Top Banner
KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási Programja, valamint a Kertvárosi Óvoda 2007. október 01-től érvényes Minőségirányítási Programja alapján. Az adaptációban részt vett: Geréné Dunaháti-Vas Márta, Rakk Hajnalka, Földi Anna HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER 01.- TŐL, TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT IDEJE: 2013. ÁPRILIS 30.
100

KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

Jan 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

PROGRAM

Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási Programja, valamint a Kertvárosi Óvoda 2007. október 01-től

érvényes Minőségirányítási Programja alapján.

Az adaptációban részt vett: Geréné Dunaháti-Vas Márta, Rakk Hajnalka, Földi Anna

HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER 01.- TŐL,

TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT IDEJE: 2013. ÁPRILIS 30.

Page 2: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

2

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ .......................................................................................... ...... 2 I.1 Az óvodai körzetünk szervezeti struktúrája ........................................................... ...... 3 I.2. Az intézmény rövid bemutatása ............................................................................. ...... 4 I.3 Az intézményi MIP törvényi háttere ....................................................................... ...... 6 II. ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA .............................................................. ...... 9 II.1 A fenntartói elvárásokból adódó intézményi célok, feladatok ............................... ...... 9 II.2. Minőségpolitikai nyilatkozat .................................................................................. 11 II.3. Küldetésnyilatkozat ................................................................................................ .... 12 II.4. Jövőkép ................................................................................................................... .... 12 II.5. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítése .......................................... .... 13 III. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ............................................................. .... 14 III.1. Minőségirányítási rendszerünk célja ...................................................................... .... 14 III.2. Intézményi minőségcélok ....................................................................................... .... 15 III.3. A MIP indikátor rendszere ..................................................................................... .... 17 III.4. MIP működtetése, jóváhagyásának folyamatszabályozása .................................... .... 18 III.5. Minőségirányítási rendszerünk tartalmi elemei, szabályozott területei ................. .... 21 1. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége ............................................ .... 22 1.1. A vezetés felelőssége ............................................................................................. .... 22 1.2. Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása ................................. .... 22 1.3. Folyamat megnevezése: Stratégiai tervezés folyamatszabályozása ....................... .... 24 1.4. Folyamat megnevezése: Éves tervezés folyamatszabályozása ................................... 28 1.5. Folyamat megnevezése: Vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása ............................ 31 1.6. Gazdálkodás feladatai, takarékosság, a gazdálkodás elemzése ................................... 35 1.7. Beóvodázás szabályozása 2. Mérés, értékelés ........................................................................................................... 36 2.1. Folyamat megnevezése: Irányított önértékelés folyamatszabályozása ....................... 36 2.2. Folyamat megnevezése: Éves intézményi értékelés .................................................... 42 2.3. Folyamat megnevezése: Partnerközpontú működés folyamatszabályozása ............... 46 2.4. Folyamat megnevezése: Gyermekek fejlődésének mérése, értékelése ....................... 55 2.5. Folyamat megnevezése: Ösztönző rendszer működtetése, teljesítmény értékelési és minősítési rendszer működtetése ................................................................................. 57 3. Belső működés ............................................................................................................ 63 3.1. Folyamat megnevezése: Pedagógusok szakmai együttműködése ............................... 63 3.2. Folyamat megnevezése: Információáramlás folyamatszabályozása ........................... 66 3.3. Folyamat megnevezése: Intézményi marketing folyamatszabályozása ...................... 69 3.4. Folyamat megnevezése: Intézményi gyermekvédelem folyamatszabályozása .......... 71 3.5. Család-óvoda kapcsolatának szabályozása 3.6. Beiskolázás szabályozása 4. Emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése .................................................................. 74 4.1. Folyamat megnevezése: Továbbképzési rendszer működtetése ................................. 74 4.2. Folyamat megnevezése: Módszertani eszköztár és kultúra fejlesztése ....................... 77 IV. AZ IMIP MŰKÖDTETÉSHEZ SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEK, FELADATOK AZ ÖMIP FÜGGVÉNYÉBEN ................................................................................. 79 IV.1. Partnerközpontú működés ........................................................................................... 79 IV.2. Intézményi önértékelés periódusa, módszerei és kapcsolata a fenntartói minőségirányítási rendszerrel ...................................................................................... 81 IV.3. A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó tervezési feladatok ........................... 83 IV.4. A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó mérési, értékelési feladatok .............. 84 V. AZ IMIP NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, FELÜLVIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE, KORREKCIÓJA ........................................................................... 85 VI. INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ....................................... 86 Záradék .................................................................................................................................. 90 MELLÉKLETEK .................................................................................................................. 91

Page 3: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

3

Az intézmény neve Kertvárosi Óvoda Szentes, Rákóczi u. 46-48.

A Minőségirányítási programot készítette Team + intézményvezető

Az intézményi szülői szervezet véleményezésének időpontja

2009. március 30.

Az intézmény alkalmazotti közösségi jóváhagyásának időpontja

2009. március 31.

A MIP hatálybalépésének napja 2009. május 01.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő –testületéhez történő benyújtás időpontja

2009. április 01.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő –testületi jóváhagyásának időpontja

2009. április 24.

A minőségirányítási program felülvizsgálatának időpontja

2013. március 31.

A dokumentum tárolásának helye, hozzáférhetősége

Minden intézmény irattárában nyomtatott

formában és lemezen.

Fogalomértelmezések:

A MIP-ben használt fogalmak tartalma az intézményi SZMSZ, a Kapcsos könyv, a Közoktatási

Önellenőrzési Kézikönyv szerint értendők.

Rövidítések:

MIP Minőségirányítási Program

MIPONYI Minőségpolitikai nyilatkozat

MIR Minőségfejlesztési Rendszer

HNP Helyi Nevelési Program

IMIK

Page 4: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

4

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.1. Óvodánk szervezeti struktúrája

Intézményegység neve Székhelye Csoportok száma

Központi Óvoda Szentes, Rákóczi u. 46-48. 8 óvodai csoport

Damjanich u-i Tagóvoda Szentes, Damjanich u. 37. 2 óvodai csoport

Köztársaság u-i Tagóvoda Szentes, Köztársaság u. 2. 4 óvodai csoport

Dr. Mátéffy F. u-i Tagóvoda Szentes, dr. Mátéffy F. u. 12 4 óvodai csoport

Eperjesi Tagóvoda Eperjes, Béke u. 1.

1 óvodai csoport

Nagytőkei Tagóvoda Nagytőke, Széchenyi tér 9. 1 óvodai csoport

Page 5: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

5

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Minőségügyi rendszerben

I.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA

A Kertvárosi óvodai Munkáltatói Körzet Intézményei:

- Központi Óvoda, Rákóczi . 46-48.

- Damjanich u-i Tagóvoda, Damjanich u. 37.

- Köztársaság u-i Tagóvoda, Köztársaság u. 2.

- Dr. Mátéffy F. u-i Tagóvoda, Dr. Mátéffy F. u. 12.

- Eperjesi Tagóvoda, Béke u. 1.

- Nagytőkei Tagóvoda, Nagytőke, Széchenyi tér 9.

A Rákóczi F. utcai Központi Óvoda két épületben működik, amelyekben 8 óvodai csoport számára

tágas, világos jól felszerelt foglalkoztató szobák biztosítják a személyiségfejlesztést. A helyi

nevelési program kiemelt területe az egészséges életmódra, (A „Szív kincsesláda”, és a „Dohányzás

vagy egészség” kiegészítő programok beépítése a nevelési folyamatba), valamint a környezet

szeretetére, és a környezettudatos magatartás kialakítására irányuló nevelés. A csoportszobákban

akvárium, madárház, az udvaron tó biztosítja az állatok gondozásának feltételeit. Az udvar többféle

mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt, és minden évszakban használhatják a gyerekek, ahol a nyári

étkezés és fürdőzés feltételei is biztosítottak.

Intézményvezető

Általános helyettes Tagóvoda vezető Minőségfejlesztő

csoport

Óvodatitkár

Minőségi körök

Pedagógusok Technikai dolgozók

Page 6: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

6

Damjanich utcai Tagóvoda két csoporttal működik. Az óvoda épülete kicsi, de jól felszerelt.

Rendelkezik egy tágas, mozgásfejlesztő eszközökkel, fürdési lehetőséggel jól felszerelt udvarral. Az

óvoda sajátossága, hogy az óvodai nevelés feladatrendszerét az egészséges életmódra nevelés

eszközrendszerével gazdagítja.

A Köztársaság utcai Tagóvoda 100 férőhelyes, 4 csoporttal működik.

Az óvoda kiemelt nevelési területe az egyéni képességfejlesztés és a manuális készségfejlesztés.

Az óvoda a Kertvárosi lakótelepen helyezkedik el, ezért az idejáró gyermekek többsége a

lakótelepen él. Az épület eredetileg is gyermekintézménynek épült, így rendelkezik mindazokkal a

feltételekkel, amelyek a gyermekek szükségleteit maximálisan kielégítik.

A Dr Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda a 2003/2004-es nevelési év végéig 5 csoporttal, 125

férőhellyel működött. A 2004/2005-ös nevelési évtől fenntartói átszervezés következtében 4

csoporttal működik. Az ötödik csoportszoba tornaszobaként funkcionál.

Az óvoda kiemelt nevelési területe az egészséges életmódra nevelés és mozgásfejlesztés.

Ez az intézmény nagy hagyományokkal rendelkezik. Épülete régi, mely eredetileg iskolának épült,

majd a későbbiekben alakították át óvodává. Szükséges az épület folyamatos felújítása.

Szentes város és Eperjes község 2004-ben hozta létre intézményfenntartó kistérségi

társulását. Az Eperjesi Tagóvoda 2004-2007 augusztusáig a Köztársaság utcai Óvodai Körzet

tagintézményeként működött, majd 2007. augusztus 16-tól a Kertvárosi Óvoda tagintézménye.

Eperjes község kis lélekszámú, az igényeket ellátja a 20 férőhelyes óvoda. Az itt élő családok

nehéz anyagi körülmények között élnek, többségük munkanélküli, a háztáji gazdálkodásból

teremtik meg családjuk számára a létfeltételeket. A gyermekek között sok a halmozottan hátrányos,

így kiemelt szerepe van az egyéni fejlesztésnek, felzárkóztatásnak. Az óvoda kiemelt nevelési

területe a manuális készségfejlesztés, egyéni képességfejlesztés.

Szentes város és Eperjes község intézményfenntartó kistérségi társulásához a nagytőkei

Tagóvoda 2010. augusztus 1-től csatlakozott. Nagytőke kis település, így a gyermekek tanyáról és a

faluból egyaránt érkeznek az óvodába. 1970 óta működik óvodaként 1 vegyes csoporttal. A

nagytőkei óvoda csatlakozott a Rákóczi és Damjanich u-i óvodák egészséges életmódra, valamint

a környezet szeretetére, és a környezettudatos magatartás kialakítására irányuló neveléséhez, mint

kiemelt nevelési területhez.

A körzet ügyviteli feladatait 2 óvodatitkár látja el. Intézményeinkben a logopédiai,

fejlesztőpedagógiai tevékenységet a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei látják el. A Kertvárosi

Óvodában egy főállású gyógypedagógus látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A

gyógypedagógus a Kertvárosi Óvoda alkalmazotti létszámában van, alkalmazását a HEFOP 2.1.6.

fenntartási kötelezettsége teszi lehetővé.

Page 7: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

7

A Kertvárosi Óvoda valamennyi intézményében Szentes Város Önkormányzat

Képviselőtestületének határozata alapján biztosítja a személyi feltételeket.

Intézményünk tevékenységét az alábbi, Helyi nevelési programunkban megfogalmazott alapelvek

határozzák meg:

Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék. A tanulás és a munka is a játékból indul ki.

A gyermek egyéni sajátosságait megismerve fejlesztjük egyéni képességeit, viselkedését.

Személyre szóló fejlesztő munkával a hozott hátrányokat csökkentjük, és ezáltal javítjuk

esélyeit az iskolai tanuláshoz.

Rend és a fegyelem eszközein keresztül tanítjuk meg a gyermeket olyan életvezetési

technikákra, melyek a harmonikus személyiségfejlődés alapjait biztosítják.

Megalapozódnak kommunikációs készségei, problémafelismerő és döntő képességei, és

konfliktus kezelésének képessége.

A szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerek a

gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődése érdekében.

Nevelőközösségünkben kialakult az elfogadó, egymást segítő nevelői attitűd, melyet a

gyermekek felé közvetítendő értéknek tartunk.

A már kialakult hagyományainkra építve nyitottak vagyunk az új nevelési elvek

befogadására és közvetítésére.

Az ismeretszerzés útja a megfigyelés, a kísérletező tapogatózás, a tapasztalatszerzés, a

közvetett és közvetlen környezet megismerésén keresztül.

Alapelveinkhez tartozó részletes céljainkat, feladatainkat, sikerkritériumainkat a Helyi nevelési

programunk tartalmazza.

I.3. AZ INTÉZMÉNYI MIP TÖRVÉNYI HÁTTERE

1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

40.§ (10) „A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának

folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika

végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és a

minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell

meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi

minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja

el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék /Kt. 63.§/ véleményét. Az intézményi

minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.”

(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú

távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási

programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a

Page 8: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

8

vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi

minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók,

továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét

azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve

alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű

intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való

kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének

kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos

mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok

teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek

biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése

folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség)

értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt

intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a

javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra

kell hoznia.

54. §

(1) „A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a

takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti

szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-és

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési

kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelés-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a

pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási

programjának működéséért…”

1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. Törvény alapján: 40. §

(11) bekezdésének módosítása: a minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben

vezetői feladatokat ellátó, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét, a teljes körű intézményi önértékelés

periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

A 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet 2009. január 1-től hatályos módosítása

Page 9: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

9

8. § (1) A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban a

teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor

adható maximális pontszámokat is az alábbiak szerint:

a. kiemelkedő minősítés három pont,

b. megfelelő minősítés kettő pont,

c. kevéssé megfelelő minősítés egy pont,

d. nem megfelelő minősítés nulla pont.

(2) A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott

pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni:

a. nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,

b. hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,

c. harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,

d. harminc százalék alatt alkalmatlan

minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha

legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.

(3) Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely

jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is -

alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a

teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.

Page 10: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

10

II. ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA

II.1. FENNTARTÓI ELVÁRÁSOKBÓL ADÓDÓ INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK

FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK

A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK TELJESÍTÉSÉBŐL ADÓDÓ INTÉZMÉNYI FELADATOK

DOKUMENTUMOK

1. A nevelési-oktatási intézmények törvényesen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen, közoktatásban érintett partnerek elégedettségét kiváltó módon működjenek.

A partneri igények lehetőség szerinti mind teljesebb figyelembe vétele a pedagógiai munka megvalósítása és az intézmény működtetése során. A minőség-fejlesztési rendszer, a partnerközpontú folyamatok működtetése a PDCA-SDCA ciklus szerint. Az igény- és elégedettségmérések alapján az elvárásokra való reagálás. Az intézmény működése a törvényi előírásoknak, az óvoda alapfeladatainak megfelelően történik, gazdálkodását racionális pénzügyi megfontolás és takarékosság jellemezi.

Munkaterv, HNP, költségvetés, partneri igény és elégedettségmérés.

2. A közoktatáshoz kapcsolódó hatályos jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályozó dokumentumaiban megfogalmazott elvek figyelembe vételével alakítsák mindennapi életüket.

Az óvodai nevelésre vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete, és alkalmazása, a helyi nevelési program célkitűzéseinek megvalósítása a napi gyakorlatban. A pedagógiai program, SZMSZ és a MIP szabályozásainak és a házirendnek a betartása.

HNP, házirend, MIP, SZMSZ.

3. A nevelési-oktatási intézmények támogassák a tehetséggondozást folyamatosan segítő nevelést.

A személyiségfejlesztés lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználása, a tehetséges gyermekek képességfejlesztésének biztosítása. A Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag alkalmazása.

Minőségfejlesztési Rendszer folyamatszabályozásai, dokumentumai, Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag.

Page 11: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

11

4. A „hozzáadott pedagógiai értékek„ mérhetőek, értékelhetőek és regisztrálhatóak legyenek.

A gyermekek óvodába lépésekor bemeneti, az iskolai tanulás megkezdése előtt kimeneti mérés elvégzése, melynek alapja a fejlődési naplóba történő bejegyzés

Éves munkaterv, csoportnaplók, éves beszámolók, mérőlapok, Helyi Nevelési Program, eljárásrendek alapján.

5. Hatékony együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelem, területén az oktatási intézmények és a szociálpolitikai intézmények között a prevencióban és a hátránykompenzációban.

A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek fokozott védelme, Védő-óvó intézkedések kezdeményezése a rászorulók érdekében, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, folyamatos kapcsolattartás a helyi gyermekvédelmi hálózattal.

SZMSZ, HNP, csoportnapló – gyermekvédelmi lap, MIP, gyermekvédelmi nyilvántartás.

6. Az intézményekben stabil, innovatív nevelő-oktató munkát végző nevelőtestületek működjenek.

A Helyi Nevelési Program célkitűzéseinek, speciális fejlesztési területeinek magas szintű ellátása a napi gyakorlatban. Belső konzultációs lehetőségek biztosításával a feltételek javítása, a humán és dologi erőforrások fejlesztése Továbbképzés, önképzés, szupervíziók.

Belső használatú szakmai segédanyag alapján működik.

7. Esélyegyenlőség, a deviancia és a mentálhigiénés problémák megelőzése, sajátos nevelési igényű és HHH gyermekek felzárkóztatása.

Részképesség-zavaros, HHH gyermekek egyéni fejlesztése, képességméréseken alapuló egyéni, differenciált fejlesztés megvalósítása, gyermekvédelmi feladatok ellátása. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal. Nevelési oktatási célkitűzések és fejlesztési területek meghatározása az egyéni fejlesztési tervekben, különös tekintettel a hétköznapi problémák kezelésére, életvezetési ismeretek, fejlődési napló folyamatos vezetése.

Belső használatú segédanyagok, fejlesztési napló.

8. Pedagógiai Szakszolgálat körében ellátott kötelező és egyéb feladatok ellátása folyamatos és zavartalan legyen.

Együttműködési megállapodás szerint a megsegítés igénylő gyermek ellátása, konzultáció, esetmegbeszélés, megfelelő tárgyi feltételek biztosítása.

SZMSZ, fejlődési napló, csoportnapló, HNP.

Page 12: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

12

II.2. Minőségpolitikai nyilatkozat Mi a Kertvárosi Óvoda dolgozói közössége elkötelezzük magunkat minden belső és külső

tevékenységünkben arra, hogy partnereink igényeit minél teljesebb körben törekszünk kielégíteni,

rugalmasan alkalmazkodva az intézményeinket érintő kihívásokhoz.

Fontosnak tartjuk pedagógiai munkánk során, hogy elsősorban az óvodás gyermekek igényeit és

érdekeit szolgáljuk ki.

Vállaljuk a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztésén túl a hátrányokkal küzdő sajátos

nevelési igényű és HHH gyermekek felismerését, fejlődésük elősegítését, felzárkóztatását.

A gyermekeket olyan készségek birtokába juttatjuk, melyek segítik az iskolai tanulásban és az

iskolai életmód szokásaihoz való alkalmazkodásban azáltal, hogy megalapozzuk környezet-

harmonikus magatartásukat, egészségük megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges szokásokat,

magatartásformákat, és kudarctűrő képességüket.

Minőségpolitikánkkal azt szeretnénk elérni, hogy a különböző szocio-kulturális családi háttérből

jövő gyermekek (HH, HHH) megfelelő esélyekkel kezdjék meg tanulási tevékenységüket, azt a

siker élménye hassa át. Ehhez biztosítjuk az élményekben gazdag, pozitív érzelemmel kísért óvodai

életet, HHH gyerekek egyéni fejlesztését, felzárkóztatását..

Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk

a gyermek fejlődését

pedagógiai munkánk eredményét

közvetlen, közvetett partnereink elégedettségét, igényeit

Az óvoda dolgozói kinyilvánítják, hogy elkötelezettek a már életbe léptetett minőségirányítási

rendszer működtetésében és biztosítják a hatékony működéshez szükséges feltételeket, építve a

„ Partnerközpontú működés” kiépítése során szerzett tudásra és tapasztalatra. A COMENIUS

2000 közoktatási és minőségfejlesztési rendszer intézményi modellje alapján vállaljuk a kiépített

teljes körű rendszer fenntartását és működtetését.

Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a nevelőtestület

magas szintű szakmai tudása, a belső és külső képzés iránti érdeklődése, a pedagógiai munka

folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettsége (integrált pedagógiai rendszer alkalmazása, SNI, HHH

gyerekek inkluzív nevelése).

Kinyilvánítjuk, hogy szolgáltatásainak minőségi fejlesztése minden dolgozó felelőssége, és erre

kidolgozzuk és alkalmazzuk a szükséges nyomon követési szabályozási és dokumentációs

Page 13: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

13

rendszert. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbség elérését, mely

intézményünk jövőjének záloga.

II.3. Küldetésnyilatkozat

Tevékenységünkkel a gyermeki személyiség kibontakoztatását, fejlődését segítjük az életkori és az

egyéni sajátosságok messzemenő figyelembevételével.

Célunk, hogy tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetekben való fejlődés eredményeként

képessé váljanak gyermekeink az iskolai tanulásra. A nevelés feltételeinek sokszínűségével

kívánjuk segíteni a gyermeket a hozott hátrányok csökkentésében (HHH, SNI), személyre szóló

segítő-fejlesztő tevékenységünkkel esélyeit javítjuk. Nevelésünk tevékenységekre épül, melyben

tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, tudatosan építünk aktivitására és alkotására, így

biztosítjuk a sikerorientált készség- és képességfejlesztést. Érzelmi biztonságot nyújtó,

demokratikus légkörben kívánjuk gyermekeinket nevelni. A családi nevelés értékeire építünk, a

szülőt nevelőtársnak tekintjük. Nevelőmunkánkat a játéktevékenység tiszteletben tartásával úgy

végezzük, hogy a gyermek a tanulási helyzeteket is játékként élje meg.

Segítő részvételünk bármely tevékenységében oly mértékű, amely révén a gyermek képes a

továbblépésre.

Célkitűzéseink megvalósítására garancia a stabil, sokoldalúan képzett, szakmailag folyamatosan

megújulni képes nevelőtestület, melyet egységes pedagógiai szellemiség jellemez. Innovációs

tevékenységünkkel folyamatosan fejlesztjük óvodáink tárgyi felszereltségét. A COMENIUS 2000

minőségfejlesztési modell „partnerközpontú működés” keretein belül célunk a partnerek

rendszeres mérése és igényeik kielégítése oly módon, hogy az óvoda alapfunkciója ne sérüljön.

II.4. Jövőkép

Intézményeink kívül-belül gyönyörűen felújított, korszerűsített épületekben, parkosított udvarral,

biztonságos játékokkal működjenek.

Intézményünk nevelőtestülete olyan pedagógiai munkát sugározzon, melyben érvényesül a gyermek

személyiségének tisztelete, feltétel nélküli elfogadása, a nevelői tolerancia, a gyermekközpontúság

az együttműködési készség. A nevelőtestületünk tagjai alkotóközösséggé váljanak, akik képesek

egymást feltétel nélkül elfogadni és tisztelni. Sokszínű, sokoldalúan képzett igényes munkával

elégítsék ki a gyermekek egyéni szükségleteit. Ideális csoportlétszámok biztosítása. A nyugodt,

kiegyensúlyozott légkörben a pedagógus legyen a gyermek partnere. Együtt közös élményekkel

fedezzék fel a világot. Pozitív megerősítésekkel, humorral, empátiával segítsük a személyiségük

kibontakozását. A gyermek elsődleges szabadon választott tevékenysége a játék, mely során

kibontakozhatnak képességei, ismeretei gyarapodhatnak, fejlődhet személyisége, választási

lehetőségeket kaphat, megtanulhat dönteni.

Page 14: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

14

Az iskola elvárásainak továbbra is annyiban tudunk megfelelni, hogy minden gyermeknek lehetővé

tesszük a számára legoptimálisabb időpontban az iskolakezdést. Felvértezzük őket kreativitással,

stressz- és kudarctűrő képességgel, nyitottsággal, érdeklődéssel és tudásvággyal. A szülők legyenek

partnereink a gyermekek nevelésében, működjenek együtt a gyerekekért. Megvalósítható igényeiket

teljesítjük, értékként közvetítjük gyermekeink szeretetét, feltétel nélküli elfogadását. Gondjaikkal,

problémáikkal kereshessenek meg bennünket és legjobb tudásunk szerint igyekszünk azokon

segíteni.

Pedagógusaink és a pedagógiai munkát segítő dolgozóink legyenek egészségesek,

kiegyensúlyozottak, derűsek. Munkahelyünk biztos megélhetést, létbiztonságot nyújtson. Tudásunk

érték, mely az anyagi megbecsülésben nyilvánuljon meg. Ne kelljen tartanunk a létszámleépítéstől,

csoportok megszüntetésétől. Valamennyi pedagógus érdeklődésének megfelelően szakdiplomát

szerezhessen, melyekkel speciális igényeket is ki tudunk elégíteni. Eszközellátottságunk legyen

kiváló. Rendelkezésünkre álljanak a technika vívmányai és a legkorszerűbb segédanyagok. A

Központi Gyermekélelmezési Konyhával a kapcsolat legyen partneri, rendszeresen mérjék fel a

gyermekek és a munkatársak elégedettségét, igényét az ételek összeállításával, minőségével

kapcsolatban. Biztosítsák az egészséges táplálkozást.

Kapcsolatunk a fenntartóval továbbra is maradjon nagyon jó, melynek alapja az időbeni

tájékoztatás, a kiszámíthatóság. Ismerje el innovációs munkánkat. Oktatáspolitikai koncepciójának

kidolgozásában építsen az óvodai körzetünk egyedi sajátosságaira.

II.5. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER DOKUMENTUMAINAK FELÉPÍTÉSE

A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítése

A minőségirányítási program (MIP) tartalmazza az intézmény minőségfejlesztési rendszerét,

valamint minőségpolitikáját, melyet a minőségpolitikai nyilatkozatban teszünk közzé.

A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjét az Alapító okirat, majd a MIP, a HNP és

az SZMSZ képezi.

A helyi nevelési program (HNP) az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását,

végrehajtását a MIP támogatja.

Page 15: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

15

A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti

Alapító okirat HNP MIP (minőségpolitika, minőségfejlesztési rendszer, Minőségirányítási kézikönyv) SZMSZ Eljárási utasítások, folyamatleírások, szabályzatok Házirend Munkautasítások Egyéb szabályzatok, Bizonylatok, feljegyzések dokumentumok

A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok kezelési és módosítási rendje

A MIP dokumentumainak tekintjük a minőségpolitikai nyilatkozatot (MIPONYI) és a

minőségfejlesztési rendszert (MIR).

A MIR-ben rögzített kulcsfolyamatok szabályozását kiegészítjük az intézmény más

dokumentumaiban és az Intézményi Minőségirányítási Kézikönyvben (IMIK) elhelyezettekkel.

III. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

III.1. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK CÉLJA

Dokumentációs rendszer kiépítése, bevezetése, amely kiterjed intézményünk azon

folyamataira, amelyek befolyásolják a hatékony működést, nevelési tevékenységünket.

Az intézmény működése legyen egyenletesebb, kiszámíthatóbb, legyünk alkalmasak minden

szakmai, működési nehézség folyamatos kezelésére.

Szervezeti kultúránk tudatos fejlesztése.

Page 16: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

16

Pozitív, egymást segítő, problémamegoldó pedagógiai szemlélet kialakítása, fejlesztése.

Intézményi minőségirányítási rendszerünk kiépítésének, működtetésének az volt a célja, hogy

feltárjuk intézményünk erősségeit, gyengeségeit, a működésben rejlő problémákat. A

helyzetértékelés alapjául a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Modell

során készített nyitott és irányított önértékelés, valamint a közvetlen partneri igényfelmérések

eredményei, tapasztalatai szolgáltak.

III.2. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGCÉLOK

A partnerek igényeinek folyamatos megismerése, elvárásainak beépítése a napi működésbe, a helyi

óvodai programban megfogalmazott célokkal összhangban.

Eszköz: Elégedettségmérések

Intézkedési tervek

Sikerkritériumok: A partneri elégedettség minden területen eléri a legalább 80%-ot

Az erőforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelzett igények

beépülnek az intézmény működésébe.

A partnerekkel való kommunikáció folyamatos fejlesztése

Eszköz: Elégedettségmérések

Igényfelmérések

Közös programok

Sikerkritériumok: A partneri kommunikáció folyamatosan javul

Egy nevelési évben legalább két programot szervezünk

Megfelelően képzett munkatársakkal a Helyi Óvodai Program célkitűzéseinek és kiemelt

területeinek magas szintű megvalósítása

Eszköz: Továbbképzés

Önképzés

Sikerkritériumok: Az adott nevelési év továbbképzési tervének teljesítése

Szakvizsgát igazoló oklevél

A gyermekek egyéni képességein, fejlettségén alapuló differenciált, egyéni fejlesztés

Eszköz: Fejlődési naplók

Fejlesztési tervek

Page 17: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

17

Gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi megsegítés

Sikerkritérium: A kiindulási állapothoz viszonyított mérhető fejlődés

Szemléletformálás és ismeretnyújtás az egészséges életmódról a szülők és gyermekek körében

Eszköz: Szülői értekezletek, fogadóórák

Nyílt napok

Egészségmegőrző Nap rendezése

Sikerkritérium: A szülők nagy számban részt vesznek ezeken az alkalmakon

Mérhető szemléletváltozás

A minőség által elkötelezett vezetés lehetőségéhez mérten biztosítja a folyamatos fejlesztéshez

szükséges feltételeket, erőforrásokat

Eszköz: Pályázatok

Szponzorok felkutatása

Sikerkritérium: Zavartalan, hatékony működés

Az alkalmazotti kör elégedettsége eléri a legalább 75%-ot

Minőségirányítási rendszer folyamatos, hatékony működése

Eszköz: Mérés, ellenőrzés, értékelés

Intézkedési tervek

Folyamatszabályozások, eljárásrendek

Sikerkritériumok: Mérhető minőségi változások

Az önkormányzati elvárásoknak, minőségcéloknak való megfelelés

Eszköz: A külső és belső szabályzók követése

Sikerkritériumok: Pozitív visszajelzés az önkormányzat részéről

Page 18: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

18

III.3. A MIP INDIKÁTOR RENDSZERE (adatai beépülnek a tanév értékelésébe)

A terület megnevezése Indikátor

Gazdálkodás - a tervezett és felhasznált költségvetés

aránya

- a fejlesztésre fordított összeg aránya a

dologi kiadásokhoz viszonyítva

Feltételrendszer - gyermek / pedagógus arány mutatószáma,

- átlagos csoportlétszám

- számított álláshelyek/betöltött álláshelyek

aránya

- könyvtár, médiatár éves gyarapodása,

- felújításra fordított keretösszeg

felhasználási aránya

Oktatás-nevelés - iskolába menők száma/nagycsoportosok

számának aránya

- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz

irányított gyermekek száma a tanév

folyamán,

- a Szakértői Bizottsághoz irányított

gyermekek száma a tanév folyamán,

- óvodások számára hirdetett

megmérettetésen a résztvevő gyermekek

száma (rajzverseny, úszóverseny, vers- és

mesemondás, énekverseny stb.)

Vezetés - a vezetői intézkedések száma, természete:

(szakmai, munkajogi, szervezeti, gazdasági)

- évente dokumentáltan ellenőrzött, értékelt

pedagógusok aránya

Szervezet - távozó/ érkező pedagógusok aránya, a

mozgás oka,

- beadott/nyert pályázatok száma

Szolgáltatás - napközis és félnapos ellátásban részesülő

Page 19: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

19

gyermekek száma, aránya,

- ingyenes étkezésben résztvevők száma,

aránya,

- étkezési hozzájárulásban részesülők száma,

aránya

- HH/HHH gyermekek száma, aránya

- az intézmény által kezdeményezett

szociálpolitikai intézkedések száma,

- az óvoda által térítésmentesen szervezett

foglalkozások száma: tánc, angol, torna,

kézműves foglalkozás stb.

- Az óvodai körzet által szervezett városi, és

körzeti rendezvények száma: Állatok

világnapja, Madarak és Fák Napja,

Egészségnap, Kézművesnap, Gyermeknap,

stb.

III.4. MIP MŰKÖDTETÉSE, JÓVÁHAGYÁSÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

A Kertvárosi Óvoda Minőségirányítási Programjának működtetéséért az intézményvezető a felelős.

A minőségfejlesztő csoport vezetője (programvezető) az intézményvezetés munkájában

egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és

felügyelete az intézményvezető részvételével. A munkaköri leírásban előírtaknak megfelelően végzi

a MIP működtetésének feladatát.

Munkáját folyamatgazdák segítik, akik az adott folyamatok működéséért felelősek, és beszámolási

kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör, illetve a minőségfejlesztési vezető felé.

Minden tanévnyitó nevelési értekezleten újra választjuk, vagy megerősítjük őket megbízatásukban.

Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Az egyes folyamatokhoz rendelt folyamatgazdák

feladatait a felelősségi mátrix segítségével tettük áttekinthetővé. A minőségi körökben az

alkalmazotti kör tagjai eseti megbízás alapján vesznek részt. (minőségfejlesztés struktúrája, lásd:

MIK)

Page 20: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

20

Folyamatainkat a PDCA/SDCA – ciklusnak megfelelően működtetjük. A mérés, elemzés, fejlesztés

követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg (kis PDCA), másrészt az intézmény

szintjén belső audittal (nagy PDCA/SDCA).

A MIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. Az

egyes folyamatokban az érvényességi időn belül hozott új megoldásokat a IMIK-ban helyezzük el.

A MIP, illetve a folyamatainak működtetése felelősségteljes, időigényes munka, amelynek

minőségi elvégzéséhez heti 1 óra kedvezmény szükséges a minőségfejlesztő csoport vezetőjének,

illetve a folyamatgazdáknak.

Kiosztási jegyzék

A MIP helye MIP tárolási formája Példányszám

vezetői irodák (3) elektronikus és nyomtatott egy példány

óvodatitkári szoba (1) elektronikus és nyomtatott egy példány

minőségfejlesztő csoport irattára nyomtatott egy példány

óvodák könyvtára nyomtatott egy példány

Page 21: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

21

A MIP jóváhagyásának, módosításának folyamata Folyamatgazda: intézményvezető

Feladatok lépésekben Felelős Erőforrás Felhasznált dokumentum Érintettek Elkészült dokumentumok

1. Tájékoztató a MIP módosításának rendjéről

Minőségfejlesztő csoportvezető A MIP módosításának eljárásrendje Alkalmazotti kör Projektterv a MIP módosításához

2. MIP munkacsoport alakítása, felelősségek, hatáskörök meghatározása

Intézményvezető Munkaköri leírások Felkért csoport tagjai Módosított munkaköri leírások, megbízatások

3. Az új FEMIP elemek, törvényi változások megismerése

Intézményvezető FEMIP, törvénytár Intézmény vezetése Munkacsoport Feljegyzés

4. Minőségpolitikai nyilatkozat felül-vizsgálata Munkacsoport vezetője Meglévő Minőségpolitikai Nyilatkozat

Irányított önértékelés adatai Intézmény vezetése Munkacsoport

Alkalmazottak Összegzés a megfelelésről, módosított

Minőségpolitikai Nyilatkozat munkaanyag

5. MIR felülvizsgálata Munkacsoport vezetője Intézményvezető

A partneri igény és elégedettségmérés adatai Irányított önértékelés adatai Munkacsoport Alkalmazottak Összegzés a megfelelésről, módosított

Minőségpolitikai Nyilatkozat munkaanyag

6. Megerősítés, korrekció Munkacsoport vezetője Módosított Minőségpolitikai Nyilatkozat

és módosított Minőségpolitikai Nyilatkozat munkaanyagok

Intézmény vezetése Minőségfejlesztő csoportvezető Munkacsoport Módosított MIP terv

7. Szülői szervezet véleményezése Munkacsoport vezetője Módosított MIP terv Szülői szervezet Az elfogadás jegyzőkönyve

8. Alkalmazotti közösség elfogadása Intézményvezető Módosított MIP terv Alkalmazotti közösség Az elfogadás jegyzőkönyve

9. Fenntartói jóváhagyás Intézményvezető Elfogadott MIP Fenntartó munkacsoport tagjai A jóváhagyás jegyzőkönyve

10. A nem hatályos MIP-ek bevonása

Minőségfejlesztési csoport egy tagja Kiosztási jegyzék Titkárság csoportvezető óvónők

11. Kivonat készítése a szülőknek Munkacsoport vezetője Jóváhagyott MIP Munkacsoport tagjai MIP kivonat

12. A kivonat eljuttatása, megismertetése a szülőkkel Munkacsoport egy tagja A tájékoztatás rendje MIP kivonat Titkárság csoportvezető óvónők

13. A kiosztási jegyzéknek megfelelően az új MIP-ek elosztása

Munkacsoport egy tagja Kiosztási jegyzék A kiosztási jegyzék szereplői

Page 22: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

22

III.5. Minőségirányítási rendszerünk tartalmi elemei, szabályozott területe

Azonosító Megnevezés Hozzáférhetőség

1. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége

1.1 A vezetés felelőssége SZMSZ

1.2 Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása

Törvények és jogszabályok gyűjteménye

1.3 Stratégiai tervezés

folyamatszabályozása és folyamatleírása

Folyamatszabályozás

1.4 Éves tervezés folyamatszabályozása

és folyamatleírása Folyamatszabályozás

1.5 Vezetői ellenőrzés

folyamatszabályozása Folyamatszabályozás

1.6 Gazdálkodás feladatai,

takarékosság, gazdálkodás elemzése

Az intézmény éves költségvetése, a

vezető éves munkaterve

1.7 A beóvodázás szabályozása Folyamatszabályozás

IPR munkaterv 2. Mérés. Értékelés

2.1

Irányított önértékelés folyamatszabályozása, folyamat leírása, felelősség és hatásköri

mátrix, dokumentumok és bizonylatok rendje

Folyamatszabályozás

2.2 Éves intézményi értékelés Folyamatszabályozás

2.3

Partnerközpontú működés folyamatszabályozása, folyamat leírása, hatásköri és felelősségi

mátrix, dokumentumok és bizonylatok rendje

Folyamatszabályozás

2.4 Gyermekek fejlődésének, előrehaladásának mérése,

értékelése Fejlődési napló

2.5 Ösztönző rendszer működtetése a

munkatársak munkájának értékelése és folyamszabályozása

SZMSZ, Folyamatszabályozás

3 Belső Szabályozás 3.1 Pedagógusok szakmai Folyamatszabályozás

Page 23: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

23

együttműködésének folyamatszabályozása

3.2 Információáramlás

folyamatszabályozása Folyamatszabályozás

3.3 Intézményi marketing folyamatszabályozása

Folyamatszabályozás

3.4 Az intézményi gyermekvédelem

folyamatszabályozása SZMSZ

3.5 Család óvoda kapcsolatának

szabályozása Folyamatszabályozás

IPR unkaterv

3.6 Beiskolázás szabályozása Folyamatszabályozás

IPR munkaterv

4. Emberi erőforrás biztosítása és

fejlesztése

4.1

Továbbképzési rendszer működtetésének

folyamatszabályozása és folyamatleírása

Folyamatszabályozás továbbképzési terv

4.2 Módszertani eszköztár és kultúra

fejlesztésének folyamatszabályozásaFolyamatszabályozás

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK TARTALMI ELEMEI, SZABÁLYOZOTT

TERÜLETEI RÉSZLETESEN

1. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége 1.1. A vezetés felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a

folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri

elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a

minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek

készítésével, a szabályozott irányított önértékelés lebonyolításával.

