Top Banner
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA PROIZVODNJA, UVOZ I IZVOZ, POTROŠNJA AMBALAŽE U RH Za 2009. godinu Rovinj, 6.05.2010. Sektor za industriju Zajednica ambalažera Hrvatska
14

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Jan 19, 2016

Download

Documents

jadyn

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA. Sektor za industriju Zajednica ambalažera Hrvatska. PROIZVODNJA, UVOZ I IZVOZ, POTROŠNJA AMBALAŽE U RH. Za 2009. godinu Rovinj, 6.05.2010. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA. Sektor za industriju Zajednica ambalažera Hrvatska. SADRŽAJ: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

PROIZVODNJA, UVOZ I IZVOZ, POTROŠNJA AMBALAŽE U RH

Za 2009. godinu

Rovinj, 6.05.2010.

Sektor za industrijuZajednica ambalažera Hrvatska

Page 2: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

SADRŽAJ:

1. Stanje u industrijama proizvodnje ambalaže od drva, plastike, stakla, metala, papira i kartona u RH u 2009. godini

2. Statistički podaci o proizvodnji, potrošnji, uvozu i izvozu pojedine ambalaže u RH 3. Stanje u industrijama proizvodnje ambalaže od drva, plastike, stakla, metala, papira i kartona u RH na početku i procjena 2010.

*Podaci su izraženi u mil. US $ i (000) tona*Prikaz razdoblja 2005. – 2009. godine*Izvor: podaci Državnog zavod za statistiku (proizvodnja) i Carine (uvoz izvoz)

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORASektor za industrijuZajednica ambalažera Hrvatska

Page 3: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Stanje u industrijama proizvodnje ambalaže od drva, plastike, stakla, metala, papira i kartona u RH u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu

Općenito, pad u gotovo svim granama proizvodnje ambalaže, djelomično vezani i uz opće makro ekonomske pokazatelje u 2009. godini u RH* BDP                                - 5,8% Trgovina na malo                - 15,3% Industrijska proizvodnja       - 9,2% Stopa nezaposlenosti        14,9% Potrošačke cijene                + 2,4%

*izvor: RBA analize 04.2010.

Page 4: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvodnja ambalaže u Hrvatskoj u periodu 2005 do 2009 godine

2005 2006 2007 2008 2009ambalaža od drva kom. 673.800 915.448 1.134.304 1.272.983 1.188.131ambalaža od plastike t 37909 37618 31458 34605 32.628metalna ambalaža t 5.623 5.011 5.127 5.225 6.024ambalaža od papira i kartona t 221.295 255.724 282.399 284.377 275.879ambalaža od stakla 215.859 217.498 224.661 229.082 215.849

Page 5: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvodnja ambalaže od drva u Hrvatskoj u periodu 2005 do 2009 godine u m3

Page 6: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvodnja ambalaže od valovitog kartona, vreća i vrećica u Hrvatskoj u periodu 2005 do 2009 godine u

tonama

Page 7: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvodnja ambalaže od plastike u Hrvatskoj u periodu 2005 do 2009 godine u tonama

Page 8: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvodnja ambalaže od stakla u Hrvatskoj u periodu 2005 do 2009 godine u tonama

Page 9: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Proizvodnja ambalaže od metala u Hrvatskoj u periodu 2005 do 2009 godine u tonama

Page 10: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

UVOZ 2009 U $ IZVOZ 2009 U $

Page 11: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

UVOZ 2009 U TONAMA

IZVOZ 2009 U TONAMA

Page 12: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

POTROŠNJA AMBALAŽE U RH 2003-2009

Page 13: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Stanje u industrijama proizvodnje ambalaže u RH na početku 2010. I dalje velika ovisnost o kretanjima i stanju u primarnoj industriji Nedostatak novih investicija u proizvodnom sektoru

Procjena općih makro ekonomskih pokazatelja za 2010. godini u RH* BDP                                - 1,0% Trgovina na malo              - 2,8% Industrijska proizvodnja   + 0,6% Stopa nezaposlenosti        17,5% Potrošačke cijene             + 3,0%

*izvor: RBA analize 04.2010.

Page 14: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Trendovi u 2010. i dalje…

Najčešća problematika u poslovanju sa kojom se susreću proizvođači ambalaže:

- niska likvidnost, zaduženost- manje, usitnjene narudžbe - rast cijena sirovina- manji prihodi- porast općih troškova

Najčešće mjere koje se koriste:

- restrukturiranja procesa i organizacije- optimizacije troškova