Top Banner
ISTRAŽIVAČKA OPREMA | RTANJ – ISTRŽIVAČKI FESTIVAL 2012 | | 03. – 13.08.2012. | RTANJ, SRBIJA |
8

ISTRAŽIVAČKA OPREMA

Mar 29, 2016

Download

Documents

Kratak opis istraživačke opreme toko Rtanj - Istraživačkog festivala 2012.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ISTRAŽIVAČKA OPREMA

ISTRAŽIVAČKA OPREMA

| RTANJ – ISTRŽIVAČKI FESTIVAL 2012 |

| 03. – 13.08.2012. | RTANJ, SRBIJA |

Page 2: ISTRAŽIVAČKA OPREMA

ISTRAŽIVAČKA OPREMA

Rtanj – Istraživački festival 2012 se vodi mišlju Nikole Tesle da kada se počnu istraživati ne pojavne i ne opipljive oblasti , ljudski rod toliko više napredovati nego što je to bilo u celom dosadašnjem naučno-istraživačkoj istoriji. Napominjemo da su sva istraživanja na ne destruktivne prirode. Kako je i bio cilj, ove godine se oprema kojom će se meriti elektromagnetna zračenja na Rtnju uvećala. Oprema će nam omogućiti da još preciznije izmerimo do sada zabeležene vrednosti elektromagnetnog polja koja su na nekoiko lokaliteta okarakterisana fenomenom jer su njene vrednosti u odnosu na prosečne vrenosti u Srbiji , duplo pa i do tri put veće.

Istraživački tim će ove godine biti opremljen posebnim, namenskim, uređajima kojim je omogućeno merenje jačine dinamičkih (AC) električnih i magnetnih polja, merenje eventualno postojećih radio i mikrotalasnih zračenja, merenje frekvencije tih zračenja , merenje frekvencije zvučnih talasa i merenja skalarnih talasa.

Merna oprema većinski obezbeđena uz tehničku podršku inženjerskog biroa „Mraz“ iz Nemačke,

Za sve ljubitelje tehnike ovog tipa ali i drugih istraživačkih uređaja, sledi kratak pregled opreme koja će se koristiti na Rtnju:

1. Trifield Meter, Model 100 XE, SAD

Iako se uglavnom koristi za detekciju električnog, magnetnog i radio-frekventnog “smoga”, ovaj uredjaj omogućuje merenje veoma malih promena jačine vrlo slabih statičkih (DC ili “prirodnih”) električnih i magnetnih polja kao i direktno merenje snage izvora radio i mikro talasa.

Za merenja promenjivog magnetnog polja uredjaj ima dva merna opsega. Prvi je namenjen za merenje magnetnog polja od 0 – 100 miligaussa a drugi, precizniji opseg, namenjen je za merenje magnetnog polja od 0 – 3 miligaussa.

Merenje promenjivog električnog polja moguće je u opsegu od 0 – 1000 V/m.

Radio i mikrotalasna merenja omogućuje ugradjeni detektor EM talasa za opseg frekvencija od 100 KHz do 2,5 GHz, čiji je intenzitet zračenja (power density) od 0.01 – 1 mW/cm2.

2. Tesla Meter, Model TM 40, Nemačka

Meri promenu jačine magnetnog polja u opsegu od 0 – 1999 nT (nano Tesla). Obzirom da je 1 miligauss = 100 nT, ovaj uredjaj omogućuje vrlo precizna merenja veoma slabih magnetnih polja.

3. EMF & SOUND Meter , Nemačka

(EMT/zvuk), širokopojasnog linearnog pojačivača i digitalnog multimetra Mastech MS8229, koji omogućuje merenje frekvencija u opsegu od 10 Hz do 100 kHz. Proizvodnja IB Mraz, Nemačka.

4. S Meter

S Metar je uređaj za merenje skalarnih talasa koji su direktna veza sa najdubljim aspektima ljudskog bića i uopšte celokupnog živog sveta jer se ovim često zvanim i Teslinim talasima komuniciraju energetske forme na ćelijskom, molekularnom i onim još suptilnijim nivoima. Nesumnjivo velike i izuzetno značajne uloge koju skalarni talasi imaju u bio-medicinskim istraživanjima i posebno u domenu komplementarnih metoda lečenja, odnosno u oblasti mikro i hipersveta koji nas ispunjava i od kojeg smo sazdani, njihov značaj i uloga podjednako je važna i u makrosvetu, odnosno u delu Realnosti koji je ”izvan” nas, a koji nam je čulno, iskustveno i dimenziono mnogo bliži.

Pored skalarnih talasa, kada je reč o Teslinim tehnologijama, često se govori i o stojećim ili longitudinalnim talasima što su zapravo sinonimi, odnosno tri imena istog fenomena. Proizvodnja IB Mraz, Nemačka.

