Top Banner
Ministerstvo finan České republiky Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009 Systém Státní pokladny
46

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Feb 10, 2016

Download

Documents

xannon

Systém Státní pokladny. Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna. Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009. Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna. Jan Zikl - 18. listopadu 2009 ředitel projektu IISSP. Systém Státní pokladny. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Prezentace pro rozpočtové kapitoly

18. listopadu 2009

Systém Státní pokladny

Page 2: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Jan Zikl - 18. listopadu 2009ředitel projektu IISSP

Systém Státní pokladny

Page 3: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Rozdělení IISSP na fáze (release)Rozdělení IISSP na fáze (release)

První fáze od 1.1.2010Sběr dat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) Pilotní projekt Úřadu vlády

Druhá fáze od 04/2010Příprava státního rozpočtu na rok 2011Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR)

Třetí fáze od 1.1.2011Realizace rozpočtu v systému IISSP od roku 2011Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE)

Čtvrtá fáze od 1.1.2012Platební styk

Page 4: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Základní části IISSPZákladní části IISSP1. ČástRozpočtový systémRozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR)Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE)

2. Část Platební styk

3.Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS)

4.Část Manažerský informační systém nad výše uvedenými částmi

(MIS)

Page 5: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

1. Část - Rozpočtový systém1. Část - Rozpočtový systém

Současný stavBilance příjmů a výdajů v odvětvovém a druhovém třídění rozpočtové skladby(Tabulková část C a D návrhu zákona o státním rozpočtu)Závazné ukazateleSoučasná podoba návrhu SR působí nepřehledně

Připravované změnyZavedení jednotné klasifikace „koruny“Závazná rozp. analytika, individuální rozp. analytika, práce v centrálním systémuRozpočtovat i závazky budoucích letZpřehlednění návrhu SRKategorie výdajů - mandatorní

- kvazi mandatorní (režijní)- předurčené

PravidloCo má být hrazeno ze státního musí být v dostatečné míře podrobnosti rozpočtováno včetně závazků let budoucích.

Page 6: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Řešení aktuálních problémů rozpočtováníŘešení aktuálních problémů rozpočtování

1.Přehled o závazcích v následujících letech

2. Přehled o mandatorních výdajích ve větším detailu

3. Indexový způsob rozpočtování

4.Uplatňování neadekvátních nadpožadavků

5. Nízká úroveň kvality rozpočtování

Page 7: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

2. Část - Platební styk2. Část - Platební styk

Ideální (cílový) stav

Docílit, aby co největší množství finančních prostředků státem poskytovaných zůstávalo na účtech státem spravovaných.

Page 8: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a Manažerský informační systém (MIS)

Jindřich Tomáš - 18. listopadu 2009vedoucí týmu za IBM

Systém Státní pokladny

Page 9: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS) 3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS)

Současný stav30. října 2009Ministerstvo zveřejňuje část technického manuálu - Vybrané technické informace pro předávání účetních záznamů do centrálního účetního systému

3. listopadu 2009Zveřejněno schéma rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí k 1. lednu 2010

10. listopadu 2009V částce 124 Sbírky zákonů byla vydána vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech.

11. listopadu 2009Odeslán k publikaci ve sbírce zákonů text vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 505/2002 Sb. k provedení zák. o účetnictví pro uzemní samosprávu a OSS.

Page 10: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financíRozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financíOd 1.1.2010Změna směrné účtové osnovy Nové části a vzory účetní závěrkyNové metody a postupy účtováníPodrozvahaOcenění majetku reálnou hodnotou

Předávání účetních a finančních výkazůII/2010 - OSS a státní fondy - finanční výkazyIV/2010 – OSS, PO a státní fondy - účetní záznamy a finanční výkazyVII/2010 – municipality (kraje, obce, DSO, RRRS) - účetní záznamy a finanční výkazy

2011Odpisování majetku a tvorba opravných položek (s výjimkou pohledávek)Předávání statistických datKonsolidace

Page 11: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

4. Část - Manažerský informační systém (MIS)4. Část - Manažerský informační systém (MIS)

1. ČástRozpočtový systémRozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR)Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE)

2. Část Platební styk

3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS)

Page 12: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republikyZákladní rozsah budování státní pokladny

Page 13: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

CSÚIS - popis funkcionality

Shromáždění účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavení účetních výkazů za Českou republiku

Zajištění přesného a adresného výkaznictví a reporting za celý okruh veřejných financí

Centrální standardizovaný účetní systém pro integraci a konsolidaci účetních záznamů v reálném čase

