Top Banner
www.fhmzbih.gov.ba FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE KLIMATOLOŠKA ANALIZA MJESECA
18

KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

Mar 29, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

www.fhmzbih.gov.ba

FE

DE

RA

LN

I H

IDR

OM

ET

EO

RO

LO

ŠK

I Z

AV

OD

BO

SN

E I

HE

RC

EG

OV

INE

KLIMATOLOŠKA ANALIZA

MJESECA

Page 2: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

KLIMATOLOŠKA ANALIZA MJESECA JULI – SRPANJ

2020.

Sarajevo, august 2020.

Page 3: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

2

Page 4: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

3

TEMPERATURA ZRAKA Srednje mjesečne temperature zraka u julu 2020. godine bile su na posmatranim stanicama iznad višegodišnjeg prosjeka u odnosu na referentni niz (1961.-1990.). Temperaturna odstupanja kretala su se između 0,1oC na Ivan-sedlu i 1,8oC u Mostaru i Stocu. Srednje mjesečne temperature zraka bile su u rasponu od 19,6 oC u Bugojnu do 26,5oC u Mostaru, a u planinskim područjima između 10,4oC na Bjelašnici i 16,5oC na Ivan-sedlu. Prema raspodjeli percentila1 temperaturne vrijednosti svrstavamo u kategorije normalno, toplo i vrlo toplo.

STANICA ODSTUPANJA TEMPERATURE ZRAKA (

OC) U ODNOSU

NA KLIMATOLOŠKU NORMALU (1961-1990) PERCENTILI I DEKADA II DEKADA III DEKADA MJESEC

Bihać 1,9 -1,9 3,0 1,1 90

Bjelašnica 2,4 -2,8 3,0 0,8 78

Bugojno 2,4 -1,3 3,3 1,6 93

Drvar 2,6 -1,5 3,5 1,5 91

Gradačac 3,5 -1,4 3,6 1,6 90

Ivan-sedlo 1,3 -2,8 1,8 0,1 64

Livno 3,1 -1,7 3,7 1,6 92

Mostar 3,3 -0,9 3,6 1,8 95

Sarajevo 2,5 -1,7 2,9 1,2 91

Sanski Most 1,7 -1,9 3,2 1,0 84

Tuzla 2,2 -1,4 2,5 1,1 83

Zenica 2,7 -1,0 3,0 1,5 93

Tabela 1 Odstupanje srednje mjesečne i dekadne temperature zraka u odnosu na klimatološku standardnu normalu i pripadajući percentili, (juli 2020.)

JULI 2020. Dan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BIH

BJE

BUG

DRV

GRA

ISE

LIV

MOS

SAR

SMO

TUZ

ZEN

LEGENDA

VRLO HLADNO HLADNO NORMALNO TOPLO VRLO TOPLO

Tabela 2 Kvalifikacija dana u julu 2020. godine po kategorijama standardne devijacije

Srednje mjesečne minimalne temperature zraka bile su na svim posmatranim stanicama pozitivne. Najveća srednja mjesečna minimalna temperatura od 21,4°C bila je u Neumu, a najmanja od 8,0°C na Bjelašnici. Odstupanja srednjih mjesečnih minimalnih temperatura zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1961.-1990.) varirala su od 0,3°C u Drvaru i na Ivan-sedlu, do 2,4°C u Gradačcu. Minimalne mjesečne temperature zraka imale su vrijednosti od 5,2°C (14.07.) u Bugojnu, do 16,5°C (19.07.) u Neumu, a u planinskim područjima od 2,3°C (18.07.) na Bjelašnici, do 5,8°C (14.07.) na Ivan-sedlu.

1

TEMPERATURE PERCENTILI PADAVINE PERCENTILI

ekstremno hladno < 2 ekstremno sušno < 2 vrlo hladno 2-9 vrlo sušno 2-9 hladno 10-25 sušno 10-25 normalno 26-74 normalno 26-74 toplo 75-90 kišno 75-90 vrlo toplo 91-98 vrlo kišno 91-98 ekstremno toplo >98 ekstremno kišno >98

