Top Banner

Click here to load reader

It takes a village to raise a child

Jul 21, 2016

ReportDownload

Documents

cimon-bv

Publicatie ter gelegenheid van het 10e Jaarcongres Brede School, in opdracht van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

 • 1 | Interviews1 | Interviews

  INTERVIEWS MET PROFESSIONALS

  It takes a village to raise a child...

 • It takes a village to raise a child...

  Een serie interviews met de sprekers op het tiende Jaarcongres Brede School

  April 2015

 • 4 | Interviews

  Inhoud

  Inhoud

  Job van Velsen

  Tien jaar later

  Martijn van der Kroef

  Gerard van de Burgwal

  Henk Pijlman

  21st Century skills

  Frank Studulski

  Peter van Lieshout

  Annette van Valkengoed

  2

  4

  10

  16

  22

  28

  34

  40

 • 5 | Interviews

 • 6 | Interviews

 • 7 | Interviews

  De wereld van de Toekomst is wat kinderen ervan maken.

  - Job van Velsen

 • 8 | Interviews

  Als oprichter van brede school Het

  Meesterwerk zag hij van heel dichtbij

  de kracht van de concepten, waardoor

  hij besloot zijn ervaring zo veel mogelijk

  met iedereen te delen. Dat leidde tot de

  oprichting van EtuConsult en het Landelijk

  Steunpunt Brede Scholen, maar ook tot het

  door hem ontwikkelde onderwijsconcept

  Etutorium, waarop het Meesterwerk is

  gebaseerd. Dat concept heeft Job samen

  met zijn broer Ton van Velsen ontwikkeld.

  Met een hands-on aanpak richt hij zich

  vooral op het in de praktijk brengen van

  deze ideen. Door anderen te helpen en zij

  aan zij doelen te stellen, maar ook door de

  organisatie van congressen, het beschikbaar

  stellen van voorlichtingsmateriaal en zo veel

  mogelijk kant en klare instrumenten.

  Job van Velsen is auteur van het boek De

  brede kapitein waarin hij een beeld schetst

  van leiderschap op een brede school: wat

  zijn de mogelijkheden, waar liggen de

  knelpunten en hoe ziet het profiel van een

  brede schoolleider eruit?

  Het zoeken naar verbindingen, deze

  versterken en benutten. Dat is de kern van

  wat hij wil bereiken, altijd met focus op het

  kind.

  Job weet als geen ander hoe een

  vergaande samenwerking tussen onderwijs,

  kinderopvang en peuterspeelzaal tot

  stand gebracht kan worden vanuit n

  gezamenlijke visie en hoe verbindingen

  gelegd kunnen worden tussen ouders, wijk

  Job van Velsen is voorvechter van vernieuwende onderwijsconcepten en zet zich al een leven lang in voor de Brede School - in al haar boeiende verschijningsvormen.

  Job van Velsen

 • 9 | Interviews

 • 10 | Interviews

 • 11 | Interviews

  en organisaties in markt en maatschappij

  op het gebied van onder andere zorg,

  welzijn, sport en kunst & cultuur. Hij ziet

  brede scholen als een leerplaats waar

  ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting

  centraal staan. Zijn visie is dat dit leidt tot

  vernieuwing, verbetering en verfrissing van

  onderwijs en ontwikkeling voor kinderen,

  ouders en professionals. En uiteindelijk dus

  voor de maatschappij.

  Almere, bij uitstek ontwikkelstad en

  broedplaats voor innovatie, is al 30 jaar

  zijn standplaats. Tegelijkertijd volgt hij

  de ontwikkelingen in Nederland en het

  buitenland op de voet, altijd zoekend naar

  nieuwe ideen, n bereid om te leren van de

  creatieve oplossingen die overal ter wereld

  worden bedacht.

  HET TIENDE JAARCONGRES BREDE SCHOLENJob is de gedroomde dagvoorzitter van dit

  tiende Brede School congres. Hij kent de

  sprekers persoonlijk en zal hun voordracht

  voorzien van zijn eigen context en visie op

  de stand van het land.

  Hij leidt het debat in de middag en koos

  daar een bijzondere insteek voor: tien jaar

  later. Hoe kijken deze beeldbepalende

  mensen terug op hun dromen - wat is er van

  terechtgekomen en wat niet - en uiteraard:

  wat kunnen wij daar van leren?

 • 12 | Interviews

 • 13 | Interviews

  Een geboeid kind leert als een tierelier.

  - Martijn van der Kroef

 • 14 | Interviews

  TOENIk weet nog goed wat mij aanzette om te

  kiezen voor het werk in de kinderopvang

  de ontwikkeling van mijn eigen kinderen!

  Heel dicht bij huis dus en ook ingegeven

  door onze eigen gezinssituatie, met twee

  hoogopgeleide ouders. Ik zag hoeveel xtra

  ze kregen, hoe hun ontwikkeling op sociaal

  gebied liep, prachtig gewoon. Niet alleen

  door de aandacht van de mensen om hen

  heen, maar ook door de variatie die zij in

  hun dagelijks leventje meemaakten. De vele

  verschillende gewoontes die je van anderen

  oppikt, zoals smaak en humor. En het vele

  buiten kunnen zijn, niet te vergeten. Het

  inspireerde mij bijzonder. En eigenlijk heb ik

  dat mijn hele zakelijke leven wel dicht bij me

  gehouden.