Konsolidace účetních a finančních dat a agregace dat na centrální úrovni

Page 14: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

CSÚIS - popis funkcionality

Reporty

Rozhraní

Účetní jednotky

Účetní záznamyFinanční výkazy

Opravy

Webová aplikace

Datový sklad

Stavová zprávaOK / chyba

SAP Portál Bex Explorer

Kapitola KrajČSÚ, NKÚ MF

Data pro veřejnost

Veřejnost

Sledování sběru datKontrola vazeb

Analýza datSchválení sumáře

Veřejně dostupnádata

Správa systému a datReporting

Stavová zprávaOK / chyba

Page 15: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

CSÚIS – harmonogram dalších kroků

Zahájení agendy 4.1.2010 Zahájení produktivního provozu 18.1.2010 Zahájení předávání údajů „nároky rozpočtu“ – do

24.2.2010 Odborné školení pracovníků kapitol „Příprava

reportů“ – leden-únor 2010

Page 16: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

SAP Portál pro kapitoly SAP Portál bude obsahovat 4 hlavní oblasti:

– Report pro monitoring sběru výkazů

– Reporty s výsledky provedených kontrol

– Reporty s daty výkazů

– Sumář a schvalování dat

Page 17: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

CSUIS Portál pro kapitoly

Datový sklad

Centrální evidence statusů

KontrolyVnitro / mezi

výkazové

SAP Portál

Kapitola, kraj

Statusreporty

Kontrolnísestavy

Datavýkazů

Data výkazů

Sumáře

1 432

Sledovánísběru dat

Vyhodnoceníchyb vazeb

Analýzadat

Revize aschválení sumáře

Page 18: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Dopady do práce účetních jednotek Změna formátu zasílaných dat Změna struktury účetních výkazů Posun role krajů a kapitol od sběrné funkce do

funkce analytické a kontrolní Zpřístupnění informací dalším subjektům Provádění konsolidace účetní jednotkou, která je

představitelem DKCS, na základě dat z CSÚIS

Page 19: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

CSÚIS – součinnost Seznamte se s novou legislativou Předejte potřebné technické informace a podklady Vašim

dodavatelům IS Určete ZO/NZO a zaregistrujte se – od 8.12.2009 Otestujte si šifrování a XML formáty v testovacím režimu – od

18.1.2010 Zajistěte účast Vašich odborníků na technických a

metodických workshopech a školeních Poskytněte podporu a pomoc podřízeným OSS a SPO

Page 20: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Příprava rozpočtu (RISPR)

František Sobotka - 18. listopadu 2009vedoucí týmu za IBM

Systém Státní pokladny

Page 21: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Příprava rozpočtu - popis funkcionality

Vše proběhne přímo v IISSP. Kapitoly nemusí instalovat ani měnit žádný stávající software

Řízení rozpočtu přes závazné parametry (globální – stanovené MF a lokální – stanovené kapitolou)

Řízení požadavků nad závazné parametry (pořizování a schvalování) Sběr dat z OSS elektronicky přes vstupní formuláře IISSP (obdoba Šachmatek

pro OSS). Systém IISSP provádí automaticky agregace dat za kapitolu On-line kontrola rozpisu rozpočtu na závazné parametry Systém IISSP bude podporovat i rozpočtové provizorium Řízení v systému probíhá pomocí schvalovacího workflow

Funkcionalita dosavadního vývoje systému prezentována kapitolám ve Smilovicích 2.-4.11.

Rekapitulace:

MF Kapitola Meziúroveň OSS

MF Kapitola OSS

Page 22: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Příprava rozpočtu – harmonogram dalších kroků

Vytvoření funkčního prototypu – 08/2009-02/2010 Seznámení se s metodikou přípravy rozpočtu – od 10/2009

do 02/2010 Řešení infrastruktury - od 11/2009 do 04/2010 Školení – od 03/2010 Zkušební provoz – od 04/2010 – tzn. úprava příjmů a výdajů

kapitol oproti střednědobému výhledu Ostrý provoz od 05/2010 – tzn. rozpis směrných čísel

schválených vládou v květnu/červnu 2010 Rozpočet pro rok 2011 již bude kompletně zpracováván v

systému IISSP

Page 23: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Příprava rozpočtu – součinnost Garanti/klíčoví uživatelé pro konzultace řešení a specifik kapitol Testeři vybraných kapitol Předání vstupů

–Organizační struktura včetně pojmenovaných pozic Zajištění algoritmů pro výpočet ukazatelů Absolvování školení Ověření infrastruktury na organizacích – připojení na internet,

e-mail, webový prohlížeč Počet a seznam uživatelů (za kapitolu)

