Top Banner
Hvidovre IF Fodbold - Oktober 2012
14

Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

Mar 31, 2016

Download

Documents

Allan Petersen

Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

Hvidovre IF

Fodbold - Oktober 2012

Page 2: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

2

Vi er Danmarks

bedste klub for børn

H vidovre IF er Danmarks

bedste børnefodboldklub.

Det mener DBU, som net-

op har kåret klubben til Årets Børne-

fodboldklub 2012 ud af fodbolduni-

onens 1.635 fodboldklubber.

Hvidovre IF har gennem de seneste

år udført et stort stykke arbejde for

at skabe gode rammer, der både

kan tiltrække og fastholde områdets

børn og unge i klubben.

Klubben har blandt andet indført

Holdninger og handlinger – DBU’s

anbefalinger til børnefodbold – i

samtlige årgange, ligesom al træ-

ning er blevet lavet til årgangstræ-

ning med fokus på stationstræning

uden niveaudeling. Samtidig har

klubben bygget en stor og velfunge-

rende pigeafdeling op med en mas-

siv medlemsfremgang, så klubben

nu kan tælle omkring 150 pigespille-

re og hold i alle årgange.

Det er dog ikke kun børnene, der

tænkes på i Hvidovre IF. Også foræl-

drene spiller en vigtig rolle og invol-

veres aktivt i klubben som forældre-

trænere. Mange af dem bliver så

optaget af trænergerningen, at de

tager imod klubbens opfordring og

uddanner sig på DBU’s trænerkur-

ser. Ligeledes bliver der gjort meget

ud af at forventningsafstemme med

forældre og trænere ved opstart i

klubben, så alle i klubben har en

fælles tilgang til børnefodbold.

”Det er meget fortjent, at Hvidovre

IF bliver udnævnt til Årets Børnefod-

boldklub på baggrund af klubbens

store og flotte børnearbejde. Vi har

været på en svær opgave i DBU’s

Børnegruppe, idet der var mange

gode kandidater til hæderen, men

mange ting pegede mod Hvidovre

IF, som bliver den helt rigtige am-

bassadørklub for børnefodbolden i

2012,” lyder begrundelsen fra for-

manden for DBU’s børnegruppe

Kurt Bagge-Hansen.

DBU var til stede på Hvidovre stadi-

on den sidste søndag i september

for at overrække hæderen i forbin-

delse med et afsluttende turnerings-

stævne, hvor HIF lagde baner til

over 100 pigehold fra hele Køben-

havn.

Jim Stjerne: Flot arbejde

DBU’s generalsekretær – og mange-

For godt en måned siden blev HIF kåret til Årets Børnefodboldklub

i København, og nu har klubben taget skridtet videre

og er udnævnt til den bedste klub i hele Danmark af DBU.

Præmien fra DBU

Ud over hæderen fra DBU får Hvidovre IF også:

40 bolde (halvdelen af dem er lyserøde)

Børnetræningslitteratur for 8.000 kr.

Pokal, diplom og flag

1 børnetrænings-inspirationskursus til 5.500 kr.

” Klubbens ledere, trænere og frivillige er

med til at gøre Hvidovre IF til et sted, hvor

børn og deres forældre trives.

Page 3: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

3

årigt medlem i Hvidovre IF – Jim

Stjerne Hansen gæstede klubben un-

der kåringen og glædede sig over, at

der fortsat er masser af liv i klubben,

som da han selv trådte sine første

fodboldstøvler på HIF’s baner.

”Som medlem af Hvidovre IF gennem

mere end 50 år glæder det mig at se

klubben kåret som Årets Børnefod-

boldklub i Danmark. Jeg har i mange

år fulgt klubbens flotte børne- og

ungdomsarbejde, hvor klubbens le-

dere, trænere og frivillige virkelig er

med til at gøre Hvidovre IF til et sted,

hvor børn og deres forældre trives

med udøvelsen af verdens bedste leg

– nemlig legen med fodbolden,” sag-

de Jim Stjerne Hansen.

