Top Banner
Internet kot vir poslovne inovativnosti Od ideje do izvedbe s skupino Vibacom mag.Violeta Bulc www.vibacom.si www.incogibanje.si www.aktualno.si Ljubljana, oktober 2012
43

Internet kot vir poslovne inovativnosti

Feb 13, 2017

Download

Documents

lamkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Internet kot vir poslovne inovativnosti

  Od ideje do izvedbe s skupino Vibacom

  mag.Violeta Bulcwww.vibacom.si

  www.incogibanje.siwww.aktualno.si

  Ljubljana, oktober 2012

 • Inovacijsko okolje

  inovacijski ekosistem

  2

 • Stopi out of the box

  Znebi se katle.

  Stopi ven, na odprto polje

  3

 • Ali ste pripravljeni na nekaj novega?

  Kaj pa veselje?

  4

  Sprostitev, kisik, .

  energija ..

 • Kaj je inovacija

  5

  ideja inovacijainvencija

  Nekaj novega Nekaj novegakar deluje (prototip)

  Nekaj novegaKar deluje in

  Generira vrednost ()

 • 6

  Poslovna evolucija

  Faze evolucijskega razvoja drube

  Delovnadruba

  Ueadruba

  Misleadruba

  Ozaveena druba

  Produktivnost IntuicijaKakovost Inovativnost

  *intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.

  Delavnost ModrostZnanje Ustvarjalnost

  Medstrukturni tim

  Prispevanje

  Kljune sposobnosti in vrednote

  Monopolne trne nie

  Mrea

  Odnosi ++

  Video: http://www.youtube.com/watch?v=NxABDkVcdW0

 • 7

  Poslovna evolucija

  Faze evolucijskega razvoja sistema

  Delovno okolje

  Uee okolje

  Mislee okolje

  Ozaveeno okolje

  Produktivnost IntuicijaKakovost Inovativnost

  *intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.Sedanjost Prihodnost

  Delavnostivljenjska energija

  Znanje Ustvarjalnost

  Delavna sila Kadrovski viri loveki kapital Ljudje

  Fizina mo Znanje Ustvarjalnost Modrost/energija

  (Hierarhine) BP

  ERP CRM, KM Enterprise 3.0

 • Civilizacija inovativnih tehnolokih prebojev

  8

  Drubena evolucija

  Free unde

 • Evolucija odnosa do inovacij

  Razvoj inovacijskih konceptov

  Inovacije v ponudbi vrednosti

  Produktne, tehnoloke in procesne inovacije

  Inovativni poslovni modeli Organizacijski

  modeli (sodelovanje in skupinske inovacije)

  Odprte inovacije

  Poslovni ekosistemi (network vs network)

  as1990 2000 20051995 2010

  P2P

  Ko

  mp

  lek

  sn

  ost

  ino

  va

  cij

  sk

  ih s

  tra

  teg

  ij

  Spremembe ponudbe vrednosti

  Poslovni modeli

  temeljei na izkunjah

  Redefiniranjemeja

  industrijskih sektorjev

  2015

  O dp r

  t i p o

  sl ov n

  i mo d

  e l i

  Vir: A.T. Kearney, 2009

  Tehnoloka inovacija ni predpogoj za preboj. Uspena komercializacija inovacije je tesno povezana z inovativnim poslovnim modelom.

  Definicija netehnolokih inovacij

  InoviranjeNAVAD

  (o.p.: Vibacom

  2012)

 • 10

  Delenikiinovacijskega

  prostora

  DRAVA(agencijeIn politika)

  NEVLADNEORGASNIZACIJE

  UMETNIKI IN USTVARJALNA INDUSTRIJA

  MEDIJI InJo

  INTITUTI (RAZISKAVE IN RAZVOJ)

  LOKALNE SKUPNOSTIInLoCom

  UNIVERZEInCo Ba

  VZGOJNO IZOBRAEVALNI

  SISTEMIInCo Jr

  InCo model inovacijskega prostor(intelektualna lastnina podjetja Vibacom)

  PODJETJAInCo Corp

  POTREBAOBNAANJE

  IDEJE, PROJEKTIDODANA VREDNOST

  Model inovacijskega ekosistema

 • Poudarki iz EU raziskave

  Fostering Innovation in services (EU position Paper) nekajkljunih sporoil.