Page 3: ISTRAŽIVAČKA OPREMA

5. Life Energy Meter

Nakon višegodišnjeg razvoja, kompanija Heliognosis je ponosano predstavila ekperimentalni merač živote energije. Ovaj uređaj je baziran na osnovu misterioznog merača orgonskih polja Vilhelma Rajha. Ovaj jedinstveni uređaj otkriva nove vrste energetskih polja koje su poznatije pod imenima orgonska ili životna energija, tj.Či ili energija nulte tačke.Za originalni Rajhov merač orgonskih polja bila je potrebna visoka frekvencije i visokih napona napajanja koji nije bio bezbedan za korisnika. Life Energy metrom je sada jednostavno locirati i meriti suptilne energije i na tehnički zahtevnim lokalitetima kao što je Rtanj.

6. EMF Hunter

EMF Hunter je uređaj kojim se može otkriti i detektovati nevidljive polja oko nas. Uređaj ma 3 zasebna senzora za detektovanje visokih i niskih frekvencija kao i osetljiv merač mikro temperaturnih zona. Merenja se lako očitavaju i u potpunom mraku putem LED dioda. Uređaj je u Americi pronašo primenu i kod timova koji se bave paranormanim pojavama tj. detektovanjem postojanja duhova. Zanimljiva će biti primena ovog uređaja na lokalitetima Rtnja na kojima se veruje da su kapije i mesta moći na kojima se pojavljuju bestelesni međugalaktički putnici.

7. PR 100 ( Rohde & Shwarz )

Merečem polja PR 100 proizvođača Rohde & Shwarz će se do sada izvršiti najpreciznija merenja Rtnju. Ovim uređajem koji predstavlja poslednju reč tehnologije je izvodljivo raditi brza panorama skeniranje na celom frekventnom opsegu od 9 kHz do 7,5 GHz. Takođe meri IF spektar i demodulaciju sa opsezima od 150 Hz do 500 kHz. Poseduje spetralni i spektrogramski displej na 6.5 "sa kolor ekranom. Merni podatci se skladište na SD kartica i ima LAN interfejs za daljinsku kontrolu izlaznih podataka .

8. DIGITAL OSCILLOSCOPE, Model DSO 3202A, Agilent Technologie

Ovim uređajem je omogućeno prikazivanje promene električnog napona u nekom vremenskom periodu. Podesan je za analizu veličine i oblika napona. 200 MHz, 1 GSa/s.

FOTOGRAFIJE MERNIH UREĐAJA

1. 2. 3.

Page 4: ISTRAŽIVAČKA OPREMA

4. 5. 6.

7.

Page 5: ISTRAŽIVAČKA OPREMA

8.

POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Zahvaljući podršci profesora Ristovskog, i ove godine će se istaknuti piramidalni vrhovi i od ranije locirane energo-potentne lokacije Rtnja snimati PIP Sistemom tj. sistemom polikontrastne interferentne fotografije britanskog pronalazača Dr Harry Oldfield-a. Ovim sistem je tokom prošla dva istraživačka festivala praćeno i vizualizirano ambijentalno polje Rtanj. Nadamo se da će i ove godine energije Rtnja biti verikalne orijentisanosti, a zabeležene energije Rtnja biti visoko vibrantnih boja koje su stimulativne po ljudsko zdravlje. Prednost ovog uređaja je što se vizuelno u realnom vremenu mogu pratiti sve promene ambijentalnog polja Rtnja. I ove godine će se koristiti i posebni filteri kojima se fino može analizirati energetski spektar. Više o uređaju na http://www.electrocrystal.com/pip.html

PIP snimak piramidalnog vrha Šiljak 2010. PIP snimak piramidalnih vrhova Šiljak i Baba 2011.

CHAKRA CAMMERA

Od ove godine će se po prvi put tokom istraživanja Rtnja koristiti Chakra Cammera Sistem. Reč je o softveru koji je osmislio inženjer elektrotehnike Hrvoje Zujić na osnovu pomenutog PIP sistema. Ovim sistemom će se pokušati zabeležiti energecka čvorišta u ambijentalnom polju Rtnja. www. chakracamera.com

Page 6: ISTRAŽIVAČKA OPREMA

ROLLMAPS

Zbog loših vremenskih uslova prošle godine nije izvedeno snimanje reljefa Rtnja visoko definisanom foto i video opremom iz lakog balona. Nadamo se da će ove godine vremenske prilike biti dobre da se sa oko 8 lokacija zabeleže nepristupačni delovi Rtnja kao i njegove druge geometrijske specifičnosti. Takođe će zabeleženi materijal biti koristan i za praćenje flornog sistema ovog područja. Program za goste festivala je osmišljen da mogu da se uključe u istraživački karavan tj. offroad avanturu po čijoj ruti će ići i kamion sa balonom i foto opremom. Snimanja se putem video linka navode sa zemlje. Na ovom projektu se zahvaljujemo kompaniji RollMaps.com koja će nakon snimanja piramidalnog Rtnja najbolje zabeleške putem njihovog sajta i sistema sa mogućnošću 360 stepeni kretanja kroz sliku moći pratiti iz čitavog sveta. http://www.rollmaps.com/home.10.html