A vezetés összetételét az SZMSZ tartalmazza.

Page 24: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

24

1.2. Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartatása

Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését

szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint

az intézmény belső szabályzói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai

megismerjék és betartsák.

A hozzáférhetőség biztosítása

Az intézményi működést szabályzó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű

rendeletek megtekinthetők a törvények és jogszabályok gyűjteményében .

Az intézmény-specifikus Oktatási Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk

hozzáférhetőségét. Ennek példánya a vezetői irodában található meg. Ezen kívül több jogi

információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű óvodavezetés és a Jogalkalmazás a

közoktatásban kötetei.

A megismerés biztosítása

Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok

megismerése.

A közlönyben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát

elsőként az óvodavezető tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt egy fénymásolt

példányban továbbítja a tagóvodák felé, ezt az intézmények faliújságán közzé teszik, , vagy ha az

előírások tartalma pedagógiai működési jellegű, úgy megismertetési célból havi

munkamegbeszélések keretében a dolgozók elé tárja.

Ezen kívül biztosítja a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács képviselői részére az újonnan

megjelenő jogszabályokat a munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatosan.

Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető rendelkezésére,

rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezi.

A friss információk folyamatosan, fénymásolt formában jutnak el a tagóvodákhoz. A külső és belső

jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben:

Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások

betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen.

Másrészt az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok – szakszervezet, közalkalmazotti

tanács, szülői szervezet– számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának

biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi.

Page 25: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

25

Az intézmény működését szabályzó legfontosabb jogszabályok és dokumentumok Külső szabályzók Belső szabályzók

Oktatási törvény Alapító Okirat

Országos Óvodai Alapprogram

Helyi Nevelési Program

Nev.-okt. intézmények működéséről szóló rendelet

Minőség Irányítási Program

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeletek

Szervezeti és Működési Szabályzat

Munka Törvénykönyve Kollektív Szerződés

Gyermekek védelméről és szociális ellátásáról szóló törvény

Közalkalmazotti Szabályzat

Pedagógusok továbbképzéséről szóló rendelet Továbbképzési Terv

Munkavédelemről, Tűzvédelemről szóló rendelet

Munkavédelmi, Tűzvédelmi és Kockázatviselési Szabályzat

Egyéb működést szabályzó rendeletek Ügyintézési Szabályzat, Belső Gazdálkodási Szabályzat, Egyéb szabályzók

1.3. Folyamat megnevezése: Stratégiai tervezés folyamatszabályozása és a folyamat leírása Folyamatgazda: intézményvezető Célkitűzések:

A törvényi előírásoknak való megfelelés.

A Helyi Nevelési Program beválásának vizsgálata az irányított önértékelés módszerével,

hosszú távú nevelési célok és feladatok újbóli meghatározása.

Az óvodás gyermekek változó szükségletéhez igazított pedagógiai cél és feladat

meghatározása az irányított önértékeléssel összhangban.

Az újabb és újabb szakmai tudás beépítése.

A megújult óvodapedagógiai irányzatok beépítése.

Hosszú távú működési célok meghatározása a vezetői pályázatban.

Alapelvek:

A vezetés teljes részvételével történik.

A HNP részterületeinek folyamatos elemzése során feltárt igények és eredmények

felhasználása.

Page 26: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

26

Elemzés team munkában szempontok alapján, a teljes körűségre törekedve történik.

Az elemzésre legalább egy nevelési évet fordítunk

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Éves értékelés Beszámolók

Intézkedési tervek MIP dokumentáció

Elemzési szempontok IMIK

Minőségfejlesztés struktúrája IMIK

Törvényi előírások Közoktatási törvény (Ktv.)

Stratégiai fejlesztés céljai Vezetői pályázat

A stratégiai tervezés folyamat leírása:

A HNP felülvizsgálata 5 évenként történik. Első lépésként az óvodavezető

áttanulmányozza a Ktv.-t és a szükséges törvényi szabályozásokat, erről a vezető

tanévnyitó nevelési értekezleten tájékoztatja a nevelőtestületet.

A kibővített óvodavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HNP módosításra,

kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. (tanévnyitó értekezlet)

Szeptember végére megalakulnak a munkacsoportok a minőségfejlesztő team és a

támogatói kör tagjaiból. A munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak

maguknak, majd összegyűjtik a meglévő adatokat, elemzési szempontokat.

Október második hetén a vezető óvónő munkaértekezleten tájékoztatja a kollégákat a

munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat előkészítésének és előterjesztésének

időpontjáról.

A munkacsoportok február végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.

Március közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító

javaslataikat, és összehasonlítják azokat.

Page 27: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

27

Március utolsó hetén nevelési értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és

módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat.

Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások és a kiegészítések

bekerülnek a programba. Amennyiben korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik

azt április közepéig.

Az így kiegészített pedagógiai programot elfogadtatjuk az óvodai körzet szülői

szervezetének képviselőivel április harmadik hetéig.

A vezető óvónő április végén a módosított HNP-t felterjeszti az önkormányzathoz

elfogadásra.

Page 28: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

28

Folyamat megnevezése: Stratégiai tervezés Folyamatgazda: intézményvezető

Feladat lépések Felelőse Határidő Dokumentáció Felhasználásra került dokumentumok

1.) A Ktv. és a szükséges törvényi szabályok megismerése intézményvezető tanévnyitó nevelési

értekezlet feljegyzés Közoktatási törvény (Ktv.)

2.) A HNP módosítandó, kiegészíten-dő területeinek számbavétele

vezetés és a folyamatgazda tanévnyitó értekezlet feljegyzés

előzetes értékelés eredményei, gyermeki elégedettségvizsgálat

tendenciái 3.) Munkacsoportok létrehozása, területek szétosztása

vezetés és a folyamatgazda szeptember vége feljegyzés, megbízatás minőségfejlesztés

struktúrája (MIK) 4.) Nevelőtestület tájékoztatása a teamról és feladatról

intézményvezető folyamatgazda október második hete feljegyzés

5.) A munkacsoportok elemző munkája szempontok alapján

intézményvezető folyamatgazda február vége részletes ütemterv

szempontok kijelölése MIK-ben elhelyezett

szempontsor 6.) Munkacsoportok kölcsönös meg-beszélése

intézményvezető folyamatgazda március közepe feljegyzés

7.) Módosító javaslatok megbeszélése a nevelőtestülettel, javaslatok elfoga-dása

intézményvezető folyamatgazda március utolsó hete jegyzőkönyv

8.) Módosítások beépítése a HNP-ba.

intézményvezető folyamatgazda április közepe módosított HOP

9.) A módosított HNP elfogadtatása a szülői szervezettel Intézményvezető április harmadik hete feljegyzés

10.) Az elfogadott HNP felterjesztése az önkormányzathoz Intézményvezető április végén levél

KT. határozat

KT (Képviselő-testület)

Page 29: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

29

1..4. Folyamat megnevezése: Éves tervezés folyamatszabályozása és folyamat leírása Folyamatgazda: intézményvezető Célja:

Meghatározza az óvoda éves nevelési és működési feladatait.

Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat.

Alapelvek:

Az éves feladatok meghatározását mindig az előző év értékelésére építjük.

Szempontok alapján a vezetés javaslatokat fogalmaz meg, melyről feljegyzés készül.

A szempontok kidolgozása a minőségfejlesztő team feladata.

A vezető óvónő a feljegyzés alapján előzetes tervjavaslatot készít

A munkaközösség-vezető írásban fogalmazza meg továbbképzési tervét

Speciális szolgáltatások rendjének kialakításánál érvényesüljön a tervszerűség, az arányos

terhelés, összehangoltság.

A feladatok szétosztásánál az önkéntességre, teljes körűségre és az arányosságra

törekszünk.

Egyes feladatokhoz készüljön GANNT-ábra (feladatgazda)

Az eseménynaptárt kihelyezzük a COMENIUS – falra.

A munkatervet kihelyezzük a vezetői irodákban és a COMENIUS – falra.

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Értékelési szempontsor IMIK

Értékelő beszámoló Vezetői iroda dokumentumtár

Ellenőrzésekből adódó feladat Fenntartói, belső ellenőrzés dokumentációja

Pedagógiai feladatok HNP

Partnerek elégedettségvizsgálata MIP irattár

Ünnepek – megemlékezések SZMSZ

Page 30: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

30

Éves tervezés folyamatleírása

A vezető óvónő tájékoztatja a vezetést a tanévre vonatkozó nevelési célkitűzésekről, a

szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. Tájékoztatást ad a

személyi feltételekről. Ugyanakkor a tárgyi és működési feltételeket is ismerteti, a nyár

folyamán milyen fejlesztések történtek.

A fentieket figyelembe véve a munkaközösség vezetője az első megbeszélésen

meghatározza a célokat, célértékeket, ehhez hozzárendeli a szükséges pedagógiai

módszereket, kereteket, formákat.

Egy héten belül a munkaközösség vezető összeállítja és írásba foglalja a munkaközösségi

terveket.

A munkaközösségi tervvel összhangban a vezető óvónő elkészíti az ellenőrzési tervet,

amely tartalmazza az ellenőrzés várható idejét, témáit, szereplőit és felelőseit.

Ezzel egy időben a vezető óvónő összeállítja a tanévben várható események naptárát.

Ezek után a vezető óvónő összeállítja, és írásba foglalja az óvoda éves munkatervét.

A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha

tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott

területen módosítás szükséges.

Szeptember 30-ig a vezető óvónő egy példányt elküld a fenntartónak.

Page 31: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

31

Folyamat megnevezése: Éves munkaterv folyamatszabályozása Folyamatgazda: intézményvezető Feladat lépések Felelőse Határidő Érintettek Dokumentáció

1.) Tájékoztató a nevelési célkitűzésekről Intézményvezető augusztus utolsó hete vezetés feljegyzés

2.) Személyi feltételek aktualizálása Intézményvezető augusztus utolsó hete vezetés feljegyzés

3.) Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása Intézményvezető augusztus utolsó hete vezetés feljegyzés

4.) Munkaközösség meghatározza a célokat munkaközösség vezető augusztus utolsó hete vezetés tervjavaslat írásban

5.) Feladatok időkeret meghatározása az értékeléshez, ellenőrzéshez, területeinek kitűzése

Vezetés augusztus utolsó hete feljegyzés

6.) Feladatterv elkészítése Intézményvezető szeptember első hete tervjavaslat

7.) Eseménynaptár elkészítése Intézményvezető szeptember első hete írásban

8.) A nevelőtestület jóváhagyása Intézményvezető szeptember első hete nevelőtestület jegyzőkönyv

9.) Az éves munkaterv összeállítása

Intézményvezető

szeptember harmadik hete írásban

10.) Munkaterv elküldése a fenntartónak Intézményvezető szeptember 30. fenntartó feljegyzés, levél

11.) Munkaterv kihelyezése Intézményvezető, tagóvoda vezető szeptember 30.

Page 32: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

32

1..5. Folyamat megnevezése: Vezetői ellenőrzés folyamat szabályozása Folyamatgazda: intézményvezető

Célja:

1.) A belső szakmai kontroll kiépítése a nevelőmunka minőségének és a szervezet működésének

javítása érdekében, mind ez a :

a szakmai tevékenység értékelésével,

a szakmai követelmények megtartásának vizsgálatával,

a szakmai ellenőrzés szabályainak megtartásával,

a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének ellenőrzésével,

a munkafegyelemmel összefüggő magatartás ellenőrzésével történik.

2.) Ellenőrzés eredményeként erősödjön az óvodai nevelési céljaival való azonosulás, a dolgozói

kötelezettség és felelősségtudat.

3.) Javuljon a belső munkahelyi légkör.

Alapelvek:

A vezetés szerves része legyen (az ellenőrzés szervezeti struktúrája tartalmazza).

Preventív jellegű legyen, tényeket tárjon fel.

Tárja fel a gátló tényezőket.

Javaslatokat fogalmazzon meg a problémák kiküszöbölésére, legyen fejlesztő, ösztönző

jellegű.

Állapítsa meg a felelősöket.

A dolgozók által elfogadott szempontok alapján történjen.

Az éves ellenőrzés szempontjainak, területeinek lebontását a munkaterv tartalmazza.

Személyre szóló legyen.

Az ellenőrzésről mindig készüljön feljegyzés, melyet az érintett aláír.

Page 33: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

33

Az ellenőrzés szervezeti struktúrája

Struktúra és hatáskör

vezetői ellenőrzés

minden dolgozót minden területen

általános helyettes tagóvoda-vezető munkaközösség vezető

- saját óvodájában a technikai dolgozók munkáját, a vezető távollétében teljes körűen a munkatervben meghatározott feladatokra

- saját óvodájában a pedagógusok, technikai dolgozók munkáját

- a munkaközösségi foglalkozás témájához kapcsolódóan a munkaközösség tagjaira vonatkozóan végez ellenőrzést

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Éves tervezés Éves tervezés folyamatszabályozása

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének

rendje SZMSZ

Nevelőtestület feladatköre SZMSZ teljes körűen, és a munkaköri leírások

Intézményi óvó, védő előírások SZMSZ

Vezetői ellenőrzési szempontok MIK

Gazdálkodási, szakmai beszámolók ÖMIP

Beiskolázás eljárásrendje IMIK, Csoportnapló

Eszközvásárlás eljárásrendje IMIK, Csoportnapló

Page 34: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

34

Folyamat megnevezése: Vezetői ellenőrzés Folyamatgazda: intézményvezető

Tevékenység területei Ellenőrzést végző Érintettek Módszer Idő Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

I. Tanügyi - igazgatási feladatok 1.) A gyermekek felvételének, átvételének lebonyolítása

intézményvezető tagóvoda vezetők dokumentum ellenőrzés beiratkozás ideje felvételi előjegyzési

napló nevelőtestület

2.) Gyermekcsoportok kialakítása intézményvezető vezetés megbeszélés beiratkozás után 1 héttel

előzetes csoportnévsor nevelőtestület

3.) Mulasztások pontos jelölése. Évközbeni létszámváltozások pontos jelölése.

Intézményvezető tagóvoda vezetők nevelőtestület dokumentum ellenőrzés

statisztikai jelentéskor és korrekciókor

feljegyzés a tapasztalatokról nevelőtestület

4.) A dolgozók munkarendjének kialakítása

intézményvezető tagóvoda vezetők minden dolgozó megfigyelés, beszélgetés október hónapban feljegyzés érintettek munkaterv

5.) Óvodakötelezettségekkel kap- csolatos feladatok

intézményvezető tagóvoda vezetők

nagycsoportot vezető óvónők

beszámoltatás, dokumentum ellenőrzés november hónapban feljegyzés érintettek

6.) Beiskolázás Intézményvezető nagycsoportot vezető óvónők megfigyelés, beszélgetés január hónapban

feljegyzés szakvizsgálatot

kérő dokumentáció érintett szülő

7.) Gyermekvédelmi munka intézményvezető tagóvoda vezetők

gyermekvédelmi megbízott

gyermekvédelmi dokumentáció

ellenőrzése, beszámoló

novemberben márciusban feljegyzés nevelőtestület nevelőmunka

tervezése

8.) Gyermekek egészségügyi el- látásával kapcsolatos feladatok Intézményvezető nevelőtestület beszámoló novemberben

márciusban feljegyzés nevelőtestület

II. Munkáltatói feladatok 1.) Személyzeti munka (besorolás, átsorolás, szabadság ütemezése itt)

Intézményvezető óvodatitkár tagóvoda vezetők

dokumentum ellenőrzés folyamatos feljegyzés érintett

2.) A dolgozók munkavégzése (munkakezdés, munkaköri feladat pontos elvégzése, megbízatások elvégzése, napolások itt)

intézményvezető tagóvoda vezetők minden dolgozó megfigyelés folyamatos feljegyzés minden dolgozó

3.) Az intézménynél lévő szabályzatok felülvizsgálata

intézményvezető megbízott képviselők

megbízott képviselők dokumentum elemzés

évente 1 x jogszabályi

kötelezettség esetén feljegyzés érintettek

Page 35: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

35

Tevékenység területei Ellenőrzést végző Érintettek Módszer Idő Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

III. Gazdálkodási feladatok 1.) Költségvetés tervezéséhez szükséges adatok begyűjtése (fejlesztés, felújítás, karbantartás)

intézményvezető tagóvoda vezetők műszaki ellenőr

minden óvoda megfigyelés november hónapban feljegyzés óvodavezetők

2.) Élelmezéssel kapcsolatos feladatok (térítési díj szedése, adagrendelés, ételkiosztás)

Intézményvezető tagóvoda vezetők

minden csoport óvodatitkár

dajkák

megfigyelés, dokumentum ellenőrzés folyamatos feljegyzés érintettek

3.) Leltározás, selejtezés Intézményvezető

tagóvoda vezetők

megbízott óvodatitkár

dokumentum ellenőrzés november hónapban feljegyzés érintettek

4.) Gazdálkodás helyzete ÖMIP szempontok alapján körzeti vezető fenntartó felé írásos beszámoló félévenként beszámoló dolgozói kör tervező

munkához

5.) Szakmai beszámoló ÖMIP szempontok alapján körzeti vezető fenntartó felé írásos beszámoló 5 évenként beszámoló dolgozói kör stratégiai

tervezés

6.) Szakmai beszámoló ÖMIP szempontok alapján körzeti vezető fenntartó felé írásos beszámoló évente beszámoló dolgozói kör éves tervezés

IV. PR tevékenység 1.) Pályázatokon való részvétel Intézményvezető nevelőtestület beszámoló

megfigyelés folyamatos feljegyzés nevelőtestület

2.) Az intézmény közéleti te- vékenysége Intézményvezető minden óvoda beszámoló

megfigyelés tanév vége feljegyzés nevelőtestület

3.) Kapcsolattartás más intézmé- nyekkel intézményvezető minden óvoda beszámoló tanév vége feljegyzés nevelőtestület

Page 36: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

36

1.6 Gazdálkodás feladatai, takarékosság, a gazdálkodás elemzése

Célja: a Kertvárosi Óvoda intézményeinek működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása az

elfogadott intézményi költségvetés függvényében.

Alapelvek:

Az éves költségvetés tervezése során minden feladat anyagi vonzata kerüljön

megtervezésre

A megtervezett költségvetés legyen összhangban az intézmény által ellátandó feladatokkal

A gyermekek gondozásához, és az oktató-nevelő munkához szükséges eszközöket

elsősorban az intézményi költségvetés biztosítsa, ne rakjunk anyagi terheket a szülőkre.

A Kertvárosi Óvoda valamennyi dolgozójának kötelessége az intézmény vagyontárgyainak

a megóvása - ez jelenjen meg a nevelőmunkájában is - az anyagokkal, eszközökkel való

takarékosság.

Minden vásárlást megelőzően a tagintézmény vezetőinek bejelentési kötelezettsége van az

intézményvezető felé.

A gazdálkodás folyamatleírása:

1. Az intézmény éves költségvetésének tervezése az előző évi elemzésére épüljön.

Az elemzésben részt vesznek: - intézményvezető

- általános helyettes

- tagintézmény vezetők

2. A működési feltételek áttekintése, eltérések feltárása, elemzése.

A folyamatban részt vesznek:

- intézményvezető

- tagintézmények vezetői

- általános helyettes

3. Az időszak feladatainak számbavétele, az anyagi feltételek hozzárendelése.

A folyamatban részt vesznek:

- nevelőtestület tagjai

- intézményvezető

- tagintézmények vezetői

- általános helyettes

Page 37: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

37

4. Az éves költségvetés megtervezése összhangban az fenntartó irányelveivel.

A folyamatban részt vesznek:

- intézményvezető

- óvodatitkárok

5. A költségvetés elfogadása után a tagintézmények részére csoport arányos költségvetés

leosztása. A folyamatban részt vesznek:

- intézményvezető

- általános helyettes

- óvodatitkárok

1.7 A beóvodázás szabályozása

Folyamatgazda: beóvodázási felelős

Célja:

Óvodáink bemutatása, a szülők megismertetése óvodáink fő profiljával, nevelési

programjával, szolgáltatásaival, az óvodában dolgozó pedagógusokkal, felnőttekkel.