Kapitoly, které se budou účastnit integračních testů by měly součinnost poskytnout před začátkem integračních testů – do 18.12.2009

Page 24: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Realizace rozpočtu (RISRE)

Jiří Janák - 18. listopadu 2009vedoucí týmu za IBM

Systém Státní pokladny

Page 25: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Realizace rozpočtu - popis funkcionality/procesy 1/2 Rozpočtová opatření

– stávající papírový proces ROP je zachován, je doprovázen elektronickou podobou v systému

– úprava IS OSS pro komunikaci přes rozhraní s IISSP– komunikace s RISRE prostřednictvím webových služeb (XML)– alternativou je manuální vstup dat uživatelem přímo do systému RISRE– všechna ROP jsou v IISSP schvalována a technicky ověřována– jediný platný rozpočet je v IISSP– návrh ROP již blokuje rozpočtové prostředky– správa číselníků:

– správu číselníků provádí kompetenční centrum IISSP– správce rozpočtu kapitoly – definuje algoritmy odvození průřezových ukazatelů a

dalších závazných parametrů v IISSP– definice nové skladby číselníků - číselníky §, položek, zdrojů, COR prvky, ...– jednotný číselník rozpočtové skladby pro všechny OSS podléhající jedné kapitole

Page 26: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Realizace rozpočtu - popis funkcionality/procesy - 2/2

Kontrola vstupu do závazků a plateb– systémová kontrola disponibility ex-ante – v systému prováděna formou tzv.

rezervací (alokací) rozpočtových prostředků

Příprava platebního styku – příprava platebních příkazů pro ČNB– příkazy k platbě budou předávány do systému RISRE IISSP

– příkaz k platbě obsahuje rozpočtovou skladbu a vazbu na číslo rezervace rozpočtu

– elektronická podoba bankovního výpisu bude k dispozici jak OSS tak IISSP

– platební příkazy předané do IISSP budou podepsány kvalifikovaným certifikátem - obdoba při předávání dat do aplikace ČNB ABO-K

Page 27: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Realizace rozpočtu – harmonogram a požadavky na součinnost

od 1.1.2010 - Úřad vlády + RISRE kmenová data + RISRE - ROP pro ÚV včetně integrace na IISSP (1.1.2010)

– Říjen – listopad 2009 ... Testování, identifikace koncových uživatelů– Prosinec 2009 ... Školení koncových uživatelů, migrace dat– 4.1.2010 ... Produktivní start– 31.3.2010 ... Ukončení rozšířené podpory

od 1.4.2010 - pilotní kapitoly– Listopad 2009 ... Nominace klíčových uživatelů, garantů za Kapitolu a OSS– Leden – únor 2010 ... Testování, identifikace koncových uživatelů, příprava migrací– Březen 2010 ... Školení koncových uživatelů, migrace dat– 1.4.2010 ... Produktivní start– 30.6.2010 ... Ukončení rozšířené podpory

od 1.1.2011 - zapojení ostatních kapitol– Q1/2010 ... Nominace kontaktních osob za Kapitoly– Q2-Q3/2010 ... Pracovní schůzky s kontaktními osobami– Předání technického manuálu (podklad pro rozhraní)– Q4/2010 ... Testy rozhraní, školení koncových uživatelů, migrace dat– 1.1.2011 ... Produktivní start– 31.3.2011 ... Ukončení rozšířené podpory

od 1.7.2011 – pilotní kapitoly pro přípravu platebního styku od 1.1.2012 – zapojení ostatních kapitol do přípravy platebního styku

Page 28: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Školení budoucích uživatelů systému IISSP

Tomáš Kraus - 18. listopadu 2009vedoucí týmu za MF

Systém Státní pokladny

Page 29: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Školení budoucích uživatelů systému IISSP v rámci projektu Cílem školení je zajistit budoucím uživatelům přípravu na užívání a

obsluhu integrovaného informačního systému státní pokladny

Proškolení jednotlivých skupin uživatelů v rámci projektu musí zajistit možnost přechodu systému do produktivního provozu

Školení má modulovou skladbu: Základní moduly

– Co je státní pokladna

– Ovládání SAPu

Specializované moduly– Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR)

– Rozpočtový informační systém – realizace rozpočtu ( RIS RE)

– Centrální účetní systém (CUS IS)

– Manažerský informační systém (MIS)

– Školení ekonomického a manažerského systému pro Úřad vlády ČR

( EKIS GOV a MIS GOV )

Page 30: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Proces nominací a přihlášek na školení

1. krok – Nominace–kapitoly připraví seznam budoucích uživatelů, kteří mají být vyškoleni