  - EU ekonomija storitvena ekonomija (75% of EU BNP in 70% delavnih mest)

  - Storitve so glavno gonilo rasti in ustvarjanja novihprilonosti naprednih ekonomij (9 od 10 novih delavnih mest je ustvarjeno v storitveni industriji)

  - Le 33,1% storitvenih podjetij v EU je v letih 2004 2006 predstavilo noveposlovne modele oziroma inovacije (slednje je storilo 41,1% proizvodnih okolij)

  - Inovativnost v storitvah se mono ozavea ne le v storitvenih industrijahampak tudi v proizvodnih podjetjih

  - Pospeeno se povezujejo tehnoloke in netehnoloke inovacije, zato storitveneinovacije niso vedno le ne-tehnoloke

  - Storitvene inovacije so vse bolj medstrukturne in vedimenzionalne

  - vedska* raziskava je pokazala, da je ve kot 50% novih idej posledicasodelovanja s strankami (interne raziskave in razvoj pa doprinese le 3% novih idej).

  11 * ALMEGA, Innovation in service companies, 2008

 • Vpliv zelene ekonomije

  "Sektor evropske eko industrije raste za osemodstotkov (8%) na leto in je e leta 2008 dosegel 319

  milijard evrov prometa, kar je bilo e 2,5 odstotkaevropskega BDP in ve, kot so imele prometajeklarska, avtomobilska industrija in industrija zdravil...

  Vir: Borut Tavar, Delo 28.5.2012

  12

 • Kaj pa glavni izzivi?

  Vse ve pokojnin (starostni izziv)

  Vse draje zdravstvo (izziv zdravja)

  Vzdrevanje infrastrukture (izziv mobilnosti, energije,)

  Prilagajanje klimatskim spremembam in zmanjevanje vpliva na okolje

  Razvoj novih virov energije

  ?poveevanje strokov vojske

  Poveevanje strokov za inoviranje

  13

  Vir: Dr. Joseph Tainter://localfuture.org The collapse of complex societies

  Inovativnost in trajnostni razvoj

 • 14

  Vir: Dr. Joseph Tainter://localfuture.org The collapse of complex societies

  e ve:- To se bo dogajalo v naslednjih 30 letih

  - Fizino je nemogoe nagovoriti vse izzive (potrebne bodoprioritete)

  - Reevanje teh problemov ne generira novega vira prihodka

  - Samo napori, da bi se obdralo tekoe stanje, so zruili Rimskocesarstvo

  Problemi so dejstvo!! Posledino bo naraala kompleksnost.

  Etini voditelji bodo poskuali reiti imenovane problemelahko le upoasnijo propadanje.

  Inovativnost in trajnostni razvoj

 • KO SE POJAVIJO RESNI PROBLEMI V KOMPLEKSNIH SISTEMIH, JE POTREBNO SPREMENITI TEMELJE DO TE MERE,

  DA POSTANEJO PROBLEMI IRELEVANTNI,SICER SISTEM PROPADE.

  15

  Inovativnost in trajnostni razvoj

  INOV IR

  A NJE N

  A V AD ,

  Te me ljn

  ih odn o

  sov

  Te me ljn

  ih razu m

  e v an j

 • 16

  V: Kaj je kljuno sporoilo (op. sreanja) za finanno skupnost?Steve: e enkrat preverite svojo teorijo in metodologijo za ocenjevanjevrednosti svojega podjetja, odnose med vlagatelji pa vkljuite kotposlovno sredstvo.

  V: Kaj je glavno sporoilo za lastnike korporacij in njihova vodstva?Steve: Isto.

  Povzeto po: Caux Round Table 2012ve na: www.aktualno.biz

  It is just as possible to educate individuals to be responsible as to be technically adept

  loveka je mo izobraziti tudi v odgovorno bitje podobno kotza nove tehnologije. Caux, vica, 11. julij 2009

 • Kaj vse je lahko inovacija in kjenastaja?

  17

 • Vrste inovacij

  18

  Tehnoloke

  Netehnoloke K

  ombinirane

  Pr odukt ne

  Storitvene

  Organizacijske

  D r ubene

  Tehnoloke Netehnoloke (organizacijske) Kombinirane--------------------- Produktne Storitvene

  Poslovne (poslovni modeli, procesi, razumevanje potreb, trne nie, )

  Drubene

  *intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.