Page 5: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

4

Maksimalne srednje mjesečne temperature zraka u julu 2020. godine varirale su između 13,2°C na Bjelašnici i 33,4°C u Mostaru. Anomalije srednje mjesečne maksimalne temperature zraka imale su vrijednosti u rasponu od 0,8°C u Sanskom Mostu do 2,7°C u Sarajevu. Maksimalne mjesečne temperature zraka kretale su se između 19,5°C (30.07.) na Bjelašnici i 41,0°C (30.07.) u Mostaru. Mraz2 u julu nije zabilježen na posmatranim stanicama. Topli dani 3 nisu zabilježeni samo na Meteorološkoj stanici Bjelašnica. Broj toplih dana varirao je između 12 na Ivan-sedlu i 31 u Stocu i Neumu. Vreli dani 4 u julu zabilježeni su na gotovo svim stanicama. Izuzetak čini Meteorološka stanica Bjelašnica. Najviše vrelih dana (26) zabilježeno je u Mostaru i (25) Stocu. Tropske noći5 zabilježene su u Neumu (23), Mostaru (15), Gradačcu (5) i Stocu (3).

JULI Topli dani Vreli dani Tropske noći ITD5

IHD

STANICA 2020. 1961.-1990.

2020. 1961.-1990.

2020. 1961.-1990.

2020. 2020.

Sarajevo 23 21,2 12 7,0 0 0,9 1 0

Mostar 30 29,1 26 20,5 15 9,2 1 1

Bihać 24 18,4 13 4,7 0 0,2 0 0

Tuzla 23 20,1 9 6,7 0 0,1 0 0

Bjelašnica 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 4: Broj dana s određenim vrijednostima maksimalne i minimalne temperature zraka Vrlo topli dani6 u julu 2020. godine zabilježeni su na većem broju posmatranih stanica. Vrlo topao dan na Meteorološkoj stanici Sarajevo zabilježen je (30.07.). Srednja dnevna temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo topao dan u Sarajevu pripada i grupi rekordno toplih dana, jer u čitavom raspoloživom nizu na isti datum ranije nisu zabilježeni dani s višom srednjom dnevnom temperaturom zraka. Ista analiza provedena je na Meteorološkoj stanici Mostar. U Mostaru vrlo topao dan zabilježen je (30.07.). Srednja dnevna temperatura iznosila je 32,1oC a odgovarajuća anomalija 7,1oC. Vrlo topao dan u Mostaru pripada ujedno i grupi rekordno toplih dana. Vrlo haldni dani zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Bugojnu, Drvaru, Livnu i Zenici. Vrlo hladan dan u Sarajevu prema pomenutoj analizi zabilježen je (18.07.). Srednja dnevna temperatura zraka iznosila je 12,8 oC i za 6,9 oC bila je hladnija od prosjeka. Ovaj dan ne spada u grupu rekordno hladnih dana jer su prije zabilježeni hladniji dani na isti datum. Na Meteorološkoj stanici Mostar vrlo hladan dan zabilježen je (18.07.) sa srednjem dnevnom temperaturom od 18,6 oC i anomalijom od 6,3 oC.

2 Mrazni dan – maksimalna temperatura zraka ≤ 0,0

oC

3 Topli dan – maksimalna temperatura zraka ≥ 25,0

oC

4 Vreli dan – maksimalna temperatura zraka ≥ 30,0

oC

5 Tropska noć – minimalna temperatura zraka ≥ 20,0

oC

6 Analiza srednjih dnevnih temperatura zraka na meteorološkim stanicama odnosi se na proračun višegodišnjih

temperatura i standardne devijacije. Prema kriterijima vrlo topao dan se smatra onaj u kojem je srednja dnevna temperatura veća od srednje višegodišnje temperature uvećane za dvije standardne devijacije, a vrlo hladan dan se smatra onaj u kojem je srednja dnevna temperatura manja od srednje višegodišnje temperature umanjene za dvije standardne devijacije.

Page 6: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

5

Karta 1 Prostorna raspodjela srednje mjesečne temperature (°C) za juli 2020. godine

Karta 2 Odstupanje srednje mjesečne temperature (°C)

od prosječne za juli 2020. godine

Page 7: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

6

Karta 3 Prostorna raspodjela srednje mjesečne temperature za juli 2020. godine metodom percentila

Srednja mjesečna temperatura zraka na opservatoriji Sarajevo-Bjelave u julu 2020. godine iznosila je 20,1°C i za 1,2°C viša je u odnosu na prosječnu temperaturu jula u periodu (1961-1990.). Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Sarajevu svrstavamo u kategoriju vrlo toplo. Maksimalna mjesečna temperatura iznosila je 36,0°C (30.07.), a minimalna mjesečna temperatura izmjerena 08. jula iznosila je 8,1°C. Najveća dnevna amplituda iznosila je 20,2 °C (10.07.). U Mostaru srednja mjesečna temperatura zraka iznosila je 26,5°C i za 1,8°C viša je u odnosu na prosječnu temperaturu jula u periodu (1961-1990). Prema raspodjeli percentila temperaturne prilike svrstavamo u kategoriju vrlo toplo. Maksimalna mjesečna temperatura iznosila je 41,0°C (30.07.), a minimalna temperatura zraka 14,9°C (19.07.). Najveća dnevna temperaturna amplituda iznosila je 17,8 °C (09.07.). U julu 2020. godine na meteorološkim stanicama nisu nadmašeni apsolutni maksimumi ili minimumi.