–kapitoly předají odsouhlasený seznam

2. krok – Přihlášení účastníků–účastník bude informován o modulech, které musí absolvovat

–nominovaný budoucí účastník školení bude přiřazen ke konkrétní variantě školení

3. krok – Registrace na konkrétní běh školení–na základě výzvy se účastník registruje na konkrétní termín školení

Page 31: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Časový plán školeníFázování projektu a cykly školení

(načasování školení navazuje na termíny dodávek jednotlivých částí IISSP)

Release Cyklus školení

Start Konec Moduly Koho se týká

R1 R1_C1 1.12.2009 31.1.2010 EKIS GOV, RIS RE, MIS, CUS IS, Administrace

uživatelů

MF, Úřad vlády, vybrané subjekty

1.3.2010 31.5.2010 CUS, MIS Kraje

R2 R2_C1 1.3.2010 1.4.2010 RISPR, MIS GOV, EKIS GOV (ZP), RIS

RE, MIS, CUS IS

MF, Úřad vlády, vybrané subjekty

1.4.2010 15.5.2010 RISPR, MIS Ostatní subjekty

R2 R2_C2 15.11.2010

31.12.2010

RIS RE, CUS IS Ostatní subjekty

R3 R3_C1 1.6.2011 1.7.2011 RIS RE, MIS MF, Vybrané subjekty

R3 R3_C2 1.12.2011 1.1.2010 RIS RE, MIS Ostatní subjekty

Page 32: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Komunikační partneři týmu Školení a druhy informací Garant pro oblast školení za kapitolu:

– komunikace nominací a registrací účastníků školení, detailní plán školení

– komunikace výstupů školení

Garant za příslušnou oblast na kapitole:– odpovědi na odborné dotazy účastníků školení

Jak budeme komunikovate-mail : [email protected] speciální www stránky věnované implementaci IISSP

za MF Tomáš Kraus [email protected] 257 042 620

Page 33: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Kompetenční centrum

Marcelína Horáková - 18. listopadu 2009vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS

Systém Státní pokladny

Page 34: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Co je to Kompetenční centrum (KC) Kompetenční centrum IISSP je podpůrná organizace, která logicky

spojuje pracovníky s expertní znalostí jak procesů tak aplikací SAP, aby tito mohli poskytovat podporu všem uživatelům IISSP

Hlavním cílem KC je poskytovat plnou podporu uživatelům v okamžiku produktivního startu systému IISSP a v následném provozu.

Page 35: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

- Služby Servicedesk (MF)

- Metodická podpora – plánováno zajištění vazbou na jednotlivé odborné útvary, které zajišťují poskytování metodické podpory koncovým uživatelům v rámci 2. úrovně podpory(nutno změnu zapracovat do Organizačního řádu MF)

- Aplikační podpora (MF)

- Technická podpora (MF – IISSP; ÚJ/VJ – lokální IT podpora)

Aplikační podpora SAP

Oblasti podpory poskytované KC IISSP

Plán

ován

í, říz

ení a

info

rmač

ní m

anag

emen

t

Aplikační podpora SAP báze

Aplikační podpora non-SAP aplikací

Technická podpora

HW Sítě a další infrastruktura

Podpora SAP Support Service 4. úroveň

Aplikační rozvoj

Aplikační podporaKorektivní údržba

Preventivní údržba

Metodická podpora

Odbor 28

Odbor 11

Odbor 12

Odbor ..

Ostatní (školení - metodiky

dokumentace apod.)

2. a 3. úroveň

Podpora koncových uživatelů (Servicedesk)1. úroveň

Page 36: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Plán komunikace

Vladimír Fikrle - 18. listopadu 2009trvale pověřený řízením projektu IISSP

Systém Státní pokladny

Page 37: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Plán komunikace

Na základě UV č. 1217 ze dne 21.9.2009 odeslána výzva na vedoucí správců kapitol pro nominaci gestorů, garantů, klíčových, koncových uživatelů a pověřenou osobu za kapitolu

10.11.2009

Prezentace systému Státní pokladny pro gestory za kapitoly 18.11.2009

Zaslání seznamu nominovaných : gestora, garantů, klíčových, koncových uživatelů a pověřené osoby za kapitolu na MF

do 30.11.2009

Zaslání nominovaných garantů, klíčových a koncových uživatelů za OSS do 15.12.2009 Zahájení komunikace s nominovanými zástupci kapitol od 1.12.2009

Page 38: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Zajištění informovanosti o stavu a průběhu zavádění systému Státní pokladny