 • 19M.Stare, FDV, 9. marec, 2010

  Storitvene inovacije

  Vir: prof.M.Stare, FDV, 2010

 • 20

  Inovacijski managerKo menederji upravljajo inovacijskeprocese in odnose za zagotavljanjeustreznega okolja in pravil igre zanastajanje inovacij

  Inovativni managerKo je menedment nosilec vsebine(poslovne) inovacije Klju ne razlike

  Nosilec inovacijeVsebina inovacije

  Klju ne podobnosti

  Pogoji delaProcesiloveki kapital

  Nov koncept vodenja: http://www.youtube.com/watch?v=yvbW02JGDq4

  Management v inovacijskih ekosistemih

 • 21

  Prilonosti za iskanje inovativnihprebojev

  ZUNANJI:

  tehnoloki preboji (internet in internet podprti novi poslovni modeli) ibki signali uporaba tehnolokih inovacij za namene oz. druge dejavnosti, kot jebila v osnovi inovacija narejena

  ustvarjanje novih prilonosti na mejah obstojeih bran oz. dejavnosti drubene spremembe prebijanje tabujev v brani izkorianje tradicije globalni trendi obnaanja

  :

 • 22

  Prilonosti za iskanje inovativnihprebojev

  NOTRANJI:

  Tehnmoloki preboji Medstrukturno sodelovanje Participativno delovanje (ciklino) Interni prenos znanja Razumevanje svojih kljunih sposobnosti Monopolne trne nie Multiplicirana uporaba znanj in tehnologij Prevladujoa organiziranost v obliki timskega dela

 • Primeri inovativnih praks

  23

 • Uporaba nano materialov se seli tudi na podroje proizvodnje aluminija. Z nanosom nanokristalnega aluminija na elektronske naprave se le-tem povea plastinost, zanesljivost in zmanja krhkost.

  http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2010/02/jhu-nanocrystalline-aluminum-thin-film.html

  Inovacije v praksi ...

 • Inovacije v praksi....

  Brikolr

  http://www.brikolor.com/ Visoko kvalitetno pohitvo s 300-letno garancijo. Lahko raunajo neprimerno vije premije od konkurence.

  25

 • 100k Garages

  http://www.100kgarages.com/Povezava med kreativnimi kupci in posameznimi obrtniki (garani posli), ki izdelajo stvari po elji kupca.Kupec na portalu objavi svojo idejo (skica, oblika, material, dimenzije, barva itd.) in idealno ceno.Proizvajalci (obrtniki), ki imajo primerna orodja za izdelavo, pa se prijavijo na posamezen oglas in podajo svojo ponudbo.Nato pa delujejo naela trga.

  26

  Inovacije v praksi....

 • Volvo in Starlite urban drive-in

  http://www.starliteurbandrivein.co.uk/ Volvo je ponudil svoje avtomobile za uporabo obiskovalcem letnega

  kina (drive-in) v reklamne namene. Obiskovalci si lahko v razkoju avtomobila ogledajo predvajane

  filme.

  27

  Inovacije v praksi ....

 • 28

  Internet in inoviranje

  Internet

  Poslovni modeli naosnovi internet

  tehnologije

  Poslovni modeli naosnovi internet logike

  Nove IT reitve zainternet okolje

  Nove tehnologije zarazvoj internet okolja

  Nove uporabe internet okolij/tehnologij/filozofij

  e

  Nove konceptualnereitve (arhitektura, sistemski pristopi,

  raziskave)

  Nova orodja

  Nove medbrannepovezave

  Drubene, poslovne, storitvene, tehnoloke inovacije

  Drubene inovacije s pomojointernet tehnologij (e-

  demokracija, virtualne drave)

  Nova zavest

 • Banka Credit Suisse v Londonu cilja na istospolno usmerjeno populacijo

  www.credit-suisse.co.uk Uporabno tudi za zavarovalnice V Londonu je vsak deveti zaposleni v finannemu sektorju istospolno

  usmerjen glede na lanek, objavljen v Telegraphu. Taki zaposleni imajo ponavadi neprimerno vije dohodke od svojih

  sodelavcev in razline potrebe. Svetovalci v banki za to skupino so tudi sami istospolno usmerjeni, ponudba

  pa poleg klasinih storitev zajema tudi posebne primere kot je primer sklepanja zakonske zveze in posvojitve otrok.

  Pink profits trend je lahko dobikonosen tudi v zavarovalnitvu. Enako velja za morda druge nevsakdanje trne segmente.

  Inovacije v praksi ...

 • Potovalna zavarovanja za seniorje

  http://www.intunegroup.co.uk/

  Zaradi postavljanja starostnih omejitev pri tevilnih ponudnikih storitev, mnogi seniorji teko najdejo primeren potovalni aranma in zavarovanje na poti.