Det MÅ være sjovere i HIF

Også fungerende borgmester Helle

Adelborg var med til at fejre byens

største fodboldklub. Hun udtrykte

stolthed over at være borgmester i

en kommune, hvor en af de største

og ældste foreninger har været med

til at skabe glæde, tryghed og trivsel

blandt byens yngste borgere.

”I har arbejdet så gennemført, konse-

kvent og ihærdigt på at udbrede og

leve de værdier, der er beskrevet i

DBU’s ’Holdninger og handlinger’. Og

det gælder både bestyrelse, ledere

samt trænere og frivillige blandt for-

ældrene. Det er dejligt at læse om,

hvordan I også kan mærke resultater-

ne af jeres indsats”, sagde Helle Adel-

borg blandt andet.

For Hvidovre IF er titlen som Årets

Børnefodboldklub kronen på 4-5 års

målrettet og vedholdende arbejde,

som både har givet gladere børn,

men også dygtigere fodboldspillere.

For en måned siden blev Hvidovre IF

kåret til Årets børnefodboldklub i

København, men nu kan klubben for

alvor kommet på landkortet som he-

le Danmarks bedste klub for de yng-

ste fodboldspillere, understreger

HIF’s formand Erik Petersen.

Kursen holdt

"Vi er en stor klub med mange med-

lemmer, som til daglig er spredt

rundt på forskellige træ-

ningsbaner i kommu-

nen. Men alligevel har

vi i HIF bevist, at vi kan

Hvidovre IF’s formand Erik Petersen kan

hæve pokalen som det synlige bevis på, at

klubben er Årets Børnefodboldklub 2012 i

Danmark. Borgmester Helle Adelborg og

DBU’s generalsekretær og HIF-medlem

Jim Stjerne Hansen var med til at fejre

klubben. (Foto: Allan Petersen)

Årets børneklubber

2007: Hedensted IF

2008: Frederiksberg Boldklub

2009: Ringe Boldklub

2010: Vodskov IF

2011: Aarslev Boldklub

2012: Hvidovre IF

Page 4: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

4

holde klubben fast på de samme

mål og holde os på samme kurs. Det

har været sjovt, men det har også

været hårdt arbejde, og det har

krævet nogle kampe og kostet nogle

medlemmer undervejs. Derfor er

det også en stor glæde, at vi kan se,

at det skib, vi satte i søen for 5-6 år

siden, nu er kommet godt i havn.

Det kan vi godt tillade os at være

stolte over", siger Erik Petersen.

DBU’s lokalunioner kårer hvert år de

bedste børneklubber, og herefter er

disse klubber med i opløbet om at

blive kåret til Årets Børnefodbold-

klub af DBU.

Til grund for kåringen ligger syv for-

skellige kriterier, der er uddannelse

af klubbens børnetrænere, foræl-

dreinvolvering, rekruttering og fast-

holdelse, pigefodbold, holdtilmel-

ding, implementering af Holdninger

og handlinger samt andre forhold,

som fx involverer integration og lo-

kalt samarbejde.

Tekst og foto: Allan Petersen

”Yes! Vi er blevet kåret til Årets

Børneklub af DBU”—her fra kåringen i

august, da vi fik den lokale hæder af

DBU København.

Page 5: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

5

D et var en stolt Hvidovre-

borgmester, som var til

stede på Hvidovre stadion

– både da Hvidovre IF blev kåret til

Årets Børnefodboldklub i Køben-

havn, og da hæderen gjaldt hele

Danmark.

”Når man læser og hører om alt dét,

I har gjort for at skabe glæde, tryg-

hed og trivsel blandt børnene i HIF,

så forstår man godt, hvorfor det

netop er jer, der skal have prisen

som årets børneklub i DBU. Selv om

jeg tror, at HIF altid har været en

god og eftertragtet klub at spille i

her i Hvidovre – også som børnespil-

ler – så varmer og inspirerer det at

høre om, hvordan jeres arbejde fak-

tisk har ført til, at der er kommet

mere fokus på legelyst, spilleglæde

og fællesskab. Og jeg tror på, at det

MÅ være sjovere at være barn og

ung i HIF”, sagde Helle Adelborg og

understregede foreningernes store

værdi.