Informační prezentace, schůzky workshopy

Informační web projektu IISSP

Stanovení Kontrolně – konzultační skupiny z kapitol

Stanovení kontaktních osob

Stanovení klíčových uživatelů jednotlivých částí IISSP na kapitolách

Page 39: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Oblasti IISSP (budoucí uživatelé IISSP)

Ekonomické oblasti– Příprava rozpočtu– Realizace rozpočtu – Platební styk– Účetnictví

Technické oblasti –IT – aplikace – IT – infrastruktura (komunikace s IISSP)

Oblast školení

Page 40: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Vysvětlení formuláře – rozpočtové kapitoly

Page 41: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Vysvětlení formuláře pro OSS

Page 42: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Kontaktní osoby Tým Rozpočtový informační systém (RIS)

za IBM Peter Stachoza MF Ing. Karel Tyll [email protected] 257 042 814

Tým Centrální účet státu (CUS)za IBM Pavel Čech [email protected] MF Ing. Petr Plesnivý [email protected] 257 044 123

Oblast ITza IBM František Jančuš [email protected] za MF Ing. Jiří Fridrich [email protected] 257 042 352

Vedení projektuza IBM Lukáš Koběrský [email protected] za MF Jan Zikl [email protected] 257 042 800

Ing. Vladimír Fikrle [email protected] 257 042 755

Page 43: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Projektové role nominovaných osob za jednotlivé oblasti a nastavení komunikace v rámci projektu IISSP

Gestor – osoba odpovědná za implementaci IISSP na kapitole a jí řízených OSS včetně přiděleného počtu licencí – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - komunikuje s ředitelem projektu SP

Garant za kapitolu – osoba odpovědná za jednotlivé oblasti IISSP za kapitolu – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - komunikuje s vedoucím procesního týmu na MF – poskytuje základní znalostní podporu garantům na jednotlivých OSS

Garant za OSS – osoba odpovědná za jednotlivé oblasti na OSS – jmenována vedoucím OSS - komunikuje s garantem za kapitolu – poskytuje základní znalostní podporu v IISSP klíčovým uživatelům na OSS

Klíčový uživatel kapitoly – osoba zpravidla podřízená příslušnému garantovi kapitoly – jmenována vedoucím kapitoly - přímo řídí koncové uživatele v dané oblasti, kterým poskytuje základní znalostní podporu v systému IISSP

Klíčový uživatel OSS – osoba zpravidla podřízená příslušnému garantovi OSS - jmenována vedoucím OSS - přímo řídí koncové uživatele v dané oblasti, kterým poskytuje základní znalostní podporu v systému IISSP

Koncový uživatel kapitoly – osoba zpravidla podřízená klíčovému uživateli za kapitolu – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - výkonný pracovník v systému IISSP

Koncový uživatel OSS – osoba zpravidla podřízená příslušnému klíčovému uživateli OSS – jmenována vedoucím OSS – výkonný pracovník v systému IISSP

Pověřená osoba za kapitolu - osoba odpovědná za správu licencí, nastavuje vnitřní proces pro žádosti o přidělení licence, spolupracuje s žadatelem při určení rolí, zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu, zrušení uživatele, odesílá formuláře do KC IISSP, spravuje počty licencí přidělených jednotlivým organizacím v rámci kapitoly

V případě, že organizačního uspořádání v dané organizační jednotce neodpovídá projektovým rolím, tak lze jednotlivé role sloučit na jednom funkčním místě.

Page 44: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Rezortní EKISy a jejich vazba na IISSP Jan Zikl - 18. listopadu 2009

ředitel projektu IISSP

Systém Státní pokladny

Page 45: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Resortní EKISy a jejich vazba na IISSP

Jednotlivé EKISy na všech kapitolách a OSS nebudou projektem IISSP nahrazeny. Všichni budou dále moci pracovat ve svých systémech.

– CSÚIS všechny stanovené vykazující subjekty budou přes Internet předávat do IISSP účetní a finanční výkazy, které si vytvoří ve svých systémech.

– Příprava rozpočtu bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup, prostřednictvím kterého se bude pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Příprava rozpočtu

– Realizace rozpočtu bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup. Poté se bude z tohoto vstupu pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Realizace rozpočtu

– Platební styk bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup. Poté se bude z tohoto vstupu pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Realizace rozpočtu.

– V případě Přípravy rozpočtu bude k dispozici manuální rozhraní pro případné nahrání základních dat, které budou následně v systému doplněny a zpřesněny.

– V případě Realizace rozpočtu a Platebního styku bude k dispozici manuální i automatické propojení přes rozhraní na IISSP, které bude ze strany IISSP k dispozici.

Page 46: Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financíČeské republiky

Děkuji Vám za pozornost

Prostor pro dotazy