  Angleka raziskava je pokazala, da starostniki mnogo ve potujejo in za dlje asa od mlajih potnikov.

  V svojih navadah in lastnostih se starostniki na razlinih podrojih znailno razlikujejo od mlaje populacije: uporaba avtomobila, hie, domaih ivali, pogrebne priprave, finanne storitve

  Inovacije v praksi ...

 • 31

  kombinirana poslovni preboj

  poslovna nadomestna

  poslovna nadomestna

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

 • Amazon

  www.amazon.com/buyback Amazon je pred asom zael s ponujanjem storitve odkupa odrabljenih

  predmetov, kot npr. DVD-ji in knjige, v zameno za dobroimetje na raunu potronika pri Amazonu.

  Te predmete lahko naprej prodajo z diskontom. S tem gre na roko potronikom, ki danes kupujejo knjige, ki jih pogosto

  le enkrat preberejo.

  32

  Poslovna dopolnjujoa

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

 • Rypple

  www.rypple.com Spletna stran za iskanje konstruktivnih mnenj strokovne javnosti

  (peer-to-peer review)

  Aplikacijo je mogoe uporabljati tudi med zaposlenimi pri podajanju mnenj o novih produktih, projektih ipd. ali ocenjevanju dela uiteljev v olah.

  Mnenja so lahko podana imensko ali anonimno.

  33

  Tehnoloka dopolnjujoa

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

 • Inovativna objava e-vsebin www.torontostandard.com www.pushpoppress.com www.zite.com www.2spaghi.it/spagoguida/ Toronto standard je izdelal format revije, ki se avtomatsko prilagodi

  formatu posamezne naprave (raunalnik, tablica, telefon) V podjetju Push pop press so poznani po izdelavi interaktivnih e-knjig,

  ki poleg teksta vsebujejo, videe, animacije, zvok, skalabilne fotografije zemljevide ipd.)

  Podjetje Zite je izdelalo personalizirano in interaktivno revijo za iPad, ki sproti prilagaja vsebino uporabniku, ko jo uporablja.

  2Spagi.it izdaja vodie s QR kodo za on-line posodobitve.

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

  Tehnoloka dopolnjujoa

  34

 • Leanpub

  www.leanpub.com

  Avtor spletnega portala, ki se ukvarja za izdajo knjig na podlagi blogov, je dobil idejo za posel pri primerjavi izdaje knjige v samozalobi in ustanovitvijo svojega lastnega podjetja. Glavno vpraanje: kako od ideje im hitreje do (od ideje do inovacije).

  Poudarek je na hitri pripravi vsebin (s pomojo bloga, ki ga podjetje postavi uporabniku zastonj) in hitri objavi vsebin - knjige so e v nastajanju. V nadaljevanju pa gre za pogosto spreminjanje in objavo vsebin na podlagi odzivov bralcev.

  Podjetje zaraunava provizijo za objavljene knjige. Veina zasluka ostaja avtorju lean pubblishing

  Kombinirana nadomestna

  35

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

 • FT Press Delivers

  www.ftpress.com/delivers Poslovne knjige po griljajih Potroniki vse raje posegajo po kratkih, nezahtevnih, hitrih in uinkovitih

  reitvah. Najsi bo to na podroju zdravil, prehrane, glasbe, kot tudi poslovnih knjig.

  Mnogi zaposleni managerji nimajo asa prebirati celotne knjige, ampak so pripravljeni plaati za povzetek ali krajo predstavitev bistva knjige ali predstavitve le ene ideje/koncepta/modela.

  Na strani prodajajo e-vsebine v naslednjih formatih: Elements (povzetek 1000-2000 besed $1,99)

  Shorts (povzetek 4000-5000 besed $2,99)

  E-book (celotna knjiga)

  36

  Poslovna dopolnjujoa

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

 • Mednarodno letalie Taiwan Taoyuan

  www.taoyuan-airport.com Letalia po svetu ponujajo tevilne aktivnosti za zabavo potnikov

  (storitve porok, solariji,) V Taiwanu nudijo e-knjinico, kjer lahko potniki prebirajo knjige na e-

  bralnikih.