Inspiration til andre

”Ligesom far og mor, institutionen

og skolen, spiller klubben eller for-

eningen, hvor barnet bruger noget

af sin fritid, en vigtig rolle i forhold

til barnets udvikling og trivsel. Og

den rolle og ansvaret, der følger

med, har I i HIF i den grad påtaget

jer. Jeg håber virkelig, at I kan inspi-

rere andre klubber i Hvidovre”, sag-

de Helle Adelborg, som også under-

stregede, at der er fokus på dét man

kan, i stedet for det man ikke kan:

”Så oplever vi, at sporten og livet i

klubben er noget, vi ikke kan og vil

undvære i vores hverdag. Og der-

med er én af byggestenene til det

gode og aktive liv lagt solidt på

plads. Også på den måde har I gjort

en stor indsats”.

”I spiller en vigtig rolle”

DBU’s kriterier for at kåre Årets Børnefodboldklub:

Uddannelse af klubbens børnetrænere.

Aktivt samarbejde med forældrene.

Gennemførelse af aktiviteter som rekrutterer og fastholder medlemmer som fx fodboldskole og Pige-raketten.

Fokus på pigefodbold på samme vilkår som drengene.

Stor og alsidig tilmelding i DBU’s turneringer.

Efterlevelse af DBU’s ’Holdninger og handlinger.

Andre initiativer som fx samarbejde med andre klubber, integration og involvering af ungdomsspillere som trænerassistenter.

Sådan bliver man årets klub

Page 6: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

6

Glade børn og større fodboldforståelseGlade børn og større fodboldforståelse

D et er ikke et mål, som

Hvidovre IF bevidst er

gået efter – at blive

Årets Børne-

fodboldklub. For klubben har det

handlet om skabe et fodboldmiljø,

hvor børnene trives og har det sjovt

– men selvfølgelig bliver bedre til at

spille fodbold.

”I bestyrelsen besluttede vi for 4-5 år siden, at vi ville implementere DBU’s ’Holdninger og handlinger’. Det gjorde vi, fordi det er et krav for at have licens som eliteklub, men vi gjorde det også, fordi vi kunne se, at det var det rigtige at gøre. Man skal tro på sådan et projekt, og man skal være klar til at gennemføre det i hele klubben. Med indførelsen af ’Holdninger og handlinger’ rokker man ved nogle grundlæggende ting, og man ser stadig mange klubber, der ikke magter at ændre måden at træne og spille fodbold på – også

selv om det er et krav som licens-klub”, siger Erik Petersen.

Med ’Holdninger og handlinger’ for-pligter man sig til, at man ikke ni-veaudeler børnene i egentlige før-stehold og andethold på de yngste årgange. Man spiller på mindre ba-ner med færre spillere på hol-det, og man har ikke for-midling af re-sultater før på U12.

Det kostede

For Hvidovre IF har det samtidig væ-ret vigtigt, at materialesiden er i orden – at der er rigeligt med bolde, så alle børn har én, at edt øvrige udstyr er i orden og at trænere og ledere kan se præsentable ud med HIF-logo på træningstøjet.

HIF-formanden understreger , at det kun lade sig gøre at føre sådan en strategi ud i livet, når klubbens lede-re, trænere og andre frivillige tror på projektet og vil arbejde loyalt efter det.

”Vi er jo en stor organisation med omkring 1.000 medlemmer og over 100 trænere og ledere, og der skal masser af god kommunikation og deling af viden til for at få imple-menteret en ny filosofi ud i alle led. For vi skal ikke bare have trænerne med; vi skal også have børnenes

forældre til at tro på koncep-tet. For at sikre dette ændrede vi vores struk-tur i klubben, hvor vi i besty-relsen har en breddeformand

og en eliteformand, som har det overordnede ansvar for de to afde-linger og samarbejdet mellem dem. Derudover har vi på breddesiden fire gruppeledere, som sørger for dialogen med trænerne og for den mere detaljerede udrulning af klub-bens strategi”, siger Erik Petersen.

Titlen som Årets Børnefodboldklub viser først og fremmest, at klubben er lykkedes med en strategi, som blev grundlagt for 4-5 år siden. Æren tilfalder klubbens trænere og ledere, understreger HIF-formand Erik Petersen.