A szülői döntés megkönnyítése, megfelelő információ szolgáltatása.

A 3 éves kisgyermekek óvodai nevelésének biztosítása

Intézményünk működésének folyamatos biztosítása a gyermeklétszám függvényében

A folyamat rövid leírása:

Gyermekük óvodában lépése előtt a szülők természetes igénye megismerni azt az

intézményt, ahol gyermekük nevelése szeretetben, biztonságban, a szülői elvárásoknak,

elképzeléseknek megfelelően folyik. Ezért szervezzük évek óta óvodaváró programunkat a

„Nyitva van az ovikapu” rendezvényt, ahol lehetőséget biztosítunk az óvodában folyó

nevelőmunka megismerésére. Óvodáinkban, újságban, interneten, plakátokon értesítjük a

lelendő szülőket. A beóvodázási felelős az elvégzett családlátogatások után meghívót küld a

HHH gyermekek szüleinek a rendezvényről.

A fenntartó által meghirdetett óvodai beíratásra történő felhívás után a szülők a megadott

időpontban gyermeküket óvodában íratják. A beíratást az intézményvezető és a tagóvoda

vezetők végzik. Ezt követően szakmai szempontok, az intézmény lehetőségei és a szülői

igények figyelembe vételével megalakulnak az óvodai gyermekcsoportok. Írásban értesítjük

a szülőket gyermekük óvodai felvételéről.

Az intézményvezető és a csoportvezető óvónők szülői értekezleteket szerveznek, ahol

tájékoztatják a szülőket a gyermekük óvodába lépését érintő tudnivalókról.

Page 38: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

38

Folyamat megnevezése: Beóvodázás szabályozása Folyamatgazda: Beóvodázási felelős

Lépések Résztvevők Felelős Időpont Családlátogatások megszervezése, lebonyolítása

Beóvodázási felelős Óvodapedagógusok

Intézményvezető Beóvodázási felelős Óvodapedagógusok

Február

„Nyitva van az ovikapu” program megtervezése, ovihíradó készítése - Tájékozódás - Ötletgyűjtés

Szülők, gyerekek, óvodapedagógusok

Intézményvezető Óvodapedagógusok

Február

Szűlők tájékoztatása - Média, plakátok, újság

Intézményvezető, óvodapedagógusok

Intézményvezető, óvodatitkárok, óvodapedagógusok

Március

„Nyitva van az ovikapu” program megvalósítása - Az óvodában folyó nevelőmunka megismerése - Közös játék a leendő gyermekekkel

Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok

Intézményvezető, óvodapedagógusok

Március

Beíratás - A fenntartó beíratási felhívása szerint

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagóvoda vezetők

Jegyző, intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagóvoda vezetők

Március-Április

Óvodai csoportok alakítása, szervezése - Vezetői megbeszélés - Nevelőtestületi megbeszélés

Intézményvezető, helyettes, tagóvoda vezető, nevelőtestület

Intézményvezető Április

Szülők írásbeli értesítése - Gyermekfelvételről, elhelyezésről - Szülői értekezlet időpontjáról

Intézményvezető, szülők, óvodapedagógusok, óvodatitkárok

Intézményvezető, óvodatitkárok Május

Szülői értekezlet Intézményvezető, csoportvezető óvónők, szülők

Intézményvezető, helyettes, tagóvoda vezetők

Augusztus

Page 39: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

39

2. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS

2.1. Folyamat megnevezése: Irányított önértékelés folyamatszabályozása, folyamat leírása,

felelősség és hatáskör mátrix, dokumentumok és bizonylatok rendje

Folyamatgazda: minőségfejlesztő programgazda Célja:

Rögzített szempontok alapján összefüggések megállapítása a szakmai célkitűzések és a

gyakorlat eredményessége között. Tendenciák megállapítása. (HNP beválás vizsgálat)

Pedagógiai feladatok hatékonyságának vizsgálata. (Az óvodák környezeti adottságából

adódó hozzáadott pedagógiai értékvizsgálat)

Az értékelés során kapott eredmények által újabb feladatok meghatározása a PDCA-

SDCA logika alapján.

Vezetői ciklushoz kötődően a HNP teljes körű beválás vizsgálata 5 évenként, részterület

vizsgálata évenként.

Váljanak szabályozottá a kulcsfolyamatok a működés eredményessége érdekében.

A felelősség és hatáskör rendszerének kiépítésével a munka megosztása.

Alapelvek:

Az értékelés személyi feltételeinek kialakítása a továbbképzésen való részvétellel.

(óvodánként 1 fő óvodapedagógus hosszú távú stratégiai cél)

Belső értékelő team létrehozása és folyamatos működtetése munkaköri leírás alapján.

(lehet állandó, lehet célfeladatra szervezett)

Szakmai csoport vagy munkaközösség az egységes mérési, értékelési metodikát alakítsa

ki.

Nevelési évenként ütemezetten a HNP területeinek mérése, értékelése.

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok

Kapcsolódó terület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Szempontok, értékelés IMIK, Minőségfejlesztési irattár, vezetői irattár

Évenkénti feladatütemezések Munkaterv, munkaközösségi dokumentáció

Megbízások SZMSZ

Emberi erőforrás fejlesztés Továbbképzési terv

Page 40: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

40

Az irányított önértékelés területei:

I. HNP értékelési rendszere (beválás vizsgálat)

Vizsgálandó terület Időháló Felelős Eszköz

Az óvoda a céloknak megfelelően működik-e? - specifikumok érvényesülése (sajátos arculat megjelenése) - összhangban van-e alapelvekkel - hogyan épülnek be az éves nevelési tervekbe

meghatározott területen minőségfejlesztő team

plusz támogatók

dokumentumelemzés

közvetlen megfigyelés

kérdőív szempontoknak

megfelelően

Alapelvek tükröződése a tervezés, szervezés, tevékenységek, képességfejlesztés során. (mire mennyi időt fordítunk munkatervben, csoportnaplóban, mindennapi gyakorlatban pl.: mennyit játszik a gyerek?)

5 évenként visszatérő

a hozott intézkedésekre vezető

Napirend, hetirend, életvitel (gondozási) felülvizsgálata, egészséges életmódra nevelés

A közösségi életre való felkészítés.

Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása.

Gyermekvédelem

Kapcsolatrendszer a partneri elvek kritériumai alapján (mire mennyi időt fordítunk munkatervben, csoportnaplóban, mindennapi gyakorlatban – hogyan valósul meg a napi gyakorlati munkában?)

II. Szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés értékelési rendje

Területek Időháló Felelős Eszköz

Önellenőrzés, önértékelés Szeptembertől augusztusig meghatározott te- rületeken. A hozott intézkedések kontroll értékelése az intézkedési tervben rögzítettek alapján.

minőségfejlesztő team

plusz támogatók

vezető

klímateszt szempontoknak

megfelelően :

- kérdőívek

- értékelő lap

Kulcsfolyamatok - vezetésre vonatkozó - stratégiára vonatkozó - partnerkapcsolatokra vonatkozó - erőforrásokra vonatkozó

Társadalmi szükségletek és elvárások kielégítése területén nyújtott teljesítmény

Page 41: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

41

Az irányított önértékelés folyamatszabályozása

A nevelőtestületi döntés alapján az irányított önértékelést évenként végezzük egy-egy nevelési

terület kijelölésével. Teljes körű beválás vizsgálat 5 évenként a vezetői ciklushoz kötődően.

Ideje: októbertől- április 31-ig.

1. Az irányított önértékelés területeinek megfelelő szempontsor meghatározása

A COMENIUS I modell leírásban meghatározott önértékelési területnek megfelelő, végleges

szempontokat a minőségi kör műhelymegbeszélés során alakítja ki a nevelőtestület által

meghatározott szempontjavaslatok számbavétele után.(szempontgyűjtő lapok)

A szempontsor kialakításakor az összehasonlítás érvényesül, mint fő elv, majd a minőségi kör

meghatározza a szempontokhoz rendelhető mutatókat.

Ideje: 2 hét

Felelőse: programvezető

2. Adatok számbavétele:

A minőségi kör és a vezetés műhelymunka keretein belül a szempontokhoz tartozó mutatókhoz a

meglévő adatokat számbavétele meghatározza a hiányzókat. Elkészíti az adatgyűjtő táblázatot.

Ideje: 2 hét

Felelőse: programvezető

3. Mutatókhoz rendelhető adatok gyűjtése:

A minőségi kör egy-egy tagjának vezetésével munkacsoportok alakulnak a támogató szervezet

tagjaiból (nevelőtestület)

A munkacsoportok feladata:

Adatgyűjtő táblázat feltöltése a meglévő adatokból

A hiányzó adatok beszerzése, összesítése és az adatgyűjtő táblázatba való felvezetése

(hozott intézkedésekről kontrollmérés, klímavizsgálat, a HNP szempontnak megfelelő

elemzése)

Ideje: 3 hét

Felelőse: programvezető

4. Beszerzett adatok összegzése:

A minőségi kör és a vezetés műhelymunka keretein belül elvégzi az összegzést.

Ideje: 1 hét

Page 42: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

42

Felelőse: programvezető

5. Adatok elemzése:

A minőségi kör és a vezetés műhelymunka keretein belül elvégzi az adatok elemzését, az

adottságok, eredmények összehasonlítását. A minőségi kör az elemzésben az irányított

önértékelés során összehasonlítást végez:

Az intézmény stratégiai céljaival (helyi program, vezetői program)

Igény és elégedettség vizsgálat eredményeivel

Az előző irányított önértékelés eredményeivel

Az összehasonlítás során meghatározza a jellemző erősségeket, illetve a fejlesztendő területeket.

(problémákat)

Ideje: 2 hét

Felelőse: programvezető

6. Problémák meghatározása:

A minőségi kör és a vezetés műhelymunka keretein belül a problémákat katalógusba rendezi.

Elvégzi a problémák súlyozását, mely eredményeként elkészül a súlyozott probléma katalógus.

Ideje: 1 hét

Felelőse: programvezető

7. Problémák okfeltárása:

A vezető a minőségi kör tagjait megbízza okfeltáró csoportok szervezésére az alkalmazotti

közösség köréből.

Feladatuk: a problémák okainak feltárása minőségügyi módszerek alkalmazásával és megoldási

javaslatok megfogalmazása. Az elvégzett munkáról írásban tesznek jelentést a programvezetőnek.

Ideje: 1 hét

Felelőse: programvezető

8. Célképzés intézkedési tervek készítése:

A minőségi kör és a vezetés műhelymunka keretein belül elvégzi az okok megoldásához megfelelő

célok képzését és elkészíti az intézkedési tervet (azonnali, rövid, közép és hosszú távon)

Ideje: 1 hét

Felelőse: programvezető

Page 43: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

43

9. Munkatársak tájékoztatása:

A hozott intézkedési tervet tagóvodánként kifüggesztjük a COMENIUS falra, tagóvodánként

munkaértekezleten is ismerteti a körzeti vezető óvónő.

Ideje: 1 hét

Felelőse: programvezető

10. Beszámoló elkészítése:

A programvezető írásos beszámolót készít az irányított önértékelés folyamatáról, eredményeiről,

problémáiról és az elkészült intézkedési tervekről. A beszámolót nevelőtestületi értekezleten

ismerteti a nevelő testülettel és munkaértekezleten a technikai dolgozókkal tagóvodánként.

Ideje: 2 hét

Felelőse: intézményvezető

Page 44: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

44

FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖR MÁTRIX A lépés tárgya Érintettek Informáltak Felelős

1. Aktualizált szempontsor elkészítése, elfogadása Vezető

Minőségfejlesztő team Nevelő testület

Intézményvezető Programvezető

Programvezető

2. Adat beszerzés megtervezése Vezetés

Minőségfejlesztő team Intézményvezető Programvezető

Megbízott team tag

3. Meglévő adatok számbavétele, hiányzó adatok beszerzése Vezető

Minőségfejlesztő team Nevelő testület

Intézményvezető Programvezető

Tagóvoda vezetők Megbízott team tag

4. Adatgyűjtés elvégzése, adatgyűjtő táblázat feltöltése, hiányzó adatok beszerzése

Vezető Minőségfejlesztő team

Intézményvezető Megbízott team tag

5. Adatok összegzése Vezető

Minőségfejlesztő team Programvezető

Intézményvezető Megbízott team tag

6. Adatok elemzése, összehasonlítás az intézmény stratégiai céljaival, erősségek, problémák meghatározása

Vezető Minőségfejlesztő team

Intézményvezető Tagóvoda vezetők

Programvezető

7. Problémák súlyozása, döntés, prioritási sorrend felállítása Vezető

Minőségfejlesztő team Alkalmazotti közösség

Intézményvezető Programvezető

Tagóvoda vezetők Programvezető

8. Okfeltárás, megoldási javaslatok gyűjtése Intézményvezető Programvezető

Tagóvoda vezetők

Intézményvezető Programvezető

Tagóvoda vezetők Megbízott csoportvezető

9. Célképzés, intézkedési terv készítése Tagóvoda vezetők

Alkalmazotti közösség Minőségfejlesztő kör

Intézményvezető Alkalmazottak

Megbízott csoportvezető

10. Intézkedési terv elfogadása, tájékoztatás, beszámoló Tagóvoda vezetők

Alkalmazotti közösség Minőségfejlesztő kör

Tagóvodák Alkalmazottak

Intézményvezető

Page 45: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

45

2.2. Folyamat megnevezése: Éves intézményi értékelés Folyamatgazda: intézményvezető Célja:

Strukturális elemzés során szerzett adatok felhasználásával helyzetkép megállapítása az

intézmények működését érintően nevelési év végére.

Tendenciák kimutatása, majd azok felhasználása a fejlesztést érintően

A fejlődést segítse, a hibákat küszöbölje ki.

A fenntartót informálja az intézmény működéséről

A dolgozók erkölcsi elismeréséhez adatokat adjon.

Alapelvek:

Ellenőrzés, önértékelés, megbízatások eredményeire épüljön, beszámoló formájában

Szempontok szerint történjen az adatgyűjtés (csoporton belüli eredmények, önértékelés,

ellenőrzés, megbízatások stb…)

A megbízatást teljesítők írásban beszámolót készítsenek munkájukról

A beszámoló fogalmazza meg a következő nevelési év célkitűzéseit, tennivalóit is. Az

eredmények, követendő példák kiemelése mellett a hiányosságokat is fogalmazza meg.

A kért beszámolókat vezetői értekezlet előtt egy héttel kell leadni az intézményvezetőnek.

Óvodánként a tagóvoda-vezetők összesített adatokat továbbítanak a körzeti vezetőhöz.

A vezetés előzetesen véleményezi a beszámolókat.

Az éves intézményi értékelés a tanévzáró nevelési értekezleten kerül jóváhagyásra.

Az intézményvezetői beszámoló szempontjai 1. Az intézmény küldetése

Az önkormányzati intézkedési terv, önkormányzati minőségirányítási program és az iskolai

pedagógiai program összhangjának értékelése és a programok megvalósulása.

2. Az intézmény környezete, partnerek

- Lakókörnyezet, demográfiai változások, infrastruktúra.

- Személyi feltételek (nevelőtestület, nem pedagógus munkatársak).

- Gyermekközösség jellemzői.

- A gyermekek tevékenysége (hetirend, napirend, délután szervezett választható

tevékenységek).

- A személyzet tevékenysége (együttműködés, óvodapedagógusok, technikai dolgozók).

Page 46: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

46

- A pedagógiai munka tervezése, követése (szakmai, adminisztratív).

- Kapcsolat a szülőkkel, egyéb partnerekkel.

- Az intézmény és környezete (nyitás, nyitottság).

- Szolgáltatások (kihasználtság mutatók, könyvtár szerepe).

- Közösségi élet.

3. Az anyagi feltételek

- Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek.

- Egy gyermekre jutó költségek.

- Hatékonyságmutatók, egy pedagógusra jutó gyermekek, csoportok száma, nagysága.

- A gazdálkodás ésszerűsége.

- Saját bevételek lehetőségei.

- Tárgyi-technikai feltételek (épületek, eszközök állapota, hiánya).

- A sport- és szabadidős foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya.

4. Szervezeti - vezetési jellemzők

- A vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minősége.

- A belső erőforrások elosztása.

- A vezetői munka és felelősség-megosztás.

- A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása.

- A belső ellenőrzés tapasztalatainak következményei.

- Az innováció támogatása.

- A pedagógusok és a gyermekek közötti kapcsolatok.

- A vezetői elismerések rendszere és a tárgyidőszakra jellemző tevékenység.

- A pályázati tevékenység lehetősége és eredményessége.

- Önértékelés eljárásrendjének tanévi tapasztalatai, az arra foganatosított intézkedések,

különös tekintettel a fenntartói minőségpolitikában meghatározott intézményi feladatok

teljesítésének kvantitatív mutatóra.

5. A személyi feltételek alakulása

- A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége.

- A pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése.

- A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása.

- Az oktatást segítő személyzet.

6. Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek

- Az óvodai nevelésben alkalmazott programok jellemzői és előnyei, hátrányai.

- A programok karbantartása.

Page 47: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

47

- A z óvodai nevelést, fejlesztést segítő eszközök használata.

- A délután szervezett választható tevékenységformák és azok hatékonysága.

- A hátrányos helyzetű tanulók segítésének eszközei, módszerei.

- Differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás az óvodai nevelésben.

- A környezetvédelmi és az egészségügyi nevelés helyzete, eredményei.

- Óvodaközi programokban való részvétel,

- Tankötelezettség és iskolaérettség viszonya.

- Az „óvodában maradás” okai, adatai.

- Az óvodások számára szervezett versenyeken való részvétel és eredményesség.

- A nevelési célok megközelítésének helyzete.

7. A törvényes, jogszerű működés helyzete

- A közoktatási törvényben előírt alapvető és kötelező belső szabályzatok megléte,

jogszerűsége és összhangja a napi gyakorlattal. (SZMSZ és mellékletei, pedagógiai

program, intézményi minőségirányítási program, házirend, munkatervek,

nyilvántartások, adatszolgáltatás, belső adminisztráció, stb.)

- Kapcsolat a fenntartóval, az önkormányzati döntések megvalósítása.

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Értékelő szempontsor IMIK, ÖMIP

Ellenőrzés tapasztalatai Ellenőrzési napló

Elvégzett feladatok számbavétele Éves munkaterv

Irányított önértékelés eredményei Irányított önértékelés

Fenntartó ellenőrzési feladat ellátása ÖMIP / ellenőrzés

Page 48: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

48

Folyamat megnevezése: Éves intézményi értékelés Folyamatgazda: intézményvezető

Feladatlépések Felelőse Érintettek Határidő Dokumentáció Felhasználás 1.) A nevelési folyamatba nem beépített szempontsor kiosztása

intézményvezető programgazda

adatszolgáltatás jellegének megfelelően

minden dolgozó május közepe feljegyzés éves beszámoló

2.) Intézményenként szempontok szerinti adatok eljuttatása a vezetőkhöz

óvodánkénti vezető helyettesek

óvodapedagógusok, tagóvoda vezetők május harmadik hete tényadatok éves beszámoló

3.) Adatok számbavétele, beszámoló vázlatos elkészítése

intézményvezető vezetés május utolsó hete előzetes beszámoló éves beszámoló

4.) A vezetés véleményezi az előzetes beszámolót intézményvezető vezetés június első hete feljegyzés éves beszámoló

5.) Javaslatok beépítése intézményvezető óvodatitkár június első hete - éves beszámoló

6.) Módosított beszámoló elkészítése intézményvezető óvodatitkár június második hete - -

7.) A nevelőtestület, a dolgozói kör véleményezése, elfogadása

intézményvezető - június második hete jegyzőkönyv jövő évi nevelési év feladatai

8.) A beszámoló végleges formába történő elkészítése intézményvezető óvodatitkár június harmadik hete beszámoló -

9.) A beszámoló megküldése a fenntartónak, óvodának intézményvezető óvodatitkár június utolsó hete levél -

Page 49: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

49

2.3. Folyamat megnevezése: Partnerközpontú működés folyamatszabályozása, folyamat leírása, hatásköri és felelősségi mátrix, dokumentumok és bizonylatok rendje Folyamatgazda: programvezető Célja:

Az intézmény működésének (szervezeti, szakmai) fejlesztése érdekében hozott

döntéseknél építünk a partnerek igényeire.