a b

Slika 1 Sinoptička situacija (a) 10.07.2020. i (b) 24.07.2020.

Page 8: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

7

Satelitski snimci od 24. 07. 2020. godine u 11 i 18 sati po UTCu.

24.07.2020. Tuzla

Page 9: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

8

Graf 3 – 6 Dnevni hod srednje dnevne temperature zraka (°C) u julu 2020. godine

Page 10: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

9

Graf 7 – 8 Dnevni hod maksimalne (a) i minimalne (b) temperature zraka (°C) u julu 2020. godine u Sarajevu

Graf 9 – 10 Dnevni hod maksimalne (a) i minimalne (b) temperature zraka (°C) u julu 2020. godine u Mostaru

Graf 11 – 12 Dnevni hod maksimalne (a) i minimalne (b) temperature zraka (°C) u julu 2020. godine u Bihaću

Graf 13 – 14 Dnevni hod maksimalne (a) i minimalne (b) temperature zraka (°C) u julu 2020. godine u Tuzli

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC a S A R A J E V O

SR 61-90 st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC b S A R A J E V O

SR 61-90 st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC a

M O S T A R

SRED. st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC b

M O S T A R

SRED. st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC a

B I H A Ć

SRED. st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC b

B I H A C

SRED. st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC a

T U Z L A

SRED. st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC b

T U Z L A

SRED. st+2stdev st+stdev st-stdev st-2stdev 2020

Page 11: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

10

Graf 15 – 22 Mjesečni hod srednje dnevne temperature zraka sa dnevnim anomalijama (°C) (juli 2020. godine)

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC S A R A J E V O

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC B I H A Ć

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC M O S T A R

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

T U Z L A

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC S A N S K I M O S T

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Z E N I C A

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC G R A D A Č A C

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

oC L I V N O

Page 12: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

11

Page 13: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

12

PADAVINE Anomalije padavina u odnosu na normalu za referentni niz (1961.-1990.) kreću se između 21,8 % u Drvaru i 139,1 % u Bugojnu. Ukupne količine padavina bile su u rasponu od 21,8 mm u Drvaru do 126,7 mm u Tuzli. Prema raspodjeli percentila, količine padavina svrstavamo u kategorije: sušno, normalno i kišno. Broj dana s padavinama ≥ 1,0 mm kretao se od 3 dana u Mostaru do 11 dana u Bihaću. Najveća dnevna količina padavina od 63,6 mm izmjerena je na Meteorološkoj stanici Tuzla (25.07.). Snježni pokrivač nije zabilježen.

Tabela 5 Odstupanje mjesečne sume padavina u odnosu na klimatološku standardnu normalu i pripadajući percentili

Karta 4 Prostorna raspodjela mjesečne sume padavina u julu 2020. godine (mm)

7 Ostvarene količine padavina u odnosu na prosječne sume

STANICE PADAVINE

STANICE PADAVINE

odstupanje (%)7 percentil odstupanje (%) percentil

Bihać 107,9 56 Mostar 75,3 50

Bjelašnica 78,1 49 Neum 138,3 82

Bugojno 139,1 82 Sarajevo 61,0 21

Gradačac 117,1 70 Sanski Most 91,9 52

Ivan-sedlo 98,1 52 Tuzla 135,2 77

Livno 110,2 69 Zenica 110,8 76

Page 14: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

13

Karta 5 Odstupanja mjesečnih količina padavina (%) od normalnih vrijednosti za juli 2020. godine

Karta 6 Prostorna raspodjela mjesečne sume padavina u julu 2020. godine metodom percentila

Page 15: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

14

Graf 23 – 26 Dnevne i kumulativne sume padavina u julu 2020. godine sa prosječnim kumulativnim padavinama

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mm mm S A R A J E V O

0

20

40

60

80

100

120

140

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mm mm B I H A Ć

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mm mm M O S T A R

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mm mm T U Z L A

Page 16: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

15

BROJ DANA S PADAVINAMA U JULU 2020.