” Det var da ikke

alle, der kunne se

fidusen i det.

Page 7: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

7

Den nye organisation har sammen med investering i materialer, sociale aktiviteter og penge i holdkasserne gjort det dyrere at drive fodbold-klubben, og derfor fik man medlem-mernes opbakning til at hæve kon-tingentet for nogle år siden. Kontin-gentforhøjelsen og indførelsen af ’Holdninger og handlinger’ har ko-stet nogle medlemmer.

”Det var da ikke alle, som kunne se fidusen i det, og de har så fundet nye græsgange. Men trods kontin-gentforhøjelse og nyt koncept i klub-ben, så kan vi nu konstatere, at vi har haft stor medlemsfremgang. På drengesiden er vi så succesfulde, at vi ind imellem har ventelister, og på pigesiden har vi på få år bygget en stor og velfungerende afdeling op med 150 aktive piger samt dygtige trænere og ledere. Det kan man ikke prale af ret mange steder”, siger Erik Petersen.

Klædt godt på

For Hvidovre IF er det vigtigt, at for-ældre og ungdomsspillere bliver klædt godt på til opgaven, når de involverer sig som holdledere og

trænere – ikke bare i form af tøj med HIF-logo—de kan nemlig også forvente kompetent vejledning og støtte gennem gruppeledere samt klubbens faste og mere erfarne træ-nere. Og så er uddannelse en grund-pille. Alle nye forældretrænere skal hurtigt have tilbud om relevante kurser gennem DBU, så de er rustet til at give børnene den mest interes-sante og udviklende fodboldoplevel-se.

”Vi kan virkelig se, at det har gavnet.

Vi har i dag en klub med en masse glade børn, hvor der er plads til alle. Vores børn og unge har også fået en større fodboldforståelse. De kan meget mere med en bold i dag, end før vi gik over til ’Holdninger og handlinger’. Så vi tror på, at det har gjort os til en mere rummelig klub samtidig med, at vi sikrer fødekæ-den til vores eliteafdeling og vores divisionshold”, siger Erik Petersen.

Tekst og foto: Allan Petersen

Glade børn og større fodboldforståelseGlade børn og større fodboldforståelse

HIF-formand Erik Petersen lægger stor vægt på, at

prisen som Årets Børnefodboldklub først og fremmest

går til klubbens mange engagere-

de trænere og ledere.

Til den årlige HIF-dag mødes ungdommen, trænere og ledere

til en hyggelig dag med blandede fodboldhold. Her står sam-

menholdet i klubben sin prøve—og består. I år fik alle børne–

og ungdomsspillerne en hvid spilletrøje. (Foto: Photocare).

Page 8: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

8

Page 9: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

9

P L E T S K U D

Page 10: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

10

Vind HIF-kamptrøje

Skal du være nr. 401?

Hvidovre IF, fodboldafdelingen har netop passeret 400 ’likes’ på

facebook. Vær med!

facebook.com/HvidovreIF

På Hvidovre Rådhus er budgettet

for 2013 netop blevet vedtaget. Og

der er glædeligt nyt for kommunens

mange fodboldspillere. Der er nem-

lig sat penge af til at etablere to nye

kunstgræsbaner på idrætsanlægget

i Avedøre, hvor en af dem i forvejen

var forberedt. Dermed får såvel

bredde- som elitespillerne i Hvidov-

res fodboldklubber bedre mulighe-

der for at træne ude i vinterhalv-

året.

HIF har været særdeles aktiv i be-

stræbelserne på at få mere ’kunst’ i

Hvidovre—blandt andet gennem

elitesamarbejdet 2650, som er for-

ankret i Idrætsrådet.

”Der er slet ingen tvivl om, at det

gode samarbejde, som vi har haft

med elitesamarbejdet gennem

Idrætsrådet, har haft en enorm be-

tydning for, at det nu lykkes at få to

ekstra kunstgræsbaner i kommu-

nen. Og jeg vil i den forbindelse ger-

ne fremhæve den store forståelse

hos politikerne for at give idrætsli-

Mere kunst i Hvidovre

Hvidovre Idrætsråd har i en længere periode arbejdet med at udvikle et samar-bejde mellem Rosenhøj Boldklub, BK Friheden, Avedøre IF og Hvidovre IF. Det-te har nu udmøntet sig i et træningssamarbejde mellem de fire klubber på år-gang 2000.