A dolgozók teljes körű bevonásával erősítjük az együttműködést, konszenzust keresünk,

biztosítjuk az információáramlást.

A minőségfejlesztés eszközeivel mindenki számára egyértelmű működési kereteket

határozunk meg, kiépítjük és működtetjük a felelősségi rendszert.

Segítjük a pedagógusi autonómia határainak konkrét tisztázódását.

Hozzájárulunk a fejlesztési célok, adatok alapján történő konkrét, mérhető

megtervezéséhez.

Erősítjük a team munkában történő együttműködést.

Alapelvek:

Határidők pontos betartása

Számítógépes adatnyilvántartást lemezen minden óvoda kapja meg

Tájékoztatást minél több formában kell elvégezni (faliújság, szóbeli)

Személyes beszélgetéssel erősíteni kell az elfogadottságot

Teljes bevonódásra törekvés

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Minőségfejlesztési Munkaterv IMIK

Kérdőív minták IMIK

Szempontmátrix IMIK

Értékelés szempontja IMIK

Ok feltárás, kontroll kérdések Minőségügyi dokumentáció

Intézkedési terv Minőségügyi dokumentáció, munkaterv

Page 50: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

50

Partnerközpontú működés folyamatleírása

A COMENIUS I. modell alapján

Ciklusidő: március 1-től következő év február 28-ig

1. Partneri kommunikációs tábla frissítése

Az óvodák előző évi partneri kommunikációs táblázatát a minőségfejlesztő team felülvizsgálja

minden nevelési év februárjában az adott ciklus tapasztalatai alapján, majd javaslatot tesz a

módosításra, illetve véglegesítésére.

Ezzel egyidejűleg a minőségfejlesztő team felülvizsgálja a partnerazonosítás szempontjait,

fontossági sorrendet állít fel.

A módosított partneri kommunikációs táblázatot a nevelőtestület hagyja jóvá február második

felében, szervezett nevelési értekezleten. Ezzel egy időben jóváhagyja a módosított azonítási

szempontokat a prioritási listát, és újra választja a minőségfejlesztő teamet és támogatás szervezetét.

A módosított partneri kommunikációs táblázatot kifüggesztjük minden tagóvodában a szülői

fogadóban és a COMENIUS falra. A dajkai közösséget tájékoztatja az intézményben dolgozó

minőségfejlesztő team – tag.

Felelőse: programvezető

Az óvoda vezetésének és közösségének külső kapcsolatai

Partnerközpontú működés

Terület Nevelési intézményeket,

Óvodákat érintő feladat. Intézmény, és feladat-ellátásért felelős munkakör.

Városi Önkormányzat. Helyi Önkormányzat Képviselő Testülete. Művelődési Iroda vezetője

Napi kapcsolat a fenntartó Intézménnyel. A pedagógiai program valamint szakmai feladatok egyeztetése.

Intézményvezető Oktatási Bizottság. Oktatási referens Művelődési Irodavezető.

Megyei, Fővárosi Pedagógiai Intézet.

Továbbképzésekről, kiadványokról tanulási lehetőségekről tájékoztatás

Intézményvezető

Page 51: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

51

Helyi oktatási Intézmények. Együttműködési terv. Iskolalátogatás. Ovi olimpia. Télapó ünnepség. Sportrendezvények.

Pedagógusok, óvodapedagógusok.

Gyermek- és ifjúságvédelem. Az Intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseinek jogszabályilag szabályozott munkája megfelelő kapcsolat kiépítése. Veszélyeztetett gyermekek gondozása.

Jegyző. Gyermekvédelmi felelős. Gyámhivatal. Családsegítő központ. Gyermekjóléti szolgálat Szociálpolitikai Osztály Védőnői Szolgálat gyermekorvos.

Szociálpolitika. Segélyek odaítélése. Rendszeres gyermekvédelmi, illetve óvodáztatási támogatás. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, nyilvántartása

Jegyző. Nevelési Intézmények vezetője. Szociálpolitikai Osztály

Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat, GYÁO, CSÁO

Hátrányos helyzetű családok, gyermekek segítése, együttműködés koordinálása

A Központ és a Szolgálat munkatársai. Gyermekvédelmi felelős.

Pedagógiai Szakszolgálat. Logopédiai, pszichológiai fejlesztő pedagógiai ellátás.

Logopédus, pszichológus, Óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus.

Utazó pedagógusok a Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül.

Azon gyermekek ellátásának biztosítása, akiket a Ped. Szakszolgálat nem tud ellátni.

Pedagógiai Szakszolgálat vezetője

Egészségügy. A körzet gyermekorvosai és védőnői.

A rendszeres egészségügyi ellátás működtetése a gyermek óvodai kezdésétől évente egy alkalommal. Védőnői szűrések, mérések ( pl. látás, hallás stb.)

Gyermek és óvodaorvos. Védőnői hálózat. ÁNTSZ.

Közművelődés. Könyvtári látogatás. Múzeumban, Művelődési Házban, Megyeházán óvodás programokon részvétel. Kultúraközvetítő programok a gyermekek ismereteinek gazdagítása.

Intézményvezető, óvodapedagógus Művelődési Központ vezetője. Városi Könyvtár vezetője.

Sport. Uszoda, termálfürdő. Sportcsarnok. Úszásoktatás, sportrendezvények

Intézményvezető. Sportreferens

Bölcsőde

Gondozókkal tapasztalatcsere, a leendő

Vezető, óvodapedagógusok, gondozó, nevelők.

Page 52: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

52

2. Szempont, mérési mód, eszköz, minta felülvizsgálata

A minőségfejlesztő team az előző évi tapasztalatok alapján felülvizsgálja a mérés lebonyolítására

vonatkozó szabályokat, a szempontmátrixot, a mérőeszközöket, a mintavételi eljárást, eljárásrendet,

ha szükséges elvégzi a módosításokat. A felülvizsgálatát a támogató szervezet közreműködésével

végzi el a kijelölt partnerek körében. A mérőeszközök átdolgozása a szempontok és kérdések 30 %

-t érinthetik.

A módosítást a minőségfejlesztő team és a vezetés hagyja jóvá és ismerteti a dolgozókat.

A felülvizsgálat és módosítási javaslat befejezési határideje február vége, melynek eredménye a

módosított partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje.

Felelőse: programvezető

3. A mérés lebonyolítása

A minőségfejlesztő team és a támogató szervezet elvégzi a partnerek igény és elégedettség

mérését március 1-től 15-ig a módosított eljárásrend alapján. A szülői, dolgozói, elégedettség-

vizsgálatot két évenként, a fenntartóval 4, és az iskolák elégedettségvizsgálatát 2 évente végezzük

el.

A mérés lebonyolításához szükséges kellékeket (adatgyűjtő-lap, kérdőívek) a mérést lebonyolító

team készíti el a team vezető irányításával. Egyben tájékoztatja a teamet a mérés lebonyolításával

kapcsolatos tennivalókról.

A kérdőíveket mindig név nélkül kérjük vissza az óvodákba kihelyezett gyűjtőládákba.

Az interjúkérdéseket előzetesen (legalább 1 héttel korábban) küldjük el a fenntartónak kísérő

levéllel.

A kérdőívek beérkezés után megállapítjuk, hogy az a szabályzatban meghatározott mérési

elfogadási kritériumnak megfelel e. Ha szükséges kiegészítő mérést végzünk.

Felelőse: Programvezető

Nevelőotthon.

óvodásokról. Napi kapcsolat, partneri kapcsolat kialakítása a nevelőkkel.

Gyermekvédelmi felelős,

Az Óvodákat támogató Alapítványok.

A támogatások célszerű felhasználása.

Vezető, Kuratórium.

Page 53: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

53

4. Az adatok rögzítése

A beérkező adatokat a támogató szervezet tagjai tagóvodánként rögzítik, minden nevelési évben

számítógépes feldolgozással március 16 - 31-ig.

A tagóvodákból, beérkező adatokból intézményi összesítés készül.

A szülők által kitöltött kérdőíveket tagóvodai összesítésben és intézményre vonatkozóan is

elkészítjük.

Az alkalmazottak kérdőíves mérését követően az adatok összesítése először tagóvodai szinten

történik, külön értékelve az óvónők, dajkák véleményét, majd tagóvodai összesítésre is sor kerül.

Az összesítés után az adatok a számítógép adatbázisába kerül erre a célra összeállított táblázatos

formában.

Az összesített eredményekről tájékoztatjuk a mérésben résztvevő partnereket, a gyermekeket

kivéve.

Az összesített adatokról tájékoztatjuk az intézmény vezetését és dolgozóit március 31-ig.

Az intézményi adatrögzítéséért a minőségbiztosítási programfelelős felel.

5. Adatok elemzése

Az adatok összehasonlító elemzését a szempontmátrix szöveges és adatszerű kitöltése után a

minőségfejlesztő team végzi. Összevetjük az egyes partnerek eredményeit egymással, valamint az

előző éves mérések eredményeit az adott évivel, műhelymegbeszélésen. Az egyes partnerekre

vonatkozó összehasonlítást 3-5 fős team végzi, melynek vezetője a minőségfejlesztő team tagja. Az

eredményről partnerenkénti és összesített szöveges összefoglaló készül.

A megvalósulás határideje minden nevelési év április 1-15 között van.

A szöveges összefoglaló elkészítéséért a programfelelős felel.

6. Problémakatalógus állítása, súlyozás

A partneri igény, és elégedettség mérés módszertani táblázatban meghatározott eredmény

elfogadásának kritériumai és az összehasonlító elemzések eltérései alapján cédulázással,

műhelymunka során problémakatalógust állítunk fel. Ezzel egy időben elkészítjük a javult

eredmények listáját is. A két listát elkészíti a minőségfejlesztő team és megvitatja az

intézményvezetéssel.

A megvalósulás határideje minden nevelési év április 16-30 között.

A megvalósulásért a programfelelős felel.

Page 54: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

54

7. Problémakatalógus elfogadása

A minőségfejlesztő team tagjai ismertetik az alkalmazottakkal a problémakatalógust minden

tagóvodában. A dolgozók súlyozzák a problémákat, minden nevelési év május 1-15 között. Az

egyes tagóvodákban történt súlyozási eredményeket a minőségfejlesztő team összesíti és a

véglegesen súlyozott problémakatalógusról tájékoztatja az alkalmazottakat.

A megvalósításért a programfelelős felel.

8. Problémaelemző csoportok működése

A kiválasztott problémák számától függően 5 fős teameket hozunk létre, amelyekben egy tag a

minőségfejlesztési team tagja, a többiek a támogatók. A problémák okának feltárására a teamek

munkatervet készítenek. A munkatervet egyeztetik a programvezetővel. A feltárás során

alkalmazzuk a minőségügyi technikákat. Elvégzett munkájukról, annak eredményéről (nyers célok,

megoldási javaslatok) beszámolót készítenek. Munkájuk során folyamatosan egyeztetnek a

programvezetővel.

A megbízott team írásbeli beszámolót készít az elvégzett munka alapján, május 15-30 között.

A megvalósításért a programfelelős felel.

9. A vezetői kör megtárgyalja a csoportok beszámolóját

Június 1-15 között a megbízott team megoldási javaslatait, nyers céljait ismerteti, megtárgyalja az

intézmény vezetésével. A tagóvoda vezetők véleményezik, javaslataikkal segítik a csoportok

beszámolóját. A vezetés és a minőségfejlesztő team megtárgyalja a beszámolót és véglegesíti az

intézkedési tervet. Az intézkedési tervet, és a folyamat értékelését tanévzáró nevelési értekezleten

és munkatársi értekezleten ismertetjük a dolgozókkal. A folyamat értékelését a programvezető

készíti el írásban és jóváhagyja a vezetés.

Határidő: június 15.

Felelőse: vezető, programfelelős

Page 55: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

55

Felelősségi és hatásköri mátrix A lépés tárgya Érintettek Informáltak Felelős Partneri kommunikációs tábla frissítése Kapcsolattartó személy Minőségfejlesztő team Programvezető Tábla véglegesítése Minőségfejlesztő team Intézményvezető Ismertetése Alkalmazotti közösség Szempont mérési mód eszköz minta felülvizsgálata Vezetés Intézményvezető Programvezető Szempont mérési mód eszköz minta jóváhagyása Minőségfejlesztő team Alkalmazotti közösség Mérés lebonyolítása Csoportos óvónők Intézményvezető Programvezető Minőségfejlesztő team Adatok rögzítése Minőségfejlesztő team Intézményvezető Programvezető Adatok elemzése Támogató szervezet Tagóvoda-vezetők Minőségfejlesztő team Intézményvezető Programvezető Problémakatalógus állítása, súlyozása Támogató szervezet Tagóvoda-vezetők Programvezető Minőségfejlesztő team Intézményvezető Problémakatalógus elfogadása Alkalmazotti közösség Intézményvezető Programvezető Problémaelemző csoportok működése Megbízott team Intézményvezető Programvezető A vezetői kör megtárgyalja a csoportok beszámolóját Tagóvoda vezetők Intézményvezető Programvezető Beszámoló elfogadása Alkalmazotti kör Megkérdezettek A dolgozók tájékoztatása Minőségfejlesztő team A folyamat értékelése

Page 56: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

56

Dokumentumok és bizonylatok rendje

A bizonylat megnevezése Kitöltő - készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap

Véglegesített partneri kommunikációs táblázat Programvezető Minőségügyi dokumentáció 1 év Tagóvodák

Módosított szabályzatok Programvezető Minőségügyi dokumentáció 1 év Tagóvodák

Összesített táblázat Programvezető Minőségügyi dokumentáció 5 év Tagóvodák

Szöveges elemzés Programvezető Minőségügyi dokumentáció 5 év Tagóvodák

Elfogadott beszámoló Programvezető Minőségügyi dokumentáció 5 év Tagóvodák

Feljegyzések Programvezető Minőségügyi dokumentáció 1 év Tagóvodák

Page 57: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

57

Dokumentumok és bizonylatok rendje

A bizonylat megnevezése Kitöltő - készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap

Aktualizált önértékelés szempontsor Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmozotti kör

Mutatókkal kiegészített szempontsor Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

( adatok fellelhetőségének feltüntetése) Alkalmazotti kör

Adatgyűjtő táblázat Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Összesített táblázat Team tag Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Erősségek, problémák listája Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Súlyozott problémakatalógus Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Döntési jegyzőkönyv, mely problémával foglalkozik Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Megbízás ok feltáró csoportoknak Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Okok és megoldások listája Megb.csop.vez. Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Célértékek listája, intézkedési terv Megb.csop.vez. Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Döntési jegyz.könyv intézkedési tervek elfogadásáról Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Feljegyzés a dolgozók tájékoztatásáról Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Folyamat értékelése Programvezető Minőségügyi dokumentáció 2 év Tagóvodák

Alkalmazotti kör

Page 58: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

58

2.4. Folyamat megnevezése: Gyermekek fejlődésének, előrehaladásának mérése, értékelése Célja:

Rendelkezzünk bemeneti értékkel a gyermek óvodáztatásának kezdetén, és kimeneti

értékkel az iskolába lépéskor.

A tervezés a gyermek fejlettségére alapozottan történjen, az egyéni sajátosságok

figyelembevételével.

A gyermekek szükségletének legmegfelelőbb pedagógiai eljárást valósítunk meg,

Speciális fejlesztésben részesítjük a rászorulókat. (HHH, SNI)

A fejlettség optimális állapotában végezzük a beiskolázást.

A gyermekek egyéni fejlettségéhez legmegfelelőbb iskolatípust ajánljuk.

Alapelvek:

Folyamatos együttműködés a szülőkkel.

Az adott fejlettségmérő tesztet az használja, aki rendelkezik a szükséges kompetenciával.

A kompetenciakör bővítése megfelelő továbbképzéssel.

A mérés megfelelő ütemezése.

A gyermek óvodai életét végigkísérő dokumentáció: a fejlődési napló előírásoknak

megfelelő vezetése.

Eszköze:

Fejlődési napló

A fejlődési naplót a minőségi kör dolgozza ki az érvényes pedagógiai programmal összhangban. A

nevelőtestület véleményezi és fogadja el. Tartalmazza a bemeneti és kimeneti mutatókat, nyomon

követi a gyermek fejlődését, feltárja a fejlesztendő területet.

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok

Kapcsolódó terület megnevezése Hivatkozott dokumentum

A fejlődés várható eredménye nevelési területeken Pedagógiai Program

Speciális fejlesztés Együttműködési modell

Beiskolázás folyamatszabályozása IMIK

Anamnézislap (minta) IMIK, Fejlődési napló

Fejlődés folyamatos nyomon követése Gyermekenkénti fejlődési napló

Page 59: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

59

Folyamat megnevezése: A gyermek fejlődésének, előrehaladásának mérése, értékelése Folyamatgazda: fejlesztő pedagógus, programgazda

A személyiségfejlesztés Időháló Felelős Eszközrendszer Tájékoztatás formája Dokumentáció Visszacsatolás

tartalmi listája

1.) Bemenet diagnosztikusmérése. Célja: a gyermek megismerése, fejlesztési irány megtervezése.

óvodába lépéstől számított két hónapon belül a HNP fejlődési

naplójának megfelelően

óvodapedagógus vezetők

anamnézis családlátogatás fejlődési napló

vezetői ellenőrzés szülői értekezlet

fogadóóra

feljegyzés személyi dosszié

csoportnapló feljegyzés

év értékelés tanévzáró

nevelőtestület személyes

2.) Formativ értékelés. (nyomonkövetéses) Célja a gyermek fejlődésének nyomon- követése

A HNP fejllődési naplójának

megfelelően, évente három alkalommal

óvodapedagógus vezető

tagóvoda vezetők munkaközösség

vezető

Fejlődési napló

vezetői ellenőrzés szülői fogadóóra

speciális fejlesztést végzőkkel kommunikáció

feljegyzés csoportnapló

feljegyzés

év értékelése tanévzáró

nevelőtestületi értekezlet szakmai

megbeszélések személyes

3.) 5-6 évesek fejlettségvizsgálata. (diagnosztikus értékelés) Célja: részképesség hiányok kiszűrése, személyre szóló speciális fejlesztések meghatározása

szeptember hónap (minden nagycsoportba

lépő gyermek)

logopédus fejlesztőpedagógus óvodapedagógus

vezető

Tesztek: PREFER, DIFER SINDE-LAR, GOH

szükségnek megfelelően komplex logopédiai vizsgálat

(teljes körűen)

vezetői ellenőrzés szakmai megbeszélés

szülői fogadóóra szakmai konzultáció a

speciális fejlesztést végző pedagógusokkal

és intézményekkel

feljegyzés fejlődési napló csoportnapló, HHH gy-kek

egyéni fejlődési lapja, haladási

napló

év értékelése tanévzáró

nevelőtestületi értekezlet szakmai

megbeszélések személyes

4.) Kimenet szummatív értékelése

Nagycsoportosoknál április hónapban ( a fejlődési napló

utolsó bejegyzései)

óvodapedagógus vezetők Fejlődési napló

óvodapedagógusi beszámoló, szülői

fogadóóra, értekezlet

írásban csoportnapló,

fejlődési napló, feljegyzés, HHH gy-kek haladási

naplója

nevelési értekezlet

Page 60: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

60

2.5. Folyamat megnevezése: Ösztönző rendszer működtetése, teljesítmény-értékelési és minősítési rendszer működtetése, és folyamatszabályozása.