  37

  Tehnoloka dopolnjujoa

  Primeri dobrih praks internet tehnologija kot osnova

 • Ciljni komunikacijski segmenti(generini) za medije

  38

  Broadcasting

  Posredovanjeinformacije brez aktivne

  vloge ciljne publike

  Pozicioniranje

  Zagotavljanjeinfrastrukture za

  posredovanje informacijs strani ciljne publike

  Socialnookolje/mree

  Zagotavljanjeinfastrukture za aktivni

  dialog

  Inovativno okolje

  Zagotavljanjeinfrastrukture/okolja za

  odprtosoustvarjanje/inoviranje

  VPLIV INTERNET

  A

 • In e za konec

  39

  QUANTUM COMPUTERS:

  Stuart Wolf, Nanostar director at University of Virginia predicts an even more Earth-shaking change. Within 20 years, he says, instead of cell phone conversations, we will have network-enabled telepathy; communicating directly to another persons headband, using just our thoughts.http://ieet.org/index.php/IEET/more/6542

  SYNTHETIC BIOLOGY

  In the last twenty years, synthetic biology, the design and engineer with living systems has produced a set of technologies that enable us to work with the principles of transmutationwhere one thing can literally become another. Synthetic biology can do this in one of two ways. It can genetically modify an existing organism taking a top down approach often by modifying the expression of its genes - or it can try to build one from the bottom up starting with its chemical ingredients.http://ieet.org/index.php/IEET/more/armstrong20120916

 • Hvala,

  Violeta

  www.vibacom.siwww.incogibanje.siwww.aktualno.biz

 • PRILOGE

  41

 • Mag.Violeta Bulc, PMBA, univ.dipl. ing.ra.in inf. Mag. Violeta Bulc je inovatorka, podjetnica, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o.,

  katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovatvne preboje. Razvija orodja in reitve, kiso usmerjene v spodbujanje dolgorone organske rasti podjetij na osnovi kljunih sposobnosti in vrednot. Verjame v loveka in njegovo ustvarjalno mo. Verjame v evolucijo in izjeme, ki spreminjajonjen tok. Verjame v mo pozitivne energije in isto misel, ki ustvarja pogoje za razcvet pravih vsebin. Verjame v mo kolektivne zaveti in gibanj, ki povezujejo. Verjame, da mora teholoki razvoj sluitiloveku za razvoj blaginje, ustvarjanje dodane vrednosti in odkrivanje novih meja mogoega. Ui se ob tevilnih vpraanjih, ki jih vedno znova postavljata Pina Maja in iga. Uita jo preprostosti, neposrednosti in naravnega obnaanja. Ui se od lokalnih in globalnih projektov. Ui se od ivljenja, kiji vedno znova dovoli vpogled v svoje nove dimenzije. Uiva v poslovnih izzivih strank in partnerjev, tehnolokem napredku in evoluciji sveta, ki vzpodbujajo njeno poslovno rast in razvoj sebstva. Kljuniprojekti: Vibacom (www.vibacom.si), InCo gibanje za inovativne preboje (ww.incogibanje.si), Svetovalni odbor za razvoj inovacijskega novinarstva Univerza Stanford, predmet Inovacijski in inovativni management na DOBI, Uprava Umanotere, Svet za inovativno drubo pri Dravnem SvetuRS, Nadzorni svet Global Compact, Upravni odbor zdruenja storitvenih dejavnosti, ZdruenjeManager, Drutva slovenskih inovatorjev. Strokovni svet Ne-odvisen.si

  Kljune nagrade in priznanja: 2 Feniks nacionalni nagradi za svetovalni projekt leta (2004, 2006),32 Feniks nagrade za izjemen svetovalni projekt (2007,2008, 2010), 7 nagrajenih inovacij, nosilkapriznanja za izjemne doseke na podroju inovativnosti Zdruenja slovenskih inovatorjev (2010), zmagovalka California Open v TaeKwanDo, vrhunska koarkaica in slovenska prvakinja v metukopja.

  www.vibacom.si; www.incogibanje.si; www.aktualno.biz

  42

 • Mag.Violeta Bulc.

  43

  Izobrazba:

  PMBA, IEDC Bled School of Management, 2004

  MSc, Information Systems, Golden Gate University,

  San Francisco, California, 1991

  Elektro Falkulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1988

  Sundoor trainer certification for personal growth

  and development, Sierra Nevada, California, 2008

  Shamanic Academy, Scotland, 2008

  Academy of Martial Arts (black belt in

  Tae Kwan Do & Hap Ki Do), California 1994

  Key links:

  www.vibacom.siwww.movement.si, www.incogibanje.siwww.violeta.si, www.aktualno.bizhttp://www.youtube.com/watchv=NxABDkVcdW0&playnext=1&list=PL54F8763316889D86