  In Almere zag ik als een van de eersten

  het goede voorbeeld van alles in n. En

  dat het werkte. Ook de studiereizen die

  ik destijds heb gedaan, gaven me zoveel

  nieuwe ideen. Denemarken, Zweden en

  Berlijn, ze staan me nog helder voor de

  geest. Studiereizen zijn geen snoepreisjes! Ik

  kan iedereen echt vol overtuiging aanraden

  om dat te doen, waar haal je anders je

  inspiratie vandaan?

  NUAl twintig jaar inmiddels, werkt Martijn

  (eigenlijk: Martijntje) in een bestuurlijke

  functie. Destijds was kinderopvang nog

  gelieerd aan de gemeente maar een van de

  eerste grote veranderingen die zij op haar

  naam heeft, was juist dat loskoppelen en

  meer op eigen benen staan. Inmiddels heeft

  Kinderrijk een indrukwekkende staat van

  dienst, met ruim 3.000 kinderen, en meer

  dan 430 werknemers.

  Wij bieden in en rond Amstelveen

  kinderopvang, waarbij we altijd eigen

  ruimtes hebben in de scholen. Soms in een

  IKC, vaak in een brede school. De vorm die

  wij daarin nastreven, lijkt eigenlijk wel wat

  op Montessori onderwijs, veel focus op het

  Soms verandert er in 20 jaar niet zo heel veel voor een bestuurder. Snel je draai vinden en trouw vasthouden aan je eigen principes, het lijkt een simpel recept voor een succesvolle carrire, volledig gericht op het welzijn en de talentontwikkeling van kinderen. Martijn van der Kroef, directeur van Kinderrijk, vertelt wat haar destijds bewoog.. n nog steeds beweegt.

  Martijn van der Kroef

  Ik droom van scholen waar veel meer gexperimenteerd wordt. Waar men durft te kijken naar

  waar je zelf in gelooft en niet

  naar belemmeringen.

 • 15 | Interviews

 • 16 | Interviews

 • 17 | Interviews

  kind zelf en de eigen unieke mogelijkheden

  zoeken. Het kind weten te boeien, dat is

  de crux. Een geboeid kind leert als een

  tierelier.

  Daarbij zoeken we echt zo veel mogelijk de

  samenwerking met het onderwijs. Het valt

  me telkens weer op. Als je cht samenwerkt,

  zie je dat je maar zo weinig verschilt. We

  zijn allemaal hetzelfde en hebben dezelfde

  doelen. Heel veel van onze leidsters hebben

  ook onderwijsbevoegdheid. Een groot

  voordeel, want ze zijn toch al in de school

  en kunnen dan ook af en toe invallen.

  Heerlijk flexibel, maar natuurlijk ook heel

  erg goed voor de herkenbaarheid voor

  zowel de kinderen als het personeel.

  TOEKOMST

  Ik droom van scholen waar veel meer

  gexperimenteerd wordt. Waar men durft

  te kijken naar waar je zelf in gelooft en

  niet naar belemmeringen. Een van mijn

  stokpaardjes is om iedereen die te maken

  heeft met kinderen in de leeftijd 0 tot 12,

  dezelfde opleiding te geven. In elk geval toch

  in de basis, waarbij je dan altijd aanvullende

  modules kunt volgen die je nodig hebt voor

  je specifieke omgeving. Ik hoop daar echt

  op, het zal de kwaliteit verbeteren en het

  onderlinge begrip flink versterken.

 • 18 | Interviews

 • 19 | Interviews

  Samen dachten we out-of-the-box en gingen we er voor.

  - Gerard van de Burgwal

 • 20 | Interviews

  Gerard is een selfmade man. En hij is er

  trots op. Komend uit een arbeidersgezin en

  met vele interesses buiten het onderwijs,

  kende hijzelf een stroeve schooltijd. Maar

  wat bovenaan staat in zijn geheugen uit die

  tijd, is zijn toenmalige schoolhoofd die de

  talenten in hem zag. Telkens weer sprak hij

  hem aan op zaken die er toe doen en liet hij

  hem terugkomen om te lezen, extra Franse

  lessen [53]. Het leerde hem hoe belangrijk

  n kwetsbaar het kind is.

  Nieuwsgierig naar wat er op andere plekken

  gebeurt, keek Gerard altijd graag en

  veelvuldig over de grens. Het bracht hem

  inspiratie die hij tot op de dag van vandaag

  inzet.

  TOENSamenwerking in Amerika is diep

  geworteld. Ouders die vroeger in de buurt

  op school hebben gezeten, keren terug

  en geven hun vrije tijd terug. Gebouwen

  worden maximaal gebruikt, eigenlijk zelfs

  365 dagen per jaar. Kinderen worden

  intensief begeleid, in een doorgaande lijn

  van 2 tot 18 jaar. Dat zag ik op heel veel

  verschillende plekken terug.

  En de vrijwillige inzet. Vrijwilligerswerk in

  Amerika is heel iets anders dan hier. Mensen

  komen daar in de basis met minder rond

  en vrijwilligerswerk helpt je in je sociale n

  professionele leven. Je stelt iets voor als je

  je op een prestigieuze plek vrijwillig hebt

  ingezet. Veel mensen doen dat, maar ook

  bedrijven. Ze zijn daar trots op en dragen

  het uit: ons personeel is gelieerd a

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.