≥ 1 mm ≥ 5 mm ≥ 10 mm

STANICA 2020. 1961.-1990.

2020. 1961.-1990.

2020. 1961.-1990.

Sarajevo 7 8,2 4 4,6 2 2,9

Mostar 3 5,2 2 2,4 1 1,3

Bihać 11 7,9 7 4,8 4 3,3

Tuzla 8 8,2 5 5,2 2 3,1

Bjelašnica 7 9,8 4 5,1 3 3,1

Tabela 6: Broj dana s padavinama ≥ od 1, 5 i 10 mm

Na opservatoriji Sarajevo - Bjelave ukupna količina padavina u julu 2020. godine iznosila je 48,9 mm. Prema raspodjeli percentila izmjerene količine padavina svrstavamo u kategoriju sušno. Najveća dnevna suma padavina iznosila je 15,8 mm (12.07.). Registrovano je sedam dana s padavinama ≥ 1,0 mm. U Mostaru količina padavina iznosila je 32,3 mm. Prema raspodjeli percentila količine padavina na Meteorološkoj stanici Mostar svrstavamo u kategoriju normalno. Registrovana su tri dana s padavinama ≥ 1,0 mm, a najveća dnevna količina padavina od 20,7 mm izmjerena je (26.07.).

OSUNČANJE Broj sati sijanja Sunca u julu 2020. godine bio je na većini stanica iznad prosječnih vrijednosti. Negativno odstupanja zabilježeno je na Bjelašnici. Na Meteorološkoj stanici Bjelašnica zabilježeno je 224 sata sijanja Sunca ili 8 sati sijanja Sunca manje od prosječne vrijednosti iz perioda (1961.-1990.). Najveće pozitivno odstupanje zabilježeno je na Meteorološkoj stanici Bihać s 318 sati sijanja Sunca ili 52 sata sijanja Sunca više od prosjeka. Pozitivne anomalije sijanja Sunca posljedica su negativnih anomalija dnevne oblačnosti.

Graf 27 – 30 Trajanje sijanja Sunca u julu od 2015. do 2020. godine i prosječno trajanje Sunca u periodu (1961.-1990.)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

h S A R A J E V O

juli 1961-1990

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

h M O S T A R

juli 1961-1990

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

h B I H A Ć

juli 1961-1990

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

h T U Z L A

juli 1961-1990

Page 17: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

16

Karta 7 Prostorna raspodjela sijanja Sunca (h) u julu 2020. godine

Karta 8 Prostorna raspodjela sijanja Sunca (%) od normalnih vrijednosti u julu 2020. godine

Page 18: KLIMATOLOŠKA ANALIZA VINE - Sarajevo · 2020. 9. 25. · Analiza mjeseca – juli 2020. 1 ... temperatura zraka iznosila je 27,0oC a odgovarajuća anomalija za taj dan 8,1oC. Vrlo

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BOSNE I HERCEGOVINE

Analiza mjeseca – juli 2020.

17

ODSTUPANJA SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA I SUME PADAVINA U ODNOSU NA REFERENTNI NIZ (1981-2010.)

STANICE ODSTUPANJE

TEMPERATURE ZRAKA (oC)

STANICE ODSTUPANJE

TEMPERATURE ZRAKA (oC)

BIHAĆ 0,1 LIVNO 0,4

BJELAŠNICA -0,1 MOSTAR 0,7

BUGOJNO 0,2 SARAJEVO 0,2

GRADAČAC 0,5 SANSKI MOST 0,1

IVAN-SEDLO -0,7 TUZLA 0,1

JAJCE ZENICA 0,3

STANICE ODSTUPANJE PADAVINA (%) STANICE ODSTUPANJE PADAVINA (%)

BIHAĆ 137,3 LIVNO 113,8

BJELAŠNICA 74,1 MOSTAR 74,7

BUGOJNO 140,5 SARAJEVO 66,1

GRADAČAC 135,4 SANSKI MOST 117,1

IVAN-SEDLO 108,5 TUZLA 137,8

JAJCE ZENICA 96,6

Tabela 7 i 8 Odstupanje srednje mjesečne temperature i mjesečne sume padavina u odnosu na referentni niz (1981-2010.)

Naslovnica: (Ismet Zulum) Velike fotografije: 1. Mirnes Osmanović; 2. Dženan Zulum

Više detalja u vezi klimatoloških analiza možete dobiti na

telefon + 387 33 276 714 Analizu pripremio: Dženan Zulum