Folyamatgazda: intézményvezető

Célkitűzések:

Az intézmény valamennyi dolgozója kapjon visszajelzést a munkájának megítéléséről. A munkavégzésben minőségében kimutatható eltérés jelenjen meg a bérezésben: a

kimagasló munkát végzők munkáját - a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével - kiegészítő bérrel ismerjük el.

Az anyagi és erkölcsi elismerés az intézmény alapelveire és a jogszabályokra épülve

működjön.

A szempontok konszenzussal történő kialakításával váljon egyértelművé az erkölcsileg és

anyagilag elismert teljesítmény.

Ösztönözzön a minőségi munka végzésére.

Fejlessze a munkatársak reális önértékelését.

A közösség által elfogadott erkölcsi elismerési forma kidolgozása.

Alapelvek:

A dolgozók személyes értékelésekor a tagóvoda-vezető legyen jelen.

Az intézményvezető a dolgozók személyes értékelését ütemezi. Minden dolgozó munkája

három évente értékelésre kerül, egyéb más esetekben a törvényi előírásoknak

megfelelően.

Kiemelkedő teljesítményt jelent, ha a tanév értékelésében kiemeljük a dolgozó munkáját,

pedagógus napi jutalomra, címpótlékra terjesztjük föl. (közösség előtti elismerés)

A teljesítmény-értékelést a 138/1992 (X. 8.) Kormányrendelet alapján az

intézményvezető végzi, a törvényi előírásnak megfelelően. A teljesítmény-értékelés az

érintett dolgozó önértékeléséből, a tagintézmény vezetői és intézményvezetői értékelésből

állítja össze az intézményvezető.

A személyes értékelés előtt a dolgozót legalább 1 héttel tájékoztatni kell.

A személyes értékelésről készült feljegyzést az érintett aláírásával hitelesít. Véleményét

megfogalmazhatja.

A személyes értékeléskor a pozitívumok kiemelése mellett a fejlődés várható elvárásait is

meg kell fogalmazni a dolgozó előtt.

Page 61: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

61

A vezetés tagjai a kitüntetések, jutalmak odaítélése előtt gyűjtsenek javaslatokat a

dolgozóktól.

Az értékelésben részt vevő személyek

Az intézményvezető minden esetben az egyik értékelő. Az adott tanévben értékelendő tagóvodák

és dolgozói is az éves munkatervben kerülnek meghatározásra.

A magasabb vezető esetében az értékelést a fenntartó, mint munkáltató végezheti el.

Általános helyettes munkáját értékelik: tagóvoda vezetők, intézményvezető.

Munkaközösség vezető munkáját értékelik: intézményvezető, ált. helyettes.

Tagóvoda vezetők munkáját értékelik: intézményvezető, tagóvoda nevelőtestülete.

Óvodapedagógusok munkáját értékelik: csoportban dolgozó társa, tagóvoda vezető,

intézményvezető.

Nem pedagógus munkakörben dolgozók munkáját értékelik: csoportjának két óvónője dajkák

esetében, tagóvoda vezető, intézményvezető.

Az értékelés eredménye

Az értékelés során a megadott követelmények teljesülését négyfokú skálán értékeljük, amely a

következő (138/1992 (X.8.) 8 §): kiemelkedő minősítés (3), megfelelő minősítés (2), kevéssé

megfelelő minősítés (1), nem megfelelő minősítés (0).

A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz

viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni: 80-100 %-ig kiválóan alkalmas,

60-79 §-ig alkalmas, 30-59 %-ig kevéssé alkalmas, 30 % alatt alkalmatlan.

Indikátorok meghatározása

A kérdőívek teljesítményértékelési területeiben meghatározott szempontokkal tevékenységi

területenként összefogva készítjük el a teljesítmény megítélésére kialakított indikátorokat.

A teljesítmény megítélés indikátorai pedagógus munkakörben:

1. Személyes tulajdonságok indikátorai

2. Szakmai munka indikátorai

3. Kötelező órán túl végzett tevékenységek indikátorai

4. Intézmény működését segítő tevékenységek indikátorai

Page 62: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

62

5. Munkafegyelem indikátorai

6. Egyéb szempontok indikátorai

7. Speciális feladatvállalás indikátorai (tagóvoda vezetői, általános helyettesi, munkaközösség

vezetői, minőségbiztosítás vezetői)

A teljesítmény megítélés indikátorai nem pedagógus munkakörben:

1. Munkaköri leírásban meghatározott tevékenységek indikátorai

2. A partnerekkel való együttműködés, kapcsolattartás indikátorai

3. Közösségalakító tevékenység indikátorai

4. Személyes tulajdonságok indikátorai

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Minőségi munkáért járó kereset kiegészítés és jutalom odaítélésének szempontjai

IMIP, SZMSZ I. sz. melléklet

Szempontsor a technikai dolgozók kereset kiegészítés

IMIP, SZMSZ I. sz. melléklet

Önellenőrzés, önértékelési szempontsor IMIP, SZMSZ melléklet Személyes értékelés ütemterve Munkaterv

Page 63: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

63

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ELJÁRÁSRENDJE

Tevékenységek, feladatok Érintettek Felelős Módszer Határidő Elvárt eredmény Bizonylatolás

rendje

Az intézmény által elfogadott szempontsor alapján a dolgozó az önértékelési lap kitöltésével önértékelést végez.

Dolgozó Intézményvezető Megbízott vezetők

Elemzés Évente április 30.

Önértékelés fejlődik

Önértékelő kérdőív

Az intézmény vezetője vagy ezzel a feladattal megbízott vezető elkészíti a dolgozó vezetői értékelését az önértékelési lappal megegyező értékelő lapon

Intézményvezető Megbízott vezetők

Intézményvezető Elemzés

Ütemterv szerint 3 évente április 30.

Az intézmény rendelkezik mindenki által elfogadott vezetői és önértékelési szempontsorral

Kontroll értékelő kérdőív

Az éves értékelés tapasztalatainak, dokumentumainak összegyűjtése

Megbízott vezető Intézményvezető Adatgyűjtés Dokumentum elemzés

május 5. Sokoldalú információszerzés a dolgozó munkájáról

Feljegyzés

Az információt gyűjtő vezetők megbeszélése

Intézményvezető Megbízott vezetők

Intézményvezető Megbízott vezetők

Megbeszélés május 5.

Őszinte segítőszándékú véleménynyilvánítás a dolgozó munkavégzéséről

Feljegyzés

Az önértékelés és a tagóvoda vezetői értékelés eredményeinek alapján a vezető elkészíti az összesített értékelést

Intézményvezető Tagintézmény vezető Általános helyettes

Intézményvezető Megbízott vezetők

Elemzés május 10.

Felszínre kerülnek az esetleges hiányosságok, illetve a példamutató munkavégzés

Értékelési Összesítő Lap

Page 64: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

64

Az értékelő megbeszélés keretében az intézmény vezetője és a tagintézmény feltárja az értékelés esetleges eltérésének okait, valamint meghatározza a pedagógus tevékenységében a fejlesztendő területek

Intézményvezető Megbízott vezetők Dolgozó

Intézményvezető Megbeszélés június 6.

Vélemények indoklása, a pozitív és negatív tapasztalatok elemzése

Értékelési Összesítő Lap Jegyzőkönyv

Értékelő beszélgetés lefolytatása. A dolgozó átveszi az értékelést, az átvételt aláírásával hitelesíti

Intézményvezető Megbízott vezetők Dolgozó

Intézményvezető Hitelesítés június 6. Tudatos munkavégzésre törekvés

Legitimáció

Az értékelés egy példányának elhelyezése a dolgozó személyi anyagába

Óvodatitkár Intézményvezető Adatkezelés június 12.

Adatbázis részeként a következő értékelési ciklus alapját képezi

Személyi anyag

Page 65: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

65

Folyamat megnevezése: Ösztönző rendszer működtetése, munkatársak munkájának értékelése Folyamatgazda: intézményvezető

Kommunikációs formák Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás

1.) Pedagógusnap Címek: tanácsosi főtanácsosi Elismerő emlékérem

intézményvezető + a vezetés tagjai óvodapedagógusok javaslattétel

döntés

évente egyszer a fenntartó által kitűzött

időben

Felterjesztés, az érintett

minősítésének elkészítése

teljes dolgozói kör intézményen belüli

ünnepség

4.) Minőségi munkáért járó kereset kiegészítés, jutalom

intézményvezető + a vezetés tagjai minden dolgozó

elemzés értékelés

javaslattétel döntés

törvényben meghatározottak

szerint évente jutalomként

feljegyzés személyi dosszié

irattár

munkatársi értekezlet nevelési értekezlet

5.) Személyre szóló értékelés, minősítés

intézményvezető + a tagóvoda vezetők minden dolgozó

Személyes megbeszélés az

érintett dolgozóval

ütemterv szerint 3 évenként minden

dolgozó munkaterv munkatársi értekezlet

Page 66: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

66

3. Belső működés

3.1. Folyamat megnevezése: Pedagógusok szakmai együttműködésének folyamatszabályozása

Folyamatgazda: óvodapedagógus Célja:

Az együttműködési formák erősítsék a nevelőtestület egységes pedagógiai szemléletét a

Pedagógiai Programban rögzített nevelési célok, feladatok és követelmények

megvalósításában.

Továbbképzés keretein belül az egyénileg szerzett szakmai tudás épüljön be a

nevelőtestület pedagógiai kultúrájába.

Segítse a nevelőtestület innovációs tevékenységét.

Segítse az egyes óvodapedagógusok szakmai fejlődését, önismeretét, önértékelését.

Team munka keretein belül erősödjön a szakmai kommunikáció, a feladatok közös

vállalásával a felelősség és kötelességtudat.

Erősödjön a szakmai párbeszéd.

Alapelvek:

A nevelőtestület teljes körű részvételével valósul meg.

A körzet óvónői arányosan vállalnak feladatot.

Az alábbi írásos dokumentumok készülnek: szempontsor, jegyzőkönyv, szakirodalmi

eljárás.

Tanévnyitó értekezleten történik a feladatok ütemezése és kiosztása.

A pedagógiai feladatokba beépüljön.

Team munkában történik az együttműködés.

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Beiskolázási terv Továbbképzés személyi dossziéja

Éves feladatok Munkaterv

Igényfelmérés eredményei (ok feltárás, intézkedési terv)

Minőségügyi dokumentáció

Page 67: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

67

3.1. Folyamat megnevezése: Pedagógusok szakmai együttműködése Folyamatgazda: óvodapedagógus

Együttműködési formák Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

1.) Szakmai munkaközösség - szakmai feladatra szerveződő - érdeklődésnek megfelelően szerveződő - szerzett tudás átadására szerveződő

munkaközösség vezetője

munkaközösség tagjai teljes körű

nevelőtestület

benchmarking előadás

team munka minőségfejlesztési

módszerek

évente 1-2 alakalom

jegyzőkönyv beszámoló nevelőtestület

irányított önértékelésben új feladatokhoz

személyre szóló értékeléshez nevelési év értékeléséhez

2.) Hospitálás - szerzett tudás átadására szerveződő - innovatív tevékenység prezentálása - új módszertani eljárás átadására szerveződő

folyamatgazda Teljes körű nevelőtestület

bemutatók prezentáló előadás

benchmarking

az éves tervben rögzítettek

szerint

feljegyzés értékelés nevelőtestület

irányított önértékelésben új feladatokhoz

személyre szóló értékeléshez nevelési év értékeléséhez

3.) Személyiségfejlesztő tréning intézményvezető Teljes körű

nevelőtestület csoportmunka évente 1-2 alakalom

feljegyzés értékelés nevelőtestület nevelési év értékeléséhez

4.) Munkamegbeszélések intézményvezető tagóvoda vezetők

délelőttös óvónők körzeti szintű és helyi beszélgetés

havonta (hó végén)

szükségnek megfelelően

feljegyzés intézkedés nevelőtestület év értékeléséhez

irányított önértékeléshez

5.) Igények, problémák meg- beszélése

intézményvezető tagóvoda vezetők problémagazda

délelőttös óvónők körzeti szintű beszélgetés havonta (hó

végén) feljegyzés nevelőtestület év értékeléséhez irányított önértékeléshez

6.) Nevelési és nevelőtestületi értekezletek intézményvezető Teljes körű

nevelőtestület

minőségfejlesztési módszerek

team munka előadás

benchmarking

évente 1 alkalom

jegyzőkönyv értékelés nevelőtestület év értékeléséhez

irányított önértékeléshez

7.) Minőségfejlesztés során adódó feladatok megbeszé- lése

programvezető teamek

teljes körű nevelőtestület

team munka minőségfejlesztési

módszerek

szükségnek megfelelően

feljegyzés intézkedési terv nevelőtestület

partnerközpontú

működéshez

Page 68: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

68

Együttműködési formák Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

8.) Nyitott szakmai napok folyamatgazda Teljes körű nevelőtestület

bemutató prezentáció

évente 1 hét (márciusban) feljegyzés

9.) Feladatra szerveződő városi és körzeti szakmai napok, rendezvények

folyamatgazda

Teljes körű nevelőtestület

különböző tevékenységek

részletes program nevelőtestület nevelési év értékeléséhez személyre szóló értékeléshez

- Családi gyermeknap Tagóvoda Damjanich u. 37. május vége

- Családi sportnap Rákóczi u.-i Óvoda

dr. Mátéffy F. u.-i Óvoda

május

- Családi kézművesnap Rákóczi u-i Óvoda,

Köztársaság u.-i Óvoda

december, május

- Állatok világnapja Orosz Imréné

Szabó Mátyásné + tagintézmények

óvónői

nagycsoportot vezető óvónők

szeptember

- Erdei óvoda május

- Madarak és fák napja május

10.) Egy csoportban dolgozó óvónők szakmai munkameg- beszélése

csoportvezető óvónők

egy csoportban dolgozó óvónők,

dajkák megbeszélés

minden heti váltáskor

szükségletnek megfelelően

feljegyzés csoportnapló

intézményvezető tagóvoda vezetők

partneri igény és elégedettségméréshez

Page 69: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

69

3.2. Folyamat megnevezése: Információáramlás folyamatszabályozása Folyamatgazda: általános helyettes Célja:

A munkavégzéshez szükséges információ mindenkihez időben jusson el a kidolgozott

információs csatornák működtetésével.

A munkavégzés hatékonyságát javítsa.

Erősítse a dolgozói felelősség és kötelességtudatot.

Járuljon hozzá egyes dolgozók döntési képességének fejlődéséhez.

Erősítse a közvetlen és a közvetett partnerek közötti kapcsolatot.

Létező vagy látens problémákat tisztázza.

Alapelvek:

Az információs csatornák működtetése minden dolgozó kötelessége.

Szabályozott rend keretén belül működik.

A különböző formában való részvételt a gyermekek biztonságos ellátása mellett

biztosítjuk. (általában a délelőttös óvónők vesznek részt)

Olyan időpontban szervezzük, amely leginkább megfelel a gyermekkel szembeni ellátási

kötelezettségünknek. (13 óra)

A konkrét időpontot legalább 3 nappal előbb közöljük az érintettekkel.

Mindig feljegyzés készül.

A szabályzatban rögzített rendtől függetlenül ad-hoc is szervezhető.

A problémagazdákat a tanévnyitó értekezleten jelöljük ki

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Egyéni megbízatások SZMSZ + éves munkaterv

Vezetés összetétele SZMSZ

Vezetés és az SZMK SZMSZ + csoportnapló

Szülői értekezlet csoportnapló - munkaterv

Közvetett partnerek kommunikációs tábla Minőségfejlesztő Dokumentáció

Fenntartó és az intézmény közötti információ ÖMIP

Partnerekkel együttműködés HNP

Page 70: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

70

Kommunikációs formák Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

1.) Vezetői értekezlet intézményvezető

vezetés tagja meghatározott a

testület kompetense SZMK képviselője

tanácskozás beszámoló

havonta 1-szer a témának

megfelelően szükség szerint

feljegyzés COMENIUS fal a működési folyamatban

2.) Munkamegbeszélések

intézményvezető körzet óvónői (délelőttös óvónők) beszélgetés

havonta 1-szer a szükségnek megfelelően

feljegyzés COMENIUS fal a működési folyamatban

tagóvoda vezető az óvodák dolgozói beszélgetés havonta 1-szer a szükségnek megfelelően

feljegyzés COMENIUS fal a működési folyamatban

3.) Közalkalmazotti értekezlet

intézményvezető tagóvoda vezetők az óvodák dolgozói

tájékoztatás beszámoló értékelés

évente 2-szer (tanév elején, végén) feljegyzés Irattár a működési folyamatban

4.) Probléma megbeszélés

problémagazda délelőttös óvónők

(tagóvoda képviselőjeként 1fő)

beszélgetés havonta 1-szer feljegyzés csoporton belüli átadás a működési folyamatban

problémagazda dajkák számára tagóvodánként beszélgetés havonta 1-szer feljegyzés csoporton belüli

átadás a működési folyamatban

5.) Szakmai tanácskozás csoportvezető óvónők

csoportba dolgozó óvónők, dajkák feladategyeztetés hetente, váltás előtt csoportnapló csoportinformációs

füzet a működési folyamatban

6.) Szülői értekezlet csoportvezető óvónők

a csoport szülői közössége

óvónők + dajkák

beszélgetés beszámoló értékelés

évente 4 alkalommal feljegyzés a csoportnaplóba szülői faliújság a nevelési folyamatba

7.) Fogadóóra csoportvezető óvónők

szülők óvónők

személyes tájékoztatás

az érintett szülők behívásával feljegyzés - a nevelési folyamatba

8.) Csoportfaliújság csoportvezetők szülők tájékoztatás tanácsadás folyamatos - -

a nevelési folyamatba

Page 71: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

71

Kommunikációs formák Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

9.) Információcsere a fenntartóval

a fenntartó megbízottja

intézményvezető megbízottak

tanácskozás levelezés

adatközlés

szükségnek megfelelően

feljegyzés ügyirat - tervező munkában

10.) Oviújság megbízott óvoda pedagógusai cikkek írása évente 1-szer (tavasszal) elkészült újság

szülőknek (új,régi) orvosi rendelőkben

Bölcsödében szóróanyagként

város óvodái

11.) Városi vezetői értekezlet intézményvezető körzeti vezető

óvónő tanácskozás havonta 1-szer jegyzetelés dolgozók felé beszámoló a fenntartó felé

vezetési folyamatba

12.) Óvoda - iskola szakmai fórum a területen működő két iskolával

megbízott

vezetők I.-II. oszt. tanítók csoportot vezető

óvónők

szakmai tanácskozás,

nagycsoportosok átadása

évente 1-szer nevelési év végén feljegyzés nevelőmunka

értékelése nevelési feladatok

13.) Médiák közreműködésével PR munka

vezetők vezetők, témában kompetens óvónő

beszélgetés, cikk írása

szükségnek megfelelően

a megjelent újság, rádiófelvétel - nevelési folyamatba

14.) Szülői Munkaközösség vezetők a csoportok szükői

közösségének képviselői

beszélgetés évente 1 alkalommal

szükségnek megfelelően

feljegyzés szülői faliújság, COMENIUS-fal

nevelőmunka értékelésében

15.) Közvetett partnerek intézményvezető programgazda partner képviselői beszélgetés a kommunikációs

tábla alapján feljegyzés COMENIUS-fal, szülői faliújság

nevelőmunka értékelésében

Page 72: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

72

3.3. Folyamat megnevezése: Intézményi marketing folyamatszabályozása Folyamatgazda: óvodapedagógus Célja:

Az intézményeinkben folyó pedagógiai munka eredményeit eljuttatjuk partnereink

számára különböző csatornákon (média, rendezvény, oviújság stb…)

A szülők és egyéb partnereink számára indirekt módon pedagógiai értéket, kultúrát

közvetítünk.

A város közéletében aktívan közreműködünk.

Növeljük az óvodát támogatók és választók számát.

Alapelvek:

Az óvodai dolgozók teljes körű részvétele.

