre nás pripravili pekné popoludnie“. Ale vo mne zarezonovala najmä ich ďalšia veta: „Pani vychovávateľka , ďakujeme Vám za to, že si nás vážite“.

  Myslím, že všetci rozumieme tomu, čo touto vetou o svojom vnútornom svete vyriekli.

  Ľubica Kučerová – pani vychovávateľka III.VS

  Spoločne si zaspievame, zaspomíname a v očakávaní sa tešíme na prekvapenie pod stromče-kom. Na svete je mnoho dobrých ľudí, ktorí myslia aj na nás, domovákov. Balíčky nám tento rok prišli až z Nemecka. Rodina, ktorá vyberie meno nejakého domováka, pripraví a pošle pre neho nejaký balíček. Ja som dostal botasky, oblečenie, sladkosti a drobnosti do školy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nezabúdajú na nás a popriať im ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

  Róbert Molnár 2.B

  D O M O V Á C K E V I A N O C E D O M O V Á C K E V I A N O C E

 • Ročník V. Strana 7

  Sme s nimi každý deň a takmer ich nepoznáme. Ko-ho? Predsa našich učiteľov. Preto sme si pre Vás pripravili rubriku „ Opýtali sme sa Vás“.

  Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Čontofalský Vek: V tom najlepšom veku Znamenie: Baran Hobby: Šport, folklór, hudba, čítanie, včely Obľúbený parfém: Nemám Neobľúbená farba: Sivá Chceli by ste byť malý? Nie Čo vás dokáže rozveseliť? Príjemný a vtipný človek

  Kedy? 3.12.2008 Kde? V telocvični O koľkej? 13,45 hod.

  Výsledky:

  Dievčatá:

  1. miesto: Andrea Radičová, 8.roč. 2.miesto: Alžbeta Manicová, 7. roč. 3.miesto: Zuzana Berkiová, 7. roč.

  A čo naopak rozčúliť? Ohováranie Keby bol dnešok vaším posledným dňom, čo by ste najviac ľutovali? Že som toho viac nespoznal Dokázali by ste odpustiť neveru? Podľa okolností aj áno Čo si myslíte o reality šou? Ťahanie peňazí za stratený čas ľudí Čo by ste poradili do života tretiakom? Aby boli vytrvalí pri hľadaní uplatnenia v živote, pretože to budú mať veľmi ťažké

  Predbežný záujem žiakov hlásiacich sa do 1. ročníkov OUI vo Valaskej v šk. roku 2009-2010:

  Strojárska výroba – ručné spracovanie kovov: 10 chlapcov

  Maliarske a natieračske práce: 15 chlapcov

  Opatrovateľská starostlivosť: 2 žiaci

  Pomocné práce v kuchyni: 24 žiakov

  Praktická škola: 2 žiaci

  Záujem žiakov 9. ročníka ŠZŠI Valaská o ďalšie štúdium v našom učilišti v šk.r.2009-2010 :

  - pomocné práce v kuchyni: 3 žiaci

  - maliarske a natieračske práce: 5 žiakov

  Mgr. M. Frimmová, Bc M. Štulrajterová

  výchovné poradkyne

  Chlapci:

  1. miesto: Tibor Gubčo, 7. roč. 2. miesto: Miro Baran, 8. roč. 3. miesto: Maťko Kostelný, 5. roč.

  Rozhodca: Mgr. Ivan Krútel

  Pedagogický dozor: Mgr. Mária Baková

  ...poď hrať ping pong, pinkať slovíčka, čo ako loptička na pongo poletia...

 • Redakčná rada: Mgr. M. Baková, Bc. M. Turňová, Mgr. I. Setváková, Mgr. I. Nezbedová

  Žiacka rada: Evka Mútňanová, Zuzka Berkiová, Renata Balogová, Kristína Mašková

  Vydáva : Odborné učilište internátne vo Valaskej s finančným príspevkom ŽP a.s.

  Podbrezová

  Stará pani kupuje papagája. Stále sa jej však niečo nepozdáva. Rozhod-ne sa ho vyskúšať.

  „Tak čo, potvora, vieš rozprávať?“

  „Pravdaže viem,“ odvetí papagáj. „A ty vieš lietať, ježibaba?“

  Na prahu nového roka sa stretnú dve priateľky. Pýta sa jedna druhej: - Čo si dostala od manžela na Vianoce?

  Nič. Môj manžel je charakter. Celý rok mi sľuboval, že pod stromček nedo-stanem nič a slovo dodržal. A ty si čo dostala?

  Ja mám tiež charakterného muža!

  Istý občan oslávil na Nový rok sté narodeniny. Zvedaví novinári mu kládli otázky, čomu vďačí, že sa dožil takého prekrásneho veku.

  V tejto chvíli ešte presne neviem, či je to vďaka slivovici alebo cigare-tám. Príďte sa ma opýtať o rok, možno budem múdrejší!

  Nájdi na obrázkoch 11 rozdielovNájdi na obrázkoch 11 rozdielov

  Nemá nohy, ale skáče, udrie sa, a nezaplače. Nemá krídla, ale letí,

  hrajú sa s ňou všetky deti . (atpol)

  Kto to pláva v zátočine,

  v tej najväčšej hlbočine?

  Pláva sem a pláva tam,

  plutvou máva púpavám.

  (abyr)