Derudover er der udarbejdet et projekt, som skal udvikle trænerne i de pågæl-dende klubber. Projektet skal uddanne et antal UEFA C-licenstrænere, som skal agere ambassadører i klubberne.

”Mit håb som T+ træner er, at vi kan skabe udviklende miljøer og god dialog mellem de fire klubber i samarbejdet. Det er en fornøjelse at være en del af, og alle klubber deltager positivt til at skabe samarbejde til glæde for spillere og trænere”, fortæller T+ træner i HIF, Martin Enggaard Johansen.

Hvidovreklubberne

arbejder sammen

vet bedre betingelser, og jeg vil

også rose Idrætsrådets formand

Ena Christiansen for at have styret

denne proces i mål med stor kom-

petence og energi”, siger Lars Cra-

mer-Larsen, som er medlem af

HIF’s bestyrelse og Idrætsrådet.

Ifølge planen skal de to nye kunst-

græsbaner være klar til brug, når

vintersæsonen 2013/2014 begyn-

der. alpe (Foto: Hvidovre Avis)

Hvem har kåret Hvidovre IF til Årets Børnefod-

boldklub 2012: Dansk Idrætsforbund, Hvidovre

Kommune eller DBU?

Deltag på hif.dk/bredde/konkurrence

Page 11: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

11

Nyt medlemssystem og betaling via PBS

Fra tidligere at have afviklet alle IT-applikationer i HIF på vor egen server, er vi nu i gang med at flytte det hele ud i "skyen", så vi ikke længere selv skal stå for driften. Næste fase i dette projekt er at flytte vor medlemshåndtering fra et eget udviklet system til DBU's standard system KlubOffice. Det samme gælder for vort regnskabssystem.

Med indførelsen af det nye medlemssystem bliver vi også i stand til at efter-komme et længe efterspurgt ønske om at kunne betale kontingent via Beta-lingsservice. Vi håber, at vore medlemmer og forældre til børnene vil tage godt imod dette tilbud og medvirke til, at vi allerede fra starten får så stor ad-ministrativ lettelse som muligt ved at tilmelde sig Betalingsservice, så snart

det er muligt.

Vi vil via hjemmesiden samt trænere og holdlede-re melde ud, så snart det er muligt at tilmelde sig. Poul Werner Odér

Page 12: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

12

Flyvende

fodbold 111 piger var med, da HIF afviklede DBU's pigeraketten i

september. Det var dermed en af de største pigeraketter

i Danmark. Det var et super arrangement med en masse

fantastiske hjælpere, som gav pigerne 3 timers gode op-

levelser. En tredjedel af pigerne spiller ikke fodbold, men

flere af dem er nu begyndt i HIF.

Se flere billeder:

hif.dk/Bredde/Pigeraketten-2012

Pigerne var også i fokus … da Hvidovre If lagde baner til DBU Københavns store afsluttende turneringsstævne for over 100 pigehold fra U7 til U11.

… og drengene da Hvidovre If lagde baner til det efterhånden traditionelle Hvidovrestævne, hvor byens yngste drengehold møder hin-anden og de 310 deltagere fik en flot pokal til afslutning—helt i tråd med DBU’s ’Holdninger og handlinger, selvfølgelig ...

Page 13: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)

13

Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre Telefon: 3678 1772 E-mail: hif@hif.dk Web: hif.dk

Åbningstider på kontoret: Mandag-onsdag: 14.00-17.00 Torsdag: 14.00-18.00

Nyhedsbrevet: Udgives af Hvidovre IF, fodboldafdelingens bestyrelse.

Redaktion og layout: Allan Petersen (ap@hif.dk)

Forsidefoto: Hvidovre IF’s formand Erik Petersen med nogle af klubbens fodboldpiger som spillede storstævne på hjemmeba-ne, da DBU hædrede HIF som Årets Børnefodboldklub 2012 med pokal, flag og diplom.