Rendezvény előtt egy hónappal végleges egyeztetést kell végezni. Készüljön GANNT-

ábra

A megbízottakat tanévnyitó értekezleten újraválasztjuk, megbízzuk őket a munka

elvégzésével.

Sikeres eredmények alapul szolgálnak a jutalom, kitüntetés, minőségi bér odaítélésének.

A gyermekek műsora maximum 20 perc lehet, nagycsoportosok részvételével.

Pedagógusok együttműködésének folyamatszabályozásában rögzítettekkel összhangban

valósuljon meg.

Pályázati kiírásokat minden érintettnek (nagycsoportot vezető óvónő, tagóvodák) kézhez

kell kapnia

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Megbízatás SZMK

Rendezvénynaptár Munkaterv

Ünnepek, ünnepségek rendje SZMK

Anyagi támogatás Alapítvány

Page 73: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

73

Intézményi marketing

Terület Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

1.) Oviújság szerkesztés megbízott óvodapedagógusok cikkek írása évente egyszer (március hónap) újság faliújság beszámolóhoz

személyi értékeléshez

2.) Óvodai rendezvényekről, eseményekről médiákban tájékoztatás, városi interneten megjelenítés

megbízott programot szervező óvodapedagógusok

cikkek írása hírek fotók

alkalomnak megfelelően

híranyag internet

szülői faliújság helyi faliújság

beszámolóhoz személyi értékeléshez

3.) Városi és civil szervezetek által szervezett rendezvényeken részvétel a nagycsoportosokkal

csoportvezető óvónő

csoportvezető óvónő dajka

rendezvénynek megfelelő

alkalomnak megfelelően feljegyzés szülői faliújság

óvodai faliújság beszámolóhoz

személyi értékeléshez

4.) Országos és helyi pályázatokon való részvétel

óvodatitkár (pályázatok továbbítása)

óvodapedagógusok tájékoztatás alkalomszerű pályázati nyilvántartás - beszámolóhoz

személyi értékeléshez

Page 74: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

74

3.4. Folyamat megnevezése: Intézményi gyermekvédelem folyamatszabályozása

Folyamatgazda: gyermekvédelmi felelősök, óvodapedagógusok

Célja:

Prevenció során azon tények, okok feltárása, melyek a gyermekek fejlődését

akadályozhatják, veszélyeztethetik, gátolhatják.

A veszélyeztetett és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott

védelme.

Védő- óvó intézkedések kezdeményezése a rászorulók érdekében.

A gyermekeket megillető jogok érvényesülésének biztosítása.

Esélyegyenlőséget biztosítása a gyerekek számára.

A gyermekvédelmi felelősök segítsék az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját.

Minden gyermek jusson el fejlődésének azon optimális fokára, mely által képes lesz egyéni

készségének és képességének megfelelően az iskola megkezdésére.

Alapelvek:

Segítség megadása a hátrányok kompenzálásához a családgondozás és az egyéni bánásmód

keretei között.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése.

Veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek feltérképezése,

nyilvántartása.

A gyermekeket megillető jogok érvényesülését intézményeinken belül biztosítani.

Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete.

A gyermek családban történő felnevelésnek segítése a rendelkezésre álló eszközökkel.

Gyors, hatékony intézkedések a gyermeket veszélyeztető esetekben.

Gyermekbántalmazás ténye vagy vélelme esetén értesíteni a hivatalos szerveket.

Folyamatos kapcsolattartás a helyi gyermekvédelmi rendszerrel:

- Családsegítő Központ

- Gyermekjóléti Szolgálat

- Gyermekek Átmeneti Otthona

- Családok Átmeneti Otthona

- Gyámhivatal

Page 75: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

75

- Szociálpolitikai Osztály

- Védőnői Szolgálat

- Gyermekorvosok

- Pedagógiai Szakszolgálat

- Nevelőotthon

Kapcsolattartási formák:

- Értekezletek

- Konferenciák

- Esetmegbeszélések

- Jelzőrendszer

- Kölcsönös tájékoztatás

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelősök

munkaköri feladatai

SZMSZ

Óvodapedagógusok feladatai

Szülők, gyermekek jogai kötelezettségei

Gyermekvédelemmel összefüggő ped-i

tevékenység

Helyi Nevelési Program

Házirend

SZMSZ

Csoportnapló

Munkaterv

Fenntartó és az intézmény közötti

kapcsolatrendszer.

Hatékony gyermekvédelem, együttműködés az

intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó

intézmények között

ÖMIP

Intézményi Esélyegyenlőségi Program IMIP

Page 76: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

76

Folyamat leírása:

1. Szülői értekezleten a gyermekvédelmi felelősök tájékoztatják a szülőket az

érvényben lévő jogszabályokról, támogatási formákról.

2. Feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan

érintik, veszélyeztetik (családlátogatás).

3. Adatbázis készítése a veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekekről – folyamatos adminisztrálás.

4. Rendszeres részvétel továbbképzéseken, fórumokon, konferenciákon.

5. Szociális hátrányok okozta zavarok mértékének lehető legkisebbre csökkentése,

családok megsegítése, kedvezményekhez való hozzájutás elősegítése a

gyermekvédelmi felelős feladatkörén belül

6. Éves beszámoló készítése a vezető felé.

7. Beszámoló a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület előtt.

3.5. Folyamat megnevezése: Család Óvoda kapcsolatának folyamat szabályozása

Folyamatgazda: Intézményvezető, óvodapedagógusok

Alapelvek:

Közvetlen partnereink a gyermekek és a szülők. Az óvodában a szülőkkel való őszinte,

segítőkész kapcsolat csak tudatos, tervszerű kapcsolatépítő tevékenységgel hozható létre.

Az óvoda akkor érhet el tartós nevelési eredményeket, ha a szülők elfogadják, és támogatják

törekvéseinket.

A gyermekek óvodai fejlesztése csak úgy biztosítható, ha az óvoda következetesen

támaszkodik a szülőkre. A szülők a pedagógusokkal akkor tudnak összedolgozni, ha a

szülők pontosan ismerik az óvoda funkcióját, céljait, tevékenységeinek tartalmát.

Fontosnak tartjuk az óvodában a már kiépült pedagógus és szülő közötti együttműködési

rendszer további eredményes, hatékony működtetését. Óvodáinkban érvényesül a szülők

javaslattevő, véleményező és kezdeményező szerepe. Eredményes működik a Szülői

Szervezet.

Az óvodapedagógusok és a szülők kapcsolatának középpontjában mindig a gyermekek

állnak.

Page 77: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

77

A kapcsolattatás területei, együttműködés formái:

Tájékoztató az óvodába lépés előtt

Szülői értekezletek

Fogadó órák

Nyílt napok

Családlátogatások

Szülői Szervezet fórumai

Írásbeli tájékoztatás

Munkadélutánok

Óvodai ünnepsége, hagyományápoló programok a szülőkkel

Közös kirándulásokon való részvétel

Kulturális és sport rendezvényeken való részvétel

Page 78: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

78

Folyamat megnevezése: Család Óvoda kapcsolatának folyamat szabályozása

Folyamatgazda: Intézményvezető, óvodapedagógusok

Tevékenység Módszer Résztvevők Időpont Felelős

Tájékoztató az óvodába lépés előtt

„Nyitva van az ovikapu”, nyílt napok, ovi újság

Szülők, óvodapedagógusok

Március Intézményvezető, óvodapedagógusok

Szülői értekezletek Házirend ismertetése, óvodáskori fejlődési jellemzők ismertetése, a csoportok szervezési feladatainak egyeztetése

Szülők, óvodapedagógusok

Évente 4 alkalommal Intézményvezető, tagóvoda vezetők, általános helyettes, óvodapedagógusok

Fogadó órák Eredmények, problémák megbeszélése, segítségnyújtás

Óvodapedagógusok, szülők

Igény szerint Óvodapedagógusok

Nyílt napok Nevelési tevékenységek, módszerek, a csoport mindennapjainak bemutatása

Szülők, óvodapedagógusok

Február Intézményvezető, óvodapedagógusok

Családlátogatások Beszélgetés, tájékoztatás, ismerkedés

Szülők, gyerekek, óvodapedagógusok

Ütemezés és igény szerint Óvodapedagógusok

Szülői Szervezet fórumai Tagok delegálása, elnök választása, jogok gyakorlása

Szülők Évente 2-3 alkalom Szülői Szervezet Elnöke, intézményvezető

Írásbeli tájékoztatás Tájékoztatás (fali újság), értesítő levelek, szóróanyagok, meghívók

Intézményvezető, óvodatitkárok, tagóvoda vezetők, óvodapedagógusok

Aktualitástól függően Intézményvezető, óvodatitkárok, tagóvoda vezetők, óvodapedagógusok

Munkadélutánok Beszélgetés, eszközkészítés

Szülők, gyerekek, óvodapedagógusok

Egyeztetett időpontban, aktualitásnak megfelelően

Óvodapedagógusok

Óvodai ünnepségek, hagyományápoló

Szervezési feladatok megbeszélése,

Szülők, gyerekek, óvodapedagógusok,

Munkatervben meghatározottak szerint

Intézményvezető, felelősök

Page 79: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

79

programok szülőkkel anyaggyűjtés meghívott vendégek Közös kirándulások Beszélgetés, közös

programokon való részvétel

Szülők, gyerekek, óvodapedagógusok

Szülői értekezleteken meghatározottak szerint

Óvodapedagógusok

Kulturális és sportrendezvényeken való részvétel

Aktív részvétel Gyerekek, óvodapedagógusok, szülők

Külső rendezvények függvényében

Intézményvezető, általános helyettes, óvodapedagógusok

Page 80: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

80

3.6. Folyamat megnevezése: Beiskolázás szabályozása

Folyamatgazda: Intézményvezető, óvodapedagógusok

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIV. Törvény 24. §-ának (1) bekezdése szerint az óvoda a

gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdéséig nevelő intézmény. A tankötelezettség

beálltához a Közoktatási Törvény 6.§–ának (2) bekezdése alapján két feltételre van szükség:

- meghatározott életkor elérésére,

- továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétére. A közoktatásról szóló törvény 6 §-

ának (2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,

legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, légkésőbb, amelyben a nyolcadik életévéb

betöltik, tankötelessé válik.

Cél:

A rugalmas beiskolázás következtében a szülők éljenek a törvény adta lehetőséggel, hogy

gyermekük iskolakezdése minél probléma-mentesebb, sikeresebb legyen.

Page 81: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

81

Folyamat megnevezése: Beiskolázás szabályozása

Folyamatgazda: Intézményvezető, óvodapedagógusok

Lépések Résztvevők Felelős Időpont

Helyzetelemzés

A tanköteles korú gyermekek iskolára való alkalmasságának megállapítása (DIFER)

Óvodapedagógus Intézményvezető, tagóvoda vezetők

Október

Az eredmények értékelése, kielemzése

Óvodapedagógusok Intézményvezető November

Tájékoztatás a szülőknek a szűrés eredményéről

Óvodapedagógusok, intézményvezető Intézményvezető November

Döntés

Egyénre szabott fejlesztési terv elkészítése

Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus

Intézményvezető November

Folyamatos konzultáció a fejlődés eredményeiről, tapasztalatairól

Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus

Intézményvezető Folyamatos

Nyílt napok, óvodai látogatás, ismerkedés, barátkozás a leendő első osztályosokkal és a leendő első osztályos tanítókkal

Gyermekek, tanítók, óvodapedagógusok

Intézményvezető Január

Végrehajtás

Javaslattétel a gyermek iskolába meneteléről, vagy további 1 éves óvodai fejlesztésről

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, óvodapedagógusok, intézményvezető

Intézményvezető Február

Szülői döntés a gyermek iskolai tanulmányának megkezdéséről, illetve elhalasztásáról

Szülő, óvodapedagógus Szülő Február

Page 82: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

82

Óvodai szakvélemény átadása a szülőknek február 20-ig

Intézményvezető óvodapedagógusok Intézményvezető Február 20.

A szülő döntése arról, hogy gyermeke melyik iskolába kezdi meg tanulmányait

Szülők, intézményvezető, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédus

Szülő Március

Iskolai meghívásra óralátogatás a gyermekekkel és óvónőkkel

Gyermekek, óvodapedagógusok, tanítók, iskolások

Iskolaigazgatók Március

Iskolai beíratás közzététele (médiában, óvodában, iskolában)

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Március-Április

Iskolai beíratás Szülők, iskolák Szülő Április Ellenőrzés, értékelés

Iskolakezdés Gyermekek, tanítók Iskolaigazgató Szeptember Első osztályosok meglátogatása az iskolában

Óvodapedagógusok Iskolaigazgató, óvodapedagógusok Október-november

Az iskolakezdés tapasztalatainak összegzése

Óvodapedagógusok, tanítók, iskolaigazgató, óvodavezetők

Intézményvezető, Iskolaigazgatók November

Page 83: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

83

4. Emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése

4.1. Folyamat megnevezése: Továbbképzési rendszer működtetésének folyamatszabályozása és folyamat leírása Folyamatgazda: intézményvezető, általános helyettes Célkitűzések:

A pedagógus és nem pedagógus munkatársak továbbképzési rendszerének olyan

kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusok országos továbbképzési rendszere

által biztosított lehetőségekre, kötelezettségekre.

Biztosítja a pedagógiai programban rögzített nevelési célkitűzések elérését, a

munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban.

Törvényi előírásoknak megfelelő 5 éves időtartamra szól.

Alapelvek:

Érvényesüljön az önkéntesség

Továbbképzési programban rögzítettekkel legyen összhangban

A megszerzett tudás épüljön be a napi pedagógiai gyakorlatba

A dajkák számára az igény felmérésben rögzítettek alapján az éves munkatervben jelenik

meg a továbbképzés témája, ideje.

Érvényességi tartomány:

Az eljárás a pedagógus és nem pedagógus munkatársakra és az intézmény vezetőjére

alkalmazandó.

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok:

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum

Szakmai továbbképzések személyi nyilvántartása Irattár

Dajkák igényfelmérése Minőségfejlesztési irattár

Dajkai továbbképzés ütemezése Éves munkaterv

Szakmai fejlesztés Továbbképzési terv

Page 84: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

84

Felelősségek és hatáskörök:

Lépés Felelős Érintett Informált

Továbbképzési igényfelmérés folyamatgazda óvodapedagógusok

dajkák

körzeti vezető óvónő,

tagóvoda vezetők

Igények megfeleltetése vezetés vezetők -

Igények szétválogatása vezetés vezetők -

Javasolt továbbképzési terv

összeállítása

folyamatgazda

vezetés vezetők -

Terv javaslat előterjesztése tagóvoda vezetők - nevelőtestület

Döntés intézményvezető nevelőtestület

Végleges formába öntés folyamatgazda - körzeti vezető óvónő,

tagóvoda vezetők

Folyamat áttekinthető értékelése vezetés - -

Korrekciós javaslat beépítése a

folyamatba folyamatgazda - körzeti vezető óvónő

Keletkezett dokumentumok és bizonylatok:

Bizonylat Kitöltő Megőrzési

idő

Dokumentálás

helye

Másolatot kap

Továbbképzési igénylista Pedagógus

(folyamatos) 5 év Vezetői iroda pedagógus

Továbbképzési terv első

változata

Vezetés

(február végéig) - - -

Végleges továbbképzési terv Vezetés

(március végéig) 5 év Vezetői iroda érintett pedagógus

Page 85: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

85

Folyamat leírása:

Az intézményvezetés a 277/1997.(X.22) kormányrendeletben meghatározott határidő

(5 évenként) szerint februárban összegyűjtik a pedagógusok egyéni 5 évenkénti

továbbképzési igényeit és kötelezettségeit.

A vezetés az igényeket megfelelteti a pedagógiai programban megfogalmazott célokkal, a

továbbképzési alprogramban rögzítettekkel, valamint az intézmény stratégiai céljaival.

Az igények alapján a vezetés elkészíti a továbbképzési tervjavaslatot.

A nevelőtestület nevelési értekezleten dönt az előterjesztett továbbképzési tervről.

A folyamatgazda az elfogadott továbbképzési tervet megfelelő formába önti és irattárba

helyezi, a másolatot az érintetteknek átadja.

A vezetés a folyamatot áttekinti és értékeli, javaslatot tesz a korrekcióra április 15-ig.

A folyamatgazda beépíti a folyamatba a korrekciós javaslatot.

Az óvodatitkár a továbbképzésre kapott normatíva alapján megállapítja a felhasználható

pénzösszeget, ez alapján a vezetés elkészíti az éves beiskolázási tervet.

A beiskolázási tervről a nevelőtestület március 30-ig dönt.

Az esetleges, a tanév közben felmerült új továbbképzési igényekről a finanszírozási

keretben megmaradt tartalék alapból történik a továbbképzés támogatása.

Page 86: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

86

4.2. Folyamat megnevezése: Módszertani eszköztár és kultúra fejlesztésének folyamatsza- bályozása Folyamatgazda: óvodapedagógus Célja:

A HNP-ben megfogalmazott célok és feladatok eredményes megvalósítása az állandó és

folyamatosan változó eszközök biztosításával

Az eszközellátottság karbantartása, törekedve a korszerűségre

Eredményes nevelési módszerekből módszertantár létrehozása

Fejlődjön az óvodapedagógusok innovatív tevékenysége

Legyen összhang a pedagógusok együttműködésében megfogalmazottakkal

Módszertani cikkek fénymásolása után jusson el minden óvodapedagógushoz

Óvodai könyvtár folyamatos fejlesztése

Csoporton belüli módszertantár folyamatos kialakítása

Alapelvek:

Módszertantár bővítése minden óvodapedagógus feladata (eszköz, szakirodalom)

Az írásos anyagot egészítse ki gyakorlati bemutató

A könyvtárkölcsönzés szabályait mindenki tartsa be. A kölcsönzés ideje maximum 2 hét

Az eszközellátottság tényleges felmérése minden évben júniusban

A felelősöket tanévnyitó értekezleten újraválasztjuk (óvodánként 1 fő)

Az eszközfejlesztés forrásainak folyamatos bővítése (pályázat, szponzor, alapítvány stb.)

Az e területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentum

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentumok

Pedagógusok együttműködése MIP

megbízatások SZMSZ, munkaterv

könyvtár és eszköz-leltározás, selejtezés Leltározási Szabályzat

Eszközvásárlás eljárásrendje IMIK

Szabálykódex IMIK és csoportnapló

Page 87: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

87

Folyamat megnevezése: Módszertani eszköztár és kultúra fejlesztése Folyamatgazda: óvodapedagógus

Tevékenység területei Felelőse Érintettek Módszer Gyakoriság Dokumentáció Tájékoztatás Felhasználás

1.) Eszközellátottság felmérése

óvodánkénti megbízottak óvodapedagógusok szempontok szerinti

vizsgálat évente 1-szer

(június) feljegyzés,

vizsgálati lap nevelőtestület beszámoló

költségvetés tervezése

2.) Mószertantár létrehozása

óvodánkénti megbízott óvodapedagógusok beszámoló

bemutatás folyamatos feljegyzés számítógépes adatrögzítés,

módszertani láda

beszámoló egyéni értékelés

3.) Könyvtárkarbantartás megbízott

óvodapedagógusok leltározás évente 1-szer (június) leltárösszesítő nevelőtestület beszámoló

személyes értékelés

óvodapedagógusok fejlesztés folyamatos - vezető beszámoló költségvetés tervezése

4.) Szakmai börzenap /módszer - eszköz/

óvodánkénti megbízott óvodapedagógusok tanácskozás

bemutatás

évente 1-szer (munkaközösségi

vagy nevelési értekezlethez

kötödően)

feljegyzés faliújság beszámoló személyi értékelés

A pedagógusok együttműködése folyamatban szabályozottak.

Page 88: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

88

IV. AZ IMIP MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEK,

FELADATOK AZ ÖMIP FÜGGVÉNYÉBEN

IV. 1. Partnerközpontú működés

Cél: A társadalmi és helyi igényeknek megfelelő intézményi működés. A partnerek igényeinek

megismerése, ennek ismeretében folyamatos fejlesztés.