Bestyrelse:

Formand: Erik Petersen

Næstformand: Poul Werner Odér

Sekretær: Lars Cramer-Larsen

Eliteformand: Mads B. Søndergaard

Breddeformand: Allan Petersen

Gruppeledere, bredde:

Gammelmandsafd: Vidar Skinnes

Senior: Anders Holmgreen

Ungdom: Richard Andersen

Piger og damer: Bo Larsen Vangsgaard

Drenge og mikro: Casper Cleemann

Elite:

Elitechef: Dennis Eliasen

Talentudviklingsansvarlig: Henrik Dau

Administration:

Jytte Kuscu og Connie Hentrich

Hvidovre IF, fodbold

H er sidder du som fodboldspiller og medlem af HIF

og tænker: ”HIF’s bestyrelse! Hvad er det lige, den

gør for mig”.

Du fristes til at tænke ”gamle mænd med store maver,

der bare sidder og drikker øl og ryger cigarer, mens de

hælder beslutninger ned over det hele”. Men, nej det er

det ikke! Well, den med de store maver lader jeg stå hen,

mens den med øl og cigarer, den er ikke virkeligheden.

Det er der ikke tid til med den fart, vi har på.

D et er nemlig hårdt arbejde for dig og for det, du hol-

der af: at kunne dyrke din sport på den bedst tæn-

kelige måde og under de bedst mulige vilkår.

Du tænker… ”Kom nu til sagen”. Så her er den:

Fodbolden i Hvidovre har fået tildelt 8.000.000 kr. på

næste års kommunalbudget til anlæggelse af to nye

kunstgræsbaner.

Du læser helt rigtigt. Otte millioner kroner som skal an-

vendes til, at der kan blive anlagt to kunstgræsbaner me-

re på Avedøre Stadion, og ambitionen er helt klart, at

banerne skal være klar til at blive taget i brug i vintersæ-

sonen 2013-14.

N år nu du har læst dette og har armene i vejret, så

tag lige et minut mere og læs, hvordan det har kun-

net lade sig gøre. Det er ingen hemmelighed, at fordelin-

gen af kunstgræstider traditionelt har været noget af et

hundeslagsmål – af naturlige og åbenlyse årsager. Én ba-

ne til et samlet spillerpotentiale på mellem 2.500-3.000

fodboldspillere i talrige klubber har gjort sit til at puste til

ilden mellem klubberne.

Derfor—og som et direkte resultat af et fordelingsmøde

som netop udviklede sit til et hun-

deslagsmål— blev det i 2009 be-

sluttet, at der skulle laves en ar-

bejdsgruppe under IH 2650 –

Idrætsråd Hvidovre, som skulle se

på, hvordan der kunne skabes mu-

lighed for at få flere kunstgræsba-

ner i kommunen.

S åledes har bestyrelsesmed-

lemmer fra Rosenhøj Boldklub, Avedøre Idrætsfor-

ening, FC Hvidovre, Boldklubben Friheden, Egevolden IC

og Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen sammen

med formanden for IH 2650 – Idrætsråd Hvidovre, været

den arbejdsgruppe, som har lagt grunden for, at politiker-

ne i kommunalbestyrelsen har besluttet at give fodbol-

den det, den fortjener: bedre vilkår.

E t dynamisk og konstruktivt samarbejde mellem klub-

berne og IH 2650 – Idrætsråd Hvidovre i den etable-

rede arbejdsgruppe, kombineret med en konstruktiv dia-

log med forvaltningen og politikerne har båret frugt.

Hvis klubberne ikke var gået ind i et samarbejde omkring

dette projekt, er det usikkert, om det ville have båret

frugt. Det er egentligt også ligegyldigt nu, for du blev lo-

vet at høre mere om, hvad din bestyrelse også kan gøre

for dig: Medvirke til at vi nu får endnu bedre vilkår for

fodbolden i Hvidovre – tillykke til os alle.

Lars Cramer-Larsen

Bestyrelsesmedlem, Hvidovre IF, fodbold

Den gode historie: ”Da én blev til tre”

Page 14: Hvidovre IF nyhedsbrev oktober 2012 (høj opløsning)