Partnerközpontú működés elemei.

Partnerlista szükség szerinti frissítése a partnerek elégedettségének, igényeinek rendszeres

megismerése, mérése.

Az elégedettségmérés alapján a működés folyamatos javítására intézkedési terv készítése.

Az intézkedési tervnek megfelelő működés.

Ellenőrzés, visszacsatolás.

A partnerek, illetve a képviselőik azonosítását, meghatározását minden év szeptemberében

megismételjük.

A partnerek igény-és elégedettségvizsgálata:

A munkatársak, szülők elégedettségét két évente, az iskola elégedettségét kétévente, a fenntartó

elégedettségét négyévente végezzük. Az eredményeket egy hónapon belül értékeljük, tájékoztatjuk

az érintetteket, meghatározzuk a feladatokat, elvégezzük a feladatok ütemezését, majd az óvoda

faliújságján nyilvánosságra tesszük a mérés eredményeire épülő célkitűzéseket.

Az elégedettségmérés módja: - kérdőív

- szükség szerint interjú

Munkatársi kör igény- és elégedettségvizsgálata:

Az adott év februárjában a munkatársi kör elégedettségét a minőségfejlesztő csoport kérdőívvel

vizsgálja. A kérdőíveket munkatársi értekezlet keretében mindenki egyénileg tölti ki. A munkatársi

értekezletet az óvodavezető hívja össze. Az összesítést a minőségfejlesztő csoport végzi, a

kérdőívek és a diagram számítógépes dokumentálását az óvodatitkár végzi. A kiértékelésnek és a

rögzítésnek a megkérdezést követő egy hónapon belül kell elkészülnie. A munkatársak számára a

megtekintést a nevelői szoba faliújságján biztosítja a minőségfejlesztő csoport. Az eredmények

Page 89: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

89

alapján egyezteti a feladatokat az óvoda vezetőjével, valamint az intézmény dolgozóival. A közösen

elfogadott célkitűzések bekerülnek az intézmény következő éves munkatervébe.

Gyermeki igény- és elégedettségvizsgálatot nem végzünk, mivel a nevelőtestület közös álláspontja

az, hogy ehhez a feladathoz a gyermekek mentálisan éretlenek, s válaszaikat teljes mértékben

befolyásolja a pillanatnyi érzelmi állapot, ez által nem kapnánk reális képet a gyermekek

elégedettségéről.

Szülői igény- és elégedettségmérés:

Az adott év márciusában, a középső és nagycsoportos óvodások szülei teljes körű mintavételével

végezzük, a minőségfejlesztő csoport által összeállított kérdőívvel. A csoportvezető óvónők

juttatják el a. szülőkhöz, melynek kitöltése önkéntes és név nélküli. A kitöltött kérdőíveket a szülők

zárt dobozba teszik. A minőségfejlesztő csoport egy héten belül összegyűjti a borítékokat, egy

hónapon belül összesíti, értékeli, és számszerűen megjeleníti az eredményeket csoportra és

intézményre vetítve. Az eredményről tájékoztatja a csoportos óvónőket, az óvoda vezetőjét, illetve

kifüggeszti az óvoda előterében lévő faliújságra, a szülők értesítése érdekében. Az óvónők szülői

értekezleten szóban is tájékoztatják az eredményekről a szülőket és ismertetik a várható

célkitűzéseket.

Iskola elégedettségmérése:

A körzet óvodáiba járó gyermekek többségében 3 Általános Iskola tanulói lesznek, ezért az ott

tanító pedagógusok véleményét szoktuk csoportos interjú alkalmával megismerni. Az interjú az első

és második osztályban tanító pedagógusok részvételével történik. Az interjú kiértékelése után

tájékoztatjuk a tanítónőket és az óvónőket az eredményről.

Page 90: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

90

IV.2. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA, MÓDSZEREI ÉS KAPCSOLATA A FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL

Szempont Mutató ÖMIP IMIP Módszer Periódus Felelős

Partneri igény-, elégedettség

mérés

A szülő, gyermek,

óvodapedagógus

együttműködése

Partnerek rendszeres megismerése,

tapasztalatok beépítése az intézmény

működésébe

Partnerkapcsolatok

irányítása

Kérdőívek, interjúk Kétévente Minőségfejle

sztő csoport

Program beválás A programban

megfogalmazott célok és a

megvalósulás összehasonlítása

A HNP célkitűzéseinek magas szintű

ellátása

Oktatás-nevelés Dokumentumelemz

és

Ötévente Intézményve

zető és a

nevelő

testület

Csoportfejlettség Az életkori sajátosságok

szerinti közösségi,

szocializációs fejlettség

A HNP célkitűzéseinek, speciális

fejlesztési területeinek magas szintű

ellátása

Oktatás-nevelés Megfigyelés,

elemzés, értékelés.

Félévente

(nevelési

terv

értékelése)

Csoportvezet

ő óvónők

Gyermek egyéni fejlettsége Egyéni értelmi, érzelmi, testi

fejlettség.

Képességméréseken alapuló egyéni

fejlesztés, differenciált fejlesztés,

gyermekvédelem

Oktatás-nevelés Megfigyelés,

mérés, értékelés.

Évente 3

alkalommal

a fejlődési

naplóban

Csoportvezet

ő óvónők

Intézmény működésének

értékelése

Belső értékelési rendszer

működtetése

A vezetői és pedagógusi munkakörben

foglalkoztatottak belső ellenőrzése,

értékelése

Belső értékelési rendszer

működtetése

Megfigyelés,

ellenőrzés,

dokumentumelemz

és, értékelés.

Évente Vezető óvónő

Dolgozói önértékelés Erre alapuló

teljesítményértékelés

Önértékelési szempontrendszer

kidolgozása

Intézményi önértékelés Önértékelő lap Dolgozói

minősítéshe

z igazodóan,

illetve a

Minőségfejle

sztő csoport

és a dolgozók

Page 91: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

91

törvényi

előírásoknak

megfelelően

Irányított önértékelés Folyamatok szabályozottsága Az intézmény teljes körű működésének

felülvizsgálata az intézményi szabályzók és

a fenntartói elvárások alapján

Az intézmény

működésének értékelése.

Irányított önértékelés

Kérdőívek,

értékelő lapok,

SWOT, interjú,

összehasonlító

elemzés

Két-ill.

három

évente

Vezető és

minőségfejles

ztő csoport

Szervezeti kultúra szintje A pedagógiai munka minőségének

fejlesztése, önértékelés igénye, képessége,

humán erőforrás fejlesztés

Mentálhigiéné

Szemléletformálás.

Az intézményi

folyamatok,

tevékenységek

folyamatos fejlesztése

Erőforrás leltár,

önértékelő lap,

továbbképzési terv

Évente Vezető

Folyamatos fejlesztés szintje Tárgyi feltételek javítása, racionális

gazdálkodás, szakember ellátottság,

pályázati lehetőségek felkutatása

Az intézmény

működtetése

Költségvetés

készítése, éves

terv, pályázatírás

Évente, ill.

alkalomszer

űen

Vezető

Page 92: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

92

IV.3. A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó tervezési feladatok

Az intézmény szabályos működésnek alapja a hosszú-, közép- és rövid távú feladatok átgondolása,

egymásra épülő tudatos tervezése. Fontos feladat az intézmény sajátosságait, erőforrásait, saját

szervezeti célkitűzéseit, lehetőségeit, a kívánt eredményeket számba venni a tervezési munka

megkezdése előtt.

A tervezési feladatokat egy szervezeten belül több szinten is meg kell valósítani (vezetői, szervezeti

egységek, pedagógusok,…).

A tervezés egységes célokból indul ki, a cél megvalósításához határozzuk meg a részegységeket,

feladatokat. A jó terv pontosan, egyértelműen határozza meg, mit, hogyan és kinek kell

megvalósítani. Együttműködéssel alakítható ki és valósítható meg.

START

Nevelési-oktatási célkitűzések Minőségpolitikai irányelvek

TERVEZÉS

Vezetői Pedagógusi

Pedagógiai Gazdasági

Stratégiai Továbbképzési - Költségvetés

- Beszerzés

- Karbantartás,

felújítás

- Selejtezés

Éves terv

Page 93: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

93

IV.4.A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó mérési, ellenőrzési, értékelési feladatok

Ellenőrzéssel a hatékony működést segítjük elő, a tények okait keressük, s ez lehetővé teszi a

hiányok pótlását, a hibák kijavítását, a valós eredmények és a tetszetős látszatok

megkülönböztetését, az eredmények megerősítését, az alkalmazott jó módszerek terjesztését.

A folyamatos szakmai felkészültség, a megfelelő színvonalon történő pedagógiai munka

meglétének ellenőrzése egyben az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának

mérése. A mindenkori pedagógiai munka ellenőrzésének, értékelésének célja a pedagógiai gyakorlat

segítése és fejlesztése, valamint az elvárásokon alapuló minőség biztosítása. Az elvárt minőség

fenntartása érdekében a folyamatszabályozások meghatározzák az intézményi mérések rendszerét,

mind vezetői, mind pedagógusi, mind egyéb partneri szinten. Az értékelések a fenntartó elvárásai és

utasításai szerint, továbbá a folyamatszabályozásokban meghatározottak szerint történnek.

A gyakorlati munka elemzése során elsődleges szempont:

az önálló munka tiszteletben tartása

a módszertani szabadság biztosítása

a pozitívumok megerősítése

az elfogadott elvek számonkérése

Az ellenőrzéseken szerzett tapasztalatok, információk biztosítják, hogy a kitűzött célok

megvalósulása milyen úton halad, milyen korrekcióra van szükség a feladatok maradéktalan

megvalósulásához. Óvodánkban az ellenőrző és értékelő tevékenység az intézményi munkatervben

megjelenített ellenőrzési terv szerint folyik.

Az ellenőrzés kiterjed:

pedagógiai

tanügy-igazgatási

gazdálkodási

higiéniai terültekre

Az ellenőrzési terv tartalmazza továbbá az ellenőrzést végző személyt, illetve beosztását, az

alkalmazott módszereket, eszközöket, az értékelés szempontjait. Az ellenőrzés tapasztalatairól

feljegyzés készül.

Page 94: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

94

V. AZ IMIP NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, FELÜLVIZSGÁLATA,

ÉRTÉKELÉSE, KORREKCIÓJA

V.1. A nyilvánosságra hozatal módja, formája, a megismerhetőség folyamatos biztosítása

Az Intézményi Minőségirányítási Program a teljes alkalmazotti kör által történő megvitatás,

elfogadás és a fenntartó jóváhagyása után az óvoda irodájában kerül elhelyezésre.

Az intézmény előterében történő IMIP elhelyezése által a szülők a dokumentumba betekintést

nyerhetnek, illetve tájékoztatást kapnak. A felmerülő kérdésekre előre megbeszélt időpontban az

intézményvezető, helyettese, tagóvoda vezetője ad választ.

V.2. A rendszeres felülvizsgálati eljárás szabályai

Minden tanév elején, illetve a törvényváltozások, törvénymódosítások, valamint fenntartói

elvárások változása kapcsán az IMIP felülvizsgálatra kerül.

Felülvizsgálat során elemezni, értékelni kell, hogy helyesek voltak-e a meghatározott irányok,

elvárások, koherensek voltak-e a kitűzött intézményi célok, feladatok a fenntartói elvárások és az

intézmény stratégiai dokumentumai között. Vizsgálni kell, hogy működtethetők-e a beszabályozott

folyamatok, vagy változtatás szükséges. Meg kell vizsgálni a minőségi működéshez szükséges

feltételrendszert és erőforrásokat, a partneri igények és elvárásoknak való megfelelés mértékét.

A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az

intézményi minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat

az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az

intézmény működése folyamatosan közeledjen egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet

(közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak, majd a

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

V.3.A módosítási eljárás szabályai

Felülvizsgálat előtti módosításra a törvényváltozások, a fenntartói elvárásokban történő változások,

valamint az elégedettség- igényfelmérések során felmerült problémák, javaslatok után kerülhet sor.

A dokumentum módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, illetve a szülői közösség, viszont a

változtatás csak a nevelőtestület elfogadásával és a közoktatási törvény által meghatározott

közösségek egyetértésével lehetséges.

Page 95: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

95

VI. INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

Helyzetelemzés megállapítása

Cél meghatározása Hozott intézkedés Az intézkedés

felelőse

Az intézkedés

megvalósítá-sának

határideje

Az eredményességet mérő indikátorok

Rövid távú (1 év)

középtávú (3 év)

Hosszú távú (6 év)

Az óvodai körzetben lakók személyes felkeresése és óvodai felvétele.

Minden hhh és SNI gyermek óvodai ellátásban részesüljön.

Védőnővel és a szociálpolitikai osztállyal, népesség-nyilvántartóval adategyeztetés. Jelzés a jegyző felé az óvodai beiratkozásról az óvodáztatási támogatás megállapításához

intézményvezetők, gyermekvédelmi felelősök.

Óvodai beíratás előtt két hónappal. Óvodai felvétel után városi adategyeztetés.

Teljes körű beóvodázás a körzet területén.

A gyermek rendszeresen járjon óvodába.

Házirend betartása óvónők, szülők részéről. Pedagógiai tartalmú személyes kapcsolat működtetése. A gyermek jogainak érvényesítése a szülői kötelezettség elmaradása esetén.

körzeti vezető óvónő, tagóvoda vezetők, gyermekvédelmi megbízottak, csoportvezető óvónők

folyamatos, szükség szerint

Csökken az indokolatla-nul hiányzó gyermekek száma.

Az SNI gyermekek együttnev programja, melyben szabályoztuk a diszkrimináció- és szegregáció mentességet biztosító befogadó intézmény feladatait

Befogadó óvodai környezet és elfogadó óvónői attitűd megerősödése.

Az intézményi dokumentumok felelősségteljes alkalmazása a pedagógiai munka folyamatában. (tervezés, napi munka, együttműködés)

körzeti vezető óvónő, tagóvoda vezetők, csoportvezető óvónők

folyamatos, naprakész

Page 96: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

96

Helyzetelemzés megállapítása

Cél meghatározása

Hozott intézkedés

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés

megvalósítá-sának

határideje

Rövid távú

(1 év)

Középtávú

(3 év)

Hosszú

távú (6 év)

Az SNI gyermekek integrált fejlesztése az Alapító Okirat szerint

Teljes integráció keretén belül habilitációs és rehabilitációs fejlesztés.

Abban a csoportban, ahol SNI gyermek van a komp. Alapú programcs. alkal.

körzeti vezető óvónő, tagóvoda vezető

nevelési év kezdete

Javuló beiskolázási tendencia.

Az óvodapedagógusok 75%-a rendelkezik a differenciált és integrált fejlesztést segítő szakmai ismerettel. Rendelkezünk felszerelt fejlesztő szobával a központi óvodában.

Beiskolázási terv a kompetencia növelését segítse. Speciális szakemberek óvodában való alkalmazása képzés útján, vagy külső szakember alkalmazásával (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő). Végzett gyógypedagógus végzettségének megfelelő foglalkoztatása.

Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal, fenntartóval. Gyógypedagógus-óvodapedagógus munkarendjének kialakítása. Tagóvodában is álljon rendelkezésre a fejlesztő szoba.

körzeti vezető óvónő

A diploma megszerzése után (2008. jan.)

Az intézmény nyújtott szolgáltatásokban a hhh és SNI gyermekek teljes körűen részt vesznek.

Stabilizálódik a speciális szakellátott-ság.

Minden óvodapedagógus rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciával. Tagóvoda Damjanich u. 37.-ben is elkészül a fejlesztő szoba.

Page 97: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

97

Helyzetelemzés megállapítása

Cél meghatározása

Hozott intézkedés

Az intézkedés felelőse

Az

intézkedés megvalósítás

ának határideje

Az eredményességet mérő indikátorok

Rövid távú (1 év)

Középtávú

(3 év)

Hosszú

távú (6 év)

Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködünk a logopédiai és a fejlesztő pedagógiai feladatok teljes körű ellátásában. Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal (Szeged). Konzorciumi kerek között a Rigó Alajos Általános Iskola és Nevelőotthon a gyógypedagógiai feladatok ellátásában. A Szociálpolitikai Osztállyal Családok Átmeneti Otthonával Családsegítő Központtal Gyermekjóléti Intézménnyel

Az együttműködés napra kész fenntartása. A gyermek problémájának diagnosztizálási ideje rövidüljön le. A gyógypedagógus folyamatos biztosítása. Kapjon a szülő segítséget minél előbb problémájának kezelésében, megoldásában.

Munkatervben a feladatok, felelősök meghatározása. A feladat elvégzésének ellenőrzése. Óvodába lépéskor minden szülő kapja meg a szükséges segítséget. Családlátogatás a gyermek óvodába lépése előtt. Családgondozás céljából visszatérő családlátogatás. Szükség esetén családgondozó kezdeményezése.

gyermekvédelmi felelősök, intézményvezetők, csoportvezető óvónők

folyamatos óvodába lépéskor Probléma észlelése után azonnal.

Minden gyermek részesüljön speciális szakellátásban.

A gyermek problémájá-nak diagnosztizá-lási ideje lerövidül. Erősödő partneri viszony a szülő részéről.

Page 98: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

98

Helyzetelemzés megállapítása

Cél meghatározása

Hozott intézkedés

Az intézkedés

felelőse

Az intézkedés

megvalósításának

határideje

Az eredményességet mérő

indikátorok

Rövid távú (1 év)

Középtávú (3 év)

Hosszú távú (6 év)

Eredményesség értékelését, ellenőrzését szabályoztuk a MIP-ben.3.4.5. Vezetői ellenőrzés folyamatszabályozásában3.4.5/1. Vezetők és óvodapedagógusok teljesítményértékelésének szempontjaiban 3.5. Mérés, értékelés folyamat szabályozásában3.5.2. Éves intézményi értékelés folyamat szabályozásában 3.5.4. Gyermekek fejlődésének mérése, értékelése folyamatszabályozásában Partnereink elégedettségét két évente mérjük.

Eljárásrendekben szabályozottak végrehajtása elért eredmény nyilvánosságra növelje az intézmény külső-belső elfogadottságát

Értékelés személyes és nevelőtestületi szintű ismertetése. Eredmények kifüggesztése a faliújságra, helyi médiában, óvoda újságban, szülői értekezleteken.

körzeti vezető óvónő csoportvezető óvónő minőségfejlesztés programgazdája faliújság-felelős, óvodaújság szerkesztője

Dokumentumba szabályozottak alapján, évente

a szülői, dolgozói elégedett-ség növekvő tendenciát mutat

Önértékelés képessége megszilárdul Értékelés, ellenőrzés rendszerességénél szervezettebbé válik a nevelőmunka, erősödik a hhh és SNI gyermekekre való odafigyelés javulnak a beiskolázási esélyei a gyermeknek

Page 99: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

99

ZÁRADÉK

Ez a IMIP a 2012. június 6-án a Kertvárosi Óvoda óvodái által delegált, a nevelői

közösséget képviselők által megtartott ülésén megtárgyalt és elfogadott szabályzata, melyet a

nevelőtestület a 2012. június 6-án megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadott.

Ezt a tényt a fenti nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve tanúsítja.

A szülői közösség nevében aláírásommal tanúsítom, hogy az IMIP jóváhagyásában

véleményezési jogunkat gyakoroltuk:

……………………………………. …………………………………………

Eperjesi Tagóvoda Rákóczi u-i Óvoda

……………………………………. ………………………………………...

Köztársaság u-i Tagóvoda Dr. Mátéffy F. u-i Tagóvoda

……………………………………

Damjanich u-i Tagóvoda

A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal

tanúsítom, hogy a IMIP elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk:

……………………………………..

Közalkalmazotti Tanács elnöke

Szentes, 2012. június 7.

……………………………………...

Geréné Dunaháti-Vas Márta

intézményvezető

Page 100: KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI …KERTVÁROSI ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készült Szentes város Önkormányzatának Minőségirányítási

100

M E L L É K L E T E K